Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr. Michalem Potockým, vedoucím oddělení rozvoje sociálních služeb Odkaz na internetovou prezentaci kraje, věnovanou drogám: Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky v kraji, koncepčních opatřeních, spolupráci s obcemi, finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky, charakteristice drogové scény, síti služeb pro uživatele drog a aktivitách realizovaných kraji v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, analýzy, rozvojové projekty apod.). Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je jedním ze zdrojů při vytváření Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích a Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR. Zároveň je také důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, krajské i centrální úrovni. Strana 1 (celkem 30)

2 Souhrn Protidrogová politika v roce 2013 byla realizována v souladu se schválenou Strategií protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Nejčastější zneužívanou návykovou látkou zůstává alkohol, z nelegálních drog je to pervitin společně s marihuanou. V roce 2013 došlo k opětovnému nárůstu úmrtí po požití drog (7 případů). Tato skutečnost souvisí se zneužíváním fentanylových náplastí, zejména na Novojičínsku. Síť služeb pro uživatele návykových látek je stabilizovaná a rozvíjí se dle definovaných potřeb. Služby se rozvíjí v návaznosti na proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, jež Moravskoslezský kraj metodicky vede a koordinuje. V roce 2013 se rozšířila nabídka služeb tím, že v kraji vznikla služba následné péče pro ženy závislé na alkoholu a hazardní hře. Tato služba je poskytovávána Armádou spásy v ČR v Havířově. Ze strany zástupců obcí plyne potřeba řešit situaci stále snižujícího se věku dětí a mladistvých experimentujících a užívajících návykové látky. V kraji jsou omezené možnosti efektivně tuto situaci řešit. Schází zde pobytové zařízení pro děti a taktéž psychiatrická péče. Nejvyšší podíl uživatelů drog se vyskytuje u osob s nejnižším vzděláním a mezi nezaměstnanými. V Moravskoslezském kraji je evidentní absence bydlení pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel, absence pracovních příležitostí pro uživatelé návykových látek po léčbě. V této souvislosti se jako problém jeví ubytovávání lidí v komerčních ubytovnách, kde dle údajů poskytovatelů služeb, také často dochází ke zneužívání návykových látek. Strana 2 (celkem 30)

3 Obsah a struktura výroční zprávy: 1 Drogová scéna situace v kraji Koordinace protidrogové politiky Institucionální zajištění Krajské institucionální zajištění koordinace Místní zajištění koordinace protidrogové politiky Strategické dokumenty protidrogové politiky kraje Koncepce, strategie, akční plány a jejich zaměření Hodnocení strategických dokumentů/protidrogové politiky kraje Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r na krajské i místní úrovni Finanční zajištění služeb pro uživatele drog Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogami Různé - další údaje Strana 3 (celkem 30)

