Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz"

Transkript

1 ROČNÍK 24 4/2013 CENA 10 Kč Návštěva prezidenta V sobotu 2. března 2013, krátce před svou inaugurací, navštívil Kunovice nový prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil se zde krajské konference Strany práv občanů Zemanovci (SPOZ), která se konala v prostorách Panského dvora. Po příjezdu jej na nádvoří uvítala starostka města Kunovice Ivana Majíčková společně se svým předchůdcem v úřadu starosty Jiřím Demlem. Z krátkého rozhovoru bylo zřejmé, že předchozí návštěva Kunovic při loňské jízdě králů prezidentovi utkvěla v paměti. V rámci tiskové konference, která se za značné pozornosti médií konala v klenbovém sále Panského dvora, konala padla otázka, jak vzpomíná na jízdu králů v Kunovicích. Tady v Kunovicích jsem viděl něco, co jsem neviděl ve Vlčnově, a to jsou ta hesla, která provolávají jezdci. Ta hesla byla většinou velmi, velmi vtipná a ocenil jsem to jako lidovou tvořivost, odpověděl prezident. V závěru tiskové konference se Miloš Zeman podepsal do pamětní knihy města Kunovice a převzal z rukou starostky upomínkové dárky, mimo jiné také album fotografií, jež připomíná právě loňskou návštěvu při jízdě králů, nazvané podle jedné z autentických vyvolávek Z kunovských vrat až na Pražský hrad! Vaši hlásiči mají prognostický talent, blahopřeji jim, ocenil Miloš Zeman přesný odhad královské družiny z Kunovic. Starostka Ivana Majíčková také využila příležitosti a předala Miloši Zemanovi text dokumentu nazvaného Druhá zlínská výzva, kterým se skupina regionálních politiků snaží o změnu způsobu, a tím i spravedlivějšího rozdělování evropských dotací. red NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Venkovní cvičidla Provoz Letního areálu Aktuálně ze škol Novinky v knihovně str. 4 str. 5 str. 6-9 Program rozvoje města Učitelka jak má být! Společenská kronika Centrum Beruška Haló, Bělinka Sportovní aktuality str. 9 str str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 26. dubna 2013, uzávěrka redakčních příspěvků 8. dubna Vybráno z usnesení 36. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: vznik Redakční rady webových stránek města Kunovice Smlouvu o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS č mezi městem Kunovice a firmou ATLAS consulting, s. r. o., Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava Darovací smlouvu na výnos finanční sbírky pro klienty DZP Kunovice uzavřenou mezi městem Kunovice a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou Miroslav Chrástek, V Úzkých 1278, Kunovice, IČ: , na realizaci služeb vyplývajících z výběrového řízení Údržba travnatých ploch - Kunovice Smlouvu o dílo č S na provádění pozáručního servisu uzavíranou mezi městem Kunovice a firmou Security UH, spol. s r. o., Tovární 1712, Staré Město, k provádění oprav a pravidelných revizí EZS a EPS v Komunitním centru Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Kunovice a Podnikatelským inkubátorem Kunovice Panský dvůr, s. r. o., Panská 25, Kunovice, týkající součinnosti PIK-PD, s. r. o., k plnění povinností města uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace Dodatek č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace mezi městem Kunovice a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, řešící změnu v článku X. Rozpočet v Obecné části (Hlava I.) Podmínek poskytnutí dotace, článek XI. Harmonogram v Obecné části (Hlava I.) Podmínek poskytnutí dotace a článek XII. Závazné ukazatele v Obecné části (Hlava I.) Podmínek poskytnutí dotace Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou UH IPON, s. r. o., Pod Valy 314, Kunovice, IČ: , na dodávku realizační projektové dokumentace akce Zateplení objektu MŠ Mládežnická v Kunovicích u UH. Hradiště spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o., Kněžpole 218, Bílovice, IČ: , na dodávku stavby Kunovice, ul. Pod Valy Rekonstrukce kanalizace pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti, smlouva č , mezi městem Kunovice a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ , Česká republika, IČ: , řešící pojištění majetku a odpovědnosti města Kunovice pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU, číslo pojistné smlouvy , mezi městem Kunovice a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ , Česká republika, IČ: , řešící komplexní pojištění vozidla FORD FUSI- ON 3Z pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU, číslo pojistné smlouvy , mezi městem Kunovice a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ , Česká republika, IČ: , řešící komplexní pojištění vozidla FORD MON- DEO 3Z pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla NAMÍRU, číslo pojistné smlouvy , mezi městem Kunovice a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ , Česká republika, IČ: , řešící komplexní pojištění vozidla HYUNDAI ELANTRA 2Z Bere na vědomí: plnění usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 14. února 2013 Zprávu o činnosti Městské knihovny Kunovice za rok 2012 Zprávu o vydávání městského zpravodaje Kunovjan za rok 2012 průběžné hodnocení webových stránek města Kunovice vyhodnocení provozu sběrného dvora Kunovice za rok 2012 cenové nabídky firem: Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice, strana 2 4/2013

3 IČ: , Florstyl, s. r. o., Panská 25, Kunovice, IČ: , Miroslav Chrástek, V Úzkých 1278, Kunovice, IČ: , LESY Horňácko, Kuželov 14, Hrubá Vrbka, IČ: , HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště, IČ: , a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na služby Údržba travnatých ploch - Kunovice žádost paní Marie Jurové, Benešovo nábřeží 3952, Zlín, o řešení problému dešťových vod na ul. Na Zahrádkách, před rodinným domem č. p. 387, Kunovice návrh odboru investic a územního plánování na řešení výstavby inženýrských sítí v lokalitě Na Rybníku a V Hrabůvkách Ukládá: odboru investic a územního plánování připravit podklady SCHŮZE RADY MĚSTA 2. května května 2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. dubna 2013 KUNOVJAN a svolat jednání s občany za účelem dořešení problému s dešťovými vodami v severní části ul. Na Zahrádkách odboru investic a územního plánování zadat architektonickou studii řešení využití pozemku mezi Podnikatelským inkubátorem, bytovým domem Panská 16 a Sportovní halou odboru investic a územního plánování zajistit právní posouzení navrhovaného řešení výstavby inženýrských sítí v lokalitě Na Rybníku a V Hrabůvkách a připravit k projednání v orgánech města Kunovice Jmenuje: Redakční radu webových stránek města Kunovice ve složení: Mgr. Ivana Majíčková, Ing. Helena Vajdíková, Ing. Jaroslav Olbert, Bc. Kristýna Juřičková, Michal Gerža Obnova biokoridoru spěje k závěru Evropská unie deklarovala jako svůj cíl zastavit do roku 2010 pokles biodiverzity rozmanitosti života v přírodě. Nástrojem tohoto záměru je obnova krajinných struktur a budování prvků územních systémů ekologické stability. Díky dotaci, kterou obdrželo město Kunovice z operačního programu životního prostředí, probíhaly v průběhu loňského roku intenzivní práce na realizaci akce Obnova krajinných struktur lokální biocentra Stará Hora II a Petříkovec, Kunovice. Stará Hora a Petříkovec. Tato dvě významná lokální biocentra ležící v katastru města Kunovice, prošla zásadní obměnou. Provedenými biotechnologickými zásahy byly v této, pamětníkům dobře známé oblasti, odstraněny nepůvodní agresivní dřeviny, které vytlačují přirozené původní druhy, které zde kdysi rostly. Celkový efekt opatření významně přispěje ke zvýšení ekologické stability krajiny. V závěru loňského roku zde bylo vysazeno více než 10 tisíc nových sazenic stromů typických pro naši zeměpisnou polohu. V první polovině letošního roku proběhnou závěrečné práce na realizaci této akce, která pomáhá zlepšovat životní prostředí na území města Kunovice. Celkové náklady akce dosáhnou částky cca 1,7 mil. korun, veškeré uznatelné náklady, které tvoří cca 90 % celkových nákladů, jsou hrazeny z prostředků Evropské unie. Zbylou část hradí město Kunovice z vlastních prostředků. Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování Radniční okénko Zima nás již, doufejme, opustila, sportovci se probouzejí Podmračený, studený leden, únor bez slunka a koneckonců i březen, prezentující se výraznými meteorologickými proměnami, jsou už minulostí. A věřme, že s nimi nás nadobro opustila i ta letošní nekonečná zima. V předzvěsti snad krásného voňavého jara i horkého slunečného léta oprášíme sportovní výzbroj a výstroj a vyrazíme do přírody. Zaběhat si, vyjet na kole či kolečkových bruslích, zahrát fotbálek, tenis anebo se jen tak projít v rámci stále populárnějšího nordic walkingu. Snad začne být i více živo v Letním areálu, který nabízí zdarma denně možnost protažení ztuhlých těl v různých sportech. Popřejme také našim organizovaným sportovcům, ať se jim v tomto roce daří. Fotbalistům, kteří mimochodem právě v těchto dnech zahajují jarní část soutěže, ať rychlostí blesku proletí okresním přeborem do 1. B třídy. Házenkářkám, ať si v naší, již řádně opotřebované hale zatím užijí alespoň novou časomíru i klidný střed prvoligové tabulky. A softbalistům a softbalistkám kromě spousty vítězných odpalů i dobrý pocit, že se městu snad konečně podařilo vyřešit majetkoprávní spory, týkající se některých pozemků, na nichž leží jejich hřiště. A všem sportumilovným hodně radosti z pohybu i sportování vůbec. Vždyť je to ta nejlepší a také nejlevnější prevence proti obezitě a nemocem všeho druhu. Pavel Hašek 4/2013 strana 3

