Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009"

Transkript

1 Příručka dobré praxe Ekoškola 2009

2 Sdružení TEREZA Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet. Usilujeme o to, aby děti: MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí, ROZUMĚLY životnímu prostředí, DĚLALY něco pro udržitelný rozvoj. Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení pomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách. V současnosti se našich aktivit účastní přes žáků z více než 500 škol z celé České republiky. Hlavními vzdělávacími programy jsou: Ekoškola, GLOBE, Les ve škole škola v lese a Ekologické výukové programy. (více na Program Ekoškola Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého žáci snižují ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. Ekoškola je program mezinárodní organizace FEE (Foundation For Environmental Education). 2 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

3 Vážení přátelé, právě jste otevřeli Příručku dobré praxe, kde najdete na jednom místě to nejlepší ze 44 škol oceněných v roce 2009 mezinárodním titulem Ekoškola. Až zalistujete jejími stránkami, objevíte na nich mnoho zajímavých způsobů, jakými si školy poradily s metodikou 7 kroků Ekoškoly. Přemýšleli jsme, co by mohlo pomoci vám, kteří už Ekoškolu děláte, nebo i vám, kteří chcete zjistit, o co se vlastně v Ekoškole jedná. Vypravili jsme se tedy za koordinátory a řediteli škol, které získaly titul, a položili jsme jim několik otázek. Myslíme si, že jejich odpovědi pro vás budou tím nejlepším zdrojem inspirace. Rozhovory proběhly na 4 školách, ZŠ Prachatice a ZŠ Svitavy získaly titul poprvé, ZŠ Generála Janouška z Prahy 9 a ZŠ Údlice titul obhájily. Kromě toho vás postupem 7 kroků provedou fotografie z dalších 23 škol, na kterých najdete osvědčené i originální způsoby realizace metodiky programu Ekoškola. Mnoho zajímavých nápadů z dalších škol se na 28 stran příručky nevešlo. Nezapomeňte se proto podívat na web www. ekoskola.cz, kde najdete další příklady. Závěrem bych ráda poděkovala školám, které nám poskytly rozhovor, i všem dalším, ze kterých pocházejí kvalitní nápady na realizaci programu. Doufáme, že vás Příručka dobré praxe zaujme a bude vám průvodcem při realizaci Ekoškoly nebo podnětem, abyste se přidali k 210 školám zapojeným v ČR do programu. Přeji vám příjemné čtení Petra Šimonová vedoucí programu Ekoškola ZŠ Generála Janouška, Praha 9 + foto na titulni straně EKOŠKOLA Příručka dobré praxe

4 Na otázky odpovídali: Rozhovory Jak jste se o Ekoškole dozvěděl/a a proč jste si vybral/a zrovna tento dlouhodobý program? Prachatice Naše škola se již dlouhou dobu předtím zajímala o environmentální výchovu, tímto programem jsme pouze naši práci završili a dali jí určitou formu. Svitavy Naše škola je zaměřena na ochranu životního prostředí a environmetální výchovu, a právě proto jsme si Ekoškolu vybrali. Škola byla nejprve zapojena do GLOBu, poté se přidala Ekoškola. Nejprve jsme měli obavu, jestli máme na to, získat titul, program jsme znali jen povrchně a přišel nám náročný, ale pak jsme zjistili, že titulu můžeme dosáhnout. Činnostem jsme dali řád, většinu aktivit už jsme dělali dříve. koordinátor Mgr. Jiří Chloupek ZŠ v Údlice Praha 9 Do mezinárodního programu jsme vstoupili, protože se nám program líbil, a já osobně ho vnímám jako komplexní přístup k řešení otázek ekologické výchovy ve školy. Nic lépe vymyšleného jsem nepoznala. Údlice Se Sdružením TEREZA spolupracujeme již od roku 1991, kdy jsme pracovali na projektech Modré z nebe a Lišejníky. Potom jsme začali pracovat na projektech, kterým TEREZA dala jakýsi rámec a kde náplň projektu byla už volnější, např: Živá voda pro obec nebo Posviťme si na úspory. Každý rok dostáváme programovou nabídku od TEREZY. Když vznikl program Ekoškola, ve kterém jsme mohli využít a uplatnit poznatky z výše jmenovaných programů, jen jsme to uvítali. koordinátorka Mgr. Eva Jiříková, CSc ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 Podařilo se vám získat pro Ekoškolu své kolegy? Jak jste je přesvědčil/a? koordinátorka Mgr. Alena Smolíková ZŠ Prachatice, Zlatá stezka Prachatice U nás na škole panovala vzájemná ochota vstoupit do programu, nikdo nemusel nikoho příliš přesvědčovat. Prvním krokem bylo vytvoření Ekotýmu. V naší škole máme rozdělené Ekotýmy podle oblastí (Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy). Děti se hlásily do jednotlivých Ekotýmů podle jejich zájmu a podle toho, kde by mohly nejvíce využít svých poznatků. Děti přichází se svými nápady a společně se je snažíme naplňovat. Svitavy Kolegové byli ochotni se zapojit, sami v rámci výuky toho dělají hodně. Dostali nové náměty 6 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

