Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav. Jestli to není fáma, probíhají už nějaká jednání a s jakým výsledkem? M. Luňáková Je třeba důsledně rozdělovat dvě věci. Dům s pečovatelskou službou a pečovatelská služba samotná. Dům s pečovatelkou službou je tzv. dům s byty zvláštního určení. Takové byty mají určitá zákonná specifika z hlediska pronájmu, atd. Dům samozřejmě městys nadále vlastní a byty pronajímá. Na přelomu jara a léta bude realizováno zateplení objektu a výměna oken s předpokládanými náklady ,- Kč (včetně dotace). Taktéž byla dosažena shoda s nájemníky, kdy bylo dohodnuto, že v okamžiku, kdy se započne se stavebními pracemi, vstoupí v platnost nové smlouvy na pronájem bytů, které sjednocují výši nájmu, atd. V tomto se objekt neliší od obyčejných nájemních domů, kdy je potřeba je pravidelně udržovat a opravovat. Přičemž náklady s tím spojené by měl pokrývat nájem. Zcela odlišná věc je pečovatelská služba. Dům s pečovatelkou službou je pouze jedním z míst v obci, kde byla pečovatelská služba poskytována. Pečovatelská služba byla v obci provozována v nejrůznější formě cca po dobu dvaceti let. Významné změny do provozu služby přinesl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který významně zpřísnil podmínky a nároky na provoz služby. Účelem zákona bylo profesionalizovat poskytování pečovatelské služby. Důsledkem profesionalizace nicméně došlo k postupné likvidaci malých poskytovatelů pečovatelské služby v obcích. Na počátku roku 2011 zastupitelstvo městyse rozhodlo, že městys bude nadále provozovat pečovatelkou službu, přestože je takový provoz ekonomicky méně výhodný, než předání jinému provozovateli. Ve výběrovém řízení byla vybrána vedoucí splňující veškerá kritéria kladená na kvalifikaci tzv. sociálního pracovníka. Vedoucí v krátké době doplnila a napravila veškeré administrativní požadavky dle zákona. V roce 2012 jsme nicméně o vedoucí sociální pracovnici přišli a do výběrového řízení se!nikdo! nepřihlásil. Pečovatelská služba se v tu chvíli ocitla mimo zákonné požadavky, neboť bez sociálního Dne 18. dubna 2013 v 18 hodin se koná v sále sokolovny veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves. Přijďte také vyjádřit svůj názor. pracovníka není možné službu provozovat. Proto byla zastupitelstvu opětovně položena otázka, zda pečovatelkou službu provozovat. Po zvážení všech zejména ekonomických a administrativních důvodů zastupitelstvo městyse rozhodlo, že pečovatelská služba městyse jako taková bude fakticky zrušena či postoupena jinému provozovateli a tyto služby bude klientům provádět Oblastní charita Břeclav. Diecézní charita Břeclav, Oblastní charita Břeclav je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pečovatelské služby s více než dvacetiletou tradicí v rozsahu prakticky celého okresu Břeclav. Na způsobu fungování pečovatelské služby v zásadě nebude změna příliš vidět. Klienti využívající pečovatelských služeb prostě jenom uhradí provedení úkonů někomu jinému a úkon samotný bude proveden někým jiným. 1 Jedním ze zásadních důvodů pro ukončení provozování pečovatelkou služby byla její nákladovost. Naše pečovatelská služba byla prostě příliš malá. Splnit však musela stejně náročné papírování. Současně jsme se potýkali s neustálým poklesem zájmu o poskytování služeb. Oblastní charitě Břeclav bude poskytován příspěvek na provoz služby. Ve srovnání s vlastním provozem služby dojde k úspoře finančních prostředků městyse ve výši cca ,- Kč. Novinkou v provozování služby je možnost využití pečovatelských služeb i o víkendu, což v minulosti nebylo možné. Marek Košut, starosta V obci je velmi aktivní sbor dobrovolných hasičů, jehož členové by potřebovali pro svou činnost vlastní prostory. Neuvažuje vedení městyse uvolnit pro ně bývalou hasičskou zbrojnici? p. Luňáková Tento dotaz se již poněkolikáté opakuje. Jakákoliv činnost s dětmi je samozřejmě chvályhodná a je přínosem pro obec. Hasičskou zbrojnici může příspěvková organizace služb y uvolnit až v momentě, kdy bude postavena hala pro techniku na sběrném dvoře. Marek Košut, starosta Na jaké konkrétní akce a kdy se letos mohou těšit dětští a dospělí návštěvníci knihovny? Mají děti stále zájem o volnočasové centrum? Co zajímavého zde podnikají? M. Luňáková Dobrý den, v knihovně jsou děti neustále, například v měsíci březnu, v rámci Březen měsíc knihy, navštívily knihovnu děti MŠ i ZŠ. Shlédly pásmo pohádek a povídek v podání souboru Ondráš. Také nás čeká Noc s Andersenem, a

2 když si přijdou děti vypůjčit knihu, tak jim vždy nabídnu nějakou rukodělnou aktivitu - kreslení, vystřihování, lepení. Informace o ostatních aktivitách doplňuji průběžně na stránky knihovny. Magdaléna Polachová, knihovnice Jak je to se zdravím stromů v obci? Kdo rozhoduje o tom, které stromy se budou kácet? Je výsadba nových přiměřená vzhledem k počtu poražených? M. Luňáková Se zdravím stromů v Moravské Nové Vsi je to velice špatné. Studie vypracovaná v roce 2010 ing. Dagmar Rajnochovou, soudní znalkyní v oboru okrasných rostlin a stromů, konstatovala, že zdravotního stav stromů v Moravské Nové Vsi je alarmující (stáří, špatné zacházení s ořezem větví a nesprávnost výsadby). Byly provedeny určité úpravy dle rad uvedených v projektu, ale celková studie zahrnuje podstatně radikálnější úpravy a řez. Rozhodnutí o pokácení stromu se odvíjí od jeho zdravotního stavu a stáří (viz foto topolů z okolí ČOV Kyjovka). Tam by mělo být provedeno úplné odstranění topolů s následnou výsadbou olše po obou dvou stranách. Konzultace provádíme s panem Ivanem Salajkou, lesním odborníkem. Vzhledem k husté inženýrské síti v obci je velice těžké najít místo na výsadbu stromů v intravilánu. 85% stromů se nachází na inženýrských sítí a v ochranných pásmech jim stanovených. Při výsadbě stromů dříve nikoho nezajímalo, kam byly sázeny a my jsme nyní tlačeni správci sítí, abychom odstranili stromy z těchto lokalit. Výsadba stromů se průběžně provádí, jak už jsem informoval v minulých číslech Zpravodaje. Z naší strany není problém najít lokalitu k výsadbě stromů v extravilánu i s pomocí občanů, kteří mají zájem něco udělat pro krásu a zvelebení obce. Stromy, které jsou pokáceny na základě podnětu od občanů, projednala vždy řádně rada obce a kácení bylo schváleno patřičným úřadem. Jaroslav Kučera, místostarosta, ředitel Služeb Moravská Nová Ves, p.o. Které větší akce plánují Služby v letošním roce? Budou se přijímat mladí brigádníci? Jestli ano, podle jakých kritérií? M. Luňáková Služby Moravská Nová Ves, p.o. provádí různé pracovní akce, až po zjištění, jestli na to má finanční rezervu. Finanční rezervu si vytváří vlastním ziskem a svojí efektivitou v hospodaření. Služby jsou omezeny schválenou dotací od obce na chod služeb, viz. zřizovací listina Služeb Moravská Nová Ves. Při nástupu stávajícího vedení byla dotace i se mzdami pro Služby p.o. Moravská Nová Ves. Nyní jsou náklady i s platy zaměstnanců , vidíte ten markantní rozdíl??? A co všechno se dá udělat, to vidíte v obci sami. Služby jsou zřízeny proto, aby prováděly služby v obci a ne aby realizovaly investiční akce. K tomu je určena obec. I přesto se nám vždy podaří něco vybudovat. Je to tak, jak doma. Buď na to mám nebo si na to našetřím a nebo nebudu budovat nic. Tomu se říká dobrý hospodář. Brigádníci se budou přijímat po zjištění pracovního vytížení v obci, tak jako v loňském roce. Můžou se přihlásit studenti od 16 let na Počet míst je omezen. Kritéria přijmutí určuje pan Kučera Jaroslav dle bezpečnostních stanov Služeb Moravská Nová Ves (informoval v minulých číslech Zpravodaje). Chtěli bychom touto brigádnickou činností pomoci začlenit mladé lidi do reality pracovního procesu a odpovědnosti v životě. Jaroslav Kučera, místostarosta, ředitel Služeb Moravská Nová Ves, p.o. Jak probíhá výkup pozemků za měšťankou? V jakém časovém období by zde mohla začít výstavba? M. Luňáková 2 V současné době máme podepsány smlouvy o smlouvě budoucí kupní se 14 majiteli pozemků z celkových 23 (v uvažované lokalitě). Několik dalších vlastníků s podpisem souhlasí tzv. až co ostatní. Tito vlastníci budou znovu osloveni v krátké době, neboť již máme více než polovinu souhlasů. S dalšími několika jednáme o podmínkách směn pozemků. Smlouvy o smlouvách budoucích směnných budou následně předloženy zastupitelstvu. Musím však konstatovat, že někteří vlastníci pozemků v tuto chvíli odmítají předloženou nabídku, a to z nejrůznějších důvodů. Zde je doufám prostor pro další jednání. Smlouvy o smlouvě budoucí mají platnost jeden rok od podpisu. Tzn., pokud se nepodaří přesvědčit všechny vlastníky do konce roku, bude zastupitelstvu předložen návrh na změnu územního plánu spočívající ve zrušení této návrhové plochy jako plochy pro výstavbu, popřípadě alespoň návrh na mnohaletou stavební uzávěru v lokalitě. V případě úspěchu při výkupu se bude připravovat projekční a stavební realizace infrastruktury na rok Marek Košut, starosta Mám návrhy do zpravodaje Moravská Nová Ves. Proč obec neudělá rekonstrukci opláštění vodovodní nádrže na Anenské ulici za Agromoravií. Mohla by obec tento objekt třeba pronajímat například kdy by se kopuli vybudovali buďto antény mobilních sítí a podobně. Obec by mohla z tohoto případného pronájmu získat finance do rozpočtu obce. Obec by mohla vybudovat na ulici Úzká třeba cestu ze zámkové dlažby aby lidé kteří zde bydlí nechodili (nečitelné) blátem. Také zámkovou dlažbu mezi ulicemi Zahradní a Květná nebo na ulici Zákoutí. Vybudovat za kadeřnictvím Iva parkoviště ze zámkové dlažby, aby na cestě nestály automobily. Mezi ulicemi Jordánka, Vítězství pro bezpečnou automobilové dopravy vybudovat zde zrcadlo do zatáčky směrem na Mikulčice zde není vidět tím by se zvýšila bezpečnost automobilové dopravy. Autor neuvedl své jméno. Ad1) Objekt vodojemu je pravděpodobně majetkem společnosti Agromoravia, a.s. Rozhodně není majetkem městyse, tzn. jakékoliv opravy i hospodářské využití jsou plně na vlastníkovi objektu.

