Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010"

Transkript

1 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne , z 65. schůze rady ze dne z 58. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Ukládá Podat žádost k Magistrátu města Frýdku- Místku, odboru dopravy, na omezení provozu na komunikaci R/48. z 65. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Ukládá Předložit žádost p. Miroslava Krále, Foerstrova 714, Frýdek Místek, Č.j. 279, o odkoupení části pozemku z parc.č. PK 1217/2, díl s, o výměře 199 m2, Ukládá Předložit žádost p. Vladimíra Czyže, Sportovní 26, Moravská Ostrava, Č.j. 271, o záměnu části obecního pozemku PK 699/2 za část pozemku p. Czyže, PK 699/25, Ukládá Zajistit cenové nabídky na opravu místních komunikací v obci Hukvaldy Ukládá Zveřejnit na úřední desku Závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice se sídlem v Brušperku a předložit RO č strana č.1

2 Ukládá Zveřejnit na úřední desku Závěrečný účet Obce Hukvaldy za rok 2009 a předložit Ukládá Vyvěsit záměr pronájmu nebytových prostor č.p.1 Rychaltice. Současný nájemce je p. Kroča Antonín, bytem Hukvaldy, část Dolní Sklenov Ukládá Vyvěsit záměr pronájmu části nebytových prostor parc.č. 142/1, k.ú. Sklenov. Současný nájemce je p. Jaroslav Zahrádka, bytem Hukvaldy Ukládá Předložit dopis starosty obce Fryčovice Ing. Jiřího Volného ze dne , Zastupitelstvu obce Hukvaldy Ukládá Odpovědět na Žádost o vyjádření, Č.j.: SÚ/330/674/2010/Ku, ze dne , Městskému úřadu Brušperk, stavebnímu úřadu. viz. Příloha č Ukládá Vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby: Přístavba spojovacího traktu v areálu TJ Sokol Hukvaldy. z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne Schvaluje Program 19. Zastupitelstva obce Hukvaldy, dne ve víceúčelovém sále ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o., od hod. Nárh programu: 1. Kontrola usnesení. 2. Zpráva ověřovatelů zápisů. 3. Zprávy výboru FIN + KON. 4. Převody nemovitostí. 5. Rozpočtové opatření č.1/ Závěrečný účet obce Huvaldy za rok Závěrečný účet SMOPO za rok Různé. - přijetí dotací z KÚ K. RO č strana č.2

3 Bere na Žádost Č.j. 373 p. Boženy Gebaurové, bytem Hukvaldy, část Rychaltice 106 a obyvatelů osady Krnalovice, týkající se zachování přístupové cesty k zdravotnímu středisku v Rychalticích Schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a p. Květou Křenkovou, bytem Hukvaldy č.p. 8, na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Sklenově, s účinností od Zmocňuje Starostku obce podpisem Nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Hukvaldy a p. Květou Křenkovou, (viz.usnesení 66/1913) Ukládá Předložit Závěrečný účet Obce Hukvaldy za rok 2009, Ukládá Předložit Závěrečný účet SMOPO, za rok 2009, zastupitelstvu obce, s doporučujícím stanoviskem rady Ukládá Předložit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostkou p. J.Michnovou a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, zastoupeným hejtmanem Ing. J. Palasem, na Podporu turistických oblastí v K, ve výši 200.tis. Kč, Ukládá Podat informaci o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Sdružením měst a obcí Povoldí Ondřejnice, zastoupené Ing. D. Dvořákem a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava, zastoupeným hejtmanem Ing. J. Palasem, na uspořádání Dne Obce Hukvaldy, ve výši 40.tis. Kč, Zastupitelstvu obce Hukvaldy, s doporučujícím stanoviskem rady Bere na Bere na Informaci p. starostky o neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostrava na Rekonstrukci stávajících kabin v areálu TJ Sokol Hukvaldy. Informaci p. starostky o dalších krocích v přípravě odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy. Do Nejbližší Nejbližší Nejbližší Nejbližší RO č strana č.3

