1. vydání. Editorka Hana Kolářová, 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. vydání. Editorka Hana Kolářová, 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, 2012"

Transkript

1

2

3 1. vydání Editorka Hana Kolářová, 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost. ISBN

4 OBSAH: PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE Funkcionalizovaná nanovlákna pro využití v medicíně Amler E., kol Statistické zhodnocení výsledků měření krevního tlaku na praktických cvičeních z biofyziky Běláček J., Kymplová J Využití fyziky mění postupy v gastroenterologii Beneš J Vývoj indikací litotrypse rázovou vlnou za 20 let Beneš J., Petřík A Mechanické vlastnosti ortodontického zámku Bezrouk A., Polma R., Záhora J., Hejtmánek F., Folbr J., Hanuš J Hladinové koaxiální zvlákňování pro masivní produkci nanovláken druhé generace Buzgo M., Vysloužilová L., Míčková A., Benešová J., Pokorná H., Lukáš D., Amler E Pozorování účinků rázových vln na buněčných suspenzích Dibdiak L., Hoffer P., Šunka P., Filová E., Míčková A., Beneš J Význam viskoelasticity pro biomechaniku Ďoubal S Nanovlákna typu jadro-plášt s lipozómami s postupným uvolňovaním rastových faktorov Filová E., Buzgo M., Míčková A., Rampichová M., Plencner M., Tesařová M., Amler E Porovnání účinku porfyrinových fotosensitizerů při aplikaci fotodynamické terapie na buněčné nádorové i nenádorové linie a bakteriální kmeny Hanáková A., Bogdanová K., Kolářová H Molekulární zobrazení významný doplněk moderních zobrazovacích metod Hrazdira I

5 Některé problémy při statistickém vyhodnocení medicínských dat Kaspříková N Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice Kolářová H Elektromagnetické biosignály a elektromagnetické žiarenie v elektronickom vzdelávaní lekárskej biofyziky - prvý rok riešenia projektu Kozlíková K., Trnka M Elektrofyziologická odpověď při narušení temporální regularity zrakové stimulace: detekce v mozku a biosignálech Kremláček J., Langrová J., Kuba M., Kubová Z., Szanyi J., Vít F Společný portál testových otázek z lékařské biofyziky Kvašňák E Ozařování plísní a kůže excimerovým laserem pro stanovení parametrů léčby onychomykózy Kymplová J., Urzová J., Mikšovský J., Dušek K., Bauerová L Stručná historie Dnů lékařské biofyziky v číslech Maryšková V., Hrazdira I., Mornstein V Srovnání adsorbérů pro LDL-aferézy Mašín V., Bláha M Využití platformy reálného času s FPGA v biotechnologiích - automatizace mimotělního okruhu při transplantaci ledvin u NHBD dárců Matějka R., Moláček J., Holubová A., Pézlová A., Rosina J Co je nového na alternativní scéně? Mornstein V Analýza proteómu nádorovej línie MCF-7 pomocou MALDI-TOF/TOF Petrovič M., Tkáčiková S., Talian I., Sabo J Studium fotodynamické aktivity porfyrinových fotosensitizerů na nádorové buněčné linii MCF7 Pížová K., Kriegová E., Petřek M., Kolářová H

6 Srážlivost krve a povrchové napětí Růžička J., Dejmek J., Kubeš Z., Bolek L., Beneš J Analýza rozptylu pro opakovaná měření Stránský P Skleróza multiplex a celotělová kryoterapie Strnad P., Forýtková L., Šmuk L., Projekty EU a ochrana duševního vlastnictví Špunda M Metody pro testování rozlišování zvukových stimulů u laboratorních zvířat Šuta D., Kvašňák E., Vránová J., Rosina J Vplyv cyklofosfamidu na bunkovú líniu MCF-7 liečenú docetaxelom a doxorubicínom Trebuňová M., Laputková G., Lacjaková K., Vérebová A., Géci I., Sabo J Vliv poruch sondy sonografu na kvalitativní parametry ultrazvukového B-obrazu Vachutka J., Doležal L OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi; příspěvek Biofyzikálního ústavu k řešení projektu Vlk D., Bienertová Vašků J., Mornstein V., Štěrba J Fantom pro diagnostický ultrazvuk a dopplerovské vyšetření Vránová J., Matějka R., Rosina J., Kostrhun T., Kvašňák E., Šuta D Formování svazků axonů a jejich třídění adhezivními interakcemi Zápotocký M., Šmít D., Fouquet C., Trembleau A POSTEROVÁ SEKCE Inovace elektrokardiografické metody zařazené do praktické výuky předmětu Lékařské biofyziky Bajgar R., Binder S., Kolářová H Měření povrchové teploty pomocí termovizní kamery Bernard V., Staffa E., Mornstein V

