MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM"

Transkript

1 MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

2 Obsah Vlastnosti Důležité upozornění Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5 Nastavení systému 6 Dálkový ovladač 9 Přehrávání 10 Řešení problémů 14 Technické specifikace 15 Vlastnosti Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před připojením a provozem si prosím pečlivě tento návod projděte. Uschovejte si návod pro pozdější použití. DVD přehrávač je novou generací domácích přehrávačů, které jsou schopny produkovat zvuk a obraz o vysoké kvalitě. Jeho výkon je mnohem vyšší než výkon kteréhokoliv zařízení přehrávajícího domácí video. Jako nejlepší zdroj signálu systému domácího kina vám poskytne maximální zážitek! Zabudované digitální audio výstupy Dolby Digital, LPCM, MPEG, atd. Hi-fi, zvukový digitální procesor 96kHz/24bit nebo 48kHz/24 bit. Softwarový inteligentní upgrade. Obraz s vysokým rozlišením, podporuje budoucí video vybavení. Koaxiální digitální zvukový výstup. Superkompatibilní s DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4 a obrazovými CD KODAK. Nejmodernější servo-systém čtvrté generace dekódující na základě technologie jediného čipu, vysoká stabilita a vynikající korekce chyb. Dálkové ovládání se všemi funkcemi. Stereofonní rádio tuner AM/FM. Zabudovaný vysoce citlivý zesilovač. Upozornění DŮLEŽITÉ POZNÁMKY Před propojením a provozem si tento manuál pozorně přečtěte. Neotvírejte kryt ani se nedotýkejte vnitřních součástí, které nejsou určeny pro neprofesionály. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. (Pokud přístroj nepoužíváte dlouhou dobu, odpojte síťový kabel). Zástrčku mějte dostupnou pro snadné zapojení a odpojení při běžném používání. Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu světlu. Nestavte přístroj do blízkosti topných zdrojů nebo vybavení. Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. CZ -

3 Umístěte přístroj na vodorovnou plochu. Zajistěte jeho odvětrávání. Neblokujte tepelný otvor. Přehřátí může vést k poruše. Přístroj čistěte měkkou tkaninou. Rozpouštědla a alkohol jsou zakázány. Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, např. vázy. Symbol blesku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které je dostatečně velké na to, aby pro člověka představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personál. Tato značka znamená, že tento produkt patří mezi laserové produkty kategorie 1. Laserový paprsek může produkovat záření, které je při přímém dotyku s lidským tělem nebez pečné. CZ Příslušenství Příslušenství Provoz dálkového ovladače Vložte baterie do bateriového prostoru. Namiřte dálkový ovladač na dálkový senzor ze vzdálenosti do 8 metrů (do 6 metrů, pokud míříte na přední stranu přístroje) a do 30 stupňů doleva nebo doprava. Pokud dálkový ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Tento přístroj je schopen přehrát následující typy disků: CZ - 3

4 Panel Čelní panel: 1. STANDBY (Pohotovostní režim) 2. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) 3. KONEKTOR SLUCHÁTEK 4. SOURCE (Zdroj) 5. PREV (Předchozí) 6. OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) 7. NEXT (Další) 8. Port pro kartu SD/MMC/MS 9. Port USB 10. Hlasitost +/- Zadní panel: 1. KONEKTORY REPRODUKTOROVÉHO VÝSTUPU 2. VÝSTUP SCART 3. KONEKTORY LINKOVÉHO VSTUPU 4. KONEKTOR VIDEO VÝSTUPU 5. KONEKTOR S-VIDEO VÝSTUPU 6. LEVÝ/PRAVÝ AUDIO VÝSTUP 7. KOAXIÁLNÍ DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP 8. KONEKTOR KOMPONENTNÍHO VIDEO VÝSTUPU 9. KONEKTOR ANTÉNY FM 10. KONEKTOR ANTÉNY AM 11. HLAVNÍ VYPÍNAČ CZ - 4

5 Propojení CZ Propojení video systému Pro tento přístroj jsou k dispozici následující video výstupy. Kompozitní video K propojení kompozitního video výstupu tohoto přístroje a video vstupu televizoru nebo monitoru použijte AV kabel (žlutý terminál). S-Video K propojení výstupu tohoto přístroje pro S-Video a vstupu televizoru nebo monitoru pro S-Video použijte S-Video kabel. Komponentní video (YUV) K propojení konektorů komponentního videa tohoto přístroje a příslušného vstupu televizoru nebo monitoru použijte trojvodičový AV kabel. SCART K propojení výstupu SCART ke vstupu SCART televizoru nebo monitoru použijte 21-kolíkový kabel SCART. Poznámky: Volba propojení závisí na vstupním terminálu vašeho televizoru nebo monitoru. Nepoužívejte všechna propojení najednou, jinak to bude mít vliv na kvalitu obrazu. Normálního obrazu může být dosaženo, pouze pokud fyzické propojení souhlasí s video nastavením (viz Video nastavení v Nastavení systému). Systém zvukového propojení Přehrávač má analogový i digitální zvukový výstup. Analogový zvuk je dvoukanálový. Digitální zvuk má koaxiální výstup a jeho kvalita je mnohem vyšší než u analogového zvuku. Dvoukanálový výstup K propojení audio vstupu televizoru nebo AV zesilovače a audio výstupu tohoto přístroje použijte dvojici AV kabelů. Koaxiální digitální audio Pomocí koaxiálního kabelu připojte koaxiální výstup tohoto přístroje ke koaxiálnímu vstupu zesilovače. Reproduktorové výstupy Pomocí reproduktorových propojovacích kabelů propojte konektory reproduktorových výstupů tohoto přístroje s příslušnými reproduktory. Poznámka: Fyzické propojení by mělo být v souladu s nastavením zvukového výstupu tohoto přístroje (viz Nastavení audio v Nastavení systému). CZ - 5