4 1 Drogová scéna situace v kraji Na úseku nealkoholové toxikomanie v roce 2013 bylo zaznamenáno celkem 192 případů a prověřováno či stíháno bylo 240 osob (v roce 2011 bylo realizováno celkem 180 případů, a prověřováno či stíháno bylo 222 osob). Nejčastější zneužívanou návykovou látkou zůstává alkohol, z nelegálních drog je to metamfetamin (pervitin) společně s marihuanou. Podařilo se odhalit 27 laboratoří sloužících k výrobě metamfetaminu (tzv. varen) a bylo zjištěno 44 pěstíren rostlin konopí, což představuje víc jak dvojnásobek odhalených pěstíren v roce Hlavními vstupními surovinami při výrobě metamfetaminu se staly zahraniční farmaceutické přípravky obsahující pseudoefedrin, a to Sudafed, Ibuprom, Cirrus, Acatar a Modafen, které si pachatelé obstarávají nákupem v Polsku. Tento trend je zapříčiněný rozdílnou legislativou v oblasti léčiv a návykových látek. V roce 2013 došlo k opětovnému nárůstu počtu úmrtí po požití drog (rok případ, rok případů, rok případů úmrtí a 1 případ vážného poškození zdraví), kdy se objevují případy související se zneužíváním fentanylových náplastí (fentanyl látka opiového charakteru, mezi uživateli drog se stále častěji zneužívá jako náhražka heroinu). Ceny zneužívaných návykových látek se nijak výrazně nemění (nejčastější výskyt pouličního prodeje 1 gram cannabisu lze koupit za Kč, pervitin za Kč), k menším krátkodobým změnám dochází pouze v případech omezení okamžité dostupnosti těchto látek po zadržení regionálních výrobců policií. Nejvíce páchané trestné činnosti v oblasti drogové kriminality je evidováno v Ostravě. Nejčastěji páchaným trestným činem je nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Moravskoslezský kraj i v roce 2013 se řadí mezi kraje s nejvyšším počtem heren a kasín a paralelně i s nejvyšším počtem osob závislých na hazardu (údaje krajské hygienické stanice). Hlavní kriminogenní faktory v Moravskoslezském kraji: příhraniční oblast s Polskou a Slovenskou republikou, velký počet zahraničních dělníků, vysoká míra nezaměstnanosti, vysoký podíl obyvatelstva s nízkým právním vědomím a nižší úrovní vzdělanosti, výskyt sociálně vyloučených lokalit, vysoký počet restauračních zařízení a heren s nonstop provozem, velké množství rekreačních objektů velký počet kulturně-společenských a sportovních akcí, velký podíl recidivistů na objasněné trestné činnosti, silně rozšířená toxikomanie ve větších městech, sofistikované pěstování marihuany Strana 4 (celkem 30)

5 vysoký podíl násilné kriminality, zvyšující se brutalita útoků, divácké násilí (i v nižších soutěžích), přejímání nesprávných vzorců chování u mladé generace, vysoký počet věznic, velká pracovní zatíženost sloužících policistů. Počty dětí a mladistvých s problémem zneužívání nebo užívání návykových látek v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí v Moravskoslezském kraji obec s rozšířenou působností počet nezletilců v péči OSPOD počet nezletilců s opakovanou zkušeností s užíváním návykových látek alkohol THC Pervitin jiné Bílovec % 1 1 Bohumín % Bruntál % Český Těšín % Frenštát p. R % 4 0 Frýdek-Místek % Frýdlant n. O % Havířov % Hlučín % 28 6 Jablůnkov % 1 Karviná % Kopřivnice % Kravaře % Krnov % Nový Jičín % Odry % 2 Opava % Orlová % % Rýmařov % 19 Třinec % Vítkov % % Strana 5 (celkem 30)

6 Spáchané trestné činy dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (MSK) nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu šíření toxikomanie 288 výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem 0 14 celkem 339 Tabulka 1-1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r podle 30, odst. 1, písm. j) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy: Přestupky držení drog Věk osoby Do 18 let Přes 18 let Strana 6 (celkem 30)

7 30 odst. 1, písm. j Konopné drogy Pervitin Extáze Heroin Kokain Subutex/Suboxone Houby obsahující OPL Jiná OPL Celkem osob Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku Celkem osob. Tabulka 1-2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r podle 30, odst. 1, písm. k) zákona č. 200/1990 Sb. podle věku pachatele a druhu drogy: Přestupky pěstování rostlin a hub 30 odst. 1, písm. k Věk osoby Do 18 let Přes 18 let Rostliny konopí Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL Celkem osob 0 10 * Krajský úřad Moravskoslezského kraje se v roce 2013 nesledoval konkrétní druhy rostlinných drog u daného přestupku Tabulka 1-3 Množství drog zajištěných v rámci projednaných přestupků podle 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle druhu drogy: Druh drogy Celkové množství Konopné drogy (g) - Rostliny konopí (ks rostlin) - Pervitin (g) - Extáze (ks tablet) - Heroin (g) - Kokain (g) - Subutex/Suboxone (ks tablet) - Houby obsahující OPL (ks) - Jiné rostliny obsahující OPL (ks) - * Krajský úřad Moravskoslezského kraje se v roce 2013 nesledoval konkrétní druhy drog u jednotlivých projednávaných přestupků 2 Koordinace protidrogové politiky 2.1 Institucionální zajištění Krajské institucionální zajištění koordinace Krajský protidrogový koordinátor - Jméno Mgr. Jitka Marková - Kontaktní údaje: tel: , Strana 7 (celkem 30)

