Organizace. Co najdete v tomto čísle: SOVIČKA SOVIČKA Co nás ještě v tomto školním roce čeká?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace. Co najdete v tomto čísle: SOVIČKA 2011-2012 SOVIČKA 2011-2012. Co nás ještě v tomto školním roce čeká?"

Transkript

1 Organizace Co nás ještě v tomto školním roce čeká? Škola v přírodě červen 2012 Třídní schůzky Cvičení Ochrana člověka Pedagogická rada Školní výlety a Vysvědčení za 2. Pololetí Hlavní prázdniny Co najdete v tomto čísle:

2 V rámci projektu Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí (reg.č.cz.1. 07/1.2.00/ ) třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy uskutečnily další řadu akcí: Prvňáčci se byli poprvé podívat do knihovny. Seznámili se s různými knížkami, způsoby jejich řazení a nakreslili ilustraci. V lednu proběhl další tematický den - tentokrát jsme se na 1.stupni věnovali tématu Ledové království Přípravný ročník se ráno přivítal v kruhu - pozdravení (posílám sněhovou vločku kamarádovi). Následovala četba pohádky O sněhulákovi, který chtěl vidět léto a kresba sněhuláka na školní tabuli spojená s říkankou o sněhulákovi. Poté si nulťáčci zhotovili sněhové koule z papíru a házeli jimi na cíl (sněhuláka na tabuli). Také si zahráli hru Sněhové vločky, relaxovali při hudbě (jsme sněhové vločky, které se pomalu snášejí k zemi) a nacvičovali píseň Sněží. V 1. A děti celý den soutěžily a řešily úkoly se zimní tématikou. V českém jazyce vymýšlely zimní slova začínající daným písmenkem, předváděly pantomimu na téma zimní sporty a v matematice samozřejmě nesměl chybět Zmrzlík. Za vítězství v soutěžích a úspěšné vyřešení úkolu dostávaly děti nálepky se zimními motivy. Den zakončily malbou sněhuláka prstovými barvami. Přichází jaro. Naši nejmenší žáčci se seznamovali se znaky jara, jarními barvami a jarní přírodou. I žáci 3.A třídy měli ledové vyučování a led je provázel celé školní dopoledne. V matematice a českém jazyce dostávali za správné odpovědi sněhové vločky, vymýšleli slovní úlohy a věty s ledovou a zimní tematikou. Prvouka byla ve znamení koloběhu vody a skupenství vody a v estetické výchově vyráběli ledové tácky nejen děti, ale přidal se i pan učitel s paní učitelkou.

3 V estetických třídách opět proběhl karneval, a zúčastnil se i dětmi oblíbený klaun Hopsalín. Tematický den Ve zdravém těle zdravý duch Většinu času trávily děti z estetických tříd 0. A 3. A společně. Kromě nezbytného každodenního nácviku písní a společného bubnování na vystoupení ke Dni Země a ke Dni matek jsme si zhodnotili svačiny, najedli se zdravého ovoce a procvičili si správné dýchání. Samozřejmě nesmělo chybět ani společné cvičení, u kterého jsme si procvičili jednotlivé části těla a zopakovali jejich správné názvy. Společně strávený tematický den jsme zakončili tancem na dětem známé a oblíbené písničky. Žáci 4. A se v hodině matematiky zaměřili na pojem času nejen v číslech, ale především na čas, který trávíme zdravě různými činnostmi- spánkem, jídlem. V hodinách českého jazyka vyhledávali podstatná jména a slovesa, která patří do této oblasti. V hodině angličtiny vládlo téma Winter sports- Zimní sporty. Děti si zopakovaly slovíčka, porovnaly sporty, které můžeme dělat v zimě, na jaře a v létě. Tvůrčí dílny v 0. A, 1. A a 3. A Protože byly estetické třídy požádány o ozdobení velikonočního stromečku na Masarykově náměstí, zorganizovaly si tematický den Velikonoce o týden dřív než ostatní. Děti zdobily polystyrenová velikonoční vajíčka polepením nejprve jednobarevnými ubrousky a potom také obrázky s jarní tématikou. Samozřejmě si děti chtěly něco velikonočního odnést i domů, stejnou technikou si polepily krabičky, které mohou použít na mince, které si o Velikonocích vykoledují. Zatímco děti pilně pracovaly, nezahálely ani paní učitelky. Z proutí vytvářely ovál, do kterého pak byla zavěšena dětmi vyrobená vajíčka. V hodinách estetické výchovy vyrábíme dárky ze dřeva pod stromeček, dekorace do školní jídelny a učíme se malovat své pocity, třeba podzim. Na podzim 2011 jsme navštívili Galerii Chagall a Muzeum a galerii Mlejn. V hodině českého jazyka jsme napsali pohádku O třech bratrech. Děti se učily nejen poznávat části těla, ale také spolupracovat ve skupinkách. Musely se domluvit na společné práci a být kamarádi.

