spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR 38 bodů k oživení ekonomiky Příprava Exportní strategie po roce 2010 Elektrotechnický a slévárenský průmysl v době hospodářské recese Evropský byznys přichází se strategií na roky

2 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) členských firem subjektů par tneři 30členských subjektů Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum, oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Freyova 948/11, Praha 9, tel.: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s.p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne , ISSN

3 Vážené dámy a pánové, Vážené kolegyně a kolegové, máme za sebou první měsíc roku 2010 a signály o oživení ekonomiky jsou velmi slabé a neukazují na zvrat v ekonomickém vývoji. To, co očekáváme v pozitivním pohybu především ekonomik v Německu, Francii či USA, zatím bohužel zdaleka nepřichází. V řadě odvětví a oborů našeho průmyslu a dopravy stále nejsou dobré zprávy v oblasti zakázek, nelepší se situace v zaměstnanosti a rovněž velkou radost nám nedělá dostupnost a narůstající drahota úvěrů z části způsobená objektivním růstem rizikových přirážek většiny peněžních ústavů. Nezměnil se ani fakt, že si z drtivé části musí každý z nás poradit sám. Je tu však šance, že schopná vláda premiéra Jana Fischera připraví a zrealizuje některá opatření, která zlepší podmínky pro rozvoj hospodářství. Vláda spolu s námi a odbory připravila balíček krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejich důsledků. Zásadní podíl na zpracování tohoto solidního materiálu má naše reprezentace. Za náš velký úspěch považujeme také způsob, kterým se nám dařilo vést jednání ke shodě, včetně mediální prezentace. Materiál obsahuje opatření v oblastech: Nastavení rovných podmínek pro podnikání příjmová strana veřejných financí Výdajové strany veřejných financí Řešení reálné ekonomiky a podpory podniků nejrozsáhlejší část Trhu práce Institucionálního prostředí Zpracovaného tzv. odkazu vlády Jana Fischera politickým stranám před a po květnových volbách v krátkodobém horizontu Všechna tato opatření, budou-li okamžitě a razantně připravována a ihned následně realizována po mimořádném plenárním zasedání RHSD dne 2. února 2010, mohou přinést nejen pomoc v obrovských problémech zmítajících se veřejných financí, ale i prorůstová opatření nezbytná pro podporu našich firem. Vedle tohoto materiálu je připravován druhý, čistě vládní materiál, který obsahuje řadu střednědobých a dlouhodobých opatření, která jsou odkazem této vlády, a je na dalším jednání, jakou budou mít podporu od sociálních partnerů. Zde dominují opatření v oblasti potírání korupce, variantní návrhy řešení důchodové reformy či strategická doporučení v oblasti příjmové a hlavně s velkým důrazem, a to doufám, ve výdajové stránce veřejných financí. Neboť stále platí priorita naší reprezentace, mít vytvořené podmínky pro přijetí EURA někdy v letech 2015 či S tímto strategickým cílem přijmout EURO a naplněním všech dalších opatření k výraznému snížení byrokracie, přijímání dalších prorůstových opatření a hlavně zjednodušení a zkvalitnění podnikatelského prostředí a konečně snad i výrazné zvýšení odpovědnosti a skromnosti ze strany všech politických stran k veřejným financím jsou tou nejsprávnější výzvou pro všechna zainteresovaná profesionální a profesní seskupení a rozumné politické strany pro následující měsíce roku Ing. JAROSLAV HANÁK 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Svazu dopravy ČR 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR

4 úvodník 38 bodů k oživení ekonomiky 3 Mezník nebo pouze další pokus 4 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Stanoviska, události, lobby 6 Zkušenosti evropských firem po roce ekonomického poklesu 7 Co nás čeká v roce 2010 v oblasti legislativy (2. část) 7 Zvýšení mýtných sazeb od Bude silniční daň pro všechny? Podpora exportu 9 Příprava nové Exportní strategie České republiky 10 Pozvánka na podnikatelskou misi Etiopie, Zambie 10 Předběžný plán podnikatelských misí, prezentací a veletrhů v ČR a zahraničí 2010 Pohled médií 11 Stanoviska a názory svazu v médiích 14 Fotopohlednice akcí Svazu EU a mezinárodní organizace 15 Směřovat k růstu Agenda BUSINESSEUROPE plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru ve světle priorit španělského předsednictví 17 Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství EHSV projednala otázky integrace 18 Dopis Confindustria: Podpora podnikatelské komunity přináší ovoce 18 Společná studie o restrukturalizaci 19 Španělsko představilo své priority v Evropském parlamentu Prostor pro svazy 20 Stav a výhledy elektrotechnického průmyslu, nejen v České republice 21 Slévárenství v letošním roce lehký optimismus v přelomové době Projektové aktivity 22 Přihlašte se na zahraniční stáž! Představujeme nového člena SP ČR 24 ALMA CONSULTING GROUP Předpokládané události 23 Mezinárodní kooperační burza v Nitře 25 konference Zelená podnikatelská strategie 25 konference Náš růst výročí Svazu průmyslu a dopravy ČR 26 Historie průmyslového a zaměstnavatelského svazu (II. díl) Co Vás může zajímat 27 Ocenění podnikatelských aktivit subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením 27 Lean Management studie zeštíhlování procesů v podnicích 28 Ceník inzerce ve zpravodaji Spektrum Inzerce : FOK obsah

5 38 Bodů k oživení ekonomiky mezník nebo pouze další pokus Plenární zasedání RHSD schválilo třicet osm krátkodobých opatření, jejichž cílem je zmírnit dopady hospodářské recese na hospodářství ČR. Není od věci připomenout si relativně dlouhý příběh hospodářské politiky české vlády a hospodářské recese. Na jejím začátku byla bagatelizace hospodářské recese ze strany vlády Mirka Topolánka vyúsťující v nereálně sestavený státní rozpočet a naše varování, že české hospodářství vstupuje do historicky obtížného období a to pod vlivem globální hospodářské recese. Již na jejím počátku jsme na valné hromadě v Třinci vydali provolání. V něm jsme apelovali na vládu, aby uskutečnila námi navrhovaná opatření s cílem ulehčit situaci podnikové sféry. Na další valné hromadě na jaře 2009 v Praze jsme vydali další obdobné prohlášení. V rámci jednání tripartity jsme od vlády Mirka Topolánka a následně Jana Fischera požadovali, aby se projevy hospodářské recese zabývali a předkládali Plénu tripartity analýzu vývoje hospodářství společně s návrhem odpovídajících opatření. Je na místě připomenout, že zprávy neměly odpovídající úroveň a že byly předmětem kritiky jak naší tak i strany odborů. Jasně jsme si uvědomovali, že globální recese není řešitelná v rámci ČR. Na druhou stranu jsme dobře věděli, že ztrácíme cenný čas, kdy nejsou přijímána nezbytná opatření a že právě hospodářská recese pro nás představuje příležitost znovu, a to velmi důrazně, upozornit na význam hospodářství pro společnost a nastavení podmínek pro jeho rozvoj. Pro dokreslení situace je třeba připomenout rozhádanou a nejednotnou politickou reprezentaci, která vyústila ve výměnu vlády politické za vládu úřednickou. Tyto skutečnosti nás vedly k tomu, že jsme vládě spolu s odbory nabídli účast na koncipování potřebných opatření prostřednictvím našich odborných kapacit, zkušeností a znalostí. Naše snaha byla a je jasná. Je třeba vypracovat konkrétní opatření reagující na známé a neřešené problémy v hospodářství. Chceme formulovat a realizovat taková opatření, která může současná vláda buď plně uskutečnit, nebo učinit základní krok k jejich realizaci. Taková opatření, u kterých existuje shoda sociálních partnerů, kteří jsou ochotni je podpořit, a která nepotřebují podporu politických stran. To však neznamená, že se o nich nebude dále jednat a jejich výčet nemůže být upraven. Pochopení a přijetí této fi losofi e může pomoci odpovědět i na otázku, zda jde o testament této vlády vládě příští nebo zda jde o realizační program nepřesahující její kompetenci. Věcnost, jasnost a nezpochybnitelnou potřebnost těchto opatření společně s určením zodpovědnosti a provedením kontroly jejich plnění představuje odkaz pro příští vládu. Jde tedy o průlom nebo pouze o další z pokusů? Tuto otázku plně zodpoví nejbližší budoucnost. Již dnes je však jasné, že jde o výraznou změnu, o signál dobré vůle, o dohodu, o zprávu, která jasně říká, že nelze pasivně přihlížet a přehlížet reálné problémy limitující hospodářství. V tomto smyslu je přijetí dokumentu obsahujícího 38 bodů příkladem pro budoucnost jak nacházet řešení. Boris Dlouhý ředitel sekce hospodářské politiky a makroekonomických analýz dodatek po uzávěrce Velmi rychle po zveřejnění 38 bodů jsme zaznamenali první reakce. Jak to tak bývá, ty první jsou obvykle kategoricky nesouhlasné. Přišly od reprezentace Strany Zelených, kterým se nelíbí záměr uskutečnit některé projekty v energetickém sektoru, v dopravě a pozastavit přijímání některých environmentálních zákonů u kterých je třeba pečlivě zvážit důsledky na hospodářství. Nic proti různosti názorů. Nemohli jsme očekávat, že všichni budou příznivci všech opatření. Na druhou stranu si pokládáme otázku, proč existuje dlouhodobě nevyřešený problém v kvalitě diskuze o environmentální politice, proč tato diskuse neprobíhá na základě věcné argumentace. Proč se stalo pravidlem, že ministr životního prostředí ignoruje zasedání tripartity a proč až nedávno ustanovený ministr pro tuto oblast přijal pozvání na jednání tohoto orgánu. Je třeba znovu zdůraznit, že materiál se připravoval od počátku prosince. Bylo tedy dost času vznést připomínky a návrhy. Proč se tak děje až ve fi nále. Smyslem materiálu je mimo jiné neztrácet čas, který je v době hospodářské recese neobyčejně cenný. Blokovat některá opatření je tedy velmi vážným a velmi rizikovým krokem. 38 Bodů k oživení ekonomiky pro vaši informaci otiskujeme celé znění přijatého dokumentu. 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3