6 Nastavení systému PRÁCE S MENU: Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači a na obrazovce se objeví MENU NASTAVENÍ (hlavní). 1. Po vstupu do menu nastavení zvolte pomocí tlačítek a požadovanou položku a poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do vedlejšího menu. Ve vedlejším menu zvolte požadovanou položku tlačítky a a poté potvrďte tlačítkem ENTER. Nyní je nastavení příslušné funkce hotovo. 2. Nastavení ukončíte opětovným stisknutím tlačítka SETUP. V MENU NASTAVENÍ můžete dle vlastního výběru volit mezi následující možnostmi nastavení: STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ Toto menu se používá k nastavení formátu TV zobrazení, video funkcí a DVD funkcí. Obsahuje položky: TV ZOBRAZENÍ, ZNAČKA ÚHLU, JAZYK OSD, TITULKY, SPOŘIČ OBRAZOVKY a POSLEDNÍ PAMĚŤ. STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ TV zobrazení 4:3 Pan Scan: Pokud je přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky, zobrazí se širokoúhlý obraz přes celou obrazovku, ale některé jeho části budou ořezány. 4:3 Letterbox: Pokud je přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky, zobrazí se širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a spodní části obrazovky. 16:9: Toto nastavení zvolte, pokud je přístroj připojen k širokoúhlému televizoru. Wide-squeeze (Stlačení šířky): Toto nastavení zvolte, pokud je přístroj připojen k širokoúhlému televizoru. ZNAČKA ÚHLU Nastavte tuto položku na zapnuto. Pokud přehráváte DVD, které poskytuje několik úhlů záběru, zobrazí se na obrazovce značka úhlu. V tom případě můžete sledovat video z různých pohledů kamery, které můžete měnit tlačítkem ANGLE na dálkovém ovladači. Pokud chcete značku úhlu skrýt, nastavte tuto položku na vypnuto. JAZYK OSD (Zobrazení na obrazovce) Tuto položku můžete zvolit k nastavení jazyka pro menu nastavení a zobrazení na obrazovce. TITULKY Tato funkce není k dispozici, pokud DVD disk nemá skryté titulky. Pokud je tato funkce vypnuta, zapnete ji stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky) na dálkovém ovladači. Nastavení systému SPOŘIČ OBRAZOVKY Pokud je spořič obrazovky aktivován a přístroj je zapnut několik minut bez přehrávání disku, na obrazovce se objeví pohyblivý obraz. Přístroj se poté po 20 minutách přepne do pohotovostního režimu. Přístroj opět zapnete stisknutím tlačítka STANDBY na dálkovém ovladači. POSLEDNÍ PAMĚŤ Pokud je aktivována tato funkce, přístroj si zapamatuje uplynulý čas přehrávání v okamžiku, kdy byl disk naposled přehráván. Při následném zapnutí začne přehrávání od uloženého času. CZ - 6

7 STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIO CZ NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZVUKU MÍCHÁNÍ (Downmix) Pomocí směrových tlačítek a zvolte příslušnou položku. LT/RT: Výstup zvukového signálu z levého a pravého kanálu, i když je originální zvuk ve formátu 5.1CH. STEREO: Formát zvukového výstupu je stereo, i když je originální zvuk ve formátu 5.1CH. STRÁNKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKU DIGITÁLNÍ VÝSTUP SPDIF OFF: Bez digitálního výstupu (koaxiálního), k dispozici je pouze analogový zvukový výstup. ALL: Při volbě této položky můžete nastavit RAW. PCM ONLY: V režimu SPDIF/PCM můžete nastavit kanál PCM dle vlastní volby. LPCM OUT Zvolte kmitočet PCM 48 khz nebo 96 khz. Poznámka: Některé zesilovače nepodporují převzorkování 96 khz, což má vliv na koaxiální výstup. NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL Dual Mono: Stereo: Nastavení zvukového výstupu na stereofonní výstup. L-Mono: Nastavení zvukového výstupu na monofonní výstup z levého kanálu. R-Mono: Nastavení zvukového výstupu na monofonní výstup z pravého kanálu. Mix-Mono: Nastavení zvukového výstupu do smíchaného monofonního kanálu. DYNAMIC Pomocí této funkce můžete snížit celkovou hlasitost a přitom uchovat vysoké rozlišení zvuku. NASTAVENÍ HDCD Můžete zvolit digitální filtr 1x, 2x nebo vypnuto. STRÁNKA NASTAVENÍ PRO VIDEO VIDEO VÝSTUP: VYP.: Nastaví video výstup na kompozitní. YUV: Nastaví video výstup v analogovém komponentním video formátu při připojení k terminálům Y/U/V. P-YUV: Nastaví video výstup jako progresivní signály YUV. Připojení je stejné jako YUV. RGB: Nastaví video výstup ve formátu červená/zelená/modrá při připojení k terminálům SCART. P-RGB: Nastaví video výstup jako progresivní RGB signály. Připojení je stejné jako u RGB. Poznámka: Pokud se nastavení pro video liší od skutečného fyzického propojení, nemusí se na TV obrazovce objevit obraz. Režimy video výstupu můžete také přepínat pomocí tlačítka [V-MODE] na dálkovém ovladači. CZ - 7

