Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

2

3 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany

4

5 OBSAH ÚVOD SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY Domov pro seniory Odlehčovací služby Pečovatelská služba ALZHEIMERCENTRUM PRÁCHEŇ, O.P.S Domov se zvláštním režimem Denní stacionář CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA, O.P.S Sociálně terapeutické dílny DOPROVODNÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dům s pečovatelskou službou Vodňany Dům s pečovatelskou službou Bavorov SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, O.S ÚŘADY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ VODŇANY MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vodňany KRIZOVÁ ČÍSLA

6 Úvod Katalog sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany představuje přehled nabídky sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany. Naleznete v něm především základní informace o nabídce sociálních i doprovodných služeb na Vodňansku, kontaktní údaje na jejich poskytovatele a informace o časových možnostech využívání těchto služeb. Katalog vznikl jako jeden z výstupů zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Katalog je členěn do několika částí. Úvodní informace (obecné informace o sociálních službách, vysvětlení důležitých pojmů a přehled typů sociálních služeb); Služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dostupné na Vodňansku (poskytovatelé sociálních služeb působící přímo v území obce s rozšířenou působností Vodňany); Přehled souvisejících a doprovodných služeb (služby a informace, které nejsou poskytovány dle výše uvedeného zákona, ale se sociální oblastí úzce souvisí, krizová čísla). Úřady poskytující sociální pomoc. Telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových situacích. 4

7 Sociální služby Sociální služby pomáhají lidem při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomáhají při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomáhají s výchovou, poskytováním informací, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Dále je prostřednictvím sociálních služeb poskytována psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Cíle sociálních služeb jsou mimo jiné - podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu - rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život - snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba. Kdo sociální služby poskytuje: Sociální služby poskytují nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vlastní tzv. oprávnění k poskytování sociálních služeb. Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby. Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče. Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb. Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na poskytování služby. 5

8

9 Sociální služby na území správního obvodu ORP Vodňany 7

10 Centrum sociální pomoci Vodňany Adresa: Žižkovo nám. 21, Vodňany Právní forma: příspěvková organizace Telefon: , Internetové stránky: Kontaktní osoby: Bc. Daniela Davidová Zřizovatel: město Vodňany Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách) - domov pro seniory - odlehčovací služby - pečovatelská služba. Historie poskytovatele: Centrum sociální pomoci Vodňany vzniklo rozhodnutím Zastupitelstva města Vodňany jako organizace se samostatnou právní subjektivitou ke dni 1. ledna Předcházející historie sociálních služeb na Vodňansku je spjata s Okresním ústavem národního zdraví ve Strakonicích. Dějiny domova důchodců sahají do padesátých let minulého století, přičemž samotná budova domova pochází ze středověku a sloužila v minulosti jako chudobinec. Pečovatelská služba je poskytována rovněž s dlouholetou tradicí. Sídlo organizace se nachází v blízkosti centra města Vodňany. Jedná se o komplex dvou budov navzájem propojených schodištěm. Starší z budov komplexu prošla celkovou rekonstrukcí v roce Modernizace a rekonstrukce nové budovy byla zahájena v roce 2006 a dokončena počátkem roku Domov pro seniory Posláním domova je poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu samostatnosti v souladu s jejich běžným způsobem života a s využitím přirozených vazeb s okolím. Ubytování je poskytováno většinou v 1- a 2-lůžkových pokojích, které jsou nově vybaveny. Strava se podává 3x denně s možností doplnění o svačiny a druhou večeři. 8

11 Klientům je v zařízení poskytována komplexní péče zahrnující péči sociální, ošetřovatelskou a zdravotní. Uživatelů jsou sociální služby poskytovány 24 hodin denně, lékař dochází do zařízení podle potřeby, nejméně 2x týdně. Společenské a aktivizační programy jsou organizovány denně. Podle potřeby se provádí trénink chůze, pohybová cvičení a masáže. Podle potřeby je klientům poskytována i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání, vstávání, přesunu na vozík či změnách poloh), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí (vyřizování žádostí, korespondence). Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují sociální péči, která jim nemůže být poskytnuta v jiné formě. Trvalými změnami zdravotního stavu se míní takové změny zdravotního stavu, kdy vzhledem k charakteru onemocnění či omezení funkce tělesných orgánů a jiným okolnostem nelze předpokládat vyléčení osoby nebo úplné obnovení funkce orgánů. Kapacita: 80 lůžek 9

