ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

2 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 č.j.: ZSZbiroh/315/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Zbiroh adresa školy Muchova 554 právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Květuše Horáková zástupce ředitele: Ing. Evženie Brzková kontakt tel.: webové stránky: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Zbiroh adresa zřizovatele Masarykovo nám. 112, Zbiroh kontakt tel.: součásti školy kapacita Základní škola 540 žáků Školní družina 60 žáků Školní jídelna vařených jídel a 82 míst u stolů 1.4 základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,88 17,28 2. stupeň ZŠ ,29 12,47 Školní družina ,00 Školní jídelna 238

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny učebny 27, herny 2 (družiny) Odborné pracovny, knihovna 9 odborných učeben Př, Ch-F, Vv, Hv, jazyková, PC pro I. a II. stupeň, cvičná kuchyňka, kovo- a dřevodílna,1 knihovna-slouží jako sklad knih, slouží především k hromadné četbě při výuce a zapůjčování žákům domů, chybí studovna s PC a připojením k internetu Sportovní zařízení 2 tělocvičny, venkovní hřiště-nekvalitní povrch (odbíjená, kopaná, košíková - zrušeny koše, rovná běž. dráha)-zš podruhé žádala o dotaci na víceúčelové hřiště s umělým povrchem na Plzeňský kraj-nevyhověno, oplocení ve špatném stavu-část plotu bylo opraveno( nakoupen materiál na horní část oplocení), už je zkorodovaný (stáří 28 let), nová vrátka v zadní části hřiště (svépomocí) Dílny a pozemky 1 kovo-dřevodílna-spojena (malý počet žák), pozemky-v rámci EKOŠKOLY a níže uvedených projektů prováděny značné úpravy-jedlý les, venkovní učebna, naučná stezka, relaxační koutek, informační tabule, bylinková spirála, nakoupeno dostatečné množství nářadí pro práci na pozemku (z projektů),.. Žákovský nábytek Třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými židlemi a dvoulavicemi na I. st. krom jedné doposud nevyužívané třídy (malý počet žáků), dokoupen nový žákovský nábytek do PC I a jazykové učebny, na II. stupni do dvou kmenových tříd a učebny Ch-F. Ve třech kmenových třídách, učebně Vv, Hv a dílnách je nábytek z roku Nevyhovující nábytek je ve školní družině nutná výměna!! Do roku 2012 udělena výjimka KHS Plzeň na dovybavení žákovského nábytku Vybavení učebními pomůckami, Základní vybavení školy dostačující. hračkami, sportovním nářadím apod. Do ŠD byly zakoupeny 2 velké sady LEGA a sada skákadel. Sportovní nářadí a náčiní dokupováno Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou průběžně dle možností - každoročně servis a opravy Potřebné učebnice zajištěny dle požadavků ŠVP ZV, ovšem většina učebnic je opotřebována. Pro 5. roč. byly zakoupeny nové vlastivědy. Z ONIV nedostačující finance, hledáme sponzory, dále žádáme rodiče o spolufinancování prostřednictvím SR při ZŠ. Pracovní sešity platí rodiče. Odpovídá základním potřebám 2 učebny s vnitřním videookruhem, zpětné projektory, magnetofony, přehrávače CD, DVD přehrávače meteostanice,.. Na II. stupni je v provozu učebna PC II se 24 místy

