MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM"

Transkript

1 MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

2 Obsah Vlastnosti Důležité upozornění Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5 Nastavení systému 6 Dálkový ovladač 9 Přehrávání 10 Řešení problémů 14 Technické specifikace 15 Vlastnosti Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před připojením a provozem si prosím pečlivě tento návod projděte. Uschovejte si návod pro pozdější použití. DVD přehrávač je novou generací domácích přehrávačů, které jsou schopny produkovat zvuk a obraz o vysoké kvalitě. Jeho výkon je mnohem vyšší než výkon kteréhokoliv zařízení přehrávajícího domácí video. Jako nejlepší zdroj signálu systému domácího kina vám poskytne maximální zážitek! Zabudované digitální audio výstupy Dolby Digital, LPCM, MPEG, atd. Hi-fi, zvukový digitální procesor 96kHz/24bit nebo 48kHz/24 bit. Softwarový inteligentní upgrade. Obraz s vysokým rozlišením, podporuje budoucí video vybavení. Koaxiální digitální zvukový výstup. Superkompatibilní s DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4 a obrazovými CD KODAK. Nejmodernější servo-systém čtvrté generace dekódující na základě technologie jediného čipu, vysoká stabilita a vynikající korekce chyb. Dálkové ovládání se všemi funkcemi. Stereofonní rádio tuner AM/FM. Zabudovaný vysoce citlivý zesilovač. Upozornění DŮLEŽITÉ POZNÁMKY Před propojením a provozem si tento manuál pozorně přečtěte. Neotvírejte kryt ani se nedotýkejte vnitřních součástí, které nejsou určeny pro neprofesionály. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. (Pokud přístroj nepoužíváte dlouhou dobu, odpojte síťový kabel). Zástrčku mějte dostupnou pro snadné zapojení a odpojení při běžném používání. Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu světlu. Nestavte přístroj do blízkosti topných zdrojů nebo vybavení. Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. CZ -

3 Umístěte přístroj na vodorovnou plochu. Zajistěte jeho odvětrávání. Neblokujte tepelný otvor. Přehřátí může vést k poruše. Přístroj čistěte měkkou tkaninou. Rozpouštědla a alkohol jsou zakázány. Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, např. vázy. Symbol blesku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které je dostatečně velké na to, aby pro člověka představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personál. Tato značka znamená, že tento produkt patří mezi laserové produkty kategorie 1. Laserový paprsek může produkovat záření, které je při přímém dotyku s lidským tělem nebez pečné. CZ Příslušenství Příslušenství Provoz dálkového ovladače Vložte baterie do bateriového prostoru. Namiřte dálkový ovladač na dálkový senzor ze vzdálenosti do 8 metrů (do 6 metrů, pokud míříte na přední stranu přístroje) a do 30 stupňů doleva nebo doprava. Pokud dálkový ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Tento přístroj je schopen přehrát následující typy disků: CZ - 3

4 Panel Čelní panel: 1. STANDBY (Pohotovostní režim) 2. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) 3. KONEKTOR SLUCHÁTEK 4. SOURCE (Zdroj) 5. PREV (Předchozí) 6. OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) 7. NEXT (Další) 8. Port pro kartu SD/MMC/MS 9. Port USB 10. Hlasitost +/- Zadní panel: 1. KONEKTORY REPRODUKTOROVÉHO VÝSTUPU 2. VÝSTUP SCART 3. KONEKTORY LINKOVÉHO VSTUPU 4. KONEKTOR VIDEO VÝSTUPU 5. KONEKTOR S-VIDEO VÝSTUPU 6. LEVÝ/PRAVÝ AUDIO VÝSTUP 7. KOAXIÁLNÍ DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP 8. KONEKTOR KOMPONENTNÍHO VIDEO VÝSTUPU 9. KONEKTOR ANTÉNY FM 10. KONEKTOR ANTÉNY AM 11. HLAVNÍ VYPÍNAČ CZ - 4

5 Propojení CZ Propojení video systému Pro tento přístroj jsou k dispozici následující video výstupy. Kompozitní video K propojení kompozitního video výstupu tohoto přístroje a video vstupu televizoru nebo monitoru použijte AV kabel (žlutý terminál). S-Video K propojení výstupu tohoto přístroje pro S-Video a vstupu televizoru nebo monitoru pro S-Video použijte S-Video kabel. Komponentní video (YUV) K propojení konektorů komponentního videa tohoto přístroje a příslušného vstupu televizoru nebo monitoru použijte trojvodičový AV kabel. SCART K propojení výstupu SCART ke vstupu SCART televizoru nebo monitoru použijte 21-kolíkový kabel SCART. Poznámky: Volba propojení závisí na vstupním terminálu vašeho televizoru nebo monitoru. Nepoužívejte všechna propojení najednou, jinak to bude mít vliv na kvalitu obrazu. Normálního obrazu může být dosaženo, pouze pokud fyzické propojení souhlasí s video nastavením (viz Video nastavení v Nastavení systému). Systém zvukového propojení Přehrávač má analogový i digitální zvukový výstup. Analogový zvuk je dvoukanálový. Digitální zvuk má koaxiální výstup a jeho kvalita je mnohem vyšší než u analogového zvuku. Dvoukanálový výstup K propojení audio vstupu televizoru nebo AV zesilovače a audio výstupu tohoto přístroje použijte dvojici AV kabelů. Koaxiální digitální audio Pomocí koaxiálního kabelu připojte koaxiální výstup tohoto přístroje ke koaxiálnímu vstupu zesilovače. Reproduktorové výstupy Pomocí reproduktorových propojovacích kabelů propojte konektory reproduktorových výstupů tohoto přístroje s příslušnými reproduktory. Poznámka: Fyzické propojení by mělo být v souladu s nastavením zvukového výstupu tohoto přístroje (viz Nastavení audio v Nastavení systému). CZ - 5

