Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

2

3 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany

4

5 OBSAH ÚVOD SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY Domov pro seniory Odlehčovací služby Pečovatelská služba ALZHEIMERCENTRUM PRÁCHEŇ, O.P.S Domov se zvláštním režimem Denní stacionář CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA, O.P.S Sociálně terapeutické dílny DOPROVODNÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dům s pečovatelskou službou Vodňany Dům s pečovatelskou službou Bavorov SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, O.S ÚŘADY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ VODŇANY MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vodňany KRIZOVÁ ČÍSLA

6 Úvod Katalog sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany představuje přehled nabídky sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany. Naleznete v něm především základní informace o nabídce sociálních i doprovodných služeb na Vodňansku, kontaktní údaje na jejich poskytovatele a informace o časových možnostech využívání těchto služeb. Katalog vznikl jako jeden z výstupů zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Katalog je členěn do několika částí. Úvodní informace (obecné informace o sociálních službách, vysvětlení důležitých pojmů a přehled typů sociálních služeb); Služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dostupné na Vodňansku (poskytovatelé sociálních služeb působící přímo v území obce s rozšířenou působností Vodňany); Přehled souvisejících a doprovodných služeb (služby a informace, které nejsou poskytovány dle výše uvedeného zákona, ale se sociální oblastí úzce souvisí, krizová čísla). Úřady poskytující sociální pomoc. Telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových situacích. 4

7 Sociální služby Sociální služby pomáhají lidem při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomáhají při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomáhají s výchovou, poskytováním informací, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Dále je prostřednictvím sociálních služeb poskytována psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Cíle sociálních služeb jsou mimo jiné - podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu - rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život - snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba. Kdo sociální služby poskytuje: Sociální služby poskytují nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vlastní tzv. oprávnění k poskytování sociálních služeb. Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby. Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče. Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb. Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na poskytování služby. 5

8

9 Sociální služby na území správního obvodu ORP Vodňany 7

10 Centrum sociální pomoci Vodňany Adresa: Žižkovo nám. 21, Vodňany Právní forma: příspěvková organizace Telefon: , Internetové stránky: Kontaktní osoby: Bc. Daniela Davidová Zřizovatel: město Vodňany Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách) - domov pro seniory - odlehčovací služby - pečovatelská služba. Historie poskytovatele: Centrum sociální pomoci Vodňany vzniklo rozhodnutím Zastupitelstva města Vodňany jako organizace se samostatnou právní subjektivitou ke dni 1. ledna Předcházející historie sociálních služeb na Vodňansku je spjata s Okresním ústavem národního zdraví ve Strakonicích. Dějiny domova důchodců sahají do padesátých let minulého století, přičemž samotná budova domova pochází ze středověku a sloužila v minulosti jako chudobinec. Pečovatelská služba je poskytována rovněž s dlouholetou tradicí. Sídlo organizace se nachází v blízkosti centra města Vodňany. Jedná se o komplex dvou budov navzájem propojených schodištěm. Starší z budov komplexu prošla celkovou rekonstrukcí v roce Modernizace a rekonstrukce nové budovy byla zahájena v roce 2006 a dokončena počátkem roku Domov pro seniory Posláním domova je poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu samostatnosti v souladu s jejich běžným způsobem života a s využitím přirozených vazeb s okolím. Ubytování je poskytováno většinou v 1- a 2-lůžkových pokojích, které jsou nově vybaveny. Strava se podává 3x denně s možností doplnění o svačiny a druhou večeři. 8

11 Klientům je v zařízení poskytována komplexní péče zahrnující péči sociální, ošetřovatelskou a zdravotní. Uživatelů jsou sociální služby poskytovány 24 hodin denně, lékař dochází do zařízení podle potřeby, nejméně 2x týdně. Společenské a aktivizační programy jsou organizovány denně. Podle potřeby se provádí trénink chůze, pohybová cvičení a masáže. Podle potřeby je klientům poskytována i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání, vstávání, přesunu na vozík či změnách poloh), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí (vyřizování žádostí, korespondence). Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují sociální péči, která jim nemůže být poskytnuta v jiné formě. Trvalými změnami zdravotního stavu se míní takové změny zdravotního stavu, kdy vzhledem k charakteru onemocnění či omezení funkce tělesných orgánů a jiným okolnostem nelze předpokládat vyléčení osoby nebo úplné obnovení funkce orgánů. Kapacita: 80 lůžek 9

