Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013"

Transkript

1 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Příjmy Rozpočet na rok rozpočet Příjmy celkem , ,05 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,05 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok rozpočet Výdaje celkem , ,18 Výdaje na projekty TP , ,89 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,88 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,41 Financování , ,13 Celkové saldo 0,00 0,00 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

2 Příjmy rozpočtu Položka Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2013 rozpočet , ,00 0,00 0, , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Z ostatních prostředků ( 6310) z MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na navýšení spolufinancování projektů (5 % z 2. a 3. výzvy) , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

3 Výdaje rozpočtu na projekty ROP JZ Položka Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2013 rozpočet , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,03 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,28 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) , , , , , , , ,88 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,75 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictrvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00632) Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok , , , , , ,42 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

4 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rozpočet rok 2013 projektu , ,0 Výdaje na vlastní činnost ÚRR v oblasti podpory , ,0 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 b) věcné výdaje neinvestiční , ,0 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky 5 000, ,0 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,0 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 Odborná literatura + periodika (MF Dnes, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, UNES - účetnictví neziskového sektoru, Ekonom, Veřejné zakázky), ČUS apod Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Nábytek, archivační regály do skladu, skříně na projekty (120 tis. Kč), měřící pomůcky (5 tis. Kč), skartovačka (15 tis. Kč), mobilní telefony, modemy apod. (40 tis. Kč), čtečky PIDů (15 tis. Kč), kroužkový vazač (5 tis. Kč), infopanel (2,75 tis. Kč) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu (248 tis. Kč), tonery do tiskáren (90 tis. Kč), hygienické a čistící prostředky (90 tis. Kč), PIDy (20 tis. Kč), orientační systém - cedulky (2,25 tis. Kč), vizitky (10 tis. Kč) 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (20 tis. Kč) a Plzni (15 tis. Kč) 5152 Teplo , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (70 tis. Kč) a Plzni (40 tis. Kč) 5154 Elektrická energie - prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (240 tis. Kč) a Plzni (62 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,0 Pohonné hmoty - služební vozy 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,0 Poštovné, zásilkové a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,0 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (450 tis. Kč), internetové domény (5 tis. Kč), datové spoje - Cesnet (230,4 tis. Kč), SITMP (101 tis. Kč) a Starnet (36 tis.kč) Schválený rozpočet RRRSJ na rok

5 Položka Rozpočet na rok 2013 rozpočet projektu 2012 Výdaje 5163 na Služby činnost peněžních ÚRR ústavů - hrazeno z projektů TP - celkem , ,0 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění platební karty (6,5 tis. Kč), pojištění vozidel a na zahraniční cesty (160 tis. Kč), pojištění majetku (70 tis. Kč) 5164 Nájemné , ,0 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni (2 050 tis. Kč), v ČB (4 900 tis. Kč), pronájem archivačních skříní (3,75 tis. Kč), pronájem datového spoje (63 tis. Kč), ostatní nájemné - za parkovací místa v ČB, cizí prostory při PS, školeních, seminářích (177 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Daňové a účetní poradenství (99 tis. Kč), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (100 tis. Kč), expertní posudky (50 tis. Kč), audit TP (100 tis. Kč), posouzení veřejné podpory ROP a ostatní posudky (400 tis. Kč), právní, konzultační služby a poradenské služby (1 700 tis. Kč) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Mytí a čištění aut (12 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor (568 tis. Kč), monitoring médií Newton Media (78 tis. Kč), tlumočení MV (15 tis. Kč), technická podpora GINIS a zásahy nad rámec smlouvy (1 512,65 tis. Kč), poplatky rozhlasové a televizní (10 tis. Kč), servisní smlouva na autoprovoz (200 tis. Kč), úklidové služby včb a Plzni vč. mytí oken (407 tis. Kč), služby v oblasti BOZP (72 tis. Kč), vstupní prohlídky (7 tis. Kč), udržovací poplatky SW ASPI (73,2 tis. Kč), SW Fluxpam (20 tis. Kč), SW antivir (50 tis. Kč), SW antispam (30 tis. Kč), podpora SW modulu finančního zdraví ecba (36 tis. Kč), externí dohled IT (232 tis. Kč), roční poplatek za technickou podporu Metastorm (341,3 tis. Kč), Transoft - kopírování a tisk (280 tis. Kč), napojení na pult centralizované ochrany - PCO (15 tis. Kč), ostatní služby např. servis klimatizace a kopírek, revize elektrospotřebičů, příprava na STK apod. (200 tis. Kč), svoz odpadu ASA (30 tis. Kč), stravenky (830 tis. Kč), fotografie zaměstnanců (1,5 tis. Kč), aktualizace ceníků SW Kros (4 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,0 Opravy a udržování - vybavení ÚRR, a to vzhledem k servisním intervalům a míře opotřebení 5172 Programové vybavení , ,0 Software - nový a rozšíření stávajících instalací (např. licence MS Office atd.) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění , ,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR 5176 Účastnické poplatky na konference , ,0 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000, ,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod. 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž , ,0 Odvody za ZTP 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 4 500, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám 4 500, ,0 Členský příspěvek na rok Everesta, s.r.o Schválený rozpočet RRRSJ na rok

