Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED"

Transkript

1 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 27 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Alena Pazderová, Dagmar Spáčilová, Anna Vindušková, Eva Gregorovičová, Bronislava Bacílková Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE, SBORNÍKY A ARCHIVNÍ PERIODIKA (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH.. 87 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK

3 ÚVOD Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 27 je tak už druhým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem)a č. 26. Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 27 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Č. 27 Informativního přehledu je sestaveno z excerpce těchto časopisů: The American Archivist, Archives, Arxius, Comma, La Gazette des archives, Rassegna degli Archivi di Stato a Restaurator. Omlouváme se za záznamy s poněkud starším datem vydání, ale v zájmu zachování kontinuity excerpce jsme je rovněž uvedli. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. A. Vindušková (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel ). 3

4 Články a recenze 1 ADALLAH RENEE, I. EL SAYED ESSAM, S.A. NAGIEB ZENAT, A.: Investigation Study into the Addition of Petroleum Wax in Papermaking. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 4 (2004), S vlastnosti papíru * výroba papíru * vosk * ADAMO, Marianna MAGAUDDA, Giuseppe TATA, A.: Radiation Technology for Cultural Heritage Restoration. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 3 (2004), S gama záření * dezinfekce papíru * dezinsekce papíru ALBANESE, Francesco: Un percorso fra le carte dell `Archivio Centrale dello Stato : la Repubblica Sociale Italiana. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio Centrale dello Stato, Roma * Itálie * stol. 20. * Řím * fondy státní správy * * 2.2 * ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: Les usagers des archives municipales. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S archivy městské * typy a zájmy uživatelů * uživatelé ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: Un decaleg per a la participació. In: Arxius. - Nr. 41 (2004), S Associació d`arxivers Catalunya * Španělsko * archivní síť * vrcholné národní archivní orgány * Katalánsko * ALESSANDRONE PERONA, Ersilia: Gli archivi personali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * Torino * zpřístupňování * kolokvia * r * archivy osobní * využívání * L`ARCHIVIAZIONE dei documenti su supporto ottico. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S standardy * Itálie * archivy italské * státní správa * archivování nosičů dat * ochrana dat * informatika *

5 8 L`ARCHIVIAZIONE e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S státní zákonodárství * Itálie * gesce * informační systémy ve státní správě * archivy italské * prezidentský dekret č. 59 z * archivování * ARNAULD, Marie-Paule: Action culturelle et action éducative : le point sur la réflexion en France. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S výchovná činnost archivů * spolupráce s Ministerstvem školství a kultury * Francie 1.3 * ARRIGHI, Vanna KLEIN, Francesca: Un convegno per ricordare David Herlihy ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Archivio di Stato di Firenze, Firenze * Herlihy, David ( ) * historiografie * daně * církev * Itálie * Florentská republika * fondy * středověk * ekonomika * šlechta * finance * Toskánsko * badatelské využití * obchod * společnost * florentský městský stát * studium archiválií * mezinárodní konference * Florencie 1.3 * * 1.4 * ARXIU Nacional de Catalunya. Nous instruments de descripció. In: Arxius. - Nr. 1 (1993), S. 8. Arxiu Nacional de Catalunya * archivní pomůcky * Španělsko * nové archivní pomůcky * Katalánsko * ÁSGEIRSSON, Ólafur: Icelandic Archives at the Turn of the Century. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S National Archives of Iceland * dějiny a vývoj * Island * archivnictví * * AUBRY, Martine BARRIÈRE, Jean Paul: La banque de données images de la Région Nord. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Centre de recherche sur l`histoire de l`europe du Nord- Ouest * konference * Douai * knihovny * univerzitní pracoviště * metodologie * r * fotografické fondy * Francie * využívání * * BACCHETTI, Enrico: Un documento fiscale in versi del secolo XV. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S daně * Itálie * Treviso * středověk * archivy * státní pokladna * Benátky * dokumenty 2.2 *

6 15 BAIGENT, Elisabeth: Fact or Fiction? : Town Maps as Aids and Snares to the Historian. In: Archives. - Vol. 29, Nr. 110 (2004), S mapy (dokumenty) * mapy měst BAIGENT, Elisabeth BREWER, Charlotte LARMINIE, Vivienne: Gender in the archive : women in the Oxford Dictionary of National Biography and the Oxford English Dictionary. In: Archives. - Vol. [31], Nr. 113 (2005), S Oxford Dictionary of National Biography (Oxford DNB, ) * Oxford English Dictionary (OED, ) * ženy * Dictionary of National Biography (DNB, ) * biografie BANIK, Gerhard: Mass Deacidification Technology in Germany and its Quality Control. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 1 (2005), S vlastnosti papíru * hromadné odkyselování * nedestruktivní analytické metody BARRY, Richard E.: [Ethics and Archival Profession] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S Rec na: Ethics and Archival Profession : Introduction and Case Studies / Karen Benedict. - Chicago : The Society of American Archivists, s. vývoj * studie * USA * archivnictví (obor) * etický kodex * etika * recenze * BASSIGNANA, Pier Luigi: Gli archivi industriali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S průmysl * Itálie * Torino * archivní fondy * archivy podnikové * zpřístupňování * kolokvia * r * využívání * BASTA, Altaf H.: Performance of Improved Polyvinyl Alcohol as an Ageing Resistance Agent. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S vlastnosti papíru * měření vlastností papíru * polyvinylalkoholy * urychlené stárnutí BAUCELLS i REIG, Josep: "Esposalles" de l`arxiu de la catedral de Barcelona : un fons documental únic ( ). In: Arxius. - Nr. 35 (2002), S Arxiu de la Catedral de Barcelona, Barcelona * Barcelona * archivní fondy církevního charakteru * Španělsko * archivy katalánské * digitalizace * archivy církevní * zpřístupňování * Katalánsko * mikrofilmování 6

