Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb. Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb. Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN"

Transkript

1 Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN

2 Úvod Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukázala, že ani bankovní domy se staletou historií nemusí být bezpečným přístavem pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního křídla Evropy musely být zachraňovány společnými prostředky, dosahovaly české banky ve stress testech obstojných výsledků. Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin. Mnohé z českých podniků zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? Kolikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru. Průzkum proběhl za podpory České asociace treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci. Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová

3 Spokojenost na bankovním trhu Nabídku bankovních služeb na českém trhu hodnotí podniky převážně pozitivně. Za spíše nedostatečnou ji považuje jen 15 % respondentů. Další pětina je s ní zcela spokojena, zbylá většina ji soudí kladně či s menšími výhradami. Nabídku bankovních služeb na českém trhu považujeme za plně dostačující Nabídka, kvalita a dostupnost bankovních služeb se za posledních 5 let znatelně zlepšila 15% 21% Rozhodně ano 15% 14% 1% Rozhodně ano Rozhodně ne Spíše ano Spíše ano 64% Spíše ne 70% Spíše ne Velmi pozitivně hodnotí podniky vývoj na bankovním trhu v uplynulých pěti letech. Jistou dávku nespokojenosti s ním vyjádřilo jen 16 % respondentů. Pravidelný monitoring nabídky finančních produktů a služeb už však provádí menší skupina dotázaných. Celkově, pokud nezohledňujeme velikost podniku, se mu více či méně regulérně věnuje téměř 60 % respondentů, zbylé dvě pětiny mu přikládají spíše méně pozornosti. Mít přehled v nabídce bankovních služeb je důležitější pro větší firmy. Například u malých podniků s obratem pod 100 milionů korun ročně jsou informace o aktuálním stavu a změnách na finančních trzích podstatné jen pro polovinu dotázaných. U firem s obratem přesahujícím 1,5 miliardy ročně je tento poměr spíše 3:1. Aktuální nabídku bankovních služeb pravidelně monitorujeme (dle velikosti podniku) Velikost podniku Méně než 100 mil. CZK mil. CZK 500 mil. - 1 mld. CZK 1 mld. - 1,5 mld. CZK 1,5 mld. CZK a více Rozhodně ne 17% 7% 0% 0% 5% Spíše ne 33% 52% 44% 33% 23% Spíše ano 50% 33% 22% 58% 35% Rozhodně ano 0% 7% 33% 8% 38% Naprostá většina respondentů změnila v uplynulých dvanácti letech svého hlavního bankovního partnera jednou, dvakrát nebo třikrát. Mezi dotázanými se naopak nenašel nikdo, kdo by po tuto dobu zůstal své původní bance loajální až dodnes.

4 Kolikrát Vaše společnost změnila svého hlavního bankovního partnera za posledních 12 let? Jednou 68% Čtyřikrát 2% Dvakrát 19% Šestkrát 1% Třikrát 10% Mezi hlavní faktory, které respondenti označili za potenciální impulsy ke změně své hlavní banky, patří nespokojenost se stávajícím bankovním partnerem, lepší nabídka konkurence či slabé finanční zdraví současné banky. Neméně závažnými důvody by však pro ně mohly být také podmínky financování či nařízení ze strany mateřské společnosti. Které z uvedených faktorů by Vás přiměly ke změně Vaší hlavní banky? 25% 22% 20% 15% 10% 5% 17% 6% 11% 13% 16% 15% 0% Lepší nabídka konkurence Nespokojenost se současnou bankou Pomalá adaptace nových technologií současnou bankou Neosobní přístup současné banky Nařízení mateřské společnosti Vážné finanční problémy či zánik současné banky Podmínky financující banky A které faktory sledují firmy při výběru banky? Mezi nejpodstatnější rysy patří kvalita poskytovaných služeb, finanční stabilita a dobré jméno banky či cenové podmínky. Podniky také oceňují, pokud jim banky dokáží vyjít vstříc se specifickými požadavky a ušít jim služby takzvaně na míru. Méně už dají na doporučení nebo porozumění oboru, ve kterém působí. Také specializované treasury služby ocení spíše velké finanční skupiny. Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 66% 28% 5% 1% Finanční stabilita a dobré jméno banky 62% 35% 3% 0% Cenové podmínky 62% 29% 7% 2% Nabídka služeb na míru 51% 33% 14% 2% Nabídka bankovních systémů 43% 42% 13% 2% Zajištění financování společnosti 25% 35% 22% 18% Banku vybrala mateřská společnost 23% 13% 14% 50% Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 13% 46% 33% 8%

