Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb. Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb. Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN"

Transkript

1 Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN

2 Úvod Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukázala, že ani bankovní domy se staletou historií nemusí být bezpečným přístavem pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního křídla Evropy musely být zachraňovány společnými prostředky, dosahovaly české banky ve stress testech obstojných výsledků. Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin. Mnohé z českých podniků zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? Kolikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru. Průzkum proběhl za podpory České asociace treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci. Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová

3 Spokojenost na bankovním trhu Nabídku bankovních služeb na českém trhu hodnotí podniky převážně pozitivně. Za spíše nedostatečnou ji považuje jen 15 % respondentů. Další pětina je s ní zcela spokojena, zbylá většina ji soudí kladně či s menšími výhradami. Nabídku bankovních služeb na českém trhu považujeme za plně dostačující Nabídka, kvalita a dostupnost bankovních služeb se za posledních 5 let znatelně zlepšila 15% 21% Rozhodně ano 15% 14% 1% Rozhodně ano Rozhodně ne Spíše ano Spíše ano 64% Spíše ne 70% Spíše ne Velmi pozitivně hodnotí podniky vývoj na bankovním trhu v uplynulých pěti letech. Jistou dávku nespokojenosti s ním vyjádřilo jen 16 % respondentů. Pravidelný monitoring nabídky finančních produktů a služeb už však provádí menší skupina dotázaných. Celkově, pokud nezohledňujeme velikost podniku, se mu více či méně regulérně věnuje téměř 60 % respondentů, zbylé dvě pětiny mu přikládají spíše méně pozornosti. Mít přehled v nabídce bankovních služeb je důležitější pro větší firmy. Například u malých podniků s obratem pod 100 milionů korun ročně jsou informace o aktuálním stavu a změnách na finančních trzích podstatné jen pro polovinu dotázaných. U firem s obratem přesahujícím 1,5 miliardy ročně je tento poměr spíše 3:1. Aktuální nabídku bankovních služeb pravidelně monitorujeme (dle velikosti podniku) Velikost podniku Méně než 100 mil. CZK mil. CZK 500 mil. - 1 mld. CZK 1 mld. - 1,5 mld. CZK 1,5 mld. CZK a více Rozhodně ne 17% 7% 0% 0% 5% Spíše ne 33% 52% 44% 33% 23% Spíše ano 50% 33% 22% 58% 35% Rozhodně ano 0% 7% 33% 8% 38% Naprostá většina respondentů změnila v uplynulých dvanácti letech svého hlavního bankovního partnera jednou, dvakrát nebo třikrát. Mezi dotázanými se naopak nenašel nikdo, kdo by po tuto dobu zůstal své původní bance loajální až dodnes.

4 Kolikrát Vaše společnost změnila svého hlavního bankovního partnera za posledních 12 let? Jednou 68% Čtyřikrát 2% Dvakrát 19% Šestkrát 1% Třikrát 10% Mezi hlavní faktory, které respondenti označili za potenciální impulsy ke změně své hlavní banky, patří nespokojenost se stávajícím bankovním partnerem, lepší nabídka konkurence či slabé finanční zdraví současné banky. Neméně závažnými důvody by však pro ně mohly být také podmínky financování či nařízení ze strany mateřské společnosti. Které z uvedených faktorů by Vás přiměly ke změně Vaší hlavní banky? 25% 22% 20% 15% 10% 5% 17% 6% 11% 13% 16% 15% 0% Lepší nabídka konkurence Nespokojenost se současnou bankou Pomalá adaptace nových technologií současnou bankou Neosobní přístup současné banky Nařízení mateřské společnosti Vážné finanční problémy či zánik současné banky Podmínky financující banky A které faktory sledují firmy při výběru banky? Mezi nejpodstatnější rysy patří kvalita poskytovaných služeb, finanční stabilita a dobré jméno banky či cenové podmínky. Podniky také oceňují, pokud jim banky dokáží vyjít vstříc se specifickými požadavky a ušít jim služby takzvaně na míru. Méně už dají na doporučení nebo porozumění oboru, ve kterém působí. Také specializované treasury služby ocení spíše velké finanční skupiny. Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 66% 28% 5% 1% Finanční stabilita a dobré jméno banky 62% 35% 3% 0% Cenové podmínky 62% 29% 7% 2% Nabídka služeb na míru 51% 33% 14% 2% Nabídka bankovních systémů 43% 42% 13% 2% Zajištění financování společnosti 25% 35% 22% 18% Banku vybrala mateřská společnost 23% 13% 14% 50% Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 13% 46% 33% 8%

