Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní Anglický jazyk Kombinace předpřítomného času a minulých časů Ing. Miroslav Mitašik

2 1. PAST SIMPLE TENSE MINULÝ ČAS PROSTÝ A/ Tvorba času: Sloveso BÝT Oznamovací věta: Záporná věta: Otázka: I was I wasn t Was I? You were You weren t Were you? He was He wasn t Was he? She was She wasn t Was she? It was It wasn t Was it? We were We weren t Were we? You were You weren t Were you? They were They weren t Were they? Ostatní slovesa dělíme na pravidelná a nepravidelná. K pravidelným slovesům přidáváme koncovku ED (např. ze slovesa play vytvoříme played). U nepravidelných musíme sloveso zaměnit za minulý tvar z tabulky nepravidelných sloves (např. místo swim použijeme swam). Nepravidelná slovesa je nezbytně nutné naučit se zpaměti!!! Oznamovací věta: Záporná věta: Otázka: I I I You You didn t you He played. He play. he play She (pravidelné) She Did she? It swam. It didn t it swim We (nepravidelné) We swim. we You You you They They they B/ Použití času: 1. Minulý čas prostý vyjadřuje děje a stavy, které proběhly v určité době v minulosti a nyní jsou ukončeny. 2. Často se v něm používají výrazy jako yesterday, ago, on (+ day), in (+ month/year), a at (+ clock time). I came home at four o clock. (Přišel jsem domů ve čtyři hodiny.) My dad saw the film two days ago. (Můj otec viděl ten film před dvěma dny.) 2

3 2. PAST CONTINUOUS TENSE MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ A/ Tvorba času: Oznamovací věta: Záporná věta: Otázka: I was playing. I wasn t playing. Was I playing? You were playing. You weren t playing. Were you playing? He was playing. He wasn t playing. Was he playing? She was playing. She wasn t playing. Was she playing? It was playing. It wasn t playing. Was it playing? We were playing. We weren t playing. Were we playing? You were playing. You weren t playing. Were you playing? They were playing. They weren t playing. Were they playing? Tento čas tvoříme ze slovesa BÝT v minulém čase a dalšího SLOVESA + koncovka ING. B/ Použití času: 1. Když v určitém okamžiku v minulosti byl někdo uprostřed nějaké činnosti nebo situace. Ta činnost tehdy nebyla ukončená. PROBÍHALA!!! Yesterday at 3 o clock I was playing tennis. (Včera ve tři hodiny jsem hrál tenis.) What were you doing at 2 o clock? Were you playing tennis? (Co jsi dělal ve dvě hodiny? Hrál jsi tenis?) Může dojít k tomu, že určitá činnost se stala během jiné činnosti. V tomto případě bude činnost, která začala jako první, vyjádřená minulým časem průběhovým, ta druhá minulým časem prostým. You came on the court when I was playing. (Přišel jsi na kurt, když jsem hrál.) I was watching TV when the telephone rang. (Telefon zazvonil, když jsem sledoval televizi.) 2. Můžeme použít tento čas k vyjádření pozadí nějakého příběhu. He walked out of the bank with the gun. Police were standing surrounding the bank. A large crowd was watching events from the "Police" barricades. A helicopter was flying overhead. He raised his gun to fire at the police and he woke up. It was 7am and time for work. (On vyšel z banky se zbraní v ruce. Policie stála všude okolo banky. Dav lidí sledoval události z policejních barikád. Helikoptéra kroužila nad hlavami. 3