7 Plazmatická úprava PVA nanovláken za účelem zvýšení adheze buněk Bezděková D., Lukášová V Photodynamic effect of newly synthesized phtalocyanines Binder S., Bajgar R., Dašková A., Tománková K., Pížová K., Kolářová H Constructing Folksonomy for Search Engine of RICHE Project Platform Bourek A., Alexandrov M., Lopez R., Forýtková L Súčasné trendy praktickej výučby anglicky hovoriacich študentov na lekárskych fakultách Ferencová, E., Kukurová, E Porovnanie subpopulácie SP a NonSP buniek nádorovej línie A549 na proteomickej úrovni Chmelová M., Mikeš J., Mikešová L., Zsihovicsová Z., Bober P., Kováčová V., Talian I., Sabo J Účinok nespolymerizovaných monomérov akrylamidu na identifikáciu proteínov využitím MALDI-TOF-MS Kováčová V., Talian I., Petrovič M., Sabo J Vplyv celotelovej kryoterapie na vybrané hemodynamické charakteristiky Kráľová, E., Lukáč, Š Biofyzikálne aspekty fototerapie biostimulom Kukurová E., Weis M., Krucký K., Ferencová E., Adamcová Š Stanovení míry shody dvou posuzovatelů vhodnost použití Cohenova kappa Langová K., Zapletalová J., Ličman L Dvojrozmerná gélová elektroforéza jako súčasť proteomickej analýzy Laputková G., Trebuňová M., Géci I., Sabo J Analýza proteomu v nádorových buňkách po použití fotodynamické terapie Lenobelová H., Lenobel R., Kolářová H Mikroskopie atomárních sil operační módy Malohlava J., Tománková K., Kolářová H

8 Core/Shell Nanofibers with Embedded Liposomes as a Drug Delivery System Mickova A., Buzgo M., Benada O., Rampichova M., Fisar Z., Filova E., Tesarova M., Lukas D., Vocetkova K., Amler E Kombinace sonodynamické a fotodynamické terapie v podmínkách in vitro Pížová K., Tománková K., Kolářová H Vliv konfigurace biventrikulárních kardiostimulátorů na vývoj parametrů kardiostimulace Procházka A D smart composite scaffold seeded with MSC for bone regeneration in vivo Prosecká E., Rampichová M., Lytvynetse A., Vojtová L., Vajner L., Kochová P.,Tonar Z.,Plencner M., Buzgo M., Amler E D strukturovaná nanovlákna z polykaprolaktonu zlepšují migraci, proliferaci a osteogenní diferenciaci mesenchymálních kmenových buněk Rampichová M., Chvojka J., Buzgo M., Prosecká E., Mikeš P., Benešová J., Vysloužilová L., Kochová P., Gregor T., Lukáš D., Amler E Srovnání různých přístupů hranové detekce končetinových tepen v podélném řezu ultrazvukového obrazu Sedlář M., Mornstein V., Ruttner M Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie Staffa E., Vlk D., Vlachovský R Variabilita vybraných texturních měr v ultrasonografickém snímku v závislosti na hloubce analyzovaného regionu Šrámek J., Sedlář M., Škorpíková J Inovace praktické výuky Lékařské biofyziky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Tománková K., Kolář P., Malohlava J High resolution melting analýza bunkovej línie MCF-7 Trebuňová M., Laputková G, Lacjaková K., Vérebová A., Géci I., Sabo J

9 Změny velikosti jaderných pórů po aplikaci terapeutického ultrazvuku Vaškovicová N., Janisch R., Škorpíková J Nový fotosensitizér - hydroxyhlinitý ftalocyanin - pro fotodynamickou terapii Větvička D., Zadinová M., Nekvasil M., Beneš J., Ježek P., Rakušan J., Karásková M., Poučková P Metodika separace a ablace rohovkové tkáně pomocí femtosekundového a excimerového laseru Vlasák O., Škorpíková J., Kalandrová V Využití biofyzikálních měření ve výuce budoucích učitelů fyziky SŠ Volná M., Kubínek R Vzdálená měření ve výuce lékařské biofyziky Záhora J., Jezbera D Analysis of functionalized mica substrates for AFM imaging of DNA Zapletalová H., Malohlava J., Tománková K., Kolářová H Nový zdroj rázových vln a možnosti jeho využití v medicíně Zeman J., Beneš J., Poučková P., Zadinová M., Dibdiak L., Šunka P., Lukeš P., Hoffer P Umělý pacient METI ECS na FBMI a jeho využití ve výuce Žižka A., Rožánek M., Kudrna P

10 PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE

11

12 FUNKCIONALIZOVANÁ NANOVLÁKNA PRO VYUŽITÍ V MEDICÍNĚ Amler E. 1,2,3, kol. 1 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT, Kladno 2 Ústav biofyziky, 2. LF UK, Praha 3 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha Nanovlákna mají řadu výhod, pro která je jejich aplikace v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství perspektivní. Jedná se o krytí poškození, ať už vnitřního (šlachy, vazy) či vnějšího (kožní kryty). Samotné krytí ran však může být doprovázeno další přidanou funkcí nanovláken. Nanovlákna totiž mohou sloužit jako systémy řízeného dodávání léčiv a bioaktivních látek či jako nosiče pro adhezi, proliferaci a diferenciaci buněk. Praktická aplikace těchto systémů obohacených nosičů, ve kterých jsou buňky opracovány in vitro, však naráží na řadu velmi těžce překonatelných překážek spojených s novými evropskými regulačními předpisy a normativy. Řešením výše zmíněných problémů je příprava funkcionalizovaných nanovláken s hlavním cílem přenést manipulaci s buňkami do samotného organismu. Tímto postupem se vyhneme nutnosti dlouhého a obtížného procesu doprovázející schvalování léčiv, neboť se můžeme pohybovat na bázi zdravotnického prostředku. Vnější a vnitřní funkcionalizace nanovláken je nezbytnou podmínkou pro dosažení tohoto cíle. Dosavadní výsledky dosažené v této oblasti naší skupinou jsou obsahem sdělení. Práce vznikla za podpory projektů MŠMT - project ERA-NET CARSILA č. ME 10145, GA ČR č. P304/10/1307, IGA MZČR NT