8 NASTAVENÍ BARVY NASTAVENÍ BARVY zahrnuje: OSTROST, JAS, KONTRAST, SVĚTLOST, TÓN, SYTOST a ZPOŽDĚNÍ LUMA. Každou položku v nastavení barvy upravte tak, abyste na TV obrazovce získali požadovaný barev ný výstup. OSTROST: K dispozici jsou 3 volitelné režimy výstupu: vysoká, střední a nízká ostrost. JAS: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte jas. KONTRAST: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte kontrast. SVĚTLOST: K dispozici jsou 4 volitelné režimy výstupu: vysoká světlost, střední světlost, nízká světlost a vypnuto. TÓN: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte tón. SYTOST: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte sytost. ZPOŽDĚNÍ LUMA: Pomocí směrových tlačítek a posunujte ukazatelem a nastavte možnost 0T nebo 1T. NASTAVENÍ PREFERENCÍ TYP TV Tento přístroj podporuje různé systémy, včetně NTSC a PAL. Pokud má váš televizor pouze systém NTSC nebo PAL, bude při navolení nesprávného systému obrazovka blikat a zmizí z ní barvy. Více informací o výstupním formátu viz návod k použití televi zoru. MULTI: TV systém se automaticky přepne podle systému disku. NTSC: Tento systém se používá v USA, TAIWANU, JAPONSKU atd. PAL: Tento systém se používá v ČÍNĚ, EVROPĚ, HONGKONGU atd. Poznámka: Pokud je typ TV jiný než nastavení, bude obraz černobílý. PBC (Kontrola přehrávání): Tuto položku můžete nastavit na zapnuto nebo vypnuto. AUDIO, TITULKY, NASTAVENÍ JAZYKA PRO MENU DISKU Jde o počáteční nastavení dle vašich preferencí. Pokud je nastavení podporováno obsahem disku, bude fungovat. Jinak bude disk pracovat podle přednastavených hodnot. Tato nastavení mohou být změněna při přehrávání stisknutím tlačítka [AUDIO], [SUBTITLE]. RODIČOVSKÁ KONTROLA Kontrolní úrovně jsou určeny pro rodiče, aby mohli kontrolovat přehrávaný obsah a chránit děti před násilnými a erotickými scénami. Disk, jehož úroveň je vyšší než nastavená hodnota, nelze přehrát. PŘEDNASTAVENÉ HODNOTY Resetování na původní nastavení z výroby. NASTAVENÍ HESLA Změňte heslo. Původní heslo z výroby je Můžete si určit vlastní heslo. Pokud své heslo zapomenete, můžete použít jako univerzální heslo. CZ - 8

9 Dálkový ovladač Provoz dálkového ovladače Vložte baterie do dálkového ovladače. Namiřte jej na senzor dálkového ovládání na čelním panelu v dosahu 8 metrů od senzoru a v úhlu 30 stupňů doleva a doprava. Pokud dálkový ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Instalace baterií Otevřete kryt bateriového prostoru. Vložte dvě baterie AAA s dodržením označení polarity v bateriovém prostoru. Zavřete kryt. Poznámka: Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Slabé baterie mohou vytéct a vážně poškodit dálkový ovladač. Zacházení s disky a péče o ně CZ 1. Pohotovostní tlačítko (STANDBY) 2. Číselná tlačítka 3. Přejít na (GOTO) 4. Nastavení (SETUP) 5. Kontrola přehrávání (PBC) 6. Program (PROGRAM) 7. Úhel (ANGLE) 8. Rychlý posuv/prohledávání vpřed 9. Rychlý posuv/prohledávání vzad 10. Hlasitost (VOLUME) +/- 11. Titul a AM/FM (TITLE AM/FM) 12. Směrová tlačítka 13. Audio a Paměť (AUDIO MEMORY) 14. Speciální efekty (S.EFFECT) 15. USB 16. Opakování (REPEAT) 17. Krok (STEP) 18. Otevřít/Zavřít (OPEN/CLOSE) 19. Přehrávání/pauza ) 20. Ztlumení (MUTE) 21. Video režim (V-MODE) 22. Volba zdroje (SORCE SELECT) 23. OSD (Zobrazení na obrazovce) 24. Další a Rádio+ ( RADIO +) 25. Předchozí a Rádio ( RADIO ) 26. Auto a Titulky (AUTO SUBTITLE) 27. Potvrdit (ENTER) 28. Menu a Mono/Stereo (MENU MO/ST) 29. Úroveň kanálu (CH-LEVEL) 30. Tón (TONE) 31. Zvětšení (ZOOM) 32. Zastavení (STOP) 33. Opakování A-B (A-B) CZ - 9

