Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013"

Transkript

1 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Příjmy Rozpočet na rok rozpočet Příjmy celkem , ,05 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,05 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok rozpočet Výdaje celkem , ,18 Výdaje na projekty TP , ,89 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,88 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,41 Financování , ,13 Celkové saldo 0,00 0,00 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

2 Příjmy rozpočtu Položka Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2013 rozpočet , ,00 0,00 0, , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Z ostatních prostředků ( 6310) z MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na navýšení spolufinancování projektů (5 % z 2. a 3. výzvy) , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

3 Výdaje rozpočtu na projekty ROP JZ Položka Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2013 rozpočet , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,03 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,28 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) , , , , , , , ,88 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,75 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictrvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00632) Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok , , , , , ,42 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

4 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rozpočet rok 2013 projektu , ,0 Výdaje na vlastní činnost ÚRR v oblasti podpory , ,0 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 b) věcné výdaje neinvestiční , ,0 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky 5 000, ,0 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,0 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 Odborná literatura + periodika (MF Dnes, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, UNES - účetnictví neziskového sektoru, Ekonom, Veřejné zakázky), ČUS apod Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Nábytek, archivační regály do skladu, skříně na projekty (120 tis. Kč), měřící pomůcky (5 tis. Kč), skartovačka (15 tis. Kč), mobilní telefony, modemy apod. (40 tis. Kč), čtečky PIDů (15 tis. Kč), kroužkový vazač (5 tis. Kč), infopanel (2,75 tis. Kč) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu (248 tis. Kč), tonery do tiskáren (90 tis. Kč), hygienické a čistící prostředky (90 tis. Kč), PIDy (20 tis. Kč), orientační systém - cedulky (2,25 tis. Kč), vizitky (10 tis. Kč) 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (20 tis. Kč) a Plzni (15 tis. Kč) 5152 Teplo , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (70 tis. Kč) a Plzni (40 tis. Kč) 5154 Elektrická energie - prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (240 tis. Kč) a Plzni (62 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,0 Pohonné hmoty - služební vozy 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,0 Poštovné, zásilkové a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,0 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (450 tis. Kč), internetové domény (5 tis. Kč), datové spoje - Cesnet (230,4 tis. Kč), SITMP (101 tis. Kč) a Starnet (36 tis.kč) Schválený rozpočet RRRSJ na rok

5 Položka Rozpočet na rok 2013 rozpočet projektu 2012 Výdaje 5163 na Služby činnost peněžních ÚRR ústavů - hrazeno z projektů TP - celkem , ,0 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění platební karty (6,5 tis. Kč), pojištění vozidel a na zahraniční cesty (160 tis. Kč), pojištění majetku (70 tis. Kč) 5164 Nájemné , ,0 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni (2 050 tis. Kč), v ČB (4 900 tis. Kč), pronájem archivačních skříní (3,75 tis. Kč), pronájem datového spoje (63 tis. Kč), ostatní nájemné - za parkovací místa v ČB, cizí prostory při PS, školeních, seminářích (177 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Daňové a účetní poradenství (99 tis. Kč), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (100 tis. Kč), expertní posudky (50 tis. Kč), audit TP (100 tis. Kč), posouzení veřejné podpory ROP a ostatní posudky (400 tis. Kč), právní, konzultační služby a poradenské služby (1 700 tis. Kč) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Mytí a čištění aut (12 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor (568 tis. Kč), monitoring médií Newton Media (78 tis. Kč), tlumočení MV (15 tis. Kč), technická podpora GINIS a zásahy nad rámec smlouvy (1 512,65 tis. Kč), poplatky rozhlasové a televizní (10 tis. Kč), servisní smlouva na autoprovoz (200 tis. Kč), úklidové služby včb a Plzni vč. mytí oken (407 tis. Kč), služby v oblasti BOZP (72 tis. Kč), vstupní prohlídky (7 tis. Kč), udržovací poplatky SW ASPI (73,2 tis. Kč), SW Fluxpam (20 tis. Kč), SW antivir (50 tis. Kč), SW antispam (30 tis. Kč), podpora SW modulu finančního zdraví ecba (36 tis. Kč), externí dohled IT (232 tis. Kč), roční poplatek za technickou podporu Metastorm (341,3 tis. Kč), Transoft - kopírování a tisk (280 tis. Kč), napojení na pult centralizované ochrany - PCO (15 tis. Kč), ostatní služby např. servis klimatizace a kopírek, revize elektrospotřebičů, příprava na STK apod. (200 tis. Kč), svoz odpadu ASA (30 tis. Kč), stravenky (830 tis. Kč), fotografie zaměstnanců (1,5 tis. Kč), aktualizace ceníků SW Kros (4 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,0 Opravy a udržování - vybavení ÚRR, a to vzhledem k servisním intervalům a míře opotřebení 5172 Programové vybavení , ,0 Software - nový a rozšíření stávajících instalací (např. licence MS Office atd.) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění , ,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR 5176 Účastnické poplatky na konference , ,0 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000, ,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod. 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž , ,0 Odvody za ZTP 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 4 500, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám 4 500, ,0 Členský příspěvek na rok Everesta, s.r.o Schválený rozpočet RRRSJ na rok

