I n f o r m a c e z r a d n i c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I n f o r m a c e z r a d n i c e"

Transkript

1 I n f o r m a c e z r a d n i c e Číslo 3/2014 vydáno Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E O B E C P E T R O V I C E Krátce ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. ledna 2014 Na prvním letošním zasedání zastupitelstva obce bylo projednáno a schváleno následující: pronájem pozemků na Krchově pro zemědělské účely podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na Obecní dům Petrovice zadání zpracování výběrového řízení a projektové žádosti o dotaci firmě ACCON složení výběrové komise pro výběrová řízení obce v roce 2014 inventarizaci majetku obce rozpočtový výhled na zařazení obce do území působnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. přijetí finančního daru na nákup dopravního automobilu pro SDH Kojetín vytvoření odkazu na webu obce pro připomenutí významného rodáka naší obce, světově uznávaného architekta Jana Josefa Švagra Celý zápis naleznete na úřední desce obce a na webu Obec Petrovice nabízí: STAVEBNÍ PARCELY V PETROVICÍCH pronájem nebytových prostor v Obecním domě (výhodné ceny) K doptání na Obecním úřadu Petrovice pondělí a středa 7:30 17:00, tel MŠ informuje: Dne 12. února proběhl v MŠ Petrovice zápis a my se těšíme na nové přírůstky. Někteří nás budou navštěvovat průběžně už od jara, aby to v září tak nebolelo. Dokončili jsme lekce plavání v Příbrami a začne nám cílené posilování zdraví v solné jeskyni v Sedlčanech, kam začneme dojíždět během března. S koncem února jsme měli návštěvu na školní zahradě. Přijel pán, který nám ukázal různé ptáčky zpěváčky (i nezpěváčky): sovy, papoušky, orla,... Počasí nám přálo a my máme s ptáčky nové zážitky. S papouškem Ara jsme se nechali všichni vyfotit. Jak nám to slušelo najdete za pár dní na našem webu. Přejeme krásné jaro, hodně sluníčka a dobré nálady. Zveme vás na VELIKONOČNÍ jarmark, který bude v sobotu 12. dubna v budově MŠ. Rodiče i děti si pro vás připravují spoustu velikonoční dekorace, která by vám měla pomoci ozdobit svátky jara. Ve stejný den ve vedlejší třídě proběhne již čtvrtý Bazárek dětského oblečení a sportovní výbavy, na kterém můžete koupit, či nechat prodat to, co potřebujete. Dana Kolínová Zveme Vás do nově otevřeného salonu v Petrovicích (přízemí pečovatelského domu) Nabízíme kosmetické služby, pedikúru, manikúru a masáže. Otvírací doba dle objednávek. Kosmetika - Lucie Bilinová Pedikúra, Manikúra - Pavla Řeháková Masáže - Miroslava Lončáková

2 Varhany znějící 2014 Slánsko a Sedlčansko Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2014 ( září 2014) představí tentokrát varhany nejen na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice), ale nově také na Sedlčansku (Petrovice a Dolní Hbity). Tento ročník mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící se od 6. do 27. září uskuteční díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS Sedlčansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královské město Slaný a Obec Petrovice. Proto vám můžeme tentokrát představit varhany nejenom na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice), ale také na Sedlčansku (Petrovice a Dolní Hbity) a to opět jak na hlavních koncertech, tak při oblíbeném celodenním putování za varhanami v obou regionech. V rámci zmíněné dotace se také uskuteční dvě velmi rozsáhlé rekonstrukce varhan Zlonice a Petrovice u Sedlčan a oba zrekonstruované nástroje také samozřejmě uslyšíte na festivalových koncertech. Opět se také můžete těšit na přenos obrazu z kůru během koncertů, na grafické listy pro organizované účastníky Putování za varhanami a také na vydání CD (trojcd) z tohoto festivalu. Termíny koncertů a doprovodných akcí: Putování za varhanami na Slánsku Malíkovice, Hořešovice, Klobuky, Smolnice průvodci Štěpán Svoboda (organolog) a Jakub Janšta (varhaník) Koncerty Slánsko Slaný, Kaple Zasnoubení P. Marie (19:30) Švýcarská hudba pro varhany, alpský roh, jódlování a akordeon Slaný, chrám sv. Gotharda (19:30) Vrahany vážně nevážně - Jiřina Dvořáková-Marešová (CZ) varhany Velvary, kostel sv. Kateřiny (18.00, výměnný koncert) Francouzská varhanní hudba 19. a 20. století Zlonice, chrám Nanebevzetí P. Marie (19:30) Chvála improvizace improvizační večer na témata z publika Slaný, klášterní kostel Nejsv. Trojice (19:30) Musica magnorum solamen dulce laborum Koncerty Sedlčansko Petrovice kostel Sv. Petra a Pavla (18:00), výměnný koncert) Z hudebních pokladů venkovských kantorů Pavel Černý (CZ) varhany Dolní Hbity, kostel Sv. Jana Křtitele (19:30) Bach a jeho následovníci v 19. a 20. století Petr Čech (CZ) varhany Putování za varhanami na Sedlčansku Krásná Hora nad Vltavou, Svatý Jan, Kamýk nad Vltavou a Maková Hora Pavel Černý (varhaník a organolog) Zveme vás na Varhany znějící pátý ročník mezinárodního festivalu, který představí památné varhany ve Slaném, Velvarech a Zlonicích & Petrovicích a Dolních Hbitech. Festival pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s., Královské město Slaný a Obec Petrovice pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého. 2

