ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

2 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 č.j.: ZSZbiroh/315/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Zbiroh adresa školy Muchova 554 právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Květuše Horáková zástupce ředitele: Ing. Evženie Brzková kontakt tel.: webové stránky: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Zbiroh adresa zřizovatele Masarykovo nám. 112, Zbiroh kontakt tel.: součásti školy kapacita Základní škola 540 žáků Školní družina 60 žáků Školní jídelna vařených jídel a 82 míst u stolů 1.4 základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,88 17,28 2. stupeň ZŠ ,29 12,47 Školní družina ,00 Školní jídelna 238

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny učebny 27, herny 2 (družiny) Odborné pracovny, knihovna 9 odborných učeben Př, Ch-F, Vv, Hv, jazyková, PC pro I. a II. stupeň, cvičná kuchyňka, kovo- a dřevodílna,1 knihovna-slouží jako sklad knih, slouží především k hromadné četbě při výuce a zapůjčování žákům domů, chybí studovna s PC a připojením k internetu Sportovní zařízení 2 tělocvičny, venkovní hřiště-nekvalitní povrch (odbíjená, kopaná, košíková - zrušeny koše, rovná běž. dráha)-zš podruhé žádala o dotaci na víceúčelové hřiště s umělým povrchem na Plzeňský kraj-nevyhověno, oplocení ve špatném stavu-část plotu bylo opraveno( nakoupen materiál na horní část oplocení), už je zkorodovaný (stáří 28 let), nová vrátka v zadní části hřiště (svépomocí) Dílny a pozemky 1 kovo-dřevodílna-spojena (malý počet žák), pozemky-v rámci EKOŠKOLY a níže uvedených projektů prováděny značné úpravy-jedlý les, venkovní učebna, naučná stezka, relaxační koutek, informační tabule, bylinková spirála, nakoupeno dostatečné množství nářadí pro práci na pozemku (z projektů),.. Žákovský nábytek Třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými židlemi a dvoulavicemi na I. st. krom jedné doposud nevyužívané třídy (malý počet žáků), dokoupen nový žákovský nábytek do PC I a jazykové učebny, na II. stupni do dvou kmenových tříd a učebny Ch-F. Ve třech kmenových třídách, učebně Vv, Hv a dílnách je nábytek z roku Nevyhovující nábytek je ve školní družině nutná výměna!! Do roku 2012 udělena výjimka KHS Plzeň na dovybavení žákovského nábytku Vybavení učebními pomůckami, Základní vybavení školy dostačující. hračkami, sportovním nářadím apod. Do ŠD byly zakoupeny 2 velké sady LEGA a sada skákadel. Sportovní nářadí a náčiní dokupováno Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou průběžně dle možností - každoročně servis a opravy Potřebné učebnice zajištěny dle požadavků ŠVP ZV, ovšem většina učebnic je opotřebována. Pro 5. roč. byly zakoupeny nové vlastivědy. Z ONIV nedostačující finance, hledáme sponzory, dále žádáme rodiče o spolufinancování prostřednictvím SR při ZŠ. Pracovní sešity platí rodiče. Odpovídá základním potřebám 2 učebny s vnitřním videookruhem, zpětné projektory, magnetofony, přehrávače CD, DVD přehrávače meteostanice,.. Na II. stupni je v provozu učebna PC II se 24 místy

