OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11."

Transkript

1 OBSAH I. Onkologická prevence 1. Mamografický screening v ČR 20 Žižlavská A., Rašínová L. 2. Prevence karcinomu prsu 20 Augustinová B. 3. Liga proti rakovině Brno - náplň preventivní činnosti neziskové organizace 21 Hrnčiříkové I., Březková V., Šachlová M. 4. Význam prevencie nádorového ochorenia prsníkov...22 Hudáková Z., Novysedláková M. 5. Riziko vzniku rakoviny prsníka u zdravotníckych pracovníkov 23 Schmidtová Z., Rábeková M. 6. Zhoubné novotvary jako nemoci z povolání 24 Brhel P., Fenolová Z., Petrovová M. 7. Znalosti nelekárskych zdravotníckych pracovníkov - sestier o rizikových faktoroch karcinomu prsníka...24 Litvínové A., Schmidtová Z. 8. Doporučená péče o ženy s prokázanou mutací BRCA1/2, možnosti preventivních operací 26 Hanousková D., Dvořáčková B., Navrátilová M., Svoboda M. f Dražan L. f Foretová L. 9. Co by měla žena vědět o prevenci nádorů prsu 27 Pokorná Š. 10. Prevence je lepší než léčba 28 Vránová E. 11. Potřeba edukace očima onkologicky nemocných pacientů 29 Kocourková Sýkorová Z., Badurová J. 11. Klinické registry 12. Význam správců dat pro plnění NOR a nově připravené kvalifikační kurzy 32 Abrahámová J., Mužík J., Dušek L. jménem kolektivu garantů a lektorů 13. Využitelnost recentních dat NOR a nové predikce počtu onkologických pacientů v ČR 34 Dušek L., Pavlík T., Májek O., Mužík J., Abrahámová J., Vyzula R. 14. Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku 39 Macháček J., Šrámek V., Arelýová Z. 15. Trendy a rozdíly v regionální hlásivosti do NOR 39 Holub J., Langhammer P., Srb T. 16. Co pňnáší 7. vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů 40 Novák J., Fabian P. 17. Validace dat v Národním onkologickém registru 40 Roušarová M. 18. Lékové registry ČOS ČLS JEP jako nástroj monitoringu cílené terapie zhoubných nádorů 41 Vyzula R., Dušek L., Prausová J., Abrahámová J., Vorlíček J. jménem Rady registrů ČOS ČLS JEP a jménem sítě Komplexních onkologických center ČR 19. Registr neuroendokrinních nádorů (NET) 43 Vítek P., Bajčiová V., Barkmanová J., Honová H., Mandys V., Novák J., Sedláčková E., Šachlová M. III. Právo a onkologie 20. Právní aspekty provádění non-profitních akademických klinických studií u dětských onkologických pacientů v České republice 46 Múdry P., Štěrba J. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii 21. Hodnocení zdravotnických technologií a Národní onkologický program ČR 48 Vorlíček J., Fínek J., Vyzula R., Dušek L. 22. Hodnocení zdravotnických technologií - definice a význam 49 Kožený P., Suchý M. 23. Možnosti využití HTA v onkologii 50 Doležal T. 24. Implementace DRG jako úhradového mechanismu v onkologii? 51 Pála M., Hesová K. 25. Analýza uroonkologické chirurgické péče lůžkových urologických oddělení v ČR 51 Hanuš M., Králová V., Jarkovský J., Dušek L. 26. Metodika HTA v onkologii z hlediska dostupnosti reálných klinických dat 52 Dušek L., Bláha M., Brabec P., Mužík J., Suchý M. f Klika P., Janča D. 27. DIOS-MINER - analýza dát podaných chemoterapií z dát zdravotných platiteľov 55 Zoľáková A., Klimeš D.,Vyzula R., Kubásek M., Dušek L. V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi 28. Vzdělávací program nástavbového oboru onkochirurgie v České republice 58 Duda M., Ryska M., Žaloudík J.