3 Dětský karneval 2014 Neděle 16. února odpoledne patřila v Petrovicích dětem, které se oblékly do masek a přišly se se svými rodiči pobavit do Modré hvězdy na Dětský karneval. Sešel se jich téměř plný sál a pod vedením několika maminek si zasoutěžily, zatancovaly a navzájem si předvedly své převleky. Kdo na karneval zavítal, mohl se potkati s princeznami, s drakem, s kovbojem, beruškou, vílou, králem a s dalšími pohádkovými postavami. Hudbu dětem pouštěl opět pan Ondřej Hobzek. Pořadatelem byla Obec Petrovice a za různé dárečky mohou děti děkovat několika sponzorům. Jako obvykle to byli: Agir Skoupý, ZD Krásná Hora a.s., Ivo Štemberk, Václav a Jan Kubíčkovi a Jaroslav Paták. Tak za rok zase nashledanou! Jan Josef Švagr ( ) Jan Josef Švagr se narodil 7. září 1885 v Týnčanech jako třetí dítě ze sedmi v rolnické rodině. Po studiu na reálce v Sedlčanech vystudoval architekturu a pozemní stavitelství na České technice v Praze. Jako silně věřící se vyhnul službě v rakouské armádě. Při cestě do Ruska se seznámil se svou pozdější ženou Elizabethou. Po říjnové revoluci byli odsouzeni k vyhnanství na Sibiři, ale díky úplatkům se jim podařilo odjet do Číny. V Šanghaji v roce 1922 se J. J. Švagr potkal s architektem Antonínem Raymondem, který ho přilákal do Japonska. Tento, zde již zavedený stavitel, získal tak naprosto geniálního statika, s nímž pracoval na svých nejdůležitějších a nejlepších stavbách. Rodák z Týnčan našel recept na zemětřesení chytrým používáním železobetonu. Žádná z jeho staveb v Japonsku nepodlehla ničivým otřesům. Český architekt učil Japonce stavět ze železobetonu, dodnes ho proto ctí. V roce 1930 se Jan Josef Švagr osamostatnil. Společně s mladším bratrem Prokopem Bořivojem realizoval v Japonsku přes 20 projektů. Proslul především jako tvůrce katolických kostelů, ale je i autorem vůbec první mešity v Japonsku. Jan Josef Švagr se podílel i na stavbě kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Jokohamě v neogotickém slohu, kde se smísily německé i anglické vlivy. Ani českou stopu však nelze přehlédnout, vitrážové okno s podobou Prahy a Hradčan doplnil český světec Jan Nepomucký (v Petrovickém kostele byl Švagr pokřtěn jmény Jan Nepomuk). Nepřehlédnutelná je i jeho stavba v Kóbe, první mešita postavená v Japonsku. Vznikala podle návrhu J. J. Švagra v letech 1928 až 1935, je na ní patrný tradiční turecký styl. Její dva minarety pomyslně propojují rozdílné světy Japonska, Čech a islámu. Také například navrhl a postavil nádhernou vilu v anglickém stylu pro britského obchodníka E. V. Bernarda v Jokohamě nebo mezinárodní nemocnici sv. Lukáše v Tokiu. Na konci 30. let zemřela jeho milovaná žena a kvůli blížící se válce musel prodat svou projekční kancelář japonským spolupracovníkům. Jako výraz vděčnosti a úcty ho japonští přátelé obdařili skvostným samurajským mečem. V roce 1941 odjel do Chile a pak do Argentiny v Jižní Americe, kde studoval bohosloví a vstoupil do duchovního řádu Don Orione. V práci architekta však pokračoval. Ve věku 71 let byl vysvěcen na kněze a strávil poslední období svého života ve službě chudým. Zemřel 26. března 1969 v Argentině. Pohřben je v městě Claypole u Buenos Aires (zde je i kostel, který projektoval). Sepsal Čihák Petr 3