6 Položka Rozpočet na rok 2013 rozpočet projektu 2012 Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,0 Členský příspěvek na rok Asociace pro veřejné zakázky, o.s. (28 tis. Kč) a Členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2012 (4 tis. Kč), apod. 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků 5 000, ,0 Nákup kolků při úředních úkonech 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 000, ,0 Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,0 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2013 Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Tvorba roll-up bannerů 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Tiskové práce - tisk příruček (PPP), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, PF a vizitek (600 tis. Kč), výroba 3D propagačních předmětů (200 tis. Kč) 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,0 Pronájem prostor na konference a další publ. akce (100 tis. Kč), zapůjčení předmětů k publicitě - nábytek na VK, prezentační technika (60 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Realizace evaluačních studií a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Zpracování OP KS a realizace OP KS - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, tiskový mluvčí (800 tis. Kč), Web - služby úpravy, zhotovení aplikací (50 tis. Kč), inzerce a publ. fotografie (1 060 tis. Kč), zpracování reportážního průřezového DVD (450 tis. Kč), služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. (480 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,0 Pohoštění Výroční konference a další publicitní akce Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet projektu 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

7 Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ 6174 Položka Rozpočet na rok rozpočet Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem , ,15 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě např. organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na jiné prostředky než prostředky od MMR na ROP JZ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci 517 Ostatní nákupy , , Cestovné , ,00 Náhrady cestovného členům VRR za účast na jednání VRR 5175 Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Ostatní výdaje za zboží a služby nespadající do technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,66 Prostředky na navýšení spolufinancování projektů ROP JZ ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy (finanční oprava) 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,49 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření, vlastní prostředky c) věcné výdaje investiční , , Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

8 Příloha návrhu rozpočtu Indikativní predikce plateb na projekty prioritních os 1-3 v roce 2013 dle uzavřených smluv (stav k ) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce ,51 CZ.1.14/1.1.00/ III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,25 CZ.1.14/1.1.00/ III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,15 CZ.1.14/1.1.00/ II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,70 Výše dotace celkem CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,97 CZ.1.14/1.1.00/ II/201 Manětín - průtah Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,10 CZ.1.14/1.1.00/ II/197 Horšovský Týn - Srby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,16 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice III/ průtah obcí Krchleby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,40 CZ.1.14/1.1.00/ II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část Správa a údržba silnic Plzeňského kraje , ,10 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Jihočeský kraj České dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj České dráhy, a.s ,10 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj II České dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace motorového vuzu M Jindřichohradecké místní dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace vozového parku veřejné dopravy regionu ČSAD JIHOTRANS a.s , ,82 CZ.1.14/1.5.00/ Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací Město Nepomuk ,50 CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací - Třemošná - Záluží Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Stavební úpravy MK - Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou Město Třemošná ,57 Město Klatovy ,00 Město Český Krumlov ,50 Město Janovice nad Úhlavou ,10 CZ.1.14/1.5.00/ Místní komunikace Chanovice Obec Chanovice ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Modernizace místních komunikací a chodníků v obci Němčice Obec Němčice , , ,30 CZ.1.14/2.1.00/ Relax centrum Štruncovy sady Statutární město Plzeň , ,90 CZ.1.14/2.2.00/ Revitalizace Mysarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro Město Stříbro ,90 CZ.1.14/2.2.00/ Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku Město Rokycany ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Sportovně komunitní centrum Písek Město Písek ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Město Blatná , ,45 CZ.1.14/2.3.00/ Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady Město Nové Hrady , ,67 CZ.1.14/2.4.00/ Nástavba budov 22. ZŠ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu Vyšší odborná škola a Střední VOŠ a SPŠE v Plzni průmyslová škola elektrotechnická ,85 CZ.1.14/2.4.00/ Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řmeslných oborech vzdělání Střední škola Horní Bříza , ,00 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