7 1.2.6 * 1.4 * * BAUDOIN, Patsy: [The Passport] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: The Passport : the History of Man's Most Travelled Document / by Martin Lloyd. - Stroud, U.K. : Sutton Publishing, VI, 282 s. cestovní pasy * doklady totožnosti * dějiny * recenze BEAUVICHE, Bertrand : L`histoire comme technique de management. In: Gaz. Archs. - Nr (2000), S Association des archivistes français * obecní a městská správa * archiváři * r * Reims * kolokvia * Francie * historický výzkum * management * * * BENOCCI, Carla: La magnificenza di due casati uniti : l inventario del 1687 dei quadri di Federico Sforza e di Livia Cesarini. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Archivio di Stato di Roma, Roma * Itálie * fond Archivio Sforza Cesarini * obrazy italských mistrů * inventáře * * BERNAL i CERCÓS, Àngels GOMÀ i CORTES, Montse: Els documents de la Generalitat de Catalunya salvaguardats i retornats per Euskadi. In: Arxius. - Nr. 32 (2001), S Arxiu del Nacionalisme * r * písemnosti katalánské vlády * zpřístupnění * Španělsko * archivy katalánské * archivní fondy * digitalizace * akvizice nových fondů * Katalánsko * * BERTINI, Maria Barbara: L`Archivio Sforzesco conservato presso la Biblioteca nazionale di Parigi. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio di Stato di Milano, Milano * fond Archivio Sforzesco * popis fondů 1.4 * BIANCHI, Marie-Pierre: Les archives des associations théatrales : l`association de loi 1901: un statut juridique pour le milieu theâtral? In: Gaz. Archs. - Nr. 194 (2004), S Archives des associations théatrales * Nantes * archivní kolokvia * publikace * dějiny * r * Francie *

8 28 BLACK, Jeremy: Civilians in warfare, In: Archives. - Vol. [31], Nr. 113 (2005), S válečné konflikty * r * civilisté * skrytá bibliografie literatury BLACK, Jeremy: Debating policy : Britain and Europe in the eighteenth century. In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S Evropa * stol. 18. * mezinárodní vyjednávání * Velká Británie * politika * mezinárodní vztahy * noviny * zveřejňování zpráv BLACK, Jeremy: Sources for the Mapping of History : the Case of Historical Atlases. In: Archives. - Vol. 29, Nr. 110 (2004), S historické atlasy * soupis titulů * Velká Británie * Anglie * historické prameny BLANCO-RIVERA, Joel A.: The Forbidden Files : Creation and Use of Surveillance Files Againts the Independence Movement in Puerto Rico. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S tajné služby * agenti a konfidenti * tajné dokumenty * archivní dokumenty * boj za nezávislost * Portoriko * dějiny BOADAS i RASET, Joan: Imatge i recerca. In: Arxius. - Nr. 20 (1998), S Associació d`arxivers Catalunya * zpřístupňování archivních fondů * Španělsko * Katalánsko * badatelská centra * * BOLOTENKO, George: Frost on the Walls in Winter : Russian and Ukrainian Archives since the Great Dislocation ( ). In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 2 (2003), S Ukrajina * dislokace * r * archivní rozluka * Rusko * archivy zahraniční * dějiny archivnictví a archivů * * BONORA, Rosella NARDELLI, Antonio: La gestione dei flussi documentali : il caso della Provincia di Bologna. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * klasifikace dokumentů * Itálie * Bologna * archivní fondy * počítačové zpracování * software * Řím * elektronické dokumenty * kolokvia * archivní zákonodárství * regionální státní správa * * * *