6 38 bodů k oživení ekonomiky Návrh krátkodobých opatření pro výcho Plénum RHSD ČR projednalo na svém jednání dne dokument Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků. V interakci s tímto dokumentem doporučuje maximálním způsobem plnit dále uvedená krátkodobá opatření, která mohou napomoci a. zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v ČR, b. nastartování ekonomického růstu. Následujících 38 bodů představuje shodu vlády a sociálních partnerů. RHSD ČR doporučuje uplatňovat kontrolní mechanismy plnění jednotlivých úkolů Návrhy opatření Ke zlepšení rovnosti podnikatelského prostředí vytvořit systém integrované kontroly (dokončení prací na nové legislativní úpravě např. zákona o kontrole v gesci MV ČR). Návrh opatření: Prohlubovat součinnost příslušných kontrolních orgánů (finančních úřadů, živnostenských úřadů, České správy sociálního zabezpečení, České obchodní inspekce, České inspekce životního prostředí, Státního úřadu inspekce práce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, úřadů práce, příp. dalších subjektů) včetně přípravy integrace/propojení příslušných informačních systémů a databází v souladu s platnými právními předpisy. Týká se: MV ČR + MF ČR + MPO ČR + MZe ČR + MPSV ČR + MZd ČR + MŽP ČR Řešit problém zneužívání podpor v nezaměstnanosti v kombinaci s institutem dohod o provedení práce rozsáhlé daňové úniky a nadbytečné výdaje státu (příjmy z dohod o provedení práce nepodléhají odvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení). Návrhy opatření: 1) Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů; 2) Analýza platných právních předpisů s cílem prověření vyváženosti, pružnosti a jistoty v pracovněprávních vztazích Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO) Příprava vybudování systému Daňové statistiky postavené na zpracování a agregaci daňových přiznání a hlášení o výši zaplaceného pojistného. Týká se: MF ČR + ČSÚ + MPSV ČR (ČSSZ) + MZd ČR (Svaz zdravotních pojišťoven ČR) Termín plnění: červen 2010 Řešit problém zneužívání vnitro-koncernových (transferových) cen a poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace. Návrh opatření: Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů (návaznost na výše uvedený bod č. 1) Týká se: MF ČR + MPSV ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO) Řešit problém chování se dle zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (zákon č. 395/2009 Sb. v platném znění, účinnost zákona od ) Týká se: MPO ČR, MZe ČR, MZd ČR, ASO, OS zemědělství Termín plnění: účinností zákona č. 395/2009 Sb. Analyzovat a připravit východiska pro postupné snižování rozdílu ve zdanění mezi OSVČ a zaměstnanci (MF ČR připravuje podkladový materiál pro jednání vlády Harmonizace základu daně a pojistného ). Týká se: MF ČR + MPSV ČR + MZd ČR Posouzení efektivity a účelnosti výdajových programů státního rozpočtu, provést audit hospodaření s prostředky státního rozpočtu (viz rovněž usnesení vlády ČR ze dne č. 241 O obsahu a implementacích auditů výdajových programů státního rozpočtu a ze dne č. 768 ke Zprávě o výsledcích oponentního projednání zpráv o auditu výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR). Týká se: Úřad vlády ČR 8. Vyvíjení úsilí ministra financí k soukromému bankovnímu sektoru, působícímu v České republice, s cílem posílení jeho důvěry směrem ke zlepšení dostupnosti a poskytování komerčních (eventuelně spotřebitelských) úvěrů. Týká se: MF ČR 9. Předložení tezí Proexportní strategie na léta 2010/ Týká se: MPO ČR + MF ČR + MZV + MŽP (z hlediska OPŽP) Termín plnění: březen Navýšení pojistných fondů/základního kapitálu EGAP, a.s. o 1 mld. Kč. Týká se: MF ČR + MPO ČR Termín plnění: březen Navýšení základního kapitálu ČEB, a.s. o 919 mil. Kč mil. Kč na úrokové rozdíly u vývozních úvěrů. Týká se: MF ČR + MPO ČR Termín plnění: březen Upravit podmínky pro čerpání investičních pobídek s ohledem na zásadně změněnou hospodářskou situaci probíhající hospodářskou krizi. Lze řešit legislativní úpravou zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách + změnou vyhlášky MPO ČR č. 250/2004 Sb. kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky. Týká se: MPO ČR + MF ČR + MPSV ČR 13. Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připravit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a modernizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociální byty) s podporou ze strany státu. Týká se: MMR ČR + MF ČR 14. Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II (3x250MW). Týká se: Vláda ČR + MPO ČR + MŽP ČR 15. Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně Přelouč a Děčín výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne č. 337). Týká se: Vláda ČR + MD ČR + MŽP ČR 16. Snížení podpory fotovoltaických elektráren (novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů v legislativním procesu). Týká se: Vláda ČR + MPO ČR Termín plnění: 1. pololetí Zrychlení a zjednodušení čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, zkrácení administrace, zabezpečení kofinancování 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 02/2010

7 diska z krize a řešení jejích důsledků a směřování čerpání (viz realizace opatření podle materiálu MMR ČR: Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize ). Týká se: MMR ČR + MF ČR + MZe + další Termín plnění: 1. pololetí Zpracovat analýzu tzv. kurzarbeitu. Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO + UZS ČR + SPD ČR) Termín plnění: 1. pololetí Pokračovat v programech Školení je šance a Vzdělávejte se a zajistit na ně alokaci finančních zdrojů. Týká se: MPSV ČR + MF ČR Termín plnění: 1. pololetí Boj proti korupci důsledné uplatňování aktualizované Strategie vlády v boji proti korupci na období let podle usnesení vlády ČR ze dne č Týká se: MV ČR + další ústřední orgány státní správy 21. Snižování administrativní a finanční zátěže podnikatelů. Proces RIA - Odstranění administrativních překážek při užití metody pro hodnocení dopadu regulace (hodnocení dopadů nově předkládaných legislativních norem do legislativního procesu na podnikatelské prostředí viz příloha k usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 877, resp. v usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 927). Úkol: Pokračování procesu RIA Týká se: MV ČR + dotčené ústřední orgány státní správy 22. Vyhodnocení vybraných problémových právních předpisů z oblasti životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře (EKOAUDIT) identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí pokračování v procesu podle usnesení vlády ČR ze dne č Úkol: Nepředkládat návrhy zákonů nad rámec legislativy EU, které mohou významně ohrozit konkurenceschopnost českého hospodářství (např. tzv. geologický zákon, zákon o ovzduší aj.). Týká se: Úřad vlády ČR + MPO ČR + MŽP ČR Termín plnění: duben Předložení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže (novela 8 zákonů, celkem 6 vyhlášek navrženo ke zrušení) novela zákonů o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku, o ČOI, o technických požadavcích na výrobky, o metrologii, živnostenského zákona, atd. Týká se: MPO ČR, předloženo vládě ČR dne Termín plnění: 1. pololetí Změnou zákona o odpadech a novelou vyhlášky ČSÚ o Programu statistických zjišťování na rok 2011 odstranit duplicitní povinnost podnikatelských subjektů vykazovat data o odpadech. Týká se: MŽP ČR + ČSÚ, ve spolupráci s MPO ČR Termín plnění: březen Důsledná kontrola poskytování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím nebankovních subjektů (v legislativním procesu zákon o spotřebitelském úvěru, transpozice směrnice EU). Týká se: MF ČR + MPO ČR Termín plnění: 1. pololetí 2010 Boj proti lichvě Týká se: MSP ČR + MV ČR Termín plnění: 1. pololetí Využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Evropského globalizačního fondu) pro boj s důsledky hospodářské krize. Týká se: MPSV ČR, Doprava a dopravní infrastruktura zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury od roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů u nových projektů nad 300 mil. Kč financovaných z prostředků SFDI. Týká se: MD ČR 28. Předložit k projednání konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu. Týká se: MMR ČR + Vláda ČR Termín plnění: 1. pololetí Zkrácení doby řízení o dávkách důchodového a nemocenského pojištění. Týká se: MPSV ČR (ČSSZ) Termín plnění: 1. pololetí Pravidla pro odměňování a pravidla při výkonu vlastnických práv za stát (viz usnesení vlády ČR ze dne č zřízení meziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků). Týká se: MF ČR Termín plnění: březen Předložení analýzy systému sociálních služeb, zejména jeho financování. Týká se: MPSV ČR + MF ČR Termín plnění: 1. pololetí Zvýšení kapacity úřadů práce a projektů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností organizační opatření. Týká se: MPSV ČR + MF ČR 33. Zařazení otázky zemědělských dotací mezi priority evropské politiky diplomatická ofenzíva. Týká se: MZe ČR + MZV ČR 34. Využití a další rozvoj portálu Farmář pro jednodušší administraci zemědělských dotací na straně poskytovatele a žadatele projektové řízení. Týká se: MZe ČR + MZV ČR 35. Vytvoření podmínek pro zrychlené čerpání OP životního prostředí, zejména řešení problematiky čistíren odpadních vod velkých aglomerací. Týká se: MŽP ČR 36. Urychlení čerpání prostředků programu Zelená úsporám vyhodnocení a příp. úpravy dotačního programu. Týká se: MŽP ČR Termín plnění: 1. pololetí Dbát na potřeby českého průmyslu při realizaci velkých investičních akcí. Týká se: Vláda ČR Termín plnění: průběžně 38. Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce zpracované MPO a doporučují vládě její přijetí. 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5

