Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013"

Transkript

1 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Příjmy Rozpočet na rok rozpočet Příjmy celkem , ,05 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,05 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,00 Výdaje Rozpočet na rok rozpočet Výdaje celkem , ,18 Výdaje na projekty TP , ,89 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,88 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ , ,41 Financování , ,13 Celkové saldo 0,00 0,00 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

2 Příjmy rozpočtu Položka Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2013 rozpočet , ,00 0,00 0, , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Z ostatních prostředků ( 6310) z MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 z rozpočtů krajů na navýšení spolufinancování projektů (5 % z 2. a 3. výzvy) , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

3 Výdaje rozpočtu na projekty ROP JZ Položka Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2013 rozpočet , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,03 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,28 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) , , , , , , , ,88 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,75 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictrvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00632) Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok , , , , , ,42 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

4 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rozpočet rok 2013 projektu , ,0 Výdaje na vlastní činnost ÚRR v oblasti podpory , ,0 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 b) věcné výdaje neinvestiční , ,0 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky 5 000, ,0 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,0 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 Odborná literatura + periodika (MF Dnes, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, UNES - účetnictví neziskového sektoru, Ekonom, Veřejné zakázky), ČUS apod Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Nábytek, archivační regály do skladu, skříně na projekty (120 tis. Kč), měřící pomůcky (5 tis. Kč), skartovačka (15 tis. Kč), mobilní telefony, modemy apod. (40 tis. Kč), čtečky PIDů (15 tis. Kč), kroužkový vazač (5 tis. Kč), infopanel (2,75 tis. Kč) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu (248 tis. Kč), tonery do tiskáren (90 tis. Kč), hygienické a čistící prostředky (90 tis. Kč), PIDy (20 tis. Kč), orientační systém - cedulky (2,25 tis. Kč), vizitky (10 tis. Kč) 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (20 tis. Kč) a Plzni (15 tis. Kč) 5152 Teplo , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (70 tis. Kč) a Plzni (40 tis. Kč) 5154 Elektrická energie - prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni , ,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (240 tis. Kč) a Plzni (62 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,0 Pohonné hmoty - služební vozy 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,0 Poštovné, zásilkové a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,0 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (450 tis. Kč), internetové domény (5 tis. Kč), datové spoje - Cesnet (230,4 tis. Kč), SITMP (101 tis. Kč) a Starnet (36 tis.kč) Schválený rozpočet RRRSJ na rok

