Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII"

Transkript

1 v Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII Citát Nejdrahocennějším kovem je práce. Odlévají se z něho lidé. ~ Edmund Burke~ Domov Severka p.o. Jiříkov Vás zve na Den otevřených dveří dne , od V rámci Týdne sociálních služeb proběhne v našem zařízení den otevřených dveří, který je určen pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu, zaměstnanci a obyvatelé DOMOVA SEVERKA Volby do zastupitelstva kraje Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012 se uskuteční v Jiříkově ve třech volebních okrscích Volební okrsek č. 1 sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 v přízemí vlevo - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Štefánikova, Londýnská (pouze č.p. 563/3) a Náměstí, tel.: Volební okrsek č. 2 sídlo : budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova, tel.: Volební okrsek č. 3 sídlo : budova Domova důchodců, Filipov č.p. 65 (u kostela) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově, tel.: Svozové termíny , , zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do Kontejner na velkoobjemový odpad v areálu Drobné provozovny ST: SO+NE: Sběrný dvůr ve Františkově ulici pro nebezpečný odpad PO - PÁ: SO: Oslava 140 let Sboru dobrovolných hasičů a 666 let písemné zmínky o Jiříkově Dne 28. září 2012 se konala na náměstí oslava 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově. Na náměstí v Jiříkově byla vystavena technika Sboru dobrovolných hasičů z doby současné i historická technika ze SRN. Malí hasiči se představili v soutěži družstev, vystoupily mažoretky pod vedením paní Jany Berkové a Markéty Fojtové a pod vedením paní Lenky Gottlieberové a Ivany Bílé. Představily se nám i naše nejmenší mažoretky pod vedením paní Jany Marschnerové a Michaely Bílé. Sbor dobrovolných hasičů předvedl ukázky - stříhání vozidla, zásahu na budovu MěÚ i použití historické techniky ze SRN. V odpoledních hodinách jsme sledovali vystoupení aerobiku SK Viktorie Jiříkov pod vedením Kateřiny Mrázkové. K poslechu nám hrál ARZENAL BAND Pavla Zelenky. Občerstvit jsme se mohli nejen u stánku manželů Stožických. Mohli jsme si také smlsnout na trdelníku, koláči a dokonce i na cukrové vatě. Posezení bylo zajištěno ve dvou stanech. Poděkování patří společnosti EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov, která městu zapůjčila stoly i lavice. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i na oslavách samotných. Počasí nám přálo a my jsme si užili krásný slunečný podzimní den. Děkujeme Olga Flégrová, redakce JN foto: Petr Wittgruber Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná od hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

2 Krátce ze Zastupitelstva města Diskuze občanů Pan starosta informoval přítomné členy zastupitelstva a občany o doručené petici zbourání MŠ v ul. Hradecká pí Lachmanovou, která předala petici před zasedáním ZM panu starostovi, ve věci bude postupováno dle petičního zákona pí Horákovou zarazila neúčast pana Matičky na zasedání zastupitelstva, neboť je neustále z jeho strany napadáno rozhodnutí zastupitelstva ohledně zbourání stávající MŠ v ul. Hradecká a následné vystavění nové MŠ. Jakožto matka dvou dětí si s ním chtěla na toto téma promluvit pí Podzimková je-li petice, bude vše pozastaveno? dle rozhodnutí ZM bude dále pracováno na stavbě nové MŠ pí Horáková - pokud se postaví mateřská škola jinde, bude pan Matička spokojený? Kde chce vzít finance na rekonstrukci stávající budovy? je schválené usnesení na úvěr do 24 