5 Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Specializované služby řízení likvidity a transakcí 7% 41% 32% 20% Doporučení 3% 37% 40% 20% V době výběru banky nebyla jiná možnost 2% 14% 18% 66%

6 Využití a spokojenost s bankovními službami Většina českých podniků spolupracuje s více než jednou bankou. Nejčastěji firmy využívají služeb dvou finančních domů, výjimkou ale není ani 5 a více bankovních partnerů. S kolika bankami Vaše společnost spolupracuje? S kolika 35% bankami vaše 31% více společnost 30% spolupracuje? než 5 Méně než 25% 100 mil. CZK 50% 17% 33% 19% 20% mil. CZK 15% 15% 48% 19% 19% 15% 500 mil. 10% - 1 mld. CZK 22% 22% 11% 22% 11% 11% 17% 18% 1 mld. - 5% 1,5 mld. CZK 8% 33% 25% 25% 8% 0% 1,5 mld. CZK a více 5% 25% 15% 18% 3% 35% a více Počet bank, se kterými firmy spolupracují, také roste s velikostí podniku. Polovina firem s obratem nižším než 100 milionů korun udržuje vztahy jen s jednou bankou, kdežto podniků s tržbami přesahujícími 1,5 miliardy korun, které spolupracují pouze s jedinou bankou, je desetkrát méně. Nejčastějším důvodem pro využívání služeb více bank je pro podniky možnost diverzifikace, kterou jako odpověď uvedlo 48 % respondentů. V širším portfoliu bankovních partnerů firmy dále hledají snazší přístup k úvěrům (34 %) a zjednodušení platebního styku (32 %). Lákavá je také specializace mezi institucemi (29 %). Častou roli hrálo i rozšíření působnosti na zahraniční trhy a nutnost spolupráce s tamními bankami (25 %). Ne tolik už podniky hledí na regulatorní a legislativní prostředí, které je důležitým faktorem pro méně než 10 % dotázaných. České podniky poptávají široké portfolio bankovních produktů a služeb. Mezi nejžádanější patří cizoměnové účty, kreditní karty či kontokorentní úvěry. Zájem je také o dokumentární platby a hypoteční úvěry. Tyto nástroje však nacházejí uplatnění jen ve specifických situacích, a tak jsou také pochopitelně méně žádané. Jak ukazuje následující graf, který porovnává poptávku po různých bankovních produktech ze strany menších (roční obrat pod 500 milionů korun) a větších podniků (více než 500 milionů korun), portfolio nejvíce žádaných nástrojů je u obou skupin shodné (celkem bylo na výběr z 22 produktů). Velké podniky je však využívají častěji než podniky s menšími tržbami.

7 Velký rozdíl je patrný například u revolvingových úvěrů, které zajímají spíše velké podniky, kdežto mezi malými podniky příliš populární nejsou. Naopak značný zájem u obou skupin je možné pozorovat u vedení cizoměnových účtů, kontokorentních úvěrů nebo kreditních karet. Který bankovní produkt Vaše společnost využívá? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82% 64% Velké podniky Malé podniky 66% 61% 56% 54% 43% 43% 38% 38% 34% 31% 23% 26% 23% 18% Firmy spolupracují s bankami z řady důvodů. Mezi ty nejdůležitější zařadili respondenti možnost financování provozu podniku, řízení likvidity a financování investic. Naopak stále ne příliš populární jsou služby jako investiční bankovnictví nebo řízení kreditních rizik, které za podstatné označila méně než třetina podniků. Řízení likvidity 49% Trade & Export Finance 33% 31% Investiční bankovnictví Řízení kreditních rizik 29% 48% 63% Financování provozu Financování investic Ve stejném pořadí také respondenti vnímají potřebu uvedené služby zlepšit. Téměř třetina z nich by nejvíce ocenila kvalitnější možnosti financování provozu, pětina považuje za nejpalčivější téma řízení likvidity a financování investic.

