KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ A BANKOVNÍCH ÚČTŮ V REGISTRU DPH VE VERZI ABRA GX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ A BANKOVNÍCH ÚČTŮ V REGISTRU DPH VE VERZI ABRA GX 13.01.12"

Transkript

1 KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ A BANKOVNÍCH ÚČTŮ V REGISTRU DPH VE VERZI ABRA GX

2 1. OBSAH OBSAH... 2 RUČENÍ ZA NEODVEDENOU DAŇ OBECNĚ... 3 POPIS ŘEŠENÍ KONTROL PODLE DPH REGISTRU V ABRA GX TYPY DOKLADŮ S VALIDACÍ NESPOLEHLIVOSTI A BANOVNÍCH ÚČTŮ ZÁKLADNÍ PŘEHLED PARAMETRŮ KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH KONTROLA ZVEŘEJNĚNÍ BANKOVNÍHO ÚČTU PLÁTCŮ DPH INTERVAL PLATNOSTI ÚDAJŮ NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH ZJIŠTĚNÝCH Z REGISTRU INTERVAL ZJIŠŤOVÁNÍ NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH NA DOKLADECH ZPĚTNĚ FAQ ČASTÉ DOTAZY K PROBLEMATICE Na dokladech se nám nezobrazuje ikona pro kontrolu účtu nebo ikona kontroly nespolehlivých plátců u firmy. V čem je problém? Ve firmě nemáme na všech počítačích internet, budeme schopni ověřovat nespolehlivost a bankovní účty? U jakých firem probíhá ověřování nespolehlivosti a bankovních účtů? Je nutné na firmě provést změny nastavení? Ukládá se informace z registru DPH o nespolehlivosti a účtu k vytvořenému dokladu? Jak je informace průkazná pro případné spory s FÚ? Zadáváme doklady se zpožděním po uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - provádí se dotaz do registru DPH zpětně k DUZP? Jak se správně zachovat, pokud zjistíme, že náš dodavatel je nespolehlivý nebo uvedl na dokladu špatné číslo účtu? Pokud jsme již i zaplatili nákupní doklad nespolehlivému dodavateli - budeme muset jistě platit DPH ještě jednou navíc? Chceme stahovat údaje z registru hromadně, jak často, jaká je nejlepší denní doba pro stahování dat a jak se dá tato opakovaná činnost nejlépe automatizovat? Je možné stahovat pouze seznam nespolehlivých plátců - tedy stahovat pouze firmy, které jsou nespolehlivé? Jak mohu zobrazit nespolehlivé firmy v ABRA Gx u kterých byly provedeny dotazy do registru DPH?... 9 Stránka 2 z 9

3 2. RUČENÍ ZA NEODVEDENOU DAŇ OBECNĚ Změnami v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 sb. byla zavedena nová rozšiřující ustanovení týkající se ručení příjemce zdanitelného plnění za případně neodvedenou daň z přidané hodnoty v 109. Změny ustanovení týkající se dálkového přístupu k datům se začalo fakticky v praxi používat od Ručení za neodvedenou daň se skládá z několika oddělitelných oblastí: Institut Nespolehlivého plátce ( 109, odst. 3). Kontrola čísla účtu, na které se částka zdanitelného plnění zasílá ( 109, odst. 2 písm. c). Zbylá ustanovení (některá platila i před úpravou v roce 2013). 3. SW ABRA Gx implementuje od verze podporu ověřování Nespolehlivých plátců a kontrolu čísel bankovních účtů zveřejněných v registru DPH na Finanční správě. Poznámka: Institut nespolehlivého plátce v současnosti čítá pouze 23 subjektů (k ) a seznam těchto subjektů je pravidelně doplňován a je do vydání verze zveřejněn na Zákaznickém portálu v sekci Řešení známých problémů. Generální finanční ředitelství rozhodlo, že nebude vyzývat k ručení za neodvedenou daň podle 109 odst. 2, písm. c) (úhrada plnění na tuzemský bankovní účet zveřejněný v registru DPH) do POPIS ŘEŠENÍ KONTROL PODLE DPH REGISTRU V ABRA GX Řešení kontrol nespolehlivých plátců a čísel bankovních účtů je v SW ABRA Gx provedeno pomocí ověření DIČ subjektu při jeho použití na vybraných vstupních (nákupních) a platebních dokladech (typy dokladů, na kterých kontroly probíhají jsou vyjmenované v kapitole 3.1). Obr. 1 Provedená kontrola při zadávání nového nákupního dokladu (zelená a červená ikona) Na dokladech je ověření v registru DPH indikováno pomocí ikon zobrazených u položek Firma (nespolehlivý plátce) a Účet (kontrola bankovního účtu). Ikony mají tyto významy: kontrola v pořádku (dodavatel není nespolehlivý, účet je zveřejněn) zelená ikona s fajfkou, negativní výsledek kontroly Stránka 3 z 9