4 Když není svět jen černobílý A + 1. A + 3. A Společnou dvouhodinovou práci začaly děti cvičením představivosti a fantazie. Někdo viděl v prázdné krabičce všelijaké poklady, jiný neviděl vůbec nic. Po několika pohybových a pocitových hrách se děti dostaly do barevného světa květin, lesů, vod a strání. Se zavřenýma očima poslouchaly vyprávění paní učitelky a vžívaly se do svých představ vyvolaných imaginací. Své pocity a dojmy pak děti vyjádřily výtvarně na výkres A4 každý individuálně ztvárnil své dojmy z imaginace. Děti se navzájem nesměly rušit, kreslily v tichu, bez mluvení. K malování použily křídy namočené v mléce. Po dokončení práce sdělovaly spolužákům a paní učitelce, jak se cítily, když pracovaly samy, v tichosti, bez spolupráce. V další fázi se děti rozdělily do skupin. Na výkres A1 různě rozmístily své obrázky, přilepily je na podkladový výkres a snažily se propojit všechny obrázky do jednoho celku, což se jim opravdu moc povedlo. Prvňáčci převzali své první vysvědčení. Někteří také se zaslouženou pochvalou a malou odměnou. V estetické třídě 2. A se vykazují různé činnosti, které jsou důležité pro harmonický vývoj dítěte. Upřednostňuje se projektové učení, střídání činností, učení formou her, upevňování kolektivu prostřednictvím společných zážitků. Učí se pracovat ve skupinách, diskutovat a vyjadřovat své pocity, rozvíjí se smysl pro krásu. Také se organizují různé akce: např. návštěva knihovny - besedovali jsme na téma Chameleon - Každý jsme jiný a jsme přátelé. Také jsme byli na dopravním hřišti, proběhla pěvecká soutěž, karneval, soutěže v rámci Dne dětí, besídky k Vánocům a k svátku maminek, společné dílny v rámci Vánoc a Velikonoc, vycházky, tanec atd. Za dodržování pravidel, které si ve třídě společně vytvořili, děti dostávají sluníčka. Ta se jedenkrát měsíčně vyhodnocují a pak se odměňuje. Za výjimečnou aktivitu a snahu žáci dostávají smajlíky, za které si mohou, jakožto za třídní peníze, nakoupit drobné odměny - tužky, gumy, omalovánky apod. V odpolední škole si děti po obědě a relaxaci společně hrají, následuje opakování dopoledního učiva a individuální procvičování. Většina dětí se díky odpolední škole výrazně zlepšila ve čtení, matematice a zlepšily se i vztahy mezi žáky a schopnost přát úspěch druhým.

