Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"

Transkript

1 Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 132/13 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 2 ÚNMZ č. 133/13 o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN 16 ÚNMZ č. 134/13 o zahájení zpracování návrhů českých technických norem 21 ÚNMZ č. 135/13 o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN 35 ÚNMZ č. 136/13 o veřejném projednání návrhů evropských norem CENELEC 38 ÚNMZ č. 137/13 o veřejném projednání návrhů evropských telekomunikačních norem 39 Oddíl 3. Metrologie ÚNMZ č. 140/13 o schválení typu měřidel a ES přezkoušení typu ve II. čtvrtletí Oddíl 4. Autorizace ÚNMZ č. 138/13 o udělení oprávnění pro QUALIFORM, a. s., Brno 42 ÚNMZ č. 139/13 o udělení oprávnění pro SILMOS-Q s. r. o., Brno 43 Oddíl 5. Akreditace ČIA, o.p.s. č. 10/13 o vydání osvědčení o akreditaci a o ukončení platnosti osvědčení o akreditaci 44 Oddíl 6. Ostatní oznámení MO ČR č. 10/13 o vydání seznamu nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků ke standardizačním dohodám, o zrušení standardizačních dohod a přistoupení ke standardizačním dohodám 59 ČÁST B INFORMACE ÚNMZ č. 11/13 Informačního střediska WTO o notifikacích Členů Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 67 ČÁST C SDĚLENÍ ÚNMZ o ukončení platnosti norem 71

2 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 2. České technické normy OZNÁMENÍ č. 132/13 Úřadu pro technickou o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení podle 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. VYDANÉ ČSN 1. ČSN kat.č Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika; (idt ISO :2009); Vydání: Říjen 2013 ČSN ISO 31-9 ( ) Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika; Vydání: Prosinec 1996 ČSN ISO ( ) Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření; Vydání: Prosinec ČSN EN ISO ( ) kat.č Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla; (idt ISO :2008); Vydání: Říjen 2013 ČSN ISO ( ) Veličiny a jednotky - Část 12: Podobnostní čísla; Vydání: Květen ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; Vydání: Listopad ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vydání: Říjen 2013 Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vyhlášena: Červenec

3 8. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B 2, B 3 a B 5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše kw; Vydání: Říjen 2013 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B 2, B 3 a B 5 se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše kw; Vyhlášena: Červenec ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany; Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CLC/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vyhlášena: Listopad ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení; Vyhlášena: Duben

4 16. ČSN EN ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vyhlášena: Duben ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu od 6 m; Vydání: Srpen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu 6 m a větší; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m; Vydání: Srpen ČSN EN ISO ( ) kat.č Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO ( ) Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 3: Plavidla s délkou trupu menší než 6 m; Vydání: Srpen ČSN IEC ( ) kat.č Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec

5 27. ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace; Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje část ČSN EN ( ); Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody; Vydání: Říjen 2013 S účinností od spolu s vydáním ČSN EN až ČSN EN ( ) z října 2013 se zrušuje ČSN EN ( ) Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od spolu s vydáním ČSN EN ( ) z března 2013, ČSN EN ( ) ze srpna 2013, ČSN EN ( ) z května 2013, ČSN EN ( ) z května 2013 a ČSN EN ( ) z října 2013 se zrušuje Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP*); (idt IEC :2012); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část : Zkoušky integrity signálu do MHz na konektorech souborů IEC a IEC Zkoušky 28a až 28g*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i) *); (mod IEC :2008); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje 5

6 ČSN EN ( ) Spínací a řídicí přístroje nn - Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení - Propojení čidel ovládačů (AS-i); Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet*); (mod IEC :2010); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č ČSN EN ( ) Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů*); (idt IEC :2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů; Vydání: Červenec ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC *); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U) *); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí*); (idt IEC :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 4 ( ) kat.č ČSN EN ed. 3 ( ) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; (idt IEC :2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 4: Synchronní elektrické stroje s permanentními magnety napájené z elektronických měničů; (idt IEC :2012); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; (idt IEC 62281:2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje 6

