Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED"

Transkript

1 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 27 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Alena Pazderová, Dagmar Spáčilová, Anna Vindušková, Eva Gregorovičová, Bronislava Bacílková Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE, SBORNÍKY A ARCHIVNÍ PERIODIKA (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH.. 87 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK

3 ÚVOD Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 27 je tak už druhým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem)a č. 26. Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 27 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Č. 27 Informativního přehledu je sestaveno z excerpce těchto časopisů: The American Archivist, Archives, Arxius, Comma, La Gazette des archives, Rassegna degli Archivi di Stato a Restaurator. Omlouváme se za záznamy s poněkud starším datem vydání, ale v zájmu zachování kontinuity excerpce jsme je rovněž uvedli. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. A. Vindušková (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel ). 3

4 Články a recenze 1 ADALLAH RENEE, I. EL SAYED ESSAM, S.A. NAGIEB ZENAT, A.: Investigation Study into the Addition of Petroleum Wax in Papermaking. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 4 (2004), S vlastnosti papíru * výroba papíru * vosk * ADAMO, Marianna MAGAUDDA, Giuseppe TATA, A.: Radiation Technology for Cultural Heritage Restoration. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 3 (2004), S gama záření * dezinfekce papíru * dezinsekce papíru ALBANESE, Francesco: Un percorso fra le carte dell `Archivio Centrale dello Stato : la Repubblica Sociale Italiana. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio Centrale dello Stato, Roma * Itálie * stol. 20. * Řím * fondy státní správy * * 2.2 * ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: Les usagers des archives municipales. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S archivy městské * typy a zájmy uživatelů * uživatelé ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: Un decaleg per a la participació. In: Arxius. - Nr. 41 (2004), S Associació d`arxivers Catalunya * Španělsko * archivní síť * vrcholné národní archivní orgány * Katalánsko * ALESSANDRONE PERONA, Ersilia: Gli archivi personali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * Torino * zpřístupňování * kolokvia * r * archivy osobní * využívání * L`ARCHIVIAZIONE dei documenti su supporto ottico. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S standardy * Itálie * archivy italské * státní správa * archivování nosičů dat * ochrana dat * informatika *

5 8 L`ARCHIVIAZIONE e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S státní zákonodárství * Itálie * gesce * informační systémy ve státní správě * archivy italské * prezidentský dekret č. 59 z * archivování * ARNAULD, Marie-Paule: Action culturelle et action éducative : le point sur la réflexion en France. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S výchovná činnost archivů * spolupráce s Ministerstvem školství a kultury * Francie 1.3 * ARRIGHI, Vanna KLEIN, Francesca: Un convegno per ricordare David Herlihy ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Archivio di Stato di Firenze, Firenze * Herlihy, David ( ) * historiografie * daně * církev * Itálie * Florentská republika * fondy * středověk * ekonomika * šlechta * finance * Toskánsko * badatelské využití * obchod * společnost * florentský městský stát * studium archiválií * mezinárodní konference * Florencie 1.3 * * 1.4 * ARXIU Nacional de Catalunya. Nous instruments de descripció. In: Arxius. - Nr. 1 (1993), S. 8. Arxiu Nacional de Catalunya * archivní pomůcky * Španělsko * nové archivní pomůcky * Katalánsko * ÁSGEIRSSON, Ólafur: Icelandic Archives at the Turn of the Century. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S National Archives of Iceland * dějiny a vývoj * Island * archivnictví * * AUBRY, Martine BARRIÈRE, Jean Paul: La banque de données images de la Région Nord. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Centre de recherche sur l`histoire de l`europe du Nord- Ouest * konference * Douai * knihovny * univerzitní pracoviště * metodologie * r * fotografické fondy * Francie * využívání * * BACCHETTI, Enrico: Un documento fiscale in versi del secolo XV. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S daně * Itálie * Treviso * středověk * archivy * státní pokladna * Benátky * dokumenty 2.2 *

