Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED"

Transkript

1 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 27 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Alena Pazderová, Dagmar Spáčilová, Anna Vindušková, Eva Gregorovičová, Bronislava Bacílková Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE, SBORNÍKY A ARCHIVNÍ PERIODIKA (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH.. 87 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK

3 ÚVOD Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 27 je tak už druhým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem)a č. 26. Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 27 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Č. 27 Informativního přehledu je sestaveno z excerpce těchto časopisů: The American Archivist, Archives, Arxius, Comma, La Gazette des archives, Rassegna degli Archivi di Stato a Restaurator. Omlouváme se za záznamy s poněkud starším datem vydání, ale v zájmu zachování kontinuity excerpce jsme je rovněž uvedli. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. A. Vindušková (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel ). 3

4 Články a recenze 1 ADALLAH RENEE, I. EL SAYED ESSAM, S.A. NAGIEB ZENAT, A.: Investigation Study into the Addition of Petroleum Wax in Papermaking. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 4 (2004), S vlastnosti papíru * výroba papíru * vosk * ADAMO, Marianna MAGAUDDA, Giuseppe TATA, A.: Radiation Technology for Cultural Heritage Restoration. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 3 (2004), S gama záření * dezinfekce papíru * dezinsekce papíru ALBANESE, Francesco: Un percorso fra le carte dell `Archivio Centrale dello Stato : la Repubblica Sociale Italiana. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio Centrale dello Stato, Roma * Itálie * stol. 20. * Řím * fondy státní správy * * 2.2 * ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: Les usagers des archives municipales. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S archivy městské * typy a zájmy uživatelů * uživatelé ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: Un decaleg per a la participació. In: Arxius. - Nr. 41 (2004), S Associació d`arxivers Catalunya * Španělsko * archivní síť * vrcholné národní archivní orgány * Katalánsko * ALESSANDRONE PERONA, Ersilia: Gli archivi personali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * Torino * zpřístupňování * kolokvia * r * archivy osobní * využívání * L`ARCHIVIAZIONE dei documenti su supporto ottico. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S standardy * Itálie * archivy italské * státní správa * archivování nosičů dat * ochrana dat * informatika *

5 8 L`ARCHIVIAZIONE e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S státní zákonodárství * Itálie * gesce * informační systémy ve státní správě * archivy italské * prezidentský dekret č. 59 z * archivování * ARNAULD, Marie-Paule: Action culturelle et action éducative : le point sur la réflexion en France. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S výchovná činnost archivů * spolupráce s Ministerstvem školství a kultury * Francie 1.3 * ARRIGHI, Vanna KLEIN, Francesca: Un convegno per ricordare David Herlihy ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Archivio di Stato di Firenze, Firenze * Herlihy, David ( ) * historiografie * daně * církev * Itálie * Florentská republika * fondy * středověk * ekonomika * šlechta * finance * Toskánsko * badatelské využití * obchod * společnost * florentský městský stát * studium archiválií * mezinárodní konference * Florencie 1.3 * * 1.4 * ARXIU Nacional de Catalunya. Nous instruments de descripció. In: Arxius. - Nr. 1 (1993), S. 8. Arxiu Nacional de Catalunya * archivní pomůcky * Španělsko * nové archivní pomůcky * Katalánsko * ÁSGEIRSSON, Ólafur: Icelandic Archives at the Turn of the Century. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S National Archives of Iceland * dějiny a vývoj * Island * archivnictví * * AUBRY, Martine BARRIÈRE, Jean Paul: La banque de données images de la Région Nord. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Centre de recherche sur l`histoire de l`europe du Nord- Ouest * konference * Douai * knihovny * univerzitní pracoviště * metodologie * r * fotografické fondy * Francie * využívání * * BACCHETTI, Enrico: Un documento fiscale in versi del secolo XV. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S daně * Itálie * Treviso * středověk * archivy * státní pokladna * Benátky * dokumenty 2.2 *

