OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11."

Transkript

1 OBSAH I. Onkologická prevence 1. Mamografický screening v ČR 20 Žižlavská A., Rašínová L. 2. Prevence karcinomu prsu 20 Augustinová B. 3. Liga proti rakovině Brno - náplň preventivní činnosti neziskové organizace 21 Hrnčiříkové I., Březková V., Šachlová M. 4. Význam prevencie nádorového ochorenia prsníkov...22 Hudáková Z., Novysedláková M. 5. Riziko vzniku rakoviny prsníka u zdravotníckych pracovníkov 23 Schmidtová Z., Rábeková M. 6. Zhoubné novotvary jako nemoci z povolání 24 Brhel P., Fenolová Z., Petrovová M. 7. Znalosti nelekárskych zdravotníckych pracovníkov - sestier o rizikových faktoroch karcinomu prsníka...24 Litvínové A., Schmidtová Z. 8. Doporučená péče o ženy s prokázanou mutací BRCA1/2, možnosti preventivních operací 26 Hanousková D., Dvořáčková B., Navrátilová M., Svoboda M. f Dražan L. f Foretová L. 9. Co by měla žena vědět o prevenci nádorů prsu 27 Pokorná Š. 10. Prevence je lepší než léčba 28 Vránová E. 11. Potřeba edukace očima onkologicky nemocných pacientů 29 Kocourková Sýkorová Z., Badurová J. 11. Klinické registry 12. Význam správců dat pro plnění NOR a nově připravené kvalifikační kurzy 32 Abrahámová J., Mužík J., Dušek L. jménem kolektivu garantů a lektorů 13. Využitelnost recentních dat NOR a nové predikce počtu onkologických pacientů v ČR 34 Dušek L., Pavlík T., Májek O., Mužík J., Abrahámová J., Vyzula R. 14. Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku 39 Macháček J., Šrámek V., Arelýová Z. 15. Trendy a rozdíly v regionální hlásivosti do NOR 39 Holub J., Langhammer P., Srb T. 16. Co pňnáší 7. vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů 40 Novák J., Fabian P. 17. Validace dat v Národním onkologickém registru 40 Roušarová M. 18. Lékové registry ČOS ČLS JEP jako nástroj monitoringu cílené terapie zhoubných nádorů 41 Vyzula R., Dušek L., Prausová J., Abrahámová J., Vorlíček J. jménem Rady registrů ČOS ČLS JEP a jménem sítě Komplexních onkologických center ČR 19. Registr neuroendokrinních nádorů (NET) 43 Vítek P., Bajčiová V., Barkmanová J., Honová H., Mandys V., Novák J., Sedláčková E., Šachlová M. III. Právo a onkologie 20. Právní aspekty provádění non-profitních akademických klinických studií u dětských onkologických pacientů v České republice 46 Múdry P., Štěrba J. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii 21. Hodnocení zdravotnických technologií a Národní onkologický program ČR 48 Vorlíček J., Fínek J., Vyzula R., Dušek L. 22. Hodnocení zdravotnických technologií - definice a význam 49 Kožený P., Suchý M. 23. Možnosti využití HTA v onkologii 50 Doležal T. 24. Implementace DRG jako úhradového mechanismu v onkologii? 51 Pála M., Hesová K. 25. Analýza uroonkologické chirurgické péče lůžkových urologických oddělení v ČR 51 Hanuš M., Králová V., Jarkovský J., Dušek L. 26. Metodika HTA v onkologii z hlediska dostupnosti reálných klinických dat 52 Dušek L., Bláha M., Brabec P., Mužík J., Suchý M. f Klika P., Janča D. 27. DIOS-MINER - analýza dát podaných chemoterapií z dát zdravotných platiteľov 55 Zoľáková A., Klimeš D.,Vyzula R., Kubásek M., Dušek L. V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi 28. Vzdělávací program nástavbového oboru onkochirurgie v České republice 58 Duda M., Ryska M., Žaloudík J.