mil. Kč, zatím město žádné větší finance nevynaložilo pí Podzimková ráda bych touto cestou panu Matičkovi vzkázala, že jeho jednání není férové, žádám pí Lachmanovou, aby vzkaz vyřídila pí Lachmanová pan Matička mi není povinen se svěřovat, kde je či není, ale pokud vím, je služebně mimo město pan starosta na posledním zasedání chtěl pan Matička, abych pozval ředitelku MŠ na dnešní jednání, na které se nedostavil, ani se neomluvil pan Pokorák ve věci bylo již rozhodnuto a není potřeba věc znova projednávat pan Šamša souhlasím, je vydané usnesení, pokud jim budova přijde jako dominanta města, mám na to zcela jiný názor pan Havlůj - není pravda, že přípravy nic nestály, je to celkem ,-Kč, dal jsem Vám i můj návrh na postavení mateřské školy, levnější zastupitelé na svém jednání rozhodli, že se mateřská školka postaví maximálně do výše 24 mil. Kč, zatím nebylo vyhlášeno žádné výběrové řízení pan starosta v roce 2007 ZM rozhodlo o rekonstrukci obou mateřských škol, ale výdaje byly pouze na běžnou údržbu, nikdo nechtěl školu stavět novou, dle zákona lze školu postavit jen dvoupatrovou a tím nelze umístit potřebný počet dětí, kapacita se tím automaticky sníží, odborníci v rámci výběrového řízení rozhodnou pan Havlůj rekonstrukce MŠ ul. Filipovská, proč není reklamace ohledně omítek u firmy, která je dělala? Máte vůbec projekt? ano, máme zpracovaný projekt pan Jirkovský problémy jsou již prodiskutovány, návrh pana Havlůje je na úkor kuchyně a tím srovnání pokulhává, je pak otázka, co bude se starou budovou, pozemky se hledaly po celém městě, aby vyhovovaly všem, bohužel se nenašly, p. Havlůj se zaměřil na výstavbu nové MŠ, ale prostředky i tak narostou, neboť je potřeba udržovat starou budovu a ty se musí připočítat, proč nemít novou budovu, jinak by byl Jiříkov starý, budova není nijak architektonicky zajímavá, bylo rozhodnuto rozumně Pan starosta informoval o: - budova Beseda před 14 dny proběhlo v mé kanceláři jednání s majiteli, ti ale čekají na zprávu od Policie ČR a statika, před dnešním jednáním jsem zjistil, že stále není zpráva od statika - budova Rudý dům budovu má v majetku firma Geoenergy invest CZ, s.r.o., která se zabývá geotermálními vrty, budovu se snaží využít pro zřízení staveniště, nabídli jsme jim areál Vlakozu, Lustrů event. ÚSP, neboť by bylo lepší v tomto stavu budovu zbourat, firma dá do měsíce jejich rozhodnutí, na tyto hlubinné geotermální vrty pro využití energie peníze získali z dotace z USA, vrtací zařízení objednávají v Austrálii nejdříve pro Slovensko a pak ho přesunou sem do Čech. pí Stožická ať majitelé Besedy sundají ze střechy plechy, dělají silný hluk a je nebezpečí úrazu odpověděl pan Sabo mluvili jsme s nimi, prý byl v neděli zde, žádné plechy nebyly uvolněné, prověříme vše tedy tento týden znova pan Havlůj na úřední desce města je vyvěšeno povolení na stavbu ČSPHM pana Bernase, která má stát na hranicích se SRN, ať se revokuje usnesení zastupitelstva a ať nejdříve uklidí bývalou slévárnu a pak na těch pozemcích postaví novou ČSPHM, dluží 5 mil. Kč v minulém volebním období zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu, to je již nevratný krok, pokud bude vše ošetřeno ohledně dopravního označení kvůli bezpečnosti občanů, tak nemá město jiné připomínky p. Havlůj jsou určitě zákonné prostředky, já absolutně nesouhlasím majetkoprávní vypořádání pozemků Zastupitelstvo města projednalo majetkoprávní vypořádání mezi městem Jiříkov a Ústeckým krajem a přijalo k projednané věci usnesení č. 251/2012. úplatný převod zemědělského pozemku Na základě vyhlášené nabídky Pozemkového fondu ČR na úplatný převod pozemků dle zák. č. 95/1999 Sb. 7, podalo město žádost o pozemek p.p.