OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11."

Transkript

1 OBSAH I. Onkologická prevence 1. Mamografický screening v ČR 20 Žižlavská A., Rašínová L. 2. Prevence karcinomu prsu 20 Augustinová B. 3. Liga proti rakovině Brno - náplň preventivní činnosti neziskové organizace 21 Hrnčiříkové I., Březková V., Šachlová M. 4. Význam prevencie nádorového ochorenia prsníkov...22 Hudáková Z., Novysedláková M. 5. Riziko vzniku rakoviny prsníka u zdravotníckych pracovníkov 23 Schmidtová Z., Rábeková M. 6. Zhoubné novotvary jako nemoci z povolání 24 Brhel P., Fenolová Z., Petrovová M. 7. Znalosti nelekárskych zdravotníckych pracovníkov - sestier o rizikových faktoroch karcinomu prsníka...24 Litvínové A., Schmidtová Z. 8. Doporučená péče o ženy s prokázanou mutací BRCA1/2, možnosti preventivních operací 26 Hanousková D., Dvořáčková B., Navrátilová M., Svoboda M. f Dražan L. f Foretová L. 9. Co by měla žena vědět o prevenci nádorů prsu 27 Pokorná Š. 10. Prevence je lepší než léčba 28 Vránová E. 11. Potřeba edukace očima onkologicky nemocných pacientů 29 Kocourková Sýkorová Z., Badurová J. 11. Klinické registry 12. Význam správců dat pro plnění NOR a nově připravené kvalifikační kurzy 32 Abrahámová J., Mužík J., Dušek L. jménem kolektivu garantů a lektorů 13. Využitelnost recentních dat NOR a nové predikce počtu onkologických pacientů v ČR 34 Dušek L., Pavlík T., Májek O., Mužík J., Abrahámová J., Vyzula R. 14. Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku 39 Macháček J., Šrámek V., Arelýová Z. 15. Trendy a rozdíly v regionální hlásivosti do NOR 39 Holub J., Langhammer P., Srb T. 16. Co pňnáší 7. vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů 40 Novák J., Fabian P. 17. Validace dat v Národním onkologickém registru 40 Roušarová M. 18. Lékové registry ČOS ČLS JEP jako nástroj monitoringu cílené terapie zhoubných nádorů 41 Vyzula R., Dušek L., Prausová J., Abrahámová J., Vorlíček J. jménem Rady registrů ČOS ČLS JEP a jménem sítě Komplexních onkologických center ČR 19. Registr neuroendokrinních nádorů (NET) 43 Vítek P., Bajčiová V., Barkmanová J., Honová H., Mandys V., Novák J., Sedláčková E., Šachlová M. III. Právo a onkologie 20. Právní aspekty provádění non-profitních akademických klinických studií u dětských onkologických pacientů v České republice 46 Múdry P., Štěrba J. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii 21. Hodnocení zdravotnických technologií a Národní onkologický program ČR 48 Vorlíček J., Fínek J., Vyzula R., Dušek L. 22. Hodnocení zdravotnických technologií - definice a význam 49 Kožený P., Suchý M. 23. Možnosti využití HTA v onkologii 50 Doležal T. 24. Implementace DRG jako úhradového mechanismu v onkologii? 51 Pála M., Hesová K. 25. Analýza uroonkologické chirurgické péče lůžkových urologických oddělení v ČR 51 Hanuš M., Králová V., Jarkovský J., Dušek L. 26. Metodika HTA v onkologii z hlediska dostupnosti reálných klinických dat 52 Dušek L., Bláha M., Brabec P., Mužík J., Suchý M. f Klika P., Janča D. 27. DIOS-MINER - analýza dát podaných chemoterapií z dát zdravotných platiteľov 55 Zoľáková A., Klimeš D.,Vyzula R., Kubásek M., Dušek L. V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi 28. Vzdělávací program nástavbového oboru onkochirurgie v České republice 58 Duda M., Ryska M., Žaloudík J.

