MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM"

Transkript

1 MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

2 Obsah Vlastnosti Důležité upozornění Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5 Nastavení systému 6 Dálkový ovladač 9 Přehrávání 10 Řešení problémů 14 Technické specifikace 15 Vlastnosti Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před připojením a provozem si prosím pečlivě tento návod projděte. Uschovejte si návod pro pozdější použití. DVD přehrávač je novou generací domácích přehrávačů, které jsou schopny produkovat zvuk a obraz o vysoké kvalitě. Jeho výkon je mnohem vyšší než výkon kteréhokoliv zařízení přehrávajícího domácí video. Jako nejlepší zdroj signálu systému domácího kina vám poskytne maximální zážitek! Zabudované digitální audio výstupy Dolby Digital, LPCM, MPEG, atd. Hi-fi, zvukový digitální procesor 96kHz/24bit nebo 48kHz/24 bit. Softwarový inteligentní upgrade. Obraz s vysokým rozlišením, podporuje budoucí video vybavení. Koaxiální digitální zvukový výstup. Superkompatibilní s DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4 a obrazovými CD KODAK. Nejmodernější servo-systém čtvrté generace dekódující na základě technologie jediného čipu, vysoká stabilita a vynikající korekce chyb. Dálkové ovládání se všemi funkcemi. Stereofonní rádio tuner AM/FM. Zabudovaný vysoce citlivý zesilovač. Upozornění DŮLEŽITÉ POZNÁMKY Před propojením a provozem si tento manuál pozorně přečtěte. Neotvírejte kryt ani se nedotýkejte vnitřních součástí, které nejsou určeny pro neprofesionály. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. (Pokud přístroj nepoužíváte dlouhou dobu, odpojte síťový kabel). Zástrčku mějte dostupnou pro snadné zapojení a odpojení při běžném používání. Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu světlu. Nestavte přístroj do blízkosti topných zdrojů nebo vybavení. Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. CZ -

3 Umístěte přístroj na vodorovnou plochu. Zajistěte jeho odvětrávání. Neblokujte tepelný otvor. Přehřátí může vést k poruše. Přístroj čistěte měkkou tkaninou. Rozpouštědla a alkohol jsou zakázány. Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, např. vázy. Symbol blesku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které je dostatečně velké na to, aby pro člověka představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personál. Tato značka znamená, že tento produkt patří mezi laserové produkty kategorie 1. Laserový paprsek může produkovat záření, které je při přímém dotyku s lidským tělem nebez pečné. CZ Příslušenství Příslušenství Provoz dálkového ovladače Vložte baterie do bateriového prostoru. Namiřte dálkový ovladač na dálkový senzor ze vzdálenosti do 8 metrů (do 6 metrů, pokud míříte na přední stranu přístroje) a do 30 stupňů doleva nebo doprava. Pokud dálkový ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Tento přístroj je schopen přehrát následující typy disků: CZ - 3

4 Panel Čelní panel: 1. STANDBY (Pohotovostní režim) 2. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) 3. KONEKTOR SLUCHÁTEK 4. SOURCE (Zdroj) 5. PREV (Předchozí) 6. OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) 7. NEXT (Další) 8. Port pro kartu SD/MMC/MS 9. Port USB 10. Hlasitost +/- Zadní panel: 1. KONEKTORY REPRODUKTOROVÉHO VÝSTUPU 2. VÝSTUP SCART 3. KONEKTORY LINKOVÉHO VSTUPU 4. KONEKTOR VIDEO VÝSTUPU 5. KONEKTOR S-VIDEO VÝSTUPU 6. LEVÝ/PRAVÝ AUDIO VÝSTUP 7. KOAXIÁLNÍ DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP 8. KONEKTOR KOMPONENTNÍHO VIDEO VÝSTUPU 9. KONEKTOR ANTÉNY FM 10. KONEKTOR ANTÉNY AM 11. HLAVNÍ VYPÍNAČ CZ - 4