6 15 BAIGENT, Elisabeth: Fact or Fiction? : Town Maps as Aids and Snares to the Historian. In: Archives. - Vol. 29, Nr. 110 (2004), S mapy (dokumenty) * mapy měst BAIGENT, Elisabeth BREWER, Charlotte LARMINIE, Vivienne: Gender in the archive : women in the Oxford Dictionary of National Biography and the Oxford English Dictionary. In: Archives. - Vol. [31], Nr. 113 (2005), S Oxford Dictionary of National Biography (Oxford DNB, ) * Oxford English Dictionary (OED, ) * ženy * Dictionary of National Biography (DNB, ) * biografie BANIK, Gerhard: Mass Deacidification Technology in Germany and its Quality Control. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 1 (2005), S vlastnosti papíru * hromadné odkyselování * nedestruktivní analytické metody BARRY, Richard E.: [Ethics and Archival Profession] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S Rec na: Ethics and Archival Profession : Introduction and Case Studies / Karen Benedict. - Chicago : The Society of American Archivists, s. vývoj * studie * USA * archivnictví (obor) * etický kodex * etika * recenze * BASSIGNANA, Pier Luigi: Gli archivi industriali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S průmysl * Itálie * Torino * archivní fondy * archivy podnikové * zpřístupňování * kolokvia * r * využívání * BASTA, Altaf H.: Performance of Improved Polyvinyl Alcohol as an Ageing Resistance Agent. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S vlastnosti papíru * měření vlastností papíru * polyvinylalkoholy * urychlené stárnutí BAUCELLS i REIG, Josep: "Esposalles" de l`arxiu de la catedral de Barcelona : un fons documental únic ( ). In: Arxius. - Nr. 35 (2002), S Arxiu de la Catedral de Barcelona, Barcelona * Barcelona * archivní fondy církevního charakteru * Španělsko * archivy katalánské * digitalizace * archivy církevní * zpřístupňování * Katalánsko * mikrofilmování 6

7 1.2.6 * 1.4 * * BAUDOIN, Patsy: [The Passport] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: The Passport : the History of Man's Most Travelled Document / by Martin Lloyd. - Stroud, U.K. : Sutton Publishing, VI, 282 s. cestovní pasy * doklady totožnosti * dějiny * recenze BEAUVICHE, Bertrand : L`histoire comme technique de management. In: Gaz. Archs. - Nr (2000), S Association des archivistes français * obecní a městská správa * archiváři * r * Reims * kolokvia * Francie * historický výzkum * management * * * BENOCCI, Carla: La magnificenza di due casati uniti : l inventario del 1687 dei quadri di Federico Sforza e di Livia Cesarini. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Archivio di Stato di Roma, Roma * Itálie * fond Archivio Sforza Cesarini * obrazy italských mistrů * inventáře * * BERNAL i CERCÓS, Àngels GOMÀ i CORTES, Montse: Els documents de la Generalitat de Catalunya salvaguardats i retornats per Euskadi. In: Arxius. - Nr. 32 (2001), S Arxiu del Nacionalisme * r * písemnosti katalánské vlády * zpřístupnění * Španělsko * archivy katalánské * archivní fondy * digitalizace * akvizice nových fondů * Katalánsko * * BERTINI, Maria Barbara: L`Archivio Sforzesco conservato presso la Biblioteca nazionale di Parigi. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio di Stato di Milano, Milano * fond Archivio Sforzesco * popis fondů 1.4 * BIANCHI, Marie-Pierre: Les archives des associations théatrales : l`association de loi 1901: un statut juridique pour le milieu theâtral? In: Gaz. Archs. - Nr. 194 (2004), S Archives des associations théatrales * Nantes * archivní kolokvia * publikace * dějiny * r * Francie *

8 28 BLACK, Jeremy: Civilians in warfare, In: Archives. - Vol. [31], Nr. 113 (2005), S válečné konflikty * r * civilisté * skrytá bibliografie literatury BLACK, Jeremy: Debating policy : Britain and Europe in the eighteenth century. In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S Evropa * stol. 18. * mezinárodní vyjednávání * Velká Británie * politika * mezinárodní vztahy * noviny * zveřejňování zpráv BLACK, Jeremy: Sources for the Mapping of History : the Case of Historical Atlases. In: Archives. - Vol. 29, Nr. 110 (2004), S historické atlasy * soupis titulů * Velká Británie * Anglie * historické prameny BLANCO-RIVERA, Joel A.: The Forbidden Files : Creation and Use of Surveillance Files Againts the Independence Movement in Puerto Rico. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S tajné služby * agenti a konfidenti * tajné dokumenty * archivní dokumenty * boj za nezávislost * Portoriko * dějiny BOADAS i RASET, Joan: Imatge i recerca. In: Arxius. - Nr. 20 (1998), S Associació d`arxivers Catalunya * zpřístupňování archivních fondů * Španělsko * Katalánsko * badatelská centra * * BOLOTENKO, George: Frost on the Walls in Winter : Russian and Ukrainian Archives since the Great Dislocation ( ). In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 2 (2003), S Ukrajina * dislokace * r * archivní rozluka * Rusko * archivy zahraniční * dějiny archivnictví a archivů * * BONORA, Rosella NARDELLI, Antonio: La gestione dei flussi documentali : il caso della Provincia di Bologna. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * klasifikace dokumentů * Itálie * Bologna * archivní fondy * počítačové zpracování * software * Řím * elektronické dokumenty * kolokvia * archivní zákonodárství * regionální státní správa * * * *