2 29. Lokalizace hospitalizovaných pacientů s možností přivolání lékařské pomoci a lokalizace přenosných přístrojů i jako ochrana proti odcizení s využitím technologie WiFi 59 Fišerová Z., Dohnálek V. 30. Elektronické sledování nežádoucích událostí jako nástroj k vyhledávání rizik při poskytování péče 60 Malá T. 31. Praktické využití RFID technologie ve správné lékárenské praxi 60 Goněc R., Kozáková Š. 32. Nové pomůcky pro zajištění bezpečné aplikace cytostatik 63 Odráška P., Doležalová L. 33. Bezpečná ambulantní aplikace cytostatické léčby v MOÚ Brno 64 Sýkorová Z. 34. Intravenózni port a jeho využití v onkologické léčbě 64 Šišláková L. VI. Moderní ozařovací techniky 35. Moderní ozařovací techniky a radioterapie s paliativním záměrem 68 Macháňová M., Cvejnová J., Hejzlarová V. 36. Zkušenosti s extrakraniální stereotaktickou radioterapií v Brně 70 Burkoň P., Šlampa P., Bolcák K., Procházka T., Vrzal M., Šimíček J., Francová D., Tůmová D., Holubová J., Šoukalová H., Tomková D., Hůlková V., Nováková R., Příjemská J., Kohútová R., Burkoňová D. 37. Stereotaktická radiochirurgie karcinomu pankreatu..73 Feltl D., Cvek J., Knybel L., Otáhal B., Seget J. 38. Extrakraniální stereotaktická radioterapie 73 Holoubková K., Hůlková V., Šídlová I. 39. Nové technologie ovlivňující kvalitu léčby v radioterapii 74 Vojtíškové M., Černá M. VII.Nádory prsu 40. Diagnostika karcinomu prsu 76 Schneiderová M. 41. Kontroverze v indikacích magnetické rezonance prsu v detekci karcinomu prsu 78 Schneiderová M. 42. Přehled metod nukleární medicíny využívaných při diagnostice a dispenzarizaci u pacientek s karcinomem mammy 80 Křivánková I., Velichová M. 43. Chirurgická léčba karcinomu prsu v MOÚ - kam jsme se posunuli za posledních 10 let? 80 Coufal O., Vrtělová P., Gabrielová L., Fait V. 44. Chirurgická léčba u žen s karcinomem prsu diagnostikovaným před 35. rokem věku 81 Pecha V., Kolařík D., Skovajsová M., Sýkorová J., Trnková M. 45. Spektrum chirurgických výkonů u nádorů prsu 82 Vrtělová P., Coufal O., Fait V. 46. Sentinelová biopsie u karcinomu prsu - timing chirurgického výkonu 83 Chromý M., Czinner D., Maxa V. 47. Srovnání pooperační morbidity u výkonů na regionálních mízních uzlinách u pacientek s karcinomem prsu 85 Vrtělová P., Coufal O., Fait V. 48. Primární disekce axily u karcinomu prsu 86 Fait, V., Coufal, O., Vrtělová, P., Chrenko, V. 49. Reverzní mapování lymfatik v axile jako prevence pooperačního lymfedému u pacientek s karcinomem prsu (Axillary Reverse Mapping) 88 Pavlišta D. 50. Kontroverzní otázky v chirurgické léčbě karcinomu prsu 89 Coufal O., Fait V., Vrtělová P. 51. Ošetřovatelská péče o pacienty po zákroku na regionálních uzlinách 91 Vozdecká J., Hadviždžáková V. 52. Kontroverze v léčbě radioterapii u pacientek s karcinomem prsu 94 Soumarová R. 53. Novinky v radioterapii u karcinomu prsu 96 Gombošová J., Princ D., Křupa P., Čoupek P., Tichá H., Šlampa P. 54. Cílená léčba při léčbě rakoviny prsu 97 Vykoukalová E., Odborný konzultant: MUDr. Palácová Markéta 55. Použití ozařovacích a fixačních pomůcek při radioterapii na oblast prsu 97 Doležel J., Jelínková S. 56. Kontroverzní otázky v léčbě pacientek s karcinomem prsu v graviditě 98 Tesařová P. 57. Možnosti systémové léčby zhoubného nádoru prsu 99 Petráková K. 58. Terapie u pacientek s nádorem prsu (léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie, cílená léčba) 100 Sedloňová K., Vorlová V. 59. Terapie karcinomu prsu u starších nemocných 101 Palácová M.

3 61. 62, , Lokálně pokročilý karcinom prsu žen v seniorském věku 102 Homová J., Büchler T., Kubeš J., Abrahámová J. Postup léčby u nádoru prsu 103 Nerudová M., Šídlová L. Správná diagnoza karcinomu prsu - a co dál? 103 Jandík P., Mergancová J. Hormonální léčba metastatického karcinomu prsu 104 Richter I., Bartoš J. a kol. Výsledky klinické studie FIRST 107 Feltl D. Bevacizumab v první linii léčby metastatického karcinomu prsu 108 Obermannová R. Kasuistiky - bevacizumab v terapii pokročilého a metastatického karcinomu prsu 108 Betlachová L. Úplná odpověď jaterních metastáz karcinomu prsu při léčbě bevacizumabem - kasuistika 2 nemocných 109 Vlásek T. Kasuistika pacientky s dlouhodobou parciální regresí ložiskového postižení při léčbě Paklitaxel + Bevacizumab a následně Bevacizumab v monoterapii 109 Ružičková K. Naše první zkušenosti s bevacizumabem u metastatického karcinomu prsu. Kazuistika pacientky s metastatickým karcinomem prsu léčena kombinací bevacizumab/paclitaxel 109 Gruna J. Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u chemorezistentního karcinomu prsu - dvě kasuistiky 110 Krásná L., Tesařová P., Matějů M., Petruželka L. Bevacizumab v terapii karcinomu prsu 110 Svoboda T., Holubec L., Fínek J. Úplná odpověď mnohočetných jaterních metastáz na léčbu paclitaxelem a bevacizumabem 111 Chodacká M. Léčba pacientek s karcinomem prsu a mutací genu BRCA1 a BRCA2 112 Petráková K. Kdy a jak testovat ženy při podezření na dědičnou příčinu nádorů prsu? 112 Foretová L., Dražan L., Navrátilová M., Hanousková D, Dvořáčková B., Pavlů H., Kuklová J., Jurášková Z., Házová J., Miková M., Vašíčková P., Macháčková E. Vývoj laboratorních vyšetřovacích metod v diagnostice genů BRCA1 a BRCA2 v MOÚ 114 Pavlů H., Jurášková Z., Kuklová J., Macků M., Macháčková E. 76. Má význam u nemocných s karcinomy prsu neexprimujícími HER-2 protein zjišťovat amplifikaci genu HER-2/neu? Výsledky projektu HERretest 115 Ryška A., Ehrmann J., Horáková I., KinkorZ., Kodet R., Mrhalová M., Nenutil R., Povýšil C., Rozkoš T., Skálová A., Tichý M., Velenská Z., Jarkovský J., Dušek L. 77. Incidence HER2 amplifikace u mammárních karcinomů a její korelace s klinicko-patologickými parametry 117 Horáková I., Hanzelková Z., Nenutil R. 78. Sledování sérových bioindikátorů během neodjuvantní terapie nádorů prsu 118 Grim J., Kalabová H., Petera J., Micuda S., Brcaková E., Kolouchová G., Fuksa L., Ryska A., Homychová H., Laco J., Hovorková E., Jandík P., Klozova-Urminska H., Tobková H. 79. Prediktivní význam genů CCND1 a C-MYC u pacientek s trastuzumabem léčeným metastatickým karcinomem prsu 118 Koudeláková V., Trojanec R., Bouchalová K., Fiirstová J., Radová L., Ondryášová H., Dušek L. T Megová M., Krejčí E., Mlčochová S., Melichar B., Hajduch M. VIII. Prekarcerózy zažívacího traktu 80. Prekancerózy jícnu a kardie 122 Kroupa R. 81. Prekancerózy žaludku 124 Novotný I. 82. Prekancerózy žlučových cest 125 Tozzi di Angelo 1., Tichá V., Procházka V., Kysučan J. 83. Prekancerózy tenkého střeva 125 Tachecí I., Kopáčová M., Bureš J. 84. Prekancerózy tlustého střeva 127 Urban O., Fojtík P., Kliment M., Fait. P., Hanousek M. 85. Morfologická analýza polypů snesených za dvouleté období na endoskopii v MOÚ 128 Šachlová M., Novotný I., Konečná E., Fabian P., Polko V. IX. Nádory trávící trubice 86. Indikace neoadjuvantní léčby a hodnocení odpovědi na léčbu u pacientů s karcinomem jícnu na základě vyšetření PET/CT 130 Vomáčková K., Neoral Č., Aujeský R., Vrba R., Kysučan J., Mysliveček M., Formánek R. 87. Paliativní chemoterapie a karcinom žaludku -je zde místo pro II. linii? - retrospektivní analýza jednoho centra 133 Obermannová R., Němeček R., Navrátil J., Štícha M., Všianská M., Pokrivčák T., Světláková L., Vyzula R. 88. Epidemiologie a diagnostika kolorektálního karcinomu včetně screeningu 133 Zavoral M., Suchánek Š., Májek O., Dušek L.