9 35 BORJAK, Gennadij V.: Voting for or Against Access to Archives of Special Services Responsible for the Violation of Human Rights : Reviewing the Last Decade in Ukraine. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 2 (2004), S Ukrajina * archivy tajných služeb * státní tajné služby * zpřístupňování * ochrana lidských práv * porušování lidských práv * BOSMAN, Françoise: Présentation du fonds de l`unef déposé aux Archives nationales (46 AS), aperçus sur les fonds étudiants en Val-de-Marne et sur le partenariat du PAJEP. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Archives Nationales, Paris * Pole de conservation des archives des associations de jeunesse et d`éducation populaire (PAJEP) * Archives départementales du Val-de-Marne * studentské hnutí * archivní konference * archivní fondy * r * Paříž * zpracování * Francie * Nanterre * r * 1.4 * BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta RUGGIERO, Danielle: Calcium Phytate in the Treatment of Corrosion Caused by Iron Gall Inks : Effects on paper. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 1 (2005), S koroze inkoustem * psací látky * železogalové inkousty * fytáty BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta RUGGIERO, Danielle: I nastri adesivi nel campo della conservazione dei documenti cartacei : indagine sperimentale sul Filmoplast P e P90. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * Itálie * papír * adhesivní pásky * Filmoplast * restaurování * BOTTI, Lorena IMPAGLIAZZO, Giancarlo RUGGIERO, Danielle: L`illegibilita dei documenti, un problema antico : i tentativi di soluzione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * postupy zviditelnění písma * Itálie * konzervování * restaurování * nečitelnost archiválií 1.6 * BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta: La deacidificazione non acquosa della carta in volumi rilegati. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * kyselost papíru * bibliografie prací * Itálie * odkyselování knih * metody odkyselování * odkyselování bez použití vody 1.6 *

10 41 BRAITSCH, Amy: [Preservation and Conservation for Libraries and Archives] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: Preservation and Conservation for Libraries and Archives / by Nelly Balloffet and Jenny Hille. - Chicago : American Library Association, XIX, 214 s. konzervování * papírové dokumenty * ochrana archiválií * konzervační techniky * příručky * recenze BROCHIER, André: Papiers d`érudits. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * klasifikace fondů * semináře * Valence * základní pravidla * Francie * osobní fondy vědecky činných osob * využívání * * * * BUCCI, Elisa: Progettare il sistema di classificazione, definire procedure, flussi e organizzazione di una direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * Itálie * klasifikace * státní správa * archivní fondy * počítačové zpracování * Řím * kolokvia * archivní zákonodárství * * * * BUKOVSKÝ, Vladimír: The Analysis of Alkaline Reserve in Paper after Deacidification. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 4 (2005), S hromadné odkyselování * alkalická rezerva BUNDSGAARD, Inge SODE-PEDERSEN, Anders: Danish Strategies for New Methods of Digital Archival Description and Access. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S plány digitalizace * digitální archivní popis * archivní popis * do r * Dánsko * BUONORA, Paolo: "Digitisation of European Cultural Heritage" (Utrecht, ottobre 1999). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S konference * informace o referátech * archivy * Evropa * knihovny * databanky * digitalizace * UNESCO * databáze * zpráva z jednání * muzea * informatika * využívání * * 1.8 * BUONORA, Paolo: Seminario di studio : "Rischi del Tevere. Modelli di comportamento del fiume di Roma nella storia" (Roma, 23 aprile 1998). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S archivní semináře * Itálie * Řím * využití archivních fondů v ekologii * r

11 1.3.4 * BURELL, Mats: Appraisal and Information Theory. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S informační teorie (multidisciplinární obor) * hodnocení (archivní metodologie) * archivní dokumenty * CABRÉ i LLOBET, Salvador: La Generalitat de Catalunya durant el primer exili (febrer juny 1940). In: Arxius. - Nr. 29 (2000), S exilová vláda * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * r CADELL, Patrick: Access and Information : European Attitudes and Anxieties. In: Archives. - Vol. 28, Nr. 108 (2003), S právo na informace * potřeby veřejnosti * státní administrativa * informace * archivy * Evropa * státní správa * rozhodovací proces * zpřístupňování informací * úřední potřeby CAIAZZA, Katherine E.: Annual Index [The American Archivist] : Volume 66 (2003). In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 2 (2003), S American Archivist (archivní periodikum) * r * bibliografické rejstříky 0.2 * CAIAZZA, Katherine E.: Annual Index [The American Archivist] : Volume 67 (2004). In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S American Archivist (archivní periodikum) * r * rejstříky 0.2 * CANELA i CARAYOA, Montserrat LORENTE i LÓPEZ, Anna: Sigeda : un programma per a la gestió integrada la documentació activa i semiactiva. In: Arxius. - Nr. 1 (1993), S původci * výběr * klasifikace * popis fondů * Sistema General de Domentació Administrativa (SGDA) * archivní dokumenty administrativního charakteru * Španělsko * archivy katalánské * Katalánsko * elektronické zpracování dat * evidence * CANTALUPPI, Anna: Gli archivi degli istituti di credito. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * Torino * archivy podnikové * zpřístupňování * kolokvia * r * kreditní ústavy * využívání *