8 - Vykonává funkci KPK od data: Zařazení ve struktuře úřadu kraje: referent pro sociální služby, odbor sociálních věcí - Přímý nadřízený (jméno, funkce): Mgr. Michal Potocký, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb - Velikost pracovního úvazku KPK: 0,5 - Jiné agendy vykonávané KPK (jaké?): služby sociální prevence, projekty v rámci OP LZZ na podporu služeb a aktivit v oblasti sociální prevence Krajská protidrogová komise V Moravskoslezském kraji není zřízena protidrogová komise Přehled pracovních skupin v oblasti protidrogové politiky Za účelem řešení protidrogové problematiky byla ustanovena Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Název skupiny: Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Jde o: stálou skupinu ad-hoc skupinu Rok vzniku skupiny: 2003 Počet jednání v r. 2013: 4 Stručný popis její činnosti: (činnost, ke které byla zřízena a nejdůležitější úkoly/témata, kterými se ve sledovaném roce zabývala) Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji je včleněna do organizační struktury procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a ze své činnosti je odpovědna Pracovní skupině pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (tzv. Řídící skupině ), jež byla ustanovena Radou Moravskoslezského kraje. Protidrogová problematika Moravskoslezského kraje je tedy jedním z témat procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v kraji. V Pracovní skupině protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji jsou zastoupeni odborníci zabývající se realizací protidrogové politiky (místní protidrogový koordinátor obce s rozšířenou působností, zástupce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, lékař-psychiatr, odborník na specifickou primární prevenci, zástupce za odbor zdravotnictví KÚ MSK, zástupce za oblast sociálně právní ochrany dětí, zástupci nestátních neziskových organizací poskytujících služby protidrogové prevence, krajský protidrogový koordinátor a členka Výboru sociálního, neboť náležitosti týkající se drogové problematiky jsou projednávány v poradním orgánu zastupitelstva kraje, Výboru sociálním). Hlavní aktivitou této skupiny v roce 2013 byla příprava návazného strategického dokumentu Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , zajištění činností plynoucích ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období V roce 2013 odešel z pracovní skupiny zástupce poskytovatelů za oblast harm-reduction, který nebyl do konce roku nikým nahrazen. Strana 8 (celkem 30)

9 Složení pracovní skupiny (seznam členů): Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci Mgr. Jana Kupková (vedoucí pracovní skupiny) David Kondělka (zástupce vedoucí pracovní skupiny) Mgr. Marie Monsportová Modrý Kříž v České republice Renarkon o. p. s. Výbor sociální zastupitelstva Moravskoslezského kraje náměstek pro sociální práci, manažer kvality sociálních služeb, manažer projektu, adiktolog zástupce ředitele společnosti Renarkon o. p. s členka Výboru sociálního zastupitelstva kraje Mgr. Andrea Matějková Bc. Libuše Sobková Mgr. Štěpán Vozárik Kpt. Mgr. Michal Kasper MUDr. Tomáš Javůrek Bc. Antonín Daněk Mgr. Šárka Chytilová Mgr. Jitka Marková Krajský úřad Moravskoslezského kraje Krajský úřad Moravskoslezského kraje Magistrát města Ostravy Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Psychiatrická nemocnice Opava Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem Opava Magistrát města Ostravy Krajský úřad Moravskoslezského kraje zástupce odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK (primární prevence) zástupce odboru zdravotnictví KÚ MSK (oblast léčby) místní protidrogový koordinátor vrchní komisař Psychiatr vedoucí kontaktního centra metodická a kontrolní činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí krajský protidrogový koordinátor Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na krajské úrovni Problematika protidrogové koordinace je primárně zajišťována odborem sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský protidrogový koordinátor: Mgr. Jitka Marková, tel: , Ve struktuře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je krajský protidrogový koordinátor zařazen na odboru sociálních věcí jako referent pro sociální služby. Mimo agendu Strana 9 (celkem 30)

