Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"

Transkript

1 Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 132/13 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 2 ÚNMZ č. 133/13 o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN 16 ÚNMZ č. 134/13 o zahájení zpracování návrhů českých technických norem 21 ÚNMZ č. 135/13 o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN 35 ÚNMZ č. 136/13 o veřejném projednání návrhů evropských norem CENELEC 38 ÚNMZ č. 137/13 o veřejném projednání návrhů evropských telekomunikačních norem 39 Oddíl 3. Metrologie ÚNMZ č. 140/13 o schválení typu měřidel a ES přezkoušení typu ve II. čtvrtletí Oddíl 4. Autorizace ÚNMZ č. 138/13 o udělení oprávnění pro QUALIFORM, a. s., Brno 42 ÚNMZ č. 139/13 o udělení oprávnění pro SILMOS-Q s. r. o., Brno 43 Oddíl 5. Akreditace ČIA, o.p.s. č. 10/13 o vydání osvědčení o akreditaci a o ukončení platnosti osvědčení o akreditaci 44 Oddíl 6. Ostatní oznámení MO ČR č. 10/13 o vydání seznamu nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků ke standardizačním dohodám, o zrušení standardizačních dohod a přistoupení ke standardizačním dohodám 59 ČÁST B INFORMACE ÚNMZ č. 11/13 Informačního střediska WTO o notifikacích Členů Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 67 ČÁST C SDĚLENÍ ÚNMZ o ukončení platnosti norem 71

2 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 2. České technické normy OZNÁMENÍ č. 132/13 Úřadu pro technickou o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení podle 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. VYDANÉ ČSN 1. ČSN kat.č Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika; (idt ISO :2009); Vydání: Říjen 2013 ČSN ISO 31-9 ( ) Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika; Vydání: Prosinec 1996 ČSN ISO ( ) Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření; Vydání: Prosinec ČSN EN ISO ( ) kat.č Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla; (idt ISO :2008); Vydání: Říjen 2013 ČSN ISO ( ) Veličiny a jednotky - Část 12: Podobnostní čísla; Vydání: Květen ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; Vydání: Listopad ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vydání: Říjen 2013 Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vyhlášena: Červenec

3 8. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B 2, B 3 a B 5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše kw; Vydání: Říjen 2013 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B 2, B 3 a B 5 se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše kw; Vyhlášena: Červenec ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany; Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CLC/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vyhlášena: Listopad ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení; Vyhlášena: Duben

4 16. ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu od 6 m; Vydání: Srpen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu 6 m a větší; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m; Vydání: Srpen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 3: Plavidla s délkou trupu menší než 6 m; Vydání: Srpen ČSN IEC ( ) kat.č Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec

5 27. ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody; Vydání: Říjen 2013 S účinností od spolu s vydáním ČSN EN až ČSN EN ( ) z října 2013 se zrušuje ČSN EN ( ) Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od spolu s vydáním ČSN EN ( ) z března 2013, ČSN EN ( ) ze srpna 2013, ČSN EN ( ) z května 2013, ČSN EN ( ) z května 2013 a ČSN EN ( ) z října 2013 se zrušuje Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP*); (idt IEC :2012); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část : Zkoušky integrity signálu do MHz na konektorech souborů IEC a IEC Zkoušky 28a až 28g*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i) *); (mod IEC :2008); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje 5

6 ČSN EN ( ) Spínací a řídicí přístroje nn - Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení - Propojení čidel ovládačů (AS-i); Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet*); (mod IEC :2010); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č ČSN EN ( ) Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů*); (idt IEC :2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC *); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U) *); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 4 ( ) kat.č ČSN EN ed. 3 ( ) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; (idt IEC :2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 4: Synchronní elektrické stroje s permanentními magnety napájené z elektronických měničů; (idt IEC :2012); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; (idt IEC 62281:2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje 6

7 ČSN EN ( ) Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; Vydání: Únor ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; (idt IEC 62133:2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; Vydání: Listopad ČSN ISO/IEC ( ) kat.č ČSN ISO/IEC ( ) Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb; Vydání: Říjen 2013 Informační technologie - Management služeb - Část 2: Soubor postupů; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC ( ) kat.č Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky; Vydání: Říjen 2013 Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky; Vydání: Duben ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN ISO ( ) Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 1: Všeobecně; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 2: Postřikovače polních plodin; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 3: Postřikovače prostorových kultur s podporou vzduchem; Vydání: Listopad