2 29. Lokalizace hospitalizovaných pacientů s možností přivolání lékařské pomoci a lokalizace přenosných přístrojů i jako ochrana proti odcizení s využitím technologie WiFi 59 Fišerová Z., Dohnálek V. 30. Elektronické sledování nežádoucích událostí jako nástroj k vyhledávání rizik při poskytování péče 60 Malá T. 31. Praktické využití RFID technologie ve správné lékárenské praxi 60 Goněc R., Kozáková Š. 32. Nové pomůcky pro zajištění bezpečné aplikace cytostatik 63 Odráška P., Doležalová L. 33. Bezpečná ambulantní aplikace cytostatické léčby v MOÚ Brno 64 Sýkorová Z. 34. Intravenózni port a jeho využití v onkologické léčbě 64 Šišláková L. VI. Moderní ozařovací techniky 35. Moderní ozařovací techniky a radioterapie s paliativním záměrem 68 Macháňová M., Cvejnová J., Hejzlarová V. 36. Zkušenosti s extrakraniální stereotaktickou radioterapií v Brně 70 Burkoň P., Šlampa P., Bolcák K., Procházka T., Vrzal M., Šimíček J., Francová D., Tůmová D., Holubová J., Šoukalová H., Tomková D., Hůlková V., Nováková R., Příjemská J., Kohútová R., Burkoňová D. 37. Stereotaktická radiochirurgie karcinomu pankreatu..73 Feltl D., Cvek J., Knybel L., Otáhal B., Seget J. 38. Extrakraniální stereotaktická radioterapie 73 Holoubková K., Hůlková V., Šídlová I. 39. Nové technologie ovlivňující kvalitu léčby v radioterapii 74 Vojtíškové M., Černá M. VII.Nádory prsu 40. Diagnostika karcinomu prsu 76 Schneiderová M. 41. Kontroverze v indikacích magnetické rezonance prsu v detekci karcinomu prsu 78 Schneiderová M. 42. Přehled metod nukleární medicíny využívaných při diagnostice a dispenzarizaci u pacientek s karcinomem mammy 80 Křivánková I., Velichová M. 43. Chirurgická léčba karcinomu prsu v MOÚ - kam jsme se posunuli za posledních 10 let? 80 Coufal O., Vrtělová P., Gabrielová L., Fait V. 44. Chirurgická léčba u žen s karcinomem prsu diagnostikovaným před 35. rokem věku 81 Pecha V., Kolařík D., Skovajsová M., Sýkorová J., Trnková M. 45. Spektrum chirurgických výkonů u nádorů prsu 82 Vrtělová P., Coufal O., Fait V. 46. Sentinelová biopsie u karcinomu prsu - timing chirurgického výkonu 83 Chromý M., Czinner D., Maxa V. 47. Srovnání pooperační morbidity u výkonů na regionálních mízních uzlinách u pacientek s karcinomem prsu 85 Vrtělová P., Coufal O., Fait V. 48. Primární disekce axily u karcinomu prsu 86 Fait, V., Coufal, O., Vrtělová, P., Chrenko, V. 49. Reverzní mapování lymfatik v axile jako prevence pooperačního lymfedému u pacientek s karcinomem prsu (Axillary Reverse Mapping) 88 Pavlišta D. 50. Kontroverzní otázky v chirurgické léčbě karcinomu prsu 89 Coufal O., Fait V., Vrtělová P. 51. Ošetřovatelská péče o pacienty po zákroku na regionálních uzlinách 91 Vozdecká J., Hadviždžáková V. 52. Kontroverze v léčbě radioterapii u pacientek s karcinomem prsu 94 Soumarová R. 53. Novinky v radioterapii u karcinomu prsu 96 Gombošová J., Princ D., Křupa P., Čoupek P., Tichá H., Šlampa P. 54. Cílená léčba při léčbě rakoviny prsu 97 Vykoukalová E., Odborný konzultant: MUDr. Palácová Markéta 55. Použití ozařovacích a fixačních pomůcek při radioterapii na oblast prsu 97 Doležel J., Jelínková S. 56. Kontroverzní otázky v léčbě pacientek s karcinomem prsu v graviditě 98 Tesařová P. 57. Možnosti systémové léčby zhoubného nádoru prsu 99 Petráková K. 58. Terapie u pacientek s nádorem prsu (léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie, cílená léčba) 100 Sedloňová K., Vorlová V. 59. Terapie karcinomu prsu u starších nemocných 101 Palácová M.

3 61. 62, , Lokálně pokročilý karcinom prsu žen v seniorském věku 102 Homová J., Büchler T., Kubeš J., Abrahámová J. Postup léčby u nádoru prsu 103 Nerudová M., Šídlová L. Správná diagnoza karcinomu prsu - a co dál? 103 Jandík P., Mergancová J. Hormonální léčba metastatického karcinomu prsu 104 Richter I., Bartoš J. a kol. Výsledky klinické studie FIRST 107 Feltl D. Bevacizumab v první linii léčby metastatického karcinomu prsu 108 Obermannová R. Kasuistiky - bevacizumab v terapii pokročilého a metastatického karcinomu prsu 108 Betlachová L. Úplná odpověď jaterních metastáz karcinomu prsu při léčbě bevacizumabem - kasuistika 2 nemocných 109 Vlásek T. Kasuistika pacientky s dlouhodobou parciální regresí ložiskového postižení při léčbě Paklitaxel + Bevacizumab a následně Bevacizumab v monoterapii 109 Ružičková K. Naše první zkušenosti s bevacizumabem u metastatického karcinomu prsu. Kazuistika pacientky s metastatickým karcinomem prsu léčena kombinací bevacizumab/paclitaxel 109 Gruna J. Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u chemorezistentního karcinomu prsu - dvě kasuistiky 110 Krásná L., Tesařová P., Matějů M., Petruželka L. Bevacizumab v terapii karcinomu prsu 110 Svoboda T., Holubec L., Fínek J. Úplná odpověď mnohočetných jaterních metastáz na léčbu paclitaxelem a bevacizumabem 111 Chodacká M. Léčba pacientek s karcinomem prsu a mutací genu BRCA1 a BRCA2 112 Petráková K. Kdy a jak testovat ženy při podezření na dědičnou příčinu nádorů prsu? 112 Foretová L., Dražan L., Navrátilová M., Hanousková D, Dvořáčková B., Pavlů H., Kuklová J., Jurášková Z., Házová J., Miková M., Vašíčková P., Macháčková E. Vývoj laboratorních vyšetřovacích metod v diagnostice genů BRCA1 a BRCA2 v MOÚ 114 Pavlů H., Jurášková Z., Kuklová J., Macků M., Macháčková E. 76. Má význam u nemocných s karcinomy prsu neexprimujícími HER-2 protein zjišťovat amplifikaci genu HER-2/neu? Výsledky projektu HERretest 115 Ryška A., Ehrmann J., Horáková I., KinkorZ., Kodet R., Mrhalová M., Nenutil R., Povýšil C., Rozkoš T., Skálová A., Tichý M., Velenská Z., Jarkovský J., Dušek L. 77. Incidence HER2 amplifikace u mammárních karcinomů a její korelace s klinicko-patologickými parametry 117 Horáková I., Hanzelková Z., Nenutil R. 78. Sledování sérových bioindikátorů během neodjuvantní terapie nádorů prsu 118 Grim J., Kalabová H., Petera J., Micuda S., Brcaková E., Kolouchová G., Fuksa L., Ryska A., Homychová H., Laco J., Hovorková E., Jandík P., Klozova-Urminska H., Tobková H. 79. Prediktivní význam genů CCND1 a C-MYC u pacientek s trastuzumabem léčeným metastatickým karcinomem prsu 118 Koudeláková V., Trojanec R., Bouchalová K., Fiirstová J., Radová L., Ondryášová H., Dušek L. T Megová M., Krejčí E., Mlčochová S., Melichar B., Hajduch M. VIII. Prekarcerózy zažívacího traktu 80. Prekancerózy jícnu a kardie 122 Kroupa R. 81. Prekancerózy žaludku 124 Novotný I. 82. Prekancerózy žlučových cest 125 Tozzi di Angelo 1., Tichá V., Procházka V., Kysučan J. 83. Prekancerózy tenkého střeva 125 Tachecí I., Kopáčová M., Bureš J. 84. Prekancerózy tlustého střeva 127 Urban O., Fojtík P., Kliment M., Fait. P., Hanousek M. 85. Morfologická analýza polypů snesených za dvouleté období na endoskopii v MOÚ 128 Šachlová M., Novotný I., Konečná E., Fabian P., Polko V. IX. Nádory trávící trubice 86. Indikace neoadjuvantní léčby a hodnocení odpovědi na léčbu u pacientů s karcinomem jícnu na základě vyšetření PET/CT 130 Vomáčková K., Neoral Č., Aujeský R., Vrba R., Kysučan J., Mysliveček M., Formánek R. 87. Paliativní chemoterapie a karcinom žaludku -je zde místo pro II. linii? - retrospektivní analýza jednoho centra 133 Obermannová R., Němeček R., Navrátil J., Štícha M., Všianská M., Pokrivčák T., Světláková L., Vyzula R. 88. Epidemiologie a diagnostika kolorektálního karcinomu včetně screeningu 133 Zavoral M., Suchánek Š., Májek O., Dušek L.