10 protidrogové koordinace působí v oblasti sociální prevence všeobecně (problematika osob ohrožených sociálním vyloučením). Manažer prevence kriminality Mgr. Petra Havláková, tel : , .: V oblasti prevence kriminality je radou kraje zřízena Pracovní skupina prevence kriminality. Hlavní náplní činnosti této skupiny je spolupráce zainteresovaných subjektů při přípravě koncepce a realizaci preventivních aktivit a opatření v rámci kraje. Koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti Mgr. Daniel Vrána, tel.: , .: Do této agendy mimo jiné spadá koordinace činností ve prospěch integrace romského etnika a koordinace aktivit s cílem snížení sociálního vyloučení. Koordinátor střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Mgr. Jaroslava Krömerová tel.: Vzhledem ke skutečnosti, že agenda koordinátora pro národnostní menšiny a romské záležitosti, agenda prevence kriminality, problematika střednědobého plánování sociálních služeb i agenda protidrogové koordinace jsou organizačně zařazeny na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, je zajištěna velmi dobrá a flexibilní spolupráce v oblasti sociální prevence a plánování. Krajský metodik pro oblast prevence rizikových projevů chování ve školách a školských zařízeních Mgr. Andrea Matějková tel.: , Hlavní činností koordinátora pro oblast prevence rizikového chování je metodické vedení metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a školních metodiků prevence působících na základních a středních školách Moravskoslezského kraje. Mimo dalších aktivit vyhodnocuje a monitoruje výskyt rizikového chování na školách a v návaznosti na to, navrhuje účinná preventivní opatření. V roce 2013 byla schválena zastupitelstvem kraje Strategii prevence rizikového chování na období Ve struktuře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje působí krajský metodik pro oblast prevence rizikových projevů chování na odboru školství mládeže a sportu. Spolupráce mezi odbory školství mládeže a sportu, odborem zdravotnictví a odborem sociálních věcí KÚ MSK v rámci protidrogové problematiky probíhala standardně a je na dobré úrovni Místní zajištění koordinace protidrogové politiky Počet obcí s rozšířenou působností v kraji: 22 Počet obcí s rozšířenou působností, ve kterých je zřízena pozice místního protidrogového koordinátora (dále MPK ): 16 Obce s rozšířenou působností, kde nejsou ustanoveny MPK: Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Karviná, Krnov a Odry Obce s rozšířenou působností kde jsou ustanoveni MPK: Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Kopřivnice, Kravaře, Opava,, Orlová, Nový Jičín, Rýmařov, Třinec a Vítkov Strana 10 (celkem 30)