8 58. ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily; Vydání: Říjen 2013 část ČSN EN 1807+A1 ( ); Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily; Vydání: Říjen 2013 Jejím vydáním spolu s vydáním ČSN EN se zrušuje ČSN EN 1807+A1 ( ) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18: Formátovací kotoučové pily; Vydání: Říjen 2013 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště; Vydání: Srpen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů; Vydání: Říjen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků; Vydání: Říjen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody; Vydání: Říjen 2013 ČSN CEN/TS ( ) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody; Vyhlášena: Březen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění; Vydání: Říjen 2013 Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění; Vyhlášena: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku; Vydání: Říjen 2013 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku; Vyhlášena: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) ČSN EN A1 ( ) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí; Vydání: Říjen 2013 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí; Vydání: Leden 2006 Asfalty a asfaltová pojiva - Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů; Vydání: Duben ČSN EN ISO ( ) kat.č Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek; (idt ISO 15110:2013); Vydání: Říjen

9 68. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti; Vydání: Říjen 2013 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu; Vydání: Říjen 2013 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky; Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace; Vydání: Říjen ČSN EN 1109 ( ) kat.č ČSN EN 1109 ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot; Vydání: Září ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen

10 ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Srpen ČSN EN 1844 ( ) kat.č ČSN EN 1844 ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Prosinec ČSN P ISO ( ) kat.č Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí; (mod ISO 21542:2011); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody; Vydání: Leden ČSN EN 1013 ( ) kat.č ČSN EN 1013 ( ) Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Světlopropustné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Duben 2013 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody; Vydání: Listopad 1998 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 2: Specifické požadavky a zkušební metody pro sklovláknité desky vyztužené polyesterovou pryskyřicí; Vydání: Říjen 1999 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 3: Specifické požadavky a zkušební metody pro desky z polyvinylchloridu; Vydání: Listopad 1998 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 4: Specifické požadavky a zkušební metody pro polykarbonátové (PC) desky; Vydání: Duben 2001 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 5: Specifické požadavky a zkušební metody pro polymethylmetakrylátové (PMMA) desky; Vydání: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a venkovní střechy, stěny a podhledy - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány; Vydání: Říjen

11 87. ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN 471+A1 ( ) Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky; (idt ISO 20471:2013); Vydání: Říjen 2013 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky; Vydání: Červenec ČSN EN ISO ( ) kat.č Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody; (idt ISO 10930:2012); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro; (idt ISO 23640:2011); Vydání: Říjen 2013 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro; Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky; Vydání: Říjen 2013 Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky; Vydání: Září ČSN EN 567 ( ) kat.č ČSN EN 567 ( ) Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen ČSN EN 71-4 ( ) kat.č ČSN EN 71-4 ( ) Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti; Vydání: Říjen 2013 Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti; Vydání: Duben

12 99. ČSN EN ISO ( ) kat.č Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů; (idt ISO 27789:2013); Vydání: Říjen 2013 ZMĚNY ČSN 100. ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; Vydání: Listopad 2008 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; Vydání: Květen 2006 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky; Vydání: Říjen 2003 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany; Vydání: Červen 2007 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku; Vydání: Červenec 2008 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec 2000 Změna Z5; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec 2000 Změna Z6; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Jističe pro zařízení (CBE); Vydání: Prosinec 2001 Změna A2; (idt IEC 60934:2000/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu; Vydání: Leden 2003 Změna A2; (idt IEC :2001/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nn - Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení - Propojení čidel ovládačů (AS-i); Vydání: Srpen 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; Vydání: Únor 2008 Změna A2*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů; Vydání: Červenec 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen

13 112. ČSN EN ( ) kat.č Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí; Vydání: Listopad 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení; Vydání: Květen 2004 Změna A2*); (idt IEC 60810:2003/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; Vydání: Srpen 2003 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky; Vydání: Únor 2012 Změna A11; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; Vydání: Únor 2005 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; Vydání: Listopad 2003 Změna Z2; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů; Vydání: Únor 2008 Změna A1; (idt IEC :2006/A1:2012); Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 2; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 3; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 4; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vydání: Září 2001 Změna Z4; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny; Vydání: Listopad 2006 Změna A1; (idt ISO :2005/Amd.1:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: Listopad 2007 Změna A3; (idt ISO :2007/Amd.3:2013); Vydání: Říjen

