VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 201O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 201O"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 201O Občanské sdružení BALET o.s

2 OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s ZÁKLADNÍ INFORMACE HISTORIE ČINNOST A POSLÁNÍ CÍLE CO PŘINESL ROK NAPSALI O NÁS FINANČNÍ ZPRÁVA PODĚKOVÁNÍ

3 1. SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, předkládám Vám výroční zprávu občanského sdružení Baletu o.s. za rok 2010, založené již penzionovanými bývalými tanečníky a tanečnicemi divadla J. K. Tyla v Plzni. Snahou sdružení je dát vzniku prostředí, ve kterém by měli příležitost bývalí profesionální tanečníci a tanečnice uplatňovat své bohaté celoživotní zkušenosti a předávat je dále nové generaci začínajících tanečníků. Vyvrcholením celoroční činnosti byl již 3. ročník GALA KONCERTu exhibiční vystoupení baletních škol - ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni, který by se neuskutečnil bez pomoci donátorů a hlavně bez profesionálních, pedagogických a organizačních zkušeností paní Bohumily Mejcharové. Již nyní máme mnoho nových dotazů baletních škol, zda se bude konat další ročník a zda se mohou přihlásit. Věřím proto, že letošní koncert splnil to, co jsme od něj požadovali, tedy: setkání nejlepších tanečníků a tanečnic z baletních škol, prezentaci různých pedagogických záměrů těchto baletních škol a estetického vnímání taneční mládeže, které ji přivádí k disciplíně, vnímavosti a prospěšnému vyplnění volného času jako protiklad agresivního chování mladistvích. Zároveň věřím, že tato myšlenka - organizace pravidelných amatérských vystoupení žáků baletních škol - bude členy i přáteli BALET o.s. podpořena a rozvíjena i v dalších letech. Bohumila Mejcharová předseda sdružení - 3 -

4 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s. Občanské sdružení Balet o.s. je neziskovou organizací, která byla založena v září 2007 penzionovanými bývalými tanečníky a tanečnicemi Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni, s cílem předávat své bohaté zkušenosti nové generaci začínajících tanečníků. Balet o.s. je zastoupeno paní Bohumilou Mejcharovou, která byla také tanečnicí tohoto divadla 26 let. 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Balet o.s. Adresa: Stehlíkova 4, Plzeň Identifikační číslo: Právní forma: občanské sdružení Vznik právní subjektivity: Místo registrace: Ministerstvo vnitra pod č.j. VS/1-1/68695/07-R Internetové stránky: Telefon: (for communication in english) Orgány sdružení: valná hromada představenstvo předseda: Bohumila Mejcharová místopředseda: J. Bezděk 2.2 HISTORIE. Občanské sdružení BALET o. s. bylo založeno v listopadu roku 2007 paní Bohumilou Mejcharovou, která působila 26 let v baletním souboru divadla Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni. Po odchodu do důchodu se zabývala pedagogickou činností v baletní škole při divadle J. K. Tyla, v ZUŠ Domažlice a ZUŠ Aš. Od roku 1992 spolupracovala s Volkshochschule Weiden (oddělení baletu) a organizovala s nimi baletní koncerty střídavě v ČR i v Německu v rámci česko-bavorských dnů i při jiných příležitostech. V Aši organizovala každoročně soutěž v klasickém tanci s mezinárodní účastí Ašský střevíček. Tato soutěž probíhala pod patronací MŠMT ČR. Snahou sdružení bylo vytvořit prostředí, ve kterém by měli bývalí profesionální tanečníci a tanečnice příležitost uplatňovat své bohaté celoživotní zkušenosti a předávat je dále nové generaci začínajících tanečníků a podpořit město Plzeň na Evropské hlavní město kultury