4 89. Jaká vyšetření před chirurgickou léčbou kolorektálního karcinomu a kdy eventuálně neoadjuvance? 134 Kala Z., Kysela P., Hemmelová B., Penka I., Válek V., Andrašina T. 90. CT kolonografie a její diagnostické možnosti 134 Standara M., Opletal P. 91. Indikace a výsledky CT kolonografie v diagnostickém algoritmu MOÚ - poster 135 Opletal P., Standara M. 92. Postavení laparoskopie a robotiky v léčbě kolorektálního karcinomu tračníku, rekta a metastazujícího onemocnění KRK 135 Ferko A., Šubrt Z., Jon B., Čečka F. 93. Operace pro kolorektální karcinom a věk pacienta 136 Levý M., Lipská L., Kormunda S., Visokai V. 94. Je invazivní chirurgický výkon součástí paliativní terapie u metastatického kolorektálního karcinomu? 139 Pokrivčák T., Obermannová R., Světláková L., Vyzula R. 95. Farmakoterapie kolorektálního karcinomu 140 Kiss I., Tomášek J., Halámková J. 96. Peritoneální karcinomatóza 142 Vítek P., Antoš F., Ditrich P., Šerclová Z. 97. Perorální versus intravenózni fluoropyrimidinová cytostatika v léčbě kolorektálního karcinomu 143 Büchler T. 98. Biologická udržovací léčba u předléčených nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem 143 Holubec L., Matějka V. M., Liška V., Votavová M., Arnetová V., Kulhánková J., Svoboda T., Dreslerová J., Korunková H., Mrázková P., Třeška V., Fínek J. 99. Bevacizumab a pooperační komplikace po resekci jater u pacientů s kolorektálním karcinomem - vlastní zkušenosti 145 Diviš P., Katolická J., Divišová K., Rotnáglová S., Svobodová S., Široká K Klinická účinnost cetuximabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, data z onkologického REGISTRU ERBITUX 146 Kocáková I Intervenční radiologické metody v léčbě kolorektálního karcinomu 148 Válek V., Andrašina T Kazuistika nemocného s generalizovaným adenokarcinomem sigmatu do jater léčeného bevacizumabem 149 Holíková M., Bartoš J Bezpečnost léčby bevacizumabem u 78 letého pacienta - kasuistika 151 Dvořák J Role radioterapie u kolorektálního karcinomu 153 Lovas P., Lovasová Z., Šenkyříková E Intersticiální brachyterapie pro karcinom anu u pacientky se synchronní nádorovou duplicitou - kasuistika 155 Tichá H., Princ D., Šlampa P., Fuchsová J., Hojná V Farmakokinetika (PK), účinek a tolerabilita 5-fluorouracilu (5-FU) během predoperační (neoadjuvantní) chemoradioterapie (NACHRT) lokálně pokročilého karcinomu rekta 156 Grim J., Hroch M., Priester P., Martinková J., Chládek J., SlanařO Analýza mutace genu BRAF v real time cykléru s využitím dvou fluorescenčních principů 157 Stránská J., Drábek J., Jančík S., Holínková V., Rabčanová M., Hajduch M. X. GIST 108. Příspěvek endosonografie k diagnostice GIST 160 Novotný I Výsledky chirurgické léčby GIST 160 Svatoň R., Kysela P., Kala Z., Penka I., Hlavsa J., Ivičic J., Marek F Výrazná protinádorová efektivita imatinibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního nádoru, kazuistika 163 Kocáková I., Kocák I., Zichová I., Pacal M., Adámková Krákorová D., Vyzula R. 111 Gastrointestinální stromální nádory s mutací v genech KIT a PDGFRA 166 Macháčková E., Horáková I., Kocáková I., Svoboda M., Foretová L. XI. Nádory jater, žlučových cest a pankreatu 112. Transplantace jater pro hepatocelulární karcinom..170 Kočík M., Oliverius M Kazuistika z onkologické praxe: Dlouhodobá kontrola hepatoblastomu v dospělosti multimodální léčbou 170 Tomášek J., Kiss I., Válek V., Kala Z., Andrašina T., Tuček Š., Halámková J., Králová J., Krpenský A., Číhalová M., Prášek J., Bílek O Dlouhodobé přežívání po radikální resekci pro duktální karcinom hlavy pankreatu 172 Pohnán R., Bieberová L., Ryska M Diskrepance předoperačního a peroperačního stagingu u karcinomu hlavy pankreatu 172 Bieberová L., Pohnán R., Ryska M Hodnocení kvality života u nemocných s karcinomem pankreatu 173 Ryska M., Pohnán R., Bieberová L.