5 Propojení CZ Propojení video systému Pro tento přístroj jsou k dispozici následující video výstupy. Kompozitní video K propojení kompozitního video výstupu tohoto přístroje a video vstupu televizoru nebo monitoru použijte AV kabel (žlutý terminál). S-Video K propojení výstupu tohoto přístroje pro S-Video a vstupu televizoru nebo monitoru pro S-Video použijte S-Video kabel. Komponentní video (YUV) K propojení konektorů komponentního videa tohoto přístroje a příslušného vstupu televizoru nebo monitoru použijte trojvodičový AV kabel. SCART K propojení výstupu SCART ke vstupu SCART televizoru nebo monitoru použijte 21-kolíkový kabel SCART. Poznámky: Volba propojení závisí na vstupním terminálu vašeho televizoru nebo monitoru. Nepoužívejte všechna propojení najednou, jinak to bude mít vliv na kvalitu obrazu. Normálního obrazu může být dosaženo, pouze pokud fyzické propojení souhlasí s video nastavením (viz Video nastavení v Nastavení systému). Systém zvukového propojení Přehrávač má analogový i digitální zvukový výstup. Analogový zvuk je dvoukanálový. Digitální zvuk má koaxiální výstup a jeho kvalita je mnohem vyšší než u analogového zvuku. Dvoukanálový výstup K propojení audio vstupu televizoru nebo AV zesilovače a audio výstupu tohoto přístroje použijte dvojici AV kabelů. Koaxiální digitální audio Pomocí koaxiálního kabelu připojte koaxiální výstup tohoto přístroje ke koaxiálnímu vstupu zesilovače. Reproduktorové výstupy Pomocí reproduktorových propojovacích kabelů propojte konektory reproduktorových výstupů tohoto přístroje s příslušnými reproduktory. Poznámka: Fyzické propojení by mělo být v souladu s nastavením zvukového výstupu tohoto přístroje (viz Nastavení audio v Nastavení systému). CZ - 5

6 Nastavení systému PRÁCE S MENU: Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači a na obrazovce se objeví MENU NASTAVENÍ (hlavní). 1. Po vstupu do menu nastavení zvolte pomocí tlačítek a požadovanou položku a poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do vedlejšího menu. Ve vedlejším menu zvolte požadovanou položku tlačítky a a poté potvrďte tlačítkem ENTER. Nyní je nastavení příslušné funkce hotovo. 2. Nastavení ukončíte opětovným stisknutím tlačítka SETUP. V MENU NASTAVENÍ můžete dle vlastního výběru volit mezi následující možnostmi nastavení: STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ Toto menu se používá k nastavení formátu TV zobrazení, video funkcí a DVD funkcí. Obsahuje položky: TV ZOBRAZENÍ, ZNAČKA ÚHLU, JAZYK OSD, TITULKY, SPOŘIČ OBRAZOVKY a POSLEDNÍ PAMĚŤ. STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ TV zobrazení 4:3 Pan Scan: Pokud je přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky, zobrazí se širokoúhlý obraz přes celou obrazovku, ale některé jeho části budou ořezány. 4:3 Letterbox: Pokud je přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky, zobrazí se širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a spodní části obrazovky. 16:9: Toto nastavení zvolte, pokud je přístroj připojen k širokoúhlému televizoru. Wide-squeeze (Stlačení šířky): Toto nastavení zvolte, pokud je přístroj připojen k širokoúhlému televizoru. ZNAČKA ÚHLU Nastavte tuto položku na zapnuto. Pokud přehráváte DVD, které poskytuje několik úhlů záběru, zobrazí se na obrazovce značka úhlu. V tom případě můžete sledovat video z různých pohledů kamery, které můžete měnit tlačítkem ANGLE na dálkovém ovladači. Pokud chcete značku úhlu skrýt, nastavte tuto položku na vypnuto. JAZYK OSD (Zobrazení na obrazovce) Tuto položku můžete zvolit k nastavení jazyka pro menu nastavení a zobrazení na obrazovce. TITULKY Tato funkce není k dispozici, pokud DVD disk nemá skryté titulky. Pokud je tato funkce vypnuta, zapnete ji stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky) na dálkovém ovladači. Nastavení systému SPOŘIČ OBRAZOVKY Pokud je spořič obrazovky aktivován a přístroj je zapnut několik minut bez přehrávání disku, na obrazovce se objeví pohyblivý obraz. Přístroj se poté po 20 minutách přepne do pohotovostního režimu. Přístroj opět zapnete stisknutím tlačítka STANDBY na dálkovém ovladači. POSLEDNÍ PAMĚŤ Pokud je aktivována tato funkce, přístroj si zapamatuje uplynulý čas přehrávání v okamžiku, kdy byl disk naposled přehráván. Při následném zapnutí začne přehrávání od uloženého času. CZ - 6

