Organizace. Co najdete v tomto čísle: SOVIČKA SOVIČKA Co nás ještě v tomto školním roce čeká?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace. Co najdete v tomto čísle: SOVIČKA 2011-2012 SOVIČKA 2011-2012. Co nás ještě v tomto školním roce čeká?"

Transkript

1 Organizace Co nás ještě v tomto školním roce čeká? Škola v přírodě červen 2012 Třídní schůzky Cvičení Ochrana člověka Pedagogická rada Školní výlety a Vysvědčení za 2. Pololetí Hlavní prázdniny Co najdete v tomto čísle:

2 V rámci projektu Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí (reg.č.cz.1. 07/1.2.00/ ) třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy uskutečnily další řadu akcí: Prvňáčci se byli poprvé podívat do knihovny. Seznámili se s různými knížkami, způsoby jejich řazení a nakreslili ilustraci. V lednu proběhl další tematický den - tentokrát jsme se na 1.stupni věnovali tématu Ledové království Přípravný ročník se ráno přivítal v kruhu - pozdravení (posílám sněhovou vločku kamarádovi). Následovala četba pohádky O sněhulákovi, který chtěl vidět léto a kresba sněhuláka na školní tabuli spojená s říkankou o sněhulákovi. Poté si nulťáčci zhotovili sněhové koule z papíru a házeli jimi na cíl (sněhuláka na tabuli). Také si zahráli hru Sněhové vločky, relaxovali při hudbě (jsme sněhové vločky, které se pomalu snášejí k zemi) a nacvičovali píseň Sněží. V 1. A děti celý den soutěžily a řešily úkoly se zimní tématikou. V českém jazyce vymýšlely zimní slova začínající daným písmenkem, předváděly pantomimu na téma zimní sporty a v matematice samozřejmě nesměl chybět Zmrzlík. Za vítězství v soutěžích a úspěšné vyřešení úkolu dostávaly děti nálepky se zimními motivy. Den zakončily malbou sněhuláka prstovými barvami. Přichází jaro. Naši nejmenší žáčci se seznamovali se znaky jara, jarními barvami a jarní přírodou. I žáci 3.A třídy měli ledové vyučování a led je provázel celé školní dopoledne. V matematice a českém jazyce dostávali za správné odpovědi sněhové vločky, vymýšleli slovní úlohy a věty s ledovou a zimní tematikou. Prvouka byla ve znamení koloběhu vody a skupenství vody a v estetické výchově vyráběli ledové tácky nejen děti, ale přidal se i pan učitel s paní učitelkou.

3 V estetických třídách opět proběhl karneval, a zúčastnil se i dětmi oblíbený klaun Hopsalín. Tematický den Ve zdravém těle zdravý duch Většinu času trávily děti z estetických tříd 0. A 3. A společně. Kromě nezbytného každodenního nácviku písní a společného bubnování na vystoupení ke Dni Země a ke Dni matek jsme si zhodnotili svačiny, najedli se zdravého ovoce a procvičili si správné dýchání. Samozřejmě nesmělo chybět ani společné cvičení, u kterého jsme si procvičili jednotlivé části těla a zopakovali jejich správné názvy. Společně strávený tematický den jsme zakončili tancem na dětem známé a oblíbené písničky. Žáci 4. A se v hodině matematiky zaměřili na pojem času nejen v číslech, ale především na čas, který trávíme zdravě různými činnostmi- spánkem, jídlem. V hodinách českého jazyka vyhledávali podstatná jména a slovesa, která patří do této oblasti. V hodině angličtiny vládlo téma Winter sports- Zimní sporty. Děti si zopakovaly slovíčka, porovnaly sporty, které můžeme dělat v zimě, na jaře a v létě. Tvůrčí dílny v 0. A, 1. A a 3. A Protože byly estetické třídy požádány o ozdobení velikonočního stromečku na Masarykově náměstí, zorganizovaly si tematický den Velikonoce o týden dřív než ostatní. Děti zdobily polystyrenová velikonoční vajíčka polepením nejprve jednobarevnými ubrousky a potom také obrázky s jarní tématikou. Samozřejmě si děti chtěly něco velikonočního odnést i domů, stejnou technikou si polepily krabičky, které mohou použít na mince, které si o Velikonocích vykoledují. Zatímco děti pilně pracovaly, nezahálely ani paní učitelky. Z proutí vytvářely ovál, do kterého pak byla zavěšena dětmi vyrobená vajíčka. V hodinách estetické výchovy vyrábíme dárky ze dřeva pod stromeček, dekorace do školní jídelny a učíme se malovat své pocity, třeba podzim. Na podzim 2011 jsme navštívili Galerii Chagall a Muzeum a galerii Mlejn. V hodině českého jazyka jsme napsali pohádku O třech bratrech. Děti se učily nejen poznávat části těla, ale také spolupracovat ve skupinkách. Musely se domluvit na společné práci a být kamarádi.

