Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr. Michalem Potockým, vedoucím oddělení rozvoje sociálních služeb Odkaz na internetovou prezentaci kraje, věnovanou drogám: Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky v kraji, koncepčních opatřeních, spolupráci s obcemi, finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky, charakteristice drogové scény, síti služeb pro uživatele drog a aktivitách realizovaných kraji v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, analýzy, rozvojové projekty apod.). Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je jedním ze zdrojů při vytváření Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích a Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR. Zároveň je také důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, krajské i centrální úrovni. Strana 1 (celkem 30)

2 Souhrn Protidrogová politika v roce 2013 byla realizována v souladu se schválenou Strategií protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Nejčastější zneužívanou návykovou látkou zůstává alkohol, z nelegálních drog je to pervitin společně s marihuanou. V roce 2013 došlo k opětovnému nárůstu úmrtí po požití drog (7 případů). Tato skutečnost souvisí se zneužíváním fentanylových náplastí, zejména na Novojičínsku. Síť služeb pro uživatele návykových látek je stabilizovaná a rozvíjí se dle definovaných potřeb. Služby se rozvíjí v návaznosti na proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, jež Moravskoslezský kraj metodicky vede a koordinuje. V roce 2013 se rozšířila nabídka služeb tím, že v kraji vznikla služba následné péče pro ženy závislé na alkoholu a hazardní hře. Tato služba je poskytovávána Armádou spásy v ČR v Havířově. Ze strany zástupců obcí plyne potřeba řešit situaci stále snižujícího se věku dětí a mladistvých experimentujících a užívajících návykové látky. V kraji jsou omezené možnosti efektivně tuto situaci řešit. Schází zde pobytové zařízení pro děti a taktéž psychiatrická péče. Nejvyšší podíl uživatelů drog se vyskytuje u osob s nejnižším vzděláním a mezi nezaměstnanými. V Moravskoslezském kraji je evidentní absence bydlení pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel, absence pracovních příležitostí pro uživatelé návykových látek po léčbě. V této souvislosti se jako problém jeví ubytovávání lidí v komerčních ubytovnách, kde dle údajů poskytovatelů služeb, také často dochází ke zneužívání návykových látek. Strana 2 (celkem 30)

3 Obsah a struktura výroční zprávy: 1 Drogová scéna situace v kraji Koordinace protidrogové politiky Institucionální zajištění Krajské institucionální zajištění koordinace Místní zajištění koordinace protidrogové politiky Strategické dokumenty protidrogové politiky kraje Koncepce, strategie, akční plány a jejich zaměření Hodnocení strategických dokumentů/protidrogové politiky kraje Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r na krajské i místní úrovni Finanční zajištění služeb pro uživatele drog Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogami Různé - další údaje Strana 3 (celkem 30)

4 1 Drogová scéna situace v kraji Na úseku nealkoholové toxikomanie v roce 2013 bylo zaznamenáno celkem 192 případů a prověřováno či stíháno bylo 240 osob (v roce 2011 bylo realizováno celkem 180 případů, a prověřováno či stíháno bylo 222 osob). Nejčastější zneužívanou návykovou látkou zůstává alkohol, z nelegálních drog je to metamfetamin (pervitin) společně s marihuanou. Podařilo se odhalit 27 laboratoří sloužících k výrobě metamfetaminu (tzv. varen) a bylo zjištěno 44 pěstíren rostlin konopí, což představuje víc jak dvojnásobek odhalených pěstíren v roce Hlavními vstupními surovinami při výrobě metamfetaminu se staly zahraniční farmaceutické přípravky obsahující pseudoefedrin, a to Sudafed, Ibuprom, Cirrus, Acatar a Modafen, které si pachatelé obstarávají nákupem v Polsku. Tento trend je zapříčiněný rozdílnou legislativou v oblasti léčiv a návykových látek. V roce 2013 došlo k opětovnému nárůstu počtu úmrtí po požití drog (rok případ, rok případů, rok případů úmrtí a 1 případ vážného poškození zdraví), kdy se objevují případy související se zneužíváním fentanylových náplastí (fentanyl látka opiového charakteru, mezi uživateli drog se stále častěji zneužívá jako náhražka heroinu). Ceny zneužívaných návykových látek se nijak výrazně nemění (nejčastější výskyt pouličního prodeje 1 gram cannabisu lze koupit za Kč, pervitin za Kč), k menším krátkodobým změnám dochází pouze v případech omezení okamžité dostupnosti těchto látek po zadržení regionálních výrobců policií. Nejvíce páchané trestné činnosti v oblasti drogové kriminality je evidováno v Ostravě. Nejčastěji páchaným trestným činem je nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Moravskoslezský kraj i v roce 2013 se řadí mezi kraje s nejvyšším počtem heren a kasín a paralelně i s nejvyšším počtem osob závislých na hazardu (údaje krajské hygienické stanice). Hlavní kriminogenní faktory v Moravskoslezském kraji: příhraniční oblast s Polskou a Slovenskou republikou, velký počet zahraničních dělníků, vysoká míra nezaměstnanosti, vysoký podíl obyvatelstva s nízkým právním vědomím a nižší úrovní vzdělanosti, výskyt sociálně vyloučených lokalit, vysoký počet restauračních zařízení a heren s nonstop provozem, velké množství rekreačních objektů velký počet kulturně-společenských a sportovních akcí, velký podíl recidivistů na objasněné trestné činnosti, silně rozšířená toxikomanie ve větších městech, sofistikované pěstování marihuany Strana 4 (celkem 30)