4 Školní jídelna s darovanými PC, připojení k internetu a interaktivitou. Ve 4 odborných učebnách instalovány interaktivní tabule s PC, učebna PC s 18 místy na I. st. s tenkými klienty připojením k internetu, 10 kabinetů vybaveno tenkými klienty a připojením k internetu, a 3 kabinety s PC, 3 ks tiskáren, 1 ks notebook, 1 černobílá A3 multifunkční kopírka a 1 barevná A4 kopírka. Využívány i-učebnice pro všechny ročníky z Aj, Nj, Př, F, Ch, velké množství programů na další předměty. Většina vybavení byla pořízena z projektu EU peníze školám. Osvědčil se a zaběhl systém dvou chodů, skoro bylo vyloučeno používání polotovarů, zaměření na skladbu jídelníčku - zdravá výživa žáků. Lze domluvit vaření diet pro nemocné. Počet strávníků stálý. Ve školní jídelně se zaučuje praktikantka ze SŠ Jeřabinova ul. Rokycany Doplňková činnost vaření pro cizí strávníky 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Od do pracuje ve složení: předseda R. Veselá, členové Ing. J. Štícha, L. Svoboda, I. Nováková, Mgr. M. Jonáková, Mgr. A. Frühaufová. Školská rada je volena na tříleté období. 1.7 Údaje o SR při ZŠ Zbiroh Datum zřízení Od pracuje Rada SR při ZŠ ve složení: předseda MUDr. Václav Ptáček hospodářka Jitka Seidlová členka Ilona Tupá Finančně zaštiťuje cestovné na soutěže žáků, projektové dny školy, částečně hradí dopravu žáků 3. roč. na plavání a 7. roč. na lyžařský kurz, podpořila návštěvu našich žáků v partnerské škole v Ambergu, nákup některých školních pomůcek a učebnic, finančně podporuje zájmové kroužky,.. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola všechny

5 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ŠKOLA J. V. SLÁDKA Zařazené třídy ročník 2.3 Vzdělávání ve školní družině Vzdělávání ve ŠD probíhá ve dvou odděleních, ranní provoz začíná od 6:30 hodin, odpolední provoz do 16:00 hodin. Náplň práce vychází ze Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, obě oddělení pracují dle Ročního plánu ŠD, který je součástí Hlavních úkolů ZŠ na školní rok 2011/2012. Kapacita ŠD na 60 žáků je naplněna, to umožňuje vyhovět rodičům žáků přijmout žáky především z 1. a 2. ročníku, výjimečně tento stav je doplněn z vyšších ročníků. V ŠD dále ještě čekají žáci dojíždějící. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 34 Počet učitelů ZŠ 22 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků pedag. Stupeň Funkce Úvazek pracovníci praxe vzdělání Aprobace + výuka Mgr. Aloui Dáša učitelka 1,00 nad 27 let VŠ roč. Mgr. Bělohlávková učitelka 1,00 do 6 let VŠ roč. + Aj Vendula (zástup) Mgr. Hrbková Jana učitelka 1,00 do 6 let VŠ roč. + Aj Mgr. Hroudová učitelka 1,00 nad 27 let VŠ roč. Jaroslava Mgr. Jonáková učitelka 0,45 nad 27 let VŠ roč. + Aj Kecová Helena učitelka 1,00 do19 let SŠ roč. Mgr. Keszegová Jindra učitelka 1,00 do 27 let VŠ roč.

6 Mgr. Pánková učitelka 1,00 nad 27 let VŠ roč. Jaroslava Bc. Rédlová Radka učitelka 0,91 do 12 let VŠ roč. + Nj Mgr. Šístková Tereza učitelka 1,00 do 27 let VŠ roč. + informatika Ing. Mgr.Tláskalová Andrea 1,00 do 19 let VŠ roč. koordinátor EVVO II. stupeň Ing. Brzková Evženie učitelka, výchov. poradce, spec. pedag. zástupkyně ŘŠ 1,00 do 27 let VŠ přírodovědné předměty, informatika Černá Martina učitelka 1,00 do 12 let SŠ 3. 5.roč.+ výchovy Mgr. Drábek Tomáš učitel 1,00 do 12 let VŠ Př - Tv, Pč Mgr. Frühaufová učitelka 1,00 do 27 let VŠ D - Rj, Nj Alena Mgr. Horáková ředit. školy 1,00 nad 27 let VŠ Ch - Tv Květuše Mgr. Kotvová učitelka 1,00 nad 27 let VŠ Čj - Hv Marcela Mgr. Nádvorníková učitelka 0,55 do 19 let Renáta Mgr. Soukupová učitelka 1,00 do 19 let VŠ Př - Ch, F Markéta Mgr. Švarcová učitelka 1,00 do 27 let VŠ M - Ch, Rv, Vv Alice metodik školní prevence Mgr. Vaňková Jana učitelka 1,00 do 27 let VŠ Z - Rj, Aj Mgr. Vinšová Eva učitelka 0,95 nad 27 let VŠ 1. 5.roč.+Aj,Tv II. st. Mgr. Wachtlová Jaroslava Mgr. Šebová Marcela učitelka, výchovný poradce učitelka (zástup) 0,86 nad 27 let VŠ Čj - Ov 1,00 nad 27 let VŠ Př - Pč, Z ŠD Jirásková Iveta vych. ŠD 0,90 do 19 let SŠ Ped. škola Švarcová Miroslava vych. ŠD 0,68 do 19 let SŠ Vych.- pedagog 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 81,57 Učitelé 1. stupně 71,89 Učitelé 2. stupně 92,44 Učitelé 2. stupně 64,42 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100