8 Velmi podobná je také skladba preferencí u velkých a malých podniků. Mezi nejžádanějšími službami se opět nachází financování provozu a investic. V jedné položce lze však pozorovat zřetelný rozdíl. Jedná se o řízení likvidity podniku. Mezi firmami s obratem nižším než 500 milionů korun tuto položku označilo jen 9 % účastníků průzkumu. Mezi podniky s obratem převyšujícím 500 milionů korun je poptávka po zlepšení nabídky těchto služeb na bankovním trhu naopak prioritou. Vyslovila se pro ni téměř třetina dotázaných. Komunikace s bankou Ačkoliv jsou moderní přístupy ke komunikaci s bankou jako internetové bankovnictví či ová komunikace velmi populární mezi podniky, osobní kontakt úplně nahradit nedokáží. Z uvedeného grafu je to zřejmé. Přestože na bankovní pobočky chodí jen čtvrtina respondentů, s firemním bankéřem se jich setkávají necelé tři čtvrtiny z nich. Kterými kanály komunikujete s Vaší bankou? Internetové bankovnictví Firemní bankéř ová komunikace Osobní návštěva pobočky SWIFT Host-to-host connectivity Mobilní bankovnictví Telebanking 2% 7% 6% 21% 27% 66% 73% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Specializované treasury služby Je výjimkou, když si firmy vystačí pouze s jediným bankovním účtem. V případě našeho průzkumu to platí jen pro 5 % respondentů. Nejčastěji společnosti operují s třemi až sedmi účty, přičemž do tohoto intervalu spadá více než polovina testovaného vzorku (52 %). Z grafu níže je patrné, že od této hranice Obrat společnosti (průměrný počet účtů, levá osa, plná čára) Méně než 500 mil 0,5-1,5 mld. Více než 1,5 mld. 14,2 7,5 6,1 Více než 30: 7 % 2% 0% Obrat společnosti (průměrný počet účtů, levá osa, plná čára) 14% 12% 10% 8% 6% 4% četnost rychle klesá a vedení většího počtu bankovních účtů je spíše výjimkou. Nad 30 bankovních účtů už vede jen 7 % dotázaných. Z grafu je dále zřejmý vztah mezi velikostí podniku z pohledu ročního obratu a průměrného množství vedených bankovních účtů. Pozitivní závislost vyjadřuje rostoucí spojnicový graf, ke kterému se váže horní horizontální a levá vertikální osa. 100% Růst mezinárodního obchodu a silnější propojení exportu Česka se zahraničím si vyžaduje udržovat prostředky také v cizích měnách. Náš průzkum ukázal, že 80% 60% 50% bez deviz se obejde jen 9 % 40% respondentů, zbývající podniky již cizoměnové účty potřebují. Mezi nimi hrají prim eurové účty, které vede přes 20% 0% 90 % dotázaných. Další důležitou měnou je dolar (50 % dotázaných). Ostatní měny již tak zastoupeny nejsou. Nad 10 % se už dostala jen libra a polský zlotý. Při správě peněžních prostředků využívají firmy specializovaných finančních služeb a produktů. K běžně poptávaným patří měnové či úrokové deriváty, ostatní derivátové kontrakty a další nástroje už příliš žádané nejsou. 91% Jaké cizoměnové účty využíváte? 14% 11% 5% 5% 3% 13% EUR USD PLN GBP RON HUF RUB Jiné

10 Správa peněžních prostředků Měnové deriváty 87% Opce 2% Úrokové deriváty 76% Vklady a CP 2% Komoditní deriváty 10% Custody služby 2% Termínovaný účet 2% Cash pooling 2% Stejně tak by si však české firmy přály vidět zlepšení v těchto produktech. Téměř 40 % z nich by nejvíce ocenilo lepší nabídku měnových a úrokových derivátů, ostatní položky vyšly opět jako nevýznamné. Různý je také přístup podniků k řízení peněžních prostředků z hlediska použité technologie. Nejčastěji je však realizován skrze multicash platformy umožňující obsluhu mnoha účtů v domácích i různých měnách. Tento způsob správy preferují dvě třetiny respondentů. V menším množství případů také podniky sahají po mobilních aplikacích nebo pracují s host to host treasury stanicemi. Necelá třetina dotázaných pracuje s jinou platformou. 80% 60% 40% 20% 0% Kterými kanály přistupujete k bankoním službám? 66% 32% 16% 15% Multicash Jiné Treasury Mobilní aplikace workstation (host-to-host) 24% 11% Který Vám nejvíce vyhovuje 7% 58% Multicash Jiný Treasury workstation Mobilní aplikace

