PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti: Prof. Ing. Petr MUSÍLEK, Ph.D. Doc. Ing. Petr DVOŘÁK, Ph.D. Obsahová náplň kurzu: Peněžní ekonomie a centrální bankovnictví Bankovní finanční matematika Komerční bankovnictví a bankovní management Investiční bankovnictví a kapitálové trhy Finanční deriváty Mezinárodní finance a devizový trh Pojišťovnictví Termín konání: říjen duben 2011 Místo konání: Vysoká škola ekonomická Praha 3 Žižkov, nám. Winstona Churchilla

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE JAK BUDE VÝUKA PROBÍHAT Formou 16 jednodenních přednášek, ke každé přednášce obdrží účastník sylaby v celkovém rozsahu více než 600 stran KDO BUDE PŘEDNÁŠET Především profesoři a docenti Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze doplnění o významné odborníky z praxe KOMU JE KURZ PŘEDEVŠÍM URČEN Pracovníkům bank a dalších finančních institucí, rovněž pracovníkům finančních oddělení firem i státních orgánů CO ZÍSKÁ ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENT Řadu teoretických i praktických znalostí a aktuálních informací stvrzených osvědčením o absolvování kurzu vydaném na základě zákona o vysokých školách KDY SE BUDE KURZ KONAT Vždy v pátek , obvykle dvakrát do měsíce od října 2010 do dubna 2011 KDE SE BUDE KURZ KONAT V moderních učebnách Vysoké školy ekonomické v Praze 3 na Žižkově, náměstí Winstona Churchilla 4 KOLIK KURZ STOJÍ Základní cena zahrnující přednášky a studijní materiály činí , Kč včetně DPH U KOHO LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE U garanta kurzu Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. a organizačních pracovnic JUDr. Eva Vachulková Jarmila Vepřeková JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT Na základě přiložené písemné přihlášky zaslané do 10. září 2010

3 ZAMĚŘENÍ A OBSAH KURZU ÚVODEM V akademickém roce 2010/2011 bude otevřen již osmnáctý ročník dvousemestrálního kurzu Peněžní ekonomie a bankovnictví. Během předchozích ročníků tento kurz úspěšně absolvovalo více než 760 účastníků především z bankovní sféry. ZAMĚŘENÍ A CÍL KURZU Cílem dvousemestrálního kurzu Peněžní ekonomie a bankovnictví je zprostředkovat pracovníkům finančních institucí a jejich klientům aktuální teoreticko praktické poznatky, které jsou nezbytné pro každého finančního odborníka či dobrého klienta banky, finančního investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením podmínek pro fungování finančního trhu a jeho regulací. Struktura předmětů a témata přednášek jsou složeny tak, aby ukázaly širší ekonomicko právní souvislosti fungování a regulace finančního trhu, bankovního systému i finančních obchodů včetně zohlednění aktuálních světových trendů. Kurz účastníkům objasní všechny významné aspekty fungování moderního finančního trhu, pracovníkům finančních institucí dá spolehlivý základ pro schopnost doporučit klientovi nejvhodnější řešení jeho situace a klientům znalosti potřebné pro správnou orientaci v široké nabídce finančních produktů a efektivní komunikaci při sjednávání podmínek finančních obchodů. Kurz zahrnuje i problematiku regulace finančního trhu včetně institucionálních otázek v EU a ČR. V kurzu budou rovněž analyzovány příčiny a důsledky globální finanční krize včetně regulatorních změn a dopadů na český finanční trh. URČENÍ KURZU Kurz je určen zejména pro pracovníky bank, investičních a dalších finančních institucí, může doplnit potřebné znalosti pracovníků finančních oddělení firem a posílit tak jejich pozici při jednání s bankami či získávání finančních prostředků na finančním trhu, i pro pracovníky regulačních orgánů, kterým umožní ve vzájemných souvislostech pochopit rizika subjektů finančního trhu a moderní přístupy k jejich regulaci. Kurz je vhodný zejména pro absolventy ekonomických fakult vysokých škol a odborníky s neekonomickým vysokoškolským vzděláním, ale i pro středoškolsky vzdělané odborníky, kteří si chtějí při zaměstnání doplnit své znalosti formou blízkou distančnímu studiu vysoké školy. Kurz je využitelný i pro zaměstnance centrální banky, kteří se dosud specializují buď na měnovou problematiku, nebo na dohledovou činnost a potřebují si rychle a v koncentrované podobě doplnit aktuální poznatky z měnové teorie a politiky nebo z oblasti finančního trhu. FORMA VÝUKY Výuka bude založena zejména na přednáškách, důležitá témata budou doplněna diskusí praktických problémů s cílem posílit praktickou využitelnost získaných poznatků. Ke každé přednášce obdrží účastníci studijní materiály ve formě speciálně zpracovaných sylabů v celkovém rozsahu přesahujícím 600 stran. PŘEHLED PŘEDMĚTŮ A JEJICH GARANTŮ Peněžní ekonomie a centrální bankovnictví /16 hod./ garant: prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. centrální banka, měnová politika, postavení zlata v měnových systémech, finanční regulace a dohled, trendy v měnové politice a regulaci a dohledu v EU Bankovní finanční matematika /8 hod./ garant: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. finančně matematické metody využívané ve financích a bankovnictví, spoření, umořování dluhu, využití finančně matematických metod při ohodnocování Komerční bankovnictví a bankovní management /40 hod./ garant: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. bankovní bilance a účetní zobrazení bankovních obchodů v bilanci, trendy v účetnictví finančních institucí, dopad regulatorních pravidel na bankovní obchody, Basel III, finančně úvěrové produkty, směnky, depozitní obchody, platební instrumenty, platební styk v EU, analýza evropského a českého bankovního trhu, měření a řízení bankovních rizik včetně zhodnocení dopadů finanční krize v této oblasti, trendy v bankovním managementu Investiční bankovnictví a kapitálové trhy /24 hod./ garant: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. trendy na světových finančních trzích, alokace finančních prostředků, teorie a praxe investování, akciový trh a metody ohodnocování akcií, trh dluhopisů a metody ohodnocování, ratingové agentury, kolektivní investování, penzijní fondy, reforma penzijního systému, hedgeové fondy a jejich regulace, investiční obchody, sekundární trhy, globální finanční krize a regulatorní změny Finanční deriváty /20 hod./ garant: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. podstata a druhy derivátů, ekonomické, účetní a právní vymezení derivátů, forwardové kontrakty, financial futures, opce, exotické opce, swapy, kreditní deriváty, investiční certifikáty, rozdílové kontrakty, deriváty a sekuritizace, regulace a účetní zobrazení derivátů, trh derivátů v ČR a ve světě, role derivátů ve finanční krizi a dopady do regulace derivátů Mezinárodní finance a devizový trh /12 hod./ garant: prof. Ing. Martin Mandel, CSc. devizový trh a jeho organizace, fundamentální a technická analýza pohybu měnového kurzu, devizové operace, aktuální problémy a budoucnost evropské měnové unie a eura Pojišťovnictví /8 hod./ specifika pojišťoven jako finančních subjektů, přístupy k regulaci pojišťoven a pojistného trhu, Solvency II garant: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