9 35 BORJAK, Gennadij V.: Voting for or Against Access to Archives of Special Services Responsible for the Violation of Human Rights : Reviewing the Last Decade in Ukraine. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 2 (2004), S Ukrajina * archivy tajných služeb * státní tajné služby * zpřístupňování * ochrana lidských práv * porušování lidských práv * BOSMAN, Françoise: Présentation du fonds de l`unef déposé aux Archives nationales (46 AS), aperçus sur les fonds étudiants en Val-de-Marne et sur le partenariat du PAJEP. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Archives Nationales, Paris * Pole de conservation des archives des associations de jeunesse et d`éducation populaire (PAJEP) * Archives départementales du Val-de-Marne * studentské hnutí * archivní konference * archivní fondy * r * Paříž * zpracování * Francie * Nanterre * r * 1.4 * BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta RUGGIERO, Danielle: Calcium Phytate in the Treatment of Corrosion Caused by Iron Gall Inks : Effects on paper. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 1 (2005), S koroze inkoustem * psací látky * železogalové inkousty * fytáty BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta RUGGIERO, Danielle: I nastri adesivi nel campo della conservazione dei documenti cartacei : indagine sperimentale sul Filmoplast P e P90. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * Itálie * papír * adhesivní pásky * Filmoplast * restaurování * BOTTI, Lorena IMPAGLIAZZO, Giancarlo RUGGIERO, Danielle: L`illegibilita dei documenti, un problema antico : i tentativi di soluzione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * postupy zviditelnění písma * Itálie * konzervování * restaurování * nečitelnost archiválií 1.6 * BOTTI, Lorena MANTOVANI, Orietta: La deacidificazione non acquosa della carta in volumi rilegati. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, Roma * kyselost papíru * bibliografie prací * Itálie * odkyselování knih * metody odkyselování * odkyselování bez použití vody 1.6 *

10 41 BRAITSCH, Amy: [Preservation and Conservation for Libraries and Archives] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: Preservation and Conservation for Libraries and Archives / by Nelly Balloffet and Jenny Hille. - Chicago : American Library Association, XIX, 214 s. konzervování * papírové dokumenty * ochrana archiválií * konzervační techniky * příručky * recenze BROCHIER, André: Papiers d`érudits. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * klasifikace fondů * semináře * Valence * základní pravidla * Francie * osobní fondy vědecky činných osob * využívání * * * * BUCCI, Elisa: Progettare il sistema di classificazione, definire procedure, flussi e organizzazione di una direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * Itálie * klasifikace * státní správa * archivní fondy * počítačové zpracování * Řím * kolokvia * archivní zákonodárství * * * * BUKOVSKÝ, Vladimír: The Analysis of Alkaline Reserve in Paper after Deacidification. In: Restaurator. - Vol. 26, Nr. 4 (2005), S hromadné odkyselování * alkalická rezerva BUNDSGAARD, Inge SODE-PEDERSEN, Anders: Danish Strategies for New Methods of Digital Archival Description and Access. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S plány digitalizace * digitální archivní popis * archivní popis * do r * Dánsko * BUONORA, Paolo: "Digitisation of European Cultural Heritage" (Utrecht, ottobre 1999). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S konference * informace o referátech * archivy * Evropa * knihovny * databanky * digitalizace * UNESCO * databáze * zpráva z jednání * muzea * informatika * využívání * * 1.8 * BUONORA, Paolo: Seminario di studio : "Rischi del Tevere. Modelli di comportamento del fiume di Roma nella storia" (Roma, 23 aprile 1998). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S archivní semináře * Itálie * Řím * využití archivních fondů v ekologii * r

11 1.3.4 * BURELL, Mats: Appraisal and Information Theory. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S informační teorie (multidisciplinární obor) * hodnocení (archivní metodologie) * archivní dokumenty * CABRÉ i LLOBET, Salvador: La Generalitat de Catalunya durant el primer exili (febrer juny 1940). In: Arxius. - Nr. 29 (2000), S exilová vláda * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * r CADELL, Patrick: Access and Information : European Attitudes and Anxieties. In: Archives. - Vol. 28, Nr. 108 (2003), S právo na informace * potřeby veřejnosti * státní administrativa * informace * archivy * Evropa * státní správa * rozhodovací proces * zpřístupňování informací * úřední potřeby CAIAZZA, Katherine E.: Annual Index [The American Archivist] : Volume 66 (2003). In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 2 (2003), S American Archivist (archivní periodikum) * r * bibliografické rejstříky 0.2 * CAIAZZA, Katherine E.: Annual Index [The American Archivist] : Volume 67 (2004). In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S American Archivist (archivní periodikum) * r * rejstříky 0.2 * CANELA i CARAYOA, Montserrat LORENTE i LÓPEZ, Anna: Sigeda : un programma per a la gestió integrada la documentació activa i semiactiva. In: Arxius. - Nr. 1 (1993), S původci * výběr * klasifikace * popis fondů * Sistema General de Domentació Administrativa (SGDA) * archivní dokumenty administrativního charakteru * Španělsko * archivy katalánské * Katalánsko * elektronické zpracování dat * evidence * CANTALUPPI, Anna: Gli archivi degli istituti di credito. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * Torino * archivy podnikové * zpřístupňování * kolokvia * r * kreditní ústavy * využívání *