4 (nespolehlivý plátce, použití nezveřejněného účtu) - červená ikona s vykřičníkem, jestliže se dotaz do registru nepovedl (například není internetové připojení, DIČ neexistuje) žlutá ikona s otazníkem. Poklepáním na tyto ikony lze zobrazit poslední výsledek kontroly získaný z registru DPH. Při uložení dokladu se použijí příslušné validace podle nastavení v parametrech firmy (viz kapitola 3.2 Základní přehled parametrů). Stažená data z DPH registru v XML formátu jsou ukládána do databáze ABRA Gx a lze si je prohlížet v nových agendách Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH a Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem, které naleznete v modulu Adresář. Informace z registru DPH uložené v databázi systému ABRA Gx mají nastaveno období (ve výchozím nastavení 1 den), po které je systém ABRA Gx považuje za platné a pracuje s nimi. Po uplynutí tohoto času se provádí další automatický dotaz do registru DPH. Příklad: Pokud obchodujeme s firmou ABC, potom se dotaz do registru DPH provede pouze maximálně jednou za den při prvním použití firmy ABC na nákupním dokladu. Při dalším použití firmy ABC na dokladech se již čerpají informace uložené v databázi z prvního dotazu toho dne. Následující den se situace opakuje opět se dotaz provede pouze jednou při prvním použití firmy na dokladu (typy dokladů viz kap. 3.1) nebo ručně. Uživatel může ručně nebo automatizovaně informace z DPH registru získat, proto aby urychlil zadávání dokladů nebo zjistil informace z registru DPH v předstihu. Tato možnost je v agendě Adresář firem záložka Seznam multitlačítko Nespolehlivost zde po kliknutí na černou šipku u tlačítka vybrat funkci Provést kontrolu. Kontrola se provede u všech označených firem v seznamu. Objeví se dialog Nastavení http serveru proxy ve většině případů stačí vybrat volbu Centrální nastavení a potvrdit (při komplikacích kontaktujte svého správce sítě). Tip: Nastavení proxy serveru lze uložit pomocí volby Příště použít nastavení bez dotazu ve spodu dialogu nastavení proxy serveru. Obr. 2: Adresář firem a zvýrazněná funkce Provést kontrolu Příklad: Firma má stálý okruh 20 dodavatelů a pouze od těchto zadává nákupní doklady. Každé ráno před započetím práce se u těchto 20 firem v Adresáři firem spustí funkce Provést kontrolu. Informace Stránka 4 z 9

5 z registru z aktuálního dne se uloží do databáze. Při použití těchto 20 firem z adresáře na vstupních dokladech již nedochází k dotazům do registru, ale systém pracuje tento den pouze s informacemi získanými z rána. Pro bližší informace o funkčnosti kontrol nespolehlivých plátců nebo kontrol bankovních účtů prosím použijte nápovědu pro ABRA Gx ve verzi v kapitole Věcný obsah - Registr nespolehlivých plátců a registr bankovních účtů. 3.1 TYPY DOKLADŮ S VALIDACÍ NESPOLEHLIVOSTI A BANOVNÍCH ÚČTŮ V systému ABRA Gx jsou při zapnuté kontrole nespolehlivosti a bankovních účtů kontrolovány tyto typy dokladů: Faktury přijaté (FP) Dobropisy faktur vydaných (DV) Pokladní výdaje (PV) Vrácení pokladních příjmů (VP) Objednávky vydané (OV) Zálohové listy přijaté (ZLP) Daňové zálohové listy přijaté (DZP) Dobropisy daňových zálohových listů vydaných (DDV) Ostatní výdaje (OSV) Vzájemné zápočty (VZ) Žádosti platebních příkazů, Platební příkazy (PLP) a Opakované platby 3.2 ZÁKLADNÍ PŘEHLED PARAMETRŮ Funkčnost ověřování nespolehlivých plátců a bankovních účtů je nastavována v agendě Firemní údaje na záložce parametry. Jedná se o tyto parametry: KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH Jedná se o zapnutí kontroly nespolehlivých plátců a nastavení validací na dokladech. Parametr má tyto volby: Nekontrolovat Povolit uložit doklad bez výstrahy Povolit uložit doklad s výstrahou Nepovolit uložit doklad Poznámka: Ve výchozím nastavení je parametr nastaven na Povolit uložit doklad s výstrahou KONTROLA ZVEŘEJNĚNÍ BANKOVNÍHO ÚČTU PLÁTCŮ DPH Jedná se o zapnutí kontroly bankovních účtů a nastavení validací na dokladech. Parametr má tyto volby: Nekontrolovat Povolit uložit doklad bez výstrahy Povolit uložit doklad s výstrahou Nepovolit uložit doklad Poznámka: Ve výchozím nastavení je parametr nastaven na Nekontrolovat INTERVAL PLATNOSTI ÚDAJŮ NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH ZJIŠTĚNÝCH Z REGISTRU Jedná se o nastavení intervalu, ve kterém jsou informace stažené z registru a uložené do databáze ABRA Gx platné a systém neprovádí v období jejich platnosti žádné nové dotazy do registru DPH. Ve Stránka 5 z 9

