U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011"

Transkript

1 U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Záměr města na pronájem pozemku p. č. KN 5429/66, vedený jako trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna, pozemku p. č. KN 5429/69, vedený jako ostatní plocha o výměře m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna, část pozemku p. č. KN 5460/4, vedený jako ostatní plocha o výměře m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. 3) Opravu rentgenového přístroje v Městské nemocnici Hustopeče od spol. GE Medical Systems ČR s. r. o. za cenu ,80 Kč včetně DPH. 4) Souhlas s převedením odpisů do rezervního fondu v rozpočtu Městské nemocnice Hustopeče. 5) Poskytnutí informací z Městské nemocnice Hustopeče pro JmK. 6) Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi mezi spol. VEMEX Energie a. s. a městem Hustopeče příloha č ) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu JmK na Divadelní festival pod širým nebem 2012 s celkovým rozpočtem Kč a výší požadované dotace Kč se spoluúčastí města Hustopeče ve výši Kč. 8) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu JmK na Mistrovství ČR hendikepovaných cyklistů s celkovým rozpočtem Kč a výší požadované dotace Kč se spoluúčastí města Hustopeče ve výši Kč. 9) Prémii pro překonání rekordu mítinku Hustopečské skákání 2012 v maximální výši USD. 10) Dodávku zařízení na umístění popelnic na ul. Smetanova zařízení bude do výšky popelnic bez stříšky. 11) Revokaci usnesení z RM dne RM doporučuje ZM ke schválení záměr směny pozemků v majetku města Hustopeče v k. ú. Starovice p. č. KN 1117/92 vedeného jako orná půda o výměře 177 m 2, p. č. KN 1117/93 vedeného jako orná půda o výměře 159 m 2, p. č. KN 1117/94 vedeného jako orná půda o výměře 221 m 2, p. č. KN 1117/95 vedeného jako orná půda o výměře 1151 m 2, p. č. KN 1117/100 vedeného jako orná půda o výměře m 2, p. č. KN 1117/104 vedeného jako orná půda o výměře m 2, p. č. KN 1117/114 vedeného jako orná půda o výměře m 2, p. č. KN 1117/115 vedeného jako orná půda o výměře m 2 za jiné pozemky v k. ú. Hustopeče u Brna. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude dle tabulek k dani z nemovitostí tj. za cenu 12,42 Kč/m 2 s tím, že náklady spojené se směnnou smlouvou budou rozděleny mezi strany směnné smlouvy. 12) Nájemní smlouvu č. 773 na hrobové zařízení urnový háj příloha č ) Nájemní smlouvu č. 774 na hrobové místo urnový háj příloha č ) Souhlas k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu dle projektové dokumentace 0639/11 Signum OK Hustopeče pokládka trubiček HDPE v zastoupení investora Telefónica Czech Republic a. s. s tím, že nebude zásah do komunikace. 15) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemku p. č. KN 5843/4 za účelem vedení veřejné komunikační sítě se společností Telefónica Czech Republic a. s., za úplatu 100 Kč příloha č ) Souhlas k projektové dokumentaci č. 101/2011 ke stavebním úpravám stávajícího objektu na p. č. KN 426/2 a novostavby RD na p. č. KN 426/3 v k. ú. Hustopeče u Brna pro účely vydání územního souhlasu a ohlášení stavby. 17) Souhlas k projektové dokumentaci na stavbu přístavba únikového schodiště s opěrnou