4 Ukládá Předložit zastupitelstvu obce 16. Kontrolní zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Hukvaldy, včetně usnesení z 18. jednání Kontrolního výboru ze dne Bere na Vyjádření Č.j. 374 lesního správce Lesů ČR, středisko Frenštát p. Radhoštěm., Ing. V. Pavla, se zamítavým stanoviskem ve věci uspořádání festivalu NEDOMYSLENO s.r.o, v amfiteátru v oboře Hukvaldy Schvaluje Výpověď pojistné smlouvy č na pojištění majetku u pojišťovny KOPERATIVA, a.s Schvaluje Výpověď pojistné smlouvy č na pojištění vozidla Škoda Fabia u pojišťovny KOOPERATIVA,.a.s Bere na Dopis manželů Svákových, bytem Hukvaldy 11, Č.j. 338, týkající se řešení nesouhlasu stavebního úřadu v Brušperku s rozparcelováním pozemků Schvaluje Zaplacení faktury č. 02/10 ve výši ,-- Kč, vč. DPH, za vypracování mostní dokumentace mostu č. M 1 u č.p. 53 v Rychalticích, Ing. Janem Tesařem Schvaluje Zaplacení faktury č ve výši ,-- Kč, firmě GLOBAL SPORT ČUPA, spol. s r.o., Nová Ves 35, Frýdlant nad Ostravicí, za instalaci branek na hřišti v Rychalticích Schvaluje Prodej dřeva za měsíc březen 2010 společností Lesostavby Frýdek Místek a.s., Slezská 2766, celkem za cenu ,-Kč, bez DPH Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komunálním odpadem, uzavřený mezi Obcí Hukvaldy, zastoupené starostkou p. J.Michnovou a společností Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory, zastoupené Ing. Luďkem Žáčkem, ředitelem. Dodatkem č. 1 se mění bod 1. Přílohy č. 1/ Zmocňuje Starostku obce podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komunálním odpadem, uzavřené mezi Obcí Hukvaldy a společností Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory, (viz. usnesení 66/1929) Schvaluje Opravu výtluků na místních komunikacích tryskovou metodou firmou Lesostavby Frýdek - Místek, a.s. Nejbližší Do RO č strana č.4

5 Souhlasí S provedení protlaku pod místní komunikací v Krnalovicích za dodržení obecných prodmínek pro akci FVE Rychaltice, předloženou JUDr. Pavelcem Bere na Ověřenou dokumentaci pro provedení stavby: Silnice R 48 Rybí MÚK Rychaltice Schvaluje Smlouvu o odborném dohledu vodního díla domovní čistírny odpadních vod č. 013/10, uzavřenou mezi Obcí Hukvaldy, zastoupenou starostkou p. J. Michnovou a SINEKO Engieniering, spol. s r.o., zastoupenou T. Buchmannem, jednatelem, za cenu 9.221,- Kč Zmocňuje Starostku podpisem Smlouvy o odborném dohledu vodního díla domovní čistírny odpadních vod č. 013/10, uzavřené mezi Obcí Hukvaldy a SINEKO Engieniering, spol. s r.o.,(viz. usnesení č. 66/1934) Bere na Bere na Informaci p. starostky k řešení situace vyvolané nadměrnými srážkami protipovodňová opatření na území obce Hukvaldy. Informaci ředitelky ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy p. Mgr. Aleny Lévové o prostorových změnách pro školní rok 2010/2011 v základní škole. Do V Hukvaldech Jaroslava Michnová starostka Bc. Lukáš Strakoš místostarosta RO č strana č.5

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy,

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 18. 07. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 15/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 15/2012 z 15. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 1. srpna 2012 V Horních Bludovicích dne 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ č. 179

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Město Pohořelice Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák Za Městský úřad: Mgr. Kejík, Mgr. Babčanová

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více