6 15 BAIGENT, Elisabeth: Fact or Fiction? : Town Maps as Aids and Snares to the Historian. In: Archives. - Vol. 29, Nr. 110 (2004), S mapy (dokumenty) * mapy měst BAIGENT, Elisabeth BREWER, Charlotte LARMINIE, Vivienne: Gender in the archive : women in the Oxford Dictionary of National Biography and the Oxford English Dictionary. In: Archives. - Vol. [31], Nr. 113 (2005), S Oxford Dictionary of National Biography (Oxford DNB, ) * Oxford English Dictionary (OED, ) * ženy * Dictionary of National Biography (DNB, ) * biografie BANIK, Gerhard: Mass Deacidification Technology in Germany and its Quality Control. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 1 (2005), S vlastnosti papíru * hromadné odkyselování * nedestruktivní analytické metody BARRY, Richard E.: [Ethics and Archival Profession] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S Rec na: Ethics and Archival Profession : Introduction and Case Studies / Karen Benedict. - Chicago : The Society of American Archivists, s. vývoj * studie * USA * archivnictví (obor) * etický kodex * etika * recenze * BASSIGNANA, Pier Luigi: Gli archivi industriali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S průmysl * Itálie * Torino * archivní fondy * archivy podnikové * zpřístupňování * kolokvia * r * využívání * BASTA, Altaf H.: Performance of Improved Polyvinyl Alcohol as an Ageing Resistance Agent. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S vlastnosti papíru * měření vlastností papíru * polyvinylalkoholy * urychlené stárnutí BAUCELLS i REIG, Josep: "Esposalles" de l`arxiu de la catedral de Barcelona : un fons documental únic ( ). In: Arxius. - Nr. 35 (2002), S Arxiu de la Catedral de Barcelona, Barcelona * Barcelona * archivní fondy církevního charakteru * Španělsko * archivy katalánské * digitalizace * archivy církevní * zpřístupňování * Katalánsko * mikrofilmování 6

7 1.2.6 * 1.4 * * BAUDOIN, Patsy: [The Passport] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: The Passport : the History of Man's Most Travelled Document / by Martin Lloyd. - Stroud, U.K. : Sutton Publishing, VI, 282 s. cestovní pasy * doklady totožnosti * dějiny * recenze BEAUVICHE, Bertrand : L`histoire comme technique de management. In: Gaz. Archs. - Nr (2000), S Association des archivistes français * obecní a městská správa * archiváři * r * Reims * kolokvia * Francie * historický výzkum * management * * * BENOCCI, Carla: La magnificenza di due casati uniti : l inventario del 1687 dei quadri di Federico Sforza e di Livia Cesarini. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Archivio di Stato di Roma, Roma * Itálie * fond Archivio Sforza Cesarini * obrazy italských mistrů * inventáře * * BERNAL i CERCÓS, Àngels GOMÀ i CORTES, Montse: Els documents de la Generalitat de Catalunya salvaguardats i retornats per Euskadi. In: Arxius. - Nr. 32 (2001), S Arxiu del Nacionalisme * r * písemnosti katalánské vlády * zpřístupnění * Španělsko * archivy katalánské * archivní fondy * digitalizace * akvizice nových fondů * Katalánsko * * BERTINI, Maria Barbara: L`Archivio Sforzesco conservato presso la Biblioteca nazionale di Parigi. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio di Stato di Milano, Milano * fond Archivio Sforzesco * popis fondů 1.4 * BIANCHI, Marie-Pierre: Les archives des associations théatrales : l`association de loi 1901: un statut juridique pour le milieu theâtral? In: Gaz. Archs. - Nr. 194 (2004), S Archives des associations théatrales * Nantes * archivní kolokvia * publikace * dějiny * r * Francie *

8 28 BLACK, Jeremy: Civilians in warfare, In: Archives. - Vol. [31], Nr. 113 (2005), S válečné konflikty * r * civilisté * skrytá bibliografie literatury BLACK, Jeremy: Debating policy : Britain and Europe in the eighteenth century. In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S Evropa * stol. 18. * mezinárodní vyjednávání * Velká Británie * politika * mezinárodní vztahy * noviny * zveřejňování zpráv BLACK, Jeremy: Sources for the Mapping of History : the Case of Historical Atlases. In: Archives. - Vol. 29, Nr. 110 (2004), S historické atlasy * soupis titulů * Velká Británie * Anglie * historické prameny BLANCO-RIVERA, Joel A.: The Forbidden Files : Creation and Use of Surveillance Files Againts the Independence Movement in Puerto Rico. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S tajné služby * agenti a konfidenti * tajné dokumenty * archivní dokumenty * boj za nezávislost * Portoriko * dějiny BOADAS i RASET, Joan: Imatge i recerca. In: Arxius. - Nr. 20 (1998), S Associació d`arxivers Catalunya * zpřístupňování archivních fondů * Španělsko * Katalánsko * badatelská centra * * BOLOTENKO, George: Frost on the Walls in Winter : Russian and Ukrainian Archives since the Great Dislocation ( ). In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 2 (2003), S Ukrajina * dislokace * r * archivní rozluka * Rusko * archivy zahraniční * dějiny archivnictví a archivů * * BONORA, Rosella NARDELLI, Antonio: La gestione dei flussi documentali : il caso della Provincia di Bologna. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * klasifikace dokumentů * Itálie * Bologna * archivní fondy * počítačové zpracování * software * Řím * elektronické dokumenty * kolokvia * archivní zákonodárství * regionální státní správa * * * *