6 Položka Rozpočet na rok 2013 rozpočet projektu 2012 Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,0 Členský příspěvek na rok Asociace pro veřejné zakázky, o.s. (28 tis. Kč) a Členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2012 (4 tis. Kč), apod. 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků 5 000, ,0 Nákup kolků při úředních úkonech 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 000, ,0 Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,0 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2013 Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Tvorba roll-up bannerů 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Tiskové práce - tisk příruček (PPP), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, PF a vizitek (600 tis. Kč), výroba 3D propagačních předmětů (200 tis. Kč) 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,0 Pronájem prostor na konference a další publ. akce (100 tis. Kč), zapůjčení předmětů k publicitě - nábytek na VK, prezentační technika (60 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Realizace evaluačních studií a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Zpracování OP KS a realizace OP KS - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, tiskový mluvčí (800 tis. Kč), Web - služby úpravy, zhotovení aplikací (50 tis. Kč), inzerce a publ. fotografie (1 060 tis. Kč), zpracování reportážního průřezového DVD (450 tis. Kč), služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. (480 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,0 Pohoštění Výroční konference a další publicitní akce Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet projektu 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

7 Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ 6174 Položka Rozpočet na rok rozpočet Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem , ,15 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě např. organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na jiné prostředky než prostředky od MMR na ROP JZ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci 517 Ostatní nákupy , , Cestovné , ,00 Náhrady cestovného členům VRR za účast na jednání VRR 5175 Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Ostatní výdaje za zboží a služby nespadající do technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,66 Prostředky na navýšení spolufinancování projektů ROP JZ ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy (finanční oprava) 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,49 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření, vlastní prostředky c) věcné výdaje investiční , , Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

8 Příloha návrhu rozpočtu Indikativní predikce plateb na projekty prioritních os 1-3 v roce 2013 dle uzavřených smluv (stav k ) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce ,51 CZ.1.14/1.1.00/ III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,25 CZ.1.14/1.1.00/ III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,15 CZ.1.14/1.1.00/ II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,70 Výše dotace celkem CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,97 CZ.1.14/1.1.00/ II/201 Manětín - průtah Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,10 CZ.1.14/1.1.00/ II/197 Horšovský Týn - Srby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,16 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice III/ průtah obcí Krchleby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,40 CZ.1.14/1.1.00/ II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část Správa a údržba silnic Plzeňského kraje , ,10 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Jihočeský kraj České dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj České dráhy, a.s ,10 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj II České dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace motorového vuzu M Jindřichohradecké místní dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace vozového parku veřejné dopravy regionu ČSAD JIHOTRANS a.s , ,82 CZ.1.14/1.5.00/ Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací Město Nepomuk ,50 CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací - Třemošná - Záluží Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Stavební úpravy MK - Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou Město Třemošná ,57 Město Klatovy ,00 Město Český Krumlov ,50 Město Janovice nad Úhlavou ,10 CZ.1.14/1.5.00/ Místní komunikace Chanovice Obec Chanovice ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Modernizace místních komunikací a chodníků v obci Němčice Obec Němčice , , ,30 CZ.1.14/2.1.00/ Relax centrum Štruncovy sady Statutární město Plzeň , ,90 CZ.1.14/2.2.00/ Revitalizace Mysarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro Město Stříbro ,90 CZ.1.14/2.2.00/ Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku Město Rokycany ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Sportovně komunitní centrum Písek Město Písek ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Město Blatná , ,45 CZ.1.14/2.3.00/ Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady Město Nové Hrady , ,67 CZ.1.14/2.4.00/ Nástavba budov 22. ZŠ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu Vyšší odborná škola a Střední VOŠ a SPŠE v Plzni průmyslová škola elektrotechnická ,85 CZ.1.14/2.4.00/ Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řmeslných oborech vzdělání Střední škola Horní Bříza , ,00 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