7 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Frančeová Ivana uklizečka 1,00 SOU Pourová Hana uklizečka 1,00 SOU Pražská Dana uklizečka 1,00 SOU Kratochvílová Miluše uklizečka ZŠ 0,69 základní Štěpánek Zdeněk školník - domovník. 1,00 SŠ 3.6 Údaje o školní jídelně Pracovníci ŠJ Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Květoňová Eva vedoucí ŠJ 1,00 SŠ Rubášová Petra kuchařka 0,85+0,15 SOU Klátová Olga kuchařka 0,85+0,15 SOU Trněná Miluše pracovnice v provozu ŠJ 0,70+0,10 základní Kratochvílová Miluše uklizečka v ŠJ 0,21 základní 3.7 Ekonomka ZŠ Alena Sobotková Pracuje na 1,00 úvazku, vzdělání středoškolské SZTŠ. Pravidelně se vzdělává v oblasti účetnictví, vše vyplývá z častých legislativních změn.

8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizované krajem 5 0 b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, na SŠ z devátých a nižších ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední školy celkem akademie školy školy školy bez maturity (SOU) c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z nižších ročníků nerozmístěn 1 0 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 18 1

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2011/ stupeň Přehled o prospěchu Třída Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Počet známek Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečných I. A I. B II. A III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída Počet Prospěli Prospěli s Neprospěli Počet známek Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečných VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečných 1. stupeň stupeň Celkem

10 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků I. A 19 I. B 17 II. A 28 Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň III. A 16 III. B 17 1 IV.A 17 IV. B V. A V. B 22 4 Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VI. B VII. A 21 2 VII. B VIII. A VIII. B IX. A 18 7 Celkem Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

11 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , ,51 2. stupeň , ,27 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Žáci s vývojovými poruchami učení a chováním, tělesně postižení, s kombinovanými vadami Počet žáků 21 Na žáky je vypracován IVP dle vyhlášky č. 73/2005 Sb., 6, je součástí dokumentace žáka. Spolupracujeme s PPP v Rokycanech, SPC Plzeň a se zákonnými zástupci, kteří jsou průběžně informováni. Škola se zapojila do projektu RAMPS-VIP III - pomoc žákům zákonným zástupcům s výchovnými problémy žáků, žákům s SVP, 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Dodrženy předpisy, počátek vyučování od 7:40 vzhledem k poledním spojům žáků směr Kařez, Cekov (vyhověno žádosti rodičů), Podmokly a směr Zvíkovec. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní řád, pravidla hodnocení žáků Informační systém vůči žákům a rodičům Zpracovány individuální vzdělávací plány pro všechny žáky a předměty, žáci zařazeni do skupin ANP vede Ing. Mgr. Tláskalová, spec. pedagog a výchovný poradce. Školní řád zpracován, zveřejněn, žáci i rodiče seznámeni. Pravidla hodnocení žáka zpracovány, jsou přílohou školního řádu, veřejnosti k dispozici v listinné podobě vždy k nahlédnutí a na Systém funguje prostřednictvím třídních učitelů, základní údaje na nástěnce ve vestibulu školy úřední deska, na webových stránkách pro informovanost rodičů jsou všichni pedagogičtí pracovníci k dispozici po telefonické nebo písemné domluvě, popř. konkrétní pedagogického pracovníka. Základní informace v ŽK a na mnohé dokumenty jsou ke stažení.