2 29. Lokalizace hospitalizovaných pacientů s možností přivolání lékařské pomoci a lokalizace přenosných přístrojů i jako ochrana proti odcizení s využitím technologie WiFi 59 Fišerová Z., Dohnálek V. 30. Elektronické sledování nežádoucích událostí jako nástroj k vyhledávání rizik při poskytování péče 60 Malá T. 31. Praktické využití RFID technologie ve správné lékárenské praxi 60 Goněc R., Kozáková Š. 32. Nové pomůcky pro zajištění bezpečné aplikace cytostatik 63 Odráška P., Doležalová L. 33. Bezpečná ambulantní aplikace cytostatické léčby v MOÚ Brno 64 Sýkorová Z. 34. Intravenózni port a jeho využití v onkologické léčbě 64 Šišláková L. VI. Moderní ozařovací techniky 35. Moderní ozařovací techniky a radioterapie s paliativním záměrem 68 Macháňová M., Cvejnová J., Hejzlarová V. 36. Zkušenosti s extrakraniální stereotaktickou radioterapií v Brně 70 Burkoň P., Šlampa P., Bolcák K., Procházka T., Vrzal M., Šimíček J., Francová D., Tůmová D., Holubová J., Šoukalová H., Tomková D., Hůlková V., Nováková R., Příjemská J., Kohútová R., Burkoňová D. 37. Stereotaktická radiochirurgie karcinomu pankreatu..73 Feltl D., Cvek J., Knybel L., Otáhal B., Seget J. 38. Extrakraniální stereotaktická radioterapie 73 Holoubková K., Hůlková V., Šídlová I. 39. Nové technologie ovlivňující kvalitu léčby v radioterapii 74 Vojtíškové M., Černá M. VII.Nádory prsu 40. Diagnostika karcinomu prsu 76 Schneiderová M. 41. Kontroverze v indikacích magnetické rezonance prsu v detekci karcinomu prsu 78 Schneiderová M. 42. Přehled metod nukleární medicíny využívaných při diagnostice a dispenzarizaci u pacientek s karcinomem mammy 80 Křivánková I., Velichová M. 43. Chirurgická léčba karcinomu prsu v MOÚ - kam jsme se posunuli za posledních 10 let? 80 Coufal O., Vrtělová P., Gabrielová L., Fait V. 44. Chirurgická léčba u žen s karcinomem prsu diagnostikovaným před 35. rokem věku 81 Pecha V., Kolařík D., Skovajsová M., Sýkorová J., Trnková M. 45. Spektrum chirurgických výkonů u nádorů prsu 82 Vrtělová P., Coufal O., Fait V. 46. Sentinelová biopsie u karcinomu prsu - timing chirurgického výkonu 83 Chromý M., Czinner D., Maxa V. 47. Srovnání pooperační morbidity u výkonů na regionálních mízních uzlinách u pacientek s karcinomem prsu 85 Vrtělová P., Coufal O., Fait V. 48. Primární disekce axily u karcinomu prsu 86 Fait, V., Coufal, O., Vrtělová, P., Chrenko, V. 49. Reverzní mapování lymfatik v axile jako prevence pooperačního lymfedému u pacientek s karcinomem prsu (Axillary Reverse Mapping) 88 Pavlišta D. 50. Kontroverzní otázky v chirurgické léčbě karcinomu prsu 89 Coufal O., Fait V., Vrtělová P. 51. Ošetřovatelská péče o pacienty po zákroku na regionálních uzlinách 91 Vozdecká J., Hadviždžáková V. 52. Kontroverze v léčbě radioterapii u pacientek s karcinomem prsu 94 Soumarová R. 53. Novinky v radioterapii u karcinomu prsu 96 Gombošová J., Princ D., Křupa P., Čoupek P., Tichá H., Šlampa P. 54. Cílená léčba při léčbě rakoviny prsu 97 Vykoukalová E., Odborný konzultant: MUDr. Palácová Markéta 55. Použití ozařovacích a fixačních pomůcek při radioterapii na oblast prsu 97 Doležel J., Jelínková S. 56. Kontroverzní otázky v léčbě pacientek s karcinomem prsu v graviditě 98 Tesařová P. 57. Možnosti systémové léčby zhoubného nádoru prsu 99 Petráková K. 58. Terapie u pacientek s nádorem prsu (léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie, cílená léčba) 100 Sedloňová K., Vorlová V. 59. Terapie karcinomu prsu u starších nemocných 101 Palácová M.

3 61. 62, , Lokálně pokročilý karcinom prsu žen v seniorském věku 102 Homová J., Büchler T., Kubeš J., Abrahámová J. Postup léčby u nádoru prsu 103 Nerudová M., Šídlová L. Správná diagnoza karcinomu prsu - a co dál? 103 Jandík P., Mergancová J. Hormonální léčba metastatického karcinomu prsu 104 Richter I., Bartoš J. a kol. Výsledky klinické studie FIRST 107 Feltl D. Bevacizumab v první linii léčby metastatického karcinomu prsu 108 Obermannová R. Kasuistiky - bevacizumab v terapii pokročilého a metastatického karcinomu prsu 108 Betlachová L. Úplná odpověď jaterních metastáz karcinomu prsu při léčbě bevacizumabem - kasuistika 2 nemocných 109 Vlásek T. Kasuistika pacientky s dlouhodobou parciální regresí ložiskového postižení při léčbě Paklitaxel + Bevacizumab a následně Bevacizumab v monoterapii 109 Ružičková K. Naše první zkušenosti s bevacizumabem u metastatického karcinomu prsu. Kazuistika pacientky s metastatickým karcinomem prsu léčena kombinací bevacizumab/paclitaxel 109 Gruna J. Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u chemorezistentního karcinomu prsu - dvě kasuistiky 110 Krásná L., Tesařová P., Matějů M., Petruželka L. Bevacizumab v terapii karcinomu prsu 110 Svoboda T., Holubec L., Fínek J. Úplná odpověď mnohočetných jaterních metastáz na léčbu paclitaxelem a bevacizumabem 111 Chodacká M. Léčba pacientek s karcinomem prsu a mutací genu BRCA1 a BRCA2 112 Petráková K. Kdy a jak testovat ženy při podezření na dědičnou příčinu nádorů prsu? 112 Foretová L., Dražan L., Navrátilová M., Hanousková D, Dvořáčková B., Pavlů H., Kuklová J., Jurášková Z., Házová J., Miková M., Vašíčková P., Macháčková E. Vývoj laboratorních vyšetřovacích metod v diagnostice genů BRCA1 a BRCA2 v MOÚ 114 Pavlů H., Jurášková Z., Kuklová J., Macků M., Macháčková E. 76. Má význam u nemocných s karcinomy prsu neexprimujícími HER-2 protein zjišťovat amplifikaci genu HER-2/neu? Výsledky projektu HERretest 115 Ryška A., Ehrmann J., Horáková I., KinkorZ., Kodet R., Mrhalová M., Nenutil R., Povýšil C., Rozkoš T., Skálová A., Tichý M., Velenská Z., Jarkovský J., Dušek L. 77. Incidence HER2 amplifikace u mammárních karcinomů a její korelace s klinicko-patologickými parametry 117 Horáková I., Hanzelková Z., Nenutil R. 78. Sledování sérových bioindikátorů během neodjuvantní terapie nádorů prsu 118 Grim J., Kalabová H., Petera J., Micuda S., Brcaková E., Kolouchová G., Fuksa L., Ryska A., Homychová H., Laco J., Hovorková E., Jandík P., Klozova-Urminska H., Tobková H. 79. Prediktivní význam genů CCND1 a C-MYC u pacientek s trastuzumabem léčeným metastatickým karcinomem prsu 118 Koudeláková V., Trojanec R., Bouchalová K., Fiirstová J., Radová L., Ondryášová H., Dušek L. T Megová M., Krejčí E., Mlčochová S., Melichar B., Hajduch M. VIII. Prekarcerózy zažívacího traktu 80. Prekancerózy jícnu a kardie 122 Kroupa R. 81. Prekancerózy žaludku 124 Novotný I. 82. Prekancerózy žlučových cest 125 Tozzi di Angelo 1., Tichá V., Procházka V., Kysučan J. 83. Prekancerózy tenkého střeva 125 Tachecí I., Kopáčová M., Bureš J. 84. Prekancerózy tlustého střeva 127 Urban O., Fojtík P., Kliment M., Fait. P., Hanousek M. 85. Morfologická analýza polypů snesených za dvouleté období na endoskopii v MOÚ 128 Šachlová M., Novotný I., Konečná E., Fabian P., Polko V. IX. Nádory trávící trubice 86. Indikace neoadjuvantní léčby a hodnocení odpovědi na léčbu u pacientů s karcinomem jícnu na základě vyšetření PET/CT 130 Vomáčková K., Neoral Č., Aujeský R., Vrba R., Kysučan J., Mysliveček M., Formánek R. 87. Paliativní chemoterapie a karcinom žaludku -je zde místo pro II. linii? - retrospektivní analýza jednoho centra 133 Obermannová R., Němeček R., Navrátil J., Štícha M., Všianská M., Pokrivčák T., Světláková L., Vyzula R. 88. Epidemiologie a diagnostika kolorektálního karcinomu včetně screeningu 133 Zavoral M., Suchánek Š., Májek O., Dušek L.

