Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

2

3 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany

4

5 OBSAH ÚVOD SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY Domov pro seniory Odlehčovací služby Pečovatelská služba ALZHEIMERCENTRUM PRÁCHEŇ, O.P.S Domov se zvláštním režimem Denní stacionář CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA, O.P.S Sociálně terapeutické dílny DOPROVODNÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dům s pečovatelskou službou Vodňany Dům s pečovatelskou službou Bavorov SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, O.S ÚŘADY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ VODŇANY MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vodňany KRIZOVÁ ČÍSLA

6 Úvod Katalog sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany představuje přehled nabídky sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany. Naleznete v něm především základní informace o nabídce sociálních i doprovodných služeb na Vodňansku, kontaktní údaje na jejich poskytovatele a informace o časových možnostech využívání těchto služeb. Katalog vznikl jako jeden z výstupů zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Katalog je členěn do několika částí. Úvodní informace (obecné informace o sociálních službách, vysvětlení důležitých pojmů a přehled typů sociálních služeb); Služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dostupné na Vodňansku (poskytovatelé sociálních služeb působící přímo v území obce s rozšířenou působností Vodňany); Přehled souvisejících a doprovodných služeb (služby a informace, které nejsou poskytovány dle výše uvedeného zákona, ale se sociální oblastí úzce souvisí, krizová čísla). Úřady poskytující sociální pomoc. Telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových situacích. 4

7 Sociální služby Sociální služby pomáhají lidem při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomáhají při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomáhají s výchovou, poskytováním informací, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Dále je prostřednictvím sociálních služeb poskytována psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Cíle sociálních služeb jsou mimo jiné - podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu - rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život - snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba. Kdo sociální služby poskytuje: Sociální služby poskytují nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vlastní tzv. oprávnění k poskytování sociálních služeb. Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby. Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče. Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb. Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na poskytování služby. 5

8

9 Sociální služby na území správního obvodu ORP Vodňany 7

10 Centrum sociální pomoci Vodňany Adresa: Žižkovo nám. 21, Vodňany Právní forma: příspěvková organizace Telefon: , Internetové stránky: Kontaktní osoby: Bc. Daniela Davidová Zřizovatel: město Vodňany Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách) - domov pro seniory - odlehčovací služby - pečovatelská služba. Historie poskytovatele: Centrum sociální pomoci Vodňany vzniklo rozhodnutím Zastupitelstva města Vodňany jako organizace se samostatnou právní subjektivitou ke dni 1. ledna Předcházející historie sociálních služeb na Vodňansku je spjata s Okresním ústavem národního zdraví ve Strakonicích. Dějiny domova důchodců sahají do padesátých let minulého století, přičemž samotná budova domova pochází ze středověku a sloužila v minulosti jako chudobinec. Pečovatelská služba je poskytována rovněž s dlouholetou tradicí. Sídlo organizace se nachází v blízkosti centra města Vodňany. Jedná se o komplex dvou budov navzájem propojených schodištěm. Starší z budov komplexu prošla celkovou rekonstrukcí v roce Modernizace a rekonstrukce nové budovy byla zahájena v roce 2006 a dokončena počátkem roku Domov pro seniory Posláním domova je poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu samostatnosti v souladu s jejich běžným způsobem života a s využitím přirozených vazeb s okolím. Ubytování je poskytováno většinou v 1- a 2-lůžkových pokojích, které jsou nově vybaveny. Strava se podává 3x denně s možností doplnění o svačiny a druhou večeři. 8

11 Klientům je v zařízení poskytována komplexní péče zahrnující péči sociální, ošetřovatelskou a zdravotní. Uživatelů jsou sociální služby poskytovány 24 hodin denně, lékař dochází do zařízení podle potřeby, nejméně 2x týdně. Společenské a aktivizační programy jsou organizovány denně. Podle potřeby se provádí trénink chůze, pohybová cvičení a masáže. Podle potřeby je klientům poskytována i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání, vstávání, přesunu na vozík či změnách poloh), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí (vyřizování žádostí, korespondence). Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují sociální péči, která jim nemůže být poskytnuta v jiné formě. Trvalými změnami zdravotního stavu se míní takové změny zdravotního stavu, kdy vzhledem k charakteru onemocnění či omezení funkce tělesných orgánů a jiným okolnostem nelze předpokládat vyléčení osoby nebo úplné obnovení funkce orgánů. Kapacita: 80 lůžek 9

