Habilitační řízení ukončená 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Habilitační řízení ukončená 2015"

Transkript

1 Habilitační řízení ukončená 2015 Dr. Justyna Łapińska Ekonomika a management Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta ekonomických věd a managementu Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni, Polsko Hodnocení možností rozvoje polsko českých tržních obratů výrobků chemického průmyslu na základě modelu vnitroodvětvového obchodu. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: prof. Ing. František Freiberg, CSc. Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně prof. dr hab. Magdalena Osiňska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava prof. dr hab. Ewa Latoszek doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Szkoła Główna Handlowa Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Téma habilitační přednášky: Využití modelu vnitroodvětvového obchodu pro hodnocení možností rozvoje dvoustranné obchodní výměny (na příkladu polsko-české výměny chemických výrobků). Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení :

2 Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. Ekonomika a management Mezinárodní zdanění příjmů z licenčních poplatků v ČR. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. František Freiberg, CSc. členové: doc. Ing. Petr David, Ph.D. Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Renáta Hótová Akademie Sting Brno, Ostravská znalecká a. s. doc. Ing. Gizela Lénartová, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislave Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice doc. JUDr. Mrkývka Petr, Ph.D. doc. Ing. Nerudová Danuše, Ph.D. prof. Ing. Široký Jan, CSc. Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta Mendlova univerzita v Brně, Fakulta provozně ekonomická Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě, Ekonomická fakulta Téma habilitační přednášky: Licenční poplatky v kontextu současného podnikového řízení. Datum a čas habilitační přednášky: ve hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení :

3 Habilitační řízení ukončená 2013 doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. Ekonomika a management Strategický rozvoj konkurenceschopnosti podniku. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislavě Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze Téma habilitační přednášky: Problematika rozvoje různých typů konkurenčních výhod s ohledem na jejich podstatu a projev v rámci konkurenčního prostředí. Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

4 Habilitační řízení ukončená 2012 doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Ekonomika a management Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. Datum zahájení: předseda: prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. členové: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu UTB ve Zlíně, Fakulta managementu Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového management Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., d. h. c. prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta ekonomicko-správní Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového managementu Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Téma habilitační přednášky: Interkulturní, genderový a věkový management jako předpoklad utváření kreativních týmů. Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

5 doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Ekonomika a management Rozvoj systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích. Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. členové: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. Ing. Jan Čapek, CSc. prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Ph.D. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Dušan Baran, CSc. prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. Jiří Hřebíček, CSc. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Téma habilitační přednášky: Přístupy k měření výkonnosti podniku Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

6 Habilitační řízení ukončená 2011 doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Ekonomika a management Teorie a praxe financování podniku formou IPO v podmínkách regionu CEE Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Ph.D. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně členové: doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc. doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendlovy univerzity v Brně doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. prof. h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c. Provozně ekonomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě Fakulta stavební ČVUT v Praze Téma habilitační přednášky: Komparace teoretických a praktických přístupů k financování podniku formou IPO Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty:

7 Habilitační řízení ukončená 2010 doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. Ekonomika a management Akceptace minimální mzdy podniky Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Členové: doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. doc. Ing. Vnislav Nováček, CSc. doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomickosprávní doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta Téma habilitační přednášky: Minimální mzda v českých podnicích Datum a čas habilitační přednášky: v hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení : jmenovaná docentem

8 Habilitační řízení ukončená 2008 doc. Ing. et Ing. Stanislav ŠKAPA, Ph.D. Řízení technologických procesů ne-gaussovského rozložení s využitím nákladů na jakost Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové : prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. prof. RNDr. Ing.František Peller, CSc. prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. Fakulta provozně ekonomická MZLU v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Fakulta Hospodárskej Informatiky Ekonomické univerzity v Bratislave Fakulta podnikatelská VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. doc. Ing. Otakar Smolík, CSc., MBA prof. Ing. Josef Vačkář, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně odborník z praxe - NESS Europe BB Centrum důchodce Téma habilitační přednášky: Náklady na jakost u výrobce Datum a čas habilitační přednášky: hodin Datum zasedání VR fakulty: doc. PhDr. Iveta ŠIMBEROVÁ, Ph.D.

9 Řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí Datum zahájení: předseda: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. členové : prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. doc. Ing. Aleš Hes, CSc. prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Fakulta provozně ekonomická MZLU v Brně Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická doc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická Téma habilitační přednášky: Výzkum řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích Datum a čas habilitační přednášky: hodin Datum zasedání VR fakulty: Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2006 doc. Ing. Petr DOSTÁL, CSc. Vybrané metody rozhodování v podnikové sféře

10 Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Karel Rais, Csc, MBA. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Fakulta ekonomická VŠB Ostrava Prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc. Fakulta hospodárskej informatiky, EU Bratislava Prof. Ing. Jiří Polách, CSc. Fakulta managementu, UTB ve Zlíně Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc. Doc. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. Téma habilitační přednášky: Využití umělé inteligence v rozhodování Datum a čas habilitační přednášky: 8. února 2006 ve hod, P 160 Datum zasedání VR fakulty: 10. února 2006, P 362 doc. Ing. Emil HELIENEK, PhD., MBA. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Strategy of outsourcing Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc. Fakulta ekonomická, UMB Banska Bystrica Prof. Dr. Hab. Andrzej Piosik Fakulta financí, Ekonomická Univerzita, Katovice, Polsko Prof. Dr. Hab. Wojciech Poplawski Fakulta Ekonomiky a managementu, Univerzita Mikolaja Kopernika, Toruň, Polsko Prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Doc. Mg. Cveta Zafirova, CSc.