11 Spolupráce s bankami Ve finančním světě hrají ve spolupráci s českými podniky stále hlavní roli banky. Jen třináct procent z dotázaných totiž uvedlo, že někdy využilo služeb nebankovních institucí například pro obchodování na FX trhu nebo pro provádění přeshraničních plateb. Níže uvádíme list bank, se kterými respondenti průzkumu v minulosti spolupracovali. Se kterými bankami jste již spolupracovali? Komerční banka 83% ČSOB 74% Česká spořitelna 58% UniCredit Bank 52% Citibank 44% Raiffeisenbank 43% GE Money Bank 16% Deutsche Bank 16% ING Bank 10% Sberbank CZ 9% HSBC 8% COMMERZBANK AG 8% Royal Bank of Scotland 7% mbank 6% J&T Banka 5% ABN AMRO 4% Expobank CZ 4% VÚB 2% Fio banka 2% Následující banky označilo jen 1 % respondentů: Air Bank, Credit Agricole, Calyon, HVB, Equa bank, Barclays, SMBC, Credit Lyonnaisse, Union banka, Volksbank, KH Bank (KBC Group),Citibank, LBBW, BTM, Lloyds, Citfin, ebanka, PPF banka.

12 Rozdělení respondentů průzkumu Celkový počet respondentů: n=100 Dle ročního obratu: Jaký je roční obrat Vaší společnosti? Méně než 100 mil. 12% mil. 27% 500 mil. - 1 mld. 9% 1 mld. - 1,5 mld. 12% Více než 1,5 mld. 40% Podle území, na kterém podnik působí: Na ktetém území působí vaše společnost? Domácí trh (ČR) 75% Evropský trh (EU 28) 70% Světový trh - Rusko 28% Světový trh - Asie 23% Světový trh - Ostatní 14% Světový trh - Jižní a Severní Amerika 3% Podle typu vlastnictví společnosti: Charakterizujte Vaši společnost z hlediska vlastnictví. Tuzemský vlastník 46% Zahraniční vlastník 43% Člen skupiny podniků 15% Samostatný podnik 8% Dle odvětví podnikání: V jakém oboru podniká Vaše společnost? Strojírenství 22% Ostatní 18% Zpracovatelský průmysl 14% Informační a komunikační činnosti 9% Energetika 7% Velkoobchod a maloobchod 6% Stavebnictví 6% Peněžnictví a pojišťovnictví 5% Doprava a skladování 4% Ubytování, stravování a pohostinství 3%

13 Profily podniků dle velikosti ročního obratu Podniky s ročním obratem nižším než 500 milionů korun Malé podniky spolupracují s méně než čtyřmi bankami. Většinou se jedná o jednu nebo dvě banky. Počet bank Podíl respondentů 26% 38% 23% 13% U těchto bank pak v průměru vedou 5 běžných účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají cizoměnové účty, kontokorentní úvěry a kreditní karty. Poptávané produkty Cizoměnový účet 64% Kontokorentní úvěr 56% Kreditní karta 54% Investiční úvěr 38% Poradenství 26% Z cizích měn české podniky nejvíce pracují s eury (85%) a s americkými dolary (33%). Výjimečně potom polským zlotým nebo britskými librami. S bankami v rámci malých společností nejčastěji komunikuje finanční manažer nebo ředitel: Zodpovědná osoba Finanční manažer/ředitel 54% Ředitel společnosti 27% Hlavní účetní 13% o Často však tuto starost sdílí více pracovníků Finanční manažer/ředitel, Ředitel společnosti 13% Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní 10% Ředitel společnosti, Hlavní účetní 5% Malé podniky považují nabídku bankovních služeb za poměrně dostačující. Úplnou nespokojenost nevyslovil žádný s respondentů.

