Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII"

Transkript

1 v Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII Citát Nejdrahocennějším kovem je práce. Odlévají se z něho lidé. ~ Edmund Burke~ Domov Severka p.o. Jiříkov Vás zve na Den otevřených dveří dne , od V rámci Týdne sociálních služeb proběhne v našem zařízení den otevřených dveří, který je určen pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu, zaměstnanci a obyvatelé DOMOVA SEVERKA Volby do zastupitelstva kraje Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012 se uskuteční v Jiříkově ve třech volebních okrscích Volební okrsek č. 1 sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 v přízemí vlevo - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Štefánikova, Londýnská (pouze č.p. 563/3) a Náměstí, tel.: Volební okrsek č. 2 sídlo : budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova, tel.: Volební okrsek č. 3 sídlo : budova Domova důchodců, Filipov č.p. 65 (u kostela) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově, tel.: Svozové termíny , , zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do Kontejner na velkoobjemový odpad v areálu Drobné provozovny ST: SO+NE: Sběrný dvůr ve Františkově ulici pro nebezpečný odpad PO - PÁ: SO: Oslava 140 let Sboru dobrovolných hasičů a 666 let písemné zmínky o Jiříkově Dne 28. září 2012 se konala na náměstí oslava 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově. Na náměstí v Jiříkově byla vystavena technika Sboru dobrovolných hasičů z doby současné i historická technika ze SRN. Malí hasiči se představili v soutěži družstev, vystoupily mažoretky pod vedením paní Jany Berkové a Markéty Fojtové a pod vedením paní Lenky Gottlieberové a Ivany Bílé. Představily se nám i naše nejmenší mažoretky pod vedením paní Jany Marschnerové a Michaely Bílé. Sbor dobrovolných hasičů předvedl ukázky - stříhání vozidla, zásahu na budovu MěÚ i použití historické techniky ze SRN. V odpoledních hodinách jsme sledovali vystoupení aerobiku SK Viktorie Jiříkov pod vedením Kateřiny Mrázkové. K poslechu nám hrál ARZENAL BAND Pavla Zelenky. Občerstvit jsme se mohli nejen u stánku manželů Stožických. Mohli jsme si také smlsnout na trdelníku, koláči a dokonce i na cukrové vatě. Posezení bylo zajištěno ve dvou stanech. Poděkování patří společnosti EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov, která městu zapůjčila stoly i lavice. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i na oslavách samotných. Počasí nám přálo a my jsme si užili krásný slunečný podzimní den. Děkujeme Olga Flégrová, redakce JN foto: Petr Wittgruber Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná od hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

