KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ A BANKOVNÍCH ÚČTŮ V REGISTRU DPH VE VERZI ABRA GX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ A BANKOVNÍCH ÚČTŮ V REGISTRU DPH VE VERZI ABRA GX 13.01.12"

Transkript

1 KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ A BANKOVNÍCH ÚČTŮ V REGISTRU DPH VE VERZI ABRA GX

2 1. OBSAH OBSAH... 2 RUČENÍ ZA NEODVEDENOU DAŇ OBECNĚ... 3 POPIS ŘEŠENÍ KONTROL PODLE DPH REGISTRU V ABRA GX TYPY DOKLADŮ S VALIDACÍ NESPOLEHLIVOSTI A BANOVNÍCH ÚČTŮ ZÁKLADNÍ PŘEHLED PARAMETRŮ KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH KONTROLA ZVEŘEJNĚNÍ BANKOVNÍHO ÚČTU PLÁTCŮ DPH INTERVAL PLATNOSTI ÚDAJŮ NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH ZJIŠTĚNÝCH Z REGISTRU INTERVAL ZJIŠŤOVÁNÍ NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH NA DOKLADECH ZPĚTNĚ FAQ ČASTÉ DOTAZY K PROBLEMATICE Na dokladech se nám nezobrazuje ikona pro kontrolu účtu nebo ikona kontroly nespolehlivých plátců u firmy. V čem je problém? Ve firmě nemáme na všech počítačích internet, budeme schopni ověřovat nespolehlivost a bankovní účty? U jakých firem probíhá ověřování nespolehlivosti a bankovních účtů? Je nutné na firmě provést změny nastavení? Ukládá se informace z registru DPH o nespolehlivosti a účtu k vytvořenému dokladu? Jak je informace průkazná pro případné spory s FÚ? Zadáváme doklady se zpožděním po uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - provádí se dotaz do registru DPH zpětně k DUZP? Jak se správně zachovat, pokud zjistíme, že náš dodavatel je nespolehlivý nebo uvedl na dokladu špatné číslo účtu? Pokud jsme již i zaplatili nákupní doklad nespolehlivému dodavateli - budeme muset jistě platit DPH ještě jednou navíc? Chceme stahovat údaje z registru hromadně, jak často, jaká je nejlepší denní doba pro stahování dat a jak se dá tato opakovaná činnost nejlépe automatizovat? Je možné stahovat pouze seznam nespolehlivých plátců - tedy stahovat pouze firmy, které jsou nespolehlivé? Jak mohu zobrazit nespolehlivé firmy v ABRA Gx u kterých byly provedeny dotazy do registru DPH?... 9 Stránka 2 z 9

3 2. RUČENÍ ZA NEODVEDENOU DAŇ OBECNĚ Změnami v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 sb. byla zavedena nová rozšiřující ustanovení týkající se ručení příjemce zdanitelného plnění za případně neodvedenou daň z přidané hodnoty v 109. Změny ustanovení týkající se dálkového přístupu k datům se začalo fakticky v praxi používat od Ručení za neodvedenou daň se skládá z několika oddělitelných oblastí: Institut Nespolehlivého plátce ( 109, odst. 3). Kontrola čísla účtu, na které se částka zdanitelného plnění zasílá ( 109, odst. 2 písm. c). Zbylá ustanovení (některá platila i před úpravou v roce 2013). 3. SW ABRA Gx implementuje od verze podporu ověřování Nespolehlivých plátců a kontrolu čísel bankovních účtů zveřejněných v registru DPH na Finanční správě. Poznámka: Institut nespolehlivého plátce v současnosti čítá pouze 23 subjektů (k ) a seznam těchto subjektů je pravidelně doplňován a je do vydání verze zveřejněn na Zákaznickém portálu v sekci Řešení známých problémů. Generální finanční ředitelství rozhodlo, že nebude vyzývat k ručení za neodvedenou daň podle 109 odst. 2, písm. c) (úhrada plnění na tuzemský bankovní účet zveřejněný v registru DPH) do POPIS ŘEŠENÍ KONTROL PODLE DPH REGISTRU V ABRA GX Řešení kontrol nespolehlivých plátců a čísel bankovních účtů je v SW ABRA Gx provedeno pomocí ověření DIČ subjektu při jeho použití na vybraných vstupních (nákupních) a platebních dokladech (typy dokladů, na kterých kontroly probíhají jsou vyjmenované v kapitole 3.1). Obr. 1 Provedená kontrola při zadávání nového nákupního dokladu (zelená a červená ikona) Na dokladech je ověření v registru DPH indikováno pomocí ikon zobrazených u položek Firma (nespolehlivý plátce) a Účet (kontrola bankovního účtu). Ikony mají tyto významy: kontrola v pořádku (dodavatel není nespolehlivý, účet je zveřejněn) zelená ikona s fajfkou, negativní výsledek kontroly Stránka 3 z 9