4 Pozvedl zbraň k výstřelu na policisty a probudil se. Bylo sedm hodin a čas jít do práce.) 3. PRESENT PERFECT PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS A/ Tvorba času: Oznamovací věta: Záporná věta: Otázka: I have I haven t Have I You have You haven t Have you He has He hasn t Has he She has played. She hasn t played. Has she played? It has seen. It hasn t seen. Has it seen? We have We haven t Have we You have You haven t Have you They have They haven t Have they Tento čas tvoříme přítomným časem pomocného slovesa HAVE a významovým slovesem ve 3. tvaru u nepravidelných sloves (nebo s koncovkou ED u pravidelných sloves). B/ Použití času: 1. Když mluvíme o ději, který se odehrál v minulosti, ale jeho výsledek trvá do současnosti: Peter has broken his leg, so he can t play football. (nohu má stále zlomenou, výsledkem je nemožnost hrát) 2. Když mluvíme o našich dosavadních zkušenostech a zážitcích: Sarah has been to the USA. 3. Když mluvíme o nedávné minulosti: Look! I have bought some new shoes! (Podívej se, koupil jsem si nové boty!) 4. Předpřítomný čas s předložkou FOR vyjadřuje, jak dlouho již určitý děj, který začal v minulosti, probíhá. Předpřítomný čas s předložkou SINCE vyjadřuje, odkdy určitý děj, který ještě neskončil, probíhá. James has been a doctor for five years. (Je lékařem 5 let) They have lived in New York since (Bydlí tam od roku 2008) 4

5 CVIČENÍ 1 Doplň sloveso v závorce v čase minulém prostém nebo předpřítomném. 1. How many times.. to the cinema this month? (you/be) 2. How many times to the cinema last month? (she/go) 3. I. my first school. (like) 4. to Russia? (you/ever/be) 5.. to Moscow when you were in Russia? (you/go) 6. My life has been very sad because I. in love. (never/ be) 7. football when you were younger? (you/play) 8. But I. him yesterday. (see) 9. I.. John today. (not see) 10. his homework yet? (he/do) CVIČENÍ 2 Jsou následující věty vytvořené ve správném čase? Zkus nesprávné opravit. 1. I have never been to England. 2. When you went to Rome last week, have you seen the Vatican? 3. I read something very interesting in the newspaper last week. 4. It is raining for two hours. 5. Have you seen the doctor yet? 6. I am studying English for 20 minutes. 7. Did you ever been to Paris? 8. He has been a teacher for ten years. 9. I am knowing him since Have you ever been to London? CVIČENÍ 3 V následujícím dopise doplň slovesa v závorce v čase předpřítomném nebo minulém prostém. Dear Jenny, I m sorry I. (not write) for a long time. I.. (get) your last letter in July. A lot of things.. (happen) since then. In August we (go) on holiday to Spain. It was great! I. (never have) such a good time. I. (even learn) a few words of Spanish. 5

6 Only two bad things.. (happen) there. I (lose) my new camera, and my sister.. (fall) off our hotel balcony and (land) in a palm tree. She almost.. (destroy) the poor tree. I (send) you a postcard from Granada.. (you get) it? In September I (start) at my new school. I (already make) a lot of new friends. One more bit of news: I.. (paint) my room bright orange! Mum and dad aren t too happy, but my friends think it s great. Please write soon. Much love, Sue CVIČENÍ 4 Vyber správný tvar slovesa bude ve větě předpřítomný nebo některý z minulých časů? 1. I Frances since last week. a/ didn t see b/ wasn t seeing c/ haven t seen 2. I..my homework when you called. a/ did b/ was doing c/ have done 3. I..here since last summer. a/ have lived b/ was living c/ lived 4. When I was younger I. to become a pilot. a/ have wanted b/ wanted c/ was wanting 5. We.in the park when we saw your dog. a/ walked b/ have walked c/ were walking 6. So far this week I.. three books. a/ was reading b/ have read c/ read 7. Last night I two cups. a/ broke b/ have broken c/ was breaking 8. In 1999 she a piano lesson. a/ started b/ has started c/ was starting 9. The car turned left and. away. a/ has driven b/ drove c/ was driving 10. She.. my letter yet. a/ didn t receive b/ wasn t receiving c/ hasn t received 6