3 Ad2) Uvedené úseky, kde zpevněný povrch zcela chybí, spolu se zbývajícími opravami místních komunikací v ulicích U Mlýna, Hliník, Ukrajina, Medlov, Polní bude zařazen do plánu investic v příštích cca 3 letech. V letošním roce již pravděpodobně nebude možné opravy těchto úseků z finančních důvodů realizovat. Vše ovšem závisí na plnění zejména daňových příjmů rozpočtu. Ad3) Nemyslím si, že v tomto případě je situace nějak kritická. K otázce parkování jsem se ve zpravodaji již několikrát vyjadřoval. Mít dostatek parkovacích míst u provozovny je povinností majitele či provozovatele takové živnosti. Není tedy nejmenší důvod, proč by měla obec v tomto místě budovat parkoviště. Nehledě ke skutečnosti, že pozemek, který má tazatel na mysli je v soukromém vlastnictví. Dnes již stavební úřad vybudování objektu pro podnikání bez zajištěného dostatečného počtu parkovacích míst ani nepovolí. Obdobné je to i u občanů. Není problém si zakoupit automobil. V současné době jsou mimochodem automobily nejdostupnější v historii, tzn., problémy spojené s automobilismem se budou určitě zhoršovat a prohlubovat. Je povinností (přinejmenším ohleduplností ke druhým či veřejnému prostoru) zajistit si současně s koupí automobilu také místo, kde jej budu parkovat. Budování veřejných parkovišť má opodstatnění pouze tam, kde má obec zájem na plynulosti a bezpečnosti provozu. Ad4) umístnění zrcadla zvážíme. Instalace podléhá schválení dopravní policie. Marek Košut, starosta J. Krutáková, bývalá starostka, byla obviněna POLICIÍ ČR z překročení pravomocí veřejného činitele uzavíráním nevýhodných smluv bez vědomí zastupitelstva. Doposud nezveřejnila své vazby na provozovatele FOTO- VOLTAIKY a nejasné akcionáře. Jednání zastupitelstva se nezúčastňuje a nevyvodila pro svoji osobu žádné důsledky. Občané se domnívají, že nejen pro milionové škody nastala čas k jejímu odvolání. p. Salajka Posouzení skutkové podstaty a viny Ing. Krutákové bych nechal na soudu, který bude celou věc řešit. Ctěme princip presumpce neviny. Co se týče dalších připomínek, k tomu uvádí zákon o obcích v 83 odst. 1) že člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich Docházka na zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves Příjmení Jméno Fila Jiří P P P P P P P P P P P P P Glos Jaroslav P P P P P N P P P P P P P P P Gréeová Eva P P P P N N P P P P P P P P P Kaňa Pavel P P P P P P Košut Marek P P P P P P P P P P P P P P P Krutáková Jana P P N N P P P P N P N N N N N Kučera Jaroslav P P P P P P P P P P P N P P P Maděřič Jan P P P P P P P P P Parma Zbyněk P P N P P P P P P P P P P P P Petrjanošová Soňa P P P P P P P N P N P P N P P Sládek Tomáš P P P N P P N P P N P N N N P Špačková Kučerová Eva P P Šrámek Pavel P P P P P P P P P P P P P P P Tuček Jan P P N N N P P P P N P P P N P Valihrach Milan P P P P P P P P P P P N P P N Vaněk Radek P P P P P P P N P P P P P P P Zugar Pavel P P P P P P P P P P P P N N P Postřehy ze zasedání 3 střeh. Chodím na zasedání pravidelně. Zaráží mne stále stejný scénář zasedání. Pan starosta přednese návrh a zvedne se les rukou k odsouhlasení. Téměř o ničem se nediskutuje. Někteří zastupitelé za ty dva a půl roku ani jednou nepromluvili, nevyslovili svůj názor Nikdo vlastně neví, jakou práci pro obec krom toho, že přijdou na zasedání, vykonávají. Jedna zastupitelka pro jistotu už téměř půl roku na zasedání nechodí vůbec. Na minulém zasedání přednesl finanční výbor svou zprávu. V závěru obsahovala kritickou připomínku na rozpočet Dne lidových řemesel. Náklady na hudební produkce a vystoupení cizích souborů se totiž pohybují okolo Kč. Nesmíme zapomínat, že jsou to soubory zdaleka, takže k tomu ještě občerstvení atd. Tyto finančně neúnosné náklady jsou pak přenášeny na návštěvníky v podobě vysokého vstupného 100 až 150 Kč. Je třeba zvážit, jestli chceme dodržet, co slibuje jméno akce - Den lidových řemesel, nebo naopak zavést folklorní festival. Může se stát, že jednou bude víc účinkujících než návštěvníků a stánků s řemesly. Jestliže rodiče zaplatí 300 Kč za vstupné, pak už nic moc nekupují a děti žadoní. Jak mi jeden stánčlenem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Za nedodržení této povinnosti není ovšem stanovena žádná sankce, tzn. taková povinnost je nevynutitelná. U volených funkcí se uplatňuje tzv. volný mandát, tzn., že volený zástupce je vázán pouze svým svědomím. Každý zastupitel po zvolení slíbil, že bude svou funkci vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Jedinou účinnou sankcí pro politika jsou nejbližší volby, ve kterých mohou občané posoudit, kdo a jak svědomitě hájil jejich zájmy. Pro zajímavost níže přikládám tabulku účasti na zasedáních zastupitelstva. Marek Košut, starosta P Přítomen N Nepřítomen Nebyl členem zastupitelstva Pryč jsou ty časy, kdy po komunálních volbách přicházelo na veřejná zasedání zastupitelstva okolo sto dvaceti občanů. Chtěli vědět, co se změní, jak to bude dál. Na posledním zasedání jsme se všichni vešli do malé šatny na sokolovně a ještě byla volná místa. Proč tomu tak je, si musí odpovědět každý sám. Na zasedání v prosinci 2012 přítomní zastupitelé kromě starosty, který se zdržel hlasování, zamítli nabídku místní akční skupiny (MAS) Dolní Morava na zařazení do programu přerozdělování finančních prostředků z Evropské unie, které garantuje Ministerstvo zemědělství. Když dotace garantuje ministerstvo a s pomocí Státního zemědělského intervenčního fondu řídí, proč si nepodat žádost sami? Obzvláště když byla přijata asistentka, jejímž jedním z úkolů je - podle pana starosty - vypracovávání žádostí o dotace. Ovšem na dalším zasedání v únoru 2013 umožnil starosta panu Smetanovi z MAS Dolní Morava, aby svou nabídku přednesl znovu. A světe, div se, tentokrát většina zastupitelů zvedla ruku pro, aniž by o tom moc přemýšlela. Alespoň že pět zastupitelů se hlasování zdrželo. Na tuto událost navazuje další po-

