Vrchotojanovický měsíčník 4/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 4/2012"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 4/2012 Příležitost se nesnadno nabízí, ale lehce ztrácí. PUBLILIUS SYRUS ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 10. veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými: * schválilo program 10. veřejného zasedání, zvolilo návrhovou komisi a určilo ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva městyse, * souhlasilo s činností rady městyse od posledního zasedání zastupitelstva a vzalo na vědomí zprávu o vyřizování připomínek z jednání zastupitelstva a zprávu o plnění usnesení zastupitelstva, * vzalo na vědomí informaci o projektu rozšíření mateřské školy, *schválilo rozpočtové opatření č. 1 ve znění jak bylo navrženo, * schválilo návrh Směnné smlouvy pro směnu pozemků mezi městysem Vrchotovy Janovice a paní Janou Kuthanovou; směněny jsou pozemky p.č. 1228/2 o výměře 54 m2 za pozemky p.č o výměře 21 m2 a p.č o výměře 6 m2; rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 2.160,- Kč bude paní Janou Kuthanovou zaplacen před podpisem smlouvy, * vzalo na vědomí informaci o budování infrastruktury v lokalitě U Lihovaru, * vzalo na vědomí informaci o získané dotaci na akci Intenzifikace ČOV ve výši 4. mil. Kč, * vzalo na vědomí informaci z jednání Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS, * souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na pořízení nového požárního vozidla a schvalilo závazek k účasti na financování akce, k zabezpečení řízení a k financování projektu, pro který poskytne ze svého rozpočtu ,- Kč. Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a mimo jiné: byla informována o přípravách projektu na rozšíření prostor mateřské školy v budově čp. 2; souhlasila s poskytnutím finanční podpory ve výši Kč Občanskému sdružení Miláčov na realizování výstavy nazvané Všichni jsme chodili do školy; souhlasila s návrhem na ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru pro provoz kadeřnictví v budově čp. 2 dohodou k a s návrhem na odkoupení staršího pronajatého inventáře za cenu 500 Kč; posoudila nabídku Ing. Plucara na odkoupení rybníka Kněžský - o koupi celého rybníka městys nemá zájem, odkoupil by pouze tu část, která je začleněna do víceúčelové vodní nádrže; souhlasila s návrhem na zveřejnění záměru směny a prodeje pozemků v sousedství budovy čp. 96 (prodejna) a budovy čp. 146 (Telecom);

2 souhlasila s návrhem na zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově čp. 105 (ordinace praktického lékaře); souhlasila s návrhem na zveřejnění záměru prodeje částí pozemků městyse v osadě Šebáňovice; projednala návrh SDH Vrchotovy Janovice na podání žádosti o dotaci na pořízení nového požárního vozidla CAS 7,5 a doporučila zastupitelstvu souhlasit s podáním žádosti včetně závazku spolufinancování ve výši Kč; žádost se podává na rok 2013, s realizováním akce se počítá nejdříve v roce 2014; byla seznámena s dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt "Intenzifikace ČOV Vrchotovy Janovice"; byla informována o projektu Ohlédnutí; byla informována o zahájení příprav na letošním ročníku hudebního festivalu Podblanický hudební podzim; projednala přípravu veřejného zasedání zastupitelstva městyse včetně návrhu programu; star. Vítání nových občánků V sobotu 21. dubna 2012 jsme přivítali do svazku naší obce 10 občánků narozených v roce Jsou to: Lukáš Nerad, Jaroslav Máté, Eliška Ševčíková, Ladislav Litoš, Jiří Hála, Lenka Vacková, David Kněnický, Sára Kdolská, Samantha Klaudysová, Antonín Šiška. Přejeme jim zdraví, štěstí, spokojený a láskyplný život. Dr. Josef Kukla, předseda občanské komise Velikonoční výtvarná dílna V pátek 30. března všichni malí zájemci buď sami, nebo za doprovodu svých rodičů navštívili velikonoční výtvarnou dílnu, která se již podruhé konala v zasedací místnosti Úřadu městyse. Pro účastníky byly připraveny rozličné výtvarné techniky, jež si mohli příchozí po libosti vyzkoušet. Každý si mohl ozdobit vejce, vyrobit barevné papírové vejce, kuře a zajíčka jako zápichy do květináče. Značnému zájmu se těšilo zdobení květináčů pomocí ubrouskové techniky. Květináče si každý vyplnil březovými větvičkami, na něž zavěsil velikonoční motivy. Pro každého zájemce byla připravena i březová slzička, kterou si každý okrášlil dle své fantazie. Nejmenší účastníci se zabavili i vybarvováním velikonočních omalovánek a dostali veselou kytičku a papírový tulipán. Velký zájem byl o pletené pomlázky, o jejichž výrobu se opět přímo v dílně staral pan Jaroslav Křížek. Čas ubíhal velmi rychle, každý ze zúčastněných strávil příjemné odpoledne, na jehož konci na něj čekaly jeho vlastní výrobky. Za kulturní komisi Rady městyse Vrchotovy Janovice bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě výtvarné dílny pro děti podíleli. Výraznou měrou k organizačně-technickému zajištění této dílny přispěla paní Zuzana Prokopová a paní Jitka Mrkosová. Velmi děkuji panu Jaroslavu Křížkovi za pletení pomlázek a obstarání vrbového proutí. Poděkování patří také paní Lucii Babické za