č. 1701/1 o výměře 3394 m² za cenu ,-Kč, který je v Mánesově ulici, k. ú. Jiříkov. rozbor hospodaření za leden - červen `12 Zastupitelé projednali předložený rozbor hospodaření města za I. pololetí 2012, které bez připomínek vzali na vědomí a přijali usnesení č. 254/2012: a) příjmy ve výši ,83 Kč, výdaje ve výši ,63 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši ,20 Kč, b) výnosy ve výši ,26 Kč, náklady ve výši ,88 Kč, výsledek hospodaření ,38 Kč. grantový program pro rok 2013 Zastupitelé projednali předložený Grantový program Města Jiříkova pro rok 2013, který bez připomínek schválili ZM rozhodlo o částce ve výši ,-Kč, která bude vyčleněna v rozpočtu města na rok 2013 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové organizace. ZM rozhodlo zřídit grantovou komisi, tvořenou Finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to pí Mgr. Renátou Hegnerovou a Naděždou Stožickou. Tato komise projedná žádosti o granty na rok 2013 a navrhne přidělení grantů. ZM bere na vědomí a schvaluje Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký, ve výši ,-Kč, a to z programu na,,podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností a za stanovených podmínek přijímá finanční prostředky. rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla městu poskytnuta dotace na projekt Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu a to ve výši ,-Kč. Zastupitelé po projednání přijali usnesení č. 261/2012. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkov Pan Jirkovský podrobně přednesl své připomínky ohledně zbourání objektů v areálu bývalé JAWY, v rámci demolice byly odboru V+ŽP uloženy úkoly, které dle jeho názoru nebyly splněny ani nebyly následně kontrolovány Pan Fulín odpověděl panu Jirkovskému, že záměrem bylo na pozemku bývalého areálu JAWY postavit fotovoltaickou elektrárnu, na demolici mají řádnou smlouvu o dílo, ale bohužel se s firmou dostali do sporu, neboť firma nedodrželavšechny podmínky demolice včetně následného uklizení pozemku a proto dílo od firmy nepřevzali, toto jim brání v dalším jednání Pan Jirkovský k tomu podotkl, že termín demolice byl stanoven na konec srpna 2012 a proto bylo nezbytné, aby si požádali o prodloužení termínu Pan Fulín odpověděl, že o celou věc se starají lidé a právníci z jeho firmy, je to časově náročné jednání, když areál kupovali, měli za to, že je pozemek celistvý, nevěděli, že jej rozděluje cesta, při přebírání pozemku byl celý oplocený, díky rozkrádání se plot porušil, firma, která prováděla demolici, měla areál kompletně oplotit, což neudělala, to se také neustále řeší, normální je samozřejmě nekrást, ale lidé tím demolují i oplocení areálu. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ. strana 2 Jiříkovské noviny

3 Městská Policie Jiříkov Z deníku městské policie Dne bylo občanem města telefonicky oznámeno, že se na ulici Mělnická před jeho domem se pohybuje velký vzrostlý pes bez obojku. Pes byl odchycen hlídkou MP a umístěn do psího kotce v areálu SDH. Dále byl zjištěn majitel psa, kterému byla MP uložena pokuta 200,- Kč na místě zaplacená, a pes byl předán majiteli. Dne v 16:15 hodin zaparkovalo polovinou vozu na chodníku v ul. 9. května osobní vozidlo Ford Mondeo vínové barvy. (viz foto dole vpravo) Hlídka MP Jiříkov za stěrač čelního okna uvedeného vozu uložila výzvu pro nepřítomného řidiče motorového vozidla pro podezření spáchání přestupku. Řidič motorového vozidla ve stanoveném terminu nedostavil