7 CVIČENÍ 5 Bude ve větě předpřítomný nebo některý z minulých časů? Doplň sloveso ve správném tvaru. 1. There s my bag! I.. (lose) it yesterday. 2. What film she (watch) at 6 o clock? 3. I.. (have) 5 jobs since I left university. 4. Mum.. (vacuum) when the fire started. 5. My parents. (not be) ill for 10 years! 6...you (buy) the bread? 7. I never. (cook) a roast turkey. 8. While Dad was washing up, he. (break) the new glass. CVIČENÍ 6 Doplň do článku sloveso ve správném tvaru opět vyber mezi 3 časy. We. (live) in our new house since June. We. (be) very busy since we.(move) in. Everybody. (help) to get the house ready in May. So far we.. (paint) the living room and the kitchen. When we (paint) the kitchen, the central heating.. (break) down. So we (have) to spend a lot of money to repair it. We like gardening very much, but we (not have) time to do anything in the garden yet. And it. (rain) a lot since Monday morning. We will have to wait. Bad luck! 4. VÝSLEDKY: CVIČENÍ 1 1. How many times have you been to the cinema this month? 2. How many times did she go to the cinema last month? 3. I liked my first school. (like) 4. Have you ever been to Russia? 5. Did you go to Moscow when you were in Russia? 6. My life has been very sad because I have never been in love. 7. Did you play football when you were younger? 8. But I saw him yesterday. 9. I haven t seen John today. 10.Has he done his homework yet? 7

8 CVIČENÍ 2 1. správně 2. When you went to Rome last week, did you see the Vatican? 3. správně 4. It has rained for two hours. 5. správně 6. I have studied English for 20 minutes. 7. Have you ever been to Paris? 8. správně 9. I have known him since správně CVIČENÍ 3 Dear Jenny, I m sorry I haven t written for a long time. I got your last letter in July. A lot of things have happened since then. In August we went on holiday to Spain. It was great! I have never had such a good time. I have even learnt a few words of Spanish. Only two bad things happened there. I lost my new camera, and my sister fell off our hotel balcony and landed in a palm tree. She almost destroyed the poor tree. I sent you a postcard from Granada. Have you got it? In September I started at my new school. I have already made a lot of new friends. One more bit of news: I have painted my room bright orange! Mum and dad aren t too happy, but my friends think it s great. Please write soon. Much love, Sue CVIČENÍ 4 1. haven t seen 2. was doing 3. have lived 4. wanted 5. were walking 6. have read 7. broke 8. started 8

9 9. drove 10. hasn t received CVIČENÍ 5 1. There s my bag! I lost it yesterday. 2. What film was she watching at 6 o clock? 3. I have had 5 jobs since I left university. 4. Mum was vacuuming when the fire started. 5. My parents haven t been ill for 10 years! 6. Have you bought the bread? 7. I have never cooked a roast turkey. 8. While Dad was washing up, he broke the new glass. CVIČENÍ 6 We have lived in our new house since June. We have been very busy since we moved in. Everybody helped to get the house ready in May. So far we have painted the living room and the kitchen. When we were painting the kitchen, the central heating broke down. So we had to spend a lot of money to repair it. We like gardening very much, but we haven t had time to do anything in the garden yet. And it has rained a lot since Monday morning. We will have to wait. Bad luck! 9

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative Přehled mluvnice ntroduction 0.1 Present simple affirmative Ty S t vis viss Germany every year. a Přítomný čas prostý vyjadřuje děje, které se pravidelně opakují. leave school at four o clock every day.

Více

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový Angličtina - gramatika na http://www.e-gramatica.com/ Testy a pravidla, anglické časy a slovesné formy, větná stavba, plný přístup zdarma Předpřítomný čas prostý A) Forma Angličtina - předpřítomný čas

Více

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November?

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November? Přehled gramatiky 1 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový (strany 8-9) Přítomný čas prostý Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o: činnostech, které se pravidelně opakují (zvyky, obyčeje).

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Anglický jazyk II. stupeň - procvičování

Anglický jazyk II. stupeň - procvičování I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple)

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple) PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple) TVAR: Oznamovací věty: I+ HAVE/HAS + MINULÝ TVAR SLOVESA I have been to Prague. She has written a letter. Byl jsem v Praze. Napsala dopis. Otázka: HAVE/HAS

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více