4 Další příležitosti pro zdravý pohyb Město Kunovice obdrželo v loňském roce 50procentní dotaci na pořízení venkovních fitness prvků. Jednalo se o podporu nadace správného životního stylu v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. V závěru roku byly instalovány tři prvky v atriu ZŠ U Pálenice a další tři prvky v Letním areálu (na Sokolském hřišti). Na nových prvcích si téměř všechny věkové skupiny mohou procvičit běh, chůzi a pohyb při jízdě na koni. Prvky jsou Motorová kola v pojetí zákona Benzín je drahý, to jistě všichni víme! Proto čím dál více lidí využívá při mobilní dopravě jízdní kola. S příchodem jarního počasí mimo cyklisty na běžných jízdních kolech potkáváme v ulicích města i cyklisty na úsporných motorových kolech takzvaných motokola. Mnoho cyklistů si však mylně myslí, že při řízení motokola není podmínkou řidičský průkaz. Ne vždy tomu tak je. Motokola můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří motokola, která mají technické osvědčení a mohou jezdit po pozemních komunikacích, a do druhé skupiny patří ta, která technické osvědčení nemají. Jejich pohyb je značně omezený a musí se tedy řídit vyhláškou 341/2002 Sb. přílohou 13. Vyhláška přesně stanovuje pravidla, že motor nesmí mít výkon nad 1 kw a jeho maximální konstrukční rychlost nesmí převýšit 25 km v hodině. Pokud motokola, elektrické skútry, koloběžky aj., mají vyšší parametry, než stanovuje uvedená vyhláška, tak už tyto stroje spadají do skupiny motocyklů a je nezbytně nutné mít řídičský průkaz příslušné skupiny a používat ochrannou přilbu. Takové vozidlo tudíž podléhá schválení technické způsobilosti a musí mít příslušné doklady. Někteří výrobci těchto strojů dokonce na to i upozorňují, že jejich výrobky mají vyšší parametry a nesplňují vyhlášku 341/2002 Sb. s tím, že lze jejich stroj přístupny široké veřejnosti po celou dobu, kdy jsou areály otevřeny. Celkové náklady města na vybudování šesti cvičebních zařízení dosáhly celkem 99 tis. korun. Město Kunovice se tímto projektem zařadilo mezi 100 měst v České republice, ve kterých se podařilo rozšířit nabídku fitness aktivit pro občany. Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování odborně upravit na hodnoty, které pak vyhovují uvedené vyhlášce. V opačném případě je lze užívat výhradně mimo pozemní komunikace. Základní podmínkou pro provoz vozidla na pozemních komunikacích je tedy schválení technické způsobilosti. Motorová kola, koloběžky, elektrické skútry aj. sice nepodléhají registraci a nemusí mít tedy registrační značku, ale musí mít doklad o schválení. Podléhají totiž schválení technické způsobilosti prostřednictvím výrobců, kterým vydává ministerstvo dopravy technické osvědčení a výpis technického osvědčení. Řidič samozřejmě musí mít platné řidičské oprávnění skupiny AM. Bez řidičského průkazu, přilby a registrace lze jezdit na pozemních komunikacích pouze na těch koloběžkách a jízdních kolech s dodatečně montovaným motorkem, která ale neztratila původní charakter jízdního kola, takže i bez motorku musí být i nadále použitelné, tedy poháněné lidskou silou. Dále nesmí být při montáži motorku narušeny žádné nosné části ani konstrukce jízdního kola. Montáž pohonného systému na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech. Motorek musí být montován dodatečně a výrobce musí mít na trhu stejný typ jízdního kola i bez tohoto motorku. Bc. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice strana 4 4/2013

5 Jak co nejlépe sladit pracovní život s rodinným? Rostoucí nezaměstnanost v regionu a s ním spojená obava žen na mateřské dovolené o ztrátu zaměstnání na straně jedné a obava majitelů firem z flexibilnějších forem zaměstnání na straně druhé byly hlavním důvodem, proč začal Podnikatelský inkubátor Kunovice realizovat aktivity, které mají napomoci sladit pracovní a rodinný život rodičů. Projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň, nenutí ženy vracet se do zaměstnání co nejdříve, pokud nechtějí. Jeho smyslem je napomoci P O ZV Á N KA takové atmosféře, kdy se rodiče budou moci vrátit do zaměstnání dle svého uvážení a jejich zaměstnavatel jim k tomu vytvoří vhodné podmínky a bude to pro něj výhodné. Mezi takové podmínky lze řadit zkrácený pracovní úvazek, možnost práce z domu, flexibilní pracovní dobu či sdílené pracovní úvazky. Součástí projektu je také zřízení hlídacího centra Čtyřlístek v prostorách Komunitního centra, které má také napomoci plynulejšímu návratu matek do pracovního procesu. Mgr. Jan Šobáň, manager projektu Zejména maminky na rodičovské dovolené jsou zvány na seminář Přínosy rodičovství pro osobní rozvoj, který se uskuteční ve čtvrtek od 9 hodin v Přednáškovém sále Panského dvora. Lektorkou je Blanka Brabcová z Národního centra pro rodinu v Brně. Hlídání dětí zajištěno. P O ZV Á N KA Letní areál opět zahajuje provoz Na začátku dubna bude jako každoročně obnoven provoz v Letním areálu v Kunovicích. V loňském roce byla provedena změna provozovatele tohoto objektu. Stalo se jím občanské sdružení Fotbal Kunovice. Protože se osvědčili, Rada města Kunovice potvrdila tohoto provozovatele a uzavřela s ním mandátní smlouvu na správu Letního areálu i na rok Oproti minulosti, kdy byl areál přístupný veřejnosti pouze v odpoledních hodinách (mimo prázdnin), je od dubna do října otevřen denně od 9 do 19 hodin. Tuto změnu přivítají jistě všichni sportovci, ale i ostatní občané, kteří zde mohou nalézt kromě sportu i místo pro odpočinek a různé aktivity v přírodě. Zejména očekávám v dopoledních hodinách zvýšenou návštěvnost rodičů a prarodičů s jejich malými potomky, kteří mohou využívat v minulosti vybudované dětské hřiště a volný prostor pro skotačení na trávníkových plochách. Pokud budete hledat zástupce provozovatele v daném areálu, asi jej tam často nezastihnete. Nemají totiž povinnost být přítomni po celou provozní dobu. Proto je u vchodu zveřejněno telefonní číslo, na které můžete zatelefonovat a se správcem se domluvit na způsobu řešení vašich požadavků. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že Letní areál bude většinou užíván návštěvníky bez dohledu správce areálu. Věřím, že návštěvníci budou i za této situace dodržovat provozní řád. Pro komfort veřejnosti jsou zpřístupněna v provozní Vzpomínka na osvobození Pietním aktem, který proběhne v pátek 26. dubna 2013 v 9 hodin u Památníku osvobození a u Pomníku obětem II. světové války, si vedení města společně se žáky obou základních škol, představiteli společenských organizací a zástupci veřejnosti připomenou 68. výročí osvobození Kunovic a ukončení II. světové války. Již tradičně se k oslavám osvobození aktivně připojí i obě kunovické základní školy. Jejich žáci se utkají době WC, tak je, prosím, používejte a nezapomeňte na úklid po sobě. Neodhazujte odpadky v celém areálu mimo odpadkové koše a nádoby na odpad. Upozorňuji, že zvířatům není vstup do areálu povolen. V minulosti zde bylo oblíbené i večerní posezení u ohně. Toto je umožněno pro organizované skupiny i nadále s tím, že se předem domluví se správci, kteří v takových případech mohou povolit s ohledem na dodržení nočního klidu prodloužený provoz nejpozději do 22:00 hod. Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí podesáté o Pohár osvobození. Soutěž bude probíhat v průběhu celého týdne od 22. do 26. dubna ve sportovních i vědomostních disciplínách střídavě na obou školách, aby pak vše vyvrcholilo finálovým kláním v pátek 26. dubna v prostorách Letního areálu. Zde také budou předány ceny vítězům jednotlivých soutěží a vítězné škole též samotný putovní pohár. red 4/2013 strana 5

6 Základní škola U Pálenice V prvních třídách bude 40 dětí Znáte Bořka. Všechno spraví. Znáte Bořka šikulu! Ve známém animovaném seriálu je Bořek vedoucí stavební firmy, která v malém městečku a jeho okolí opravuje silnice a domy a provádí ostatní mechanizované práce. Naše škola je také v malém městě, a protože i v ní se čas od času něco pokazí, zavolali jsme na pomoc Bořky ze školky v Kunovicích i z několika okolních měst a vesnic. Aby se stali skutečnými Bořky bez uvozovek, tedy skutečnými školáky, museli splnit spoustu úkolů. Zadával jim je tým jejich zkušenějších spolupracovníků (současných žáků školy) a správné plnění úkolů kontrolovalo několik stavbyvedoucích (vyučujících prvního stupně). Místo stavebních strojů vyfasovali naši stavitelé šroubováky, klíče a matice a pustili se do práce. Dopadlo to k všeobecné spokojenosti. Škola U Pálenice otevře v září 2013 dvě první třídy. K zápisu přišlo 47 dětí, do prvního ročníku nastoupí 40. Jsme extra třída! Neberte to, prosím, jako projev neskromnosti, ale je to tak. Extra třída je totiž název projektu, do kterého jsme se my, žáci 8. třídy, zapojili. A jak to funguje? Pokud ve svém okolí chcete něco změnit, přihlásíte se do projektu, splníte jako třídní tým 10 vstupních kroků a pak už jen čekáte, jestli právě váš návrh uspěje před hodnotící komisí. My jsme uspěli. Rozhodli jsme se pro spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Bělinka. Chceme propojit naše dva světy a ukázat lidem z Bělinky něco z našeho každodenního života. My se zase dozvíme něco o nich. Strávíme spolu několik dnů, nejen tady v Kunovicích, ale vyjedeme i na výlety. Všechny naše aktivity budou hrazeny z dotace, kterou jsme získali. První aktivity máme už za sebou, 14. února jsme zavítali na Bělinku. První společné dopoledne se neslo v duchu seznamování. Příště se uvidíme u nás ve škole, kde si pro naše nové známé z Bělinky nachystáme program na další příjemně strávené dopoledne. Expedice Ydykseb 2013 úspěšná Expedice YDYKSEB 2013 čili lyžařský kurz žáků 7. ročníku se uskutečnil opět na horském hotelu Martiňák. Počasí bylo příjemné, sníh prachový a denně připadla malá sněhová nadílka, kterou rolba na svahu upravovala, aby se všem lyžovalo dobře. Do expedice bylo zařazeno 28 členů, většina z nich neměl žádné zkušenosti. Určitě k tomu přispěla kvalitní lyžařská výzbroj a dobrá práce lyžařských instruktorů, konkrétně Veroniky Procházkové, Michala Tannera a Jiřiny Gogolové, kteří se nejméně zkušeným jednotlivcům mohli věnovat individuálně. Slavíme další úspěchy Ten největší zaznamenala Eliška Martincová z 8. třídy, která zvítězila v okresním kole olympiády v českém jazyce. Tento úspěch vynikne o to víc, když zmíníme opravdu silnou konkurenci, vždyť své znalosti a cit pro jazyk porovnávalo víc než 60 žáků. Nejdříve plnili úkoly z jazykové části, pak předvedli své slohové schopnosti. Věříme, že Elišce se bude dařit i v krajském kole. Úspěšní byli také menší žáci. Ve výtvarné soutěži Pohádky a svět fantazie Radka Pilaře získali druhá místa ve svých kategoriích Filip Janků z 2. A a Lukáš Němčický z 3. B. Porota hodnotila více než tři sta děl. Školní fašank Tradice je třeba dodržovat. Proto si i letos na školní fašankový průvod připravily děti s pomocí rodičů spoustu krásných masek. První kroky fašančárů vedly k našim kuchařkám. Kluci z Handrláčku v nových baranicách jim zazpívali a zatančili podšablový tanec. Všichni přítomní byli poděleni velkými koblihami. Dlouhý průvod více než sto masek se vydal Kunovicemi k městskému úřadu se zastávkou u lékárny. Tam jsme také zatančili a zazpívali za doprovodu malých muzikantů a přihlížejících. Vše hlídal tým učitelek lyžování se startovními čísly. Paní Habartíková měla pro děti tradičně boží milosti. Poté se průvod rozdělil na několik skupinek. První zamířila obveselit naše kamarády na Bělinku, jiná se vydala k mateřské školce a další až na konec Kunovic. Žákovské shromáždění: debata o jídelně Potřetí ve školním a poprvé v kalendářním roce se odehrálo tradiční žákovské shromáždění. Celý průběh si na starost vzala jedna třída, tentokrát sedmá. Sedmáci představili největší úspěchy svých spolužáků, také úspěch paní učitelky Hlůškové, videem přiblížili, jak se jim líbilo na lyžařském kurzu. Pak už následovala debata o nové podobě naší školní jídelny. Zástupci školního parlamentu z prvního i druhého stupně představili své nápady a návrhy, které byly moc povedené, i když někdy i trochu nereálné. Debatu pozorně poslouchali studenti UTB ve Zlíně, kteří pro nás návrh nové podoby školní jídelny připraví. Společně věříme, že se podaří na rekonstrukci najít peníze a že se skutečnost od našich snů nebude příliš lišit. byli lyžaři-začátečníci. Velmi rychle však kluci i děvčata zvládli techniku sjezdového lyžování i jízdu na vleku a od druhého dne už nebylo poznat, kdo přijel jako lyžař a kdo s lyžováním Beseda s olympijskou medailistkou Je možné dosáhnout v životě velkých úspěchů a zůstat přitom skromný a milý? Že to jde, se žáci našeho druhého stupně přesvědčili při besedě, na které se jim představili Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku a bronzová medailistka z olympijských her v Atlantě, a její trenér i životní partner, Michal Pogány. Beseda plná otázek i odpovědí přibližujících kariéru a život profesionálních sportovců uběhla tak rychle, že bychom určitě vydrželi víc než dvě vyučovací hodiny. Úspěch měly i doprovodné soutěže, ve kterých se v tom nejlepším světle kromě žáků předvedli také naši vyučující, konkrétně Mgr. Jiřina Gogolová a Mgr. Michal Tanner. Všichni žáci si mohli potěžkat bronzovou olympijskou medaili i zlatou medaili z mistrovství světa a možná také získat ještě větší motivaci pro pravidelné sportování. Šárka Kašpárková i Michal Pogány byli nesmírně milí, příjemní a spontánní. strana 6 4/2013