4 Školní jídelna s darovanými PC, připojení k internetu a interaktivitou. Ve 4 odborných učebnách instalovány interaktivní tabule s PC, učebna PC s 18 místy na I. st. s tenkými klienty připojením k internetu, 10 kabinetů vybaveno tenkými klienty a připojením k internetu, a 3 kabinety s PC, 3 ks tiskáren, 1 ks notebook, 1 černobílá A3 multifunkční kopírka a 1 barevná A4 kopírka. Využívány i-učebnice pro všechny ročníky z Aj, Nj, Př, F, Ch, velké množství programů na další předměty. Většina vybavení byla pořízena z projektu EU peníze školám. Osvědčil se a zaběhl systém dvou chodů, skoro bylo vyloučeno používání polotovarů, zaměření na skladbu jídelníčku - zdravá výživa žáků. Lze domluvit vaření diet pro nemocné. Počet strávníků stálý. Ve školní jídelně se zaučuje praktikantka ze SŠ Jeřabinova ul. Rokycany Doplňková činnost vaření pro cizí strávníky 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Od do pracuje ve složení: předseda R. Veselá, členové Ing. J. Štícha, L. Svoboda, I. Nováková, Mgr. M. Jonáková, Mgr. A. Frühaufová. Školská rada je volena na tříleté období. 1.7 Údaje o SR při ZŠ Zbiroh Datum zřízení Od pracuje Rada SR při ZŠ ve složení: předseda MUDr. Václav Ptáček hospodářka Jitka Seidlová členka Ilona Tupá Finančně zaštiťuje cestovné na soutěže žáků, projektové dny školy, částečně hradí dopravu žáků 3. roč. na plavání a 7. roč. na lyžařský kurz, podpořila návštěvu našich žáků v partnerské škole v Ambergu, nákup některých školních pomůcek a učebnic, finančně podporuje zájmové kroužky,.. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola všechny

5 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ŠKOLA J. V. SLÁDKA Zařazené třídy ročník 2.3 Vzdělávání ve školní družině Vzdělávání ve ŠD probíhá ve dvou odděleních, ranní provoz začíná od 6:30 hodin, odpolední provoz do 16:00 hodin. Náplň práce vychází ze Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, obě oddělení pracují dle Ročního plánu ŠD, který je součástí Hlavních úkolů ZŠ na školní rok 2011/2012. Kapacita ŠD na 60 žáků je naplněna, to umožňuje vyhovět rodičům žáků přijmout žáky především z 1. a 2. ročníku, výjimečně tento stav je doplněn z vyšších ročníků. V ŠD dále ještě čekají žáci dojíždějící. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 34 Počet učitelů ZŠ 22 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků pedag. Stupeň Funkce Úvazek pracovníci praxe vzdělání Aprobace + výuka Mgr. Aloui Dáša učitelka 1,00 nad 27 let VŠ roč. Mgr. Bělohlávková učitelka 1,00 do 6 let VŠ roč. + Aj Vendula (zástup) Mgr. Hrbková Jana učitelka 1,00 do 6 let VŠ roč. + Aj Mgr. Hroudová učitelka 1,00 nad 27 let VŠ roč. Jaroslava Mgr. Jonáková učitelka 0,45 nad 27 let VŠ roč. + Aj Kecová Helena učitelka 1,00 do19 let SŠ roč. Mgr. Keszegová Jindra učitelka 1,00 do 27 let VŠ roč.

6 Mgr. Pánková učitelka 1,00 nad 27 let VŠ roč. Jaroslava Bc. Rédlová Radka učitelka 0,91 do 12 let VŠ roč. + Nj Mgr. Šístková Tereza učitelka 1,00 do 27 let VŠ roč. + informatika Ing. Mgr.Tláskalová Andrea 1,00 do 19 let VŠ roč. koordinátor EVVO II. stupeň Ing. Brzková Evženie učitelka, výchov. poradce, spec. pedag. zástupkyně ŘŠ 1,00 do 27 let VŠ přírodovědné předměty, informatika Černá Martina učitelka 1,00 do 12 let SŠ 3. 5.roč.+ výchovy Mgr. Drábek Tomáš učitel 1,00 do 12 let VŠ Př - Tv, Pč Mgr. Frühaufová učitelka 1,00 do 27 let VŠ D - Rj, Nj Alena Mgr. Horáková ředit. školy 1,00 nad 27 let VŠ Ch - Tv Květuše Mgr. Kotvová učitelka 1,00 nad 27 let VŠ Čj - Hv Marcela Mgr. Nádvorníková učitelka 0,55 do 19 let Renáta Mgr. Soukupová učitelka 1,00 do 19 let VŠ Př - Ch, F Markéta Mgr. Švarcová učitelka 1,00 do 27 let VŠ M - Ch, Rv, Vv Alice metodik školní prevence Mgr. Vaňková Jana učitelka 1,00 do 27 let VŠ Z - Rj, Aj Mgr. Vinšová Eva učitelka 0,95 nad 27 let VŠ 1. 5.roč.+Aj,Tv II. st. Mgr. Wachtlová Jaroslava Mgr. Šebová Marcela učitelka, výchovný poradce učitelka (zástup) 0,86 nad 27 let VŠ Čj - Ov 1,00 nad 27 let VŠ Př - Pč, Z ŠD Jirásková Iveta vych. ŠD 0,90 do 19 let SŠ Ped. škola Švarcová Miroslava vych. ŠD 0,68 do 19 let SŠ Vych.- pedagog 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 81,57 Učitelé 1. stupně 71,89 Učitelé 2. stupně 92,44 Učitelé 2. stupně 64,42 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100