4 ORGANIZAČNÍ POKYNY ČASOVÝ HARMONOGRAM Jedná se o dvousemestrální kurz v celkovém rozsahu 16 jednodenních soustředění, která se budou konat vždy v pátek obvykle dvakrát do měsíce v následujících termínech: 8. října ledna února dubna října ledna března dubna listopadu února března dubna prosince února března dubna 2011 MÍSTO KONÁNÍ Vysoká škola ekonomická, nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3 Žižkov STRAVOVÁNÍ Účastníci si mohou na přihlášce objednat stravování oběd, to je celkem 16 obědů v ceně á 150, Kč včetně DPH. Obědy budou poskytovány ve stravovacích zařízeních přímo v areálu školy. CENA KURZU Základní cena kurzu činí , Kč včetně 19% DPH a zahrnuje náklady na přednášky včetně studijních materiálů. Samostatně lze objednat stravování v celkové ceně 2.400, Kč (vč. DPH). ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ Zájemci se mohou závazně přihlásit na přiloženém tiskopise. Přihlášky je možné zaslat poštou na adresu Vysoká škola ekonomická v Praze katedra bankovnictví a pojišťovnictví náměstí Winstona Churchilla PRAHA 3 faxem na číslo mailem na adresu Závazné přihlášky je možné zasílat nejpozději do 10. září 2010 Každého přihlášeného účastníka písemně o zařazení do kurzu vyrozumíme a současně zašleme bližší organizační pokyny ohledně konání kurzu.

5 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na dvousemestrální kurz PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ pořádaný katedrou bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha Jméno a příjmení Titul Datum narození Místo narození Zaměstnavatel Funkce v zaměstnání: Adresa zaměstnavatele PSČ DIČ Adresa, na kterou si přeji zasílat korespondenci tel. e mail Mám nemám zájem o stravování Vyplněnou přihlášku zašlete na uvedenou adresu nejpozději do 10. září V dne 2010 podpis

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

N A B Í D K A K U R Z Ů

N A B Í D K A K U R Z Ů SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV & VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Institut krizového managementu N A B Í D K A K U R Z Ů HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY V SYSTÉMU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU...

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU... OBSAH OBSAH... 1 INFORMACE O STUDIU MBA... 4 CÍLE STUDIA US-MBA... 5 Učební výstupy... 5 Metody výuky... 5 ORGANIZACE STUDIA... 6 ŘÍZENÍ A LEKTORSKÝ SBOR STUDIA MBA... 7 Vedení programu:... 7 Doc. Ing.

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 5 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Finance

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat Úvodník Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., předseda redakčního kruhu Pojistných rozprav, se v editorialu. čísla tohoto tradičního teoretického bulletinu zaměřil na priority evropských pojistitelů, zvláště pak

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší

Více

KOMPLEXNÍ POHLED DO SVĚTA FINANCÍ A BANKOVNICTVÍ Z DÍLNY PROF. POLOUČKA

KOMPLEXNÍ POHLED DO SVĚTA FINANCÍ A BANKOVNICTVÍ Z DÍLNY PROF. POLOUČKA KOMPLEXNÍ POHLED DO SVĚTA FINANCÍ A BANKOVNICTVÍ Z DÍLNY PROF. POLOUČKA Petr Teplý, IES FSV Univerzita Karlova Praha Polouček, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy Praha : C. H. Beck, 2009. 440 s. ISBN

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

Finanční. trhy. prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Finanční. trhy. prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Finanční trhy prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Recenzovali: prof. Ing. Otto Sobek, CSc. prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. prof. Ing. Lumír Kulhánek,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více