2 Krátce ze Zastupitelstva města Diskuze občanů Pan starosta informoval přítomné členy zastupitelstva a občany o doručené petici zbourání MŠ v ul. Hradecká pí Lachmanovou, která předala petici před zasedáním ZM panu starostovi, ve věci bude postupováno dle petičního zákona pí Horákovou zarazila neúčast pana Matičky na zasedání zastupitelstva, neboť je neustále z jeho strany napadáno rozhodnutí zastupitelstva ohledně zbourání stávající MŠ v ul. Hradecká a následné vystavění nové MŠ. Jakožto matka dvou dětí si s ním chtěla na toto téma promluvit pí Podzimková je-li petice, bude vše pozastaveno? dle rozhodnutí ZM bude dále pracováno na stavbě nové MŠ pí Horáková - pokud se postaví mateřská škola jinde, bude pan Matička spokojený? Kde chce vzít finance na rekonstrukci stávající budovy? je schválené usnesení na úvěr do 24 mil. Kč, zatím město žádné větší finance nevynaložilo pí Podzimková ráda bych touto cestou panu Matičkovi vzkázala, že jeho jednání není férové, žádám pí Lachmanovou, aby vzkaz vyřídila pí Lachmanová pan Matička mi není povinen se svěřovat, kde je či není, ale pokud vím, je služebně mimo město pan starosta na posledním zasedání chtěl pan Matička, abych pozval ředitelku MŠ na dnešní jednání, na které se nedostavil, ani se neomluvil pan Pokorák ve věci bylo již rozhodnuto a není potřeba věc znova projednávat pan Šamša souhlasím, je vydané usnesení, pokud jim budova přijde jako dominanta města, mám na to zcela jiný názor pan Havlůj - není pravda, že přípravy nic nestály, je to celkem ,-Kč, dal jsem Vám i můj návrh na postavení mateřské školy, levnější zastupitelé na svém jednání rozhodli, že se mateřská školka postaví maximálně do výše 24 mil. Kč, zatím nebylo vyhlášeno žádné výběrové řízení pan starosta v roce 2007 ZM rozhodlo o rekonstrukci obou mateřských škol, ale výdaje byly pouze na běžnou údržbu, nikdo nechtěl školu stavět novou, dle zákona lze školu postavit jen dvoupatrovou a tím nelze umístit potřebný počet dětí, kapacita se tím automaticky sníží, odborníci v rámci výběrového řízení rozhodnou pan Havlůj rekonstrukce MŠ ul. Filipovská, proč není reklamace ohledně omítek u firmy, která je dělala? Máte vůbec projekt? ano, máme zpracovaný projekt pan Jirkovský problémy jsou již prodiskutovány, návrh pana Havlůje je na úkor kuchyně a tím srovnání pokulhává, je pak otázka, co bude se starou budovou, pozemky se hledaly po celém městě, aby vyhovovaly všem, bohužel se nenašly, p. Havlůj se zaměřil na výstavbu nové MŠ, ale prostředky i tak narostou, neboť je potřeba udržovat starou budovu a ty se musí připočítat, proč nemít novou budovu, jinak by byl Jiříkov starý, budova není nijak architektonicky zajímavá, bylo rozhodnuto rozumně Pan starosta informoval o: - budova Beseda před 14 dny proběhlo v mé kanceláři jednání s majiteli, ti ale čekají na zprávu od Policie ČR a statika, před dnešním jednáním jsem zjistil, že stále není zpráva od statika - budova Rudý dům budovu má v majetku firma Geoenergy invest CZ, s.r.o., která se zabývá geotermálními vrty, budovu se snaží využít pro zřízení staveniště, nabídli jsme jim areál Vlakozu, Lustrů event. ÚSP, neboť by bylo lepší v tomto stavu budovu zbourat, firma dá do měsíce jejich rozhodnutí, na tyto hlubinné geotermální vrty pro využití energie peníze získali z dotace z USA, vrtací zařízení objednávají v Austrálii nejdříve pro Slovensko a pak ho přesunou sem do Čech. pí Stožická ať majitelé Besedy sundají ze střechy plechy, dělají silný hluk a je nebezpečí úrazu odpověděl pan Sabo mluvili jsme s nimi, prý byl v neděli zde, žádné plechy nebyly uvolněné, prověříme vše tedy tento týden znova pan Havlůj na