5 Co se děje u nás ve škole V rámci oslav Dne Země, pořádaných Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje RADAMOK, vystoupili na Masarykově náměstí v Ostravě také zástupci naší školy. Nejdříve estetické třídy 0.A, 1.A a 3.A předvedly několik písní a na konec vystoupení zabubnovaly na své nové nástroje. Pak nastoupili chlapci z hudebního kroužku - jejich kapela. Divákům zahráli a zazpívali několik Romských písniček a přidali ještě skladbu pro saxofon. Všem se vystoupení moc líbilo a Heidi Janků, která celou akci moderovala, vymyslela pro naši skupinu jméno Gebauerovci. Žáci 3. A třídy si pro třídy 0. A, 1. A a 2. A připravili divadelní představení na motivy knihy od Astrid Lindgrenové Emil z Lonnebergy, které se jmenovalo Jak Emil uvízl v polévkové míse. Při představení si všichni užili spoustu legrace a zcela jistě se podobná akce v budoucnu ještě zopakuje. Jelikož nás letošní zima trochu napínala, neměli jsme tudíž ponětí, zda se vůbec uskuteční naše oblíbená akce lyžování v Komenského sadech. Nakonec jsme se přeci jen dočkali. A stálo to za to V rámci hodin tělocviku jsme se na konci ledna opět vydali otestovat naše lyžařské dovednosti v praxi. Počasí nám nachystalo mrazivý, avšak slunečný den. Pista byla dostatečně tvrdá, což nám vyhovovalo. Lyže jsme měli v bezvadném stavu díky kvalitnímu servisnímu zázemí, a tak jsme se houfně spouštěli z kopce dolů. Pravda, na začátku se nám moc nedařilo udržet sjezdový postoj, ale o to příjemnější bylo zjištění, že konec patří mistrům! Celá akce se nesla na vlnách kvalitního povzbuzování od těch, kteří si přeci jen netroufli takto řádit. Nebylo ani nouze o krkolomné pády, které se naštěstí obešly bez zranění. A co jsme se nasmáli Nu, jen se podívejte na vlastní oči! Tematický den, který proběhl v únoru, měl rozdílná témata na obou stupních naší školy. 1. stupeň na den ovládlo Karnevalové veselí. Žáci si vyrobili masky na karneval, seznámili se s tradicí Masopustu, zazpívali písničky, zadováděli si a zatančili. Ve výtvarné výchově namalovali výkresy, které nyní slouží k výzdobě školy. Téma žáky zaujalo a měli z něho radost. Svátek svatého Valentýna se slavil na 2. stupni. V rámci výchov žáci vytvářeli Valentýnky a poslechli si zamilované písničky. V jazycích a dějepise se dozvěděli něco o historii tohoto svátku a debatovali o jeho významu. V matematice si vyrobili osově souměrná srdce a pokusili se spočítat jejich obsah a obvod.

6 Dne se žáci hudebního kroužku zúčastnili regionální soutěže SKŘIVÁNEK Soutěž proběhla v Kulturním centru v Ostravě-Porubě. Naši školu zastupovali ve III. kategorii (pro žáky třídy) Lukáš Lakatoš ze 7. třídy a Dalibor Gregor z 8. třídy. Jako jejich doprovod vystoupila školní kapela hudebního kroužku ve složení: Marek Pecha (9. třída)- klávesy a saxofon, Daniel Kročen (7. třída)- bicí, Štefan Gábor (8. třída)- saxofon. Žáci školu velmi dobře reprezentovali a svým vystoupením si získali uznání poroty, ostatních soutěžících i diváků. Dalibor Gregor získal II. místo za zpěv a Lukáš Lakatoš Uznání poroty za lidovou píseň. Na závěrečném vystoupení vítězů si naši žáci zazpívali s cimbálovou kapelou a také předvedli své vystoupení s vlastními nástroji, za což sklidili bouřlivý potlesk publika, zvláště Marek Pecha, za profesionální vystoupení při hře na saxofon s cimbálovou muzikou. Říkává se, že řemeslo má zlaté dno. My, učitelé, jsme na to již přišli před mnoha lety, naši svěřenci žáčci, na to přicházejí postupně a doufejme, že se jim v budoucnu podaří najít profesi, ve které by se cítili jako pomyslná ryba ve vodě. Abychom jim však jejich poznávání usnadnili, uskutečnila se pro žáky 2.stupně na naší škole v rámci projektu Škola pro život další, v pořadí již 2., Burza práce. Úspěšné loňské aktéry letos vystřídaly jiné zajímavé profese: sociální kurátor, malíři a natěrači, truhláři a DJ (pro ty staršího data diskjockey). Opět jsme byli svědky zajímavých vyprávění, která měla za úkol seznámit dychtivé publikum se specifiky jednotlivých profesí. Tyto prezentace měly především ukázat, že na manuální práci v podání malířů, natěračů, anebo truhlářů, či na práci s lidmi, kteří jsou v těžkých životních situacích, často nemají kde složit hlavu, jsou bez rodiny, práce, materiálního a zdravotního zázemí aj. potřebných věcí, je něco krásného, často i ušlechtilého, a člověka pak takováto smysluplná činnost baví daleko více, když vidí, že má smyl. Pro ty nejúspěšnější je pak připravena i odměna v podání kvalitního příjmu a mnoha spokojených zákazníkůklientů. Bezpochyby největším lákadlem burzy se stal DJ Kmin z ostravského rádia Helax, který nás nechal nakouknout do své hudební kuchyně. Ukázal nám, že lze dospět i do stádia, kdy se stává práce zároveň i koníčkem.