8 Stanoviska, události, lobby Zkušenosti evropských firem po roce ekonomického poklesu Evropská nadace Eurofond uspořádala dne 15. prosince 2010 ve Stockholmu ve Švédsku, které bylo do konce roku předsednickou zemí EU, seminář na téma Zkušenosti firem v době ekonomické recese. Na programu semináře byly prezentace výsledků studie o evropských podnicích, problematika udržitelných pracovních míst, zkušenosti švédských firem s ekonomickým poklesem a prezentace zkušeností těžkého automobilového průmyslu s dopady krize, role sociálního dialogu a vztahu firem a odborů v době krize. Představitel Švédské konfederace zaměstnavatelů informoval o dopadech ekonomické krize na švédský průmysl, kde se HDP snížil o cca 4,5% a průmysl propadal meziročně v dvouciferných hodnotách obdobně jako v ČR. Zároveň prudce stoupala nezaměstnanost a většina propuštěných se opět uchází o uplatnění na pracovním trhu. To vyžaduje větší pružnost trhu práce a méně překážek pro firmy při zaměstnávání. Zástupce švédských odborů poukázal na průvodní jevy krize jako např. rozvoj druhotného trhu práce v rámci šedé a pološedé ekonomiky, kdy zaměstnanci v nouzi přistupují na nižší mzdy a pracovní standardy v naději zachování pracovního místa. Problémem je i skutečnost, že v krizi investují podniky méně do pracovního prostředí. To vše má negativní dopad na psychiku a motivaci zaměstnanců a odrazí se ve výkonnosti firem. Konkrétní příklad dopadů krize na výrobce nákladních tahačů SCANIA ukázal, jak drtivý byl propad zakázek tohoto významného světového výrobce počátkem roku Tento světový výrobce tahačů má silné postavení na všech trzích vyjma severní Ameriky. Zakázky propadly během prvních třech kvartálů na klíčových trzích západní Evropy, kam směřuje polovina výroby o 51%, na trzích střední Evropy o 34%, na druhé straně na trzích latinské Ameriky vzrostly o 29% a v Africe o 3%. Výrobce více než tahačů ročně tak utrpěl výrazné finanční ztráty a řeší situaci, jak přežít a udržet pokud možno co nejvíce kvalifikovaného personálu, do kterého v minulosti nemálo investoval a který bude potřebovat i v budoucnu, až se opět obnoví poptávka po nákladních tahačích. Při řešení vážné finanční situace firmy se SCANIA orientovala na spolupráci se zaměstnanci a jejich představiteli dle zásady, že podnik není nic jiného než skupina lidí. Jedním z nástrojů zapojení zaměstnanců do řízení firmy a zvýšení jejich motivace je tzv. Competence Development Programme, který umožňuje vzdělávání manažerů s tím, že budou dále sami vzdělávat své zaměstnance a umožní jim lépe porozumět podmínkám, ve kterých jejich podnik funguje. Bez motivace zaměstnanců by firma jen těžko svízelnou situaci přežila. Zástupci Eurofondu prezentovali výsledky studie zaměřené na změny forem sociálního dialogu a zaměstnávání v zemích EU a dále Chorvatska, Turecka a Makedonie. Studie se zaměřila zejména na různý stupeň flexibility a fungování sociálního dialogu ve smyslu Lisabonské strategie. Průzkum ukázal, že více než 56% firem v EU využívá formy flexibilní pracovní doby, např. kont pracovní doby. Ty jsou nejčastěji používány ve Skandinávii, Německu, ČR a Rakousku. Dlouhodobá konta (delší než rok) jsou nejčastěji využívána v Dánsku. Částečné pracovní úvazky jsou využívány zejména v Belgii, Německu, Švédsku, V.Británii a Nizozemí, kde je využívá 91% firem. Roste počet hodin odpracovaných v noci a ve směnném provozu. V době kulminace zakázek se používá u evropských firem v rostoucím měřítku přesčasové práce. Její využití je zejména používáno v Německu a skandinávských zemích. 35% firem kompenzuje přesčas finančně, 23% firem poskytuje náhradní volno a 37% kombinuje obě formy. Další formy flexibilního přístupu se projevují ve způsobu odměňování, kde roste podíl variabilního příjmu závislého na výsledcích a výkonu. Stále rozšířenější je i forma participace na zisku firem ze strany zaměstnanců a tím zvýšení jejich motivace na výsledcích podniků. Průzkum také poukazuje na roli vztahů zaměstnanecké reprezentace k vedení firem a zkušenosti firem se sociálním dialogem. 60% zaměstnanců je v EU pokryto nějakou formou institucionální reprezentace. 86% těchto reprezentací má vazbu na odbory a v 63% mají odbory většinu. Dle výsledků průzkumu má 36% podniků v EU problém s nalezením kvalifikovaných pracovních sil a 10% s nalezením pracovníků s nízkou kvalifikací. Dalších 10% má problém s udržením zaměstnanců a 16% firem avizuje problémy s motivací svých zaměstnanců. Průzkum tak ukázal, že flexibilita na pracovním trhu a řešení problémů vyplývajících z dopadů ekonomické krize má přímou souvislost s úrovní sociálního dialogu a zapojení zaměstnanců do řešení těchto problémů. To jsou podmínky pro jejich motivaci k výkonu i zodpovědnosti při jejich fungování v podnicích. Oldřich Körner zástupce ředitele sekce hospodářské politiky a makroekonomických analýz 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 02/2010

9 Co nás čeká v roce 2010 v oblasti legislativy (2. část) Navazujeme na první část, která byla otištěna ve SPektru 1/2010 a obsahovala: Novinky v zákoně o správě daní od Ztráta a převodní ceny Místo zdanitelného plnění u služeb a další změny v uplatňování DPH od Stanovení jednotných kontaktních míst podle zákona o volném pohybu služeb Návrh na zrušení listinných akcií na majitele Skupina poslanců předložila v listopadu Poslanecké sněmovně návrh zákona o zrušení listinných akcií na majitele (Sněmovní tisk č. 945-návrh). Cílem navrhované úpravy má být zpřehlednění majetkových vztahů v akciových společnostech. Má se také zabránit případnému nezákonnému ukrývání majetku. Akcie na majitele v listinné podobě umožňují výkon akcionářských práv s nimi spojených osobě, která akcii předloží, a to bez nutnosti identifikace takové osoby. Vlastníkům tedy tyto akcie zaručují plnou anonymitu. Emitent by dle návrhu musel zvolit jednu ze dvou cest zrušení listinných akcií na majitele buď změnit podobu akcií z listinných na zaknihované nebo provést výměnu akcií na majitele na akcie na jméno. Pokud by valná hromada emitenta nerozhodla o jednom z těchto kroků do 1. ledna 2012, listinné akcie na majitele by byly převedeny na zaknihované povinně ze zákona. Poslanci navrhují účinnost zákona od 1. ledna Návrh počítá s tím, že na příjmy z prodeje akcií na majitele by se nevztahovalo osvobození od daně z příjmů fyzických osob v případě držby delší než šest měsíců. Prodej těchto akcií by byl osvobozen až při splnění podmínky držby po dobu více než pět let. Výjimka z osvobození by se vztahovala i na akcie vydané před účinností navrhovaného zákona, a to jak na listinné akcie (v době od účinnosti zákona do jejich převedení, ať už dobrovolného nebo ze zákona), tak i na zaknihované. Vláda přijala k tomuto návrhu neutrální stanovisko, neboť má podle jejího názoru řadu formálních nedostatků. Vláda má v úmyslu připravit podobný návrh v roce 2010 v rámci tzv. protikorupčního balíčku. Rozhodnutí o rozdělení zisku musí valná hromada schválit do šesti měsíců Ve svém nedávném rozhodnutí konstatoval Nejvyšší soud ČR: mimořádná valná hromada konaná po uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty od ukončení účetního období nemůže schválit rozhodnutí o rozdělení zisku. Vzniká tak riziko odpovědnosti za škodu jednatelů či členů představenstva, kteří na základě vadného usnesení valné hromady vyplatí v rozporu se zákonem podíl na zisku. Nejvyšší soud dovodil, že o rozdělení zisku může valná hromada rozhodnout na základě účetní závěrky za poslední účetní období nejpozději do šesti měsíců od skončení předmětného účetního období. Rozhodnutí o výplatě podílů na zisku musí tedy schválit nejpozději valná hromada konaná v řádném, zákonem předpokládaném termínu. Pokud se valná hromada koná později, neposkytuje řádná účetní závěrka dostatečně aktuální informace o hospodaření společnosti nutné ke schválení výplaty podílů na zisku. Riziko negativních následků z nezákonně vyplacených podílů na zisku nese především statutární orgán společnosti. Ten nesmí rozhodnout o jejich výplatě v rozporu se zákonem, ani když výplatu valná hromada schválila. legislativní komise Svazu průmyslu a dopravy ČR Zvýšení mýtných sazeb od Kabinet Jana Fischera schválil návrh ministra dopravy Gustava Slamečky na zvýšení mýtných sazeb v pátek odpoledne od 15 do 21 hodin. Od prvního února tak budou kamiony v pátek na dálnicích platit o padesát procent více než dosud. V jiných dnech naopak mýto klesne. Dohodl se na tom ministr Slamečka s nákladními dopravci, kteří tuto změnu berou jako kompromis. Jde o regulaci provozu na dálnicích. Co tomu předcházelo? Před časem se objevil v Poslanecké sněmovně parlamentu návrh zákona, který by v praxi rozšířil zákaz jízd nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 tuny v pátek a v neděli, resp. zachoval stávající stav v sobotu. Návrh se setkal s velmi negativní reakcí autodopravců. Od té doby došlo k věcně významným posunům v legislativě upravující oblast řešení předmětné problematiky, a to hlavně novelou zákona o pozemních komunikacích. Od roku 2010 došlo i ke změně mýtného systému pro motorová vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Dále se umožnilo rozlišení sazeb mýtného nejen podle emisní třídy či počtu náprav vozidla, ale nově i podle období dne, dne nebo období roku. Na tomto právním základu je možné řídit efektivně dopravní proudy a tím i fakticky ovlivnit nasazení nákladních vozidel v dopravních špičkách ekonomickou cestou. Dosavadní direktivní zákazy přinášely mnohé nevýhody. Znemožňovaly dopravcům realizovat ve vybraných obdobích jejich činnost, blokovaly využití zaměstnávaných pracovních sil na odstavných parkovištích. Problémem je i stávající nedostatek odstavných parkovišť (minimálně 2000 stání), které nutí řidiče parkovat i na místech určených pro osobní vozy nebo bránících bezpečnosti silničního provozu. Nelze pominout ani řadu výjimek ze zákazů jízdy. Jejich udělování i dozor nad dodržováním zákazů je značně administrativně náročné, vyžaduje velký počet policistů v terénu. A tak rozhodnutí dopravců bude nadále ovlivněno zejména ekonomickou úvahou. Celkový dopad do reálné ekonomiky je podle ministerstva dopravy neutrální. Zvýšení mýtného v páteční odpolední dopravní špičce je kompenzováno v ostatních hodinách a dnech týdne. Navržená úprava konkrétněji: Spočívá na principech: - zvýšení sazeb mýtného celoročně vždy v pátek od 15 do 21 hod., a to: + 25 % pro vozidla se 2 nápravami + 50 % pro vozidla se 3 a více nápravami snížení sazeb mýtného celoročně v ostatních hodinách a dnech týdne od 0,8 do 1,8 %. Ludmila Nutilová poradce pro legislativní proces 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 7