14 Nabídku bankovních služeb na českém trhu považujeme za plně dostačující Rozhodně ano 15% Spíše ano 66% Spíše ne 17% Při výběru banky se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu nabízených služeb a finanční zdraví a reputaci banky. Důležité jsou pro ně také cenové poměry a možnost kastomizace služeb. Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 59% 38% 3% 0% Finanční stabilita a dobré jméno banky 59% 38% 3% 0% Cenové podmínky 54% 31% 10% 5% Nabídka bankovních systémů 44% 33% 23% 0% Nabídka služeb na míru 46% 36% 18% 0% Zajištění financování společnosti 31% 36% 18% 15% Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 13% 3% 5% 79% Banku vybrala mateřská společnost 18% 44% 26% 13% Specializované služby řízení likvidity a transakcí 3% 28% 44% 26% Doporučení 3% 36% 38% 23% V době výběru banky nebyla jiná možnost 0% 13% 26% 62% Nabídku bankovních služeb však malé podniky příliš nesledují. Více než polovina se o ni spíše nezajímá nebo ji nezkoumá vůbec. O sofistikovanější finanční služby není u menších firem valný zájem. Kolem 40 % respondentů využívá úrokové a měnové deriváty. Nejvíce by malé firmy uvítaly zlepšení v oblasti financování provozu či investic Prostor pro zlepšení nabídky bankovních služeb Podíl respondentů Financování provozu 34% Financování investic 22% Trade & Export Finance 13% Investiční bankovnictví 13%

15 Podniky s ročním obratem vyšším než 500 milionů korun Velké podniky nejčastěji spolupracují s dvěma bankami. Vyšší čísla však nejsou výjimkou, pětina respondentů pracuje se čtyřmi bankami a dalších 30% dotázaných operuje s pěti či více. Počet bank a více Podíl respondentů 8% 26% 16% 20% 30% U těchto bank poté vedou v průměru 12 účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají ciziměnové účty, kontokorentní úvěry či kreditní platby. Na rozdíl od malých podniků, u velkých firem také evidujeme zájem o revolvingové úvěry. Poptávané produkty Cizoměnový účet 82% Kontokorentní úvěr 66% Kreditní karta 61% Revolvingový úvěr 43% Investiční úvěr 43% Skladba měn, ve kterých velké podniky vedou bankovní účty, je již pestřejší než v případě malých firem. I zde hrají prim euro a americký dolar, častěji je ale doplňují další měny polský zlotý, libra, ruský rubl nebo maďarský forint. Měny bankovních účtů EUR 95% USD 61% PLN 18% GBP 15% RON (Rumunský nový lei) 8% HUF (Maďarský forint) 7% RUB (Rubl) 5% Stejně jako u malých podniků i v tomto případě zajišťuje komunikaci s bankami nejčastěji finanční manažer nebo ředitel. Změnou však je, že do spolupráce s bankovními partnery častěji vstupují pracovníci treasury. Zodpovědná osoba Finanční manažer/ředitel 85% Pracovník treasury 36% Hlavní účetní 13%

16 Komunikaci s bankami je také často v kompetenci více zaměstnanců Finanční manažer/ředitel, Pracovník treasury 21% Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní 8% Nabídku služeb na bankovním trhu považují velké podniky za spíše dostačující. Vyloženě nespokojený nebyl žádný z respondentů Spokojenost s nabídkou bankovních služeb Spíše ano 62% Rozhodně ano 25% Spíše ne 13% Oproti malým podnikům se také o nabídku na bankovním trhu více zajímají. Monitorujete pravidelně nabídku bankovních služeb? Spíše ano 38% Rozhodně ano 31% Spíše ne 28% Rozhodně ne 3% Při výběru bankovních partnerů se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu poskytovaných služeb, cenové podmínky a finanční stabilitu banky. Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 70% 21% 7% 2% Cenové podmínky 64% 33% 3% 0% Finanční stabilita a dobré jméno banky 67% 28% 5% 0% Nabídka služeb na míru 56% 33% 8% 3% Nabídka bankovních systémů 41% 46% 10% 3% Banku vybrala mateřská společnost 21% 34% 23% 20% Zajištění financování společnosti 30% 20% 20% 31% Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 10% 48% 38% 5% Specializované služby řízení likvidity a transakcí 10% 49% 25% 16% Doporučení 3% 38% 41% 18% V době výběru banky nebyla jiná možnost 3% 15% 13% 69% Ze specializovaných služeb velké podniky poptávají především měnové (62%) a úrokové (36%) deriváty. Ostatní nástroje jako opce, forwardy či cash pooling jen zřídka.

