PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz"

Transkript

1 PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační mzda je tržní hodnotou práce alokace pracovní síly na trhu 3) kompenzační náhrada za čas a náhradu spojené s výkonem práce 4) alimentační (sociální) úplatnost je jedním z atributů závislé práce podle 2 ZPr rozdílná úprava v podnikatelské a nepodnikatelské sféře základní prameny právní úpravy 1) ZPr pro podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru 2) zákon o platu (pouze pro vojáky z povolání)

3 Mzda ( 109/2 ZPr) odměna za práci v podnikatelské sféře zde vysoký stupeň volnosti při stanovení výše odměny přípustné je plnění peněžité hodnoty (naturální mzda nikoli peníze) Plat ( 109/3 ZPr) peněžité plnění, kde zaměstnavatelem je a) stát, b) územní samosprávný celek, c) státní fond, d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona vždy pouze peníze nelze naturální mzdu (kogentní úprava) jiná plnění za mzdu ani plat považovat nelze (náhrady mzdy či platu, náhrada škody, odstupné, cestové, odměna za pracovní pohotovost atd.

4 Stanovení výše mzdy či platu 1) sjednání a) v pracovní nebo jiné individuální sml. (dohoda o mzdě, manažer. sml.) b) v kolektivní smlouvě 2) určení mzdy jednostranně a) vnitřním předpisem b) písemným rozhodnutím zaměstnavatele (mzdovým výměrem) vždy nutno stanovit před započetím výkonu práce ( 113/3 ZPr) pokud podle vnitřního přepisu právo zaměstnance se s ním seznámit podnikatelská sféra volnost stanovení preferuje se domluva nepodnikatelská sféra plat většinou určen jednostranně; nelze jej určit jinak než stanoví ZPr a práv. předpisy vydané k provedení ZPr, výjimky z tohoto musí být výslovně povoleny

5 Minimální mzda a zaručená mzda mzda nesmí být nikdy nižší než minimální mzda, není-li sjednána kolektivní smlouva či v ní není sjednána mzda, nesmí být nižší, než zaručená mzda daná nařízením vlády vydaným podle 112/2 ZPr

6 Odměňování práce přes čas přesčasový příplatek min. 25% průměrného výdělku, nepřísluší, pokud dohoda na poskytnutí náhradního volna (jedná se o placené volno náhrada mzdy či platu v plné výši) v podnikatelské sféře lze i příspěvek i vyšší v nepodnikatelské sféře stanoven kogentně 25% za práci v pracovní dny 50% za práci ve dny pracovního volna některé případy práce přesčas již zohledněna ve výši mzdy lze i v podnikatelské sféře dohodou v nepodnikatelské sféře - příplatek za vedení v sobě již zahrnuje předpoklad přesčasů nebo smluvní plat ( 122/2 ZPr)

7 Práce ve svátek náhradní placené volno, nebo na základě dohody lze namísto něho příplatek za práci ve svátek ve výši průměrného výdělku primárně se poskytuje volno až poté příplatek

8 Práce ve ztíženém pracovním prostředí příplatek kompenzace pro zaměstnance i motivace pro zaměstnavatele ke zlepšení pracovních podmínek ztížené pracovní prostředí vymezeno v naříz. vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, ) (chemické škodliviny, vibrace, zářiče, infekce, karcinogeny atd.) příplatek nejméně 10% minimální mzdy nepodnikatelská sféra nař. vlády č. 564/2006 Sb. příplatek Kč; nejméně 5% minimální mzdy

9 Práce v noci ( 116 a 125 ZPr) příplatek podnikatelská sféra - nejméně 10% průměrného výdělku, není-li sjednán jinak (kolektivní či individuální smlouva, nebo i vnitřní předpis) nepodnikatelská sféra jednotně 20%

10 Práce v sobotu a v neděli ( 118 ZPr) příplatek podnikatelská sféra - nejméně 10% průměrného výdělku, není-li sjednán jinak (kolektivní či individuální smlouva, nebo i vnitřní předpis) nepodnikatelská sféra jednotně 25% v zahraničí, kde jiné dny pracovního klidu lze toto vztáhnout i na tyto jiné dny (např. pátek a sobotu, je-li neděle pracovní den)

11 Výkon jiné než sjednané práce ( 139 ZPr) při převedení na jinou práci přísluší mzda či plat za výkon práce, na niž byl převeden (často nižší než původní) dorovnání, pokud důvodem převedení a) ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení maximální povolené expozice b) karanténa c) odvrácení mimořádné události d) prostoj či přerušení práce pro povětrnostní vlivy v kolektivní smlouvě či vnitřním předpise lze i další důvody a lze i jinou výši doplatku převedení podle 41/2 ZPr (spáchaný trestný čin) mzda či plat podle vykonávané práce, nebude-li však pravomocně odsouzen - doplatek

12 Vadná práce a její dopady na mzdu či plat podle vnitřní úpravy u zaměstnavatele zaměstnanec odpovídá za zaviněnou škodu ( 250an. ZPr) lze i tím, že vadu napraví bez nároku na mzdu či plat pokuty nejsou přípustné, lze však mzdový postih krácení prémií, úkolové či časové mzdy nutno dodržet ustanovení o minimální mzdě