5 vysoký podíl násilné kriminality, zvyšující se brutalita útoků, divácké násilí (i v nižších soutěžích), přejímání nesprávných vzorců chování u mladé generace, vysoký počet věznic, velká pracovní zatíženost sloužících policistů. Počty dětí a mladistvých s problémem zneužívání nebo užívání návykových látek v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí v Moravskoslezském kraji obec s rozšířenou působností počet nezletilců v péči OSPOD počet nezletilců s opakovanou zkušeností s užíváním návykových látek alkohol THC Pervitin jiné Bílovec % 1 1 Bohumín % Bruntál % Český Těšín % Frenštát p. R % 4 0 Frýdek-Místek % Frýdlant n. O % Havířov % Hlučín % 28 6 Jablůnkov % 1 Karviná % Kopřivnice % Kravaře % Krnov % Nový Jičín % Odry % 2 Opava % Orlová % % Rýmařov % 19 Třinec % Vítkov % % Strana 5 (celkem 30)

6 Spáchané trestné činy dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (MSK) nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu šíření toxikomanie 288 výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem 0 14 celkem 339 Tabulka 1-1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r podle 30, odst. 1, písm. j) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy: Přestupky držení drog Věk osoby Do 18 let Přes 18 let Strana 6 (celkem 30)

7 30 odst. 1, písm. j Konopné drogy Pervitin Extáze Heroin Kokain Subutex/Suboxone Houby obsahující OPL Jiná OPL Celkem osob Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku Celkem osob. Tabulka 1-2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r podle 30, odst. 1, písm. k) zákona č. 200/1990 Sb. podle věku pachatele a druhu drogy: Přestupky pěstování rostlin a hub 30 odst. 1, písm. k Věk osoby Do 18 let Přes 18 let Rostliny konopí Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL Celkem osob 0 10 * Krajský úřad Moravskoslezského kraje se v roce 2013 nesledoval konkrétní druhy rostlinných drog u daného přestupku Tabulka 1-3 Množství drog zajištěných v rámci projednaných přestupků podle 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle druhu drogy: Druh drogy Celkové množství Konopné drogy (g) - Rostliny konopí (ks rostlin) - Pervitin (g) - Extáze (ks tablet) - Heroin (g) - Kokain (g) - Subutex/Suboxone (ks tablet) - Houby obsahující OPL (ks) - Jiné rostliny obsahující OPL (ks) - * Krajský úřad Moravskoslezského kraje se v roce 2013 nesledoval konkrétní druhy drog u jednotlivých projednávaných přestupků 2 Koordinace protidrogové politiky 2.1 Institucionální zajištění Krajské institucionální zajištění koordinace Krajský protidrogový koordinátor - Jméno Mgr. Jitka Marková - Kontaktní údaje: tel: , Strana 7 (celkem 30)