12 55 CANTALUPPI, Anna: Une exploitation exemplaire des fonds privés dans le respect des individus : la spoliation des biens juifs d`apres les archives bancaires de la Compagnie de San Paolo. Communication prononcée a l`occasion di Troisieme colloque des archivistes de l`arc alpin septembre In: Gaz. Archs. - Nr. 196 (2004), S Association des archivistes suisses * přístup k dokumentům * fond "EGELI" * r * Švýcarsko * respektování práv jedince * Ženeva * konfiskovaný židovský majetek * archivní fondy soukromé * kolokvia * * CAPOLONGO, Antonio BARRESI, Antonello A.: Freeze-drying of Water-damaged Paper Material. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S mrazová sublimace * sušení papíru * poškození papíru vodou * CARME COLL i FONT, Maria: La descripció dels fons municipals des dels arxius comarcals : l`experiencia del Baix Penedes. In: Arxius. - Nr. 21 (1999), S archivy obchodní * popis fondů * Španělsko * Katalánsko La CARTA della qualita negli archivi. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * identifikační karty archivních fondů * archivy italské * CASTAN i RANCH, Amèlia: Els arxius historics de les entitats i moviments juvenils a l`arxiu Nacional de Catalunya. In: Arxius. - Nr. 38 (2003), S Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * hnutí mládeže 1.4 * CASTAN i RANCH, Amèlia: Els fons documental de la Federació Catalana de Futbol. In: Arxius. - Nr. 18 (1998), S Arxiu Nacional de Catalunya * Federatió Catalana de Futbol * Španělsko * archivní fondy * Katalánsko * tělovýchova a sport 1.4 * CASTAN i RANCH, Amèlia CODERN i BOVÉ, Llorenç: La recuperació dels arxius de la presencia catalana a l`estranger realitzada per l`arxiu Nacional de Catalunya durant els anys In: Arxius. - Nr. 22 (1999), S

13 Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * vystěhovalectví * archivní fondy * Katalánsko * občanská válka 1.4 * CAVAZZANA ROMANELLI, Francesca: Giornata di studi : "Progetti di tutela e fruizione di archivi ecclesiastici" (Bari, Soprintendenza archivistica per la Puglia, 23 marzo 2001). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Soprintendenza archivistica per la Puglia ( ), Bari * Bari * archivní péče * archivy církevní * ochrana * využívání * * CECCHINI DE DALLO, Ana Maria: La demanda de las víctimas de un antiguo régimen represivo. In: Comma. - [Vol.] 2003, Nr. 2-3 (2003), S Argentina * osobní údaje * zpřístupnění * oběti totalitních režimů * projekty CEINER, Orietta MISCELLANEO, Silvia: I protocolli notarili d Ampezzo ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 61, Nr. 1-3 (2001), S Archivio di Stato di Belluno, Belluno * Itálie * fondy * edice * protokoly veřejných notářů * * CENTENAIRE de l`association des Archivistes Français. In: Gaz. Archs. - Nr. 195 (2004), S Association des archivistes français * r * výročí 100. * funkcionáři * aktivity * prezidenti * dějiny * valné hromady * Francie CIOTI, Laura: Convegno nazionale : "Sport: archivi e memorie" (Fermo e Porto San Giorgio, 2-3 ottobre 1998). In: Rass. degli Arch. di Stato. -[Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Archivio di Stato di Fermo, Fermo * Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) * stol * Itálie * San Giorgio * národní konference * Fermo * archivní fondy * r * tělovýchova a sport * * CIPRIANO, Giuseppe: Una raccolta di studi sull `inquisizione romana. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * římská inkvizice * edice dokumentů * archivy církevní * papežský stát * církevní dějiny * 1.5 * *