12 Spolupráce s PPP a SPC Prevence sociálně-patologických jevů Oblast environmentální výchovy Je řízena VP Mgr. Ing. Andreou Tláskalovou, spolupráce s PPP Rokycany funguje bez problémů, spolupráce s SPC Plzeň pro rodiče uskutečněna schůzka o možnostech tohoto zařízení. Pomoc pedagogům, žákům a zákonným zástupcům je zprostředkována i po zapojení do projektu RAMPS VIP III (Rozvoj a metodická pomoc poradenských služeb), výhodou je nestranná spolupráce s externím psychologem a etopedickou pracovnicí. Rodičům jsme nabídli konzultace každou lichou středu v odpoledních hodinách nebo domluvené konkrétní termíny Postup dle Minimálního preventivního programu na školní rok, plánované akce ve školním roce prováděny. Činnost řídí školní metodik prevence Mgr. Alice Švarcová, která v tomto oboru absolvovala specializační studium. V této oblasti rovněž využíváme spolupráce na bázi projektu RAMPS VIP III. Zpracován dlouhodobý Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na ZŠ Zbiroh a Akční program v oblasti environmentální výchovy vzdělávání a osvěty na školní rok 2011/12. Oba tyto dokumenty navazují na ŠVP ZV. Koordinátorkou EVVO na škole je Ing. Mgr. Tláskalová. Zapojení do projektu EKOŠKOLA žáci, pedagogové, provozní zaměstnanci, rodiče a zástupci města. Škola obhájila podruhé mezinárodní titul EKOŠKOLA. Na činnost byly získány dotace od Partnerství SEVER na projekty Bioinformační centrum jde občanům naproti, Plzeňský kraj podpořil projekt To se ale všichni máme, zahradu si užíváme - tento projekt bude ukončen v září 2012, Sdružení TEREZA a řada sponzorů. Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků Vybavení je dostačující, není moderní, ale odpovídající hygienickým předpisům, pouze vybavení v ŠD nevyhovující. Jednáme se sponzory a se Školskou radou, postupně realizujeme dle finančních možností. Skříňky ve třídách už mají odslouženo, ale školník vše řádně opravil. Učebny jsou udržovány čisté, funkčně vybavené pro základní potřeby výuky. K modernizaci výuky přispělo zavedení internetu do dvou PC učeben (I. a II. st.) rozšíření míst u PC (18 a 24), instalace 4

13 Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky interaktivních tabulí a jedné interaktivity (plátno), zakoupení i-učebnic pro všechny ročníky v předmětech Př, Ch, F, Aj, Nj, PC II - učebna zcela nově vybavena Učebnice a pomůcky využívány dle potřeby a aktivity vyučujících. V rámci EU peníze školám pedagogové tvoří a využívají při výuce digitální učební materiály (DUM) - jsou zveřejněny na zakoupené licence na jednotlivé předměty, PC výukové programy,virtuální knihovnu, datakabinet, Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Účelnost výuky frontální, skupinové (tým) a individuální Výuka je řízena každým z pedagogů, každý má zpracován funkční jednoduchý tematický plán, který vychází z ŠVP ZV. Členění hodin vychází z plánů, osobních příprav a zkušeností každého učitele. Sledování plnění stanovených cílů plánu jako první provádí vyučující, vzájemné konzultace pedagogů, celkově kontroluje vedení školy viz hospitační činnost vedení školy, ČŠI, V nižších třídách I. stupně je tato forma samozřejmostí. Je třeba vhodně motivovat žáky záleží na kvalitě pedagoga. S narůstajícím věkem velkou většinu žáků opouští zájem o vzdělání. Žáci nemají žádnou motivaci, chybí přijímací zkoušky, často jsou přijati na více škol zároveň (i slabí žáci). Všechny tyto způsoby výuky jsou funkční, potřebné, využívané dle potřeb, znalostí a zkušeností jednotlivých vyučujících, dle charakteru učiva. Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Využívání zkušeností žáků Problematická fáze vyuč. procesu. Snahou všech vyučujících je působit v těchto rozměrech ne vždy a ne každému se v této nosné problematice učební jednotky stejně daří. Umění zaměstnat a zaujmout žáky v každé fázi hodiny. V řadě předmětů se v hodinách dá vyjít z vlastních zkušeností žáků, některé předměty jsou na tomto principu i založeny (Ov, Rv). Řada učitelů dává v hodinách prostor žákům pro možnost vyjádřit se k daným problémům a zobecňuje vlastní poznatky a zkušenosti žáků v dané problematice. Žáci jsou vedeni k využití znalostí v praxi (F, Ch, Př, informatika, SzPř, PCh, přírodověda, prvouka),

