Úvod... 9 Země, krajina, lid, sousedé... 9 ediční poznámka Tibeťané a jim příbuzná etnika čínského jihozápadu... 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 9 Země, krajina, lid, sousedé... 9 ediční poznámka... 13 Tibeťané a jim příbuzná etnika čínského jihozápadu... 15"

Transkript

1 tibet:sestava :10 Stránka 5 Obsah Úvod... 9 Země, krajina, lid, sousedé... 9 ediční poznámka Tibeťané a jim příbuzná etnika čínského jihozápadu DĚJINY Od pravěku do konce 17. století Legendy, pověsti a poznatky archeologie nezávislá tibetská říše tchupo a styky s tchangy (7. 9. století) Politické vakuum a rozvoj sektářství ( století) tibet vazal Mongolů a říše Jüan ( století) Střídání dynastií a nové spojenectví s Mongoly za Mingů ( století) Tibet protektorát říše Čchingů ( století) Snahy mandžuských vládců číny o kontakty s tibetem (do roku 1717) Dobyvačná tažení čchingských vojsk a zřízení ambanátu ( ) Prosazení mandžusko-čínské suzerenity nad tibetem ( ) Mandžusko-čínská suzerenita nad tibetem ( ) Younghusbandova vojenská expedice do Lhasy ( ) Úsilí o udržení suzerenity čchingů nad tibetem ( ) Období faktické nezávislosti Tibetu ( ) Sinchajská revoluce (1911) a vznik čínské republiky (1912).. 39 Pád ambanátu (1912), tibetsko-mongolská dohoda (1913) a dalajlamova Deklarace nezávislosti (1913) trojstranná konference o tibetu v Simle ( ) (5

2 tibet:sestava :10 Stránka 6 Zvýšený zájem Kuomintangu o tibet Projevy tibetské nezávislosti Tibet neoddělitelná část Čínské lidové republiky (1949) události v tibetu v letech čínsko-tibetská dohoda z roku Ústava člr (1954) a čínsko-indická dohoda o tibetu (1954) Přípravný výbor tibetské autonomní oblasti (1956) Protičínské povstání ve Lhase (1959) Život Tibeťanů doma i v exilu ( ) tibetská exilová vláda v indii (1959) Léta a zrod exilové ústavy tibetu (1963) Léta a důsledky čínské kulturní revoluce Léta a mírná liberalizace Léta a nobelova cena míru pro dalajlamu Posledních 20 let ( ) Výhled do budoucna čínsko-tibetských vztahů Duchovní svět Tibeťanů Školy tibetského buddhismu hnutí rime Společné rysy tibetských náboženských škol Projevy buddhismu v umění Prvky sexuality v tibetském buddhistickém umění Morální a etické zásady tibetského buddhismu tibetský buddhistický kánon Kandžur a Tandžur Svět tibetského buddhismu Dalajlamové a pančhenlamové Dalajlamové Pančhenlamové Případ 11. pančhenlamy volba dalajlamy a vlády člr Z dějin objevování a poznávání Tibetu Cestovatelé a objevitelé Katoličtí misionáři v Tibetu (17. a 18. století) Jezuité (17. století) Kapucíni (18. století) Zrození oboru tibetologie v 19. století Kőrösi Csoma Sándor ( ) )

3 tibet:sestava :10 Stránka 7 heinrich August Jäschke ( ) Měření času u Tibeťanů tabulka tibetského kalendáře Literatura k tématu ChrONOlOgICKé TabulKY ChrONOlOgIe vládců Světské dynastie a vlády Legendární vládcové (3. století před Kr. 7. století po Kr.) Panovníci tibetské říše do jejího rozpadu ( století) Místokrálové za Mongolů a jejich dynastie Jüan ( ) Ústřední tibetská vláda ve Lhase ( ) Tibetští hierarchové Sakjapovci Karmapovci Gelugpovci (dalajlamové, pančhenlamové, gandän-thipové) relevantní čínské dynastie a vlády čínské dynastie ( ) Mandžuští císařové dynastie čching ( ) Mandžuští ambani (místodržící) ve Lhase (1727/ ) čínská republika (od 1912) čínská lidová republika (od 1949) Literatura k tématu Základní historický přehled ( století) Literatura k tématu Česko-tibetské vztahy encyklopedické heslo Památná místa tibetského buddhismu v Tibetu i za hranicemi Tibetologie ve světě a u nás Jazyková první pomoc Fráze v tibetštině (7

