Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009"

Transkript

1 Příručka dobré praxe Ekoškola 2009

2 Sdružení TEREZA Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet. Usilujeme o to, aby děti: MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí, ROZUMĚLY životnímu prostředí, DĚLALY něco pro udržitelný rozvoj. Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení pomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách. V současnosti se našich aktivit účastní přes žáků z více než 500 škol z celé České republiky. Hlavními vzdělávacími programy jsou: Ekoškola, GLOBE, Les ve škole škola v lese a Ekologické výukové programy. (více na Program Ekoškola Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého žáci snižují ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. Ekoškola je program mezinárodní organizace FEE (Foundation For Environmental Education). 2 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

3 Vážení přátelé, právě jste otevřeli Příručku dobré praxe, kde najdete na jednom místě to nejlepší ze 44 škol oceněných v roce 2009 mezinárodním titulem Ekoškola. Až zalistujete jejími stránkami, objevíte na nich mnoho zajímavých způsobů, jakými si školy poradily s metodikou 7 kroků Ekoškoly. Přemýšleli jsme, co by mohlo pomoci vám, kteří už Ekoškolu děláte, nebo i vám, kteří chcete zjistit, o co se vlastně v Ekoškole jedná. Vypravili jsme se tedy za koordinátory a řediteli škol, které získaly titul, a položili jsme jim několik otázek. Myslíme si, že jejich odpovědi pro vás budou tím nejlepším zdrojem inspirace. Rozhovory proběhly na 4 školách, ZŠ Prachatice a ZŠ Svitavy získaly titul poprvé, ZŠ Generála Janouška z Prahy 9 a ZŠ Údlice titul obhájily. Kromě toho vás postupem 7 kroků provedou fotografie z dalších 23 škol, na kterých najdete osvědčené i originální způsoby realizace metodiky programu Ekoškola. Mnoho zajímavých nápadů z dalších škol se na 28 stran příručky nevešlo. Nezapomeňte se proto podívat na web www. ekoskola.cz, kde najdete další příklady. Závěrem bych ráda poděkovala školám, které nám poskytly rozhovor, i všem dalším, ze kterých pocházejí kvalitní nápady na realizaci programu. Doufáme, že vás Příručka dobré praxe zaujme a bude vám průvodcem při realizaci Ekoškoly nebo podnětem, abyste se přidali k 210 školám zapojeným v ČR do programu. Přeji vám příjemné čtení Petra Šimonová vedoucí programu Ekoškola ZŠ Generála Janouška, Praha 9 + foto na titulni straně EKOŠKOLA Příručka dobré praxe

4 Na otázky odpovídali: Rozhovory Jak jste se o Ekoškole dozvěděl/a a proč jste si vybral/a zrovna tento dlouhodobý program? Prachatice Naše škola se již dlouhou dobu předtím zajímala o environmentální výchovu, tímto programem jsme pouze naši práci završili a dali jí určitou formu. Svitavy Naše škola je zaměřena na ochranu životního prostředí a environmetální výchovu, a právě proto jsme si Ekoškolu vybrali. Škola byla nejprve zapojena do GLOBu, poté se přidala Ekoškola. Nejprve jsme měli obavu, jestli máme na to, získat titul, program jsme znali jen povrchně a přišel nám náročný, ale pak jsme zjistili, že titulu můžeme dosáhnout. Činnostem jsme dali řád, většinu aktivit už jsme dělali dříve. koordinátor Mgr. Jiří Chloupek ZŠ v Údlice Praha 9 Do mezinárodního programu jsme vstoupili, protože se nám program líbil, a já osobně ho vnímám jako komplexní přístup k řešení otázek ekologické výchovy ve školy. Nic lépe vymyšleného jsem nepoznala. Údlice Se Sdružením TEREZA spolupracujeme již od roku 1991, kdy jsme pracovali na projektech Modré z nebe a Lišejníky. Potom jsme začali pracovat na projektech, kterým TEREZA dala jakýsi rámec a kde náplň projektu byla už volnější, např: Živá voda pro obec nebo Posviťme si na úspory. Každý rok dostáváme programovou nabídku od TEREZY. Když vznikl program Ekoškola, ve kterém jsme mohli využít a uplatnit poznatky z výše jmenovaných programů, jen jsme to uvítali. koordinátorka Mgr. Eva Jiříková, CSc ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 Podařilo se vám získat pro Ekoškolu své kolegy? Jak jste je přesvědčil/a? koordinátorka Mgr. Alena Smolíková ZŠ Prachatice, Zlatá stezka Prachatice U nás na škole panovala vzájemná ochota vstoupit do programu, nikdo nemusel nikoho příliš přesvědčovat. Prvním krokem bylo vytvoření Ekotýmu. V naší škole máme rozdělené Ekotýmy podle oblastí (Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy). Děti se hlásily do jednotlivých Ekotýmů podle jejich zájmu a podle toho, kde by mohly nejvíce využít svých poznatků. Děti přichází se svými nápady a společně se je snažíme naplňovat. Svitavy Kolegové byli ochotni se zapojit, sami v rámci výuky toho dělají hodně. Dostali nové náměty 6 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

