Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven: Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Milan Schweigstill Jana Kostolányiová RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 417/2015 předkládá : RNDr. Jiří Hakl za odbor : Odbor životního prostředí a zemědělství : Smlouva o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu se společností Koutecký s.r.o., městem Mělníkem a oblastním spolkem ČČK Mělník, sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu II. varianta se společností Koutecký s.r.o., městem Mělníkem a oblastním spolkem ČČK Mělník, sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů. 2. bod programu materiál č. : 438/2015 předkládá : MVDr. Ctirad Mikeš za odbor : Oddělení nakládání s majetkem a správy pozemků : Podmínky výkupu pozemku p.č.3097/2 dle geom. pl. č /2015 k.ú. Mělník, ul. U Besedy, J. H. RM doporučuje ke schválení ZM výkup pozemku p.č.3097/2 o výměře 76 m2, odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku p.č.3097 k.ú.mělník, od J. H. za podmínek: kupní cena 500,- Kč/m2, tj ,- Kč daň z nabytí nemovitých věcí uhradí město RM doporučuje ke schválení ZM výkup pozemku p.č.3097/2 o výměře 76 m2, odděleného 1

2 geometrickým plánem č /2015 z pozemku p.č.3097 k.ú.mělník, od J. H. za podmínek: kupní cena 500,- Kč/m2, tj ,- Kč daň z nabytí nemovitých věcí uhradí město 3. bod programu materiál č. : 464/2015 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Příspěvky neziskovým organizacím RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím takto: 1. Občanské sdružení Babylon ,- Kč - na zajištění projektu Skate závody Zahrada zapsaný spolek ,- Kč - na zajištění služby chráněné bydlení Domov v Nebuželích RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím takto: 1. Občanské sdružení Babylon ,- Kč - na zajištění projektu Skate závody Zahrada zapsaný spolek ,- Kč - na zajištění služby chráněné bydlení Domov v Nebuželích 4. bod programu materiál č. : 493/2015 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Veřejné opatrovnictví RM jmenuje do funkce veřejného opatrovníka ( 471,odst.3 zák.č. 89/2012Sb.) pana Martina Merze, DiS., referenta sociálních věcí OSVZ s účinností od Veřejné opatrovnictví bude i nadále vykonávat Bc. Irena Podivínská, DiS., sociální pracovnice OSVZ. RM odvolává z funkce veřejného opatrovníka paní Bc. Renatu Trnkovou, DiS. od RM jmenuje do funkce veřejného opatrovníka ( 471,odst.3 zák.č. 89/2012Sb.) pana Martina Merze, DiS., referenta sociálních věcí OSVZ s účinností od Veřejné opatrovnictví bude i nadále vykonávat Bc. Irena Podivínská, DiS., sociální pracovnice OSVZ. RM odvolává z funkce veřejného opatrovníka paní Bc. Renatu Trnkovou, DiS. od

3 5. bod programu materiál č. : 495/2015 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Prevence kriminality RM bere na vědomí zápis z komise prevence kriminality č. 2. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace ve výši ,- Kč z dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR s názvem Program prevence kriminality pro rok 2015, která byla poskytnuta na projekt Osvětlení Centra prevence kriminality a dopravní výchovy. RM doporučuje ZM schválit přijetí grantu ve výši ,- Kč z grantového řízení ŠKODA Auto programu Dopravní výchova, která byla poskytnuta na projekt ŠKODA života. RM bere na vědomí zápis z komise prevence kriminality č. 2. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace ve výši ,- Kč z dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR s názvem Program prevence kriminality pro rok 2015, která byla poskytnuta na projekt Osvětlení Centra prevence kriminality a dopravní výchovy. RM doporučuje ZM schválit přijetí grantu ve výši ,- Kč z grantového řízení ŠKODA Auto programu Dopravní výchova, která byla poskytnuta na projekt ŠKODA života. 6. bod programu materiál č. : 500/2015 předkládá : Mgr. Zuzana Jansová za odbor : Odbor školství a kultury : Akademie třetího věku - odměna absolventům RM schvaluje částečnou úhradu školného ve výši 850,- Kč úspěšným absolventům Akademie třetího věku, kteří mají trvalé bydliště v Mělníku. RM schvaluje částečnou úhradu školného ve výši 850,- Kč úspěšným absolventům Akademie třetího věku, kteří mají trvalé bydliště v Mělníku. 7. bod programu materiál č. : 501/2015 předkládá : MVDr. Ctirad Mikeš za odbor : Kancelář vedení úřadu, nakládání s majetkem a správa pozemků : Podmínky prodeje pozemku p.č.7118/101 dle geom.pl.č /2015 k.ú.mělník, ul.zemědělská, Š. S. 3