5 117. Periampulární nádory a jejich biologické chování Levý M., Visokai V., Lipská L Chirurgická léčba metastáz Grawitzova tumoru do pankreatu 176 Visokai V., Lipská L., Levý M Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu - první zkušenosti 177 Ostřížková L., Brančíková D., Bednařík O., Mechl Z., Kala Z., Válek V. XII. Nádory hlavy a krku 120. Lidský papilomavirus (HPV) a nádory hlavy a krku Mechl Z., Pejčoch R Konkomitantní podání cetuximabu s akcelerovaně hyperfrakcionovanou radioterapii u pokročilých nádorů ORL oblasti 180 Cvek J., Feltl D Prospektivní studie mutací v EGFR signální cestě ve vztahu k léčbě cetuximabem 181 Neuwirthová J., Smilek P., Kostřica R., Drábek J., Srovnal J., Hajdúch M. XIII. Nádory plic a průdušek 123. Resekce plicních nádorů prorůstajících do velkých cév 184 Klein J., Bohanes T., Szkorupa M., Němec P Výsledky léčby erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic - srovnání České republiky a publikovaných studií 186 Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Krejčí J., Tomíšková M., Grygárková Y., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Skálová B., Sixtová D., Roubec J., Čoupková H., Košatová K., Štícha M Srovnání chemoterapie a eriotinibu ve II. linii léčby pokročilého NSCLC 188 Fiala O., Pešek M., Krejčí J., Štícha M., Minárik M Je IV. stádium nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) nevyléčitelné onemocnění u všech pacientů? Kazuistika 188 Čoupková H., Kiss I., Vyzula R Minimální reziduálni choroba u pacientů s karcinomem plic - pilotní studie 189 Benedíková A., Srovnal J., Klein J., Skalický P., Szkorupa M., Chudáček J., Růžková V., Radová L., Hajdúch M Analýza mutačního statutu genu EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v klinické praxi 190 Pilátová K., Vyskočilová M., Nakládatová E., Knoflíčková D., Fabian P., Valík D., Dubská L Význam typu K-RAS mutace u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic Fiala O., Pešek M., Minárik M Acute toxicities followed by management of locally advanced non-small cell lung cancer - TGF-bl as a predictor of radiation pneumonitis 191 Stejskal J., Kubecová M., Dvořáková D., Ulrych V., Kolářová l., Kheck M., Vaňásek J Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic Tomíšková M., Skřičková J., Babičková L., Kadlec B., Klabenešová I., Čermáková Z. XIV. Gynekologická onkologie 132. Nový stagingový systém FIGO 196 Sehnal B., Driák D., Kmoníčková E., Kolařík D Úloha ultrazvuku v predikci invaze myometria u pacientek s karcinomem endometria 196 Minář L, Weinberger V Léčebné modality a FIGO klasifikace u zhoubných mezenchymálních nádorů dělohy 197 Chovanec J., Kalvodová J., Filková A., Štelcl J. 135 MCilleriánský karcinosarkom a leiomyosarkom dělohy - desetileté zkušenosti našeho pracoviště..200 Matějka V. M., Kulhánková J., Holubec L. jun., Dreslerová J., Matulová L., Fínek J Kazuistika - maligní melanom děložního čípku a pochvy 200 Kalvodová J., Feranec R., Štelcl J., Chovanec J Role exenteračních operačních výkonů v onkogynekologii 201 Feranec R., Doležel J., Mouková L., Čapák I., Staník M., Chovanec J Genetická predikce radiosenzitivity a její význam v předpovědi chronické toxicity radioterapie u pacientek léčených pro pokročilý karcinom děložního čípku 201 Paulíková S., Beránek M., Sirák I., Drastíková M., Vošmik M., Petera J Nové strategie v léčbě karcinomu ovaria? 202 Chovanec J., Novák P., Holanová E., Kolářová H Endometrióza poševního pahýlu 204 Filková A., Chovanec J., Feranec R Detekce amplifikace genu hterc (3q26) u prekanceróz a karcinomu děložního hrdla 205 Mouková L., Kuglík P., Vránová V., Slámová I., Kiššová M Problematika diferenciální diagnostiky elevace CA 125 a CA 19-9 u ženy v perimenopauze - kazuistika 205 Mouková L., Svoboda M., Feranec R., Nenutil R., Slámová L., Chovanec J HPV (Human Papillomavirus) infekce a její onkologické důsledky - kazuistiky 206 Mouková L., Feranec R., Zatočil P., Minaříková D., Kocáková I., Bencsiková B., Chovanec J.

