Technické služby Cisco pro komerční segment

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické služby Cisco pro komerční segment"

Transkript

1 Průvodce službami Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje

2 Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Obsah V tomto průvodci... Strana Větší prodej, vyšší marže 3 Prodej služeb: poskytování přírůstkové hodnoty komerčním zákazníkům 4 Technické služby Cisco: kompletní nabídka 7 Vyhledání nejsladšího místa 9 Výhoda možností služeb na více let 9 Financování pro komerční podniky 10 Nejlepší praxe prodeje služeb 11 Vyřizování námitek 13 Příloha: Technické služby Cisco 21

3 Průvodce službami Větší prodej, vyšší marže Informace v tomto průvodci mohou pomoci distributorům, překupníkům a manažerům pro stálé zákazníky pozvednout tržby, zvýšit marže a budovat dlouhodobou věrnost zákazníků prostřednictvím technických služeb Cisco pro komerční zákazníky. Prodej technických služeb Cisco vám může pomoci: zvýšit peněžní tok a marže proniknout na nové trhy zlepšit konkurenční výhodu zvýšit udržení zákazníků rozšířit vztah se zákazníkem Průvodce podává přehled o trhu služeb, technických službách Cisco, nejlepších prodejních praktikách a vyřizování námitek, upravený pro specifické požadavky prodeje komerčním zákazníkům s více než 1500 zaměstnanci. Naleznete zde také marketingové zdroje, které vám pomohou nastartovat marketingové kampaně k propagaci hodnoty služeb a k vytvoření poptávky. Celý průvodce je silně zaměřen na prodej služeb jako součást kompletního řešení při úplně první prodejní příležitosti. Začlenění služeb do vašeho přístupu prodeje řešení pomůže zajistit maximalizaci vašich vlastních příležitostí pro příjem a marže, zvýšit spokojenost zákazníků a poskytnout zákazníkovi největší hodnotu. 3

4 Prodej služeb: poskytování přírůstkové hodnoty komerčním zákazníkům Cisco nabízí potřebnou odbornou expertizu a zákaznické služby jako pomoc při rozvíjení a provozu zákaznických sítí. Dnes může pouze velmi málo podniků efektivně konkurovat bez nějaké formy sítě, což znamená, že téměř každý podnik bude potřebovat službu a podporu pro práci v síti. A navíc služba je často v pozici jako určitý druh pojištění. Je prezentována jako záloha v případě, že je někde chyba, doprovázená scénáři určenými ke spuštění nákupní horečky u zákazníků. Tento přístup obvykle staví překážky odporu a vytváří námitky jako např. Říkáte, že toto řešení je nespolehlivé? Jistě, nestane se nic, co nemůžu opravit sám. A pokud opravdu dojde k chybě, prostě vás jen zavolám. Zákazníci si službu snadněji koupí, pokud jim ukážete hodnotu, kterou poskytujete jako součást kompletního řešení. Zaměřte se na pozitivní výhody programů služeb Cisco a ukažte, jak obohatí funkce a aplikace, které na prvním místě přiměly zákazníka k nákupu řešení.

5 Průvodce službami Řízení podnikové potřeby Přezkoumejte některé klíčové faktory, uvedené níže, které budou řídit potřebu služby pro podnik zákazníka. Zákazníci potřebují, aby jejich sítě byly živé a fungovaly. V dnešní době jsou podniky všech velikostí velmi závislé na svých sítích a tyto sítě musí být živé a fungovat, aby se zvýšila produktivita, příjmy a důvěryhodnost podniku. Cena prostoje může být značná. Začleněním služby při investování do technologie Cisco mohou zákazníci chránit své investice a zvýšit podíl tvořený sítí na jejich podniku. Jak dlouho si můžete dovolit nefungovat? Cena prostoje za hodinu podle hlavních průmyslových odvětví $3,000,000 $2,500,000 $2,000,000 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 $0 Energie Telekomunikace Výroba Informační technologie Pojištění Maloobchod Farmaceutický průmysl Bankovnictví Potraviny, nápoje Spotřební zboží Chemikálie Doprava Služby Zdravotní péče Kovy Profesionální služby Elektronika Média Ubytování a cestovní ruch Zdroj: Skupina Meta. Zákazníci potřebují zvýšit návratnost investic Technologie se vyvíjí fenomenální rychlostí. Když se řešení pravidelně udržuje a aktualizuje, bude dále podporovat podnik plným potenciálem po dobu trvání provozní životnosti.

6 Zákazníci potřebují řídit celkovou cenu vlastnictví Plánované a rozpočtové náklady na službu a údržbu jsou výrazně nižší a snadněji se řídí než nouzové opravy nebo servisní hovory ad hoc. Cena smlouvy o službě je rychle vyvážena náklady podniku na prostoj, nejen co se týká hotovosti, ale také důvěryhodnosti a ztráty obchodu. Zákazníci si musí udržet konkurenční výhodu Udržet síťové prvky aktuální s nejnovějšími funkcemi a vylepšeními pomáhá podniku rychle a efektivně implementovat nové aplikace, které mohou snížit náklady, zlepšit služby zákazníkům, zkrátit dodací lhůty a vstoupit na nové trhy. Zákazníci potřebují udržet důvěryhodnost a kontinuitu podniku Služba může pomoci zákazníkům zajistit dostupnost firemních webových stránek a přístup k ovým službám kritickým pro každodenní operace a úspěšné vztahy se zákazníky a partnery.