17 Zlepšení nabídky služeb by velké podniky uvítaly nejvíce v oblasti řízení likvidity, financování provozu a investic. Naopak dostatečnou nabídku pociťují u investičního bankovnictví či řízení kurzových rizik. Prostor pro zlepšení bankovních služeb Řízení likvidity 32% Financování provozu 25% Financování investic 16% Řízení kreditních rizik 10%

11 % pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh 0 %

11 % pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh 0 % 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup současné

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 5 6 % 54 % 43 % 43 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 8 Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní karta Revolvingový

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 22 % 4 % 6167% % 6 % 61 % Velké podniky 4 % 43 % 6 44% % 43 % 38 %11 3%8 % 23 % 23 % 186% 8% 1 % Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 106-cafinews-priloha-r04.indd c1 64 9. 4. 201 11:2:49 1

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 21% 22 % Velké podniky 6 66 17 % 56 % 61 % 54 % 43 % 43 % 11 % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 186 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup Kreditní

Více

11 % pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh 0 %

11 % pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh 0 % 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 3 3 % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní karta

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Nejvstřícnější bankou Fio banka

Nejvstřícnější bankou Fio banka Fio banka se stala nejlépe hodnocenou bankou z pohledu serveru www.bankovnipoplatky.com. Z pozice banky s nejvstřícnější poplatkovou politikou tak nejmladší česká banka odsunula po dvě čtvrtletí vítěznou

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků 15. Výsledky průzkumu č. 15 AMSP ČR Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků Zadání průzkumu Průzkum je zaměřen na postoj malých a středních podniků k finančnímu plánování

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Zkušenosti podnikatelů a firem s exportem zboží do zahraničí

Zkušenosti podnikatelů a firem s exportem zboží do zahraničí Zkušenosti podnikatelů a firem s exportem zboží do zahraničí Závěrečná zpráva z výzkumného šetření Vypracovala agentura Aspectio a.s. 16. srpna 2010 Aspectio a.s., Mánesova 27, Praha 2, 120 00 info@aspectio.cz,

Více

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR Ing. Jiří Jirásek, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 17. 9. 2015 1 úprava Program záruka 2015-2023

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Karla Křížová 30.8.2012 1 KDO JSME Volksbank CZ je univerzální obchodní banka s širokou nabídkou produktů a služeb v oblasti retailového i firemního bankovnictví.

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU Gabriela Kostková Global Transaction Banking Praha, 30. října 2013 OBSAH Čínský bankovní systém Renminbi versus Jüan Specifika zahraničních

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Internetové bankovnictví 2014. Průzkum internetové komunikace

Internetové bankovnictví 2014. Průzkum internetové komunikace Internetové bankovnictví 2014 Průzkum internetové komunikace 1.1. Sledované období Předložený materiál čerpá z podrobné analýzy webového prostředí a sociálních sítí za časové období od 1. ledna 2014 do

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Československá obchodní banka a.s.

Československá obchodní banka a.s. POPIS ČÍSELNÍKU Název: 0100 BA0001 Výčet položek číselníku: Kód Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Komerční banka a.s. SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR

Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR 5.6.2014 Jan Denemark, ředitel společnosti www.arbes.com Dopolední program sál EUFORIE 9:30 9:45 10:30 Není všechno

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Zajištění proti exportním rizikům MSP

Zajištění proti exportním rizikům MSP 0. Výsledky průzkumu č. 0 AMSP ČR Zajištění proti exportním rizikům MSP AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na zajištění exportních zakázek mezi malými a středními podniky.

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Historie změn Číselníku ČKPS

Historie změn Číselníku ČKPS Historie změn Číselníku ČKPS Změny ve verzi 167 z 15. 6. 2015 dříve 4000 Expobank CZ a.s. SOLA CZ PP A nyní 4000 Expobank CZ a.s. EXPN CZ PP A Změny ve verzi 166 z 1. 6. 2015 nový 2260 ANO spořitelní družstvo

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více