11 Strana 11 (celkem 30)

12 Seznam místních protidrogových koordinátorů popř. pracovníků za oblast sociální prevence v Moravskoslezském kraji Obec s rozšířenou působností Jméno (stav k ) Úvazek Zařazení ve struktuře obecního úřadu Bílovec Bohumín Kontakt Bruntál Mgr. Lucie Romfeldová 0,2 odbor sociálních věcí Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Mgr. Andrea Beličinová Ing. Helena Nedvědová Mgr. Marcela Dyrdová Bc. Pavla Jandačková, DiS. Bc. Gabriela Tomašková Mgr. Jindřiška Peštová, DiS. Bc. Josef Grochal 0,2 1 0,3 městská policie Frenštát pod Radhoštěm odbor sociálních služeb odbor sociálních věcí odbor školství a kultury odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor sociálních věcí a zdravotnictví Karviná odbor sociálních Mgr. Blanka Kopřivnice věcí a Mikundová zdravotnictví Kravaře Krnov Nový Jičín Mgr. Daniela odbor sociálních Susíková věcí Odry Opava Bc. Dagmar Polášková, DiS. Orlová Mgr. David Pěntka 0,5 0,5 odbor školství odbor školství, kultury a sportu , Mgr. Štěpán Vozárik 1,0 odbor kultury a zdravotnictví Rýmařov Třinec Bc. Milena Haškovcová odbor sociálních věcí Vítkov Dobromila Putková odbor sociálních věcí Strana 12 (celkem 30)

13 Místní protidrogoví koordinátoři, (ve smyslu 23 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění) působí jen v některých v obcích s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Ve většině případů se nejedná o protidrogové koordinátory jako takové, ale jde o pracovníky v oblasti sociální prevence a sociálních služeb, popř. školství, kteří mají protidrogovou koordinaci kumulovanou s jinou činností (např. prevence kriminality, sociální kuratela, komunitní plánování, sociálně právní ochrana dětí apod.). Pouze v minimu obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje zpracovávají samostatný strategický materiál zaměřený na protidrogovou prevenci. Tato problematika je většinou zapracována do koncepčních materiálů zaměřených na prevenci kriminality, popř. na prevenci sociálně nežádoucích jevů. V mnoha případech je pak oblast protidrogové prevence zohledněna ve střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb, které v současné době mají vypracovány ve většině obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Spolupráce krajského protidrogového koordinátora s místními protidrogovými koordinátory a s pracovníky v oblasti sociální prevence funguje na standardní úrovni. V roce 2013 proběhlo pouze jedno společné setkání se zástupci obcí ve věci protidrogové koordinace. Na tomto jednání zástupci obcí za oblast protidrogové koordinace, sociální prevence a za oblast sociálně právní ochrany dětí zpracovávali SWOT analýzu jako podklad pro vypracování návazné Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategické dokumenty protidrogové politiky kraje Koncepce, strategie, akční plány a jejich zaměření Specifické strategické dokumenty protidrogové politiky kraje Název: Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Období platnosti: Schváleno dne: , usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1420 www stránky dokumentu ke stažení: Stručná charakteristika dokumentu: Základní vizí schváleného strategického dokumentu v oblasti protidrogové politiky Moravskoslezského kraje je zachovávat stávající síť služeb pro uživatele návykových látek a rozvíjet v oblasti protidrogové prevence takové aktivity a služby, jež povedou k postupnému snižování užívání návykových látek v Moravskoslezském kraji a ke snižování rizik, které mohou v souvislosti s jejich abúzem nastat. Zastřešujícím krajským strategickým dokumentem v oblasti rozvoje sociálních služeb je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském určuje jasný směr v oblasti rozvoje stávajících i nových sociálních služeb. Cílem plánování rozvoje sociálních služeb je poskytovat a podporovat v obcích, resp. v kraji jen ty sociální služby, které vycházejí ze zjištěných potřeb obyvatel. V této souvislosti je tedy klíčové, aby informace o drogové scéně a potřeby z terénu byly prostřednictvím poskytovatelů soc. služeb, popř. prostřednictvím jiných zainteresovaných subjektů (např. samotní uživatelé drog, Policie ČR) přenášeny na úroveň obcí, a aby tyto informace byly zohledňovány v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb těchto obcí. Strana 13 (celkem 30)