12 55 CANTALUPPI, Anna: Une exploitation exemplaire des fonds privés dans le respect des individus : la spoliation des biens juifs d`apres les archives bancaires de la Compagnie de San Paolo. Communication prononcée a l`occasion di Troisieme colloque des archivistes de l`arc alpin septembre In: Gaz. Archs. - Nr. 196 (2004), S Association des archivistes suisses * přístup k dokumentům * fond "EGELI" * r * Švýcarsko * respektování práv jedince * Ženeva * konfiskovaný židovský majetek * archivní fondy soukromé * kolokvia * * CAPOLONGO, Antonio BARRESI, Antonello A.: Freeze-drying of Water-damaged Paper Material. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S mrazová sublimace * sušení papíru * poškození papíru vodou * CARME COLL i FONT, Maria: La descripció dels fons municipals des dels arxius comarcals : l`experiencia del Baix Penedes. In: Arxius. - Nr. 21 (1999), S archivy obchodní * popis fondů * Španělsko * Katalánsko La CARTA della qualita negli archivi. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * identifikační karty archivních fondů * archivy italské * CASTAN i RANCH, Amèlia: Els arxius historics de les entitats i moviments juvenils a l`arxiu Nacional de Catalunya. In: Arxius. - Nr. 38 (2003), S Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * hnutí mládeže 1.4 * CASTAN i RANCH, Amèlia: Els fons documental de la Federació Catalana de Futbol. In: Arxius. - Nr. 18 (1998), S Arxiu Nacional de Catalunya * Federatió Catalana de Futbol * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * tělovýchova a sport 1.4 * CASTAN i RANCH, Amèlia CODERN i BOVÉ, Llorenç: La recuperació dels arxius de la presencia catalana a l`estranger realitzada per l`arxiu Nacional de Catalunya durant els anys In: Arxius. - Nr. 22 (1999), S

13 Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * vystěhovalectví * archivní fondy * Katalánsko * občanská válka 1.4 * CAVAZZANA ROMANELLI, Francesca: Giornata di studi : "Progetti di tutela e fruizione di archivi ecclesiastici" (Bari, Soprintendenza archivistica per la Puglia, 23 marzo 2001). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Soprintendenza archivistica per la Puglia ( ), Bari * Bari * archivní péče * archivy církevní * ochrana * využívání * * CECCHINI DE DALLO, Ana Maria: La demanda de las víctimas de un antiguo régimen represivo. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S Argentina * osobní údaje * zpřístupnění * oběti totalitních režimů * projekty CEINER, Orietta MISCELLANEO, Silvia: I protocolli notarili d Ampezzo ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Archivio di Stato di Belluno, Belluno * Itálie * fondy * edice * protokoly veřejných notářů * * CENTENAIRE de l`association des Archivistes Français. In: Gaz. Archs. - Nr. 195 (2004), S Association des archivistes français * r * výročí 100. * funkcionáři * aktivity * prezidenti * dějiny * valné hromady * Francie CIOTI, Laura: Convegno nazionale : "Sport: archivi e memorie" (Fermo e Porto San Giorgio, 2-3 ottobre 1998). In: Rass. degli Arch. di Stato. -[Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio di Stato di Fermo, Fermo * Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) * stol * Itálie * San Giorgio * národní konference * Fermo * archivní fondy * r * tělovýchova a sport * * CIPRIANO, Giuseppe: Una raccolta di studi sull `inquisizione romana. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * římská inkvizice * edice dokumentů * archivy církevní * papežský stát * církevní dějiny * 1.5 * *

14 68 CLEYET-MICHAUD, Rosine: Intercommunalité des archives, archives de l`intercommunalité. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * veřejné interkomunální archivy * kontrola * semináře * Valence * zákonodárství * Francie * spolupráce s archivní správou * * * CODERN i BOVÉ, Llorenç: El fons documental Ramon Xuriguera i Parramona la recuperació de llegal d`un escriptor catala de l`exili en el centenari de seu naixement. In: Arxius. - Nr. 31 (2001), S Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * archivy katalánské * literární pozůstalosti * akvizice nových fondů * Katalánsko * exilové osobnosti * 2.4 * CONFERENZA internazionale : "Scelte e strategie per la conservazione della memoria collettiva". Dobbiaco (Bz), giugno In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 3 (2000), Příl., nestr. Scelte e strategia per la conservazione della memoria collettiva ( ), Dobbiaco * archivní budovy * Itálie * technické vybavení * výstavba archivních budov * výchova archivářů * knihovny * konzervování * profesionalizace * mezinárodní archivní konference * archivní péče * přístup k archiváliím * digitalizace * technologie * elektronické dokumenty * restaurování * ochrana archivního bohatství * * * * * La XXXII CONFERENZA internazionale della Tavola Rotonda degli archivi (Edinburgo, settembre 1997). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Round Table on Archives 32., 32. ( ), Edinburgh * r * souhrnná informace * Velká Británie * Edinburgh * rezoluce * mezinárodní archivní konference * Round Table on Archives * * La XXXIII CONFERENZA internazionale della Tavola rotonda degli Archivi : "Accesso all`informazione: le sfide tecnologiche". In: Rass. degli Arch. di Stato. -[Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Round Table on Archives 33., 33. ( ), Stockholm * informační technologie * ISAD (G) * archivy * přístupnost * informace * závěry konference * archivní normy * archivní organizace * elektronické dokumenty * mezinárodní konference * * * * COOK, Terry: [No Innocent Deposits] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Rec na: No Innocent Deposits : Forming Archives by Rethinking Appraisal / by Richard J. Cox. - Lanham, Md.; Oxford : Scarecrow Press, VII, 303 s. 14