5 Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Specializované služby řízení likvidity a transakcí 7% 41% 32% 20% Doporučení 3% 37% 40% 20% V době výběru banky nebyla jiná možnost 2% 14% 18% 66%

6 Využití a spokojenost s bankovními službami Většina českých podniků spolupracuje s více než jednou bankou. Nejčastěji firmy využívají služeb dvou finančních domů, výjimkou ale není ani 5 a více bankovních partnerů. S kolika bankami Vaše společnost spolupracuje? S kolika 35% bankami vaše 31% více společnost 30% spolupracuje? než 5 Méně než 25% 100 mil. CZK 50% 17% 33% 19% 20% mil. CZK 15% 15% 48% 19% 19% 15% 500 mil. 10% - 1 mld. CZK 22% 22% 11% 22% 11% 11% 17% 18% 1 mld. - 5% 1,5 mld. CZK 8% 33% 25% 25% 8% 0% 1,5 mld. CZK a více 5% 25% 15% 18% 3% 35% a více Počet bank, se kterými firmy spolupracují, také roste s velikostí podniku. Polovina firem s obratem nižším než 100 milionů korun udržuje vztahy jen s jednou bankou, kdežto podniků s tržbami přesahujícími 1,5 miliardy korun, které spolupracují pouze s jedinou bankou, je desetkrát méně. Nejčastějším důvodem pro využívání služeb více bank je pro podniky možnost diverzifikace, kterou jako odpověď uvedlo 48 % respondentů. V širším portfoliu bankovních partnerů firmy dále hledají snazší přístup k úvěrům (34 %) a zjednodušení platebního styku (32 %). Lákavá je také specializace mezi institucemi (29 %). Častou roli hrálo i rozšíření působnosti na zahraniční trhy a nutnost spolupráce s tamními bankami (25 %). Ne tolik už podniky hledí na regulatorní a legislativní prostředí, které je důležitým faktorem pro méně než 10 % dotázaných. České podniky poptávají široké portfolio bankovních produktů a služeb. Mezi nejžádanější patří cizoměnové účty, kreditní karty či kontokorentní úvěry. Zájem je také o dokumentární platby a hypoteční úvěry. Tyto nástroje však nacházejí uplatnění jen ve specifických situacích, a tak jsou také pochopitelně méně žádané. Jak ukazuje následující graf, který porovnává poptávku po různých bankovních produktech ze strany menších (roční obrat pod 500 milionů korun) a větších podniků (více než 500 milionů korun), portfolio nejvíce žádaných nástrojů je u obou skupin shodné (celkem bylo na výběr z 22 produktů). Velké podniky je však využívají častěji než podniky s menšími tržbami.

7 Velký rozdíl je patrný například u revolvingových úvěrů, které zajímají spíše velké podniky, kdežto mezi malými podniky příliš populární nejsou. Naopak značný zájem u obou skupin je možné pozorovat u vedení cizoměnových účtů, kontokorentních úvěrů nebo kreditních karet. Který bankovní produkt Vaše společnost využívá? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82% 64% Velké podniky Malé podniky 66% 61% 56% 54% 43% 43% 38% 38% 34% 31% 23% 26% 23% 18% Firmy spolupracují s bankami z řady důvodů. Mezi ty nejdůležitější zařadili respondenti možnost financování provozu podniku, řízení likvidity a financování investic. Naopak stále ne příliš populární jsou služby jako investiční bankovnictví nebo řízení kreditních rizik, které za podstatné označila méně než třetina podniků. Řízení likvidity 49% Trade & Export Finance 33% 31% Investiční bankovnictví Řízení kreditních rizik 29% 48% 63% Financování provozu Financování investic Ve stejném pořadí také respondenti vnímají potřebu uvedené služby zlepšit. Téměř třetina z nich by nejvíce ocenila kvalitnější možnosti financování provozu, pětina považuje za nejpalčivější téma řízení likvidity a financování investic.