4 89. Jaká vyšetření před chirurgickou léčbou kolorektálního karcinomu a kdy eventuálně neoadjuvance? 134 Kala Z., Kysela P., Hemmelová B., Penka I., Válek V., Andrašina T. 90. CT kolonografie a její diagnostické možnosti 134 Standara M., Opletal P. 91. Indikace a výsledky CT kolonografie v diagnostickém algoritmu MOÚ - poster 135 Opletal P., Standara M. 92. Postavení laparoskopie a robotiky v léčbě kolorektálního karcinomu tračníku, rekta a metastazujícího onemocnění KRK 135 Ferko A., Šubrt Z., Jon B., Čečka F. 93. Operace pro kolorektální karcinom a věk pacienta 136 Levý M., Lipská L., Kormunda S., Visokai V. 94. Je invazivní chirurgický výkon součástí paliativní terapie u metastatického kolorektálního karcinomu? 139 Pokrivčák T., Obermannová R., Světláková L., Vyzula R. 95. Farmakoterapie kolorektálního karcinomu 140 Kiss I., Tomášek J., Halámková J. 96. Peritoneální karcinomatóza 142 Vítek P., Antoš F., Ditrich P., Šerclová Z. 97. Perorální versus intravenózni fluoropyrimidinová cytostatika v léčbě kolorektálního karcinomu 143 Büchler T. 98. Biologická udržovací léčba u předléčených nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem 143 Holubec L., Matějka V. M., Liška V., Votavová M., Arnetová V., Kulhánková J., Svoboda T., Dreslerová J., Korunková H., Mrázková P., Třeška V., Fínek J. 99. Bevacizumab a pooperační komplikace po resekci jater u pacientů s kolorektálním karcinomem - vlastní zkušenosti 145 Diviš P., Katolická J., Divišová K., Rotnáglová S., Svobodová S., Široká K Klinická účinnost cetuximabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, data z onkologického REGISTRU ERBITUX 146 Kocáková I Intervenční radiologické metody v léčbě kolorektálního karcinomu 148 Válek V., Andrašina T Kazuistika nemocného s generalizovaným adenokarcinomem sigmatu do jater léčeného bevacizumabem 149 Holíková M., Bartoš J Bezpečnost léčby bevacizumabem u 78 letého pacienta - kasuistika 151 Dvořák J Role radioterapie u kolorektálního karcinomu 153 Lovas P., Lovasová Z., Šenkyříková E Intersticiální brachyterapie pro karcinom anu u pacientky se synchronní nádorovou duplicitou - kasuistika 155 Tichá H., Princ D., Šlampa P., Fuchsová J., Hojná V Farmakokinetika (PK), účinek a tolerabilita 5-fluorouracilu (5-FU) během predoperační (neoadjuvantní) chemoradioterapie (NACHRT) lokálně pokročilého karcinomu rekta 156 Grim J., Hroch M., Priester P., Martinková J., Chládek J., SlanařO Analýza mutace genu BRAF v real time cykléru s využitím dvou fluorescenčních principů 157 Stránská J., Drábek J., Jančík S., Holínková V., Rabčanová M., Hajduch M. X. GIST 108. Příspěvek endosonografie k diagnostice GIST 160 Novotný I Výsledky chirurgické léčby GIST 160 Svatoň R., Kysela P., Kala Z., Penka I., Hlavsa J., Ivičic J., Marek F Výrazná protinádorová efektivita imatinibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního nádoru, kazuistika 163 Kocáková I., Kocák I., Zichová I., Pacal M., Adámková Krákorová D., Vyzula R. 111 Gastrointestinální stromální nádory s mutací v genech KIT a PDGFRA 166 Macháčková E., Horáková I., Kocáková I., Svoboda M., Foretová L. XI. Nádory jater, žlučových cest a pankreatu 112. Transplantace jater pro hepatocelulární karcinom..170 Kočík M., Oliverius M Kazuistika z onkologické praxe: Dlouhodobá kontrola hepatoblastomu v dospělosti multimodální léčbou 170 Tomášek J., Kiss I., Válek V., Kala Z., Andrašina T., Tuček Š., Halámková J., Králová J., Krpenský A., Číhalová M., Prášek J., Bílek O Dlouhodobé přežívání po radikální resekci pro duktální karcinom hlavy pankreatu 172 Pohnán R., Bieberová L., Ryska M Diskrepance předoperačního a peroperačního stagingu u karcinomu hlavy pankreatu 172 Bieberová L., Pohnán R., Ryska M Hodnocení kvality života u nemocných s karcinomem pankreatu 173 Ryska M., Pohnán R., Bieberová L.

