Makroekonomie 2. MAK I : kapitálový trh. mak9/ 1. dlouho neexistoval trh s deriváty (zahájil v říjnu 2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomie 2. MAK I : kapitálový trh. mak9/ 1. dlouho neexistoval trh s deriváty (zahájil v říjnu 2006)"

Transkript

1 mak9/ Makreknme 2 MAK I : kaptálvý trh. Kaptálvý trh = trh s cenným papíry, akcem a s dluhpsy, případně a s jejch derváty : futures : standardzvaná smluva buducí smluvě prdej k nějakému datu s (předem) danu cenu frward : nestandardzvaná futures pce : práv (ne pvnnst!!) kupě neb prdeje k nějakému datu s (předem) danu cenu swap : prdej se smluvu buducí dkupu (se zapčtení % preference lkvdty resp. úrku) Pzn. : Swapvu perací je půjčka ČNB kmerční bance repperací na základě repsazby Pzn. : V ČR trh s derváty akcí a dluhpsů slabší, ale význam rste (v USA se na t specalzuje Chcagská burza a jde velm významnu část kaptálvéh trhu) Pzn.: futures, ptns a swapy lze pužívat na kmdtním (Chcag.burza) č devz. trhu v ČR (např. fregn currency swap). 3. Úklem kaptálvéh trhu je pskytvat fnance pdnkům, jde tedy substtut bankvních služeb pskytnut fnance státu pskytnut centrální bance nástrj mnetární pltky (k peracím CB) je substtutem k úspr. účtům: hyptéční zástavní lsty umžní klekt. spření (spekulac) zejména tevřené pdílvé fndy 4. Specfka kaptálvéh trhu : dvjí ceny : nmnální a tržní. Není -l zájem, může jít bezcenný cenný papír exstuje výrazná nfrmační nesymetre (emtent má více nfrmací než nvestr) prt na KT kntrla státu, zda se tét nfrmační převahy Jde : kntrlu aktvt subjektů na KT, pravdla mezující např. vlastncký pdíl fndu na pdnku (2 %), pdíl prtfla fndu přpadající na cenné papíry jednh pdnku (%). 5. Specfka českéh kaptálvéh trhu : rl fnancvání pdnků plní kaptálvý trh mnmálně (v USA až 5 %) menší kncentrace vlastníků (v USA / akcnářů drží 6 % akcí, 5/6 dmácnstí mm kaptálvý trh, u nás dík kupón. prvatzac rzptýlené vlastnctví (spread wnershp) státní kntrla s prblémy (pzdě, sprná legslatva, nestandardní prblémy) dluh neexstval trh s derváty (zahájl v říjnu 26) 6. Lze vyzrát na kaptálvý trh? As ne. Přest exstují návdy : neprdávej (kupuj), když kurz stablně klesá prdávej př prvním (druhém) zaklísání dej na rady expertů nedrž dluh na trhu techncká analýza, Elltvy vlny 7. Exstují mýty rychlém zbhatnutí: ldé s přehledem vydělají, lze vydělat na tajné nfrmac. Ale : vše pdstatné se przradí (tere efektvníh kaptálvéh trhu), navíc hrzí záměrná deznfrmace