4 (nespolehlivý plátce, použití nezveřejněného účtu) - červená ikona s vykřičníkem, jestliže se dotaz do registru nepovedl (například není internetové připojení, DIČ neexistuje) žlutá ikona s otazníkem. Poklepáním na tyto ikony lze zobrazit poslední výsledek kontroly získaný z registru DPH. Při uložení dokladu se použijí příslušné validace podle nastavení v parametrech firmy (viz kapitola 3.2 Základní přehled parametrů). Stažená data z DPH registru v XML formátu jsou ukládána do databáze ABRA Gx a lze si je prohlížet v nových agendách Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH a Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem, které naleznete v modulu Adresář. Informace z registru DPH uložené v databázi systému ABRA Gx mají nastaveno období (ve výchozím nastavení 1 den), po které je systém ABRA Gx považuje za platné a pracuje s nimi. Po uplynutí tohoto času se provádí další automatický dotaz do registru DPH. Příklad: Pokud obchodujeme s firmou ABC, potom se dotaz do registru DPH provede pouze maximálně jednou za den při prvním použití firmy ABC na nákupním dokladu. Při dalším použití firmy ABC na dokladech se již čerpají informace uložené v databázi z prvního dotazu toho dne. Následující den se situace opakuje opět se dotaz provede pouze jednou při prvním použití firmy na dokladu (typy dokladů viz kap. 3.1) nebo ručně. Uživatel může ručně nebo automatizovaně informace z DPH registru získat, proto aby urychlil zadávání dokladů nebo zjistil informace z registru DPH v předstihu. Tato možnost je v agendě Adresář firem záložka Seznam multitlačítko Nespolehlivost zde po kliknutí na černou šipku u tlačítka vybrat funkci Provést kontrolu. Kontrola se provede u všech označených firem v seznamu. Objeví se dialog Nastavení http serveru proxy ve většině případů stačí vybrat volbu Centrální nastavení a potvrdit (při komplikacích kontaktujte svého správce sítě). Tip: Nastavení proxy serveru lze uložit pomocí volby Příště použít nastavení bez dotazu ve spodu dialogu nastavení proxy serveru. Obr. 2: Adresář firem a zvýrazněná funkce Provést kontrolu Příklad: Firma má stálý okruh 20 dodavatelů a pouze od těchto zadává nákupní doklady. Každé ráno před započetím práce se u těchto 20 firem v Adresáři firem spustí funkce Provést kontrolu. Informace Stránka 4 z 9