4 tibet:sestava :10 Stránka 8 Malý česko-tibetský slovníček Malý výkladový slovníček tibetských a méně obvyklých výrazů Doporučená literatura Seznam zkratek

5 tibet:sestava :10 Stránka 94 Z dějin objevování a poznávání Tibetu Cestovatelé a objevitelé nepřístupnost území tibetu odděleného od ostatního světa strmými horskými hřebeny živila odedávna v lidských myslích nejpodivnější představy o tajemstvích, jež tibetská náhorní plošina, nazývaná Střechou světa, v sobě skrývá. Zároveň v lidech rozněcovala touhu po poznání této tajuplné země, spojovanou nezřídka s prožitkem nečekaných dobrodružství. Do evropy pronikly první zprávy o tibetu až ve 13. století v době pobytu a cest Marka Pola v číně. to mnohem dříve o tibetu věděli staří číňané, ba i antičtí Řekové a Římané. číňané znali tibet (Tchupo), se kterým odedávna sousedili, díky četným diplomatickým stykům, vojenským tažením, čilému obchodu a v neposlední řadě i pronikání čínského buddhismu do země. V čínštině tak existuje relativně nejvíce zpráv o tibetu zejména od dob dynastie tchang v 7. století a posléze se s nimi setkáváme v análech každé z následných dynastií. Antičtí autoři znali tibet pod názvem Bautoi, respektive Bautae, odvozeným z jména Bö (psáno Bod), jak tibeťané sami svou zemi nazývají. Z téhož kořene pochází i staroindický název tibetu Bhóta. tibet již odnepaměti navštěvovali také početní bezejmenní cestovatelé a poutníci ze sousedních zemí z indie, nepálu, Bhútánu, Sikkimu, Kašmíru a z krajin Vnitřní Asie až po Mongolsko a Burjatsko na severu. někteří z nich se tam usazovali anebo jeho krajem jen procházeli za jinými cíli. Šlo by jistě o dlouhou řadu jmen, kdyby nám tito lidé o svých poznatcích o této zemi zanechali nějaké písemné svědectví. evropskému objevování tibetu předcházelo evropské objevování Mongolska sjednoceného ve 13. století za čingischána ( ), jehož říše sahala od břehů Pacifiku až do střední evropy. Snahy papežů a francouzských králů o navázání spojenectví s Mongoly proti Saracénům okupujícím Svatou zemi byly u základů 94)

6 tibet:sestava :10 Stránka 95 misijních a diplomatických cest papežských legátů k mongolským chánům: Giovanniho dal Piano dei Carpini ( ), Willema ruysbroecka ( okolo 1270) a Giovanniho de Montecorvino ( ). První zprávy o tibetu přinesli do evropy až proslulý Benátčan Marco Polo ( ) a italský františkán s českými kořeny odorico de Pordenone ( ), u nás známý jako bratr oldřich, čech z Furlánska. ten byl nejspíš vůbec prvním evropanem, který na zpáteční cestě z číny do evropy procházel nejvýchodnějšími okraji tibetu, o němž ve svém cestopise Odorichus de rebus incognitis (1330) podal poučnou zprávu. Po něm zůstala evropa dalších 300 let bez jakýchkoli zpráv o tibetu z pera očitého svědka či návštěvníka. Až ze 17. století máme první autentickou informaci o tibetu, pocházející od portugalského jezuity Antonia de Andrade ( ), který o svém misijním působení v Cabrangu (západní tibet) roku 1625 vydal spis Novo Descobrimento do Gram Cathayo, ou reinos de Tibet (Lisabon 1626). Po de Andradem následovali dva jezuitští páteři, rakušan Johannes Grueber ( ) s Valonem Albertem d orville ( ), kteří cestou z Pekingu do ágry jako první evropané vkročili roku 1661 do Lhasy (viz Iter e China in Mogor v A. Kircherově China Illustrata, Amsterdam 1667). V 18. století je následovali italský jezuita ippolito Desideri ( ), autor Notizie istoriche del Thibet e memorie de viaggi e missione ivi fatta (1728; česky vyšlo pod názvem Cesta do Tibetu, Praha 1976, 2001), kapucíni Domenico da Fano (1674 až 1728), autor Breve relazione del Regno del Tibet (1713), a Francesco orazio della Penna di Billi ( ), který stál v čele kapucínské misie ve Lhase celých 16 let. Della Penna je autorem rukopisného tibetsko-italského slovníku (1732, později přeložen a vydán jako A Dictionary of Bhotanta, or Boutan Language, Serampore 1826). Jiný italský kapucín Cassiano Beligatti da Macerata ( ) zanechal o svém pobytu ve Lhase cenný Deník (Giornale), vydaný však až v letech týž je autorem Alphabetum Tangutanum sive Tibetanum (roma 1773). ovšem katolickým misiím se budeme podrobněji věnovat níže, ve zvláštní kapitole. V 18. století pobýval v tibetu rovněž holanďan Samuel Van de Putte ( ), který v letech jako první evropan (95