k podání vysvětlení, podklady byly Výkaz činnosti MP za červenec až září 2012 A několik postřehů z našeho města. Opětovně se musím zmínit o dětském hřišti v Březinově ulici. Toto hřiště je opravdu pro děti a ne pro výrostky, kteří poškozují zařízení a ani svým chováním nejsou vzorem pro naše děti. Několikrát již byli vykázáni z tohoto prostoru MP a nedávno zasahoval i starosta města, který okolo projížděl. Dětské hřiště bylo v letních měsících hojně navštěvováno a snahou města je, aby bylo upravené, čisté a zejména provozuschopné. Zde musím poděkovat pracovníkům na VS a VPP, kteří se mimo další úkoly o hřiště starají. Když už jsem u toho chování, musím se zmínit o dalším nešvaru, který je rozšířený zejména mezi romskou mládeží. Prostor od autobusové zastávky na náměstí až k bývalému kinu (včetně parku u kina) není opravdu vymezený jako hřiště. Z mé zkušenosti i z rozhovoru s občany musím říci, že tento prostor zejména po 16 hodině vypadá někdy jak jedno velké romské hřiště či shromáždiště. Vím, že nemohu nikomu zakázat se v tomto prostoru pohybovat. Slušným občanům není lhostejné jejich chování a jednání vůči svému okolí. Lezení po sochách na náměstí, nepořádek v parku u kina, hraní si na komunikaci před kinem, ve Svobodově ulici atd. Často mě napadá myšlenka, proč mohou mezi námi žít slušní romští spoluobčané a proč jsou ti druzí takoví, jací jsou. Věřím, že bych měl odpověď. S podzimem se nám zkracují dny, a proto znovu musím upozornit cyklisty na řádné vybavení kola. Vidět a být viděn je opravdu velice důležité. Městská policie společně s PČR se na toto zaměřila a mohu upozornit, že už to není pouze o domluvě! V říjnu loňského roku jsem poukazoval na nerespektování dopravního značení v ulici Čapkova (u obchodu p. Vaňka). Většina řidičů si na jednosměrný provoz již zvykla a respektují dopravní značku. Kdo zaslány k vyřízení na MěÚ Rumburk, odbor dopravně - správní. Dne v 16:00 hod. při hlídkové činnosti u hraničního přechodu se SRN byl spatřen muž řídící motorové vozidlo a mířící na čerpací stanici PHM v Jiříkově k natankování pohonných hmot. Hlídka MP Jiříkov se vydala okamžitě za vozidlem na čerpací stanici a vyzvala jmenovaného k předložení dokladů k řízení vozidla. Doklady se skládaly: velký a malý technický průkaz, zelená karta o pojištění vozidla, která byla propadlá a karta o měření emisí. Hlídce MP bylo známo, že jmenovaný má zákaz řízení a vše oznámila na OOP ČR Rumburk. Po příjezdu hlídky OOP ČR byla celá záležitost předána na místě. Blok pokuta zaplacená na místě 13 / 3.700,-Kč Výzva 5 Blok pokuta nezaplacená na místě 1 / 500,-Kč Předání osob PČR 11 Domluva 36 Zadržení osob 10 Přestupky 50 Předvedení 2 Úřední záznam 21 Předání PČR 11 Odchyt psů 5 Oznámení od občanů 80 Kontrola osob a vozidel 170 Stále se opakující přestupky bez helmy a bez dozoru si však stále nezvykl, jsou někteří cyklisté. Jednosměrný provoz v této ulici je platný i pro cyklisty! V měsíci červenci jsem též upozorňoval na povinnost nošení cyklistických přileb zejména u dětí a na dozor u dětí do 10 let, při jízdě na veřejné komunikaci. Došlo ke zlepšení, ale ještě se objevuje porušování zákona č. 361/2000 Sb. MP bude nadále věnovat tomuto problému pozornost a jednotlivé případy bude řešit. Více se též zaměří na problémové lokality, o kterých jsem se zmiňoval. Miroslav Horák, místostarosta Jiříkova Trestné činy a přestupky v Jiříkově řešené PČR Rumburk v červnu a červenci 2012 červen červenec trestné činy 12 9 přestupky parkování na chodníku parkování v křižovatce parkování na chodníku strana 3 Jiříkovské noviny