7 Trocha Arménie po česku, aneb jak to vlastně bylo s Marlenkou Exkurze do Nošovic Pivovar Radegast Letošní zážitkový výlet projektu Škola pro život nás zavedl do malebného prostředí Pobeskydí, kde se zároveň nacházejí i dva významné potravinářské závody severní Moravy, které se staly zdejšími unikáty. Řeč je o společnostech MIKO International s.r.o. z Frýdku-Místku, která vyrábí světoznámý medový dort podle tradiční staroarménské receptury Marlenku a nošovickém pivovaru Radegast, členu velké pivovarnické skupiny Plzeňský Prazdroj. Ale popořadě Úterý 20. března se stalo pro mnohé naše žáky vítanou možností opustit brány školy a podívat se na vlastní oči, jak se vyrábí tradiční arménská pochutina, sladký dezert, pojmenovaný podle maminky zakladatele zdejší společnosti, pana Gevorga Avetisyana, Marlenka. Hodinová prohlídka ve zdejší společnosti nás seznámila s historií a vývojem místního potravinářského závodu s následnou ochutnávkou jednotlivých lahodných pochutin. Nahlédli jsme pod pokličku výroby několika produktů, které se ve zdejší továrně zhotovují. Vrcholem celé prohlídky byla bezpochyby skoro osmdesátimetrová unikátní linka, která slouží k výrobě dortu Marlenka. A aby to našim blízkým nebylo líto, nakoupili jsme si za zvýhodněnou cenu i něco dobrého domů. Po krátkém přesunu autobusem, jsme se ocitli před branami pivovaru Radegast, v Nošovicích. Exkurze pivovarem začala návštěvou Radegastovy svatyně návštěvnického centra, kam nás zavedl zdejší průvodce, aby nám ukázal, jak to vlastně s tím pivem je. Shlédli jsme několikaminutový spot o historii pivovaru, varním procesu a všem, co Radegast pro své příznivce dělá. Unikátem zdejší prohlídky byla interaktivní učebna, která slouží jako perfektní ukázka veškerých procesů, které vedou k přípravě několika druhů tohoto lahodného moku. Ačkoliv jsme nemohli ochutnat, přivítali jsme alespoň možnost si závod projít a podívat se na jednotlivé součásti tohoto soukolí. K vidění bylo mnoho: sladovna, varna či stáčírna s kapacitou přes lahví za hodinu! Vše doprovázeno typickým aroma chmele a ostatních vstupních surovin Co dodat? Doufejme, že se brzy dočkáme dalších nevšedních zážitků, které obohatí naše školní léta a budou mít za následek intenzivnější poznání jednotlivých lidských činností Jako klišé možná vyzní fráze znějící takto: Poučíme-li se z vlastní historie, nebudeme opakovat stejné chyby Je tomu tak doopravdy? Skutečně v naší společnosti dbáme dostatečně na interpretaci historických událostí, důležité milníky historie vlastní či celosvětové? Připomínáme našim potomkům, jak to vlastně s těmi dějinami bylo? A co lidé, kteří byli přímými účastníky těchto dějin? Mají nám ještě dnes co sdělit? Jsou pro nás tito pamětníci něčím cenní, vzácní? Bezesporu ano! Všichni víme, že studium historie by mělo sloužit k poznání vlastních dějin, poznání dějin, které jsou naší součástí, často dějin, které naši předkové nemohli ovlivnit, ale především dějin, které je zastihly, a oni byli jejich neodlučitelnou součástí. Lidské osudy jsou tak pro nás tím nejzajímavějším pramenem, který nám může ledacos osvětlit lépe než sebeerudovanější historická příručka, anebo učebnice. Naše škola připravila na 2. dubna letošního roku ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Živá paměť, vzdělávacím portálem Kapura.cz Brána do světa Romů zastoupenou Mgr. Pavlem Vovsem a Muzeem romské kultury v Brně přednáškový a diskuzní panel o dějinách romského etnika s přesahem do dvacátého století a zkušeností romského holokaustu viděnou přímým účastníkem tohoto tragického období evropských dějin. Žákům byla odprezentována přednáška o dějinách Romů v podání Mgr. Michala Schustera z Muzea romské kultury, poté došlo k připomenutí událostí, jež se udály před 2. světovou válkou a byly ozřejměny hlavní milníky dějin holokaustu s důrazem na osudy Židů a Romů. Bezesporu nejpoutavější částí byl osobní příběh paní Emílie Machálkové (rozené Holomkové), která nám v dojetí slz popsala osobní příběh svůj, svých blízkých i příběhy lidí z vlastního okolí od roku 1926, kdy se narodila, doposavad. Především jí můžeme poděkovat za to, že se s námi chtěla podělit o své vzpomínky a zážitky, které nebyly vždy veselé, často byly bolestivé a pro mnohé nepochopitelné. Závěr celého setkání pak patřil dotazům, které mohli žáci klást našim hostům. Doufáme, že tuto učební metodu budeme moci uplatňovat častěji.