4 Když není svět jen černobílý A + 1. A + 3. A Společnou dvouhodinovou práci začaly děti cvičením představivosti a fantazie. Někdo viděl v prázdné krabičce všelijaké poklady, jiný neviděl vůbec nic. Po několika pohybových a pocitových hrách se děti dostaly do barevného světa květin, lesů, vod a strání. Se zavřenýma očima poslouchaly vyprávění paní učitelky a vžívaly se do svých představ vyvolaných imaginací. Své pocity a dojmy pak děti vyjádřily výtvarně na výkres A4 každý individuálně ztvárnil své dojmy z imaginace. Děti se navzájem nesměly rušit, kreslily v tichu, bez mluvení. K malování použily křídy namočené v mléce. Po dokončení práce sdělovaly spolužákům a paní učitelce, jak se cítily, když pracovaly samy, v tichosti, bez spolupráce. V další fázi se děti rozdělily do skupin. Na výkres A1 různě rozmístily své obrázky, přilepily je na podkladový výkres a snažily se propojit všechny obrázky do jednoho celku, což se jim opravdu moc povedlo. Prvňáčci převzali své první vysvědčení. Někteří také se zaslouženou pochvalou a malou odměnou. V estetické třídě 2. A se vykazují různé činnosti, které jsou důležité pro harmonický vývoj dítěte. Upřednostňuje se projektové učení, střídání činností, učení formou her, upevňování kolektivu prostřednictvím společných zážitků. Učí se pracovat ve skupinách, diskutovat a vyjadřovat své pocity, rozvíjí se smysl pro krásu. Také se organizují různé akce: např. návštěva knihovny - besedovali jsme na téma Chameleon - Každý jsme jiný a jsme přátelé. Také jsme byli na dopravním hřišti, proběhla pěvecká soutěž, karneval, soutěže v rámci Dne dětí, besídky k Vánocům a k svátku maminek, společné dílny v rámci Vánoc a Velikonoc, vycházky, tanec atd. Za dodržování pravidel, které si ve třídě společně vytvořili, děti dostávají sluníčka. Ta se jedenkrát měsíčně vyhodnocují a pak se odměňuje. Za výjimečnou aktivitu a snahu žáci dostávají smajlíky, za které si mohou, jakožto za třídní peníze, nakoupit drobné odměny - tužky, gumy, omalovánky apod. V odpolední škole si děti po obědě a relaxaci společně hrají, následuje opakování dopoledního učiva a individuální procvičování. Většina dětí se díky odpolední škole výrazně zlepšila ve čtení, matematice a zlepšily se i vztahy mezi žáky a schopnost přát úspěch druhým.

