Makroekonomie 2. MAK I : kapitálový trh. mak9/ 1. dlouho neexistoval trh s deriváty (zahájil v říjnu 2006)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomie 2. MAK I : kapitálový trh. mak9/ 1. dlouho neexistoval trh s deriváty (zahájil v říjnu 2006)"

Transkript

1 mak9/ Makreknme 2 MAK I : kaptálvý trh. Kaptálvý trh = trh s cenným papíry, akcem a s dluhpsy, případně a s jejch derváty : futures : standardzvaná smluva buducí smluvě prdej k nějakému datu s (předem) danu cenu frward : nestandardzvaná futures pce : práv (ne pvnnst!!) kupě neb prdeje k nějakému datu s (předem) danu cenu swap : prdej se smluvu buducí dkupu (se zapčtení % preference lkvdty resp. úrku) Pzn. : Swapvu perací je půjčka ČNB kmerční bance repperací na základě repsazby Pzn. : V ČR trh s derváty akcí a dluhpsů slabší, ale význam rste (v USA se na t specalzuje Chcagská burza a jde velm významnu část kaptálvéh trhu) Pzn.: futures, ptns a swapy lze pužívat na kmdtním (Chcag.burza) č devz. trhu v ČR (např. fregn currency swap). 3. Úklem kaptálvéh trhu je pskytvat fnance pdnkům, jde tedy substtut bankvních služeb pskytnut fnance státu pskytnut centrální bance nástrj mnetární pltky (k peracím CB) je substtutem k úspr. účtům: hyptéční zástavní lsty umžní klekt. spření (spekulac) zejména tevřené pdílvé fndy 4. Specfka kaptálvéh trhu : dvjí ceny : nmnální a tržní. Není -l zájem, může jít bezcenný cenný papír exstuje výrazná nfrmační nesymetre (emtent má více nfrmací než nvestr) prt na KT kntrla státu, zda se tét nfrmační převahy Jde : kntrlu aktvt subjektů na KT, pravdla mezující např. vlastncký pdíl fndu na pdnku (2 %), pdíl prtfla fndu přpadající na cenné papíry jednh pdnku (%). 5. Specfka českéh kaptálvéh trhu : rl fnancvání pdnků plní kaptálvý trh mnmálně (v USA až 5 %) menší kncentrace vlastníků (v USA / akcnářů drží 6 % akcí, 5/6 dmácnstí mm kaptálvý trh, u nás dík kupón. prvatzac rzptýlené vlastnctví (spread wnershp) státní kntrla s prblémy (pzdě, sprná legslatva, nestandardní prblémy) dluh neexstval trh s derváty (zahájl v říjnu 26) 6. Lze vyzrát na kaptálvý trh? As ne. Přest exstují návdy : neprdávej (kupuj), když kurz stablně klesá prdávej př prvním (druhém) zaklísání dej na rady expertů nedrž dluh na trhu techncká analýza, Elltvy vlny 7. Exstují mýty rychlém zbhatnutí: ldé s přehledem vydělají, lze vydělat na tajné nfrmac. Ale : vše pdstatné se przradí (tere efektvníh kaptálvéh trhu), navíc hrzí záměrná deznfrmace