7 Průvodce službami Technické služby Cisco: kompletní nabídka Technické služby Cisco Cisco nabízí technické služby, které splňují různé potřeby zákazníků v provozní fázi životního cyklu sítě. Mnoho nabídek této skupiny je určeno k poskytování služby a podpory pro všechny produkty Cisco, zatímco některé jsou specializované podle technologie a jiné mají dále vylepšit provoz celé sítě. Technické služby Cisco specifické podle produktů Technické služby Cisco specifické podle produktů zahrnují nabídky technické podpory a služeb, které lze použít pro podporu většiny produktů Cisco pro malé, střední a velké podniky. Služby Cisco SMARTnet a SMARTnet Onsite Asistent podpory SMB Cisco Služby podpory softwarových aplikací Cisco - Podpora softwarových aplikací Cisco plus vylepšení (SASU) - Podpora softwarových aplikací Cisco (SAS) Podrobný přehled technických služeb Cisco specifických podle produktů je v příloze k tomuto průvodci službami. Další informace viz Technické služby Cisco specifické podle technologií Společnost Cisco a její partneři nabízejí různé služby pro podporu zákazníků při úspěšném provozování specifických technologií Cisco. Služba jednotného komunikačního základního provozu Cisco Služba jednotného komunikačního základního provozu Cisco (pouze software) Předplatné softwaru jednotné komunikace Cisco Služby Cisco pro routery integrovaných služeb (ISR) Služba správce bezpečnostních výstrah IntelliShield Cisco Služby Cisco pro systémy prevence vniknutí (IPS) Služby vzdálené správy zabezpečení Cisco Služba vzdálené správy technologie základny Cisco Podrobný přehled technických služeb Cisco specifických podle technologií je v příloze k tomuto průvodci službami. Další informace viz

8 Síťové technické služby Cisco Společnost Cisco a její partneři nabízejí různé služby, které jsou založeny na síťovém modelu. Společně spolupracujeme se zákazníky, abychom jim pomohli nejen udržet, ale také zlepšit potenciál jejich celé sítě pomocí správy operací, technické podpory a specializované technické údržby. Specializovaná technická podpora Cisco - Praktická správa operací Cisco - Praktická technická podpora Cisco - Praktická technická údržba Cisco Podrobný přehled síťových technických služeb Cisco je v příloze k tomuto průvodci službami. Další informace viz

9 Průvodce službami Vyhledání nejsladšího místa Nejpřesvědčivější okamžik vytvoření důvodu pro služby je, když začnete pracovat se zákazníkem, abyste určili celkové potřeby podniku. Je to čas položit zákazníkům otázky, která vám pomohou posoudit nejen jejich požadavky na hardware a software, ale i jejich potřebu trvalých technických služeb. Je to vaše příležitost plně prozkoumat otázky vašich zákazníků týkajících se ceny vlastnictví, dopadu neočekávaného prostoje, jejich potřeby vykázat návratnost technologických investic a co znamená spolehlivé řešení sítě pro dlouhodobý úspěch jejich podniku. Jak budete probírat tyto otázky se svými zákazníky, objevíte kompletní řešení, které bude nejvhodnější pro jejich celkové potřeby hardware, software, služba a financování. Výhoda víceletých možností Víceleté smlouvy (standardně na 3 roky) poskytují zákazníkům příležitost využít diskontních nabídek, zablokovat ceny, sladit servisní smlouvu s podmínkami pronájmu a, co se týká financování, zlepšit peněžní tok. Prodej víceletých smluv může také snížit vaše administrativní náklady na prodej, pozvednout sazby na obnovu a zvýšit hrubé marže a peněžní tok, spolu s dalšími souvisejícími výhodami pro návrat vašich investic (ROI). Zejména pokud prodáváte na místě prvního prodeje, můžete zajistit rozpočet pro dlouhodobou smlouvu namísto nutnosti jej měnit každý rok. Můžete vytvořit silný důvod pro víceleté možnosti, protože ty také odstraňují administrativní a řídicí zátěže pro zákazníka. Diskontní nabídky pro zákazníky Nižší administrativní náklady na prodej Vyšší sazby na obnovu, pevnější hrubé marže Zlepšený peněžní tok pro vás a vašeho zákazníka

10 Financování pro komerční podniky Nabídka finančního řešení komerčnímu zákazníkovi, které rozprostře kapitálový výdaj na více let, může umožnit zákazníkům rozvinout nejmodernější síťová řešení, která pomohou zajistit produktivní, kolektivní podnikové prostředí bez nutnosti starat se o to, jak za to budou platit. Financování je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které máte, abyste mohli řídit zákazníkovy obavy o rozpočet a propagovat víceleté smlouvy. Finanční řešení Cisco Capital poskytují přímočaré, flexibilní možnosti pronájmu, konkurenční sazby a rychlé zpracování úvěru (financování do 24 hodin nebo dříve). Může to pomoci vašim zákazníkům získat řešení, která potřebují, aby byli úspěšní. Současně finanční řešení Cisco Capital mohou pomoci vaší organizaci zachovat provozní kapitál a urychlit obchody načasováním plateb pronájmu s platbami od zákazníků. Máte-li zájem o finanční balíčky, které může společnost Cisco nabídnout, více informací naleznete na adrese US/ordering/or6/or7/o39/ordering_finance_solution_business_ category0900aecd800d4d33.html nebo zavolejte vašemu manažeru pro stálé zákazníky Cisco. 10