5 ředitel Mgr. David Šimek ZŠ Sokolovská 1, Svitavy ředitelka Mgr. Lenka Králová ZŠ Prachatice, Zlatá stezka (například do výtvarky, do pracovních činností), vyšli nám vstříc. Když jsme například vytvářeli Ekokodexy, udělali jsme to jako celoškolní soutěž, tak se do toho opravdu všichni zapojili a soutěžili a všichni chtěli vyhrát. Praha 9 První polovina realizace je hlavně na koordinátorovi. Musí získávat a přesvědčovat děti, musí získávat a přesvědčovat vedení školy. Nikde to není tak, že okamžitě by byli všichni nastaveni, že půjdeme do skvělého programu. Aspoň ten první rok to bylo všechno na mně. Když se pak realizovaly jednotlivé aktivity a učitelé měli předloženou koncepci toho, co se po nich bude chtít, tak nebyl problém, že by nepomohli. Ale podstatné je, že vedení program podporovalo od samého počátku. Ekologická výchova pravidelně zaznívala na poradách, kdy jsem kolegy informovala o tom, co se připravuje. Důležité je nechtít toho po ostatních moc a umět je pochválit. koordinátorka Ing. Alena Vašáková ZŠ Sokolovská 1, Svitavy Údlice Přibližně ¾ byly pro, zbylá ¼ byla trochu skeptická. Pokud jim ale žáci donesou nějaké pokyny od Ekotýmu, tak je s dětmi většinou plní. Na samém počátku programu jsem pozval Petra Daniše, jako ředitele TEREZY a jeho kolegyni. Využili jsme ředitelské volno pro žáky a celé dopoledne jsme věnovali seznámení vedení školy, pedagogů a provozních zaměstnanců s programem. Kdybyste teď měl/a začít s realizací programu znovu, bylo by něco, co byste udělala jinak? Praha 9 Já myslím, že bych nedělala nic jinak, ty fáze si asi musí projít každý člověk. A mně se Ekoškola strašně líbí, já bych tímto směrem pokračovala, i kdyby program Ekoškola skončil nebo i kdybychom náhodou ten titul neobhájili, i to se může stát. Je potřeba, aby se věcem dala nějaká úroveň a prestiž. A je třeba, aby to škola vnímala jako změnu myšlení lidí. Mění se žáci, učitelé, rodiče, a to je nekonečný úkol. V oblasti ekologické výchovy může vyniknout každá škola. Kdybyste mohl něco vzkázat ostatním školám, co by to bylo? Údlice Nechtít vidět výsledky hned, přeměna dětí, rodičů ale i kolegů trvá delší dobu, chce to čas, trvá to dlouho. Vzpomínám na žákyni, která odešla z naší školy na lesnickou školu, kde zjistila, že se tam žádných ekologicky zaměřených projektů neúčastní. Nechala si poslat materiály z TEREZY. Získala pro tuto myšlenku jednoho z pedagogů. Dnes má za sebou vysokou školu a nyní je členkou Ekotýmu. Jiní žáci si na základě účasti v programu vybírali školu s ekologickým zaměřením. Kvůli takovým příkladům je určitě dobré žáky do programu zapojit. A určitě také platí, že na čem se žáci sami podílejí, určitě nebudou ničit. Sami jsme se o tom přesvědčili. EKOŠKOLA Příručka dobré praxe