8 - Vykonává funkci KPK od data: Zařazení ve struktuře úřadu kraje: referent pro sociální služby, odbor sociálních věcí - Přímý nadřízený (jméno, funkce): Mgr. Michal Potocký, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb - Velikost pracovního úvazku KPK: 0,5 - Jiné agendy vykonávané KPK (jaké?): služby sociální prevence, projekty v rámci OP LZZ na podporu služeb a aktivit v oblasti sociální prevence Krajská protidrogová komise V Moravskoslezském kraji není zřízena protidrogová komise Přehled pracovních skupin v oblasti protidrogové politiky Za účelem řešení protidrogové problematiky byla ustanovena Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Název skupiny: Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Jde o: stálou skupinu ad-hoc skupinu Rok vzniku skupiny: 2003 Počet jednání v r. 2013: 4 Stručný popis její činnosti: (činnost, ke které byla zřízena a nejdůležitější úkoly/témata, kterými se ve sledovaném roce zabývala) Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji je včleněna do organizační struktury procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a ze své činnosti je odpovědna Pracovní skupině pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (tzv. Řídící skupině ), jež byla ustanovena Radou Moravskoslezského kraje. Protidrogová problematika Moravskoslezského kraje je tedy jedním z témat procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v kraji. V Pracovní skupině protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji jsou zastoupeni odborníci zabývající se realizací protidrogové politiky (místní protidrogový koordinátor obce s rozšířenou působností, zástupce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, lékař-psychiatr, odborník na specifickou primární prevenci, zástupce za odbor zdravotnictví KÚ MSK, zástupce za oblast sociálně právní ochrany dětí, zástupci nestátních neziskových organizací poskytujících služby protidrogové prevence, krajský protidrogový koordinátor a členka Výboru sociálního, neboť náležitosti týkající se drogové problematiky jsou projednávány v poradním orgánu zastupitelstva kraje, Výboru sociálním). Hlavní aktivitou této skupiny v roce 2013 byla příprava návazného strategického dokumentu Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , zajištění činností plynoucích ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období V roce 2013 odešel z pracovní skupiny zástupce poskytovatelů za oblast harm-reduction, který nebyl do konce roku nikým nahrazen. Strana 8 (celkem 30)

9 Složení pracovní skupiny (seznam členů): Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci Mgr. Jana Kupková (vedoucí pracovní skupiny) David Kondělka (zástupce vedoucí pracovní skupiny) Mgr. Marie Monsportová Modrý Kříž v České republice Renarkon o. p. s. Výbor sociální zastupitelstva Moravskoslezského kraje náměstek pro sociální práci, manažer kvality sociálních služeb, manažer projektu, adiktolog zástupce ředitele společnosti Renarkon o. p. s členka Výboru sociálního zastupitelstva kraje Mgr. Andrea Matějková Bc. Libuše Sobková Mgr. Štěpán Vozárik Kpt. Mgr. Michal Kasper MUDr. Tomáš Javůrek Bc. Antonín Daněk Mgr. Šárka Chytilová Mgr. Jitka Marková Krajský úřad Moravskoslezského kraje Krajský úřad Moravskoslezského kraje Magistrát města Ostravy Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Psychiatrická nemocnice Opava Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem Opava Magistrát města Ostravy Krajský úřad Moravskoslezského kraje zástupce odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK (primární prevence) zástupce odboru zdravotnictví KÚ MSK (oblast léčby) místní protidrogový koordinátor vrchní komisař Psychiatr vedoucí kontaktního centra metodická a kontrolní činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí krajský protidrogový koordinátor Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na krajské úrovni Problematika protidrogové koordinace je primárně zajišťována odborem sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský protidrogový koordinátor: Mgr. Jitka Marková, tel: , Ve struktuře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je krajský protidrogový koordinátor zařazen na odboru sociálních věcí jako referent pro sociální služby. Mimo agendu Strana 9 (celkem 30)