11 Průvodce službami Nejlepší praxe prodeje služeb Prodávejte kompletní řešení, nejen produkty nebo služby Váš zákazník má podnikatelské potřeby, pro které mohou být určena řešení Cisco. Zajistěte, abyste se vždy zaměřovali na podnikové otázky, které ovlivňují potřebu sortimentu produktů nebo služeb. Tímto způsobem budete moci pomoct vašemu zákazníkovi vidět hodnotu kompletního řešení, jakož i důsledky nečinnosti. Zajistěte, aby vaše diskuse o produktech, službách a financování vždy směřovaly zpět k podnikovým potřebám vyšší úrovně, které musí váš zákazník řešit. Prodejte službu na začátku prodejního procesu Vaši zákazníci standardně určují rozpočty jednou na začátku prodejního cyklu. Zahrňte službu do nabídky hned na začátku, jako základní součást kompletního řešení. Jinak můžete zjistit, že je obtížné představit hodnotu služby později v prodejním cyklu. Připravte zákazníka na cenu služby Technické služby Cisco poskytují zákazníkům cenné výhody. Připravte zákazníky na dodatečné náklady za tyto hodnotné služby, aby je mohli příslušně naplánovat. Zákazníci budou určitě potřebovat službu déle než první rok, tak je přimějte přemýšlet o dlouhodobé hodnotě slev víceleté smlouvy a zabudujte je do počátečního návrhu. 11

12 Veďte jednání se správnou nabídkou Provádění průzkumu je důležité, takže můžete vést jednání se správným balíčkem služeb. Můžete použít následujícího průvodce, který vám pomůže určit, který program navrhnout. Asistent podpory SMB Cisco On-line podpora Nástroje SMB Aplikace Třída SMB Malé softwarové aktualizace Software operačního systému Odpověď Normální pracovní doba Pokročilá výměna NBD Podnikové nástroje Komplex Vylepšení 24/7 Rychlejší SMARTnet 24 x 7 x 2 SMARTnet 24 x 7 x 4 SMARTnet 8 x 5 x NBD SMARTnet 8 x 5 x 4 Buďte flexibilní slaďte stupeň služby s rozpočtem Přijměte flexibilní přístup k návrhu řešení. Pochopte potřeby zákazníků, abyste mohli vytvořit návrh služeb, který adekvátně splní jejich požadavky. Pokud se rozpočet nezvýší, zvažte možnosti pronájmu a financování dostupné od Cisco Capital. Například mnoho malých firem by preferovalo měsíční platby za produkty a služby, které amortizují cenu během tří nebo pěti let. Peněžní tok je vždy nejvyšší úvahou pro komerční společnosti. Možnost financování může poskytnout další příležitost zvýšit prodej celého řešení produktů a služeb. 12

13 Průvodce službami Vyřizování námitek Námitka Proč potřebuji službu? Cožpak se na mě nevztahuje záruka? Odpověď Existují značné rozdíly mezi standardní zárukou Cisco a službami Cisco: Záruka Záruka Cisco je zárukou společnosti za celistvost jejího produktu. Je to ujištění firmy Cisco, že bude odpovědná za opravu a výměnu vadných součástí spojených se zařízením vašeho zákazníka během stanoveného času, standardně 90 dní (viz tabulka 1). Nárok spojený s každou zárukou lze seskupit do jedné z následujících kategorií: Hardware záruka, že hardwarový díl bude při normálním používání bez vad materiálu a zpracování. Software standardní záruka na software Cisco zaručuje zákazníkovi po dobu 90 dní od data dodání, že (a) média, na kterých je software obsažen, budou bez vad materiálu a zpracování při normálním používání a že (b) software podstatně odpovídá dokumentaci. Charakteristiky správné podpory SMARTnet Asistent podpory SMB Omezený hardware SASU Hardware 90 dní/1 rok Omezená doba životnosti Trvání záruky na hardware Obnovitelné smlouvy Obnovitelné smlouvy Ne 90 dnů Životnost (ventilátory a napájecí zdroje omezeny na 5 let) Trvání záruky na software Ne Ne Obnovitelné smlouvy 90 dnů 90 dnů Technická podpora Ano Do 1 pracovního dne od SMB TAC Ano Ne Ne Aktualizace IOS Cisco Údržba s odkazem na opravu chyb Malé verze a velké verze Aktualizace aplikačního softwaru Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Registrovaný přístup k Cisco.com Ano Portál Asistenta podpory SMB Ano Ne Ne Výměna dílů Standard: dodání do dalšího pracovního dne Odeslání další pracovní den nebo tentýž den Ne RTF (10 dnů) RTF (10 dnů) Možnosti: 2 h, 4 h na místě Pokryté zařízení Vše Omezeno Žádné Vše Vše Tabulka 1: Produkty, na něž se vztahuje záruka společnosti Cisco, a další výhody poskytované službami Cisco 13