4 kař řekl, příště již nedojede, protože se mu to nerentuje. Například ve Velké nad Veličkou je víc jak sto stánků s řemesly a občerstvením, kolotoč pro děti - vstupné dospělí 10 Kč. Tam se každý rád zastaví, i když jede jen kolem. Folklorní a jiný program je navečer, a kdo se chce jít pobavit, zaplatí si vstupné. Poslední postřeh. Obec zakoupila asi za Kč strážníkovi auto. Můžeme polemizovat, zda je to dobrý počin. Za ty peníze mohlo být možná čtyři sta metrů obyčejného chodníku. Žijeme v 21. století a Moravská Nová Ves se ještě nezmohla v řadě ulic na chodníky. Děti tak musejí chodit po silnici, což je pro ně hodně nebezpečné. Chodníky se prý budou dělat, ale na hlavní ulici. Je pravda, že jsou špatné a nevzhledné, ale jsou. Od Myslivny kolem transformátoru až na nádraží chybí úplně a právě tudy děti a studenti chodí do školy a na vlak. Takových ulic je ale víc. Budování chodníků však mělo být hlavní akcí již dlouho před tímto volebním obdobím. Že to šlo, vidíme v okolních obcích. Se vším, o čem píši, se nemusí souhlasit. Ale jde o to, aby se občané víc zajímali o dění a hospodaření obce a tříbením názorů se docházelo k nejoptimálnějšímu řešení různých problémů. Proto byste měli, občané, chodit na veřejná zasedání zastupitelstva. V. Valná Já mohu jen poděkovat za takovou připomínku. Já diskutuji rád, to mně nemůže nikdo odepírat. A proto si samozřejmě dovolím s některými přednesenými názory polemizovat. Paní Valná celkem přesně popisuje způsob rozdělování dotací prostřednictvím místních akční skupin. Ano, podle v tuto chvíli platných předpokladů bude část dotací v příštím programovém období proudit přes místní akční skupiny. Bude se jednat o dotace z Programu rozvoje venkova, které garantuje Státní zemědělský intervenční fond. Jistě si nějakou žádost o dotace podáme, pokud bude pro naši obec vhodný dotační titul vypsán. Právě proto bylo umožněno Ing. Smetanovi přednést svou žádost o zapojení obce do místní působnosti MAS Dolní Morava. Bez tohoto zapojení, by subjekty z Moravské Nové Vsi o tyto dotace žádat nemohli. V tomto si možná jenom nerozumíme. Nezbytný předpoklad pro žádání o dotace je prezentován jako nějaká chyba. Do této působnosti se zapojily všechny obce Regionu Podluží. Opravdu nevím, jak reagovat na popis průběhu zasedání zastupitelstva. V počátku volebního období, kdy docházelo k častým výměnám názorů na zasedání, tak to bylo špatně. Proč se prý nekonají pracovní schůze ZM, na kterých se věcí předjednají, aby nebyly na zasedání zbytečné hádky. Tak se i stalo. Svolávám tedy pracovní jednání. Dlouho jsem měl snahu, přednášet na zasedání obšírně problematiku, tak jak jsem ji zpracoval členům ZM do jim poskytnutých materiálů. To proto, aby občané věděli, o čem se hlasuje, protože členové ZM již projednávané věci samozřejmě znali. Zase špatně. Prý se rád poslouchám a mám to zkrátit. Výsledkem je nyní opačná situace. Zasedání proběhne zpravidla hladce, vše je předjednané, na zasedání se moc nezdržuje přednášením problematiky a je to zase špatně. Tak nevím, jestli mám podklady pro zasedání napsat jako divadelní hru pro 15 herců, kde bude mít každý zastupitel nějaký part, zasedání bude mít dramatickou skladbu, atd. Co se týče aktivity jednotlivých zastupitelů, to je otázka na ně. V souvislosti v jiným dotazem je ve zpravodaji uveřejněna tabulka s docházkou členů ZM. Co se týče polemiky s pojetím Dne lidových řemesel, tam si myslím tazatelka odpověděla sama. Řečnicky se ptá, zda chceme zavést folklorní festival a na druhé straně uvádí takový festival jako dobrý příklad. Ne nechceme. Folklorní festival ve Velké nad Veličkou (Horňácké slavnosti) má oddělený jarmark a samotný kulturní program. Jarmark je prakticky zdarma (10,- Kč) a program je zpoplatněn (100,- Kč, 120,- Kč, některé související akce 50,- Kč). Programová náplň je ryze folklorní. Dne lidových řemesel, tak jak se lety utvořil, je prostě něco trochu jiného. Jde o jednodenní slavnost, která kombinuje ukázku lidových řemesel, folklorní program a večerní hudební produkci s jednou populární kapelou, to vše na jednom místě. O podobě dne můžeme polemizovat. Lze oddělit jarmark a program. Lze jej přesunout na sokolské hřiště, pak třeba nikdo nepřijde ani na jedno. A náklady budou vyšší, protože bude třeba dělat vše na dvou místech. Lze to udělat levněji, mohou se proškrtat finančně náročné kapely. Přijde pak víc lidí? Vstupné je 100,- Kč s předprodeji. Každý občan může přijít a koupit si lístek na obci. Děti do 15 let mají vstup zdarma, stejně jako senioři nad 65 let. To mimochodem ve Velké nad Veličkou nemají. A ostatní návštěvníci, zejména přespolní, 200,- Kč na místě zaplatí, protože jenom na hlavní kapelu DE- SMOD (šestinásobní slovenští zlatí slavíci) je běžné vstupné ,- Kč. 4 Celou polemiku lze zjednodušit a položit si otázku, zda chceme utratit ,- Kč za jeden den, když víme, že na tom tak ,- Kč proděláme. Ano, to je zcela legitimní otázka. Nicméně alespoň pro ročník 2013 byla zodpovězena, tak že peníze byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 uvolněny. Poslední postřeh rozdělím na dvě samostatné poznámky. Nejdříve k policii městyse a technickému vybavení, resp. policii obecně. Udržování bezpečnosti v obci je dle mého názoru jedna ze základních povinností obce. Obec má několik možností jak bezpečnosti dosáhnout. Může zřídit vlastní policii, uzavřít smlouvu s již existující městskou policií, spoléhat na státní policii nebo využívat služeb soukromé hlídací agentury. Zřízení vlastní policie je ekonomicky výhodnější. Hodina práce strážníka tak vyjde mnohem levněji než platba jiné městské policii (Břeclav, Hodonín, popřípadě bezpečností agentura, která navíc nemá vůbec žádné pravomoci). Jedná se o přesně opačnou situaci než u pečovatelské služby nebo hasičské jednotky, kde je naopak výhodnější tyto služby nasmlouvat. Do nákladů je třeba samozřejmě započítat i jednorázové náklady jako je pořízení služebního vozidla, odchytového zařízení na psy, alkohol tester, radar na měření rychlosti, fotopasti, kamerový systém, atd. Na závěr si dovolím krátký exkurz do teorie trestního práva. Jsem přesvědčený, že existence policie městyse má nepochybný efekt tzv. generální prevence trestné činnosti. Je jasné, že jeden strážník nemůže vzhledem k celkovému rozsahu pracovní doby uhlídat vše (v tomto případě jde o tzv. individuální represi), ale je důležité, že může někoho chytit. A právě to již většinu pachatelů odradí. Co se týče chodníků. V letošním roce plánujeme realizaci I. fáze projektu bezbariérových chodníků. Od supermarketu po křižovatku. V tuto chvíli je podána žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (formálně správná a akceptovaná) a čeká se na vyhodnocení. Pokud bude projekt podpořen, realizace se předpokládá na sklonku léta, resp. počátek podzimu letošního roku. V případě nepodpoření projektu bude zastupitelstvu předložen projekt s návrhem na realizaci z vlastních zdrojů. V tomto bodě souhlasím s tazatelkou, že chodníky jsou ve skutečně mizerném stavu a opravu si zaslouží. Ve střednědobém výhledu se počítá s realizací dalších fází oprav chodníků v dalších letech. Od křižovatky po nádraží v roce Ulice Sadová, Pod

5 Činnost rady městyse Výběr usnesení ze schůzí rady č. 54 až č Kostelem, Anenská, Školní, U Sokolovny v letech Na tyto opravy je možné získat peníze s programů bezpečnosti SFDI. Výstavba nových chodníků a opravy částí stávajících chodníků na ulicích Lipová, Vítězství, Na Mlatě, U Jordánky, Kovářská, U Trati, tj. v bočních ulicích nelze předpokládat dříve než v letech cca V tomto případě se jedná o ulice s výrazně nižší intenzitou dopravy a nabízí se otázka spíše prohlášení těchto lokalit za obytné zóny namísto výstavby velmi drahé infrastruktury. V režimu obytné zóny je možné využívat celou šíři vozovky pro pohyb chodců, je zde významně snížená rychlost, atd. V mnoha těchto ulicích by stavba chodníků navíc znamenala omezení již tak malého prostoru pro parkování vozidel a vedla by naopak ke zhoršení celé situace. Příkladem takového nepovedeného chodníku je například ulice Jana Černého. Je zde sice celkem nový chodník, ale je využíván pro parkování osobních vozidel, tzn. chodci jsou nuceni používat zbylou vozovku, došlo k zúžení celé ulice, není možné odstavit osobní vozidla, tak aby zůstala ulice průjezdná. Marek Košut, starosta Usnesení č. 3/54/2012 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu uvolnit v rozpočtu na rok 2013 finanční prostředky na nákup služebního vozidla pro účely policie městyse. Usnesení č. 4/54/2012 Rada městyse schválila v souladu s 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Usnesení č. 6/54/2012 Rada městyse schválila návrh smlouvy o dotačním poradenství k akci Snížení imisní zátěže dopravy v městysi Moravská Nová Ves mezi Městysem Moravská Nová Ves a Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304, Zlín. Usnesení č. 7/54/2012 schválila poskytnutí příspěvku manželům Žofii a Františkovi Janečkovým, bytem ul. Hliník 336, Moravská Nová Ves ve výši 2.500,- Kč. Příspěvek bude použit na údržbu veřejného prostranství v Moravské Nové Vsi před rodinnými domy č. p. 326 a č.p. 336 na ul. Hliník. Usnesení č. 8a/54/2012 schválila záměr prodeje části pozemku, p. č. 1866/1, k.ú. Moravská Nová Ves, o výměře 190 m 2, manželům Dance a Dušanovi Haruštiakovým, bytem u Sokolovny 997, Moravská Nová Ves. Usnesení č. 8b/54/2012 doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej části pozemku, p. č. 1866/1, k.ú. Moravská Nová Ves manželům Dance a Dušanovi Haruštiakovým, bytem u Sokolovny 997, Moravská Nová Ves za cenu 300 Kč/m 2. Usnesení č. 9a/54/2012 schválila záměr prodeje pozemku p.č. 2134/2 o výměře 764 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves, paní Anně Kambové, bytem Na Výsluní 773, Moravská Nová Ves. Usnesení č. 9b/54/2012 doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemku p.č. 2134/2 o výměře 764 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves, paní Anně Kambové, bytem Na Výsluní 773, Moravská Nová Ves, za cenu určenou dle bonity půdy. Usnesení č. 10/54/2012 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby Sp. Zn.: MUBR- -S 79667/2012 OSŘOŽÚ/Ty-328, Č.j. MUBR 81102/2012, jejíž předmětem je umístění stavby Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí-přechody pro chodce Usnesení č. 11a/54/2012 schválila podání žádosti k pokácení 1 ks jasanu rodinného domu č.p. 329, na ulici Jochovská, p.č. 1432/3 a p.č. 1432/5, k.ú. Moravská Nová Ves, ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves. Usnesení č. 11b/54/2012 schválila prořez 1 ks ořechu u rodinného domu č.p. 329, na ulici Jochovská, p.č. 1432/3 a p.č. 1432/5, k.ú. Moravská Nová Ves, ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves. Usnesení č. 15/54/2012 Rada Městyse schválila návrh licenční smlouvy č. VP_2012_ o veřejném provozování hudebních děl. Usnesení č. 16/54/2012 Rada městyse doporučila zastupitelstvu městyse vzít na vědomí závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok Usnesení č. 17/54/2012 Rada městyse doporučila zastupitelstvu městyse vzít na vědomí závěrečný účet DSO Region Podluží za rok Usnesení č. 18/54/2012 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit v rozpočtu částku 6.900,- Kč na zaplacení neinvestičního příspěvku DSO Region Podluží, jako podílu Městyse Moravská Nová Ves na realizaci projektu Vinné sklepy na Podluží. Usnesení č. 19a/54/2012 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit v rozpočtu částku ve výši ,- Kč DSO Čistý Jihovýchod na dofinancování projektu sběrného dvora. Usnesení č. 19b/54/2012 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit v rozpočtu částku 7.900,- Kč na zaplacení příspěvku na obyvatele a neinvestičního příspěvku na provoz DSO Čistý Jihovýchod. Usnesení č. 20/54/2012 Rada městyse schválila poskytnutí kladného stanoviska ke studii proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dyje a Kyjovky část povodí Kyjovky. Usnesení č. 21/54/2012 Rada městyse doporučuje zpětvzetí návrhů na nařízení výkonu rozhodnutí ve věci pohledávek za neuhrazené poplatky. Usnesení č. 23/54/2012 Rada městyse zamítla umístnění vývěsní skříňky Hnutí pro život ČR na veřejném prostranství u brány do areálu kostela. Usnesení č. 3/55/2012 Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 5/2011. Na straně příjmů byl rozpočet navýšen o ,- Kč, celkové příjmy po navýšení činí ,- Kč. Na straně výdajů byl rozpočet snížen o ,- Kč, celkové výdaje po navýšení činí ,- Kč. Usnesení č. 4/55/2012 Rada městyse schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č /001 mezi městysem jako povinným a společností E.On Distribuce, a.s., IČ: jako oprávněným, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku parc.č 291/4