4 Krátce z rady města Rada města Jiříkova zasedala v měsíci září dne 3.9.; a celkem třikrát RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění akce «Výměna oken ve 3 objektech města» a rozhodla: že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce Výměna oken v objektu č. p. 646, ul. Rumburská dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce «Výměna oken v objektu č. p. 524, ul. Moskevská» dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce Výměna oken v objektu č. p. 678, ul. Čapkova dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/12 na zajištění více prací spojených s opravou hráze rybníka Textilák III a rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/12 mezi Městem Jiříkov a firmou Radomil Macek - Grif se sídlem Malá 322, Rumburk na zajištění více prací spojených s opravou hráze rybníka Textilák III za cenu ,- Kč včetně DPH. RM projednala žádost pana J. H., Jiříkov o pronájem nebytových prostor v objektu bez č. p., ulice Antonínova v Jiříkově na st.p.č. 1357/2 (zemědělská stavba) na skladové prostory v k.ú. Jiříkov a rozhodla Informace o svozu komunálního odpadu a třídění Vážení občané města, stále se potýkáme s otázkou Proč já mám čtrnáctidenní známku na svoz komunálního odpadu a soused má týdenní? Pro lehké osvětlení systému přidělování známek a platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu uvádíme, že místní poplatek platí každá trvale přihlášená osoba na území Jiříkova. V současné době je tato částka stanovena na 500,-Kč/rok za každou trvale hlášenou osobu. Co se týče četnosti svozu, platí jednoduchý vzoreček na každou osobu 30 l na týden. Jsou-li tedy v domácnosti 2 lidé, je dle výše uvedeného výpočtu zřejmé, že by jim měla být popelnice svážena 1 x za 14 dní. V případě, že je domácnost vytápěna kotlem na tuhá paliva, řešíme tuto situaci tzv. kombinovaným svozem, tzn., že v období, kdy není topná sezona ( ) se domácnost sváží 1 x za 14 dní a v období, kdy se topí ( ) se domácnost sváží 1 x za týden. Jsou li v domácnosti 4 členové, je dle výše uvedené vzorečku zřejmé, pronajmout nebytový prostor panu J. H., Jiříkov RM projednala a rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou «Stavební úpravy stávajícího objektu garáží na st.p. č v k.ú. Jiříkov a úprava nového vjezdu z místní komunikace ke garážím po p.p.č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov, ul. Oldřichova v Jiříkově» mezi paní L. L. a panem J. L., Jiříkov a Městem Jiříkov. RM projednala a schvaluje výpůjčku p.p.č. 2756/1 o výměře 3103 m2 v k.ú. Jiříkov, pro zajištění výcviku psů, sdružení Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, Jiříkov, zastoupenému předsedou Jaroslavem Vöröšem, na dobu určitou od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, Rumburk na zajištění projektové dokumentace na stavbu Stavební úpravy a změna užívání části 2.N.P. v objektu č. p. 900, ul. 9. května v Jiříkově» za cenu ,- Kč včetně DP za účelem vybudování knihovny a bezbariérového přístupu. RM rozhodla doplnit usnesení č. 744/2012 v bodě 4 ze 43. schůze RM ze dne a to následovně: za jméno «Petr Dufek» se doplňuje «čárka» a text «4. Miroslav Sabo, 5. Petr Stredák». Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. že komunální odpad bude svážen 1 x za týden. Je samozřejmě možné, že někde známka neodpovídá faktickému počtu osob v domácnosti. I když se snažíme tyto případy podchytit, ne vždy se nám to podaří a může se stát, že v domácnosti, kde jsou 2 lidé, je na popelnici červená známka. Je pak na každém z nás, aby si rozmyslel, zda je účelem úmyslně navyšovat náklady na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu nebo efektivně hospodařit a zabránit navyšování nákladů za likvidaci odpadu. Je totiž možné, že se toto navyšování nákladů odrazí na výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Znovu bych ráda podotkla, že dle současné legislativy platí, že všichni jsou povinni třídit odpad (papír, plast, sklo, nápojový karton atd.). Nejen že tím šetříte životní prostředí, ale hlavně šetříte místo ve své popelnici. Předhled svozu komunálního odpadu týdenní svoz červená známka svoz každý týden dle svozové trasy kombinovaný svoz žlutá známka od.5. do svoz 1 x za 14 dní, od do svoz 1 x za týden 14 ti denní svoz zelená známka svoz každý sudý týden dle svozové trasy V roce 2011 vytřídil každý Čech v průměru 38,9 kg odpadů, což je o 2,3 kilogramu více než v roce I přes tato optimistická čísla musíme bohužel konstatovat, že Jiříkov pokulhává za tímto průměrem o 7,76 kg na obyvatele a rok, což pro naši obec nevyznívá úplně dobře. Znovu chci poděkovat všem, kteří třídí poctivě odpad a znovu upozorňuji všechny ostatní, že třídění odpadu je povinností dle současné legislativy, nikoliv rozmarem představitelů města. Jiříkovský průměr za rok 2011 je 31,14 kg/obyvatel/rok. Ráda bych zmínila i kvalitu třídění, neboť i ta je důležitá. Pro ukázku uvádím fotografii, která bylá pořízena během svozu skla ve 36. týdnu, konkrétně na stanovišti U Lékárny (kontejnery jsou umístěny naproti samoobsluze), kde byly objeveny poklady ve formě znečištěných plastových obalů od jídla a další komunální odpad. Prosím, dbejte na kvalitu třídění a na druh komodity, kterou odhazujete. Skutečně není jedno, do kterého kontejneru danou věc hodíte. A velmi děkuji těm, kteří třídí. Během druhého týdne měsíce října byl do areálu Drobné provozovny v Liberecké ulici (za základní školou) přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad (tzn. tráva, listí, bioodpad z kuchyně, dřevní štěpky apod.). Občané zde mohou odkládat odpad ze svých zahrad, který bude následně zkompostován. Dne proběhlo druhé kolo plošné deratizace ve městě Jiříkově. V případě výskytu hlodavců nás prosím informujte na tel.: V+ŽP Lucie Lacheová, DiS., odbor VaŽP MěÚ Jiříkov strana 4 Jiříkovské noviny

5 Životní jubileum v měsíci Říjnu oslaví pan Šmíd Václav, paní Daňková Růžena, paní Melničáková Maria, paní Trubiánská Alžběta, paní Jirkovská Zlata, paní Kafková Věra, pan Mareš František, paní Pokorná Jana, pan Mark Rudolf, paní Čiháková Jaroslava, paní Švecová Hana, paní Měřičková Marie, paní Podzimková Ludmila, paní Ristová Marie, paní Praženková Eva, paní Zábranská Libuše, paní Fričová Anna, pan Kacafírek Miroslav, pan Koloc Ladislav Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Městská knihovna Jiříkov otevírací doba pondělí a úterý středa a čtvrtek zavřeno pátek zavřeno Kultura Změna otevírací doby Městské knihovny Jiříkov Z provozních důvodů má od do odvolání městská knihovna Jiříkov upravenou otevírací dobu (viz níže). O případných dalších změnách budou čtenáři informováni v knihovně. Městská knihovna Filipov otevírací doba pondělí úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek pátek zavřeno Rozloučili jsme se s panem Řičicou Zdeňkem s paní Protzovou Markétou s paní Holomkovou Jiřinou s panem Křivákem Josefem Dne nám dala své poslední sbohem námi milovaná maminka, babička, prababička a sestra ALICE SCHIESSLOVÁ. S láskou v srdci vzpomíná celá rodina. NIKDY na tebe nezapomeneme Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v našich srdcích žijí dál. Dne je to již 