13 STATISTICKÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU NA PRAKTICKÝCH CVIČENÍCH Z BIOFYZIKY Běláček J., Kymplová J. Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Praha V příspěvku [1] bylo poukázáno na možnost využití dat získaných na základě protokolů z měření krevního tlaku (KT) studenty 1. LF UK Praha na praktických cvičeních z biofyziky. Tamtéž byla provedena ilustrace možného zhodnocení těchto dat ve formě regresního modelu prokazujícího statisticky významné závislosti KT (za různých podmínek měření) na BMI a na pohlaví studentů (viz také [2]). Předmětem tohoto příspěvku je provést hlubší statistickou analýzu pořízených dat (o rozsahu N 511) s cílem přesnější identifikace a objektivizace dosud neformalizovaných záležitostí (vliv tepové frekvence na hodnoty KT, porovnání tří použitých metod měření s důrazem na přesnost a kvalitu měření). Základním modelem pro analýzu bude vícefaktoriální ANOVA pro několik faktorů fixních (pohlaví, výška, váha, tepová frekvence) a faktory opakování měření (systolický vs. diastolický KT, měření na pravé vs. levé ruce, opakování pokusů a tři způsoby měření - palpační, auskultační a digitální metodou). Detailněji budou ověřeny zejména varianční předpoklady použitých ANOVA modelů (testy rovnosti rozptylů mezi skupinami a smíšené modely). Porovnání přesnosti metod měření bude provedeno variantně několika způsoby (vyčíslení absolutní a relativní chyby měření). Příspěvek si klade za cíl glosovat zcela reálnou možnost nesplnění formálních předpokladů běžně aplikovaných statistických postupů (jmenovitě pro vícefaktoriální ANOVA nebo pro stanovení chyby měření ) a naznačit možnosti jejich verifikace v rámci běžně dostupných SW aplikací (Excel, Statistica, SPSS). [1] KYMPLOVÁ J, BĚLÁČEK J, SOVA J: E-learning ve výuce biofyziky a jeho využití ke sběru statistických dat. In Štengl M (ed): Sborník abstrakt XXXIV. dnů lékářské biofyziky. Plzeň, Ústav biofyziky, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, ISBN , 2011, str.11 [2] SOVA J: Zhodnocení výsledků různých metod experimentálních měření tlaku krve u studentů 1.LF UK Praha. Bakalářská práce, 1 LF UK Praha,

14 VYUŽITÍ FYZIKY MĚNÍ POSTUPY V GASTROENTEROLOGII Beneš J. Ústav biofyziky a informatiky a IV. interní klinika 1.LF UK v Praze Technika poskytuje nové možnosti v lékařství a zdravotník již není pasivním příjemcem, ale volbou fyzikálních parametrů se na výsledku terapie či diagnostiky aktivně podílí. První výraznější aplikace fyziky a techniky v gastroenterologii byla využitím rentgenu. Kontrastní vyšetření trávicí trubice zavedené více jak před 40 lety má dosud nezastupitelné indikace. Zavedení endoskopie mělo 4 základní časové posuny. Byl to vynález zdroje světla (1879), použití vláknové optiky (1957), endoskopická papilotomie (1972) a použití CCD čipu (1974) pro možnost videoendoskopie. Přes odlišnost každé této změny jde vždy o radikální klinické zlepšení. Endoskopie diagnostická ustupuje a narůstá terapeutických výkonů. Endoskopická papilotomie otevřela léčbu žlučových cest a pankreatu, a tak 95 % litiázy ve žlučových cestách je vyřešeno endoskopickou extrakcí. Diagnostiku v GIT zlepšují endoskopické kapsle, měření manometrická, ph-metrická a vyšetření izotopová. Dominantní především v hepatologii a pro nemoci pankreatu je ultrazvukové vyšetření, umožňující provádět cílené biopsie. Endoskopická sonografie (endosonografie) zobrazuje vrstvy stěny a tkáně v okolí endoskopu. CT přístroje se zlepšily ve zpracováním dat a změněnou techniky snímání, že zobrazení je zrychleno a jsou jak možné třírozměrné vyšetření v reálném čase, ale i CT kolografie, která má obraz podobný endoskopii. Nevýhodou spirálních CT je radiační zátěž (až 5 msv). Pokrok by zde se mohl očekávat od magnetické rezonanční kolografie, která poskytuje tři různé obrazy bez ionizačního záření. Tyto nové diagnostické metody nenahradí například polypektomii při koloskopii nebo chirurgický výkon. Technika tedy na jedné straně rozšiřuje možnosti, na straně druhé ubývá některých výkonů a klesá erudice lékařů v těchto metodách. I zde pomáhá technika vývojem trenažérů a prostorovém 3D zobrazení endoskopického přístroje. Zvláštní význam má vyšetření PET/CT, což je v některých indikací přesnější než dosud presentované techniky. Technika v gastroenterologii radikálně zlepšila diagnostiku a umožňuje i provádět terapeutické výkony. Přesto by neměl být opomíjen normální osobní přístup k nemocnému, který je obvykle na lůžku a ne v datovém mediu či v trojrozměrné datové matici. 13