12 Odlehčovací služby Služba je poskytována osobám, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. K dispozici jsou klientům 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Minimální doba pobytu klienta v zařízení je 24 hodin, maximální 3 měsíce. Služba je poskytována ve stejném rozsahu jako služba v domově pro seniory. Cílová skupina: Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Kapacita: 2 lůžka Pečovatelská služba Posláním této terénní sociální služby je poskytování pomoci zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí. Pečovatelská služba zahrnuje např.: - donášku, dovoz oběda - nákupy - nutné pochůzky (úřad, pošta) - doprovod na lékařské vyšetření - praní a žehlení osobního prádla - úklid domácnosti včetně mytí oken - pomoc při péči o osobní hygienu. Úplný přehled poskytovaných služeb je uveden na webových stránkých. Služba je poskytována v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany, tzn. ve Vodňanech, jejich městských částech a dalších 16 ti obcích. Dohodnout se o podmínkách poskytování služby se lze osobně v kanceláři pečovatelek v objektu Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech, na adrese Elektrárenská 35 nebo telefonicky na čísle Cílová skupina: Osoby, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, zdravotně postiženým a rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Kapacita: 100 osob 10

13 Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Středisko: Loucký Mlýn u Vodňan Adresa střediska: Radčice 58, Vodňany Sídlo poskytovatele: Velvarská 1650/11, Praha 6 - Dejvice, Praha Právní forma: obecně prospěšná společnost Telefon, fax: Internetové stránky: Kontaktní osoby: Bc. Petra Tesařová Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): - domovy se zvláštním režimem (pobytová služba) - denní stacionáře (ambulantní služba) Historie: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. vzniklo v roce 1996 a svoji působnost zahájilo otevřením sociálního zařízení v Písku. Středisko Alzheimercentrum Loucký Mlýn u Vodňan navázalo na zkušenosti z Písku a začalo fungovat v roce Od počátku bylo specializováno na poskytování péče osobám s Alzheimerovým onemocněním nebo jiným typem demence ve všech stupních stádia tohoto onemocnění. Domov se zvláštním režimem Náplň činnosti: Alzheimercentrum poskytuje komplexní péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně, 365 dní v roce po neomezenou dobu. Péče je určena především starým nebo dlouhodobě nemocným lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizován a kteří potřebují péči druhé osoby. Služba nabízí odbornost, kvalitu, komunikaci na úrovni vnímání klienta, příjemné prostředí a zážitek z péče. Klientovi jsou nabízeny takové vjemy, o nichž může sám rozhodnout, zda je přijme, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav klientů vyžaduje v poměrně velké míře i ošetřovatelskou péči, kombinují se úkony sociální péče s úkony ošetřovatelské péče. Pokud je úkon indikován ze zdravotního hlediska, má zdravotní ošetřovatelská péče přednost před péčí sociální. Péče indikovaná lékařem je v takovém případě poskytována nikoliv dle standard pracovníků v sociálních službách, ale dle platných norem pracovníků ve zdravotnictví. 11

14 Alzheimercentrum dále nabízí: - odbornost a specializaci na Alzheimerovu chorobu a ostatní typy demencí - nejmodernější terapeutické postupy - ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni - pravou domácí kuchyň vycházející ze zvyklostí klientů - náhradní domácí, stimulující prostředí - možnost vnesení vlastních věcí i malých domácích zvířat - důstojnost klienta a laskavé zacházení, trpělivost, doteky, maximální možnou kvalitu života - návštěvy kdykoliv, i prostřednictvím internetu - poradenství v oblasti Alzheimerova onemocnění, sociální problematiky a sociální péče. Budova má dvě patra s výtahem. Pokoje se nachází v přízemí a obou patrech budovy. Ubytování je realizováno v 2 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a jsou vybaveny polohovacími lůžky a dřevěným nábytkem, který v nejmenším nepřipomíná sterilitu nemocničního prostředí. Součástí každého pokoje je malá předsíňka. Sociální zařízení je vybaveno sprchou, umyvadlem a toaletou. V budově je koupelna s velkou vanou a automatickým zvedákem, který je pro klienty bezpečný a nevyvolává v nich negativní pocity nebo strach z eznámého prostoru. Pokoje jsou koncipovány a vybaveny tak, aby byly pro klienta bezpečným a klidným prostředím, i když v rámci péče v těchto pokojích netráví nijak dlouhý čas, protože jsou aktivizováni v rámci péče. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou lidé staří a dlouhodobě nemocní, lidé s Alzheimerovým onemocněním a jinými typy demence, lidé umírající, po náhlých mozkových příhodách, s onemocněním pohybového aparátu, systémovým onemocněním, cévním onemocněním, nádorovým onemocněním, s poruchami integrity kůže, po úrazech, s tělesným postižením, smyslovým postižením a jiným chronickým onemocněním, které vyžaduje zdravotní péči v závislosti na péči sociální. Věková kategorie klientů není omezena, klientem Alzheimercentra je mladý člověk ve věku 22 roků po vážném poškození mozku i 95letý pacient s Alzheimerovou chorobou. 12