14 Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb se vztahuje spíše na životnost a funkčnost řešení, jakmile je nainstalováno a funguje, než na celistvost jeho výroby. Jinými slovy, týká se spíš toho, co řešení dělá, než toho, co je. Smlouvy o poskytování služeb poskytují konečným uživatelům Cisco přístup k řadě zdrojů: Údržba softwaru software operačního systému Cisco, aktualizace údržby, velké a malé verze. Pokročilá výměna hardwaru zajišťuje rychlou expedici náhradních dílů nebo náhradních celků. Zákazníci mohou specifikovat úroveň služby co se týká přístupu k podpoře a rychlosti dodání. Technická pomoc odborná pomoc dostupná prostřednictvím Střediska technické pomoci (TAC). síťový přístup ke kompletnímu souboru informací o produktech Cisco, nástrojích správy sítě a zdrojích předávání znalostí. Podpora softwarových aplikací aktualizace údržby, verze a volitelná vylepšení. Toto jsou klíčové body, které je nutné mít na paměti při diskusi se zákazníky o rozdílech mezi zárukami Cisco a smlouvami o poskytování služeb Cisco: Podle tradiční záruky existuje velmi vysoké riziko, že zařízení a software zákazníka budou ponechány nechráněné proti neočekávaným událostem. Smlouvy o poskytování služeb zajišťují rychlou reakci na problémy, které mohou ovlivnit jak síťovou dostupnost, tak podnik vašeho zákazníka. Smlouvy o poskytování služeb zajišťují ochranu investic, protože chrání investice vašich zákazníků do zařízení a softwaru. Bez smlouvy o poskytování služeb bude muset zákazník platit drahé poplatky za čas a materiály a čekat déle na dodání náhradních dílů. Bez smlouvy o poskytování služeb nemá zákazník žádný přístup ke zdrojům pro rychlé vyřešení problémů se sítí a pro udržení softwaru aktuálním. Příklad: Zákazník si zakoupil zařízení Cisco bez pokrytí službami. Najednou dojde k výpadku sítě. Zákazník zavolá do TAC a nahlásí technický problém. Bohužel, protože nemá smlouvu o poskytování služeb, nemá nárok na službu a musel by si koupit službu za aktuální sazby času a materiálů. Technik TAC zjistí, že síťový problém souvisí s problémem hardwaru. Dále vysvětlí vašemu zákazníkovi, že potrvá cca 10 dní, než přijde náhrada, a váš zákazník musí také poslat nejdříve vadný díl zpět, než může být expedován náhradní díl. Zákazník je iritovaný a vysvětlí technikovi TAC, že nemůže čekat tak dlouho. Nikdo zákazníkovi neřekl, že bude firmě Cisco trvat až 10 dní, než odešle 14

15 Průvodce službami náhradní díl. Kromě toho je váš zákazník frustrován množstvím času, který potřeboval na spojení s technikem TAC, a že neměl nárok na podporu od TAC, a proto musel zaplatit za službu na základě času a materiálů. V této situaci by se zákazník mohl rozhodnout přejít k jinému prodejci nebo nepoužít vašich služeb, aby se posunul dopředu, což je výsledek, kterému by se dalo vyhnout, pokud by měl uzavřenou smlouvu o poskytování služeb. Námitka Cena je příliš vysoká nebo nepotřebuji všechno, co SMARTnet nabízí. Odpověď Znovu se vraťte k ceně prostoje u vašeho zákazníka a potvrďte, že máte tu správnou úroveň služby podle jeho potřeb. Upravte vaše doporučení služeb a navrhněte alternativy financování. Další způsob, jak zvládnout tuto námitku, je provést zákazníka řadou možných scénářů a zeptat se, jak by je řešil. Například: Jak byste řešil výpadek Vaší sítě? Jak byste řešil problémy, které byste mohli mít se zařízením Cisco? Jaký druh firemních zdrojů máte k dispozici, které by vám pomohly při výpadku sítě kdykoli ve dne nebo v noci? Jaké priority stanovujete u technických problémů? Kolik času průměrně trvá, než naleznete řešení technického problému? Jaké zkušenosti máte při nové konfiguraci vašeho zařízení? Co když máte potíže se zavedením nových softwarových verzí? Také posuďte, zda je SMARTnet to pravé řešení pro zákazníka. Asistent podpory SMB může zajistit správný stupeň podporu pro jejich potřeby a jeho cena zohledňuje trh středních a malých podniků. 15