14 Hlavními cíli Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období je: Vytvářet podmínky pro efektivní primární prevenci závislostí Dostupnými nástroji snižovat rizika související s užíváním nelegálních drog Monitorovat dostupné možnosti léčby osob závislých na legálních i nelegálních drogách a realizovat kroky vedoucí k optimalizaci sítě těchto léčebných zařízení a léčebných programů Prosazovat mechanismy vedoucí k efektivní koordinaci a vzájemné komunikaci mezi všemi subjekty zapojenými do protidrogové problematiky Strategické dokumenty kraje se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky Název: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Období platnosti: Schváleno dne: , usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 www stránky dokumentu ke stažení: - Stručná charakteristika dokumentu: Hlavním cílem Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb je vytvoření kvalitních a dostupných sociálních služeb na základě potřeb identifikovaných obcemi nebo kraje a nastavení jejího efektivního financování, včetně udržitelného rozvoje. V rámci Střednědobého plánu je vymezena i cílová skupina osob ohrožených návykovými látkami a osoby na návykových látkách závislé. Tato cílová skupina je plně etablovaná v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a návazných aktivit Moravskoslezského kraje. Další strategické dokumenty Moravskoslezského kraje z oblasti sociální prevence: Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje V roce 2013 byla zastupitelstvem kraje schválena: Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Hodnocení strategických dokumentů/protidrogové politiky kraje Typ hodnocení: průběžně externí závěrečně interní kombinace obou Strana 14 (celkem 30)

15 Všechny výše uvedené strategické dokumenty Moravskoslezského kraje jsou hodnoceny průběžně v rámci příslušných odborů a v rámci pracovních skupin, ustanovených za účelem implementace zpracovaných strategických dokumentů do praxe. Hodnocení strategických dokumentů probíhá vždy minimálně jednou ročně. 2.3 Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace Moravskoslezský kraj v roce 2013 nerealizoval žádnou studii v oblasti drogové politiky a drogové situace. 2.4 Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r na krajské i místní úrovni Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity metodici prevence v pedagogickopsychologických poradnách, VI. Krajská konference školní metodici primární prevence Moravskoslezský prevence, školní v Moravskoslezském kraji kraj psychologové, speciální pedagogové a výchovní poradci ředitelé škol učitelé 3 Finanční zajištění služeb pro uživatele drog Způsob financování služeb krajem (popis) Moravskoslezský kraj stejně tak jako v předchozích letech podporoval i v roce 2013 programy protidrogové prevence zejména prostřednictvím specifického dotačního programu. Program protidrogové politiky kraje na rok 2013 (Podpora sítě certifikovaných služeb v oblasti protidrogové prevence) Finanční prostředky uvolněné v rámci dotačního programu v oblasti protidrogové politiky kraje sloužily v převážné míře k pokrytí provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence. Tyto programy nepodléhají víceletému financování. Dotační programy jsou vyhlašovány vždy jednou za rok v návaznosti na rozpočet kraje. S ohledem na skutečnost, že vytýčeným cílem Moravskoslezského kraje je podporovat služby ustálené a kvalitní byla u programů protidrogové prevence v roce 2013 vyžadována certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele návykových látek. V roce 2013 byly v rámci dotačního programu protidrogové politiky kraje podpořeny i programy pro osoby závislé na alkoholu a programy pro patologické hráče. Jedná se o služby, jež nejsou hrazeny z prostředků zdravotních pojišťoven. Strana 15 (celkem 30)

16 Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 (dotační program se vztahuje na školní rok) V rámci tohoto dotačního programu byly podporovány: Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování (určeno pouze pro školy a školská zařízení) Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování (určeno pro obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, školy a školská zařízení) Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování (určeno pro obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, školy a školská zařízení) Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013 V rámci tohoto dotačního programu byly podporovány Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy Podpora probačních programů zaměřených na sociální začleňování mladistvých pachatelů trestných činů v návaznosti na zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění a podpora resocializačních aktivit zaměřených na sociální začleňování dospělých pachatelů Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových a informačních aktivit (účinné prvky ochrany před trestnou činností včetně extremismu, prevence zadlužování, ochrana obětí domácího násilí a sexuálního komerčního zneužívání, kyberšikana. Financování protidrogových programů a služeb z evropských fondů: Individuální projekty Moravskoslezského kraje (Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost) Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v letech V rámci tohoto krajského projektu je podporován pouze terénní program pro uživatele drog v Krnově. Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II V rámci tohoto programu je podporován terénní program pro uživatele návykových látek v sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě. Strana 16 (celkem 30)