15 Do péče nemůže být přijat: - klient, který potřebuje péči lékaře 24 hodin denně - klient, který vyžaduje uzavřené oddělení - klient, který ubližuje sobě a okolí a jehož zdravotní stav není ovlivnitelný léčbou. Kapacita: Celková kapacita pobytové služby je 65 lůžek. Denní stacionář Náplň činnosti: Hlavním cílem Denního stacionáře je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Denní stacionář je ambulantní služba. Provozní doba: Pondělí pátek 7:00 19:00 hod. Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby ať už z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním onemocněním. Přesto však i nadále zůstávají doma, ve svém přirozeném prostředí. Kapacita: Celková kapacita ambulantní služby (denní stacionář) je 10 míst. 13

16 Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Poskytovatel: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Adresa: Chelčice 1, Vodňany Právní forma: obecně prospěšná společnost Telefon: Internetové stránky: Kontaktní osoby: Mgr. Markéta Cinádrová Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): - sociálně terapeutické dílny Historie: Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen 2. dubna 2010 jako středisko Domova sv. Anežky, o.p.s. v Týně n. Vltavou. Dne 11. června 2011 byla založena obecně prospěšná společnost Chelčický domov sv. Linharta, která od převzala poskytování sociální služby. Sociálně terapeutické dílny Náplň činnosti: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 14

17 Chelčický domov sv. Linharta nabízí každodenní zapojení do různorodých pracovních činností. Cílem je rozvíjet pracovní a sociální návyky a dovednosti uživatelů a poskytnout jim příležitosti pro nové sociální kontakty. Uživatelé mohou pracovat s keramickou hlínou, s fimem, s textilem (potisk nebo šití polštářků, výroba bylinných sáčků), pracovat na zahradě, pěstovat a sušit byliny na suché vazby nebo do bylinných sáčků. Každodenní náplní jsou také domácí práce v domově. Uživatelé také pomáhají s provozem Památníku Petra Chelčického a účastní se společenských a kulturních akcí v obci Chelčice. Nově nabízí Chelčický domov sv. Linharta různé volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením v produktivním věku z oblasti Vodňanska, Netolicka a Lhenicka. 15

18 Cílové skupiny Dospělí lidé se zdravotním (tělesným, mentálním a kombinovaným postižením), absolventi speciálních tříd zvláštních škol, absolventi praktických škol, neúspěšní uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením. Věková kategorie: od 16 let Kapacita: 10 osob 16

19 Doprovodné služby na území správního obvodu ORP Vodňany 17

20 Domy s pečovatelskou službou V domech pečovatelskou službou jsou tzv. byty zvláštního určení, upravené pro bydlení seniorů a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo věku. Zdravotní stav a věk občanů musí umožňovat vedení poměrně samostatného života za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu Byty v DPS ve Vodňanech se přidělují na základě Zásad pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech, které schválila Rada města Vodňany dne , pod usnesením číslo 852 a nabyly účinnosti Tyto zásady jsou zveřejněny na webových stránkách města Vodňany: a jsou k dispozici na MěÚ Vodňany, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dům s pečovatelskou službou Vodňany Adresa: Elektrárenská 32, Vodňany V domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech je 25 garsoniér pro jednotlivce, 7 bytů pro dvojice a 6 bezbariérových bytů. V budově je zázemím pečovatelské služby. Součástí domu s pečovatelskou službou je dvorek s možností příjemného posezení. Dům s pečovatelskou službou Bavorov Adresa: Na Sídlišti 503, Bavorov V Bavorově je dům s pečovatelskou službou, který má kapacitu 14 osob. Pečovatelka, která je pracovnicí obce, zajišťuje dodávku obědů (tu zajišťuje i pro zájemce, kteří nežijí v domě s pečovatelskou službou). Tato služba není registrovanou sociální službou. Pracovnice obce poskytuje mimo dodávky obědů i další služby. 18