7 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Frančeová Ivana uklizečka 1,00 SOU Pourová Hana uklizečka 1,00 SOU Pražská Dana uklizečka 1,00 SOU Kratochvílová Miluše uklizečka ZŠ 0,69 základní Štěpánek Zdeněk školník - domovník. 1,00 SŠ 3.6 Údaje o školní jídelně Pracovníci ŠJ Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Květoňová Eva vedoucí ŠJ 1,00 SŠ Rubášová Petra kuchařka 0,85+0,15 SOU Klátová Olga kuchařka 0,85+0,15 SOU Trněná Miluše pracovnice v provozu ŠJ 0,70+0,10 základní Kratochvílová Miluše uklizečka v ŠJ 0,21 základní 3.7 Ekonomka ZŠ Alena Sobotková Pracuje na 1,00 úvazku, vzdělání středoškolské SZTŠ. Pravidelně se vzdělává v oblasti účetnictví, vše vyplývá z častých legislativních změn.

8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizované krajem 5 0 b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, na SŠ z devátých a nižších ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední školy celkem akademie školy školy školy bez maturity (SOU) c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z nižších ročníků nerozmístěn 1 0 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 18 1

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2011/ stupeň Přehled o prospěchu Třída Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Počet známek Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečných I. A I. B II. A III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída Počet Prospěli Prospěli s Neprospěli Počet známek Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečných VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečných 1. stupeň stupeň Celkem

10 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků I. A 19 I. B 17 II. A 28 Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň III. A 16 III. B 17 1 IV.A 17 IV. B V. A V. B 22 4 Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VI. B VII. A 21 2 VII. B VIII. A VIII. B IX. A 18 7 Celkem Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

11 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , ,51 2. stupeň , ,27 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Žáci s vývojovými poruchami učení a chováním, tělesně postižení, s kombinovanými vadami Počet žáků 21 Na žáky je vypracován IVP dle vyhlášky č. 73/2005 Sb., 6, je součástí dokumentace žáka. Spolupracujeme s PPP v Rokycanech, SPC Plzeň a se zákonnými zástupci, kteří jsou průběžně informováni. Škola se zapojila do projektu RAMPS-VIP III - pomoc žákům zákonným zástupcům s výchovnými problémy žáků, žákům s SVP, 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Dodrženy předpisy, počátek vyučování od 7:40 vzhledem k poledním spojům žáků směr Kařez, Cekov (vyhověno žádosti rodičů), Podmokly a směr Zvíkovec. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní řád, pravidla hodnocení žáků Informační systém vůči žákům a rodičům Zpracovány individuální vzdělávací plány pro všechny žáky a předměty, žáci zařazeni do skupin ANP vede Ing. Mgr. Tláskalová, spec. pedagog a výchovný poradce. Školní řád zpracován, zveřejněn, žáci i rodiče seznámeni. Pravidla hodnocení žáka zpracovány, jsou přílohou školního řádu, veřejnosti k dispozici v listinné podobě vždy k nahlédnutí a na Systém funguje prostřednictvím třídních učitelů, základní údaje na nástěnce ve vestibulu školy úřední deska, na webových stránkách pro informovanost rodičů jsou všichni pedagogičtí pracovníci k dispozici po telefonické nebo písemné domluvě, popř. konkrétní pedagogického pracovníka. Základní informace v ŽK a na mnohé dokumenty jsou ke stažení.