2 mak9/ 2 lze vydělat na rychlst nfrmace (85 Rtschld věděl 24 hdn dřív prážce Naplena u Watterl a vydělal na tm). Ale : dnes t nejde vydělá se na nfrmac náladě na KT (ale : vydělat lze spíše na prtsměrné, tj. rskantní strateg) lze vydělat na rzdílu cen (burza RMS): snad někdy, dnes vzhledem k výš pplatků těžk, rzdíly jsu jen u méně lkvdních, kde je velké rzk lze vydělat na znalst sfstkvaných metd analýzy KT (Black-Schlesův mdel, techncká analýza pr případ nedstatku dat (neveřejné nfrmace, "psychlge trhu, majetkvé phyby). Ale:. lze spekulvat na t, že hdně spekulantů pužje stejný mdel a využít tét skutečnst, cž může užvatele takvéh mdelu spíše pškdt. 2. lze rzšířt chybné nfrmace tak, aby sfstkvaný mdel přnesl výhdu tmu, kd dává chybnu nfrmac, na úkr užvatelů mdelu Pznámka: takvét spekulace, případně spekulace na získání majrty a její zneužtí, představují svéh druhu selhání tržníh mechansmu, nebť nevedu k zefektvnění alkace zdrjů, ale napak. 8. Uznávaná pravdla : je dbře dverzfkvat prtfl (sníž. pravděpdbnst ekn. zánku: ne všechna vajíčka v jedné šatce) pd určtým bjemem se nevyplatí bchdvat (vyské pplatky), prt klektvní nvestvání (pdílvé fndy, mutual funds vz níže) 9. Kaptálvý trh má dvě sučást: prmární : emse akcí sekundární : bchdvání s akcem. Subjekty na KT : a) rganzátř trhu : burza,rms,scp b) prstředníc:brkerské frmy c) prdáv. akcnář (majtelé akcí) d) nvestř (pptávající akce) e) emtent cenných papírů (stát, bce, prvátní frmy) f) pdílvé a nvestční fndy (akcnář a nvestř zárveň). Ty jsu tevřené (pvnnst fndu dkupt) č uzavřené (bchdvané jen na sekundárním trhu) akcvé, dluhpsvé, peněžní, fndy fndů s různu lkvdtu (čím vyšší lkvdta, tím nžší výns) g) státní dzr (ČNB, dříve Kmse cenných papírů, ještě dříve dbr MF). Ke kaptálvému trhu patří prdej pdnků nebchdvaných na burze (zde všem absentuje státní kntrla) 2. Burza cenných papírů Praha,a.s. : Zalžena 992, zahájla : emsí z. vlny kupón.pr. 995: 8 emsí z 2. vlny kupón.prv. nyní: 53 emsí bchd jen prstřednctvím brkerů (v RMS můžete bchdvat přím) je na "členském prncpu": členvé jsu zárveň majtel (české banky, vlastněné nyní významným evrpským peněžním ústavy)

3 mak9/ 3 3. Akce na burze jsu rzlšeny pdle kvalty resp. pdle bjemu bchdů SPAD(systém pdpry akcí a dluhpsů)-nejlepší akce (tzv. blue chps) Kbs (statní průběžně bchdvané) stat. akce s x denně vyhláš. kurzem Různé část dávají různu pvnnst nfrmvat (čím výše, tím víc pvnnstí nfrmvat) (nfrmace d emtenta) 4. Burza denně pskytuje údaje (nf. jedntvých emsích d burzy): tržní kaptalzace (pčet akcí krát cena akce) lkvdta : průměrný denní bjem bchdů vývj lkvdty(týdenní / měsíční) trend : velkst a dba růstu v % (čštěn d menší výchylky) zlm : aktuální dchylka d trendu P/E (prce earnng rat) : cena akce / čstý zsk na akc D/Y (dvdend/yeld) : dvdenda / kurz % z emse(jaká část zbchdvána) 5. Většnu (8%) bchdů na burze tvří dluhpsy. 6. Pr klektvní nvestce jsu určeny tevřené pdílvé fndy (peněžní, akcvé, dluhpsvé, smíšené, fndy fndů) 7. Indkátry burzy: burzv. ndexy - hdnta nějakéh "kše" cenných papírů k určtému datu Ofcální ndexy : PX 5 pr burzu (5 dluhdbě nejvýznam. akcí) d r. 994 (=) RM 3 pr RMS (3 nejbchdvanějších akcí ) Další ndexy : PX D ndex akcí ze SPAD sektrvé (frmy z danéh dvětví) kmerční s marketngvým významem (Kmer, HN Wd,...) CreActveCz ndex českých státních a pdnkvých dluhpsů prflvý DAK ndex České televze výnsvé ndexy dluhpsů a pdílvých fndů V czně : nejznámější Dw-Jnesův ndex (Dw-Jhnes Industral Average) (3 hlavních ttulů new-yrkské burzy) Nasdaq ndex všech ttulů bchdvaných na trhu Nasdaq (zejména frmy z dvětví nfrmatka, R+D) (ndex všech bchdvaných ttulů) DAK 3 ndex frankfurtské burzy FTSE ndex lndýnské burzy 8. Prblémy pražské burzy : nevytvřla prmární trh, kde by se pdnky ucházely kaptál vlády prefervaly prdeje "celých balíků" strategckým nvestrům ubývá nebankvních bchdníků (malá knkurence vlvňuje kvaltu služeb) nepdařla se splupráce s burzam v Bratslavě,Varšavě,Budapešt, Lublan. Scházejí se, ale bez výsledků hrzí phlcení např. Eurnext (spjené burzy Paříže, Bruselu a Amsterdamu č Xetra (frankfurtská burza)