15 VÝVOJ INDIKACÍ LITOTRYPSE RÁZOVOU VLNOU ZA 20 LET Beneš J. 1, Petřík A. 2 1 Ústav biofyziky a informatiky a IV. interní klinika 1LF UK v Praze 2 Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice Extrakorporální litotrypse (ESWL) je indikována pro fragmentaci konkrementů asi 25 let. Nejprve pro ledvinové kameny, a počátkem 90 let byly indikace i k léčbě cholitiázy. Postupný byl i vývoj nových přístrojů, ale není jednoznačné, zdali dosahují lepších výsledků, či nikoliv. Přínosem pro ESWL je nativní spirální CT predikující výsledek ESWL změřením hloubky konkrementu, také odhadem složení, což ovlivňuje výsledek terapie. V indikaci ESWL při terapii nefrolitiázy nedochází k podstatným změnám, stále platí hranice 20 mm z hlediska velikosti. V terapii ureterolitiázy se ureteroskopie stala indikačně srovnatelnou metodou, s ESWL. Pro indikaci ESWL však stále hovoří nižší invazivita. V úzké indikaci byla ESWL prováděna pro drobné konkrementy ve žlučníku v kombinaci s disolucí. Tyto indikace presentované před asi 15 lety pro cholecystolitiázu se již opouští a litiáza žlučníku nemá být indikována k ESWL. Choledocholitiáza je řešena endoskopicky. U obtížnějších konkrementů může endoskopické řešení selhat a lze zvažovat ESWL. Pro hepatikolitiázu je ESWL metodou volby. Sdělení presentuje 78 nemocných, kde došlo v letech 1992 až 1997 k vymizení cholecystolitiázy po ESWL a disoluci. S odstupem 5-15 let se podařilo sledovat 58 těchto vyléčených. U 48 po vymizení fragmentů došlo s uvedeným odstupem k recidivě litiázy ve žlučníku. U 168 nemocných s choledocholitiázou v období pro obtížnou choledocholitiázu byla indikována extrakorporální litotrypse rázovou vlnou. Dobré výsledky jsou u litiázy v pankreatickém vývodu a u hepatikolitiázy. Kromě masivního rozšíření RV v ortopedii pro léčbu úponových bolestí ukazuji i další možnosti rázových vln. Podobně jako vysoko intenzivní fokusovaný ultrazvuk lze u tandemových dvojrázů očekávat i možnost klinické onkologické aplikace k paliativní destrukci tumorů. Zatím jsou řešeny schvalovací řízení pro tyto nové klinické aplikace. Práce vznikla svobodně bez podpory 14

16 MECHANICKÉ VLASTNOSTI ORTODONTICKÉHO ZÁMKU Bezrouk A., Polma R., Záhora J., Hejtmánek F., Folbr J., Hanuš J. Ústav lékařské biofyziky, LF UK v Hradci Králové Úvod: Rozměrová přesnost slotu ortodontického zámku je stěžejním faktorem úspěšnosti ortodontické terapie. Přesnost je též prevencí ztráty torze a případného zaseknutí pohybu zámku po drátu. Našim cílem bylo změřit přesnosti vybraných zámků a výsledky statisticky srovnat s nominálními hodnotami a výsledky již publikovanými. Materiály a metody: Sloty tří zámků na horní pravý špičák: Equilibrum 2 (Dentaurum), Minisprint (Forestadent) a samoligující Mpower (American Orthodontics) o garantovaném rozměru 0,022 place (0,5588 mm) byly změřeny ve vestibuloorálním směru u báze a vrcholu slotu. Měření bylo provedeno 30x pro oba rozměry. K měření byly použity: mikroskop Nikon 90i - 5x zvětšující objektiv, kalibrovaný posuvný systém PRIOR, software NIS ELEMENTS AR 3.20, MS Excel a StatProMed. Bylo provedeno statistické srovnání pomocí t-testu s nominálními hodnotami 0,5588 mm a výsledky dříve publikovanými. Výsledky: Z dostupných publikací vyplývá, že největší odchylku vykazovaly zámky firmy Ormco - Damon II SL Roth - byly o 15,03 % větší. Naopak nejmenší odchylku vykazovaly zámky firmy RMO - Quasar - byly o 0,45 % menší. Z námi změřených zámků vykazovaly největší odchylku Minisprint firmy Forestadent - byly o (10,23 +/- 2,08) % větší. Nejmenší odchylku měly zámky firmy Dantaurum - equilibrium 2 - byly o (4,71 +/- 2,06) % větší. Z našich statistických analýz vyplynulo, že všechny námi změřené sloty zámku se na hladině významnosti 5 % statisticky významně liší od nominální velikosti 0,5588 mm. Všechny námi změřené sloty zámků se též na hladině významnosti 5 % statisticky významně liší od dříve publikovaných výsledků. Závěr: Ortodontista by měl mít stále na paměti možnost existence výrazně odlišných rozměrů zámků než je nominální hodnota. Rozdílnost výsledků našich a dříve publikovaných měření ukazuje na velkou variabilitu v přesnosti výroby konkrétních zámků jednoho výrobce. Z pohledu ortodontické praxe je vhodné, aby výrobce uváděl přesnost slotu u konkrétní výrobní šarže zámků. Práce vznikla za podpory projektu: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, projekt PRVOUK. 15