12 Spolupráce s PPP a SPC Prevence sociálně-patologických jevů Oblast environmentální výchovy Je řízena VP Mgr. Ing. Andreou Tláskalovou, spolupráce s PPP Rokycany funguje bez problémů, spolupráce s SPC Plzeň pro rodiče uskutečněna schůzka o možnostech tohoto zařízení. Pomoc pedagogům, žákům a zákonným zástupcům je zprostředkována i po zapojení do projektu RAMPS VIP III (Rozvoj a metodická pomoc poradenských služeb), výhodou je nestranná spolupráce s externím psychologem a etopedickou pracovnicí. Rodičům jsme nabídli konzultace každou lichou středu v odpoledních hodinách nebo domluvené konkrétní termíny Postup dle Minimálního preventivního programu na školní rok, plánované akce ve školním roce prováděny. Činnost řídí školní metodik prevence Mgr. Alice Švarcová, která v tomto oboru absolvovala specializační studium. V této oblasti rovněž využíváme spolupráce na bázi projektu RAMPS VIP III. Zpracován dlouhodobý Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na ZŠ Zbiroh a Akční program v oblasti environmentální výchovy vzdělávání a osvěty na školní rok 2011/12. Oba tyto dokumenty navazují na ŠVP ZV. Koordinátorkou EVVO na škole je Ing. Mgr. Tláskalová. Zapojení do projektu EKOŠKOLA žáci, pedagogové, provozní zaměstnanci, rodiče a zástupci města. Škola obhájila podruhé mezinárodní titul EKOŠKOLA. Na činnost byly získány dotace od Partnerství SEVER na projekty Bioinformační centrum jde občanům naproti, Plzeňský kraj podpořil projekt To se ale všichni máme, zahradu si užíváme - tento projekt bude ukončen v září 2012, Sdružení TEREZA a řada sponzorů. Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků Vybavení je dostačující, není moderní, ale odpovídající hygienickým předpisům, pouze vybavení v ŠD nevyhovující. Jednáme se sponzory a se Školskou radou, postupně realizujeme dle finančních možností. Skříňky ve třídách už mají odslouženo, ale školník vše řádně opravil. Učebny jsou udržovány čisté, funkčně vybavené pro základní potřeby výuky. K modernizaci výuky přispělo zavedení internetu do dvou PC učeben (I. a II. st.) rozšíření míst u PC (18 a 24), instalace 4

13 Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky interaktivních tabulí a jedné interaktivity (plátno), zakoupení i-učebnic pro všechny ročníky v předmětech Př, Ch, F, Aj, Nj, PC II - učebna zcela nově vybavena Učebnice a pomůcky využívány dle potřeby a aktivity vyučujících. V rámci EU peníze školám pedagogové tvoří a využívají při výuce digitální učební materiály (DUM) - jsou zveřejněny na zakoupené licence na jednotlivé předměty, PC výukové programy,virtuální knihovnu, datakabinet, Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Účelnost výuky frontální, skupinové (tým) a individuální Výuka je řízena každým z pedagogů, každý má zpracován funkční jednoduchý tematický plán, který vychází z ŠVP ZV. Členění hodin vychází z plánů, osobních příprav a zkušeností každého učitele. Sledování plnění stanovených cílů plánu jako první provádí vyučující, vzájemné konzultace pedagogů, celkově kontroluje vedení školy viz hospitační činnost vedení školy, ČŠI, V nižších třídách I. stupně je tato forma samozřejmostí. Je třeba vhodně motivovat žáky záleží na kvalitě pedagoga. S narůstajícím věkem velkou většinu žáků opouští zájem o vzdělání. Žáci nemají žádnou motivaci, chybí přijímací zkoušky, často jsou přijati na více škol zároveň (i slabí žáci). Všechny tyto způsoby výuky jsou funkční, potřebné, využívané dle potřeb, znalostí a zkušeností jednotlivých vyučujících, dle charakteru učiva. Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Využívání zkušeností žáků Problematická fáze vyuč. procesu. Snahou všech vyučujících je působit v těchto rozměrech ne vždy a ne každému se v této nosné problematice učební jednotky stejně daří. Umění zaměstnat a zaujmout žáky v každé fázi hodiny. V řadě předmětů se v hodinách dá vyjít z vlastních zkušeností žáků, některé předměty jsou na tomto principu i založeny (Ov, Rv). Řada učitelů dává v hodinách prostor žákům pro možnost vyjádřit se k daným problémům a zobecňuje vlastní poznatky a zkušenosti žáků v dané problematice. Žáci jsou vedeni k využití znalostí v praxi (F, Ch, Př, informatika, SzPř, PCh, přírodověda, prvouka),