9 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí Město Poběžovice , ,71 CZ.1.14/2.6.00/ Zdravotní středisko Staňkov - stavební úpravy a přístavba Město Staňkov ,14 CZ.1.14/2.6.00/ Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice Strakonice, a.s ,00 CZ.1.14/2.6.00/ Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice Nemocnice Strakonice, a.s ,00 CZ.1.14/2.6.00/ Dostavba klatovské nemocnice Plzeňský kraj , , ,78 CZ.1.14/3.1.00/ Ubytovací zařízení pro rekreační a kongresovou turistiku České Budějovice - I. etpa CB Electric s.r.o ,05 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu OBEC LAŽIŠTĚ v obci Lažiště ,45 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba polyfunkčního zařízení pro cestovní ruch OLYMP CENTER v Trhových Svinech VTT Investav s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační areál ORSINO CHENEN a.s ,82 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Bud INEKO BM s.r.o ,87 CZ.1.14/3.1.00/ Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ALBATROS Prachatice s.r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ Rodinný penzion TEDDY ARKO-CONSULT s. r. o ,83 CZ.1.14/3.1.00/ Penzion Dominik HODA - nemovitosti a stavby s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Stavební úpravy, přístavba objektu- Penzion v Chotovinách FITT cz s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa ZOO Ohrada ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje statutární cestovního město ruchu Plzeň ,02 CZ.1.14/3.1.00/ Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní Jaroslava a Štochlová relaxa ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce objektu č.p.131 na hotel Zlatá včela TOP TANK s.r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačních objektů A,B,C v areálu Brčálník STAVINVEST Šumava s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačního objektu D v areálu Brčálník. STAVINVEST Šumava s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace hotelu Palcát Palcát club & bar s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory - II. etapa PRECIS HOLDING s.r.o ,54 CZ.1.14/3.1.00/ Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze A (investiční část) Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň ,97 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se spole PENA plus a.s ,19 CZ.1.14/3.1.00/ Depandance Slunečná louka JULIA UNO Group s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Muzeum vltavínů Občanské sdružení Muzeum Vltavínů ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČMěsto Český Krumlov ,10 CZ.1.14/3.1.00/ Centrum fotografie a moderních médií Město Jindřichův Hradec ,75 CZ.1.14/3.1.00/ Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Město Plasy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba a rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro CR v obci Babylon Obec Babylon ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová inline dráha a koupaliště Město Kralovice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezka "FORMANSKÁ STEZKA" Stary Smolive - Dožice Uprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu Obec Mladý Smolivec ,84 "Klub vojenské historie a sportů - TACHOV o.s." ,67 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy Město Železná Ruda ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora Město Jindřichův Hradec ,46 CZ.1.14/3.1.00/ Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou - II. etapa MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU ,69 CZ.1.14/3.1.00/ Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná Obec Dešná ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba víceúčelového hřiště Český Rudolec Obec Český Rudolec ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Přírodní bazén Borovany Město Borovany ,22 Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně CZ.1.14/3.1.00/ (koupele) PENA plus a.s ,11 CZ.1.14/3.1.00/ Víceúčelové hřiště Malče ATS INVEST s.r.o ,73 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity Obec Písečné ,17 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

10 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem ,46 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o ,91 CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB. Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí , ,49 CZ.1.14/3.2.00/ Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost" Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Pohledy do minulosti Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni ,50 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice , ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Podpora rozvoje služeb a marketingu SKI areálu Špičák SPORT SERVICE, spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Stezky zdraví v Plzeňském kraji Sdružení rozvojových aktivit ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015 statutární město Plzeň , ,24 Celkem ,70 Pozn. Predikce neobsahuje projekty z aktuálně vyhlášených výzev a dále projekty z plánovaných výzev, které mohou být financovány rovněž v roce 2013, a to v závislosti na podmínkách, které budou součástí uzavřených smluv. Schválený rozpočet RRRSJ na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne 6. 11. 2009 Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet 2011 2010

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 876/2013 ze dne 12. 12. 2013 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Souhrnná

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 Licence: D27F XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec Řeka,,, v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 28.03.2012 Údaje o organizaci identifikačni číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007

Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 USNESENÍ Č. 41/2007 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 40/2007. USNESENÍ Č. 42/2007 termín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více