14 68 CLEYET-MICHAUD, Rosine: Intercommunalité des archives, archives de l`intercommunalité. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * veřejné interkomunální archivy * kontrola * semináře * Valence * zákonodárství * Francie * spolupráce s archivní správou * * * CODERN i BOVÉ, Llorenç: El fons documental Ramon Xuriguera i Parramona la recuperació de llegal d`un escriptor catala de l`exili en el centenari de seu naixement. In: Arxius. - Nr. 31 (2001), S Arxiu Nacional de Catalunya * Španělsko * archivy katalánské * literární pozůstalosti * akvizice nových fondů * Katalánsko * exilové osobnosti * 2.4 * CONFERENZA internazionale : "Scelte e strategie per la conservazione della memoria collettiva". Dobbiaco (Bz), giugno In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 60, Nr. 3 (2000), Příl., nestr. Scelte e strategia per la conservazione della memoria collettiva ( ), Dobbiaco * archivní budovy * Itálie * technické vybavení * výstavba archivních budov * výchova archivářů * knihovny * konzervování * profesionalizace * mezinárodní archivní konference * archivní péče * přístup k archiváliím * digitalizace * technologie * elektronické dokumenty * restaurování * ochrana archivního bohatství * * * * * La XXXII CONFERENZA internazionale della Tavola Rotonda degli archivi (Edinburgo, settembre 1997). In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Round Table on Archives 32., 32. ( ), Edinburgh * r * souhrnná informace * Velká Británie * Edinburgh * rezoluce * mezinárodní archivní konference * Round Table on Archives * * La XXXIII CONFERENZA internazionale della Tavola rotonda degli Archivi : "Accesso all`informazione: le sfide tecnologiche". In: Rass. degli Arch. di Stato. -[Roč.] 60, Nr. 1 (2000), S Round Table on Archives 33., 33. ( ), Stockholm * informační technologie * ISAD (G) * archivy * přístupnost * informace * závěry konference * archivní normy * archivní organizace * elektronické dokumenty * mezinárodní konference * * * * COOK, Terry: [No Innocent Deposits] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Rec na: No Innocent Deposits : Forming Archives by Rethinking Appraisal / by Richard J. Cox. - Lanham, Md.; Oxford : Scarecrow Press, VII, 303 s. 14

15 vývoj * archivnictví (obor) * recenze CORBO, Anna Maria: Scultori a Roma nel`400 : Meo del Caprino da Settignano ( ). In: Rass. degli Arch. di Stato. [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S Itálie * stol. 15. * sochaři * archivní dokumentace * Řím 2.5 * COX, Dwayne: The Rise of Confidentiality : State Courts on Access to Public Records During the Mid-twentieth Century. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S občanská práva * kategorie informací * přístup k informacím * stol. 20. * USA * zákonodárství * důvěrné informace * COX, Richard J.: [Archival Appraisal] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Rec na: Archival Appraisal : Theory and Practice / by Barbara Craig. - Munich : K.G. Saur, X, 224 s. dějinný vývoj * třídění archiválií * příručky * hodnocení archiválií * výběr archiválií * recenze COX, Richard J.: Lester J. Cappon and the Relationship of History, Archives, and Scholarship in the Golden Age of Archival Theory. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Cappon, Lester J. ( , amer. historik a archivář) * archivnictví * život a dílo * USA COX, Richard J.: Public Memory Meets Archival Memory : the Interpretation of Williamsburg's Office. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 2 (2005), S Williamsburg's Secretary's Office (Kancelář sekretáře Williamsburgu) * archivy * Williamsburg, Virginia * Virginie * koloniální éra * budovy * CRAIG, Barbara L.: Perimeters with Fences? Or Thresholds with Doors? : Two Views of a Border. In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 1 (2003), S Society of American Archivists (SAA) * průzkum odborných znalostí * výroční zasedání * r * badatelský průzkum * USA * Birmingham * zpráva z jednání * badatelé *

16 80 CUIGNET, Frédéric: Les archives de l`afges : état des lieux et perspectives. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Association Fédérative Générale des Etudiants de Strassbourg (AFGES) * studentské hnutí * archivní konference * archivní fondy * vytěžování * r * Paříž * Francie * Nanterre * r * ČERNIČ LETNAR, Meta VODOPIVEC, Jedert: Optimizing the Leafcasting Technique. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 1 (2004), S vlastnosti papíru * měření vlastností papíru * papír * konzervování * dolévání papírovinou D'ARIENZO, Daria: [Managing Archival & Manuscript Repositories] : [recenze]. In: Amer. Archivist. - Vol. 68, Nr. 1 (2005), S Rec na: Managing Archival & Manuscript Repositories / by Michael J. Kurtz. - Chicago : Society of American Archivists, IX, 255 s. standardy * teorie a praxe * archivní depozitáře * recenze * DANIELS, V. KOSEK, J.: Studies on the Washing of Paper. Part 1, The Influence of Wetting on the Washing Rate. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S papír * konzervování * čištění papíru mokrou cestou DANIELS, V. KOSEK, J.: Studies on the Washing of Paper. Part 2, A Comparison of Different Washing Techniques Used on an Artificially Discoloured, Sized Paper. In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 4 (2004), S papír * konzervování * čištění papíru mokrou cestou * DANIELSON, Bengt: The Art of Closing Archives : Some Aspects of Centrally Directed Archives Creation in the State Administration of Sweden / transl. by Alan Crozier. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S Švédsko * centrální řízení * archivnictví * reorganizace * stol. 20. * státní správa * DANIELSON, Elena S.: Privacy Rights and the Rights of Political Victims : Implications of the German Experience. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 2 (2004), S právo na informace * právo na ochranu osobnosti * Německo * státní bezpečnost * Stasi Records Act * oběti politických represí * zpřístupnění a zveřejnění * sjednocení Německa * přechodný právní systém (řád) * r * archivy Stasi * Německo (NDR) * pachatelé 16