10 Přehrávání Následuje seznam základních funkcí tohoto přístroje s dálkovým ovladačem. Upozorňujeme, že některé funkce jsou k dispozici jen u některých disků. STANDBY (Pohotovostní režim) Přepínání mezi pohotovostním režimem a režimem provozu. SOURCE SELECT Přepínání AV zdrojů mezi DVD, tunerem (AM/FM) a linkovým vstupem (Výběr zdroje). OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) CH-LEVEL (Úroveň kanálu) TITLE (Titul) MENU PBC V-MODE (Video režim) STEP (Krok) TONE (Tón) SUBTITLE (Titulky) Otevírá a zavírá talíř disku. Stiskněte toto tlačítko a vyberte kanál. Poté pomocí ovladače hlasitosti nastavte jeho úroveň. Při přehrávání DVD disku návrat do hlavního menu. Návrat do předchozího menu, pokud se přehrává DVD disk. Zapnutí a vypnutí funkce PBC (kontroly přehrávání) Přepínání režimu video výstupu (pokud se ztrácí obraz nebo je abnormální, přepínejte, dokud nedocílíte čistého obrazu) Při přehrávání disku DVD, MPEG4 nebo VCD můžete opakovanými stisky tohoto tlačítka posunovat obraz snímek po snímku. Do normálního přehrávání se vrátíte stisknutím PLAY. Stiskněte tlačítko TONE a poté pomocí ovladače hlasitosti nastavte basy, střední tóny a výšky. Pokud přehráváte disk s více druhy titulků, podržte tlačítko SUBTITLE a vyberte požadované titulky. ANGLE (Úhel) Při přehrávání disků s více úhly pohledu, můžete tyto úhly měnit Číselná tlačítka se používají k zadávání příslušných čísel Po vložení disku VCD1.1 nebo CD lze pomocí číselných tlačítek přímo zvolit požadovanou stopu nebo kapitolu /10 Pokud chcete zvolit stopu, která má číslo 10 nebo vyšší, stiskněte nejprve tlačítko 10+ a pak další číslici. STOP (Zastavení) Pokud při přehrávání disku DVD, VCD nebo CD stisknete jedenkrát tlačítko STOP, přístroj si toto místo zapamatuje. V přehrávání můžete pokračovat stisknutím tlačítka PLAY. Pokud chcete přehrávání zastavit a paměť vymazat, stiskněte podruhé tlačítko STOP. CZ - 10

11 (Přehrávání) USB AUDIO Při přehrávání disku jedním stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavíte, opětným stiskem se vrátíte k normálnímu přehrávání. Opakovanými stisky můžete vybírat zdroj signálu, a to mezi diskem USB, kartou SD/MMC/MS a DVD. Při přehrávání DVD s více než jedním zvukovým signálem můžete pomocí tlačítka AUDIO zvolit požadovaný signál. Tímto tlačítkem můžete rychle prohledávat dopředu. Tímto tlačítkem můžete rychle prohledávat dozadu. CZ PROGRAM REPEAT (Opakování) A-B Při přehrávání DVD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na předchozí kapitolu. Při přehrávání VCD a CD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na předchozí stopu. Některé disky MP3 vyžadují pro přeskočení stopy použití šipkových tlačítek. Při přehrávání DVD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na další kapitolu. Při přehrávání VCD a CD disků se stisknutím tohoto tlačítka dostanete na další stopu. Některé disky MP3 vyžadují pro přeskočení stopy použití šipkových tlačítek. Pokud má disk 2 nebo více stop, kapitol či titulů, můžete stanovit pořadí přehrávání dle vaší preference. Stisknutím tohoto tlačítka se dostanete do programového menu. Stisknutím číselného tlačítka vložte číslo stopy, titulu nebo kapitoly. Pokud je počet programovaných stop vyšší než deset, můžete v programování pokračovat stisknutím NEXT. (Maximum je 20 programovatelných položek). Pomocí směrových tlačítek přesuňte kurzor na START. Programové přehrávání spustíte stisknutím tlačítka ENTER. Stisknutím tlačítka REPEAT můžete opakovat titul, kapitolu, stopu nebo celý disk. Při přehrávání DVD disku podržte tlačítko REPEAT a na TV obrazovce se objeví v cyklu opakování kapitoly, opakování titulu, opakování všeho a zrušení opakování. Při přehrávání VCD a CD disků je pořadí: opakování stopy, opakování všeho, zrušení opakování. Při přehrávání MP3 disků je pořadí: opakování jednoho, opakování adresáře, zrušení opakování. Při přehrávání DVD, VCD a CD disků stiskněte A-B pro opakování určité ho úseku. Opakovanou část vyberete stisknutím tlačítka A-B v počátečním bodě (A) a koncovém bodě (B). Při třetím stisknutí tlačítka A-B se opakování A-B zruší a vrátíte se do CZ - 11