3 pomoc při dílně a úklidu. Vřelý dík náleží i panu Vlastimilu Petráškovi, který dílnu navštívil s videokamerou a připravil videoklip o tom, jak děti na dílně pod vedením svých rodičů pracovaly a co si vytvořily. Videoklip je ke zhlédnutí na webových stránkách: Domnívám se, že mohu za všechny organizátory vyjádřit přesvědčení, že toto páteční odpoledne se všem účastníkům líbilo a naplnilo jejich očekávání. Pro všechny zájemce bude opět připravena vánoční dílna v závěru roku. za kulturní komisi Mgr. Ingeborg Kliková ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE, PŘIPOMÍNÁ.... *1* Termín vyvážení komunálního odpadu se z důvodů státních svátků přesouvá z úterý 1. a 8. května na pondělí 30. dubna a pondělí 7. května. *2* Odečty vodoměrů ke povinnost každého odběrného místa - viz. dále. *3* Nabídka volného pracovního místa profese: zaměstnavatel: pracoviště: kontakt: Volné pracovní místo pracovní úvazek: směnnost: pracovně-právní vztah: min. stupeň vzdělání: pracovní poměr od: mzdové rozpětí: požadavky: rozsah prac. povinností: Údržbář/Opravář Městys Vrchotovy Janovice Vrchotovy Janovice a místní části Jana Čechová, tel.: , plný jednosměnný provoz pracovní poměr střední odborné vyučen na dobu neurčitou platová třída minimálně střední odborné vzdělání výuční list nejlépe v oboru zedník, instalatér, elektrikář, zámečník manuální a řemeslná zručnost, pracovitost a spolehlivost řidičský průkaz sk. B údržba obecního majetku, údržbářské, topičské a uklízecí práce, drobné opravy, řidič referentského vozu a multikáry Přihlášky ve volné formě, spolu s kopií výučního listu, výpisem rejstříku trestů ne starší 90 dní a krátký profesní životopis doručte na Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2 nebo na do JUDr. Miroslav Synek, starosta ZE ŠKOLY...Květa PoáMgr Mgr Květa Poskočilo Sběr směsného starého papíru (časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, ) a víček od PET Lahví Proběhne v úterý 29. května 2012 od 15.oo do 17.oo hodin v hospodářském dvoře městyse Vrchotovy Janovice. Uvítáme Vaše zapojení do této akce, jejíž výtěžek půjde ve prospěch školy. Mgr. Květa Poskočilová

4 JE DOBRÉ VĚDĚT : Vážení starostové obcí a měst, rádi bychom Vašim prostřednictvím předali informaci občanům Vašich obcí a měst, že již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje službu pro veřejnost evidenci pálení prostřednictvím internetu na Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava. Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, který dle dikce 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný zákaz dle 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické osoby Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz. 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena1. Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznou fyzické osoby občané Vašich obcí a měst v pravé části stránky odkaz Evidence pálení, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidence pálení. Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale například i u společenských akcí typu pálení čarodějnic. Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat. Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve Vašich městech a obcích. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, KLADNO Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí v roce 2012 Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2012 poplatníkům hromadně rozesílány složenky pro placení daně z nemovitostí. Složenky budou průběžně od 16.dubna 2012 expedovány tak, aby byly všem poplatníkům doručeny nejpozději do poloviny května Pro poplatníky, kteří platí daň z nemovitostí v obvodech místní působnosti více finančních úřadů na území České republiky, budou složenky nově zasílány v jedné zásilce, každá ze složenek bude obsahovat údaje potřebné pro zaplacení daně u konkrétního finančního úřadu. 1