5 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ Posláním a činností občanského sdružení Balet o.s. je: zabezpečovat, udržovat a rozvíjet kontakty mezi tanečními umělci všech žánrů poskytovat pomoc při navazování kontaktů tanečních umělců navazovat kontakty s charitativními organizacemi a spolupráce s nimi organizování schůzek členů uplatňovat a hájit společenské potřeby přispívat k řešení sporů mezi členy Sdružení smírnou cestou propagovat myšlenky nadnárodního principu tanečního umění pořádání společenských, sportovních a vzdělávacích akcí 2.4 CÍLE Cílem občanské sdružení Balet o.s. je oslovit a podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti tance. Pravidelně pořádat a účastnit se společenských a sportovních akcí, kde by mohli žáci ukázat své dovednosti, které se naučili a porovnávat pokroky a úspěchy s ostatními žáky. V návaznosti na výše uvedený cíl byl definován další, neméně významný cíl našeho občanského sdružení spočívající v provázání spolupráce jednotlivých baletních škol (zejména amatérských) a tanečních skupin se zaměřením na klasický balet. Dle záměru předsedkyně sdružení, paní Bohumily Mejcharové to znamená nejen se každoročně (a jednou ročně) potkávat na akci, kterou pořádá BALET o.s., ale i se v průběhu roku nezávisle na organizaci GALAKONCERTu setkávat, udržovat vazbu a neustálou komunikaci, propojovat nápady jednotlivých baletních škol a organizací, které se věnují baletu, společně vystupovat v rámci nejrůznějších akcí (jako jsou dětské slavnosti, BAMBIRIÁDY), atp. Oba cíle jsou naplňovány prostřednictvím GALAKONCERTu, který je organizován jednou ročně, zpravidla v měsíci listopadu. GALAKONCERT představuje vyvrcholení celoroční činnosti našeho občanského sdružení a podporu zejména prvního cíle. Pro podporu druhého cíle je připravována žádost do čtyřletého grantu. V této žádosti, resp. projektu by měla být vystižena podstata druhého cíle BALET o.s. a jeho myšlenka převedena do reálné podoby

6 V současné době probíhá monitoring počtu žáků a kontaktování subjektů, které by se mohly do projektu zapojit. Dostupné statistické ukazatele dokládají, že jen na území Plzeňského kraje existuje několik subjektů, které se věnují tanci, mimo jiné i klasickému baletu. Ani počet žáků těchto subjektů není zanedbatelný (viz tabulka a graf níže), což podporuje realizaci zvažovaného projektu BALET o.s. Přehled počtu žáků v tanenčních třídách ZUŠ a soukromých výukách v Plzni a okolí Název subjektu Počet žáků ZUŠ Domažlice 88 Soukromá výuka Domažlice 390 Baletní škola Divadla J.K.Tyla v Plzni 410 ZUŠ Lobzy - Plzeň 120 ZUŠ Slovany - Plzeň 115 ZUŠ Terezie Brzkové - Plzeň 120 ZUŠ Rokycany 60 Studio STORM 52 ZUŠ Plzeň - Chválenická 15 ZUŠ Přeštice 115 ZUŠ Klatovy 40 ZUŠ Sušice 45 Plzeň - Centrum tance 350 Žáků celkem 1, Přehled počtu žáků v tanečních třídách dle působnosti Plzeň Domažlice Klatovy Sušice Rokycany Přeštice - 6 -

7 3. CO PŘINESL ROK 2010 Po úspěchu prvního ročníku 2008 a druhého ročníku 2009 GALAKONCERTU a velkého zájmu účastníků opět se potkat s kolegy a předvést své výsledky před profesionály a diváckou veřejností rozhodla se předsedkyně sdružení uspořádat další ročník koncertu, který se konal 7. listopadu 2010 od 19 hodin v pronajatých prostorách Velkého divadla J.K.Tyla v Plzni. Z pohledu členů BALET o.s. byla tedy hlavní část činnosti občanského sdružení v roce 2010 směrována k organizaci již třetího ročníku GALAKONCERTU Mezinárodního exhibičního vystoupení žáků baletních škol, zvyšování a udržování kvality těchto koncertů. Nosným cílem GALAKONCERTU bylo setkání nejlepších žáků působících v oblasti baletu v Evropě a laureátů různých baletních soutěží pořádaných v ČR i v zahraničí, možnost předvést jejich umění na jevišti a porovnat úroveň toho, co se již naučili. Záměrem bylo také podpořit jejich snahu o pokračování v těchto aktivitách a dosažení co nejlepších výsledků. Tanečníci měli možnost setkat se zkušenými tanečníky a seznámit se s jejich profesionálními zkušenostmi a inspirovat se zážitky z návštěvy profesionálního představení baletu DJKT ve Velkém divadle J.K.Tyla. Listopadového GALAKONCERTU se zúčastnilo celkem 21 baletních škol. Z toho bylo ze zahraniční 7 baletních škol a 14 domácích škol. Město Plzeň zastupovaly dvě skupiny. Účastníci jsou laureáti ze soutěží Ašský střevíček, Pardubická arabeska, Pražské baletní mládí a Hradecká Odetta. Někteří účastníci GALAKONCERTU se zúčastnili baletních soutěží na Sardinii a v Los Angeles (USA). Celkem 154 žáků a mládeže ve věku od 6 do 24 let předvedlo své baletní umění. Programem, který sestával z 38 jednotlivých baletních čísel, výborně provázel Stanislav Jurik z Českého rozhlasu Plzeň. Na závěr vystoupili sólisté baletu Divadla J.K.Tyla. Třetí ročník GALAKONCERTU byl věnován malé vzpomínce na pana Josefa Škodu, který působil v divadle J.K.Tyla jako šéf baletu, choreograf, režisér a tanečník. Jeho význam pro plzeňský balet byl významný, neboť dal zdejšímu souboru pevný profesionální umělecký základ. Josef Škoda s čerstvou zkušeností s budováním baletních těles v divadlech v Opavě a v Liberci, s odvahou a taktem, vlastnostmi pro práci šéfa tolik potřebnými, obměnil polovinu souboru, rozšířil jej a takřka během jedné sezony dovedl tento obnovený soubor až k tanečnímu projevu, který je možno hodnotit skutečně umělecky, jak napsala dobová kritika

