Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012"

Transkript

1 Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice IČO : Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni A Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : 1. Základní informace o regionu 2. Orgány svazku 3. Rozpočtový výhled, schválený rozpočet a rozpočtová opatření 4. Plnění rozpočtu 5. Přijaté dotace 6. Příspěvky poskytnuté z rozpočtu regionu 7. Účetní závěrka 8. Majetek 9. Bankovní účty a hotovost 10. Pohledávky 11. Závazky 12. Přezkoumání hospodaření

2 1. Základní informace o regionu Název : Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Adresa : Mistřice 9, Telefon : Fax: Telefon: předseda správní rady Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. pobočka Uherské Hradiště číslo účtu /0800 Počet obyvatel k Členské obce : Bílovice, Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Prakšice, Svárov, Šarovy, Topolná, Zlámanec Zpracování agendy programech: Program KEO, Alis, spol. s. r.o. Česká Lípa 2. Orgány svazku Valné shromáždění Správní rada : Předseda správní rady Ing. Petr Kukla, členové Petr Fusek a Vladimír Sedláček Dozorčí rada : Předseda dozorčí rady Pavel Štěpančík, členové Jaromír Čáp, Mgr. Hana Marášková Valné shromáždění a pracovní porady v roce , , , , Rozpočtový výhled, schválený rozpočet a rozpočtová opatření Rozpočtový výhled na období na období byl schválen valným shromážděním Schválený rozpočet na rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 byl schválen valným shromážděním dne

3 Rozpočtová opatření za rok 2012 Počet rozpočtových opatření 2 Rozpočtové opatření číslo 1/2012 schváleno valným shromážděním Změna příjmů : ,-Kč Změna výdajů : ,-Kč Rozpočtové opatření číslo 2/2012 schváleno valným shromážděním Změna příjmů : ,-Kč Změna výdajů: ,-Kč ,-Kč Financování ,-Kč 4. Plnění rozpočtu Viz příloha číslo 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k je k nahlédnutí na obecním úřadě v Mistřicích 5. Přijaté dotace 4121 členské příspěvky z toho OBEC Bílovice 5292 OBEC Březolupy 4995 OBEC Částkov 1161 OBEC Kněžpole 3372 OBEC Mistřice 3561

4 OBEC Nedachlebice 2433 OBEC Pašovice 2151 OBEC Prakšice 3018 OBEC Svárov 750 OBEC Šarovy 363 OBEC Topolná 4899 OBEC Zlámanec Přijaté neinvestiční příspěvky od Klubu kultury na slavnosti vína Přeposláno obcím Bílovice Březolupy Částkov Kněžpole

5 Mistřice Nedachlebice Pašovice Prakšice Topolná Zlámanec Poskytnuté příspěvky z rozpočtu 5321 OBEC Kněžpole Příspěvek na akci Zpívá celý region 5339 ZŠ Bílovice Příspěvek na Pódiové skladby 7. Účetní závěrka k

6 Viz. příloha číslo 2 Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha Regionu Za Moravú k k nahlédnutí na obecním úřadě. Přebytek hospodaření zůstatek účtu za rok 2012 ve výši ,24 bude po schválení závěrečného účtu převeden na účet Majetek K eviduje Region za Moravú majetek v této výši ( v Kč): Drobný nehmotný majetek , Strategický plán rozvoje Regionu ,- Nehmotný majetek celkem , Cyklotrasy včetně dopravního značení , Stojany na mapy 3 ks ,50 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , Nedokončené investice , Běžný účet , Pokladna 0, Ceniny - poštovní známky 140,- C e l k e m ,72 Zpráva o výsledku inventarizace majetku tvoří přílohu číslo 3, která je k nahlédnutí na obecním úřadě v Mistřicích. 9. Bankovní účty a hotovost K eviduje stav na bankovních účtech : Základní běžný účet vedený u ČS a.s ,22 Kč K je stav pokladny nulový. 10.

7 Pohledávky Krátkodobé pohledávky zálohy 8 996,-Kč 11. Závazky Krátkodobé závazky : Dohadný účet pasivní 8 996,- Výdaje příštích období ,- 12. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Za Moravú za rok 2012 bylo provedeno ve dnech 16. a 17. května 2013 Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, na základě žádosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání na valném shromáždění. Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO region Za Moravú za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst.4 písm.a) zákona číslo 420/2004 Sb.] Příloha číslo 4 tvoří Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Návrh na usnesení : Valné shromáždění schvaluje : Závěrečný účet obce Regionu za Moravú za rok 2012 souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Regionu za Moravú za rok 2012 Účetní závěrku Regionu za Moravú sestavenou k

8 Přílohy : 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M 2. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha 3. Zpráva o výsledku inventarizace 4. Zpráva o výsledku a přezkoumání hospodaření S obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na Obecním úřadě Mistřice v úřední dny pondělí a středa. Zpracovala : Milada Hráčková, účetní V Mistřicích dne Schválil : Ing. Petr Kukla, předseda správní rady Razítko a podpis :. Vyvěšeno dne : Sňato dne : Schváleno dne :

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2011 1) Údaje

Více

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí.. Závěrečný účet 2013 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku Sdružení vzniklo

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více