9 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí Město Poběžovice , ,71 CZ.1.14/2.6.00/ Zdravotní středisko Staňkov - stavební úpravy a přístavba Město Staňkov ,14 CZ.1.14/2.6.00/ Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice Strakonice, a.s ,00 CZ.1.14/2.6.00/ Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice Nemocnice Strakonice, a.s ,00 CZ.1.14/2.6.00/ Dostavba klatovské nemocnice Plzeňský kraj , , ,78 CZ.1.14/3.1.00/ Ubytovací zařízení pro rekreační a kongresovou turistiku České Budějovice - I. etpa CB Electric s.r.o ,05 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu OBEC LAŽIŠTĚ v obci Lažiště ,45 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba polyfunkčního zařízení pro cestovní ruch OLYMP CENTER v Trhových Svinech VTT Investav s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační areál ORSINO CHENEN a.s ,82 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Bud INEKO BM s.r.o ,87 CZ.1.14/3.1.00/ Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ALBATROS Prachatice s.r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ Rodinný penzion TEDDY ARKO-CONSULT s. r. o ,83 CZ.1.14/3.1.00/ Penzion Dominik HODA - nemovitosti a stavby s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Stavební úpravy, přístavba objektu- Penzion v Chotovinách FITT cz s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa ZOO Ohrada ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje statutární cestovního město ruchu Plzeň ,02 CZ.1.14/3.1.00/ Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní Jaroslava a Štochlová relaxa ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce objektu č.p.131 na hotel Zlatá včela TOP TANK s.r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačních objektů A,B,C v areálu Brčálník STAVINVEST Šumava s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačního objektu D v areálu Brčálník. STAVINVEST Šumava s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace hotelu Palcát Palcát club & bar s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory - II. etapa PRECIS HOLDING s.r.o ,54 CZ.1.14/3.1.00/ Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze A (investiční část) Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň ,97 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se spole PENA plus a.s ,19 CZ.1.14/3.1.00/ Depandance Slunečná louka JULIA UNO Group s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Muzeum vltavínů Občanské sdružení Muzeum Vltavínů ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČMěsto Český Krumlov ,10 CZ.1.14/3.1.00/ Centrum fotografie a moderních médií Město Jindřichův Hradec ,75 CZ.1.14/3.1.00/ Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Město Plasy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba a rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro CR v obci Babylon Obec Babylon ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová inline dráha a koupaliště Město Kralovice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezka "FORMANSKÁ STEZKA" Stary Smolive - Dožice Uprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu Obec Mladý Smolivec ,84 "Klub vojenské historie a sportů - TACHOV o.s." ,67 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy Město Železná Ruda ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora Město Jindřichův Hradec ,46 CZ.1.14/3.1.00/ Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou - II. etapa MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU ,69 CZ.1.14/3.1.00/ Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná Obec Dešná ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba víceúčelového hřiště Český Rudolec Obec Český Rudolec ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Přírodní bazén Borovany Město Borovany ,22 Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně CZ.1.14/3.1.00/ (koupele) PENA plus a.s ,11 CZ.1.14/3.1.00/ Víceúčelové hřiště Malče ATS INVEST s.r.o ,73 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity Obec Písečné ,17 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

10 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem ,46 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o ,91 CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB. Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí , ,49 CZ.1.14/3.2.00/ Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost" Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Pohledy do minulosti Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni ,50 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice , ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Podpora rozvoje služeb a marketingu SKI areálu Špičák SPORT SERVICE, spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Stezky zdraví v Plzeňském kraji Sdružení rozvojových aktivit ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015 statutární město Plzeň , ,24 Celkem ,70 Pozn. Predikce neobsahuje projekty z aktuálně vyhlášených výzev a dále projekty z plánovaných výzev, které mohou být financovány rovněž v roce 2013, a to v závislosti na podmínkách, které budou součástí uzavřených smluv. Schválený rozpočet RRRSJ na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne 6. 11. 2009 Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet 2011 2010

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 876/2013 ze dne 12. 12. 2013 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Souhrnná

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 1186/2015 ze dne 30. 11. 2015 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Souhrnná bilance

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické OdPa Rozpočet Města Smiřice na rok 2008 pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 666 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 424 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 212 000 1121 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2017 Paragraf Položka Text 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 800 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více