6 výchozím nastavení je parametr nastaven na hodnotu 1 den, která je doporučena od výrobce a měla by zajistit stále aktuální a platné informace o nespolehlivosti a bankovních účtech INTERVAL ZJIŠŤOVÁNÍ NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH NA DOKLADECH ZPĚTNĚ. Systém ABRA Gx vyhodnocuje informaci, že je dodavatel nespolehlivý i s určitou rezervou zpětně. Tento parametr je ve výchozím nastavení nastaven na hodnotu 2 měsíce. To znamená, že pokud byl dodavatel v období 2 měsíců zpětně nespolehlivý a existují o tom záznamy v databázi systému ABRA Gx, potom je dodavatel zobrazen a validován na dokladech jako nespolehlivý i přes to, že aktuální hodnota v registru DPH je v pořádku (nespolehlivý: NE). Je to z důvodu toho, že registr DPH neumožňuje dotazy k určitému datu zpětně a může se tedy stát, že při pozdějším zadání dokladu se již bude dodavatel v registru zobrazovat jako spolehlivý. V tomto případě by uživatel nebyl informován a nevědomky by se vystavil možnosti ručení za neodvedenou daň. 4. FAQ ČASTÉ DOTAZY K PROBLEMATICE 4.1 Na dokladech se nám nezobrazuje ikona pro kontrolu účtu nebo ikona kontroly nespolehlivých plátců u firmy. V čem je problém? Zkontrolujte nastavení parametrů Kontrola nespolehlivých plátců DPH a Kontrola zveřejnění bankovního účtu plátců DPH. Pokud jsou tyto parametry nastavené na hodnotu Nekontrolovat, potom se kontroly neprovádí (ikony na hlavičkách dokladů se nezobrazují a není k dispozici ani funkce pro provedení dotazu na Adresáři firem). Poznámka: Parametr Kontrola zveřejnění bankovního účtu plátců DPH je nastaven na Nekontrolovat ve výchozím stavu. Je to proto, že Finanční správa vydala rozhodnutí o tom, že na ručení vzniklé na základě použití nezveřejněného tuzemského účtu nebude brát zřetel do Dále je pravděpodobné, že kontrola u tuzemských bankovních účtů se bude týkat pouze dokladů, které přesáhnou částku základu DPH Kč. 4.2 Ve firmě nemáme na všech počítačích internet, budeme schopni ověřovat nespolehlivost a bankovní účty? Dostupnost internetového připojení je samozřejmě nutná podmínka pro uskutečnění úspěšného dotazu do registru DPH. V případě, že se informace stahují hromadně 1x denně, stačí mít internetové připojení pouze na tom počítači, kde se hromadný dotaz provádí (kde je spuštěn klient ABRA Gx, který dotaz provádí). V případě, že se informace z registru DPH nestahují hromadně nebo v případě, že obchodní případ s daným dodavatelem je úplně první v historii (nová firma se zadává do adresáře firem nebo firma není součástí hromadného dotazu), je internetové připojení nutné pro správnou funkčnost ověřování nespolehlivosti a bankovních účtů na všech počítačích kde dochází k zadávání těchto typů dokladů. Poznámka: Při vytvoření nové firmy se dotaz do registru DPH automaticky neprovádí. Je proveden buď při vytvoření prvního nového dokladu pro tuto firmu, nebo ho lze provést ručně v agendě Adresář firem. 4.3 U jakých firem probíhá ověřování nespolehlivosti a bankovních účtů? Je nutné na firmě provést změny nastavení? Ověřování nespolehlivosti a bankovních účtů (za předpokladu správného nastavení parametrů viz kapitola 3.2), probíhá automaticky u všech firem v adresáři firem, které mají daňové identifikační číslo (DIČ) v českém formátu ( CZ na začátku DIČ). Dotaz proběhne při vytvoření nového dokladu nebo při opravě stávajícího dokladu za předpokladu, že v databázi ABRA Gx není již uložena informace z registru DPH v daném časovém intervalu (1 den). Stránka 6 z 9