5 Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitostí v roce 2012 Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje správce daně novou výši daně rozhodnutím, jímž je platební výměr, zasílaný individuálně jednotlivým poplatníkům, anebo hromadný předpisný seznam, zpřístupněný k nahlédnutí u správce daně z nemovitostí po dobu nejméně 30 dnů. Zda finanční úřad vydá hromadný předpisný seznam, nebo zda novou výši daně sdělí poplatníkům pouze platebními výměry, je plně v kompetenci správce daně. V roce 2012 budou hromadné předpisné seznamy všech finančních úřadů, které stanoví daň tímto způsobem, zpřístupněny v jednotném termínu tak, aby do každého z nich bylo možno nahlédnout na kterémkoli finančním úřadu. To usnadní přístup k informacím o výši daně zejména poplatníkům s bydlištěm nebo sídlem mimo obvod místní působnosti finančního úřadu, u něhož platí daň z nemovitostí, nebo těm, kteří tuto daň platí u více finančních úřadů. Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitostí na rok 2012 budou takto zpřístupněny na dobu 30 dnů od 16. dubna V případě, že je daň vyměřována - v souladu s daňovým přiznáním nebo - ve výši poslední známé daně, jestliže nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně se výsledek vyměření poplatníkům neoznamuje ani platebním výměrem ani hromadným předpisným seznamem. O výši daně a případných nedoplatcích budou informováni na složence pro platbu daně, kterou obdrží v období cca od do PŘIPRAVUJE SE - 2. května - první středa v měsíci květnu - setkání seniorů v klubu důchodců tradičně od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Jarní Smeč Klub přátel sportu a zlatavého moku pořádají tradiční NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC. Chtěli bychom pozvat všechny na první jarní sportovní akci. Zajištěny jsou jak pěkné sportovní výkony tak občerstvení. Vše se odehraje ve Vrchotových Janovicích 19. května 2012 od 8.oo hodin u hřiště TJ Sokol. Těšíme se na Vaši návštěvu. Michal Pichl 19. května - Pochod Praha - Prčice května - Votický a Janovický skauting - výstava ke 100.výročí skautingu - v prostorách Infocentra staré votické radnice, připomene fotografie, dokumenty, kroniky a publikace ze skautského života na Voticku zahájení slavnostní vernisáží v pondělí 21. května v 16 hodin přístupná od 22.května každý den od 10 do 16 hodin

6 O ostatních pořádaných akcích budou jistě v předstihu informovat plakáty a letáky. Žádost: Aby noviny mohly informovat občany o plánovaných akcích, pořadatelé, informujte prosím noviny a využívejte jejich stránek k propagaci Vaší činnosti. Díky. M.Čedíková, redaktor Pozvánky k sousedům: Benešov: 1.5. Benešovský jarmark - tradiční celodenní akce začíná v 9 hodin -staročeský jarmark-dobový stánkový prodej-program pro děti-ulice Vnoučkova, Nová Pražská, Tyršova - stánkový prodej -parkoviště Pod Brankou - lunapark -vystoupí mj. Babouci, Benešáček, Pacholata, Wabi Daněk, Horváth Band, Žlutý pes, Miro Žbirka Votice : 5.5. Pochod okolo Votic divadelní představení Dívčí válka, v sokolovně od 18 hodin Sedlčany: 2.5. talk show Zdeňka Trošky a Michala Herzána divadelní představení Ach, ta neha našich dam! aneb Pórek 48. ročník festivalu Sukovy Sedlčany - například: Sedlčanská vonička - tradiční koncert pevěckých sborů koncert v rytířském sále zámku Červený Hrádek MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE a SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR Nezapomeňte: Pálení Čarodějnic na Šancích - pořádá SDH Vrchotovy Janovice v pondělí 30. dubna 2012 Začátek v 18 hodin program a soutěže pro děti upálení čarodějnic občerstvení zajištěno - pro děti zdarma Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, redaktor: Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 4/2012 vychází 25. dubna 2012 Uzávěrka příspěvků pro číslo 5/ května 2012 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