17 HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE Buzgo M. 1, Vysloužilová L. 2, Míčková A. 1, Benešová J. 1, Pokorná H. 1, Lukáš D. 2, Amler E. 1 1 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha 2 Katedra netkaných textílií, TUL Liberec Biomedicínské technologie založené na pokročilých polymerních nosičích představují nadějný přístup k léčbě řady tkáňových poškození a chorob. Koaxiální nanovlákenné nosiče vytvořené metodou elektrostatického zvlákňování kombinují výhodné vlastnosti nanovlákenných nosičů s možností řízeného dodávání bioaktivních látek. Tyto nanovlákna druhé generace se strukturou jádro-obal mohou být využívány pro regulované dodávání léčiv, proteinů, DNA a dalších molekul dle konkrétní aplikace. Přenášené molekuly jsou bezpečně uložené uvnitř vláken a tím chráněné před poškozením vnějšími vlivy. Systémy pro tvorbu koaxiálních nanovláken jsou založené na zvlákňování z jehlových elektrod, které mají omezenou výrobní kapacitu a neumožňují tak efektivní přenos technologie do biomedicínské praxe. Zvlákňování z hladiny se v případě nekoaxiálních nanovláken ukázalo jako vhodná metoda pro zvýšení výrobnosti procesu elektrostatického zvlákňování. V současném příspěvku představujeme první technologii koaxiálního elektrostatického zvlákňování z hladiny. Metoda je založena na současném zvlákňování z dvou na sobě uložených polymerních vrstev. Produkce nanovláken byla řádově zvýšena díky formaci více než 40 vlákenných trysek v porovnání s 1 vlákennou tryskou pro jehlovou koaxiální elektrodu. Pomocí konfokální mikroskopie a fluorescenční spektroskopie jsme potvrdili koaxiální charakter produkovaných vláken. Prezentovaná data ukazují, že technologie hladinového zvlákňování umožňuje masivní výrobu koaxiálních nanovláken a tím otvírá cestu pro jejich využití v biomedicínských aplikacích. Práce vznikla za podpory projektu GA UK č

18 POZOROVÁNÍ ÚČINKŮ RÁZOVÝCH VLN NA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍCH Dibdiak L. 1,2, Hoffer P. 3, Šunka P. 3, Filová E. 2,4, Míčková A. 2,4,5, Beneš J. 1,2 1 Ústav biofyziky a informatiky, 1. LF UK, Praha 2 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT, Kladno 3 Ústav fyziky plazmatu, AVČR, Praha 4 Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha 5 Ústav lékařské biofyziky, 2. LF UK, Praha Přednáška se týká výzkumu vzájemné interakce rázových vln, fokusovaných do společného ohniska, s různými typy buněčných suspenzí a erytrocyty. Cílem bylo zjištění účinků kolabujících kavitací, vznikajících při interakci rázové vlny s exponovaným objekty, jako jsou suspenze erytrocytů, lymfocytů, linie T-lymfocytárních buněk J-JHAN, 3T3-fibroblastů a primárních chondrocytů. U erytrocytů se spektrofotometricky stanovovala koncentrace volného hemoglobinu po exponování. U lymfocytů a buněčných suspenzí se hodnotila viabilita pomocí barvení Trypanovou modří nebo pomocí metody MTS (Promega). Již od 80 rázů došlo k signifikantnímu poklesu viability chondrocytů, 3T3- fibroblastů a J-JHAN. U 160 a 320 rázů došlo k dalšímu signifikantnímu poklesu viability u všech typů buněk téměř na 0. Přítomnost vakua neměla vliv na viabilitu buněk. U erytrocytů se zvyšovala koncentrace volného hemoglobinu v plazmě s množstvím aplikovaných rázů. Rázová vlna způsobila sníženou viabilitu buněk v suspenzi již při 80 rázech a poškození rostlo s počtem rázů. Zvyšující se poškození erytrocytů vedlo k vzrůstající koncentraci volného hemoglobinu v plazmě. Práce vznikla za podpory projektu grant č. GA202/09/1151 Grantová agentura ČR, grant č. P304/10/1307 Grantová agentura ČR, grant č Grantová agentura UK, grant č. NT12156 IGA MZ ČR, 17