7 4.4 Ukládá se informace z registru DPH o nespolehlivosti a účtu k vytvořenému dokladu? Jak je informace průkazná pro případné spory s FÚ? Informace z registru DPH o nespolehlivosti a účtu se neukládá k dokladu, ale eviduje se v samostatné tabulce v databázi s vazbou na firmu v Adresáři firem. Informace tedy není uložena přímo na dokladech. Na dokladu se vždy zobrazují pouze poslední (nejnovější) hodnoty kontroly nespolehlivosti a účtu z registru DPH. V případě opravy (F4) nebo zadání nového dokladu (F2) se vždy použije současná aktuální hodnota z databáze ABRA Gx a pokud neexistuje (nebo existuje pouze záznam starší než 1 den) je proveden automaticky nový dotaz do registru DPH a výsledek kontroly se zobrazí na opravovaném (vytvářeném) dokladu. Informace získané z webové služby (SOAP protokol) provozované Finanční správou jsou nechráněná data ve formátu XML a dle našeho názoru nelze těmito daty nijak argumentovat v případě sporů s Finančním úřadem, protože se dají lehce pozměnit. V případě sporů s FÚ je tedy nejasné na co se subjekt může odvolat. Toto je ovšem obecný problém nijak nesouvisející se SW ABRA. SW ABRA přijatá data z registru DPH v nepozměněném stavu ukládá do databáze ABRA Gx. 4.5 Zadáváme doklady se zpožděním po uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - provádí se dotaz do registru DPH zpětně k DUZP? Registr DPH provozovaný Finanční správou (FS) neposkytuje žádné historické informace a není tedy možné například získat informaci o nespolehlivosti u vybrané firmy před 14 dny, ale pouze k aktuálnímu okamžiku. Obecně ovšem podle zákona o DPH má možnost dodavatel vystavit daňový doklad ve lhůtě 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty. Je tedy jasné, že zde se ustanovení zákona rozchází s poskytovanými údaji v registru DPH provozovaného Finanční správou. Funkčnost ověřování nespolehlivosti a účtu v ABRA Gx poskytuje pouze ověření pro firmu použitou na dokladech k aktuálnímu okamžiku (aktuálnímu dni), kdy je firma na zadávaném nebo opravovaném dokladu použita. Nezáleží tedy na tom, k jakému datu je doklad zadáván (datum dokladu) ani nezáleží na datu uplatnění odpočtu nebo datu zaúčtování. Ověření proběhne k tomu okamžiku, kdy je doklad skutečně zadáván! S tím je spojeno určité chování funkčnosti v ABRA Gx. Může tedy dojít k těmto možnostem: 1) Doklad je vystaven s DUZP , dodavatel je v registru DPH evidován jako nespolehlivý od Doklad je fyzicky zadáván do ABRA Gx ABRA Gx při zadávání dokladu nahlásí, že dodavatel je nespolehlivý. 2) Doklad je vystaven s DUZP , dodavatel je v registru DPH evidován jako nespolehlivý od Doklad je fyzicky zadáván do ABRA Gx ABRA Gx při zadávání dokladu nenahlásí, že dodavatel je nespolehlivý. 3) Doklad je vystaven s DUZP , dodavatel je v registru DPH evidován jako nespolehlivý do Doklad je fyzicky zadáván do ABRA Gx ABRA Gx při zadávání dokladu nahlásí, že dodavatel je spolehlivý. Ad 1) - Zde dojde k tomu, že je dodavatel nahlášen jako nespolehlivý i když k datu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) nebyl, nicméně ABRA Gx nemůže nijak ovlivnit čas, který uplyne od DUZP k zadání dokladu. Navíc je podle našeho názoru lepší nahlásit aktuální nespolehlivost u tohoto dodavatele. Uživatel může zobrazit podrobné informace o nespolehlivosti v agendě Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem. Opakujeme, že není možné se nijak zeptat na historickou hodnotu do registru DPH! Registr DPH v okamžiku dotazu již zasílá nazpět informace o nespolehlivosti dodavatele. Ad 2) Tento příklad je v pořádku z časového hlediska, nedochází zde k problémům. Ad 3) - Zde se již jedná o větší problém tedy, že dodavatel přestane být nespolehlivý a registr DPH tuto skutečnost ke dni dotazu do registru DPH nijak nesděluje. ABRA ve výchozím stavu kontroluje 2 měsíce zpětně již provedené dotazy do registru DPH při ověřování konkrétní firmy a pokud v tomto období nalezne záznam na kterém je firma nespolehlivá, hlásí jí jako nespolehlivou (viz nastavení parametru Interval zjišťování nespolehlivých plátců DPH na dokladech zpětně v kap ). Pokud ovšem například u dané firmy neexistuje v databázi ABRA Gx žádná informace o nespolehlivosti v těchto 2 měsících, je dodavatel označen jako spolehlivý, protože není možné z žádného zdroje informaci zjistit, že byl dodavatel v minulosti nespolehlivý! Registr DPH hlásí, že dodavatel je spolehlivý! Problém je podle našeho názoru na straně registru DPH provozovaného Finanční správou ČR. Stránka 7 z 9