10 let, co nás navždy opustila paní Libuše Daitlová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. rodina Dne uplyne již osm let, kdy nás navždy opustil pan Michal Zemba. Vzpomíná manželka Jana Dne 1. října to jsou tři roky, co nás navždy opustila paní Marie Davidová. Vzpomíná dcera Alena s rodinou Poděkování Děkujeme touto cestou za projevenou kondolenci a za květiny při posledním rozloučení s naší drahou maminkou, babičkou a tetou paní Boženou Jurajdovou. Stále vzpomínáme rodina Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Rumburk, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání a VOŠ a SŠ Varnsdorf pořádá 17. ročník propagační výstavy VZDĚLÁVÁNÍ Prezentace středních škol a středních odborných učilišť místo konání: DK Střelnice Rumburk datum konání: , 9:00-17:00 Akce je určena především žákům, kteří končí povinnou devítiletou školní docházku a jejich rodičům. Získáte informace o možnostech studia a o požadavcích u přijímacích zkoušek na jednotlivých školách a učilištích, a to přímo od zástupců těchto škol. ROZHODNUTÍ O SVÉ BUDOUCNOSTI NEPONECHÁVEJTE NÁHODĚ!!! ISLAND - Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku (2. patro) - Město Šluknov vás srdečně zve na výstavu panoramatických fotografií pana Ing. Romana Oujezkého Fotografie nevšedních přírodních krás Islandu pochází ze dvou cest z let 2010 a 2011, kterých se rovněž zúčastnil cestovatel a písničkář pan Jan Burian, jenž také slavnostní vernisáž obohatí o své poznatky z cest na Islandu. Otevřena bude denně, výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v hod. ve čtvrtek 18. října 2012, potrvá do 6. ledna 2013, včetně víkendů od do 11.30, od do hodin, Vstupné: 20 Kč Klub sběratelů pivních kuriozit Sprévar Šluknov ve spolupráci s Městským úřadem Šluknov a pivovarem Kocour Varnsdorf pořádají výstavu u příležitosti 500 let šluknovského piva vaření ve výstavní síňi Domu kultury Šluknov od 10. října do 16. listopadu 2012 slavnostní zahájení - úterý 9. října 2012 v 18:30 hodin K vidění budou exponáty ze sbírek členů klubu (etikety, lahve, tácky, zátky) a zajímavá historická fota a cedule z místního pivovaru. Rozsáhlý program kulturních zařízení ve Šluknovském výběžku najdete na webu a nejen aktuální dění ve Šluknovském výběžku naleznete na portálu Další programy naleznete na následujících adresách - Dům kultury Střelnice Rumburk - Centrum Panorama Varnsdorf - MIC Rumburk - MIC Varnsdorf - strana 5 Jiříkovské noviny

6 Sobotní bullování v červenci Je sobota 14.července odpoledne a ve dvě máme na náměstí sraz s Danem Žďárským. Dan je ředitel LUCKY BULL TEAMU a jak už název sám napovídá, specializuje se na bull sporty. Jedná se o sportovní vyžití plemen typu pitbulteriér, stafordšírský bulteriér, bulteriér a jim podobných. Z náhodného setkání a pár hodin pokecu vznikl nápad udělat miniseminář pro členy našeho klubu, jelikož pár hafanů typu bull u nás cvičí. A ostatní budou mít aspoň trochu zpestření a možná i motivaci do dalšího výcviku, protože i když jsou to sporty určená pro specifická plemena, může je dělat i každej jinej hafan. Z Jiříkova jak si staví čubinu na start, jak s ní manipuluje a jak s ní komunikuje, je dost silnej zážitek s uznáním obdivu. Po skoku vysokém dáváme trošku zklidnění a zařazujeme poslušnost, takže tradiční sedni, lehni, zůstaň, ke mně a ostatní. Ať už děláte jakýkoliv psí sport, základům poslušnosti se nevyhnete, ta je potřeba u všeho. Poslední skoky přes metrovou překážku a jde se na wall climbing šplh po stěně na zavěšeného peška. Při soutěžích trénovaný psi běžně šplhají i