9 35 BORJAK, Gennadij V.: Voting for or Against Access to Archives of Special Services Responsible for the Violation of Human Rights : Reviewing the Last Decade in Ukraine. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 2 (2004), S Ukrajina * archivy tajných služeb * státní tajné služby * zpřístupňování * ochrana lidských práv * porušování lidských práv * BOSMAN, Françoise: Présentation du fonds de l`unef déposé aux Archives nationales (46 AS), aperçus sur les fonds étudiants en Val-de-Marne et sur le partenariat du PAJEP. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Archives Nationales, Paris * Pole de conservation des archives des associations de jeunesse et d`éducation populaire (PAJEP) * Archives départementales du Val-de-Marne * studentské hnutí * archivní konference * archivní fondy * r * Paříž * zpracování * Francie * Nanterre * r * 1.4 * BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta RUGGIERO, Danielle: Calcium Phytate in the Treatment of Corrosion Caused by Iron Gall Inks : Effects on paper. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 1 (2005), S koroze inkoustem * psací látky * železogalové inkousty * fytáty BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta RUGGIERO, Danielle: I nastri adesivi nel campo della conservazione dei documenti cartacei : indagine sperimentale sul Filmoplast P e P90. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * Itálie * papír * adhesivní pásky * Filmoplast * restaurování * BOTTI, Lorena IMPAGLIAZZO, Giancarlo RUGGIERO, Danielle: L`illegibilita dei documenti, un problema antico : i tentativi di soluzione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * postupy zviditelnění písma * Itálie * konzervování * restaurování * nečitelnost archiválií 1.6 * BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta: La deacidificazione non acquosa della carta in volumi rilegati. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * kyselost papíru * bibliografie prací * Itálie * odkyselování knih * metody odkyselování * odkyselování bez použití vody 1.6 *

10 41 BRAITSCH, Amy: [Preservation and Conservation for Libraries and Archives] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: Preservation and Conservation for Libraries and Archives / by Nelly Balloffet and Jenny Hille. - Chicago : American Library Association, XIX, 214 s. konzervování * papírové dokumenty * ochrana archiválií * konzervační techniky * příručky * recenze BROCHIER, André: Papiers d`érudits. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * klasifikace fondů * semináře * Valence * základní pravidla * Francie * osobní fondy vědecky činných osob * využívání * * * * BUCCI, Elisa: Progettare il sistema di classificazione, definire procedure, flussi e organizzazione di una direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * Itálie * klasifikace * státní správa * archivní fondy * počítačové zpracování * Řím * kolokvia * archivní zákonodárství * * * * BUKOVSKÝ, Vladimír: The Analysis of Alkaline Reserve in Paper after Deacidification. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 4 (2005), S hromadné odkyselování * alkalická rezerva BUNDSGAARD, Inge SODE-PEDERSEN, Anders: Danish Strategies for New Methods of Digital Archival Description and Access. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S plány digitalizace * digitální archivní popis * archivní popis * do r * Dánsko * BUONORA, Paolo: "Digitisation of European Cultural Heritage" (Utrecht, ottobre 1999). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S konference * informace o referátech * archivy * Evropa * knihovny * databanky * digitalizace * UNESCO * databáze * zpráva z jednání * muzea * informatika * využívání * * 1.8 * BUONORA, Paolo: Seminario di studio : "Rischi del Tevere. Modelli di comportamento del fiume di Roma nella storia" (Roma, 23 aprile 1998). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S archivní semináře * Itálie * Řím * využití archivních fondů v ekologii * r