4 RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemku p.č.7118/101 o výměře 455 m2, ostatní plocha, jiná plocha, odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemků 7118/64 (díl a), p.č.7118/65 (díl b), p.č.7118/66 (díl c) k.ú.mělník za podmínek : kupující Š. S. kupní cena: a/ ,- Kč (znal.posudek - dle cenového předpisu) b/ ,- Kč (znal.posudek - obvyklá cena) c/ ,- Kč (dle orientační tržní hodnoty) RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemku p.č.7118/101 o výměře 455 m2, ostatní plocha, jiná plocha, odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemků 7118/64 (díl a), p.č.7118/65 (díl b), p.č.7118/66 (díl c) k.ú.mělník za podmínek : kupující Š. S. kupní cena: ,- Kč (dle orientační tržní hodnoty) 8. bod programu materiál č. : 502/2015 předkládá : MVDr. Ctirad Mikeš za odbor : Oddělení nakládání s majetkem a správy pozemků : Výběrové řízení - výkup pozemku p.č.4187/13 k.ú.mělník od ČR, ÚZSVM 1/ RM nedoporučuje ke schválení ZM účast města Mělník ve výběrovém řízení na výkup pozemku p.č.4187/13 k.ú.mělník od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení čís.shms/071/ / RM doporučuje ke schválení ZM účast města Mělník ve výběrovém řízení na výkup pozemku p.č.4187/13 k.ú.mělník od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení čís.shms/071/2015: nabídnout kupní cenu a/ ,- Kč (minimální kupní cena) b/ jiná cena uhradit kauci ve výši ,- Kč kupující hradí daň z nabytí nemovité věci odeslat nabídku a podepsané "Prohlášení účastníka výběrového řízení" do RM nedoporučuje ke schválení ZM účast města Mělník ve výběrovém řízení na výkup pozemku p.č.4187/13 k.ú.mělník od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení čís.shms/071/ bod programu materiál č. : 503/2015 předkládá : Petr Skácel DiS. 4

5 za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost Mgr. K. o prodloužení nájmu bytu č. 1 v č.p v ul. Panešova - ZŠ Mělník - Pšovka v Mělníku RM schvaluje Mgr. Z. K. prodloužení nájmu bytu č. 1 v č.p v ul. Panešova v Mělníku, na dobu určitou, o 1 rok. RM schvaluje Mgr. Z. K. prodloužení nájmu bytu č. 1 v č.p v ul. Panešova v Mělníku, na dobu určitou, o 1 rok. 10. bod programu materiál č. : 505/2015 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : MŠ Zvoneček - Převod z RF do FI - Opr. stav. elektroinstalace v MŠ čp Dukelská RM schvaluje převod prostředků příspěvkové organizace MŠ Zvoneček, Dukelská ve výši 178 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic na krytí akce Opravy stavební elektroinstalace v budově školky Dukelská čp RM schvaluje převod prostředků příspěvkové organizace MŠ Zvoneček, Dukelská ve výši 178 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic na krytí akce Opravy stavební elektroinstalace v budově školky Dukelská čp bod programu materiál č. : 506/2015 předkládá : Bc. Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Výjimka z počtu dětí RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 v MŠ Pod Vrchem, Mělník, příspěvkové organizaci a dále v MŠ Pohádka, Mělník, příspěvkové organizaci. RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 v MŠ Pod Vrchem, Mělník, příspěvkové organizaci a dále v MŠ Pohádka, Mělník, příspěvkové organizaci. 5