víc jak 3,5 metru, takže pro Killouše ukázkových 2,5 metru bylo jako by nic. Pokračovali ostatní a i přes, zase něco nového, lezli za peškem jak Po srazu na cvičáku připravujeme věci potřebné k semináři a když dorazili všichni ostatní, můžeme začít. Dan představuje své sdružení, seznámuje nás s jednotlivýma disciplínama bull sportů, s akcemi, které pořádají, jako např. dvakrát do roka konaný STAFBULLSHOW a pomalu přecházíme k první disciplíně, kterou je weight pull sprint tahání těžkého břemene na čas. To jsme už párkrát dělali, takže naši hafani vědí o co jde a bez obtíží tohle první makání tahání s pneumatikou - zvládají. Ale i tak nejdřív pracují Danovi psi Sucke a Killa, ukazují provedení cviků a pak už to zkouší naši. Dalším sportem je hight jump skok vysoký na zavěšeného peška. To už je pro naše psy zcela nové, ale perou se s tím obstojně. Motivace na kořistnický pud dělá svoje a stafbul Natan i stafordka Clea po pár pokusech skáčou přes metr a půl vysoko. Malý jack russel teriér Ben povahu teriéra nezapře a jelikož ho kousání do peška a nejen do něj - baví, nemá s tím taky problém. Dle mého je ale nejlepší rotvajler Rambo, ač 45kg živý váhy, tak lehkostí výskoků do dvou metrů a pevnými zákusy dává jasně najevo, že tohle ho děsně baví. Skočí si i Danova desetiměsíční Sucke, kterou ale vede jeho tříletá dcerka. Vidět pinďu, Hasiči opět zasahovali na Jiříkovské Besedě Po požáru střechy bývalého hotelu Beseda na jiříkovském náměstí v noci na neděli 3. června 2012, kdy plameny pohltily celou střechu, majitelé jednali nejen s pojišťovnou, ale i s městem o zajištění budovy a její opravě. Vzhledem k podzimnímu počasí a při současném nezajištění budovy, však nastala situace, že muselo město a hasiči veverky. Teda, chce to trénovat pravidelně, aby to bylo, jak má být, ale na začátek to je dost povzbudivé. Po zdi zařazujeme kousání tradiční kruhovku, jakou dáváme každý cvičák, to jde snad každému cvičenému psovi, takže tohle proběhlo bez větších problémů a celý seminář zakončujeme disciplinou tug of war přetahování. To jsme už taky párkrát dělali. Český rekord je něco kolem 3,5 hodiny, který se stal právě při Danem pořádaném Stafbullshow v minulých letech. Jeho Killa běžně závodí s časy kolem 1,5-2 hod., takže přetahování našich psů s ním je pro něj brnkačka. Nejlepší od nás je Clea, která mu docela dobře sekunduje a jejich 20 minutový souboj ukončujeme remízou, protože přeci jen, už bylo půl šesté a vzhledem k tomu, že máme na cvičáku mladá zvířata kolem 10 měsíců, je to na ně i tak dost ohledně možného přetrénování. I přes pár dešťových přeháněk se odpoledne s Danem vydařilo. Děkuji všem zúčasněným, ať už sportovcům či jejich doprovodům a hlavně díky Danovi a jeho hafanům. Určitě jsme se neviděli naposledy. za kynologický klub Jiříkov, Jarda zasahovat znovu. Tentokrát se jednalo o plechovou falcovanou střechu, jejíž část vítr vytrhl ze shořelých prken a ohrožovala jak kolemjdoucí, tak i okolní majetek. Hasiči zbytky střechy rozřezali a strhli. Na místě zasahovaly jednotky SDH Rumburk, SDH Jiříkov a HZS Šluknov. redakce foto: Michal Gavlík Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks, šéfredaktorka Olga Flégrová, grafická úprava Michal Gavlík Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11 U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. dubna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž, Mareš,Navrátilová,Roubal, Smola, Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: Lehká, Papež, Sekyra A., Sekyra

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více