6 v k.ú. Moravská Nová Ves, a to věcného břemene spočívajícího v uložení kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně NN a kdy navržená výše odměny za zřízení VB je 2000,- Kč. Usnesení č. 5/55/2012 Rada městyse schválila smlouvu o dílo č. SML-Z-ZP mezi městysem jako objednatelem a Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., IČ: , kdy předmětem smlouvy je dílo v podobě žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 7 Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu v souladu s 43. v ýzvou Programu. Usnesení č. 6/55/2012 Rada městyse schválila návrh dodatku č. 16 ke smlouvě č o dodávce vody mezi společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., jako dodavatelem a městysem jako odběratelem, kdy předmětem smlouvy je úprava adresy odběratele daňových dokladů na Služby Moravská Nová Ves se sídlem nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves. Usnesení č. 9/55/2012 schválila nákup služebního vozu pro účely policie městyse Škoda Yeti Trumf Active 1.2 TSI. Usnesení č. 10/55/2012 schválila účetní odpisový plán pro rok 2013 Usnesení č. 3/56/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves schválila záměr prodeje pozemku p. č. 2158/2 o výměře 1074 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves panu Ivanu Hauserovi. Usnesení č. 4/56/2013 Rada městyse schválila smlouvu č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností E.ON Distribuce a.s., kdy předmětem smlouvy je uložení kabelu NN a navržená odměna je 1000,- Kč. Usnesení č. 7/56/2013 schválila povolit konání zábavy Krojový ples dne v prostorách sokolovny. Usnesení č. 8/56/2013 schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č mezi BYTOP-GAS spol. s r.o., Bratislavská 5, Hustopeče u Brna a Městysem Moravská Nová Ves. Usnesení č. 9/56/2013 schválila prodloužit dobu nájmu paní Miloslavě Štětinové v obecním bytu č. 6 1, Nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, a to do Usnesení č. 10/56/2013 schválila prodloužit dobu nájmu paní MgA. Veronice Remak Molatové v obecní budově na Nám. Republiky 117, Moravská Nová Ves, a to na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Usnesení č. 11/56/2013 schválila povolit konání dětského karnevalu dne v prostorách místní sokolovny. Usnesení č. 12/56/2013 vzala na vědomí návrh rozpočtu na akci Den lidových řemesel 2013 s výdaji ve výši ,- Kč a doporučuje vytvořit alternativní verzi s náklady pod ,- Kč. Usnesení č. 13/56/2013 vzala na vědomí vyúčtování akce Svěcení vína Usnesení č. 14/56/2013 vzala na vědomí vyúčtování akce Den seniorů Usnesení č. 15/56/2013 vzala na vědomí vyúčtování akce Obecní silvestr Usnesení č. 16/56/2013 vzala na vědomí sdělení Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. o ceně vody předané od 1.ledna Usnesení č. 17a/56/2013 schválila postup pro výkup potřebných pozemků v roce Usnesení č. 17b/56/2013 schválila postup pro prodej pozemků ve vlastnictví městyse, kdy cena prodávaných pozemků nepřesahuje ,- Kč, kdy pozemky budou prodávány za následujících podmínek: Zastavěné nebo zastavitelné pozemky v intravilánu obce za 300,-Kč / m 2 Nezastavitelné pozemky v intravilánu a zahrady za 70,- Kč / m 2 Ostatní plochy a ostatní komunikace za 55,- Kč / m 2 Ornou půdu v extravilánu obce dle BPEJ násobeno koeficienty dle vyhlášky A to za podmínky, že takto stanovená cena nepřesáhne ,- Kč, v ostatních případech je třeba vypracovat znalecký posudek Usnesení č. 19/56/2013 schválila povolení výsadby stromů a trvalého travního porostu na pozemcích 4059/1, 4059/2, 4059/3, 4059/4, 4059/5 v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 18/56/2013 vzala na vědomí připomínky radní Evy Gréeové k některým otázkám veřejného pořádku,kdy námitky směřují proti špatnému parkování občanů, špatnému či chybějícímu dopravnímu značení, nepovoleným záborům veřejného prostranství a ježdění automobily přes sokolské hřiště Usnesení č. 3/57/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o dotačním poradenství mezi městysem jako objednatelem a společností EUROVISION, a.s, jako obstaravatelem, kdy předmětem smlouvy je vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu č.p.117 v Moravské Nové Vsi. Usnesení č. 4/57/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o dotačním poradenství mezi městysem jako objednatelem a společností EUROVISION, a.s, jako obstaravatelem, kdy předmětem smlouvy je vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Moravské Nové Vsi. Usnesení č. 5/57/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o dílo mezi městysem jako objednatelem a Ing. Radimem Chaloupkou, jako zhotovitelem, kdy předmětem smlouvy je doplnění projektové dokumentace pro projekt Revitalizace DPS Moravská Nová Ves tak, aby splňoval požadavky kladené na prováděcí projektovou dokumentaci (vyhláška č. 230/2012 Sb.), kterou vyžaduje zákon o veřejných zakázkách. Usnesení č. 7/57/2013 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila povolit školní ples dne v prostorách sokolovny a dále povolit losování o nepeněžité výhry Šťastná vstupenka. Usnesení č. 8/57/2013 schválila nájemní smlouvu č. 746/2013- OŘ BNO ÚE VS mezi městysem jako nájemcem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pronajímatelem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p.č. 2184/24 o výměře 209m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves.

7 Usnesení č. 9/57/2013 schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městysem jako budoucím oprávněným a Jihomoravským krajem, jako budoucím povinným, kdy předmětem smlouvy je umístnění vedení NN pro osvětlení bezbariérových přechodů pro chodce do pozemků parc.č. 1773, 627/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, které jsou v majetku budoucího povinného z VB. Usnesení č. 10/57/2013 schválila záměr pronájmu bytu č.3 v budově úřadu městyse č.p.107. Usnesení č. 11/57/2013 schválila záměr pronájmu bytu v budově č.p Usnesení č. 12/57/2013 schválila smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny č mezi městysem jako zákazníkem a společností E.On Energie, a.s., jako dodavatelem, kdy předmětem smlouvy je dodávka elektřiny do bytu č.3 v budově úřadu městyse č.p.107. Usnesení č. 13/57/2013 schválila povolit pořádání rockového koncertu s názvem Březnové rockování a to dne od do hodin v prostorách místní sokolovny. Usnesení č. 14/57/2013 schválila meziroční inflační koeficient pro rok 2013 ve výši 3,3%. Usnesení č. 3/58/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves doporučila ZM schválit dodatek č. 1. ke smlouvě o partnerství ze dne mezi Městysem Moravská Nová Ves a DSO Čistý jihovýchod, Tovární 22, Velké Pavlovice týkající se projektu sběrného dvora. Usnesení č. 4/58/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves doporučila ZM schválit dodatek č. 2. ke smlouvě o partnerství ze dne mezi Městysem Moravská Nová Ves a DSO Čistý jihovýchod, Tovární 22, Velké Pavlovice týkající se projektu sběrného dvora. Usnesení č. 5/58/2013 Rada městyse schválila dodatek č. 2. ke smlouvě č. 01/2011 o ukládání odpadu na skládce a.s. HANTÁLY, kterým se mění a doplňuje Smlouva č. 01/2011 o ukládání odpadu na skládce a.s. HAN- TÁLY ze dne Usnesení č. 7/58/2013 Rada městyse schválila dodatek č. 1 7 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2013 mezi Městysem Moravská Nová Ves a Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav. Usnesení č. 8/58/2013 Rada městyse schválila návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2013_22162 mezi Městysem Moravská Nová Ves a OSA Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., Praha 6, Čs. Armády 20. Usnesení č. 9/58/2013 Rada městyse schválila návrh smlouvy o spolupráci mezi Městysem Moravská Nová Ves a EUROVISION a.s. se sídlem v Brně, Veveří 102, kdy předmětem smlouvy je organizační zajištění zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací pro projekt Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Usnesení č. 10/58/2013 Rada městyse schválila návrh smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a Horticentrum s.r.o., se sídlem Brno, Merhautova 22, kdy předmětem smlouvy je zhotovení technických podmínek projektové dokumentace vč. rozpočtu a zhotovení příslušných půdorysů a výkresů na akci Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole. Usnesení č. 11/58/2013 Rada městyse schválila návrh darovací smlouvy mezi Městysem Moravská Nová Ves a Nadačním fondem Legie 100 se sídlem Praha 2, Sokolská 33, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí daru Nadačnímu fondu Legie 100 finanční prostředky ve výši 5.000,- Kč. Usnesení č. 12a/58/2013 Rada městyse schválila návrh výzvy k podání nabídek a návrh textové části zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operační program Životní prostředí na realizaci akce Revitalizace DPS Moravská Nová Ves. Usnesení č. 12b/58/2013 Rada městyse schválila návrh výzvy k podání nabídek a návrh textové části zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operační program Životní prostředí na realizaci akce Snížení energetické náročnosti objektu sokolovna. Usnesení č. 13/58/2013 Rada městyse schválila cenovou nabídku firmy GEO-ING Jihlava s.r.o., Znojemská 78, Jihlava na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Cena prací: ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 14/58/2013 Rada městyse schválila záměr pronájmu pozemků pozemku p.č o výměře 736 m 2, p.č o výměře 1657 m 2 a, p.č o výměře 1701, p.č o výměře 678 m 2 a p.č o výměře 582 m 2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 15/58/2013 Rada městyse schválila účetní uzávěrku (výkaz zisku a ztráta a rozvahu vč. přílohy) příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves, se sídlem náměstí Republiky 107, Moravská Nová Ves zpracovanou za rok Usnesení č. 16/58/2013 Rada městyse schválila účetní uzávěrku (výkaz zisku a ztráta a rozvahu vč. přílohy) příspěvkové organizace Mateřská škola Moravská Nová Ves, se sídlem U sokolovny 973, Moravská Nová Ves, zpracovanou za rok Usnesení č. 17/58/2013 Rada městyse schválila účetní uzávěrku (výkaz zisku a ztráta a rozvahu vč. přílohy) příspěvkové organizace Základní škola Moravská Nová Ves, se sídlem Školní 396, Moravská Nová Ves, zpracovanou za rok Usnesení č. 18/58/2013 Rada městyse schválila smlouvu o zřízení místa zpětného odběru mezi Městysem Moravská Nová Ves a EKO- LAMP s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2. Usnesení č. 19/58/2013 Rada městyse schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 2446/2 výměře 670 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 20a/58/2013 Rada městyse schválila smlouvu o veřejné finanční podpoře ve výši 10000,- Kč pro Moravský rybářský svaz, Místní organizace, o.s., IČ: určenou na práci s mládeží rybářské závody pro mládež Usnesení č. 20b/58/2013 Rada městyse schválila smlouvu o veřejné finanční podpoře ve výši 45000,- Kč pro ZČ HB BRĎO Vlkani, se sídlem Mikulčice 184, IČ: určenou na celoroční činnost oddílů Ještěrky úhradu nákladů letních táborů, soutěží, pracovních brigád. Usnesení č. 20c/58/2013 Rada městyse schválila smlouvu o veřejné finanční podpoře ve výši 16000,- Kč pro Kynologický klub Moravská Nová Ves, ZO č.10407, se sídlem Morav-