19 VÝZNAM VISKOELASTICITY PRO BIOMECHANIKU Ďoubal S. Ústav lékařské biofyziky, LF UK v Hradci Králové Jedním z hlavních problémů biomechaniky je nalezení vztahů mezi silami, které působí na těleso a vzniklými deformacemi. Vzhledem k tomu, že biologické struktury jsou zpravidla namáhány dynamicky, je třeba mít k dispozici kvantitativní vyjádření relací mezi měnícími se silami odpovídajícími časově se měnícími deformacemi. Klasický popis vychází z modulů pružnosti, případně ze závislostí mezi mechanickým napětím a relativní deformací. Implicitně tento přístup obsahuje premisu, že při dynamickém zatěžování je chování shodné jako u chování statického. Lze ukázat, že tento předpoklad je obecně nesprávný. Dynamické chování těles ovlivňují ztráty energie při pohybu těles, tyto ztráty se projevují existencí viskózní složky v mechanickém chování. Mluvíme o viskoelasticitě a o viskoelastickém chování těles a struktur. Tradičně se viskoelasticita popisuje tzv. reologickými modely (Kelvinovo těleso apod.) a parametry těchto modelů. Tento přístup je v dnešní době možno považovat za překonaný a je nahrazován popisem pomocí komplexních modulů pružnosti. Obecněji pomocí operátorové dynamické tuhosti nebo komplexní dynamické tuhosti. Viskózní složka mechanického chování ovlivňuje pevnost struktur při dynamickém namáhání, vede mimo jiné, k růstu tuhosti v závislosti na frekvenci a zpomaluje deformační odezvu na změnu namáhání. V současné době se k měření viskoelasticity používá měření frekvenčních charakteristik (dynamic mechanical analysis - DMA) nebo resonanční metodika měření komplexních modulů a komplexních tuhostí. 18

20 NANOVLÁKNA TYPU JADRO-PLÁŠT S LIPOZÓMAMI S POSTUPNÝM UVOLŇOVANÍM RASTOVÝCH FAKTOROV Filová E. 1,2, Buzgo M. 1,3, Míčková A. 1,2,3, Rampichová M. 1,2,3, Plencner M. 1,2,3, Tesařová M. 4, Amler E. 1,2,3 1 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT, Kladno 2 Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha 3 Ústav biofyziky, 2. LF UK, Praha 4 Parazitologický ústav, Biologické centrum AVČR, České Budějovice Regenerácia tkanív môže byť pozitívne ovplyvnená riadeným uvoľňovaním liečiv z implantovaných matríc. Zabudovanie rastových faktorov do lipozómov v jadre nanovlákna zvyšuje stabilitu rastových faktorov a ich účinok na bunku. Pripravili sme nanovlákna jadro/plášť z polyvinylalkoholu/ polykaprolaktónu (PVA/PCL) s lipozómami s obsahom rastových faktorov bfgf, IGF-I and TGF beta 1 (Lip-PVA/PCL) v jadre z PVA a kontrolné nanovlákna s rastovými faktormi zamiešanými v jadre (PVA/PCL). Testovali sme viabilitu (MTS test) a proliferáciu mezenchymálnych kmeňových buniek na nanovláknach pomocou testov BrdU (kolorimetricky, Roche) a Quant-iT PicoGreen dsdna (Molecular Probes). Bunky boli vizualizované pomocou konfokálnej mikroskopie. Uvoľňovanie rastových faktorov bolo hodnotené pomocou enzyme-linked immunosorbent assay. Bunky na Lip-PVA/PCL vykazovali signifikantne vyššiu viabilitu a proliferáciu ako na PVA/PCL matriciach vo všetkých testoch. Vyššia hustota buniek bola pozorovaná na lip-pva/pcl. Uvoľňovacia krivka rastových faktorov bola nižšia u Lip-PVA/PCL ako u PVA/PCL nanovláken. PVA/PCL nanovlákna typu jadro/plášť s lipozómami sú vhodné na použitie na regeneráciu tkanív ako nový systém s postupným uvoľňovaním liečiv. Štúdia bola podporená Grantovou agenturou Akademie věd ČR, grant č. IAA , MŠMT ČR granty č. 1M0510 (1M ) a NPV II 2B06130, AVČR - AV0Z č. AV0Z and AV0Z , Grantovou agentúrou UK, grant č , IGA MZ ČR, grant č.nt