13 Náhrada mzdy či platu při překážkách v práci rozlišování placené a neplacené překážky v práci poskytuje-li se pracovní volno s náhradou mzdy ta ve výši průměrného výdělku nezaviněný prostoj a zaměstnanec nebyl převeden 80% nepříznivé povětrnostní vlivy a nepřeveden 60% vážné provozní důvody, pro něž nelze dočasně přidělovat práci, které vymezeny v písemné dohodě s odborovou organizací nebo ve vnitřním předpise (tzv. částečná nezaměstnanost) 60% ( 209/2 ZPr)

14 Odměna za pracovní pohotovost ( 140 ZPr) pracovní pohotovost mimo pracoviště určitá omezení pro zaměstnance (zdržovat se doma, nepožívat alkoholické nápoje aj.) odměna 10% průměrného výdělku (nemzdové plnění nejde o mzdu či plat není konána práce) začne-li vykonávat práci přísluší mzda či plat ZPr zná i pracovní pohotovost na pracovišti, neurčuje však způsob odměňování to je na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

15 Srážky ze mzdy a platu ( ZPr) vyplácí se pouze čistá mzda nikoli hrubá, ta je snížena o srážky ze mzdy či platu zásadně jen na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (dohoda o srážkách ze mzdě či platu) jednostranně lze srazit v případech uvedených v 147 ZPr

16 Splatnost mzdy a platu

17 Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce ( ZPr) I) Náhrady cestovních výdajů (služební cesta) odlišná úprava v podnikatelské a nepodnikatelské sféře; zvláštní úprava vždy i pro zahraniční pracovní cesty podnikatelská sféra stanoven jen minimální rozsah nepodnikatelská rozsah nelze rozšiřovat jen konkretizovat při přeložení k jinému zaměstnavateli či z důvodu nezbytné provozní potřeby lze náhrady jako při služební cestě možnost při přijetí do zaměstnání náhrady jako při pracovní cestě (pokud bydliště mimo místo výkonu práce a nelze spravedlivě vyžadovat, aby každodenně cestoval; možnost hradit ubytování v místě zcela nebo z části) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

18 Podle ZPr se hradí - náhrada prokázaných jízdních výdajů - náhrada prokázaných výdajů na ubytování - stravné (diety) - odstupňováno 5, 12 a 18 hodin, krátí se o poskytnuté jídlo podnikatelská sféra určena minimální výše, nepodnikatelská určeno rozpětí - kapesné (jen při zahraničních cestách) - náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny (trvá-li pracovní cesta více než 7 dní) - náhrada prokázaných stěhovacích výdajů - náhrada za používání silničních motorových vozidel (není-li použito vozidla zaměstnavatele) Další náhrady pro rozpočtovou sféru určeny v nařízení vlády

19 Náhrady za používání vlastního nářadí, zařízení a pomůcek ( 190 ZPr) na používání se se zaměstnavatelem dohodl nárok na náhradu za jejich opotřebení nutno dohodnout i výši náhrady ta může být stanovena i v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise používání vozidla, které nepatří zaměstnavateli ( 157 a 158 ZPr), náhrada za ujetý kilometr a spotřebované pohonné hmoty vztahuje se i na práci tzv. domácích zaměstnanců

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA

NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA Čornejova 9.8.2007 14:00 Stránka 1 NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Čornejova 9.8.2007 14:00 Stránka 2 OBSAH I. Úvod 1.1. Změny

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Úvod do pracovního práva

Úvod do pracovního práva Mgr. Simona Urbánková Úvod do pracovního práva Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah PRACOVNÍ PRÁVO...5 PRAMENY

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Sladká JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE ODBORNÝ GARANT: JUDr. Eva Dandová AUTOR TEXTU: JUDr. Eva Dandová Učební text č. 2 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Ke komparaci právní úpravy mzdy a platu

Ke komparaci právní úpravy mzdy a platu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Ke komparaci právní úpravy mzdy a platu Bakalářská práce Autor: Kateřina Karlová Právní administrativa Vedoucí práce: Mgr.Vladimír Tetur Praha duben 2011

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 uzavřena mezi Odborovým svazem dopravy, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, zastoupeným předsedou panem Lubošem Pomajbíkem a Svazem dopravy

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ilis Souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (pracovní poměr x dovolení, odpovědnost

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Mzdová účetní ve firmě Albatros, s.r.o.

Mzdová účetní ve firmě Albatros, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Mzdová účetní ve firmě Albatros, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ Změna: 585/2006 Sb. Změna: 218/2007 Sb. 264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY Libuše Čekanová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Key words: Servant, employer, employee motivation, tax preferences,

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Analýza mzdového systému ve firmě XY. Michaela Vychodilová

Analýza mzdového systému ve firmě XY. Michaela Vychodilová Analýza mzdového systému ve firmě XY Michaela Vychodilová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mzdového systému společnosti XY. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou

Více