8 ská Nová Ves, IČ: určenou na úpravu a údržbu areálu kynologického klubu, výcvikovou činnost a náklady spojené s orga nizací a kcí. Usnesení č. 20d/58/2013 Rada městyse schválila smlouvu o veřejné finanční podpoře ve výši 5000,- Kč pro Český svaz včelařů základní organizace Moravská Nová Ves, IČ: určenou na léčebná opatření včelstev. Usnesení č. 21/58/2013 Rada městyse schválila zasílání daňových příjmů obce na stávající účet městyse vedený u České spořitelny, a.s. a vyloučila zasílání daňových příjmů na nově zřízený účet vedený u České národní banky. Usnesení č. 22a/58/2013 Rada městyse schválila prodloužení nájmu bytu č.1 v budově ÚM paní Miloslavě Štětinové, a to do Usnesení č. 22b/58/2013 Rada městyse schválila prodloužení nájmu bytu v budově č.p.1046 paní Marcele Hřebačkové, a to na dobu neurčitou. Usnesení č. 22c/58/2013 Rada městyse schválila pronájem bytu č.3 v budově ÚM manželům Pavlíně a Pavlovi Nešporovým, a to do Usnesení č. 23a/58/2013 Rada městyse vzala na vědomí žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. se o odkup pozemku parc.č o výměře 8 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves a budovy trafostanice na předmětném pozemku a žádost pana Jaroslava Štegnera o odprodej pozemku parc.č. 2557/3 o výměře 62 m 2 a pozemku parc.č. 2557/2 o výměře 3 m 2. Usnesení č. 23b/58/2013 Rada městyse vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj o opravě chyby v katastrálním operátu, kdy parcela č. 1863, která byla také vedena na LV1, byla po dohledání nabývacích titulů (dohoda o zřízení práva osobního užívaní) zapsána do vlastnictví paní Jaroslavy Filipovičové, bytem U Sokolovny 873, Moravská Nová Ves. Usnesení č. 23c/58/2013 Rada městyse doporučuje ZM schválit souhlasné prohlášení o uznání výhradního vlastnictví městyse Moravská Nová Ves k pozemku parc. č. 4095/2 o výměře 34 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves, vedeném jako ostatní plocha. Usnesení č. 24/58/2013 Rada městyse ukládá starostovi vytvořit tržní řád městyse, který zakáže podomní prodej. Usnesení č. 25/58/2013 Rada městyse schválila změnu provozní doby knihovny, kdy bude nově otevřena v pondělí, úterý, pátek od 9 00 do hodin a ve středu a čtvrtek od do hodin. Usnesení č. 26/58/2013 Rada městyse vzala na vědomí nabídku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, k bezúplatnému převodu silnice III/05526 Moravská Nová Ves Kopčany, včetně pozemků parc.č. 2303/1 o výměře 7919 m 2, 2303/2 o výměře 147 m2, parc.č. 2303/3 o výměře 28m 2, parc.č o výměře 4871 m 2, parc.č o výměře m 2, parc.č o výměře 8967 m 2, včetně tří mostů. Délka silnice je 6201 m. Usnesení č. 27a/58/2013 Rada městyse schválila udělení plné moci Mgr. Tomáši Danielovi, advokátovi, se sídlem T. G. Masaryka 38/10, Břeclav k zastupování městyse ve věci podání žaloby na určení platnosti existence práva odpovídajícího věcnému břemeni pro oprávněného provozovatele fotovoltaické elektrárny umístněné na pozemcích měst yse. Usnesení č. 27b/58/2013 Rada městyse schválila udělení plné moci Mgr. Tomáši Danielovi, advokátovi, se sídlem T. G. Masaryka 38/10, Břeclav k zastupování městyse ve věci podání žaloby na určení platnosti nájemních smluv na byt v budově základní školy č.p Usnesení č. 28/58/2013 Rada městyse schválila umístění lavičky v parčíku u transformátoru mezi ulicemi Na Mlatě a Josefovskými chalupami. Usnesení č. 3/59/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves schválila záměr výpůjčky objektu fotbalových kabin na parcele č. 2291/5. Usnesení č. 4a/59/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves schválila záměr prodeje pozemku parc.č 2557/3 o výměře 62m a parc.č. 2557/5 o výměře 3 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves. Usnesení č. 4b/59/2013 Rada Městyse Moravská Nová Ves schválila záměr prodeje budovy p.č na pozemku parc. č 1/1 o výměře 383 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves.. Usnesení č. 5a/59/2013 Rada městyse schválila pronájem pozemků p.č o výměře 736 m 2, p.č o výměře 1657 m 2 a, p.č o výměře 1701, p.č o výměře 678 m 2 a p.č o výměře 582 m 2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves panu Jaroslavu Glosovi. 8 Usnesení č. 5b/59/2013 Rada městyse schválila pronájem pozemku p.č. 2446/2 výměře 670 m 2 v k.ú. Moravská Nová Ves panu Karlu Žampachovi. Usnesení č. 6a/59/2012 Rada městyse schválila ponechání zisku Základní škole Moravská Nová Ves a to výsledek z hospodaření z hlavní činnosti ve výši ,72 Kč a hospodářské činnosti ve výši ,30 Kč (celkem ,02 Kč) přiděluje do rezervního fondu ve výši ,02 Kč a ve výši ,- Kč do fondu odměn. Usnesení č. 6b/59/2012 Rada městyse schválila ponechání zisku Mateřské škole Moravská Nová Ves a to výsledek z hospodaření z hlavní činnosti ve výši 11972,52 Kč a hospodářské činnosti ve výši ,99 Kč (celkem ,52 Kč) přiděluje do rezervního fondu ve výši ,52 Kč a ve výši 4000,- Kč do fondu odměn. Usnesení č. 7/59/2013 Rada městyse schválila smlouvu o dílo na vypracování PD pro provedení stavby projekt Snížení energetické náročnosti objektu sokolovna Moravská Nová Ves mezi městysem jako objednatelem a Ing. arch. Petrem Maloškem, Jarošova 18, Hodonín jako zhotovitelem. Usnesení č. 8/59/2013 Rada městyse schválila smlouvu č /001 o zřízení věcného břemene mezi městysem jako povinným a společností E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným, kdy předmětem smlouvy je zatížení pozemku parc.č. 2192/2 v k.ú. Moravská Nová Ves věcným břemenem umístnění a provozování distribuční soustavy spočívajícího v umístnění venkovního vedení VN včetně podpěrných bodů VN pod názvem Moravská Nová Ves, přel.vvn, SOLARPARK a odměna za zřízení věcného břemene je ,- Kč. Upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazený poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2013, aby jej neprodleně uhradili v pokladně úřadu městyse.