12 Odlehčovací služby Služba je poskytována osobám, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. K dispozici jsou klientům 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Minimální doba pobytu klienta v zařízení je 24 hodin, maximální 3 měsíce. Služba je poskytována ve stejném rozsahu jako služba v domově pro seniory. Cílová skupina: Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Kapacita: 2 lůžka Pečovatelská služba Posláním této terénní sociální služby je poskytování pomoci zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí. Pečovatelská služba zahrnuje např.: - donášku, dovoz oběda - nákupy - nutné pochůzky (úřad, pošta) - doprovod na lékařské vyšetření - praní a žehlení osobního prádla - úklid domácnosti včetně mytí oken - pomoc při péči o osobní hygienu. Úplný přehled poskytovaných služeb je uveden na webových stránkých. Služba je poskytována v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany, tzn. ve Vodňanech, jejich městských částech a dalších 16 ti obcích. Dohodnout se o podmínkách poskytování služby se lze osobně v kanceláři pečovatelek v objektu Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech, na adrese Elektrárenská 35 nebo telefonicky na čísle Cílová skupina: Osoby, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, zdravotně postiženým a rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Kapacita: 100 osob 10

13 Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Středisko: Loucký Mlýn u Vodňan Adresa střediska: Radčice 58, Vodňany Sídlo poskytovatele: Velvarská 1650/11, Praha 6 - Dejvice, Praha Právní forma: obecně prospěšná společnost Telefon, fax: Internetové stránky: Kontaktní osoby: Bc. Petra Tesařová Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): - domovy se zvláštním režimem (pobytová služba) - denní stacionáře (ambulantní služba) Historie: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. vzniklo v roce 1996 a svoji působnost zahájilo otevřením sociálního zařízení v Písku. Středisko Alzheimercentrum Loucký Mlýn u Vodňan navázalo na zkušenosti z Písku a začalo fungovat v roce Od počátku bylo specializováno na poskytování péče osobám s Alzheimerovým onemocněním nebo jiným typem demence ve všech stupních stádia tohoto onemocnění. Domov se zvláštním režimem Náplň činnosti: Alzheimercentrum poskytuje komplexní péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně, 365 dní v roce po neomezenou dobu. Péče je určena především starým nebo dlouhodobě nemocným lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizován a kteří potřebují péči druhé osoby. Služba nabízí odbornost, kvalitu, komunikaci na úrovni vnímání klienta, příjemné prostředí a zážitek z péče. Klientovi jsou nabízeny takové vjemy, o nichž může sám rozhodnout, zda je přijme, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav klientů vyžaduje v poměrně velké míře i ošetřovatelskou péči, kombinují se úkony sociální péče s úkony ošetřovatelské péče. Pokud je úkon indikován ze zdravotního hlediska, má zdravotní ošetřovatelská péče přednost před péčí sociální. Péče indikovaná lékařem je v takovém případě poskytována nikoliv dle standard pracovníků v sociálních službách, ale dle platných norem pracovníků ve zdravotnictví. 11

14 Alzheimercentrum dále nabízí: - odbornost a specializaci na Alzheimerovu chorobu a ostatní typy demencí - nejmodernější terapeutické postupy - ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni - pravou domácí kuchyň vycházející ze zvyklostí klientů - náhradní domácí, stimulující prostředí - možnost vnesení vlastních věcí i malých domácích zvířat - důstojnost klienta a laskavé zacházení, trpělivost, doteky, maximální možnou kvalitu života - návštěvy kdykoliv, i prostřednictvím internetu - poradenství v oblasti Alzheimerova onemocnění, sociální problematiky a sociální péče. Budova má dvě patra s výtahem. Pokoje se nachází v přízemí a obou patrech budovy. Ubytování je realizováno v 2 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a jsou vybaveny polohovacími lůžky a dřevěným nábytkem, který v nejmenším nepřipomíná sterilitu nemocničního prostředí. Součástí každého pokoje je malá předsíňka. Sociální zařízení je vybaveno sprchou, umyvadlem a toaletou. V budově je koupelna s velkou vanou a automatickým zvedákem, který je pro klienty bezpečný a nevyvolává v nich negativní pocity nebo strach z eznámého prostoru. Pokoje jsou koncipovány a vybaveny tak, aby byly pro klienta bezpečným a klidným prostředím, i když v rámci péče v těchto pokojích netráví nijak dlouhý čas, protože jsou aktivizováni v rámci péče. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou lidé staří a dlouhodobě nemocní, lidé s Alzheimerovým onemocněním a jinými typy demence, lidé umírající, po náhlých mozkových příhodách, s onemocněním pohybového aparátu, systémovým onemocněním, cévním onemocněním, nádorovým onemocněním, s poruchami integrity kůže, po úrazech, s tělesným postižením, smyslovým postižením a jiným chronickým onemocněním, které vyžaduje zdravotní péči v závislosti na péči sociální. Věková kategorie klientů není omezena, klientem Alzheimercentra je mladý člověk ve věku 22 roků po vážném poškození mozku i 95letý pacient s Alzheimerovou chorobou. 12