7 ČSN EN ( ) Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; Vydání: Únor ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; (idt IEC 62133:2012); Vydání: Říjen 2013 S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; Vydání: Listopad ČSN ISO/IEC ( ) kat.č ČSN ISO/IEC ( ) Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb; Vydání: Říjen 2013 Informační technologie - Management služeb - Část 2: Soubor postupů; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC ( ) kat.č Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky; Vydání: Říjen 2013 Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky; Vydání: Duben ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN ISO ( ) Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně; (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 1: Všeobecně; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 2: Postřikovače polních plodin; Vydání: Listopad ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ( ) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje - Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv - Ochrana životního prostředí - Část 3: Postřikovače prostorových kultur s podporou vzduchem; Vydání: Listopad

8 58. ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily; Vydání: Říjen 2013 část ČSN EN 1807+A1 ( ); Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily; Vydání: Říjen 2013 Jejím vydáním spolu s vydáním ČSN EN se zrušuje ČSN EN 1807+A1 ( ) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18: Formátovací kotoučové pily; Vydání: Říjen 2013 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště; Vydání: Srpen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů; Vydání: Říjen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků; Vydání: Říjen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody; Vydání: Říjen 2013 ČSN CEN/TS ( ) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody; Vyhlášena: Březen ČSN P CEN/TS ( ) kat.č ČSN P CEN/TS ( ) Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění; Vydání: Říjen 2013 Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění; Vyhlášena: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku; Vydání: Říjen 2013 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku; Vyhlášena: Říjen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) ČSN EN A1 ( ) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí; Vydání: Říjen 2013 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí; Vydání: Leden 2006 Asfalty a asfaltová pojiva - Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů; Vydání: Duben ČSN EN ISO ( ) kat.č Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek; (idt ISO 15110:2013); Vydání: Říjen

9 68. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti; Vydání: Říjen 2013 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu; Vydání: Říjen 2013 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu; Vydání: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky; Vydání: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace; Vydání: Říjen ČSN EN 1109 ( ) kat.č ČSN EN 1109 ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot; Vydání: Září ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen

10 ČSN EN ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Srpen ČSN EN 1844 ( ) kat.č ČSN EN 1844 ( ) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2013 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Prosinec ČSN P ISO ( ) kat.č Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí; (mod ISO 21542:2011); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky; Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ( ) Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky; Vydání: Květen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody; Vydání: Leden ČSN EN 1013 ( ) kat.č ČSN EN 1013 ( ) Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Světlopropustné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Duben 2013 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody; Vydání: Listopad 1998 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 2: Specifické požadavky a zkušební metody pro sklovláknité desky vyztužené polyesterovou pryskyřicí; Vydání: Říjen 1999 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 3: Specifické požadavky a zkušební metody pro desky z polyvinylchloridu; Vydání: Listopad 1998 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 4: Specifické požadavky a zkušební metody pro polykarbonátové (PC) desky; Vydání: Duben 2001 ČSN EN ( ) Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 5: Specifické požadavky a zkušební metody pro polymethylmetakrylátové (PMMA) desky; Vydání: Duben ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a venkovní střechy, stěny a podhledy - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Srpen ČSN EN ( ) kat.č Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány; Vydání: Říjen

11 87. ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého); (idt ISO :2013); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN 471+A1 ( ) Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky; (idt ISO 20471:2013); Vydání: Říjen 2013 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky; Vydání: Červenec ČSN EN ISO ( ) kat.č Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody; (idt ISO 10930:2012); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro; (idt ISO 23640:2011); Vydání: Říjen 2013 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro; Vydání: Červen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky; Vydání: Říjen 2013 Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky; Vydání: Září ČSN EN 567 ( ) kat.č ČSN EN 567 ( ) Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013 Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen ČSN EN 71-4 ( ) kat.č ČSN EN 71-4 ( ) Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti; Vydání: Říjen 2013 Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti; Vydání: Duben