7 tibet:sestava :10 Stránka 96 prošel ze Sikkimu přes Lhasu do Pekingu a toutéž trasou zpět. Zanechal o tom jen rukopisné cestovní zápisky s cennými mapkami jižních částí tibetu a řeky Cangpo. Dalšími dvěma evropskými návštěvníky tibetu byli britští koloniální úředníci George Bogle ( ), jehož Narrative of the Mission of George Bogle to Tibet vyšlo v Londýně (1876), a Samuel turner ( ), který o své cestě do pančhenlamova sídla v tašilhünpu vydal rozsáhlý cestopis An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama in Tibet (London 1800). 19. století je pak možno nazvat zlatou dobou v dějinách objevování a všestranného poznávání tibetu zeměpisného, geologického, etnografického, náboženského ad. Zároveň bylo i dobou zrodu vědního oboru tibetologie jako discipliny zkoumající jazyk, dějiny, písemnictví, náboženství, filozofii a další stránky bohaté hmotné a duchovní kultury tibetu (viz níže). na samém prahu 19. století stojí ještě dva britští cestovatelé-dobrodruzi: thomas Manning ( ), který se jako první Angličan v letech dostal do Lhasy a setkal se tam s mladičkým 9. dalajlamou Lungtoggjamcchem ( ). Viz jeho The Journey of Thomas Manning to Lhasa, London 1876, a William Moorcroft ( ), který prováděl spolu s geologem G. trebeckem průzkum tzv. Malého tibetu, tj. Ladaku, jakož i údolí Jarlung, kolébky tibetské civiliazace (Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Punjab, London 1841). K poznání obou břehů řeky Cangpo od Lhacedzongu do Cethangu přispěl spis bengálského lingvisty Sarata čandra Dáse ( ) Journey to Lhasa and Central Tibet (London 1902). o geologický, ale také etnografický průzkum tibetu se zasloužili čtyři sourozenci Schlagintweitové: herman ( ), Adolf ( ), robert ( ) a emil ( ). Dále náš krajan, moravský paleontolog Ferdinand Stoliczka ( ), maďarský zeměpisec a geolog Lóczy Lajos ( ), rodák z Prešpurku (Bratislavy), a indičtí pandité-výzkumníci nain Singh (asi ) a Kishen Singh ( ). o pokračování v díle katolických misionářů v tibetu (viz níže) se v 19. století zasloužili dva francouzští lazaristé Joseph Gabet ( ) a evariste-régis huc ( ), kteří v roce 1846 krátce pobývali ve Lhase (Souvenirs d un voyage dans la Tartarie 96)