10 01_10SPR100x288_Sestava :50 Stránka 1 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK ÚNOR VÝBĚR KONCERTŮ 3. a hodin Smetanova síň Obecního domu SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Petr Altrichter dirigent Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie pro koncertantní kvartet dechových nástrojů Es dur Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 7 C dur Leningradská, op od hodin beseda v Cukrárně Obecního domu 10. a hodin Smetanova síň Obecního domu SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Jac van Steen dirigent Stella Doufexis mezzosoprán Alban Berg: Sedm raných písní Gustav Mahler: Symfonie č hodin Dvořákova síň Rudolfina Per Tengstrand klavír Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 1 f moll, op. 2/1 Edvard Hagerup Grieg: Lyrické kusy (výběr) Franz Liszt: Sonáta fantazie Po četbě Danta Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 32 c moll, op a hodin Smetanova síň Obecního domu SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Jiří Kout dirigent Boris Giltburg klavír Jaroslav Krček: Symfonie č. 5 Renesanční (světová premiéra) Sergej Prokofjev: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Des dur, op. 10 Johannes Brahms: Symfonie č. 3 F dur, op. 90 Bude silniční daň pro všechny? Proslýchá se, že v rámci tzv. druhého Janotova balíčku, který se na ministerstvu financí připravuje, se objeví i návrh na zavedení silniční daně pro všechny řidiče. Zavedení takové daně by mělo přinést do státního rozpočtu cca 5 mld. ročně. To je částka jistě značná, navíc zhruba jedna čtvrtina celkového objemu příjmů, které má balíček zabezpečit. Je zapotřebí si uvědomit, že tuto částku by do rozpočtu přinesli řadoví řidiči nepodnikatelé. Podnikatelé už silniční daň platí. Podle vyjádření náměstka ministra financí Chrenka by taková daň měla být pro všechny řidiče bez ohledu na to, jak mnoho svá auta používají, výše daně bude odlišena pouze podle druhu vozidla obsahu motoru, podobně jako je tomu u placení povinného ručení. Sazby by se pohybovaly na úrovni buď 1000 nebo 1500 Kč. Úvahy o osvobození cílí maximálně do okruhu invalidních osob. Podle všeho podrobný materiál ještě nemá konečnou podobu, nicméně vyvolal bohatou diskusi. I když všichni v obecné rovině chápeme imperativ nutnosti řešit státní dluh, názory na tuto formu řešení se různí. Prostí občané se obávají dalšího snížení životní úrovně, pamětníci matně vzpomínají, že se kdysi tato daň snad rozpouštěla do cen benzínu, flegmatici vyčkávají, co bude. Nápad se snad má stát inspirací pro budoucí vládu a je pozoruhodné, že nejvyšší představitelé dvou nejsilnějších stran se na něj nedívají s porozuměním. Sociální demokraté ústy svého stínového ministra financí Sobotky jsou toho názoru, že pro podporu výstavby a údržby silnic postačí příjem ze silničních známek (zdroj příjmu státního fondu dopravní infrastruktury) a spíš by situaci řešili zvýšením ceny mýtného, finanční experti ODS poukazují na navýšení byrokracie, pro novou daň nutně potřebné. A tak už teď je osud nápadu značně nejistý. K této nejistotě navíc přispívá i prohlášení tiskového mluvčího ministerstva financí Ondřeje Jakoba, který k tématu možných změn v daňovém systému prohlásil, že jde o zprávy založené na informacích z rozhovoru náměstka ministra financí pro daně a cla Petera Chrenka pro jistý týdeník. Zdůraznil, že se jedná o osobní názor pana náměstka, nebo o úvahy, které zatím ani nebyly podrobeny interní diskusi na Ministerstvu financí. Zároveň připomněl, že cílem současné vlády je připravit pro vládu vzešlou ze sněmovních voleb seznam doporučení, která povedou ke zlepšení stavu veřejných financí. Ačkoli se na doporučeních intenzivně pracuje, v tuto chvíli neexistuje žádný oficiální návrh Ministerstva financí. Nezbývá než vyčkat. Ludmila Nutilová poradce pro legislativní proces VSTUPENKY on-line: Pokladna FOK v Obecním domě, nám. Republiky 5, Praha 1 Tel.: , 8 Svaz průmyslu a dopravy ČR 02/2010

11 Podpora exportu Příprava nové Exportní strategie České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje ve spolupráci s podnikatelskou sférou novou koncepci podpory exportu. V současné době probíhá průzkum názorů a podnětů od exportérů, zejména malých a středních firem a organizací podnikatelů (dotazník je ke stažení na nebo na a ty pak bude projednávat Česká rada pro obchod a investice. komory ČR. Některá témata se vyřešit zatím nepodařilo, například koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů s podnikatelským doprovodem, diplomacii pro export nebo harmonizaci sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade. Podpora v zahraničí zůstává stále nejslabším článkem exportní strategie stejně jako systém řízení ekonomické diplomacie ČR. Svaz průmyslu a dopravy bude prosazovat, aby nová vláda připravila ve spolupráci s podnikatelskými reprezentacemi koncepční a systémové řešení, které by vycházelo z best practise v zahraničí a pomohlo tuto situaci vyřešit. Základním cílem exportní strategie by mělo být prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR v zahraničí a poskytování profesionální a účinné podpory českým exportérům a investorům. Podpora exportu v České republice je založena na 3 základních komponentech: poskytování informací, podpora v zahraničí a financování exportu. Exportní strategie pro léta výrazně přispěla ke zkvalitnění služeb státu pro exportéry, pokusila se nastavit kritéria jejich měřitelnosti a umožnila mnohem větší zapojení podnikatelů do procesu zkvalitňování proexportní politiky státu. V roce 2008 začala fungovat Česká rada pro obchod a investice jako poradní orgán ministra průmyslu a obchodu pro oblast podpory exportu. Rada je složena z 10 zástupců podnikatelů a z 10 zástupců ministerstev, agentur CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, České exportní banky a EGAP. Rada přispěla například k novele zákona č.58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a prosadila navýšení kapitálu ČEB a pojistného krytí EGAP, přispěla ke zjednodušení zásad pro organizování oficiálních českých účastí na veletrzích v zahraničí, k novele zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, k aktualizaci seznamu prioritních zemí z hlediska podpory exportu, ke zjednodušení poskytování víz pro zahraniční delegace partnery Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské V připravované Exportní strategii by měla být zdůrazněna klíčová a nezastupitelná role ekonomické diplomacie jako hlavního nástroje prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR v zahraničí a definovány cesty na její efektivnější a reálné (ne jen deklarované) prosazování. Projekty z Exportní strategie Působení na klíčových trzích, Síť pro export, Usnadňování obchodu, Pojišťování a financování exportu a Budování kvalitní značky ČR ve světě by měly být zachovány a dále rozvíjeny jako jedny z nástrojů pro dosažení těchto cílů. V rámci pracovního týmu Usnadňování obchodu připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu nový systém koordinace monitorování a odstraňování překážek obchodu se zeměmi mimo EU. Je to jedno z klíčových témat jednání jak v rámci Evropské komise (Výbor EK pro přístup na trhu), tak i v rámci evropských organizací zaměstnavatelů a podnikatelů BUSINESSEUROPE a EUROCHAMBRES. Svaz průmyslu a dopravy doporučil MPO, aby nová Exportní strategie zahrnovala také přehled služeb poskytovaných obchodně-ekonomickými úseky českých zastupitelských úřadů a zahraničními kancelářemi CzechTrade a metodiku pro placené individualizované služby poskytované OEÚ. Kromě jiných nesporných přínosů tak bude zachován rovný přístup ke službám státu pro export. V Exportní strategii by měla být obsažena také možnost vysílání zástupců soukromé sféry pod hlavičkou Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory na vybrané ZÚ jako jedné z forem účinné spolupráce státní a soukromé sféry v oblasti podpory exportu. 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9 Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů

12 Podpora exportu POZVÁNKA NA PODNIKATELSKOU MISI ETIOPIE, ZAMBIE Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v podnikatelské misi doprovázející místopředsedu vlády a ministra zahraničí ČR Jana Kohouta při jeho pracovní návštěvě Etiopie a Zambie ve dnech 8. až 12. března 2010 Předběžný program Etiopie, Addis Abeba (odlet z Prahy 8.3. ráno) Zambie, Lusaka (návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách) Etiopie patří v Africe mezi naše významné obchodní partnery. Vývoz z České republiky zůstává od roku 2007 na téměř stejné úrovni, obchodní saldo je pro ČR aktivní. České zboží má na místním trhu dosud dobré jméno, povědomost o něm však postupně klesá. Podle informací a doporučení obchodně ekonomického úseku našeho zastupitelského úřadu v Addis Abebě se jeví jako perspektivní obory pro spolupráci zejména technologie pro ochranu životního prostředí včetně čističek a úpraven vod, zařízení na vrtání studní, potrubí, cementárny, vojenské technologie, obnovitelné energetické zdroje, obráběcí a tvářecí stroje, potravinářská a zemědělská zařízení a technologie, dopravní systémy, zařízení pro letiště a další. Etiopie je také příjemcem rozvojové pomoci. ČR v rámci dvoustranné rozvojové spolupráce realizovala v Etiopii řadu projektů zaměřených např. na zlepšení dostupnosti pitné vody a průzkumu zdrojů v oblastech postižených suchem, vzdělávání či plánovaného rodičovství a prevence HIV/AIDS. Pro další období se má Etiopie stát jednou z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. V rámci rozvojové spolupráce EU jsou v Etiopii realizovány projekty financované Evropským rozvojovým fondem (EDF), do současného 10. EDF má přístup i ČR. Podle statistických údajů o obchodní výměně patřila Zambie sice až na 146. příčku mezi českými obchodními partnery v roce 2009, ale náš vývoz do Zambie téměř každoročně roste a také obchodní saldo je pro ČR aktivní. Obchodní příležitosti lze vidět v dodávkách zdravotnického materiálu, očkovacích látek, traktorů, generátorů, čerpadel, strojů a zařízení pro potravinářský průmysl, balících linek, minipivovarů, ale i vojenských technologií, příslušenství k leteckým motorům, či papíru. Také Zambie patří mezi země, které jsou příjemci rozvojové pomoci, v současné době je jednou z prioritních zemí ČR. Projekty realizované v rámci české rozvojové spolupráce mířily jak do oblasti zdravotnictví, tak rozvoje zemědělství a venkova, či geologického průzkumu. Prostředky 10. EDF půjdou na podporu infrastruktury a dopravy, vzdělávání, zdravotnictví a zajištění potravinové bezpečnosti. Uzávěrka přihlášek je ve středu 17. února Další informace včetně dokumentů potřebných k přihlášení k účasti na misi najdete na webových stránkách Svazu Blanka Jakubcová zástupkyně ředitelky sekce vnějších vztahů Předběžný plán podnikatelských misí, prezentací a veletrhů v ČR a zahraničí 2010 AKCE Termin Kontakt Místo konání Podnikatelská mise do Austrálie a na Nový Zéland doprovázející předsedu Canberra, Sydney, Senátu Přemysla Sobotku Auckland Podnikatelská mise do Sýrie a Libanonu doprovázející místopředsedu vlády Damašek, Bejrůt a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta Podnikatelská mise do Alžírska doprovázející ministra průmyslu a obchodu Alžír Vladimíra Tošovského a ministra zemědělství Jakuba Šebestu Podnikatelská mise do Etiopie a Zambie doprovázející místopředsedu vlády Addis Abeba, Lusaka a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta Prezentace technologií pro jadernou energetiku finským partnerům březen Helsinky Podnikatelská mise do JV Asie doprovázející ministra průmyslu 1. pololetí a obchodu ČR Vladimíra Tošovského Podnikatelská mise do Iránu 1. pololetí Teherán Incomingová mise tuniských firem duben Podnikatelská mise do ČLR doprovázející místopředsedu vlády a ministra 1. pololetí zahraničních věcí Jana Kohouta 9. zasedání Česko-tchajwanského ekonomického výboru a incomingová 6.5. Praha mise tchajwanských firem Podnikatelská mise do Švédska květen Pajala, Kiruna, Skelleftea Setkání firem s vedoucími OEÚ ZÚ ČR s řediteli kanceláří CzechTrade Praha Prezentace českých firem na veletrhu Project Lebanon červen Bejrůt Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Brno Mezinárodní veletrh v Erbilu, Irák, Kurdistán Erbil Podnikatelská mise do USA II. pololetí 10 Svaz průmyslu a dopravy ČR 02/2010

13 Stanoviska a názory svazu v médiích Tripartita a hrozící rizika Pohled Médií V očích jednotlivých aktérů bylo patrné, že se dosáhlo něčeho významného. Před objektivy televizních kamer v budově vlády to pak premiér Jan Fischer, Jaroslav Hanák, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jan Vízner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů potvrdili unisono: Je to historická událost. Tripartita se totiž shodla na osmatřiceti krátkodobých opatřeních, která mají Česko posílit v době hospodářské recese. Jsou tam body, které se týkají prorůstových opatření, rekonstrukce Prunéřova, podpora výstavby a strategie výstavby dopravní infrastruktury s kontrolním režimem, výstavba jezu na Labi, zmínila ČT24 Jaroslava Hanáka. médií. O takovém přístupu svědčí ostatně skutečnost, že týden před oznámením o tripartitní shodě titíž aktéři oznámili stejným novinářům, že se zaměstnavatelé a odboráři neshodli s vládou na její Exit strategy, ale že se bude jednat o krátkodobých opatřeních. Palcové titulky však národu zvěstovaly: Schůze tripartity fiaskem. Premiér Fischer s exit strategií narazil. Odbory a zaměstnavatelé odmítli vládní strategii. Je to vládní materiál, spíše jakýsi vládní odkaz politickým stranám, citoval deník Právo Jaroslava Hanáka, který se jak v ČTv i v dalších médiích snažil vysvětlit postoj zaměstnavatelů a uvést věc na správnou míru. Krátkodobé závěry jsou pro potřeby ekonomiky, nemají žádný politický rámec, z výrazné části nepotřebují legislativní změny, a proto jsem přesvědčen, že jsme schopni se na nich shodnout. Pomoci mohou současnému špatnému stavu ekonomiky, poukázal na možnou shodu v televizi Z1. V ČT 24 v pořadu Otázky Václava Moravce pak objasňoval, že v ohnisku zájmu podnikatelské sféry jsou rychlá a efektivní opatření. Naopak strategické záměry, jako např. je oblast daní jsou již záležitostí příští vlády. Hledali jsme to, co se dá řešit hned, řekl Jaroslav Hanák s tím, že je přesvědčen o shodě sociálních partnerů. A to i v takových investicích, o které zaměstnavatelé usilují, jakou je modernizace elektrárny Prunéřov. Pro tuzemské firmy by šlo o zakázky za 25 miliard korun, upozornil v dalších médiích Jaroslav Hanák. Kauza sociálního pojištění Svá slova rozvinul v rozhovoru pro ČRo 1 Radiožurnál: Pro nás z těch osmatřiceti bodů jsou důležitá ta, která jsou pro udržení nebo zlepšení podnikatelského prostředí, zlepšení trhu práce, ale především, která podpoří růst ekonomiky. Jde zejména o pokračování přípravy výstavby třetího a čtvrtého bloku elektrárny Temelín, revitalizace a restrukturalizace elektrárny Prunéřov, jezy na Labi, zlepšení čerpání a přealokace strukturálních fondů, jde o programy jako je Zelená úsporám, které není v pořádku. Slovo krize se nevytratilo z médií ani počátkem letošního roku a k vidění je ve většině titulků článků ekonomických částí deníků, ke slyšení v rozhlase a k vidění v televizi. V prvním měsíci olympijského roku 2010 se v tomto ohledu nic nezměnilo. Je nadále tématem číslo jedna, následují ji s ní související faktory, jakými jsou Řada médií zaznamenala také jeho varování, že krize ještě zdaleka neskončila. Firmy mají stále ještě problémy s množstvím zakázek a zaměstnanost je v ohrožení, zmínil prvního viceprezidenta například portál kurzy.cz. Současně se vůči některým z 38 bodů tripartitní dohody zvedla vlna mediální kritiky. Nejprve se Hospodářské noviny pustily do problematiky OSVOČ a připravované analýzy zjištění rozdílu zdanění oproti zaměstnancům. Poté Mladá fronta DNES dala slovo ministrovi životního prostředí a ekologickým aktivistům, kteří se postavili proti obnově elektrárny Prunéřov II, výstavbě plavebního stupně Přelouč a Děčín a zpochybnili i stavbu dalších bloků Temelína. Vzhledem k tomu, že 22. dubna bude vyhodnoceno průběžné plnění úkolů, dá se předpokládat, že živé 38 bodové závěry budou i nadále v pozornosti tuzemských a nezřídka senzacechtivých zdroj:vlada.cz nezaměstnanost či stav průmyslu. V lednu se však k těmto a dalším závažným tématům připojila aféra kolem sociálního pojištění. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka nerad pořádá tiskové konference. Tentokrát však pod tlakem událostí svolal novináře, aby 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