12 99. ČSN EN ISO ( ) kat.č Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů; (idt ISO 27789:2013); Vydání: Říjen 2013 ZMĚNY ČSN 100. ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy; Vydání: Listopad 2008 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky; Vydání: Květen 2006 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky; Vydání: Říjen 2003 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC a IEC Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany; Vydání: Červen 2007 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku; Vydání: Červenec 2008 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec 2000 Změna Z5; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně; Vydání: Červenec 2000 Změna Z6; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Jističe pro zařízení (CBE); Vydání: Prosinec 2001 Změna A2; (idt IEC 60934:2000/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu; Vydání: Leden 2003 Změna A2; (idt IEC :2001/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Spínací a řídicí přístroje nn - Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení - Propojení čidel ovládačů (AS-i); Vydání: Srpen 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; Vydání: Únor 2008 Změna A2*); Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů; Vydání: Červenec 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen

13 112. ČSN EN ( ) kat.č Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí; Vydání: Listopad 2002 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení; Vydání: Květen 2004 Změna A2*); (idt IEC 60810:2003/A2:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ed. 3 ( ) kat.č Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; Vydání: Srpen 2003 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky; Vydání: Únor 2012 Změna A11; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy; Vydání: Únor 2005 Změna Z1; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené; Vydání: Listopad 2003 Změna Z2; Vydání: Říjen ČSN EN ed. 2 ( ) kat.č Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů; Vydání: Únor 2008 Změna A1; (idt IEC :2006/A1:2012); Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 2; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 3; Vydání: Říjen ČSN ISO/IEC Amd. 1 ( ) kat.č Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko; Vydání: Červen 2013 Změna Amd. 4; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vydání: Září 2001 Změna Z4; Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny; Vydání: Listopad 2006 Změna A1; (idt ISO :2005/Amd.1:2013); Vydání: Říjen ČSN EN ISO ( ) kat.č Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: Listopad 2007 Změna A3; (idt ISO :2007/Amd.3:2013); Vydání: Říjen

14 OPRAVY ČSN 125. ČSN EN ISO ( ) kat.č Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů; Vydání: Březen 2013 Oprava 1; (idt EN ISO :2012/AC:2013); (idt ISO :2011/Cor.1:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 126. ČSN EN ( ) kat.č Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody; Vydání: Červen 2011 Oprava 1; (idt EN :2010/AC:2012); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 127. ČSN EN ( ) kat.č Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem; Vydání: Listopad 2012 Oprava 1; Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 128. ČSN EN A2 ( ) kat.č Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost; Vydání: Říjen 2011 Oprava 1; (idt EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 129. ČSN EN ( ) kat.č Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny; Vydání: Březen 2013 Oprava 1; (idt EN :2012/AC:2013); Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) 130. ČSN EN ( ) kat.č Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti; Vydání: Červenec 2010 Oprava 2; Vydání: Říjen 2013 (Oprava je vydána tiskem) ZRUŠENÉ ČSN 131. ČSN Premixy doplňkových látek; Vydání: Květen 1996; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 2: Příprava vzorků ke zkoušení; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 12: Stanovení obsahu vápníku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 14: Stanovení obsahu draslíku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 44: Stanovení obsahu kadmia a olova; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 68: Stanovení obsahu maduramicinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 69: Stanovení obsahu monenzinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k

15 138. ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 70: Stanovení obsahu narazinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 71: Stanovení obsahu nikarbazinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 72: Stanovení obsahu nitrovinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 75: Stanovení obsahu salinomycinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 82: Stanovení obsahu acetylaminonitrothiazolu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 84: Stanovení obsahu cholinu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 85: Stanovení obsahu kurasanu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 86: Stanovení obsahu methioninu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 88: Stanovení obsahu přidaného threoninu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 92: Stanovení obsahu vitaminu C; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 93: Stanovení obsahu vitaminu K3; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 94: Stanovení obsahu zoalenu; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 95: Stanovení obsahu amprolia a cholinu souběžně vedle sebe; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Metody zkoušení krmiv - Část 96: Stanovení obsahu clopidolu a methylbenzochátu vedle sebe v Lerbecku; Vydání: Prosinec 1998; Zrušena k ČSN Toaletní mýdla. Společná ustanovení; Vydání: Červenec 1994; Zrušena k Ředitel odboru technické normalizace: Ing. Kratochvíl v. r. 15