6 Nastavení systému PRÁCE S MENU: Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači a na obrazovce se objeví MENU NASTAVENÍ (hlavní). 1. Po vstupu do menu nastavení zvolte pomocí tlačítek a požadovanou položku a poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do vedlejšího menu. Ve vedlejším menu zvolte požadovanou položku tlačítky a a poté potvrďte tlačítkem ENTER. Nyní je nastavení příslušné funkce hotovo. 2. Nastavení ukončíte opětovným stisknutím tlačítka SETUP. V MENU NASTAVENÍ můžete dle vlastního výběru volit mezi následující možnostmi nastavení: STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ Toto menu se používá k nastavení formátu TV zobrazení, video funkcí a DVD funkcí. Obsahuje položky: TV ZOBRAZENÍ, ZNAČKA ÚHLU, JAZYK OSD, TITULKY, SPOŘIČ OBRAZOVKY a POSLEDNÍ PAMĚŤ. STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ TV zobrazení 4:3 Pan Scan: Pokud je přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky, zobrazí se širokoúhlý obraz přes celou obrazovku, ale některé jeho části budou ořezány. 4:3 Letterbox: Pokud je přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky, zobrazí se širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a spodní části obrazovky. 16:9: Toto nastavení zvolte, pokud je přístroj připojen k širokoúhlému televizoru. Wide-squeeze (Stlačení šířky): Toto nastavení zvolte, pokud je přístroj připojen k širokoúhlému televizoru. ZNAČKA ÚHLU Nastavte tuto položku na zapnuto. Pokud přehráváte DVD, které poskytuje několik úhlů záběru, zobrazí se na obrazovce značka úhlu. V tom případě můžete sledovat video z různých pohledů kamery, které můžete měnit tlačítkem ANGLE na dálkovém ovladači. Pokud chcete značku úhlu skrýt, nastavte tuto položku na vypnuto. JAZYK OSD (Zobrazení na obrazovce) Tuto položku můžete zvolit k nastavení jazyka pro menu nastavení a zobrazení na obrazovce. TITULKY Tato funkce není k dispozici, pokud DVD disk nemá skryté titulky. Pokud je tato funkce vypnuta, zapnete ji stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky) na dálkovém ovladači. Nastavení systému SPOŘIČ OBRAZOVKY Pokud je spořič obrazovky aktivován a přístroj je zapnut několik minut bez přehrávání disku, na obrazovce se objeví pohyblivý obraz. Přístroj se poté po 20 minutách přepne do pohotovostního režimu. Přístroj opět zapnete stisknutím tlačítka STANDBY na dálkovém ovladači. POSLEDNÍ PAMĚŤ Pokud je aktivována tato funkce, přístroj si zapamatuje uplynulý čas přehrávání v okamžiku, kdy byl disk naposled přehráván. Při následném zapnutí začne přehrávání od uloženého času. CZ - 6

7 STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIO CZ NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZVUKU MÍCHÁNÍ (Downmix) Pomocí směrových tlačítek a zvolte příslušnou položku. LT/RT: Výstup zvukového signálu z levého a pravého kanálu, i když je originální zvuk ve formátu 5.1CH. STEREO: Formát zvukového výstupu je stereo, i když je originální zvuk ve formátu 5.1CH. STRÁNKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKU DIGITÁLNÍ VÝSTUP SPDIF OFF: Bez digitálního výstupu (koaxiálního), k dispozici je pouze analogový zvukový výstup. ALL: Při volbě této položky můžete nastavit RAW. PCM ONLY: V režimu SPDIF/PCM můžete nastavit kanál PCM dle vlastní volby. LPCM OUT Zvolte kmitočet PCM 48 khz nebo 96 khz. Poznámka: Některé zesilovače nepodporují převzorkování 96 khz, což má vliv na koaxiální výstup. NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL Dual Mono: Stereo: Nastavení zvukového výstupu na stereofonní výstup. L-Mono: Nastavení zvukového výstupu na monofonní výstup z levého kanálu. R-Mono: Nastavení zvukového výstupu na monofonní výstup z pravého kanálu. Mix-Mono: Nastavení zvukového výstupu do smíchaného monofonního kanálu. DYNAMIC Pomocí této funkce můžete snížit celkovou hlasitost a přitom uchovat vysoké rozlišení zvuku. NASTAVENÍ HDCD Můžete zvolit digitální filtr 1x, 2x nebo vypnuto. STRÁNKA NASTAVENÍ PRO VIDEO VIDEO VÝSTUP: VYP.: Nastaví video výstup na kompozitní. YUV: Nastaví video výstup v analogovém komponentním video formátu při připojení k terminálům Y/U/V. P-YUV: Nastaví video výstup jako progresivní signály YUV. Připojení je stejné jako YUV. RGB: Nastaví video výstup ve formátu červená/zelená/modrá při připojení k terminálům SCART. P-RGB: Nastaví video výstup jako progresivní RGB signály. Připojení je stejné jako u RGB. Poznámka: Pokud se nastavení pro video liší od skutečného fyzického propojení, nemusí se na TV obrazovce objevit obraz. Režimy video výstupu můžete také přepínat pomocí tlačítka [V-MODE] na dálkovém ovladači. CZ - 7