15 vývoj * archivnictví (obor) * recenze CORBO, Anna Maria: Scultori a Roma nel`400 : Meo del Caprino da Settignano ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S Itálie * stol. 15. * sochaři * archivní dokumentace * Řím 2.5 * COX, Dwayne: The Rise of Confidentiality : State Courts on Access to Public Records During the Mid-twentieth Century. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S občanská práva * kategorie informací * přístup k informacím * stol. 20. * USA * zákonodárství * důvěrné informace * COX, Richard J.: [Archival Appraisal] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: Archival Appraisal : Theory and Practice / by Barbara Craig. - Munich : K.G. Saur, X, 224 s. dějinný vývoj * třídění archiválií * příručky * hodnocení archiválií * výběr archiválií * recenze COX, Richard J.: Lester J. Cappon and the Relationship of History, Archives, and Scholarship in the Golden Age of Archival Theory. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Cappon, Lester J. ( , amer. historik a archivář) * archivnictví * život a dílo * USA COX, Richard J.: Public Memory Meets Archival Memory : the Interpretation of Williamsburg's Office. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Williamsburg's Secretary's Office (Kancelář sekretáře Williamsburgu) * archivy * Williamsburg, Virginia * Virginie * koloniální éra * budovy * CRAIG, Barbara L.: Perimeters with Fences? Or Thresholds with Doors? : Two Views of a Border. In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 1 (2003), S Society of American Archivists (SAA) * průzkum odborných znalostí * výroční zasedání * r * badatelský průzkum * USA * Birmingham * zpráva z jednání * badatelé *

16 80 CUIGNET, Frédéric: Les archives de l`afges : état des lieux et perspectives. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Association Fédérative Générale des Etudiants de Strassbourg (AFGES) * studentské hnutí * archivní konference * archivní fondy * vytěžování * r * Paříž * Francie * Nanterre * r * ČERNIČ LETNAR, Meta VODOPIVEC, Jedert: Optimizing the Leafcasting Technique. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 1 (2004), S vlastnosti papíru * měření vlastností papíru * papír * konzervování * dolévání papírovinou D'ARIENZO, Daria: [Managing Archival & Manuscript Repositories] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Rec na: Managing Archival & Manuscript Repositories / by Michael J. Kurtz. - Chicago : Society of American Archivists, IX, 255 s. standardy * teorie a praxe * archivní depozitáře * recenze * DANIELS, V. KOSEK, J.: Studies on the Washing of Paper. Part 1, The Influence of Wetting on the Washing Rate. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S papír * konzervování * čištění papíru mokrou cestou DANIELS, V. KOSEK, J.: Studies on the Washing of Paper. Part 2, A Comparison of Different Washing Techniques Used on an Artificially Discoloured, Sized Paper. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 4 (2004), S papír * konzervování * čištění papíru mokrou cestou * DANIELSON, Bengt: The Art of Closing Archives : Some Aspects of Centrally Directed Archives Creation in the State Administration of Sweden / transl. by Alan Crozier. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S Švédsko * centrální řízení * archivnictví * reorganizace * stol. 20. * státní správa * DANIELSON, Elena S.: Privacy Rights and the Rights of Political Victims : Implications of the German Experience. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S právo na informace * právo na ochranu osobnosti * Německo * státní bezpečnost * Stasi Records Act * oběti politických represí * zpřístupnění a zveřejnění * sjednocení Německa * přechodný právní systém (řád) * r * archivy Stasi * Německo (NDR) * pachatelé 16

17 1.7.2 * DAVIES, Huw: Secret intelligence in the Peninsular War : the case study of El Bodon, 25 September In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S tajné služby * El Bodon * Peninsular War (Poloostrovní válka) DE MARTINIS, Fabrizio: Un sistema informatico per la gestione documentaria : dalla formazione dei documenti attivi alla conservazione permanente dei documenti storici. Uno studio Sogei. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * klasifikace dokumentů * Itálie * státní správa * archivní fondy * počítačové zpracování * software * Řím * kolokvia * archivní zákonodárství * * * * DELAINE, Joël: Le personnel communal face à son histoire : nouvelles approches, nouveaux enjeux. In: Gaz. Archs. - Nr (2000), S Association des archivistes français * obecní a městská správa * r * Reims * kolokvia * Francie * historický výzkum * * DELAINE, Joël:Les archives de l`association Générale des Etudiants de Grenoble (AGEG). In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Association Générale des Etudiants de Grenoble (AGEG), Grenoble * studentské hnutí * studentské organizace * archivní konference * r * Paříž * Nanterre * r * Francie * DELANES, Sabine MÉCHINE, Stéphanie: Les sources de l histoire des mouvements étudiants conservées dans les archives du rectorat et des universités de Paris. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S archivy univerzitní * studentské hnutí * zpřístupnění * archivní konference * Paříž * archivní fondy * vytěžování * r * archivy rektorátní * Francie * Nanterre * r * 1.4 * DELLA VALLE, Claudio: Archivi politici e sindicali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S archivy odborové * Itálie * Torino * archivní fondy * zpřístupňování * kolokvia * r * archivy politických stran * využívání *