14 pohled médií je vyzval k uklidnění rozjitřené situace. Po České správě sociálního zabezpečení natahuje totiž otevřenou dlaň stále více fi rem. Požadují, aby jim úřad vrátil peníze, které zaplatily na odvodech za sociální pojištění v prvním pololetí roku Chtějí tak využít chyby státu, kdy na začátku toho nebylo zřejmé, z čeho přesně se sociální pojištění počítá. Počátkem ledna tak požádalo o vrácení peněz 4626 fi rem a subjektů, které chtějí zpět zhruba 12,6 miliardy korun. Mohla by to být až desetinásobná částka, citovala média vyjádření Zdeňka Lišky, generální ředitele SP ČR, který se také účastnil zmíněného setkání s novináři. A podobně jako ministr, také zástupci zaměstnavatelů prohlásili, že fi rmy o své peníze nepřijdou, protože mohou požádat o jejich vrácení peněz až do roku Není pravdou, že žádosti o vrácení peněz musejí být podány okamžitě. Na to je prostor do konce roku 2012, zaznamenal slova Zdeňka lišky například list deník. svých názorů, které se týkaly i nezaměstnanosti. Dělali jsme si průzkum. Firmy skutečně chystají další vlnu propouštění. Nerad bych teď odhadoval, jestli se dostaneme k 9,5 nebo 10 procentům nezaměstnaných. Nikdo se ale nechystá nové lidi přijímat. Spíš dá výpověď ještě těm, které si držel přes krizi, protože věřil, že bude líp. Teď to vypadá, že žádné silné oživení nepřijde, takže se znovu propouští. Všichni podnikatelé se snažili udržet si kvalifi kované lidi. Propouštěli jen tam, kde už jim nic jiného nezbylo. Nejdřív srazili ostatní náklady a nakonec šetřili na lidech. Teď už si je ale opravdu nemohou dovolit dál platit, řekl jaroslav míl. Banky jsou ostražité. příliš? Krize a malá ochota bank půjčovat na provoz fi rem, jsou v této době jako Siamská dvojčata. Svaz proto i v lednu upozorňoval na tento problém. Máme problémy s fi nancováním ve fi rmách a banky tady vládnou. Zvedá se druhotná platební neschopnost, řekl jaroslav hanák v čt24 a jeho vyjádření citovala další média, například lidové noviny či deník právo. O tomto negativním trendu svědčí fakt, že objem úvěrů podnikům spadl za rok zhruba o čtvrtinu. Přitom rozdíl mezi úrovní sazeb ČNB, za které si banky půjčují mezi sebou, a sazbami komerčních bank prudce za poslední dva roky vzrostl až na současných 4,35 procentního bodu. Na riziko podvázání dalšího růstu kvůli nedostatku fi nancí upozornil v týdeníku euro i prezident Svazu průmyslu a dopravy jaroslav míl: Rizikem je, že mnoho fi rem už vyčerpalo možnosti snižování nákladů. Situaci proto určitě neprospívá obtížnější získávání úvěrů. Podle bankéřů si však fi rmy na dostupnější fi nance budou muset počkat. Banky čeká nepříjemný rok, s rostoucí nezaměstnaností budou muset řešit nesplácené úvěry. V televizi Z1 zase Zdeněk liška poznamenal: Firmy si stěžují, že se mění smlouvy, za druhé, že se zdražují úvěry. zdroj: A ve svých úvahách pokračoval: Ekonomika poroste hlavně proto, že do ní vlády nalily spoustu peněz. To není dlouhodobě udržitelné a podnikatelé to dobře vědí. Kdo vám zaručí, že se to za rok nezastaví? Se slabým hospodářským růstem musíme počítat pro řadu příštích let. Silnější vzestup budou brzdit i vysoké úroky. Státy se masivně zadlužují. Bankéři raději koupí jejich dluhopisy, než by půjčili za stejnou cenu fi rmám. Těm dají jedině úvěr s ještě vyšším úrokem. Všichni podnikatelé vědí, že je čekají těžké časy. Nikdo nevidí důvody, proč by se měl zrovna teď pouštět do investic. Upřímně řečeno: vysokou nezaměstnanost jsme si uhnali sami. nezaměstnanost - Změna jen tak nepřijde Začátek nového roku znamenal pro mnoho lidí zároveň konec pracovních smluv. K počtu nezaměstnaných, které o práci připravila krize, se tak přidali k více jak půl milionu lidí bez práce i další. Zlepšení situace je přitom v nedohlednu, naopak je na místě očekávat letos nárůst míry nezaměstnanosti. V rozhovoru pro hospodářské noviny se k tomuto ožehavému tématu vyjádřil jaroslav míl: Propouštění hned tak neskončí. Podle našich informací je stále ještě plno fi rem, které během prvního pololetí budou muset propouštět zaměstnance. Nedivil bych se, kdyby se míra nezaměstnanosti letos dostala k deseti procentům. V rozsáhlém rozhovoru pro lidové noviny pod titulkem Za dotace EU vychováme nezaměstnané, shrnul prezident SP ČR řadu zdroj: 12 Svaz průmyslu a dopravy ČR 02/2010

15 Poukázal také na nevyhovující nepružný zákoník práce a na to, že firmy se v souvislosti s propouštěním chovají společensky velmi zodpovědně. Kdo chce opravdu, aby co nejvíc lidí našlo práci, zvedne ruku pro krátkodobé pracovní smlouvy. Garantuji vám, že firmy pak začnou velmi rychle přijímat nové lidi. Jak chcete zvýšit zaměstnanost a mobilitu, když se zvedly daně na benzín? Jak chcete motivovat kvalifikované lidi, když jim vyhrožujeme dalšími daněmi? Jak chcete udržet lidi v Česku, když dnes daňová zátěž je v okolních zemích, s výjimkou Rakouska, nižší? uvedl Jaroslav Míl. Připomněl i problémy v systému vzdělání a výzkumu. K mediálně ostře sledované otázce rostoucí nezaměstnanosti se vyjadřovali i další zástupci Svazu. Zhruba jedna třetina firem předpokládá, že bude další zaměstnance propouštět během roku Je to způsobeno velmi nízkým tempem ekonomického růstu. Nezapomeňme také, že průmysl je v dvojciferném propadu. To znamená, že se nová pracovní místa nevytváří. Poloviční úroveň nových pracovních míst oproti loňskému roku je velký problém, řekl pro ČT 24 Boris Dlouhý, zástupce generálního ředitele SP ČR. Krize: závěr nebo přestávka mezi dějstvími? Leden přinesl i mediální témata, zabývající se možnými riziky dalšího vývoje. Například článek Lidových novin s titulkem Koruna přestane pomáhat firmám nabídnul čtenářům předpovědi analytiků pro rok 2010, ve kterém očekávají posilování koruny. Jak ale v materiálu upozorňuje Jaroslav Míl, tato skutečnost přinese mnoho problémů zejména malým a středním podnikům. Potíží podle něj nebude jen posilování, ale i těžko předvídatelné výkyvy směnného kurzu koruny, které se budou vychylovat až o 15 procent. A to je zejména pro malé a střední firmy zničující. Jejich marže se často pohybuje kolem 10 procent, takže vysoká volatilita, kdy nakoupí materiál v nevýhodném kurzu a v nevýhodném kurzu následně i prodají vlastní výrobky, jim může způsobit reálnou ztrátu, vysvětlil Jaroslav Míl. Média zaznamenala i lehké zvedání ze dna jak průmyslu, tak i podnikatelských nálad v Evropě a ČR. Zlepšující se čísla zůstávají však stále ještě hluboko pod průměrem, ve kterém byla před důrazným zaklepáním hospodářská krize. Postoj Svazu ale zůstává k někdy příliš optimistickým komentářům opatrný, jak je patrné z vyjádření analytika SP ČR Oldřicha Körnera. Přestože se nálada zlepšuje, nedosahuje úrovně před svým výrazným propadem. Je třeba vzít v potaz, že v EU nadále zůstává nízké využití výrobních kapacit a slabá je domácí poptávka. A to i přes obrovské intervenční opatření vlád, které ji krátkodobě zlepšily, řekl například pro agenturu ČTK. hovoří o zhoršení platební morálky nebo neměnném stavu a že narůstá byrokracie a zesiluje korupční chování. Přitom firmy volají po kvalitnějším podnikatelském prostředí. Je to výzva k politikům, citoval Lobby Jaroslava Hanáka. Několik deníků se věnovalo vývoji průmyslu. Průmyslová výroba zůstává v dvojciferném poklesu ve srovnání s rokem Ani vývoj v tomto roce nepřinese podle šetření svazu zásadní obrat k lepšímu. Vývoj bude záviset zejména na oživování ekonomik, na našich hlavních exportních trzích, tedy hlavně v Německu a v celé Evropské unii. Již nyní je přitom zřejmé, že názory o krizi jako krátkodobém výkyvu se ukazují jako mylné, citovalo několik médií Borise Dlouhého. A ještě jedno prohlášení mediálně zaujalo. Šlo o reakci na recept předsedy ČSSD Jiřího Paroubka na cestu z hospodářské krize a akutního rizika státního bankrotu. Jeho součástí je například zvýšení daní lidem s příjmy nad 100 tisíc měsíčně ze současných 23 procent na 38 procent či návrh na to, aby firmy platily ze zisků 21 procent místo nynějších 19 procent. To je skvělý scénář na přidušení ekonomiky a přímou cestu ke státnímu bankrotu. Firmy i bohatí lidé se snadno daním vyhnou a přesunou sídla jinam. A státu zbudou jen dluhy, komentoval tento plán v Lidových novinách Jaroslav Míl. Milan Mostýn tiskový mluvčí SP ČR Petra Novotná stážistka tiskového oddělení SP ČR Před předčasným optimismem varuje v týdeníku EURO i Jaroslav Míl: Bezprostředním a nejvážnějším rizikem je, že se výrazněji neoživí trhy Evropské unie, kam směřuje 80 procent našeho exportu. Problémem je i rekordní zadluženost státu. Firmy se kvůli ní nedostanou ke státním penězům, protože jsou osekané v rámci snižování výdajů. A časopis Lobby připomněl prosincové dotazníkové šetření SP ČR a problém kvality podnikatelského prostředí. Nejhorší zprávou, která vyplývá z šetření je skutečnost, že 96 procent firem 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