8 NASTAVENÍ BARVY NASTAVENÍ BARVY zahrnuje: OSTROST, JAS, KONTRAST, SVĚTLOST, TÓN, SYTOST a ZPOŽDĚNÍ LUMA. Každou položku v nastavení barvy upravte tak, abyste na TV obrazovce získali požadovaný barev ný výstup. OSTROST: K dispozici jsou 3 volitelné režimy výstupu: vysoká, střední a nízká ostrost. JAS: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte jas. KONTRAST: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte kontrast. SVĚTLOST: K dispozici jsou 4 volitelné režimy výstupu: vysoká světlost, střední světlost, nízká světlost a vypnuto. TÓN: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte tón. SYTOST: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte sytost. ZPOŽDĚNÍ LUMA: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte možnost 0T nebo 1T. NASTAVENÍ PREFERENCÍ TYP TV Tento přístroj podporuje různé systémy, včetně NTSC a PAL. Pokud má váš televizor pouze systém NTSC nebo PAL, bude při navolení nesprávného systému obrazovka blikat a zmizí z ní barvy. Více informací o výstupním formátu viz návod k použití televi zoru. MULTI: TV systém se automaticky přepne podle systému disku. NTSC: Tento systém se používá v USA, TAIWANU, JAPONSKU atd. PAL: Tento systém se používá v ČÍNĚ, EVROPĚ, HONGKONGU atd. Poznámka: Pokud je typ TV jiný než nastavení, bude obraz černobílý. PBC (Kontrola přehrávání): Tuto položku můžete nastavit na zapnuto nebo vypnuto. AUDIO, TITULKY, NASTAVENÍ JAZYKA PRO MENU DISKU Jde o počáteční nastavení dle vašich preferencí. Pokud je nastavení podporováno obsahem disku, bude fungovat. Jinak bude disk pracovat podle přednastavených hodnot. Tato nastavení mohou být změněna při přehrávání stisknutím tlačítka [AUDIO], [SUBTITLE]. RODIČOVSKÁ KONTROLA Kontrolní úrovně jsou určeny pro rodiče, aby mohli kontrolovat přehrávaný obsah a chránit děti před násilnými a erotickými scénami. Disk, jehož úroveň je vyšší než nastavená hodnota, nelze přehrát. PŘEDNASTAVENÉ HODNOTY Resetování na původní nastavení z výroby. NASTAVENÍ HESLA Změňte heslo. Původní heslo z výroby je Můžete si určit vlastní heslo. Pokud své heslo zapomenete, můžete použít jako univerzální heslo. CZ - 8

9 Dálkový ovladač Provoz dálkového ovladače Vložte baterie do dálkového ovladače. Namiřte jej na senzor dálkového ovládání na čelním panelu v dosahu 8 metrů od senzoru a v úhlu 30 stupňů doleva a doprava. Pokud dálkový ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Instalace baterií Otevřete kryt bateriového prostoru. Vložte dvě baterie AAA s dodržením označení polarity v bateriovém prostoru. Zavřete kryt. Poznámka: Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Slabé baterie mohou vytéct a vážně poškodit dálkový ovladač. Zacházení s disky a péče o ně CZ 1. Pohotovostní tlačítko (STANDBY) 2. Číselná tlačítka 3. Přejít na (GOTO) 4. Nastavení (SETUP) 5. Kontrola přehrávání (PBC) 6. Program (PROGRAM) 7. Úhel (ANGLE) 8. Rychlý posuv/prohledávání vpřed 9. Rychlý posuv/prohledávání vzad 10. Hlasitost (VOLUME) +/- 11. Titul a AM/FM (TITLE AM/FM) 12. Směrová tlačítka 13. Audio a Paměť (AUDIO MEMORY) 14. Speciální efekty (S.EFFECT) 15. USB 16. Opakování (REPEAT) 17. Krok (STEP) 18. Otevřít/Zavřít (OPEN/CLOSE) 19. Přehrávání/pauza ) 20. Ztlumení (MUTE) 21. Video režim (V-MODE) 22. Volba zdroje (SORCE SELECT) 23. OSD (Zobrazení na obrazovce) 24. Další a Rádio+ ( RADIO +) 25. Předchozí a Rádio ( RADIO ) 26. Auto a Titulky (AUTO SUBTITLE) 27. Potvrdit (ENTER) 28. Menu a Mono/Stereo (MENU MO/ST) 29. Úroveň kanálu (CH-LEVEL) 30. Tón (TONE) 31. Zvětšení (ZOOM) 32. Zastavení (STOP) 33. Opakování A-B (A-B) CZ - 9