11 1.3.4 * BURELL, Mats: Appraisal and Information Theory. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S informační teorie (multidisciplinární obor) * hodnocení (archivní metodologie) * archivní dokumenty * CABRÉ i LLOBET, Salvador: La Generalitat de Catalunya durant el primer exili (febrer juny 1940). In: Arxius. - Nr. 29 (2000), S exilová vláda * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * r CADELL, Patrick: Access and Information : European Attitudes and Anxieties. In: Archives. - Vol. 28, Nr. 108 (2003), S právo na informace * potřeby veřejnosti * státní administrativa * informace * archivy * Evropa * státní správa * rozhodovací proces * zpřístupňování informací * úřední potřeby CAIAZZA, Katherine E.: Annual Index [The American Archivist] : Volume 66 (2003). In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 2 (2003), S American Archivist (archivní periodikum) * r * bibliografické rejstříky 0.2 * CAIAZZA, Katherine E.: Annual Index [The American Archivist] : Volume 67 (2004). In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S American Archivist (archivní periodikum) * r * rejstříky 0.2 * CANELA i CARAYOA, Montserrat LORENTE i LÓPEZ, Anna: Sigeda : un programma per a la gestió integrada la documentació activa i semiactiva. In: Arxius. - Nr. 1 (1993), S původci * výběr * klasifikace * popis fondů * Sistema General de Domentació Administrativa (SGDA) * archivní dokumenty administrativního charakteru * Španělsko * archivy katalánské * Katalánsko * elektronické zpracování dat * evidence * CANTALUPPI, Anna: Gli archivi degli istituti di credito. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * Torino * archivy podnikové * zpřístupňování * kolokvia * r * kreditní ústavy * využívání *

12 55 CANTALUPPI, Anna: Une exploitation exemplaire des fonds privés dans le respect des individus : la spoliation des biens juifs d`apres les archives bancaires de la Compagnie de San Paolo. Communication prononcée a l`occasion di Troisieme colloque des archivistes de l`arc alpin septembre In: Gaz. Archs. - Nr. 196 (2004), S Association des archivistes suisses * přístup k dokumentům * fond "EGELI" * r * Švýcarsko * respektování práv jedince * Ženeva * konfiskovaný židovský majetek * archivní fondy soukromé * kolokvia * * CAPOLONGO, Antonio BARRESI, Antonello A.: Freeze-drying of Water-damaged Paper Material. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S mrazová sublimace * sušení papíru * poškození papíru vodou * CARME COLL i FONT, Maria: La descripció dels fons municipals des dels arxius comarcals : l`experiencia del Baix Penedes. In: Arxius. - Nr. 21 (1999), S archivy obchodní * popis fondů * Španělsko * Katalánsko La CARTA della qualita negli archivi. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * identifikační karty archivních fondů * archivy italské * CASTAN i RANCH, Amèlia: Els arxius historics de les entitats i moviments juvenils a l`arxiu Nacional de Catalunya. In: Arxius. - Nr. 38 (2003), S Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * hnutí mládeže 1.4 * CASTAN i RANCH, Amèlia: Els fons documental de la Federació Catalana de Futbol. In: Arxius. - Nr. 18 (1998), S Arxiu Nacional de Catalunya * Federatió Catalana de Futbol * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * tělovýchova a sport 1.4 * CASTAN i RANCH, Amèlia CODERN i BOVÉ, Llorenç: La recuperació dels arxius de la presencia catalana a l`estranger realitzada per l`arxiu Nacional de Catalunya durant els anys In: Arxius. - Nr. 22 (1999), S

13 Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * vystěhovalectví * archivní fondy * Katalánsko * občanská válka 1.4 * CAVAZZANA ROMANELLI, Francesca: Giornata di studi : "Progetti di tutela e fruizione di archivi ecclesiastici" (Bari, Soprintendenza archivistica per la Puglia, 23 marzo 2001). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Soprintendenza archivistica per la Puglia ( ), Bari * Bari * archivní péče * archivy církevní * ochrana * využívání * * CECCHINI DE DALLO, Ana Maria: La demanda de las víctimas de un antiguo régimen represivo. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S Argentina * osobní údaje * zpřístupnění * oběti totalitních režimů * projekty CEINER, Orietta MISCELLANEO, Silvia: I protocolli notarili d Ampezzo ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Archivio di Stato di Belluno, Belluno * Itálie * fondy * edice * protokoly veřejných notářů * * CENTENAIRE de l`association des Archivistes Français. In: Gaz. Archs. - Nr. 195 (2004), S Association des archivistes français * r * výročí 100. * funkcionáři * aktivity * prezidenti * dějiny * valné hromady * Francie CIOTI, Laura: Convegno nazionale : "Sport: archivi e memorie" (Fermo e Porto San Giorgio, 2-3 ottobre 1998). In: Rass. degli Arch. di Stato. -[Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio di Stato di Fermo, Fermo * Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) * stol * Itálie * San Giorgio * národní konference * Fermo * archivní fondy * r * tělovýchova a sport * * CIPRIANO, Giuseppe: Una raccolta di studi sull `inquisizione romana. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * římská inkvizice * edice dokumentů * archivy církevní * papežský stát * církevní dějiny * 1.5 * *