9 Z ČINNOSTI OBECNÍHO STRÁŽNÍKA Blokové pokuty Přestupek proti majetku Předání věci OOPČ R Břeclav Přestupek v občanském soužití Bezpečnostní akce Pes Řízení provozu-dražba Brančík Autovrak Řízení provozu křižovatka ZŠ Asistence při uzavření pošty Přednášky Služby Moravská Nová Ves, p.o. Provoz sběrného dvora Letní provoz až Středa Od do hodin Sobota Od 8.00 do hodin Zimní provoz až Středa Od do hodin Sobota Od 8.00 do hodin Kontakty na pracovníky Služeb Moravská Nová Ves, p.o.: Ředitel - Jaroslav Kučera: Vedoucí provozu - Oldřich Mašláň: Radek Salajka: Správce sokolovny, údržba ČOV - Vlastimil Zugar: Účetní Martina Imrichová: Statistika případů v období od do x (7.500,- Kč) 5x-případů 5x-případů předaných OOP ČR 1x-případ oznámen oddělení správních činností Břeclav 2x-ples, 1x březnové rockování- dohled nad VP-BESIP 5x-odchyt, odvoz útulek-bez fi nančního podílu Městyse 4x-regulace-řízení provozu 3x-výzva k odstranění autovlaku 14x-dohled nad přechodem 13x-dohled nad bezpečným uzavřením pošty 2x v mateřské školce, dobrovolným hasičům Reakce obecního strážníka na otázky od občanů Na ulicích Luční a U Hřbitova se nedodržuje značení zákaz stání, řešíte tento problém? Během služební obchůzky, autohlídky, při kontrolách hřbitova jsou prováděny kontroly ze strany obecní policie se zaměřením páchání protiprávního jednání, dodržování veřejného pořádku a hlavně v oblasti dopravy na dodržování zákazu zastavení a stání dle zákona o obecní policii. Jsou prováděny pravidelné kontroly v lokalitách ZZN, Víceúčelové hřiště, u kostela, kde dochází ke kriminalitě a znečišťování veřejného prostranství? Během služby jsou prováděny opakované kontroly ze strany OP v lokalitách Nádraží ČD, ul. Nárožní, u lékárny, u sportovního areálu ZŠ. Problém vyvážení odpadů do remízků a pod vinohrady nezodpovědnými občany. Kontrolujete to? Jaké jsou výsledky, dochází ke zlepšení? Byly uděleny pokuty? Během hlídkové služby, autohlídky jsou kontrolovány místa, kde dochází k založení černých skládek. U jednoho případu založení skládky byl zjištěn pachatel, který po projednání skládku odstranil a dal do původního stavu. S místním občanem bylo provedeno zmapování katastru Moravská Nová Ves se zaměřením na skládky. Provedeným šetřením byly zjištěny skládky souběžně se silniční komunikací ve větrolamu, skládky zadokumentovány. Vylepování plakátů na zastávkách hyzdí obec. Je zjištěn viník? K polepení autobusové zastávky bylo provedeno šetření, kdy se nepodařilo zjistit osobu pachatele, proto bylo přistoupeno k pravidelným kontrolám a sledování možného neznámého pachatele. Vážení občané, na budovu 1. stupně základní školy, z ul. nám. Republiky, jsme opět instalovali venkovní teploměr. Děkujeme Všem občanům, kteří pomáhali obci při odklízení sněhu a nezáleželo jim na tom, že je to na obecním 9 V jakých lokalitách se nachází fotopasti a jaké jsou výsledky? Bylo již odhaleno nějaké protiprávní jednání? Fotopast se nachází v lokalitě Městyse Moravská Nová Ves, a to v místech, kde dochází k páchání protiprávního jednání - nádraží ČD, u lékárny, ul. Nárožní, sportovní areál ZŠ. Je nastavena tak, aby došlo k zadokumentování pachatele. V jaké výši bylo uděleno pokut? Od začátku roku 2013 bylo uděleno 15 pokut částka 7.500,-Kč Budete mapovat i pohyb nepřizpůsobivých osob v obci a činit následná opatření? Během obchůzkové služby a autohlídky je věnovaná pozornost k občanům Moravské Nové Vsi, kdy při zjištění protiprávního jednání jsou učiněna zákonná opatření vyplývající ze zákonného postupu. Poděkování Obecní policii Děkujeme panu Mgr. Štefanu Vaškovi, obecnímu policistovi za operativní řešení situace při hledání našeho zaběhnutého pejska, který se v sobotu ve večerních hodinách ztratil. V neděli dopoledne byla ztráta psa nahlášena našemu panu strážníkovi, který za námi přijel i s fotkami zaběhnutých pejsků, mezi kterými byl i ten náš. Jsme moc rádi, že vše dobře dopadlo a touto cestou pohotovému panu policistovi děkujeme. Adéla a Tomáš Sládkovi

10 V naší školce se nikdy nenudíme Naše mateřská školka se neustále snaží připravovat pro děti něco zajímavého. Jednou z takových akcí bylo v rámci tématu Čím budu, až budu velký i pozvání profesionálního hasiče pana Rudolfa Hrdiny, který je příslušníkem Hasičského záchranného sboru v Břeclavi, do naší mateřské školky. Dětem se pan Hrdina představil v plné hasičské výstroji. Děti měly Bezpečně na silnici Jak děti seznámit, naučit a hlavně vhodně jim přiblížit jednak hrozící nebezpečí silničního provozu, ale i nezbytnost dodržování zásad a pravidel s ohledem na svou bezpečnost? To je jistě otázka, která trápí nejednoho rodiče. Stejně jako každý rok i letos pozvala mateřská škola odborníka, který dětem osvětlil problematiku bezpečnosti na silnicích. 10 možnost vyzkoušet si hasičskou přilbu, potěžkat dýchací přístroj a dokonce i použití opravdové hasičské vysílačky. Všichni se zaujetím poslouchali nejen vyprávění o každodenní hasičské práci a nebezpečných zásazích při požárech či nehodách, ale i o správném chování v případě požáru. Na děti se přišel podívat i dráček Hasík, který doprovází hasiče na všech výjezdech a pomáhá např. ke zmírňování stresu u nehod za účasti dětí. Návštěva pana hasiče byla pro děti opravdu velkým zážitkem, na který budou jistě dlouho vzpomínat, zvláště pak když mohly dopodrobna prozkoumat hasičské zásahové auto. V hasičské tématice jsme s dětmi pokračovali i další akcí, a to návštěvou výstavy na zelené budově úřadu městyse Moravské Nové Vsi zaměřenou na historii hasičství. Paní Slováčková nám ukázala historické uniformy, helmy a další součásti hasičské výstroje. Březen je však nejen měsícem požární ochrany, ale také měsícem knihy. Proto jsme se vydali na každoroční návštěvu knihovny. Paní knihovnice si pro děti připravila zajímavé povídání o knížkách zejména s jarní tématikou. S jarním námětem pokračujeme i ve školce. Připomenuli jsme si starý lidový zvyk - vynášení Moreny, abychom se rozloučili s paní Zimou a přivolali konečně slunečné a voňavé jaro. S cílem ještě více dětem přiblížit zvyky a tradice spojené s jarním obdobím jsme připravili výlet do skanzenu ve Strážnici na pořad Fašanky, fašanky, velká noc ide. Pořad dětem ukázal tradiční lidové zvyky, jakými jsou vynášení smrtky, hrkání, šlahačka nebo malování kraslic. Součástí pořadu byly i rukodělné dílny s ukázkami zdobení kraslic nebo pletení pomlázky, které si děti mohly vyzkoušet. Nelehkého úkolu se tentokrát zhostil obecní strážník městyse Mgr. Štefan Vašek. Na pomoc si přizval Ing. Pavla Čížka, který působí jako koordinátor BESIP pro Jihomoravský kraj. Oba specialisté dětem zajímavě vyprávěli o pravidlech silničního provozu, děti si mohly názorně vyzkoušet správné přecházení přechodu pro chodce a další aktivity. Pan strážník, před kterým měly všechny děti velký respekt, také poutavě vyprávěl o náplni své práce a ukázal dětem svoji pracovní výstroj a výzbroj. Na závěr besedy dostaly děti dárečky v podobě reflexních pásků, samolepek, omalovánek a vystřihovánek. Před školkou pak čekalo děti ještě jedno překvapení, mohly si prohlédnout služební vozidlo pana strážníka a vyzkoušet si i to, jak se v něm sedí. Na rozloučenou nám pan strážník ještě zahoukal policejní sirénou. Všem se návštěva velmi líbila, jsme rádi, že pan strážník i zástupce BESIPu přijali naše pozvání, díky kterému děti získaly nové poznatky v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zároveň se mohly blíže seznámit s panem strážníkem jako novou osobností městyse. Doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat a beseda s panem strážníkem se stane každoroční tradicí. Mgr. Kristýna Hurbanová, MŠ Moravská Nová Ves

11 Ve škole se stále něco děje.....a tak to má být! Dovolte mi, abych vám toto dění stručně přiblížila. Na konci ledna dostali prvňáčci své první vysvědčení a hned za týden přivítaly p.učitelky prvního stupně ZŠ spolu s p.vychovatelkami nové prvňáčky ty, kteří do lavic naší školy usednou poprvé až v září února se totiž konal zápis žáků do první třídy. Zapsáno bylo 21 dětí.sobota 9. února byla velkým dnem našich deváťáků. Sokolovna byla plná do posledního místa, když dívky v bílých šatech se svíčkami v rukou zahájily školní ples. Nechyběla tradiční polonéza ani vystoupení mažoretek. Velký dík patří p. uč. Bravencové za nácvik předtančení a p. zástupkyni Petrjanošové, na které ležela tíha starostí hlavní organizátorky plesu. Děkujeme také všem sponzorům za příspěvek do slosování. Výtěžek z plesu bude použit na kulturní a sportovní akce žáků školy. V neděli po plese zaplnili taneční parket naši nejmenší. Místní i přespolní školčátka a prvostupňáci si přišli zatančit a zasoutěžit na maškarní karneval, který ve spolupráci se školou pořádal Rodinný klub Brouček. A protože škola to jsou hlavně vědomosti, nechyběly v posledních zimních měsících ani vědomostní soutěže. Do okresního kola biologické olympiády postoupila Veronika Kučerová (6. tř.), Johanka Salajková (7. tř.) a Lenka Hanzalíková (9. tř.). V matematické Pythagoriádě dosáhli nejlepších výsledků: Martin Tichý (5. tř.), Monika Dvořáčková (6. tř.) a Jakub Ostratický (6. tř.). Tito úspěšní řešitelé budou naši školu reprezentovat v okresním kole. V únoru vyslal II.stupeň své zástupce na Okresní přebor ve šplhu do Břeclavi. Naši sportovci sice neobsadili medailové příčky, ale některé jejich časy určitě stojí za zmínku : Petra Pravdová 4,24 s (6. místo ve 3.kategorii), Veronika Kučerová 4,40 s (7. místo ve 3. kategorii), Tadeáš Vajbar 3,14 s (8. místo ve 4. kategorii). Od druhého pololetí mají žáci 2. a 3. třídy ze všech předmětů určitě nejraději tělocvik. Ptáte se proč? Zahájili totiž plavecký výcvik a hodiny tělesné výchovy tráví v bazénu Plavecké školy Delfín v Břeclavi. Kromě plavání zpestřili žákům I. stupně výuku také zástupci hasičů z Břeclavi, kteří dětem nejen povídali o své práci, ale probrali s nimi i různé krizové situace, s nimiž by se mohly v životě setkat co dělat, kdyby doma hořelo, samouhašení hořícího oděvu, ošetření popálenin aj. Formou her si děti také vyzkoušely volání na tísňovou linku, hasiče, policii nebo záchranku. A když všechny závěrem pozvali na exkurzi přímo do hasičské základny k nim do Břeclavi, nadšení dětí neznalo mezí. 11 O příjemné a užitečné oživení výuky se postaraly i studentky stomatologie, které dětem otestovaly, jestli mají zdravé zoubky, a předvedly, jak správně pečovat o svůj chrup. Ve spolupráci s ostatními vyučujícími připravila Mgr. Jana Tichá