8 Velmi podobná je také skladba preferencí u velkých a malých podniků. Mezi nejžádanějšími službami se opět nachází financování provozu a investic. V jedné položce lze však pozorovat zřetelný rozdíl. Jedná se o řízení likvidity podniku. Mezi firmami s obratem nižším než 500 milionů korun tuto položku označilo jen 9 % účastníků průzkumu. Mezi podniky s obratem převyšujícím 500 milionů korun je poptávka po zlepšení nabídky těchto služeb na bankovním trhu naopak prioritou. Vyslovila se pro ni téměř třetina dotázaných. Komunikace s bankou Ačkoliv jsou moderní přístupy ke komunikaci s bankou jako internetové bankovnictví či ová komunikace velmi populární mezi podniky, osobní kontakt úplně nahradit nedokáží. Z uvedeného grafu je to zřejmé. Přestože na bankovní pobočky chodí jen čtvrtina respondentů, s firemním bankéřem se jich setkávají necelé tři čtvrtiny z nich. Kterými kanály komunikujete s Vaší bankou? Internetové bankovnictví Firemní bankéř ová komunikace Osobní návštěva pobočky SWIFT Host-to-host connectivity Mobilní bankovnictví Telebanking 2% 7% 6% 21% 27% 66% 73% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Specializované treasury služby Je výjimkou, když si firmy vystačí pouze s jediným bankovním účtem. V případě našeho průzkumu to platí jen pro 5 % respondentů. Nejčastěji společnosti operují s třemi až sedmi účty, přičemž do tohoto intervalu spadá více než polovina testovaného vzorku (52 %). Z grafu níže je patrné, že od této hranice Obrat společnosti (průměrný počet účtů, levá osa, plná čára) Méně než 500 mil 0,5-1,5 mld. Více než 1,5 mld. 14,2 7,5 6,1 Více než 30: 7 % 2% 0% Obrat společnosti (průměrný počet účtů, levá osa, plná čára) 14% 12% 10% 8% 6% 4% četnost rychle klesá a vedení většího počtu bankovních účtů je spíše výjimkou. Nad 30 bankovních účtů už vede jen 7 % dotázaných. Z grafu je dále zřejmý vztah mezi velikostí podniku z pohledu ročního obratu a průměrného množství vedených bankovních účtů. Pozitivní závislost vyjadřuje rostoucí spojnicový graf, ke kterému se váže horní horizontální a levá vertikální osa. 100% Růst mezinárodního obchodu a silnější propojení exportu Česka se zahraničím si vyžaduje udržovat prostředky také v cizích měnách. Náš průzkum ukázal, že 80% 60% 50% bez deviz se obejde jen 9 % 40% respondentů, zbývající podniky již cizoměnové účty potřebují. Mezi nimi hrají prim eurové účty, které vede přes 20% 0% 90 % dotázaných. Další důležitou měnou je dolar (50 % dotázaných). Ostatní měny již tak zastoupeny nejsou. Nad 10 % se už dostala jen libra a polský zlotý. Při správě peněžních prostředků využívají firmy specializovaných finančních služeb a produktů. K běžně poptávaným patří měnové či úrokové deriváty, ostatní derivátové kontrakty a další nástroje už příliš žádané nejsou. 91% Jaké cizoměnové účty využíváte? 14% 11% 5% 5% 3% 13% EUR USD PLN GBP RON HUF RUB Jiné