7 STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIO CZ NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZVUKU MÍCHÁNÍ (Downmix) Pomocí směrových tlačítek a zvolte příslušnou položku. LT/RT: Výstup zvukového signálu z levého a pravého kanálu, i když je originální zvuk ve formátu 5.1CH. STEREO: Formát zvukového výstupu je stereo, i když je originální zvuk ve formátu 5.1CH. STRÁNKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKU DIGITÁLNÍ VÝSTUP SPDIF OFF: Bez digitálního výstupu (koaxiálního), k dispozici je pouze analogový zvukový výstup. ALL: Při volbě této položky můžete nastavit RAW. PCM ONLY: V režimu SPDIF/PCM můžete nastavit kanál PCM dle vlastní volby. LPCM OUT Zvolte kmitočet PCM 48 khz nebo 96 khz. Poznámka: Některé zesilovače nepodporují převzorkování 96 khz, což má vliv na koaxiální výstup. NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL Dual Mono: Stereo: Nastavení zvukového výstupu na stereofonní výstup. L-Mono: Nastavení zvukového výstupu na monofonní výstup z levého kanálu. R-Mono: Nastavení zvukového výstupu na monofonní výstup z pravého kanálu. Mix-Mono: Nastavení zvukového výstupu do smíchaného monofonního kanálu. DYNAMIC Pomocí této funkce můžete snížit celkovou hlasitost a přitom uchovat vysoké rozlišení zvuku. NASTAVENÍ HDCD Můžete zvolit digitální filtr 1x, 2x nebo vypnuto. STRÁNKA NASTAVENÍ PRO VIDEO VIDEO VÝSTUP: VYP.: Nastaví video výstup na kompozitní. YUV: Nastaví video výstup v analogovém komponentním video formátu při připojení k terminálům Y/U/V. P-YUV: Nastaví video výstup jako progresivní signály YUV. Připojení je stejné jako YUV. RGB: Nastaví video výstup ve formátu červená/zelená/modrá při připojení k terminálům SCART. P-RGB: Nastaví video výstup jako progresivní RGB signály. Připojení je stejné jako u RGB. Poznámka: Pokud se nastavení pro video liší od skutečného fyzického propojení, nemusí se na TV obrazovce objevit obraz. Režimy video výstupu můžete také přepínat pomocí tlačítka [V-MODE] na dálkovém ovladači. CZ - 7

8 NASTAVENÍ BARVY NASTAVENÍ BARVY zahrnuje: OSTROST, JAS, KONTRAST, SVĚTLOST, TÓN, SYTOST a ZPOŽDĚNÍ LUMA. Každou položku v nastavení barvy upravte tak, abyste na TV obrazovce získali požadovaný barev ný výstup. OSTROST: K dispozici jsou 3 volitelné režimy výstupu: vysoká, střední a nízká ostrost. JAS: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte jas. KONTRAST: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte kontrast. SVĚTLOST: K dispozici jsou 4 volitelné režimy výstupu: vysoká světlost, střední světlost, nízká světlost a vypnuto. TÓN: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte tón. SYTOST: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte sytost. ZPOŽDĚNÍ LUMA: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte možnost 0T nebo 1T. NASTAVENÍ PREFERENCÍ TYP TV Tento přístroj podporuje různé systémy, včetně NTSC a PAL. Pokud má váš televizor pouze systém NTSC nebo PAL, bude při navolení nesprávného systému obrazovka blikat a zmizí z ní barvy. Více informací o výstupním formátu viz návod k použití televi zoru. MULTI: TV systém se automaticky přepne podle systému disku. NTSC: Tento systém se používá v USA, TAIWANU, JAPONSKU atd. PAL: Tento systém se používá v ČÍNĚ, EVROPĚ, HONGKONGU atd. Poznámka: Pokud je typ TV jiný než nastavení, bude obraz černobílý. PBC (Kontrola přehrávání): Tuto položku můžete nastavit na zapnuto nebo vypnuto. AUDIO, TITULKY, NASTAVENÍ JAZYKA PRO MENU DISKU Jde o počáteční nastavení dle vašich preferencí. Pokud je nastavení podporováno obsahem disku, bude fungovat. Jinak bude disk pracovat podle přednastavených hodnot. Tato nastavení mohou být změněna při přehrávání stisknutím tlačítka [AUDIO], [SUBTITLE]. RODIČOVSKÁ KONTROLA Kontrolní úrovně jsou určeny pro rodiče, aby mohli kontrolovat přehrávaný obsah a chránit děti před násilnými a erotickými scénami. Disk, jehož úroveň je vyšší než nastavená hodnota, nelze přehrát. PŘEDNASTAVENÉ HODNOTY Resetování na původní nastavení z výroby. NASTAVENÍ HESLA Změňte heslo. Původní heslo z výroby je Můžete si určit vlastní heslo. Pokud své heslo zapomenete, můžete použít jako univerzální heslo. CZ - 8