16 Fotopohlednice akcí Svazu Klubový večer s ministrem Šimerkou Letošní cyklus klubových setkání otevřel 2. února večer zaměřený na problematiku práce a sociálních věcí. Naše pozvání totiž přijal ministr Petr Šimerka. Debata byla velmi věcná a konkrétní. Jedním z témat byly nejasnosti kolem vratek pojitného na sociální zabezpečení v první polovině roku I když názory pana ministra jsou známé a nemění se, je jasné, že situaci vyjasní až nález Nejvyššího správního soudu, který se očekává v průběhu měsíce února. Debata směřovala i do akutálního stavu tripartního jednání o bodech přijatelných ze strany všech partnerů sociálního dialogu na téma možností řešení deficitu státních financí.další dotazy cílily do oblasti programů vzdělávejte se a školení je šance. Je vidět, že podniky využívají možností, které jim jsou takto nabízeny a potvrzuje se i předpoklad, že programy jako protikrizová opatření skutečně v praxi slouží. Večer byl zajímavý kromě jiného i tím, že i pan ministr si připravil několik dotazů, jejichž zodpovězení přispělo k reálnosti jeho odhadů ekonomické praxe. Večer lze hodnotit v každém případě jako otevřený, přínosný a příjemný. Ludmila Nutilová poradce pro legislativní proces Představitelé Akademie věd ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR jednali na půdě SP ČR prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. ředitel Ústavu molekulární genetiky AV,v.v.i. Ing. Karel Aim, CSc. Ústav chemických procesů AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. předseda Akademie věd ČR RNDr. František RYPÁČEK, CSc., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd ČR Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. viceprezident SP ČR pro oblast výzkum, vývoj a inovace Ing. Pavel Kafka viceprezident SP ČR pro zaměstnavatelskou oblast a vzdělávání Ing. Jaroslav Míl, MBA prezident SP ČR Prezident Hospodářské komory O. Kužel jednal s generálním ředitelem Z. Liškou při první návštěvě v nové budově SP ČR 14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 02/2010

17 EU a Mezinárodní organizace Směřovat k růstu Agenda BUSINESSEUROPE Zpět k základním hodnotám tržní ekonomiky příležitostí, s rozvojem dvou komponent pro posilování zaměstnanosti a s implementací jedné integrované politiky pro podnikání a průmysl za jediné možné řešení, jak vyvést Evropu z krize a zajistit její budoucí, na znalostech založenou, prosperitu. Svaz průmyslu a dopravy ČR by se měl více ztotožnit s těmito cíli. Podnikání a průmysl jsou motorem růstu. Zjednodušení regulatorního rámce, podpora podnikatelského ducha ve vzdělávání, podmínky pro tvorbu pracovních příležitostí, zvýšení investic do výzkumu, vývoje a inovací jsou imperativy! Z dlouhodobého hlediska bude pro české podniky důležité zejména předvídání budoucích dovedností a jejich lepší sladění s potřebami podniků. Ignorování tohoto nesouladu je časovanou bombou na naší cestě ke konkurenceschopnosti. Jednotný trh se stal pro naše podniky přirozeným prostředím. Odstranění stávajících překážek, respektování jeho pravidel a eliminace protekcionismu je pro ně zásadní. Stejně tak má vliv na naše podniky Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE - adresovala nově jmenované Evropské komisi 4. února ambiciózní poselství pro budoucí Evropu. Klíčovým momentem dokumentu Směřovat k růstu, který navrhuje agendu pro Evropskou unii na léta , je návrat k základním hodnotám tržní ekonomiky, tj.: adekvátně odměňovat využití výrobních faktorů (práci a produktivní investice); podněcovat podstupování přiměřených podnikatelských rizik; zajišťovat transparentnost tržních cen; chránit a rozvíjet práva duševního vlastnictví; odhalovat a trestat podvody; vymýtit poruchy hospodářské soutěže a potírat protekcionismus; financovat udržitelné veřejné služby a sociální zabezpečení. Implementace těchto principů je pro prosperitu evropských podniků zásadní. Když jsou podniky úspěšné, vytvářejí hodnoty potřebné pro financování veřejných služeb a sociálního zabezpečení. Růstu a zaměstnanosti bude dosaženo, jakmile se rozvoj podniků stane pro ty, kteří na úrovni EU rozhodují, základem jejich politik, jakmile bude zcela oživen jednotný trh a jakmile bude posílena pozice Evropy ve světě. BUSINESSEUROPE označila pět klíčových výzev, kterým EU čelí: dostat se z krize, řešit demografické stárnutí, bojovat se změnami klimatu, zajistit přístup k energetickým a surovinovým zdrojům, posílit úlohu Evropy v globální ekonomice. Experti Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří se podíleli na vypracování této strategie a zúročili v ní současné obavy i budoucí priority zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice, považují výše uvedených pět klíčových výzev spolu se splněním čtyř podmínek pro trvalou obnovu, s posílením tří hybných sil podnikatelských Philippe de Buck, generalní ředitel BUSINESSEUROPE vnější dimenze Unie. Lisabonská smlouva dává Unii dostatek prostoru k provádění ofenzivnější společné obchodní politiky a posilování pozice evropských podniků na světových trzích. Obrovský potenciál trhu s nízkouhlíkovým a environmentálním zbožím a službami je důkazem toho, že klimatické změny představují také příležitost. Plný text poselství je veřejně dostupný na v rubrice Evropské a mezinárodní záležitosti BUSINESSEUROPE. 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15 Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU

18 EU a Mezinárodní organizace 459. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru ve světle priorit španělského předsednictví Přejeme si změny. Politická vůle tu je a vy nám musíte pomoci. (Diego López Garrido, španělský státní tajemník pro EU) Ve dnech ledna se v Bruselu konalo již 459. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Ve čtvrtek 21. ledna se zasedání účastnil jménem úřadu předsednictví Rady Evropské Unie pan Diego López Garrido, španělský státní tajemník pro Evropskou unii. Představil vizi španělského předsednictví a jeho politický program na následujících šest měsíců. Akcentoval především důraz na lepší a efektivnější koordinaci všech politik na evropské úrovni. Musíme zajistit ekonomické oživení a rozvinout model stabilního růstu, nové udržitelné ekonomiky založené na inovacích generující větší počet lepších pracovních míst. A dodal: Španělsko bude usilovat o přijetí nového rámce pro finanční regulaci a dohled. Plenární zasedání projednalo a přijalo následující stanoviska relevantní pro podnikatelskou a zaměstnavatelskou komunitu: REX/288 Fair Trade (Spravedlivý obchod) EHSV již mnoho let aktivně podporuje rozsáhlé iniciativy k udržitelné produkci rozvíjené jak podniky, tak nevládními organizacemi. Výbor proto s potěšením vítá, že Komise ve svém sdělení zdůrazňuje a podporuje rostoucí vliv koncepcí označování, které mají pomoci spotřebitelům při rozhodování. Přestože souhlasí s tím, že dynamiku těchto systémů a jejich tržní charakter podporuje dobrovolnost těchto systémů označování, doporučuje Výbor poskytnout prostředky a předpisy na rozvíjení transparentnosti, vlivu a důvěryhodnosti těchto koncepcí a schopnosti výrobců je ovlivňovat a účastnit se jich prostřednictvím certifikace. Aliance ISEAL, nezávislá Mezinárodní aliance pro sociální a environmentální akreditaci a označování, nabízí rámec pro spolupráci těchto systémů s cílem upevnit stanovování standardů a objektivní analýzu. Cílem by mělo být harmonizovat přístupy tam, kde je to možné, a zajistit, aby se o jejich odlišnostech informovalo transparentně. Výbor vyzdvihuje úlohu, kterou hrál spravedlivý obchod při stimulování udržitelných nákupních rozhodnutí spotřebitelů v praxi a při vytváření četných forem zapojení občanské společnosti. Vítá další závazek Komise podporovat organizace občanské společnosti ve zvyšování povědomí spotřebitelů a dále podporovat koncepce záruk udržitelnosti v této oblasti, protože tento závazek má navíc schopnost probudit solidaritu veřejnosti a pozitivní opatření. Nasměrování podpory pro členské státy, v nichž se zatím takové koncepce nerozvinuly, by mohlo být obzvláště účinné tam, kde aktivně působí zastánci rozvoje a udržitelnosti z řad občanské společnosti. TEX/406 Zabezpečení dodávek zemního plynu EHSV souhlasí s návrhem nařízení za účelem zajištění dodávek zemního plynu v EU. Výběr právního nástroje, který má nahradit směrnici 2004/57/ ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, je správný, jelikož tento nástroj umožňuje rychlejší a jednotnější uplatňování. Vzhledem k naléhavosti a závažnosti problému jsou odpovědné osoby nuceny při provádění nutných kroků jednat co nejrychleji, aby tak předešly přerušení dodávek. EHSV velmi příznivě hodnotí fakt, že jsou v návrhu konkrétně vyjmenována opatření, jež mají odpovědné osoby povinnost provést (v oblasti infrastruktury, preventivních opatření, plánů pro stav nouze), čímž se snižuje volnost v rozhodování existující v rámci směrnice z roku Vzhledem k tomu, že rozdělení pravomocí není v návrhu Komise dostatečně jasně formulováno, Výbor navrhuje, aby se jasně definovalo, které kompetence přísluší veřejným orgánům (Komisi a příslušným vnitrostátním orgánům) a které podnikům a soukromým organizacím. Projekty alternativních plynovodů (jako Nord Stream či Nabucco) poskytnou trvalá řešení ze středně a dlouhodobého hlediska, ale než vstoupí v platnost všechna opatření uvedená v návrhu nařízení, je zapotřebí přijmout preventivní opatření, aby se tak předešlo opakování krize z ledna EHSV zdůrazňuje, že je důležité, aby byla co nejdříve přijata opatření uvedená ve třetím energetickém balíčku, mimo jiné vytvoření národních energetických akčních plánů pro boj proti energetické chudobě, nezávislost regulačních orgánů a ochrana zranitelných spotřebitelů. EHSV navrhuje, že by bylo vhodné zahájit diskuzi o liberalizaci trhu s energií, jež byla do nynějška ústřední politikou EU, jelikož nesplnila kýžený cíl diverzifikace zdrojů zásobování a zabezpečení dodávek. Kromě toho liberalizace způsobila ztrátu kvalifikovaných pracovních míst. Je zapotřebí vyzdvihnout to, že účinnost návrhu nařízení a dalších přijatých opatření do značné míry závisí na solidaritě a vůli spolupracovat na straně členských států a EU. Je rovněž důležité posílit pravomoci Komise při koordinaci opatření v případech nouze, aby se tak předešlo jednostranným rozhodnutím, jež oslabují pozici EU vůči třetím zemím. Nahrazení stávajících předpisů v oblasti zabezpečení dodávek zemního plynu je součástí souboru naléhavých opatření, jež jsou přijímána s ohledem na vážné následky přerušení dodávek. 16 Svaz průmyslu a dopravy ČR 02/2010