6 12. bod programu materiál č. : 507/2015 předkládá : Mgr. Zuzana Jansová za odbor : Odbor školství a kultury : Zápis č.7 z jednání sportovní komise RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání sportovní komise. RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání sportovní komise. 13. bod programu materiál č. : 508/2015 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace UZ v celkové výši 5 010,00 tis. Kč na sociální služby v oblasti soc. právní ochrany dětí (příjmy, neinv. transfery, sk. 41). Zároveň se zvyšují sociální služby v oblastech: a) ka 28 celkem 4 585,00 tis. Kč z toho na mzdy a dohody vč. odvodů (ZU) 4 140,00 tis. Kč b) ka 19 celkem 400,00 tis. Kč c) ka 01 Personální 25,00 tis. Kč Vše u ka 28 a 01 s odd. 43 Soc. služby, ka 19 odd. 61 Správa. 2. RM doporučuje ZM ke schválení snížení mezd hrazených pro ka 28 městskými zdroji ve výši tis. Kč (ka 01, odd. 61 Správa). Částka je převáděna do provozní rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 3. RM doporučuje ZM ke schválení snížení dotace na akci Rekonstrukce tůně park Podolí ve výši 34 tis. Kč (ka 02, příjmy, sk. 41 neinv. transfery). Zároveň dochází ke snížení výdajů na akci o 34 tis. Kč (ka 02 odd. 23 Vodní díla v zemědělské krajině). 4. RM doporučuje ZM ke schválení převod prostředků ve výši 5 tis. Kč v rámci ka 16 Kultura z příspěvků na sport na neinv. příspěvek ZŠ Praktická a speciální na pořádání Olympiády praktických škol okresu Mělník. Vše ka 16, odd. 33 a 34 Sport. 5. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace ve výši 161,25 tis. Kč od KU Středočeského kraje (UZ 29008) na úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního hospodáře - I. čtvrtletí 2015 (příjmy, neinvestiční transfer - sk. 41), Zároveň dojde ke zvýšení provozních výdajů sk. 1 Zemědělství a lesní hospodářství o tutéž částku- ka 02 ŽP. 6. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení nákladů celkem ve výši 383 tis. Kč na periodika vydávaná městem - Zpravodaj radnice a Kukátko - z toho tisk a distribuce 315 tis. Kč, 68 tis. Kč výběrové řízení (ka 16, odd. 33 Kultura). Finanční krytí z rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 7. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení mzdových prostředků na dohody o provedení práce o 12 tis. Kč v souvislosti s akcí Evropský den hudby (ka 01, odd. 33 Kultura). Finanční krytí z ka 16 akce města ve stejné výši (odd.33 Kultura). 6