2 mak9/ 2 lze vydělat na rychlst nfrmace (85 Rtschld věděl 24 hdn dřív prážce Naplena u Watterl a vydělal na tm). Ale : dnes t nejde vydělá se na nfrmac náladě na KT (ale : vydělat lze spíše na prtsměrné, tj. rskantní strateg) lze vydělat na rzdílu cen (burza RMS): snad někdy, dnes vzhledem k výš pplatků těžk, rzdíly jsu jen u méně lkvdních, kde je velké rzk lze vydělat na znalst sfstkvaných metd analýzy KT (Black-Schlesův mdel, techncká analýza pr případ nedstatku dat (neveřejné nfrmace, "psychlge trhu, majetkvé phyby). Ale:. lze spekulvat na t, že hdně spekulantů pužje stejný mdel a využít tét skutečnst, cž může užvatele takvéh mdelu spíše pškdt. 2. lze rzšířt chybné nfrmace tak, aby sfstkvaný mdel přnesl výhdu tmu, kd dává chybnu nfrmac, na úkr užvatelů mdelu Pznámka: takvét spekulace, případně spekulace na získání majrty a její zneužtí, představují svéh druhu selhání tržníh mechansmu, nebť nevedu k zefektvnění alkace zdrjů, ale napak. 8. Uznávaná pravdla : je dbře dverzfkvat prtfl (sníž. pravděpdbnst ekn. zánku: ne všechna vajíčka v jedné šatce) pd určtým bjemem se nevyplatí bchdvat (vyské pplatky), prt klektvní nvestvání (pdílvé fndy, mutual funds vz níže) 9. Kaptálvý trh má dvě sučást: prmární : emse akcí sekundární : bchdvání s akcem. Subjekty na KT : a) rganzátř trhu : burza,rms,scp b) prstředníc:brkerské frmy c) prdáv. akcnář (majtelé akcí) d) nvestř (pptávající akce) e) emtent cenných papírů (stát, bce, prvátní frmy) f) pdílvé a nvestční fndy (akcnář a nvestř zárveň). Ty jsu tevřené (pvnnst fndu dkupt) č uzavřené (bchdvané jen na sekundárním trhu) akcvé, dluhpsvé, peněžní, fndy fndů s různu lkvdtu (čím vyšší lkvdta, tím nžší výns) g) státní dzr (ČNB, dříve Kmse cenných papírů, ještě dříve dbr MF). Ke kaptálvému trhu patří prdej pdnků nebchdvaných na burze (zde všem absentuje státní kntrla) 2. Burza cenných papírů Praha,a.s. : Zalžena 992, zahájla : emsí z. vlny kupón.pr. 995: 8 emsí z 2. vlny kupón.prv. nyní: 53 emsí bchd jen prstřednctvím brkerů (v RMS můžete bchdvat přím) je na "členském prncpu": členvé jsu zárveň majtel (české banky, vlastněné nyní významným evrpským peněžním ústavy)

3 mak9/ 3 3. Akce na burze jsu rzlšeny pdle kvalty resp. pdle bjemu bchdů SPAD(systém pdpry akcí a dluhpsů)-nejlepší akce (tzv. blue chps) Kbs (statní průběžně bchdvané) stat. akce s x denně vyhláš. kurzem Různé část dávají různu pvnnst nfrmvat (čím výše, tím víc pvnnstí nfrmvat) (nfrmace d emtenta) 4. Burza denně pskytuje údaje (nf. jedntvých emsích d burzy): tržní kaptalzace (pčet akcí krát cena akce) lkvdta : průměrný denní bjem bchdů vývj lkvdty(týdenní / měsíční) trend : velkst a dba růstu v % (čštěn d menší výchylky) zlm : aktuální dchylka d trendu P/E (prce earnng rat) : cena akce / čstý zsk na akc D/Y (dvdend/yeld) : dvdenda / kurz % z emse(jaká část zbchdvána) 5. Většnu (8%) bchdů na burze tvří dluhpsy. 6. Pr klektvní nvestce jsu určeny tevřené pdílvé fndy (peněžní, akcvé, dluhpsvé, smíšené, fndy fndů) 7. Indkátry burzy: burzv. ndexy - hdnta nějakéh "kše" cenných papírů k určtému datu Ofcální ndexy : PX 5 pr burzu (5 dluhdbě nejvýznam. akcí) d r. 994 (=) RM 3 pr RMS (3 nejbchdvanějších akcí ) Další ndexy : PX D ndex akcí ze SPAD sektrvé (frmy z danéh dvětví) kmerční s marketngvým významem (Kmer, HN Wd,...) CreActveCz ndex českých státních a pdnkvých dluhpsů prflvý DAK ndex České televze výnsvé ndexy dluhpsů a pdílvých fndů V czně : nejznámější Dw-Jnesův ndex (Dw-Jhnes Industral Average) (3 hlavních ttulů new-yrkské burzy) Nasdaq ndex všech ttulů bchdvaných na trhu Nasdaq (zejména frmy z dvětví nfrmatka, R+D) (ndex všech bchdvaných ttulů) DAK 3 ndex frankfurtské burzy FTSE ndex lndýnské burzy 8. Prblémy pražské burzy : nevytvřla prmární trh, kde by se pdnky ucházely kaptál vlády prefervaly prdeje "celých balíků" strategckým nvestrům ubývá nebankvních bchdníků (malá knkurence vlvňuje kvaltu služeb) nepdařla se splupráce s burzam v Bratslavě,Varšavě,Budapešt, Lublan. Scházejí se, ale bez výsledků hrzí phlcení např. Eurnext (spjené burzy Paříže, Bruselu a Amsterdamu č Xetra (frankfurtská burza)