6 XV. Uroonkologie 144. Diagnóza nádorů varlat - od prvních příznaků k návštěvě lékaře 208 Büchler T., Kaňáková J., Kupec M., Donátová Z., Večeřová K., Klimeš D., Abrahámová J Primární retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinativních nádorů varlete 209 Dušek P., Schmidt M., Babjuk M Výsledky laparoskopické modifikované retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů nižších stádií 210 Schmidt M., Dušek P., Veselý Š., Jarolím L, Babjuk M Léčebné výsledky pacientů s germinálními nádory na onkologické klinice FNO Poruba v období Hájek J., Feltl D., Cvek J., Dušek L., Krhut J., Havránek O Sledování pacientů s germinálními nádory varlat po léčbě 212 Büchler T., Kubánková P., Boublíková L., Donátová Z., Foldyna M., Kaňáková J., Kordíková D., Kupec M., Nepomucká J., Voršilková E., Abrahámová J Změny v chirurgické léčbě nádorů ledvin ve FN Plzeň 212 Hora M., Stránský P., Eret V., Ürge T., Klečka J. jr., Chudáček Z., Kreuzberg B., Fínek J., Hes O Tubulocystický renální karcinom 213 Hora M., Ürge T., Eret V., Stránský P., Klečka J., Kreuzberg B., Ferda J., Hyršl L., Breza J., Holečková P., Mego M., Michal M., Hes O Sekvenční terapie sunitinib-sorafenib a sorafenib-sunitinib u pacientů s metastatickým renálním karcinomem 213 Büchler T., Klapka R., Melichar B., Brabec P., Dušek L., Vyzula R., Abrahámová J Krátkodobý režim LHRH analogy s radioterapii u nemocných s lokalizovaným či lokálně pokročilým karcinomem prostaty 214 Matoušková M., Hanuš M., Vinakurau S., Malinová B Naše zkušenosti s roboticky asistovanou laparoskopickou radikální prostatektomií (RARP) v léčbě karcinomu prostaty 215 Doležel J., Tvarůžek J., Zachoval R., Staník M., Chamzin A., Vagunda V., Vagundová M První zkušenosti s vyšetřením sentinelové uzliny u karcinomu prostaty 216 Staník M., Čapák I., Macík D., Bolčák K., Lžičařová E., Vašina J., Šustr M., Miklánek D., Doležel J Apoptotický a proliferační Expresní profil u nádorových prostatických buněk 217 Gumulec J., Hlavna M., Sztalmachová M., Pávková-Golbergová M., Křížková S., Adam V., Kizek R., Masaříková M., Masařík M Elektroforetická fingerprintová analýza metalothioneinu u pacientů s adenokarcinomem prostaty 218 Křížková S., Ryvolová M., Pouch M., Majzlík P., Hubálek J., Provazník I., Masařík M., Kizek R Stanovení sarkosinu v moči pacientů s karcinomem prostaty 220 Ryvolová M., Křížková S., Sochor J., Cernei N., Zítka O., Gumulec J., Hlavna M., Provazník I., Masařík M., Kizek R Lokální chemoprofylaxe Mitomycinem C u středně a vysokorizikových neinvazivních nádorů močového měchýře 222 Matoušková M., Hanuš M., Králová V., Bouchnerová G Zhodnocení pooperačních komplikací po radikální cystektomii u pacientů s nádory měchýře 223 Staník M., Doležel J., Čapák I., Macík D., Miklánek D., Šustr M. XVI. Sarkomy a varia 160. Osteosarkom močového měchýře u pacienta s protrahovanou adjuvantní terapií primárně uroteliálního karcinomu měchýře 226 Louda M., Podhola M., Pacovský J., Giblo V Li- Fraumeni syndrom: quadruplicita osteosarkomů a sarkomů měkkých tkání 228 Kubáčková K., Prausová J., Urie P., Puchmajerová A., Linke Z., Kozák J., Dupal P., Campr V Naše zkušenosti s využitím PET/CT u histiocytámích chorob dospělých 228 Řehák Z., Koukalová R., Adam Z., Szturz P., Stupalová J., Neveselá l., Staníček J., Vašina J., Bolčák K. XVII. Nádory nervového systému 163. Možnosti zlepšení chirurgické resekce u gliomů mozku 232 Fadrus P., Svoboda T., Vybíhal V., Neuman E., Kryštofová S., Sova M., Smrčka M., Keřkovský M Intrakraniální krvácení jako neobvyklá komplikace tumoru mozku 232 Chrastina J., Novák Z., Jančálek R., Říha I., Slaná B Maligní tumor z periferního nervu v axile - kazuistika 235 Mergancová Ji., Mergancová Ja., Hácová M Glioblastoma multiforme: prognostický význam genu EGFR1 a dalších cytogeneticky významných genů a chromozomálních oblastí 235 Megová M., Trojanec R., Kalita O., Koudeláková V., Stanovská L., Mikulíková E., Radová L., Braunerová B., Mlčochová S., Hajduch M Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem 236 Šána J., Lakomý R., Hankeová S., Lžičařová E., Křen L., Fadrus P., Smrčka M., Vyzula R., Michálek J., Slabý O.

