Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"

Transkript

1 Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 132/13 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 2 ÚNMZ č. 133/13 o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN 16 ÚNMZ č. 134/13 o zahájení zpracování návrhů českých technických norem 21 ÚNMZ č. 135/13 o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN 35 ÚNMZ č. 136/13 o veřejném projednání návrhů evropských norem CENELEC 38 ÚNMZ č. 137/13 o veřejném projednání návrhů evropských telekomunikačních norem 39 Oddíl 3. Metrologie ÚNMZ č. 140/13 o schválení typu měřidel a ES přezkoušení typu ve II. čtvrtletí Oddíl 4. Autorizace ÚNMZ č. 138/13 o udělení oprávnění pro QUALIFORM, a. s., Brno 42 ÚNMZ č. 139/13 o udělení oprávnění pro SILMOS-Q s. r. o., Brno 43 Oddíl 5. Akreditace ČIA, o.p.s. č. 10/13 o vydání osvědčení o akreditaci a o ukončení platnosti osvědčení o akreditaci 44 Oddíl 6. Ostatní oznámení MO ČR č. 10/13 o vydání seznamu nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků ke standardizačním dohodám, o zrušení standardizačních dohod a přistoupení ke standardizačním dohodám 59 ČÁST B INFORMACE ÚNMZ č. 11/13 Informačního střediska WTO o notifikacích Členů Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 67 ČÁST C SDĚLENÍ ÚNMZ o ukončení platnosti norem 71

2 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 2. České technické normy OZNÁMENÍ č. 132/13 Úřadu pro technickou o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení podle 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. VYDANÉ ČSN 1. ČSN kat.č Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika; (idt ISO :2009); Vydání: Říjen 2013 ČSN ISO 31-9 ( ) Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika; Vydání: Prosinec 1996 ČSN ISO ( ) Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření; Vydání: Prosinec ČSN EN ISO ( ) kat.č Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla; (idt ISO :2008); Vydání: Říjen 2013 ČSN ISO ( ) Veličiny a jednotky - Část 12: Podobnostní čísla; Vydání: Květen ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; Vydání: Listopad ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vydání: Říjen 2013 Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vyhlášena: Červenec

3 8. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B 2, B 3 a B 5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše kw; Vydání: Říjen 2013 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B 2, B 3 a B 5 se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše kw; Vyhlášena: Červenec ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany; Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CLC/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vyhlášena: Listopad ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení; Vyhlášena: Duben

4 16. ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu od 6 m; Vydání: Srpen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu 6 m a větší; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m; Vydání: Srpen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 3: Plavidla s délkou trupu menší než 6 m; Vydání: Srpen ČSN IEC ( ) kat.č Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec

5 27. ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody; Vydání: Říjen 2013 S účinností od spolu s vydáním ČSN EN až ČSN EN ( ) z října 2013 se zrušuje ČSN EN ( ) Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od spolu s vydáním ČSN EN ( ) z března 2013, ČSN EN ( ) ze srpna 2013, ČSN EN ( ) z května 2013, ČSN EN ( ) z května 2013 a ČSN EN ( ) z října 2013 se zrušuje Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP*); (idt IEC :2012); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část : Zkoušky integrity signálu do MHz na konektorech souborů IEC a IEC Zkoušky 28a až 28g*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i) *); (mod IEC :2008); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje 5

6 ČSN EN ( ) Spínací a řídicí přístroje nn - Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení - Propojení čidel ovládačů (AS-i); Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet*); (mod IEC :2010); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č ČSN EN ( ) Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů*); (idt IEC :2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC *); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U) *); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 4 ( ) kat.č ČSN EN ed. 3 ( ) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; (idt IEC :2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 4: Synchronní elektrické stroje s permanentními magnety napájené z elektronických měničů; (idt IEC :2012); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; (idt IEC 62281:2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje 6

7 ČSN EN ( ) Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; Vydání: Únor ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; (idt IEC 62133:2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; Vydání: Listopad ČSN ISO/IEC ( ) kat.č ČSN ISO/IEC ( ) Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb; Vydání: Říjen 2013 Informační technologie - Management služeb - Část 2: Soubor postupů; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC ( ) kat.č Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky; Vydání: Říjen 2013 Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky; Vydání: Duben ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN ISO ( ) Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 1: Všeobecně; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 2: Postřikovače polních plodin; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 3: Postřikovače prostorových kultur s podporou vzduchem; Vydání: Listopad