14 OPRAVY ČSN 125. ČSN EN ISO ( ) kat.č Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů; Vydání: Březen 2013 Oprava 1; (idt EN ISO :2012/AC:2013); (idt ISO :2011/Cor.1:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 126. ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody; Vydání: Červen 2011 Oprava 1; (idt EN :2010/AC:2012); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 127. ČSN EN ( ) kat.č Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem; Vydání: Listopad 2012 Oprava 1; Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 128. ČSN EN A2 ( ) kat.č Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost; Vydání: Říjen 2011 Oprava 1; (idt EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 129. ČSN EN ( ) kat.č Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny; Vydání: Březen 2013 Oprava 1; (idt EN :2012/AC:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 130. ČSN EN ( ) kat.č Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti; Vydání: Červenec 2010 Oprava 2; Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) ZRUŠENÉ ČSN 131. ČSN Premixy doplňkových látek; Vydání: Květen 1996; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 2: Příprava vzorků ke zkoušení; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 12: Stanovení obsahu vápníku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 14: Stanovení obsahu draslíku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 44: Stanovení obsahu kadmia a olova; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 68: Stanovení obsahu maduramicinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 69: Stanovení obsahu monenzinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k

15 138. ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 70: Stanovení obsahu narazinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 71: Stanovení obsahu nikarbazinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 72: Stanovení obsahu nitrovinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 75: Stanovení obsahu salinomycinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 82: Stanovení obsahu acetylaminonitrothiazolu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 84: Stanovení obsahu cholinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 85: Stanovení obsahu kurasanu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 86: Stanovení obsahu methioninu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 88: Stanovení obsahu přidaného threoninu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 92: Stanovení obsahu vitaminu C; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 93: Stanovení obsahu vitaminu K3; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 94: Stanovení obsahu zoalenu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 95: Stanovení obsahu amprolia a cholinu souběžně vedle sebe; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 96: Stanovení obsahu clopidolu a methylbenzochátu vedle sebe v Lerbecku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Toaletní mýdla. Společná ustanovení; Vydání: Červenec 1994; Zrušena k Ředitel odboru technické normalizace: Ing. Kratochvíl v. r. 15

16 OZNÁMENÍ č. 133/13 Úřadu pro technickou o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN podle 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených evropských a mezinárodních norem byly schváleny k přímému používání jako ČSN. Tyto evropské a mezinárodní normy se zařazují do soustavy českých technických norem s označením a třídicím znakem uvedeným níže (tyto normy se přejímají pouze tímto oznámením bez vydání titulní strany ČSN tiskem). Uvedené evropské a mezinárodní normy jsou dostupné v Úřadu pro technickou, Informační centrum, Biskupský dvůr č. 5, Praha 1. Poznámka: Pokud v názvu ČSN je uveden termín harmonizovaná norma, jedná se o český překlad tohoto termínu uvedeného v názvu přejímané evropské normy (telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje. U norem označených +) se připravuje převzetí překladem. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN 1. ČSN EN ISO 8094 ( ) kat.č ČSN EN ( ) Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou; EN ISO 8094:2013; ISO 8094:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou (ISO 8094:1984); Vydání: Červen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení; EN ISO :2013; ISO :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení; Vydání: Únor ČSN EN ( ) kat.č Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní; EN 16330:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN 9104 ( ) Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu; EN :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky na certifikační registrační programy systému managementu kvality; Vyhlášena: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu; EN :2013; Platí od ČSN EN 4629 ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování D e 300 mm; EN 4629:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje 16

17 ČSN EN 4629 ( ) Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popuštěná - Přířezy pro kování - De 300 mm; Vyhlášena: Květen ČSN EN 4266 ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada; EN 4266:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu; EN :2013; IEC :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách; EN :2013; IEC :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů; EN :2013; IEC :1991; IEC :1991/A1:1998; IEC :1991/A2:2012; Platí od S účinností od se zrušuje Magnetické materiály - Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro elektrotechniku; Vyhlášena: Září ČSN EN ( ) kat.č Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV; EN 62698:2013; IEC 62698:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Pojízdné hasicí přístroje Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO 2, které splňují požadavky EN ) ; EN :2013; Platí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou; CEN/TS :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně; EN 16329:2013; Platí od ČSN EN 1156 ( ) kat.č ČSN P ENV 1156 ( ) Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování; EN 1156:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování; Vyhlášena: Říjen

