PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň"

Transkript

1 PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje V souladu s 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje, jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1 patro, č. dveří 174, Škroupova 18, Plzeň. Doba konání : 17. prosince od hod. Program: Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Milan Chovanec 2. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava 3. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Milan Chovanec 4. Návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2013, rozpočtový výhled Plzeňského kraje na roky 2014 a Václav Šlajs 5. Stanovení počtu členů výborů ZPK a volba členů výborů ZPK vyjma Finančního výboru ZPK - Milan Chovanec (na stůl) 6. Statut výboru pro veřejné zakázky - Ing. Věstislav Křenek 7. Změna charakteru dotace - Ledovec, o.s. - Milan Chovanec IČO: bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň č.ú /5500

2 8. Stanovení náhrady neuvolněným členům v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva - Václav Šlajs 9. Poskytnutí mimoprogramových dotací na havarijní stavy a naléhavé potřeby - část IV. - Ivo Grüner 10. Ocenění nejlépe zapojených škol v rámci projektu ebezpečnost v roce Ivo Grüner 11. Prodloužení termínu plnění usnesení ZPK č. 577/10 - Ivo Grüner 12. Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce Jaroslav Bauer 13. Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce Jaroslav Bauer 14. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 15. Dodatek č. 1 ke Statutu Fondu dopravy PK - Jaroslav Bauer 16. Dodatky ke zřizovacím listinám - Jiří Struček 17. Prominutí či částečné prominutí povinností úhrad odvodů, penále a úroků z posečkaných částek odvodů za porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č. 250/2000 Sb. - Jiří Struček 18. Poskytnutí finanční dotace - Jiří Struček 19. Výsledky jednání Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Plzeňského kraje pro výběr projektů předložených ve 2. kole výzev do globálních grantů v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 OP VK - Jiří Struček

3 20. Výsledky jednání Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Plzeňského kraje pro výběr projektů předložených ve 4. výzvě do globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK - Jiří Struček 21. Poskytnutí dotací městům pro jimi zřizované organizace na realizaci projektů - Jiří Struček 22. Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji na rok poskytnutí neinvestičních dotací obcím - Jiří Struček 23. Dodatek č.6 zřizovací listiny Muzea Šumavy Sušice, příspěvkové organizace - Jiří Struček 24. Poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace společnosti České dráhy, a.s. - Jiří Struček 25. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Janovice nad Úhlavou a Petrovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou x SÚS PK, příspěvková organizace, OS Jih, SV Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 26. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chanovice Obec Chanovice x SÚS PK, příspěvková organizace, OS Jih, SV Klatovy - JUDr. Zdeňka Lišková 27. Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Vodokrty SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň-jih) x Obec Řenče - JUDr. Zdeňka Lišková 28. Bezúplatné nabytí nemovitostí, k.ú. Domažlice - PK, příspěvková organizace, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 x Město Domažlice - JUDr. Zdeňka Lišková 29. Bezúplatné nabytí pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Oblastní správa JIH, SV Plzeň-jih, SV Klatovy, SV Domažlice a Oblastní správa SEVER, SV Plzeň-sever x ČR ÚZSVM - JUDr. Zdeňka Lišková 30. Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Litice u Plzně Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace x ŘSD ČR - JUDr. Zdeňka Lišková

4 31. Bezúplatný převod pozemků, k. ú. Liblín - SÚS PK, Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Rokycany x Obec Liblín - JUDr. Zdeňka Lišková 32. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Plzeň-jih) x obec Řenče - JUDr. Zdeňka Lišková 33. Bezúplatný převod pozemku, k. ú. Kašperské Hory, Muzeum Šumavy Sušice x Město Kašperské Hory - JUDr. Zdeňka Lišková 34. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havlovice u Domažlic - Správa a údržba silnic PK x Město Domažlice - JUDr. Zdeňka Lišková 35. Bezúplatný převod pozemku, k. ú. Draženov SÚS PK, Oblastní správa JIH, SV Domažlice x ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR - JUDr. Zdeňka Lišková 36. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Klatovy) x obec Hradešice - JUDr. Zdeňka Lišková 37. Bezúplatný převod částí pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeň-sever) x obec Bdeněves - JUDr. Zdeňka Lišková 38. Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Domažlice) x obec Zahořany - JUDr. Zdeňka Lišková 39. Vzájemné převody nemovitostí mezi Městem Klatovy a Plzeňským krajem - JUDr. Zdeňka Lišková 40. Pozemkové úpravy SÚS PK, Oblastní správa JIH, SV Plzeň-jih, k. ú. Těnovice, k. ú. Spálené Poříčí, k.ú Přeštice; SV Domažlice, k. ú. Blížejov; SV Klatovy, k. ú. Blata, k.ú. Hodousice - JUDr. Zdeňka Lišková