17 Individuální projekty (granty) poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence realizované v roce 2013 Renarkon o. p. s. Balíček první pomoci k přežití ve světě bez drog Doba realizace: červenec květen 2014 Hlavním cílem projektu je realizace podpůrného vzdělávacího a poradenského balíčku, který pomůže cílové skupině překlenout první největší překážky stojící v cestě při hledání pracovního uplatnění a zapojení se do nového života "bez drog" (řešení bydlení, dluhů, péče o zdraví, vytvoření zdravého vztahu k okolí, orientace na trhu práce ap.) a jejichž "vypořádání" jim umožní srovnat svou pozici s ostatními uchazeči o zaměstnání "bez handicapu" a zaměřit tak svou pozornost pouze na hledání pracovního uplatnění. Aktivně za novou prací Doba realizace: listopad říjen 2013 Projekt zaměřený na osoby s dřívější závislostí na nealkoholových drogách, které mají ztížený vstup na běžný trh práce z důvodu zdravotních omezení, nedostatečného vzdělání či nedostatečně rozvinutých měkkých dovedností či nebo záznamu v trestním rejstříku. Hl. cílem projektu je podpořit zaměstnanost a zvýšit zaměstnatelnost osob znevýhodněných na trhu práce se zvláštním důrazem na tuto specifickou cílovou skupinu. Vzdělávání sociálních pracovníků Renarkon, o.p.s. Doba realizace: červenec červen 2013 Projekt byl zaměřený na rozvoj odborné kvalifikace pracovníků společnosti Renarkon v soc. službách a reagoval na aktuální potřeby rozvoje odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců a moderní trendy v oblasti soc. práce se zaměřením na osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog nebo jsou touto situací ohroženy. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných pracovníky Renarkonu, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a osobami ohroženými závislostmi nebo osobami závislými na návykových látkách. Zpět do společnosti, zpět do práce Doba realizace: leden červen 2015 Sociální a pracovní začleňování sociálně vyloučených osob - osob závislých na návykových látkách, které absolvovaly nebo absolvují ústavní, popř. ambulantní léčbu a osob, které abstinují. Cíl 1 - Vytvořit a zavést do praxe komplexní metodiku adaptačního programu řešícího problematiku sociálního a pracovního uplatnění bývalých uživatelů drog. Cíl 2 - Podpořit motivaci cílové skupiny a pomocí cílených vzdělávacích aktivit a individuálního poradenství umožnit osobám z cílové skupiny zapojení do společnosti a návrat na trh práce. Cílovou skupinou projektu jsou klienti následné péče, tzn. Doléčovacího centra Renarkon, kteří potřebují pomoc při přechodu z léčby do běžného života, potřebují stabilizovat v novém životním stylu, potřebují podpořit na cestě k samostatnosti a nezávislosti na cizí pomoci a v neposlední řadě potřebují připravit na problémy spojené se získáváním zaměstnání. Modrý kříž v České republice o. s. Strana 17 (celkem 30)