4 mak9/ 4 9. Osbní fnanční stratege: něklk pravdel (Samuelsn 24): Pznejte své nvestce: prstudujte hstr frmy (fndu), kam uvažujete nvestc. zjstěte s pstavení frmy v meznárdním srvnání, čtěte dskuse perspektvách danéh dvětví, nevěřte všemu, c čtete, může jít chyby neb dknce záměrnu deznfrmac, Buďte skeptčtí k pstupům, které tvrdí, že nalezly rychlu cestu k úspěchu (techncká analýza). Předtuchy an astrlge nepmáhají. Dverzfkujte d šrkéh spektra nvestc různé běžné akce, blgace, nemvtst, dmácí zahranční cenné papíry znáte-l mderní tere prtfla, je mžné dsáhnut dbrých výnsů př mnmalzac rzka ztrát. Vyberte s nvestce pdle vašeh vztahu k rzku. Bnmt: nvestce jsu kmprmsem mez tím dbře jíst a dbře spát. Vezměte s ale k srdc varvání jednh z největších fnančníků Amerky, Bernarda Barucha: Jste-l přpraven vzdát se všeh statníh, studvat celu hstr a pzadí trhu a všechny důležté splečnst, jejchž akce jsu ve hře, stejně důkladně jak student medcíny studuje anatm, jste-l schpn tt všechn udělat a navíc, máte-l chladné nervy velkéh hráče, šestý smysl jasnvdce a dvahu lva, jen pak máte určtu naděj na kaptálvém trhu uspět.. Prt spíše: Uvažujte fndech, kde všem as rychle nezbhatnete (ale získáte vyšší výnsy než u úsprvých účtů) a vyhnete se vyskému rzku a vyským makléřským pplatkům MAK II : nezaměstnanst. Vadí, přest : nulvá nezaměstnanst není deálem, velm nízká nezaměstnanst může být "žtím na úkr buducnst. 2. Pznatek z mkreknme : není pravda ww mn (Marx), ale wp.mp práce (hdnta mezníh prduktu práce). 3. Ale : práce specfcký zdrj, který se umí zasadt své zvýhdnění, tj. wp.mp práce 4. Míra nezaměstnanst suvsí s důchdem resp. jeh růstem. Emprcky vypzrván : Okunův zákn : s 2% nárůstem GDP/GDP pt klesne U % pkud rste GDP rychlej než trend, klesá nezaměstnanst. Jnak rste ( př růstu GDP) 5. Klk stjí nezaměstnanst? Odhady : 4 - % GDP 6. Otevřené tázky: naklk je nezaměstnanst dbrvlná? naklk U suvsí se štědrstí státu? naklk U suvsí se slu dbrů jak suvsí nezaměstnanst s nflací 7. Měření míry nezaměstnanst : na základě evdence na úřadech práce pmcí výběrvéh šetření 8. Defnce míry nezaměstnanst U : rzdělení byvatelstva d tří skupn : A. zaměstnaní (včetně tč. v pracvní neschpnst, na dvlené, stávkujících)