6 Ekotým Ve škole si založíte pracovní tým Ekoškoly Ekotým. Jak jste sestavovali první Ekotým a čím jste motivovali děti? Svitavy Děti se hlásily samy. Máme také školní parlament, některé děti jsou i z parlamentu. Z každé třídy jsme řekli, že budou dva zástupci, ale na nápadech se podílí celá třída. Dohodli jsme se, že z každé třídy vybereme dva zástupce. Přihlásili se ti, kteří mají zájem, a z nich jsme hlasováním vybrali jednoho chlapce a jednu dívku. Scházeli jsme se poměrně často. Nejprve jsme si ujasnili, jaká bude výsledná forma zápisů a děti z Ekotýmu již samy píší zápisy ze schůzek. ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno V Ekotýmu je nás tolik, že jsme se rozhodli rozdělit se na skupiny podle oblastí, můžeme se tak scházet častěji. 8 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

7 Analýza Jak ZŠ Bystřice nad Pernštejnem jste dělali srovnávací analýzu, museli jste ji dětem znovu vysvětlit? Praha 9 Bylo to náročné, ale měli jsme zpracovaný plán ekologizace provozu školy ještě před tím, než jsme vstoupili do programu. Takže takové ty hlavní body, co by se mělo ve škole změnit, už jsme měli nadefinované (úsporné zářivky, splachovadla). Vyplývá to z potřeb školy, která musí šetřit. Děti analýzou podpořily ekologický plán školy a potvrdily, že je velmi důležité, aby se na něm podíleli všichni, a ne jenom zřizovatel nebo vedení školy. Ze všech zápisů jsme udělali novou analýzu a porovnali výsledky s tou první. Srovnávací analýzu dělaly nové děti, takže jsme museli začínat od začátku. Řada věcí se opakuje a je daná. Děti provedly ekologickou analýzu stavu školy a musely se zorientovat v tom, co dělali jejich předchůdci, to možná dalo více práce, ale zas tak velký problém to nebyl. Údlice Ano, dětem se musí analýza znovu vysvětlit, protože uběhnou dva roky a ti nejstarší odejdou. Využíváme pracovních listů, které děti na druhém stupni vyplňují. To, co nevědí, později zjišťují. Porovnáváme původní stav se současným. Na prvním stupni se uplatňuje spíš výtvarná forma. A právě z těchto výtvarných prací vzešla učebna v přírodě nebo vylepšení zadního traktu školy s novými stáními pro kola. Od malých dětí jdou často ty velké věci. Od větších praktické drobnosti a úspory. Děti nad mnohým doma přemýšlejí a pak přicházejí, že ještě tohle či ono je napadlo. Proto jsme vytvořili nástěnku, kde se na zelenou tapetu, která představovala louku, nalepily květiny s nápady na ekologizaci školy. Na čisté květiny žáci mohli psát, co je ještě dodatečně napadlo. Pak jsme nápady vyhodnotili a doplňovali. 14 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

8 Plán činností Na základě analýzy si sestavíte plán činností a průběžně hodnotíte plnění naplánovaných opatření a aktivit. ZŠ Svitavy - Lačnov Jak jste sestavovali plán činností? Prachatice Při sestavování plánu činností jsme vycházeli z výsledků analýzy. Některé dlouhodobé cíle se nám ještě nepodařilo zapracovat (například změnit vzhled zahrady v části, kde jsou pozemky). Další činnosti také závisí na financích (zateplení budovy, nová okna). Daří se nám snížit spotřebu vody a energií. Do programu zapracováváme od počátku všechna čtyři témata, protože nejde třídit odpad a zároveň plýtvat vodou. Vnímáme tuto problematiku komplexně. Pro realizaci opatření si sháníme prostředky, grant od ČEZu nám umožnil nákup košů na tříděný odpad a úsporných žárovek. Do konce roku bychom měli vědět, jestli nám vyjde grant na finanční pomoc při zateplení budovy a výměně oken, v tom případě by se změny udály během příštího léta. Plán jsme si zpracovali do tabulky tak, aby se nám i dobře vyhodnocoval. V opačném případě v současné situaci nebude možné opatření realizovat. Svitavy Plán činností jsme měli v tabulce, to určitě můžeme doporučit, je tím zajištěna přehlednost při monitorování. Tabulku jsme neustále tvořili a doplňovali. Když jste udělali srovnávací analýzu, jak jste doplnili plán činností? Praha 9 Koncepce byla zpracovaná. Postupovali jsme od nejjednoduššího ke složitějšímu. A myslím, že se nemýlím, když řeknu, že školy si nejprve vyberou odpady, na ty navazuje prostředí školy, které jde ruku v ruce, nakonec voda a energie. Takže se jde od toho, co je v daný moment nejsnáze řešitelné a nejsnáze rozšířitelné i ke všem dětem. Nelze dělat všechno najednou. A když se zeptáte dětí, jestli budou radši dělat vodu nebo energii, tak vám bez rozmyslu řeknou, že vodu, protože ta je jim bližší. 16 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