úřední desce města je vyvěšeno povolení na stavbu ČSPHM pana Bernase, která má stát na hranicích se SRN, ať se revokuje usnesení zastupitelstva a ať nejdříve uklidí bývalou slévárnu a pak na těch pozemcích postaví novou ČSPHM, dluží 5 mil. Kč v minulém volebním období zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu, to je již nevratný krok, pokud bude vše ošetřeno ohledně dopravního označení kvůli bezpečnosti občanů, tak nemá město jiné připomínky p. Havlůj jsou určitě zákonné prostředky, já absolutně nesouhlasím majetkoprávní vypořádání pozemků Zastupitelstvo města projednalo majetkoprávní vypořádání mezi městem Jiříkov a Ústeckým krajem a přijalo k projednané věci usnesení č. 251/2012. úplatný převod zemědělského pozemku Na základě vyhlášené nabídky Pozemkového fondu ČR na úplatný převod pozemků dle zák. č. 95/1999 Sb. 7, podalo město žádost o pozemek p.p.č. 1701/1 o výměře 3394 m² za cenu ,-Kč, který je v Mánesově ulici, k. ú. Jiříkov. rozbor hospodaření za leden - červen `12 Zastupitelé projednali předložený rozbor hospodaření města za I. pololetí 2012, které bez připomínek vzali na vědomí a přijali usnesení č. 254/2012: a) příjmy ve výši ,83 Kč, výdaje ve výši ,63 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši ,20 Kč, b) výnosy ve výši ,26 Kč, náklady ve výši ,88 Kč, výsledek hospodaření ,38 Kč. grantový program pro rok 2013 Zastupitelé projednali předložený Grantový program Města Jiříkova pro rok 2013, který bez připomínek schválili ZM rozhodlo o částce ve výši ,-Kč, která bude vyčleněna v rozpočtu města na rok 2013 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové organizace. ZM rozhodlo zřídit grantovou komisi, tvořenou Finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to pí Mgr. Renátou Hegnerovou a Naděždou Stožickou. Tato komise projedná žádosti o granty na rok 2013 a navrhne přidělení grantů. ZM bere na vědomí a schvaluje Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký, ve výši ,-Kč, a to z programu na,,podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností a za stanovených podmínek přijímá finanční prostředky. rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla městu poskytnuta dotace na projekt Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu a to ve výši ,-Kč. Zastupitelé po projednání přijali usnesení č. 261/2012. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkov Pan Jirkovský podrobně přednesl své připomínky ohledně zbourání objektů v areálu bývalé JAWY, v rámci demolice byly odboru V+ŽP uloženy úkoly, které dle jeho názoru nebyly splněny ani nebyly následně kontrolovány Pan Fulín odpověděl panu Jirkovskému, že záměrem bylo na pozemku bývalého areálu JAWY postavit fotovoltaickou elektrárnu, na demolici mají řádnou smlouvu o dílo, ale bohužel se s firmou dostali do sporu, neboť firma nedodrželavšechny podmínky demolice včetně následného uklizení pozemku a proto dílo od firmy nepřevzali, toto jim brání v dalším jednání Pan Jirkovský k tomu podotkl, že termín demolice byl stanoven na konec srpna 2012 a proto bylo nezbytné, aby si požádali o prodloužení termínu Pan Fulín odpověděl, že o celou věc se starají lidé a právníci z jeho firmy, je to časově náročné jednání, když areál kupovali, měli za to, že je pozemek celistvý, nevěděli, že jej rozděluje cesta, při přebírání pozemku byl celý oplocený, díky rozkrádání se plot porušil, firma, která prováděla demolici, měla areál kompletně oplotit, což neudělala, to se také neustále řeší, normální je samozřejmě nekrást, ale lidé tím demolují i oplocení areálu. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ. strana 2 Jiříkovské noviny