18 19. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku; EN 15031:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku; Vydání: Prosinec ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý; EN 15072:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN A1 ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát; EN 15073:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN A1 ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný; EN 15075:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný; EN 15077:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová; EN 15078:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová; Vydání: Prosinec ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný; EN 15076:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný; Vydání: Březen ČSN EN ISO ( ) kat.č Usně - Stanovení odrazivosti povrchu; EN ISO 17502:2013; ISO 17502:2013; Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů; EN ISO 17130:2013; ISO 17130:2013; Platí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5); CEN/TS 16450:2013; Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky +) ; EN ISO 20857:2013; ISO 20857:2010; Platí od

19 30. ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače; EN ISO :2013; ISO :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 2: Rozšiřovače; Vyhlášena: Srpen ČSN EN ISO 6873 ( ) kat.č Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky; EN ISO 6873:2013; ISO 6873:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6873 ( ) Dentální sádry; Vyhlášena: Červenec ČSN EN ISO ( ) kat.č Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP); EN ISO 13356:2013; ISO 13356:2008; Platí od ZMĚNY ČSN 33. ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CLC/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vyhlášena: Listopad 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od

20 39. ČSN EN ( ) kat.č Magnetické materiály - Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro elektrotechniku; Vyhlášena: Září 2001 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny; Vydání: Březen 2007 Změna A1; (idt EN ISO 21571:2005/A1:2013); (idt ISO 21571:2005/Amd.1:2013); Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice; Vydání: Leden 2008 Změna A1; (idt EN ISO 24276:2006/A1:2013); (idt ISO 24276:2006/Amd.1:2013); Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační; Vyhlášena: Červenec 2013 Změna A1; (idt EN ISO :2013/A1:2013); (idt ISO :2010/Amd.1:2013); Platí od Ředitel odboru technické normalizace: Ing. Kratochvíl v. r. 20

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/10 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 Ročník 2001 Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 DÍL 1 Samostatně neprodejné OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 66/01 o harmonizovaných

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 8. dubna 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 34/13 o určených normách 2 ÚNMZ č. 35/13 o zrušených

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2.

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 5 květen 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 48/09 o vydání ČSN, jejich změn, oprav

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. ACRI Akademie Praha 4. května 2011 CTN ACRI TNK 126 Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. Zajištění: Úkoly CTN ACRI v oblasti TNK 126 - Elektrotechnika v dopravě - tvorby českých technických

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou Číslo 1 Zveřejněno dne 6. ledna 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 01/12 o vydání ČSN,

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou Číslo 11 Zveřejněno dne 8. listopadu 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 116/10 o určených normách 2 ÚNMZ č. 117/10

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.2.2011 Úřední věstník Evropské unie C 59/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 11.11.2010 CS Úřední věstník Evropské unie C 306/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu

Více

NABÍDKA č. 2015/02 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/02 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/02 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

NABÍDKA č. 2011/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2011/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2011/10 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2011 Úřadu pro technickou Číslo 2 Zveřejněno dne 8. února 2011 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 12/11 o určených normách dle vyhlášky č. 239/1998

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

NABÍDKA č. 2013/04. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/04. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/04 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Pod Lisem 129, 171 02Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Pod Lisem 129, 171 02Praha 8 - Troja Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby) 1* Ostatní pryžové výrobky (jen výrobky z pryže technické pro elektrotechnické účely) 2* Radiátory a kotle ústředního topení, včetně opravy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2016/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Číslo 10 Rozesláno dne: 6. října 2003 Cenová skupina 457

Číslo 10 Rozesláno dne: 6. října 2003 Cenová skupina 457 Ročník 2003 Číslo 10 Rozesláno dne: 6. října 2003 Cenová skupina 457 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OBSAH: Strana: Oddíl 2. České technické normy ČSNI č. 39/03 o vydání ČSN,

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2011 Úřadu pro technickou Číslo 10 Zveřejněno dne 7. října 2011 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 106/11 o vydání

Více

EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 - Běchovice

EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 - Běchovice List 1 z 18 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři na webových

Více

NABÍDKA č. 2014/01. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2014/01. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 014/01 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu na adresu info@technickenormy.cz nebo

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 2 Zveřejněno dne 7. února 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 13/14

