Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

2

3 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany

4

5 OBSAH ÚVOD SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY Domov pro seniory Odlehčovací služby Pečovatelská služba ALZHEIMERCENTRUM PRÁCHEŇ, O.P.S Domov se zvláštním režimem Denní stacionář CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA, O.P.S Sociálně terapeutické dílny DOPROVODNÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dům s pečovatelskou službou Vodňany Dům s pečovatelskou službou Bavorov SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, O.S ÚŘADY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VODŇANY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ VODŇANY MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vodňany KRIZOVÁ ČÍSLA

6 Úvod Katalog sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany představuje přehled nabídky sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Vodňany. Naleznete v něm především základní informace o nabídce sociálních i doprovodných služeb na Vodňansku, kontaktní údaje na jejich poskytovatele a informace o časových možnostech využívání těchto služeb. Katalog vznikl jako jeden z výstupů zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Katalog je členěn do několika částí. Úvodní informace (obecné informace o sociálních službách, vysvětlení důležitých pojmů a přehled typů sociálních služeb); Služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dostupné na Vodňansku (poskytovatelé sociálních služeb působící přímo v území obce s rozšířenou působností Vodňany); Přehled souvisejících a doprovodných služeb (služby a informace, které nejsou poskytovány dle výše uvedeného zákona, ale se sociální oblastí úzce souvisí, krizová čísla). Úřady poskytující sociální pomoc. Telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových situacích. 4

7 Sociální služby Sociální služby pomáhají lidem při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomáhají při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomáhají s výchovou, poskytováním informací, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Dále je prostřednictvím sociálních služeb poskytována psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Cíle sociálních služeb jsou mimo jiné - podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu - rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život - snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba. Kdo sociální služby poskytuje: Sociální služby poskytují nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vlastní tzv. oprávnění k poskytování sociálních služeb. Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby. Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče. Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb. Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na poskytování služby. 5

8

9 Sociální služby na území správního obvodu ORP Vodňany 7

10 Centrum sociální pomoci Vodňany Adresa: Žižkovo nám. 21, Vodňany Právní forma: příspěvková organizace Telefon: , Internetové stránky: Kontaktní osoby: Bc. Daniela Davidová Zřizovatel: město Vodňany Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách) - domov pro seniory - odlehčovací služby - pečovatelská služba. Historie poskytovatele: Centrum sociální pomoci Vodňany vzniklo rozhodnutím Zastupitelstva města Vodňany jako organizace se samostatnou právní subjektivitou ke dni 1. ledna Předcházející historie sociálních služeb na Vodňansku je spjata s Okresním ústavem národního zdraví ve Strakonicích. Dějiny domova důchodců sahají do padesátých let minulého století, přičemž samotná budova domova pochází ze středověku a sloužila v minulosti jako chudobinec. Pečovatelská služba je poskytována rovněž s dlouholetou tradicí. Sídlo organizace se nachází v blízkosti centra města Vodňany. Jedná se o komplex dvou budov navzájem propojených schodištěm. Starší z budov komplexu prošla celkovou rekonstrukcí v roce Modernizace a rekonstrukce nové budovy byla zahájena v roce 2006 a dokončena počátkem roku Domov pro seniory Posláním domova je poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu samostatnosti v souladu s jejich běžným způsobem života a s využitím přirozených vazeb s okolím. Ubytování je poskytováno většinou v 1- a 2-lůžkových pokojích, které jsou nově vybaveny. Strava se podává 3x denně s možností doplnění o svačiny a druhou večeři. 8

11 Klientům je v zařízení poskytována komplexní péče zahrnující péči sociální, ošetřovatelskou a zdravotní. Uživatelů jsou sociální služby poskytovány 24 hodin denně, lékař dochází do zařízení podle potřeby, nejméně 2x týdně. Společenské a aktivizační programy jsou organizovány denně. Podle potřeby se provádí trénink chůze, pohybová cvičení a masáže. Podle potřeby je klientům poskytována i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání, vstávání, přesunu na vozík či změnách poloh), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí (vyřizování žádostí, korespondence). Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují sociální péči, která jim nemůže být poskytnuta v jiné formě. Trvalými změnami zdravotního stavu se míní takové změny zdravotního stavu, kdy vzhledem k charakteru onemocnění či omezení funkce tělesných orgánů a jiným okolnostem nelze předpokládat vyléčení osoby nebo úplné obnovení funkce orgánů. Kapacita: 80 lůžek 9