3 Městská Policie Jiříkov Z deníku městské policie Dne bylo občanem města telefonicky oznámeno, že se na ulici Mělnická před jeho domem se pohybuje velký vzrostlý pes bez obojku. Pes byl odchycen hlídkou MP a umístěn do psího kotce v areálu SDH. Dále byl zjištěn majitel psa, kterému byla MP uložena pokuta 200,- Kč na místě zaplacená, a pes byl předán majiteli. Dne v 16:15 hodin zaparkovalo polovinou vozu na chodníku v ul. 9. května osobní vozidlo Ford Mondeo vínové barvy. (viz foto dole vpravo) Hlídka MP Jiříkov za stěrač čelního okna uvedeného vozu uložila výzvu pro nepřítomného řidiče motorového vozidla pro podezření spáchání přestupku. Řidič motorového vozidla ve stanoveném terminu nedostavil k podání vysvětlení, podklady byly Výkaz činnosti MP za červenec až září 2012 A několik postřehů z našeho města. Opětovně se musím zmínit o dětském hřišti v Březinově ulici. Toto hřiště je opravdu pro děti a ne pro výrostky, kteří poškozují zařízení a ani svým chováním nejsou vzorem pro naše děti. Několikrát již byli vykázáni z tohoto prostoru MP a nedávno zasahoval i starosta města, který okolo projížděl. Dětské hřiště bylo v letních měsících hojně navštěvováno a snahou města je, aby bylo upravené, čisté a zejména provozuschopné. Zde musím poděkovat pracovníkům na VS a VPP, kteří se mimo další úkoly o hřiště starají. Když už jsem u toho chování, musím se zmínit o dalším nešvaru, který je rozšířený zejména mezi romskou mládeží. Prostor od autobusové zastávky na náměstí až k bývalému kinu (včetně parku u kina) není opravdu vymezený jako hřiště. Z mé zkušenosti i z rozhovoru s občany musím říci, že tento prostor zejména po 16 hodině vypadá někdy jak jedno velké romské hřiště či shromáždiště. Vím, že nemohu nikomu zakázat se v tomto prostoru pohybovat. Slušným občanům není lhostejné jejich chování a jednání vůči svému okolí. Lezení po sochách na náměstí, nepořádek v parku u kina, hraní si na komunikaci před kinem, ve Svobodově ulici atd. Často mě napadá myšlenka, proč mohou mezi námi žít slušní romští spoluobčané a proč jsou ti druzí takoví, jací jsou. Věřím, že bych měl odpověď. S podzimem se nám zkracují dny, a proto znovu musím upozornit cyklisty na řádné vybavení kola. Vidět a být viděn je opravdu velice důležité. Městská policie společně s PČR se na toto zaměřila a mohu upozornit, že už to není pouze o domluvě! V říjnu loňského roku jsem poukazoval na nerespektování dopravního značení v ulici Čapkova (u obchodu p. Vaňka). Většina řidičů si na jednosměrný provoz již zvykla a respektují dopravní značku. Kdo zaslány k vyřízení na MěÚ Rumburk, odbor dopravně - správní. Dne v 16:00 hod. při hlídkové činnosti u hraničního přechodu se SRN byl spatřen muž řídící motorové vozidlo a mířící na čerpací stanici PHM v Jiříkově k natankování pohonných hmot. Hlídka MP Jiříkov se vydala okamžitě za vozidlem na čerpací stanici a vyzvala jmenovaného k předložení dokladů k řízení vozidla. Doklady se skládaly: velký a malý technický průkaz, zelená karta o pojištění vozidla, která byla propadlá a karta o měření emisí. Hlídce MP bylo známo, že jmenovaný má zákaz řízení a vše oznámila na OOP ČR Rumburk. Po příjezdu hlídky OOP ČR byla celá záležitost předána na místě. Blok pokuta zaplacená na místě 13 / 3.700,-Kč Výzva 5 Blok pokuta nezaplacená na místě 1 / 500,-Kč Předání osob PČR 11 Domluva 36 Zadržení osob 10 Přestupky 50 Předvedení 2 Úřední záznam 21 Předání PČR 11 Odchyt psů 5 Oznámení od občanů 80 Kontrola osob a vozidel 170 Stále se opakující přestupky bez helmy a bez dozoru si však stále nezvykl, jsou někteří cyklisté. Jednosměrný provoz v této ulici je platný i pro cyklisty! V měsíci červenci jsem též upozorňoval na povinnost nošení cyklistických přileb zejména u dětí a na dozor u dětí do 10 let, při jízdě na veřejné komunikaci. Došlo ke zlepšení, ale ještě se objevuje porušování zákona č. 361/2000 Sb. MP bude nadále věnovat tomuto problému pozornost a jednotlivé případy bude řešit. Více se též zaměří na problémové lokality, o kterých jsem se zmiňoval. Miroslav Horák, místostarosta Jiříkova Trestné činy a přestupky v Jiříkově řešené PČR Rumburk v červnu a červenci 2012 červen červenec trestné činy 12 9 přestupky parkování na chodníku parkování v křižovatce parkování na chodníku strana 3 Jiříkovské noviny