7 XVIII. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých 168. Epidemiologie nádorů u adolescentů a mladých dospělých. Analýza současné situace v České republice 238 Bajčiová V., Mužík J., Kodýtková D., Štěrba J Zobrazovací metody v diagnostice sarkomů 239 Jíra l., Ráčilová Z., Skotáková J Diferenciální diagnostika kostních lézí u adolescentů 239 Skotáková J., Mach V., Charvátová M., Múdry P Léčba Ewingových sarkomů/pnet u dětí a adolescentů 240 Kútniková L., Bronišová D., Múdry P., Pazourek L., Bajčiová V Léčba osteosarkomu u dospívajících a mladých dospělých 240 Mottl H., Kruseová J., Starý J., Schovanec J., Kynčl M., Dvořáková M., Kodet R Léčba osteosarkomů u dětí a adolescentů 241 Bronišová D., Kútniková L., Múdry P., Pazourek L., Bajčiová V Karcinomy u adolescentů na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha v období Cingrošová L., Kabíčková E., Sumerauer D., Kynčl M., Šnajdauf J., Kodet R., Vlček P., Starý J Nádory CNS adolescentů a mladých dospělých (přehledné sdělení) 242 Pavelka Z., Křen L., Ventruba J., Brichtová E., Mackerle Z., Šlampa P., Skotáková J., Zitterbart K., Kýr M., Kodýtková D., Bajčiová V., Štěrba J Výsledky léčby akutní lymfoblastické leukémie u adolescentů léčených v letech 1990 až 2007 třemi protokoly BFM 244 Smíšek P., Janotová I., Blažek B., Černá Z., Hak J., Hrstková H., Timr P., Mihál V., Procházková D., Štěrba J., Starý J Léčebné výsledky a toxicita léčby akutní leukémie u adolescentů v porovnání s dětskými pacienty KDO 245 Domanský J., Bernatíková H., Bronišová D., Martinčeková A., Zapletal O., Bajčiová V., Štěrba J Výsledky alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby u adolescentů a mladých dospělých na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole v letech Zápotocký M., Říha P., Keslová P., Formánková R., Starý J., Sedláček P. pro pracovní skupinu dětské hematologie (PSDH) 179. Non-hodgkinské lymfomy u dětí a dospívajících na Klinice dětské onkologie FN Brno v letech Křenová Z., Gregorová V., Kýr M., Bajčiová V., Štěrba J Kvalita života po léčbě nádorů v dětství a adolescenci. Výsledky projektu Qolop Kepák T., Tóthová K., Blatný M., Jelínek M., Loubalová S., Slezáčková A., Kárová Š., Bajčiová V., Štěrba J Synchronní výskyt anaplastického ependymomu a difúzního astrocytomu u dítěte Pavelka Z., Oltová A., Tomášiková L., Valášková I., Vránová V., Zrůstová J., Ventruba J., Mackerle Z., Křen L., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Atypická lokalizace alveolárního rhabdomyosarkomu u adolescenta Drábová K., Múdry P., Bajčiová V., Skotáková J., Křen L Diskrepance cytologických likvorových nálezů z komůrky V-P shuntu a z lumbální punkce u dětí s embryonálním nádorem CNS Pavelka Z., Křen L., Mackerle Z., Brichtová E., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Intraspinální ependymom u dívky s NF2, mozaikou Turnérova syndromu, pozitivitou SRY a bezpříznakovým nosičstvím mutace genu CFTR... Pavelka Z., Gaillyová R., Lipina R., Křen L., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Myxopapilámí ependymom filum terminale u pětileté dívky Drábová K., Pavelka Z., Mackerle Z., Skotáková J., Křen L., Slámová I., Tomášiková L., Oltová A., Štěrba J Therapy for Ewing's Family of Tumours in adults, a case report of 53 years old patient Adámková Krakorova D., Tomasek J., Janiček P., Jelinek Radioterapie dětí z pohledu radiologického asistenta Nováková R., Tůmová D., Krůtová L., Čaňová M., Zitterbartová J. XIX. Komplikace v průběhu protinádorové léčby 188. Kardiotoxicita trastuzumabu - retrospektivní hodnocení 1/2006-1/2011 Kubánková P., Kordíková D., Büchler T., Donátová Z., Foldyna M., Kupec M., Abrahámová J Studie OPERA -Non-interventional Observation of Prescription Habits of Prophylactic Pegfilgrastim in Patients treated with Higher Risk CT Regimens in the Czech Republic Tesařová P., Brychta M., Cinek P., Dvořáková D., Gruna J., Hluší A., Hnátková M., Holíková M., Chodacká M., Jarkovský J., Kandrnál V., Klepetko P., Koževnikovová R., Móciková H., Šafanda M., Šedivá M., Šulc D., Tajblová J., Vokurka S., Vraštilová P Výskyt a zvláštnosti anemie onkologicky nemocných Wilhelm Z., Kleinová J., Hegyi P., Veverková L Současná doporučení pro prevenci a léčbu hluboké žilní trombózy u pacientů s malignitou Tesařová P.