5 Položka Rozpočet na rok 2013 rozpočet projektu 2012 Výdaje 5163 na Služby činnost peněžních ÚRR ústavů - hrazeno z projektů TP - celkem , ,0 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění platební karty (6,5 tis. Kč), pojištění vozidel a na zahraniční cesty (160 tis. Kč), pojištění majetku (70 tis. Kč) 5164 Nájemné , ,0 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni (2 050 tis. Kč), v ČB (4 900 tis. Kč), pronájem archivačních skříní (3,75 tis. Kč), pronájem datového spoje (63 tis. Kč), ostatní nájemné - za parkovací místa v ČB, cizí prostory při PS, školeních, seminářích (177 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Daňové a účetní poradenství (99 tis. Kč), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (100 tis. Kč), expertní posudky (50 tis. Kč), audit TP (100 tis. Kč), posouzení veřejné podpory ROP a ostatní posudky (400 tis. Kč), právní, konzultační služby a poradenské služby (1 700 tis. Kč) 5167 Služby školení a vzdělávání , ,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Mytí a čištění aut (12 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor (568 tis. Kč), monitoring médií Newton Media (78 tis. Kč), tlumočení MV (15 tis. Kč), technická podpora GINIS a zásahy nad rámec smlouvy (1 512,65 tis. Kč), poplatky rozhlasové a televizní (10 tis. Kč), servisní smlouva na autoprovoz (200 tis. Kč), úklidové služby včb a Plzni vč. mytí oken (407 tis. Kč), služby v oblasti BOZP (72 tis. Kč), vstupní prohlídky (7 tis. Kč), udržovací poplatky SW ASPI (73,2 tis. Kč), SW Fluxpam (20 tis. Kč), SW antivir (50 tis. Kč), SW antispam (30 tis. Kč), podpora SW modulu finančního zdraví ecba (36 tis. Kč), externí dohled IT (232 tis. Kč), roční poplatek za technickou podporu Metastorm (341,3 tis. Kč), Transoft - kopírování a tisk (280 tis. Kč), napojení na pult centralizované ochrany - PCO (15 tis. Kč), ostatní služby např. servis klimatizace a kopírek, revize elektrospotřebičů, příprava na STK apod. (200 tis. Kč), svoz odpadu ASA (30 tis. Kč), stravenky (830 tis. Kč), fotografie zaměstnanců (1,5 tis. Kč), aktualizace ceníků SW Kros (4 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,0 Opravy a udržování - vybavení ÚRR, a to vzhledem k servisním intervalům a míře opotřebení 5172 Programové vybavení , ,0 Software - nový a rozšíření stávajících instalací (např. licence MS Office atd.) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění , ,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR 5176 Účastnické poplatky na konference , ,0 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000, ,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod. 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž , ,0 Odvody za ZTP 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 4 500, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám 4 500, ,0 Členský příspěvek na rok Everesta, s.r.o Schválený rozpočet RRRSJ na rok

6 Položka Rozpočet na rok 2013 rozpočet projektu 2012 Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,0 Členský příspěvek na rok Asociace pro veřejné zakázky, o.s. (28 tis. Kč) a Členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2012 (4 tis. Kč), apod. 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků 5 000, ,0 Nákup kolků při úředních úkonech 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 000, ,0 Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky c) věcné výdaje investiční , ,0 690 Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,0 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2013 Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Tvorba roll-up bannerů 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Tiskové práce - tisk příruček (PPP), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, PF a vizitek (600 tis. Kč), výroba 3D propagačních předmětů (200 tis. Kč) 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,0 Pronájem prostor na konference a další publ. akce (100 tis. Kč), zapůjčení předmětů k publicitě - nábytek na VK, prezentační technika (60 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Realizace evaluačních studií a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Zpracování OP KS a realizace OP KS - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, tiskový mluvčí (800 tis. Kč), Web - služby úpravy, zhotovení aplikací (50 tis. Kč), inzerce a publ. fotografie (1 060 tis. Kč), zpracování reportážního průřezového DVD (450 tis. Kč), služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. (480 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,0 Pohoštění Výroční konference a další publicitní akce Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet projektu 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

7 Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ 6174 Položka Rozpočet na rok rozpočet Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem , ,15 a) osobní výdaje , , Odstupné , ,00 Odstupné v případě např. organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000, ,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na jiné prostředky než prostředky od MMR na ROP JZ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci 517 Ostatní nákupy , , Cestovné , ,00 Náhrady cestovného členům VRR za účast na jednání VRR 5175 Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Ostatní výdaje za zboží a služby nespadající do technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,66 Prostředky na navýšení spolufinancování projektů ROP JZ ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy (finanční oprava) 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,49 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření, vlastní prostředky c) věcné výdaje investiční , , Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