4 mak9/ 4 9. Osbní fnanční stratege: něklk pravdel (Samuelsn 24): Pznejte své nvestce: prstudujte hstr frmy (fndu), kam uvažujete nvestc. zjstěte s pstavení frmy v meznárdním srvnání, čtěte dskuse perspektvách danéh dvětví, nevěřte všemu, c čtete, může jít chyby neb dknce záměrnu deznfrmac, Buďte skeptčtí k pstupům, které tvrdí, že nalezly rychlu cestu k úspěchu (techncká analýza). Předtuchy an astrlge nepmáhají. Dverzfkujte d šrkéh spektra nvestc různé běžné akce, blgace, nemvtst, dmácí zahranční cenné papíry znáte-l mderní tere prtfla, je mžné dsáhnut dbrých výnsů př mnmalzac rzka ztrát. Vyberte s nvestce pdle vašeh vztahu k rzku. Bnmt: nvestce jsu kmprmsem mez tím dbře jíst a dbře spát. Vezměte s ale k srdc varvání jednh z největších fnančníků Amerky, Bernarda Barucha: Jste-l přpraven vzdát se všeh statníh, studvat celu hstr a pzadí trhu a všechny důležté splečnst, jejchž akce jsu ve hře, stejně důkladně jak student medcíny studuje anatm, jste-l schpn tt všechn udělat a navíc, máte-l chladné nervy velkéh hráče, šestý smysl jasnvdce a dvahu lva, jen pak máte určtu naděj na kaptálvém trhu uspět.. Prt spíše: Uvažujte fndech, kde všem as rychle nezbhatnete (ale získáte vyšší výnsy než u úsprvých účtů) a vyhnete se vyskému rzku a vyským makléřským pplatkům MAK II : nezaměstnanst. Vadí, přest : nulvá nezaměstnanst není deálem, velm nízká nezaměstnanst může být "žtím na úkr buducnst. 2. Pznatek z mkreknme : není pravda ww mn (Marx), ale wp.mp práce (hdnta mezníh prduktu práce). 3. Ale : práce specfcký zdrj, který se umí zasadt své zvýhdnění, tj. wp.mp práce 4. Míra nezaměstnanst suvsí s důchdem resp. jeh růstem. Emprcky vypzrván : Okunův zákn : s 2% nárůstem GDP/GDP pt klesne U % pkud rste GDP rychlej než trend, klesá nezaměstnanst. Jnak rste ( př růstu GDP) 5. Klk stjí nezaměstnanst? Odhady : 4 - % GDP 6. Otevřené tázky: naklk je nezaměstnanst dbrvlná? naklk U suvsí se štědrstí státu? naklk U suvsí se slu dbrů jak suvsí nezaměstnanst s nflací 7. Měření míry nezaměstnanst : na základě evdence na úřadech práce pmcí výběrvéh šetření 8. Defnce míry nezaměstnanst U : rzdělení byvatelstva d tří skupn : A. zaměstnaní (včetně tč. v pracvní neschpnst, na dvlené, stávkujících)

5 mak9/ 5 B. nedbrvlně nezaměstnaní, aktvně hledající prác, evdvaní na pracvním úřadu, nedmítající nabídky a vyvíjející předepsané záknem dané specfcké úslí C. statní (37 %v ČR) : nejsu nezaměstnaní, ale nenabízejí aktvně prác : student důchdc ženy a muž v dmácnst zrezgnvavší nezaměstnaní 9. Míra nezaměstnanst : pdíl nedbrvlně nezaměstnaných z těch, kteří chtějí (př dané mzdvé úrvn) pracvat Míra nezaměstnanst : w D L U S L B A B A B C L L D L - pptávka p prác S L - nabídka práce w - cena práce (mzda) L - pčet práceschpných A - zaměstnaní B - nedbrvlně nezaměstnaní C - dbrvlně nezaměstnaní. Prblematcká místa v defnc (aby vysthvala c nejlépe prblém nemžnst sehnat prác): částečné úvazky vícenásbné úvazky pracující na čern pendleř pracující důchdc dskusnst nedbrvlnst : kd se dbrvlně rzhdl pracvat v sezónním zaměstnání je mm sezónu pkládán za nedbrvlně nezaměstnanéh frkční nezaměstnanst: ldé, kteří se dbrvlně rzhdl pr změnu zaměstnání regnální č strukturální nedbrvlná nezaměstnanst může být důsledkem nechty dbrvlně se stěhvat neb rekvalfkvat tedy: nejde nulajedntkvu chtu č nechtu, ale míru th, naklk jde dbrvlnu vlbu a naklk dnucení klnstm, přtm an dbrvlně nezaměstnaný nemusí být sbu práce se štítící, ale např. preferuje studum, péč ptřebné blízké apd.. Ale : všebecně se defnce U = B / (A + B) přjímá, někdy mdfkuje (čšťuje sezónní vlvy ap.) 2. Typy nezaměstnanst :