12 Odlehčovací služby Služba je poskytována osobám, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. K dispozici jsou klientům 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Minimální doba pobytu klienta v zařízení je 24 hodin, maximální 3 měsíce. Služba je poskytována ve stejném rozsahu jako služba v domově pro seniory. Cílová skupina: Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Kapacita: 2 lůžka Pečovatelská služba Posláním této terénní sociální služby je poskytování pomoci zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí. Pečovatelská služba zahrnuje např.: - donášku, dovoz oběda - nákupy - nutné pochůzky (úřad, pošta) - doprovod na lékařské vyšetření - praní a žehlení osobního prádla - úklid domácnosti včetně mytí oken - pomoc při péči o osobní hygienu. Úplný přehled poskytovaných služeb je uveden na webových stránkých. Služba je poskytována v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany, tzn. ve Vodňanech, jejich městských částech a dalších 16 ti obcích. Dohodnout se o podmínkách poskytování služby se lze osobně v kanceláři pečovatelek v objektu Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech, na adrese Elektrárenská 35 nebo telefonicky na čísle Cílová skupina: Osoby, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, zdravotně postiženým a rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Kapacita: 100 osob 10

13 Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Středisko: Loucký Mlýn u Vodňan Adresa střediska: Radčice 58, Vodňany Sídlo poskytovatele: Velvarská 1650/11, Praha 6 - Dejvice, Praha Právní forma: obecně prospěšná společnost Telefon, fax: Internetové stránky: Kontaktní osoby: Bc. Petra Tesařová Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): - domovy se zvláštním režimem (pobytová služba) - denní stacionáře (ambulantní služba) Historie: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. vzniklo v roce 1996 a svoji působnost zahájilo otevřením sociálního zařízení v Písku. Středisko Alzheimercentrum Loucký Mlýn u Vodňan navázalo na zkušenosti z Písku a začalo fungovat v roce Od počátku bylo specializováno na poskytování péče osobám s Alzheimerovým onemocněním nebo jiným typem demence ve všech stupních stádia tohoto onemocnění. Domov se zvláštním režimem Náplň činnosti: Alzheimercentrum poskytuje komplexní péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně, 365 dní v roce po neomezenou dobu. Péče je určena především starým nebo dlouhodobě nemocným lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizován a kteří potřebují péči druhé osoby. Služba nabízí odbornost, kvalitu, komunikaci na úrovni vnímání klienta, příjemné prostředí a zážitek z péče. Klientovi jsou nabízeny takové vjemy, o nichž může sám rozhodnout, zda je přijme, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav klientů vyžaduje v poměrně velké míře i ošetřovatelskou péči, kombinují se úkony sociální péče s úkony ošetřovatelské péče. Pokud je úkon indikován ze zdravotního hlediska, má zdravotní ošetřovatelská péče přednost před péčí sociální. Péče indikovaná lékařem je v takovém případě poskytována nikoliv dle standard pracovníků v sociálních službách, ale dle platných norem pracovníků ve zdravotnictví. 11

14 Alzheimercentrum dále nabízí: - odbornost a specializaci na Alzheimerovu chorobu a ostatní typy demencí - nejmodernější terapeutické postupy - ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni - pravou domácí kuchyň vycházející ze zvyklostí klientů - náhradní domácí, stimulující prostředí - možnost vnesení vlastních věcí i malých domácích zvířat - důstojnost klienta a laskavé zacházení, trpělivost, doteky, maximální možnou kvalitu života - návštěvy kdykoliv, i prostřednictvím internetu - poradenství v oblasti Alzheimerova onemocnění, sociální problematiky a sociální péče. Budova má dvě patra s výtahem. Pokoje se nachází v přízemí a obou patrech budovy. Ubytování je realizováno v 2 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a jsou vybaveny polohovacími lůžky a dřevěným nábytkem, který v nejmenším nepřipomíná sterilitu nemocničního prostředí. Součástí každého pokoje je malá předsíňka. Sociální zařízení je vybaveno sprchou, umyvadlem a toaletou. V budově je koupelna s velkou vanou a automatickým zvedákem, který je pro klienty bezpečný a nevyvolává v nich negativní pocity nebo strach z eznámého prostoru. Pokoje jsou koncipovány a vybaveny tak, aby byly pro klienta bezpečným a klidným prostředím, i když v rámci péče v těchto pokojích netráví nijak dlouhý čas, protože jsou aktivizováni v rámci péče. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou lidé staří a dlouhodobě nemocní, lidé s Alzheimerovým onemocněním a jinými typy demence, lidé umírající, po náhlých mozkových příhodách, s onemocněním pohybového aparátu, systémovým onemocněním, cévním onemocněním, nádorovým onemocněním, s poruchami integrity kůže, po úrazech, s tělesným postižením, smyslovým postižením a jiným chronickým onemocněním, které vyžaduje zdravotní péči v závislosti na péči sociální. Věková kategorie klientů není omezena, klientem Alzheimercentra je mladý člověk ve věku 22 roků po vážném poškození mozku i 95letý pacient s Alzheimerovou chorobou. 12