4 Krátce z rady města Rada města Jiříkova zasedala v měsíci září dne 3.9.; a celkem třikrát RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění akce «Výměna oken ve 3 objektech města» a rozhodla: že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce Výměna oken v objektu č. p. 646, ul. Rumburská dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce «Výměna oken v objektu č. p. 524, ul. Moskevská» dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce Výměna oken v objektu č. p. 678, ul. Čapkova dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/12 na zajištění více prací spojených s opravou hráze rybníka Textilák III a rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/12 mezi Městem Jiříkov a firmou Radomil Macek - Grif se sídlem Malá 322, Rumburk na zajištění více prací spojených s opravou hráze rybníka Textilák III za cenu ,- Kč včetně DPH. RM projednala žádost pana J. H., Jiříkov o pronájem nebytových prostor v objektu bez č. p., ulice Antonínova v Jiříkově na st.p.č. 1357/2 (zemědělská stavba) na skladové prostory v k.ú. Jiříkov a rozhodla Informace o svozu komunálního odpadu a třídění Vážení občané města, stále se potýkáme s otázkou Proč já mám čtrnáctidenní známku na svoz komunálního odpadu a soused má týdenní? Pro lehké osvětlení systému přidělování známek a platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu uvádíme, že místní poplatek platí každá trvale přihlášená osoba na území Jiříkova. V současné době je tato částka stanovena na 500,-Kč/rok za každou trvale hlášenou osobu. Co se týče četnosti svozu, platí jednoduchý vzoreček na každou osobu 30 l na týden. Jsou-li tedy v domácnosti 2 lidé, je dle výše uvedeného výpočtu zřejmé, že by jim měla být popelnice svážena 1 x za 14 dní. V případě, že je domácnost vytápěna kotlem na tuhá paliva, řešíme tuto situaci tzv. kombinovaným svozem, tzn., že v období, kdy není topná sezona ( ) se domácnost sváží 1 x za 14 dní a v období, kdy se topí ( ) se domácnost sváží 1 x za týden. Jsou li v domácnosti 4 členové, je dle výše uvedené vzorečku zřejmé, pronajmout nebytový prostor panu J. H., Jiříkov RM projednala a rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou «Stavební úpravy stávajícího objektu garáží na st.p. č v k.ú. Jiříkov a úprava nového vjezdu z místní komunikace ke garážím po p.p.č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov, ul. Oldřichova v Jiříkově» mezi paní L. L. a panem J. L., Jiříkov a Městem Jiříkov. RM projednala a schvaluje výpůjčku p.p.č. 2756/1 o výměře 3103 m2 v k.ú. Jiříkov, pro zajištění výcviku psů, sdružení Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, Jiříkov, zastoupenému předsedou Jaroslavem Vöröšem, na dobu určitou od do Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, Rumburk na zajištění projektové dokumentace na stavbu Stavební úpravy a změna užívání části 2.N.P. v objektu č. p. 900, ul. 9. května v Jiříkově» za cenu ,- Kč včetně DP za účelem vybudování knihovny a bezbariérového přístupu. RM rozhodla doplnit usnesení č. 744/2012 v bodě 4 ze 43. schůze RM ze dne a to následovně: za jméno «Petr Dufek» se doplňuje «čárka» a text «4. Miroslav Sabo, 5. Petr Stredák». Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. že komunální odpad bude svážen 1 x za týden. Je samozřejmě možné, že někde známka neodpovídá faktickému počtu osob v domácnosti. I když se snažíme tyto případy podchytit, ne vždy se nám to podaří a může se stát, že v domácnosti, kde jsou 2 lidé, je na popelnici červená známka. Je pak na každém z nás, aby si rozmyslel, zda je účelem úmyslně navyšovat náklady na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu nebo efektivně hospodařit a zabránit navyšování nákladů za likvidaci odpadu. Je totiž možné, že se toto navyšování nákladů odrazí na výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Znovu bych ráda podotkla, že dle současné legislativy platí, že všichni jsou povinni třídit odpad (papír, plast, sklo, nápojový karton atd.). Nejen že tím šetříte životní prostředí, ale hlavně šetříte místo ve své popelnici. Předhled svozu komunálního odpadu týdenní svoz červená známka svoz každý týden dle svozové trasy kombinovaný svoz žlutá známka od.5. do svoz 1 x za 14 dní, od do svoz 1 x za týden 14 ti denní svoz zelená známka svoz každý sudý týden dle svozové trasy V roce 2011 vytřídil každý Čech v průměru 38,9 kg odpadů, což je o 2,3 kilogramu více než v roce I přes tato optimistická čísla musíme bohužel konstatovat, že Jiříkov pokulhává za tímto průměrem o 7,76 kg na obyvatele a rok, což pro naši obec nevyznívá úplně dobře. Znovu chci poděkovat všem, kteří třídí poctivě odpad a znovu upozorňuji všechny ostatní, že třídění odpadu je povinností dle současné legislativy, nikoliv rozmarem představitelů města. Jiříkovský průměr za rok 2011 je 31,14 kg/obyvatel/rok. Ráda bych zmínila i kvalitu třídění, neboť i ta je důležitá. Pro ukázku uvádím fotografii, která bylá pořízena během svozu skla ve 36. týdnu, konkrétně na stanovišti U Lékárny (kontejnery jsou umístěny naproti samoobsluze), kde byly objeveny poklady ve formě znečištěných plastových obalů od jídla a další komunální odpad. Prosím, dbejte na kvalitu třídění a na druh komodity, kterou odhazujete. Skutečně není jedno, do kterého kontejneru danou věc hodíte. A velmi děkuji těm, kteří třídí. Během druhého týdne měsíce října byl do areálu Drobné provozovny v Liberecké ulici (za základní školou) přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad (tzn. tráva, listí, bioodpad z kuchyně, dřevní štěpky apod.). Občané zde mohou odkládat odpad ze svých zahrad, který bude následně zkompostován. Dne proběhlo druhé kolo plošné deratizace ve městě Jiříkově. V případě výskytu hlodavců nás prosím informujte na tel.: V+ŽP Lucie Lacheová, DiS., odbor VaŽP MěÚ Jiříkov strana 4 Jiříkovské noviny