14 68 CLEYET-MICHAUD, Rosine: Intercommunalité des archives, archives de l`intercommunalité. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * veřejné interkomunální archivy * kontrola * semináře * Valence * zákonodárství * Francie * spolupráce s archivní správou * * * CODERN i BOVÉ, Llorenç: El fons documental Ramon Xuriguera i Parramona la recuperació de llegal d`un escriptor catala de l`exili en el centenari de seu naixement. In: Arxius. - Nr. 31 (2001), S Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * archivy katalánské * literární pozůstalosti * akvizice nových fondů * Katalánsko * exilové osobnosti * 2.4 * CONFERENZA internazionale : "Scelte e strategie per la conservazione della memoria collettiva". Dobbiaco (Bz), giugno In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 3 (2000), Příl., nestr. Scelte e strategia per la conservazione della memoria collettiva ( ), Dobbiaco * archivní budovy * Itálie * technické vybavení * výstavba archivních budov * výchova archivářů * knihovny * konzervování * profesionalizace * mezinárodní archivní konference * archivní péče * přístup k archiváliím * digitalizace * technologie * elektronické dokumenty * restaurování * ochrana archivního bohatství * * * * * La XXXII CONFERENZA internazionale della Tavola Rotonda degli archivi (Edinburgo, settembre 1997). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Round Table on Archives 32., 32. ( ), Edinburgh * r * souhrnná informace * Velká Británie * Edinburgh * rezoluce * mezinárodní archivní konference * Round Table on Archives * * La XXXIII CONFERENZA internazionale della Tavola rotonda degli Archivi : "Accesso all`informazione: le sfide tecnologiche". In: Rass. degli Arch. di Stato. -[Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Round Table on Archives 33., 33. ( ), Stockholm * informační technologie * ISAD (G) * archivy * přístupnost * informace * závěry konference * archivní normy * archivní organizace * elektronické dokumenty * mezinárodní konference * * * * COOK, Terry: [No Innocent Deposits] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Rec na: No Innocent Deposits : Forming Archives by Rethinking Appraisal / by Richard J. Cox. - Lanham, Md.; Oxford : Scarecrow Press, VII, 303 s. 14

15 vývoj * archivnictví (obor) * recenze CORBO, Anna Maria: Scultori a Roma nel`400 : Meo del Caprino da Settignano ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S Itálie * stol. 15. * sochaři * archivní dokumentace * Řím 2.5 * COX, Dwayne: The Rise of Confidentiality : State Courts on Access to Public Records During the Mid-twentieth Century. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S občanská práva * kategorie informací * přístup k informacím * stol. 20. * USA * zákonodárství * důvěrné informace * COX, Richard J.: [Archival Appraisal] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: Archival Appraisal : Theory and Practice / by Barbara Craig. - Munich : K.G. Saur, X, 224 s. dějinný vývoj * třídění archiválií * příručky * hodnocení archiválií * výběr archiválií * recenze COX, Richard J.: Lester J. Cappon and the Relationship of History, Archives, and Scholarship in the Golden Age of Archival Theory. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Cappon, Lester J. ( , amer. historik a archivář) * archivnictví * život a dílo * USA COX, Richard J.: Public Memory Meets Archival Memory : the Interpretation of Williamsburg's Office. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Williamsburg's Secretary's Office (Kancelář sekretáře Williamsburgu) * archivy * Williamsburg, Virginia * Virginie * koloniální éra * budovy * CRAIG, Barbara L.: Perimeters with Fences? Or Thresholds with Doors? : Two Views of a Border. In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 1 (2003), S Society of American Archivists (SAA) * průzkum odborných znalostí * výroční zasedání * r * badatelský průzkum * USA * Birmingham * zpráva z jednání * badatelé *