18 93 DENOYELLE, Françoise: Les archives, une source de premier ordre pour les historiens de la photographie. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Bibliotheque nationale * konference * Douai * archivy francouzské * r * fotografické fondy * dějiny fotografie * Francie * DENTONI-LITTA, Antonio: Gli archivi del nostro secolo : conservazione e valorizzazione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * archivy nestátní * Torino * archivy státní * konzervování * archivy italské * archivní fondy * archivní průvodce * kolokvia * r * archivní zákonodárství * využívání * * * * DESCAMPS, Florence: Et si on ajoutait l`image au son? : quelques éléments de réflexion sur les entretiens filmés dans le cadre d`un projet d`archives orales. In: Gaz. Archs. - Nr. 196 (2004), S filmové dokumenty * archivy orální * mezinárodní projekty * masmédia * orální historie * vytěžování * technologie * etika 1.3 * * DIEUZEIDE, Genevieve: Le droit d`auteur et les usages en matiere de photographie. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Service iconographique de la Documentations française dépendant du Premier ministre de la France * konference * Douai * r * fotografické fondy * Francie * využívání * reprodukce * autorská práva * * * * DINGWALL, Glenn: Trusting Archivists : the Role of Archival Ethics Codex in Establishing Public Faith. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 1 (2004), S Association of Canadian Archivists (ACA) * Society of American Archivists (SAA) * Society of Archivists [United Kingdom] (SA) * Australian Society of Archivists (ASA) * International Council on Archives (ICA) * mezinárodní archivní organizace * archivní etický kodex * archivní etické kodexy (srovnání) * archivnictví (profese) * etika a profesionalismus DIVACK, Alan: The Ford Foundation's Support for Human Rights Archives. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 2 (2004), S nadace Ford Foundation * nadace na podporu lidských práv * sponzoring * archivy * DOBRUSINA, Svetlana A. GANICHEVA, Svetlana I. TIKHONOVA, Irina G.: Preservation of CD-ROM-Based Data. 18

19 In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S moderní záznamová média * CD-ROM * uchovávání * * I DOCUMENTI sottratti al diritto di accesso. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * reglementace přístupu k archivním dokumentům * státní správa * archivní zákonodárství * r * omezení Il DOCUMENTO informatico. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * klíčové charakteristiky * prezidentský dekret č. 513/1997 * systémy * certifikace * ochrana dat * dokumenty * definice * informatika * veřejná správa * 2.2 * DOOM, Vincent: Description et analyse archivistiques ou la nécéssité d`une normalisation. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * analýza * normy ISAD (G) * archivní síť * archivní fondy * ISAAR (CPF) * semináře * Valence * archivní popis * elektronické zpracování dat * Francie * * * * * * DOREL-FERRÉ, Gracia: La photo d`entreprise ou l`usine magnifiée : le cas de la colonie Sedo d`esparreguera. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * konference * Douai * archivy podnikové * r * fotografické fondy * Francie * využívání * historický výzkum * * * DORSI, Pierpaolo: L`Archivio della Torre e Tasso : note preliminari e iniziative di valorizzazione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S Archivio della Torre e Tasso * Itálie * archivní fondy * Duino u Terstu * archivy šlechtické soukromé * zpracování * CD-ROM 1.3 * 1.4 * DOYLE, Brian: Respect for Fonts : Linguistic Documentation and Lesser-Used Ortographies. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S Open Language Archives Community (projekt) * Universal Language Code * pravopis * OLAC metadata * archivnictví * XML formát * Electronic Metastructure for Endangered Languages Data (projekt) * národní jazyky * automatizované systémy *