4 89. Jaká vyšetření před chirurgickou léčbou kolorektálního karcinomu a kdy eventuálně neoadjuvance? 134 Kala Z., Kysela P., Hemmelová B., Penka I., Válek V., Andrašina T. 90. CT kolonografie a její diagnostické možnosti 134 Standara M., Opletal P. 91. Indikace a výsledky CT kolonografie v diagnostickém algoritmu MOÚ - poster 135 Opletal P., Standara M. 92. Postavení laparoskopie a robotiky v léčbě kolorektálního karcinomu tračníku, rekta a metastazujícího onemocnění KRK 135 Ferko A., Šubrt Z., Jon B., Čečka F. 93. Operace pro kolorektální karcinom a věk pacienta 136 Levý M., Lipská L., Kormunda S., Visokai V. 94. Je invazivní chirurgický výkon součástí paliativní terapie u metastatického kolorektálního karcinomu? 139 Pokrivčák T., Obermannová R., Světláková L., Vyzula R. 95. Farmakoterapie kolorektálního karcinomu 140 Kiss I., Tomášek J., Halámková J. 96. Peritoneální karcinomatóza 142 Vítek P., Antoš F., Ditrich P., Šerclová Z. 97. Perorální versus intravenózni fluoropyrimidinová cytostatika v léčbě kolorektálního karcinomu 143 Büchler T. 98. Biologická udržovací léčba u předléčených nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem 143 Holubec L., Matějka V. M., Liška V., Votavová M., Arnetová V., Kulhánková J., Svoboda T., Dreslerová J., Korunková H., Mrázková P., Třeška V., Fínek J. 99. Bevacizumab a pooperační komplikace po resekci jater u pacientů s kolorektálním karcinomem - vlastní zkušenosti 145 Diviš P., Katolická J., Divišová K., Rotnáglová S., Svobodová S., Široká K Klinická účinnost cetuximabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, data z onkologického REGISTRU ERBITUX 146 Kocáková I Intervenční radiologické metody v léčbě kolorektálního karcinomu 148 Válek V., Andrašina T Kazuistika nemocného s generalizovaným adenokarcinomem sigmatu do jater léčeného bevacizumabem 149 Holíková M., Bartoš J Bezpečnost léčby bevacizumabem u 78 letého pacienta - kasuistika 151 Dvořák J Role radioterapie u kolorektálního karcinomu 153 Lovas P., Lovasová Z., Šenkyříková E Intersticiální brachyterapie pro karcinom anu u pacientky se synchronní nádorovou duplicitou - kasuistika 155 Tichá H., Princ D., Šlampa P., Fuchsová J., Hojná V Farmakokinetika (PK), účinek a tolerabilita 5-fluorouracilu (5-FU) během predoperační (neoadjuvantní) chemoradioterapie (NACHRT) lokálně pokročilého karcinomu rekta 156 Grim J., Hroch M., Priester P., Martinková J., Chládek J., SlanařO Analýza mutace genu BRAF v real time cykléru s využitím dvou fluorescenčních principů 157 Stránská J., Drábek J., Jančík S., Holínková V., Rabčanová M., Hajduch M. X. GIST 108. Příspěvek endosonografie k diagnostice GIST 160 Novotný I Výsledky chirurgické léčby GIST 160 Svatoň R., Kysela P., Kala Z., Penka I., Hlavsa J., Ivičic J., Marek F Výrazná protinádorová efektivita imatinibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního nádoru, kazuistika 163 Kocáková I., Kocák I., Zichová I., Pacal M., Adámková Krákorová D., Vyzula R. 111 Gastrointestinální stromální nádory s mutací v genech KIT a PDGFRA 166 Macháčková E., Horáková I., Kocáková I., Svoboda M., Foretová L. XI. Nádory jater, žlučových cest a pankreatu 112. Transplantace jater pro hepatocelulární karcinom..170 Kočík M., Oliverius M Kazuistika z onkologické praxe: Dlouhodobá kontrola hepatoblastomu v dospělosti multimodální léčbou 170 Tomášek J., Kiss I., Válek V., Kala Z., Andrašina T., Tuček Š., Halámková J., Králová J., Krpenský A., Číhalová M., Prášek J., Bílek O Dlouhodobé přežívání po radikální resekci pro duktální karcinom hlavy pankreatu 172 Pohnán R., Bieberová L., Ryska M Diskrepance předoperačního a peroperačního stagingu u karcinomu hlavy pankreatu 172 Bieberová L., Pohnán R., Ryska M Hodnocení kvality života u nemocných s karcinomem pankreatu 173 Ryska M., Pohnán R., Bieberová L.