10 Přehrávání Následuje seznam základních funkcí tohoto přístroje s dálkovým ovladačem. Upozorňujeme, že některé funkce jsou k dispozici jen u některých disků. STANDBY (Pohotovostní režim) Přepínání mezi pohotovostním režimem a režimem provozu. SOURCE SELECT Přepínání AV zdrojů mezi DVD, tunerem (AM/FM) a linkovým vstupem (Výběr zdroje). OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) CH-LEVEL (Úroveň kanálu) TITLE (Titul) MENU PBC V-MODE (Video režim) STEP (Krok) TONE (Tón) SUBTITLE (Titulky) Otevírá a zavírá talíř disku. Stiskněte toto tlačítko a vyberte kanál. Poté pomocí ovladače hlasitosti nastavte jeho úroveň. Při přehrávání DVD disku návrat do hlavního menu. Návrat do předchozího menu, pokud se přehrává DVD disk. Zapnutí a vypnutí funkce PBC (kontroly přehrávání) Přepínání režimu video výstupu (pokud se ztrácí obraz nebo je abnormální, přepínejte, dokud nedocílíte čistého obrazu) Při přehrávání disku DVD, MPEG4 nebo VCD můžete opakovanými stisky tohoto tlačítka posunovat obraz snímek po snímku. Do normálního přehrávání se vrátíte stisknutím PLAY. Stiskněte tlačítko TONE a poté pomocí ovladače hlasitosti nastavte basy, střední tóny a výšky. Pokud přehráváte disk s více druhy titulků, podržte tlačítko SUBTITLE a vyberte požadované titulky. ANGLE (Úhel) Při přehrávání disků s více úhly pohledu, můžete tyto úhly měnit Číselná tlačítka se používají k zadávání příslušných čísel Po vložení disku VCD1.1 nebo CD lze pomocí číselných tlačítek přímo zvolit požadovanou stopu nebo kapitolu /10 Pokud chcete zvolit stopu, která má číslo 10 nebo vyšší, stiskněte nejprve tlačítko 10+ a pak další číslici. STOP (Zastavení) Pokud při přehrávání disku DVD, VCD nebo CD stisknete jedenkrát tlačítko STOP, přístroj si toto místo zapamatuje. V přehrávání můžete pokračovat stisknutím tlačítka PLAY. Pokud chcete přehrávání zastavit a paměť vymazat, stiskněte podruhé tlačítko STOP. CZ - 10

11 (Přehrávání) USB AUDIO Při přehrávání disku jedním stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavíte, opětným stiskem se vrátíte k normálnímu přehrávání. Opakovanými stisky můžete vybírat zdroj signálu, a to mezi diskem USB, kartou SD/MMC/MS a DVD. Při přehrávání DVD s více než jedním zvukovým signálem můžete pomocí tlačítka AUDIO zvolit požadovaný signál. Tímto tlačítkem můžete rychle prohledávat dopředu. Tímto tlačítkem můžete rychle prohledávat dozadu. CZ PROGRAM REPEAT (Opakování) A-B Při přehrávání DVD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na předchozí kapitolu. Při přehrávání VCD a CD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na předchozí stopu. Některé disky MP3 vyžadují pro přeskočení stopy použití šipkových tlačítek. Při přehrávání DVD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na další kapitolu. Při přehrávání VCD a CD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na další stopu. Některé disky MP3 vyžadují pro přeskočení stopy použití šipkových tlačítek. Pokud má disk 2 nebo více stop, kapitol či titulů, můžete stanovit pořadí přehrávání dle vaší preference. Stisknutím tohoto tlačítka se dostanete do programového menu. Stisknutím číselného tlačítka vložte číslo stopy, titulu nebo kapitoly. Pokud je počet programovaných stop vyšší než deset, můžete v programování pokračovat stisknutím NEXT. (Maximum je 20 programovatelných položek). Pomocí směrových tlačítek přesuňte kurzor na START. Programové přehrávání spustíte stisknutím tlačítka ENTER. Stisknutím tlačítka REPEAT můžete opakovat titul, kapitolu, stopu nebo celý disk. Při přehrávání DVD disku podržte tlačítko REPEAT a na TV obrazovce se objeví v cyklu opakování kapitoly, opakování titulu, opakování všeho a zrušení opakování. Při přehrávání VCD a CD disků je pořadí: opakování stopy, opakování všeho, zrušení opakování. Při přehrávání MP3 disků je pořadí: opakování jednoho, opakování adresáře, zrušení opakování. Při přehrávání DVD, VCD a CD disků stiskněte A-B pro opakování určité ho úseku. Opakovanou část vyberete stisknutím tlačítka A-B v počátečním bodě (A) a koncovém bodě (B). Při třetím stisknutí tlačítka A-B se opakování A-B zruší a vrátíte se do CZ - 11