16 Námitka Právě jsem zaplatil navíc, abych získal kvalitu Cisco. Proč bych měl platit ještě více? Odpověď Služba může zvýšit návratnost investic a může pomoci snížit celkové náklady vlastnictví během určitého času. Umožňuje zákazníkům mít výhodu z odborných znalostí společnosti Cisco, což jim pomůže využít co nejvíce zařízení, které si zakoupili. Jako vedoucí firma na trhu, Cisco neustále vyvíjí a rozvíjí své produkty; s pokrytím službami může zákazník plně využít investici Cisco do inovace a udržet svoji infrastrukturu aktuální pomocí předních technologie sítí. Námitka Mám interního technika, který umí vyřešit všechny mé problémy a potřeby sítě. Odpověď Připomeňte zákazníkovi, že základní hodnota smlouvy o poskytování služeb je přístup k vylepšením softwaru OS Cisco a k menším aktualizacím softwaru. Zeptejte se zákazníka, jestli provádění servisu zařízení je skutečně to nejlepší využití pro jeho interní tým. Mají interní technici čas a zdroje, aby udrželi krok s nejnovějšími síťovými technologiemi a pokroky? Zdůrazněte, že nejlepší řešení je mít pokrytí, které pomůže technikům, když to budou potřebovat, a uvolnit tým k soustředění na práci související s jejich hlavní činností. Pokud opravdu zavolají o pomoc, budou mít podporu a znalosti odborníků firmy Cisco, kteří jim pomohou rychle vyřešit jakékoli problémy. Je to důležité zejména při řešení problémů, s nimiž technici vašeho zákazníka nemají zkušenosti. Položte zákazníkovi otázky, které se zaměřují na druhy informací, které obvykle potřebují o produktech Cisco, způsob, jak se v současné době dostávají k informacím a kolik času stráví vyhledáváním těchto informací. Ukažte jim, že uspoří čas a peníze použitím webové stránky Cisco, kde mají rychlý přístup k bohatství informací o produktech a řešeních Cisco. Může být užitečné sednout si se zákazníkem a společně navštívit některé interní stránky produktů Cisco dostupné v rámci Cisco.com, např. stránky produktů, technologie a řešení Cisco. 16

17 Průvodce službami Pokud uvedete Asistenta podpory SMB Cisco jako nejlepší volbu pro vašeho zákazníka, ukažte mu portál a klienta Asistenta podpory SMB Cisco. Zdůrazněte, jak tento portál a klient pomohou zákazníkovi efektivně řídit smlouvy a zařízení, jakož i snadno implementovat základní síťové konfigurační scénáře, identifikovat potenciální problémy sítě a vyřešit běžné odstraňování problémů. Námitka Mám Cisco SMARTnet pro síť hlavního sídla, ale je to příliš mnoho pro moje pobočky. Odpověď Toto je příležitost znovu potvrdit požadavky zákazníka dotazem na to, jak se odlišuje činnost hlavního sídla a poboček. Možná zjistíte, že zákazníci si uvědomí, že chtějí pro pobočky stejný čas odezvy a úroveň služeb. V tom případě je nejlepším řešením podpora SMARTnet. Pokud zákazníci potřebují odlišit hlavní sídlo od poboček, pak můžete upravit doporučení služby a zahrnout snížené nabídky Cisco SMARTnet, např. Další pracovní den nebo Asistent podpory SMB, podle potřeby. Námitka Nechci smlouvu o výměně dílů na místě, protože to více stojí. Odpověď Zeptejte se zákazníků, co by se stalo, kdyby nastal kritický problém se sítí po pracovní době nebo o víkendu. Zdůrazněte, že s podporou Cisco SMARTnet Onsite by měli okamžitou pomoc na místě, i po pracovní době. Zeptejte se, zda nemají problém s rizikem spadnutí sítě přes víkend nebo i po dobu několika dní, dokud neseženou zdroj, který jim na místě pomůže. Tento bod je zvlášť přesvědčivý u zákazníků na odlehlých místech. 17

18 Námitka Zákazník nevidí hodnotu nákupu smlouvy o poskytování služeb SAS nebo SASU k podpoře jejich síťových softwarových aplikací. Slovy zákazníka Myslím, že nebudeme v budoucnu potřebovat od vás podporu pro tyto aplikace. Odpověď: Získání záplat a vylepšení, když jsou přidány nové funkce, je kritické pro jakoukoli softwarovou aplikaci, aby byla aktuální. Vysvětlete, že hodnota aplikací co se týká jejich podílu na úspěchu podniku se rychleji sníží, nebudouli aplikace udržovány aktuální. Zdůrazněte rychlost vývoje software, zejména v oblasti zabezpečení, a že záruka se nevztahuje na vylepšení softwaru nebo malé aktualizace softwaru. Také se zeptejte zákazníků, jak plánují podporovat svoje aplikace v budoucnosti: Mají zavedený postup podpory? Co budou dělat, pokud software selže nebo negativně ovlivní jejich síť? Mají přístup k zákaznickému centru volání nebo k IT skupině, která může rychle vyřešit problémy? Co se stane, když budou potřebovat technickou pomoc v noci nebo o víkendech? Zmiňte se také, že pokud by chtěli v budoucnosti vylepšit svoje aplikace a nemají pokrytí služeb, cena za nákup těchto vylepšení bude vyšší než cena smlouvy o poskytování služeb. Připomeňte jim, že budoucí doplňky k jejich síti nemusí být kompatibilní s jejich aktuální aplikací, což bude mít za následek neočekávané dodatečné náklady. Námitka Nemáme rozpočet na službu. Odpověď Zeptejte se zákazníka na důvody podniku pro investici a ukažte, jak začlenění služby může pomoci snížit celkové náklady vlastnictví a vytvořit ochranu investic. Uveďte technické služby jako základní rozšíření investice do technologie. Zmiňte se, že cena jednoho volání o službu může být stejně drahá jako samotná smlouva a že zákazník obdrží všechny výhody (Pokročilá výměna hardwaru do dalšího pracovního dne atd.). 18