10 protidrogové koordinace působí v oblasti sociální prevence všeobecně (problematika osob ohrožených sociálním vyloučením). Manažer prevence kriminality Mgr. Petra Havláková, tel : , .: V oblasti prevence kriminality je radou kraje zřízena Pracovní skupina prevence kriminality. Hlavní náplní činnosti této skupiny je spolupráce zainteresovaných subjektů při přípravě koncepce a realizaci preventivních aktivit a opatření v rámci kraje. Koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti Mgr. Daniel Vrána, tel.: , .: Do této agendy mimo jiné spadá koordinace činností ve prospěch integrace romského etnika a koordinace aktivit s cílem snížení sociálního vyloučení. Koordinátor střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Mgr. Jaroslava Krömerová tel.: Vzhledem ke skutečnosti, že agenda koordinátora pro národnostní menšiny a romské záležitosti, agenda prevence kriminality, problematika střednědobého plánování sociálních služeb i agenda protidrogové koordinace jsou organizačně zařazeny na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, je zajištěna velmi dobrá a flexibilní spolupráce v oblasti sociální prevence a plánování. Krajský metodik pro oblast prevence rizikových projevů chování ve školách a školských zařízeních Mgr. Andrea Matějková tel.: , Hlavní činností koordinátora pro oblast prevence rizikového chování je metodické vedení metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a školních metodiků prevence působících na základních a středních školách Moravskoslezského kraje. Mimo dalších aktivit vyhodnocuje a monitoruje výskyt rizikového chování na školách a v návaznosti na to, navrhuje účinná preventivní opatření. V roce 2013 byla schválena zastupitelstvem kraje Strategii prevence rizikového chování na období Ve struktuře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje působí krajský metodik pro oblast prevence rizikových projevů chování na odboru školství mládeže a sportu. Spolupráce mezi odbory školství mládeže a sportu, odborem zdravotnictví a odborem sociálních věcí KÚ MSK v rámci protidrogové problematiky probíhala standardně a je na dobré úrovni Místní zajištění koordinace protidrogové politiky Počet obcí s rozšířenou působností v kraji: 22 Počet obcí s rozšířenou působností, ve kterých je zřízena pozice místního protidrogového koordinátora (dále MPK ): 16 Obce s rozšířenou působností, kde nejsou ustanoveny MPK: Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Karviná, Krnov a Odry Obce s rozšířenou působností kde jsou ustanoveni MPK: Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Kopřivnice, Kravaře, Opava,, Orlová, Nový Jičín, Rýmařov, Třinec a Vítkov Strana 10 (celkem 30)

11 Strana 11 (celkem 30)

12 Seznam místních protidrogových koordinátorů popř. pracovníků za oblast sociální prevence v Moravskoslezském kraji Obec s rozšířenou působností Jméno (stav k ) Úvazek Zařazení ve struktuře obecního úřadu Bílovec Bohumín Kontakt Bruntál Mgr. Lucie Romfeldová 0,2 odbor sociálních věcí Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Mgr. Andrea Beličinová Ing. Helena Nedvědová Mgr. Marcela Dyrdová Bc. Pavla Jandačková, DiS. Bc. Gabriela Tomašková Mgr. Jindřiška Peštová, DiS. Bc. Josef Grochal 0,2 1 0,3 městská policie Frenštát pod Radhoštěm odbor sociálních služeb odbor sociálních věcí odbor školství a kultury odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor sociálních věcí a zdravotnictví Karviná odbor sociálních Mgr. Blanka Kopřivnice věcí a Mikundová zdravotnictví Kravaře Krnov Nový Jičín Mgr. Daniela odbor sociálních Susíková věcí Odry Opava Bc. Dagmar Polášková, DiS. Orlová Mgr. David Pěntka 0,5 0,5 odbor školství odbor školství, kultury a sportu , Mgr. Štěpán Vozárik 1,0 odbor kultury a zdravotnictví Rýmařov Třinec Bc. Milena Haškovcová odbor sociálních věcí Vítkov Dobromila Putková odbor sociálních věcí Strana 12 (celkem 30)