5 117. Periampulární nádory a jejich biologické chování Levý M., Visokai V., Lipská L Chirurgická léčba metastáz Grawitzova tumoru do pankreatu 176 Visokai V., Lipská L., Levý M Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu - první zkušenosti 177 Ostřížková L., Brančíková D., Bednařík O., Mechl Z., Kala Z., Válek V. XII. Nádory hlavy a krku 120. Lidský papilomavirus (HPV) a nádory hlavy a krku Mechl Z., Pejčoch R Konkomitantní podání cetuximabu s akcelerovaně hyperfrakcionovanou radioterapii u pokročilých nádorů ORL oblasti 180 Cvek J., Feltl D Prospektivní studie mutací v EGFR signální cestě ve vztahu k léčbě cetuximabem 181 Neuwirthová J., Smilek P., Kostřica R., Drábek J., Srovnal J., Hajdúch M. XIII. Nádory plic a průdušek 123. Resekce plicních nádorů prorůstajících do velkých cév 184 Klein J., Bohanes T., Szkorupa M., Němec P Výsledky léčby erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic - srovnání České republiky a publikovaných studií 186 Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Krejčí J., Tomíšková M., Grygárková Y., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Skálová B., Sixtová D., Roubec J., Čoupková H., Košatová K., Štícha M Srovnání chemoterapie a eriotinibu ve II. linii léčby pokročilého NSCLC 188 Fiala O., Pešek M., Krejčí J., Štícha M., Minárik M Je IV. stádium nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) nevyléčitelné onemocnění u všech pacientů? Kazuistika 188 Čoupková H., Kiss I., Vyzula R Minimální reziduálni choroba u pacientů s karcinomem plic - pilotní studie 189 Benedíková A., Srovnal J., Klein J., Skalický P., Szkorupa M., Chudáček J., Růžková V., Radová L., Hajdúch M Analýza mutačního statutu genu EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v klinické praxi 190 Pilátová K., Vyskočilová M., Nakládatová E., Knoflíčková D., Fabian P., Valík D., Dubská L Význam typu K-RAS mutace u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic Fiala O., Pešek M., Minárik M Acute toxicities followed by management of locally advanced non-small cell lung cancer - TGF-bl as a predictor of radiation pneumonitis 191 Stejskal J., Kubecová M., Dvořáková D., Ulrych V., Kolářová l., Kheck M., Vaňásek J Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic Tomíšková M., Skřičková J., Babičková L., Kadlec B., Klabenešová I., Čermáková Z. XIV. Gynekologická onkologie 132. Nový stagingový systém FIGO 196 Sehnal B., Driák D., Kmoníčková E., Kolařík D Úloha ultrazvuku v predikci invaze myometria u pacientek s karcinomem endometria 196 Minář L, Weinberger V Léčebné modality a FIGO klasifikace u zhoubných mezenchymálních nádorů dělohy 197 Chovanec J., Kalvodová J., Filková A., Štelcl J. 135 MCilleriánský karcinosarkom a leiomyosarkom dělohy - desetileté zkušenosti našeho pracoviště..200 Matějka V. M., Kulhánková J., Holubec L. jun., Dreslerová J., Matulová L., Fínek J Kazuistika - maligní melanom děložního čípku a pochvy 200 Kalvodová J., Feranec R., Štelcl J., Chovanec J Role exenteračních operačních výkonů v onkogynekologii 201 Feranec R., Doležel J., Mouková L., Čapák I., Staník M., Chovanec J Genetická predikce radiosenzitivity a její význam v předpovědi chronické toxicity radioterapie u pacientek léčených pro pokročilý karcinom děložního čípku 201 Paulíková S., Beránek M., Sirák I., Drastíková M., Vošmik M., Petera J Nové strategie v léčbě karcinomu ovaria? 202 Chovanec J., Novák P., Holanová E., Kolářová H Endometrióza poševního pahýlu 204 Filková A., Chovanec J., Feranec R Detekce amplifikace genu hterc (3q26) u prekanceróz a karcinomu děložního hrdla 205 Mouková L., Kuglík P., Vránová V., Slámová I., Kiššová M Problematika diferenciální diagnostiky elevace CA 125 a CA 19-9 u ženy v perimenopauze - kazuistika 205 Mouková L., Svoboda M., Feranec R., Nenutil R., Slámová L., Chovanec J HPV (Human Papillomavirus) infekce a její onkologické důsledky - kazuistiky 206 Mouková L., Feranec R., Zatočil P., Minaříková D., Kocáková I., Bencsiková B., Chovanec J.