21 POROVNÁNÍ ÚČINKU PORFYRINOVÝCH FOTOSENSITIZERŮ PŘI APLIKACI FOTODYNAMICKÉ TERAPIE NA BUNĚČNÉ NÁDOROVÉ I NENÁDOROVÉ LINIE A BAKTERIÁLNÍ KMENY Hanáková A. 1, Bogdanová K. 2, Kolářová H. 1 1 Ústav lékařské biofyziky, Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP v Olomouci 2 Ústav mikrobiologie, LF UP v Olomouci Fotodynamická terapie (PDT) je v dnešní době jednou z alternativ neinvazivního způsobu léčby nádorových i nenádorových onemocnění. Jelikož také stále narůstá rezistence bakterií vůči léčbě antibiotiky, nabízí se jako další varianta aplikace v antimikrobiální oblasti. Podstatou terapie je použití fotosensitizeru, jeho aktivace světlem o vhodné vlnové délce, shodné s jeho absorpčním maximem. Následně vznikají volné radikály, které způsobují buněčnou smrt (cestou apoptózy nebo nekrózy). V naší studii jsme porovnávali účinek dvou fotosensitizerů TMPyP a ZnTPPS 4 při aplikaci na nádorovou a nenádorovou linii. Pro srovnání jsme provedli totéž na dva bakteriální kmeny Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. Vliv terapie u buněčných linií jsme ověřovali jak pomocí vzniklé výsledné koncentrace H 2 O 2 stanovené fluorescenční značkou CM-H 2 DCFDA, tak procentuálně vyhodnocením životností z absorbancí po provedení MTT testu. Použili jsme světlo o vlnové délce 414 nm a dávky ozáření 0 až 10 J/cm 2. Koncentrace látek inkubovaných 24 hodin za vhodných podmínek, se pohybovaly v rozmezí 0,5 až 50 µm. Bakteriální kmeny se nejprve nechaly 60 minut kultivovat v bujonu, poté se 90 minut inkubovaly s fotosensitizery o koncentracích 0,78 až 100 µm za vhodných podmínek. Poté se ozářily dávkami světla 0 až 150 J/cm 2. Po následném 24-hodinovém proměření jsme sestavovali ze získaných hodnot absorbancí růstové křivky pro vyhodnocení úhynu bakterií. Na buněčné linie jsme prokázali vyšší účinnost pro fotosensitizer TMPyP, který v kombinaci s cyklodextrinem vykazoval vyšší účinek pro buněčnou linii NIH3T3, a to již při dávce ozáření 1 a 5 J/cm 2. U bakteriálních kmenů se lišily účinky v závislosti na použitém poměru fotosensitizer:cyklodextrin pro každou látku i kmen. Nejlepších výsledků se dosáhlo pro Staphylococcus aureus při dávkách ozáření 125 a 150 J/cm 2 pro vyšší koncentrace fotosensitizerů. Práce vznikla za podpory projektů 2192/2011/G3, 303/09/H048, CZ.1.05/2.1.00/ a LF_2011_

22 MOLEKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VÝZNAMNÝ DOPLNĚK MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METOD Hrazdira I. Biofyzikální ústav, LF MU Brno Molekulární zobrazení se v reálné podobě objevuje v poslední dekádě v průsečíku tří vědních oborů: fyziky, molekulární biologie a medicíny. Jeho nástrojem jsou specifické kontrastní látky. Metoda umožňuje vizualizaci a sledování molekulárních procesů v živém organismu s dvěma cíli: zpřesnění diagnostiky řady závažných onemocnění v jejich počátečních stadiích a zavedení a individualizace nových léčebných postupů. Sondy pro molekulární zobrazení musí mít dvě základní vlastnosti: afinitu k biologickému terči a schopnost snímání a zobrazení. Buněčným nebo subbuněčným terčem může být receptor na buněčném povrchu, protein, enzym, DNA nebo RNA. Afinita je zajišťována ligandy, což mohou být jak malé molekuly, tak makromolekuly. Snímání se uskutečňuje radioaktivním značením, fluorescenčními sondami nebo látkami zvyšujícími kontrast pro danou zobrazovací modalitu. Zobrazovací metody s možností molekulárního zobrazení: PET a SPECT radionuklidy. MRI paramagnetické nanočástice. Optické zobrazení fluorescenční molekulární sondy. Ultrazvukové zobrazení molekulárně cílené mikrosféry a mikročástice. Fotoakustické zobrazení opticky excitovatelné kontrastní látky. Ramanova spektroskopie a mikroskopie ultracitlivá detekce biomolekul. Molekulární zobrazení je spojeno se zaváděním některých nových termínů. Nejvýznamnějším je teranostika (theranostics), což označuje techniku integrující diagnostiku a terapii selektivně podle genotypu pacienta. Poskytuje detaily o onemocnění, které dříve nemohlo být lokalizováno nebo diferencováno. Je cestou k perzonalizované medicíně, čímž se rozumí identifikace osobní predispozice k určité nemoci za použití genomických a molekulárních dat. V současné době je molekulární zobrazení klinicky využíváno jen u PET a SPECT. U všech ostatních moderních zobrazovacích metod je molekulární zobrazení zatím ve stadiu experimentálních nebo preklinických zkoušek. 21

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE Buzgo M. 1,3,4, Vysloužilová L. 2, Míčková A. 1,3,4, Benešová J. 1,3,4, Pokorná H. 1,3,4, Lukáš D. 2, Amler E. 1,3,4 1 Fakulta

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Virtuální ordinace praktická výuka v prostředí fakultního ambulantního informačního systému

Virtuální ordinace praktická výuka v prostředí fakultního ambulantního informačního systému Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Virtuální ordinace praktická výuka v prostředí fakultního ambulantního informačního systému Josef Hanuš, Jiří Záhora,

Více

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Biofyzika Napsal uživatel Marie Havlová dne 9. Leden 2013-0:00. Sylabus předmětu BIOFYZIKA pro letní semestr 1. ročníku,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 23. dubna 2015 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR Hlavní body Úvod Zpráva o činnosti Akademické rady v období od XLV. zasedání Akademického sněmu Výsledky výzkumné