2 zdí a komínem na p. č. KN 382/2 v k. ú. Hustopeče u Brna ke zjednodušenému územnímu řízení a stavebnímu povolení s tím, že nebudou dotčeny pozemky města. 18) Souhlas města Hustopeče jako vlastníka sousedních pozemků p. č. KN 2591 v k. ú. Hustopeče u Brna k projektové dokumentaci na stavbu Prodejní sklad elektro, Hustopeče na p. č. KN 2600/121 v k. ú. Hustopeče u Brna k územnímu souhlasu firmě FaN ELEKTROINVEST s. r. o. 19) Souhlas města Hustopeče jako vlastníka sousedních pozemků p. č. KN 285/1 v k. ú. Hustopeče u Brna k projektové dokumentaci na stavbu Objekt k bydlení, penzion, vinný sklep s barem, č. p. 438 na p. č. KN 326 v k. ú. Hustopeče u Brna ke stavebnímu povolení změna stavby před dokončením a územnímu souhlasu. 20) Souhlas města Hustopeče jako vlastníka sousedních pozemků p. č. KN 598/1, 475/4, 475/3 v k. ú. Hustopeče u Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení Školící středisko společnosti M.S. Quatro s. r. o., v k. ú. Hustopeče u Brna s tím, že nebude zásah do komunikace. 21) Souhlas k projektové dokumentaci č. 82/11 VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA ZAŘÍZENÍ LAKOVNY instalace technologického zařízení, změna užívání části objektu na p. č. KN 3813/6, p. č. KN 3813/9 v k. ú. Hustopeče u Brna, pro účely stavebního řízení změna užívání stavby investor LOMAX & Co s. r. o. 22) Souhlas ke zbudování zábradlí vedle schůdků vedoucích ke kontejnerům na odpadky na p. č. KN 1221 v k. ú. Hustopeče u Brna na náklady SBD. 23) Nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a odpovědnosti spol. Kooperativa pojišťovna, a. s. Praha za cenu Kč. 24) Smlouvu č s Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha na pojištění hospodářských rizik příloha č ) Smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla produkt Benefit, program MIX FLEET s Kooperativa pojišťovna, a. s. Praha příloha č ) Smlouvu o havarijním pojištění vozidel PARTNER H59, program KASKO EASY FLEET s Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha příloha č ) Nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka zařízení do školní kuchyně za cenu Kč včetně úroků a DPH. 28) Kupní smlouvu na Dodávku zařízení do školní kuchyně. Příloha č ) Nařízení města Hustopeče č. 6/2011, kterým se vydává Tržní řád příloha č ) Provozní řád tržiště na Dukelském nám. v Hustopečích příloha č ) Provozní řád ubytovny Mostař příloha č ) Smlouvy o nájmu místnosti včetně příslušenství na ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1 v Hustopečích na dobu určitou od do ) Smlouvu o nájmu místnosti včetně příslušenství na ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1 v Hustopečích na dobu určitou od do s ujednáním o opci do ) Neprodloužení smlouvy o nájmu z důvodu opakovaného neplacení nájemného do posledního dne kalendářního měsíce, za který platba náleží. Vyklizení 2 obytných místností ( ) na ul. Kpt. Jaroše 1 v Hustopečích a jejich předání k ) Vymáhání nedoplatku Kč prostřednictvím exekutorského úřadu. 36) Přidělení bytu v Domě-Penzionu pro důchodce. 37) Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby příloha č ) Dodatky ke smlouvám o nájmu v Domě s pečovatelskou službou. 39) Neinvestiční dotace neziskovým subjektům na r dle přílohy č ) Návrh na vyřazení majetku z operativní evidence u Centra volného času Hustopeče ve výši ,71 Kč (promítací přístroj, psací stroj, tiskařská sešívačka, kajaky, kamera, matrace, lyže ).

3 41) Likvidaci 3x klíčů, dětské mikiny, batohu včetně obsahu (boty, bunda, kalhoty, zubní pasta, pantofle, mikina, ručník, ponožky, prádlo, čepice) z evidence nálezů a ztrát. 42) Přímý prodej dámského kola za 200 Kč z evidence nálezů a ztrát. 43) Souhlas Agrotec Hustopeče s uzavřením parkoviště na Dukelském nám. dne od 16:00 do 18:30 h z důvodu konání ohňostroje. 44) Povolení uspořádat Vánoční běh městem Hustopeče dne na pozemních komunikacích města a parkoviště před budovou gymnázia. 45) Umístění značky Zákaz stání v prostoru parkoviště v době konání Vánočního běhu městem Hustopeče dne od 08:00 h do 12:00 h. 46) Povolení umístit informační banner na zábradlí křižovatka centrum města v době na akci Vánoční běh městem Hustopeče. 47) Připojení města Hustopeče k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 10. března 2012 si připomeneme 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu vyvěšení tibetské vlajky. Rada města doporučuje ZM ke schválení: 1) Záměr na prodej budovy včetně pozemku p. č. KN 5471/10 pod budovou. Náklady na odhad budovy bude hradit žadatel. 2) Podání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. KN 4682/7 v návrhovém GP č /2011 nově označený a vyčleněný pozemek p. č. KN 4682/8. 3) Kupní smlouvu na budovu bez č. p./č. e. situovanou na pozemku jiného vlastníka p. č. KN 1247 a budovu bez č. p./č. e. situovanou na pozemku jiného vlastníka p. č. KN 1248 v k. ú. Hustopeče u Brna, které jsou v majetku Českých drah, a. s. za cenu Kč. 4) Kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. KN 1677/2 v geometrickém plánu nově vytvořený a vyčleněný pozemek p. č. KN 1677/4 vedený jako ostatní plocha o výměře 19 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 5) Kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. KN 4542/50 v geometrickém plánu č /2011 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p. č. KN 4542/349 o výměře 57 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 6) Záměr směny pozemků v majetku města Hustopeče v k. ú. Starovice p. č. KN 1117/92 vedeného jako orná půda o výměře 177 m 2, p. č. KN 1117/93 vedeného jako orná půda o výměře 159 m 2, p. č. KN 1117/94 vedeného jako orná půda o výměře 221 m 2, p. č. KN 1117/95 vedeného jako orná půda o výměře m 2, p. č. KN 1117/100 vedeného jako orná půda o výměře m 2, p. č. KN 1117/104 vedeného jako orná půda o výměře m 2, p. č. KN 1117/114 vedeného jako orná půda o výměře m 2, p. č. KN 1117/115 vedeného jako orná půda o výměře m 2 za jiné pozemky v k. ú. Hustopeče u Brna. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude uhrazen dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené se směnnou smlouvou budou rozděleny mezi strany směnné smlouvy polovinou. 7) Záměr města na prodej objektu občanské vybavenosti autokempu č. p. 448 na pozemku p. č. KN 882 včetně pozemku p. č. KN 882 o výměře 794 m 2, stavby bez č. p. na pozemku p. č. KN 883 včetně pozemku p. č. KN 883 o výměře 47 m 2, pozemku p. č. KN 885/20 o výměře m 2 a 12 chatek na pozemcích p. č. KN 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 o výměře pro jednu chatku 13 m 2 o celkové výměře m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. 8) Kupní smlouvy na garáže včetně části pozemku na ul. Mírová. 9) Vyhlášení záměru města na prodej pozemků p. č. KN 985/56, 985/57, 985/58, 985/59, 985/60, 985/61, 985/64 vše v k. ú. Hustopeče u Brna.