6 XV. Uroonkologie 144. Diagnóza nádorů varlat - od prvních příznaků k návštěvě lékaře 208 Büchler T., Kaňáková J., Kupec M., Donátová Z., Večeřová K., Klimeš D., Abrahámová J Primární retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinativních nádorů varlete 209 Dušek P., Schmidt M., Babjuk M Výsledky laparoskopické modifikované retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů nižších stádií 210 Schmidt M., Dušek P., Veselý Š., Jarolím L, Babjuk M Léčebné výsledky pacientů s germinálními nádory na onkologické klinice FNO Poruba v období Hájek J., Feltl D., Cvek J., Dušek L., Krhut J., Havránek O Sledování pacientů s germinálními nádory varlat po léčbě 212 Büchler T., Kubánková P., Boublíková L., Donátová Z., Foldyna M., Kaňáková J., Kordíková D., Kupec M., Nepomucká J., Voršilková E., Abrahámová J Změny v chirurgické léčbě nádorů ledvin ve FN Plzeň 212 Hora M., Stránský P., Eret V., Ürge T., Klečka J. jr., Chudáček Z., Kreuzberg B., Fínek J., Hes O Tubulocystický renální karcinom 213 Hora M., Ürge T., Eret V., Stránský P., Klečka J., Kreuzberg B., Ferda J., Hyršl L., Breza J., Holečková P., Mego M., Michal M., Hes O Sekvenční terapie sunitinib-sorafenib a sorafenib-sunitinib u pacientů s metastatickým renálním karcinomem 213 Büchler T., Klapka R., Melichar B., Brabec P., Dušek L., Vyzula R., Abrahámová J Krátkodobý režim LHRH analogy s radioterapii u nemocných s lokalizovaným či lokálně pokročilým karcinomem prostaty 214 Matoušková M., Hanuš M., Vinakurau S., Malinová B Naše zkušenosti s roboticky asistovanou laparoskopickou radikální prostatektomií (RARP) v léčbě karcinomu prostaty 215 Doležel J., Tvarůžek J., Zachoval R., Staník M., Chamzin A., Vagunda V., Vagundová M První zkušenosti s vyšetřením sentinelové uzliny u karcinomu prostaty 216 Staník M., Čapák I., Macík D., Bolčák K., Lžičařová E., Vašina J., Šustr M., Miklánek D., Doležel J Apoptotický a proliferační Expresní profil u nádorových prostatických buněk 217 Gumulec J., Hlavna M., Sztalmachová M., Pávková-Golbergová M., Křížková S., Adam V., Kizek R., Masaříková M., Masařík M Elektroforetická fingerprintová analýza metalothioneinu u pacientů s adenokarcinomem prostaty 218 Křížková S., Ryvolová M., Pouch M., Majzlík P., Hubálek J., Provazník I., Masařík M., Kizek R Stanovení sarkosinu v moči pacientů s karcinomem prostaty 220 Ryvolová M., Křížková S., Sochor J., Cernei N., Zítka O., Gumulec J., Hlavna M., Provazník I., Masařík M., Kizek R Lokální chemoprofylaxe Mitomycinem C u středně a vysokorizikových neinvazivních nádorů močového měchýře 222 Matoušková M., Hanuš M., Králová V., Bouchnerová G Zhodnocení pooperačních komplikací po radikální cystektomii u pacientů s nádory měchýře 223 Staník M., Doležel J., Čapák I., Macík D., Miklánek D., Šustr M. XVI. Sarkomy a varia 160. Osteosarkom močového měchýře u pacienta s protrahovanou adjuvantní terapií primárně uroteliálního karcinomu měchýře 226 Louda M., Podhola M., Pacovský J., Giblo V Li- Fraumeni syndrom: quadruplicita osteosarkomů a sarkomů měkkých tkání 228 Kubáčková K., Prausová J., Urie P., Puchmajerová A., Linke Z., Kozák J., Dupal P., Campr V Naše zkušenosti s využitím PET/CT u histiocytámích chorob dospělých 228 Řehák Z., Koukalová R., Adam Z., Szturz P., Stupalová J., Neveselá l., Staníček J., Vašina J., Bolčák K. XVII. Nádory nervového systému 163. Možnosti zlepšení chirurgické resekce u gliomů mozku 232 Fadrus P., Svoboda T., Vybíhal V., Neuman E., Kryštofová S., Sova M., Smrčka M., Keřkovský M Intrakraniální krvácení jako neobvyklá komplikace tumoru mozku 232 Chrastina J., Novák Z., Jančálek R., Říha I., Slaná B Maligní tumor z periferního nervu v axile - kazuistika 235 Mergancová Ji., Mergancová Ja., Hácová M Glioblastoma multiforme: prognostický význam genu EGFR1 a dalších cytogeneticky významných genů a chromozomálních oblastí 235 Megová M., Trojanec R., Kalita O., Koudeláková V., Stanovská L., Mikulíková E., Radová L., Braunerová B., Mlčochová S., Hajduch M Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem 236 Šána J., Lakomý R., Hankeová S., Lžičařová E., Křen L., Fadrus P., Smrčka M., Vyzula R., Michálek J., Slabý O.