18 Stabilizace a rozvoj sítě služeb následné péče v Moravskoslezském kraji Doba realizace: leden 2013 červen 2015 Hlavním cílem projektu je kvalitní poskytování služeb následné péče a jejich stabilizace v některých městech Moravskoslezského kraje. V rámci poskytování služby je poskytována podpora klientům ve smyslu udržení pozitivních změn v chování a životním stylu, ke kterým došlo v souvislosti s abstinencí. Důraz je kladen na komplexní sociální začlenění jedince, jeho návrat nebo udržení na trhu práce. Armáda spásy v ČR Nová šance i pro ženy Doba realizace: leden březen 2015 Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření stávající registrované sociální služby následné péče o službu ženám závislým na alkoholu, které se rozhodly vrátit se do společnosti a na trh práce. Pomoc a podpora je poskytována abstinujícím klientkám v bezpečném prostředí, které napomůže k jejich stabilitě a usnadní návrat do společnosti. Základem této služby jsou 4 pilíře, kterých se každá klientka účastní: 1. Individuální práce (sestavení písemného individuálního plánu, individuální sezení se socioterapeutem a psychoterapeutem) 2. Skupinová práce (účast na komunitě, socioterapeutické i psychoterapeutické skupině) 3. Pracovní terapie (seznámení se všemi činnostmi terapie, pomáhá blíže seznámit s ostatními klientkami) 4. Volnočasová aktivita (posiluje odolnost, stmeluje skupinu a je inspirací pro trávení volného času po ukončení programu) Analýza finančních potřeb drogových služeb kraje V roce 2013 ani v předchozích letech nebyla provedena žádná analýza finančních potřeb drogových služeb. Plánování služeb pro uživatele drog a osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách probíhá v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Jednotlivé potřeby jsou přenášeny z úrovně municipalit na úroveň krajskou. Ve všech 22 obcích s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb probíhá a kraj toto plánování koordinuje a metodicky vede. Rozpočtové výdaje na protidrogovou politiku v kraji Tabulka 3-1: Výdaje z rozpočtu kraje v roce 2012 Výdaje Popis Výše (v Kč) Výše (v Kč) na gambling Strana 18 (celkem 30)

19 Program protidrogové politiky kraje na rok 2013 Program, prostřednictvím kterého jsou financovány provozní náklady poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence (registrované sociální služby, dle zákona o sociálních službách + certifikované služby) Krajský program na podporu neinvestičních aktivit v oblasti prevence kriminality 2013 letní pobytové tábory a vícedenní akce pro děti a mládež ze společensky znevýhodněného prostředí. motivační a vzdělávací programy realizované ve spolupráci s Probační a mediační službou, zaměřené na mladistvé a dospělé pachatele trestných činů, jejichž záměrem je dosažení opětovného začlenění těchto osob do společnosti. vzdělávací, přednáškové a informační aktivity _ Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 Program nebyl realizován. Tento program je vyhlašován vždy na školní rok a to jednou za dva roky _ Financování protialkoholních záchytných stanic 2013 Celkem Strana 19 (celkem 30)

20 Tabulka 3-2: Výdaje z rozpočtu obcí v roce 2013 Obce Popis Výše (v Kč) Výše (v Kč) na gambling Financování programů primární prevence Financování programů harm reduction Léčba a sociální začleňování (terapeutické komunity, následná péče) Financování ambulantní léčby, včetně léčby alkoholové závislosti financování odborného sociálního poradenství pro drogově závislé a jejich příbuzné Celkem Tabulka 3-3: Souhrn výdajů podle typu služeb/podle účelu (v Kč) Typ služeb rozpočty Evropské fondy rozpočty krajů obcí krajů obcí Evropské fondy Primární prevence* Primárně-preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Primárně-preventivní programy realizované jinými subjekty Jiné a nezařazené preventivní programy Harm reduction Terénní programy Kontaktní centra Sloučené programy kontaktních center a terénních programů Jiné a nezařazené harm reduction programy Ambulantní služby Ambulantní služby zdravotní Ambulantní služby sociální Jiné a nezařazené ambulantní služby Preventivní a léčebné služby ve vězení Rezidenční služby Lůžkové zdravotní služby Terapeutické komunity Domovy se zvláštním režimem** určené primárně osobám s diag.závislosti, příp. jiné zařízení pro chronickou (paliativní) péči osob s diag. Závislostí Jiné a nezařazené rezidenční služby Služby následná péče Strana 20 (celkem 30)

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více