5 Životní jubileum v měsíci Říjnu oslaví pan Šmíd Václav, paní Daňková Růžena, paní Melničáková Maria, paní Trubiánská Alžběta, paní Jirkovská Zlata, paní Kafková Věra, pan Mareš František, paní Pokorná Jana, pan Mark Rudolf, paní Čiháková Jaroslava, paní Švecová Hana, paní Měřičková Marie, paní Podzimková Ludmila, paní Ristová Marie, paní Praženková Eva, paní Zábranská Libuše, paní Fričová Anna, pan Kacafírek Miroslav, pan Koloc Ladislav Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Městská knihovna Jiříkov otevírací doba pondělí a úterý středa a čtvrtek zavřeno pátek zavřeno Kultura Změna otevírací doby Městské knihovny Jiříkov Z provozních důvodů má od do odvolání městská knihovna Jiříkov upravenou otevírací dobu (viz níže). O případných dalších změnách budou čtenáři informováni v knihovně. Městská knihovna Filipov otevírací doba pondělí úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek pátek zavřeno Rozloučili jsme se s panem Řičicou Zdeňkem s paní Protzovou Markétou s paní Holomkovou Jiřinou s panem Křivákem Josefem Dne nám dala své poslední sbohem námi milovaná maminka, babička, prababička a sestra ALICE SCHIESSLOVÁ. S láskou v srdci vzpomíná celá rodina. NIKDY na tebe nezapomeneme Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v našich srdcích žijí dál. Dne je to již 10 let, co nás navždy opustila paní Libuše Daitlová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. rodina Dne uplyne již osm let, kdy nás navždy opustil pan Michal Zemba. Vzpomíná manželka Jana Dne 1. října to jsou tři roky, co nás navždy opustila paní Marie Davidová. Vzpomíná dcera Alena s rodinou Poděkování Děkujeme touto cestou za projevenou kondolenci a za květiny při posledním rozloučení s naší drahou maminkou, babičkou a tetou paní Boženou Jurajdovou. Stále vzpomínáme rodina Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Rumburk, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání a VOŠ a SŠ Varnsdorf pořádá 17. ročník propagační výstavy VZDĚLÁVÁNÍ Prezentace středních škol a středních odborných učilišť místo konání: DK Střelnice Rumburk datum konání: , 9:00-17:00 Akce je určena především žákům, kteří končí povinnou devítiletou školní docházku a jejich rodičům. Získáte informace o možnostech studia a o požadavcích u přijímacích zkoušek na jednotlivých školách a učilištích, a to přímo od zástupců těchto škol. ROZHODNUTÍ O SVÉ BUDOUCNOSTI NEPONECHÁVEJTE NÁHODĚ!!! ISLAND - Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku (2. patro) - Město Šluknov vás srdečně zve na výstavu panoramatických fotografií pana Ing. Romana Oujezkého Fotografie nevšedních přírodních krás Islandu pochází ze dvou cest z let 2010 a 2011, kterých se rovněž zúčastnil cestovatel a písničkář pan Jan Burian, jenž také slavnostní vernisáž obohatí o své poznatky z cest na Islandu. Otevřena bude denně, výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v hod. ve čtvrtek 18. října 2012, potrvá do 6. ledna 2013, včetně víkendů od do 11.30, od do hodin, Vstupné: 20 Kč Klub sběratelů pivních kuriozit Sprévar Šluknov ve spolupráci s Městským úřadem Šluknov a pivovarem Kocour Varnsdorf pořádají výstavu u příležitosti 500 let šluknovského piva vaření ve výstavní síňi Domu kultury Šluknov od 10. října do 16. listopadu 2012 slavnostní zahájení - úterý 9. října 2012 v 18:30 hodin K vidění budou exponáty ze sbírek členů klubu (etikety, lahve, tácky, zátky) a zajímavá historická fota a cedule z místního pivovaru. Rozsáhlý program kulturních zařízení ve Šluknovském výběžku najdete na webu a nejen aktuální dění ve Šluknovském výběžku naleznete na portálu Další programy naleznete na následujících adresách - Dům kultury Střelnice Rumburk - Centrum Panorama Varnsdorf - MIC Rumburk - MIC Varnsdorf - strana 5 Jiříkovské noviny