5 z registru z aktuálního dne se uloží do databáze. Při použití těchto 20 firem z adresáře na vstupních dokladech již nedochází k dotazům do registru, ale systém pracuje tento den pouze s informacemi získanými z rána. Pro bližší informace o funkčnosti kontrol nespolehlivých plátců nebo kontrol bankovních účtů prosím použijte nápovědu pro ABRA Gx ve verzi v kapitole Věcný obsah - Registr nespolehlivých plátců a registr bankovních účtů. 3.1 TYPY DOKLADŮ S VALIDACÍ NESPOLEHLIVOSTI A BANOVNÍCH ÚČTŮ V systému ABRA Gx jsou při zapnuté kontrole nespolehlivosti a bankovních účtů kontrolovány tyto typy dokladů: Faktury přijaté (FP) Dobropisy faktur vydaných (DV) Pokladní výdaje (PV) Vrácení pokladních příjmů (VP) Objednávky vydané (OV) Zálohové listy přijaté (ZLP) Daňové zálohové listy přijaté (DZP) Dobropisy daňových zálohových listů vydaných (DDV) Ostatní výdaje (OSV) Vzájemné zápočty (VZ) Žádosti platebních příkazů, Platební příkazy (PLP) a Opakované platby 3.2 ZÁKLADNÍ PŘEHLED PARAMETRŮ Funkčnost ověřování nespolehlivých plátců a bankovních účtů je nastavována v agendě Firemní údaje na záložce parametry. Jedná se o tyto parametry: KONTROLA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH Jedná se o zapnutí kontroly nespolehlivých plátců a nastavení validací na dokladech. Parametr má tyto volby: Nekontrolovat Povolit uložit doklad bez výstrahy Povolit uložit doklad s výstrahou Nepovolit uložit doklad Poznámka: Ve výchozím nastavení je parametr nastaven na Povolit uložit doklad s výstrahou KONTROLA ZVEŘEJNĚNÍ BANKOVNÍHO ÚČTU PLÁTCŮ DPH Jedná se o zapnutí kontroly bankovních účtů a nastavení validací na dokladech. Parametr má tyto volby: Nekontrolovat Povolit uložit doklad bez výstrahy Povolit uložit doklad s výstrahou Nepovolit uložit doklad Poznámka: Ve výchozím nastavení je parametr nastaven na Nekontrolovat INTERVAL PLATNOSTI ÚDAJŮ NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH ZJIŠTĚNÝCH Z REGISTRU Jedná se o nastavení intervalu, ve kterém jsou informace stažené z registru a uložené do databáze ABRA Gx platné a systém neprovádí v období jejich platnosti žádné nové dotazy do registru DPH. Ve Stránka 5 z 9

6 výchozím nastavení je parametr nastaven na hodnotu 1 den, která je doporučena od výrobce a měla by zajistit stále aktuální a platné informace o nespolehlivosti a bankovních účtech INTERVAL ZJIŠŤOVÁNÍ NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH NA DOKLADECH ZPĚTNĚ. Systém ABRA Gx vyhodnocuje informaci, že je dodavatel nespolehlivý i s určitou rezervou zpětně. Tento parametr je ve výchozím nastavení nastaven na hodnotu 2 měsíce. To znamená, že pokud byl dodavatel v období 2 měsíců zpětně nespolehlivý a existují o tom záznamy v databázi systému ABRA Gx, potom je dodavatel zobrazen a validován na dokladech jako nespolehlivý i přes to, že aktuální hodnota v registru DPH je v pořádku (nespolehlivý: NE). Je to z důvodu toho, že registr DPH neumožňuje dotazy k určitému datu zpětně a může se tedy stát, že při pozdějším zadání dokladu se již bude dodavatel v registru zobrazovat jako spolehlivý. V tomto případě by uživatel nebyl informován a nevědomky by se vystavil možnosti ručení za neodvedenou daň. 4. FAQ ČASTÉ DOTAZY K PROBLEMATICE 4.1 Na dokladech se nám nezobrazuje ikona pro kontrolu účtu nebo ikona kontroly nespolehlivých plátců u firmy. V čem je problém? Zkontrolujte nastavení parametrů Kontrola nespolehlivých plátců DPH a Kontrola zveřejnění bankovního účtu plátců DPH. Pokud jsou tyto parametry nastavené na hodnotu Nekontrolovat, potom se kontroly neprovádí (ikony na hlavičkách dokladů se nezobrazují a není k dispozici ani funkce pro provedení dotazu na Adresáři firem). Poznámka: Parametr Kontrola zveřejnění bankovního účtu plátců DPH je nastaven na Nekontrolovat ve výchozím stavu. Je to proto, že Finanční správa vydala rozhodnutí o tom, že na ručení vzniklé na základě použití nezveřejněného tuzemského účtu nebude brát zřetel do Dále je pravděpodobné, že kontrola u tuzemských bankovních účtů se bude týkat pouze dokladů, které přesáhnou částku základu DPH Kč. 4.2 Ve firmě nemáme na všech počítačích internet, budeme schopni ověřovat nespolehlivost a bankovní účty? Dostupnost internetového připojení je samozřejmě nutná podmínka pro uskutečnění úspěšného dotazu do registru DPH. V případě, že se informace stahují hromadně 1x denně, stačí mít internetové připojení pouze na tom počítači, kde se hromadný dotaz provádí (kde je spuštěn klient ABRA Gx, který dotaz provádí). V případě, že se informace z registru DPH nestahují hromadně nebo v případě, že obchodní případ s daným dodavatelem je úplně první v historii (nová firma se zadává do adresáře firem nebo firma není součástí hromadného dotazu), je internetové připojení nutné pro správnou funkčnost ověřování nespolehlivosti a bankovních účtů na všech počítačích kde dochází k zadávání těchto typů dokladů. Poznámka: Při vytvoření nové firmy se dotaz do registru DPH automaticky neprovádí. Je proveden buď při vytvoření prvního nového dokladu pro tuto firmu, nebo ho lze provést ručně v agendě Adresář firem. 4.3 U jakých firem probíhá ověřování nespolehlivosti a bankovních účtů? Je nutné na firmě provést změny nastavení? Ověřování nespolehlivosti a bankovních účtů (za předpokladu správného nastavení parametrů viz kapitola 3.2), probíhá automaticky u všech firem v adresáři firem, které mají daňové identifikační číslo (DIČ) v českém formátu ( CZ na začátku DIČ). Dotaz proběhne při vytvoření nového dokladu nebo při opravě stávajícího dokladu za předpokladu, že v databázi ABRA Gx není již uložena informace z registru DPH v daném časovém intervalu (1 den). Stránka 6 z 9