4 Společenská rubrika Poslední sbohem Od posledního vydání Informací z radnice jsme se rozloučili s našimi spoluobčany Františkem Martínkem, Zahrádka Zdeňkou Hejhalovou, Petrovice Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast. Noví občánci v naší obci : Kristýna Lesáková, Vilasova Lhota Malé Kristýnce přejeme na cestě životem hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody Finanční úřad v Sedlčanech informuje veřejnost Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Sedlčanech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2013 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územního pracoviště přítomni dne: od do hod. na Obecním úřadu v Petrovicích. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně. Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy České republiky Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na stránkách Informačních telefonní linky FÚ v Sedlčanech tel. čísla: , a nebo FÚ pro Středočeský kraj tel. číslo: Informační linky budou v provozu v termínu: od do Po, St.: hod., Út, Čt: hod., Pá: hod.. Daňová pokladna bude otevřena ve dnech a hod a hod (podatelna :00 hod) Společně s návštěvou pracovníků Finančního úřadu v Sedlčanech budou přítomni i pracovníci VZP Příbram, tedy: 17. března od do 16:00 hodin na zámku 4

5 Karneval ve školní družině se ve školní družině uskutečnil karneval. Děti si se svými maminkami připravily krásné masky. V rytmu disco tančili rytíř, princezny, tanečnice, medvídek, policajt, Sněhurka, pták Ohnivák, šašek, čerti, kostlivec, drul a bílá paní. Po vyčerpávajícím tanci měli všichni hlad a žízeň a tak zasedli k bohaté hostině. Pod dobrotami se stoly jen prohýbaly. Dětem se odpoledne líbilo a těší se na další. Jitka Ringesová, vychovatelka ŠD Žáci ZŠ Petrovice prožili lyžařský kurz Žáci třídy ZŠ Petrovice s paní učitelkami Pohnánovou, Zburníkovou a Soukupovou, se v období od 18. ledna do 25. ledna 2014 zúčastnili lyžařského kurzu v Pasekách nad Jizerou. Příjemné ubytování a chutnou stravu měli zajištěné v hotelu Albert. Lyžařský areál je umístěn nedaleko hotelu. Bohužel v letošním roce příroda mnoho sněhu nenadělila, jediná uměle zasněžená a upravená sjezdovka byla ta nejvzdálenější. Každodenní výšlap na sjezdovku jsme zvládali v pohodě i díky tomu, že nám první den vlekaři odvezli lyže k lanovce a poskytli nám místo, kam jsme uschovávali lyže přes noc. Naše lyžařské začátky přinesly mnoho úsměvných zážitků. Jen si zkuste nasadit na nohy tvrdé plastové boty a postavit se v nich na ta čertovská prkýnka. Lyže si s vámi dělají, co chtějí a z kopce ujíždějí jako o závod. Pak nezbyde nic jiného, než zastavit jak jinak než pádem. Ale pod vedením zkušených paní učitelek jsme brzy zvládli počáteční, pády, zastavení a oblouky, někteří z nás se dopracovali i k stylové jízdě a carvingovému oblouku. Kromě sjezdového lyžování jsme absolvovali také vyjížďku na běžeckých lyžích. V pondělí jsme navštívili muzeum lyžování v Jilemnici a v tamním bazénu si báječně odpočinuli od lyží. A protože nám počasí moc nepřálo, tak jsme si ve středu užívali celý den v IQ parku a v aquaparku Babylon v Liberci. A jak jsme se bavili po večerech? Zpočátku nám to sice moc nešlo, ale každý si vyzkoušel, jak obtížné je získat a zaujmout spolužáky a nadchnout je pro nějakou hru. Ale podařilo se a zábavné hry jsme si užívali. Po příjemně stráveném týdnu jsme se v sobotu rozloučili s Pasekami a vydali se domů. Cestou jsme se stavili ještě na pozdější oběd u MC Donald s v Mladé Boleslavi a do Petrovic jsme přijeli kolem 17. hodiny. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a zajištění kurzu podíleli, zejména rodičům, SRPDŠ, paní učitelkám, personálu hotelu Albert Paseky nad Jizerou, vlekařům areálu Pizár s. r. o., autobusové dopravě Jaromír Dvořák, Vožice a dalším. Děkujeme! Mgr. Alena Pohnánová, učitelka ZŠ Prodám byt 2+1 v Petrovicích, 62 m2, osobní vlastnictví cena: ,- Kč (k jednání). V případě zájmu volejte Prodám byt 2+1 v Petrovicích, 57 m2, osobní vlastnictví velmi zajímavá cena: ,- Kč (při rychlém jednání možná sleva!) V případě zájmu volejte " 5