11 Doc. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Téma habilitační přednášky: New types of modes of entry into international business Datum a čas habilitační přednášky: ve 8.00 hodin Datum zasedání VR fakulty: doc. Ing. Marek ZINECKER, Ph.D.. Řešení vybraných problémů financování vývozu kapitálových statků Datum zahájení: předseda: prof.ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně členové: prof. Ing. František Freiberg, CSc. Fakulta strojní ČVUT Praha doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně prof. Ing. Jiří Polách, CSc. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Fakulta provozněekonomická, MZLU v Brně prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. Iva Živělová, CSc. doc. Ing. Jan Solař, CSc. Téma habilitační přednášky: Způsoby financování vývozu investic Datum a čas habilitační přednášky: v 9.30 hodin Datum zasedání VR fakulty:

12 Habilitační řízení ukončená 2005 doc. Ing. Petr PIROŽEK, Ph.D. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Management ziskových a neziskových organizací Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové: Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Fakulta ekonomicko správní MU v Brně Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. Fakulta managementu VŠE Praha Doc. Ing. Jan Solař, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA Právnická fakulta MU v Brně Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Fakulta managementu a ekonomiky Zlín Prof. Ing. František Kovář, CSc. Fakulta managementu VŠE Praha Prof. Ing. Jan Truneček, CSc. Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha Téma habilitační přednášky: Komponenty organizace Datum a čas habilitační přednášky: 20. září 2005 ve hod, na FP VUT v Brně, Kolejní 2906/4, místnost P 164 Datum zasedání VR fakulty: 30. září 2005 v 9.30 hod, na FP VUT v Brně, Kolejní 2906/4 v zasedací místnosti děkana dv. č. P 362 Habilitační řízení ukončená 2004 doc. Ing. Alena KOCMANOVÁ, Ph.D. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Strategický environmentální management nákladů podniku Datum zahájení:

13 Předseda: Prof.Ing. Iva Živělová, CSc. MZLU v Brně Členové: Prof.Ing. Karel Macík, CSc. ČVUT Praha Doc.Ing. Jan Solař, CSc. FP VUT v Brně Prof.Ing.Dr.h.c.Radim Vlček, CSc. VŠE v Praze Doc.Ing. Oldřich Vykypěl, CSc., MBA Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. ekonomický poradce Doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. Ekonomická univerzita Bratislava Prof. Ing.Oldřich Rejnuš,CSc. MZLU v Brně Téma habilitační přednášky : Kalkulace jako nástroj hodnotového managementu Datum a čas habilitační přednášky : , hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2003 Doc. RNDr. Anna PUTNOVÁ, Ph.D., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Podnikatelská etika výzva pro českou ekonomiku při vstupu do EU Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing. Miloš Konečný, DrSc. FP VUT v Brně Členové: Doc.Ing.Lidmila Němcová, CSc. VŠE Praha Prof.PhDr.Vladimír Smékal, CSc. FSS MU v Brně Prof.Ing.Ivan Vágner, CSc., MBA PF MU v Brně Ing.Jaroslav Vašek, CSc. ČNB v Brně Doc.Ing.Lidmila Němcová, CSc. VŠE v Praze Prof.Ing.Lubomír Mlčoch, CSc. VŠE v Praze Doc.PhDr.Ing.Aleš Gregar, CSc. UTB ve Zlíně Téma habilitační přednášky : Význam etického a sociálního auditu pro management. Datum a čas habilitační přednášky : v 9.45 hod Datum zasedání VR fakulty :

14 Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2002 Doc. Ing. Vladimír CHALUPSKÝ, CSc., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚEaM FP VUT v Brně Marketingový audit spokojenosti zákazníků Datum zahájení: Předseda: Prof.Ing.Petr Němeček, DrSc. FP VUT v Brně Členové: Prof.Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Prof.Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Fakulta provozněekonomická MZLU v Brně Prof. Ing. Eduard Stehlík, CSc. Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze Prof.Ing. Jan Tomek, CSc. Západočeská universita Plzeň, Ekonomická fakulta, Doc. Ing. Jana Boučková, CSc. VŠE v Praze, Doc. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Univerzita Pardubice Ing. Jan Tomek, CSc. Západočeská universita Plzeň, Téma habilitační přednášky : Marketingový audit jako součást marketingového řízení firmy Datum a čas habilitační přednášky : hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenován docentem Doc. Ing. Karel RAIS, CSc., MBA Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: děkan FP VUT v Brně Řízení rizik firmy