7 4.4 Ukládá se informace z registru DPH o nespolehlivosti a účtu k vytvořenému dokladu? Jak je informace průkazná pro případné spory s FÚ? Informace z registru DPH o nespolehlivosti a účtu se neukládá k dokladu, ale eviduje se v samostatné tabulce v databázi s vazbou na firmu v Adresáři firem. Informace tedy není uložena přímo na dokladech. Na dokladu se vždy zobrazují pouze poslední (nejnovější) hodnoty kontroly nespolehlivosti a účtu z registru DPH. V případě opravy (F4) nebo zadání nového dokladu (F2) se vždy použije současná aktuální hodnota z databáze ABRA Gx a pokud neexistuje (nebo existuje pouze záznam starší než 1 den) je proveden automaticky nový dotaz do registru DPH a výsledek kontroly se zobrazí na opravovaném (vytvářeném) dokladu. Informace získané z webové služby (SOAP protokol) provozované Finanční správou jsou nechráněná data ve formátu XML a dle našeho názoru nelze těmito daty nijak argumentovat v případě sporů s Finančním úřadem, protože se dají lehce pozměnit. V případě sporů s FÚ je tedy nejasné na co se subjekt může odvolat. Toto je ovšem obecný problém nijak nesouvisející se SW ABRA. SW ABRA přijatá data z registru DPH v nepozměněném stavu ukládá do databáze ABRA Gx. 4.5 Zadáváme doklady se zpožděním po uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - provádí se dotaz do registru DPH zpětně k DUZP? Registr DPH provozovaný Finanční správou (FS) neposkytuje žádné historické informace a není tedy možné například získat informaci o nespolehlivosti u vybrané firmy před 14 dny, ale pouze k aktuálnímu okamžiku. Obecně ovšem podle zákona o DPH má možnost dodavatel vystavit daňový doklad ve lhůtě 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty. Je tedy jasné, že zde se ustanovení zákona rozchází s poskytovanými údaji v registru DPH provozovaného Finanční správou. Funkčnost ověřování nespolehlivosti a účtu v ABRA Gx poskytuje pouze ověření pro firmu použitou na dokladech k aktuálnímu okamžiku (aktuálnímu dni), kdy je firma na zadávaném nebo opravovaném dokladu použita. Nezáleží tedy na tom, k jakému datu je doklad zadáván (datum dokladu) ani nezáleží na datu uplatnění odpočtu nebo datu zaúčtování. Ověření proběhne k tomu okamžiku, kdy je doklad skutečně zadáván! S tím je spojeno určité chování funkčnosti v ABRA Gx. Může tedy dojít k těmto možnostem: 1) Doklad je vystaven s DUZP , dodavatel je v registru DPH evidován jako nespolehlivý od Doklad je fyzicky zadáván do ABRA Gx ABRA Gx při zadávání dokladu nahlásí, že dodavatel je nespolehlivý. 2) Doklad je vystaven s DUZP , dodavatel je v registru DPH evidován jako nespolehlivý od Doklad je fyzicky zadáván do ABRA Gx ABRA Gx při zadávání dokladu nenahlásí, že dodavatel je nespolehlivý. 3) Doklad je vystaven s DUZP , dodavatel je v registru DPH evidován jako nespolehlivý do Doklad je fyzicky zadáván do ABRA Gx ABRA Gx při zadávání dokladu nahlásí, že dodavatel je spolehlivý. Ad 1) - Zde dojde k tomu, že je dodavatel nahlášen jako nespolehlivý i když k datu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) nebyl, nicméně ABRA Gx nemůže nijak ovlivnit čas, který uplyne od DUZP k zadání dokladu. Navíc je podle našeho názoru lepší nahlásit aktuální nespolehlivost u tohoto dodavatele. Uživatel může zobrazit podrobné informace o nespolehlivosti v agendě Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem. Opakujeme, že není možné se nijak zeptat na historickou hodnotu do registru DPH! Registr DPH v okamžiku dotazu již zasílá nazpět informace o nespolehlivosti dodavatele. Ad 2) Tento příklad je v pořádku z časového hlediska, nedochází zde k problémům. Ad 3) - Zde se již jedná o větší problém tedy, že dodavatel přestane být nespolehlivý a registr DPH tuto skutečnost ke dni dotazu do registru DPH nijak nesděluje. ABRA ve výchozím stavu kontroluje 2 měsíce zpětně již provedené dotazy do registru DPH při ověřování konkrétní firmy a pokud v tomto období nalezne záznam na kterém je firma nespolehlivá, hlásí jí jako nespolehlivou (viz nastavení parametru Interval zjišťování nespolehlivých plátců DPH na dokladech zpětně v kap ). Pokud ovšem například u dané firmy neexistuje v databázi ABRA Gx žádná informace o nespolehlivosti v těchto 2 měsících, je dodavatel označen jako spolehlivý, protože není možné z žádného zdroje informaci zjistit, že byl dodavatel v minulosti nespolehlivý! Registr DPH hlásí, že dodavatel je spolehlivý! Problém je podle našeho názoru na straně registru DPH provozovaného Finanční správou ČR. Stránka 7 z 9