9 Dálkový ovladač Provoz dálkového ovladače Vložte baterie do dálkového ovladače. Namiřte jej na senzor dálkového ovládání na čelním panelu v dosahu 8 metrů od senzoru a v úhlu 30 stupňů doleva a doprava. Pokud dálkový ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Instalace baterií Otevřete kryt bateriového prostoru. Vložte dvě baterie AAA s dodržením označení polarity v bateriovém prostoru. Zavřete kryt. Poznámka: Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Slabé baterie mohou vytéct a vážně poškodit dálkový ovladač. Zacházení s disky a péče o ně CZ 1. Pohotovostní tlačítko (STANDBY) 2. Číselná tlačítka 3. Přejít na (GOTO) 4. Nastavení (SETUP) 5. Kontrola přehrávání (PBC) 6. Program (PROGRAM) 7. Úhel (ANGLE) 8. Rychlý posuv/prohledávání vpřed 9. Rychlý posuv/prohledávání vzad 10. Hlasitost (VOLUME) +/- 11. Titul a AM/FM (TITLE AM/FM) 12. Směrová tlačítka 13. Audio a Paměť (AUDIO MEMORY) 14. Speciální efekty (S.EFFECT) 15. USB 16. Opakování (REPEAT) 17. Krok (STEP) 18. Otevřít/Zavřít (OPEN/CLOSE) 19. Přehrávání/pauza ) 20. Ztlumení (MUTE) 21. Video režim (V-MODE) 22. Volba zdroje (SORCE SELECT) 23. OSD (Zobrazení na obrazovce) 24. Další a Rádio+ ( RADIO +) 25. Předchozí a Rádio ( RADIO ) 26. Auto a Titulky (AUTO SUBTITLE) 27. Potvrdit (ENTER) 28. Menu a Mono/Stereo (MENU MO/ST) 29. Úroveň kanálu (CH-LEVEL) 30. Tón (TONE) 31. Zvětšení (ZOOM) 32. Zastavení (STOP) 33. Opakování A-B (A-B) CZ - 9

10 Přehrávání Následuje seznam základních funkcí tohoto přístroje s dálkovým ovladačem. Upozorňujeme, že některé funkce jsou k dispozici jen u některých disků. STANDBY (Pohotovostní režim) Přepínání mezi pohotovostním režimem a režimem provozu. SOURCE SELECT Přepínání AV zdrojů mezi DVD, tunerem (AM/FM) a linkovým vstupem (Výběr zdroje). OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) CH-LEVEL (Úroveň kanálu) TITLE (Titul) MENU PBC V-MODE (Video režim) STEP (Krok) TONE (Tón) SUBTITLE (Titulky) Otevírá a zavírá talíř disku. Stiskněte toto tlačítko a vyberte kanál. Poté pomocí ovladače hlasitosti nastavte jeho úroveň. Při přehrávání DVD disku návrat do hlavního menu. Návrat do předchozího menu, pokud se přehrává DVD disk. Zapnutí a vypnutí funkce PBC (kontroly přehrávání) Přepínání režimu video výstupu (pokud se ztrácí obraz nebo je abnormální, přepínejte, dokud nedocílíte čistého obrazu) Při přehrávání disku DVD, MPEG4 nebo VCD můžete opakovanými stisky tohoto tlačítka posunovat obraz snímek po snímku. Do normálního přehrávání se vrátíte stisknutím PLAY. Stiskněte tlačítko TONE a poté pomocí ovladače hlasitosti nastavte basy, střední tóny a výšky. Pokud přehráváte disk s více druhy titulků, podržte tlačítko SUBTITLE a vyberte požadované titulky. ANGLE (Úhel) Při přehrávání disků s více úhly pohledu, můžete tyto úhly měnit Číselná tlačítka se používají k zadávání příslušných čísel Po vložení disku VCD1.1 nebo CD lze pomocí číselných tlačítek přímo zvolit požadovanou stopu nebo kapitolu /10 Pokud chcete zvolit stopu, která má číslo 10 nebo vyšší, stiskněte nejprve tlačítko 10+ a pak další číslici. STOP (Zastavení) Pokud při přehrávání disku DVD, VCD nebo CD stisknete jedenkrát tlačítko STOP, přístroj si toto místo zapamatuje. V přehrávání můžete pokračovat stisknutím tlačítka PLAY. Pokud chcete přehrávání zastavit a paměť vymazat, stiskněte podruhé tlačítko STOP. CZ - 10

11 (Přehrávání) USB AUDIO Při přehrávání disku jedním stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavíte, opětným stiskem se vrátíte k normálnímu přehrávání. Opakovanými stisky můžete vybírat zdroj signálu, a to mezi diskem USB, kartou SD/MMC/MS a DVD. Při přehrávání DVD s více než jedním zvukovým signálem můžete pomocí tlačítka AUDIO zvolit požadovaný signál. Tímto tlačítkem můžete rychle prohledávat dopředu. Tímto tlačítkem můžete rychle prohledávat dozadu. CZ PROGRAM REPEAT (Opakování) A-B Při přehrávání DVD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na předchozí kapitolu. Při přehrávání VCD a CD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na předchozí stopu. Některé disky MP3 vyžadují pro přeskočení stopy použití šipkových tlačítek. Při přehrávání DVD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na další kapitolu. Při přehrávání VCD a CD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na další stopu. Některé disky MP3 vyžadují pro přeskočení stopy použití šipkových tlačítek. Pokud má disk 2 nebo více stop, kapitol či titulů, můžete stanovit pořadí přehrávání dle vaší preference. Stisknutím tohoto tlačítka se dostanete do programového menu. Stisknutím číselného tlačítka vložte číslo stopy, titulu nebo kapitoly. Pokud je počet programovaných stop vyšší než deset, můžete v programování pokračovat stisknutím NEXT. (Maximum je 20 programovatelných položek). Pomocí směrových tlačítek přesuňte kurzor na START. Programové přehrávání spustíte stisknutím tlačítka ENTER. Stisknutím tlačítka REPEAT můžete opakovat titul, kapitolu, stopu nebo celý disk. Při přehrávání DVD disku podržte tlačítko REPEAT a na TV obrazovce se objeví v cyklu opakování kapitoly, opakování titulu, opakování všeho a zrušení opakování. Při přehrávání VCD a CD disků je pořadí: opakování stopy, opakování všeho, zrušení opakování. Při přehrávání MP3 disků je pořadí: opakování jednoho, opakování adresáře, zrušení opakování. Při přehrávání DVD, VCD a CD disků stiskněte A-B pro opakování určité ho úseku. Opakovanou část vyberete stisknutím tlačítka A-B v počátečním bodě (A) a koncovém bodě (B). Při třetím stisknutí tlačítka A-B se opakování A-B zruší a vrátíte se do CZ - 11