16 OZNÁMENÍ č. 133/13 Úřadu pro technickou o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN podle 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených evropských a mezinárodních norem byly schváleny k přímému používání jako ČSN. Tyto evropské a mezinárodní normy se zařazují do soustavy českých technických norem s označením a třídicím znakem uvedeným níže (tyto normy se přejímají pouze tímto oznámením bez vydání titulní strany ČSN tiskem). Uvedené evropské a mezinárodní normy jsou dostupné v Úřadu pro technickou, Informační centrum, Biskupský dvůr č. 5, Praha 1. Poznámka: Pokud v názvu ČSN je uveden termín harmonizovaná norma, jedná se o český překlad tohoto termínu uvedeného v názvu přejímané evropské normy (telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje. U norem označených +) se připravuje převzetí překladem. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN 1. ČSN EN ISO 8094 ( ) kat.č ČSN EN ( ) Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou; EN ISO 8094:2013; ISO 8094:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou (ISO 8094:1984); Vydání: Červen ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení; EN ISO :2013; ISO :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení; Vydání: Únor ČSN EN ( ) kat.č Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní; EN 16330:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN 9104 ( ) Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu; EN :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky na certifikační registrační programy systému managementu kvality; Vyhlášena: Listopad ČSN EN ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu; EN :2013; Platí od ČSN EN 4629 ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování D e 300 mm; EN 4629:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje 16

17 ČSN EN 4629 ( ) Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popuštěná - Přířezy pro kování - De 300 mm; Vyhlášena: Květen ČSN EN 4266 ( ) kat.č Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada; EN 4266:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu; EN :2013; IEC :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách; EN :2013; IEC :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů; EN :2013; IEC :1991; IEC :1991/A1:1998; IEC :1991/A2:2012; Platí od S účinností od se zrušuje Magnetické materiály - Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro elektrotechniku; Vyhlášena: Září ČSN EN ( ) kat.č Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV; EN 62698:2013; IEC 62698:2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Pojízdné hasicí přístroje Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO 2, které splňují požadavky EN ) ; EN :2013; Platí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou; CEN/TS :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra; EN :2013; Platí od ČSN EN ( ) kat.č Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně; EN 16329:2013; Platí od ČSN EN 1156 ( ) kat.č ČSN P ENV 1156 ( ) Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování; EN 1156:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování; Vyhlášena: Říjen

18 19. ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku; EN 15031:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku; Vydání: Prosinec ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý; EN 15072:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN A1 ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát; EN 15073:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN A1 ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát; Vydání: Říjen ČSN EN ( ) kat.č Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný; EN 15075:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný; EN 15077:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný; Vydání: Březen ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová; EN 15078:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová; Vydání: Prosinec ČSN EN ( ) kat.č ČSN EN ( ) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný; EN 15076:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný; Vydání: Březen ČSN EN ISO ( ) kat.č Usně - Stanovení odrazivosti povrchu; EN ISO 17502:2013; ISO 17502:2013; Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů; EN ISO 17130:2013; ISO 17130:2013; Platí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5); CEN/TS 16450:2013; Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky +) ; EN ISO 20857:2013; ISO 20857:2010; Platí od

19 30. ČSN EN ISO ( ) kat.č ČSN EN ISO ( ) Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače; EN ISO :2013; ISO :2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 2: Rozšiřovače; Vyhlášena: Srpen ČSN EN ISO 6873 ( ) kat.č Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky; EN ISO 6873:2013; ISO 6873:2013; Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6873 ( ) Dentální sádry; Vyhlášena: Červenec ČSN EN ISO ( ) kat.č Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP); EN ISO 13356:2013; ISO 13356:2008; Platí od ZMĚNY ČSN 33. ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CLC/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel; Vyhlášena: Listopad 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN P CEN/TS ( ) kat.č Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny; Vyhlášena: Duben 2011 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od