5 117. Periampulární nádory a jejich biologické chování Levý M., Visokai V., Lipská L Chirurgická léčba metastáz Grawitzova tumoru do pankreatu 176 Visokai V., Lipská L., Levý M Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu - první zkušenosti 177 Ostřížková L., Brančíková D., Bednařík O., Mechl Z., Kala Z., Válek V. XII. Nádory hlavy a krku 120. Lidský papilomavirus (HPV) a nádory hlavy a krku Mechl Z., Pejčoch R Konkomitantní podání cetuximabu s akcelerovaně hyperfrakcionovanou radioterapii u pokročilých nádorů ORL oblasti 180 Cvek J., Feltl D Prospektivní studie mutací v EGFR signální cestě ve vztahu k léčbě cetuximabem 181 Neuwirthová J., Smilek P., Kostřica R., Drábek J., Srovnal J., Hajdúch M. XIII. Nádory plic a průdušek 123. Resekce plicních nádorů prorůstajících do velkých cév 184 Klein J., Bohanes T., Szkorupa M., Němec P Výsledky léčby erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic - srovnání České republiky a publikovaných studií 186 Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Krejčí J., Tomíšková M., Grygárková Y., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Skálová B., Sixtová D., Roubec J., Čoupková H., Košatová K., Štícha M Srovnání chemoterapie a eriotinibu ve II. linii léčby pokročilého NSCLC 188 Fiala O., Pešek M., Krejčí J., Štícha M., Minárik M Je IV. stádium nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) nevyléčitelné onemocnění u všech pacientů? Kazuistika 188 Čoupková H., Kiss I., Vyzula R Minimální reziduálni choroba u pacientů s karcinomem plic - pilotní studie 189 Benedíková A., Srovnal J., Klein J., Skalický P., Szkorupa M., Chudáček J., Růžková V., Radová L., Hajdúch M Analýza mutačního statutu genu EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v klinické praxi 190 Pilátová K., Vyskočilová M., Nakládatová E., Knoflíčková D., Fabian P., Valík D., Dubská L Význam typu K-RAS mutace u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic Fiala O., Pešek M., Minárik M Acute toxicities followed by management of locally advanced non-small cell lung cancer - TGF-bl as a predictor of radiation pneumonitis 191 Stejskal J., Kubecová M., Dvořáková D., Ulrych V., Kolářová l., Kheck M., Vaňásek J Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic Tomíšková M., Skřičková J., Babičková L., Kadlec B., Klabenešová I., Čermáková Z. XIV. Gynekologická onkologie 132. Nový stagingový systém FIGO 196 Sehnal B., Driák D., Kmoníčková E., Kolařík D Úloha ultrazvuku v predikci invaze myometria u pacientek s karcinomem endometria 196 Minář L, Weinberger V Léčebné modality a FIGO klasifikace u zhoubných mezenchymálních nádorů dělohy 197 Chovanec J., Kalvodová J., Filková A., Štelcl J. 135 MCilleriánský karcinosarkom a leiomyosarkom dělohy - desetileté zkušenosti našeho pracoviště..200 Matějka V. M., Kulhánková J., Holubec L. jun., Dreslerová J., Matulová L., Fínek J Kazuistika - maligní melanom děložního čípku a pochvy 200 Kalvodová J., Feranec R., Štelcl J., Chovanec J Role exenteračních operačních výkonů v onkogynekologii 201 Feranec R., Doležel J., Mouková L., Čapák I., Staník M., Chovanec J Genetická predikce radiosenzitivity a její význam v předpovědi chronické toxicity radioterapie u pacientek léčených pro pokročilý karcinom děložního čípku 201 Paulíková S., Beránek M., Sirák I., Drastíková M., Vošmik M., Petera J Nové strategie v léčbě karcinomu ovaria? 202 Chovanec J., Novák P., Holanová E., Kolářová H Endometrióza poševního pahýlu 204 Filková A., Chovanec J., Feranec R Detekce amplifikace genu hterc (3q26) u prekanceróz a karcinomu děložního hrdla 205 Mouková L., Kuglík P., Vránová V., Slámová I., Kiššová M Problematika diferenciální diagnostiky elevace CA 125 a CA 19-9 u ženy v perimenopauze - kazuistika 205 Mouková L., Svoboda M., Feranec R., Nenutil R., Slámová L., Chovanec J HPV (Human Papillomavirus) infekce a její onkologické důsledky - kazuistiky 206 Mouková L., Feranec R., Zatočil P., Minaříková D., Kocáková I., Bencsiková B., Chovanec J.