12 normálního přehrávání. GOTO (Přejít na) ZOOM (Zvětšení a zmenšení) S.EFFECT (Speciální efekty) Stisknutím tlačítka GOTO můžete navolit čas titulu, čas kapitoly nebo čas stopy, od kterého se má přehrávat. Tento čas můžete navolit číselnými tlačítky. Při přehrávání DVD a VCD disků můžete stiskem tlačítka ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz. V režimu zvětšení můžete sledovaný obraz posunovat pomocí šipkových tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava. V režimu zmenšení nelze obrázkem pohybovat. Stisknutím tlačítka S.EFFECT můžete získat různé zvukové efekty. VOLUME (Hlasitost) Stisknutím VOLUME + zvýšíte hlasitost. Stisknutím VOLUME snížíte hlasitost. MUTE (Rychlé ztišení) OSD (Zobrazení na obrazovce) Po stisknutí tohoto tlačítka nebude slyšet žádný zvuk a na displeji TV obrazovky se objeví symbol ztišení. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí MUTE OFF a zvuk se vrátí na předchozí úroveň. Stiskněte tlačítko OSD a na TV obrazovce se zobrazí příslušné infor mace o disku. POZNÁMKA: U některých typů přístrojů nejsou určitá tlačítka nutná. Jejich nepřítomnost nemá vliv na normální provoz. PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH CD DISKŮ Stiskněte tlačítko STOP a na TV obrazovce se objeví 12 malých obrázků. Pomocí tlačítek,, a a zvolte požadovaný obraz a stisknutím tlačítka ENTER spusťte náhodné přehrávání. Stisknutím tlačítka přehrávání obrazového CD pozastavíte. Jeho opětovným stisknutím obnovíte normální přehrávání. PŘEHRÁVÁNÍ MP3 DISKŮ: Při přehrávání MP3 disku je na TV obrazovce obrazovkové menu. Pomocí tlačítek nebo posunujte kurzor a zvolte stopu nebo složku a stisknutím tlačítka ENTER vybranou stopu nebo složku přehrajte (u některých MP3 disků je třeba k vybrání stopy vložit podsložku a pak stisknout ENTER). K výběru stopy můžete také použít číselná tlačítka (například pro přehrání první stopy stiskněte tlačítko [1] a poté potvrďte tlačítkem ENTER. Spustí se přehrávání. K přehrání MP3 je třeba zadat složku a vybrat stopu z dané složky). Pro MP3 disky existují dva režimy přehrávání: přehrávání složky a souboru. Přednastaveno je přehrávání složky. Režim vyberete stisknutím PROG. V režimu přehrávání souborů zobrazí obrazovka celkový počet slov a právě přehrávanou stopu. Stopu vyberte s použitím číselných tlačítek nebo použijte tlačítka nebo k posunutí na příslušnou stopu a poté stopu přehrajte stisknutím tlačítka ENTER. CZ - 12

13 PROVOZ S LINKOVÝM VSTUPEM CZ Tento přístroj má jednu sadu vstupních konektorů navíc pro externí linky. Na tento vstup lze připojit analogový stereofonní zvukový signál z vnějších zařízení jako je DVD, CD, atd., který se zpracuje dle vašeho vlastního nastavení. SLUCHÁTKA Zapojte sluchátka do konektoru sluchátek a zvukový výstup přístroje půjde pouze přes tyto sluchátka. Pokud sluchátka odpojíte, zvukový výstup se obnoví. PŘEHRÁVÁNÍ KARET SD/MMC/MS a USB Pokud přístroj přehrává jiný disk, vložte kartu SD/MMC/MS nebo USB disk a stisknutím tlačítka USB přehrajte příslušný obsah. Pokud je přístroj ve stavu bez vloženého disku, vložte kartu SD/MMC/MS nebo USB disk a stisknutím tlačítka USB přehrajte příslušný obsah. Provoz tuneru AM/FM MO/ST MEMORY (Paměť) AUTO Přepínání AM/FM Přepínání Mono/Stereo v režimu FM Po výběru stanice a vyladění nové frekvence, začnete stisknutím MEMO- RY ukládání frekvence a opětovným stisknutím tlačítka MEMORY ukládací operaci potvrdíte. Automatické prohledávání a ukládání v režimu tuneru FM/AM Přednastavenou stanici vyberete číselnými tlačítky Například pokud volíte stanici 2, musíte stisknout tlačítka [0] a [2] Pokud volíte stanici 15, musíte stisknout tlačítka [1] a [5] /10 SEARCH + (Vyhledávání vpřed) SEARCH (Vyhledávání vzad) RADIO + RADIO Prohledávání frekvence směrem nahoru Prohledávání frekvence směrem dolů Přeskočení stanice vpřed Přeskočení stanice vzad POZNÁMKA: V režimu tuneru jsou k dispozici tlačítka VOLUME+/-, CH_LEVEL, MUTE, TONE a S.EFFECT. Podrobnosti viz kapitola Přehrávání. CZ - 13