12 normálního přehrávání. GOTO (Přejít na) ZOOM (Zvětšení a zmenšení) S.EFFECT (Speciální efekty) Stisknutím tlačítka GOTO můžete navolit čas titulu, čas kapitoly nebo čas stopy, od kterého se má přehrávat. Tento čas můžete navolit číselnými tlačítky. Při přehrávání DVD a VCD disků můžete stiskem tlačítka ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz. V režimu zvětšení můžete sledovaný obraz posunovat pomocí šipkových tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava. V režimu zmenšení nelze obrázkem pohybovat. Stisknutím tlačítka S.EFFECT můžete získat různé zvukové efekty. VOLUME (Hlasitost) Stisknutím VOLUME + zvýšíte hlasitost. Stisknutím VOLUME snížíte hlasitost. MUTE (Rychlé ztišení) OSD (Zobrazení na obrazovce) Po stisknutí tohoto tlačítka nebude slyšet žádný zvuk a na displeji TV obrazovky se objeví symbol ztišení. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí MUTE OFF a zvuk se vrátí na předchozí úroveň. Stiskněte tlačítko OSD a na TV obrazovce se zobrazí příslušné infor mace o disku. POZNÁMKA: U některých typů přístrojů nejsou určitá tlačítka nutná. Jejich nepřítomnost nemá vliv na normální provoz. PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH CD DISKŮ Stiskněte tlačítko STOP a na TV obrazovce se objeví 12 malých obrázků. Pomocí tlačítek,, a a zvolte požadovaný obraz a stisknutím tlačítka ENTER spusťte náhodné přehrávání. Stisknutím tlačítka přehrávání obrazového CD pozastavíte. Jeho opětovným stisknutím obnovíte normální přehrávání. PŘEHRÁVÁNÍ MP3 DISKŮ: Při přehrávání MP3 disku je na TV obrazovce obrazovkové menu. Pomocí tlačítek nebo posunujte kurzor a zvolte stopu nebo složku a stisknutím tlačítka ENTER vybranou stopu nebo složku přehrajte (u některých MP3 disků je třeba k vybrání stopy vložit podsložku a pak stisknout ENTER). K výběru stopy můžete také použít číselná tlačítka (například pro přehrání první stopy stiskněte tlačítko [1] a poté potvrďte tlačítkem ENTER. Spustí se přehrávání. K přehrání MP3 je třeba zadat složku a vybrat stopu z dané složky). Pro MP3 disky existují dva režimy přehrávání: přehrávání složky a souboru. Přednastaveno je přehrávání složky. Režim vyberete stisknutím PROG. V režimu přehrávání souborů zobrazí obrazovka celkový počet slov a právě přehrávanou stopu. Stopu vyberte s použitím číselných tlačítek nebo použijte tlačítka nebo k posunutí na příslušnou stopu a poté stopu přehrajte stisknutím tlačítka ENTER. CZ - 12

13 PROVOZ S LINKOVÝM VSTUPEM CZ Tento přístroj má jednu sadu vstupních konektorů navíc pro externí linky. Na tento vstup lze připojit analogový stereofonní zvukový signál z vnějších zařízení jako je DVD, CD, atd., který se zpracuje dle vašeho vlastního nastavení. SLUCHÁTKA Zapojte sluchátka do konektoru sluchátek a zvukový výstup přístroje půjde pouze přes tyto sluchátka. Pokud sluchátka odpojíte, zvukový výstup se obnoví. PŘEHRÁVÁNÍ KARET SD/MMC/MS a USB Pokud přístroj přehrává jiný disk, vložte kartu SD/MMC/MS nebo USB disk a stisknutím tlačítka USB přehrajte příslušný obsah. Pokud je přístroj ve stavu bez vloženého disku, vložte kartu SD/MMC/MS nebo USB disk a stisknutím tlačítka USB přehrajte příslušný obsah. Provoz tuneru AM/FM MO/ST MEMORY (Paměť) AUTO Přepínání AM/FM Přepínání Mono/Stereo v režimu FM Po výběru stanice a vyladění nové frekvence, začnete stisknutím MEMO- RY ukládání frekvence a opětovným stisknutím tlačítka MEMORY ukládací operaci potvrdíte. Automatické prohledávání a ukládání v režimu tuneru FM/AM Přednastavenou stanici vyberete číselnými tlačítky Například pokud volíte stanici 2, musíte stisknout tlačítka [0] a [2] Pokud volíte stanici 15, musíte stisknout tlačítka [1] a [5] /10 SEARCH + (Vyhledávání vpřed) SEARCH (Vyhledávání vzad) RADIO + RADIO Prohledávání frekvence směrem nahoru Prohledávání frekvence směrem dolů Přeskočení stanice vpřed Přeskočení stanice vzad POZNÁMKA: V režimu tuneru jsou k dispozici tlačítka VOLUME+/-, CH_LEVEL, MUTE, TONE a S.EFFECT. Podrobnosti viz kapitola Přehrávání. CZ - 13