8 Příloha návrhu rozpočtu Indikativní predikce plateb na projekty prioritních os 1-3 v roce 2013 dle uzavřených smluv (stav k ) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce ,51 CZ.1.14/1.1.00/ III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,25 CZ.1.14/1.1.00/ III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,15 CZ.1.14/1.1.00/ II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,70 Výše dotace celkem CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,97 CZ.1.14/1.1.00/ II/201 Manětín - průtah Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,10 CZ.1.14/1.1.00/ II/197 Horšovský Týn - Srby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,16 CZ.1.14/1.1.00/ Silnice III/ průtah obcí Krchleby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,40 CZ.1.14/1.1.00/ II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část Správa a údržba silnic Plzeňského kraje , ,10 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Jihočeský kraj České dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj České dráhy, a.s ,10 CZ.1.14/1.3.00/ Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj II České dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace motorového vuzu M Jindřichohradecké místní dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace vozového parku veřejné dopravy regionu ČSAD JIHOTRANS a.s , ,82 CZ.1.14/1.5.00/ Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací Město Nepomuk ,50 CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací - Třemošná - Záluží Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Stavební úpravy MK - Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou Město Třemošná ,57 Město Klatovy ,00 Město Český Krumlov ,50 Město Janovice nad Úhlavou ,10 CZ.1.14/1.5.00/ Místní komunikace Chanovice Obec Chanovice ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Modernizace místních komunikací a chodníků v obci Němčice Obec Němčice , , ,30 CZ.1.14/2.1.00/ Relax centrum Štruncovy sady Statutární město Plzeň , ,90 CZ.1.14/2.2.00/ Revitalizace Mysarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro Město Stříbro ,90 CZ.1.14/2.2.00/ Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku Město Rokycany ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Sportovně komunitní centrum Písek Město Písek ,00 CZ.1.14/2.2.00/ Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Město Blatná , ,45 CZ.1.14/2.3.00/ Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady Město Nové Hrady , ,67 CZ.1.14/2.4.00/ Nástavba budov 22. ZŠ Statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu Vyšší odborná škola a Střední VOŠ a SPŠE v Plzni průmyslová škola elektrotechnická ,85 CZ.1.14/2.4.00/ Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řmeslných oborech vzdělání Střední škola Horní Bříza , ,00 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

9 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.5.00/ Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí Město Poběžovice , ,71 CZ.1.14/2.6.00/ Zdravotní středisko Staňkov - stavební úpravy a přístavba Město Staňkov ,14 CZ.1.14/2.6.00/ Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice Strakonice, a.s ,00 CZ.1.14/2.6.00/ Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice Nemocnice Strakonice, a.s ,00 CZ.1.14/2.6.00/ Dostavba klatovské nemocnice Plzeňský kraj , , ,78 CZ.1.14/3.1.00/ Ubytovací zařízení pro rekreační a kongresovou turistiku České Budějovice - I. etpa CB Electric s.r.o ,05 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu OBEC LAŽIŠTĚ v obci Lažiště ,45 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba polyfunkčního zařízení pro cestovní ruch OLYMP CENTER v Trhových Svinech VTT Investav s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační areál ORSINO CHENEN a.s ,82 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Bud INEKO BM s.r.o ,87 CZ.1.14/3.1.00/ Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ALBATROS Prachatice s.r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ Rodinný penzion TEDDY ARKO-CONSULT s. r. o ,83 CZ.1.14/3.1.00/ Penzion Dominik HODA - nemovitosti a stavby s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Stavební úpravy, přístavba objektu- Penzion v Chotovinách FITT cz s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa ZOO Ohrada ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje statutární cestovního město ruchu Plzeň ,02 CZ.1.14/3.1.00/ Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní Jaroslava a Štochlová relaxa ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce objektu č.p.131 na hotel Zlatá včela TOP TANK s.r.o ,40 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačních objektů A,B,C v areálu Brčálník STAVINVEST Šumava s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace rekreačního objektu D v areálu Brčálník. STAVINVEST Šumava s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření a modernizace hotelu Palcát Palcát club & bar s.r.o ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory - II. etapa PRECIS HOLDING s.r.o ,54 CZ.1.14/3.1.00/ Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze A (investiční část) Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň ,97 CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se spole PENA plus a.s ,19 CZ.1.14/3.1.00/ Depandance Slunečná louka JULIA UNO Group s.r.o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Muzeum vltavínů Občanské sdružení Muzeum Vltavínů ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČMěsto Český Krumlov ,10 CZ.1.14/3.1.00/ Centrum fotografie a moderních médií Město Jindřichův Hradec ,75 CZ.1.14/3.1.00/ Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Město Plasy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba a rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro CR v obci Babylon Obec Babylon ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová inline dráha a koupaliště Město Kralovice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezka "FORMANSKÁ STEZKA" Stary Smolive - Dožice Uprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu Obec Mladý Smolivec ,84 "Klub vojenské historie a sportů - TACHOV o.s." ,67 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy Město Železná Ruda ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora Město Jindřichův Hradec ,46 CZ.1.14/3.1.00/ Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou - II. etapa MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU ,69 CZ.1.14/3.1.00/ Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná Obec Dešná ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba víceúčelového hřiště Český Rudolec Obec Český Rudolec ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Přírodní bazén Borovany Město Borovany ,22 Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně CZ.1.14/3.1.00/ (koupele) PENA plus a.s ,11 CZ.1.14/3.1.00/ Víceúčelové hřiště Malče ATS INVEST s.r.o ,73 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity Obec Písečné ,17 Schválený rozpočet RRRSJ na rok