12 Odlehčovací služby Služba je poskytována osobám, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. K dispozici jsou klientům 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Minimální doba pobytu klienta v zařízení je 24 hodin, maximální 3 měsíce. Služba je poskytována ve stejném rozsahu jako služba v domově pro seniory. Cílová skupina: Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Kapacita: 2 lůžka Pečovatelská služba Posláním této terénní sociální služby je poskytování pomoci zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí. Pečovatelská služba zahrnuje např.: - donášku, dovoz oběda - nákupy - nutné pochůzky (úřad, pošta) - doprovod na lékařské vyšetření - praní a žehlení osobního prádla - úklid domácnosti včetně mytí oken - pomoc při péči o osobní hygienu. Úplný přehled poskytovaných služeb je uveden na webových stránkých. Služba je poskytována v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany, tzn. ve Vodňanech, jejich městských částech a dalších 16 ti obcích. Dohodnout se o podmínkách poskytování služby se lze osobně v kanceláři pečovatelek v objektu Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech, na adrese Elektrárenská 35 nebo telefonicky na čísle Cílová skupina: Osoby, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, zdravotně postiženým a rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Kapacita: 100 osob 10

13 Alzheimercentrum Prácheň, o.p.s. Středisko: Loucký Mlýn u Vodňan Adresa střediska: Radčice 58, Vodňany Sídlo poskytovatele: Velvarská 1650/11, Praha 6 - Dejvice, Praha Právní forma: obecně prospěšná společnost Telefon, fax: Internetové stránky: Kontaktní osoby: Bc. Petra Tesařová Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): - domovy se zvláštním režimem (pobytová služba) - denní stacionáře (ambulantní služba) Historie: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. vzniklo v roce 1996 a svoji působnost zahájilo otevřením sociálního zařízení v Písku. Středisko Alzheimercentrum Loucký Mlýn u Vodňan navázalo na zkušenosti z Písku a začalo fungovat v roce Od počátku bylo specializováno na poskytování péče osobám s Alzheimerovým onemocněním nebo jiným typem demence ve všech stupních stádia tohoto onemocnění. Domov se zvláštním režimem Náplň činnosti: Alzheimercentrum poskytuje komplexní péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně, 365 dní v roce po neomezenou dobu. Péče je určena především starým nebo dlouhodobě nemocným lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizován a kteří potřebují péči druhé osoby. Služba nabízí odbornost, kvalitu, komunikaci na úrovni vnímání klienta, příjemné prostředí a zážitek z péče. Klientovi jsou nabízeny takové vjemy, o nichž může sám rozhodnout, zda je přijme, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav klientů vyžaduje v poměrně velké míře i ošetřovatelskou péči, kombinují se úkony sociální péče s úkony ošetřovatelské péče. Pokud je úkon indikován ze zdravotního hlediska, má zdravotní ošetřovatelská péče přednost před péčí sociální. Péče indikovaná lékařem je v takovém případě poskytována nikoliv dle standard pracovníků v sociálních službách, ale dle platných norem pracovníků ve zdravotnictví. 11

14 Alzheimercentrum dále nabízí: - odbornost a specializaci na Alzheimerovu chorobu a ostatní typy demencí - nejmodernější terapeutické postupy - ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni - pravou domácí kuchyň vycházející ze zvyklostí klientů - náhradní domácí, stimulující prostředí - možnost vnesení vlastních věcí i malých domácích zvířat - důstojnost klienta a laskavé zacházení, trpělivost, doteky, maximální možnou kvalitu života - návštěvy kdykoliv, i prostřednictvím internetu - poradenství v oblasti Alzheimerova onemocnění, sociální problematiky a sociální péče. Budova má dvě patra s výtahem. Pokoje se nachází v přízemí a obou patrech budovy. Ubytování je realizováno v 2 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a jsou vybaveny polohovacími lůžky a dřevěným nábytkem, který v nejmenším nepřipomíná sterilitu nemocničního prostředí. Součástí každého pokoje je malá předsíňka. Sociální zařízení je vybaveno sprchou, umyvadlem a toaletou. V budově je koupelna s velkou vanou a automatickým zvedákem, který je pro klienty bezpečný a nevyvolává v nich negativní pocity nebo strach z eznámého prostoru. Pokoje jsou koncipovány a vybaveny tak, aby byly pro klienta bezpečným a klidným prostředím, i když v rámci péče v těchto pokojích netráví nijak dlouhý čas, protože jsou aktivizováni v rámci péče. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou lidé staří a dlouhodobě nemocní, lidé s Alzheimerovým onemocněním a jinými typy demence, lidé umírající, po náhlých mozkových příhodách, s onemocněním pohybového aparátu, systémovým onemocněním, cévním onemocněním, nádorovým onemocněním, s poruchami integrity kůže, po úrazech, s tělesným postižením, smyslovým postižením a jiným chronickým onemocněním, které vyžaduje zdravotní péči v závislosti na péči sociální. Věková kategorie klientů není omezena, klientem Alzheimercentra je mladý člověk ve věku 22 roků po vážném poškození mozku i 95letý pacient s Alzheimerovou chorobou. 12