8 192. Prevence alopecie při chemoterapii 260 Floriánová I., Škodová K., Karásková J., Kŕčová E Nežádoucí účinky chemoterapie při onemocnění karcinomu prsu 260 Opltová B., Slouková I Nežádoucí účinky radioterapie 262 Vorlová V., Sedloňová K Cílená léčba metastatické kostní choroby solidních tumorů 262 Brančíková D., Mechl Z., Ostřížková L Přínos PET z pohledu klinika v diagnostice kostních metastáz u karcinomu prostaty 263 Katolická J., Bolčák K., Divišová K Význam PET/CT pro diagnostiku a kontrolu léčby nemocných s kostními metastázami z pohledu klinického onkologa 263 Holubec L., Matějka V. M., Mrázková P., Ferda J., Korunková H., Kreuzberg B., Fínek J Kostní postižení v uroonkologii, léčba bisfosfonáty a jejich vliv na hladinu ICTP 265 Matoušková M., Hanuš M., Králová V., Bouchnerová G. Dudková V., Drncová E Perkutánní cementoplastika osteolytických metastáz do skeletu 265 Křístek J Vertebroplastika u tumorů páteře 266 Novák Z., Chrastina J., Strnadel J., Říha I., Jančálek R Racionální diagnostika a endoskopická terapie při USG nálezu rozšířených žlučových cest 268 Repák R Využití samoexpandibilních metalických stentů u stenóz žlučových cest 269 Kianička B., Suškevič I Komplikace po terapii nádorů trávicí trubice - možnosti intervenční radiologie 270 Křístek J., Suškevič I Maligní stenozy GIT - možnosti zobrazení a léčby Suškevič l., Kňstek J., Kianička B. XX. Nutriční podpora v onkologii 205. Zkušenosti s pilotní verzí nutričního screeningu v onkologických ambulancích v ČR 272 Šachlová M., Beneš P., Tomíška M., Maňásek V., Holečková P., Pazdrová G., Krčmová L NutriAction - nutriční screening v onkologických ambulancích 273 Mošnová V., Šachlová M., Benešová V., Holečková P., Maňásek V., Pazdrová G., Švébišová H., Tomíška M Výživa nemocných zařazených do programu paliativní onkologické péče: vlastní zkušenosti 274 Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Petera J., Filip S Nutriční podpora a kvalita života pacientů v paliativní onkologické péči 275 Tichá A., Hyšpler R., Šimková M., Filip S., Slováček L, Zadák Z Analýza nutričních plánů paliativní onkologické péče v ambulantní a domácí ošetřovatelské péči Filip S., Slováček L, Tichá A., Hyšpler R., Bajnárek J., Šimková M., Zadák Z Sipping a enterální výživa v paliativní péči 277 Šachlová M., Sláma O., Tomíška M., Kabelka L Enterální výživa a léčba lokálně pokročilých ORL tumorů 278 Brančíková D., Tomíška M Parenterální výživa při paliativní léčbě onkologicky nemocných 278 Tomíška M Možnosti léčby nádorové kachexie 280 Tomíška M Malnutrice, kachexie a metabolické změny u pacienta s nádorovým onemocněním 280 Donátová Z., Abrahámová J Agouti-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie 281 Bienertová-Vašků J., Tomandl J., Bienert P., Chovanec J., Dostálová Z., Vašků A., Valík D. XXI. Podpůrná a paliativní péče 216. Definice, koncepce a organizace paliativní onkologické péče na úrovni komplexního onkologického centra a regionálních onkologických pracovišť 284 Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Petera J., Filip S Paliatívna a hospicová starostlivosť v Slovenskej republike 285 Schmidtová Z Koncept intermediární" paliativní péče v onkologii 287 Tesařová P., Barkmanová J., Konopásek B., Petruželka L Role ambulance podpůrné a paliativní onkologické péče v rámci komplexního onkologického centra Sláma O Ambulance paliativní onkologické péče -její význam v poskytování zdravotní péče 288 Filip S., Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Šimková M., Petera J Bariéry rozvoja paliatívnej starostlivosti 288 Schmidtová Z., Litvínová A., Schmidtová Z.

9 222. Indikátory kvality poskytování paliativní onkologické péče 289 Filip S., Slováček L., Priester P., Kopecký J., Švecová D., Šimková M., Petera J Psychoterapie v nemocnicích. Zpracování dosavadních zkušeností 289 Kunertová O Podpora zdravia pacientky po ablácii prsníka 291 Novysedláková M., Hudáková Z Praktické aspekty psychologické péče o pacientky s dg. Ca prsu 294 Romaňáková M., Šporcrová I., Lukášová-Salaquardová D Aktuální stav výzkumů v oblasti podpůrné péče o onkologicky nemocné a jejich blízké s příklady dobré praxe Amelie, o.s 295 Nosálková M Nejčastější problémy onkologických pacientů a jejich blízkých v sociální poradně Amelie 295 Slavíková Š Nové léčebné technologie a paliativní onkologická péče - návrh diskuse 296 Filip S., Slováček L, Petera J Možnosti a limity spolupráce komplexního onkologického centra s hospicem 296 Kabelka L Sociální práce v týmu ambulance paliativní onkologické péče 297 Šimková M Hypnóza jako technika použitelná ke zvládání dílčích aspektů nádorového onemocnění 297 Šporcrová I., Romaňáková M Klub Diana - úspěšně uskutečněné projekty a vize klubu do budoucna 298 Najvarová E Spokojenost stomických pacientů s péči 298 Ředinová M Gaudia proti rakovině o.s 298 Kunertová O Podpůrné programy mimo nemocnice jako součást komplexní onkologické péče 301 Chrdlová M., Tichá P. XXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii 236. Banka biologického materiálu 304 Knoflíčková D., Hlobilková A., Nenutil R Analýzy expresních profilů mikrorna za účelem diagnostiky metastického postižení lymfatických uzlin u pacientů s kolorektálním karcinomem 304 Slabý O., Faltejsková P., Svoboda M., Héžová R., Radová L, Němeček R., Bešše A., Vyzula R Funkčná analýza mikrorna-21 na modely kolorektálného karcinomu 305 Bešše A., Ševčíková S., Faltejsková P., Navrátilová J., Šmarda J., Vyzula R., Slabý O Význam mir21, mir126 a mir205 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic 306 Janíková M., Škarda J., Žižková V., Lužná P., Radová L MikroRNA jako nové prognostické markery časného metastazování po nefrektomii 307 Rédová M., Slabý O., Lakomý R., Poprach A., Hodek J., Svoboda M., Radová L., Fabian P., Iliev R., Ovesná J, Michálek J., Vyzula R Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu 307 Srovnal J., Cincibuch J., Cwiertka K., Melichar B., Aujeský R., Vrba R., Neoral Č., Radová L., Sedláčková M., Hajdúch M Polymorfismy v genech pro glutathion S-transferázy (GSTT1, GSTM1, GSTP1 a GSTA1) a riziko kolorektálního karcinomu v české populaci 308 Héžová R., Slabý O., Šachlová M., Březková V., Sáblíková B., Ševčíková S., Svoboda M., Ovesná J., Vyzula R Epigenetická vyšetření u progredujících pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic 308 Pešek M., Benešová L., Brůha F., Mukenšnabl P., Kopečková M., Bittenglová R., Fiala O., Šefrna F., Minárik M První zkušenosti s prostate cancer gene 3 (PCA3) při stanovení pooperační prognózy po roboticky asistované radikální prostatektomii 309 Belej K., Kaplan O., Köhler O., Kočárek J Studium genetického polymorfismu a metylací u androgenového receptoru 310 Reptová S., Trtková K., Kolář Z T regulační lymfocyty jako možný prediktivní marker recidivy kolorektálního karcinomu 311 Kubáčková K., Eckschlager T., Prausová J., Pokorná P., Říhová B Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: I. Současné poznatky a vlastní zkušenosti 312 Benešová L., Belšánová B., Levý M., Lipská L., Mináriková P., Vepřeková G., Visokai V., Zavoral M., Minárik M Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: II. Pooperační sledování a záchyt relapsu onemocnění 312 Levý M., Benešová L., Lipská L., Belšánová B., Mináriková P., Vepřeková G., Visokai V., Zavoral M., MinárikM BRAF-Validated Target in Metastatic Melanoma 313 Puzanov I Hladina sérové thymidinkinázy u pacientů s karcinomem plic a prsu 314 Budigová E., Rampulová l., Nekulová M., Dubská L.