10 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem ,46 CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o ,91 CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB. Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí , ,49 CZ.1.14/3.2.00/ Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost" Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Město Spálené Poříčí ,00 CZ.1.14/3.2.00/ Pohledy do minulosti Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni ,50 CZ.1.14/3.2.00/ Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice , ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Podpora rozvoje služeb a marketingu SKI areálu Špičák SPORT SERVICE, spol. s r.o ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Stezky zdraví v Plzeňském kraji Sdružení rozvojových aktivit ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií Plzeňský kraj ,00 CZ.1.14/3.3.00/ Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015 statutární město Plzeň , ,24 Celkem ,70 Pozn. Predikce neobsahuje projekty z aktuálně vyhlášených výzev a dále projekty z plánovaných výzev, které mohou být financovány rovněž v roce 2013, a to v závislosti na podmínkách, které budou součástí uzavřených smluv. Schválený rozpočet RRRSJ na rok

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010)

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2011 (schváleno usnesením VRR č. 464/2010 ze dne 13.12.2010) Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok Upr. rozpočet 2011 2010

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010. Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2010 Schváleno usnesením č. 288/2009 ze dne 6. 11. 2009 Souhrnná bilance rozpočtu RRRSJ Příjmy Rozpočet na rok 2010 Upr. rozpočet Příjmy celkem

Více

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl schválen Výborem RRRSJ dne 4.11.2008 usnesením č. 161/2008 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2009 Příjmy Rozpočet na rok 2009 Příjmy

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

1. výzva ROP NUTS II Jihozápad. The first application call of ROP NUTS II Southwest

1. výzva ROP NUTS II Jihozápad. The first application call of ROP NUTS II Southwest Seznam příjemců podpory ROP Jihozápad / List of beneficiars for ROP Southwest 1. - 14. výzva ROP NUTS II Jihozápad / 1. - 14. application call of ROP NUTS II Southwest Aktualizováno/Last updated 1. 11.

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011)

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011) NÁZEV PUBLIC FUNDING PAID TO BENEFICIARY UNDER FUND TOTAL 1. výzva ROP NUTS II Jihozápad The first application call of ROP NUTS II Southwest Správa a údržba silnic Přeložka komunikace II/196 v 112 961

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 17 18 V této kapitole je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek

Více

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6.

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. 2014) 2013 Obsah Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Václav Šlajs Financování Financování Výdaje Kapitálové příjmy Běžné příjmy Výhled /SR 2016 2017 Příjmy daňové 3 392 579,54 3 490 464,09 3 463 130 3 711 620 107,18% 4 030 000 4 101 700 Příjmy nedaňové 294

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA... 2 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013... 2 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření... 2 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku... 2 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více