7 Základní škola Červená cesta Masopustní rej V pátek 8. února se náhodný návštěvník školy nestačil divit. Po škole se procházely princezny, kovbojové, strašidla a další pohádkové bytosti. To se žáci prvního stupně sešli ve vyzdobené tělocvičně, aby se zúčastnili karnevalu, který se pořádá KUNOVJAN aby splňoval naše představy. Poté nám paní Ludmila přečetla nebo povyprávěla příběhy ze života, ze kterých si určitě každý vezme poučení. Druhou hodinu jsme třídili lístečky s kladnými a zápornými vlastnostmi podle toho, co nám připadalo správné a nesprávné, a pak jsme o tom diskutovali. Paní nám připomněla, že nikdo nemá právo nám ubližovat, a pokud to partner udělá, nemáme si to nechat líbit a máme se snažit situaci řešit, nebo ze vztahu odejít. Dvě hodiny utekly příliš rychle, a když beseda skončila, tak nás všechny mrzelo, že netrvala déle. Úspěch v anglickém jazyce V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce jsme obsadili 4. místo. Po školním kole olympiády v anglickém jazyce se ti nejlepší vydali do okresního kola. Adéla Klegová, žákyně 7. A, obsadila v konkurenci šestnácti škol 4. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. Blahopřejeme. St. Valentine s poems každý rok u příležitosti fašanku. Děti z třídy se na tuto akci pečlivě připravily. Jejich masky byly velmi nápadité, proto porota měla nelehký úkol při hodnocení těch nejlepších. Po reji masek a diskotéce následovala pěvecká soutěž jednotlivců i skupin. Všichni zpěváci, kteří se do soutěže zapojili, si odnesli malou sladkost. Nechybělo ani sportovní zápolení v různých disciplínách. Na vítěze čekala sladká odměna. Dětem se akce velmi líbila a domů se rozcházely usměvavé a spokojené. Výchovný program v 8. třídě láska a vztahy V úterý 12. února jsme měli besedu s paní Ludmilou z Uherského Brodu. Jezdí za námi už od 6. třídy a vždycky nás poučí o něčem novém a správném, jak se v životě chovat. Tentokrát to byla téma láska a vztahy. Všem nám to ze začátku připadalo, že to nebude nikterak zajímavé, ale později nás to začalo bavit a aktivně jsme se zapojovali do diskuse. První hodinu jsme se měli zamyslet nad tím, jaké vlastnosti by měl mít náš osudový partner. Myslím, že skoro všichni jsme se shodovali v kritériích, jak by náš partner měl vypadat, Journey I feel good So put on your hood And go with me To the yellow sea (Sára Hanáková) You are my I want to fall in love And give you white dove You are my miss And I want to give you a kiss You are my angel Who gives me my wings You are my fairy And you have my cherry In your belly Maybe It s a baby (Hana Kvasnicová) ZO STP Kunovice ve spolupráci s městem Kunovice pořádá výstavu VŠICHNI JSME SI RÁDI HRÁLI Výstava hraček, knížek,kočárků a dalších věcí z časů dětství dnešních babiček a dědečků Přednáškový sál Panského dvora dubna 2013 Výstava bude otevřena denně od 9.00 do hodin 4/2013 strana 7

8 Vodní hry malých kapříků Předškolní děti, které navštěvovaly předplaveckou výuku v Aquaparku v Uherském Hradišti v I. pololetí, se zúčastnily soutěže s názvem Vodní hry malých kapříků. Školu reprezentovalo pětičlenné družstvo ve složení Verunka Machálková, Terezka Junaštíková, Rozálka Kropáčková, Jonášek Janoušek a Kristiánek Doležal a bylo velmi úspěšné. Po sečtení bodů ze všech jednotlivých soutěží děti vybojovaly krásné druhé místo v celkovém pořadí XI. ročníku této soutěže. Gratulujeme! Karneval v naší školce Měsíc únor byl ve znamení karnevalů. Ani v naší školce tomu nebylo jinak. V každé třídě bylo připraveno dopoledne plné her, zpěvu, dovádění a především přehlídky různých masek a převleků. A opravdu bylo na co se dívat. Děti byly převlečeny za zvířátka, pohádkové postavy, nadpřirozené bytosti a nechyběly ani uniformy, dívka z Havaje nebo bonbónek. Besedy v knihovnách V každé třídě se neustále snažíme rozvíjet v dětech lásku ke knihám a pohádkovým příběhům. Doufáme, že v každém dítěti přetrvá obliba v knižní četbě a udrží si své místo vedle v dnešní době tolik oblíbené televize a počítačových her. Proto si o knížkách neustále povídáme, každý den čteme pohádky a známé i méně známé příběhy začleňujeme do každodenních činností. Abychom si knihy přiblížili ještě více, Mateřská škola navštěvujeme knihovny. Modrá třída si v Městské knihovně v Komunitním centru Kunovice vyslechla besedu na téma Kniha. Duhová třída byla ve Slováckém muzeu, kde byla pro ně připravena beseda na téma Z pohádky do pohádky. Sběr oblečení Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky oblečení, která byla uspořádána v naší školce. Sbírka oděvů, obuvi a ložního prádla byla pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, která poskytuje sociální služby pro občany na okraji společnosti. Dny otevřených dveří Přijměte pozvání na dny otevřených dveří v mateřské škole, které proběhnou ve dnech dubna Přijďte si s dětmi pohrát, seznámit se s prostředím všech tříd a celé školy a poznat zaměstnance školy. Škola bude v uvedených dnech otevřena od 8.00 do hod. V době od do hod. můžete navštívit také školní zahradu. Pozvánka na přednášku o agresivitě dětí V rámci dnů otevřených dveří a školního projektu na spolupráci s rodinou zvu rodiče a veřejnost na přednášku Mgr. Vladimíry Šmídkové o agresivitě dětí. Přednáška se uskuteční ve středu 17. dubna 2013 v hodin v mateřské škole v duhové třídě. Přednáška je zdarma. Sdělení k zápisu mateřské školy Po zápisu do mateřské školy, který se koná ve dnech , budou rodiče do 30 dnů informováni o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Každé dítě u zápisu dostane evidenční číslo, pod kterým bude v seznamu evidováno. Seznam evidenčních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy (www.skolkakunovice.cz). Rodiče, kteří číslo svého dítěte na seznamu nenajdou, se dostaví ve dnech 2. a v průběhu dne pro rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ. Zpravidla jsou přijaty děti, které k 1. září dovrší 3 roky věku a děti starší s trvalým pobytem v Kunovicích. Alena Bočková, ředitelka školy Město Kunovice, dětské folklorní soubory Věneček a Handrláček, Ženský sbor z Kunovic, bývalí členové souboru Handrláček, CM Hora a CM Lintava Srdečně zvou na slavnostní představení NA CESTĚ v sobotu 20. dubna 2013 v hodin ve sportovní hale v Kunovicích VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ strana 8 4/2013

9 Úspěšní žáci z Kunovic KUNOVJAN Postup do celostátního kola vybojovalo trio mladých trumpetistů pobočky ZUŠ UH v Kunovicích ve složení Václav Martinec, Petr Kadah a Martin Jurča, a to pod vedením učitele Ivo Horkého, který se svým žákům s láskou věnuje a jejich práci často prezentuje na veřejných vystoupeních. Vzpomeňme třeba úvodní fanfáry k otevření Panského dvora, Adventní koncert v kostele či Vánoční koncert na Panském dvoře nebo zahájení Zpívání u vánočního stromu tamtéž. Do závěrečného kola držíme palce a přejeme pevné nervy a hodně štěstí. K dalším úspěchům v hudebním oboru pod patronací učitelky Hany Kvasničkové patří postup Nelly Olbertové z okresního kola do kola krajského, v němž získala skvělé druhé místo ve hře na elektrické klávesové nástroje. Gratulujeme! Olga Strašáková Novinky v městské knihovně Příroda s příchodem jara stále ještě váhá a květy a první výhonky se hned tak rychle neobjeví. Zato v Městské knihovně Kunovice se toho naopak vyrojilo hodně a naši čtenáři si mohou vybrat z velkého množství knižních novinek. V historické sekci nalezneme především autorskou stálici Vlastimila Vondrušku, který vydává další historické romány: Dýka s hadem a Krev na kapradí. Věnuje se i problematice Přemyslovců v několikadílné obsáhlé sáze Přemyslovská epopej. První díl pojednává o Přemyslu Otakarovi I. a druhý o Václavovi I. Mezi románovými novinkami nalezneme i novou knížku od Martiny Formanové. Ke stávajícím knihám Skladatelka voňavého prádla a novince Snědla dětem sladkosti jsme doobjednali i tituly Trojdílné plavky a Nevěra po Americku. Z českých autorů v novinkách nalezneme i O. Walló Muž, který polykal vítr nebo T. Okamuru Umění vládnout. S. Brown pokračuje v psaní svého románu Texas! už třetí částí Odvážná Sage. N. Roberts vydává také novou knihu Druhá láska Rodina Stanislavských. I tentokrát mezi krimi romány najdeme švédskou detektivku K. Erikssona, M. Cole Bestie, J. Kellerman Oběti nebo bestseller J. Nesbo Spasitel. Nejen pro návštěvníky našeho přednáškového cyklu je určena kniha Silvie Reichert de Palacio Feng - Šuej. Tentokrát o Harmonii v zahradě. Knihy pro děti mají zastoupení např. v knize Horseland. Ta je už osmou knižní podobou úspěšného seriálu, tentokrát s názvem Hrozná pravda. Pro mládež vydává oblíbený autor T. Brezina další knihu z Klubu čarodějek Velká záchranná akce. Také Upíří deníky pokračují už svým dvanáctým dílem s názvem Fantom. L. J. Smith píše i o době, která se odehrává před Upířími deníky. Jde už o pátý díl Stefanových deníků. V komiksu Čtyřlístek ve filmu zavítáme do dob Rudolfa II. Tato kniha se stala i předlohou 3D filmu, který měl nedávno premiéru v českých kinech. Dalšími komiksovými zástupci jsou Garfield přibírá na váze první kniha sebraných spisů, Ultimate Spiderman a spol. 6. díl, či páté a šesté pokračování legendárního vynálezce Leonarda génius pro každou příležitost a Génius na cestách. Je vidět, že i na jaře bude v naší knihovně z čeho vybírat! Bc. Kateřina Bartošová, městská knihovna 4/2013 strana 9