15 Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. MZLU v Brně Členové: Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. FP VUT v Brně Doc. Ing. Otakar Smolík, CSc. APPCzech,s.r.o.,BB Centrum, Prof. Ing. Radim Vlček, CSc. VŠE v Praze Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Doc. Ing. Otakar Smolík, CSc. APPCzech,s.r.o.,BB Centrum, Doc. RNDr. Zdeněk Pezlar, CSc. MZLU v Brně Téma habilitační přednášky : Úloha modelů umělé inteligence v procesu snižování rizik firmy Datum a čas habilitační přednášky: hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenován docentem Doc. PhDr. Růžena LUKÁŠOVÁ, CSc. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: ÚAD FP VUT v Brně Organizační kultura Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. FP VUT Brno Členové : Doc. PhDr.Eva Bedrnová, CSc. VŠE Praha Prof.Ing. Miloš Konečný, DrSc. FP VUT v Brně, Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. VŠE Praha Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. MZLU v Brně Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. FES MU v Brně Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., M.A. MU v Brně Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. VŠE v Praze

16 Téma habilitační přednášky : Organizační kultura a její přínos pro výkonnost firmy Datum a čas habilitační přednášky: hod Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem Habilitační řízení ukončená 2001 doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc. Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Teoretická východiska aplikace finanční analýzy při řízení efektivnosti ekonomických subjektů v municipiální sféře Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Členové : Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Hospodářská fakulta TU v Liberci Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta ekonomická Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Prof. Ing. František Trnka, CSc. FAME Zlín VUT v Brně Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. Téma habilitační přednášky : Odlišnosti finanční analýzy a hodnocení ekonomických subjektů v rozdílných oblastech podnikání Datum a čas habilitační přednášky : , 9.30 hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem

17 doc. Ing. Vojtěch KORÁB, Dr., MBA Determinanty rozvoje malých rodinných firem Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, členové: Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc Univerzita Palackého v Olomouci Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Prof. Ing. Radim Vlček, CSc. VŠE Praha, fakulta podnikohospodářská Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Fakulta ekonomická Vysoká škola báňská TU Ostrava Prof. Ing. Karel Novák, DrSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. Právnická fakulta Masarykovy university v Brně Téma habilitační přednášky : Postavení a úloha malých firem v české ekonomice Datum a čas habilitační přednášky : , hod. Datum zasedání VR fakulty : doc. Ing. Mária REŽŇÁKOVÁ, CSc. Strategické finanční řízení podniku v České republice Datum zahájení: Předseda: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně členové: Prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového managementu

18 Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc. Ing. Jaroslav Vašek, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta provozněekonomická Česká národní banka, pobočka Brno Doc. Ing.Jiří Beneš, CSc. podnikatel, Brno Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. Fakulta podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě Téma habilitační přednášky: Emise cenných papírů pro financování podniku Datum a čas habilitační přednášky : , 9.00 hod. Datum zasedání VR fakulty : Stav řízení : jmenována docentem

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015 Přítomni: doc. Dohnalová, prof. Doupovec, doc. Fecenko, prof. Freiberg, prof. Hynek, doc. Kocmanová, doc. Koch, prof. Koráb, doc.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10.

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. 2013 Přítomni: prof. Čapek, prof. Jurová, doc. Kocmanová, prof.

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Seznam členů oborových panelů

Seznam členů oborových panelů Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 stavebnictví a doprava prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Vysoká škola báňská Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Ing. František Haburaj, Ph.D.

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU...

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU... OBSAH OBSAH... 1 INFORMACE O STUDIU MBA... 4 CÍLE STUDIA US-MBA... 5 Učební výstupy... 5 Metody výuky... 5 ORGANIZACE STUDIA... 6 ŘÍZENÍ A LEKTORSKÝ SBOR STUDIA MBA... 7 Vedení programu:... 7 Doc. Ing.

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012 Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.7/2.2./7.284 Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 12 Popis projektu Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Více

Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19. listopadu 2003

Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19. listopadu 2003 Děkanát Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19.

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Akademické M-ČR. Akademické M-ČR

Akademické M-ČR. Akademické M-ČR Disciplína č. 1 Disciplína Libovolná malorážka 60 ran v leže ISSF Rekord: 630,4 1 8 NYMBURSKÝ Petr 1995 35200 102,8 102,8 103,9 104,1 104,5 104,7 622,8 39xCT 2 5 KOŘÁN Vojtěch 1996 38551 102,3 103,3 103,2

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI RADA VLÁDY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Dr. Ing. Jaromír Drábek předseda Rady vlády pro BOZP ministr práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Tel. 224 919 689 jaromir.drabek@mpsv.cz

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze, Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídící techniky Praha 6, Technická 4 Komise č. 1, místnost 307 STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY v magisterském studijním programu Přístrojová

Více

IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU. Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA

IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU. Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA 1.1ZavZprStr1.doc Zadání a složení řešitelského týmu: Podle

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více