19 Průvodce službami Projednejte se zákazníkem řešení financování Cisco Capital. Je to také jiný scénář, v němž může být vhodný Asistent podpory SMB Cisco. Buďte opatrní při jeho uvádění jako alternativy správné velikosti k Cisco SMARTnet pro komerční trh. Proberte zákazníkovy potřeby a ukažte, jak je řeší Asistent podpory SMB Cisco. Poznamenejte, že jestliže Cisco SMARTnet je jasně ta správná nabídka pro zákazníka, pak prodej Asistenta podpory SMB Cisco může být ve skutečnosti kontraproduktivní. Můžete vytvořit očekávání v mysli zákazníka, že komerčně zaměřený balík to nemůže splnit. Vždy zajistěte, aby bylo skutečné sladění mezi rozpočtem a požadavky zákazníka na službu a řešením služby, které doporučujete. Námitka Nevidím hodnotu nákupu Služeb pro systémy prevence vniknutí (služby IPS) Odpověď Společnost Cisco zkoumá a vytváří podpisy pro nové hrozby a škodlivé chování, tak jak je objevuje, nepřetržitě, a pravidelně zveřejňuje nové podpisy. Služby Cisco pro IPS kombinují produkty Cisco SMARTnet s aktualizacemi souborů podpisů a upozorněními na dostupnost, aby poskytovaly kompletní trvalou podporu a vylepšení produktů pro řešení IPS během jejich provozní životnosti. 19

20 Další zdroje Představení portfolia technických služeb Cisco category_home.html Služby SMARTnet a Cisco SMARTnet Onsite serv_group_home.html Asistent podpory SMB Cisco home.html Podpora softwarových aplikací plus vylepšení Cisco serv_group_home.html Služby Cisco pro IPS html Informace o Cisco Capital and_payments_concept_home.html nebo se spojte se svým distributorem nebo manažerem pro stálé zákazníky Cisco. Příloha: Technické služby Cisco Technické služby Cisco specifické podle produktů Technické služby Cisco specifické podle produktů zahrnují nabídky technické podpory a služeb, které lze použít pro podporu většiny produktů Cisco pro malé, střední a velké podniky. V tabulce 1 jsou další informace o technických službách Cisco specifických podle produktů 20

21 Průvodce službami Tabulka 2 Technické služby Cisco specifické podle produktů Nabídka služeb Popis Pokrytí Technické služby specifické podle produktů Služby Cisco SMARTnet a SMARTnet Onsite Asistent podpory SMB Cisco Služby Cisco SMARTnet zajišťují přímý přístup k odborné expertize Cisco prostřednictvím Střediska technické pomoci Cisco (TAC) 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; registrovaný přístup k Cisco. com pro on-line technickou pomoc; aktualizace a vylepšení softwaru operačního systému Cisco a pokročilá výměna vadného hardwaru. Cisco SMARTnet Onsite obsahuje všechny výhody Cisco SMARTnet plus další zajištění vyškoleného provozního technika pro instalaci náhradních dílů na místě. Tato služba, která je speciálně určena pro malé a střední podniky (SMB), zajišťuje zjednodušenou, nákladově efektivní podporu sítě, která pomáhá zákazníkům SMB udržet provozní spolehlivost a chránit investice do technologií u vybraných produktů SMB. Podporuje zařízení Cisco* podle jednotlivého produktu a oprávnění je podle výrobních čísel jednotlivých produktů. Pouze malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnance jsou oprávněni se přihlásit k této službě. Asistent podpory SMB se nakupuje podle jednotlivých vybraných produktů Cisco třídy SMB. Oprávnění toto pokrytí službou a podporou je podle výrobních čísel jednotlivých produktů. Služby podpory softwarových aplikací Cisco Podpora softwarových aplikací (SAS) a Podpora softwarových aplikací plus vylepšení (SASU) posilují dostupnost, funkčnost a spolehlivost aplikací s nepřetržitým přístupem k technické podpoře, softwarovým aktualizacím a, u služby SASU, hlavním vylepšením. Všechny softwarové aplikace Cisco kromě hlasových produktů jsou zahrnuty v řešení Jednotné komunikace Cisco (viz tabulka 2). Služby SAS a SASU se nakupují podle jednotlivých softwarových aplikací Cisco. *Služba SMARTnet není dostupná na zařízení Cisco zahrnutém do řešení Jednotné komunikace Cisco, protože podpora je pokryta speciálními službami vytvořenými pro tuto technologii. Další informace o technických službách Cisco specifických podle produktů viz Technické služby Cisco specifické podle technologií Společnost Cisco Systems a její partneři nabízejí různé služby pro podporu zákazníků při úspěšném provozu technologií Cisco. V tabulce 2 je přehled technických služeb Cisco specifických podle technologií 21