8 4.6 Jak se správně zachovat, pokud zjistíme, že náš dodavatel je nespolehlivý nebo uvedl na dokladu špatné číslo účtu? Pokud je náš dodavatel nespolehlivý, lze doporučit několik postupů: 1) Pokud jednou denně hromadně zjišťujeme informace o nespolehlivosti a bankovních účtech našich všech dodavatelů a případného nespolehlivého plátce odhalíme ten den, kdy se poprvé v registru DPH objeví. V tomto případě nelze než doporučit vyhnout se obchodování s takovým dodavatelem, pokud je to možné nebo použít institut zvláštního zajištění daně podle 109a ZDPH (více ad 2). 2) Pokud se dozvíme o nespolehlivosti našeho dodavatele při zadávání dokladu nebo platbě, máme možnost použít přímo institut zvláštního zajištění daně ( 109a). Postupuje se tak, že se část základu zaplatí přímo dodavateli (dodavatel musí být informován) a částka daně se poukáže přímo na bankovní účet vedený finančním úřadem pro daného dodavatele. Bližší podrobnosti k tomuto postupu jsou v dokumentu Finanční správy Informace GFŘ k institutu ručení v kapitole 2.4 na odkazu: DANI/INFORMACE_GFR-INSTITUT_RUCENI.PDF Pokud nám náš dodavatel uvedl špatné číslo účtu, které není zveřejněno v registru DPH, potom je vhodné s dodavatelem dohodnout ve splatnosti dokladu platbu na správný zveřejněný účet nebo použít institut zvláštního zajištění daně podle 109a. Poznámka: Obecně platí, že pokud se jedná o tuzemský obchod, není možné plnění uhradit na účet vedený u banky v zahraničí. Toto ustanovení platí již déle a znamená, že platbou tuzemského dokladu na zahraniční účet se odběratel vystavuje ručení za neodvedenou daň vždy! Poznámka: Účinnost ručení za neodvedenou daň při platbách na nezveřejněné (tuzemské) bankovní účty je odsunuta fakticky rozhodnutím GFŘ na a je pravděpodobné, že se bude týkat jen zdanitelných plnění přesahujících Kč. 4.7 Pokud jsme již i zaplatili nákupní doklad nespolehlivému dodavateli - budeme muset jistě platit DPH ještě jednou navíc? Jistě ne, jak z názvu vyplývá jedná se o ručení. Celé ustanovení týkající se ručení za neodvedenou daň ( 109) stojí na skutečnosti, že váš dodavatel, kterému jste zaplatili částku základu daně i daň, tuto daň řádně nepřizná v daňovém přiznání k DPH a neodvede jí finančnímu úřadu. Tedy pokud váš dodavatel je nespolehlivý, ale daň v pořádku zaplatí, potom ručení samozřejmě pozbývá platnosti. 4.8 Chceme stahovat údaje z registru hromadně, jak často, jaká je nejlepší denní doba pro stahování dat a jak se dá tato opakovaná činnost nejlépe automatizovat? Jak často stahovat údaje tak aby byly aktuální, bohužel není uvedeno v žádném zákoně ani nařízení nebo vyhlášce. Podle technických informací od Finanční správy probíhá tzv. Technologická odstávka vždy pozdě v noci od 0:00 do 0:10. Z toho vyvozujeme, že v tento okamžik 1x denně nastává update databáze Finanční správy, ze které se čerpají data pro webovou službu registru DPH. Podle napsaného výše platí, že nejlepší doba pro hromadné stahování údajů z registru DPH je jednou denně od 0:11 do započetí zadávání dokladů v ABRA Gx (druhy dokladů viz kapitola 3.1). Hromadné stahování se dá automatizovat pomocí agendy Naplánovaných úloh (tzv. Automatizační server). U typu úlohy Kontrola spolehlivosti plátců DPH lze vybrat firmy, u kterých se dotaz má provádět. Další možností je například využití možností ABRA OLE nebo Skriptingu. Poznámka: Pro použití spuštění úloh v rámci automatizačního serveru je nutné mít zakoupenu příslušnou licenci pro určitý počet spuštěných úloh. Stránka 8 z 9