12 normálního přehrávání. GOTO (Přejít na) ZOOM (Zvětšení a zmenšení) S.EFFECT (Speciální efekty) Stisknutím tlačítka GOTO můžete navolit čas titulu, čas kapitoly nebo čas stopy, od kterého se má přehrávat. Tento čas můžete navolit číselnými tlačítky. Při přehrávání DVD a VCD disků můžete stiskem tlačítka ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz. V režimu zvětšení můžete sledovaný obraz posunovat pomocí šipkových tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava. V režimu zmenšení nelze obrázkem pohybovat. Stisknutím tlačítka S.EFFECT můžete získat různé zvukové efekty. VOLUME (Hlasitost) Stisknutím VOLUME + zvýšíte hlasitost. Stisknutím VOLUME snížíte hlasitost. MUTE (Rychlé ztišení) OSD (Zobrazení na obrazovce) Po stisknutí tohoto tlačítka nebude slyšet žádný zvuk a na displeji TV obrazovky se objeví symbol ztišení. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí MUTE OFF a zvuk se vrátí na předchozí úroveň. Stiskněte tlačítko OSD a na TV obrazovce se zobrazí příslušné infor mace o disku. POZNÁMKA: U některých typů přístrojů nejsou určitá tlačítka nutná. Jejich nepřítomnost nemá vliv na normální provoz. PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH CD DISKŮ Stiskněte tlačítko STOP a na TV obrazovce se objeví 12 malých obrázků. Pomocí tlačítek,, a a zvolte požadovaný obraz a stisknutím tlačítka ENTER spusťte náhodné přehrávání. Stisknutím tlačítka přehrávání obrazového CD pozastavíte. Jeho opětovným stisknutím obnovíte normální přehrávání. PŘEHRÁVÁNÍ MP3 DISKŮ: Při přehrávání MP3 disku je na TV obrazovce obrazovkové menu. Pomocí tlačítek nebo posunujte kurzor a zvolte stopu nebo složku a stisknutím tlačítka ENTER vybranou stopu nebo složku přehrajte (u některých MP3 disků je třeba k vybrání stopy vložit podsložku a pak stisknout ENTER). K výběru stopy můžete také použít číselná tlačítka (například pro přehrání první stopy stiskněte tlačítko [1] a poté potvrďte tlačítkem ENTER. Spustí se přehrávání. K přehrání MP3 je třeba zadat složku a vybrat stopu z dané složky). Pro MP3 disky existují dva režimy přehrávání: přehrávání složky a souboru. Přednastaveno je přehrávání složky. Režim vyberete stisknutím PROG. V režimu přehrávání souborů zobrazí obrazovka celkový počet slov a právě přehrávanou stopu. Stopu vyberte s použitím číselných tlačítek nebo použijte tlačítka nebo k posunutí na příslušnou stopu a poté stopu přehrajte stisknutím tlačítka ENTER. CZ - 12

13 PROVOZ S LINKOVÝM VSTUPEM CZ Tento přístroj má jednu sadu vstupních konektorů navíc pro externí linky. Na tento vstup lze připojit analogový stereofonní zvukový signál z vnějších zařízení jako je DVD, CD, atd., který se zpracuje dle vašeho vlastního nastavení. SLUCHÁTKA Zapojte sluchátka do konektoru sluchátek a zvukový výstup přístroje půjde pouze přes tyto sluchátka. Pokud sluchátka odpojíte, zvukový výstup se obnoví. PŘEHRÁVÁNÍ KARET SD/MMC/MS a USB Pokud přístroj přehrává jiný disk, vložte kartu SD/MMC/MS nebo USB disk a stisknutím tlačítka USB přehrajte příslušný obsah. Pokud je přístroj ve stavu bez vloženého disku, vložte kartu SD/MMC/MS nebo USB disk a stisknutím tlačítka USB přehrajte příslušný obsah. Provoz tuneru AM/FM MO/ST MEMORY (Paměť) AUTO Přepínání AM/FM Přepínání Mono/Stereo v režimu FM Po výběru stanice a vyladění nové frekvence, začnete stisknutím MEMO- RY ukládání frekvence a opětovným stisknutím tlačítka MEMORY ukládací operaci potvrdíte. Automatické prohledávání a ukládání v režimu tuneru FM/AM Přednastavenou stanici vyberete číselnými tlačítky Například pokud volíte stanici 2, musíte stisknout tlačítka [0] a [2] Pokud volíte stanici 15, musíte stisknout tlačítka [1] a [5] /10 SEARCH + (Vyhledávání vpřed) SEARCH (Vyhledávání vzad) RADIO + RADIO Prohledávání frekvence směrem nahoru Prohledávání frekvence směrem dolů Přeskočení stanice vpřed Přeskočení stanice vzad POZNÁMKA: V režimu tuneru jsou k dispozici tlačítka VOLUME+/-, CH_LEVEL, MUTE, TONE a S.EFFECT. Podrobnosti viz kapitola Přehrávání. CZ - 13