10 Správa peněžních prostředků Měnové deriváty 87% Opce 2% Úrokové deriváty 76% Vklady a CP 2% Komoditní deriváty 10% Custody služby 2% Termínovaný účet 2% Cash pooling 2% Stejně tak by si však české firmy přály vidět zlepšení v těchto produktech. Téměř 40 % z nich by nejvíce ocenilo lepší nabídku měnových a úrokových derivátů, ostatní položky vyšly opět jako nevýznamné. Různý je také přístup podniků k řízení peněžních prostředků z hlediska použité technologie. Nejčastěji je však realizován skrze multicash platformy umožňující obsluhu mnoha účtů v domácích i různých měnách. Tento způsob správy preferují dvě třetiny respondentů. V menším množství případů také podniky sahají po mobilních aplikacích nebo pracují s host to host treasury stanicemi. Necelá třetina dotázaných pracuje s jinou platformou. 80% 60% 40% 20% 0% Kterými kanály přistupujete k bankoním službám? 66% 32% 16% 15% Multicash Jiné Treasury Mobilní aplikace workstation (host-to-host) 24% 11% Který Vám nejvíce vyhovuje 7% 58% Multicash Jiný Treasury workstation Mobilní aplikace

11 Spolupráce s bankami Ve finančním světě hrají ve spolupráci s českými podniky stále hlavní roli banky. Jen třináct procent z dotázaných totiž uvedlo, že někdy využilo služeb nebankovních institucí například pro obchodování na FX trhu nebo pro provádění přeshraničních plateb. Níže uvádíme list bank, se kterými respondenti průzkumu v minulosti spolupracovali. Se kterými bankami jste již spolupracovali? Komerční banka 83% ČSOB 74% Česká spořitelna 58% UniCredit Bank 52% Citibank 44% Raiffeisenbank 43% GE Money Bank 16% Deutsche Bank 16% ING Bank 10% Sberbank CZ 9% HSBC 8% COMMERZBANK AG 8% Royal Bank of Scotland 7% mbank 6% J&T Banka 5% ABN AMRO 4% Expobank CZ 4% VÚB 2% Fio banka 2% Následující banky označilo jen 1 % respondentů: Air Bank, Credit Agricole, Calyon, HVB, Equa bank, Barclays, SMBC, Credit Lyonnaisse, Union banka, Volksbank, KH Bank (KBC Group),Citibank, LBBW, BTM, Lloyds, Citfin, ebanka, PPF banka.

12 Rozdělení respondentů průzkumu Celkový počet respondentů: n=100 Dle ročního obratu: Jaký je roční obrat Vaší společnosti? Méně než 100 mil. 12% mil. 27% 500 mil. - 1 mld. 9% 1 mld. - 1,5 mld. 12% Více než 1,5 mld. 40% Podle území, na kterém podnik působí: Na ktetém území působí vaše společnost? Domácí trh (ČR) 75% Evropský trh (EU 28) 70% Světový trh - Rusko 28% Světový trh - Asie 23% Světový trh - Ostatní 14% Světový trh - Jižní a Severní Amerika 3% Podle typu vlastnictví společnosti: Charakterizujte Vaši společnost z hlediska vlastnictví. Tuzemský vlastník 46% Zahraniční vlastník 43% Člen skupiny podniků 15% Samostatný podnik 8% Dle odvětví podnikání: V jakém oboru podniká Vaše společnost? Strojírenství 22% Ostatní 18% Zpracovatelský průmysl 14% Informační a komunikační činnosti 9% Energetika 7% Velkoobchod a maloobchod 6% Stavebnictví 6% Peněžnictví a pojišťovnictví 5% Doprava a skladování 4% Ubytování, stravování a pohostinství 3%