14 Řešení problémů Předtím, než se obrátíte na servis, projděte si prosím následující tabulku: Příznak Příčina(-y) Náprava Není napájení Není připojen napájecí kabel Zapojte správně napájecí kabel Spálená pojistka Nahraďte pojistkou se stejnou specifikací! Není obraz Nesprávné video nastavení TV Proveďte správné nastavení Nesprávné video nastavení přehrávače. Proveďte správné nastavení Není správně připojen video Připojte správně kabel kabel Není zvuk Audio kabel není správně připojen Připojte správně kabel Nesprávný výběr zdroje. Přepněte na správný zdroj Není správné zvukové nastavení Zvolte vhodné zvukové nastavení Zkreslený Znečištěný disk Vyčistěte disk obraz Disk je v režimu rychlého posuvu vpřed nebo vzad Někdy se objeví malé zkreslení. Jde o normální jev Jas je nestabilní nebo je obraz rušen Vliv okruhu ochrany proti kopírování Připojte DVD přehrávač přímo k televizoru Nelze přehrávat Nefunkčnost tlačítek Dálkový ovladač nefunguje V režimu tuneru nelze naladit žádné kanály. Není disk Disk je vadný Disk je vložen naopak Disk je znečištěn Na TV obrazovce je zobrazeno menu Je zapnuta rodičovská kontrola Elektrický ráz nebo jiné statické rušení Dálkový ovladač není namířen na senzor Dálkový ovladač je příliš daleko od DVD přehrávače Jsou vybité baterie Není připojena anténa Režim zdroje není přepnut na režim tuneru Vložte disk Vyčistěte nebo vyměňte disk Vložte disk správně Vyčistěte disk Pomocí SETUP menu vypněte Vypněte rodičovskou kontrolu nebo změňte nastavení Vypněte a znovu zapněte přístroj Namiřte dálkový ovladač na senzor Používejte dálkový ovladač do 8 metrů Vyměňte baterie Připojte anténu Přepněte do režimu tuneru CZ - 14

15 Technické specifikace CZ DVD mikro systém Napájení Střídavý proud V / Hz Příkon 75 W Pracovní prostředí Teplota -10 až +40 C Relativní vlhkost 5 % 90 % Výstup disku TV systém MULTI, PAL, NTSC Výstupní úroveň 1 V(š-š), 75 Ω sync. negativní Výstupní úroveň 1,0 2,2 V (rms 1 khz/0 db) Kmitočtová odezva 20 Hz 20 khz Odstup signál/šum (A váha) >80 db (1KHz) Dynamický rozsah 70 db (1KHz) Celkové harm. zkreslení db (1KHz) šum Kolísání záznamu Pod prahem měřitelnosti Tuner Rozsah frekvence AM 522 khz 1620 khz Odstup signál/šum (A váha) 46 db Rozsah FM pásma 87,5 MHz 108 MHz Odstup signál-šum (stereo) 40 db Výstup (max.) 15 W x 2 Frekvenční odezva ± 1,5 db (20 Hz 20 khz) Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ - 15

16 Obsah Vlastnosti 16 Dôležité upozornenie 16 Príslušenstvo 17 Panel 18 Pripojenie 19 Nastavenie systému Diaľkový ovládač Prehrávanie Riešenie problémov Technické špecifikácie Vlastnosti Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred pripojením a prevádzkou si prosím starostlivo tento návod prejdete. Uschovajte si návod pre neskoršie použitie. DVD prehrávač je novou generáciou domácich prehrávačov, ktoré sú schopné produkovať zvuk a obraz o vysoké kvalite. Jeho výkon je omnoho vyšší než výkon ktoréhokoľvek zariadenia prehrávajúceho domáce video. Ako najlepší zdroj signálu systému domáceho kina vám poskytne maximálny zážitok! Zabudované digitálne audio výstupy Dolby Digital, LPCM, MPEG, atd. Hi-fi, zvukový digitálny procesor 96kHz/24bit alebo 48kHz/24 bit. Softwarový inteligentní upgrade. Obraz s vysokým rozlíšením, podporuje budúce video vybavenie. Koaxiálny digitálny zvukový výstup. Super kompatibilný s DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4 a obrazovými CD KODAK. Najmodernejší servo - systém štvrtej generácie dekódujúce na základe technológie jediného čipu, vysoká stabilita a vynikajúcej korekcie chyb. Diaľkové ovládanie so všetkými funkciami. Stereofónne rádio tuner AM/FM. Zabudovaný vysoko citlivý zosilňovač. Upozornenie DÔLEŽITÉ POZNÁMKY Pred prepojením a prevádzkou si tento manuál pozorne prečítajte. Neotvárajte kryt ani sa nedotýkajte vnútorných súčastí, ktoré nie sú určené pre neproefesionálov. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho. (Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhú dobu, odpojte sieťový kábel). Zástrčku majte dostupnou pre ľahké zapojení a odpojení pri bežnom používaní. Nevystavujte tento prístroj priamemu slnečnému svetlu. Nestavte prístroj do blízkosti topných zdrojov alebo vybavenie. SK - 16