5 mak9/ 5 B. nedbrvlně nezaměstnaní, aktvně hledající prác, evdvaní na pracvním úřadu, nedmítající nabídky a vyvíjející předepsané záknem dané specfcké úslí C. statní (37 %v ČR) : nejsu nezaměstnaní, ale nenabízejí aktvně prác : student důchdc ženy a muž v dmácnst zrezgnvavší nezaměstnaní 9. Míra nezaměstnanst : pdíl nedbrvlně nezaměstnaných z těch, kteří chtějí (př dané mzdvé úrvn) pracvat Míra nezaměstnanst : w D L U S L B A B A B C L L D L - pptávka p prác S L - nabídka práce w - cena práce (mzda) L - pčet práceschpných A - zaměstnaní B - nedbrvlně nezaměstnaní C - dbrvlně nezaměstnaní. Prblematcká místa v defnc (aby vysthvala c nejlépe prblém nemžnst sehnat prác): částečné úvazky vícenásbné úvazky pracující na čern pendleř pracující důchdc dskusnst nedbrvlnst : kd se dbrvlně rzhdl pracvat v sezónním zaměstnání je mm sezónu pkládán za nedbrvlně nezaměstnanéh frkční nezaměstnanst: ldé, kteří se dbrvlně rzhdl pr změnu zaměstnání regnální č strukturální nedbrvlná nezaměstnanst může být důsledkem nechty dbrvlně se stěhvat neb rekvalfkvat tedy: nejde nulajedntkvu chtu č nechtu, ale míru th, naklk jde dbrvlnu vlbu a naklk dnucení klnstm, přtm an dbrvlně nezaměstnaný nemusí být sbu práce se štítící, ale např. preferuje studum, péč ptřebné blízké apd.. Ale : všebecně se defnce U = B / (A + B) přjímá, někdy mdfkuje (čšťuje sezónní vlvy ap.) 2. Typy nezaměstnanst :

6 mak9/ 6 frkční (suvsející s dbrvlnu změnu zaměstnavatele). Typcký znak : nízká průměrná dba nezaměstnanst, sezónní (zemědělství, stavebnctví), strukturální : jen v některých prfesích (např. př útlumu dvětví) regnální : jen v některých regnech cyklcká : jak důsledek celkvé recese (nízké agregátní pptávky p prác) 3. Příčny strukturální U mhu být bjektvní a defntvní: prfese sazeče, dělníc v tvárně na nářadí d auta, prfese cenzra (?defntvní-snad) 4. U všech typů ( u cyklcké) (dskrmnace) pdle věku (hržení starší, čerství abslvent), vzdělání (hržení mál vzdělaní), phlaví (hržené ženy), etnckéh půvdu - dskrmnace daná předsudky neb zkušenstí pptávajících na trhu práce. Stát s tím bjuje, bvykle mál úspěšně 5. Odlšné phledy na příčny nezaměstnanst: Marxův: nezaměstnanst v důsledku práce šetřících nvací a hlavně rychlejšíh nárůstu pčtu uchazečů prác (mgrace z venkva d měst) prt nárůstu kaptálu, klascký: zaměstnanc vytlačí mzdy nad hdntu mezníh prduktu práce, nerzumný stát zdaní vysk prác (namíst sptřeby) keynesánský: vznká mezera mez úspram a nvestcem v důsledku th, že tyt dvě velčny (jejchž rvnst je pdmínku mareknmcké rvnváhy) mají dlšné determnanty (úspry psychlgcké, nvestce úrkvu míru) 6. Mkreknmcké zdůvdnění U : nepružnst cen zdla (p nárůstu těžk zpět) síla dbrů, která vede k vyšší ceně práce než dpvídá ceně srvnávající nabídku a pptávku (tj. k ceně nad hdntu mezníh prduktu práce). Prt jsu pracvní zdrje nahraženy relatvně levnějším substtuty (zejména kaptálem) Mak III: Inflace. Inflace = ztráta kupní síly peněz plšné zvýšení celkvé cenvé hladny 2. Měření nflace : pmcí cenvých ndexů, vyjadřujících úrveň cenvé hladny resp. její nárůst za pslední rk (měsíc, kvartál..) : CPI (ndex sptřebtelských cen) PPI (ndex cen výrbců) všech výrbců v průmyslu v zemědělství v lesnctví stavebních prací tržních služeb IPD (mplctní cenvý deflátr): vyjadřuje, klkrát je vyšší nmnální než reálný GDP