8 4.6 Jak se správně zachovat, pokud zjistíme, že náš dodavatel je nespolehlivý nebo uvedl na dokladu špatné číslo účtu? Pokud je náš dodavatel nespolehlivý, lze doporučit několik postupů: 1) Pokud jednou denně hromadně zjišťujeme informace o nespolehlivosti a bankovních účtech našich všech dodavatelů a případného nespolehlivého plátce odhalíme ten den, kdy se poprvé v registru DPH objeví. V tomto případě nelze než doporučit vyhnout se obchodování s takovým dodavatelem, pokud je to možné nebo použít institut zvláštního zajištění daně podle 109a ZDPH (více ad 2). 2) Pokud se dozvíme o nespolehlivosti našeho dodavatele při zadávání dokladu nebo platbě, máme možnost použít přímo institut zvláštního zajištění daně ( 109a). Postupuje se tak, že se část základu zaplatí přímo dodavateli (dodavatel musí být informován) a částka daně se poukáže přímo na bankovní účet vedený finančním úřadem pro daného dodavatele. Bližší podrobnosti k tomuto postupu jsou v dokumentu Finanční správy Informace GFŘ k institutu ručení v kapitole 2.4 na odkazu: DANI/INFORMACE_GFR-INSTITUT_RUCENI.PDF Pokud nám náš dodavatel uvedl špatné číslo účtu, které není zveřejněno v registru DPH, potom je vhodné s dodavatelem dohodnout ve splatnosti dokladu platbu na správný zveřejněný účet nebo použít institut zvláštního zajištění daně podle 109a. Poznámka: Obecně platí, že pokud se jedná o tuzemský obchod, není možné plnění uhradit na účet vedený u banky v zahraničí. Toto ustanovení platí již déle a znamená, že platbou tuzemského dokladu na zahraniční účet se odběratel vystavuje ručení za neodvedenou daň vždy! Poznámka: Účinnost ručení za neodvedenou daň při platbách na nezveřejněné (tuzemské) bankovní účty je odsunuta fakticky rozhodnutím GFŘ na a je pravděpodobné, že se bude týkat jen zdanitelných plnění přesahujících Kč. 4.7 Pokud jsme již i zaplatili nákupní doklad nespolehlivému dodavateli - budeme muset jistě platit DPH ještě jednou navíc? Jistě ne, jak z názvu vyplývá jedná se o ručení. Celé ustanovení týkající se ručení za neodvedenou daň ( 109) stojí na skutečnosti, že váš dodavatel, kterému jste zaplatili částku základu daně i daň, tuto daň řádně nepřizná v daňovém přiznání k DPH a neodvede jí finančnímu úřadu. Tedy pokud váš dodavatel je nespolehlivý, ale daň v pořádku zaplatí, potom ručení samozřejmě pozbývá platnosti. 4.8 Chceme stahovat údaje z registru hromadně, jak často, jaká je nejlepší denní doba pro stahování dat a jak se dá tato opakovaná činnost nejlépe automatizovat? Jak často stahovat údaje tak aby byly aktuální, bohužel není uvedeno v žádném zákoně ani nařízení nebo vyhlášce. Podle technických informací od Finanční správy probíhá tzv. Technologická odstávka vždy pozdě v noci od 0:00 do 0:10. Z toho vyvozujeme, že v tento okamžik 1x denně nastává update databáze Finanční správy, ze které se čerpají data pro webovou službu registru DPH. Podle napsaného výše platí, že nejlepší doba pro hromadné stahování údajů z registru DPH je jednou denně od 0:11 do započetí zadávání dokladů v ABRA Gx (druhy dokladů viz kapitola 3.1). Hromadné stahování se dá automatizovat pomocí agendy Naplánovaných úloh (tzv. Automatizační server). U typu úlohy Kontrola spolehlivosti plátců DPH lze vybrat firmy, u kterých se dotaz má provádět. Další možností je například využití možností ABRA OLE nebo Skriptingu. Poznámka: Pro použití spuštění úloh v rámci automatizačního serveru je nutné mít zakoupenu příslušnou licenci pro určitý počet spuštěných úloh. Stránka 8 z 9