10 strana 10 4/2013

11 Plnění programu rozvoje města Kunovice pro období 2010 až 2014 Text sázený kurzívou - splněno do konce roku 2011 Text sázený modrou kurzívou - splněno do konce roku 2012 DOPRAVA a) Iniciovat realizaci Bezpečnostně dopravního opatření na silnici I/55 je připraven projekt pro územní řízení, který do konce roku 2011 bude podán na stavební úřad. Jsou vyřízeny všechny smluvní vztahy s majiteli dotčených pozemků, územní řízení zahájeno. b) Dokončit a pokračovat v rekonstrukcích a opravách místních komunikací, pokračovat v budování chodníků a veřejných prostranství podle finanční náročnosti a možností rozpočtu města v jednotlivých letech; je nutno realizaci staveb upřesňovat. Vybudovány nové chodníky kolem Panského dvora, provedena rekonstrukce části chodníku Na Záhonech, dva chodníky na hřbitově, nové chodníky byly vybudovány v ul. Na Dolině a nové chodníky byly do konce roku 2011 vybudovány podél komunikace I/55 jednostranně v ul. Pekařská, Husitská a Novoveská. V roce 2012 vybudovány nové chodníky na druhé straně podél komunikace I/55 v ul. Pekařská a část ul. Husitské, dalších 150 m chodníků bylo vybudováno na hřbitově, nové chodníky v ul. V Grni. c) Výstavbu chodníků zařazovat jako stavby doplňkové nebo kombinované realizované v rámci projektu Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice dokončení prosinec V roce 2012 byla realizována část chodníků a zpevněných ploch před ZŠ Červená cesta. d) Vytvářet projektové dokumentace okružní komunikace v návaznosti na územní plán navrhnuto do změny územního plánu, na kterém se začalo v roce 2011 pracovat. Pokračuje příprava nového ÚP. e) Prosazovat přípravu Západního přivaděče města mezi silnicemi I/50 a I/55 podařilo se prosadit, že tato akce byla zahrnuta do Generelu dopravy Zlínského kraje s tím, že bude urychleně dopracován projekt. Opakovaně jednáno s generálním ředitelem Silnic a dálnic ČR v současné situaci navrženo řešit etapovitě v první fázi sjezd do průmyslové zóny Let, který by významně odlehčil centru města. f) Rozšířit plochu parkovacích míst ve městě 60 parkovacích míst u Panského dvora srpen 2011, v ulici Na Dolině září Jsou podepsány plánovací smlouvy, které řeší vybudování nových parkovací místa u kostela. g) Rekonstruovat autobusové zastávky v rámci projektu Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice rekonstruovány 3 autobusové zastávky podél komunikace I/55 a jedna na ul. Novoveská vznikla nová. Opravena zastávka na tř. Vítězství. h) Ve spolupráci s Uherským Hradištěm a Starým Městem rozvíjet a zkvalitňovat městskou hromadnou dopravu ve stávajícím počtu spojů při sociálně únosné výši jízdného z příspěvku města byl pořízen nový autobus a město přispívá na bezplatnou přepravu seniorů nad 75 let. Město se zapojilo do projektu Zlínského kraje KORIS Koncepce návazností linkové a městské hromadné dopravy. i) Spolupracovat s Aircraft Industries, a. s., a leteckými firmami při obnově letecké dopravy v Kunovicích prodány pozemky města v těsné blízkosti letiště na vybudování oplocení, které je nezbytnou podmínkou provozování veřejného letiště. Rozvíjí se individuální letecká doprava a AI, a.s., probíhá oplocení letiště. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ a) Podílet se na budování protipovodňových opatřeních na řece Olšavě projekt pro územní rozhodnutí dokončen 2011, smluvně ošetřeny všechny dotčené pozemky. Projekt byl předán Povodí Moravy, čekáme na vyjádření k dalšímu postupu. b) připravit projekt pro územní řízení hotovo c) realizovat výkupy pozemků podepsány smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvách budoucích o odkoupení pozemků d) usilovat o realizaci v nejbližším možném termínu v jednání. Jednání pokračují. e) usilovat o instalaci měřicího zařízení hladiny vody na řece Olšavě nad Kunovicemi v srpnu 2011 podána společná žádost obcí mikroregionu Dolní Poolšaví o dotaci z OPŽP (Operačního programu Životního prostředí), prioritní osa 1.3 Omezování rizika povodní, resp Zlepšení systému povodňové služby. Přislíbena dotace na tento projekt, je hotov projekt pro výběrové řízení na dodavatele. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ a) Podporovat rozvoj všech typů škol ve městě mateřské, základní, střední, ale i studia vyššího a vysokoškolského přímo v Kunovicích město podporuje MŠ a ZŠ přímo z rozpočtu, SŠ Letecké poskytnuta dotace na zahraniční zájezd, s vysokou školou spolupracujeme v rámci podnikatelského inkubátoru. S EPI, s. r. o., město spolupracuje v rámci projektu Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň, SŠ Letecká má zahájení i ukončení školního roku na Panském dvoře. b) Pokračovat v celkové rekonstrukci Základní školy Červená cesta přislíbena dotace, provedeno výběrové řízení na dodavatele, termín zahájení duben Ukončení akce Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice. Téměř stoleté budově se dostalo zateplení plochých střech a půdních prostorů, nových oken, dveří i fasády. Celkové náklady na realizaci dosáhly cca 11,5 mil. Kč. Z prostředků Fondu soudržnosti obdrželo město Kunovice podporu ve výši Kč a dále ze Státního fondu životního prostředí Kč. Celková předpokládaná výše poskytnuté finanční podpory činí Kč. Součástí stavebních prací byla také rekonstrukce střechy, jež nebyla součástí původního projektu, a náklady ve výši 3 mil. Kč byly hrazeny plně z rozpočtu města Kunovice. c) Na základě energetického auditu zateplit fasádu a provést výměnu oken v budově mateřské školy a rozšířit parkovací místa před mateřskou školou podána žádost o dotaci na zateplení. MŠ Kunovice byla v roce 2012 zařazena do seznamu podpořených projektů. d) Dokončit zateplení Základní školy U Pálenice, připravit projekt pro rekonstrukci sportoviště podána žádost o dotaci na zateplení. Projekt pro rekonstrukci sportoviště je zpracován a je podána žádost o dotaci na MŠMT. e) Rozvíjet a podporovat rozvoj soukromých středních škol a Evropského polytechnického institutu, vysoké školy ve městě prostory v Panském dvoře nabídnuty pro potřeby VŠ. Spolupráce v rámci projektu PIK i projektu Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. 4/2013 strana 11

12 Plnění programu rozvoje města Kunovice pro období 2010 až 2014 f) Podporovat Pobočku Základní umělecké školy v Kunovicích spolupráce a propagace ZUŠ při všech akcích města. Děti ze ZUŠ pravidelně vystupují na kulturních akcích města. PANSKÝ DVŮR a) Úspěšně dokončit projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr projekt úspěšně pokračuje. Ukončení projektu bylo prodlouženo do b) Opravit kulturně historickou památku v centru města dokončeno srpen Areál Panského dvora získal hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2011 Zlínského kraje. c) Podporovat začínající a inovativní firmy a vytvářet lepší podmínky zaměstnanosti zainkubováno 30 firem v Panském dvoře, které čerpají inkubační program. V průběhu roku došlo k několikeré výměně zainkubovaných firem poskytnutí podpory většímu počtu firem. Rozvíjí se spolupráce se studenty středních škol při přípravě podnikatelských záměrů a podpora začínajícím firmám s vypracováním podnikatelských záměrů, spolupráce PIKu i s firmami mimo podnikatelský inkubátor. e) Využít společných prostor, přednáškových a multifunkčních sálů i pro potřeby občanů slavnostní otevření všech prostor v Panském dvoře 18. září Byly zde realizovány koncerty, výstavy, přednášky, konference. Prostory byly využity k doprovodným programům při jízdě králů a dalším kulturně společenským akcím, využíváno také občany k oslavám, svatebním hostinám apod. f) Nabídnout nádvoří Panského dvora podnikatelům i veřejnosti proběhlo zde už několik akcí. Využíváno často pro kulturní a společenské akce, na nádvoří bude umístěn elektronický informační panel, který budou firmy využívat pro svoji reklamu a bude zde i prostor pro propagaci Panského dvora i města BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ a) Podporovat rozvoj bydlení a výstavbu rodinných domů v rámci schválených programů podpory bydlení podepsána plánovací smlouva s firmou UH Panorama o výstavbě RD Na Bělince. Je připravována plánovací smlouva o výstavbě rodinných domů v lokalitě Na Záhonech, prodloužení inženýrských sítí v lokalitě Na Zelničkách a připravují se další etapy směrem ke koupališti. b) Modernizovat postupně stávající bytový fond města opravy kotelen Na Záhonech. Byly provedeny drobné opravy balkonů Na Záhonech a oprava balkonu u startovacích bytů na domě č. p c) V souladu s územním plánem usilovat o budování inženýrských sítí v lokalitách, kde bude realizována bytová výstavba v lokalitě Na Zelničkách realizováno vedení NN, připravována projektová dokumentace. Realizace vedení NN v celé lokalitě V Hrabůvkách až po koupaliště. d) Pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení na základě zpracovaného záměru rekonstrukce veřejného osvětlení kolem Panského dvora, rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Husitská. Je zpracován projekt VO v ul. Na Rybníku, nové VO v ul. Letecká a Na Zahrádkách e) Rozšířit hřbitov, kultivovat zeleň na hřbitově, dokončit rekonstrukci chodníků na hřbitově a připravit realizaci smuteční síně zpracován projekt na rozšíření hřbitova, v srpnu 2011 podána opakovaně žádost o dotaci na ozelenění hřbitova, rekonstrukce dvou chodníků v říjnu Žádost o dotaci na ozelenění hřbitova byla zařazena do seznamu podporovaných projektů a bylo vydáno stavební povolení na rozšíření hřbitova. f) Dokončit revitalizaci celého areálu Panského dvora včetně přilehlých budov a prostor, vytvořit tak nové centrum města dokončeno v září Byly dokončeny parkové úpravy na přilehlých pozemcích. g) Podporou začínajících a inovativních firem zkvalitnit služby ve městě v září zahájena činnost Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr. V roce 2012 získal PIK v soutěži Podnikatelská investice roku 2012 v rámci celé republiky 3. místo. Součástí činnosti PIK je podpora studentů středních škol při přípravě podnikatelských záměrů, pomoc začínajícím firmám s vypracováním podnikatelských záměrů a spolupráce PIKu i s firmami mimo podnikatelský inkubátor. h) Připravit nové změny územního plánu v návaznosti na nové potřeby obyvatel a rozvoje města sesbírány všechny náměty, začíná se zpracovávat nový územní plán. Zpracovává se nový ÚP. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a) Pokračovat v budování klidových zón kolem mokřadu Na Zelničkách, lesopark a lokální biocentrum Stará Hora a Petříkovec zpracována studie odvodnění lokality Na Zelničkách, vybrán realizátor projektu Obnova krajinných struktur lokální biocentra Stará Hora II a Petříkovec Kunovice. Probíhá realizace projektu, dosud bylo vysazeno více než sazenic. b) Zvelebovat město další výsadbou zeleně, zefektivnit péči o čistotu ulic realizována nová výsadba na nádvoří Panského dvora a kolem budov. Bylo dokončeno ozelenění plochy za Panským dvorem a osazení stromy podél chodníku, výsadba podél chodníku na ul. Pekařské a části ul. Husitské. Bylo vypsáno výběrové řízení na úklid odpadkových košů. c) Rozšiřovat třídění, sběr a svoz komunálního odpadu v celém městě vybudováno nové místo pro kontejnery u Panského dvora. Na základě monitoringu sběrných míst došlo k reorganizaci systému úklidu a byl zpracován návrh na organizaci třídění, sběru a svozu odpadu. Byly podepsány nájemní smlouvy na umístění kontejneru na použité šatstvo, obuv apod. d) Zkvalitňovat služby sběrného dvora rozšířena otevírací doba. Z důvodu zastupitelnosti a rozšíření provozní doby zajišťují provoz 2 pracovníci. e) Budovat vodovody v závislosti na rozvoji výstavby rodinných domů v rámci plánovacích smluv byl zrealizován vodovod v lokalitě Na Bělince, v ul. Luční u hasičského hřiště a byl prodloužen vodovod v ul. Na Zelničkách. g) Rekonstruovat zastaralé kanalizační sítě Na Dolině, V Zátiší dokončeno v říjnu 2011 i v ul. V Grni a Na Zelničkách, Na Záhonech. Je připraven projekt na rekonstrukci kanalizace v ul. Pod Valy. h) Připravit budování nové kanalizace v zónách určených pro výstavbu rodinných domů Na základě plánovacích smluv jsou připraveny projekty kanalizace v lokalitě hasičského hřiště Na Bělince a v lokalitě Na Záhonech a v ul. U Štreky. KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY a) Podporovat lidové formy kultury s důrazem na uchování tradic a zvyků, využít kulturního dědictví našich předků k propagaci strana 12 4/2013