13 Místní protidrogoví koordinátoři, (ve smyslu 23 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění) působí jen v některých v obcích s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Ve většině případů se nejedná o protidrogové koordinátory jako takové, ale jde o pracovníky v oblasti sociální prevence a sociálních služeb, popř. školství, kteří mají protidrogovou koordinaci kumulovanou s jinou činností (např. prevence kriminality, sociální kuratela, komunitní plánování, sociálně právní ochrana dětí apod.). Pouze v minimu obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje zpracovávají samostatný strategický materiál zaměřený na protidrogovou prevenci. Tato problematika je většinou zapracována do koncepčních materiálů zaměřených na prevenci kriminality, popř. na prevenci sociálně nežádoucích jevů. V mnoha případech je pak oblast protidrogové prevence zohledněna ve střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb, které v současné době mají vypracovány ve většině obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Spolupráce krajského protidrogového koordinátora s místními protidrogovými koordinátory a s pracovníky v oblasti sociální prevence funguje na standardní úrovni. V roce 2013 proběhlo pouze jedno společné setkání se zástupci obcí ve věci protidrogové koordinace. Na tomto jednání zástupci obcí za oblast protidrogové koordinace, sociální prevence a za oblast sociálně právní ochrany dětí zpracovávali SWOT analýzu jako podklad pro vypracování návazné Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategické dokumenty protidrogové politiky kraje Koncepce, strategie, akční plány a jejich zaměření Specifické strategické dokumenty protidrogové politiky kraje Název: Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Období platnosti: Schváleno dne: , usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1420 www stránky dokumentu ke stažení: Stručná charakteristika dokumentu: Základní vizí schváleného strategického dokumentu v oblasti protidrogové politiky Moravskoslezského kraje je zachovávat stávající síť služeb pro uživatele návykových látek a rozvíjet v oblasti protidrogové prevence takové aktivity a služby, jež povedou k postupnému snižování užívání návykových látek v Moravskoslezském kraji a ke snižování rizik, které mohou v souvislosti s jejich abúzem nastat. Zastřešujícím krajským strategickým dokumentem v oblasti rozvoje sociálních služeb je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském určuje jasný směr v oblasti rozvoje stávajících i nových sociálních služeb. Cílem plánování rozvoje sociálních služeb je poskytovat a podporovat v obcích, resp. v kraji jen ty sociální služby, které vycházejí ze zjištěných potřeb obyvatel. V této souvislosti je tedy klíčové, aby informace o drogové scéně a potřeby z terénu byly prostřednictvím poskytovatelů soc. služeb, popř. prostřednictvím jiných zainteresovaných subjektů (např. samotní uživatelé drog, Policie ČR) přenášeny na úroveň obcí, a aby tyto informace byly zohledňovány v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb těchto obcí. Strana 13 (celkem 30)

14 Hlavními cíli Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období je: Vytvářet podmínky pro efektivní primární prevenci závislostí Dostupnými nástroji snižovat rizika související s užíváním nelegálních drog Monitorovat dostupné možnosti léčby osob závislých na legálních i nelegálních drogách a realizovat kroky vedoucí k optimalizaci sítě těchto léčebných zařízení a léčebných programů Prosazovat mechanismy vedoucí k efektivní koordinaci a vzájemné komunikaci mezi všemi subjekty zapojenými do protidrogové problematiky Strategické dokumenty kraje se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky Název: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Období platnosti: Schváleno dne: , usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 www stránky dokumentu ke stažení: - Stručná charakteristika dokumentu: Hlavním cílem Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb je vytvoření kvalitních a dostupných sociálních služeb na základě potřeb identifikovaných obcemi nebo kraje a nastavení jejího efektivního financování, včetně udržitelného rozvoje. V rámci Střednědobého plánu je vymezena i cílová skupina osob ohrožených návykovými látkami a osoby na návykových látkách závislé. Tato cílová skupina je plně etablovaná v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a návazných aktivit Moravskoslezského kraje. Další strategické dokumenty Moravskoslezského kraje z oblasti sociální prevence: Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje V roce 2013 byla zastupitelstvem kraje schválena: Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Hodnocení strategických dokumentů/protidrogové politiky kraje Typ hodnocení: průběžně externí závěrečně interní kombinace obou Strana 14 (celkem 30)

15 Všechny výše uvedené strategické dokumenty Moravskoslezského kraje jsou hodnoceny průběžně v rámci příslušných odborů a v rámci pracovních skupin, ustanovených za účelem implementace zpracovaných strategických dokumentů do praxe. Hodnocení strategických dokumentů probíhá vždy minimálně jednou ročně. 2.3 Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace Moravskoslezský kraj v roce 2013 nerealizoval žádnou studii v oblasti drogové politiky a drogové situace. 2.4 Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r na krajské i místní úrovni Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity metodici prevence v pedagogickopsychologických poradnách, VI. Krajská konference školní metodici primární prevence Moravskoslezský prevence, školní v Moravskoslezském kraji kraj psychologové, speciální pedagogové a výchovní poradci ředitelé škol učitelé 3 Finanční zajištění služeb pro uživatele drog Způsob financování služeb krajem (popis) Moravskoslezský kraj stejně tak jako v předchozích letech podporoval i v roce 2013 programy protidrogové prevence zejména prostřednictvím specifického dotačního programu. Program protidrogové politiky kraje na rok 2013 (Podpora sítě certifikovaných služeb v oblasti protidrogové prevence) Finanční prostředky uvolněné v rámci dotačního programu v oblasti protidrogové politiky kraje sloužily v převážné míře k pokrytí provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence. Tyto programy nepodléhají víceletému financování. Dotační programy jsou vyhlašovány vždy jednou za rok v návaznosti na rozpočet kraje. S ohledem na skutečnost, že vytýčeným cílem Moravskoslezského kraje je podporovat služby ustálené a kvalitní byla u programů protidrogové prevence v roce 2013 vyžadována certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele návykových látek. V roce 2013 byly v rámci dotačního programu protidrogové politiky kraje podpořeny i programy pro osoby závislé na alkoholu a programy pro patologické hráče. Jedná se o služby, jež nejsou hrazeny z prostředků zdravotních pojišťoven. Strana 15 (celkem 30)