7 XVIII. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých 168. Epidemiologie nádorů u adolescentů a mladých dospělých. Analýza současné situace v České republice 238 Bajčiová V., Mužík J., Kodýtková D., Štěrba J Zobrazovací metody v diagnostice sarkomů 239 Jíra l., Ráčilová Z., Skotáková J Diferenciální diagnostika kostních lézí u adolescentů 239 Skotáková J., Mach V., Charvátová M., Múdry P Léčba Ewingových sarkomů/pnet u dětí a adolescentů 240 Kútniková L., Bronišová D., Múdry P., Pazourek L., Bajčiová V Léčba osteosarkomu u dospívajících a mladých dospělých 240 Mottl H., Kruseová J., Starý J., Schovanec J., Kynčl M., Dvořáková M., Kodet R Léčba osteosarkomů u dětí a adolescentů 241 Bronišová D., Kútniková L., Múdry P., Pazourek L., Bajčiová V Karcinomy u adolescentů na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha v období Cingrošová L., Kabíčková E., Sumerauer D., Kynčl M., Šnajdauf J., Kodet R., Vlček P., Starý J Nádory CNS adolescentů a mladých dospělých (přehledné sdělení) 242 Pavelka Z., Křen L., Ventruba J., Brichtová E., Mackerle Z., Šlampa P., Skotáková J., Zitterbart K., Kýr M., Kodýtková D., Bajčiová V., Štěrba J Výsledky léčby akutní lymfoblastické leukémie u adolescentů léčených v letech 1990 až 2007 třemi protokoly BFM 244 Smíšek P., Janotová I., Blažek B., Černá Z., Hak J., Hrstková H., Timr P., Mihál V., Procházková D., Štěrba J., Starý J Léčebné výsledky a toxicita léčby akutní leukémie u adolescentů v porovnání s dětskými pacienty KDO 245 Domanský J., Bernatíková H., Bronišová D., Martinčeková A., Zapletal O., Bajčiová V., Štěrba J Výsledky alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby u adolescentů a mladých dospělých na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole v letech Zápotocký M., Říha P., Keslová P., Formánková R., Starý J., Sedláček P. pro pracovní skupinu dětské hematologie (PSDH) 179. Non-hodgkinské lymfomy u dětí a dospívajících na Klinice dětské onkologie FN Brno v letech Křenová Z., Gregorová V., Kýr M., Bajčiová V., Štěrba J Kvalita života po léčbě nádorů v dětství a adolescenci. Výsledky projektu Qolop Kepák T., Tóthová K., Blatný M., Jelínek M., Loubalová S., Slezáčková A., Kárová Š., Bajčiová V., Štěrba J Synchronní výskyt anaplastického ependymomu a difúzního astrocytomu u dítěte Pavelka Z., Oltová A., Tomášiková L., Valášková I., Vránová V., Zrůstová J., Ventruba J., Mackerle Z., Křen L., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Atypická lokalizace alveolárního rhabdomyosarkomu u adolescenta Drábová K., Múdry P., Bajčiová V., Skotáková J., Křen L Diskrepance cytologických likvorových nálezů z komůrky V-P shuntu a z lumbální punkce u dětí s embryonálním nádorem CNS Pavelka Z., Křen L., Mackerle Z., Brichtová E., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Intraspinální ependymom u dívky s NF2, mozaikou Turnérova syndromu, pozitivitou SRY a bezpříznakovým nosičstvím mutace genu CFTR... Pavelka Z., Gaillyová R., Lipina R., Křen L., Skotáková J., Zitterbart K., Štěrba J Myxopapilámí ependymom filum terminale u pětileté dívky Drábová K., Pavelka Z., Mackerle Z., Skotáková J., Křen L., Slámová I., Tomášiková L., Oltová A., Štěrba J Therapy for Ewing's Family of Tumours in adults, a case report of 53 years old patient Adámková Krakorova D., Tomasek J., Janiček P., Jelinek Radioterapie dětí z pohledu radiologického asistenta Nováková R., Tůmová D., Krůtová L., Čaňová M., Zitterbartová J. XIX. Komplikace v průběhu protinádorové léčby 188. Kardiotoxicita trastuzumabu - retrospektivní hodnocení 1/2006-1/2011 Kubánková P., Kordíková D., Büchler T., Donátová Z., Foldyna M., Kupec M., Abrahámová J Studie OPERA -Non-interventional Observation of Prescription Habits of Prophylactic Pegfilgrastim in Patients treated with Higher Risk CT Regimens in the Czech Republic Tesařová P., Brychta M., Cinek P., Dvořáková D., Gruna J., Hluší A., Hnátková M., Holíková M., Chodacká M., Jarkovský J., Kandrnál V., Klepetko P., Koževnikovová R., Móciková H., Šafanda M., Šedivá M., Šulc D., Tajblová J., Vokurka S., Vraštilová P Výskyt a zvláštnosti anemie onkologicky nemocných Wilhelm Z., Kleinová J., Hegyi P., Veverková L Současná doporučení pro prevenci a léčbu hluboké žilní trombózy u pacientů s malignitou Tesařová P.