7 8. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení příjmů o 362,11 tis. Kč - dotace UZ doplatek na OSPOD v r (ka 28, neinv. transfery, sk. 41). O tyto prostředky je navyšována rezerva města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 1. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace UZ v celkové výši 5 010,00 tis. Kč na sociální služby v oblasti soc. právní ochrany dětí (příjmy, neinv. transfery, sk. 41). Zároveň se zvyšují sociální služby v oblastech: a) ka 28 celkem 4 585,00 tis. Kč z toho na mzdy a dohody vč. odvodů (ZU) 4 140,00 tis. Kč b) ka 19 celkem 400,00 tis. Kč c) ka 01 Personální 25,00 tis. Kč Vše u ka 28 a 01 s odd. 43 Soc. služby, ka 19 odd. 61 Správa. 2. RM doporučuje ZM ke schválení snížení mezd hrazených pro ka 28 městskými zdroji ve výši tis. Kč (ka 01, odd. 61 Správa). Částka je převáděna do provozní rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 3. RM doporučuje ZM ke schválení snížení dotace na akci Rekonstrukce tůně park Podolí ve výši 34 tis. Kč (ka 02, příjmy, sk. 41 neinv. transfery). Zároveň dochází ke snížení výdajů na akci o 34 tis. Kč (ka 02 odd. 23 Vodní díla v zemědělské krajině). 4. RM doporučuje ZM ke schválení převod prostředků ve výši 5 tis. Kč v rámci ka 16 Kultura z příspěvků na sport na neinv. příspěvek ZŠ Praktická a speciální na pořádání Olympiády praktických škol okresu Mělník. Vše ka 16, odd. 33 a 34 Sport. 5. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace ve výši 161,25 tis. Kč od KU Středočeského kraje (UZ 29008) na úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního hospodáře - I. čtvrtletí 2015 (příjmy, neinvestiční transfer - sk. 41), Zároveň dojde ke zvýšení provozních výdajů sk. 1 Zemědělství a lesní hospodářství o tutéž částku- ka 02 ŽP. 6. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení nákladů celkem ve výši 383 tis. Kč na periodika vydávaná městem - Zpravodaj radnice a Kukátko - z toho tisk a distribuce 315 tis. Kč, 68 tis. Kč výběrové řízení (ka 16, odd. 33 Kultura). Finanční krytí z rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 7. RM doporučuje ZM ke schválení převod mzdových prostředků na dohody o provedení práce o 12 tis. Kč v souvislosti s akcí Evropský den hudby (ka 01, odd. 33 Kultura). Finanční krytí z ka 16 akce města ve stejné výši (odd.33 Kultura). 8. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení příjmů o 362,11 tis. Kč - dotace UZ doplatek na OSPOD v r (ka 28, neinv. transfery, sk. 41). O tyto prostředky je navyšována rezerva města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 7

8 14. bod programu materiál č. : 509/2015 předkládá : Mgr. Zuzana Jansová za odbor : Odbor školství a kultury : Finanční příspěvky na sport : RM schvaluje tyto finanční příspěvky na sport: Kč TJ EMĚ Mělník, oddíl basketbalu - Brandýský pohár Kč Házená Mělník - turnaj v Maďarsku a školní liga v miniházené Kč Tělocvičná jednota Sokol Mělník - pořádání 4 sportovních akcí a příprava M. Kubiny Kč Tenisový oddíl SK Mělník - celostátní turnaje žákovských a mládežnických kategorií Kč FC Mělník - 2 fotbalové turnaje Kč SHČMS SDH Mlazice - celoroční činnost mládeže Kč SHČMS SDH Vehlovice - celoroční činnost mládeže Kč Michal Kuběnka - podpora sportovní činnosti (biketrial) Kč ČUS - Mělnický festival sportu - pronájmy vybavení RM neschvaluje TJ Mělník krasobruslení - výšivky znaku města, Tenisový oddíl Mělník - navýšení příspěvku na tenisový turnaj MASTERS OPTIM TOUR 2015 (ženy a muži). RM schvaluje tyto finanční příspěvky na sport: Kč TJ EMĚ Mělník, oddíl basketbalu - Brandýský pohár Kč Házená Mělník - turnaj v Maďarsku a školní liga v miniházené Kč Tělocvičná jednota Sokol Mělník - pořádání 4 sportovních akcí a příprava M. Kubiny Kč Tenisový oddíl SK Mělník - celostátní turnaje žákovských a mládežnických kategorií Kč FC Mělník - 2 fotbalové turnaje Kč SHČMS SDH Mlazice - celoroční činnost mládeže Kč SHČMS SDH Vehlovice - celoroční činnost mládeže Kč Michal Kuběnka - podpora sportovní činnosti (biketrial) Kč ČUS - Mělnický festival sportu - pronájmy vybavení Kč Klub orientačního běhu - organizace jednoho závodu RM neschvaluje TJ Mělník krasobruslení - výšivky znaku města, Tenisový oddíl Mělník - navýšení příspěvku na tenisový turnaj MASTERS OPTIM TOUR 2015 (ženy a muži). 15. bod programu materiál č. : 510/2015 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č RM doporučuje ZM ke schválení navýšení nákladů ve výši 80 tis. Kč na havárii ZŠ praktická a ZŠ speciální Seifertova čp zatečení vnitřním dešťovým svodem (ka 50, odd. 31 Školství). Finanční krytí z rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 8