5 Co se děje u nás ve škole V rámci oslav Dne Země, pořádaných Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje RADAMOK, vystoupili na Masarykově náměstí v Ostravě také zástupci naší školy. Nejdříve estetické třídy 0.A, 1.A a 3.A předvedly několik písní a na konec vystoupení zabubnovaly na své nové nástroje. Pak nastoupili chlapci z hudebního kroužku - jejich kapela. Divákům zahráli a zazpívali několik Romských písniček a přidali ještě skladbu pro saxofon. Všem se vystoupení moc líbilo a Heidi Janků, která celou akci moderovala, vymyslela pro naši skupinu jméno Gebauerovci. Žáci 3. A třídy si pro třídy 0. A, 1. A a 2. A připravili divadelní představení na motivy knihy od Astrid Lindgrenové Emil z Lonnebergy, které se jmenovalo Jak Emil uvízl v polévkové míse. Při představení si všichni užili spoustu legrace a zcela jistě se podobná akce v budoucnu ještě zopakuje. Jelikož nás letošní zima trochu napínala, neměli jsme tudíž ponětí, zda se vůbec uskuteční naše oblíbená akce lyžování v Komenského sadech. Nakonec jsme se přeci jen dočkali. A stálo to za to V rámci hodin tělocviku jsme se na konci ledna opět vydali otestovat naše lyžařské dovednosti v praxi. Počasí nám nachystalo mrazivý, avšak slunečný den. Pista byla dostatečně tvrdá, což nám vyhovovalo. Lyže jsme měli v bezvadném stavu díky kvalitnímu servisnímu zázemí, a tak jsme se houfně spouštěli z kopce dolů. Pravda, na začátku se nám moc nedařilo udržet sjezdový postoj, ale o to příjemnější bylo zjištění, že konec patří mistrům! Celá akce se nesla na vlnách kvalitního povzbuzování od těch, kteří si přeci jen netroufli takto řádit. Nebylo ani nouze o krkolomné pády, které se naštěstí obešly bez zranění. A co jsme se nasmáli Nu, jen se podívejte na vlastní oči! Tematický den, který proběhl v únoru, měl rozdílná témata na obou stupních naší školy. 1. stupeň na den ovládlo Karnevalové veselí. Žáci si vyrobili masky na karneval, seznámili se s tradicí Masopustu, zazpívali písničky, zadováděli si a zatančili. Ve výtvarné výchově namalovali výkresy, které nyní slouží k výzdobě školy. Téma žáky zaujalo a měli z něho radost. Svátek svatého Valentýna se slavil na 2. stupni. V rámci výchov žáci vytvářeli Valentýnky a poslechli si zamilované písničky. V jazycích a dějepise se dozvěděli něco o historii tohoto svátku a debatovali o jeho významu. V matematice si vyrobili osově souměrná srdce a pokusili se spočítat jejich obsah a obvod.

6 Dne se žáci hudebního kroužku zúčastnili regionální soutěže SKŘIVÁNEK Soutěž proběhla v Kulturním centru v Ostravě-Porubě. Naši školu zastupovali ve III. kategorii (pro žáky třídy) Lukáš Lakatoš ze 7. třídy a Dalibor Gregor z 8. třídy. Jako jejich doprovod vystoupila školní kapela hudebního kroužku ve složení: Marek Pecha (9. třída)- klávesy a saxofon, Daniel Kročen (7. třída)- bicí, Štefan Gábor (8. třída)- saxofon. Žáci školu velmi dobře reprezentovali a svým vystoupením si získali uznání poroty, ostatních soutěžících i diváků. Dalibor Gregor získal II. místo za zpěv a Lukáš Lakatoš Uznání poroty za lidovou píseň. Na závěrečném vystoupení vítězů si naši žáci zazpívali s cimbálovou kapelou a také předvedli své vystoupení s vlastními nástroji, za což sklidili bouřlivý potlesk publika, zvláště Marek Pecha, za profesionální vystoupení při hře na saxofon s cimbálovou muzikou. Říkává se, že řemeslo má zlaté dno. My, učitelé, jsme na to již přišli před mnoha lety, naši svěřenci žáčci, na to přicházejí postupně a doufejme, že se jim v budoucnu podaří najít profesi, ve které by se cítili jako pomyslná ryba ve vodě. Abychom jim však jejich poznávání usnadnili, uskutečnila se pro žáky 2.stupně na naší škole v rámci projektu Škola pro život další, v pořadí již 2., Burza práce. Úspěšné loňské aktéry letos vystřídaly jiné zajímavé profese: sociální kurátor, malíři a natěrači, truhláři a DJ (pro ty staršího data diskjockey). Opět jsme byli svědky zajímavých vyprávění, která měla za úkol seznámit dychtivé publikum se specifiky jednotlivých profesí. Tyto prezentace měly především ukázat, že na manuální práci v podání malířů, natěračů, anebo truhlářů, či na práci s lidmi, kteří jsou v těžkých životních situacích, často nemají kde složit hlavu, jsou bez rodiny, práce, materiálního a zdravotního zázemí aj. potřebných věcí, je něco krásného, často i ušlechtilého, a člověka pak takováto smysluplná činnost baví daleko více, když vidí, že má smyl. Pro ty nejúspěšnější je pak připravena i odměna v podání kvalitního příjmu a mnoha spokojených zákazníkůklientů. Bezpochyby největším lákadlem burzy se stal DJ Kmin z ostravského rádia Helax, který nás nechal nakouknout do své hudební kuchyně. Ukázal nám, že lze dospět i do stádia, kdy se stává práce zároveň i koníčkem.