8 192. Prevence alopecie při chemoterapii 260 Floriánová I., Škodová K., Karásková J., Kŕčová E Nežádoucí účinky chemoterapie při onemocnění karcinomu prsu 260 Opltová B., Slouková I Nežádoucí účinky radioterapie 262 Vorlová V., Sedloňová K Cílená léčba metastatické kostní choroby solidních tumorů 262 Brančíková D., Mechl Z., Ostřížková L Přínos PET z pohledu klinika v diagnostice kostních metastáz u karcinomu prostaty 263 Katolická J., Bolčák K., Divišová K Význam PET/CT pro diagnostiku a kontrolu léčby nemocných s kostními metastázami z pohledu klinického onkologa 263 Holubec L., Matějka V. M., Mrázková P., Ferda J., Korunková H., Kreuzberg B., Fínek J Kostní postižení v uroonkologii, léčba bisfosfonáty a jejich vliv na hladinu ICTP 265 Matoušková M., Hanuš M., Králová V., Bouchnerová G. Dudková V., Drncová E Perkutánní cementoplastika osteolytických metastáz do skeletu 265 Křístek J Vertebroplastika u tumorů páteře 266 Novák Z., Chrastina J., Strnadel J., Říha I., Jančálek R Racionální diagnostika a endoskopická terapie při USG nálezu rozšířených žlučových cest 268 Repák R Využití samoexpandibilních metalických stentů u stenóz žlučových cest 269 Kianička B., Suškevič I Komplikace po terapii nádorů trávicí trubice - možnosti intervenční radiologie 270 Křístek J., Suškevič I Maligní stenozy GIT - možnosti zobrazení a léčby Suškevič l., Kňstek J., Kianička B. XX. Nutriční podpora v onkologii 205. Zkušenosti s pilotní verzí nutričního screeningu v onkologických ambulancích v ČR 272 Šachlová M., Beneš P., Tomíška M., Maňásek V., Holečková P., Pazdrová G., Krčmová L NutriAction - nutriční screening v onkologických ambulancích 273 Mošnová V., Šachlová M., Benešová V., Holečková P., Maňásek V., Pazdrová G., Švébišová H., Tomíška M Výživa nemocných zařazených do programu paliativní onkologické péče: vlastní zkušenosti 274 Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Petera J., Filip S Nutriční podpora a kvalita života pacientů v paliativní onkologické péči 275 Tichá A., Hyšpler R., Šimková M., Filip S., Slováček L, Zadák Z Analýza nutričních plánů paliativní onkologické péče v ambulantní a domácí ošetřovatelské péči Filip S., Slováček L, Tichá A., Hyšpler R., Bajnárek J., Šimková M., Zadák Z Sipping a enterální výživa v paliativní péči 277 Šachlová M., Sláma O., Tomíška M., Kabelka L Enterální výživa a léčba lokálně pokročilých ORL tumorů 278 Brančíková D., Tomíška M Parenterální výživa při paliativní léčbě onkologicky nemocných 278 Tomíška M Možnosti léčby nádorové kachexie 280 Tomíška M Malnutrice, kachexie a metabolické změny u pacienta s nádorovým onemocněním 280 Donátová Z., Abrahámová J Agouti-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie 281 Bienertová-Vašků J., Tomandl J., Bienert P., Chovanec J., Dostálová Z., Vašků A., Valík D. XXI. Podpůrná a paliativní péče 216. Definice, koncepce a organizace paliativní onkologické péče na úrovni komplexního onkologického centra a regionálních onkologických pracovišť 284 Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Petera J., Filip S Paliatívna a hospicová starostlivosť v Slovenskej republike 285 Schmidtová Z Koncept intermediární" paliativní péče v onkologii 287 Tesařová P., Barkmanová J., Konopásek B., Petruželka L Role ambulance podpůrné a paliativní onkologické péče v rámci komplexního onkologického centra Sláma O Ambulance paliativní onkologické péče -její význam v poskytování zdravotní péče 288 Filip S., Slováček L, Priester P., Kopecký J., Švecová D., Šimková M., Petera J Bariéry rozvoja paliatívnej starostlivosti 288 Schmidtová Z., Litvínová A., Schmidtová Z.

9 222. Indikátory kvality poskytování paliativní onkologické péče 289 Filip S., Slováček L., Priester P., Kopecký J., Švecová D., Šimková M., Petera J Psychoterapie v nemocnicích. Zpracování dosavadních zkušeností 289 Kunertová O Podpora zdravia pacientky po ablácii prsníka 291 Novysedláková M., Hudáková Z Praktické aspekty psychologické péče o pacientky s dg. Ca prsu 294 Romaňáková M., Šporcrová I., Lukášová-Salaquardová D Aktuální stav výzkumů v oblasti podpůrné péče o onkologicky nemocné a jejich blízké s příklady dobré praxe Amelie, o.s 295 Nosálková M Nejčastější problémy onkologických pacientů a jejich blízkých v sociální poradně Amelie 295 Slavíková Š Nové léčebné technologie a paliativní onkologická péče - návrh diskuse 296 Filip S., Slováček L, Petera J Možnosti a limity spolupráce komplexního onkologického centra s hospicem 296 Kabelka L Sociální práce v týmu ambulance paliativní onkologické péče 297 Šimková M Hypnóza jako technika použitelná ke zvládání dílčích aspektů nádorového onemocnění 297 Šporcrová I., Romaňáková M Klub Diana - úspěšně uskutečněné projekty a vize klubu do budoucna 298 Najvarová E Spokojenost stomických pacientů s péči 298 Ředinová M Gaudia proti rakovině o.s 298 Kunertová O Podpůrné programy mimo nemocnice jako součást komplexní onkologické péče 301 Chrdlová M., Tichá P. XXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii 236. Banka biologického materiálu 304 Knoflíčková D., Hlobilková A., Nenutil R Analýzy expresních profilů mikrorna za účelem diagnostiky metastického postižení lymfatických uzlin u pacientů s kolorektálním karcinomem 304 Slabý O., Faltejsková P., Svoboda M., Héžová R., Radová L, Němeček R., Bešše A., Vyzula R Funkčná analýza mikrorna-21 na modely kolorektálného karcinomu 305 Bešše A., Ševčíková S., Faltejsková P., Navrátilová J., Šmarda J., Vyzula R., Slabý O Význam mir21, mir126 a mir205 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic 306 Janíková M., Škarda J., Žižková V., Lužná P., Radová L MikroRNA jako nové prognostické markery časného metastazování po nefrektomii 307 Rédová M., Slabý O., Lakomý R., Poprach A., Hodek J., Svoboda M., Radová L., Fabian P., Iliev R., Ovesná J, Michálek J., Vyzula R Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu 307 Srovnal J., Cincibuch J., Cwiertka K., Melichar B., Aujeský R., Vrba R., Neoral Č., Radová L., Sedláčková M., Hajdúch M Polymorfismy v genech pro glutathion S-transferázy (GSTT1, GSTM1, GSTP1 a GSTA1) a riziko kolorektálního karcinomu v české populaci 308 Héžová R., Slabý O., Šachlová M., Březková V., Sáblíková B., Ševčíková S., Svoboda M., Ovesná J., Vyzula R Epigenetická vyšetření u progredujících pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic 308 Pešek M., Benešová L., Brůha F., Mukenšnabl P., Kopečková M., Bittenglová R., Fiala O., Šefrna F., Minárik M První zkušenosti s prostate cancer gene 3 (PCA3) při stanovení pooperační prognózy po roboticky asistované radikální prostatektomii 309 Belej K., Kaplan O., Köhler O., Kočárek J Studium genetického polymorfismu a metylací u androgenového receptoru 310 Reptová S., Trtková K., Kolář Z T regulační lymfocyty jako možný prediktivní marker recidivy kolorektálního karcinomu 311 Kubáčková K., Eckschlager T., Prausová J., Pokorná P., Říhová B Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: I. Současné poznatky a vlastní zkušenosti 312 Benešová L., Belšánová B., Levý M., Lipská L., Mináriková P., Vepřeková G., Visokai V., Zavoral M., Minárik M Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: II. Pooperační sledování a záchyt relapsu onemocnění 312 Levý M., Benešová L., Lipská L., Belšánová B., Mináriková P., Vepřeková G., Visokai V., Zavoral M., MinárikM BRAF-Validated Target in Metastatic Melanoma 313 Puzanov I Hladina sérové thymidinkinázy u pacientů s karcinomem plic a prsu 314 Budigová E., Rampulová l., Nekulová M., Dubská L.