9 2. RM doporučuje ZM ke schválení novou provozní akci - oprava informační tabule na terminálu autobusového nádraží ve výši 100 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z rezervy na bazén (odd. 34 Sport a tělovýchova). 1. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení nákladů ve výši 80 tis. Kč na havárii ZŠ praktická a ZŠ speciální Seifertova čp zatečení vnitřním dešťovým svodem (ka 50, odd. 31 Školství). Finanční krytí z rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 2. RM doporučuje ZM ke schválení novou provozní akci - oprava informační tabule na terminálu autobusového nádraží ve výši 100 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z rezervy na bazén (odd. 34 Sport a tělovýchova). 16. bod programu materiál č. : 511/2015 předkládá : Mgr. Markéta Fošumová Ph.D. za odbor : Odbor školství a kultury : Jednání komise pro regeneraci zápis č.1 RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání komise pro regeneraci. RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání komise pro regeneraci. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 515/2015 předkládá : MVDr. Ctirad Mikeš za odbor : Kancelář vedení úřadu : Program na jednání ZM RM schvaluje program na jednání ZM dne RM schvaluje program na jednání ZM dne bod programu materiál č. : 517/2015 9

10 předkládá : MVDr. Ctirad Mikeš za odbor : Kancelář vedení úřadu, nakládání s majetkem a správa pozemků : Podmínky výkupu pozemku p.č.1560/49 dle geom.pl. č /2015 k.ú.mělník, od ŘSD ČR RM doporučuje ke schválení ZM výkup pozemku p.č.1560/49 o výměře 4 m2, zast.pl., odděleného geometrickým plánem pro vyznačení obvodu budovy č /2015 z částí pozemků p.č.1560/43 a p.č.1560/44 k.ú.mělník, od Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínek: kupní cena 7 400,- Kč město uhradí daň z nabytí nemovité věci a správní poplatek za vklad vlastnického práva RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu č.j.8462/21/2015/21400/máj a pověřuje starostu města jejím podpisem. RM doporučuje ke schválení ZM výkup pozemku p.č.1560/49 o výměře 4 m2, zast.pl., odděleného geometrickým plánem pro vyznačení obvodu budovy č /2015 z částí pozemků p.č.1560/43 a p.č.1560/44 k.ú.mělník, od Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínek: kupní cena 7 400,- Kč město uhradí daň z nabytí nemovité věci a správní poplatek za vklad vlastnického práva RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu č.j.8462/21/2015/21400/máj a pověřuje starostu města jejím podpisem. 19. bod programu materiál č. : 523/2015 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č RM doporučuje ZM ke schválení novou provozní akci Oprava vzduchotechniky v MŠ Mlazice čp ve výši 450 tis. Kč (ka SMI, odd. 31 Školství). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 2. RM doporučuje ZM ke schválení novou provozní akci - oprava střechy Hala Bios ve výši 600 tis. Kč (odd. 34 Sport, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 3. RM doporučuje ZM ke schválení vyvolané náklady v celkové výši tis. Kč v souvislosti s dotační akcí Rekonstrukce komunikace Pražská: a) rozšíření inv. akce komunikace Pražská - vícepráce ve výši tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SUK). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). b) novou inv. akci - dopravní značení na komunikaci Pražská ve výši 600 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). c) novou provozní akci - oprava chodníků Pražská ve výši 500 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 10