22 Tabulka 3 Technické služby Cisco specifické podle technologií Nabídka služeb Popis Pokrytí Jednotná komunikace Služba jednotného komunikačního základního provozu Cisco: Serverový hardware a aplikační software Služba jednotného komunikačního základního provozu Cisco: pouze aplikační software Udržet vysokou dostupnost, bezpečnost a provozní účinnost sítě Jednotné komunikace Cisco. Podpora a služby zahrnují: Přístup k technické a údržbové podpoře na úrovni systému Trvalý přístup k vysoce kvalifikovaným profesionálům technických služeb Jednotné komunikace Pokročilá výměna serverového hardwaru Možnost technika na místě kvůli výměně hardwaru Aktualizace softwarových aplikací Registrovaný přístup ke znalostní bázi Cisco.com Technická podpora a podpora softwarových aplikací, aktualizace softwarových aktualizací, přístup ke znalostní bázi Cisco.com Pokrytí hardwaru a softwaru Jednotné komunikace Cisco na úrovni systému: zahrnuje Jednotný správce volání Cisco, Spojení Cisco Unity a software Cisco Unity Softwarová podpora od firmy Cisco na serverech cizích výrobců Předplatné softwaru jednotné komunikace Cisco Poskytuje hlavní vylepšení softwaru Jednotné komunikace Cisco Softwarové aplikace Jednotné komunikace Cisco. Hlas Služby Cisco pro routery integrovaných služeb (ISR) Servisní balíky kombinující podporu hardwaru a softwarových aplikací pro Cisco řady 2800 a 3800 s hlasovou aplikací. Dostupné Cisco řady 2800 a 3800 s důležitými hlasovými aplikacemi. Služba správce bezpečnostních výstrah IntelliShield Cisco Poskytuje uživatelsky nastavitelnou, webovou službu výstrah hrozeb a zranitelnosti, která umožňuje zákazníkům snadný přístup a relativně včasné, přesné, důvěryhodné a na prodejci neutrální zpravodajství o potenciálních hrozbách a zranitelnostech v jejich prostředí. Tato služba je v současné době samostatná a poskytuje výstrahy klientům na více než 1700 softwarech, aplikacích, platformách atd. různých prodejců. Služby Cisco pro systémy prevence vniknutí (IPS) Aktualizace podpisů Cisco IPS a výstrahy o dostupnosti podpisů, aktualizace softwaru OS, technická podpora, možnosti výměny hardwaru a přístup k on-line bezpečnostní znalostní bázi. Všechny IPS produkty Cisco. Zabezpečení Služby vzdálené správy zabezpečení Cisco** Služba společného řízení ke zjednodušení řízení zabezpečení pro sbíhavou síť, která odborně identifikuje a řeší problémy rychle a přesně, nabízí zákazníkům příležitost snížit provozní náklady a zvýšit dostupnost jejich sítě. Zahrnuje kompletní vzdálené monitorování, řešení problémů a každodenní správu síťových zařízení 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Podporuje veškeré zabezpečovací zařízení Cisco. Před přidáním této služby se vyžaduje SMARTnet nebo SMARTnet CBR a Služba vzdálené správy základní technologie. Základ Služba vzdálené správy základní technologie Cisco Služba společného řízení ke zjednodušení provozu sbíhavé sítě, která odborně identifikuje a řeší problémy rychle a přesně, nabízí zákazníkům příležitost snížit provozní náklady a zvýšit dostupnost jejich sítě. Zahrnuje kompletní vzdálené monitorování, řešení problémů a každodenní správu síťových zařízení 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Podporuje veškeré zařízení základní technologie Cisco. Výrobky základní technologie Cisco musí být jednotlivě pokryty službami SMARTnet nebo SMARTnet CBR, aby mohla být tato služba přidána. Další informace o technických službách Cisco specifických podle technologií viz 22

Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7.

Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7. QUICK START GUIDE Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7.0(3) Přehled 2 Doplněk pro výběr telefonu 2 Výběr

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business WAP121, WAP321, WAP551 a WAP561 Obsah balení Bezdrátový přístupový bod WAP Montážní kit Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager

IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager Příručka k telefonu IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager Licence a záruka Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel:

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business RV320/RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router Obsah balení Router RV320/RV325 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější

Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější QUICK START GUIDE Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější Co je funkce Visual Voicemail? 2 Funkce Visual Voicemail na telefonu 2 Přístup k funkci Visual Voicemail 3 Stálé přihlášení a

Více

Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu

Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Príručka k telefonu Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel.: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Více

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0 Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0 První vydání: February 24, 2010 Poslední změna: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Více

Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8.5 a novější)

Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8.5 a novější) Stručná příručka Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8. a novější) Doplněk Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8. a novější) 2 O doplňku Cisco

Více

Comstor Czech Distribuce je jen začátek

Comstor Czech Distribuce je jen začátek Comstor Czech Distribuce je jen začátek Markéta Popelková Marketing 2/2/2010 1 Představení Naše hodnota Přidaná hodnota Comstoru je postavena na unikátní podpoře produktů a služeb Cisco: Školení, PS, Logistika,

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Údržba, oprava, obnova, ochrana Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Henkel - řešení pro všechny problémy v údržbě. Údržba, oprava, obnova a ochrana strojního zařízení. Maximalizace produkce,

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 500 Obsah balení Switch série 500 Kit pro uchycení do racku Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Sériový kabel DB9 Průvodce

Více

Realizace nových možností spolupráce

Realizace nových možností spolupráce Realizace nových možností spolupráce Vítáme vás v kampani Human Network Přinášíme nové možnosti spolupráce Efektivní spolupráce má v dnešním složitém pracovním světě velmi důležitou roli. Zaměstnanci jsou

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb

LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb Vyberte si nejvýhodnější způsob využití: 1. Standardní verze Standardní verze je provozována na serverech a doméně http://etestme.com.