8 58. ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily; Vydání: Říjen 2013 část ČSN EN 1807+A1 ( ); Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily; Vydání: Říjen 2013 Jejím vydáním spolu s vydáním ČSN EN se zrušuje ČSN EN 1807+A1 ( ) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18: Formátovací kotoučové pily; Vydání: Říjen 2013 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště; Vydání: Srpen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů; Vydání: Říjen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků; Vydání: Říjen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody; Vydání: Říjen 2013 ČSN CEN/TS ( ) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody; Vyhlášena: Březen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění; Vydání: Říjen 2013 Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění; Vyhlášena: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku; Vydání: Říjen 2013 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku; Vyhlášena: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) ČSN EN A1 ( ) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí; Vydání: Říjen 2013 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí; Vydání: Leden 2006 Asfalty a asfaltová pojiva - Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů; Vydání: Duben ČSN EN ISO ( ) kat.č Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek; (idt ISO 15110:2013); Vydání: Říjen

9 68. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti; Vydání: Říjen 2013 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu; Vydání: Říjen 2013 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky; Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace; Vydání: Říjen ČSN EN 1109 ( ) kat.č ČSN EN 1109 ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot; Vydání: Září ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen

10 ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Srpen ČSN EN 1844 ( ) kat.č ČSN EN 1844 ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Prosinec ČSN P ISO ( ) kat.č Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí; (mod ISO 21542:2011); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody; Vydání: Leden ČSN EN 1013 ( ) kat.č ČSN EN 1013 ( ) Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Světlopropustné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Duben 2013 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody; Vydání: Listopad 1998 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 2: Specifické požadavky a zkušební metody pro sklovláknité desky vyztužené polyesterovou pryskyřicí; Vydání: Říjen 1999 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 3: Specifické požadavky a zkušební metody pro desky z polyvinylchloridu; Vydání: Listopad 1998 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 4: Specifické požadavky a zkušební metody pro polykarbonátové (PC) desky; Vydání: Duben 2001 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 5: Specifické požadavky a zkušební metody pro polymethylmetakrylátové (PMMA) desky; Vydání: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a venkovní střechy, stěny a podhledy - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány; Vydání: Říjen

11 87. ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN 471+A1 ( ) Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky; (idt ISO 20471:2013); Vydání: Říjen 2013 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky; Vydání: Červenec ČSN EN ISO ( ) kat.č Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody; (idt ISO 10930:2012); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro; (idt ISO 23640:2011); Vydání: Říjen 2013 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro; Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky; Vydání: Říjen 2013 Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky; Vydání: Září ČSN EN 567 ( ) kat.č ČSN EN 567 ( ) Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen ČSN EN 71-4 ( ) kat.č ČSN EN 71-4 ( ) Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti; Vydání: Říjen 2013 Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti; Vydání: Duben

12 99. ČSN EN ISO ( ) kat.č Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů; (idt ISO 27789:2013); Vydání: Říjen 2013 ZMĚNY ČSN 100. ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; Vydání: Listopad 2008 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; Vydání: Květen 2006 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky; Vydání: Říjen 2003 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany; Vydání: Červen 2007 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku; Vydání: Červenec 2008 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec 2000 Změna Z5; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec 2000 Změna Z6; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Jističe pro zařízení (CBE); Vydání: Prosinec 2001 Změna A2; (idt IEC 60934:2000/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu; Vydání: Leden 2003 Změna A2; (idt IEC :2001/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nn - Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení - Propojení čidel ovládačů (AS-i); Vydání: Srpen 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; Vydání: Únor 2008 Změna A2*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů; Vydání: Červenec 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen

13 112. ČSN EN ( ) kat.č Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí; Vydání: Listopad 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení; Vydání: Květen 2004 Změna A2*); (idt IEC 60810:2003/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; Vydání: Srpen 2003 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky; Vydání: Únor 2012 Změna A11; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; Vydání: Únor 2005 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; Vydání: Listopad 2003 Změna Z2; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů; Vydání: Únor 2008 Změna A1; (idt IEC :2006/A1:2012); Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 2; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 3; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 4; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vydání: Září 2001 Změna Z4; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny; Vydání: Listopad 2006 Změna A1; (idt ISO :2005/Amd.1:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: Listopad 2007 Změna A3; (idt ISO :2007/Amd.3:2013); Vydání: Říjen