15 Do péče nemůže být přijat: - klient, který potřebuje péči lékaře 24 hodin denně - klient, který vyžaduje uzavřené oddělení - klient, který ubližuje sobě a okolí a jehož zdravotní stav není ovlivnitelný léčbou. Kapacita: Celková kapacita pobytové služby je 65 lůžek. Denní stacionář Náplň činnosti: Hlavním cílem Denního stacionáře je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Denní stacionář je ambulantní služba. Provozní doba: Pondělí pátek 7:00 19:00 hod. Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby ať už z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním onemocněním. Přesto však i nadále zůstávají doma, ve svém přirozeném prostředí. Kapacita: Celková kapacita ambulantní služby (denní stacionář) je 10 míst. 13

16 Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Poskytovatel: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Adresa: Chelčice 1, Vodňany Právní forma: obecně prospěšná společnost Telefon: Internetové stránky: Kontaktní osoby: Mgr. Markéta Cinádrová Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): - sociálně terapeutické dílny Historie: Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen 2. dubna 2010 jako středisko Domova sv. Anežky, o.p.s. v Týně n. Vltavou. Dne 11. června 2011 byla založena obecně prospěšná společnost Chelčický domov sv. Linharta, která od převzala poskytování sociální služby. Sociálně terapeutické dílny Náplň činnosti: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 14

17 Chelčický domov sv. Linharta nabízí každodenní zapojení do různorodých pracovních činností. Cílem je rozvíjet pracovní a sociální návyky a dovednosti uživatelů a poskytnout jim příležitosti pro nové sociální kontakty. Uživatelé mohou pracovat s keramickou hlínou, s fimem, s textilem (potisk nebo šití polštářků, výroba bylinných sáčků), pracovat na zahradě, pěstovat a sušit byliny na suché vazby nebo do bylinných sáčků. Každodenní náplní jsou také domácí práce v domově. Uživatelé také pomáhají s provozem Památníku Petra Chelčického a účastní se společenských a kulturních akcí v obci Chelčice. Nově nabízí Chelčický domov sv. Linharta různé volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením v produktivním věku z oblasti Vodňanska, Netolicka a Lhenicka. 15

18 Cílové skupiny Dospělí lidé se zdravotním (tělesným, mentálním a kombinovaným postižením), absolventi speciálních tříd zvláštních škol, absolventi praktických škol, neúspěšní uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením. Věková kategorie: od 16 let Kapacita: 10 osob 16

19 Doprovodné služby na území správního obvodu ORP Vodňany 17

20 Domy s pečovatelskou službou V domech pečovatelskou službou jsou tzv. byty zvláštního určení, upravené pro bydlení seniorů a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo věku. Zdravotní stav a věk občanů musí umožňovat vedení poměrně samostatného života za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu Byty v DPS ve Vodňanech se přidělují na základě Zásad pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech, které schválila Rada města Vodňany dne , pod usnesením číslo 852 a nabyly účinnosti Tyto zásady jsou zveřejněny na webových stránkách města Vodňany: a jsou k dispozici na MěÚ Vodňany, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dům s pečovatelskou službou Vodňany Adresa: Elektrárenská 32, Vodňany V domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech je 25 garsoniér pro jednotlivce, 7 bytů pro dvojice a 6 bezbariérových bytů. V budově je zázemím pečovatelské služby. Součástí domu s pečovatelskou službou je dvorek s možností příjemného posezení. Dům s pečovatelskou službou Bavorov Adresa: Na Sídlišti 503, Bavorov V Bavorově je dům s pečovatelskou službou, který má kapacitu 14 osob. Pečovatelka, která je pracovnicí obce, zajišťuje dodávku obědů (tu zajišťuje i pro zájemce, kteří nežijí v domě s pečovatelskou službou). Tato služba není registrovanou sociální službou. Pracovnice obce poskytuje mimo dodávky obědů i další služby. 18

21 Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. Adresa: Zeyerovy sady 963, Vodňany Právní forma: občanské sdružení Telefon: Kontaktní osoba: Hana Čečková Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (SPCCH) je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, sdružujícím postižené civilizačními chorobami, především osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Vodňanská základní organizace SPCCH nabízí svým členům různé aktivity. Mezi nejoblíbenější patří výlety do přírody, poznávací nebo rekondiční pobyty v lázních i společná setkání u příležitosti Dne matek nebo Dne seniorů. Všechny akce jsou přizpůsobené možnostem každého jednotlivce. Je dobré vědět, že myslíme jeden na druhého a ZO SPCCH patří mezi ty, kteří nezapomínají. Úřední hodiny pro veřejnost: 1. a 2. úterý v měsíci, od 9:00 do 10:30 Kavárna Colombína MěKS Vodňany 19