14 Vliv hodnocení na motivaci žáků Osobní příklad pedagoga teoretické vědomosti uplatňují v Klubu mladých debrujárů, chovatelském kroužku - mimoškolní činnost. Stará pedagogická motivační zásada převaha kladného hodnocení, pochvaly jako zdroje motivace je vžitá a uplatňuje se, často se míjí účinkem. Trvalý pedagogický zákon znalosti, vystupování, přístup k práci a plnění úkolů, vztah k okolí, žákům, kolegům, k přírodě, důslednost, zodpovědnost - to vše učitel musí mít a míra vlastnictví těchto atributů mu buduje přirozenou autoritu. Interakce a komunikace Klima třídy Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vzájemné respektování, výchova k toleranci Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Nezastupitelná úloha TU, řada třídních dokáže kolektiv stmelit a výrazně zlepšit vztahy, přístup k práci a v důsledku toho i výsledky práce třídního kolektivu k tomu napomáhají akce s třídním kolektivem na mimoškolních akcích, lyžařské kurzy, adaptační kurzy 6. ročníků, školní výlety,.. Tyto prvky se stávají stále potřebnější, řízená, slušná diskuse, slušné požadavky a názory jsou vítány a řada učitelů s nimi na zdejší škole umí pracovat a pracuje s nimi. Pozornost se věnuje řízené diskusi, připouští dialog. Složitá, v dnešní době velmi obtížná práce. Jednodušší pro pracovníky s přirozenou autoritou, s dobrými výsledky práce. Těžší na II. stupni školy, ale tolerance se projevuje. Nejsou na škole výrazné přestupky ve vzájemných vztazích mezi žáky ani ve vztazích učitel žák. Daří se, pokud platí vztah rodič-učitel-žák. Nedovolíme šikanu, jakékoli náznaky řešíme okamžitě, v postupu narážíme na nepochopení zákonného zástupce. Úkol nutný zejména proto, že žáci méně čtou, slovní zásoba není na výši a z toho vyplývá horší slovní vyjadřování. Neodmyslitelná součást zejména hodin slohu (nejen) jsou mluvní cvičení, v ostatních předmětech forma referátů, samostatných výkladů při přenášení vlastních poznatků a zkušeností žáků do vyučovacích hodin. Vést žáky k vytváření vlastních prezentací (žáci umí) na II. stupni především žáci směřující na studia SŠ

15 Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Využití pravidel hodnocení žáků Žáci hodnoceni ústně, není nutná vždy známka, hodnocení výkonu je záležitostí vyučujícího a jeho zkušenosti a vztahu k žákům. Písemné hodnocení žákovi zdůvodněno, zveřejněno před třídou a zapsáno do ŽK. Žáci hodnoceni i za práci v týmu, dvojici, podpora méně zdatných a úspěšných. Uplatňován princip sebehodnocení. Každé hodnocení známkou vychází z Pravidel hodnocení, zkušení pedagogové využívají mnohdy dobré známky ke kladné motivaci. Nevyskytuje se udělování špatné známky jako trestu za přestupky v chování. Žákům chybí potřeba vyniknout, ctižádostivost 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) školy Údaje jsou za školní rok 2011/2012 počet zúčastněných počet kurzů pedagogických pracovníků V rámci KCVJŠ a NIDV V rámci EVVO 8 7 Specializační kurz pro školního metodika 1 1 prevence Kurzy Aj - Gymnázium Rokycany 5 3 Magisterské studium 2 2 Ostatní 22 16