10 251. CD133+ buňky (nádorové kmenové buňky) v nádorech dětského věku - pilotní studie 315 Eckschlager T., Mohamed Rahman A. A., Vícha A., Kodetová D Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor nádorovými buňkami u glioblastoma neočekávaný prognostický význam? 316 Křen L., Slabý O., Lakomý R., Múčková K., Lžičařová E., Sova M., Vybíhal V., Svoboda T., Fadrus P., Smrčka M., Vaňhara P., Michálek J Stanovení thiolových sloučenin a antioxidační aktivity u pacientů s nádory 336 Sochor J., Zítka O., Gumulec J., Masařík M., Adam V., Kizek R Antioxidační aktivita u nádorových buněk, vliv cytostatika na oxidační status 339 Sochor J., Eckschlager T., Adam V., Stiborová M., Kizek R Výskyt monoklonálního imunoglobulinu u vyšetřovaných bez maligního nálezu 342 Nakládalová E., Pilátová K., Dubská L., Valík D Role autofagie v cílené léčbě maligního melanomu 317 Krupková O., Hammerová J., Babula P., Uldrijan S Valproát je účinnější v hypoxických podmínkách: další důvod pro jeho klinické testování 318 Cipro Š., Hraběta J., Hřebačková J., Poljaková J., Eckschlager T Vliv butyrátu sodného na expresi dvou koregulátorů androgenového receptoru a na viabilitu vybraných prostatických nádorových linií 319 Pašková L., Trtková K Proteoglykan asporin a jeho vliv na invazivní růst karcinomu prsu 321 Šimková D., Kharaishvili G., Čížková M., Bouchalová K., Kolář Z., Bouchal J Primární řasinka ve vztahu k buněčnému cyklu zdravých a nádorových buněk 322 Dvořák J., Sitorová V., Hadži Nikolov D., Richter I., Filip S., Ryška A., Petera J Total cell division in cancer patients measured through a new thymidine kinase assay based on BrdU incorporation into DNA. Basic features of the assay and serum TK, and clinical relevance illustrated in breast, renal, lung and prostate cancer 323 Gronowitz S. J Efekt doxorubicinu a elipticinu na buněčné nádorové linie, růstové charakteristiky 326 Masařík M., Hraběta J., Sztalmachová M., Gumulec J., Hlavna M., Poljaková J., Stiborová M., Eckschlager T., Masaříková M., Kizek R Optimalizace detekce interkalace a analýza DNA Húska D., Kynclová H., Hubálek J., Adam V., Eckschlager T., Kizek R Komplexy mědi s lawsonem jako nová protinádorová léčiva 330 Babula P., Majzlík P., Vančo J., Adam V., Kizek R Účinek cholestanových derivátů na buněčné linie odvozené od karcinomu prsu 333 Křížová K., Steigerová J., Rárová L., Oklešťková J., Šváchová M., Kolář Z., Strnad M Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny 334 Zítka O., Škutková H., Majzlík P., Masařík M., Adam V., Eckschlager T., Provazník I., Hubálek J., Kizek R.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

PLENÁRNÍ PROGRAM: SÁL PEGASUS. Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.

PLENÁRNÍ PROGRAM: SÁL PEGASUS. Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09. B4 STŘEDA 9. LISTOPADU od 14.00 15.00 17.45 BIOMARKERY V DIAGNOSTICE I / Předsedající: Z. Kolář, J. Ehrmann (Přednášková sekce v rámci grantu OPVK MOLONKOL) / strana B10 B13 Sphingosine 1-phosphate: a

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII STŘEDA, 26. listopadu 2008 14:00 14.10 Zahájení konference 14.10 15.50 1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII Předsedající: Divoký V., Svoboda M. 1. Hajdúch M., Drábek J., Berkovcová J., Dziechciarková

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC SEKCE DIAGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY A LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE LF UP A FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Olga Baráthová Možnosti terapie karcinomu pankreatu Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Vlastislav Šrámek Olomouc

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

záštitu převzali Česká urologie 3/2003

záštitu převzali Česká urologie 3/2003 VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP s KURSEM EVROPSKÉ ŠKOLY UROLOGIE Ostrava Kongresové centrum Černá louka. 3. října 003 záštitu převzali Ing. Evžen Tošenovský - hejtman Moravskoslezského

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Prezident sjezdu Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP a přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc 3 Čestné předsednictvo Prof. RNDr. Lubomír Dvořák,

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Obsah 1 Urologická onkologie 1.1 Úvod do urologické onkologie (M.

Více