17 1.7.2 * DAVIES, Huw: Secret intelligence in the Peninsular War : the case study of El Bodon, 25 September In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S tajné služby * El Bodon * Peninsular War (Poloostrovní válka) DE MARTINIS, Fabrizio: Un sistema informatico per la gestione documentaria : dalla formazione dei documenti attivi alla conservazione permanente dei documenti storici. Uno studio Sogei. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S r * klasifikace dokumentů * Itálie * státní správa * archivní fondy * počítačové zpracování * software * Řím * kolokvia * archivní zákonodárství * * * * DELAINE, Joël: Le personnel communal face à son histoire : nouvelles approches, nouveaux enjeux. In: Gaz. Archs. - Nr (2000), S Association des archivistes français * obecní a městská správa * r * Reims * kolokvia * Francie * historický výzkum * * DELAINE, Joël:Les archives de l`association Générale des Etudiants de Grenoble (AGEG). In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S Association Générale des Etudiants de Grenoble (AGEG), Grenoble * studentské hnutí * studentské organizace * archivní konference * r * Paříž * Nanterre * r * Francie * DELANES, Sabine MÉCHINE, Stéphanie: Les sources de l histoire des mouvements étudiants conservées dans les archives du rectorat et des universités de Paris. In: Gaz. Archs. - Nr. 193 (2002), S archivy univerzitní * studentské hnutí * zpřístupnění * archivní konference * Paříž * archivní fondy * vytěžování * r * archivy rektorátní * Francie * Nanterre * r * 1.4 * DELLA VALLE, Claudio: Archivi politici e sindicali. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S archivy odborové * Itálie * Torino * archivní fondy * zpřístupňování * kolokvia * r * archivy politických stran * využívání *

18 93 DENOYELLE, Françoise: Les archives, une source de premier ordre pour les historiens de la photographie. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Bibliotheque nationale * konference * Douai * archivy francouzské * r * fotografické fondy * dějiny fotografie * Francie * DENTONI-LITTA, Antonio: Gli archivi del nostro secolo : conservazione e valorizzazione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * archivy nestátní * Torino * archivy státní * konzervování * archivy italské * archivní fondy * archivní průvodce * kolokvia * r * archivní zákonodárství * využívání * * * * DESCAMPS, Florence: Et si on ajoutait l`image au son? : quelques éléments de réflexion sur les entretiens filmés dans le cadre d`un projet d`archives orales. In: Gaz. Archs. - Nr. 196 (2004), S filmové dokumenty * archivy orální * mezinárodní projekty * masmédia * orální historie * vytěžování * technologie * etika 1.3 * * DIEUZEIDE, Genevieve: Le droit d`auteur et les usages en matiere de photographie. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Service iconographique de la Documentations française dépendant du Premier ministre de la France * konference * Douai * r * fotografické fondy * Francie * využívání * reprodukce * autorská práva * * * * DINGWALL, Glenn: Trusting Archivists : the Role of Archival Ethics Codex in Establishing Public Faith. In: Amer. Archivist. - Vol. 67, Nr. 1 (2004), S Association of Canadian Archivists (ACA) * Society of American Archivists (SAA) * Society of Archivists [United Kingdom] (SA) * Australian Society of Archivists (ASA) * International Council on Archives (ICA) * mezinárodní archivní organizace * archivní etický kodex * archivní etické kodexy (srovnání) * archivnictví (profese) * etika a profesionalismus DIVACK, Alan: The Ford Foundation's Support for Human Rights Archives. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 2 (2004), S nadace Ford Foundation * nadace na podporu lidských práv * sponzoring * archivy * DOBRUSINA, Svetlana A. GANICHEVA, Svetlana I. TIKHONOVA, Irina G.: Preservation of CD-ROM-Based Data. 18