6 mak9/ 6 frkční (suvsející s dbrvlnu změnu zaměstnavatele). Typcký znak : nízká průměrná dba nezaměstnanst, sezónní (zemědělství, stavebnctví), strukturální : jen v některých prfesích (např. př útlumu dvětví) regnální : jen v některých regnech cyklcká : jak důsledek celkvé recese (nízké agregátní pptávky p prác) 3. Příčny strukturální U mhu být bjektvní a defntvní: prfese sazeče, dělníc v tvárně na nářadí d auta, prfese cenzra (?defntvní-snad) 4. U všech typů ( u cyklcké) (dskrmnace) pdle věku (hržení starší, čerství abslvent), vzdělání (hržení mál vzdělaní), phlaví (hržené ženy), etnckéh půvdu - dskrmnace daná předsudky neb zkušenstí pptávajících na trhu práce. Stát s tím bjuje, bvykle mál úspěšně 5. Odlšné phledy na příčny nezaměstnanst: Marxův: nezaměstnanst v důsledku práce šetřících nvací a hlavně rychlejšíh nárůstu pčtu uchazečů prác (mgrace z venkva d měst) prt nárůstu kaptálu, klascký: zaměstnanc vytlačí mzdy nad hdntu mezníh prduktu práce, nerzumný stát zdaní vysk prác (namíst sptřeby) keynesánský: vznká mezera mez úspram a nvestcem v důsledku th, že tyt dvě velčny (jejchž rvnst je pdmínku mareknmcké rvnváhy) mají dlšné determnanty (úspry psychlgcké, nvestce úrkvu míru) 6. Mkreknmcké zdůvdnění U : nepružnst cen zdla (p nárůstu těžk zpět) síla dbrů, která vede k vyšší ceně práce než dpvídá ceně srvnávající nabídku a pptávku (tj. k ceně nad hdntu mezníh prduktu práce). Prt jsu pracvní zdrje nahraženy relatvně levnějším substtuty (zejména kaptálem) Mak III: Inflace. Inflace = ztráta kupní síly peněz plšné zvýšení celkvé cenvé hladny 2. Měření nflace : pmcí cenvých ndexů, vyjadřujících úrveň cenvé hladny resp. její nárůst za pslední rk (měsíc, kvartál..) : CPI (ndex sptřebtelských cen) PPI (ndex cen výrbců) všech výrbců v průmyslu v zemědělství v lesnctví stavebních prací tržních služeb IPD (mplctní cenvý deflátr): vyjadřuje, klkrát je vyšší nmnální než reálný GDP

7 mak9/ 7 Knstrukce CPI, PPI :V bu případech vyjadřuje, klkrát je lets lňský kš dražší než ln PI -ndex kmdty, Q Q p p p pčát. cena p kneč. cena, Q pčát. bjem rzdíl : u CPI ceny včetně DPH a sptřební daně, u PPI nklv, - kš kmdt Knstrukce IPD: IPD Q Q p p - ndex kmdty,-všechny plžky GDP p pčát. cena p kneč. cena, Q kneč. bjem 3. Běžné míry rční nflace T - rk (v dbě měření nflace) j - měsíc a) prcentní nárůst cenvé hladny za pslední rk T T PI % PI b) průměr prcentních nárůstů typu a) za psledních dvanáct měsíců, 2 j PI T PI T j j % T j - čas j měsíců před časem měření nflace T 4. Prblémy ndexních čísel: mění se váhy (pdíl kmdt v kš) mění se kvalta statků (např. PC) 5. Mýty spjené s nflací : nflace = zdražení (pkud rstu mzdy stejně rychle neb rychlej, tak nklv) nflace = chudnutí (ne : reálné mzdy čast v knjunktuře, kdy je vyšší nflace, rstu a napak př krz s nízku nflací reálné mzdy čast stagnují č klesají) na nflac vždy prdělávají sptřebtelé a vydělávají výrbc (neplatí : např. výrbc nemhl za 5 let zvýšt ceny) nflace vždy nejvíc dlehne na vdvy a srtky : neplatí, scální platby se bvykle ndexují autmatcky a prt nflace více psthuje mzdy.!!!! Ale růst sptřebtelských cen je v ČR 9. let vyšší u důchdců (65%) než u zaměstnanců (5%). Je t dán nestejným kšem. Ale : na nflac vydělají spíše mladí (nflace přerzděluje bhatství) a (bvykle dlužníc) 6. Inflace se phybuje d 9. let (s výjmku velké světvé krze 3. let) jak "líný pes": cenvá hladna stále rstla, v krz pmalej, v knjunktuře rychlej. Ale: v 9. letech deflace v Japnsku, Švédsku. 7. Stupně nflace : umírněná (jedncferná) (neškdí, nenčí chtu pdepsvat dluhdbější smluvy, nenčí důvěru v peníze pádvá (dvu třícferná) : pruchy v alkační efektvnst, snížení chut nvestvat (zejména ze strany zahrančních nvestrů), pruchy na KT,