7 Trocha Arménie po česku, aneb jak to vlastně bylo s Marlenkou Exkurze do Nošovic Pivovar Radegast Letošní zážitkový výlet projektu Škola pro život nás zavedl do malebného prostředí Pobeskydí, kde se zároveň nacházejí i dva významné potravinářské závody severní Moravy, které se staly zdejšími unikáty. Řeč je o společnostech MIKO International s.r.o. z Frýdku-Místku, která vyrábí světoznámý medový dort podle tradiční staroarménské receptury Marlenku a nošovickém pivovaru Radegast, členu velké pivovarnické skupiny Plzeňský Prazdroj. Ale popořadě Úterý 20. března se stalo pro mnohé naše žáky vítanou možností opustit brány školy a podívat se na vlastní oči, jak se vyrábí tradiční arménská pochutina, sladký dezert, pojmenovaný podle maminky zakladatele zdejší společnosti, pana Gevorga Avetisyana, Marlenka. Hodinová prohlídka ve zdejší společnosti nás seznámila s historií a vývojem místního potravinářského závodu s následnou ochutnávkou jednotlivých lahodných pochutin. Nahlédli jsme pod pokličku výroby několika produktů, které se ve zdejší továrně zhotovují. Vrcholem celé prohlídky byla bezpochyby skoro osmdesátimetrová unikátní linka, která slouží k výrobě dortu Marlenka. A aby to našim blízkým nebylo líto, nakoupili jsme si za zvýhodněnou cenu i něco dobrého domů. Po krátkém přesunu autobusem, jsme se ocitli před branami pivovaru Radegast, v Nošovicích. Exkurze pivovarem začala návštěvou Radegastovy svatyně návštěvnického centra, kam nás zavedl zdejší průvodce, aby nám ukázal, jak to vlastně s tím pivem je. Shlédli jsme několikaminutový spot o historii pivovaru, varním procesu a všem, co Radegast pro své příznivce dělá. Unikátem zdejší prohlídky byla interaktivní učebna, která slouží jako perfektní ukázka veškerých procesů, které vedou k přípravě několika druhů tohoto lahodného moku. Ačkoliv jsme nemohli ochutnat, přivítali jsme alespoň možnost si závod projít a podívat se na jednotlivé součásti tohoto soukolí. K vidění bylo mnoho: sladovna, varna či stáčírna s kapacitou přes lahví za hodinu! Vše doprovázeno typickým aroma chmele a ostatních vstupních surovin Co dodat? Doufejme, že se brzy dočkáme dalších nevšedních zážitků, které obohatí naše školní léta a budou mít za následek intenzivnější poznání jednotlivých lidských činností Jako klišé možná vyzní fráze znějící takto: Poučíme-li se z vlastní historie, nebudeme opakovat stejné chyby Je tomu tak doopravdy? Skutečně v naší společnosti dbáme dostatečně na interpretaci historických událostí, důležité milníky historie vlastní či celosvětové? Připomínáme našim potomkům, jak to vlastně s těmi dějinami bylo? A co lidé, kteří byli přímými účastníky těchto dějin? Mají nám ještě dnes co sdělit? Jsou pro nás tito pamětníci něčím cenní, vzácní? Bezesporu ano! Všichni víme, že studium historie by mělo sloužit k poznání vlastních dějin, poznání dějin, které jsou naší součástí, často dějin, které naši předkové nemohli ovlivnit, ale především dějin, které je zastihly, a oni byli jejich neodlučitelnou součástí. Lidské osudy jsou tak pro nás tím nejzajímavějším pramenem, který nám může ledacos osvětlit lépe než sebeerudovanější historická příručka, anebo učebnice. Naše škola připravila na 2. dubna letošního roku ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Živá paměť, vzdělávacím portálem Kapura.cz Brána do světa Romů zastoupenou Mgr. Pavlem Vovsem a Muzeem romské kultury v Brně přednáškový a diskuzní panel o dějinách romského etnika s přesahem do dvacátého století a zkušeností romského holokaustu viděnou přímým účastníkem tohoto tragického období evropských dějin. Žákům byla odprezentována přednáška o dějinách Romů v podání Mgr. Michala Schustera z Muzea romské kultury, poté došlo k připomenutí událostí, jež se udály před 2. světovou válkou a byly ozřejměny hlavní milníky dějin holokaustu s důrazem na osudy Židů a Romů. Bezesporu nejpoutavější částí byl osobní příběh paní Emílie Machálkové (rozené Holomkové), která nám v dojetí slz popsala osobní příběh svůj, svých blízkých i příběhy lidí z vlastního okolí od roku 1926, kdy se narodila, doposavad. Především jí můžeme poděkovat za to, že se s námi chtěla podělit o své vzpomínky a zážitky, které nebyly vždy veselé, často byly bolestivé a pro mnohé nepochopitelné. Závěr celého setkání pak patřil dotazům, které mohli žáci klást našim hostům. Doufáme, že tuto učební metodu budeme moci uplatňovat častěji.