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informace po ruce Dovolte, abychom vám stručně představili naše komplexní služby v oblasti informačních technologií a zpracování informací >>> informační

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

Technická podpora. Knowledgebase. WebChat *

Technická podpora. Knowledgebase. WebChat * Technická podpora Chceme vám dát co nejlepší produkty a také co nejlepší služby, proto poskytujeme kompletní sadu možností elektronických služeb eservice doplněných telefonickou podporou. Se svou strategií

Více

Připojte se ještě dnes

Připojte se ještě dnes ABB Robotika, Martin Pohner Pokročilé nástroje pro vzdálenou správu, diagnostiku a servis průmyslových robotů Připojte se ještě dnes Slide 1 ABB Robotika Přední dodavatel průmyslových robotů a systémů

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra Speak 410 Návod k obsluze obsah Poděkování...3 Přehled výrobku...3 PŘEHLED...4 Instalace a nastavení...4 Denní použití...5 Získání pomoci...6 2 Poděkování Děkujeme, že jste zakoupili zařízení Jabra

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Cloud právě startuje. Ale co je správné pro váš svět? Cesta vesmírem, časem a zdravým rozumem

Cloud právě startuje. Ale co je správné pro váš svět? Cesta vesmírem, časem a zdravým rozumem Cloud právě startuje. Ale co je správné pro váš svět? Cesta vesmírem, časem a zdravým rozumem Poskytování síťových řešení pro malé a středně velké podniky je určitým způsobem podobné cestování vesmírem.

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví

Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví Nejčastější dotazy Tento dokument vám zodpoví nejčastější dotazy týkající se nadcházejícího uvedení nových sad společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví.

Více

Cisco SmartNet & SmartCare Services

Cisco SmartNet & SmartCare Services Cisco SmartNet & SmartCare Services Ondřej Mikuš Více informací o službě Cisco Smart Care: http://cisco.com/go/smartcareservice CISCO SLUŽBY SmartNET SmartNET on Site SMB SA Smart Fundation Service SmartCare

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Stručná příručka k aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox (vydání 9.x)

Stručná příručka k aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox (vydání 9.x) Stručná příručka Stručná příručka k aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox (vydání 9.x) Aplikace Cisco Unity Connection Web Inbox (verze 9.x) O aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox Ovládací prvky

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Správa inventáře v cloudu

Správa inventáře v cloudu You set the course We tune the engine! Správa inventáře v cloudu ekonomické a pružnéřešení TINF 2011, 28.-29.11 2011, Praha Siemens CMT Siemens Communications, Media Copyright and Technology Siemens 2011.

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS. Andrea, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS. Andrea, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS Andrea, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod některou z variant označení

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje?

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Ing. Lubomír Calta výkonný ředitel, Magistra, a.s. XX. OTC Konference

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison)

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Kerio Connect vs. Microsoft Exchange Studie Vydáno: 02/2011 Connect. Communicate. Collaborate. Securely. www.kerio.cz

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Efektivní provoz koncových stanic

Efektivní provoz koncových stanic Efektivní provoz koncových stanic Jan Vávra SSP Datacenter Trendy a výzvy Trend a situace Více starostí Co chtějí uživatelé Překvapivě více pracovat. IT. Co udělá? Musí reagovat. Různorodá zařízení, mobilita,

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5 Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5 První vydání: July 02, 2010 Poslední změna: December 13, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Projekt operačních středisek Policie České Republiky. 7, dubna 2014, ISSS Hradec Králové

Projekt operačních středisek Policie České Republiky. 7, dubna 2014, ISSS Hradec Králové Projekt operačních středisek Policie České Republiky Milan ZAPLETAL Projektový manažer PČR Květoslav ŠTRUNC obchodní zástupce Cisco Systems 7, dubna 2014, ISSS Hradec Králové 1 2 Soudce poprvé v republice

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

Eaton Váš zdroj záložního napájení

Eaton Váš zdroj záložního napájení Program PowerAdvantage pro obchodní partnery společnosti Eaton Eaton Váš zdroj záložního napájení Správci IT a vnitropodnikových elektrických rozvodů mají v rámci firmy a vůči jejím zákazníkům odpovědnost

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

D-32414-2011. Můžete s námi počítat

D-32414-2011. Můžete s námi počítat D-32414-2011 Můžete s námi počítat DrägerService 02 Dobré služby jsou dobrá hodnota. Nepochybn. D-32432-2011 D-32436-2011 D-32417-2011 Investice do nového přístroje by se vždy měla vyplatit. Hlavně proto,

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se síťových licencí a výhledově možné nové volby,

Více

Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery. Dynamic Transcoding

Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery. Dynamic Transcoding Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kdykoli a odkudkoli Do mobilních zařízení

Více