16 80 CUIGNET, Frédéric: Les archives de l`afges : état des lieux et perspectives. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Association Fédérative Générale des Etudiants de Strassbourg (AFGES) * studentské hnutí * archivní konference * archivní fondy * vytěžování * r * Paříž * Francie * Nanterre * r * ČERNIČ LETNAR, Meta VODOPIVEC, Jedert: Optimizing the Leafcasting Technique. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 1 (2004), S vlastnosti papíru * měření vlastností papíru * papír * konzervování * dolévání papírovinou D'ARIENZO, Daria: [Managing Archival & Manuscript Repositories] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Rec na: Managing Archival & Manuscript Repositories / by Michael J. Kurtz. - Chicago : Society of American Archivists, IX, 255 s. standardy * teorie a praxe * archivní depozitáře * recenze * DANIELS, V. KOSEK, J.: Studies on the Washing of Paper. Part 1, The Influence of Wetting on the Washing Rate. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S papír * konzervování * čištění papíru mokrou cestou DANIELS, V. KOSEK, J.: Studies on the Washing of Paper. Part 2, A Comparison of Different Washing Techniques Used on an Artificially Discoloured, Sized Paper. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 4 (2004), S papír * konzervování * čištění papíru mokrou cestou * DANIELSON, Bengt: The Art of Closing Archives : Some Aspects of Centrally Directed Archives Creation in the State Administration of Sweden / transl. by Alan Crozier. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S Švédsko * centrální řízení * archivnictví * reorganizace * stol. 20. * státní správa * DANIELSON, Elena S.: Privacy Rights and the Rights of Political Victims : Implications of the German Experience. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S právo na informace * právo na ochranu osobnosti * Německo * státní bezpečnost * Stasi Records Act * oběti politických represí * zpřístupnění a zveřejnění * sjednocení Německa * přechodný právní systém (řád) * r * archivy Stasi * Německo (NDR) * pachatelé 16

17 1.7.2 * DAVIES, Huw: Secret intelligence in the Peninsular War : the case study of El Bodon, 25 September In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S tajné služby * El Bodon * Peninsular War (Poloostrovní válka) DE MARTINIS, Fabrizio: Un sistema informatico per la gestione documentaria : dalla formazione dei documenti attivi alla conservazione permanente dei documenti storici. Uno studio Sogei. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * klasifikace dokumentů * Itálie * státní správa * archivní fondy * počítačové zpracování * software * Řím * kolokvia * archivní zákonodárství * * * * DELAINE, Joël: Le personnel communal face à son histoire : nouvelles approches, nouveaux enjeux. In: Gaz. Archs. - Nr (2000), S Association des archivistes français * obecní a městská správa * r * Reims * kolokvia * Francie * historický výzkum * * DELAINE, Joël:Les archives de l`association Générale des Etudiants de Grenoble (AGEG). In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Association Générale des Etudiants de Grenoble (AGEG), Grenoble * studentské hnutí * studentské organizace * archivní konference * r * Paříž * Nanterre * r * Francie * DELANES, Sabine MÉCHINE, Stéphanie: Les sources de l histoire des mouvements étudiants conservées dans les archives du rectorat et des universités de Paris. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S archivy univerzitní * studentské hnutí * zpřístupnění * archivní konference * Paříž * archivní fondy * vytěžování * r * archivy rektorátní * Francie * Nanterre * r * 1.4 * DELLA VALLE, Claudio: Archivi politici e sindicali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S archivy odborové * Itálie * Torino * archivní fondy * zpřístupňování * kolokvia * r * archivy politických stran * využívání *