13 Profily podniků dle velikosti ročního obratu Podniky s ročním obratem nižším než 500 milionů korun Malé podniky spolupracují s méně než čtyřmi bankami. Většinou se jedná o jednu nebo dvě banky. Počet bank Podíl respondentů 26% 38% 23% 13% U těchto bank pak v průměru vedou 5 běžných účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají cizoměnové účty, kontokorentní úvěry a kreditní karty. Poptávané produkty Cizoměnový účet 64% Kontokorentní úvěr 56% Kreditní karta 54% Investiční úvěr 38% Poradenství 26% Z cizích měn české podniky nejvíce pracují s eury (85%) a s americkými dolary (33%). Výjimečně potom polským zlotým nebo britskými librami. S bankami v rámci malých společností nejčastěji komunikuje finanční manažer nebo ředitel: Zodpovědná osoba Finanční manažer/ředitel 54% Ředitel společnosti 27% Hlavní účetní 13% o Často však tuto starost sdílí více pracovníků Finanční manažer/ředitel, Ředitel společnosti 13% Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní 10% Ředitel společnosti, Hlavní účetní 5% Malé podniky považují nabídku bankovních služeb za poměrně dostačující. Úplnou nespokojenost nevyslovil žádný s respondentů.

14 Nabídku bankovních služeb na českém trhu považujeme za plně dostačující Rozhodně ano 15% Spíše ano 66% Spíše ne 17% Při výběru banky se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu nabízených služeb a finanční zdraví a reputaci banky. Důležité jsou pro ně také cenové poměry a možnost kastomizace služeb. Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 59% 38% 3% 0% Finanční stabilita a dobré jméno banky 59% 38% 3% 0% Cenové podmínky 54% 31% 10% 5% Nabídka bankovních systémů 44% 33% 23% 0% Nabídka služeb na míru 46% 36% 18% 0% Zajištění financování společnosti 31% 36% 18% 15% Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 13% 3% 5% 79% Banku vybrala mateřská společnost 18% 44% 26% 13% Specializované služby řízení likvidity a transakcí 3% 28% 44% 26% Doporučení 3% 36% 38% 23% V době výběru banky nebyla jiná možnost 0% 13% 26% 62% Nabídku bankovních služeb však malé podniky příliš nesledují. Více než polovina se o ni spíše nezajímá nebo ji nezkoumá vůbec. O sofistikovanější finanční služby není u menších firem valný zájem. Kolem 40 % respondentů využívá úrokové a měnové deriváty. Nejvíce by malé firmy uvítaly zlepšení v oblasti financování provozu či investic Prostor pro zlepšení nabídky bankovních služeb Podíl respondentů Financování provozu 34% Financování investic 22% Trade & Export Finance 13% Investiční bankovnictví 13%

15 Podniky s ročním obratem vyšším než 500 milionů korun Velké podniky nejčastěji spolupracují s dvěma bankami. Vyšší čísla však nejsou výjimkou, pětina respondentů pracuje se čtyřmi bankami a dalších 30% dotázaných operuje s pěti či více. Počet bank a více Podíl respondentů 8% 26% 16% 20% 30% U těchto bank poté vedou v průměru 12 účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají ciziměnové účty, kontokorentní úvěry či kreditní platby. Na rozdíl od malých podniků, u velkých firem také evidujeme zájem o revolvingové úvěry. Poptávané produkty Cizoměnový účet 82% Kontokorentní úvěr 66% Kreditní karta 61% Revolvingový úvěr 43% Investiční úvěr 43% Skladba měn, ve kterých velké podniky vedou bankovní účty, je již pestřejší než v případě malých firem. I zde hrají prim euro a americký dolar, častěji je ale doplňují další měny polský zlotý, libra, ruský rubl nebo maďarský forint. Měny bankovních účtů EUR 95% USD 61% PLN 18% GBP 15% RON (Rumunský nový lei) 8% HUF (Maďarský forint) 7% RUB (Rubl) 5% Stejně jako u malých podniků i v tomto případě zajišťuje komunikaci s bankami nejčastěji finanční manažer nebo ředitel. Změnou však je, že do spolupráce s bankovními partnery častěji vstupují pracovníci treasury. Zodpovědná osoba Finanční manažer/ředitel 85% Pracovník treasury 36% Hlavní účetní 13%