9 4.9 Je možné stahovat pouze seznam nespolehlivých plátců - tedy stahovat pouze firmy, které jsou nespolehlivé? SW ABRA ve verzi ještě tuto funkčnost nepodporuje. Tato funkčnost bude k dispozici ve verzi 14.51, která bude k dispozici spolu s první legislativní verzí pro rok Finanční správa rozšířila možnost stahování údajů z registru DPH pomocí webové služby o stahování seznamu nespolehlivých plátců k Použití funkce stahování seznamu nespolehlivých plátců má však svá úskalí. V tomto stavu samozřejmě lze vyvozovat, že všechny ostatní firmy, které v tomto seznamu nejsou přítomny, jsou spolehlivé, nicméně chybí informace o bankovních účtech (spolehlivých plátců), které mají naplno fungovat od Tedy pokud bude chtít uživatel využívat současně jak kontrolu nespolehlivých plátců, tak kontrolu bankovních účtů, nemá stahování seznamu čistě nespolehlivých plátců prakticky smysl a je potřeba stahovat úplné údaje z registru DPH. Dalším problémem může být to, že seznam může v budoucnu čítat stovky firem (ke dni redakční uzávěrky tohoto dokumentu je celkem 23 nespolehlivých firem) a může být tedy neúměrně dlouhý. Navíc uživatel nemusí mít v Adresáři firem ani jednu tuto nespolehlivou firmu, pak je každodenní stahování těchto dat naprosto nadbytečné Jak mohu zobrazit nespolehlivé firmy v ABRA Gx u kterých byly provedeny dotazy do registru DPH? Nejlepší cestou jak si zobrazit nespolehlivé firmy na základě informací uložených v databázi ABRA Gx je v agendě Adresář firem. Zde můžete použít omezení (filtr) Nespolehlivost. Dále je v agendě Adresář firem k dispozici přehledová tisková sestava Seznam firem s údaji o nespolehlivosti. Pro získání detailnějších informací o nespolehlivých plátcích a bankovních účtech můžete použít tiskové sestavy nových agend Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH a Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem, které naleznete v modulu Adresář. Záznam v agendě Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem se dá zobrazit nejrychleji přímo z aktuálního záznamu v seznamu Adresáře firem stisknutím tlačítka Nespolehlivost. Stránka 9 z 9

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD 1.1. 2016 - VE VERZI ABRA GX 16.01 CZ (KONZERVATIVNÍ DISTRIBUCE) - VE VERZI ABRA GX 16.03 CZ (PROGRESIVNÍ DISTRIBUCE)

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD 1.1. 2016 - VE VERZI ABRA GX 16.01 CZ (KONZERVATIVNÍ DISTRIBUCE) - VE VERZI ABRA GX 16.03 CZ (PROGRESIVNÍ DISTRIBUCE) KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD 1.1. 2016 - VE VERZI ABRA GX 16.01 CZ (KONZERVATIVNÍ DISTRIBUCE) - VE VERZI ABRA GX 16.03 CZ (PROGRESIVNÍ DISTRIBUCE) OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA...