15 Do péče nemůže být přijat: - klient, který potřebuje péči lékaře 24 hodin denně - klient, který vyžaduje uzavřené oddělení - klient, který ubližuje sobě a okolí a jehož zdravotní stav není ovlivnitelný léčbou. Kapacita: Celková kapacita pobytové služby je 65 lůžek. Denní stacionář Náplň činnosti: Hlavním cílem Denního stacionáře je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Denní stacionář je ambulantní služba. Provozní doba: Pondělí pátek 7:00 19:00 hod. Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby ať už z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním onemocněním. Přesto však i nadále zůstávají doma, ve svém přirozeném prostředí. Kapacita: Celková kapacita ambulantní služby (denní stacionář) je 10 míst. 13

16 Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Poskytovatel: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Adresa: Chelčice 1, Vodňany Právní forma: obecně prospěšná společnost Telefon: Internetové stránky: Kontaktní osoby: Mgr. Markéta Cinádrová Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): - sociálně terapeutické dílny Historie: Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen 2. dubna 2010 jako středisko Domova sv. Anežky, o.p.s. v Týně n. Vltavou. Dne 11. června 2011 byla založena obecně prospěšná společnost Chelčický domov sv. Linharta, která od převzala poskytování sociální služby. Sociálně terapeutické dílny Náplň činnosti: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 14

17 Chelčický domov sv. Linharta nabízí každodenní zapojení do různorodých pracovních činností. Cílem je rozvíjet pracovní a sociální návyky a dovednosti uživatelů a poskytnout jim příležitosti pro nové sociální kontakty. Uživatelé mohou pracovat s keramickou hlínou, s fimem, s textilem (potisk nebo šití polštářků, výroba bylinných sáčků), pracovat na zahradě, pěstovat a sušit byliny na suché vazby nebo do bylinných sáčků. Každodenní náplní jsou také domácí práce v domově. Uživatelé také pomáhají s provozem Památníku Petra Chelčického a účastní se společenských a kulturních akcí v obci Chelčice. Nově nabízí Chelčický domov sv. Linharta různé volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením v produktivním věku z oblasti Vodňanska, Netolicka a Lhenicka. 15

18 Cílové skupiny Dospělí lidé se zdravotním (tělesným, mentálním a kombinovaným postižením), absolventi speciálních tříd zvláštních škol, absolventi praktických škol, neúspěšní uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením. Věková kategorie: od 16 let Kapacita: 10 osob 16

19 Doprovodné služby na území správního obvodu ORP Vodňany 17

20 Domy s pečovatelskou službou V domech pečovatelskou službou jsou tzv. byty zvláštního určení, upravené pro bydlení seniorů a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo věku. Zdravotní stav a věk občanů musí umožňovat vedení poměrně samostatného života za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu Byty v DPS ve Vodňanech se přidělují na základě Zásad pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech, které schválila Rada města Vodňany dne , pod usnesením číslo 852 a nabyly účinnosti Tyto zásady jsou zveřejněny na webových stránkách města Vodňany: a jsou k dispozici na MěÚ Vodňany, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dům s pečovatelskou službou Vodňany Adresa: Elektrárenská 32, Vodňany V domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech je 25 garsoniér pro jednotlivce, 7 bytů pro dvojice a 6 bezbariérových bytů. V budově je zázemím pečovatelské služby. Součástí domu s pečovatelskou službou je dvorek s možností příjemného posezení. Dům s pečovatelskou službou Bavorov Adresa: Na Sídlišti 503, Bavorov V Bavorově je dům s pečovatelskou službou, který má kapacitu 14 osob. Pečovatelka, která je pracovnicí obce, zajišťuje dodávku obědů (tu zajišťuje i pro zájemce, kteří nežijí v domě s pečovatelskou službou). Tato služba není registrovanou sociální službou. Pracovnice obce poskytuje mimo dodávky obědů i další služby. 18