7 mak9/ 7 Knstrukce CPI, PPI :V bu případech vyjadřuje, klkrát je lets lňský kš dražší než ln PI -ndex kmdty, Q Q p p p pčát. cena p kneč. cena, Q pčát. bjem rzdíl : u CPI ceny včetně DPH a sptřební daně, u PPI nklv, - kš kmdt Knstrukce IPD: IPD Q Q p p - ndex kmdty,-všechny plžky GDP p pčát. cena p kneč. cena, Q kneč. bjem 3. Běžné míry rční nflace T - rk (v dbě měření nflace) j - měsíc a) prcentní nárůst cenvé hladny za pslední rk T T PI % PI b) průměr prcentních nárůstů typu a) za psledních dvanáct měsíců, 2 j PI T PI T j j % T j - čas j měsíců před časem měření nflace T 4. Prblémy ndexních čísel: mění se váhy (pdíl kmdt v kš) mění se kvalta statků (např. PC) 5. Mýty spjené s nflací : nflace = zdražení (pkud rstu mzdy stejně rychle neb rychlej, tak nklv) nflace = chudnutí (ne : reálné mzdy čast v knjunktuře, kdy je vyšší nflace, rstu a napak př krz s nízku nflací reálné mzdy čast stagnují č klesají) na nflac vždy prdělávají sptřebtelé a vydělávají výrbc (neplatí : např. výrbc nemhl za 5 let zvýšt ceny) nflace vždy nejvíc dlehne na vdvy a srtky : neplatí, scální platby se bvykle ndexují autmatcky a prt nflace více psthuje mzdy.!!!! Ale růst sptřebtelských cen je v ČR 9. let vyšší u důchdců (65%) než u zaměstnanců (5%). Je t dán nestejným kšem. Ale : na nflac vydělají spíše mladí (nflace přerzděluje bhatství) a (bvykle dlužníc) 6. Inflace se phybuje d 9. let (s výjmku velké světvé krze 3. let) jak "líný pes": cenvá hladna stále rstla, v krz pmalej, v knjunktuře rychlej. Ale: v 9. letech deflace v Japnsku, Švédsku. 7. Stupně nflace : umírněná (jedncferná) (neškdí, nenčí chtu pdepsvat dluhdbější smluvy, nenčí důvěru v peníze pádvá (dvu třícferná) : pruchy v alkační efektvnst, snížení chut nvestvat (zejména ze strany zahrančních nvestrů), pruchy na KT,

8 mak9/ 8 ndexace smluv resp. částečná dlarzace pádvá nflace psthla GB, Franc v dbě rpnéh šku ale : země s 2 % nflací někdy vykazvaly růst (Brazle, Izrael) hypernflace (Německ : 3,25 6 %, Maďarsk 946: 4,9 6 %, Řeck 94: 5 6 %, Jugsláve : 5 5 %. Důsledky hypernflce naturální směna % dlarzace přerzdělení bhatství rzk nástupu ttalty 8. Naklk vadí nflace? Rzhduje nejen její výše, ale : vyrvnanst (zda zhruba plšně pr celu eknmku) antcpvanst k tmu : neškdí nízká vyrvnaná antcpvaná nflace ale nflace nad 4% může zavřít dveře d EMU) 9. Nástrje antnflační pltky : mezení vládních výdajů revalvace měny drahé peníze : vyská repsazba ČNB (resp. snížená peněžní nabídka) cenvá regulace ( regulvané ceny energe, nájemnéh, zákaz zvyšvat ceny nerste-l prduktvta..) tevření eknmky (knkurence sníží ceny tuzemských mnplů) demnplzace snížení (zejména nepřímých) daní. Phllpsva křvka - substtuční tere nflace - a) vyšší U snžuje sílu zaměstnanců, tím mzdy a náklady tlačenu nflac b) vyšší míře nezaměstnanst U dpvídá nžší dspnblní důchd DI, prt nžší agregátní pptávka AD a tedy nžší pptávku tažená nflace Phllpsva křvka: % % a% b% U. Prč knvexnst? náklady tlačená nflace klesá s rstucím (abslutním) pčtem nezaměstnaných. také pptávku tažená nflace klesá s rstucím (abslutním) pčtem nezaměstnaných, nebť klesá s klesajícím dspnblním důchdem DI.