6 TRADIČNÍ KOJETÍNSKÝ PLES SDH Kojetín touto cestou velice děkuje všem za pomoc a podporu při pořádání našeho tradičního plesu. O skvělou zábavu se postarala hudební skupina H plus band. Vynikající byla opět veškerá činnost našich žen, které tuto akci každoročně připravují. Obrovskou podporu jsme získali na straně sponzorů, kterým ještě jednou děkujeme. Výtěžek tohoto plesu je určen na pokrytí nákladů činnosti dětí a mládeže SDH Kojetín. Tyto náklady v roce 2013 přesáhly částku ,- Kč. Děkuji všem, kteří nám pomáhají. Václav Jankovský, velitel SDH Kojetín Nové zásahové vozidlo do SDH Kojetín 1. března 2014 bylo našemu sboru dobrovolných hasičů předáno vozidlo Mercedes-Benz 212D, které je určené na přepravu až 9 hasičů k místu zásahu. Toto vozidlo bylo zakoupeno firmou B.E.S. Petrovice ve spolupráci s Obcí Petrovice. Jedná s o starší vůz, který původně sloužil hasičům v německém Watershausenu. Vozidlo je v současné době po STK, je plně funkční, odpovídá všem předpisům ČR a je zařazeno do integrovaného záchranného systému IZS. Děkujeme rodině Šimákových a Obci Petrovice. 6

7 Smoljak Svěrák v Petrovicích?!!! Vážení a milí, Spolek divadelních ochotníků Petrovice Vás opět srdečně zve do divadla! Tentokrát jsme si pro naše příznivce připravili divadelní hru Lochneska od slavné autorské dvojice Smoljak Svěrák! Lochneska vznikla jako první společný divadelní počin obou přátel už v roce 1966, a započala tak jejich dlouholetou spolupráci. Přijďte se podívat na začátky této dvojice, která stála za zrodem fiktivní postavy zapomenutého génia Járy Cimrmana, vdechla život jednomu fenomenálnímu divadlu a napsala scénáře k takovým trhákům, jako je Trhák, Jáchyme, hoď ho do stroje, Na samotě u lesa, Marečku, podejte mi pero, aj. Zajímá vás, co se stane, když se u doktora v čekárně sejde veselý funebrák, uplakaná rozhlasová moderátorka, drzá Andula, nešikovný opravář, punková kapela a drak? Máte rádi typický humor slavné dvojice? Zajímá vás, jak jsme si s ním poradili my? Tak přijďte do divadla! Neboť divadlo v Petrovicích žije! Tentokráte druhý víkend v dubnu. Slibujeme velkou švandu pro celou rodinnou bandu! Za Spolek divadelních ochotníků Petrovice Pavel Kubíček Spolek divadelních ochotníků vás zve na představení Smoljak - Svěrák LOCHNESKA Režie: Pavel Kubíček V petrovickém divadle: - v pátek 11. dubna 2014 od 19:00 - v sobotu 12. dubna 2014 od 19:00 - v neděli 13. dubna 2014 od 17:00 vstupné 80,- Kč Předprodej v prodejně COOP Petrovice arbore jan matoušek Zahrady architektura výsadby péče o zeleň a trávníky Stromy řez ovocných a okrasných bezpečnostní vazby korun rizikové kácení Poplatky za psy jsou splatné do Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů byl splatný do konce ledna 7

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více