6 XV. Uroonkologie 144. Diagnóza nádorů varlat - od prvních příznaků k návštěvě lékaře 208 Büchler T., Kaňáková J., Kupec M., Donátová Z., Večeřová K., Klimeš D., Abrahámová J Primární retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinativních nádorů varlete 209 Dušek P., Schmidt M., Babjuk M Výsledky laparoskopické modifikované retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů nižších stádií 210 Schmidt M., Dušek P., Veselý Š., Jarolím L, Babjuk M Léčebné výsledky pacientů s germinálními nádory na onkologické klinice FNO Poruba v období Hájek J., Feltl D., Cvek J., Dušek L., Krhut J., Havránek O Sledování pacientů s germinálními nádory varlat po léčbě 212 Büchler T., Kubánková P., Boublíková L., Donátová Z., Foldyna M., Kaňáková J., Kordíková D., Kupec M., Nepomucká J., Voršilková E., Abrahámová J Změny v chirurgické léčbě nádorů ledvin ve FN Plzeň 212 Hora M., Stránský P., Eret V., Ürge T., Klečka J. jr., Chudáček Z., Kreuzberg B., Fínek J., Hes O Tubulocystický renální karcinom 213 Hora M., Ürge T., Eret V., Stránský P., Klečka J., Kreuzberg B., Ferda J., Hyršl L., Breza J., Holečková P., Mego M., Michal M., Hes O Sekvenční terapie sunitinib-sorafenib a sorafenib-sunitinib u pacientů s metastatickým renálním karcinomem 213 Büchler T., Klapka R., Melichar B., Brabec P., Dušek L., Vyzula R., Abrahámová J Krátkodobý režim LHRH analogy s radioterapii u nemocných s lokalizovaným či lokálně pokročilým karcinomem prostaty 214 Matoušková M., Hanuš M., Vinakurau S., Malinová B Naše zkušenosti s roboticky asistovanou laparoskopickou radikální prostatektomií (RARP) v léčbě karcinomu prostaty 215 Doležel J., Tvarůžek J., Zachoval R., Staník M., Chamzin A., Vagunda V., Vagundová M První zkušenosti s vyšetřením sentinelové uzliny u karcinomu prostaty 216 Staník M., Čapák I., Macík D., Bolčák K., Lžičařová E., Vašina J., Šustr M., Miklánek D., Doležel J Apoptotický a proliferační Expresní profil u nádorových prostatických buněk 217 Gumulec J., Hlavna M., Sztalmachová M., Pávková-Golbergová M., Křížková S., Adam V., Kizek R., Masaříková M., Masařík M Elektroforetická fingerprintová analýza metalothioneinu u pacientů s adenokarcinomem prostaty 218 Křížková S., Ryvolová M., Pouch M., Majzlík P., Hubálek J., Provazník I., Masařík M., Kizek R Stanovení sarkosinu v moči pacientů s karcinomem prostaty 220 Ryvolová M., Křížková S., Sochor J., Cernei N., Zítka O., Gumulec J., Hlavna M., Provazník I., Masařík M., Kizek R Lokální chemoprofylaxe Mitomycinem C u středně a vysokorizikových neinvazivních nádorů močového měchýře 222 Matoušková M., Hanuš M., Králová V., Bouchnerová G Zhodnocení pooperačních komplikací po radikální cystektomii u pacientů s nádory měchýře 223 Staník M., Doležel J., Čapák I., Macík D., Miklánek D., Šustr M. XVI. Sarkomy a varia 160. Osteosarkom močového měchýře u pacienta s protrahovanou adjuvantní terapií primárně uroteliálního karcinomu měchýře 226 Louda M., Podhola M., Pacovský J., Giblo V Li- Fraumeni syndrom: quadruplicita osteosarkomů a sarkomů měkkých tkání 228 Kubáčková K., Prausová J., Urie P., Puchmajerová A., Linke Z., Kozák J., Dupal P., Campr V Naše zkušenosti s využitím PET/CT u histiocytámích chorob dospělých 228 Řehák Z., Koukalová R., Adam Z., Szturz P., Stupalová J., Neveselá l., Staníček J., Vašina J., Bolčák K. XVII. Nádory nervového systému 163. Možnosti zlepšení chirurgické resekce u gliomů mozku 232 Fadrus P., Svoboda T., Vybíhal V., Neuman E., Kryštofová S., Sova M., Smrčka M., Keřkovský M Intrakraniální krvácení jako neobvyklá komplikace tumoru mozku 232 Chrastina J., Novák Z., Jančálek R., Říha I., Slaná B Maligní tumor z periferního nervu v axile - kazuistika 235 Mergancová Ji., Mergancová Ja., Hácová M Glioblastoma multiforme: prognostický význam genu EGFR1 a dalších cytogeneticky významných genů a chromozomálních oblastí 235 Megová M., Trojanec R., Kalita O., Koudeláková V., Stanovská L., Mikulíková E., Radová L., Braunerová B., Mlčochová S., Hajduch M Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem 236 Šána J., Lakomý R., Hankeová S., Lžičařová E., Křen L., Fadrus P., Smrčka M., Vyzula R., Michálek J., Slabý O.