5 ředitel Mgr. David Šimek ZŠ Sokolovská 1, Svitavy ředitelka Mgr. Lenka Králová ZŠ Prachatice, Zlatá stezka (například do výtvarky, do pracovních činností), vyšli nám vstříc. Když jsme například vytvářeli Ekokodexy, udělali jsme to jako celoškolní soutěž, tak se do toho opravdu všichni zapojili a soutěžili a všichni chtěli vyhrát. Praha 9 První polovina realizace je hlavně na koordinátorovi. Musí získávat a přesvědčovat děti, musí získávat a přesvědčovat vedení školy. Nikde to není tak, že okamžitě by byli všichni nastaveni, že půjdeme do skvělého programu. Aspoň ten první rok to bylo všechno na mně. Když se pak realizovaly jednotlivé aktivity a učitelé měli předloženou koncepci toho, co se po nich bude chtít, tak nebyl problém, že by nepomohli. Ale podstatné je, že vedení program podporovalo od samého počátku. Ekologická výchova pravidelně zaznívala na poradách, kdy jsem kolegy informovala o tom, co se připravuje. Důležité je nechtít toho po ostatních moc a umět je pochválit. koordinátorka Ing. Alena Vašáková ZŠ Sokolovská 1, Svitavy Údlice Přibližně ¾ byly pro, zbylá ¼ byla trochu skeptická. Pokud jim ale žáci donesou nějaké pokyny od Ekotýmu, tak je s dětmi většinou plní. Na samém počátku programu jsem pozval Petra Daniše, jako ředitele TEREZY a jeho kolegyni. Využili jsme ředitelské volno pro žáky a celé dopoledne jsme věnovali seznámení vedení školy, pedagogů a provozních zaměstnanců s programem. Kdybyste teď měl/a začít s realizací programu znovu, bylo by něco, co byste udělala jinak? Praha 9 Já myslím, že bych nedělala nic jinak, ty fáze si asi musí projít každý člověk. A mně se Ekoškola strašně líbí, já bych tímto směrem pokračovala, i kdyby program Ekoškola skončil nebo i kdybychom náhodou ten titul neobhájili, i to se může stát. Je potřeba, aby se věcem dala nějaká úroveň a prestiž. A je třeba, aby to škola vnímala jako změnu myšlení lidí. Mění se žáci, učitelé, rodiče, a to je nekonečný úkol. V oblasti ekologické výchovy může vyniknout každá škola. Kdybyste mohl něco vzkázat ostatním školám, co by to bylo? Údlice Nechtít vidět výsledky hned, přeměna dětí, rodičů ale i kolegů trvá delší dobu, chce to čas, trvá to dlouho. Vzpomínám na žákyni, která odešla z naší školy na lesnickou školu, kde zjistila, že se tam žádných ekologicky zaměřených projektů neúčastní. Nechala si poslat materiály z TEREZY. Získala pro tuto myšlenku jednoho z pedagogů. Dnes má za sebou vysokou školu a nyní je členkou Ekotýmu. Jiní žáci si na základě účasti v programu vybírali školu s ekologickým zaměřením. Kvůli takovým příkladům je určitě dobré žáky do programu zapojit. A určitě také platí, že na čem se žáci sami podílejí, určitě nebudou ničit. Sami jsme se o tom přesvědčili. EKOŠKOLA Příručka dobré praxe