8 mak9/ 8 ndexace smluv resp. částečná dlarzace pádvá nflace psthla GB, Franc v dbě rpnéh šku ale : země s 2 % nflací někdy vykazvaly růst (Brazle, Izrael) hypernflace (Německ : 3,25 6 %, Maďarsk 946: 4,9 6 %, Řeck 94: 5 6 %, Jugsláve : 5 5 %. Důsledky hypernflce naturální směna % dlarzace přerzdělení bhatství rzk nástupu ttalty 8. Naklk vadí nflace? Rzhduje nejen její výše, ale : vyrvnanst (zda zhruba plšně pr celu eknmku) antcpvanst k tmu : neškdí nízká vyrvnaná antcpvaná nflace ale nflace nad 4% může zavřít dveře d EMU) 9. Nástrje antnflační pltky : mezení vládních výdajů revalvace měny drahé peníze : vyská repsazba ČNB (resp. snížená peněžní nabídka) cenvá regulace ( regulvané ceny energe, nájemnéh, zákaz zvyšvat ceny nerste-l prduktvta..) tevření eknmky (knkurence sníží ceny tuzemských mnplů) demnplzace snížení (zejména nepřímých) daní. Phllpsva křvka - substtuční tere nflace - a) vyšší U snžuje sílu zaměstnanců, tím mzdy a náklady tlačenu nflac b) vyšší míře nezaměstnanst U dpvídá nžší dspnblní důchd DI, prt nžší agregátní pptávka AD a tedy nžší pptávku tažená nflace Phllpsva křvka: % % a% b% U. Prč knvexnst? náklady tlačená nflace klesá s rstucím (abslutním) pčtem nezaměstnaných. také pptávku tažená nflace klesá s rstucím (abslutním) pčtem nezaměstnaných, nebť klesá s klesajícím dspnblním důchdem DI.

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

EKONOMIE. oikos = dům, domácnost nomos = zřídit

EKONOMIE. oikos = dům, domácnost nomos = zřídit iks = dům, dmácnst nms = zřídit EKONOMIE eknmie splečenská věda, která se zabývá blastí splečenské praxe věda nejbecnějších suvislstech hspdářskéh živta splečnsti eknmika blastí splečenské tři významy

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE www.thunva.cz Kapitla 4 PENÍZE Histrie vzniku peněz: bartervá směna výměna zbží za zbží nevýhda musíme hledat někh, kd stjí naše zbží vyské transakční náklady kmditní peníze vyčlenění některých typů zbží

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

OffshoreNews.cz. Užití britských společností. pro daňové plánování. zahraniční obchod

OffshoreNews.cz. Užití britských společností. pro daňové plánování. zahraniční obchod OffshreNews.cz Užití britských splečnstí pr daňvé plánvání a zahraniční bchd Cpyright 1996-2014 OffshreNews.cz. Všechna práva vyhrazena. www.ffshrenews.cz Užití britských splečnstí pr daňvé plánvání a

Více

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti K sučasným aspektům švédské plitiky zaměstnansti Aktivní plitika zaměstnansti byla ve Švédsku dluhu dbu pilířem bje prti nezaměstnansti. Názry na její účinnst se liší, existují mnhá tvrzení, která pukazují

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 12/2011 Ústav zemědělské eknmiky a infrmací STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MLÉKÁRENSKÉHO OBORU V ČR OBSAH Úvd... 1 1 Pzice mlékárenskéh bru v ptravinářské struktuře... 2 2 Pdnikatelská

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více