14 OPRAVY ČSN 125. ČSN EN ISO ( ) kat.č Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů; Vydání: Březen 2013 Oprava 1; (idt EN ISO :2012/AC:2013); (idt ISO :2011/Cor.1:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 126. ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody; Vydání: Červen 2011 Oprava 1; (idt EN :2010/AC:2012); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 127. ČSN EN ( ) kat.č Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem; Vydání: Listopad 2012 Oprava 1; Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 128. ČSN EN A2 ( ) kat.č Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost; Vydání: Říjen 2011 Oprava 1; (idt EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 129. ČSN EN ( ) kat.č Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny; Vydání: Březen 2013 Oprava 1; (idt EN :2012/AC:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 130. ČSN EN ( ) kat.č Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti; Vydání: Červenec 2010 Oprava 2; Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) ZRUŠENÉ ČSN 131. ČSN Premixy doplňkových látek; Vydání: Květen 1996; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 2: Příprava vzorků ke zkoušení; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 12: Stanovení obsahu vápníku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 14: Stanovení obsahu draslíku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 44: Stanovení obsahu kadmia a olova; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 68: Stanovení obsahu maduramicinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 69: Stanovení obsahu monenzinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k

15 138. ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 70: Stanovení obsahu narazinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 71: Stanovení obsahu nikarbazinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 72: Stanovení obsahu nitrovinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 75: Stanovení obsahu salinomycinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 82: Stanovení obsahu acetylaminonitrothiazolu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 84: Stanovení obsahu cholinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 85: Stanovení obsahu kurasanu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 86: Stanovení obsahu methioninu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 88: Stanovení obsahu přidaného threoninu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 92: Stanovení obsahu vitaminu C; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 93: Stanovení obsahu vitaminu K3; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 94: Stanovení obsahu zoalenu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 95: Stanovení obsahu amprolia a cholinu souběžně vedle sebe; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 96: Stanovení obsahu clopidolu a methylbenzochátu vedle sebe v Lerbecku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Toaletní mýdla. Společná ustanovení; Vydání: Červenec 1994; Zrušena k Ředitel odboru technické normalizace: Ing. Kratochvíl v. r. 15

16 OZNÁMENÍ č. 133/13 Úřadu pro technickou o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN podle 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených evropských a mezinárodních norem byly schváleny k přímému používání jako ČSN. Tyto evropské a mezinárodní normy se zařazují do soustavy českých technických norem s označením a třídicím znakem uvedeným níže (tyto normy se přejímají pouze tímto oznámením bez vydání titulní strany ČSN tiskem). Uvedené evropské a mezinárodní normy jsou dostupné v Úřadu pro technickou, Informační centrum, Biskupský dvůr č. 5, Praha 1. Poznámka: Pokud v názvu ČSN je uveden termín harmonizovaná norma, jedná se o český překlad tohoto termínu uvedeného v názvu přejímané evropské normy (telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje. U norem označených +) se připravuje převzetí překladem. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN 1. ČSN EN ISO 8094 ( ) kat.č ČSN EN ( ) Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou; EN ISO 8094:2013; ISO 8094:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou (ISO 8094:1984); Vydání: Červen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení; EN ISO :2013; ISO :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení; Vydání: Únor ČSN EN ( ) kat.č Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní; EN 16330:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN 9104 ( ) Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu; EN :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky na certifikační registrační programy systému managementu kvality; Vyhlášena: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu; EN :2013; Platí od ČSN EN 4629 ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování D e 300 mm; EN 4629:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje 16

17 ČSN EN 4629 ( ) Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popuštěná - Přířezy pro kování - De 300 mm; Vyhlášena: Květen ČSN EN 4266 ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada; EN 4266:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu; EN :2013; IEC :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách; EN :2013; IEC :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů; EN :2013; IEC :1991; IEC :1991/A1:1998; IEC :1991/A2:2012; Platí od S účinností od se zrušuje Magnetické materiály - Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro elektrotechniku; Vyhlášena: Září ČSN EN ( ) kat.č Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV; EN 62698:2013; IEC 62698:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Pojízdné hasicí přístroje Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO 2, které splňují požadavky EN ) ; EN :2013; Platí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou; CEN/TS :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně; EN 16329:2013; Platí od ČSN EN 1156 ( ) kat.č ČSN P ENV 1156 ( ) Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování; EN 1156:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování; Vyhlášena: Říjen