21 Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. Adresa: Zeyerovy sady 963, Vodňany Právní forma: občanské sdružení Telefon: Kontaktní osoba: Hana Čečková Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (SPCCH) je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, sdružujícím postižené civilizačními chorobami, především osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Vodňanská základní organizace SPCCH nabízí svým členům různé aktivity. Mezi nejoblíbenější patří výlety do přírody, poznávací nebo rekondiční pobyty v lázních i společná setkání u příležitosti Dne matek nebo Dne seniorů. Všechny akce jsou přizpůsobené možnostem každého jednotlivce. Je dobré vědět, že myslíme jeden na druhého a ZO SPCCH patří mezi ty, kteří nezapomínají. Úřední hodiny pro veřejnost: 1. a 2. úterý v měsíci, od 9:00 do 10:30 Kavárna Colombína MěKS Vodňany 19

22

23 Úřady na území správního obvodu ORP Vodňany 21

24 Úřad práce České republiky krajská pobočka České Budějovice kontaktní pracoviště Vodňany Adresa: Elektrárenská 28, Vodňany Kontaktní pracoviště Vodňany zajišťuje tyto služby: - zprostředkování zaměstnání - státní sociální podpora - hmotná nouze - příspěvek na péči - dávky pro osoby se zdravotním postižením Kontaktní osoby: Poradce pro zprostředkování Vladimíra Chlumská Telefon: Iva Slavíková Telefon: Referent nepojistných sociálních dávek Státní sociální podpora Vladimíra Bílá Telefon: Květoslava Bísková Telefon:

25 Hmotná nouze Lucie Faktorová, DiS Telefon: Příspěvek na péči Pavla Řáhová, DiS. Telefon: Upozornění Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Podrobnější informace můžete nalézt na integrovaném portálu MPSV Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci úřadů práce. 23

26 Městský úřad Vodňany Adresa: Město Vodňany, nám. Svobody 18, Vodňany Telefon: ústředna Internetové stránky: (bez elektronického podpisu) (s elektronickým podpisem) ID datové schránky: fb9bfyg Úřední hodiny: Pondělí: 8:00-12:00 13:00-17:00 Úterý: 8:00-10:30 Středa: 8:00-12:00 13:00-17:00 Pátek: 8:00-10:30 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vodňany Vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Víznerová Telefon: Pracovnice odboru: Sociálně-právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče Bc. Lenka Gribáčová Telefon: Sociálně-právní ochrana dětí a kurátor pro děti a mládež Bc. Ladislava Šťastná Telefon:

27 Sociální intervence a kurátor pro dospělé občany Hana Bláhová Telefon: Odbor zajišťuje: Sociálně-právní ochrana dětí: - ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu - ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jmění - působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny - zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině - zajištění poradenské a preventivní činnosti - spolupráce v oblasti trestních a přestupkových řízeních vedených proti dětem a mladistvým - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy Sociální intervence: - zajišťování informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb - poskytování bezplatné poradenské činnosti v sociálních záležitostech - poskytování a zprostředkování pomoci občanům v obtížných životních situacích - poskytování a zprostředkování pomoci osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedůstojným způsobem života Ostatní činnosti: - přijímání žádostí do Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech - vydávání označení do osobních automobilů pro držitele mimořádných výhod - program prevence kriminality - protidrogová politika - komunitní plánování sociálních služeb - vydávání receptů a žádanek s modrým pruhem - zajišťování činnost komise sociální a zdravotní a komise pro sociálně-právní ochranu dětí 25

28 Krizová čísla Policie 158 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Tísňová volání 112 Městská policie Vodňany 156 Arkáda - sociálně psychologické centrum Linky důvěry Kontaktní centrum DONA (nonstop) linka pomoci obětem domácího násilí Fond ohrožených dětí (pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem) pobočka Č. Budějovice (PO 8-18, ST 8-11,30) Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji Krizové centrum pro matku a dítě - pobytová služba Linka bezpečí dětí a mládeže (bezplatná linka, nonstop) Linka C hepatitida C (žloutenka typu C) zelená linka Linky důvěry Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy Linky důvěry Dětského krizového centra - nonstop Linka pro odvykání kouření modrá linka Linka pro ženy a dívky Linka psychopomoci - Poradenská linka pro osoby v psychické krizi Nádorová telefonní linka Ligy proti rakovině Praha - onkologická poradenská linka Národní linka prevence AIDS - zelená linka Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice Rodičovská linka - bílá linka Senior telefon - krizová linka pro seniory - nonstop Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy Č. Budějovice Linka seniorů Přehled všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České republice iregistr.mpsv.cz/ Katalog poskytovatelů sociálních služeb území Jihočeského kraje 26

29 Poznámky: 27

30 Poznámky: 28

31

32 Tento katalog je vydán v rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Vydala: Jihočeská rozvojová o.p.s. Grafická úprava: Daniel Kyncl Tisk: Typodesign České Budějovice Náklad: 800 ks

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více