8 Velikonoce byly ústředním tématem vyučovacích hodin posledního školního dne před velikonočními prázdninami. V českém jazyce se žáci věnovali jazykovým i literárním tématům, které souvisejí s tímto svátkem (velikonoční jazykové rozbory, hry o pomyslná vejce, tradiční říkanky, křížovky s velikonoční tematikou,...). V matematice žáci zpracovávali pracovní list na téma Velikonoční jarmark či jako odměnu za správně vypočtený příklad mohli na interaktivní tabuli plnit košík kraslicemi. V hodinách angličtiny vyhledávali na internetových stránkách vše o svátku. Dozvěděli se, jak se slaví svátek v zemích v Evropě, podle čeho se jmenují jednotlivé dny v období Velikonoc a jaké jsou jejich symboly. Zahráli si zaké velikonoční bingo a zpracovali pracovní listy. Také v informatice se vyhledávalo na internetu a doplňoval pracovní list - žáci přiřazovali tradice k jednotlivým dnům velikonočního týdne, hledali význam symbolů Velikonoc a vyluštili křížovku. V hodinách dějepisu se snažili vysvětlit význam Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku, jež je spojen s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, stejně jako blízkost jiných tradičních náboženství a jejich svátků v období Velikonoc, např. židovského pesachu. To vše na několika modelech výuky - debata o Velikonocích, výuková prezentace, interaktivní hry aj. Nechyběla diskuze o tradičních velikonočních symbolech či zvycích, anebo vhled do oslav v zahraničí. Zeměpis byl pak ve znamení putování na Velikonoční ostrov a povídání o tamější geografii, klimatu, flóře, fauně a historii. Konec hodiny obstarala tradiční velikonoční pomlázka ve formě orientačního zkoušení. I učitelé mohou mít své dny, aneb jaký byl ten náš letošní Není žádným tajemstvím, že Den učitelů je celosvětovým svátkem, který slouží jako připomenutí učitelského řemesla. Bezesporu žádným překvapením není ani informace, že tento svátek připadá v České republice na 28. březen, na den, kdy se narodil poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filozof, spisovatel a také pedagog Jan Amos Komenský. My ho sice oslavili až 4. dubna, ale o to krásnější pro nás byl. V letošním roce se tento den stal zároveň jakýmsi dnem otevřených dveří pro ty, kteří na zdejší škole působili v nedávné minulosti a kteří si školu pamatují ještě ve starém hávu. Na našem každoročním setkání byli současnými pedagogy školy přivítáni květinou přímo v prostorách školy. Zahájení proběhlo v zasedací místnosti, kde byl prosloven milý projev paní ředitelky. Následovalo společné vystoupení hudebního kroužku v tělocvičně školy pod vedením Mgr. Jana Nykla. A jelikož si někteří z nás chtěli zakřepčit, zůstali jsme na parketu skoro hodinu. Po vydatném a chutném slavnostním obědu se, za přispění Mgr. Milady Mohrové, šly bývalé učitelky naší školy podívat na její moderní kabát. Bezesporu milým překvapením byla její současná moderní podoba v interiérech a třídách, potažmo v materiálním zabezpečení. Odpolední siestu u kávy a sladkých pochutin zajišťovala mužská složka současného učitelského sboru, což bylo také kvitováno s povděkem. Konverzace pak pokračovala až do pozdních odpoledních hodin