8 tibet:sestava :10 Stránka 97 et le Thibet pendant les années 1844, 1845 et 1846; č. Cesta do Lhasy, Praha 1971, a Putování Tibetem l. P , Praha 2002). Ve východním tibetu na jejich úsilí navázal další Francouz Auguste Desgodins ( ), který se významně zasloužil o hydrologický, orografický a botanický výzkum pramenné oblasti Dlouhé řeky, Mekongu a Salvinu (La Mission du Thibet de 1855 à 1870, Verdun 1872). Vlastními zeměpisnými výzkumnými cestami se proslavili Pierre-Gabriel Bonvalot ( ), provázející jako vědecký spolupracovník vévodu henriho d orléans při jeho cestě napříč Asií z taškentu do hanoje (De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu, Paris 1982). Jinou trasou napříč tzv. Vysokou Asií kráčeli kartografové Jules Léon Dutreuil de rhins ( ) a Fernand Grenard ( ; Mission scientifique dans la Haute-Asie, Paris ). Plejádu známých ruských cestovatelů a výzkumníků tibetu představuje v 19. století mnoho zvučných jmen zeměpisců, etnografů, botaniků: Grigorij n. Potanin ( ) se ženou Aleksandrou ( ; Tangutsko-Tibetskaja okraina Kitaja i Centraľnaja Mongolia, 2 sv. (St. Petěrburg 1893); generál nikolaj M. Prževalskij ( , Iz Zajsana čerez Chami v Tibet i verchovija Želtoj reki, St. Petěrburg 1883); Michail V. Pěvcov (1843 až 1902; Trudy Tibetskoj ekspedicii gg., 3 sv., St. Petěrburg ), Vsevolod i. roborovskij ( , Trudy ekspe - dicii RGO po Centraľnoj Azii v gg., 3 sv., St. Petěrburg ); Pjotr K. Kozlov ( ; Po Mongolii i Tibetu, St. Petěrburg 1913) a mnozí další. Poněkud odlišnou, neméně však významnou byla cesta a pobyt burjatského jazykovědce a etnografa Gonbožaba Cebekoviče Cybikova ( ) ve Lhase v letech ten zastihl tibet v sám předvečer britské vojenské expedice do Lhasy v letech , ohlašující zánik tradičních struktur tibetské společnosti (Buddist palomnik u svjatyň Tibeta, Petrograd 1919; č. Cesta k posvátným místům Tibetu, Praha 1987, 2001). na přelomu 19. a 20. století a v první jeho polovině v tradici odkrývání tajemství, problémů a krás tibetu pokračovali a k všestrannému obohacení našich vědomostí o této zemi přispěli zej- (97

9 tibet:sestava :10 Stránka 98 ména tito badatelé a výzkumníci (s uvedením některých jejich prací): americký historik a diplomat William Woodville rockhill ( ), The Land of the Lamas (new York 1891); britský archeolog Sir Marc Aurel Stein ( ), Innermost Asia, 4 sv. (oxford ); již několikrát zmíněný britský cestovatel Sir Francis edward Younghusband ( ), The Wonders of the Himalaya (London 1924); proslulý švédský cestovatel, výzkumník a publicista Sven Anders hedin ( ), Southern Tibet, 9 sv. (Stockholm ); japonský buddhistický mnich ekai Kawaguchi ( ), Three Years in Tibet (Adyar, Madras 1909); francouzská spisovatelka a tibetoložka Alexandra David néel (1868 až 1969), Souvenirs d une Parisienne au Thibet (Pékin 1925), My Journey to Lhasa (London 1927); britský výzkumník Frederick Marshman Bailey ( ), No Passport to Tibet (London 1957); britský diplomat eric teichman ( ), Travels of a Consular Officer in Eastern Tibet (Cambridge 1922). Dále to byli Joseph Francis Charles rock, The Life and Culture of the China-Tibet Borderland (1963); Jean Marquès-rivière, A l ombre des monastères thibétains (Paris 1930); Jurij nikolajevič rerich (George de roerich), Trails to inmost Asia (new haven, Conn. 1931); Peter Fleming, News from Tartary. A Journey from Peking to Kashmir (London 1936); Suydam Cutting, The Fire Ox and Other Years (new York 1940); herbert tichy, Zum heiligsten Berg der Welt (Wien 1937); theos Barnard, Penthouse of the Gods. A Pilgrimage into the heart of Tibet and the sacred city of Lhasa (new York 1939); tibetolog Giuseppe tucci, A Lhassa e oltre. Diario della spedizione nel Tibet (roma 1950); Fosco Maraini, Segreto Tibet (Firenze 1951; č. Skrytý Tibet, Praha Litomyšl 2005); ernst Schäfer, Unbekanntes Tibet. Durch die Wildernisse Osttibets zum Dach der Erde. Tibet Expedition (Berlin 1937); heinrich harrer, Sieben Jahre in Tibet. Mein Leben am Hofe des Dalai-Lama (Wien 1952; č. Sedm let v Tibetu, Praha 1970, 2010), podle této předlohy vznikl i populární film s Bredem Pittem v hlavní roli; Lowel thomas, Out of this World. Across the Himalaya to forbidden Tibet (new York 1950); Allan Winnington, Tibet. Record of a Journey (new York 1957). Z českých badatelů to byli zejména filmový režisér Vladimír Sís ( ) a kameraman Josef Vaniš ( ), kteří o svém 98)