7 Příloha ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Divadelní představení HURVÍNEK MEZI OSLY 22. března navštívily děti z MŠ, 1. a 2. třídy v pražském divadle S + H představení Hurvínek v Oslově. Už jízda Prahou byla pro malé děti zážitkem, kdy mohly pozorovat pražské památky, rušný provoz, velkou řeku Vltavu a projet tunelem. V divadle jsme měli krásná místa v prvních čtyřech řadách. Hurvínek hned ukázal, jaký je to zlobil, a jak nerad chodí do školy. Děti ale za chvilku poznaly, že nedělá dobře a jak důležité je poslouchat maminku a tatínka, také se učit a chodit do školy. Děti postavy namalovaly, tak si některé z nich můžete prohlédnout. Bude-li příští školní rok zájem, vybereme nové představení a rádi znovu pojedeme. Mgr. Jana Vlachová, Jana Muchová Jeden svět na školách - vyhodnocení příspěvků Po exkurzi třídy ve dnech 20. a jsme vyzvali děti, aby napsaly o akci zprávu. Chtěli jsme, aby o tom, co viděly a o čem mluvily na projekci filmů Jeden svět na školách a žáci 8. a 9. třídy ještě v K centru, dále uvažovaly a hledaly závěry, co jim tato exkurze dala. Všechny příspěvky, které tvořily děti samy nebo ve dvojicích, posoudila paní učitelka Kohoutková a

8 vybrala z každé skupiny tři nejvýstižnější. Pořadí: třídy 5., 6., Aneta Rohlíková, Eliška Šmídová 2. Alžběta Chomoutová, Kristýna Kadlecová 3. Jakub Chudý Pořadí: třídy 8. a Zdeňka Duchoňová, Kateřina Topolová 2. Lucie Kovářová, Lukáš Franěk 3. Daniela Čechová, Denisa Kovaříková Práce žáků: 2. místo: Alžběta Chomoutová a Kristýna Kadlecová 1. místo: Aneta Rohlíková a Eliška Šmídová Se školou jsme se zúčastnili promítání krátkých filmů, které se konalo v Benešově. Jeli jsme tam autobusem. Jednalo se o čtyři krátké filmy na různá témata. Nejvíce nás zaujaly dva z krátkých filmů. Prvním z filmů byl snímek o neslyšící dívce, která toužila chodit do normální školy, tedy do školy pro zdravé slyšící děti. Nebylo jí však umožněno navštěvovat normální školu, protože by prý rozptylovala normální děti. Bylo nám dívky líto, protože nemůže navštěvovat školu jako my a uvědomili

9 jsme si, jak jsou děti se zdravotním postižením omezené oproti nám zdravým dětem a touží po něčem, co je pro nás samozřejmé. Druhý snímek, který nás zaujal, byl o dívce, která byla z velké rodiny, která měla hodně dětí. Místo chození do školy musela tvrdě pracovat na poli a peníze dávat rodičům a přispívat na domácnost. Této dívky nám bylo taky moc líto. Připadá nám samozřejmé, že od rodičů dostáváme všechno, co potřebujeme a najednou jsme si uvědomili, že jsou i děti, pro které to samozřejmé není a že bychom si toho měli víc vážit. 3. místo: Jakub Chudý 1. místo: Zdeňka Duchoňová, Kateřina Topolová Dne nás vzala paní učitelka Poskočilová na exkurzi do Benešova. Nejdříve jsme měli rozchod a poté jsme se sešli u radnice, odkud jsme pokračovali do nedaleké čajovny, kde jsme shlédli dva zajímavé krátké filmy o situaci ve světě. Přišlo mi to docela zajímavé. Nejvíce mě zaujali africké ženy, které nosily ve rtu talířky různé velikosti. Když filmy skončily, následovala krátká diskuse. V jednu hodinu jsme měli domluvenou návštěvu K- centra pro narkomany. Mezi tím jsme měli opět hodinový rozchod po Benešově. Rozchod nám utekl rychle a všichni jsme se sešli. K- centrum nebylo daleko a docela jsme se tam těšili. Když jsme dorazili, jedna sympatická slečna nás zavedla do veliké místnosti, kde jsme se posadili a povídali si o drogách a komplikacích s nimi spojenými. Paní učitelka na žádost průvodkyně Ilony odešla. Po konverzaci jsme se šli podívat do jídelny, kam se chodí najíst drogově závislí. Na malé chodbičce nám Ilona ukázala lednici, kam narkomani vkládají použité jehly. Docela nás