12 P O Z V Á N K A Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná na I. a II. stupni Základní školy v Mor. Nové Vsi při příležitosti Mezinárodního dne dětí a 30.výročí činnosti modelářského kroužku při ZŠ. Těšíme se na Vás v sobotu od 9 hod. do 18 hod. v obou budovách ZŠ. Čeká na Vás: Výstava modelů, ukázka interaktivní výuky, školní ZOO, výstava historických školních pomůcek, školní prapor z r.1898, ukázka vojenské techniky (OT-64), zbraní a historických uniforem v areálu II. stupně ZŠ, vystoupení mažoretek Žákyně 6. a 7. třídy připraví občerstvení, další občerstvení je zajištěno Fotbalový klub Pod vedením trenéra Richarda Machaly se v sobotu a v neděli zúčastnili naši nejmenší fotbalisti (mladší a starší základna) velmi kvalitně obsazených turnajů v Hustopečích u Brna. Proti silným soupeřům čekaly na kluky náročné zápasy a to se také potvrdilo na výsledcích. Cenné zkušenosti získané z těchto turnajů jim přispějí k dalšímu fotbalovému růstu. výsledky - starší základna skóre střelci M.N.Ves, Hrušky - Vojkovice 2:2 Patrik Ventrča, Eliáš Blinkal M.N.Ves, Hrušky - Hustopeče 0:6 M.N.Ves, Hrušky - Starý Lískovec 2:7 Patrik Ventrča, Eliáš Blinkal výsledky - mladší základna skóre střelci M.N.Ves, Hrušky - Hustopeče 2:8 Dominik Trecha 2x M.N.Ves, Hrušky - Holíč 0:11 M.N.Ves, Hrušky - Lednice 2:1 Dominik Trecha 2x To byl ale maškarní! Jen samé pozitivní ohlasy a superlativy byly slyšet po maškarním plese, který pořádal fotbalový klub Moravská Nová Ves třetí lednovou sobotu v místní sokolovně. Aby ne! Vždyť se na tomto plese, který se v obci pořádal téměř po 20 letech, sešlo na 350 lidí a z toho více jak 200 masek! Kostýmy byly opravdu povedené a rozmanité. Na tanečním parketu byl vidět zejména hojný zástup námořníků a skokanů na lyžích. Však ti si také rozebrali první dvě místa v soutěži o nejlepší masku plesu. Na plese však nechyběly ani pohádkové a nadpozemské bytosti jako šmoulové, dračice, zombie nebo víly. Z dalekých a exotických krajů nás přijeli navštívit domorodci, křováci, pár gejš, španělé, mexičané i piráti. Až 12

13 do odmaskování nikdo nevěděl, kdo je ten tajemný kníže s kněžnou.však také za svůj krásný, dobový kostým získali 3. místo! Poklona patří všem zúčastněným maskám, neboť jejich příprava byla jistě náročná. Skvělou atmosféru večera podpořila hudební skupina Sendimusic, díky které byl neustále plný taneční parket. Zpětně můžeme jen zkonstatovat, že to za tu námahu stálo. Nakonec bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem sponzorům za hodnotné dary, díky kterým bylo v tombole na 250 cen a také všem, kteří věnovali svůj čas přípravám plesu. Díky výtěžku z toho plesu, který činil ,- Kč, byly zakoupeny sportovní potřeby (balony, rozlišováky) a startovné na turnaje pro naši fotbalovou mládež (základna, žáci a dorost). FK Moravská Nová Ves O maškarním v Moravské se psalo i v celostátním firemním časopise T-Mobile ECHO : Zadar navštívil Moravskou Novou Ves Naše vánoční reklamní kampaň se Zadarem se opravdu vydařila. Nejenom, že hláška Pojď mi, hop! už zlidověla natolik, že ji snadno zaslechnete v leckterém rozhovoru, ale Zadar a jeho tým skokanů se stali častými návštěvníky nejednoho maškarního plesu. Naše kolegyně Markéta Boříková, asistentka prodeje z Karlových Varu, nám poslala fotodokumentaci z jedné takové akce. Maškarního plesu v Moravské Nové Vsi se zúčastnil Zadar Volanic, Datan Fofric a celý tým skokanů a skokanek. Ve vlastnoručně ušitých lyžařských kombinézách byl totiž oblečený ženský sbor Slováckého krůžku včetně manželů. Výroba kostýmu trvala více než týden. Kalhoty si holky musely ušít z bílé látky a pak nabarvit narůžovo. Nejsložitější byl ale Zadar. Jen výroba čepice trvala hodinu a teplákovka byla ještě pracnější, prozradila nám detaily ze zákulisí příprav Markéta. Vynaložené úsilí se Zadarovcům vyplatilo. Stali se jasnými vítězi soutěže o nejlepší kostým. Všem skokankám, skokanům i trenérovi gratulujeme! Jsme na vás pyšní. S P O R T O V N Í D E N Fotbalový klub Moravská Nová Ves zve všechny děti, mládež a jejich rodiče na sportovní den plný her a zábavy V sobotu 4. května 2013 na fotbalovém hřišti 14:00 hod. Zahájení soutěží a her o ceny 16:00 hod. táborák, občerstvení, opékání špekáčků Vstup ZDARMA Z činnosti Vinařského spolku V únoru letošního roku oslavil Vinařský spolek Moravská Nová Ves desáté výročí svého vzniku. Od jeho počátku až do letošního roku spolek vedl stabilní výbor pod vedením předsedy pana Jana Tomana. Po 10-ti letech se většina z tohoto týmu lidí rozhodla dále již na své pozice ve vedení spolku nekandidovat a věnovat svůj čas jiným činnostem nebo projektům. Rád bych jim na tomto místě jménem Vinařského spolku za jejich dosavadní práci poděkoval a popřál jim mnoho štěstí. Do dalšího období tedy Vinařský spolek vstupuje s novým vedením. Předsedou byl na únorové výroční členské schůzi zvolen Radek Vaněk, místopředsedou Jaroslav Nešpor ml. a pokladníkem Marek Košut. Dalšími členy nově zvoleného výboru spolku jsou: Igor Antal, Jiří Frýdek, Petr Frýdek, Vladimír Frýdek, Lubomír Glos, Martin Kvasnovský, Jan Mackových a František Trojan. Hlavní cíle spolku tedy rozvoj vinařství a vinohradnictví v obci, ochrana vinic proti špačkům a podpora vinařské turistiky a s ní spojeného odbytu vína zůstávají zachovány, nově bychom se chtěli více zaměřit na vlastní spolkovou činnost, tedy pořádání různých vzdělávacích 13 nebo poznávacích akcí pro členy spolku. V příštím roce bychom také chtěli obnovit pořádání místní výstavy vína v Moravské Nové Vsi. Vše samozřejmě závisí především na zájmu ze strany vinařů. Během prvních týdnů činnosti nového vedení se nám podařilo zorganizovat přednášku na téma Stříhání a další předsezonní práce ve vinohradu, sestavit a předložit vyúčtování dotací, které spolku poskytnul Vinařský fond na akce pořádané v roce 2012, podat žádosti o dotace Vinařského fondu na akce pořádané v první polovině roku 2013 a podat žádost o dotaci na výzvu Jihomoravského kraje na nákup chladícího pultu. Dále

14 spolek organizuje sběr vzorků našich vinařů na výstavy vína v okolních obcích, někteří vinaři se zúčastnili školení degustátorů v Mikulčicích a stále pracujeme na přípravě prvních letošních akcí - Jarních otevřených sklepů a prvomájové Přehlídce neoveských vín. Jarní otevřené sklepy se uskuteční v sobotu 20. dubna 2013 v době od 10 hodin především v areálu U nádraží - Výmol Zátiší. Vstupné ve výši 300,- Kč zahrnuje skleničku s kapsičkou na krk, katalog otevřených sklepů a degustační bločky. Připraveno je občerstvení, cimbálová muzika i soutěž o ceny. Přehlídka neoveských vín bude otevřena dne 1. května 2013 v 10 hodin v rámci celodenní kulturní akce Den řemesel na prostranství před úřadem městyse. Samostatné vstupné ve výši 100,- Kč zahrnuje skleničku, katalog vystavovaných vín a neomezenou ochutnávku. Bohatý kulturní program je uveden na samostané pozvánce. Jménem Vinařského spolku si Vás všechny dovoluji na výše uvedené akce co nejsrdečněji pozvat! Informace na závěr pokud máte zájem o zasílání aktuálních informací o činnosti a připravovaných akcích Vinařského spolku em, stačí odeslat registrační zprávu Mám zájem o zasílání informací em na adresu Sbor Dobrovolných Hasičů 14 První týden v březnu pořádal náš sbor tématickou výstavu pod názvem,,březen je měsícem požární ochrany. Po celý týden mohli občané navštívit výstavu v zelené budově Úřadu městyse, kde bylo ke zhlédnutí pracovní nářadí, uniformy i jiné materiální vybavení našeho sboru a informace o historii hasičstva v ČR. V sobotu byla připravena pro občany ukázka hasičské techniky JSDH Hrušky, pro děti bylo připraveno stříkání ze dvou proudů a projížďka v hasičském autě. V neděli se konala přednáška o poskytování první pomoci při náhlých a neočekávaných situacích, ale i při běž-

15 ném životě. Přednášky se ujal MUDr. Miroslav Čermák, který je primářem na ARO oddělení v břeclavské nemocnici. Zúčastněné osoby byly poučeny o poskytování první pomoci a mohly si vyzkoušet samotnou resuscitaci na figuríně pod odborným dohledem. Tady ale musíme říci, že nás velmi mrzí nezájem o tuto přednášku z řad Vás občanů, jelikož poskytnout první pomoc je základem. Ruku na srdce, kdo z vás by byl schopen poskytnout adekvátní první pomoc nejen cizí osobě, ale i rodinným příslušníkům? V úterý si pro nás připravil informace strážník policie městyse Mgr. Štefan Vašek, obeznámil nás s chováním v obci podle zákona a děti upozornil na povinné vybavení jízdních kol a chování v silničním provozu. Dále nám zodpověděl všechny naše všetečné a záludné otázky a dětem ukázal své nové služební auto. Hasiči radí V týdnu naši výstavu také navštívily děti z mateřské školky a děti prvního stupně základní školy a dle vyjádření jejich paní učitelek se jim výstava líbila. Zakončení proběhlo v neděli na sokolském hřišti ukázkou další hasičské techniky. Tentokrát nám přijely svou výbavu ukázat sbory dva a to JSDH Týnec a JSDH Tvrdonice. K vidění byla opět vybavenost hasičských aut, ukázka dýchací techniky a děti si opět zastříkaly z proudnic a svezly se v hasičských autech. V dalších měsících nás čeká výstava na den lidových řemesel a účast na soutěžích mladých hasičů, také dodělávky na prostorách klubovny u zahrádkářů. Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích vznikají na jaře i v dalších měsících roku desítky zbytečných požárů, způsobených vypalováním starých porostů. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý jarní porost v kombinaci se silným větrem dokáže své! Vznikají pak závažné ekonomické škody, je ohroženo zdraví i životy osob a může být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Pozor na nebezpečí při pálení odpadu Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. 15 Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25 tisíc korun a firmám může být udělena sankce až do výše 500 tisíc korun. Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení odpadů na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti. Určitě bychom neměli zapomenout poučit je o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám. A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno! Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují. V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla: Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje, velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor, klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesních porostů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu), oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte, při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky, osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena. příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