14 Řešení problémů Předtím, než se obrátíte na servis, projděte si prosím následující tabulku: Příznak Příčina(-y) Náprava Není napájení Není připojen napájecí kabel Zapojte správně napájecí kabel Spálená pojistka Nahraďte pojistkou se stejnou specifikací! Není obraz Nesprávné video nastavení TV Proveďte správné nastavení Nesprávné video nastavení přehrávače. Proveďte správné nastavení Není správně připojen video Připojte správně kabel kabel Není zvuk Audio kabel není správně připojen Připojte správně kabel Nesprávný výběr zdroje. Přepněte na správný zdroj Není správné zvukové nastavení Zvolte vhodné zvukové nastavení Zkreslený Znečištěný disk Vyčistěte disk obraz Disk je v režimu rychlého posuvu vpřed nebo vzad Někdy se objeví malé zkreslení. Jde o normální jev Jas je nestabilní nebo je obraz rušen Vliv okruhu ochrany proti kopírování Připojte DVD přehrávač přímo k televizoru Nelze přehrávat Nefunkčnost tlačítek Dálkový ovladač nefunguje V režimu tuneru nelze naladit žádné kanály. Není disk Disk je vadný Disk je vložen naopak Disk je znečištěn Na TV obrazovce je zobrazeno menu Je zapnuta rodičovská kontrola Elektrický ráz nebo jiné statické rušení Dálkový ovladač není namířen na senzor Dálkový ovladač je příliš daleko od DVD přehrávače Jsou vybité baterie Není připojena anténa Režim zdroje není přepnut na režim tuneru Vložte disk Vyčistěte nebo vyměňte disk Vložte disk správně Vyčistěte disk Pomocí SETUP menu vypněte Vypněte rodičovskou kontrolu nebo změňte nastavení Vypněte a znovu zapněte přístroj Namiřte dálkový ovladač na senzor Používejte dálkový ovladač do 8 metrů Vyměňte baterie Připojte anténu Přepněte do režimu tuneru CZ - 14

15 Technické specifikace CZ DVD mikro systém Napájení Střídavý proud V / Hz Příkon 75 W Pracovní prostředí Teplota -10 až +40 C Relativní vlhkost 5 % 90 % Výstup disku TV systém MULTI, PAL, NTSC Výstupní úroveň 1 V(š-š), 75 Ω sync. negativní Výstupní úroveň 1,0 2,2 V (rms 1 khz/0 db) Kmitočtová odezva 20 Hz 20 khz Odstup signál/šum (A váha) >80 db (1KHz) Dynamický rozsah 70 db (1KHz) Celkové harm. zkreslení db (1KHz) šum Kolísání záznamu Pod prahem měřitelnosti Tuner Rozsah frekvence AM 522 khz 1620 khz Odstup signál/šum (A váha) 46 db Rozsah FM pásma 87,5 MHz 108 MHz Odstup signál-šum (stereo) 40 db Výstup (max.) 15 W x 2 Frekvenční odezva ± 1,5 db (20 Hz 20 khz) Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ - 15