14 Vliv hodnocení na motivaci žáků Osobní příklad pedagoga teoretické vědomosti uplatňují v Klubu mladých debrujárů, chovatelském kroužku - mimoškolní činnost. Stará pedagogická motivační zásada převaha kladného hodnocení, pochvaly jako zdroje motivace je vžitá a uplatňuje se, často se míjí účinkem. Trvalý pedagogický zákon znalosti, vystupování, přístup k práci a plnění úkolů, vztah k okolí, žákům, kolegům, k přírodě, důslednost, zodpovědnost - to vše učitel musí mít a míra vlastnictví těchto atributů mu buduje přirozenou autoritu. Interakce a komunikace Klima třídy Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vzájemné respektování, výchova k toleranci Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Nezastupitelná úloha TU, řada třídních dokáže kolektiv stmelit a výrazně zlepšit vztahy, přístup k práci a v důsledku toho i výsledky práce třídního kolektivu k tomu napomáhají akce s třídním kolektivem na mimoškolních akcích, lyžařské kurzy, adaptační kurzy 6. ročníků, školní výlety,.. Tyto prvky se stávají stále potřebnější, řízená, slušná diskuse, slušné požadavky a názory jsou vítány a řada učitelů s nimi na zdejší škole umí pracovat a pracuje s nimi. Pozornost se věnuje řízené diskusi, připouští dialog. Složitá, v dnešní době velmi obtížná práce. Jednodušší pro pracovníky s přirozenou autoritou, s dobrými výsledky práce. Těžší na II. stupni školy, ale tolerance se projevuje. Nejsou na škole výrazné přestupky ve vzájemných vztazích mezi žáky ani ve vztazích učitel žák. Daří se, pokud platí vztah rodič-učitel-žák. Nedovolíme šikanu, jakékoli náznaky řešíme okamžitě, v postupu narážíme na nepochopení zákonného zástupce. Úkol nutný zejména proto, že žáci méně čtou, slovní zásoba není na výši a z toho vyplývá horší slovní vyjadřování. Neodmyslitelná součást zejména hodin slohu (nejen) jsou mluvní cvičení, v ostatních předmětech forma referátů, samostatných výkladů při přenášení vlastních poznatků a zkušeností žáků do vyučovacích hodin. Vést žáky k vytváření vlastních prezentací (žáci umí) na II. stupni především žáci směřující na studia SŠ

15 Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Využití pravidel hodnocení žáků Žáci hodnoceni ústně, není nutná vždy známka, hodnocení výkonu je záležitostí vyučujícího a jeho zkušenosti a vztahu k žákům. Písemné hodnocení žákovi zdůvodněno, zveřejněno před třídou a zapsáno do ŽK. Žáci hodnoceni i za práci v týmu, dvojici, podpora méně zdatných a úspěšných. Uplatňován princip sebehodnocení. Každé hodnocení známkou vychází z Pravidel hodnocení, zkušení pedagogové využívají mnohdy dobré známky ke kladné motivaci. Nevyskytuje se udělování špatné známky jako trestu za přestupky v chování. Žákům chybí potřeba vyniknout, ctižádostivost 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) školy Údaje jsou za školní rok 2011/2012 počet zúčastněných počet kurzů pedagogických pracovníků V rámci KCVJŠ a NIDV V rámci EVVO 8 7 Specializační kurz pro školního metodika 1 1 prevence Kurzy Aj - Gymnázium Rokycany 5 3 Magisterské studium 2 2 Ostatní 22 16