6 Sobotní bullování v červenci Je sobota 14.července odpoledne a ve dvě máme na náměstí sraz s Danem Žďárským. Dan je ředitel LUCKY BULL TEAMU a jak už název sám napovídá, specializuje se na bull sporty. Jedná se o sportovní vyžití plemen typu pitbulteriér, stafordšírský bulteriér, bulteriér a jim podobných. Z náhodného setkání a pár hodin pokecu vznikl nápad udělat miniseminář pro členy našeho klubu, jelikož pár hafanů typu bull u nás cvičí. A ostatní budou mít aspoň trochu zpestření a možná i motivaci do dalšího výcviku, protože i když jsou to sporty určená pro specifická plemena, může je dělat i každej jinej hafan. Z Jiříkova jak si staví čubinu na start, jak s ní manipuluje a jak s ní komunikuje, je dost silnej zážitek s uznáním obdivu. Po skoku vysokém dáváme trošku zklidnění a zařazujeme poslušnost, takže tradiční sedni, lehni, zůstaň, ke mně a ostatní. Ať už děláte jakýkoliv psí sport, základům poslušnosti se nevyhnete, ta je potřeba u všeho. Poslední skoky přes metrovou překážku a jde se na wall climbing šplh po stěně na zavěšeného peška. Při soutěžích trénovaný psi běžně šplhají i víc jak 3,5 metru, takže pro Killouše ukázkových 2,5 metru bylo jako by nic. Pokračovali ostatní a i přes, zase něco nového, lezli za peškem jak Po srazu na cvičáku připravujeme věci potřebné k semináři a když dorazili všichni ostatní, můžeme začít. Dan představuje své sdružení, seznámuje nás s jednotlivýma disciplínama bull sportů, s akcemi, které pořádají, jako např. dvakrát do roka konaný STAFBULLSHOW a pomalu přecházíme k první disciplíně, kterou je weight pull sprint tahání těžkého břemene na čas. To jsme už párkrát dělali, takže naši hafani vědí o co jde a bez obtíží tohle první makání tahání s pneumatikou - zvládají. Ale i tak nejdřív pracují Danovi psi Sucke a Killa, ukazují provedení cviků a pak už to zkouší naši. Dalším sportem je hight jump skok vysoký na zavěšeného peška. To už je pro naše psy zcela nové, ale perou se s tím obstojně. Motivace na kořistnický pud dělá svoje a stafbul Natan i stafordka Clea po pár pokusech skáčou přes metr a půl vysoko. Malý jack russel teriér Ben povahu teriéra nezapře a jelikož ho kousání do peška a nejen do něj - baví, nemá s tím taky problém. Dle mého je ale nejlepší rotvajler Rambo, ač 45kg živý váhy, tak lehkostí výskoků do dvou metrů a pevnými zákusy dává jasně najevo, že tohle ho děsně baví. Skočí si i Danova desetiměsíční Sucke, kterou ale vede jeho tříletá dcerka. Vidět pinďu, Hasiči opět zasahovali na Jiříkovské Besedě Po požáru střechy bývalého hotelu Beseda na jiříkovském náměstí v noci na neděli 3. června 2012, kdy plameny pohltily celou střechu, majitelé jednali nejen s pojišťovnou, ale i s městem o zajištění budovy a její opravě. Vzhledem k podzimnímu počasí a při současném nezajištění budovy, však nastala situace, že muselo město a hasiči veverky. Teda, chce to trénovat pravidelně, aby to bylo, jak má být, ale na začátek to je dost povzbudivé. Po zdi zařazujeme kousání tradiční kruhovku, jakou dáváme každý cvičák, to jde snad každému cvičenému psovi, takže tohle proběhlo bez větších problémů a celý seminář zakončujeme disciplinou tug of war přetahování. To jsme už taky párkrát dělali. Český rekord je něco kolem 3,5 hodiny, který se stal právě při Danem pořádaném Stafbullshow v minulých letech. Jeho Killa běžně závodí s časy kolem 1,5-2 hod., takže přetahování našich psů s ním je pro něj brnkačka. Nejlepší od nás je Clea, která mu docela dobře sekunduje a jejich 20 minutový souboj ukončujeme remízou, protože přeci jen, už bylo půl šesté a vzhledem k tomu, že máme na cvičáku mladá zvířata kolem 10 měsíců, je to na ně i tak dost ohledně možného přetrénování. I přes pár dešťových přeháněk se odpoledne s Danem vydařilo. Děkuji všem zúčasněným, ať už sportovcům či jejich doprovodům a hlavně díky Danovi a jeho hafanům. Určitě jsme se neviděli naposledy. za kynologický klub Jiříkov, Jarda zasahovat znovu. Tentokrát se jednalo o plechovou falcovanou střechu, jejíž část vítr vytrhl ze shořelých prken a ohrožovala jak kolemjdoucí, tak i okolní majetek. Hasiči zbytky střechy rozřezali a strhli. Na místě zasahovaly jednotky SDH Rumburk, SDH Jiříkov a HZS Šluknov. redakce foto: Michal Gavlík Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks, šéfredaktorka Olga Flégrová, grafická úprava Michal Gavlík Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma leden 2015 číslo 1 ročník XX MĚSTSKÁ POLICE INFORMUJE strana 2 POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU V neděli 28. prosince 2014 proběhl významný