16 Obsah Vlastnosti 16 Dôležité upozornenie 16 Príslušenstvo 17 Panel 18 Pripojenie 19 Nastavenie systému Diaľkový ovládač Prehrávanie Riešenie problémov Technické špecifikácie Vlastnosti Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred pripojením a prevádzkou si prosím starostlivo tento návod prejdete. Uschovajte si návod pre neskoršie použitie. DVD prehrávač je novou generáciou domácich prehrávačov, ktoré sú schopné produkovať zvuk a obraz o vysoké kvalite. Jeho výkon je omnoho vyšší než výkon ktoréhokoľvek zariadenia prehrávajúceho domáce video. Ako najlepší zdroj signálu systému domáceho kina vám poskytne maximálny zážitok! Zabudované digitálne audio výstupy Dolby Digital, LPCM, MPEG, atd. Hi-fi, zvukový digitálny procesor 96kHz/24bit alebo 48kHz/24 bit. Softwarový inteligentní upgrade. Obraz s vysokým rozlíšením, podporuje budúce video vybavenie. Koaxiálny digitálny zvukový výstup. Super kompatibilný s DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4 a obrazovými CD KODAK. Najmodernejší servo - systém štvrtej generácie dekódujúce na základe technológie jediného čipu, vysoká stabilita a vynikajúcej korekcie chyb. Diaľkové ovládanie so všetkými funkciami. Stereofónne rádio tuner AM/FM. Zabudovaný vysoko citlivý zosilňovač. Upozornenie DÔLEŽITÉ POZNÁMKY Pred prepojením a prevádzkou si tento manuál pozorne prečítajte. Neotvárajte kryt ani sa nedotýkajte vnútorných súčastí, ktoré nie sú určené pre neproefesionálov. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho. (Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhú dobu, odpojte sieťový kábel). Zástrčku majte dostupnou pre ľahké zapojení a odpojení pri bežnom používaní. Nevystavujte tento prístroj priamemu slnečnému svetlu. Nestavte prístroj do blízkosti topných zdrojov alebo vybavenie. SK - 16

17 Nevystavujte tento prístroj dažďu ani vlhkosti. Umiestnite prístroj na vodorovnú plochu. Zaistite jeho vetranie. Neblokujte tepelný otvor. Prehranie môže viesť k poruche. Prístroj čistite mäkkou tkaninou. Rozpúšťadlá a alkohol sú zakázané. Tato brožúra je sprievodcom užívateľa pre prevádzku, nie je kritériom pre konfiguráciu. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmie sa na neho stavať predmety naplnené tekutinou, napr. vázy. Symbol blesku varuje užívateľa pred prítomností neizolovaného nebezpečného napätia pod krytom výrobku, ktoré je dostatočne veľké na to, aby pre človeka predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom. SK Symbol výkričníka upozorňuje užívateľa na dôležité prevádzkové pokyny. Príslušenstvo Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu. Táto značka znamená, že tento produkt patrí medzi laserové produkty kategórie 1. Laserový lúč môže produkovať žiarenie, ktoré je pri priamom dotyku s ľudským telom nebez pečné. Prevádzka diaľkového ovládača Vložte batérie do batériového priestoru. Namierte diaľkový ovládač na diaľkový senzor zo vzdialenosti do 8 metrov (do 6 metrov, pokiaľ mierite na prednú stranu prístroja) a do 30 stupňu doľava alebo doprava. Pokiaľ diaľkový ovládač dlhú dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie. Tento prístroj je schopný prehrať nasledujúce typy disku: SK - 17

18 Panel Čelný panel: 1. STANDBY (Pohotovostné režim) 2. PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) 3. KONEKTOR SLUCHÁTEK 4. SOURCE (Zdroj) 5. PREV (Predchádzajúci) 6. OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zavrieť) 7. NEXT (Ďalší) 8. Port pre kartu SD/MMC/MS 9. Port USB 10. Hlasitosť +/- Zadný panel: 1. KONEKTORY REPRODUKTOROVÉHO VÝSTUPU 2. VÝSTUP SCART 3. KONEKTORY LINKOVÉHO VSTUPU 4. KONEKTOR VIDEO VÝSTUPU 5. KONEKTOR S-VIDEO VÝSTUPU 6. LEVÝ/PRAVÝ AUDIO VÝSTUP 7. KOAXIÁLNY DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP 8. KONEKTOR KOMPONENTNÉHO VIDEO VÝSTUPU 9. KONEKTOR ANTÉNY FM 10. KONEKTOR ANTÉNY AM 11. HLAVNÝ VYPÍNAČ SK - 18

19 Prepojenie SK Prepojenie video systému Pre tento prístroj sú k dispozícii nasledujúce video výstupy. Kompozitní video K prepojenie kompozitného video výstupu tohto prístroja a video vstupu televízoru alebo monitoru použite AV kábel (žltý terminál). S-Video K prepojeniu výstupu tohto prístroje pre S-Video a vstupu televízoru alebo monitoru pre S-Video použite S-Video kábel. Komponentné video (YUV) K prepojení konektoru komponentného videa tohto prístroje a príslušného vstupu televízoru alebo monitoru použite trojvodičový AV kábel. SCART K prepojeniu výstupu SCART ku vstupu SCART televízoru alebo monitoru použite 21-kolíkový kábel SCART. Poznámky: Voľba prepojenia závisí na vstupnom terminály vášho televízoru alebo monitoru. Nepoužívajte všetky prepojenia naraz, inak to bude mať vplyv na kvalitu obrazu. Normálneho obrazu môže byť dosiahnuté, len pokiaľ fyzické prepojenie súhlasí s video nastavením (viď Video nastavenie v Nastavení systému). Systém zvukového prepojenia Prehrávač má analógový i digitálny zvukový výstup. Analógový zvuk je dvojkanálový. Digitálny zvuk má koaxiálny výstup a jeho kvalita je omnoho vyšší než u analógového zvuku. Dvojkanálový výstup K prepojeniu audio vstupu televízoru alebo AV zosilňovaču a audio výstupu tohto prístroje použite dvojicu AV kábla. Koaxiálny digitálny audio Pomocou koaxiálneho kábla pripojte koaxiálny výstup tohto prístroja ku koaxiálnemu vstupu zosilňovača. Reproduktorové výstupy Pomocou reproduktorových prepojovacích káblov prepojte konektory reproduktorových výstupov tohto prístroja s príslušnými reproduktormi. Poznámka: Fyzické prepojenie by malo byť v súlade s nastavením zvukového výstupu tohto prístroja (viď Nastavenie audio v Nastavení systému). SK - 19