16 Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 (dotační program se vztahuje na školní rok) V rámci tohoto dotačního programu byly podporovány: Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování (určeno pouze pro školy a školská zařízení) Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování (určeno pro obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, školy a školská zařízení) Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování (určeno pro obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, školy a školská zařízení) Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013 V rámci tohoto dotačního programu byly podporovány Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy Podpora probačních programů zaměřených na sociální začleňování mladistvých pachatelů trestných činů v návaznosti na zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění a podpora resocializačních aktivit zaměřených na sociální začleňování dospělých pachatelů Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových a informačních aktivit (účinné prvky ochrany před trestnou činností včetně extremismu, prevence zadlužování, ochrana obětí domácího násilí a sexuálního komerčního zneužívání, kyberšikana. Financování protidrogových programů a služeb z evropských fondů: Individuální projekty Moravskoslezského kraje (Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost) Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v letech V rámci tohoto krajského projektu je podporován pouze terénní program pro uživatele drog v Krnově. Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II V rámci tohoto programu je podporován terénní program pro uživatele návykových látek v sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě. Strana 16 (celkem 30)

17 Individuální projekty (granty) poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence realizované v roce 2013 Renarkon o. p. s. Balíček první pomoci k přežití ve světě bez drog Doba realizace: červenec květen 2014 Hlavním cílem projektu je realizace podpůrného vzdělávacího a poradenského balíčku, který pomůže cílové skupině překlenout první největší překážky stojící v cestě při hledání pracovního uplatnění a zapojení se do nového života "bez drog" (řešení bydlení, dluhů, péče o zdraví, vytvoření zdravého vztahu k okolí, orientace na trhu práce ap.) a jejichž "vypořádání" jim umožní srovnat svou pozici s ostatními uchazeči o zaměstnání "bez handicapu" a zaměřit tak svou pozornost pouze na hledání pracovního uplatnění. Aktivně za novou prací Doba realizace: listopad říjen 2013 Projekt zaměřený na osoby s dřívější závislostí na nealkoholových drogách, které mají ztížený vstup na běžný trh práce z důvodu zdravotních omezení, nedostatečného vzdělání či nedostatečně rozvinutých měkkých dovedností či nebo záznamu v trestním rejstříku. Hl. cílem projektu je podpořit zaměstnanost a zvýšit zaměstnatelnost osob znevýhodněných na trhu práce se zvláštním důrazem na tuto specifickou cílovou skupinu. Vzdělávání sociálních pracovníků Renarkon, o.p.s. Doba realizace: červenec červen 2013 Projekt byl zaměřený na rozvoj odborné kvalifikace pracovníků společnosti Renarkon v soc. službách a reagoval na aktuální potřeby rozvoje odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců a moderní trendy v oblasti soc. práce se zaměřením na osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog nebo jsou touto situací ohroženy. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných pracovníky Renarkonu, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a osobami ohroženými závislostmi nebo osobami závislými na návykových látkách. Zpět do společnosti, zpět do práce Doba realizace: leden červen 2015 Sociální a pracovní začleňování sociálně vyloučených osob - osob závislých na návykových látkách, které absolvovaly nebo absolvují ústavní, popř. ambulantní léčbu a osob, které abstinují. Cíl 1 - Vytvořit a zavést do praxe komplexní metodiku adaptačního programu řešícího problematiku sociálního a pracovního uplatnění bývalých uživatelů drog. Cíl 2 - Podpořit motivaci cílové skupiny a pomocí cílených vzdělávacích aktivit a individuálního poradenství umožnit osobám z cílové skupiny zapojení do společnosti a návrat na trh práce. Cílovou skupinou projektu jsou klienti následné péče, tzn. Doléčovacího centra Renarkon, kteří potřebují pomoc při přechodu z léčby do běžného života, potřebují stabilizovat v novém životním stylu, potřebují podpořit na cestě k samostatnosti a nezávislosti na cizí pomoci a v neposlední řadě potřebují připravit na problémy spojené se získáváním zaměstnání. Modrý kříž v České republice o. s. Strana 17 (celkem 30)