5 41. Výkup pozemku, k. ú. Březina u Rokycan - SÚS PK (OS SEVER, SV Rokycany) x Ing. Jiří Král - JUDr. Zdeňka Lišková 42. Výkup pozemků, k. ú. Vodokrty - SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň-jih) x Drahomíra Studničková, Miloslava Loudová - JUDr. Zdeňka Lišková 43. Výkup pozemku, k. ú. Kladruby u Radnic - SÚS PK (OS SEVER, SV Rokycany) x Drahomíra Fišerová, Jindřich Hofman, Zdeněk Hofman, Oldřich Smeták, Eva Andrlová - JUDr. Zdeňka Lišková 44. Koupě pozemků Lidická ulice, Plzeň Zdravotnická záchranná služba PK x Statutární město Plzeň - JUDr. Zdeňka Lišková 45. Prodej nemovitostí v k. ú. Tachov - Plzeňský kraj (Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1) x manželé Stanislav a Ivana Galíčkovi - JUDr. Zdeňka Lišková 46. Prodej pozemků v k. ú. Plasy - Plzeňský kraj x Lenka Houšková - JUDr. Zdeňka Lišková 47. Prodej pozemku v k. ú. Oselce Střední škola, Oselce 1, Nepomuk 1, příspěvková organizace Plzeňského kraje x manželé prof. Dr. h. c. Ing. Jiří Witzany, DrSc. a Ing. Libuše Witzanyová - JUDr. Zdeňka Lišková 48. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeň-město) x Porsche Immobilien CZ spol. s r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 49. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Rokycany) x obec Drahoňův Újezd - JUDr. Zdeňka Lišková 50. Prodej nemovitostí - budovy bez čp./če., stojící na pozemku parc.č.st a pozemku parc.č.st. 4174, k.ú. Rokycany x pan Josef Novák - JUDr. Zdeňka Lišková 51. Prodej pozemku Plzeňský kraj x Jan Willem Schlimmer - JUDr. Zdeňka Lišková

6 52. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Rokycany) x Eva Bali- Hudáková - JUDr. Zdeňka Lišková 53. Rekonstrukce objektu J. Knihy 146,Rokycany na depozitární účely Muzea Dr. Horáka, I.etapa stavební úpravy hospodářských budov -odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky - JUDr. Zdeňka Lišková 54. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 55. Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování zdravotních služeb v Klatovské nemocnici jako služeb obecného hospodářského zájmu - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 56. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb - Mgr. Zdeněk Honz 57. Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace - Mgr. Zdeněk Honz 58. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb - Mgr. Zdeněk Honz 59. Poskytnutí finančních prostředků na hospodaření v lesích - Ing. Václav Štekl 60. Ukončení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury v roce Ing. Václav Štekl 61. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 6 za rok Ing. Václav Štekl 62. Obec Horní Kamenice prominutí vrácení dotace - Ing. Václav Štekl 63. Obec Rybnice - prodloužení termínu realizace akce - Ing. Václav Štekl

7 Blok informativních zpráv: 64. IZ-Termíny jednání RPK a zasedání ZPK v roce Milan Chovanec 65. IZ-Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu - Ivo Grüner 66. Informativní zpráva o schválení Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Radou Plzeňského kraje - Jiří Struček 67. Informativní zpráva - Výstavba Klatovské nemocnice - JUDr. Zdeňka Lišková Diskuse, různé Závěr Mgr. Jiří Leščinský v.r. ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

8

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Václav Šlajs Financování Financování Výdaje Kapitálové příjmy Běžné příjmy Výhled /SR 2016 2017 Příjmy daňové 3 392 579,54 3 490 464,09 3 463 130 3 711 620 107,18% 4 030 000 4 101 700 Příjmy nedaňové 294

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ 23/920/2005 I. p r o j e d n a l a organizační řád Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje včetně změny organizačního

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více