8 Velikonoce byly ústředním tématem vyučovacích hodin posledního školního dne před velikonočními prázdninami. V českém jazyce se žáci věnovali jazykovým i literárním tématům, které souvisejí s tímto svátkem (velikonoční jazykové rozbory, hry o pomyslná vejce, tradiční říkanky, křížovky s velikonoční tematikou,...). V matematice žáci zpracovávali pracovní list na téma Velikonoční jarmark či jako odměnu za správně vypočtený příklad mohli na interaktivní tabuli plnit košík kraslicemi. V hodinách angličtiny vyhledávali na internetových stránkách vše o svátku. Dozvěděli se, jak se slaví svátek v zemích v Evropě, podle čeho se jmenují jednotlivé dny v období Velikonoc a jaké jsou jejich symboly. Zahráli si zaké velikonoční bingo a zpracovali pracovní listy. Také v informatice se vyhledávalo na internetu a doplňoval pracovní list - žáci přiřazovali tradice k jednotlivým dnům velikonočního týdne, hledali význam symbolů Velikonoc a vyluštili křížovku. V hodinách dějepisu se snažili vysvětlit význam Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku, jež je spojen s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, stejně jako blízkost jiných tradičních náboženství a jejich svátků v období Velikonoc, např. židovského pesachu. To vše na několika modelech výuky - debata o Velikonocích, výuková prezentace, interaktivní hry aj. Nechyběla diskuze o tradičních velikonočních symbolech či zvycích, anebo vhled do oslav v zahraničí. Zeměpis byl pak ve znamení putování na Velikonoční ostrov a povídání o tamější geografii, klimatu, flóře, fauně a historii. Konec hodiny obstarala tradiční velikonoční pomlázka ve formě orientačního zkoušení. I učitelé mohou mít své dny, aneb jaký byl ten náš letošní Není žádným tajemstvím, že Den učitelů je celosvětovým svátkem, který slouží jako připomenutí učitelského řemesla. Bezesporu žádným překvapením není ani informace, že tento svátek připadá v České republice na 28. březen, na den, kdy se narodil poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filozof, spisovatel a také pedagog Jan Amos Komenský. My ho sice oslavili až 4. dubna, ale o to krásnější pro nás byl. V letošním roce se tento den stal zároveň jakýmsi dnem otevřených dveří pro ty, kteří na zdejší škole působili v nedávné minulosti a kteří si školu pamatují ještě ve starém hávu. Na našem každoročním setkání byli současnými pedagogy školy přivítáni květinou přímo v prostorách školy. Zahájení proběhlo v zasedací místnosti, kde byl prosloven milý projev paní ředitelky. Následovalo společné vystoupení hudebního kroužku v tělocvičně školy pod vedením Mgr. Jana Nykla. A jelikož si někteří z nás chtěli zakřepčit, zůstali jsme na parketu skoro hodinu. Po vydatném a chutném slavnostním obědu se, za přispění Mgr. Milady Mohrové, šly bývalé učitelky naší školy podívat na její moderní kabát. Bezesporu milým překvapením byla její současná moderní podoba v interiérech a třídách, potažmo v materiálním zabezpečení. Odpolední siestu u kávy a sladkých pochutin zajišťovala mužská složka současného učitelského sboru, což bylo také kvitováno s povděkem. Konverzace pak pokračovala až do pozdních odpoledních hodin