11 4. RM doporučuje ZM ke schválení vyvolané náklady v celkové výši 600 tis. v souvislosti s dotační akcí Místní komunikace II. Etapa (Strážnická, Přístavní, K Přívozu): a) novou inv. akci (vyvolaná investice) - komunikace K Přívozu ve výši 500 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SUK). Finanční krytí z financování (z nerozděleného přebytku hosp. r. 2014, tj. financování, ka 41). b) novou provozní akci (vyvolaná investice) - oprava chodníků K Přívozu ve výši 100 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z financování (z nerozděleného přebytku hosp. r. 2014, tj. financování, ka 41). 1. RM doporučuje ZM ke schválení novou provozní akci Oprava vzduchotechniky v MŠ Mlazice čp ve výši 450 tis. Kč (ka SMI, odd. 31 Školství). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 2. RM doporučuje ZM ke schválení novou provozní akci - oprava střechy Hala Bios ve výši 600 tis. Kč (odd. 34 Sport, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 3. RM doporučuje ZM ke schválení vyvolané náklady v celkové výši tis. Kč v souvislosti s dotační akcí Rekonstrukce komunikace Pražská: a) rozšíření inv. akce komunikace Pražská - vícepráce ve výši tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SUK). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). b) novou inv. akci - dopravní značení na komunikaci Pražská ve výši 600 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). c) novou provozní akci - oprava chodníků Pražská ve výši 500 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 4. RM doporučuje ZM ke schválení vyvolané náklady v celkové výši 600 tis. v souvislosti s dotační akcí Místní komunikace II. Etapa (Strážnická, Přístavní, K Přívozu): a) novou inv. akci (vyvolaná investice) - komunikace K Přívozu ve výši 500 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SUK). Finanční krytí z financování (z nerozděleného přebytku hosp. r. 2014, tj. financování, ka 41). b) novou provozní akci (vyvolaná investice) - oprava chodníků K Přívozu ve výši 100 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z financování (z nerozděleného přebytku hosp. r. 2014, tj. financování, ka 41). 5. RM doporučuje ZM ke schválení příspěvek na vybavení org. ČČK ve výši 40 tis. Kč (ka 28, odd. 33) Fin. krytí z rezervy města (ka 41,odd. 63 Fin. operace). 6. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení neinv. příspěvku na rok 2015 pro ZŠ Jungmannovy sady o 20 tis. Kč (ka 14, odd. 31 Školství). Finanční krytí z příspěvků na kulturu ka 16 (provozní výdaje, odd. 33 Kultura, org. 307). 11

12 20. bod programu materiál č. : 524/2015 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: " "Rekonstrukce komunikací v ul. Legionářů a Tyršova - Mělník". 1. RM schvaluje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 25 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikací v ul. Legionářů a Tyršova - Mělník". 2. RM schvaluje Zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikací v ul. Legionářů a Tyršova - Mělník". 3. RM schvaluje pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH. RM souhlasí s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů komise pro otevírání obálek zadavatelem ve složení: člen komise náhradník člena komise 1. Člen RM... Člen RM Ing. Miroslav Klučkovič, vedoucí odd. SUK Ivana Egrtová, investiční technik odd. SUK 3. Ing. Dana Kratoňová, vedoucí odd. FIN Ing. Alena Schindlerová, rozpočtář odd. FIN Otevírání obálek ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. dveří 9. S předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem ve složení: člen komise náhradník člena komise 1. Člen RM... Člen RM Ing. Miroslav Klučkovič, vedoucí odd. SUK Petr Skácel, DiS, vedoucí odd. SMI 3. Ivana Egrtová, investiční technik odd. SUK Martina Mikešová, investiční technik odd. SMI 4. Ing. Dionýz Hutár, manažer projektu Ivan Uherčík, projektant 5. Ing. Dana Kratoňová, vedoucí odd. FIN Ing. AlenaSchindlerová, rozpočtář odd. FIN Hodnocení nabídek ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. dveří RM schvaluje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 25 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikací v ul. Legionářů a Tyršova - Mělník". 2. RM schvaluje Zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikací v ul. Legionářů a Tyršova - Mělník". 3. RM schvaluje pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH. RM souhlasí s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů komise pro otevírání obálek zadavatelem ve složení: 12