10 tibet:sestava :10 Stránka 99 putování po s čchuansko-tibetské magistrále a o pobytu ve Lhase roku 1954 natočili unikátní barevný dokumentární film Cesta do Lhasy a napsali knihy Der Weg nach Lhasa. Bilder aus Tibet (Praha 1956), On the Road through Tibet (London 1956), Země zastaveného času (Praha 1959) a Vzpomínka na Tibet (oslo Praha 1997). (99

Kulturně společenský časopis

Kulturně společenský časopis Kulturně společenský časopis 2006 10 na internetu Z obsahu Tibet očima ideologů Šofarovy Dobropisy Podobrazník pod obrázky Obsah: O čem se (ne)mluví Tomáš Martinec: Proměny zobrazení Tibetu (Vznik mýtu

Více

V Y Š E H R A D. Josef Kolmaš

V Y Š E H R A D. Josef Kolmaš V Y Š E H R A D Josef Kolmaš Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Vyobrazení na titulní straně: Atíša Dípankara Šrídžňána (982 1054) Tato publikace vznikla v rámci

Více

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN HELENA SOUKUPOVÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU filosofie a teologie beletrie kuchařky ZDRAVÍ a životní styl dárkové publikace audioknihy ŽIVOT A LEGENDA SVATÁ ANEŽKA

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. diplomová práce. c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. diplomová práce. c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA diplomová práce c Ondřej Kováč CESTY A FORMY MISIJNÍHO SVĚDECTVÍ MEZI ROMY V ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ KATEDRA PRAKTICKÉ TEOLOGIE Prof.

Více

Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury

Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury Czech-Chinese relations in culture after 1945

Více

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) Jiří Kubeš Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) habilitační práce Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Pardubice 2011 2 OBSAH Kapitola první: Kavalírské cesty

Více

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR DĚJINY SVĚTA GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 4 OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 EDITOR WALTER DEMEL VYŠEHRAD Motiv na obálce: Rytina z knihy Atlas Coelesti s seu Harmonia Macrocosmica Andrease

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Alois Musil. věda 4 kolem nás osobnosti

Alois Musil. věda 4 kolem nás osobnosti Alois Musil věda 4 kolem nás osobnosti Orientální ústav AV ČR, v. v. i., (dále OÚ) se věnuje systematickému zkoumání dějin, kultur, náboženských systémů a jazyků zemí Asie a severní Afriky. Jeho pracovníci

Více

Josef Kolmaš. Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie

Josef Kolmaš. Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie Josef Kolmaš Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie N A K L A D A T E L S T V Í L I B R I P R A H A 2 0 0 9 OBSAH Úvodem /7 Podoba a rozšíření tibetského buddhismu /9 Zásady české transliterace

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ORIENTALIA I

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ORIENTALIA I ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ORIENTALIA I ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ORIENTALIA I ORIENTALIA I Literatura a umění Tchaj-wanu Za

Více

RECENZE. 113 2015 Český časopis historický číslo 1

RECENZE. 113 2015 Český časopis historický číslo 1 113 2015 Český časopis historický číslo 1 RECENZE Jacques LE GOFF O hranicích dějinných období. Na příkladu středověku a renesance Z francouzského originálu Faut-il vraiment découper l histoire en tranches?