13 Plnění programu rozvoje města Kunovice pro období 2010 až 2014 města, ke zvýšení jeho prestiže a rozvoji cestovního ruchu Škola lidových tanců, Hody s právem Jízda králů byla zapsána na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, v roce 2012 se konala první jízda králů po zápisu úspěšná, velmi dobrá propagace. b) Využít kulturní a společenské zázemí Komunitního centra, Slovácké búdy, Slováckého sklepa, Památkového domku a multifunkčních prostor Panského dvora pro občany a návštěvníky města bohatý program při otevření Panského dvora, při Hodech s právem 2011, natáčení ČT v Panském dvoře pořadu Kvarteto a Kdyby ty muziky nebyly. Všechny uvedené objekty a prostory jsou využívány při doprovodných programech při jízdě králů, hodech s právem apod. c) Rozšiřovat nabídku služeb městské knihovny, zaměřit se na nové formy práce se čtenářem a zkvalitnit péči o knihovní fondy výstavy ZUŠ v knihovně, založen facebook knihovny. Vzrostl počet čtenářů, jsou zde pořádány besedy, výstavy i setkání knihovníků okresu Uh. Hradiště, spolupráce se seniory, propagace prostřednictvím záložek do knih. d) Pracovat na dobrých partnerských vztazích s městy Stará Turá a Pocheon a případně navázat nové partnerské vztahy s městy v dalších zemích Evropské unie spolupráce se Starou Turou pokračuje podle stanoveného kalendáře, Pocheon nedaří se navázat spojení. Prohlubujeme spolupráci se Starou Turou, společně jsme vytvořili projekt Na skok k súsedom, který byl podpořen v rámci Mikroprojektu ČR SR z prostředků EU jedná se především o výměnu spolků a sdružení. e) Pomoci založit občanské sdružení, které bude zastřešovat mladé lidi z Kunovic připravuje se. Zatím probíhají jednání. f) Podle možností rozpočtu města rekonstruovat hlediště v letním areálu na sokolském hřišti Byl zpracován projekt Areál Jízdy králů Kunovice a podána žádost o dotaci do ROP nebyla úspěšná. g) Spolupracovat s farností, podporovat činnost církevních organizací spolupráce i finanční podpora farnosti je na dobré úrovni. Město poskytlo finanční příspěvek na restaurování obrazu císaře Josefa II. Obraz je zapůjčen městu do klenbového sálu na Panském dvoře. h) Spolupracovat se sdělovacími prostředky pravidelná spolupráce prostřednictvím šéfredaktora Kunovjanu. Na základě smlouvy o spolupráci Zdeněk Kučera připravuje tiskové zprávy a rozesílá je do všech sdělovacích prostředků. i) Kultivovat městský zpravodaj Kunovjan nové obsazení redakční rady, změněná grafická úprava každá druhá strana je dvoubarevná, jiné grafické zpracování první strany. Kultivace stále probíhá, usilujeme o zapojení více subjektů z různých sfér života města do tvorby příspěvků. j) Rozšířit místní rozhlas do městských částí, které doposud nejsou pokryty rozhlasovým signálem, zaměřit se na bezdrátovou formu. podána žádost z OPŽP (Operačního programu Životního prostředí), prioritní osa 1.3 Omezování rizika povodní, resp Zlepšení systému povodňové služby, která toto řeší. Je přislíbena dotace, řešíme realizaci projektu a je zpracován projekt pro výběrové řízení na dodavatele. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST a) Podporovat domácí tělovýchovné a sportovní oddíly a spolky dle stanovených pravidel a dotací zahrnutých do rozpočtu města 2x ročně dotace pololetně, 1x ročně příspěvek na činnost. Příspěvky na činnost z důvodu změny zákona o loteriích navýšeny, všechny spolky dostaly podporu z dotace, která byla městu poskytnuta za 1. místo v soutěži Obec přátelská rodině. b) Podle možností čerpání dotací z dotačních programů usilovat o získání dotací na zateplení fasády, opravu střechy a výměnu oken ve sportovní hale zpracován energetický audit. V současné době hledáme vhodný dotační titul. c) Řádně spravovat nové hrací plochy a rekonstruovat zbývající veřejná hřiště nové hrací plochy jsou spravovány, rekonstrukce se připravuje. Probíhá pravidelná údržba a odstraňování následků vandalismu, byl poskytnut příspěvek tenisovému klubu na opravu dětského hřiště, z dotace bylo zakoupeno 6 venkovních fitness prvků pro mládež a dospělé. d) Ve spolupráci s Uherským Hradištěm vybudovat II. etapu cyklostezky a stezku pro kolečkové brusle v Kunovském lese připraven projekt. Uh. Hradiště získalo dotaci na cyklostezku a požádalo o příspěvek na její realizaci město Kunovice. e) Vytvořit zázemí klubovny pro spolkovou a zájmovou činnost nová klubovna poskytnuta Radioklubu ve sportovní hale. Spolky využívají ke své schůzovní činnosti i Komunitní centrum. f) Zvelebovat a efektivně využívat tenisový areál, koupaliště a Letní areál v návaznosti na možnosti rozpočtu města tenisový areál pojmenován podle Jiřího Vařechy, zakoupeny sítě proti míčům z florbalového hřiště. Na koupališti probíhá úprava prostoru u dětského brouzdaliště. g) Spolupracovat s SDH a vytvářet podmínky pro jeho činnost finančně podporováno. Byl zpracován projekt pro nové hasičské hřiště u školy U Pálenice včetně moderního zázemí. PROPAGACE MĚSTA, CESTOVNÍ RUCH a) Pokračovat v propagaci města na veřejnosti a zlepšit informovanost domácích i zahraničních návštěvníků našeho města prezentace na veletrhu cestovního ruchu Region tour 2011, modernizovány webové stránky, na stránkách zřízena TV Kuna, vydány dvě publikace o historii Panského dvora. Prezentace na veletrhu cestovního ruchu Region tour 2012, vytvořeny nové propagační materiály města, na Panském dvoře se připravuje umístění elektronického informačního panelu, kde budou k dispozici mimo jiné též informace pro turisty. b) Ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy propagovat město a účastnit se domácích a zahraničních veletrhů cestovního ruchu prezentace na veletrhu cestovního ruchu Region tour 2011, Slovakiatour 2011 a další zahr. veletrhy. Prezentace na veletrhu cestovního ruchu Region tour 2012, Slovakiatour 2012 a dalších zahraničních veletrzích prostřednictvím regionu Slovácko. c) Aktivně usilovat o rozvoj Mikroregionu Dolní Poolšaví, podílet se na práci Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a sdružení obcí Hyjé koně Zlínského kraje Mikroregion společný projekt Zlepšení systému povodňové služby, společná prezentace na veletrzích, podpora vydání Slovníku Dolního Poolšaví, prostřednictvím 4/2013 strana 13

