Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek"

Transkript

1 Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti otorinolaryngologie na poliklinice v Trhových Svinech Sdružení Růže. 2. Poděkování za dostavbu veřejného osvětlení Jitka a Jan Neprašovi. 3. Návrhy termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města. 4. Žádost o prominutí poplatku z prodeje místa MO ČRS Trhové Sviny. 5. Žádost o ponechání si získaného nájemného pro opravy a údržby MO ČRS Trhové Sviny. 6. Žádost o vyčlenění částky Kč Divadlo Otty Schwarzmüllera. 7. Účetnictví příspěvkových organizací: a) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městské kulturní středisko T. Sviny b) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Zdravotní zařízení poliklinika města T. Sviny c) dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní škola T. Sviny d) dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřská škola T. Sviny 8. Dodatek smlouvy č. 1 Marius Pedersen a.s. 9. Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno 10. Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno 11. Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno 12. Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno 13. Smlouva o zřízení práva věcné břemeno 14. Cena pohlednic 15. Žádost o stanovisko výstavby fotovoltaické elektrárny 16. Pojištění vozidel 17. Návrh administrace projektu Nové Město bez materiálu 18. Výzva k podání žádosti - Vybavení klubovny SDH Todně 19. Žádost ZŠ T. Sviny přesun finančních prostředků 20. Informace o výsledku měření intenzit dopravy v okolí T.Svinů 21. Rekonstrukce vantrok a třech vodních kol 22. Žádost rekonstrukce chodníků 23. Žádost rekonstrukce chodníků-rozsah prací 24. Odměna pro přispěvovatele do Trh. Listů 25. Majetkoprávní vypořádání k pozemku Buřičovi 26. Dopis p. Pavla Šindelíře 27. Různé

2 1) Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti otorinolaryngologie na poliklinice v Trhových Svinech Sdružení Růže. Usnesení RM 423 /09. Rada města bere na vědomí dopis od Sdružení Růže o zajištění zdravotní péče v odbornosti otorinolaryngologie na poliklinice v Trhových Svinech. 2) Poděkování Usnesení RM 424/09. Rada města bere na vědomí děkovný dopis od manželů Jana a Jitky Neprašových. 3) Návrhy termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města. Usnesení RM 425/09. Rada města souhlasí s navrhovanými návrhy termínů jednání Rady města a termínů jednání Zastupitelstva města pro rok Termíny Rady města: , , , , , , Termíny Zastupitelstva města: , , , ) Žádost o prominutí poplatku z prodeje místa MO ČRS Trhové Sviny. Usnesení RM 426/09. Rada města souhlasí s prominutím poplatku za poskytnuté služby Městem Trhové Sviny pro MO ČRS Trhové Sviny při vánočním prodeji ryb pro rok ) Žádost o ponechání si získaného nájemného pro opravy a údržby MO ČRS Trhové Sviny. Usnesení RM 427/09. Rada města vzala na vědomí prostředky získané jako nájemné ( Kč) a doporučuje použít získané nájemné na opravy a údržbu. Rada města ukládá SÚMM zaslat vyúčtování hospodaření MO ČRS Trhové Sviny. 6) Žádost o vyčlenění částky Kč Divadlo Otty Schwarzmüllera. Usnesení RM 428/09. Rada města souhlasí s vyčleněním finanční částky Kč z vybraného vstupného na divadelním představení Celebrity s.r.o., hraného a v Kulturním domě v Trhových Svinech, pro Divadlo Otty Schwarzmüllera, při Městském kulturním středisku, Sídliště 710, Trhové Sviny. 7) Účetnictví příspěvkových organizací: a) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městské kulturní středisko T. Sviny b) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Zdravotní zařízení poliklinika města T. Sviny c) dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní škola T. Sviny d) dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřská škola T. Sviny Usnesení RM 429/09. Rada města na základě 9, odst. 3, písmeno c) zákona 563/1991 Sb. v platném znění rozhodla, že příspěvkové organizace města Trhové Sviny mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

3 8) Dodatek smlouvy č. 1 Marius Pedersen a.s. Usnesení RM 430/09. Rada města souhlasí s podepsáním dodatku smlouvy č. 1 s firmou Marius Pedersen a.s. a ukládá odboru Životního prostředí předložit ekonomické vyhodnocení výhodnosti za I. pololetí. 9) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno Usnesení RM 431/09. Budějovice s názvem Trhové Sviny Mlýnská p. Šimeček úprava NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3871/4 v k.ú Trhové Sviny, v jehož části bude zřízena distribuční soustava umístění nového kabelového vedení NN. 10) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno Usnesení RM Budějovice s názvem Rejta PK2426/1 a PK2428/3 p. Falcník úprava NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č v k.ú Trhové Sviny, v jehož části bude zřízena distribuční soustava umístění nového kabelového vedení NN. 11) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno Usnesení RM 433/09. Budějovice s názvem Trhové Sviny K 3813/8 p. Lavička úprava NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. ZE (EN3918/2) v k.ú Trhové Sviny, v jehož části bude zřízena distribuční soustava umístění nového kabelového vedení NN. 12) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno Usnesení RM 434/09. Budějovice s názvem Pěčín, K51-RD p. Daněk. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1492/1, 1504 v k.ú. Pěčín, v jejíchž částech bude zřízena distribuční soustava 180m kabelového vedení NN. 13) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno Usnesení RM 435/09. Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice s názvem Rejta, p. Stráský přeložka NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3912/6 v k.ú. Trhové Sviny. 14) Cena pohlednic Usnesení RM 436/09. Rada města rozhodla prodávat veškeré pohlednice s motivem Města Trhové Sviny prodejcům za jednotnou cenu 4 Kč.