9 4.9 Je možné stahovat pouze seznam nespolehlivých plátců - tedy stahovat pouze firmy, které jsou nespolehlivé? SW ABRA ve verzi ještě tuto funkčnost nepodporuje. Tato funkčnost bude k dispozici ve verzi 14.51, která bude k dispozici spolu s první legislativní verzí pro rok Finanční správa rozšířila možnost stahování údajů z registru DPH pomocí webové služby o stahování seznamu nespolehlivých plátců k Použití funkce stahování seznamu nespolehlivých plátců má však svá úskalí. V tomto stavu samozřejmě lze vyvozovat, že všechny ostatní firmy, které v tomto seznamu nejsou přítomny, jsou spolehlivé, nicméně chybí informace o bankovních účtech (spolehlivých plátců), které mají naplno fungovat od Tedy pokud bude chtít uživatel využívat současně jak kontrolu nespolehlivých plátců, tak kontrolu bankovních účtů, nemá stahování seznamu čistě nespolehlivých plátců prakticky smysl a je potřeba stahovat úplné údaje z registru DPH. Dalším problémem může být to, že seznam může v budoucnu čítat stovky firem (ke dni redakční uzávěrky tohoto dokumentu je celkem 23 nespolehlivých firem) a může být tedy neúměrně dlouhý. Navíc uživatel nemusí mít v Adresáři firem ani jednu tuto nespolehlivou firmu, pak je každodenní stahování těchto dat naprosto nadbytečné Jak mohu zobrazit nespolehlivé firmy v ABRA Gx u kterých byly provedeny dotazy do registru DPH? Nejlepší cestou jak si zobrazit nespolehlivé firmy na základě informací uložených v databázi ABRA Gx je v agendě Adresář firem. Zde můžete použít omezení (filtr) Nespolehlivost. Dále je v agendě Adresář firem k dispozici přehledová tisková sestava Seznam firem s údaji o nespolehlivosti. Pro získání detailnějších informací o nespolehlivých plátcích a bankovních účtech můžete použít tiskové sestavy nových agend Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH a Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem, které naleznete v modulu Adresář. Záznam v agendě Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem se dá zobrazit nejrychleji přímo z aktuálního záznamu v seznamu Adresáře firem stisknutím tlačítka Nespolehlivost. Stránka 9 z 9