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

EIS JASU CS. Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7

EIS JASU CS. Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7 Název: EIS JASU CS Kontrola odběratelů v insolvenčním rejstříku (ISIR) Verze: 1.7 Datum vydání: 18.11.2014 Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7 Popis: Popis,

Více

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od 1.1.2012 Exact Globe Obsah Úvod... 4 Základní nastavení... 5 Kódy DPH... 5 Instalace... 7 Product Update 403 a vyšší... 7 Product Update 402 a nižší...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1 HOTEL - 2000 Postup při změně sazeb DPH k 1.1.2012 (změna snížené sazby daně z 10% na 14%) Vážení uživatelé programu HOTEL-2000, tento dokument obsahuje základní informace, potřebné pro úspěšnou instalaci

Více

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) Úvod Elektronická evidence tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) byla do Money doplněna funkčnost evidování tržeb. V navigátoru přibyl nový modul EET, který obsahuje dva uzly: Účtenky

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 1 MODUL elektronická evidence TRŽEB (EET) Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY v běžném,

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Novinky v SB KOMPLET - DOS

Novinky v SB KOMPLET - DOS Novinky v SB KOMPLET - DOS Provozování SB KOMPLET SB KOMPLET verze DOS lze spouštět na všech 32 bitových operačních systémech (Windows 7, Windows 8, Windows 10) Při používání true typových písem (Lucida

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

Změna sazby DPH z 10% na 14%

Změna sazby DPH z 10% na 14% Vážení uživatelé systémů společnosti MEFISTO SOFTWARE, a.s., od 1.1.2012 dochází ke změně snížené sazby DPH z 10% na 14%. Změna sazby DPH z 10% na 14% Tuto změnu je nutné provést v konfiguraci systému

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Zavedení druhé snížené sazby DPH... 3 DPH... 3 Sazby DPH... 4 Nastavení daňových účtů... 7 Číselník období DPH... 8 Opravy

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Skalský Dvůr 23.-24.11.2009. Modul účetnictví. Ondřej Suk

Skalský Dvůr 23.-24.11.2009. Modul účetnictví. Ondřej Suk Skalský Dvůr 23.-24.11.2009 Modul účetnictví Ondřej Suk Zálohy Zálohy Pozor změna ve způsobu účtování! Provedena na základě připomínek auditorů Beze změn: Zápis záloh a jejich úhrada Zápis vyúčtovací faktury

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen Vážení uživatelé systémů Mefisto GOURMET, GOURMET+, HOTEL, HOTEL +, GRAND a SPA, od 1.1.2008 dochází ke změně některých zákonů týkajících se fungování našich aplikací. Mezi hlavní změny patří: - zrušení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1 HOTEL - 2000 Postup při změně sazeb DPH k 1.1.2013 (změna sazeb DPH 14% 15% a 20% 21%) Vážení uživatelé programu HOTEL-2000, tento dokument obsahuje základní informace, potřebné pro úspěšnou instalaci

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Změna sazeb DPH z 9% na 10% a z 19% na 20%

Změna sazeb DPH z 9% na 10% a z 19% na 20% Vážení uživatelé systémů společnosti MEFISTO SOFTWARE, a.s., od 1.1.2010 dochází ke změně některých zákonů týkajících se fungování našich aplikací. Mezi tyto změny patří: - změna snížené sazby DPH z 9%

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

SMS komunikátor Návod k použití

SMS komunikátor Návod k použití SMS komunikátor Návod k použití 1 Úvod SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

MapleSim 4.5 instalační příručka

MapleSim 4.5 instalační příručka MapleSim 4.5 instalační příručka Tato příručka slouží jako průvodce instalací programu MapleSim verze 4.5. Upozornění Před instalací systému MapleSim je nutné nainstalovat systém Maple 14. Instalace systému

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD 1. 1. 2016 - VE VERZI ABRA GX 16.01 CZ (KONZERVATIVNÍ DISTRIBUCE) - VE VERZI ABRA GX 16.03 CZ (PROGRESIVNÍ DISTRIBUCE) Aktualizace dokumentu vydaného 18. 12. 2015 OBSAH ZÁKLADNÍ

Více

Novinky v programu Stravné 4.56

Novinky v programu Stravné 4.56 Novinky v programu Stravné 4.56 Barevné odlišení přihlášky i odhlášky z jiné stanice v pokladním dialogu Pokud si strávník provádí změnu objednávky stravy jinde než v kanceláři (objednací box, internet,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více