9 Chodíme na ekologické výukové programy. Environmentální výchova ve výuce S tématy Ekoškoly se seznamujete ve výuce. ZŠ Čechova 855, Rokycany Učit není úplně jednoduché. Učili jsme prvňáky správně třídit. ZŠ Zlín, Nová cesta, Zlín-Štípa 20 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

10 Informování a spolupráce O vašich aktivitách a úspěších informujete celou školu i veřejnost. O tom, co všechno v Ekoškole děláme, informujeme pana starostu. Spolupracujeme se Střední zahradnickou školou Ra jhrad při stavbě oplocení proti černé skládce v národní přírodní památce Červený kopec v Brně. Připravujeme kůly z náletových dřevin. A samozřejmě taky všechny ve škole. ZŠ Bystřice nad Pernštejnem ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36

11 Ekokodex Společně si vytvoříte vlastní Ekokodex. Společně jsme ztvárnili Ekokodex pro celou školu. ZŠ a MŠ Machov 24 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009 ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9

12 Titul Jak jste shromažďovali všechny podklady a sestavovali žádost? Jak se do toho zapojily děti? Prachatice Žádost pro nás nepředstavovala zásadní problém, od začátku jsme měli systém shromaždování podkladů týkající se Ekoškoly, vedeme si šanon týkající se Ekoškoly. Potom už tedy jen stačilo vše dát do jedné podoby a žádost odeslat. Zápisky z Ekotýmu píší děti, při sestavování žádosti mi byly také nápomocny. Praha 9 Sepsání druhé žádosti dá hodně práce, ještě více než sepsání první žádosti, protože za ty dva roky si člověk řadu věcí víc osahá, pozná je víc do hloubky. Na druhou stranu vzniklý materiál je obsáhlý a objektivně shrnuje to, co škola dělá. To není jen žádost. Já ten materiál používám k hodnocení práce školy, s výhledem do budoucna jako další z doplňků koncepce a hodnocení školy. A jak jsme shromažďovali podklady, práce Ekotýmu se dostala na úplně jinou úroveň. Děti začaly být iniciativní, začaly vznášet připomínky. Hlavně už člověk věděl, jak na to. Děti pomáhaly, ale do konečné podoby to dovede učitel, to je jasné. Údlice Žádost používáme jako prezentaci školy. Když ji tvoříme, přikládáme k ní více fotografií z činností, které proběhly, a necháváme si kopii. Za práci to stojí. Myslím si, že je lepší, když si auditoři mohou o škole udělat předem představu. Papírování je dost. Slyšel jsem i z jiných škol, že je od programu odrazuje množství podkladů, které je třeba. Na vině je možná jakási učitelská preciznost aby to trochu nějak vypadalo. Málokdo dokáže po dvou letech práce podklady naházet do krabice a odeslat do TEREZY. Děti se do sestavování žádosti zapojují, fotí, lepí, připraví nějaké popisky a texty. Žáci napíší třeba článek do novin, který tam je okopírovaný. Samotných 9 odpovědí na otázky v žádosti píši sám. Jak jste je vnímali audit? Jaká byla vaše očekávání a jaká realita? Prachatice Ze začátku jsme nevěděli, co všechno bude auditory zajímat. Byli jsme překvapeni podrobností auditu, auditoři na škole opravdu strávili celé dopoledne a zajímali se o celou školu. Získali jsme titul, který jsme převzali v Senátu PČR v Praze. 26 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek

13 Generální partner programu Ekoškola Partner Sdružení TEREZA Partner programu Ekoškola Příručka byla finančně podpořena v grantovém řízení MŽP Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. z prostředků Hlavního města Prahy Podporu při realizaci programu Ekoškola v krajích ČR poskytují: Jihomoravský kraj: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Liberecký kraj: Divizna Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec Karlovarský a Plzeňský kraj: Občanské sdružení Ametyst, Plzeň Vysočina: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmová a další vzdělávání, Kněžice Ústecký a Královehradecký kraj: SEVER středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Brontosaurus Krkonoše Olomoucký kraj: Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Zlínský kraj: ZO ČSOP Veronica, Hostětín Jihočeský kraj: Cassiopeia centrum ekologické a globální výchovy. Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest. České Budějovice Moravskoslezský kraj: Vita občanské sdružení, Ostrava Sdružení TEREZA Haštalská 17, Praha 1 Tel , fax Editorka: Mgr. Jitka Krbcová Spoluautoři: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Alena Smolíková, Mgr. David Šimek, Ing. Alena Vašáková, Mgr. Eva Jiříková, CSc, Mgr. Jiří Chloupek Připomínkovali: Mgr. Petra Šimonová, Mgr. Jitka Schneiderová, Bc. Michaela Pavlíková, Ing. Jan Smrčka Grafická úprava: dobry-design.cz Příručka prošla jazykovou korekturou.

Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009

Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009 Příručka dobré praxe Ekoškola 2009 Sdružení TEREZA Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující - (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Adresa školy ZŠ Milín Školní 247, 262 31 Milín Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Jana Pižlová Mgr. Jana Pižlová Datum auditu 4.5. 2011 Jména

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Dubá Školní rok 2012/2013 Cíle EVVO pro školní rok 2012/2013 1. V jednotlivých předmětech jsou zapracovány různé možnosti a způsoby

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)...

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)... Dobrý den, zastupuji výzkumnou agenturu Brand Brothers. Momentálně provádíme výzkum na téma: jak studenti středních škol vnímají vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Chtěl bych Vás požádat o zodpovězení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Zpráva o auditu Ekoškola

Zpráva o auditu Ekoškola Zpráva o auditu Ekoškola Název školy: ZŠ ÚDLICE, okr. Chomutov Adresa školy: Stará čtvrť 363, 431 41 Údlice Jméno ředitele školy: Mgr. Alena Pytláková Jméno koordinátora programu ve škole: Mgr. Jiří Chloupek

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Kompetence pro život

Kompetence pro život Kompetence pro život & průběžné výsledky Zapojení pedagogů ZŠ a SŠ (průběžná data k 31.5.2012) 552 436 343 Počet pedagogů, jež jsou zaregistrovaní v systému Počet pedagogovů, kteří absolvovali přípravný

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující - (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Adresa školy Náměstí Komenského 237, Kunžak, 378 62 Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Eva Krafková

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

7. 11. 2012 světový den EKOŠKOL

7. 11. 2012 světový den EKOŠKOL Noviny Ekotýmu 7. 11. 2012 světový den EKOŠKOL Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí

Více

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015 Finanční zdroje na EVVO Pro rok 2015 Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy Norské fondy http://www.fondnno.cz MŽP http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015 Nadace Partnerství

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

Promyslet, jak zlepšit dosavadní témata ENERGIE, ODPADY a jaké další téma budeme realizovat Pí uč. Blézlová nafocení a rozdání pracovních listů.

Promyslet, jak zlepšit dosavadní témata ENERGIE, ODPADY a jaké další téma budeme realizovat Pí uč. Blézlová nafocení a rozdání pracovních listů. Zápis ze schůzky Ekotýmu ze dne 9. října 2012 1) Úvodní slovo (co je to Ekotým, ekoškola a její náplň). 2) Seznámení se s novými členy a jejich přivítání. 3) Shromáždění aktuálních kontaktů a seznam členů

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVITAVY LAČNOV ZADNÍ 50, SVITAVY 568 02 ZÁPISY ZE SCHŮZEK EKOTÝMU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVITAVY LAČNOV ZADNÍ 50, SVITAVY 568 02 ZÁPISY ZE SCHŮZEK EKOTÝMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVITAVY LAČNOV ZADNÍ 50, SVITAVY 568 02 ZÁPISY ZE SCHŮZEK EKOTÝMU Vypracoval: Jiří Konopáč (na základě podkladů od dětí 4. a 5. roč.) Vzhledem k tomu, že jsme malá škola 36 žáků, 3 učitelé,

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD!

PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD! PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD! česko-rakouský přeshraniční projekt Přírodní zahrady bez hranic červen 2009 srpen 2012 Informace o projektu Přírodní zahrady bez hranic aneb nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní

Více

Zpravodaj Lídr 12/2015

Zpravodaj Lídr 12/2015 Zpravodaj Lídr 12/2015 Vážení rodiče, před rokem jsme se po důkladné diskuzi rozhodli zásadním způsobem změnit vztahy nás všech, kteří do této školy chodíme, ať už pracovat nebo se učit. Je to proces namáhavý

Více

Zpráva o auditu Ekoškola

Zpráva o auditu Ekoškola Zpráva o auditu Ekoškola Název školy: Základní škola Kunžak, okres Jindřichův Hradec Adresa školy: náměstí Komenského 237, 378 62 Jméno ředitele školy: Mgr. Václav Popela Jméno koordinátora programu ve

Více

osvědčené PROGRAMY opravdové PŘÍBĚHY ověřené MATERIÁLY

osvědčené PROGRAMY opravdové PŘÍBĚHY ověřené MATERIÁLY Environmentální výchova osvědčené PROGRAMY opravdové PŘÍBĚHY ověřené MATERIÁLY 2007/2008 Sdružení TEREZA pomáhá učitelům se zařazením environmentální výchovy do výuky od roku 1990. V této publikaci najdete

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Tabulka ocenění dobrovolnické práce

Tabulka ocenění dobrovolnické práce PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 14 Tabulka ocenění dobrovolnické práce Níže uvádíme ocenění dobrovolnické práce v tabulkách rozdělených dle jednotlivých

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) (Eco-Schools) ázev školy Purkyňovo gymnázium Strážnice dresa školy Masarykova 379 696 62 Strážnice Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu RDr. Václav Matyáš, CSc. Ing. Jan W. Jongepier Datum

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010)

Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010) Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010) 1.9. 2009 p.polášková, p. Twardziková, p.tomisová -implementace výuky ekologie do ŠVP a zlepšování ekologického chování v rámci celé školy -revitalizace školní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA InHelp, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA InHelp, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA InHelp, o.p.s. ROK 2014 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: Wolkerova alej 92/18, Svitavy 568 02 IČ: 27923151 Svitavy 6/2015 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Projekt Savi godi avka dživel- Jaký rozum, takový život ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01 Statutární orgán: PaedDr.

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frymburk Frymburk 112, 382 79 Frymburk Identifikátor: 600 059 197 Termín konání inspekce: 20. červen 2007 Čj.

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Projektová výuka vázaná na místo se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální a ekonomická témata ( ~ vzdělávání pro udržitelný rozvoj) Pojetí vzdělávání,

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Pořadatel: Základní škola s RVHV Maršovská, Teplice Místo konání: Fotbalový areál FK Teplice Datum: 28. 29. 5. 2012 Celkové pořadí A: 1. ZŠ Janouškova, Brno Jihomoravský

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Co se chystá na červenec a srpen 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na září)

Co se chystá na červenec a srpen 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na září) Co se chystá na červenec a srpen 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na září) Česká republika: Hlavní aktualita: Absolventi vzdělávacího kurzu Škola pro udržitelný

Více

Projekty a granty 2012 2013

Projekty a granty 2012 2013 Projekty a granty 2013 Ekoškola Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

PETree. http://petmat.cz/ Experimentální výstavní prostor ve formě Vánočního stromu z PET lahví.

PETree. http://petmat.cz/ Experimentální výstavní prostor ve formě Vánočního stromu z PET lahví. PETree Experimentální výstavní prostor ve formě Vánočního stromu z PET lahví. Proč jsme se jako výzkumníci v oboru architektury pustili zrovna do projektu vánočního stromečku z PETek? PET lahev je nejviditelnější

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ 1 Dotazník zaslán: 14 OŠMT KÚ Dotazník zodpovědělo: 11 OŠMT KÚ Návratnost: 79% 2 1. Kolik

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za IV. čtvrtletí roku 2012 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472-04/09-15 Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace Adresa: Slavkov pod Hostýnem 57,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více