16 při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí - např. silném větru - pak pálení ihned přerušte a oheň uhaste, po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Posezení u táboráku Posezení u táboráku ať už na zahradě nebo ve volné přírodě má také svá pravidla, která je potřeba dodržovat. Zvolte vhodné místo pro ohniště - to by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzin, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání Děti se bavily na karnevale při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, nebezpečí zborcení pyramidy do okolí. Oheň nesmíte ponechat bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu. Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou! Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě nebo na volném prostranství neměli rozdělávat vůbec. Pamatujte, že děti nesmí být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby. V neděli 10. února pořádal Rodinný klub Brouček ve spolupráci s místní základní školou již 7.ročník dětského karnevalu. Přestože právě začínaly jarní prázdniny, sešlo se na parketu přes 13O masek! Malí kovbojové, princezny, piráti, víly a ostatní krásní maskovaní neposedové si mohli zatančit, zasoutěžit a také vyhrát nějakou menší či větší cenu. Se soutěžemi ochotně vypomohly žákyně 7.třídy. Děkujeme! 16 např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí. Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě. Zvlášť pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte! Tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou. Válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc. Čerpáno ze zdroje HZS JMK Příště si přečtete o druzích hasicích přístrojů a jejich použití v praxi. Jihomoravská komunitní nadace a Základní škola Moravská Nová Ves prosí občany, jestli by propůjčili své staré fotografie obce (fotografie budov, ulic, událostí probíhajících v obci, atd.) na výstavu, která bude zachycovat podobu obce a dění v ní v průběhu času. Hledáme fotografie pořízené do roku Výstava se uskuteční koncem roku Občané mohou předat fotografie v sídle Jihomoravské komunitní nadace v budově Agromoravie, nebo na Základní škole Soně Petrjanošové.

17 Centrum pro rodinu Hodonín ve spolupráci s Městysem Moravská Nová Ves zve Na besedě se dozvíte, jak se co nejlépe realizovat během rodičovské dovolené, jak rozvíjet svůj osobní potenciál a zjistíte, co všechno můžete udělat pro svůj profesní život a přitom být dobrou mámou či tátou. Vstup ZDARMA Beseda se uskuteční v rámci projektu M_ANIMA, více na tel.č

18 Jatelinečka míří do kraje V sobotu se v Moravském Žižkově sešlo 12 dětských folklorních souborů z regionu Podluží, aby předvedly své taneční a pěvecké kvality. Odborná porota, kterou vyslalo na tuto přehlídku Folklorní sdružení ČR, měla za úkol vybrat dva nejlepší, nejzajímavější soubory, které budou reprezentovat náš region na krajském kole ve Strážnici. Se svým novým pásmem Vařila myšička kašičku jela soutěžit Jatelinka, které se v minulosti podařilo probojovat do krajského kola již 3x a také mladší Jatelinečka, která jela soutěžit s pásmem Náš kohútek kokrhá. Z vystoupení Jatelinky bylo zřejmé, že jsou to zkušení tanečníci, schopni zvládnout i složitější choreografii, velmi dobře celé pásmo odzpívat a taky ukázat své herecké umění, což k dětským pásmům patří. Samozřejmě to vše v souladu s cimbálovou muzikou, která celé vystoupení doprovázela. Hodnocení Jatelinky odbornou porotou bylo velmi kladné, což potěšilo nejen děti, ale hlavně vedoucí souboru. Jatelinečka se však předvedla v tom nejlepším světle. Děti oslnily porotu Jarní prázdniny Sílu, odhodlání, vytrvalost, silný žaludek, spolupráci, to vše a mnohem víc musely děcka prokázat na letošních jarních prázdninách s názvem Dokaž to! aneb víkend neomezených možností. Děcka se přihlásily do soutěže, kde mohly získat strašně moc peněz. Když dojely, seznámily se s pravidly, podepsaly smlouvy a ubytovaly se. Po seznámení se s pravidly mohla začít rozřazovací soutěž. Za různé proběhlé hry pak dostávaly právě už zmíněné peníze. nejen opravdovostí toho, co předváděly na jevišti, ale ukázaly i svůj temperament a nadšení z pohybu. Nové kroje děvčátek, pasinky, také patřily k zajímavému prvku, který zaujal nejen odborníky v porotě, ale i širokou diváckou veřejnost. Jatelinečka byla odměněna obrovským potleskem a také postupem Dokaž to! aneb víkend neomezených možností Například chodily v bludišti se zavázanýma očima, postavily iglú nebo velkého Brontosaura, po okolí hledaly poklad se zlaťákama - děcka už od začátku věděly, že to nejsou obyčejné penízky, ale čokoládové, což si myslím, že je pohánělo ještě víc dopředu. Kdo by neměl rád čokoládu. Dále děcka musely dokázat svou kreativitou a nápady, že si umí poradit a zabalit vajíčko do omezeného materiálu tak, aby se nerozbilo. A taky, že se to povedlo oběma teamům a další penízky zacinkaly v jejich společné pokladně. Spousta dalších her, soutěží a jezení různých pokrmů rozhodlo o vítězi celých prázdnin. V sobotní večer se spočítaly peníze. Soutěžícím se rozdaly získané zlaťáky, poukázky, zazpívalo se u kytary, zahrála se spousta deskových her a 18 do krajského kola Přehlídky dětských folklorních souborů ve Strážnici, která se uskuteční Pochvalu poroty dostala i naše cimbálová muzika, která oba soubory velmi dobře doprovázela a bez které si tanečníci své vystoupení nedokáží představit. Vladislava Časná šlo se spát. Sotva jsme se rozdívali a už tu byla neděla, konec prázdnin. Doufáme, že děcka budou mít na co vzpomínat a těšíme se na další brontosauří akci. Autorka článku: Leona Helešicová Autor fotek: Martin Kadala

19 Neonky čeká kvalifikace na Mistrovství České Republiky v mažoretkovém sportu Neonky Vás všechny srdečně zvou (neděle) do sokolovny v Moravské Nové Vsi, kde se uskuteční nervy drásající klání o postup nejen našich mažoretek do semifinále Mistrovství České Republiky v tomto úžasném sportu. Doufáme v co nejhojnější účast fanoušků a skvělé výkony. Za Neonky letos nastoupí hned několik skupin. Jako první se představí v mini formaci s náčiním baton naše nejmladší naděje. Následovat bude juniorská skupina, kategorii skupin s náčiním baton. Obě dvě skupiny si na šampionátu odbydou svou premiéru a budou potřebovat hodně podpořit. Nováčky pak vystřídají stálice. V kategorii mini formace s náčiním baton i pom se o postup poperou naše seniorky. Moc jim držíme palce a doufáme v co nejvyšší umístění ve vysoké konkurenci ostatních skupin. A dalším želízkem v ohni naší výpravy bude nadějné batonové duo. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MAŽORETKOVÉM SPORTU 2013 KVALIFIKAČNÍ KOLO SKUPIN A SÓLOFORMACÍ Program: NEDĚLE 21. DUBNA sokolovna Moravská Nová Ves 9.45 SLAVNOSTNÍ SKUPINY BAT ZAHÁJENÍ SKUPINY POM SÓLOFORMACE BAT SÓLOFORMACE POM ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO UKONČENÍ SOUTĚŽE PROGRAMU 19

20 Ohlédnutí za Jubilejním 10. plesem Regionu Podluží Svazek obcí Region Podluží spolu s Městysem Moravská Nová Ves letos pořádali jubilejní X. ples Regionu Podluží, který se konal v pátek 1. února Po celý večer vyhrávala DH Bojané z Dolních Bojanovic a cimbálová muzika Slovácko mladší. Ples ve 20:00 hodin zahájil starosta Městyse Moravská Nová Ves Marek Košut a poté následoval první večerní vstup v podobě společenského tance v podání Adély Benešové a Martina Žůrka. Ve 22:00 hodin vystoupily domácí mažoretky Neonky. Jak děti při společenském tanci, tak mažoretky Neonky velice zpestřily celý večer plesu. Průběhem večera provázela kulturní referentka Magdaléna Polachová. Pro návštěvníky byl ve vestibulu přichystán barový pult, kde barman připravoval míchané nápoje. Také nechyběla ochutnávka vín, jak od místních, tak okolních vinařů z Podluží. O půlnoci čekalo na všechny překvapení v podobě vystoupení skupiny Kikusus, která předvedla neonové vystoupení. Ples byl velice vydařený a je nutno poděkovat všem, kteří se na plesu podíleli. Magdaléna Polachová Jakub a Danielka jsou dvojčata, která se narodila velmi předčasně. Danielka od narození nevidí a je postižena těžkou dětskou mozkovou obrnou. I když nemluví, umí krásně a roztomile projevit radost ze všeho, co jí potěší. Jakub je postižen lehkou dětskou mozkovou obrnou a je autista. Chodí do první třídy speciální základní školy Herbenova v Břeclavi. Víčka pomáhají Sběrem víček PET lahví (limonády, mléko...) chceme získat finanční prostředky na rehabilitační pomůcky a pobyty pro Danielku a na zajištění osobního asistenta pro Jakuba, který by byl vhodný pro jeho výuku ve škole. Předem všem upřímně děkujeme za pomoc se sběrem těchto víček pro naše dvojčata. Víčka se mohou odevzdávat na sběrném dvoře v Moravské Nové Vsi, nebo je můžete střádat doma a nechávat v sáčcích před domem spolu s pytli pet láhví tetrapaků atd, při pravidelných svozech tříděného odpadu. Kontakt: Markéta Čermáková,

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 26.1.2015 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 25. listopadu v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi

Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 25. listopadu v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi 1 Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 25. listopadu v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi Přítomni: Omluveni: Glos Jaroslav Gréeová Eva Košut Marek,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více