16 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Městská knihovna - besedy, soutěže, výstavy Muzeum Zbiroh - výstavy, Muzejní noc k 100. výročí Sládka, prodejní výstavy Akce AJAX spolupráce s Policií ČR Beseda s Policií ČR - pro I. a II. stupeň - drogy, nebezpečné a zápalné látky, o zločinnosti mladistvých,.besip, šikana,.. HZS PK ÚO Rokycany - Den zdraví,.. Sdružení TEREZA, Nadační fond Zelený poklad, Ametyst,.. MěÚ Zbiroh - účast a pomoc v Ekotýmu-v rámci projektu EKOŠKOLA,podpora v realizaci projektů,.. Sdružení rodičů (SR) při ZŠ - finanční pomoc při projektech, dozory při výletech, hledání sponzorů, pořádání IV. školního plesu, JCM LRS Zbiroh Záchranná stanice živočichů v Rokycanech ZUŠ-pořádání plesu,zapůjčování hudebního sálku,spolupráce při kulturních akcí,.. MŠ - vzájemné návštěvy předškoláků, pronájem tělocvičny, využívání hracího koutku a zahrady,.. Ing. J. Štícha - zapůjčování kina sokolovny na všechny školní akce M. Štědrý - ozvučení školní akademie, divadelního představení a EKOSHOW J. Horák - veškerá fotodokumentace školních akcí a projektových dnů ZOO Plzeň Zahradnictví Zbiroh - při realizaci projektů,.. ČSOP Skaut Mateřské centrum Kvítek ŠIK CZ - školní informační kanál Tandem Plzeň - cesta k partnerství se školou v Ambergu Úřad práce Rokycany - profesionální orientace Den stromů Den Země Zahradní slavnost Den v přírodě - I. stupeň Čarodějnice Čertí škola možná přijde i Mikuláš Vánoční setkání pod stromečkem Vánoční a velikonoční prodejní výstava Zábavná EKOSHOW Slavnostní šerpování žáků 9. ročníků a nastudování pohádky Lotrando a Zubejda - veřejné vystoupení pro MŠ, ZŠ, večerní Školní akademie - I. stupeň

17 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce zaměřené k environmentální výchově Celé Česko čte dětem spolupráce s městskou knihovnou PASTELKY - projekt pro předškoláky - přípravný kurz Návštěva našich žáků v partnerské škole v Ambergu, vzájemná návštěva pedagogů Plavání 3. ročníků Lyžařský kurz pro 7. ročník Den zdraví pro I. A II. stupeň IV. školní ples Besedy se zástupci PPP Rokycany, SVP Plzeň Představení v kině IMAX Praha Beseda s Policií ČR Beseda s MUDr. Šutou - Chem. látky v domácnosti, Aditiva v potravinách, Kosmetika, úklid,.. Zdravá výživa projekt Ovoce do škol (I.) a dotované mléčné výrobky pro školy Podchycení volného času žáků nastudování pohádky Lotrando a Zubejda a vystoupení 9. roč. na závěrečném šerpování, školní akademie - I. stupeň RUBIKON - soutěž 6.-9.roč.-1. místo IX. A v obl. kole Lyžařský kurz na Zadově pro roč., Plavání pro 3. roč. (+1., 2. roč.) BESIP - dopravní hřiště pro roč. Orientační běh pro roč., Den zdrav í- projekt pro I. a II. stupeň, Olympiáda - sport. den - projekt I. a II. stupeň, Zájmové kroužky míčové hry, florbal, chovatelský kroužek, KMD, německého jazyka(i. pol.) - návod, jak trávit volný čas Pomůžeme Ježíškovi - sběr starého chleba pro záchrannou stanici Rokycany Den stromů akce na podporu projektů Bioinformační centrum a Bioinformační centrum jde občanům naproti - využití knihovny centra - první středa v měsíci,..to se ale dobře máme, zahradu si užíváme Farmářské trhy -prodej bylinek,suchých květin,.., nabídka letáků,.. Den Země desítky aktivit žáků - Zahradní slavnost EKO-KOM beseda k třídění odpadu Den stromů - aktivity žáků Liter Less - mezinárodní kampaň na minimalizaci odpadů Sdružení TEREZA - výukový program Les ve škole Otvírání studánek Ukliďme svět (Clean Up the World) Výchovně vzdělávací programy v ZOO a botanické zahradě Plzeň -MAY DAY - kampaň Filipíny