14 Plnění programu rozvoje města Kunovice pro období 2010 až 2014 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu řešeno úvaziště na řece Olšavě. Prezentace mikroregionu Dolní Poolšaví na Slavnostech vína 2012 na zahajovacím pořadu vytvořeno DVD k prezentaci mikroregionu, podpora knihy Jiřího Jilíka Olšava ví svoje, vstup Kunovic do MAS Ostrožsko a Horňácko. d) Průběžně aktualizovat a zdokonalovat www stránky města Kunovice aktualizováno v srpnu 2011, nová služba TV Kuna možnost umístění DVD záznamu z akcí města i organizací. Aktualizace probíhá průběžně a administraci provádí tajemnice MěÚ, aktuality doplňuje Kristýna Juřičková a dále s nimi spolupracuje Michal Gerža. e) Dobudovat informační a orientační systém v ulicích města doplněno značení Městské knihovny, Komunitního centra a Slovácké búdy. Informační systém je průběžně aktualizován a doplňován. f) Vydat jednu publikaci, nové propagační materiály a pohlednice město podpořilo vydání Slovníku nářečí Dolního Poolšaví, připravujeme pohlednice Panského dvora. Byly vydány nové propagační materiály města, propagační DVD jízdy králů, vytvořeno DVD Dolní Poolšaví, město podpořilo vydání knihy Jiřího Jilíka Olšava ví svoje. g) Rozšířit a kultivovat plakátovací plochy nová plakátovací plocha u Panského dvora, nové plakátovací plochy u autobusových zastávek. Byly aktualizovány smlouvy s výlepovou agenturou BEL na rozšíření plakátovacích ploch. h) Nabídnout nové způsoby informování obyvatel TV Kuna na webových stránkách. Hlášení městského rozhlasu posíláme zájemcům na ové adresy. ch) Zkvalitnit nabídku služeb Městského informační centra v Městském informačním centru se rezervují nájmy ve Slovácké búdě, Slováckém sklepě, ve sportovní hale, ale i na Pálenici. MIC na základě smlouvy úzce spolupracuje s agenturou Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI a) Vytvořit podpůrný fond pro potřebné osoby a rodiče s dětmi v tíživé situaci podporováno konto Vanesska. Proběhla tradiční Vánoční sbírka pro Bělinku, 1x ročně poskytovány příspěvky tělesně postiženým občanům. b) Podporovat občany sociálně potřebné, staré a nemocné jednou ročně vyplácena podpora těmto občanům c) Poskytovat příspěvek při narození dítěte příspěvek ve výši Kč d) Věnovat péči důchodcům a podporovat jejich klub bezplatné využívání Komunitního centra a zvýhodněný nájem sportovní haly a poskytování příspěvků. Podpora jejich aktivit z dotace, která byla městu poskytnuta na základě vítězství v soutěži Obec přátelská rodině. e) Podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v Podnikatelském inkubátoru Kunovice přijat správce a účetní. V podnikatelském inkubátoru je zaměstnáno 55 lidí Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o., získal dotaci na projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň v rámci projektu je zaměstnáno 5 zaměstnanců na DOPČ. f) Napomáhat rozvoji služeb ve městě s cílem zlepšit jeho infrastrukturu a vytvářet nová pracovní místa nová restaurace na Panském dvoře, zainkubované firmy nabízejí další služby. Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o., získal dotaci na projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň v rámci tohoto projektu motivujeme zaměstnavatele k zaměstnávání zaměstnanců i zaměstnankyň především na rodičovské dovolené. g) Napomáhat vzájemné komunikaci mezi jednotlivými subjekty v oblasti zaměstnanosti, společně řešit problémy ve vztahu k politice zaměstnanosti ve městě organizování setkání podnikatelů, organizování školení v podnikatelském inkubátoru. Prostřednictvím společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o., v rámci projektu Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň a dále prostřednictvím přednášek, školení apod., které v PIKu probíhají. h) Ve spolupráci se Zlínským krajem rozšířit Domov pro seniory čtyři místa pro seniory byly budovány v Domově pro osoby se zdravotním postižením a domově pro seniory na ul. Cihlářské. Zatím se daří tento statut udržet a místa obsadit. i) Ve spolupráci s Charitou se snažit vybudovat denní stacionář v DPS připravujeme. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA a) Zajišťovat náležitou vybavenost zásahové jednotky JPO II opětovně jsme žádali o dotaci na vybavení JPO II Zlínský kraj poskytnuto jen částečně. b) Zefektivnit činnost strážníků městské policie byl nastaven systém práce MěPO, který vede k efektivitě. c) Využívat stávající kamerový systém a podle potřeb občanů města jej rozšiřovat kamerový systém rozšířen na Panském dvoře. Kamerový systém na ZŠ U Pálenice. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY a) Zvýšit úroveň služeb obyvatelstvu v rámci městského úřadu stavební úřad nabízí novou službu stavebníkům při vyřizování stavebních povolení žádost přes internet. b) Propojit úřad s jinými organizacemi a institucemi a zrychlit tak vyřizování agend stavební úřad nabízí propojení jednotlivých úřadů. c) Postupně inovovat informační a komunikační technologie na městském úřadě pro zkvalitnění práce zaměstnanců úřadu, na základě toho pak poskytovat kvalitnější a rychlejší služby občanům informační systém Radnice Vera nabízí stále nové moduly, které přispívají ke zkvalitnění práce úřadu, implementace Základních registrů do používání, rozšíření IS Misys. d) Modernizovat budovu městského úřadu, usilovat o její bezbariérovost v roce 2012 proběhla oprava fasády na budově MěÚ, oprava komínů i štítu a jejich oplechování. Vypracovala: Mgr. Ivana Majíčková strana 14 4/2013

15 Učitelka jak má být! Růžena Hlůšková učí deset roků. Má pro mnohé žáky současné i bývalé děsivou - aprobaci chemie-biologie. Svými žáky je evidentně ctěna i respektována a mají ji natolik rádi, že ji přihlásili do soutěže Zlatý Ámos. Spolu se svými žáky neboť soutěž je koncipovaná tak, že žáci svého učitele nejen přihlašují, ale také jej obhajují před porotou zvítězila v krajském kole, postoupila do celostátního semifinále a odtud do finálového kola mezi posledních šest soutěžících. Uchazečů o titul bylo na začátku kolem sedmdesáti. Dva dny před odjezdem na pražské finále jsme se na chvilku sešli ke krátkému rozhovoru. Jaký to je pocit, když děti svou učitelku přihlásí do podobné soutěže? Jedním slovem krásný. Fakt krásný a každému bych ho přála zažít. Vy prý ale nejste učitelkou, která je ke svým žákům hodná a leccos jim u ní projde Učím tak, jak si myslím, že je to nejlepší. Nezáleží na tom jaký předmět učitel učí, ale jako ho žákům dokáže přiblížit. Když dokáže udělat svůj předmět zajímavým, tak to děti chytne. Svoji roli samozřejmě hrají osobní vlastnosti učitele. Dnešní děti dokážou ocenit, když je jejich učitel aktivní, třeba i přísný, ale kamarádský. Pak ho berou. Jsem přesvědčená, že děti ve skutečnosti moc nemusí slabé učitele bez autority, se kterými by třeba mohly kývat, jak se jim bude chtít. Rozhodně jsem ale nedělala nic proto, abych byla svými žáky kamkoliv přihlášena. Jak vyučující přijde k nominaci do soutěže? Nevím jak kde, ale u nás proběhlo školní kolo. Všechno bylo v žákovské režii, my učitelé jsme do toho vůbec nezasahovali. Žáci dávali své hlasy do nějaké schránky a nejvíc hlasů jsem prý dostala já. Organizátoři šli za mnou, jestli nominaci přijmu. Když jsem viděla, kolik práce už tomu věnovali nastudovat podmínky soutěže, zorganizovat školní hlasování, vytvořit mou charakteristiku, popsat jednu příhodu se mnou, sesbírat sto podpisů taková nabídka se těžko odmítá. Klíčovou postavou celého dění je Radek Blahuš z 9.A. režíruje scénky, všechno připravuje, dalšími jsou Martin Jurča a Eliška Martincová z 8. třídy. Když už nemůžeme vyjmenovat všechny aktéry, tak aspoň tyhle tři. Už máte před finálovým kláním trému? Trošičku už se začíná projevovat. Přece jen se na něj musím připravit minutové představení školy, žáků i mé osoby, pětiminutovou scénku vtipnou! která zaujme porotu i diváky a ještě dva úkoly, které jsou zatím tajné. K tomu běžné vyučování ve škole, spojené navíc s návštěvou delegací ze zahraničí, jež jsou u nás na návštěvě v rámci projektu na podporu komunikace. Doma mám tříletého syna je to super! Jak celou záležitost prožívají vaši žáci? Jsou výborní. Dneska se sami domluvili s kolegyní, která učí 4/2013 KUNOVJAN výtvarnou výchovu a v rámci hodiny si chystali transparenty. Když jsem jim řekla, že nějak nevychází čas na nácvik, sami navrhli jako náhradní termín sobotu odpoledne. Nemůžu tvrdit, že bych na tím termínem jásala, ale strávili jsme ve škole celé sobotní odpoledne. Ve Zlíně jsme naživo předváděli chemický pokus, natáčeli na video výjezd naší hasičské zásahové jednotky já jsem mimo jiné v Ostrožské Nové Vsi jednatelkou hasičského sboru a členkou zásahové jednotky SDH, skládali básničky jako doprovod fakt jsou skvělí. Na finále jsme si připravili příběh o naší škole, v němž budou všechna slova začínat písmenem P malá inspirace Janem Werichem, kromě toho budeme předvádět pohádku O Šípkové Růžence trochu jinak. Myslíte že je náhoda, že v jednom učitelském sboru se najdou dvě učitelky, které jejich žáci přihlásí do soutěže Zlatý Ámos a že škola kráčí od jednoho úspěchu ke druhému? Nevím, asi to bude šťastnou rukou minulého i současného ředitele školy při vybírání členů pedagogického sboru. V každém případě mám pocit, že mezi námi není nikdo, kdo by nechtěl pracovat na sto procent. Náš pan ředitel je náročný, pamatuji si, že stejně náročný byl i na své studenty na gymnáziu, ale já pod ním pracuji ráda. Je dnešní kantořina náročnějším povoláním, než jste si kdysi představovala? Nevím, samotná kantořina asi ne, ale věci kolem. Spousta papírování, vyplňování výkazů a formulářů Nechce je po nás přímo ředitel, ten má v tomto případě roli prostředníka mezi námi a nadřízenými složkami. Někdy mám dojem, že není až tak důležité jak učíme, ale zda mám všechny formuláře správně a včas vyplněné. Co vám účast v soutěži kromě radosti, samozřejmě dala? Poznala jsem mnohem víc své žáky. Dosud jsem je znala jako své žáky, takovou tou optikou učitelky. Teď jsem je poznala mnohem víc jako osobnosti a v některých případech jsem byla moc příjemně překvapená. Zajímavý byl i kontakt s kolegy z jiných škol, se kterými bych se jinak asi nikdy nepoznala, každá podobná výměna zkušeností je užitečná. Při samotné soutěži jsme nebyli ani tak soupeři jako spíš kolegové. Možná v tom sehrálo svou roli to, že nikdo ze soutěžících neviděl soutěžní vystoupení ostatních. No a navíc zažiju čtyřdenní pobyt v Praze kdy se mi něco takového povedlo?, čtyři dny budu se svým manželem to už se nám také dlouho nestalo. Celostátní finále soutěže Zlatý Ámos se konalo v pátek 22. března. Učitelka kunovické Základní školy U Pálenice Růžena Hlůšková v něm zvítězila a získala titul Zlatý Ámos. V podstatě však zvítězila již ve chvíli, kdy se její žáci rozhodli, že ona je nejlepší učitelkou a oni sami o tom chtějí přesvědčit celou republiku. Některé věci se nedají spočítat, změřit, zvážit, ani koupit. Naštěstí. zdk strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce března 2013 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 97 let Jaroslav Sukup 93 let Marie Šáchová 92 let Rudolf Arnošt 80 let Anna Šilerová Františka Píšťková Marie Habartová Františka Mikovičová Výročí sňatku 75 let Josef Hanáček Antonín Mořický Marie Peprníčková 70 let Josef Lučný Stanislav Dobiáš Josef Hanus Jiří Prax Marie Swatzinová František Mikulec V měsíci březnu oslavili 55 let společného života manželé Františka (rozená Tobolová) a František Bečicovi. V měsíci dubnu oslaví 50 let společného života manželé Alena (rozená Trubáková) a Antonín Škráškovi. V měsíci dubnu oslaví 55 let společného života manželé Marie (rozená Škrášková) a František Habartovi. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Úmrtí V průběhu měsíce února letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Antonín Martinka František Šácha Františka Růčková Bohuslav Bartošík Jiří Sokol Výroční schůze a setkání ve Staré Turé Přivítali jsme nový rok 2013 a to znamená, že nadešel čas výroční schůze důchodců, která se letos konala 22. února. Ani v tomto roce jsme neporušili tradici a v kunovické sportovní hale sešli jsme se v hojném počtu. Poté, co všechny přítomné přivítal předseda naší ZO STP Jaroslav Hanák, ujala se slova starostka města Ivana Majíčková. Hned v úvodu chytla všechny za srdce přednesem básně, kterou napsala jedna starší, dlouhodobě nemocná paní. Několik slov přidal i místotarosta Pavel Vardan. Po dojímavém úvodu přišlo na řadu zhodnocení loňského roku i s jeho finančním zhodnocením, a také seznámení členů s programem pro rok letošní. Dalším bodem byla volba nových členů za ty, kteří odcházejí doufám, že ke spokojenosti všech. Nezapomnělo se samozřejmě ani na jubilanty, kterým popřála paní Černá a také Tetičky svým zpěvem, který se linul halou až do večerních hodin. Za doprovodu hudby pana Koutníka se nejen zpívalo, ale i tančilo a o zábavu a občerstvení bylo postaráno. Už na schůzi se projevilo naše nadšení z nadcházejícího Setkání seniorů ve Staré Turé. Pravidelně se koná v březnu a na Kateřinu přijíždějí naši slovenští přátelé k nám, do Kunovic. Díky těmto setkáním nedošlo jen k partnerství obou měst, ale také k navázání mnoha přátelství mezi členy obou klubů. Letos se tedy setkání ve Staré Turé konalo druhou březnovou sobotu. Spolu s námi byli přítomní i zástupci města Kunovice starostka Ivana Majíčková a místostarosta Pavel Vardan. Hned v úvodu nás srdečně přivítal primátor Staré Turé Ján Kišš Město Kunovice a hodová chasa Vás srdečně zvou na Májovou zábavu s volbou stárků 30. dubna 2013 ve hod. malé pódium v Letním areálu večerem provází CM Lintava a jeho zástupkyně Soňa Krištofíková. Poté následoval bohatý program čítající přednes básní v podání předsedkyně Jednoty důchodců Ing. Evou Tomisovou, Olgou Pugáčovou a žačkami místní základní školy. Ty uvedly také vtipnou povídku, která všem vyloudila úsměv na tvářích. Nakonec se představily děti ze souboru Malý Turanček, které zahřály u srdce nádhernou cimbálovou muzikou. Po milém přivítání se vytvořily skupinky přátel a besedování, vítání a předávání pozorností mezi našimi a Staroturčanmi nebralo konce. Když náš předseda zavelel k odjezdu, nikomu se ještě domů nechtělo. Odjížděli jsme od milých přátel s příslibem setkání v listopadu v Kunovicích. Marie Čierníková strana 16 4/2013