Více

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01 Doklad Rezim CisloPolozky DatumPropusteni NazevCelnihoUradu ZemePuvoduKod PolozkaKn TARICKod MnozstviMJ PopisZbozi Hmotnost Hodnota SumaPoplatkuCloVymerene CelkovaCastkaPoplatku NazevDruhuDopravy PopisZB

Více

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Ročník 2008 Číslo 2 Únor 2008 ČÁST A OZNÁMENÍ OBSAH: Strana: ÚNMZ č. 06/08 o nově vydaných Sbornících TH ÚNMZ 2 Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ČNI č. 08/08 o

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

idt HD 623 S1:1996 Specification for joints, stop ends and outdoor terminations for distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 kv

idt HD 623 S1:1996 Specification for joints, stop ends and outdoor terminations for distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 kv ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.20;29.240.20 Září 1998 Specifikace spojek, izolačních ČSN 34 7408 koncovek a venkovních kabelových koncovek pro distribuční kabely o jmenovitém napětí 0,6/1 kv idt HD 623

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky

ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky ČESKÁ NORMA ICS 17.140.70;23.040.10 Březen 1996 Ocelové trubky ČSN 42 0022 ASFALTOVÁ IZOLACE TRUBEK NAD DN 50 Steel pipes. Bituminous coating of pipes above DN 50, incl Tubes d'acier. Revetement bitume

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 011/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu na adresu info@technickenormy.cz

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 5 Zveřejněno dne 7. května 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 47/14

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

Číslo 5 Rozesláno dne: 7. května 2003 Cenová skupina 457

Číslo 5 Rozesláno dne: 7. května 2003 Cenová skupina 457 Ročník 2003 Číslo 5 Rozesláno dne: 7. května 2003 Cenová skupina 457 ČÁST A OZNÁMENÍ OBSAH: Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ČSNI č. 18/03 o vydání ČSN,

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 2. 051653 3. 4. 1. vydání METROLOGICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU AČR PŘI POŘIZOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ MAJETKU

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

NABÍDKA č. 2011/05 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

Číslo 7 Rozesláno dne: 11. července 2005 Cenová skupina 459

Číslo 7 Rozesláno dne: 11. července 2005 Cenová skupina 459 Ročník 2005 Číslo 7 Rozesláno dne: 11. července 2005 Cenová skupina 459 Díl I. Samostatně neprodejné ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy OBSAH: Strana:

Více

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ 25.2.2009 C 46/11 INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 5 Zveřejněno dne 7. května 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 51/10

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou Číslo 11 Zveřejněno dne 7. listopadu 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 129/14 o vydání

Více

Normy kde je hledat a získávat

Normy kde je hledat a získávat VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů DEGRADAČNÍ PROCESY Přehledové kapitoly Normy kde je hledat a získávat VŠB-TU Ostrava, FEI,

Více

(Text s významem pro EHP) (2008/C 111/10) CEN EN 764-7:2002 Tlaková zařízení Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

(Text s významem pro EHP) (2008/C 111/10) CEN EN 764-7:2002 Tlaková zařízení Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení C 111/26 6.5.2008 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Text s významem pro EHP)

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012 Perspektivy elektromobility I Legislativa a standardizace v elektromobilitě 20. března 2012 Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ing. Jarmil Mikulík vedoucí úseku certifikace o obchodu ADRESA:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2002 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Říjen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Principes pour un travail de sécurité

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2015 Úřadu pro technickou Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2015 ČÁST A OZNÁMENÍ OBSAH: Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 107/15 o určených normách 2 ÚNMZ č. 108/15 o zrušených

Více

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2009/C 226/04)

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2009/C 226/04) 19.9.2009 Úřední věstník Evropské unie C 226/7 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Applications ferroviaires Convertisseurs de puissance embarqués sur le matériel roulant Partie 1: Caractéristiques et méthodes

Applications ferroviaires Convertisseurs de puissance embarqués sur le matériel roulant Partie 1: Caractéristiques et méthodes ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2015 Drážní zařízení Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech Část 1: Charakteristiky a zkušební metody ČSN EN 61287-1 ed. 2 33 3551 idt IEC 61287-1:2014

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2.

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2011/C 168/02) První zveřejnění v Úředním věstníku

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2011/C 168/02) První zveřejnění v Úředním věstníku C 168/2 Úřední věstník Evropské unie 8.6.2011 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více