20 Nastavenie systému PRÁCA S MENU: Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a na obrazovke sa objaví MENU NASTAVENIE (hlavný). 1. Po vstupe do menu nastavenie zvoľte pomocou tlačidiel a požadovanou položku a potom stlačením tlačidla ENTER vstúpte do vedľajšieho menu. Vo vedľajšom menu zvoľte požadovanú položku tlačidlami a a potom potvrďte tlačidlom ENTER. Teraz je nastavenie príslušnej funkcie hotové. 2. Nastavenie ukončíte opätovným stlačením tlačidla SETUP. V MENU NASTAVENÍ môžete podľa vlastného výberu voliť medzi nasledujúcimi možnosťami nastavení: STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENIA Toto menu sa používa k nastaveniu formátu TV zobrazenie, video funkcií a DVD funkcií. Obsahuje položky: TV ZOBRAZENIE, ZNAČKA UHLU, JAZYK OSD, TITULKY, ŠETRIČ OBRAZOVKY a POSLEDNÁ PAMÄŤ. STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENIA TV zobrazenie 4:3 Pan Scan: Pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru s normálnym pomerom strán obrazovky, zobrazí sa širokouhlý obraz cez celú obrazovku, ale niektoré jeho časti budú orezané. 4:3 Letterbox: Pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru s normálnym pomerom strán obrazovky, zobrazí sa širokouhlý obraz s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti obrazovky. 16:9: Toto nastavenie zvoľte, pokiaľ je prístroj pripojený k širokouhlému televízoru. Wide - squeeze (Stlačenie šírky): Toto nastavení zvoľte, pokiaľ je prístroj pripojený k širokouhlému televízoru. ZNAČKA UHLU Nastavte túto položku na zapnuté. Pokiaľ prehrávate DVD, ktoré poskytuje niekoľko uhlov záberu, zobrazí sa na obrazovke značka uhlu. V tom prípade môžete sledovať video z rôznych pohľadov kamery, ktoré môžete meniť tlačidlom ANGLE na diaľkovom ovládači. Pokiaľ chcete značku uhlu skryť, nastavte túto položku na vypnuté. JAZYK OSD (Zobrazenie na obrazovke) Túto položku môžete zvoliť k nastaveniu jazyka pre menu nastavenie a zobrazenie na obrazovke. TITULKY Tato funkcia nie je k dispozícií, pokiaľ DVD disk nemá skryté titulky. Pokiaľ je táto funkcia vypnutá, zapnite ju stlačením tlačidla SUBTITLE (Titulky) na diaľkovom ovládači. ŠETRIČ OBRAZOVKY Pokiaľ je šetrič obrazovky aktivovaný a prístroj je zapnutý niekoľko minút bez prehrávania disku, na obrazovke sa objaví pohyblivý obraz. Prístroj sa potom po 20 minútach prepne do pohotovostného režimu. Prístroj opäť zapnite stlačením tlačidla STANDBY na diaľkovom ovládači. POSLEDNÁ PAMÄŤ Pokiaľ je aktivovaná táto funkcia, prístroj si zapamätá uplynulý čas prehrávania v okamžiku, kedy bol disk naposledy prehrávaný. Pri následnom zapnutí začne prehrávanie od uloženého času. SK - 20

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE

MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241 Obsah Vlastnosti 3 Důležité upozornění 3 Příslušenství 4 Panely a displej 4 Propojení 5 Dálkové ovládání

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z e Obsah Před připojením... 2 Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...2 Připojení... 3 Připojení k TV...3 Připojení reproduktorů...3 Připojení antény MW...3 Připojení

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Nestavte přístroj do skříněk bez větrání ani na povrch zařízení, které vydávají teplo.

Nestavte přístroj do skříněk bez větrání ani na povrch zařízení, které vydávají teplo. DVBT231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ PRIJÍMAČ DIGITÁLNEHO VYSIELANIA DVB-T RECEIVER Bezpečnostní opatření Přečtěte si pozorně

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více