20 106 DROGUET, Alain: Aménagement du territoire et archives : l`exemple suédois. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * Švédsko * technické vybavení * archivní síť * semináře * Valence * Francie * archivy švédské * * 1.3 * * DUCROT, Ariane: Les classement des archives de personnes et de familles. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * archivy rodinné * klasifikace fondů * semináře * Valence * definice * Francie * archivy osobní * kategorizace * pořádání * * * * DUFF, Wendy M. JOHNSON, Catherine A.: Where Is the List with All the Names? : Information-Seeking Behavior of Genealogists. In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 1 (2003), S průzkum odborných znalostí * genealogové * genealogické informace * badatelský průzkum * USA * genealogie * badatelé DUMAS, Jean-Philippe: Entre subvention et concertation : associations, culture et démocratie locale d`apres les fonds municipaux des Archives de Paris. In: Gaz. Archs. - Nr. 194 (2004), S společenská sdružení * archivy městské * Nantes * archivní kolokvia * Paříž * r * Francie * DUREAU, Jeanne-Marie: La numérisation des plaques de verre de la voirie municipale de Lyon. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Archives municipales de Lyon * konference * Douai * uložení * skleněné desky * r * fotografické fondy * dějiny fotografie * Francie * * 1.4 * * DUREAU, Jeanne-Marie: Le traitement des versements photographiques. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Archives municipales de Lyon * konference * Douai * uložení * archivní zpracování * klasifikace * r * fotografické fondy * Francie * reprodukce * * DUTTON, David: "Private" papers : the case of Sir John Simon. In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

Jan Vážný (1891 1942)

Jan Vážný (1891 1942) Jan Vážný (1891 1942) Monografie Vážný, J.: Actiones poenales : pojem a struktura soukromých žalob trestních ve vývoji práva římského a hlavní problémy romanistické, sem se vztahující. Bratislava, Universita

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

Zpráva ze služební cesty do Itálie

Zpráva ze služební cesty do Itálie Zpráva ze služební cesty do Itálie Místo: Státní archiv ve Florencii, Itálie Termín cesty: 19. 10. 5. 11. 2010 Účel cesty: Dlouhodobé studium uskutečněné v rámci kulturní dohody se týká průzkumu vztahů

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Obsah dnešní prezentace 1) Stručná informace o projektu 2) Systém

Více

Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková

Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková 1 Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková Smyslem našeho společného příspěvku by mělo být upozornění, jak současné mezinárodní

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Nové dimenze vyhledávání

Nové dimenze vyhledávání Vojislav Milovanovic, Jan Luprich / EBSCO Publishing Nové dimenze vyhledávání Výzvy integrace a relevance záznamů support.ebsco.com The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them

Více

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích /1 Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích Doporučení pro žadatele a příjemce podpory IROP, specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Bedřich Vychodil Pracoviště dle organizační struktury Odbor digitálních fondů Pracoviště zařazení Útvar 2.4.2 Důvod cesty Pozvání na konferenci

Více

Statistiky využití článků v online repozitářích

Statistiky využití článků v online repozitářích Statistiky využití článků v online repozitářích Ing. Jan Mach Vysoká škola ekonomická v Praze, CIKS Univerzita Karlova v Praze, ÚISK Proč potřebujeme metriky Které práce v repozitáři jsou významné? Čte

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Místo: Bedford Tower, Dublin Castle, Irsko Termín cesty: 4. dubna 2013 Účel cesty: 5. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí Evropské unie

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha NUŠL a možnosti jeho využití pro NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha 36. Seminář knihovníků AMG ČR, Uherské Hradiště,

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Jiří Kotouček National Contact Point for Legal Issues of Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Restaurování a konzervování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálů, 3. ročník bakalářského studia

Restaurování a konzervování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálů, 3. ročník bakalářského studia Jméno: Obor studia a ročník: Kateřina Šikolová Restaurování a konzervování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálů, 3. ročník bakalářského studia Termín: 16. 9. 16. 10. 2013 Instituce, místo

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 -

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak citovat Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Prosinec 2009 - Bibliografické citace by měly být součástí každé odborné publikace, tedy i textu

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ KVANTFKOVANÁ KRTÉRA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM VANA MANDYSOVÁ A - Vědecká a vwojová činnost Články v recenzovaném vědeckém časopise 1. Mandysová,. (2008): Teoretická vý:;hodiska podnikání. n: SCPAP,

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS MEZINÁRODNÍ SYMPÓZIUM CONVEGNO INTERNAZIONALE ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM CASTELLO DI BRANDÝS NAD LABEM 3 GIUGNO 2006

HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS MEZINÁRODNÍ SYMPÓZIUM CONVEGNO INTERNAZIONALE ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM CASTELLO DI BRANDÝS NAD LABEM 3 GIUGNO 2006 MEZINÁRODNÍ SYMPÓZIUM CONVEGNO INTERNAZIONALE HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM 3. ČERVNA 2006 CASTELLO DI BRANDÝS NAD LABEM 3 GIUGNO 2006 BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV Nadace Cassamarca

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Grey literature ve světě. Martina Pfeiferová. Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz

Grey literature ve světě. Martina Pfeiferová. Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz Grey literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz Příspěvek si klade za cíl informovat o šedé literatuře ve světě a to prostřednictvím mezinárodní konference pro

Více

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor *NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor Dne: 21.01.2015 Naše značka: NA- 3077-5/12-2014 Vyřizuje/tel.: Bartl / 974 847 469 Vaše značka: MÍSTO: Pisa / Itálie ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů č. DF13P01OVV02 programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Více