17 Centrum pro matky s dětmi Beruška KUNOVJAN Co se dělo v Berušce V úterý 19. března proběhla v našem centru neformální beseda NEJLEPŠÍ JSOU MATKY OD DĚTÍ aneb Budování sebevědomí skrze mateřství. Byla určena rodičům, kteří mají ještě úplně malé děti a na návrat na trh práce se zatím nechystají, ale také těm, kteří vzhledem k věku dětí řeší praktické otázky spojené se svou zaměstnaností. Celá akce měla velmi příjemnou atmosféru a věříme, že byla pro rodiče velkým přínosem. V sobotu 23. března proběhl ve sportovní hale Ples dětí a ani letos zde nechyběla naše Beruška s informačními materiály o našem centru a sladkostmi pro děti. Ve čtvrtek 28. a sobotu 30. března proběhlo v našem centru Velikonoční tvoření. Pro děti byl připraven bohatý program v podobě malování velikonočních vajíček a tvoření velikonočních dekorací, které si děti samozřejmě odnesly domů. Atmosféra celé akce byla velmi příjemná a určitě ji v příštím roce zase zopakujeme. Beruška zve: na besedu s ředitelkou MŠ nazvanou Povídání o dětech, která se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna v době od 9:00 do 11:00 hodin v prostorách Centra pro maminky s dětmi Beruška. na Tvořeníčko (pro děti od 2 let), které se uskuteční v prostorách našeho centra ve čtvrtek 4., 18. a 25. dubna v době od 9:00 do 10:00 hodin. Zveme všechny, kdo rádi tvoří. Beruška informuje o nově otevřeném kurzu Háčkování (pro dospělé či seniory), který probíhá v prostorách našeho centra každé pondělí od do hod. o pokračování kurzů Angličtiny pro začátečníky i mírně pokročilé, a to: - dospělí (každý čtvrtek hod) v Komunitním centru, Centrum pro matky s dětmi Beruška, Panská 24, Kunovice. V případě zájmu je možné se přihlásit na tel Stále přibíráme!!! Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách místním rozhlasem a nově také na facebooku či na tel.: Pokud by vám termín akcí nevyhovoval, můžete k nám do herny přijít každý všední den od pondělí do pátku vždy od 8.30 do hod. Věra Huspeninová, odpovědná vedoucí Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím telefonu: , nebo Městské informační centrum nabízí předprodej vstupenek na kulturní akce v regionu: :00 CITRON Kunovice, sportovní hala 250 Kč :00 JAREK NOHAVICA Buchlovice, zámecký amfiteátr 350Kč :30 HORKÝŽE SLÍŽE Kunovice, sportovní hala 270 Kč :00 MÍŠA RŮŽIČKOVÁ Buchlovice, zámecký amfiteátr 100Kč :00 ROCKOVÝ FESTIVAL BÍLÁ HLÍNA Slušovice, letiště 599 Kč :00 PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND Buchlovice, zámecký amfiteátr 270Kč :00 NAZARETH Buchlovice, zámecký amfiteátr 590Kč :00 PRAŽSKÝ VÝBĚR Buchlovice, zámecký amfiteátr 390Kč :00 KRYŠTOF Buchlovice, zámecký amfiteátr 350Kč :00 ALPHAVILLE Buchlovice, zámecký amfiteátr 590Kč 4/2013 strana 17

18 Haló, tady Bělinka! Kde jsi jaro kde? Byť jsme se právě v okamžiku, kdy píšu tyto řádky, přehoupli do druhé poloviny měsíce, jehož název je odvozen od rašení bříz a březosti zvířat, na opravdové jaro to zatím vůbec nevypadá. Venku duje vichr jako na skutečné Sibiři, teplota se ani v poledne nevyšplhá do kladných hodnot. Ještě, že se alespoň bohatá sněhová nadílka, kterou nám slibovali meteorologové, přesunula více na východ, na Slovensko a Maďarsko. Je mi líto dělníků, kteří v tomto nečase odkrývají před nedávnem položenou vodovodní přípojku k naší nové přístavbě a pátrají, kudy nám do země uniká poměrně značné množství vody. Snad se jim problém podaří co nejdříve odstranit. Věříme, že počasí už brzo nabere směr skutečné jaro. Myslím, že letošní dlouhé zimy, provázené značnými výkyvy povětrnostních podmínek, jsme si už užili dost a dost. Jako by se to podepsalo i pod činností v našem Domově. Zatím se stále spíše zotavujeme po dlouhotrvající chřipkové epidemii a vyhlížíme přívětivé jarní dny. To ovšem neznamená, že se ještě oddáváme zimnímu spánku. Hned začátkem března jsme navštívili základní školu U Pálenice. Bylo to již druhé setkání v rámci dalšího z projektů školy s názvem Extra třída. S osmáky paní učitelky Kubenové si naše děcka zkusila zahrát florbal, volejbal a ringo. Navštívila také kmenovou učebnu osmáků, kde si společně popovídali a také se trošku občerstvili. Už teď se těší na další setkání s názvem Předvelikonoční tvoření. Vše by pak mělo vyvrcholit ve druhé polovině května společným celodenním výletem do Lednice, slavnostním předáním alba a zhodnocením spolupráce všech zúčastněných. Přivítali jsme u nás i členy loutkoherecké skupiny TJ Sokol Uherské Hradiště. Přijeli k nám s pohádkou Kouzelné bačkůrky, která se našim dětem i kamarádům ze ZŠ a MŠ speciální z Uherského Hradiště moc líbila. Věříme, že podobné setkání, které připravila a zorganizovala paní učitelka Černá, nebylo poslední. Šestice našich klientů pak navštívila poutní místo Velehrad. Zúčastnila se Arcidiecézního setkání mládeže. Přepravu i doprovod zajistili dobrovolníci z Maltézské pomoci v Uherském Hradišti. Za což jim moc děkujeme a doufáme, že započatá a smluvně stvrzená spolupráce se bude dál úspěšně rozvíjet. Momentálně se také usilovně připravujeme na naši prezentaci při příležitosti Dne země, který se již tradičně uskuteční v areálu společnosti REC Group ve Starém Městě, letos to bude 19. a 20.dubna. Budeme zde mít stánek s výrobky a také ukážeme něco z činností v našich terapeutických dílnách. Rovněž, po dohodě s organizátory, vyrobíme drobné upomínkové předměty s ekologickou tématikou, které budou propagovat v průběhu akce naše zařízení a snad se podaří připravit i něco dalšího, třeba dražba. Takže i když to opravdové jaro je zatím ještě za dveřmi, opravdu už nespíme. S přáním hezkých dnů všechny zdraví Pavel Hašek strana 18 4/2013

19 Kunovický odchovanec v juniorské lize Devatenáctiletý fotbalový brankář Jiří Krček patřící k odchovancům kunovického fotbalu je již několik let hráčem 1. FK Příbram, kde se stal součástí týmu hrajícího juniorskou ligu, což je soutěž organizovaná Fotbalovou asociací České republiky, které se účastní celkem 18 klubů (16 zástupců nejvyšší soutěže + 2 týmy z 2. ligy). Jejím smyslem její existence je dát prostor mladým hráčům a usnadnit jim tak přechod do A týmů svých klubů. Mladý gólman z Kunovic odchytal za tým Příbrami většinu podzimních utkání, v 17 utkáních nastoupil v základní sestavě a v soutěži již pětkrát udržel čisté konto. V říjnovém utkání s týmem Dukly Praha byl vyhlášen hráčem utkání. Právě on totiž podržel domácí tým při tlaku hostující Dukly v závěrečných minutách prvního poločasu a právem si vychytal nulu. Tím, že odrazil tlak Dukly si mohli domácí v klidu v kabině rozebrat svoje chyby, načerpat energii a v úvodu druhého poločasu klíčově KUNOVJAN udeřit a získat na domácím trávníku tři body. Vstup do jarní části soutěže se Jirkovi také vydařil. V prvním jarním utkání s juniorským týmem Sparty napomohl svému mužstvu vynikajícím výkonem k vítězství na půdě Sparty 3:0, když dokázal chytit několik vyložených šancí soupeře. Stal se hrdinou zápasu a po právu byl opět vyhlášen hráčem utkání. Jeho výkon natolik zaujal, že byl posléze jako první brankář v historii soutěže vyhlášen hráčem kola. Nadějného brankáře Jiřího Krčka by mohli příznivci fotbalu vidět v akci již v pondělí 8. dubna, kdy bude hrát příbramská juniorka odvetné jarní utkání s týmem 1. FC Slovácko na kunovické Bělince, kde mladí hradištští fotbalisté hrají svá utkání. V podzimním utkání zvítězila na domácím hřišti Příbram 6:2. Brankář Krček se tedy vrací na místa, kde před lety dělal první fotbalové krůčky. Hodně štěstí! red Město Kunovice ve spolupráci s TJ Sokol pořádá Slet čarodějnic úterý 30. dubna hod SLET MALÝCH ČARODĚJNIC na náměstí pod lípou - společný průvod do letního areálu s čarodějnicemi ze souboru Babinec - pobočky ZUŠ v Kunovicích - hry, soutěže, tanec a zábava s moderátory Rádia KISS PUBLIKUM Bárou Majíčkovou a Vlasťou Macíkem - volba Miss malá čarodějnice - vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kunovice - vystoupení skupin břišních tanců Kalila a Zafirah hod SLET VELKÝCH ČARODĚJNIC v Letním areálu - diskotéka s moderátory rádia KISS PUBLIKUM Bárou Majíčkovou a Vlasťou Macíkem - vystoupení skupiny Lakšmí Dance - vystoupení skupiny břišních tanců Kaliyon - volba Miss čarodějnice MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO KISS PUBLIKUM VSTUPNÉ: dospělí 80 Kč, děti 30 Kč, masky zdarma 4/2013 strana 19