9 I letos navštívili naši žáci (tentokrát ti ze 7. a 8. ročníku) Mezinárodní filmový festival TUR FILM OSTRAVA Tématem pondělka byl ŽIVOT S PLASTY. Žáci si vyslechli přednášku Mgr. Vladimíry Karasové ze společnosti OZO OSTRAVA na toto téma, shlédli taneční vystoupení a prezentaci celoročního projektu Ptáci kolem nás ZŠ Provaznická. Viděli také spoty - prevence proti vzniku odpadu, ochrana klimatu, český snímek Všechny příští Černobyly a původem německé filmy Sekem - Ze Slunce zrozený a Život s plasty. Právě tento film získal na festivalu Hlavní cenu Grand Prix: Cena primátora města Ostravy Koncem dubna proběhl již 3. ročník školní, pěvecké soutěže Slavík. Žáci 1. stupně soutěžili ve dvou kategoriích ( třída, 3.-5.třída) a nenechali nic náhodě. Pečlivě se na soutěž připravovali a jako každoročně sváděli boj o umístění na předních příčkách. Zpěváci předvedli skvělé výkony a všem žákům 1. stupně připravili příjemný zážitek. V rámci oslav Dne Země, pořádaných Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje RADAMOK, vystoupili na Masarykově náměstí v Ostravě také zástupci naší školy. Nejdříve estetické třídy 0.A, 1.A a 3.A předvedly několik písní a na konec vystoupení zabubnovaly na své nové nástroje. Pak nastoupili chlapci z hudebního kroužku - jejich kapela. Divákům zahráli a zazpívali několik romských písniček a přidali ještě skladbu pro saxofon. Všem se vystoupení moc líbilo a Heidi Janků, která celou akci moderovala, vymyslela pro naši skupinu jméno Gebauerovci. Ostatní žáci se zúčastnili akce Den Země v Komenského sadech v Moravské Ostravě pořádané Střediskem volného času. Na programu byly prezentace organizací, soutěže, výtvarné dílny, orientační závod, lesní stezka a ekologické akce. V rámci soutěže žáci dostali na začátku akce lístečky, po splnění úkolu na jednotlivých stanovištích dostali na lístečky razítko. Mohli si prověřit své vědomosti z dopravní výchovy, přírodovědy, zručnosti, první pomoci a jiné. Na konci soutěže odevzdali vyplněné lístky a byli odměněni drobnými cenami. Žákům se akce moc líbila, protože mohli jednotlivá stanoviště navštěvovat v různém pořadí a úkoly byly velmi pestré. Navíc vyšlo i počasí a také potkávali kamarády z ostatních škol.

10 Dne proběhlo na naší škole v rámci environmentální výchovy soutěžní dopoledne. Na 1.stanovišti si mohli žáci ověřit své znalosti jarních rostlin. Určovali květy a skládali jejich názvy. Výměnou za určený počet dřepů se mohli poradit s atlasem rostlin. Zejména dívky bavilo skládání květinového puzzle. Zde dosáhli nejlepších výsledků žáci 6.třídy. Na 2.stanovišti čekala žáky třídička odpadů. Zábavnou formou roztřídili plastový i papírový odpad, zařadili správně obrázky různých odpadů produkovaných běžnou domácností a získané vědomosti uplatnili při vyplňování pracovních listů. Nejšikovnějšími soutěžícími byli žáci 6.A (Holub R., Holubová N., Eška Š. a Oláhová D.). Velmi dobrých výsledků dosáhlo i družstvo z 8.A a 9.A (Oláh M., Ščuka D., Oláhová K.). Zábava Už si vrabci koupou bříško, už se káča točí, kde jsi byla, pampeliško, od čeho máš oči? Od slunce, od zlata. Jak jsem se tam zahleděla, hned jsem byla zlatá celá jako housata. Žáci 8. a 9. třídy si mohli vyzkoušet roli učitele. V rámci pracovní činnosti pomáhali prvňáčkům s matematikou. Připravili si pro ně pracovní listy a zábavnou formou se tak žáci 1.B učili matematice a ti starší zase získali zkušenosti s prací s malými dětmi. Žežuličky si povídají, že jsou vrátka v jednom háji, ke vrátkům je zlatý klíč, petr- petr- petrklíč.

11 Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty. Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny. Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.

12

Co najdete v tomto čísle:

Co najdete v tomto čísle: Co najdete v tomto čísle: Organizace Co nás ještě v tomto školním roce čeká? Škola v přírodě 4. - 8. 6. 2012 Třídní schůzky 7. 6. 2012 Cvičení Ochrana člověka 14. 6. 2012 Pedagogická rada 21. 6. 2012 Školní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR ČÍSLO 17 Podzim Martin Matoušek Podzim začíná 23.9. Děti začínají chodit do školy. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin. Začíná se hrabat listí. Začíná padat listí. Ježek se musí zahrabat do listí.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ)

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ) Měsíční plán: II. A Duben Informac e Akce a pomůcky Učivo 2.-3. 4. Velikonoční prázdniny 4.-6. 4. Velikonoce 16. 4. Od 16:30 třídní schůzky společné Neustálé připomínání pro rodiče: Vstup do budovy je

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Sestavení životopisu, vyplnění dotazníku, čtení s porozuměním, orientace v textu JK 32-DUM

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více