6 Ekotým Ve škole si založíte pracovní tým Ekoškoly Ekotým. Jak jste sestavovali první Ekotým a čím jste motivovali děti? Svitavy Děti se hlásily samy. Máme také školní parlament, některé děti jsou i z parlamentu. Z každé třídy jsme řekli, že budou dva zástupci, ale na nápadech se podílí celá třída. Dohodli jsme se, že z každé třídy vybereme dva zástupce. Přihlásili se ti, kteří mají zájem, a z nich jsme hlasováním vybrali jednoho chlapce a jednu dívku. Scházeli jsme se poměrně často. Nejprve jsme si ujasnili, jaká bude výsledná forma zápisů a děti z Ekotýmu již samy píší zápisy ze schůzek. ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno V Ekotýmu je nás tolik, že jsme se rozhodli rozdělit se na skupiny podle oblastí, můžeme se tak scházet častěji. 8 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

7 Analýza Jak ZŠ Bystřice nad Pernštejnem jste dělali srovnávací analýzu, museli jste ji dětem znovu vysvětlit? Praha 9 Bylo to náročné, ale měli jsme zpracovaný plán ekologizace provozu školy ještě před tím, než jsme vstoupili do programu. Takže takové ty hlavní body, co by se mělo ve škole změnit, už jsme měli nadefinované (úsporné zářivky, splachovadla). Vyplývá to z potřeb školy, která musí šetřit. Děti analýzou podpořily ekologický plán školy a potvrdily, že je velmi důležité, aby se na něm podíleli všichni, a ne jenom zřizovatel nebo vedení školy. Ze všech zápisů jsme udělali novou analýzu a porovnali výsledky s tou první. Srovnávací analýzu dělaly nové děti, takže jsme museli začínat od začátku. Řada věcí se opakuje a je daná. Děti provedly ekologickou analýzu stavu školy a musely se zorientovat v tom, co dělali jejich předchůdci, to možná dalo více práce, ale zas tak velký problém to nebyl. Údlice Ano, dětem se musí analýza znovu vysvětlit, protože uběhnou dva roky a ti nejstarší odejdou. Využíváme pracovních listů, které děti na druhém stupni vyplňují. To, co nevědí, později zjišťují. Porovnáváme původní stav se současným. Na prvním stupni se uplatňuje spíš výtvarná forma. A právě z těchto výtvarných prací vzešla učebna v přírodě nebo vylepšení zadního traktu školy s novými stáními pro kola. Od malých dětí jdou často ty velké věci. Od větších praktické drobnosti a úspory. Děti nad mnohým doma přemýšlejí a pak přicházejí, že ještě tohle či ono je napadlo. Proto jsme vytvořili nástěnku, kde se na zelenou tapetu, která představovala louku, nalepily květiny s nápady na ekologizaci školy. Na čisté květiny žáci mohli psát, co je ještě dodatečně napadlo. Pak jsme nápady vyhodnotili a doplňovali. 14 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