16 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Městská knihovna - besedy, soutěže, výstavy Muzeum Zbiroh - výstavy, Muzejní noc k 100. výročí Sládka, prodejní výstavy Akce AJAX spolupráce s Policií ČR Beseda s Policií ČR - pro I. a II. stupeň - drogy, nebezpečné a zápalné látky, o zločinnosti mladistvých,.besip, šikana,.. HZS PK ÚO Rokycany - Den zdraví,.. Sdružení TEREZA, Nadační fond Zelený poklad, Ametyst,.. MěÚ Zbiroh - účast a pomoc v Ekotýmu-v rámci projektu EKOŠKOLA,podpora v realizaci projektů,.. Sdružení rodičů (SR) při ZŠ - finanční pomoc při projektech, dozory při výletech, hledání sponzorů, pořádání IV. školního plesu, JCM LRS Zbiroh Záchranná stanice živočichů v Rokycanech ZUŠ-pořádání plesu,zapůjčování hudebního sálku,spolupráce při kulturních akcí,.. MŠ - vzájemné návštěvy předškoláků, pronájem tělocvičny, využívání hracího koutku a zahrady,.. Ing. J. Štícha - zapůjčování kina sokolovny na všechny školní akce M. Štědrý - ozvučení školní akademie, divadelního představení a EKOSHOW J. Horák - veškerá fotodokumentace školních akcí a projektových dnů ZOO Plzeň Zahradnictví Zbiroh - při realizaci projektů,.. ČSOP Skaut Mateřské centrum Kvítek ŠIK CZ - školní informační kanál Tandem Plzeň - cesta k partnerství se školou v Ambergu Úřad práce Rokycany - profesionální orientace Den stromů Den Země Zahradní slavnost Den v přírodě - I. stupeň Čarodějnice Čertí škola možná přijde i Mikuláš Vánoční setkání pod stromečkem Vánoční a velikonoční prodejní výstava Zábavná EKOSHOW Slavnostní šerpování žáků 9. ročníků a nastudování pohádky Lotrando a Zubejda - veřejné vystoupení pro MŠ, ZŠ, večerní Školní akademie - I. stupeň

17 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce zaměřené k environmentální výchově Celé Česko čte dětem spolupráce s městskou knihovnou PASTELKY - projekt pro předškoláky - přípravný kurz Návštěva našich žáků v partnerské škole v Ambergu, vzájemná návštěva pedagogů Plavání 3. ročníků Lyžařský kurz pro 7. ročník Den zdraví pro I. A II. stupeň IV. školní ples Besedy se zástupci PPP Rokycany, SVP Plzeň Představení v kině IMAX Praha Beseda s Policií ČR Beseda s MUDr. Šutou - Chem. látky v domácnosti, Aditiva v potravinách, Kosmetika, úklid,.. Zdravá výživa projekt Ovoce do škol (I.) a dotované mléčné výrobky pro školy Podchycení volného času žáků nastudování pohádky Lotrando a Zubejda a vystoupení 9. roč. na závěrečném šerpování, školní akademie - I. stupeň RUBIKON - soutěž 6.-9.roč.-1. místo IX. A v obl. kole Lyžařský kurz na Zadově pro roč., Plavání pro 3. roč. (+1., 2. roč.) BESIP - dopravní hřiště pro roč. Orientační běh pro roč., Den zdrav í- projekt pro I. a II. stupeň, Olympiáda - sport. den - projekt I. a II. stupeň, Zájmové kroužky míčové hry, florbal, chovatelský kroužek, KMD, německého jazyka(i. pol.) - návod, jak trávit volný čas Pomůžeme Ježíškovi - sběr starého chleba pro záchrannou stanici Rokycany Den stromů akce na podporu projektů Bioinformační centrum a Bioinformační centrum jde občanům naproti - využití knihovny centra - první středa v měsíci,..to se ale dobře máme, zahradu si užíváme Farmářské trhy -prodej bylinek,suchých květin,.., nabídka letáků,.. Den Země desítky aktivit žáků - Zahradní slavnost EKO-KOM beseda k třídění odpadu Den stromů - aktivity žáků Liter Less - mezinárodní kampaň na minimalizaci odpadů Sdružení TEREZA - výukový program Les ve škole Otvírání studánek Ukliďme svět (Clean Up the World) Výchovně vzdělávací programy v ZOO a botanické zahradě Plzeň -MAY DAY - kampaň Filipíny