19 CCMI/068 Přizpůsobování dovedností: Odvětvové rady pro zaměstnanost a dovednosti Evropský hospodářský a sociální výbor vzal na vědomí informaci o myšlence vytvořit odvětvové rady pro zaměstnanost a dovednosti na evropské úrovni. Výbor se domnívá, že vhodně zorganizované a řízené odvětvové rady, do jejichž činnosti budou zapojeny různé zainteresované strany, by měly poskytovat významnou podporu procesu řízení změn v odvětvích, zejména při prognózování vývoje situace v oblasti potřeb týkajících se zaměstnanosti a dovedností a při přizpůsobování kvalifikací nabídce a poptávce. Výbor je přesvědčen, že evropské odvětvové rady by mohly podporovat řízení odvětvových změn a přispět k dosažení cílů iniciativy Nové dovednosti pro nová pracovní místa. Kromě toho se domnívá, že při rozhodování o změnách v odvětvích na evropské úrovni bude v budoucnu žádoucí zjistit názor příslušné evropské odvětvové rady. Na základě analýzy nedostatků a předností posuzovaných ve studii proveditelnosti politických možností týkajících se různých koncepcí rad se Výbor přiklání k podpoře koncepce odvětvových rad podnícené modelem navrhovaným v rámci evropského sociálního dialogu. Odvětvové rady by mohly mít skutečný prospěch z propojení se strukturami evropského sociálního dialogu a jejich politickými činnostmi. ECO/268 Makro a mikroobezřetnostní dohled Dne 23. září 2009 Evropská komise předložila celý balíček právních předpisů pro finanční trhy, který se skládal z návrhu nařízení o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB), ze speciálního rozhodnutí ukládajícího Evropské centrální bance (ECB) konkrétní úkoly v souvislosti s tímto ESRB a tří nařízení o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Později, 28. října, byla předložena směrnice obsahující změny existujících směrnic, jež zřízení nových orgánů vyžaduje. Všechny tyto návrhy plynule navazují na zprávu, kterou připravila de Larosièrova skupina začátkem roku Zprávu EHSV projednal ve stanovisku z vlastní iniciativy přijatém na plenárním zasedání v září Toto stanovisko pojednává o důvodech finanční a ekonomické krize, nutnosti nové či zlepšené regulace finančního trhu a nových a zlepšených režimech dohledu. Z pohledu EHSV má dohled zásadní význam, aby se již nemohla takováto finanční krize opakovat. (Texty k jednotlivým stanoviskům jsou převzaty z oficiálních dokumentů Výboru.) Plné texty stanovisek naleznete na: Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Členka EHSV Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství EHSV projednala otázky integrace Zasedání Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství (SOC) Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) dne 26. ledna v Bruselu navštívili pan Egbert Holhuis z oddělení Evropské strategie zaměstnanosti, společenské odpovědnosti podniků a místního rozvoje Generálního ředitelství pro zaměstnanost Evropské komise, a pan Tamás Ferenzi, ředitel Maďarské obchodní rady, který v rámci strategie EHSV going local představil Výroční zprávu Maďarské obchodní rady. Sekce SOC projednala a přijala stanovisko: ředitelství, EHSV navrhuje zkvalitnění politické a administrativní spolupráce v rámci Evropské komise. Integrační politiky musejí být navázány na hlavní cíle sociální politiky EU: tak budou všechny osoby, včetně státních příslušníků třetích zemí, evropských občanů přistěhovaleckého původu a menšin, moci využít svých šancí. Stejně tak se musí boj proti sociálnímu vyloučení zaměřovat na všechny osoby i na přistěhovalce, ať už se jedná o občany EU, či příslušníky třetích zemí. SOC/362 Integrace a sociální agenda Evropský hospodářský a sociální výbor se coby instituce pevně odhodlaná podněcovat a rozvíjet agendu sociální politiky i podporovat integraci přistěhovalců a etnických menšin rozhodl vypracovat toto stanovisko z vlastní iniciativy proto, aby Evropská unie posílila vazby mezi integračními politikami a agendou sociální politiky. Rok 2010 bude velmi významným rokem pro sociální politiky EU: bude Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení; dojde k vypracování Lisabonské strategie pro období po roce 2010; a také k přijetí nové sociální agendy. Výbor je toho názoru, že při přezkumu sociální agendy pro období po roce 2010 se musejí především zohlednit sociální důsledky přistěhovalectví. Vzhledem k tomu, že přistěhovalectví/integrace a sociální agenda spadají do portfolia různých komisařů a generálních EHSV považuje za prioritní posílit integraci na evropské úrovni s přihlédnutím k hospodářské krizi, k situaci přistěhovalců a menšin, pokud jde o zaměstnanost, sociální začlenění, rovnost žen a mužů, chudobu, vzdělání a odbornou přípravu, zdraví, sociální ochranu a boj proti diskriminaci. Hledisko rozmanitosti vyplývající z přistěhovalectví je nutné průřezově začlenit do vytváření i provádění sociálních politik; zároveň je nutné vypracovávat zvláštní politiky a opatření k integraci přistěhovalců a etnických menšin. (Text je převzat z oficiálního dokumentu Výboru.) 02/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 17 Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU členka EHSV

20 EU a Mezinárodní organizace Společná studie o restrukturalizaci závěrečná konference (Integrovaný program Evropského sociálního dialogu) Závěrečná konference Evropských sociálních partnerů o restrukturalizaci se konala ve dnech ledna v Bruselu a vycházela ze Společné studie o restrukturalizaci v EU. Alan Wild, expert projektu a koordinátor, prezentoval svoji syntetickou zprávu Zlepšení předvídání a řízení restrukturalizace. Alan Wild se zaměřil hlavně na úlohu sociálních partnerů v rámci restrukturalizačního procesu a představil cestovní mapu rozvoje komprehensivního přístupu sociálních partnerů k otázkám restrukturalizace: Předvídat změny a vytvářet sdílené diagnózy Zajistit včasné a relevantní informace a konzultace Řídit přesuny mezi pracovními místy Připravit si budoucí pracovní sílu Důraz na malé a střední podniky Transformační změny Restrukturalizace, sociální dialog a krize Konference byla členěna do šesti sekcí v souladu s navrženou cestovní mapou. Konference se zúčastnil Armindo Silva, předseda Výboru Evropské komise pro sociální dialog (Generální ředitelství pro zaměstnanost). Evropské sociální partnery reprezentovali Philippe de Buck, generální ředitel BUSINESSEUROPE, Joël Decaillon, zástupce generálního tajemníka ETUC, Ralf Resch, generální tajemník CEEP a Andrea Benassi, generální tajemník UEAPME. Zpráva je veřejně dostupná na v rubrice Evropské a mezinárodní záležitosti Evropský sociální dialog. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU Dopis Confindustria: Podpora podnikatelské komunity přináší ovoce Emma Marcegaglia je v Itálii pojem. Tato majitelka rodinného ocelářského podniku s 6500 zaměstnanci, nazývaná díky tomu Steel Lady, je současně prezidentkou mocného Generálního svazu průmyslu Itálie (Confindustria; Confederazione Generale dell Industria Italiana) a je v zemi považována za nejvlivnější ženu. Její organizace hraje klíčovou roli v ekonomice Apeninského poloostrova a v době, kdy se Itálie stále ještě potýká s dopady globální recese a ekonomika se podle odhadů Institutu Confindustrie zvedne letos ani ne o jedno procento, musí se stavět i proti mezinárodní nekalé konkurenci v řadě odvětví. Pro Itálii jedno z těch důležitých je obuvnický průmysl a v jeho podpoře se Confindustria vloni výrazně angažovala. Výsledek? I kvůli tlaku evropského byznysu Evropská rada souhlasila v prosinci 2009 s návrhem Evropské komise prodloužit o dalších 15 měsíců antidumpingová celní opatření vůči Číně a Vietnamu. V návaznosti na tento krok obdržel Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, osobní poděkování od prezidentky Confindustria: Tento důležitý výsledek, který byl testem důvěry v obranyschopnost evropského obchodu, byl mezi členskými zeměmi EU přijat po dlouhých a těžkých jednáních, uvedla v dopise Emma Marcegaglia. Podle prezidentky je tento případ relevantní nejen pro Itálii a obuvnický průmysl v jiných zemích unie, nýbrž i pro další sektory v EU, které zatímco investují do zvýšení své konkurenceschopnosti, jsou konfrontovány se situacemi, v nichž musí čelit neférové konkurenci. Emma Marcegaglia ocenila, že v tomto kontextu byla důležitá právě aktivní podpora evropské podnikatelské komunity. Jsem si jistá, že váš svaz pod vaším vedením sehrál úlohu vůči vašim úřadům s cílem upozornit na situaci v evropském obuvnickém průmyslu. Mám také radost z výměny informací mezi našimi svazy v posledních měsících a věřím, že jsme z nich každý něco vyzískali. Proto bych ráda jménem italského průmyslu vyjádřila vděčnost za pozornost, kterou jste věnoval této záležitosti a za iniciativy, které jste vyvinuli, napsala prezidentka. Podotkla přitom, že Radou přijaté opatření je ukázkou připravenosti EU bránit volných obchod. Na závěr pak vyjádřila přesvědčení, že kooperace mezi Confindustria a Svazem průmyslu a dopravy ČR přinesla své ovoce a v budoucnu bude pokračovat a bude i posílena. Milan Mostýn tiskový mluvčí SP ČR 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 02/2010

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR Program 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR 1. Materiály k projednání 1.1 Zpráva o stavu čerpání prostředků

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH

STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH 2008-2011 Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní, vysokou zaměstnaností

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky

EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky Zdeněk Vališ, M.A. Ředitel sekce zahraničního obchodu NÁVAZNOST NA EXPORTNÍ STRATEGII 2012 2020 Zaměření exportní strategie: zjednodušení

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více