ETICKÝ KODEX KNIHOVNÍKA A INFORMAČNÍHO PRACOVNÍKA

ETICKÝ KODEX KNIHOVNÍKA A INFORMAČNÍHO PRACOVNÍKA ETICKÝ KODEX KNIHOVNÍKA A INFORMAČNÍHO PRACOVNÍKA Přehled zahraničních zkušeností Jarmila Burgetová, Knihovna Akademie věd ČR v Praze I. Kdosi chytrý před časem pravil... To, co nelze prosazovat zákonem,

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Cestovní zpráva 1 Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Part I, 18-20 June: CHANGES in the world of library services: Evolution and innovation

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Na stránkách knihovny UTB ve Zlíně http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&lang=cs&type=0 jsou 24 hodin denně k dispozici online databáze, tedy informační zdroje

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

galerie NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a

galerie NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha Obsah Šedá literatura Národní úloţiště šedé literatury

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole. Zdeněk Hamřík

Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole. Zdeněk Hamřík Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole Zdeněk Hamřík Přehled Zdravotní sektor se zajímá o cyklistiku Pohyb a zdraví Epidemie nadváhy

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Účel cesty: Studijní cesta: Průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii

Účel cesty: Studijní cesta: Průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie Účel cesty: Studijní cesta: Průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii Trvání cesty: 6. 9. 23. 9.

Více

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena.

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena. Cyklus seminářů na téma: t Obrazové dokumenty Změna názvu n i pořad adí seminářů vyhrazena. Obrazové dokumenty/archiválie I. Fotografie 3. listopadu 2011 II. Bezpečnostn nostní snímkov mkování a dokumentace

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY MONUMENTENWACHT SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY Jiří Bláha CET Pavol Ižvolt MK SR Praha 20. 11. 2012 MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL čl. 4. Konzervace památek ukládá

Více

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova historický

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn.

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn. Národní spolupráce Workshop na POSED Michal Sikora Barbora Chmelíková ISC MU BRNO Mezinárodní studentský klub Občanské sdružení fungující na MU Cíle: Být nápomocní zahraničním studentům po dobu jejich

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

Veřejné licence, šedá literatura a vědecká data. Matěj Myška @matejmyska Ústav práva a technologií cyber.law.muni.cz flip.law.muni.

Veřejné licence, šedá literatura a vědecká data. Matěj Myška @matejmyska Ústav práva a technologií cyber.law.muni.cz flip.law.muni. Veřejné licence, šedá literatura a vědecká data Matěj Myška @matejmyska Ústav práva a technologií cyber.law.muni.cz flip.law.muni.cz Obsah prezentace (Výzkumná šedá open) data Open Definition Právní ochrana

Více

Příručka k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES

Příručka k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Poziční dokument Příručka k provádění směrnice Evropského parlamentu

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 2 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu.

Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu. Doprovodný program Čtvrtek 14. 3. 2013 Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu.cz 10:45-11:00 Jak si vyhledat dobrý

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Dr. Marc Holzer Děkan, School of Public Affairs and Administration Ředitel, The E-Governance Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, Campus

Více

Anglický jazyk Ročník: 5. Téma učivo: Countries, flags, languages, nationalities Výukový cíl: Předmět:

Anglický jazyk Ročník: 5. Téma učivo: Countries, flags, languages, nationalities Výukový cíl: Předmět: Metodický list ke VY_06_AJ_5_02 vzdělávacímu materiálu: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Nové trendy ve výuce cizích jazyků Registrační číslo CZ.1.07/1.1.16/02.0099

Více

Zpráva ze služební cesty do Francie Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville Paris

Zpráva ze služební cesty do Francie Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville Paris Zpráva ze služební cesty do Francie Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville Paris Místo: Paříž, Francie Termín: 21. září 24. září 2009 Účel cesty: návštěva odborného restaurátorského

Více

Elektronická konference «Věda a civilizace 2016»

Elektronická konference «Věda a civilizace 2016» Účely provedení konference Výhody elektronické konference Směry práce konference Požadavky k úpravě článků Publikace výsledků konference Poslední termíny Konferenční řád Organizační výbor Datum konference

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Petra Vávrová, PhD. Pracoviště dle organizační struktury OOKF 1.4. Pracoviště zařazení Vedoucí Odboru ochrany knihovních fondů,

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.40 2005 Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály ČSN

Více

Konference LIBER 2011

Konference LIBER 2011 Konference LIBER 2011 Věra Pilecká, ÚK ČVUT Bibliotheca Academica 2011, České Budějovice, 2. 11. 2011 Obsah obecně o LIBER a konferenci témata konference zajímavé příspěvky pozvánka na příští konferenci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Bibliografie českého archivnictví za rok 2006 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Celkové schema věcného / systematického třídění Bibliography of

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Národní digitální archiv 2. 4. 2012

Národní digitální archiv 2. 4. 2012 2. 4. 2012 Představení projektu Název: Národní digitální archiv Číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/10.06977 Cíl: Vybudovat servisní pracoviště zajišťující dlouhodobé uchování digitálních archiválií vybraných

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více