14 Řešení problémů Předtím, než se obrátíte na servis, projděte si prosím následující tabulku: Příznak Příčina(-y) Náprava Není napájení Není připojen napájecí kabel Zapojte správně napájecí kabel Spálená pojistka Nahraďte pojistkou se stejnou specifikací! Není obraz Nesprávné video nastavení TV Proveďte správné nastavení Nesprávné video nastavení přehrávače. Proveďte správné nastavení Není správně připojen video Připojte správně kabel kabel Není zvuk Audio kabel není správně připojen Připojte správně kabel Nesprávný výběr zdroje. Přepněte na správný zdroj Není správné zvukové nastavení Zvolte vhodné zvukové nastavení Zkreslený Znečištěný disk Vyčistěte disk obraz Disk je v režimu rychlého posuvu vpřed nebo vzad Někdy se objeví malé zkreslení. Jde o normální jev Jas je nestabilní nebo je obraz rušen Vliv okruhu ochrany proti kopírování Připojte DVD přehrávač přímo k televizoru Nelze přehrávat Nefunkčnost tlačítek Dálkový ovladač nefunguje V režimu tuneru nelze naladit žádné kanály. Není disk Disk je vadný Disk je vložen naopak Disk je znečištěn Na TV obrazovce je zobrazeno menu Je zapnuta rodičovská kontrola Elektrický ráz nebo jiné statické rušení Dálkový ovladač není namířen na senzor Dálkový ovladač je příliš daleko od DVD přehrávače Jsou vybité baterie Není připojena anténa Režim zdroje není přepnut na režim tuneru Vložte disk Vyčistěte nebo vyměňte disk Vložte disk správně Vyčistěte disk Pomocí SETUP menu vypněte Vypněte rodičovskou kontrolu nebo změňte nastavení Vypněte a znovu zapněte přístroj Namiřte dálkový ovladač na senzor Používejte dálkový ovladač do 8 metrů Vyměňte baterie Připojte anténu Přepněte do režimu tuneru CZ - 14

15 Technické specifikace CZ DVD mikro systém Napájení Střídavý proud V / Hz Příkon 75 W Pracovní prostředí Teplota -10 až +40 C Relativní vlhkost 5 % 90 % Výstup disku TV systém MULTI, PAL, NTSC Výstupní úroveň 1 V(š-š), 75 Ω sync. negativní Výstupní úroveň 1,0 2,2 V (rms 1 khz/0 db) Kmitočtová odezva 20 Hz 20 khz Odstup signál/šum (A váha) >80 db (1KHz) Dynamický rozsah 70 db (1KHz) Celkové harm. zkreslení db (1KHz) šum Kolísání záznamu Pod prahem měřitelnosti Tuner Rozsah frekvence AM 522 khz 1620 khz Odstup signál/šum (A váha) 46 db Rozsah FM pásma 87,5 MHz 108 MHz Odstup signál-šum (stereo) 40 db Výstup (max.) 15 W x 2 Frekvenční odezva ± 1,5 db (20 Hz 20 khz) Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ - 15

16 Obsah Vlastnosti 16 Dôležité upozornenie 16 Príslušenstvo 17 Panel 18 Pripojenie 19 Nastavenie systému Diaľkový ovládač Prehrávanie Riešenie problémov Technické špecifikácie Vlastnosti Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred pripojením a prevádzkou si prosím starostlivo tento návod prejdete. Uschovajte si návod pre neskoršie použitie. DVD prehrávač je novou generáciou domácich prehrávačov, ktoré sú schopné produkovať zvuk a obraz o vysoké kvalite. Jeho výkon je omnoho vyšší než výkon ktoréhokoľvek zariadenia prehrávajúceho domáce video. Ako najlepší zdroj signálu systému domáceho kina vám poskytne maximálny zážitok! Zabudované digitálne audio výstupy Dolby Digital, LPCM, MPEG, atd. Hi-fi, zvukový digitálny procesor 96kHz/24bit alebo 48kHz/24 bit. Softwarový inteligentní upgrade. Obraz s vysokým rozlíšením, podporuje budúce video vybavenie. Koaxiálny digitálny zvukový výstup. Super kompatibilný s DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4 a obrazovými CD KODAK. Najmodernejší servo - systém štvrtej generácie dekódujúce na základe technológie jediného čipu, vysoká stabilita a vynikajúcej korekcie chyb. Diaľkové ovládanie so všetkými funkciami. Stereofónne rádio tuner AM/FM. Zabudovaný vysoko citlivý zosilňovač. Upozornenie DÔLEŽITÉ POZNÁMKY Pred prepojením a prevádzkou si tento manuál pozorne prečítajte. Neotvárajte kryt ani sa nedotýkajte vnútorných súčastí, ktoré nie sú určené pre neproefesionálov. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho. (Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhú dobu, odpojte sieťový kábel). Zástrčku majte dostupnou pre ľahké zapojení a odpojení pri bežnom používaní. Nevystavujte tento prístroj priamemu slnečnému svetlu. Nestavte prístroj do blízkosti topných zdrojov alebo vybavenie. SK - 16