19 In: Restaurator. - Vol. 25, Nr. 2 (2004), S moderní záznamová média * CD-ROM * uchovávání * * I DOCUMENTI sottratti al diritto di accesso. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 59, Nr. 1-3 (1999), S Itálie * reglementace přístupu k archivním dokumentům * státní správa * archivní zákonodárství * r * omezení Il DOCUMENTO informatico. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 2-3 (1998), S Itálie * klíčové charakteristiky * prezidentský dekret č. 513/1997 * systémy * certifikace * ochrana dat * dokumenty * definice * informatika * veřejná správa * 2.2 * DOOM, Vincent: Description et analyse archivistiques ou la nécéssité d`une normalisation. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * analýza * normy ISAD (G) * archivní síť * archivní fondy * ISAAR (CPF) * semináře * Valence * archivní popis * elektronické zpracování dat * Francie * * * * * * DOREL-FERRÉ, Gracia: La photo d`entreprise ou l`usine magnifiée : le cas de la colonie Sedo d`esparreguera. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * konference * Douai * archivy podnikové * r * fotografické fondy * Francie * využívání * historický výzkum * * * DORSI, Pierpaolo: L`Archivio della Torre e Tasso : note preliminari e iniziative di valorizzazione. In: Rass. degli Arch. di Stato. - [Roč.] 58, Nr. 1 (1998), S Archivio della Torre e Tasso * Itálie * archivní fondy * Duino u Terstu * archivy šlechtické soukromé * zpracování * CD-ROM 1.3 * 1.4 * DOYLE, Brian: Respect for Fonts : Linguistic Documentation and Lesser-Used Ortographies. In: Comma. - [Vol.] 2004, Nr. 1 (2004), S Open Language Archives Community (projekt) * Universal Language Code * pravopis * OLAC metadata * archivnictví * XML formát * Electronic Metastructure for Endangered Languages Data (projekt) * národní jazyky * automatizované systémy *

20 106 DROGUET, Alain: Aménagement du territoire et archives : l`exemple suédois. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * Švédsko * technické vybavení * archivní síť * semináře * Valence * Francie * archivy švédské * * 1.3 * * DUCROT, Ariane: Les classement des archives de personnes et de familles. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S r * archivní síť * archivy rodinné * klasifikace fondů * semináře * Valence * definice * Francie * archivy osobní * kategorizace * pořádání * * * * DUFF, Wendy M. JOHNSON, Catherine A.: Where Is the List with All the Names? : Information-Seeking Behavior of Genealogists. In: Amer. Archivist. - Vol. 66, Nr. 1 (2003), S průzkum odborných znalostí * genealogové * genealogické informace * badatelský průzkum * USA * genealogie * badatelé DUMAS, Jean-Philippe: Entre subvention et concertation : associations, culture et démocratie locale d`apres les fonds municipaux des Archives de Paris. In: Gaz. Archs. - Nr. 194 (2004), S společenská sdružení * archivy městské * Nantes * archivní kolokvia * Paříž * r * Francie * DUREAU, Jeanne-Marie: La numérisation des plaques de verre de la voirie municipale de Lyon. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Section des Archives municipales * Archives municipales de Lyon * konference * Douai * uložení * skleněné desky * r * fotografické fondy * dějiny fotografie * Francie * * 1.4 * * DUREAU, Jeanne-Marie: Le traitement des versements photographiques. In: Gaz. Archs. - Nr (1998), S Archives municipales de Lyon * konference * Douai * uložení * archivní zpracování * klasifikace * r * fotografické fondy * Francie * reprodukce * * DUTTON, David: "Private" papers : the case of Sir John Simon. In: Archives. - Vol. [30], Nr. 112 (2005), S

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Bedřich Vychodil Pracoviště dle organizační struktury Odbor digitálních fondů Pracoviště zařazení Útvar 2.4.2 Důvod cesty Pozvání na konferenci

Více

HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS MEZINÁRODNÍ SYMPÓZIUM CONVEGNO INTERNAZIONALE ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM CASTELLO DI BRANDÝS NAD LABEM 3 GIUGNO 2006

HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS MEZINÁRODNÍ SYMPÓZIUM CONVEGNO INTERNAZIONALE ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM CASTELLO DI BRANDÝS NAD LABEM 3 GIUGNO 2006 MEZINÁRODNÍ SYMPÓZIUM CONVEGNO INTERNAZIONALE HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM 3. ČERVNA 2006 CASTELLO DI BRANDÝS NAD LABEM 3 GIUGNO 2006 BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV Nadace Cassamarca

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Místo: Národní archiv Maďarska, Budapešť, Maďarská republika, Termín cesty: 11. 13. 5. 2011 Účel cesty: 3. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY MONUMENTENWACHT SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY Jiří Bláha CET Pavol Ižvolt MK SR Praha 20. 11. 2012 MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL čl. 4. Konzervace památek ukládá

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012 OP URBACT II a možnosti zapojení do programu Hradec Králové, 25. 9. 2012 Co je to URBACT? Cíl: zefektivnit politiky a strategie pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Příručka k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES

Příručka k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Poziční dokument Příručka k provádění směrnice Evropského parlamentu

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Zpracováno podle 210 mm READ, Jane M. Cataloguing without tears : managing knowledge in the information society.