18 Zábavná EKOSHOW - prezentace práce žáků v oblasti EVVO EKOŠKOLA- druhá obhajoba mezinárodního titulu, převzetí červen 2012 Výchovně vzdělávací programy Ametyst Ekologické zemědělství RECYKLOHRANÍ - sběr baterií, malých elektric. spotřebičů - za získané body fotoaparát, digikamera Besedy s chovateli ČSCH Kařez Planetárium Praha- výchovně vzdělávací programy Techmánie Plzeň - Dny vědy a techniky, Noc vědců Vycházky do CHKO Křivoklátsko Charitativní a dobročinné akce Ostatní Občanské sdružení Život dětem Chrpa, Kdo hraje, pomáhá, Den proti rakovině - Kytičkový den - prodej kytiček Literární besedy + čtení z literární tvorby J. V. Sládka v rámci vzpomínkového večera k 100. výročí úmrtí, Muzejní noc u Sládka Besedy se zástupci z Úřadu práce-prezentace SŠ, SOU, exkurze Kovohutě Rokycany, Zbirovie Zbiroh, Akademie dne řemesel Rokycany, SOU Jeřabinova Zapojení do RP Aktivní motivace žáků pro 8. a 9. roč. - nábor do učebních oborů, seznámení s provozy, charakterem výroby - ukončení Besedy v městské knihovně Beseda o USA - národní parky Ameriky a Afrika - p. Špilar Beseda s paralympionikem D. Drahoňským Příprava Malých záchranářů Divadlo Plzeň Alfa, J. K. Tyla, Příbram, Praha V Dlouhé Tandem Plzeň - divadelní česko-německé představení - divadlo Jonáš Kino Zbiroh film Lidice Exkurze - Vojenská letecké muzeum Kbely Exkurze Prazdroj Plzeň, podzemí Exkurze - sklárny Nižbor Aquapark Beroun IV. školní ples ve spolupráci se ZUŠ a SR při ZŠ Svátek duchů - výstava dýní a řep-duchařská párty Zapojení do projektu Ovoce do škol a dotované mléčné výrobky do škol Partnerství - Dohoda o spolupráci partnerství škol mezi Franz-Xaver-von Schönwerth-Realschule Amberg a ZŠ Zbiroh - vzájemná návštěva pedagogů, naši žáci v rodinách,..

19 7.2 Projekty v roce 2011/2012 V programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) projekt Bioinformační centrum jde občanům naproti (navazující na předcházející projekty zahrady) podpořila Nadace Partnerství SEVER. Nadační fond Zelený poklad a Plzeňský kraj zaštítil projekt To se ale všichni máme, zahradu si užíváme - končí v září V červenci byl schválen pokračující projekt To se ale všichni máme, zahradu si užíváme 2. ZŠ žádala Plzeňský kraj o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště, podruhé neúspěšně. Od čerpáme finance z EU peníze školám. ZŠ zažádala dle pravidel o dotaci na vybavení školy pomůckami s moderními technologiemi. K máme schválené dvě monitorovací zprávy. Dále škola byla zapojena do mezinárodního projektu Ukliďme svět (Clean Up the World) a mezinárodní kampaně na minimalizaci odpadů Litter Less, do projektu Člověk v tísni. 7.3 Zájmové kroužky Ambulantně nápravná péče pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami Klub mladých debrujárů kroužek pro mladé vědce Chovatelský kroužek kroužek pro mladé zoology Kroužek florbalu pro hochy I. stupně Kroužek míčových her pro dívky I. stupně Kroužek německého jazyka - II. Stupně pouze i. pololetí