Více

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA RUSKÁ FEDERACE. jezero Chövsgöl. jezero Uvs-núr 6 RUSKÁ FEDERACE

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA RUSKÁ FEDERACE. jezero Chövsgöl. jezero Uvs-núr 6 RUSKÁ FEDERACE RUSKÁ FEDERACE 5 4 jezero Uvs-núr 6 7 8 14 13 jezero Chövsgöl 15 16 12 9 17 18 1 2 11 RUSKÁ FEDERACE 20 19 21 10 ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA 3 1. Ulánbátar; 2. Dzúnmod; 3. Ölgí; 4. Chovd; 5. Ulángom; 6. Uliastaj;

Více

Číslo 41 Jaro 2012 35 Kč. Tibetské listy nezávislý pololetník pro věci tibetské

Číslo 41 Jaro 2012 35 Kč. Tibetské listy nezávislý pololetník pro věci tibetské Číslo 41 Jaro 2012 35 Kč Tibetské listy nezávislý pololetník pro věci tibetské Vážení přátelé a přátelé Tibetu! Tibet prožívá těžké období. Od února 2009 do dnešního dne se již 24 Tibeťanů upálilo na protest

Více

Agartha Ztracená podzemní říše

Agartha Ztracená podzemní říše Agartha Ztracená podzemní říše Alec Maclellan PROLOG Nekonečné labyrinty chodeb a jeskyní hrály důleţitou roli v mýtech a legendách dávných kultur, rozvíjejících se v oblastech, které dnes často nesprávně

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny turismu Vysokoškolská skripta RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. 2014 Dějiny turismu 1. Vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014

Více

Revue pro historii a příbuzné vědy

Revue pro historii a příbuzné vědy HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy ROČNÍK 4 2013/1 HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy ROČNÍK 4 Redakční rada Redakční KRUH Obsah Články a studie PAVOL ČERNÝ 1 Quo vadis? Vztahy mezi

Více

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

Valná hromada SPOLEČNOSTI ČESKO-ARABSKÉ. dne 24. 1. 2006 v 17.00 hod. Valná hromada SPOLEČNOSTI PŘÁTEL AFRIKY. dne 25. 1. 2006 v 17.00 hod.

Valná hromada SPOLEČNOSTI ČESKO-ARABSKÉ. dne 24. 1. 2006 v 17.00 hod. Valná hromada SPOLEČNOSTI PŘÁTEL AFRIKY. dne 25. 1. 2006 v 17.00 hod. Bulletin_04_05qxd 3.3.2006 15:10 Stránka 1 Pozvánka na valné hromady Valná hromada SPOLEČNOSTI ČESKO-ARABSKÉ se uskuteční dne 24. 1. 2006 v 17.00 hod. v prostorách hotelu ILF Budějovická 15, Praha 4 Valná

Více

Historie Mezinárodního Červeného kříže. Mgr. Josef Švejnoha

Historie Mezinárodního Červeného kříže. Mgr. Josef Švejnoha Historie Mezinárodního Červeného kříže Mgr. Josef Švejnoha Velké poděkování patří především prezidentovi Českého červeného kříže RNDr. Marku Juklovi, Ph. D., který svou odbornou recenzí doplnil řadu velmi

Více

Kulturní revoluce v Tibetu

Kulturní revoluce v Tibetu Seminární práce na předmět Národnostní politika Kulturní revoluce v Tibetu Jan Karlach FF UK, sinologie mgr., 2. ročník 1.6.2012 Vyučující: doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. 1 Obsah 1. Úvod...3 2. KR v

Více

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia Nakladatelství Academia Ediční plán 2015/2016 Vážení čtenáři, dovolte nejdříve, abych poděkoval všem, bez nichž byste nemohli listovat nejen tímto edičním plánem, ale ani žádnou knihou, prostě těm, bez

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ Jan Rychlík Vladimir Penčev OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ vyšehrad Kniha vychází k 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Vyobrazení

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

OBSAH 10/2003 ROČNÍK XXVII

OBSAH 10/2003 ROČNÍK XXVII VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 10/2003 ROČNÍK XXVII STR. ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více