9 I letos navštívili naši žáci (tentokrát ti ze 7. a 8. ročníku) Mezinárodní filmový festival TUR FILM OSTRAVA Tématem pondělka byl ŽIVOT S PLASTY. Žáci si vyslechli přednášku Mgr. Vladimíry Karasové ze společnosti OZO OSTRAVA na toto téma, shlédli taneční vystoupení a prezentaci celoročního projektu Ptáci kolem nás ZŠ Provaznická. Viděli také spoty - prevence proti vzniku odpadu, ochrana klimatu, český snímek Všechny příští Černobyly a původem německé filmy Sekem - Ze Slunce zrozený a Život s plasty. Právě tento film získal na festivalu Hlavní cenu Grand Prix: Cena primátora města Ostravy Koncem dubna proběhl již 3. ročník školní, pěvecké soutěže Slavík. Žáci 1. stupně soutěžili ve dvou kategoriích ( třída, 3.-5.třída) a nenechali nic náhodě. Pečlivě se na soutěž připravovali a jako každoročně sváděli boj o umístění na předních příčkách. Zpěváci předvedli skvělé výkony a všem žákům 1. stupně připravili příjemný zážitek. V rámci oslav Dne Země, pořádaných Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje RADAMOK, vystoupili na Masarykově náměstí v Ostravě také zástupci naší školy. Nejdříve estetické třídy 0.A, 1.A a 3.A předvedly několik písní a na konec vystoupení zabubnovaly na své nové nástroje. Pak nastoupili chlapci z hudebního kroužku - jejich kapela. Divákům zahráli a zazpívali několik romských písniček a přidali ještě skladbu pro saxofon. Všem se vystoupení moc líbilo a Heidi Janků, která celou akci moderovala, vymyslela pro naši skupinu jméno Gebauerovci. Ostatní žáci se zúčastnili akce Den Země v Komenského sadech v Moravské Ostravě pořádané Střediskem volného času. Na programu byly prezentace organizací, soutěže, výtvarné dílny, orientační závod, lesní stezka a ekologické akce. V rámci soutěže žáci dostali na začátku akce lístečky, po splnění úkolu na jednotlivých stanovištích dostali na lístečky razítko. Mohli si prověřit své vědomosti z dopravní výchovy, přírodovědy, zručnosti, první pomoci a jiné. Na konci soutěže odevzdali vyplněné lístky a byli odměněni drobnými cenami. Žákům se akce moc líbila, protože mohli jednotlivá stanoviště navštěvovat v různém pořadí a úkoly byly velmi pestré. Navíc vyšlo i počasí a také potkávali kamarády z ostatních škol.

10 Dne proběhlo na naší škole v rámci environmentální výchovy soutěžní dopoledne. Na 1.stanovišti si mohli žáci ověřit své znalosti jarních rostlin. Určovali květy a skládali jejich názvy. Výměnou za určený počet dřepů se mohli poradit s atlasem rostlin. Zejména dívky bavilo skládání květinového puzzle. Zde dosáhli nejlepších výsledků žáci 6.třídy. Na 2.stanovišti čekala žáky třídička odpadů. Zábavnou formou roztřídili plastový i papírový odpad, zařadili správně obrázky různých odpadů produkovaných běžnou domácností a získané vědomosti uplatnili při vyplňování pracovních listů. Nejšikovnějšími soutěžícími byli žáci 6.A (Holub R., Holubová N., Eška Š. a Oláhová D.). Velmi dobrých výsledků dosáhlo i družstvo z 8.A a 9.A (Oláh M., Ščuka D., Oláhová K.). Zábava Už si vrabci koupou bříško, už se káča točí, kde jsi byla, pampeliško, od čeho máš oči? Od slunce, od zlata. Jak jsem se tam zahleděla, hned jsem byla zlatá celá jako housata. Žáci 8. a 9. třídy si mohli vyzkoušet roli učitele. V rámci pracovní činnosti pomáhali prvňáčkům s matematikou. Připravili si pro ně pracovní listy a zábavnou formou se tak žáci 1.B učili matematice a ti starší zase získali zkušenosti s prací s malými dětmi. Žežuličky si povídají, že jsou vrátka v jednom háji, ke vrátkům je zlatý klíč, petr- petr- petrklíč.

11 Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty. Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny. Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.

12

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2011/ 2012 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

(omalovánka: slepice s kuřaty)

(omalovánka: slepice s kuřaty) Přišlo jaro Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co ti ptáci štěbetají? Že nám tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. (omalovánka: slepice s kuřaty) ZŠ a PrŠ Boskovice

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více