8 Plán činností Na základě analýzy si sestavíte plán činností a průběžně hodnotíte plnění naplánovaných opatření a aktivit. ZŠ Svitavy - Lačnov Jak jste sestavovali plán činností? Prachatice Při sestavování plánu činností jsme vycházeli z výsledků analýzy. Některé dlouhodobé cíle se nám ještě nepodařilo zapracovat (například změnit vzhled zahrady v části, kde jsou pozemky). Další činnosti také závisí na financích (zateplení budovy, nová okna). Daří se nám snížit spotřebu vody a energií. Do programu zapracováváme od počátku všechna čtyři témata, protože nejde třídit odpad a zároveň plýtvat vodou. Vnímáme tuto problematiku komplexně. Pro realizaci opatření si sháníme prostředky, grant od ČEZu nám umožnil nákup košů na tříděný odpad a úsporných žárovek. Do konce roku bychom měli vědět, jestli nám vyjde grant na finanční pomoc při zateplení budovy a výměně oken, v tom případě by se změny udály během příštího léta. Plán jsme si zpracovali do tabulky tak, aby se nám i dobře vyhodnocoval. V opačném případě v současné situaci nebude možné opatření realizovat. Svitavy Plán činností jsme měli v tabulce, to určitě můžeme doporučit, je tím zajištěna přehlednost při monitorování. Tabulku jsme neustále tvořili a doplňovali. Když jste udělali srovnávací analýzu, jak jste doplnili plán činností? Praha 9 Koncepce byla zpracovaná. Postupovali jsme od nejjednoduššího ke složitějšímu. A myslím, že se nemýlím, když řeknu, že školy si nejprve vyberou odpady, na ty navazuje prostředí školy, které jde ruku v ruce, nakonec voda a energie. Takže se jde od toho, co je v daný moment nejsnáze řešitelné a nejsnáze rozšířitelné i ke všem dětem. Nelze dělat všechno najednou. A když se zeptáte dětí, jestli budou radši dělat vodu nebo energii, tak vám bez rozmyslu řeknou, že vodu, protože ta je jim bližší. 16 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

9 Chodíme na ekologické výukové programy. Environmentální výchova ve výuce S tématy Ekoškoly se seznamujete ve výuce. ZŠ Čechova 855, Rokycany Učit není úplně jednoduché. Učili jsme prvňáky správně třídit. ZŠ Zlín, Nová cesta, Zlín-Štípa 20 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009

10 Informování a spolupráce O vašich aktivitách a úspěších informujete celou školu i veřejnost. O tom, co všechno v Ekoškole děláme, informujeme pana starostu. Spolupracujeme se Střední zahradnickou školou Ra jhrad při stavbě oplocení proti černé skládce v národní přírodní památce Červený kopec v Brně. Připravujeme kůly z náletových dřevin. A samozřejmě taky všechny ve škole. ZŠ Bystřice nad Pernštejnem ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36

11 Ekokodex Společně si vytvoříte vlastní Ekokodex. Společně jsme ztvárnili Ekokodex pro celou školu. ZŠ a MŠ Machov 24 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009 ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9

12 Titul Jak jste shromažďovali všechny podklady a sestavovali žádost? Jak se do toho zapojily děti? Prachatice Žádost pro nás nepředstavovala zásadní problém, od začátku jsme měli systém shromaždování podkladů týkající se Ekoškoly, vedeme si šanon týkající se Ekoškoly. Potom už tedy jen stačilo vše dát do jedné podoby a žádost odeslat. Zápisky z Ekotýmu píší děti, při sestavování žádosti mi byly také nápomocny. Praha 9 Sepsání druhé žádosti dá hodně práce, ještě více než sepsání první žádosti, protože za ty dva roky si člověk řadu věcí víc osahá, pozná je víc do hloubky. Na druhou stranu vzniklý materiál je obsáhlý a objektivně shrnuje to, co škola dělá. To není jen žádost. Já ten materiál používám k hodnocení práce školy, s výhledem do budoucna jako další z doplňků koncepce a hodnocení školy. A jak jsme shromažďovali podklady, práce Ekotýmu se dostala na úplně jinou úroveň. Děti začaly být iniciativní, začaly vznášet připomínky. Hlavně už člověk věděl, jak na to. Děti pomáhaly, ale do konečné podoby to dovede učitel, to je jasné. Údlice Žádost používáme jako prezentaci školy. Když ji tvoříme, přikládáme k ní více fotografií z činností, které proběhly, a necháváme si kopii. Za práci to stojí. Myslím si, že je lepší, když si auditoři mohou o škole udělat předem představu. Papírování je dost. Slyšel jsem i z jiných škol, že je od programu odrazuje množství podkladů, které je třeba. Na vině je možná jakási učitelská preciznost aby to trochu nějak vypadalo. Málokdo dokáže po dvou letech práce podklady naházet do krabice a odeslat do TEREZY. Děti se do sestavování žádosti zapojují, fotí, lepí, připraví nějaké popisky a texty. Žáci napíší třeba článek do novin, který tam je okopírovaný. Samotných 9 odpovědí na otázky v žádosti píši sám. Jak jste je vnímali audit? Jaká byla vaše očekávání a jaká realita? Prachatice Ze začátku jsme nevěděli, co všechno bude auditory zajímat. Byli jsme překvapeni podrobností auditu, auditoři na škole opravdu strávili celé dopoledne a zajímali se o celou školu. Získali jsme titul, který jsme převzali v Senátu PČR v Praze. 26 EKOŠKOLA Příručka dobré praxe 2009 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek

13 Generální partner programu Ekoškola Partner Sdružení TEREZA Partner programu Ekoškola Příručka byla finančně podpořena v grantovém řízení MŽP Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. z prostředků Hlavního města Prahy Podporu při realizaci programu Ekoškola v krajích ČR poskytují: Jihomoravský kraj: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Liberecký kraj: Divizna Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec Karlovarský a Plzeňský kraj: Občanské sdružení Ametyst, Plzeň Vysočina: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmová a další vzdělávání, Kněžice Ústecký a Královehradecký kraj: SEVER středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Brontosaurus Krkonoše Olomoucký kraj: Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Zlínský kraj: ZO ČSOP Veronica, Hostětín Jihočeský kraj: Cassiopeia centrum ekologické a globální výchovy. Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest. České Budějovice Moravskoslezský kraj: Vita občanské sdružení, Ostrava Sdružení TEREZA Haštalská 17, Praha 1 Tel , fax Editorka: Mgr. Jitka Krbcová Spoluautoři: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Alena Smolíková, Mgr. David Šimek, Ing. Alena Vašáková, Mgr. Eva Jiříková, CSc, Mgr. Jiří Chloupek Připomínkovali: Mgr. Petra Šimonová, Mgr. Jitka Schneiderová, Bc. Michaela Pavlíková, Ing. Jan Smrčka Grafická úprava: dobry-design.cz Příručka prošla jazykovou korekturou.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem Obsah Úvodní slovo................................................... 1 Školy oceněné titulem Ekoškola................................... 1 Ekoškola (Eco-Schools)..........................................

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. ISBN: 978-80-86856-86-5 Vytvořeno v rámci projektu Cesta ke kvalitě

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Zaměřeno na projekty... str. 1

Zaměřeno na projekty... str. 1 V tomto vydání Zaměřeno na projekty... str. 1 Úspěšné etwinningové projekty roku 2013 aneb Jak na to... str. 2 Vítězné projekty... str. 4 České projekty etwinning očima hodnotitelů... str. 7 etwinning

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Údlice, 3. září 2012 Mgr. J. Chloupek koordinátor EVVO

Více

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: Stupno

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Jak jsme psali písmenka a potom celou knihu. Domácí vzdělávání. Letní kaleidoskop. časopis Začít spolu. zelené číslo - jaro - léto 2012

Jak jsme psali písmenka a potom celou knihu. Domácí vzdělávání. Letní kaleidoskop. časopis Začít spolu. zelené číslo - jaro - léto 2012 časopis Začít spolu 1 zelené číslo - jaro - léto 2012 Vydává Step by Step ČR, o. s. Jak jsme psali písmenka a potom celou knihu Domácí vzdělávání Letní kaleidoskop Úvodník Obsah Vážení čtenáři, lípy voní,

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. číslo 4

Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. číslo 4 číslo 4 Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Příklady dobré praxe v komunikaci rodiny a školy. Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. Kdo to odnese, když to mezi rodinou

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více