17 Nevystavujte tento prístroj dažďu ani vlhkosti. Umiestnite prístroj na vodorovnú plochu. Zaistite jeho vetranie. Neblokujte tepelný otvor. Prehranie môže viesť k poruche. Prístroj čistite mäkkou tkaninou. Rozpúšťadlá a alkohol sú zakázané. Tato brožúra je sprievodcom užívateľa pre prevádzku, nie je kritériom pre konfiguráciu. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmie sa na neho stavať predmety naplnené tekutinou, napr. vázy. Symbol blesku varuje užívateľa pred prítomností neizolovaného nebezpečného napätia pod krytom výrobku, ktoré je dostatočne veľké na to, aby pre človeka predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom. SK Symbol výkričníka upozorňuje užívateľa na dôležité prevádzkové pokyny. Príslušenstvo Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu. Táto značka znamená, že tento produkt patrí medzi laserové produkty kategórie 1. Laserový lúč môže produkovať žiarenie, ktoré je pri priamom dotyku s ľudským telom nebez pečné. Prevádzka diaľkového ovládača Vložte batérie do batériového priestoru. Namierte diaľkový ovládač na diaľkový senzor zo vzdialenosti do 8 metrov (do 6 metrov, pokiaľ mierite na prednú stranu prístroja) a do 30 stupňu doľava alebo doprava. Pokiaľ diaľkový ovládač dlhú dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie. Tento prístroj je schopný prehrať nasledujúce typy disku: SK - 17

18 Panel Čelný panel: 1. STANDBY (Pohotovostné režim) 2. PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) 3. KONEKTOR SLUCHÁTEK 4. SOURCE (Zdroj) 5. PREV (Predchádzajúci) 6. OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zavrieť) 7. NEXT (Ďalší) 8. Port pre kartu SD/MMC/MS 9. Port USB 10. Hlasitosť +/- Zadný panel: 1. KONEKTORY REPRODUKTOROVÉHO VÝSTUPU 2. VÝSTUP SCART 3. KONEKTORY LINKOVÉHO VSTUPU 4. KONEKTOR VIDEO VÝSTUPU 5. KONEKTOR S-VIDEO VÝSTUPU 6. LEVÝ/PRAVÝ AUDIO VÝSTUP 7. KOAXIÁLNY DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP 8. KONEKTOR KOMPONENTNÉHO VIDEO VÝSTUPU 9. KONEKTOR ANTÉNY FM 10. KONEKTOR ANTÉNY AM 11. HLAVNÝ VYPÍNAČ SK - 18

19 Prepojenie SK Prepojenie video systému Pre tento prístroj sú k dispozícii nasledujúce video výstupy. Kompozitní video K prepojenie kompozitného video výstupu tohto prístroja a video vstupu televízoru alebo monitoru použite AV kábel (žltý terminál). S-Video K prepojeniu výstupu tohto prístroje pre S-Video a vstupu televízoru alebo monitoru pre S-Video použite S-Video kábel. Komponentné video (YUV) K prepojení konektoru komponentného videa tohto prístroje a príslušného vstupu televízoru alebo monitoru použite trojvodičový AV kábel. SCART K prepojeniu výstupu SCART ku vstupu SCART televízoru alebo monitoru použite 21-kolíkový kábel SCART. Poznámky: Voľba prepojenia závisí na vstupnom terminály vášho televízoru alebo monitoru. Nepoužívajte všetky prepojenia naraz, inak to bude mať vplyv na kvalitu obrazu. Normálneho obrazu môže byť dosiahnuté, len pokiaľ fyzické prepojenie súhlasí s video nastavením (viď Video nastavenie v Nastavení systému). Systém zvukového prepojenia Prehrávač má analógový i digitálny zvukový výstup. Analógový zvuk je dvojkanálový. Digitálny zvuk má koaxiálny výstup a jeho kvalita je omnoho vyšší než u analógového zvuku. Dvojkanálový výstup K prepojeniu audio vstupu televízoru alebo AV zosilňovaču a audio výstupu tohto prístroje použite dvojicu AV kábla. Koaxiálny digitálny audio Pomocou koaxiálneho kábla pripojte koaxiálny výstup tohto prístroja ku koaxiálnemu vstupu zosilňovača. Reproduktorové výstupy Pomocou reproduktorových prepojovacích káblov prepojte konektory reproduktorových výstupov tohto prístroja s príslušnými reproduktormi. Poznámka: Fyzické prepojenie by malo byť v súlade s nastavením zvukového výstupu tohto prístroja (viď Nastavenie audio v Nastavení systému). SK - 19