18 Zábavná EKOSHOW - prezentace práce žáků v oblasti EVVO EKOŠKOLA- druhá obhajoba mezinárodního titulu, převzetí červen 2012 Výchovně vzdělávací programy Ametyst Ekologické zemědělství RECYKLOHRANÍ - sběr baterií, malých elektric. spotřebičů - za získané body fotoaparát, digikamera Besedy s chovateli ČSCH Kařez Planetárium Praha- výchovně vzdělávací programy Techmánie Plzeň - Dny vědy a techniky, Noc vědců Vycházky do CHKO Křivoklátsko Charitativní a dobročinné akce Ostatní Občanské sdružení Život dětem Chrpa, Kdo hraje, pomáhá, Den proti rakovině - Kytičkový den - prodej kytiček Literární besedy + čtení z literární tvorby J. V. Sládka v rámci vzpomínkového večera k 100. výročí úmrtí, Muzejní noc u Sládka Besedy se zástupci z Úřadu práce-prezentace SŠ, SOU, exkurze Kovohutě Rokycany, Zbirovie Zbiroh, Akademie dne řemesel Rokycany, SOU Jeřabinova Zapojení do RP Aktivní motivace žáků pro 8. a 9. roč. - nábor do učebních oborů, seznámení s provozy, charakterem výroby - ukončení Besedy v městské knihovně Beseda o USA - národní parky Ameriky a Afrika - p. Špilar Beseda s paralympionikem D. Drahoňským Příprava Malých záchranářů Divadlo Plzeň Alfa, J. K. Tyla, Příbram, Praha V Dlouhé Tandem Plzeň - divadelní česko-německé představení - divadlo Jonáš Kino Zbiroh film Lidice Exkurze - Vojenská letecké muzeum Kbely Exkurze Prazdroj Plzeň, podzemí Exkurze - sklárny Nižbor Aquapark Beroun IV. školní ples ve spolupráci se ZUŠ a SR při ZŠ Svátek duchů - výstava dýní a řep-duchařská párty Zapojení do projektu Ovoce do škol a dotované mléčné výrobky do škol Partnerství - Dohoda o spolupráci partnerství škol mezi Franz-Xaver-von Schönwerth-Realschule Amberg a ZŠ Zbiroh - vzájemná návštěva pedagogů, naši žáci v rodinách,..

19 7.2 Projekty v roce 2011/2012 V programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) projekt Bioinformační centrum jde občanům naproti (navazující na předcházející projekty zahrady) podpořila Nadace Partnerství SEVER. Nadační fond Zelený poklad a Plzeňský kraj zaštítil projekt To se ale všichni máme, zahradu si užíváme - končí v září V červenci byl schválen pokračující projekt To se ale všichni máme, zahradu si užíváme 2. ZŠ žádala Plzeňský kraj o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště, podruhé neúspěšně. Od čerpáme finance z EU peníze školám. ZŠ zažádala dle pravidel o dotaci na vybavení školy pomůckami s moderními technologiemi. K máme schválené dvě monitorovací zprávy. Dále škola byla zapojena do mezinárodního projektu Ukliďme svět (Clean Up the World) a mezinárodní kampaně na minimalizaci odpadů Litter Less, do projektu Člověk v tísni. 7.3 Zájmové kroužky Ambulantně nápravná péče pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami Klub mladých debrujárů kroužek pro mladé vědce Chovatelský kroužek kroužek pro mladé zoology Kroužek florbalu pro hochy I. stupně Kroužek míčových her pro dívky I. stupně Kroužek německého jazyka - II. Stupně pouze i. pololetí