7 XVIII. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých 168. Epidemiologie nádorů u adolescentů a mladých dospělých. Analýza současné situace v České republice 238 Bajčiová V., Mužík J., Kodýtková D., Štěrba J Zobrazovací metody v diagnostice sarkomů 239 Jíra l., Ráčilová Z., Skotáková J Diferenciální diagnostika kostních lézí u adolescentů 239 Skotáková J., Mach V., Charvátová M., Múdry P Léčba Ewingových sarkomů/pnet u dětí a adolescentů 240 Kútniková L., Bronišová D., Múdry P., Pazourek L., Bajčiová V Léčba osteosarkomu u dospívajících a mladých dospělých 240 Mottl H., Kruseová J., Starý J., Schovanec J., Kynčl M., Dvořáková M., Kodet R Léčba osteosarkomů u dětí a adolescentů 241 Bronišová D., Kútniková L., Múdry P., Pazourek L., Bajčiová V Karcinomy u adolescentů na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha v období Cingrošová L., Kabíčková E., Sumerauer D., Kynčl M., Šnajdauf J., Kodet R., Vlček P., Starý J Nádory CNS adolescentů a mladých dospělých (přehledné sdělení) 242 Pavelka Z., Křen L., Ventruba J., Brichtová E., Mackerle Z., Šlampa P., Skotáková J., Zitterbart K., Kýr M., Kodýtková D., Bajčiová V., Štěrba J Výsledky léčby akutní lymfoblastické leukémie u adolescentů léčených v letech 1990 až 2007 třemi protokoly BFM 244 Smíšek P., Janotová I., Blažek B., Černá Z., Hak J., Hrstková H., Timr P., Mihál V., Procházková D., Štěrba J., Starý J Léčebné výsledky a toxicita léčby akutní leukémie u adolescentů v porovnání s dětskými pacienty KDO 245 Domanský J., Bernatíková H., Bronišová D., Martinčeková A., Zapletal O., Bajčiová V., Štěrba J Výsledky alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby u adolescentů a mladých dospělých na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole v letech Zápotocký M., Říha P., Keslová P., Formánková R., Starý J., Sedláček P. pro pracovní skupinu dětské hematologie (PSDH) 179. Non-hodgkinské lymfomy u dětí a dospívajících na Klinice dětské onkologie FN Brno v letech Křenová Z., Gregorová V., Kýr M., Bajčiová V., Štěrba J Kvalita života po léčbě nádorů v dětství a adolescenci. Výsledky projektu Qolop Kepák T., Tóthová K., Blatný M., Jelínek M., Loubalová S., Slezáčková A., Kárová Š., Bajčiová V., Štěrba J Synchronní výskyt anaplastického ependymomu a difúzního astrocytomu u dítěte Pavelka Z., Oltová A., Tomášiková L., Valášková I., Vránová V., Zrůstová J., Ventruba J., Mackerle Z., Křen L., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Atypická lokalizace alveolárního rhabdomyosarkomu u adolescenta Drábová K., Múdry P., Bajčiová V., Skotáková J., Křen L Diskrepance cytologických likvorových nálezů z komůrky V-P shuntu a z lumbální punkce u dětí s embryonálním nádorem CNS Pavelka Z., Křen L., Mackerle Z., Brichtová E., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Intraspinální ependymom u dívky s NF2, mozaikou Turnérova syndromu, pozitivitou SRY a bezpříznakovým nosičstvím mutace genu CFTR... Pavelka Z., Gaillyová R., Lipina R., Křen L., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Myxopapilámí ependymom filum terminale u pětileté dívky Drábová K., Pavelka Z., Mackerle Z., Skotáková J., Křen L., Slámová I., Tomášiková L., Oltová A., Štěrba J Therapy for Ewing's Family of Tumours in adults, a case report of 53 years old patient Adámková Krakorova D., Tomasek J., Janiček P., Jelinek Radioterapie dětí z pohledu radiologického asistenta Nováková R., Tůmová D., Krůtová L., Čaňová M., Zitterbartová J. XIX. Komplikace v průběhu protinádorové léčby 188. Kardiotoxicita trastuzumabu - retrospektivní hodnocení 1/2006-1/2011 Kubánková P., Kordíková D., Büchler T., Donátová Z., Foldyna M., Kupec M., Abrahámová J Studie OPERA -Non-interventional Observation of Prescription Habits of Prophylactic Pegfilgrastim in Patients treated with Higher Risk CT Regimens in the Czech Republic Tesařová P., Brychta M., Cinek P., Dvořáková D., Gruna J., Hluší A., Hnátková M., Holíková M., Chodacká M., Jarkovský J., Kandrnál V., Klepetko P., Koževnikovová R., Móciková H., Šafanda M., Šedivá M., Šulc D., Tajblová J., Vokurka S., Vraštilová P Výskyt a zvláštnosti anemie onkologicky nemocných Wilhelm Z., Kleinová J., Hegyi P., Veverková L Současná doporučení pro prevenci a léčbu hluboké žilní trombózy u pacientů s malignitou Tesařová P.