4 10) Revokaci usnesení ZM ze dne kupní smlouvu na koupi pozemků p. č. KN 3304 vedeného jako ostatní plocha o výměře 53 m 2, p. č. KN 376/27 vedeného jako ostatní plocha o výměře 32 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemků. 11) Kupní smlouvu na koupi části pozemků dle GP č /2010 nově vzniklé parcely p. č. KN 3304/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 39 m 2 z pozemku p. č a parcely p. č. KN 376/17 vedeného jako ostatní plocha o výměře 4 m 2 z pozemku p. č. KN 376/27, v k. ú. Hustopeče u Brna, za cenu Kč. 12) Darovací smlouvu na pozemky p. č. 3753/20, p. č. 3753/21, p. č. 3753/22, p. č. 3753/23, p. č. 3753/24, p. č. 3753/25, p. č. 3753/26, p. č. 3753/49, p. č. 3753/52, p. č. 3753/53, p. č. 3753/54, p. č. 3753/55, p. č. 3753/56, podíl 1/6 p. č. 3753/58, p. č. 3753/62, p. č. 3753/64 v k. ú. Hustopeče u Brna od dárce ŘSD ČR. 13) Podání žádosti o bezúplatný 1/6 pozemku p. č. KN 3753/58. 14) Vyhlášení záměru města na prodej části pozemku p. č. 3984/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 288 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 40 Kč/m 2. 15) Smlouvu o převodu bytové jednotky č. 174/11 a 174/23 včetně vymezených spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku na ul. Svat. Čecha 1, 3 v Hustopečích. 16) Zásady města Hustopeče pro tvorbu a čerpání fondu účastníky obřadů. Rada města nedoporučuje ZM ke schválení: 1) Vyhlášení záměru města na prodej pozemků p. č. KN 3753/27 vedeného jako ostatní plocha o výměře 403 m 2, p. č. KN 3753/28 vedeného jako ostatní plocha o výměře 496 m 2, p. č. KN 3753/29 vedeného jako ostatní plocha o výměře 498 m 2, p. č. KN 3753/30 vedeného jako ostatní plocha o výměře m 2, p. č. KN 3753/31 vedeného jako ostatní plocha o výměře 576 m 2 a p. č. KN 3753/32 vedeného jako ostatní plocha o výměře m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 99,88 Kč/m 2 (dle znaleckého posudku) s tím že kupující zajistí a uhradí náklady spojené s převodem pozemků a návrhem na vklad (ŘSD). 2) Vyhlášení záměru města na prodej části pozemku p. č. KN 1262/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 70 m 2 dle geometrického plánu za cenu 190 Kč/m 2 s tím, že kupující zajistí a uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. 3) Vyhlášení záměru města na prodej pozemku p. č. KN 376/18 vedeného jako ostatní plocha o výměře 41 m 2, p. č. KN 376/22 vedeného jako ostatní plocha o výměře 88 m 2, p. č. KN 321/2 vedeného jako zahrada o výměře 190 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 190 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Rada města bere na vědomí: 1) Oznámení VZP o ukončení smluvního vztahu a současně výzvu k jednání o budoucí nové smlouvě (od ). 2) Umístění dalších nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a odpovědnosti. 3) Vyřazení nabídky spol. Triglav pojišťovna, a. s., Brno.

5 4) Umístění dalších nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka zařízení do školní kuchyně. 5) Ohlášení Agrotec Hustopeče uskutečnění ohňostroje dne v 18:00 h na parkovišti na Dukelském nám. v Hustopečích. 6) Stížnost na zemní práce v prostoru Homolí kopec. 7) Zápis z kontrolního výboru dne ) Zápis z grantové a investiční komise dne

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 2/2013 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.1.2013 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Město Pohořelice Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák Za Městský úřad: Mgr. Kejík, Mgr. Babčanová

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více