20 39. ČSN EN ( ) kat.č Magnetické materiály - Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro elektrotechniku; Vyhlášena: Září 2001 Změna Z1; Platí od Souběžně s touto normou platí ČSN EN ( ) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny; Vydání: Březen 2007 Změna A1; (idt EN ISO 21571:2005/A1:2013); (idt ISO 21571:2005/Amd.1:2013); Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice; Vydání: Leden 2008 Změna A1; (idt EN ISO 24276:2006/A1:2013); (idt ISO 24276:2006/Amd.1:2013); Platí od ČSN EN ISO ( ) kat.č Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační; Vyhlášena: Červenec 2013 Změna A1; (idt EN ISO :2013/A1:2013); (idt ISO :2010/Amd.1:2013); Platí od Ředitel odboru technické normalizace: Ing. Kratochvíl v. r. 20

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2.

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2015 Úřadu pro technickou Číslo 5 Zveřejněno dne 8. května 2015 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OBSAH: Strana: Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 54/15 o vydání ČSN,

Více

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy

OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Ročník 2007 Číslo 5 Květen 2007 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OBSAH: Strana: Oddíl 2. České technické normy ČNI č. 30/07 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení 2 Upozornění

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2012 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 6. dubna 2012 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 35/12 o vydání ČSN,

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2015 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 2 Zveřejněno dne 6. února 2015 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 20/15

Více

OZNÁMENÍ č. 162/13 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. o harmonizovaných normách

OZNÁMENÍ č. 162/13 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. o harmonizovaných normách ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy OZNÁMENÍ č. 162/13 o harmonizovaných normách Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle 4a odst. 2 zákona

Více

Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459

Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459 Ročník 2006 Číslo 9 Rozesláno dne: 8. září 2006 Cenová skupina 459 ČÁST A OZNÁMENÍ Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy DÍL I Samostatně neprodejné OBSAH: Strana: ÚNMZ č. 47/06 o harmonizovaných

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 7 Zveřejněno dne 8. července 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č.

Více

Ochrana zdraví v českých technických normách

Ochrana zdraví v českých technických normách Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 2/2006 Ochrana zdraví v českých technických normách Praha, červenec 2006 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr.

Více

ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY VŠEOBECNÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDPISY

ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY VŠEOBECNÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDPISY STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY VŠEOBECNÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDPISY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2011 Učební texty pro další vzdělávání v oboru ELEKTRIKÁŘ

Více

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM 1. díl 01 OBECNÁ TŘÍDA 02 STROJNÍ SOUČÁSTI 03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU 04 SLÉVÁRENSTVÍ 05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ 06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 28 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Třetí - aktualizované vydání změna č. 3 Schváleno VŘ DDC č.j.

Více

Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech

Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech Praha, říjen

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní protikorozní ochrany

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní protikorozní ochrany Stran: 1 / 38 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím SMP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu SMP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine

X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Bezpečnost v elektrotechnice

Bezpečnost v elektrotechnice Bezpečnost v elektrotechnice Garant předmětu: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Autoři textu: doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 20.8. 2011 Zařazení předmětu Předmět

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Likvidace autovraků - Varnsdorf

Likvidace autovraků - Varnsdorf Severočeské sběrné suroviny a.s.,švermova 117, 460 10 Liberec Likvidace autovraků - Varnsdorf O Z N Á M E N Í záměru podle 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

KATALOG SLUŽEB 2011-12

KATALOG SLUŽEB 2011-12 APC, Certifikační sdružení pro personál Association for Personnel Certification KATALOG SLUŽEB 2011-12 Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9, tel.: +420 246 061 395, fax: + 420 246 061 399 KVALIFIKACE A CERTIFIKACE

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více