16 Komunikaci s bankami je také často v kompetenci více zaměstnanců Finanční manažer/ředitel, Pracovník treasury 21% Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní 8% Nabídku služeb na bankovním trhu považují velké podniky za spíše dostačující. Vyloženě nespokojený nebyl žádný z respondentů Spokojenost s nabídkou bankovních služeb Spíše ano 62% Rozhodně ano 25% Spíše ne 13% Oproti malým podnikům se také o nabídku na bankovním trhu více zajímají. Monitorujete pravidelně nabídku bankovních služeb? Spíše ano 38% Rozhodně ano 31% Spíše ne 28% Rozhodně ne 3% Při výběru bankovních partnerů se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu poskytovaných služeb, cenové podmínky a finanční stabilitu banky. Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 70% 21% 7% 2% Cenové podmínky 64% 33% 3% 0% Finanční stabilita a dobré jméno banky 67% 28% 5% 0% Nabídka služeb na míru 56% 33% 8% 3% Nabídka bankovních systémů 41% 46% 10% 3% Banku vybrala mateřská společnost 21% 34% 23% 20% Zajištění financování společnosti 30% 20% 20% 31% Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 10% 48% 38% 5% Specializované služby řízení likvidity a transakcí 10% 49% 25% 16% Doporučení 3% 38% 41% 18% V době výběru banky nebyla jiná možnost 3% 15% 13% 69% Ze specializovaných služeb velké podniky poptávají především měnové (62%) a úrokové (36%) deriváty. Ostatní nástroje jako opce, forwardy či cash pooling jen zřídka.

17 Zlepšení nabídky služeb by velké podniky uvítaly nejvíce v oblasti řízení likvidity, financování provozu a investic. Naopak dostatečnou nabídku pociťují u investičního bankovnictví či řízení kurzových rizik. Prostor pro zlepšení bankovních služeb Řízení likvidity 32% Financování provozu 25% Financování investic 16% Řízení kreditních rizik 10%

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 22 % 4 % 6167% % 6 % 61 % Velké podniky 4 % 43 % 6 44% % 43 % 38 %11 3%8 % 23 % 23 % 186% 8% 1 % Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 106-cafinews-priloha-r04.indd c1 64 9. 4. 201 11:2:49 1

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků 15. Výsledky průzkumu č. 15 AMSP ČR Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků Zadání průzkumu Průzkum je zaměřen na postoj malých a středních podniků k finančnímu plánování

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Porovnání poplatků a služeb spojených s běžným bankovním účtem v ČR a ve VB. Ondřej Filip, BA (Hons)

Porovnání poplatků a služeb spojených s běžným bankovním účtem v ČR a ve VB. Ondřej Filip, BA (Hons) Porovnání poplatků a služeb spojených s běžným bankovním účtem v ČR a ve VB Ondřej Filip, BA (Hons) Bakalářské práce 2010 ABSTRAKT Každá z bank má jinak nastavenou politiku v případě účtování poplatků,

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Novinky v bankovních produktech případová studie

Novinky v bankovních produktech případová studie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Novinky v bankovních produktech případová studie Diplomová práce Autor: Ondřej Čech Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha duben,

Více

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní.

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní. ceny hospodářských novin BANKY A POJIŠŤOVNY Nejlepší banka 2013 ČSOB Nejlepší životní 2013 Allianz Nejlepší neživotní 2013 Kooperativa Pavel Kavánek předseda a generální ředitel Jakub Strnad předseda Martin

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708

_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708 česká exportní banka czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export ank czech export bank czech

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Vize a mise Dlouhodobě

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce Výroční zpráva Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce našich lidí. Poděkování patří také našim

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR (Bakalářská práce) Autor: Hana Vitovská Vedoucí práce: Ing. Ján

Více

Alternativní kanály bankovních služeb

Alternativní kanály bankovních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Alternativní kanály bankovních služeb Bakalářská práce Autor: Radim Štantejský Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. František

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Finanční skupina UnitCredit Bank CZ

Finanční skupina UnitCredit Bank CZ Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční skupina UnitCredit Bank CZ Diplomová práce Autor: Taťána Vrchlavská Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví Magisterské prezenční studium Bc. Šárka Chadtová Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Tomáš Ponížil

Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Tomáš Ponížil Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Tomáš Ponížil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. V

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více