13 člen komise 1. Milan Schweigstill, 1. místostarosta 2. Ing. Miroslav Klučkovič, vedoucí odd. SUK 3. Ing. Dana Kratoňová, vedoucí odd. FIN náhradník člena komise 1. MVDr. Ctirad Mikeš, starosta 2. Ing. Alena Schindlerová, rozpočtář odd. FIN 3. Ivana Egrtová, investiční technik odd. SUK Otevírání obálek ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. dveří 9. S předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem ve složení: člen komise 1. Milan Schweigstill, 1. místostarosta 2. Ing. Miroslav Klučkovič, vedoucí odd. SUK 3. Ivana Egrtová, investiční technik odd. SUK 4. Ing. Dionýz Hutár, manažer projektu 5. Ing. Dana Kratoňová, vedoucí odd. FIN náhradník člena komise 1. MVDr. Ctirad Mikeš, starosta 2. Petr Skácel, DiS, vedoucí odd. SMI 3. Martina Mikešová, investiční technik odd. SMI 4. Ivan Uherčík, projektant 5. Ing. Alena Schindlerová, rozpočtář odd. FIN Hodnocení nabídek ve 13:00 v zasedací místnosti č. dveří bod programu materiál č. : 530/2015 předkládá : MVDr. Ctirad Mikeš za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze Záštita nad akcí Prima jede za vámi RM souhlasí se záštitou města Mělníka nad akcí Prima jede za vámi a schvaluje účast města Mělníka v soutěži ve sběru vysloužilých drobných elektrozařízení Koruna za kilo soutěž měst s Primou. RM souhlasí se záštitou města Mělníka nad akcí Prima jede za vámi a schvaluje účast města Mělníka v soutěži ve sběru vysloužilých drobných elektrozařízení Koruna za kilo soutěž měst s Primou. 13

14 Jednání ukončeno v 18:15 hod. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Bc. Petr Volf 2. místostarosta města 14

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 29. 6. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Robert Šlégl,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus (příchod 16:10), Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 25 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 27. 7. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 3. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 27.4.2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Kašparec, Zbyněk

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 12 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:15), Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.1. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 2 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 1. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod v 17:35 hod.),

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 32 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:10), Vilém Kraus

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 17.9.2012 čas: místo: 16.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Dalibor

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 4. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr. Zdeněk Koudelka Omluven:

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15. 8. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni : MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Vilém Kraus, PhDr. Ilona Němcová, Petr

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 18.11.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Čermák,

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Zápis č. 2. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 2. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 23. 2. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Stanislav Barda, Rudolf Fidler, Alena Herinková, MUDr. Marie Housková, Jiří

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Leicht,

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 47 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 12. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 44 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 11. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus,

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 25. 4. 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Bc. Robert Šlégl, Rudolf Fidler, Petr Patera, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Rudolf

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 16.9.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Rudolf Fidler,

Více

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 23. 3. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Stanislav Barda, MUDr. Marie Housková, Jiří Kašparec, Rudolf Kraj, MUDr. Jan

Více

Z á p i s č. 20. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 5. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 20. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 5. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 20 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 21.10.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milan Schweigstill,

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 4. 2013 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 18:15 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 19.5.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Z á p i s č. 6. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 6. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25. 2. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 20. 5. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 87/4/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ. z 53. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty.

Město Horní Benešov USNESENÍ. z 53. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty. Město Horní Benešov USNESENÍ z 53. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne 5.11.2008 v 6 00 hod. v kanceláři starosty. L I S T O P A D 2008 Po projednání přednesených zpráv a rozpravy

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více