21 Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. Adresa: Zeyerovy sady 963, Vodňany Právní forma: občanské sdružení Telefon: Kontaktní osoba: Hana Čečková Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (SPCCH) je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, sdružujícím postižené civilizačními chorobami, především osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Vodňanská základní organizace SPCCH nabízí svým členům různé aktivity. Mezi nejoblíbenější patří výlety do přírody, poznávací nebo rekondiční pobyty v lázních i společná setkání u příležitosti Dne matek nebo Dne seniorů. Všechny akce jsou přizpůsobené možnostem každého jednotlivce. Je dobré vědět, že myslíme jeden na druhého a ZO SPCCH patří mezi ty, kteří nezapomínají. Úřední hodiny pro veřejnost: 1. a 2. úterý v měsíci, od 9:00 do 10:30 Kavárna Colombína MěKS Vodňany 19

22

23 Úřady na území správního obvodu ORP Vodňany 21

24 Úřad práce České republiky krajská pobočka České Budějovice kontaktní pracoviště Vodňany Adresa: Elektrárenská 28, Vodňany Kontaktní pracoviště Vodňany zajišťuje tyto služby: - zprostředkování zaměstnání - státní sociální podpora - hmotná nouze - příspěvek na péči - dávky pro osoby se zdravotním postižením Kontaktní osoby: Poradce pro zprostředkování Vladimíra Chlumská Telefon: Iva Slavíková Telefon: Referent nepojistných sociálních dávek Státní sociální podpora Vladimíra Bílá Telefon: Květoslava Bísková Telefon:

25 Hmotná nouze Lucie Faktorová, DiS Telefon: Příspěvek na péči Pavla Řáhová, DiS. Telefon: Upozornění Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Podrobnější informace můžete nalézt na integrovaném portálu MPSV Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci úřadů práce. 23

26 Městský úřad Vodňany Adresa: Město Vodňany, nám. Svobody 18, Vodňany Telefon: ústředna Internetové stránky: (bez elektronického podpisu) (s elektronickým podpisem) ID datové schránky: fb9bfyg Úřední hodiny: Pondělí: 8:00-12:00 13:00-17:00 Úterý: 8:00-10:30 Středa: 8:00-12:00 13:00-17:00 Pátek: 8:00-10:30 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vodňany Vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Víznerová Telefon: Pracovnice odboru: Sociálně-právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče Bc. Lenka Gribáčová Telefon: Sociálně-právní ochrana dětí a kurátor pro děti a mládež Bc. Ladislava Šťastná Telefon:

27 Sociální intervence a kurátor pro dospělé občany Hana Bláhová Telefon: Odbor zajišťuje: Sociálně-právní ochrana dětí: - ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu - ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jmění - působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny - zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině - zajištění poradenské a preventivní činnosti - spolupráce v oblasti trestních a přestupkových řízeních vedených proti dětem a mladistvým - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy Sociální intervence: - zajišťování informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb - poskytování bezplatné poradenské činnosti v sociálních záležitostech - poskytování a zprostředkování pomoci občanům v obtížných životních situacích - poskytování a zprostředkování pomoci osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedůstojným způsobem života Ostatní činnosti: - přijímání žádostí do Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech - vydávání označení do osobních automobilů pro držitele mimořádných výhod - program prevence kriminality - protidrogová politika - komunitní plánování sociálních služeb - vydávání receptů a žádanek s modrým pruhem - zajišťování činnost komise sociální a zdravotní a komise pro sociálně-právní ochranu dětí 25

28 Krizová čísla Policie 158 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Tísňová volání 112 Městská policie Vodňany 156 Arkáda - sociálně psychologické centrum Linky důvěry Kontaktní centrum DONA (nonstop) linka pomoci obětem domácího násilí Fond ohrožených dětí (pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem) pobočka Č. Budějovice (PO 8-18, ST 8-11,30) Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji Krizové centrum pro matku a dítě - pobytová služba Linka bezpečí dětí a mládeže (bezplatná linka, nonstop) Linka C hepatitida C (žloutenka typu C) zelená linka Linky důvěry Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy Linky důvěry Dětského krizového centra - nonstop Linka pro odvykání kouření modrá linka Linka pro ženy a dívky Linka psychopomoci - Poradenská linka pro osoby v psychické krizi Nádorová telefonní linka Ligy proti rakovině Praha - onkologická poradenská linka Národní linka prevence AIDS - zelená linka Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice Rodičovská linka - bílá linka Senior telefon - krizová linka pro seniory - nonstop Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy Č. Budějovice Linka seniorů Přehled všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České republice iregistr.mpsv.cz/ Katalog poskytovatelů sociálních služeb území Jihočeského kraje 26

29 Poznámky: 27

30 Poznámky: 28

31

32 Tento katalog je vydán v rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Vydala: Jihočeská rozvojová o.p.s. Grafická úprava: Daniel Kyncl Tisk: Typodesign České Budějovice Náklad: 800 ks

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více