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

WINSTROM Otázky a odpovědi

WINSTROM Otázky a odpovědi WINSTROM Otázky a odpovědi Obsah Instalace programu Winstrom Obecné Účetnictví Adresář Faktury vydané Faktury přijaté Banka Pokladna Sklad Objednávky Drobný majetek Investiční majetek Mzdy Kniha jízd Instalace

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015 Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE JIHLAVA, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz PRAHA, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

KEO-W Poplatky. Poplatky a Ostatní příjmové agendy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO-W Poplatky. Poplatky a Ostatní příjmové agendy. 2015 ALIS spol. s r.o. KEO-W Poplatky Poplatky a Ostatní příjmové agendy 15.6.2015 KEO-W Poplatky Poplatky a Ostatní příjmové agendy ALIS spol. s r.o. Program KEO-W je určen pro ÚSC, DSO, příspěvk ové organizace, nezisk ové

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

Novinky v modulech Banka a Pokladna

Novinky v modulech Banka a Pokladna Novinky v modulech Banka a Pokladna MONITOROVÁNÍ ULOŽENÝCH DAT NAPOJENÍ NA DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY JEDNODUCHÁ PRÁCE S POZASTÁVKAMI Vážení přátelé, na sklonku roku 2012 jsme pro Vás připravili již 34. číslo

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

OSTNAC 10 DŮVODŮ PRO UPGRADE DUEL 10. Důvod 01. Důvod 02. Důvod 04. Důvod 05. Důvod 06. Důvod 03. Důvod 08. Důvod 07. Důvod 10.

OSTNAC 10 DŮVODŮ PRO UPGRADE DUEL 10. Důvod 01. Důvod 02. Důvod 04. Důvod 05. Důvod 06. Důvod 03. Důvod 08. Důvod 07. Důvod 10. LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 6 2013 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE Ježek software Duel 10.0.0 Windows 8

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

NOVÁ VERZE MONEY S3 11.000 *01 VÍCE NA STR. 6 10. fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek.

NOVÁ VERZE MONEY S3 11.000 *01 VÍCE NA STR. 6 10. fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek. MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 *01 LEDEN 2008 NOVÁ VERZE MONEY S3 11.000 ZMĚNY A NOVINKY MONEY S3 VÍCE NA STR. 2 5 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD 1. 1. 2008 VÍCE NA STR. 6 10 ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY Z 5 % NA 9 %

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

MRP K/S účetní agendy

MRP K/S účetní agendy MRP - Soubor účetních agend MRP K/S účetní agendy P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP K/S účetní

Více