18 93 DENOYELLE, Françoise: Les archives, une source de premier ordre pour les historiens de la photographie. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Bibliotheque nationale * konference * Douai * archivy francouzské * r * fotografické fondy * dějiny fotografie * Francie * DENTONI-LITTA, Antonio: Gli archivi del nostro secolo : conservazione e valorizzazione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * archivy nestátní * Torino * archivy státní * konzervování * archivy italské * archivní fondy * archivní průvodce * kolokvia * r * archivní zákonodárství * využívání * * * * DESCAMPS, Florence: Et si on ajoutait l`image au son? : quelques éléments de réflexion sur les entretiens filmés dans le cadre d`un projet d`archives orales. In: Gaz. Archs. - Nr. 196 (2004), S filmové dokumenty * archivy orální * mezinárodní projekty * masmédia * orální historie * vytěžování * technologie * etika 1.3 * * DIEUZEIDE, Genevieve: Le droit d`auteur et les usages en matiere de photographie. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Service iconographique de la Documentations française dépendant du Premier ministre de la France * konference * Douai * r * fotografické fondy * Francie * využívání * reprodukce * autorská práva * * * * DINGWALL, Glenn: Trusting Archivists : the Role of Archival Ethics Codex in Establishing Public Faith. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 1 (2004), S Association of Canadian Archivists (ACA) * Society of American Archivists (SAA) * Society of Archivists [United Kingdom] (SA) * Australian Society of Archivists (ASA) * International Council on Archives (ICA) * mezinárodní archivní organizace * archivní etický kodex * archivní etické kodexy (srovnání) * archivnictví (profese) * etika a profesionalismus DIVACK, Alan: The Ford Foundation's Support for Human Rights Archives. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 2 (2004), S nadace Ford Foundation * nadace na podporu lidských práv * sponzoring * archivy * DOBRUSINA, Svetlana A. GANICHEVA, Svetlana I. TIKHONOVA, Irina G.: Preservation of CD-ROM-Based Data. 18

19 In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S moderní záznamová média * CD-ROM * uchovávání * * I DOCUMENTI sottratti al diritto di accesso. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * reglementace přístupu k archivním dokumentům * státní správa * archivní zákonodárství * r * omezení Il DOCUMENTO informatico. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * klíčové charakteristiky * prezidentský dekret č. 513/1997 * systémy * certifikace * ochrana dat * dokumenty * definice * informatika * veřejná správa * 2.2 * DOOM, Vincent: Description et analyse archivistiques ou la nécéssité d`une normalisation. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * analýza * normy ISAD (G) * archivní síť * archivní fondy * ISAAR (CPF) * semináře * Valence * archivní popis * elektronické zpracování dat * Francie * * * * * * DOREL-FERRÉ, Gracia: La photo d`entreprise ou l`usine magnifiée : le cas de la colonie Sedo d`esparreguera. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * konference * Douai * archivy podnikové * r * fotografické fondy * Francie * využívání * historický výzkum * * * DORSI, Pierpaolo: L`Archivio della Torre e Tasso : note preliminari e iniziative di valorizzazione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S Archivio della Torre e Tasso * Itálie * archivní fondy * Duino u Terstu * archivy šlechtické soukromé * zpracování * CD-ROM 1.3 * 1.4 * DOYLE, Brian: Respect for Fonts : Linguistic Documentation and Lesser-Used Ortographies. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S Open Language Archives Community (projekt) * Universal Language Code * pravopis * OLAC metadata * archivnictví * XML formát * Electronic Metastructure for Endangered Languages Data (projekt) * národní jazyky * automatizované systémy *

20 106 DROGUET, Alain: Aménagement du territoire et archives : l`exemple suédois. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * Švédsko * technické vybavení * archivní síť * semináře * Valence * Francie * archivy švédské * * 1.3 * * DUCROT, Ariane: Les classement des archives de personnes et de familles. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * archivy rodinné * klasifikace fondů * semináře * Valence * definice * Francie * archivy osobní * kategorizace * pořádání * * * * DUFF, Wendy M. JOHNSON, Catherine A.: Where Is the List with All the Names? : Information-Seeking Behavior of Genealogists. In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 1 (2003), S průzkum odborných znalostí * genealogové * genealogické informace * badatelský průzkum * USA * genealogie * badatelé DUMAS, Jean-Philippe: Entre subvention et concertation : associations, culture et démocratie locale d`apres les fonds municipaux des Archives de Paris. In: Gaz. Archs. - Nr. 194 (2004), S společenská sdružení * archivy městské * Nantes * archivní kolokvia * Paříž * r * Francie * DUREAU, Jeanne-Marie: La numérisation des plaques de verre de la voirie municipale de Lyon. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Archives municipales de Lyon * konference * Douai * uložení * skleněné desky * r * fotografické fondy * dějiny fotografie * Francie * * 1.4 * * DUREAU, Jeanne-Marie: Le traitement des versements photographiques. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Archives municipales de Lyon * konference * Douai * uložení * archivní zpracování * klasifikace * r * fotografické fondy * Francie * reprodukce * * DUTTON, David: "Private" papers : the case of Sir John Simon. In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah kdo, kam, základní charakteristika str. přílohy