20 Nastavenie systému PRÁCA S MENU: Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a na obrazovke sa objaví MENU NASTAVENIE (hlavný). 1. Po vstupe do menu nastavenie zvoľte pomocou tlačidiel a požadovanou položku a potom stlačením tlačidla ENTER vstúpte do vedľajšieho menu. Vo vedľajšom menu zvoľte požadovanú položku tlačidlami a a potom potvrďte tlačidlom ENTER. Teraz je nastavenie príslušnej funkcie hotové. 2. Nastavenie ukončíte opätovným stlačením tlačidla SETUP. V MENU NASTAVENÍ môžete podľa vlastného výberu voliť medzi nasledujúcimi možnosťami nastavení: STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENIA Toto menu sa používa k nastaveniu formátu TV zobrazenie, video funkcií a DVD funkcií. Obsahuje položky: TV ZOBRAZENIE, ZNAČKA UHLU, JAZYK OSD, TITULKY, ŠETRIČ OBRAZOVKY a POSLEDNÁ PAMÄŤ. STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENIA TV zobrazenie 4:3 Pan Scan: Pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru s normálnym pomerom strán obrazovky, zobrazí sa širokouhlý obraz cez celú obrazovku, ale niektoré jeho časti budú orezané. 4:3 Letterbox: Pokiaľ je prehrávač pripojený k televízoru s normálnym pomerom strán obrazovky, zobrazí sa širokouhlý obraz s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti obrazovky. 16:9: Toto nastavenie zvoľte, pokiaľ je prístroj pripojený k širokouhlému televízoru. Wide - squeeze (Stlačenie šírky): Toto nastavení zvoľte, pokiaľ je prístroj pripojený k širokouhlému televízoru. ZNAČKA UHLU Nastavte túto položku na zapnuté. Pokiaľ prehrávate DVD, ktoré poskytuje niekoľko uhlov záberu, zobrazí sa na obrazovke značka uhlu. V tom prípade môžete sledovať video z rôznych pohľadov kamery, ktoré môžete meniť tlačidlom ANGLE na diaľkovom ovládači. Pokiaľ chcete značku uhlu skryť, nastavte túto položku na vypnuté. JAZYK OSD (Zobrazenie na obrazovke) Túto položku môžete zvoliť k nastaveniu jazyka pre menu nastavenie a zobrazenie na obrazovke. TITULKY Tato funkcia nie je k dispozícií, pokiaľ DVD disk nemá skryté titulky. Pokiaľ je táto funkcia vypnutá, zapnite ju stlačením tlačidla SUBTITLE (Titulky) na diaľkovom ovládači. ŠETRIČ OBRAZOVKY Pokiaľ je šetrič obrazovky aktivovaný a prístroj je zapnutý niekoľko minút bez prehrávania disku, na obrazovke sa objaví pohyblivý obraz. Prístroj sa potom po 20 minútach prepne do pohotovostného režimu. Prístroj opäť zapnite stlačením tlačidla STANDBY na diaľkovom ovládači. POSLEDNÁ PAMÄŤ Pokiaľ je aktivovaná táto funkcia, prístroj si zapamätá uplynulý čas prehrávania v okamžiku, kedy bol disk naposledy prehrávaný. Pri následnom zapnutí začne prehrávanie od uloženého času. SK - 20

OBSAH. Systém kombinácie DVD mini. Vlastnosti 2. Důležité upozornění 2. Příslušenství 3. Panel 4. Propojení 5-6. Dálkové ovládání 7

OBSAH. Systém kombinácie DVD mini. Vlastnosti 2. Důležité upozornění 2. Příslušenství 3. Panel 4. Propojení 5-6. Dálkové ovládání 7 MSD8 2 9 DVDMI KROSYSTÉM DVDMI KROSYSTÉM OBSAH Systém kombinácie DVD mini Vlastnosti 2 Důležité upozornění 2 Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5-6 Dálkové ovládání 7 Nastavení systému 7-15 Přehrávání 16-19

Více

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ Odtwarzacz DVD DVD PLAYER Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...3 Příslušenství...3 Panely...4 Propojení...5-6

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Riešenie problémov Technické špecifikácie

Riešenie problémov Technické špecifikácie Riešenie problémov Technické špecifikácie SK - 13 Obsah Vlastnosti 2 Důležité upozornění 2 Příslušenství 3 Panel 3 Propojení 4-5 Nastavení systému 6-9 Přehrávání 10-13 Řešení problémů 14 Technické specifikace

Více

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie Technické špecifikácie Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová dr a roztiahnutý

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

MIKRO SYSTÉM XENON D 555 NÁVOD K OBSLUZE

MIKRO SYSTÉM XENON D 555 NÁVOD K OBSLUZE MIKRO SYSTÉM XENON D 555 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DV5X710 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...2 Obsah balení...3 Panely...4 Propojení...4

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MSD 761 DRSU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM MIKRO DVD RENDSZER Obsah

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení v

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE

MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém Blesk a šipka v trojúhelníku je varovným znamením před nebezpečím napětí uvnitř produktu. VAROVÁNÍ: Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Vykřičník s tečkou

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III Uživatelská příručka Video Wonder Pro III Obsah Začínáme 5 Úvod 5 Rysy 5 Obsah balení 6 Systémové požadavky 6 Instalace 7 Instalace hardware 7 Vstupy a výstupy 7 Užívání obslužného programu 8 4-1. TV prohlížení

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více