15 Do péče nemůže být přijat: - klient, který potřebuje péči lékaře 24 hodin denně - klient, který vyžaduje uzavřené oddělení - klient, který ubližuje sobě a okolí a jehož zdravotní stav není ovlivnitelný léčbou. Kapacita: Celková kapacita pobytové služby je 65 lůžek. Denní stacionář Náplň činnosti: Hlavním cílem Denního stacionáře je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Denní stacionář je ambulantní služba. Provozní doba: Pondělí pátek 7:00 19:00 hod. Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby ať už z důvodu věku, zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním onemocněním. Přesto však i nadále zůstávají doma, ve svém přirozeném prostředí. Kapacita: Celková kapacita ambulantní služby (denní stacionář) je 10 míst. 13

16 Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Poskytovatel: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Adresa: Chelčice 1, Vodňany Právní forma: obecně prospěšná společnost Telefon: Internetové stránky: Kontaktní osoby: Mgr. Markéta Cinádrová Poskytované služby (dle zákona o sociálních službách): - sociálně terapeutické dílny Historie: Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen 2. dubna 2010 jako středisko Domova sv. Anežky, o.p.s. v Týně n. Vltavou. Dne 11. června 2011 byla založena obecně prospěšná společnost Chelčický domov sv. Linharta, která od převzala poskytování sociální služby. Sociálně terapeutické dílny Náplň činnosti: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje tyto základní činnosti: - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 14

17 Chelčický domov sv. Linharta nabízí každodenní zapojení do různorodých pracovních činností. Cílem je rozvíjet pracovní a sociální návyky a dovednosti uživatelů a poskytnout jim příležitosti pro nové sociální kontakty. Uživatelé mohou pracovat s keramickou hlínou, s fimem, s textilem (potisk nebo šití polštářků, výroba bylinných sáčků), pracovat na zahradě, pěstovat a sušit byliny na suché vazby nebo do bylinných sáčků. Každodenní náplní jsou také domácí práce v domově. Uživatelé také pomáhají s provozem Památníku Petra Chelčického a účastní se společenských a kulturních akcí v obci Chelčice. Nově nabízí Chelčický domov sv. Linharta různé volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením v produktivním věku z oblasti Vodňanska, Netolicka a Lhenicka. 15

18 Cílové skupiny Dospělí lidé se zdravotním (tělesným, mentálním a kombinovaným postižením), absolventi speciálních tříd zvláštních škol, absolventi praktických škol, neúspěšní uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením. Věková kategorie: od 16 let Kapacita: 10 osob 16

19 Doprovodné služby na území správního obvodu ORP Vodňany 17

20 Domy s pečovatelskou službou V domech pečovatelskou službou jsou tzv. byty zvláštního určení, upravené pro bydlení seniorů a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo věku. Zdravotní stav a věk občanů musí umožňovat vedení poměrně samostatného života za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu Byty v DPS ve Vodňanech se přidělují na základě Zásad pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech, které schválila Rada města Vodňany dne , pod usnesením číslo 852 a nabyly účinnosti Tyto zásady jsou zveřejněny na webových stránkách města Vodňany: a jsou k dispozici na MěÚ Vodňany, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dům s pečovatelskou službou Vodňany Adresa: Elektrárenská 32, Vodňany V domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech je 25 garsoniér pro jednotlivce, 7 bytů pro dvojice a 6 bezbariérových bytů. V budově je zázemím pečovatelské služby. Součástí domu s pečovatelskou službou je dvorek s možností příjemného posezení. Dům s pečovatelskou službou Bavorov Adresa: Na Sídlišti 503, Bavorov V Bavorově je dům s pečovatelskou službou, který má kapacitu 14 osob. Pečovatelka, která je pracovnicí obce, zajišťuje dodávku obědů (tu zajišťuje i pro zájemce, kteří nežijí v domě s pečovatelskou službou). Tato služba není registrovanou sociální službou. Pracovnice obce poskytuje mimo dodávky obědů i další služby. 18

21 Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. Adresa: Zeyerovy sady 963, Vodňany Právní forma: občanské sdružení Telefon: Kontaktní osoba: Hana Čečková Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (SPCCH) je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, sdružujícím postižené civilizačními chorobami, především osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Vodňanská základní organizace SPCCH nabízí svým členům různé aktivity. Mezi nejoblíbenější patří výlety do přírody, poznávací nebo rekondiční pobyty v lázních i společná setkání u příležitosti Dne matek nebo Dne seniorů. Všechny akce jsou přizpůsobené možnostem každého jednotlivce. Je dobré vědět, že myslíme jeden na druhého a ZO SPCCH patří mezi ty, kteří nezapomínají. Úřední hodiny pro veřejnost: 1. a 2. úterý v měsíci, od 9:00 do 10:30 Kavárna Colombína MěKS Vodňany 19