10 zaskočil pohled na malé zařízení plné jehel. V K-centru je pro drogově závislé připravena i pračka, kam si chodí vyprat špinavé oblečení. Řekla bych, že to ve většině z nás zanechalo nepříjemný pocit. Je zarážející, že v tomto centru pracují pouze 3 ženy a jejich vedoucí, která je psycholožka. Výlet se nám velice líbil, dokonce i počasí se nám vydařilo. 2. místo: Lucie Kovářová a Lukáš Franěk Jeden Svět Na této přednášce jsme byli v Benešovské čajovně. Pustili nám dva filmy. Ti druzí a Pojďme dál. Ti druzí Na jihu Etiopie žijí lidé kmene Mursi. Jejich ženy jsou známé tím, že si do spodního rtu vkládají zdobené talířky a do ušních boltců obrovské náušnice. Ne všechny jejich ozdoby jsou ale tradiční. Řadu těch nejbizarnějších si totiž vyrábějí až v poslední době a zdobí se jimi jen tehdy, když do jejich vesnice míří turisté chtiví zajímavých fotek ze své exotické dovolené a ochotní za jejich pořízení dobře zaplatit, ale talířky do rtu si dávají také, když mají nějakou slavnost nebo když podávají svému muži jídlo. Byl to poučný ale zároveň i mrazivý film. Pojďme dál Tento film je o situaci Romů na Slovensku. Na Slovensku v současnosti existuje více než 600 segregovaných romských osad. Romové mají na hodně velký problém se zaměstnáním, ale děti normálně chodí do školy či školky. Romové v obci Sveržov jsou lidé, kteří chtějí normálně pracovat, ale bílí lidé jim to nechtějí poskytnout. Vzniklo zde komunitní centrum neziskové organizace, která nabízí romským dětem vzdělávání a volnočasové aktivity a dospělým se snaží pomoci při hledání zaměstnání. Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov Cíle služeb Snížit riziko přenosu infekčních chorob, zejména HIV a hepatitid. Navázat a udržet kontakt s klientem a zprostředkovat mu pozitivní zkušenost s odbornou institucí. Ovlivnit motivaci klientů ke změně rizikového chování a životního stylu, směrem k bezpečnějšímu jednání. Zvýšit orientací klientů z řad rodinných příslušníků a podporovat je v jejich rozhodování. Povídali jsme si o drogách, bezdomovcích o jejich práci. Také o drogově závislých lidech. 3. místo: Daniela Čechová, Denisa Kovaříková Dne jsme se vydali na exkurzi do Benešova. Exkurzi jsme začali programem Jeden svět na školách, program obsahoval dva filmy: Ti druzí a Pojďte dál. První film nám přinesl informace o kmenu Mursiů, kteří žijí v Etiopii. Vydělávají si peníze tím, že si dávají talířky do rtů a turisté jim platí za fotografie (2 birry v přepočtu do KČ jsou 2,30 za jednu fotografii). Náš názor je takový, že každý stát má svou kulturu, Mursiové kvůli turistům nijak netrpí, protože jim talířky ve rtech přijdou krásné. Druhý film byl o romské problematice. Naším názorem je to, že bychom je neměli diskriminovat, jsou to lidé jako my. Naší další zastávkou bylo Centrum adiktologických služeb Magdaléna. V centru jsou poskytovány služby uživatelům nelegálních drog bez ohledu na frekvenci, délku a způsob užíváni. Služby obnáší: výměnný injekční program, informační servis, základní zdravotní ošetření, základní servis, asistenční služba, krizová intervence. Cílem jejich služeb je navázat a udržet kontakt s klientem a zprostředkovat mu pozitivní zkušenost s odbornou institucí. Vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem a postupně odstraňovat překážky, které uživateli drog brání vyhledat odbornou pomoc při řešení zdravotních a sociálních problémů. Myslíme si, že Centrum adiktologických služeb je dobře zařízeno a že se snaží pomáhat uživatelům drog.

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. ALBERT EINSTEIN ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Zastupitelstvo městyse na svém posledním veřejném zasedání přijalo usnesení,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 3/2011

Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti. MIGUEL DE CERVANTES ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a na svých

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Vrchotojanovický měsíčník 5/2012

Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. VÍTĚZSLAV HÁLEK ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období na svých

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL!

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! ŽELEZNOBRODSKÝ ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! DUBEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE...3 Usnesení RM Železný Brod z 6. schůze...3 Kontrola na Městské čerpací stanici...5

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka 12 Text Foto: Oldřich Jenka k fotografii na straně 42 43. prosinec Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: Vít Halata, Letovice Vladěna Hrdličková, Letovice Srdečně

Více

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4.

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4. OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698 Úřední hodiny: Pondělí 8:00 11:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 13:00 14:30 Středa 8:00 11:00 13:00

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více