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 26 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková,

Více

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008 Č. j.: NFA 0422/2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 NFA 2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA Průvodce po archivech, badatelských institucích, knihovnách, sdruženích,

Více

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union Divadelní ústav, 2004 Česká kancelář Culture 2000, 2004 Cover and layout LowEnergy 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2003 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2004 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 OBSAH / TABLE OF CONTENTS SEZNAM ZKRATEK / LIST OF ABBREVIATIONS

Více

SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002

SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002 SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002 (Redakčně upraveno) Předkládá: PhDr. Vojtěch Balík, ředitel

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část 1. Název pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště: MÚA IČ: 67985921

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v.i. 2009 OBSAH / TABLE of CONTENTS

Více

Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje A. Identifikační údaje projektu Kód projektu: VE20072009004 Název projektu: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické

Více

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A Panel EP-01, výsledky třídy A A History of the Czech Lands Pánek Jaroslav; Boubín, Jaroslav; Cibulka, Pavel; Gebhart, Jan; Ondo- Grečenková, Martina; Hájek, Jan; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Kučera,

Více

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A Panel EP-01, výsledky třídy A A History of the Czech Lands Pánek Jaroslav; Boubín, Jaroslav; Cibulka, Pavel; Gebhart, Jan; Ondo- Grečenková, Martina; Hájek, Jan; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Kučera,

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

ANDONIADIS, Andrew: Museum Retailing: A Handbook of Strategies for Success. MuseumsEtc 2010 ANICO, Marta PERALTA, Elsa: Heritage and Identity:

ANDONIADIS, Andrew: Museum Retailing: A Handbook of Strategies for Success. MuseumsEtc 2010 ANICO, Marta PERALTA, Elsa: Heritage and Identity: A ACLAND, Henry W. RUSKIN, John: The Oxford Museum. Oxon 2006 ADAMS, Roxana (ed.): Museum Visitor Services Manual 2001. Washington 2001 ALBERTI, Samuel J.M.M.: Morbid Curiosities. New York 2011 ALDER,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 I SEE! IAA IAB IACEE IACLEA IAE IAEA IAEP IAESTE IAEVG IAF IAG IAI IAIE IAL-CISL IALS IAM IAO IAP IAP IAPS IAQ IARTEM IASC Information System on Education and Employment Informační systém o vzdělání a

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: ÚVOD...4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...4 ZPŮSOB ZŘÍZENÍ...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A HLAVNÍ ČINNOSTI NFA...5 HLAVNÍ ČINNOSTI DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY:... 5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE...6

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2005 Praha, červen 2006 č.j.: NTM-0890/06-GØ Předkládá: Ing. Tomáš Kupec, generální ředitel Kostelní 42, 170

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011 Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze Obsah 1 Právní rámec èinnosti a orgány muzea 2 2 Základní údaje o ŽMP 3 a) Objekty ve správì ŽMP 3 b) Co ŽMP nabízí 4 3 Návštìvnost 5 4 Organizaèní struktura a zamìstnanci

Více

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie ( 1 ) 24. září 2002 FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie Ukončení: zkouška - zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky) - 1. termín, 1 opravný

Více

SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ACLAND, Henry W.; RUSKIN, John. The Oxford Museum. Oxon, 2006 ADAMS, Roxana (ed.). Museum Visitor Services Manual 2001. Washington, 2001

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Účastníci cesty: Mgr. Jiří Kratochvíl Pracoviště: Správa univerzitního kampusu Bohunice, Knihovna univerzitního kampusu MU, Kamenice 5, 625 00 Brno Důvod cesty: Erasmus program

Více

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (česká verze normy ISO 690:2010) Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz verze 0.10 26.8.2011

Více

Zpráva o činnosti. Archivu Kanceláře prezidenta republiky. za rok

Zpráva o činnosti. Archivu Kanceláře prezidenta republiky. za rok ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2014 Zpracoval: PhDr. Jakub Doležal, vedoucí Archivu KPR 2. 2. 2015 Úvod: Archiv Kanceláře prezidenta

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina je lingua franca dnešní doby. Evropská unie sice propaguje vícejazyčnost a rozmanitost, bez znalosti angličtiny se však lze jen těžko orientovat v dnešní informační

Více