10 251. CD133+ buňky (nádorové kmenové buňky) v nádorech dětského věku - pilotní studie 315 Eckschlager T., Mohamed Rahman A. A., Vícha A., Kodetová D Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor nádorovými buňkami u glioblastoma neočekávaný prognostický význam? 316 Křen L., Slabý O., Lakomý R., Múčková K., Lžičařová E., Sova M., Vybíhal V., Svoboda T., Fadrus P., Smrčka M., Vaňhara P., Michálek J Stanovení thiolových sloučenin a antioxidační aktivity u pacientů s nádory 336 Sochor J., Zítka O., Gumulec J., Masařík M., Adam V., Kizek R Antioxidační aktivita u nádorových buněk, vliv cytostatika na oxidační status 339 Sochor J., Eckschlager T., Adam V., Stiborová M., Kizek R Výskyt monoklonálního imunoglobulinu u vyšetřovaných bez maligního nálezu 342 Nakládalová E., Pilátová K., Dubská L., Valík D Role autofagie v cílené léčbě maligního melanomu 317 Krupková O., Hammerová J., Babula P., Uldrijan S Valproát je účinnější v hypoxických podmínkách: další důvod pro jeho klinické testování 318 Cipro Š., Hraběta J., Hřebačková J., Poljaková J., Eckschlager T Vliv butyrátu sodného na expresi dvou koregulátorů androgenového receptoru a na viabilitu vybraných prostatických nádorových linií 319 Pašková L., Trtková K Proteoglykan asporin a jeho vliv na invazivní růst karcinomu prsu 321 Šimková D., Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Kolář Z., Bouchal J Primární řasinka ve vztahu k buněčnému cyklu zdravých a nádorových buněk 322 Dvořák J., Sitorová V., Hadži Nikolov D., Richter I., Filip S., Ryška A., Petera J Total cell division in cancer patients measured through a new thymidine kinase assay based on BrdU incorporation into DNA. Basic features of the assay and serum TK, and clinical relevance illustrated in breast, renal, lung and prostate cancer 323 Gronowitz S. J Efekt doxorubicinu a elipticinu na buněčné nádorové linie, růstové charakteristiky 326 Masařík M., Hraběta J., Sztalmachová M., Gumulec J., Hlavna M., Poljaková J., Stiborová M., Eckschlager T., Masaříková M., Kizek R Optimalizace detekce interkalace a analýza DNA Húska D., Kynclová H., Hubálek J., Adam V., Eckschlager T., Kizek R Komplexy mědi s lawsonem jako nová protinádorová léčiva 330 Babula P., Majzlík P., Vančo J., Adam V., Kizek R Účinek cholestanových derivátů na buněčné linie odvozené od karcinomu prsu 333 Křížová K., Steigerová J., Rárová L., Oklešťková J., Šváchová M., Kolář Z., Strnad M Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny 334 Zítka O., Škutková H., Majzlík P., Masařík M., Adam V., Eckschlager T., Provazník I., Hubálek J., Kizek R.

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 1 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 PŮVODNÍ PUBLIKACE SOUHRNNÁ PRÁCE (ČESKY) Šlampa, P., Kazda, T.: Konzervativní postupy v léčbě gliomů. Postgraduální medicína, 15,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32 Obsah Seznam autorů Zkratky XVII XIX Úvod (Viera Bajčiová) 1 Definice adolescentního věku 1 Specifika nádorů u dospívajících a mladých dospělých 2 Problémy diagnostiky a léčby 3 Situace ve světě 3 Situace

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

EDUKAČNÍ SBORNÍK. XXXVI. Brněnské onkologické dny. a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

EDUKAČNÍ SBORNÍK. XXXVI. Brněnské onkologické dny. a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky EDUKAČNÍ SBORNÍK XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno 2012 2012 Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce

Více

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie Ţerotínský zámek Nový Jičín Pátek 14.9.2007 9,00 9,15 Zahájení, organizační pokyny: Radina M., Soumarová R. 1. blok předsednictvo: Petera J., Hajduch M. 1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA. Český Krumlov 13. 15.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA. Český Krumlov 13. 15. ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA Český Krumlov. 5. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK. 0.

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Onkologická sympozia Program

Onkologická sympozia Program Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák GIST NET 2013 Litomyšl 29.-30.112013 Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák II.interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové GIST - definice se vyvíjí - kontroverze, progenitorové

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009. Účastníci:

ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009. Účastníci: ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009 Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České urologické společnosti

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Program. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Program. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká urologická

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

XXIV. 22. 24. 2010 2010 BRNO

XXIV. 22. 24. 2010 2010 BRNO EDUKAâNÍ SBORNÍK XXXIV. Brnûnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékafiské zdravotnické pracovníky 2010 EDUKAâNÍ SBORNÍK XXXIV. Brnûnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékafiské zdravotnické

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více