20 Malé házenkářky si ověřovaly formu Třídenního házenkářského turnaje mladších žaček s názvem Jarní cena města Otrokovice, který se konal ve dnech března, se zúčastnily také mladé Kunovjanky. Mezi dvanácti týmy se příliš neprosadily a z Otrokovic si odvezly celkové 9. místo, když ve skupině skončily páté a v závěrečném zápasu o konečné umístění porazily Havlíčkův Brod. Výsledky: Kunovice Slavoj Žirovnice 10:8, Kunovice Otrokovice 5:9, Kunovice Vršovice Praha 13:14, Kunovice Slavia Praha 3:14, Kunovice Veselí nad Moravou 14:9, Kunovice Havlíčkův Brod 10:7 Novinky ve sportovní hale Přestože stavební stav sportovní haly v Kunovicích není zrovna nejlepší, je to pořád velmi významný a nenahraditelný objekt pro sportovní a kulturní vyžití především občanů Kunovic. Proto péčí radnice bylo v rámci zkvalitňování v březnu 2013 zabezpečeno alespoň vymalování vlastní haly a hlavně pořízení nového ukazatele skóre v hodnotě přes 60 tisíc Kč. Ve spolupráci radnice s firmou HIMAREX je vyvíjena snaha o obnovení dalšího nouzového východu ze sportovní haly, čímž by bylo možné již od dubna 2013 pořádat ve sportovní hale akce RC modeláři v Kunovicích dělají krůčky vpřed Kunovickým RC modelářům LMK Blaník (letecko modelářský klub) se v minulém roce 2012 konečně podařilo prolomit milník dějin místní RC modelařiny a získat svůj vlastní prostor pro svou činnost v prostoru biokoridoru v trati Těšovi. Mezinárodní letiště v Kunovicích, na kterém v minulosti fungovali se totiž zavíralo tak často, až se zde naše činnost téměř nedala provozovat, padlo rozhodnutí o vlastním prostoru. Díky vstřícnému postoji agronoma družstva Nový Dvůr pana Lubomíra Piňose, který nám bez váhání nový prostor vytýčil, ale i radnice v Kunovicích. Zvláštní poděkování též patří sponzorům, Kovokon s.r.o. a EMSIKO s.r.o. bez jejichž finanční pomoci nemohl být prostor vytvořen. Stinné stránky se klubu Blaník téže nevyhnuly. Na podzimní členské schůzi došlo k odvolání předsedy klubu Josefa Habarty z Míkovic, který nechtěl členům klubu po celý rok 2012 předložit výsledky hospodaření, ani žádné provozní dokumenty, až vzniklo podezření z nekalé činnosti. Proto byl Sestava: Brankářky: Kotačková T., Červenáková Fleková 6, Tvrdoňová Dominika 1, Opravilová S. 29, Palčíková N. 25, Sitzianová S. 3, Tvrdoňová Daniela 1, Volasová V. 1, Měsíčková A. shk s kapacitou osob cca o 200 vyšší, než je ta stávající. Významnou změnou jistě bude i plánovaná výměna osob ve funkcích správců sportovní haly. Současné dva pracovní poměry pro důchodce budou postupně v průběhu 2. čtvrtletí 2013 přeměněny v rámci vytváření pracovních míst pro mladší osoby na jeden pracovní poměr s plným úvazkem a druhý pracovní poměr se zkráceným úvazkem. Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí z funkce odvolán a byla zvolena nová rada klubu a nový předseda. Bohužel zhrzený muž odvolání neunesl. Nechce být řadovým členem, pouze předsedou, a tak si založil klub nový s naprosto totožným názvem LMK Blaník Uherské Hradiště. Nadále způsobuje zavádějící obraz Blaníku z Kunovic. Náš modelářský klub má zbrusu nové webové stránky (www. lmkblanik.cz), který vytvořil člen klubu Adam Mléčka. Jsou na něm prezentovány veškeré aktuální informace a hlavně snímky a videa z našeho létání, takže se můžete kdokoliv pokochat. V budoucnu se budeme snažit o co nejlepší zvelebení našeho prostoru k létání s RC modely, hlavně k vypěstování kvalitního trávníku, snad k nám bude příroda nakloněna více, než minulý rok a dopřeje nám dostatek vláhy. V budoucnu bychom také chtěli uspořádat jak nějaké letecké soutěžení, tak přehlídku pro veřejnost, tedy akce, které se v Kunovicích nekonaly již celé roky. Josef Grombíř, předseda LMK Blaník strana 20 4/2013

21 4/2013 KUNOVJAN Po třech porážkách konečně výhra Začátek jarní části házenkářské 1. ligy vypadal pro házenkářky SHK Kunovice dost slibně, když v prvním utkání smetly na Vysočině z palubovky tým Havlíčkova Brodu 14:29- Pak přišla trochu překvapivá prohra v domácí hale s béčkem DHC Slavie Praha. Bohužel nebyla poslední. Jiskra Otrokovice - SHK Kunovice 23:17 (12:11) Poslední únorovou neděli se příznivci házené v Otrokovicích mohli těšit na zajímavý zápas. Oba týmy měly před utkáním shodně bodů, Kunovjanky na podzim prohrály o dvě branky a měly tedy soupeřkám co oplácet. Domácí hráčky však byly v první půli jasně lepším týmem, mimo jiné také díky technickým chybám soupeřek, po nichž následovaly rychlé brejky. Přesto Kunovjanky v první půli držely se soupeřkami krok. Po přestávce ještě zlepšily svou hru, ale nedostatečná vlastní obrana spolu se zvýšenou agresivitou hráček Otrokovic nemohly vývoj utkání zvrátit. Přičteme-li k rekapitulaci ještě ne zcela šťastné výroky rozhodčí vůči oběma týmům, byla ze zajímavého utkání záležitost poněkud smutná. Pro Kunovjanky obzvlášť. Soupeřky hrály velmi tvrdě, mnohdy i záludně, některé jejich zákroky volaly po červené kartě. Vůbec se našim holkám nedivím, že se do mlýnice příliš netlačily, nechtěly riskovat vážné zranění, okomentoval utkání trenér Antonín Střelec. Ten se mohl spolehnout (opět!) na Jarmilu Štěrbovou a brankářskou posilu Jitku Tobiášovou, která do Kunovic přišla právě z Otrokovic. Inu, život někdy dělá kotrmelce Sokol Kobylisy - SHK Kunovice 21:20 (8:10) K prvnímu březnovému utkání jely hráčky SHK Kunovice do Prahy. Důvodů k odhodlání podat dobrý výkon a přivézt domů body bylo několik na podzim Pražanky porazily na domácí palubovce o jednu branku (25:24) a především chtěly po dvou porážkách opět získat body a zůstat v kontaktu s čelem tabulky. Jak se utkání vyvíjelo? Trenér Střelec jej komentoval takto: Celý zápas vedeme, ve druhé půli dokonce o čtyři góly, ale nakonec chybami na úrovni minižaček Jarní utkání 1. ligy házené - ženy SHK Kunovice - Sokol Poruba B Sokol Vršovice - SHK Kunovice SHK Kunovice - DHK Zora Olomouc B HC Zlín B - SHK Kunovice SHK Kunovice - HC Plzeň darujeme soupeřkám vítězství. Jeho tým postupně ztratil náskok, stále však měl šanci strhnout vítězství na svou stranu. Půl minuty před koncem utkání měly Kunovjanky příležitost k poslednímu útoku, ale promarnily ji a následný brejk soupeřek zastavily za cenu faulu, který rozhodčí potrestal sedmimetrovým hodem. Utkání skončilo opět rozdílem jediného gólu, tentokrát v neprospěch hráček SHK Kunovice. Oporou týmu byla opět brankářka Jitka Tobiášová. Jestli si hráčky nesáhnou do svědomí, naše úsilí ztrácí smysl, zhodnotil celou situaci týmu trenér Antonín Střelec. SVŠ Plzeň - SHK Kunovice19:29 (9:16) O dva týdny později v rámci 17. kola jely kunovické házenkářky za svými soupeřkami na druhý konec republiky do Plzně k utkání s posledním týmem v tabulce. Na podzim vyhrály Kunovjanky rozdílem třídy (31:15), naskýtala se tedy šance na přetržení nepěkné série tří porážek za sebou. Začátek utkání naznačil, že by se snad mohla hrát vyrovnaná partie v 10. minutě bylo skóre 4:4. Pak se ne zcela zdravá Jarmila Štěrbová ujala role rozehrávačky, posílala do útoku Horákovou a Kratochvílovou, utkání dostalo zcela jiný charakter a do šaten odcházely hráčky SHK Kunovice se sedmibodovým náskokem. Po přestávce se Plzeňanky pokusily velkou ofenzívou o zvrat utkání, ale dokázaly skóre zkorigovat pouze na rozdíl tří branek. Kunovické hráčky udržely po celé utkání vysoké tempo hry a kombinací důrazné obrany s rychlými protiútoky nedaly soupeřkám šanci. Za předvedený výkon se jim dostalo od jejich trenéra poděkování. Jenom doufám, že se nám podaří zopakovat dnešní výkon i v dalším utkání s B týmem Poruby, upozornil Antonín Střelec na dalšího soupeře, který na Kunovjanky čeká v dalším utkání. Tým SHK Kunovice je po 17. kole v tabulce aktuálně na 6. místě, tedy přesně uprostřed, se ziskem 16 bodů. Na lídra soutěže, hráčky HC Plzeň ztrácejí 11 bodů, týmy DHK Zora Olomouc B a Sokol Poruba B na 4. a 5. příčce tabulky mají shodně po 18 bodech. Oba zmíněné týmy budou hráčky SHK Kunovice hostit v hale Na Bělince v průběhu dubnových utkání. Stále je o co hrát, i když představy trenéra Antonín a Střelce byly zřejmě na začátku sezóny poněkud optimističtější. red strana 21

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014 Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta, místostarosta Svatopluk Divín, člen rady Ing. Jaroslav Podešva, člen rady Mgr. Martin Polách,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Využití brownfieldů pro rozvoj obcí Konference 29. 10. 2013, Hodonín Mgr. Ivana Majíčková Charakteristika projektu V centru města Kunovice stál rozsáhlý areál

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více