17 Nevystavujte tento prístroj dažďu ani vlhkosti. Umiestnite prístroj na vodorovnú plochu. Zaistite jeho vetranie. Neblokujte tepelný otvor. Prehranie môže viesť k poruche. Prístroj čistite mäkkou tkaninou. Rozpúšťadlá a alkohol sú zakázané. Tato brožúra je sprievodcom užívateľa pre prevádzku, nie je kritériom pre konfiguráciu. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmie sa na neho stavať predmety naplnené tekutinou, napr. vázy. Symbol blesku varuje užívateľa pred prítomností neizolovaného nebezpečného napätia pod krytom výrobku, ktoré je dostatočne veľké na to, aby pre človeka predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom. SK Symbol výkričníka upozorňuje užívateľa na dôležité prevádzkové pokyny. Príslušenstvo Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu. Táto značka znamená, že tento produkt patrí medzi laserové produkty kategórie 1. Laserový lúč môže produkovať žiarenie, ktoré je pri priamom dotyku s ľudským telom nebez pečné. Prevádzka diaľkového ovládača Vložte batérie do batériového priestoru. Namierte diaľkový ovládač na diaľkový senzor zo vzdialenosti do 8 metrov (do 6 metrov, pokiaľ mierite na prednú stranu prístroja) a do 30 stupňu doľava alebo doprava. Pokiaľ diaľkový ovládač dlhú dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie. Tento prístroj je schopný prehrať nasledujúce typy disku: SK - 17

18 Panel Čelný panel: 1. STANDBY (Pohotovostné režim) 2. PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) 3. KONEKTOR SLUCHÁTEK 4. SOURCE (Zdroj) 5. PREV (Predchádzajúci) 6. OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zavrieť) 7. NEXT (Ďalší) 8. Port pre kartu SD/MMC/MS 9. Port USB 10. Hlasitosť +/- Zadný panel: 1. KONEKTORY REPRODUKTOROVÉHO VÝSTUPU 2. VÝSTUP SCART 3. KONEKTORY LINKOVÉHO VSTUPU 4. KONEKTOR VIDEO VÝSTUPU 5. KONEKTOR S-VIDEO VÝSTUPU 6. LEVÝ/PRAVÝ AUDIO VÝSTUP 7. KOAXIÁLNY DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP 8. KONEKTOR KOMPONENTNÉHO VIDEO VÝSTUPU 9. KONEKTOR ANTÉNY FM 10. KONEKTOR ANTÉNY AM 11. HLAVNÝ VYPÍNAČ SK - 18

19 Prepojenie SK Prepojenie video systému Pre tento prístroj sú k dispozícii nasledujúce video výstupy. Kompozitní video K prepojenie kompozitného video výstupu tohto prístroja a video vstupu televízoru alebo monitoru použite AV kábel (žltý terminál). S-Video K prepojeniu výstupu tohto prístroje pre S-Video a vstupu televízoru alebo monitoru pre S-Video použite S-Video kábel. Komponentné video (YUV) K prepojení konektoru komponentného videa tohto prístroje a príslušného vstupu televízoru alebo monitoru použite trojvodičový AV kábel. SCART K prepojeniu výstupu SCART ku vstupu SCART televízoru alebo monitoru použite 21-kolíkový kábel SCART. Poznámky: Voľba prepojenia závisí na vstupnom terminály vášho televízoru alebo monitoru. Nepoužívajte všetky prepojenia naraz, inak to bude mať vplyv na kvalitu obrazu. Normálneho obrazu môže byť dosiahnuté, len pokiaľ fyzické prepojenie súhlasí s video nastavením (viď Video nastavenie v Nastavení systému). Systém zvukového prepojenia Prehrávač má analógový i digitálny zvukový výstup. Analógový zvuk je dvojkanálový. Digitálny zvuk má koaxiálny výstup a jeho kvalita je omnoho vyšší než u analógového zvuku. Dvojkanálový výstup K prepojeniu audio vstupu televízoru alebo AV zosilňovaču a audio výstupu tohto prístroje použite dvojicu AV kábla. Koaxiálny digitálny audio Pomocou koaxiálneho kábla pripojte koaxiálny výstup tohto prístroja ku koaxiálnemu vstupu zosilňovača. Reproduktorové výstupy Pomocou reproduktorových prepojovacích káblov prepojte konektory reproduktorových výstupov tohto prístroja s príslušnými reproduktormi. Poznámka: Fyzické prepojenie by malo byť v súlade s nastavením zvukového výstupu tohto prístroja (viď Nastavenie audio v Nastavení systému). SK - 19