8 192. Prevence alopecie při chemoterapii 260 Floriánová I., Škodová K., Karásková J., Kŕčová E Nežádoucí účinky chemoterapie při onemocnění karcinomu prsu 260 Opltová B., Slouková I Nežádoucí účinky radioterapie 262 Vorlová V., Sedloňová K Cílená léčba metastatické kostní choroby solidních tumorů 262 Brančíková D., Mechl Z., Ostřížková L Přínos PET z pohledu klinika v diagnostice kostních metastáz u karcinomu prostaty 263 Katolická J., Bolčák K., Divišová K Význam PET/CT pro diagnostiku a kontrolu léčby nemocných s kostními metastázami z pohledu klinického onkologa 263 Holubec L., Matějka V. M., Mrázková P., Ferda J., Korunková H., Kreuzberg B., Fínek J Kostní postižení v uroonkologii, léčba bisfosfonáty a jejich vliv na hladinu ICTP 265 Matoušková M., Hanuš M., Králová V., Bouchnerová G. Dudková V., Drncová E Perkutánní cementoplastika osteolytických metastáz do skeletu 265 Křístek J Vertebroplastika u tumorů páteře 266 Novák Z., Chrastina J., Strnadel J., Říha I., Jančálek R Racionální diagnostika a endoskopická terapie při USG nálezu rozšířených žlučových cest 268 Repák R Využití samoexpandibilních metalických stentů u stenóz žlučových cest 269 Kianička B., Suškevič I Komplikace po terapii nádorů trávicí trubice - možnosti intervenční radiologie 270 Křístek J., Suškevič I Maligní stenozy GIT - možnosti zobrazení a léčby Suškevič l., Kňstek J., Kianička B. XX. Nutriční podpora v onkologii 205. Zkušenosti s pilotní verzí nutričního screeningu v onkologických ambulancích v ČR 272 Šachlová M., Beneš P., Tomíška M., Maňásek V., Holečková P., Pazdrová G., Krčmová L NutriAction - nutriční screening v onkologických ambulancích 273 Mošnová V., Šachlová M., Benešová V., Holečková P., Maňásek V., Pazdrová G., Švébišová H., Tomíška M Výživa nemocných zařazených do programu paliativní onkologické péče: vlastní zkušenosti 274 Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Petera J., Filip S Nutriční podpora a kvalita života pacientů v paliativní onkologické péči 275 Tichá A., Hyšpler R., Šimková M., Filip S., Slováček L, Zadák Z Analýza nutričních plánů paliativní onkologické péče v ambulantní a domácí ošetřovatelské péči Filip S., Slováček L, Tichá A., Hyšpler R., Bajnárek J., Šimková M., Zadák Z Sipping a enterální výživa v paliativní péči 277 Šachlová M., Sláma O., Tomíška M., Kabelka L Enterální výživa a léčba lokálně pokročilých ORL tumorů 278 Brančíková D., Tomíška M Parenterální výživa při paliativní léčbě onkologicky nemocných 278 Tomíška M Možnosti léčby nádorové kachexie 280 Tomíška M Malnutrice, kachexie a metabolické změny u pacienta s nádorovým onemocněním 280 Donátová Z., Abrahámová J Agouti-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie 281 Bienertová-Vašků J., Tomandl J., Bienert P., Chovanec J., Dostálová Z., Vašků A., Valík D. XXI. Podpůrná a paliativní péče 216. Definice, koncepce a organizace paliativní onkologické péče na úrovni komplexního onkologického centra a regionálních onkologických pracovišť 284 Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Petera J., Filip S Paliatívna a hospicová starostlivosť v Slovenskej republike 285 Schmidtová Z Koncept intermediární" paliativní péče v onkologii 287 Tesařová P., Barkmanová J., Konopásek B., Petruželka L Role ambulance podpůrné a paliativní onkologické péče v rámci komplexního onkologického centra Sláma O Ambulance paliativní onkologické péče -její význam v poskytování zdravotní péče 288 Filip S., Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Šimková M., Petera J Bariéry rozvoja paliatívnej starostlivosti 288 Schmidtová Z., Litvínová A., Schmidtová Z.

9 222. Indikátory kvality poskytování paliativní onkologické péče 289 Filip S., Slováček L., Priester P., Kopecký J., Švecová D., Šimková M., Petera J Psychoterapie v nemocnicích. Zpracování dosavadních zkušeností 289 Kunertová O Podpora zdravia pacientky po ablácii prsníka 291 Novysedláková M., Hudáková Z Praktické aspekty psychologické péče o pacientky s dg. Ca prsu 294 Romaňáková M., Šporcrová I., Lukášová-Salaquardová D Aktuální stav výzkumů v oblasti podpůrné péče o onkologicky nemocné a jejich blízké s příklady dobré praxe Amelie, o.s 295 Nosálková M Nejčastější problémy onkologických pacientů a jejich blízkých v sociální poradně Amelie 295 Slavíková Š Nové léčebné technologie a paliativní onkologická péče - návrh diskuse 296 Filip S., Slováček L, Petera J Možnosti a limity spolupráce komplexního onkologického centra s hospicem 296 Kabelka L Sociální práce v týmu ambulance paliativní onkologické péče 297 Šimková M Hypnóza jako technika použitelná ke zvládání dílčích aspektů nádorového onemocnění 297 Šporcrová I., Romaňáková M Klub Diana - úspěšně uskutečněné projekty a vize klubu do budoucna 298 Najvarová E Spokojenost stomických pacientů s péči 298 Ředinová M Gaudia proti rakovině o.s 298 Kunertová O Podpůrné programy mimo nemocnice jako součást komplexní onkologické péče 301 Chrdlová M., Tichá P. XXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii 236. Banka biologického materiálu 304 Knoflíčková D., Hlobilková A., Nenutil R Analýzy expresních profilů mikrorna za účelem diagnostiky metastického postižení lymfatických uzlin u pacientů s kolorektálním karcinomem 304 Slabý O., Faltejsková P., Svoboda M., Héžová R., Radová L, Němeček R., Bešše A., Vyzula R Funkčná analýza mikrorna-21 na modely kolorektálného karcinomu 305 Bešše A., Ševčíková S., Faltejsková P., Navrátilová J., Šmarda J., Vyzula R., Slabý O Význam mir21, mir126 a mir205 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic 306 Janíková M., Škarda J., Žižková V., Lužná P., Radová L MikroRNA jako nové prognostické markery časného metastazování po nefrektomii 307 Rédová M., Slabý O., Lakomý R., Poprach A., Hodek J., Svoboda M., Radová L., Fabian P., Iliev R., Ovesná J, Michálek J., Vyzula R Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu 307 Srovnal J., Cincibuch J., Cwiertka K., Melichar B., Aujeský R., Vrba R., Neoral Č., Radová L., Sedláčková M., Hajdúch M Polymorfismy v genech pro glutathion S-transferázy (GSTT1, GSTM1, GSTP1 a GSTA1) a riziko kolorektálního karcinomu v české populaci 308 Héžová R., Slabý O., Šachlová M., Březková V., Sáblíková B., Ševčíková S., Svoboda M., Ovesná J., Vyzula R Epigenetická vyšetření u progredujících pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic 308 Pešek M., Benešová L., Brůha F., Mukenšnabl P., Kopečková M., Bittenglová R., Fiala O., Šefrna F., Minárik M První zkušenosti s prostate cancer gene 3 (PCA3) při stanovení pooperační prognózy po roboticky asistované radikální prostatektomii 309 Belej K., Kaplan O., Köhler O., Kočárek J Studium genetického polymorfismu a metylací u androgenového receptoru 310 Reptová S., Trtková K., Kolář Z T regulační lymfocyty jako možný prediktivní marker recidivy kolorektálního karcinomu 311 Kubáčková K., Eckschlager T., Prausová J., Pokorná P., Říhová B Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: I. Současné poznatky a vlastní zkušenosti 312 Benešová L., Belšánová B., Levý M., Lipská L., Mináriková P., Vepřeková G., Visokai V., Zavoral M., Minárik M Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: II. Pooperační sledování a záchyt relapsu onemocnění 312 Levý M., Benešová L., Lipská L., Belšánová B., Mináriková P., Vepřeková G., Visokai V., Zavoral M., MinárikM BRAF-Validated Target in Metastatic Melanoma 313 Puzanov I Hladina sérové thymidinkinázy u pacientů s karcinomem plic a prsu 314 Budigová E., Rampulová l., Nekulová M., Dubská L.