20 7.4 Účast žáků školy v soutěžích sportovních a olympiádách Školní rok 2011/2012 Druh soutěže Počet ve škol. kole Umístění v okresním kole Krajské kolo Př-klokan Egermaier J., 3. Altmanová Z., Skalková M Skalková PC - Word, Excel PC - zadávání dat na rychlost 9 MO - 5. roč. 10 Matem. klokan - 6. roč roč roč Skalka - 9. roč Hurábová, 6.-9.Prachařová, Aubrechtová, Morariu, Moravec Cvrček Soukup O. Klokánek 4.-5.roč Aubrechtová D. Benjamin Hadinec M. Kadet 8.-9.roč Skalka M. Pythagoriáda 5. třídy Prachařová, Hurábová, Moravec 6. třídy 0 7. třídy 0 8. třídy 3. M. Skalka DO A. Krejčíř ChO 8 neúčast ONj 2 neúčast OČj 3 neúčast OAj -kat. 1. A 3 -kat. 2. A 4 2. Krejčíř 10. Hadinec, Koppová, Malá OAj-I.st. 8 Bukvicová FO- kat. F 4 3. Skalka Archimediáda 8 ZO -kat. A 6 -kat. B 0 3. Lukášová A Hadinec M. 9. Lukeš O.

21 -kat. C 0 BiO-kat. D BiO-kat. C Lukášová 4. Skalková, 6. Skalka, 13. Altmanová Vv- keramika II. kat. - "S rolničkami na čepici" Vinšová V. Tv-atlet. čtyřboj -hoši ml. 6. -hoši st dívky ml. 4., v jednotl. N. Vrkočová dívky st. 8. Přespolní běh ml. 5. Krofta, 9. Kalaš Logická olympiáda 2011 Pohár Českého rozhlasu st. 24 -V. A 78 Malá kopaná - 7. tř Nová, 4. Hrabáková 4. Onodi, 9. Urx Jinochová - cena fair play postup do semifinále-hurábová B mladší hoši 2. mladší dívky 7. starší hoši bez účasti Malá kopaná - 9. tř. 20 bez postupu Košíková -dívky 30 nemoc - neúčast -hoši 30 nemoc - neúčast Florbal - hoši (6.-7. roč.), (8.-9.roč.) Florbal - dívky (8.-9 roč.) Odbíjená - hoši Atletický trojboj dívky tř hoši Vybíjená - dívky Vybíjená- hoši 20 Mc. Donald s.cup Rubikon IX.A 1. BESIP- soutěž cyklistů Pohár předsedy OR AŠSK Rokycany mladší starší I. stupeň 5. místo

22 Pohár ředitele DDM Rokycany ve sport. soutěžích II. stupeň 6. místo

23 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Viz inspekční zpráva ČŠI ze dne 13.října 2011

24 Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011: 9. Základní údaje o hospodaření školy a) Příjmy: Dotace USC ,- Kč Dotace KÚ ,- Kč Ostatní příjmy ,83 Kč z toho sponzoři ,- Kč projekty ,- Kč Příjmy z doplňkové činnosti ,- Kč EU peníze školám ,60 Kč Celkem ,43 Kč b) Výdaje: Neinvestiční výdaje celkem ,26 Kč z toho: na platy pracovníků ,- Kč výdaje na učebnice a pomůcky ,14 Kč provozní náklady ,12 Kč ostatní náklady ,- Kč Zisk za r ,17 Kč Ředitelka školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j.: ZSZbiroh/254/14 11. 9. 2014 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2007-2008 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více