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny 27. 09. '10 11.10. '10 25.10. '10 08.11.

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Jiříkovské Noviny MĚSTO JIŘÍKOV NESOUHLASÍ S UZAVŘENÍM POBOČKY ČS

Jiříkovské Noviny MĚSTO JIŘÍKOV NESOUHLASÍ S UZAVŘENÍM POBOČKY ČS zdarma březen 2011 číslo 3, ročník XVI Jiříkovské Noviny CITÁT Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. SHAKESPEARE SVOZOVÉ TERMÍNY 14.03. '11 28.03. '11 11.04. '11

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO 21.00 HODIN BŘEZEN 2013 www.brusperk mesto.cz Informace o

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ŘÍJEN 2013 Číslo 10 Ročník XXII Vyšlo dne: 18. 10. 2013 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE 1) Dne 4. 10. 2013 byla realizována trvalá místní úprava vodorovného

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT zdarma duben 2011 číslo 4, ročník XVI CITÁT Jiříkovské Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Jestliže ano,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI ČÍSLO 17 24. ZÁŘÍ 2010 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI Josef Kroupa a Jan Šeps s medailemi při oficiálním ceremoniálu v

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 15 26. SRPEN 2011 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LIDÉ NA NÁMĚSTÍ DORAZILI Na páteční zrušený happening, který organizátor dle dohody s vedením radnice a se zástupci

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo

JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo 100 LET JIŘÍKOVSKÉ 1914 2014 NOVINY Číslo 100. výročí Jiříkova povýšení na město 06 Ročník 19 Červen 2014 Zdarma Mladí hasiči z Jiříkova čtěte na straně 2 V Jiříkově se slavilo čtěte na straně 3 a 4 Výstava

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více