10 251. CD133+ buňky (nádorové kmenové buňky) v nádorech dětského věku - pilotní studie 315 Eckschlager T., Mohamed Rahman A. A., Vícha A., Kodetová D Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor nádorovými buňkami u glioblastoma neočekávaný prognostický význam? 316 Křen L., Slabý O., Lakomý R., Múčková K., Lžičařová E., Sova M., Vybíhal V., Svoboda T., Fadrus P., Smrčka M., Vaňhara P., Michálek J Stanovení thiolových sloučenin a antioxidační aktivity u pacientů s nádory 336 Sochor J., Zítka O., Gumulec J., Masařík M., Adam V., Kizek R Antioxidační aktivita u nádorových buněk, vliv cytostatika na oxidační status 339 Sochor J., Eckschlager T., Adam V., Stiborová M., Kizek R Výskyt monoklonálního imunoglobulinu u vyšetřovaných bez maligního nálezu 342 Nakládalová E., Pilátová K., Dubská L., Valík D Role autofagie v cílené léčbě maligního melanomu 317 Krupková O., Hammerová J., Babula P., Uldrijan S Valproát je účinnější v hypoxických podmínkách: další důvod pro jeho klinické testování 318 Cipro Š., Hraběta J., Hřebačková J., Poljaková J., Eckschlager T Vliv butyrátu sodného na expresi dvou koregulátorů androgenového receptoru a na viabilitu vybraných prostatických nádorových linií 319 Pašková L., Trtková K Proteoglykan asporin a jeho vliv na invazivní růst karcinomu prsu 321 Šimková D., Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Kolář Z., Bouchal J Primární řasinka ve vztahu k buněčnému cyklu zdravých a nádorových buněk 322 Dvořák J., Sitorová V., Hadži Nikolov D., Richter I., Filip S., Ryška A., Petera J Total cell division in cancer patients measured through a new thymidine kinase assay based on BrdU incorporation into DNA. Basic features of the assay and serum TK, and clinical relevance illustrated in breast, renal, lung and prostate cancer 323 Gronowitz S. J Efekt doxorubicinu a elipticinu na buněčné nádorové linie, růstové charakteristiky 326 Masařík M., Hraběta J., Sztalmachová M., Gumulec J., Hlavna M., Poljaková J., Stiborová M., Eckschlager T., Masaříková M., Kizek R Optimalizace detekce interkalace a analýza DNA Húska D., Kynclová H., Hubálek J., Adam V., Eckschlager T., Kizek R Komplexy mědi s lawsonem jako nová protinádorová léčiva 330 Babula P., Majzlík P., Vančo J., Adam V., Kizek R Účinek cholestanových derivátů na buněčné linie odvozené od karcinomu prsu 333 Křížová K., Steigerová J., Rárová L., Oklešťková J., Šváchová M., Kolář Z., Strnad M Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny 334 Zítka O., Škutková H., Majzlík P., Masařík M., Adam V., Eckschlager T., Provazník I., Hubálek J., Kizek R.

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák GIST NET 2013 Litomyšl 29.-30.112013 Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák II.interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové GIST - definice se vyvíjí - kontroverze, progenitorové

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague / Praha, Czech Republic

www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague / Praha, Czech Republic www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXII. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 15. 17. října 2015 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Nové knihy v roce 2013

Nové knihy v roce 2013 Nové knihy v roce 2013 Atlas patofyziologie člověka /Stefan Silbernagl, Florian Lang. 2. české vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 406 s. Přeloţeno z anglického originálu Color atlas of pathophysiology.

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie)

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) uzavřené mezi: Proton Therapy Center Czech s.r.o., poskytovatel zdravotních

Více

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 NÁDORY VARIA PROGRAM KONFERENCE PLZEŇ 9. 11. února 2010 v odpoledních hodinách LF UK Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Pořádá: Univerzita Karlova Praha - Lékařská

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové,

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové, Souhrn indikací k protonové radioterapii Vážené kolegyně a kolegové, odborná veřejnost je rozdělena do dvou táborů - první z nich není protonové radioterapii příliš nakloněn a doporučuje raritní diagnosy,

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Sympozium se koná pod záštitou Ing. Tomáše Chrenka, Ph.D. předsedy dozorčí rady AGEL a.s.

Sympozium se koná pod záštitou Ing. Tomáše Chrenka, Ph.D. předsedy dozorčí rady AGEL a.s. Sympozium se koná pod záštitou Ing. Tomáše Chrenka, Ph.D. předsedy dozorčí rady AGEL a.s. MUDr. Filipa Horáka, MBA předsedy představenstva AGEL a.s. Prezident kongresu MUDr. Martin Polach, MBA místopředseda

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více