Více

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948 Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Vývoj rockefellerovské filantropie 1903 General Education Board (do 1960) 1913 založena

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ITALY TOUR 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ITALY TOUR 2005 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ITALY TOUR 2005 Ve dnech 29.3.2005 až 2.4.2005 se uskutečnila pod názvem Italy Tour 2005 prezenta lázeňských produktů v Itálii. Prezentace se konala ve dvou italských městech, a to 30.3.2005

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Název školy/instituce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Studijní návštěva 2013-2014 Dana Kapitulčinová Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze Výzkumný pracovník Funkce: Adresa

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Struktura posudku pro hodnotící řízení

Struktura posudku pro hodnotící řízení Struktura posudku pro hodnotící řízení Hodnotící řízení: závěrečné mimořádné Termín: řádný opakovaný Název projektu: Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

ARCA AMICI DELLA REPUBBLICA CECA ASSOCIATI PROGRAMMA 2008

ARCA AMICI DELLA REPUBBLICA CECA ASSOCIATI PROGRAMMA 2008 ARCA AMICI DELLA REPUBBLICA CECA ASSOCIATI Le manifestazioni sono organizzate in stretta collaborazione con: Consolato onorario della Repubblica Ceca in Toscana Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015 BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA Pavel Juřík 29. 4. 2015 Historie lichtenštejnského bankovnictví Financial Market Authority 2005 Financial Intelligence Unit 2001 Vstup Lichtenštejnska do EEA a WTO

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu.

Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu. Doprovodný program Čtvrtek 14. 3. 2013 Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu.cz 10:45-11:00 Jak si vyhledat dobrý

Více

ITALIAN DESIGN. 1 7. 10. 2012 week. Superstudio Kafkův dům, 2. patro, Náměstí Franze Kafky 3/24, 110 00 Praha 1 Staré Město URBAN SURVIVAL

ITALIAN DESIGN. 1 7. 10. 2012 week. Superstudio Kafkův dům, 2. patro, Náměstí Franze Kafky 3/24, 110 00 Praha 1 Staré Město URBAN SURVIVAL ITALIAN DESIGN 1 7. 10. 2012 week Superstudio Kafkův dům, 2. patro, Náměstí Franze Kafky 3/24, 110 00 Praha 1 Staré Město externě ve vlastních showroomech URBAN SURVIVAL Aqua Trade Instalace odvážných

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

European Network on Archival Cooperation

European Network on Archival Cooperation European Network on Archival Cooperation Jitka Křečková, Národní archiv www.nacr.cz; www.icar-us.eu FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH PROJEKTŮ Z PROGRAMŮ EU 2. června 2015, Era svět, Jungmannovo nám.767, Praha 1

Více

Neúřední překlad. Životopis Dr. Paolo Sabbatini

Neúřední překlad. Životopis Dr. Paolo Sabbatini Neúřední překlad Životopis Dr. Paolo Sabbatini Narozen 28. 10. 1955 v Porto Sant Elpidio (AP) Zaměstnanec kulturního odboru Ministerstva zahraničních věcí Italské republiky, v současnosti ředitel Italského

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Národní digitální archiv 9. 11. 2010

Národní digitální archiv 9. 11. 2010 9. 11. 2010 Co je Národní digitální archiv - součást Národního archivu, která - řeší bezpečné, důvěryhodné a dlouhodobé uložení digitálních dokumentů vybraných veřejnými archivy za archiválie - odstraňuje

Více

Otevřený přístup k vědeckým výsledkům v Evropě a v ČR. Jiří Zlatuška Masarykova Univerzita

Otevřený přístup k vědeckým výsledkům v Evropě a v ČR. Jiří Zlatuška Masarykova Univerzita Otevřený přístup k vědeckým výsledkům v Evropě a v ČR Jiří Zlatuška Masarykova Univerzita AF-XXXV 29.11.2012 Sítě a otevřené vztahy Paradigma sítí Otevřenost a mnohost možných interakcí Kombinováno s požadavky

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o D u b l i n u

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o D u b l i n u C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o D u b l i n u Účel cesty: Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Dublinu ve dnech

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu ČSN EN 13185 01 5041 Duben Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method Essais

Více

Mechatronika Modul 11: Evropská migrace

Mechatronika Modul 11: Evropská migrace Mechatronika Modul 11: Evropská migrace Cvičebnice (koncept) Andre Henschke Henschke Consulting, Nĕmecko Evropský koncept pro doplňkovou kvalifikaci mechatronik odborných procovníků v globalizované průmyslové

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group 1 Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014 Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group Ex Libris Ltd., 2014 - Internal and Confidential 3 Společnost Ex Libris Ltd., 2014

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

CIP ICT PSP seminář ke komunitárním programům

CIP ICT PSP seminář ke komunitárním programům CIP ICT PSP seminář ke komunitárním programům Tomáš Mildorf mildorf@centrum.cz Západočeská univerzita v Plzni České centrum pro vědu a společnost econtentplus České centrum pro vědu a společnost CCSS je

Více

Technologická centra krajů Digitalizace a ukládání

Technologická centra krajů Digitalizace a ukládání Technologická centra krajů Digitalizace a ukládání Garantované ukládání dokumentů z hlediska poţadavků typového projektu KDS Roman Kratochvíl, Vladimír Dinuš ICZ a. s. 22.6.2011 DŮVĚRNOST Pro zákazníky

Více