22

23 Úřady na území správního obvodu ORP Vodňany 21

24 Úřad práce České republiky krajská pobočka České Budějovice kontaktní pracoviště Vodňany Adresa: Elektrárenská 28, Vodňany Kontaktní pracoviště Vodňany zajišťuje tyto služby: - zprostředkování zaměstnání - státní sociální podpora - hmotná nouze - příspěvek na péči - dávky pro osoby se zdravotním postižením Kontaktní osoby: Poradce pro zprostředkování Vladimíra Chlumská Telefon: Iva Slavíková Telefon: Referent nepojistných sociálních dávek Státní sociální podpora Vladimíra Bílá Telefon: Květoslava Bísková Telefon:

25 Hmotná nouze Lucie Faktorová, DiS Telefon: Příspěvek na péči Pavla Řáhová, DiS. Telefon: Upozornění Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Podrobnější informace můžete nalézt na integrovaném portálu MPSV Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci úřadů práce. 23

26 Městský úřad Vodňany Adresa: Město Vodňany, nám. Svobody 18, Vodňany Telefon: ústředna Internetové stránky: (bez elektronického podpisu) (s elektronickým podpisem) ID datové schránky: fb9bfyg Úřední hodiny: Pondělí: 8:00-12:00 13:00-17:00 Úterý: 8:00-10:30 Středa: 8:00-12:00 13:00-17:00 Pátek: 8:00-10:30 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vodňany Vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Víznerová Telefon: Pracovnice odboru: Sociálně-právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče Bc. Lenka Gribáčová Telefon: Sociálně-právní ochrana dětí a kurátor pro děti a mládež Bc. Ladislava Šťastná Telefon:

27 Sociální intervence a kurátor pro dospělé občany Hana Bláhová Telefon: Odbor zajišťuje: Sociálně-právní ochrana dětí: - ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu - ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jmění - působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny - zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině - zajištění poradenské a preventivní činnosti - spolupráce v oblasti trestních a přestupkových řízeních vedených proti dětem a mladistvým - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy Sociální intervence: - zajišťování informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb - poskytování bezplatné poradenské činnosti v sociálních záležitostech - poskytování a zprostředkování pomoci občanům v obtížných životních situacích - poskytování a zprostředkování pomoci osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedůstojným způsobem života Ostatní činnosti: - přijímání žádostí do Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech - vydávání označení do osobních automobilů pro držitele mimořádných výhod - program prevence kriminality - protidrogová politika - komunitní plánování sociálních služeb - vydávání receptů a žádanek s modrým pruhem - zajišťování činnost komise sociální a zdravotní a komise pro sociálně-právní ochranu dětí 25

28 Krizová čísla Policie 158 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Tísňová volání 112 Městská policie Vodňany 156 Arkáda - sociálně psychologické centrum Linky důvěry Kontaktní centrum DONA (nonstop) linka pomoci obětem domácího násilí Fond ohrožených dětí (pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem) pobočka Č. Budějovice (PO 8-18, ST 8-11,30) Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji Krizové centrum pro matku a dítě - pobytová služba Linka bezpečí dětí a mládeže (bezplatná linka, nonstop) Linka C hepatitida C (žloutenka typu C) zelená linka Linky důvěry Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy Linky důvěry Dětského krizového centra - nonstop Linka pro odvykání kouření modrá linka Linka pro ženy a dívky Linka psychopomoci - Poradenská linka pro osoby v psychické krizi Nádorová telefonní linka Ligy proti rakovině Praha - onkologická poradenská linka Národní linka prevence AIDS - zelená linka Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice Rodičovská linka - bílá linka Senior telefon - krizová linka pro seniory - nonstop Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy Č. Budějovice Linka seniorů Přehled všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České republice iregistr.mpsv.cz/ Katalog poskytovatelů sociálních služeb území Jihočeského kraje 26

29 Poznámky: 27

30 Poznámky: 28

31

32 Tento katalog je vydán v rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Vydala: Jihočeská rozvojová o.p.s. Grafická úprava: Daniel Kyncl Tisk: Typodesign České Budějovice Náklad: 800 ks

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012

Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Potřeba v obecně psychologickém významu může být definována jako stav nedostatku tělesného či psycho sociálního, kdy člověk prožívá rozdíl mezi stavem stávajícím

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více