22

23 Úřady na území správního obvodu ORP Vodňany 21

24 Úřad práce České republiky krajská pobočka České Budějovice kontaktní pracoviště Vodňany Adresa: Elektrárenská 28, Vodňany Kontaktní pracoviště Vodňany zajišťuje tyto služby: - zprostředkování zaměstnání - státní sociální podpora - hmotná nouze - příspěvek na péči - dávky pro osoby se zdravotním postižením Kontaktní osoby: Poradce pro zprostředkování Vladimíra Chlumská Telefon: Iva Slavíková Telefon: Referent nepojistných sociálních dávek Státní sociální podpora Vladimíra Bílá Telefon: Květoslava Bísková Telefon:

25 Hmotná nouze Lucie Faktorová, DiS Telefon: Příspěvek na péči Pavla Řáhová, DiS. Telefon: Upozornění Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Podrobnější informace můžete nalézt na integrovaném portálu MPSV Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci úřadů práce. 23

26 Městský úřad Vodňany Adresa: Město Vodňany, nám. Svobody 18, Vodňany Telefon: ústředna Internetové stránky: (bez elektronického podpisu) (s elektronickým podpisem) ID datové schránky: fb9bfyg Úřední hodiny: Pondělí: 8:00-12:00 13:00-17:00 Úterý: 8:00-10:30 Středa: 8:00-12:00 13:00-17:00 Pátek: 8:00-10:30 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vodňany Vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Víznerová Telefon: Pracovnice odboru: Sociálně-právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče Bc. Lenka Gribáčová Telefon: Sociálně-právní ochrana dětí a kurátor pro děti a mládež Bc. Ladislava Šťastná Telefon:

27 Sociální intervence a kurátor pro dospělé občany Hana Bláhová Telefon: Odbor zajišťuje: Sociálně-právní ochrana dětí: - ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu - ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jmění - působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny - zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině - zajištění poradenské a preventivní činnosti - spolupráce v oblasti trestních a přestupkových řízeních vedených proti dětem a mladistvým - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy Sociální intervence: - zajišťování informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb - poskytování bezplatné poradenské činnosti v sociálních záležitostech - poskytování a zprostředkování pomoci občanům v obtížných životních situacích - poskytování a zprostředkování pomoci osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedůstojným způsobem života Ostatní činnosti: - přijímání žádostí do Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech - vydávání označení do osobních automobilů pro držitele mimořádných výhod - program prevence kriminality - protidrogová politika - komunitní plánování sociálních služeb - vydávání receptů a žádanek s modrým pruhem - zajišťování činnost komise sociální a zdravotní a komise pro sociálně-právní ochranu dětí 25

28 Krizová čísla Policie 158 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Tísňová volání 112 Městská policie Vodňany 156 Arkáda - sociálně psychologické centrum Linky důvěry Kontaktní centrum DONA (nonstop) linka pomoci obětem domácího násilí Fond ohrožených dětí (pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem) pobočka Č. Budějovice (PO 8-18, ST 8-11,30) Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji Krizové centrum pro matku a dítě - pobytová služba Linka bezpečí dětí a mládeže (bezplatná linka, nonstop) Linka C hepatitida C (žloutenka typu C) zelená linka Linky důvěry Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy Linky důvěry Dětského krizového centra - nonstop Linka pro odvykání kouření modrá linka Linka pro ženy a dívky Linka psychopomoci - Poradenská linka pro osoby v psychické krizi Nádorová telefonní linka Ligy proti rakovině Praha - onkologická poradenská linka Národní linka prevence AIDS - zelená linka Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice Rodičovská linka - bílá linka Senior telefon - krizová linka pro seniory - nonstop Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy Č. Budějovice Linka seniorů Přehled všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České republice iregistr.mpsv.cz/ Katalog poskytovatelů sociálních služeb území Jihočeského kraje 26

29 Poznámky: 27

30 Poznámky: 28

31

32 Tento katalog je vydán v rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Vydala: Jihočeská rozvojová o.p.s. Grafická úprava: Daniel Kyncl Tisk: Typodesign České Budějovice Náklad: 800 ks

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍN

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍN Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO STARÉ A TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN PRACOVNÍ SKUPINA KP

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Vodňany 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na rok 2017 Projekt je realizován za podpory Jihočeského kraje v rámci Grantového

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 POPIS REALIZACE SLUŽBY (podle stavu k 01. 10. 2016) POSKYTOVATEL ADRESA SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBA KAPACITA KONTAKT Domov pod hradem Žampach,

Více