18 Stabilizace a rozvoj sítě služeb následné péče v Moravskoslezském kraji Doba realizace: leden 2013 červen 2015 Hlavním cílem projektu je kvalitní poskytování služeb následné péče a jejich stabilizace v některých městech Moravskoslezského kraje. V rámci poskytování služby je poskytována podpora klientům ve smyslu udržení pozitivních změn v chování a životním stylu, ke kterým došlo v souvislosti s abstinencí. Důraz je kladen na komplexní sociální začlenění jedince, jeho návrat nebo udržení na trhu práce. Armáda spásy v ČR Nová šance i pro ženy Doba realizace: leden březen 2015 Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření stávající registrované sociální služby následné péče o službu ženám závislým na alkoholu, které se rozhodly vrátit se do společnosti a na trh práce. Pomoc a podpora je poskytována abstinujícím klientkám v bezpečném prostředí, které napomůže k jejich stabilitě a usnadní návrat do společnosti. Základem této služby jsou 4 pilíře, kterých se každá klientka účastní: 1. Individuální práce (sestavení písemného individuálního plánu, individuální sezení se socioterapeutem a psychoterapeutem) 2. Skupinová práce (účast na komunitě, socioterapeutické i psychoterapeutické skupině) 3. Pracovní terapie (seznámení se všemi činnostmi terapie, pomáhá blíže seznámit s ostatními klientkami) 4. Volnočasová aktivita (posiluje odolnost, stmeluje skupinu a je inspirací pro trávení volného času po ukončení programu) Analýza finančních potřeb drogových služeb kraje V roce 2013 ani v předchozích letech nebyla provedena žádná analýza finančních potřeb drogových služeb. Plánování služeb pro uživatele drog a osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách probíhá v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Jednotlivé potřeby jsou přenášeny z úrovně municipalit na úroveň krajskou. Ve všech 22 obcích s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb probíhá a kraj toto plánování koordinuje a metodicky vede. Rozpočtové výdaje na protidrogovou politiku v kraji Tabulka 3-1: Výdaje z rozpočtu kraje v roce 2012 Výdaje Popis Výše (v Kč) Výše (v Kč) na gambling Strana 18 (celkem 30)

19 Program protidrogové politiky kraje na rok 2013 Program, prostřednictvím kterého jsou financovány provozní náklady poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence (registrované sociální služby, dle zákona o sociálních službách + certifikované služby) Krajský program na podporu neinvestičních aktivit v oblasti prevence kriminality 2013 letní pobytové tábory a vícedenní akce pro děti a mládež ze společensky znevýhodněného prostředí. motivační a vzdělávací programy realizované ve spolupráci s Probační a mediační službou, zaměřené na mladistvé a dospělé pachatele trestných činů, jejichž záměrem je dosažení opětovného začlenění těchto osob do společnosti. vzdělávací, přednáškové a informační aktivity _ Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 Program nebyl realizován. Tento program je vyhlašován vždy na školní rok a to jednou za dva roky _ Financování protialkoholních záchytných stanic 2013 Celkem Strana 19 (celkem 30)

20 Tabulka 3-2: Výdaje z rozpočtu obcí v roce 2013 Obce Popis Výše (v Kč) Výše (v Kč) na gambling Financování programů primární prevence Financování programů harm reduction Léčba a sociální začleňování (terapeutické komunity, následná péče) Financování ambulantní léčby, včetně léčby alkoholové závislosti financování odborného sociálního poradenství pro drogově závislé a jejich příbuzné Celkem Tabulka 3-3: Souhrn výdajů podle typu služeb/podle účelu (v Kč) Typ služeb rozpočty Evropské fondy rozpočty krajů obcí krajů obcí Evropské fondy Primární prevence* Primárně-preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Primárně-preventivní programy realizované jinými subjekty Jiné a nezařazené preventivní programy Harm reduction Terénní programy Kontaktní centra Sloučené programy kontaktních center a terénních programů Jiné a nezařazené harm reduction programy Ambulantní služby Ambulantní služby zdravotní Ambulantní služby sociální Jiné a nezařazené ambulantní služby Preventivní a léčebné služby ve vězení Rezidenční služby Lůžkové zdravotní služby Terapeutické komunity Domovy se zvláštním režimem** určené primárně osobám s diag.závislosti, příp. jiné zařízení pro chronickou (paliativní) péči osob s diag. Závislostí Jiné a nezařazené rezidenční služby Služby následná péče Strana 20 (celkem 30)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014 (osnova)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014 (osnova) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014 (osnova) Kraj: Moravskoslezský Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Jitka Marková Projednáno a/nebo schváleno (kým): Mgr. Michalem Potockým,