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Adaptivní model kardiovaskulárního systému

Adaptivní model kardiovaskulárního systému Adaptivní model kardiovaskulárního systému NIDays 2013 7.11.2013, Praha Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Matouš Pokorný Obsah prezentace Obsah prezentace Celkem 14 stran, odhadovaný čas prezentace

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně Petr Lesný Co student medicíny ve škole nezíská Praktické dovednosti Empatii Schopnost práce s informacemi Lékařská informatika Schopnost

Více

Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu

Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu R. Slezák 1, V. Buchta 2, L. Ryšková 2, D. Slížová 3, O. Krs 3, M. Karásková

Více

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny Vztah výpočetní techniky a biomedicíny počítač - nástroj pro vývoj nových přístrojů počítač -součást přístrojových systémů počítač - nástroj pro zpracování informací přispívá k metody, techniky a teorie

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení Technický seminář Centra digitální optiky Vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Zpracoval: Petr Bouchal Řešitelské organizace:

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ STŘEDOŠKOLSKÉ FYZIKY U STUDENTŮ 1.ROČNÍKŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT V ČR

TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ STŘEDOŠKOLSKÉ FYZIKY U STUDENTŮ 1.ROČNÍKŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT V ČR TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ STŘEDOŠKOLSKÉ FYZIKY U STUDENTŮ 1.ROČNÍKŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT V ČR Kymplová J 1, Kvašňák E 2, Běláček J 1, Mornstein V 3, Komarc M 1, Zeman J 1, Kubeš Z 4 1 Ústav biofyziky a informatiky

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p BMII České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha Olga Štěpánková (Kat.kybernetiky), step@labe.felk.cvut.cz

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Ing. Jana Hudzietzová 1, Doc.Ing. Jozef Sabol, DrSc. 1,, Ing. Lenka Grayová-Bulíčková

Více

Molekulární medicína v teorii a praxi

Molekulární medicína v teorii a praxi Molekulární medicína v teorii a praxi Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc. Společný projekt UK-1.LF a biotechnologické společnosti Genzyme Medicína 21.století Komplexní a nákladná Založená na znalosti molekulových

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Aplikace rázové vlny Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Úvod Cholelithiása kameny ve žlučových cestách a žlučníku Nefro Uro lithiasa kameny v ledvinách (močových cestách)

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad Od 1.7. 2014 podpořeno: Národní program udržitelnosti MŠMT NPU I Vybudováno v rámci Evropského rozvojového regionálního fondu (Operační program Praha

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Společnost NIKON ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR zahájila v úterý 21. ledna

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře Barbara Kubešová Národní Tkáňové Centrum, a.s. vyvíjí a vyrábí léčivé přípravky pro Advancedtherapiesa zpracovává tkáně a buňky

Více

Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha

Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha Olga Štěpánková, Lenka Lhotská Filip Železný, Jan Havlík Katedra

Více

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 S. Štípek, J. Feberová, E. Kvašňák 1.LF UK Praha 2.LF

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA03/č. 5: Měření kinematiky a dynamiky pohybu osoby v prostoru pomocí ultrazvukového radaru Ing. Patrik Kutílek, Ph.., Ing.

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

STATISTICKÉ PROGRAMY

STATISTICKÉ PROGRAMY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné STATISTICKÉ PROGRAMY VYUŽITÍ EXCELU A SPSS PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST Elena Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík Karviná

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11 RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Rozšiřuje přednášky: Stavba cytoplazmatické membrány Membránový

Více

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011 Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název) CZ.1.07/1.1.02/02.0074 Trvání projektu:

Více

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Obecný postup 1. Určení statistické hypotézy 2. Určení hladiny chyby 3. Výpočet

Více

Činnost MEFANET přináší pro všechny zapojené partnery následující možnosti:

Činnost MEFANET přináší pro všechny zapojené partnery následující možnosti: MEFANET PROJEKT SPOLUPRÁCE LÉKAŘSKÝCH FAKULT ČR A SR PŘI ROZVOJI VÝUKY POMOCÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Dokument připraven a schválen 20. června 2007 Koordinační radou projektu se zapojením následujících

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu CETRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ HK CZ.1.05/3.1.00/10.0213 Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu Seminář JAK VÝZKUMNĚ SPOLUPRACOVAT S FIRMOU CONTIPRO? CENTRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Více

E-LEARNING V OBORU ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA NA 1.LF UK

E-LEARNING V OBORU ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA NA 1.LF UK E-LEARNING V OBORU ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA NA 1.LF UK MUDr.Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ing. Petr Honzík Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta, Ústav biofyziky a informatiky Bakalářský obor Zdravotnická

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

OPTIMED. Základní východiska a cíle projektu Optimed. Jaroslav Štěrba. Optimalizovaná výuka

OPTIMED. Základní východiska a cíle projektu Optimed. Jaroslav Štěrba. Optimalizovaná výuka OPTIMED Optimalizovaná výuka Základní východiska a cíle projektu Optimed Jaroslav Štěrba Proč něco dělat s výukou na LF? Narůstající nároky na absolventy z pohledu objemu informací a dovedností, relativně

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více