20 7.4 Účast žáků školy v soutěžích sportovních a olympiádách Školní rok 2011/2012 Druh soutěže Počet ve škol. kole Umístění v okresním kole Krajské kolo Př-klokan Egermaier J., 3. Altmanová Z., Skalková M Skalková PC - Word, Excel PC - zadávání dat na rychlost 9 MO - 5. roč. 10 Matem. klokan - 6. roč roč roč Skalka - 9. roč Hurábová, 6.-9.Prachařová, Aubrechtová, Morariu, Moravec Cvrček Soukup O. Klokánek 4.-5.roč Aubrechtová D. Benjamin Hadinec M. Kadet 8.-9.roč Skalka M. Pythagoriáda 5. třídy Prachařová, Hurábová, Moravec 6. třídy 0 7. třídy 0 8. třídy 3. M. Skalka DO A. Krejčíř ChO 8 neúčast ONj 2 neúčast OČj 3 neúčast OAj -kat. 1. A 3 -kat. 2. A 4 2. Krejčíř 10. Hadinec, Koppová, Malá OAj-I.st. 8 Bukvicová FO- kat. F 4 3. Skalka Archimediáda 8 ZO -kat. A 6 -kat. B 0 3. Lukášová A Hadinec M. 9. Lukeš O.

21 -kat. C 0 BiO-kat. D BiO-kat. C Lukášová 4. Skalková, 6. Skalka, 13. Altmanová Vv- keramika II. kat. - "S rolničkami na čepici" Vinšová V. Tv-atlet. čtyřboj -hoši ml. 6. -hoši st dívky ml. 4., v jednotl. N. Vrkočová dívky st. 8. Přespolní běh ml. 5. Krofta, 9. Kalaš Logická olympiáda 2011 Pohár Českého rozhlasu st. 24 -V. A 78 Malá kopaná - 7. tř Nová, 4. Hrabáková 4. Onodi, 9. Urx Jinochová - cena fair play postup do semifinále-hurábová B mladší hoši 2. mladší dívky 7. starší hoši bez účasti Malá kopaná - 9. tř. 20 bez postupu Košíková -dívky 30 nemoc - neúčast -hoši 30 nemoc - neúčast Florbal - hoši (6.-7. roč.), (8.-9.roč.) Florbal - dívky (8.-9 roč.) Odbíjená - hoši Atletický trojboj dívky tř hoši Vybíjená - dívky Vybíjená- hoši 20 Mc. Donald s.cup Rubikon IX.A 1. BESIP- soutěž cyklistů Pohár předsedy OR AŠSK Rokycany mladší starší I. stupeň 5. místo

22 Pohár ředitele DDM Rokycany ve sport. soutěžích II. stupeň 6. místo

23 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Viz inspekční zpráva ČŠI ze dne 13.října 2011

24 Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011: 9. Základní údaje o hospodaření školy a) Příjmy: Dotace USC ,- Kč Dotace KÚ ,- Kč Ostatní příjmy ,83 Kč z toho sponzoři ,- Kč projekty ,- Kč Příjmy z doplňkové činnosti ,- Kč EU peníze školám ,60 Kč Celkem ,43 Kč b) Výdaje: Neinvestiční výdaje celkem ,26 Kč z toho: na platy pracovníků ,- Kč výdaje na učebnice a pomůcky ,14 Kč provozní náklady ,12 Kč ostatní náklady ,- Kč Zisk za r ,17 Kč Ředitelka školy:

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j.: ZSZbiroh/254/14 11. 9. 2014 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. V. SLÁDKA ZBIROH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. V. SLÁDKA ZBIROH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. V. SLÁDKA ZBIROH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 č.j.: ZSZbiroh/363/15 8. 9. 2015 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více