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE www.thunva.cz Kapitla 4 PENÍZE Histrie vzniku peněz: bartervá směna výměna zbží za zbží nevýhda musíme hledat někh, kd stjí naše zbží vyské transakční náklady kmditní peníze vyčlenění některých typů zbží

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko. Pjistná matematika Pdstata pjišťvny: se vzrůstajícím pčtem klientů, klesá pjistně technické rizik. Příklad: - Pravděpdbnst, ţe nastane pjistná událst, je 0,01 za jeden rk. Škda, která můţe nastat při tét

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Investiční nástroje, rizika s nimi související a možné zajištění proti nim

Investiční nástroje, rizika s nimi související a možné zajištění proti nim Investiční nástrje, rizika s nimi suvisející a mžné zajištění prti nim Tent dkument je vytvřen splečnstí J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen Splečnst ) v suladu s 15d dst. 1 písm. c) a d) zákna č.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Mikroekonomie. distanční studijní opora pracovní sešit. Kamil FUCHS

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Mikroekonomie. distanční studijní opora pracovní sešit. Kamil FUCHS SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Mikreknmie distanční studijní pra pracvní sešit Kamil FUCHS Sukrmá vyská škla eknmická Znjm 2013 Mikreknmie Vydala Sukrmá vyská škla eknmická Znjm 1. vydání Znjm,

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE . RVNVÁŽNÉ LKTRDVÉ DĚJ (lektchemcké články - temdynamcké aspekty) lektchemcký článek = sustava dvu plčlánků neb-l elektd. lektda = elektchemcký systém alespň dvu fází, z nchž jedna je vdč I. třídy - tedy

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

svět wi- fi bez hesel

svět wi- fi bez hesel svět wi- fi bez hesel Úvdní infrmace Příklad HW řešení pr stadiny SW pr stadiny c MIIA umžňuje Jak s wi- fi htspty mim stadiny MIIA představení Jak t funguje MneLzace ISP klik s MIIA zvednut Závěr Obsah

Více

Defenzivnı strategie, ktere budeme volit pro u stup z akciovy ch pozic

Defenzivnı strategie, ktere budeme volit pro u stup z akciovy ch pozic Defenzivnı strategie, ktere budeme vlit pr u stup z akcivy ch pzic Summary: Ceny akcií rstu. Přestže čekáváme další růst s vyššími cenami, hledáme defenzivnější strategie. Aktuálně akcivé strategie v prtfliu

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

1. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených produkt pro finální užití (ne meziprodukty)

1. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených produkt pro finální užití (ne meziprodukty) Mak 3 : agregátní nabídka a otávka. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených rodukt ro fnální užtí (ne mezrodukty) 2. Determnanty AS : využtelné výrobní zdroje (ráce, katál, da) techncký okrok hos. oltka

Více

EKONOMIE. oikos = dům, domácnost nomos = zřídit

EKONOMIE. oikos = dům, domácnost nomos = zřídit iks = dům, dmácnst nms = zřídit EKONOMIE eknmie splečenská věda, která se zabývá blastí splečenské praxe věda nejbecnějších suvislstech hspdářskéh živta splečnsti eknmika blastí splečenské tři významy

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013 Analýzy a dpručení Unipetrl, a.s. Nvé cenění Unipetrl, a.s. Dpručení: Držet Cílvá cena: 175 Kč 21.5.2013 Unipetrl, a.s. Nvé dpručení - držet Předešlé dpručení držet Nvá cílvá cena 175,- Kč Předešlá cílvá

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více