20 Nastavenie systému PRÁCA S MENU: Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a na obrazovke sa objaví MENU NASTAVENIE (hlavný). 1. Po vstupe do menu nastavenie zvoľte pomocou tlačidiel a požadovanou položku a potom stlačením tlačidla ENTER vstúpte do vedľajšieho menu. Vo vedľajšom menu zvoľte požadovanú položku tlačidlami a a potom potvrďte tlačidlom ENTER. Teraz je nastavenie príslušnej funkcie hotové. 2. Nastavenie ukončíte opätovným stlačením tlačidla SETUP. V MENU NASTAVENÍ môžete podľa vlastného výberu voliť medzi nasledujúcimi možnosťami nastavení: STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENIA Toto menu sa používa k nastaveniu formátu TV zobrazenie, video funkcií a DVD funkcií. Obsahuje položky: TV ZOBRAZENIE, ZNAČKA UHLU, JAZYK OSD, TITULKY, ŠETRIČ OBRAZOVKY a POSLEDNÁ PAMÄŤ. STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENIA TV zobrazenie 4:3 Pan Scan: Pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru s normálnym pomerom strán obrazovky, zobrazí sa širokouhlý obraz cez celú obrazovku, ale niektoré jeho časti budú orezané. 4:3 Letterbox: Pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru s normálnym pomerom strán obrazovky, zobrazí sa širokouhlý obraz s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti obrazovky. 16:9: Toto nastavenie zvoľte, pokiaľ je prístroj pripojený k širokouhlému televízoru. Wide - squeeze (Stlačenie šírky): Toto nastavení zvoľte, pokiaľ je prístroj pripojený k širokouhlému televízoru. ZNAČKA UHLU Nastavte túto položku na zapnuté. Pokiaľ prehrávate DVD, ktoré poskytuje niekoľko uhlov záberu, zobrazí sa na obrazovke značka uhlu. V tom prípade môžete sledovať video z rôznych pohľadov kamery, ktoré môžete meniť tlačidlom ANGLE na diaľkovom ovládači. Pokiaľ chcete značku uhlu skryť, nastavte túto položku na vypnuté. JAZYK OSD (Zobrazenie na obrazovke) Túto položku môžete zvoliť k nastaveniu jazyka pre menu nastavenie a zobrazenie na obrazovke. TITULKY Tato funkcia nie je k dispozícií, pokiaľ DVD disk nemá skryté titulky. Pokiaľ je táto funkcia vypnutá, zapnite ju stlačením tlačidla SUBTITLE (Titulky) na diaľkovom ovládači. ŠETRIČ OBRAZOVKY Pokiaľ je šetrič obrazovky aktivovaný a prístroj je zapnutý niekoľko minút bez prehrávania disku, na obrazovke sa objaví pohyblivý obraz. Prístroj sa potom po 20 minútach prepne do pohotovostného režimu. Prístroj opäť zapnite stlačením tlačidla STANDBY na diaľkovom ovládači. POSLEDNÁ PAMÄŤ Pokiaľ je aktivovaná táto funkcia, prístroj si zapamätá uplynulý čas prehrávania v okamžiku, kedy bol disk naposledy prehrávaný. Pri následnom zapnutí začne prehrávanie od uloženého času. SK - 20

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8200 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3 Tlačítka

Více

TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual

TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual TA 10100 Dual Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 9,7 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 9,7 displejom 9.7 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění....

Více

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3 Vážený zákazníku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL CRM 2128SU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL AUTORÁDIO S CD A MP3 PŘEHRÁVAČEM A RDS S ROZHRANÍM USB A SD/MMC / AUTORÁDIO S CD A MP3 PREHRÁVAČOM A RDS S ROZHRANÍM USB

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player

HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Ve vlastním zájmu si prosím

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SPA 2838 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Bibione 1 / Bibione 1 ION / Korsika 1 / Korsika 1 ION Costa Brava 2 / Costa Brava 2 ION / Mallorca 2 Mallorca 2 ION / Mallorca 2 CE ION / Chalkidiki 2 Chalkidiki 2 ION / Tenerife 3 / Tenerife 3 ION NÁVOD

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Oznámení

Více

Přehled. Přední a zadní pohled. Levý a pravý pohled. Česky. Konektor sluchátek Očko pro řemínek na krk. Displej Prostor pro baterie

Přehled. Přední a zadní pohled. Levý a pravý pohled. Česky. Konektor sluchátek Očko pro řemínek na krk. Displej Prostor pro baterie MX408 MP3př ehr áv ač MP3pr ehr áv ač Obsah Česky Úvod--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Vlastnosti-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Více

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Model DMP-BD10 Vážený zákazníku, děkujeme vám za to, že jste si zakoupil tento výrobek. Pro dosažení optimálního výkonu a také z bezpečnostních důvodů si pozorně přečtěte

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM 1 2 OBSAH UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM... 1 OBSAH... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ TABLETU... 5 HLAVNÍ FUNKCE... 6 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ TABLETU...

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více