8 4. NAPSALI O NÁS - 8 -

9 5. FINANČNÍ ZPRÁVA Balet o.s. IČ: Stehlíkova 4, Plzeň I. Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu, energie II. Služby Nájmy prostor Propagace (tisk a výlep plakátů, atp.) Ostatní služby Ostatní náklady jinde nerozlišené NÁKLADY CELKEM I. Tržby Tržby z vystoupení II. Provozní dotace Magistrát M. Plzně, OŠMT Magistrát M. Plzně, OK Plzeňský kraj ÚMO 3 Nadace 700 let m. Plzně III. Ostatní výnosy Ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM CZK 14,470 Kč 84,000 Kč 7,250 Kč 12,559 Kč 352 Kč 118,631 Kč CZK 21,520 Kč 10,000 Kč 40,000 Kč 15,000 Kč 25,000 Kč 15,000 Kč 5,947 Kč 132,467 Kč Stav pokladny k , Stav běžného účtu k ,

10 6. PODĚKOVÁNÍ Mé upřímné poděkování patří všem, kteří podpořili uskutečnění GALAKONCERTU, a to jak po stránce personální, organizační, tak po stránce finanční. Mám na mysli mé kolegy členy našeho občanského sdružení, dále bývalé absolventy baletní školy, kteří nám pomáhali s celkovou organizací GALAKONCERTU děkuji tedy Nině Urbánkové, Monice Urbánkové, Šárce Ženíškové, Zuzance Ženíškové, Báře Hofmanové, Markétě Khodlové, Tereze Dubničkové; mé poděkování patří dále moderátorovi koncertu, panu Stanislavu Juríkovi a finančním poradcům z firmy RAAPO FINANCE s.r.o. Za finanční podporu patří poděkování donátorům: statutárnímu městu Plzeň, Nadaci 700 let města Plzně, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně - Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Odboru kultury, Městskému obvodu Plzeň 3. Hlavní poděkování směřuji pedagogům z baletních škol a těm žákům a studentům, kteří měli tu odvahu vystoupit na jevišti. Jménem občanského sdružení BALET o.s. Vám všem děkuji za Vaši podporu! Bohumila Mejcharová

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice je NNO, jejíž členskou základnu tvoří pedagogové z 252 domů dětí a mládeže (DDM), respektive

Více

Zpráva o činnosti Persefona 2013

Zpráva o činnosti Persefona 2013 Zpráva o činnosti Persefona 2013 Kontakt: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Telefon: 737 834 345 545 245 996 Fax: 545 245 996 E-mail: poradna@persefona.cz domacinasili@persefona.cz bezpecnesouziti@persefona.cz

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Centrum AMAVET Junior Brno. Štefánikova 1, 602 00 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Centrum AMAVET Junior Brno. Štefánikova 1, 602 00 Brno Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Centrum AMAVET Junior Brno Štefánikova 1, 602 00 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Centrum AMAVET Junior Brno Štefánikova

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 1. Údaje o společnosti... 5 1.1. Kontaktní a identifikační data... 5 1.2. Struktura společnosti... 5 1.3. Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva 2013. RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

Výroční zpráva 2013. RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Výroční zpráva 2013 RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 1 Úvodem o roce 2013 v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje Milí přátelé, do roku 2013 vešla Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje s

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

Zpráva o činnosti Občanského sdružení STUDNICE

Zpráva o činnosti Občanského sdružení STUDNICE 2011 Zpráva o činnosti Občanského sdružení STUDNICE Občanské sdružení Studnice IČ: 69980934 Krátká 2 301 17 Plzeň Vytvořeno dne 6.8.2012 Obsah: Slovo úvodem... 2 1. Stručně o Občanském sdružení STUDNICE...

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s K Cihelně 313/41a, Praha 9 Centrum Welcome - Vybíralova 969, Praha 14 IČ 265 39 730 Email: kcr.hermanek@seznam.cz Web: www.abcprorodice.cz Web: www.prorodinu.cz

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více