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2012 (osnova)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2012 (osnova) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2012 (osnova) Kraj: Moravskoslezský Zpracovala : Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby Schváleno : Mgr. Michalem Potockým, vedoucím

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE (DEMOGRAFICKÉ A SOCIOEKONOMICKÉ UKAZATELE)...

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE (DEMOGRAFICKÉ A SOCIOEKONOMICKÉ UKAZATELE)... Kraj: Moravskoslezský Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje v r. 2011 (osnova) Výroční zpráva za rok: 2011 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby,

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje. (aktualizace 2015)

Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje. (aktualizace 2015) Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje (aktualizace 2015) Obsah Úvod... 3 Vybrané sociodemografické ukazatele Moravskoslezského kraje... 4 Obyvatelstvo... 4 Nezaměstnanost... 5 Další jevy... 5 Institucionální

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2009 Zpracoval (jméno a funkce): Mgr. Kateřina Kalenská Dne: 22.2.2010 Schváleno (kým): Ing. Dagmar Ouhrabková Pozn: Dodržujte, prosím, strukturu zprávy. Dle vlastního uvážení

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí 2 OBSAH STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Individuální projekt kraje Podpora služeb sociální prevence 2

Individuální projekt kraje Podpora služeb sociální prevence 2 Individuální projekt kraje Podpora služeb sociální prevence 2 Zpracoval(a): Jitka Marková Datum: 26. 9. 2016 Moravskoslezský kraj bude realizovat individuální projekt kraje Podpora služeb sociální prevence

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011 2014 Obsah ISBN 978-80-87503-06-5 Úvod...4 1 Demografická struktura Moravskoslezského kraje...6 2 Drogová scéna v Moravskoslezském

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK 2016 Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Cheb, 2015 1 ÚVOD Plán města Cheb v oblasti protidrogové

Více

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2011

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2011 Obec: Zpracoval: Jilemnice Jana Krůfová, místní protidrogový koordinátor Dne: 28. 03. 2012 Schváleno (kým): Mgr. Jindřiška Vébrová, vedoucí odboru 1. Obecná charakteristika obce, regionu (velmi stručně,

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011

Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011 Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011 Adiktologická konference Jihočeského kraje 18. října 2012 Červená nad Vltavou Úvodem Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracovávána

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 úpravy v kapitole 917 05 Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 zpracovaný 21. 11. 2014 schválený ředitelkou školy 24. 11. 2014 Celé znění Výroční zprávy je na/www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb.

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Adiktologická konference Jihočeského kraje 18.10.2012 Červená nad Vltavou Financování protidrogové politiky na regionální

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Reforma psychiatrické péče, regionální kontext a plánovaná role psychiatrického oddělení FN Ostrava. Petr Šilhán, KÚ MSK

Reforma psychiatrické péče, regionální kontext a plánovaná role psychiatrického oddělení FN Ostrava. Petr Šilhán, KÚ MSK Reforma psychiatrické péče, regionální kontext a plánovaná role psychiatrického oddělení FN Ostrava Petr Šilhán, KÚ MSK 30.11.2016 Závažnost duševních nemocí Význam nemocí dle DALYs (WHO 2004) Náklady

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí Obsah 1 Úvod... 5 2 Systém protidrogové politiky

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 29. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Program protidrogové prevence MČ Praha 7 na období

Program protidrogové prevence MČ Praha 7 na období Program protidrogové prevence MČ Praha 7 na období 2016-2017 schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 1010/15-R z jednání č. 69, ze dne 27.10.2015 OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní analýza 2.1. Stručný popis

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Obsah 1. Úvod 4 2. Systém protidrogové politiky a koordinace v České republice 6 2.1 Systém koordinace protidrogové politiky

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje Příjemce proje v Kč A-02-04 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se A 0 léčby drogových závislostí prevencí a léčbou drogových

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více