4 15) Žádost o stanovisko výstavby fotovoltaické elektrárny Usnesení RM 437/09. Rada města konstatuje, že uvedený záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v Trhových Svinech. Heidingerovi není v rozporu se v současné době platným Územním plánem sídelního útvaru města Trhové Sviny. 16) Pojištění vozidel Usnesení RM 438/09. Rada města rozhodla pojistit vozidla Města TS u ČSOB Poj. s účinností od Usnesení RM 439/09. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy s touto pojišťovnou. 17) Návrh administrace projektu Nové Město Usnesení RM 440/09. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektových žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu k projektu Nové Město s firmou KP-projekt s.r.o., České Budějovice. Usnesení RM 441/09. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektových žádostí o dotaci z programu Ministerstva zemědělství k projektu Nové Město s firmou KP-projekt s.r.o., České Budějovice. Usnesení RM 442/09. Rada města rozhodla oslovit Stavební poradnou, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, o zajištění stavebního dozoru a koordinaci prací k projektu Nové Město a požádat o předložení návrhu smlouvy o dílo. 18) Výzva k podání žádosti - Vybavení klubovny SDH Todně Usnesení RM 443/09. Rada města rozhodla podat nabídku do Programu rozvoje venkova vyhlášeného prostřednictvím MAS Sdružení Růže na vybavení klubovny SDH Todně. 19) Žádost ZŠ T. Sviny přesun finančních prostředků Usnesení RM Rada města schvaluje přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ZŠ na nákup školních lavic a židlí dle žádosti. Celková výše příspěvku pro ZŠ se nemění, zvyšuje se závazný ukazatel nákup investic a drobného dlouhodobého majetku. 20) Informace o výsledku měření intenzit dopravy v okolí T.Svinů Usnesení RM 445/09. Rada města bere na vědomí informaci o výsledku měření intenzit dopravy v okolí města Trhové Sviny. 21) Rekonstrukce vantrok a třech vodních kol Usnesení RM 446/09. Rada města rozhodla podat žádost o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukce vantrok a třech vodních kol Buškova hamru do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2010.

5 22) Žádost rekonstrukce chodníků Usnesení RM 447/09. Rada města souhlasí s příspěvkem na rekonstrukci chodníku a rampy okolo domu Budovatelská ulice č.p. 918 ve výši Kč včetně DPH. 23) Žádost rekonstrukce chodníků-rozsah prací Usnesení RM 448/09. Rada města souhlasí s příspěvkem na rekonstrukci chodníku a rampy okolo domu Budovatelská ulice a.p. 917 ve výši ,80 Kč včetně DPH. 24) Odměna pro přispěvovatele do Trh. Listů Usnesení RM 449/09. Rada města vzala na vědomí vyjádření k odměně pro přispěvovatele do Trhosvinenských listů. 25) Majetkoprávní vypořádání k pozemku Usnesení RM 450/09. Rada města nesouhlasí s koupí pozemku parc. č. 3950/3 v k.ú. Trhové Sviny a ukládá jednat o směně předmětného pozemku. 26) Dopis Usnesení RM 451/09. Rada města vzala na vědomí dopis týkající se úprav k přístupové komunikaci k nemovitosti. 27) Žádost o bezplatné užívání Usnesení RM452/09 Rada města souhlasí s dočasným bezplatným užíváním veřejného prostranství přilehlého k č.p. 742 v ulici Sídliště, které stavební firma použije pro zřízení staveniště na stavební úpravy domu. 28) JVS a.s. plán investic na rok 2010 Usnesení RM45309 Rada města bere na vědomí plán investic na rok 2010 od 1 JVS a.s. 29) Rozpočtové opatření č. 20/2009 Usnesení RM454/09 Rada města schválila rozpočtové opatření č. 20/2009. Změny v příjmech o celkovou částku Změny ve výdajích o celkovou částku 2 871,10 Kč 2 871,10 Kč 30) Předložení zprávy Usnesení RM455/09 Rada města ukládá SÚMM ve spolupráci s odborem kulturních památek předložit celkové hodnocení rekonstrukce objektu Radnice.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více