18 19. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku; EN 15031:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku; Vydání: Prosinec ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý; EN 15072:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN A1 ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát; EN 15073:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN A1 ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný; EN 15075:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný; EN 15077:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová; EN 15078:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová; Vydání: Prosinec ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný; EN 15076:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný; Vydání: Březen ČSN EN ISO ( ) kat.č Usně - Stanovení odrazivosti povrchu; EN ISO 17502:2013; ISO 17502:2013; Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů; EN ISO 17130:2013; ISO 17130:2013; Platí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5); CEN/TS 16450:2013; Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky +) ; EN ISO 20857:2013; ISO 20857:2010; Platí od

19 30. ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače; EN ISO :2013; ISO :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 2: Rozšiřovače; Vyhlášena: Srpen ČSN EN ISO 6873 ( ) kat.č Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky; EN ISO 6873:2013; ISO 6873:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6873 ( ) Dentální sádry; Vyhlášena: Červenec ČSN EN ISO ( ) kat.č Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP); EN ISO 13356:2013; ISO 13356:2008; Platí od ZMĚNY ČSN 33. ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CLC/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vyhlášena: Listopad 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od

20 39. ČSN EN ( ) kat.č Magnetické materiály - Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro elektrotechniku; Vyhlášena: Září 2001 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny; Vydání: Březen 2007 Změna A1; (idt EN ISO 21571:2005/A1:2013); (idt ISO 21571:2005/Amd.1:2013); Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice; Vydání: Leden 2008 Změna A1; (idt EN ISO 24276:2006/A1:2013); (idt ISO 24276:2006/Amd.1:2013); Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační; Vyhlášena: Červenec 2013 Změna A1; (idt EN ISO :2013/A1:2013); (idt ISO :2010/Amd.1:2013); Platí od Ředitel odboru technické normalizace: Ing. Kratochvíl v. r. 20

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 5 Zveřejněno dne 7. května 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 51/10

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2.

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 2 ÚNOR 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 15/09 o vydání ČSN, jejich změn, oprav

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 4 DUBEN 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 44/09 o harmonizovaných normách 2 ÚNMZ č. 45/09 o zrušených harmonizovaných

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 8. dubna 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 40/14 o vydání ČSN,

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2015 Úřadu pro technickou Číslo 5 Zveřejněno dne 8. května 2015 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OBSAH: Strana: Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 54/15 o vydání ČSN,

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

OZNÁMENÍ č. 162/13 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. o harmonizovaných normách

OZNÁMENÍ č. 162/13 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. o harmonizovaných normách ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OZNÁMENÍ č. 162/13 o harmonizovaných normách Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle 4a odst. 2 zákona

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 116/14

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou Číslo 2 Zveřejněno dne 8. února 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: ÚNMZ č. 19/12 o řešení mimořádného úkolu na vypracování změny Z1 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Číslo 11 Rozesláno dne: 6. listopadu 2003 Cenová skupina 457

Číslo 11 Rozesláno dne: 6. listopadu 2003 Cenová skupina 457 Ročník 2003 Číslo 11 Rozesláno dne: 6. listopadu 2003 Cenová skupina 457 ČÁST A OZNÁMENÍ OBSAH: Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ČSNI č. 43/03 o vydání

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 Měřicí klimatizované pracoviště L 1552 Pracoviště vibračních zkoušek Pracoviště komponentních zkoušek Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu Pracoviště

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 11 Zveřejněno dne 6. listopadu 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou Číslo 9 Zveřejněno dne 8. září 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ ÚNMZ č. 115/14 Strana: o sjednocení výkladu pojmu Spalinová cesta pro účely naplňování ustanovení právních předpisů

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Příloha k vyhlášce č. 263/2000 Sb. DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL

Příloha k vyhlášce č. 263/2000 Sb. DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL 263 VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 6. dubna 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 35/12 o vydání ČSN,

Více

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Ročník 2008 Číslo 5 Květen 2008 ČÁST A OZNÁMENÍ OBSAH: Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ČNI č. 28/08 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 2 Upozornění

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více