Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 1 ze 43

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, učební plány a zařazování žáků do studia Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o zaměstnancích školy k Seznam pedagogů ve školním roce 2013/ jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe: Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace: Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD,RD Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: Údaje o příjímání žáků ke studiu, o počtech žáků v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí žáků: Počty žáků v uměleckých oborech: Počet žáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: Údaje o výši úplaty za vzdělání: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, závěrečných a absolventských zkouškách, péče o talentované žáky Výsledky vzdělávání žáků Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách Údaje o výsledcích vzdělávání péče o talentované žáky Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Vzdělávání nepedagogických pracovníků Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 2 ze 43

3 7.4. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Prezentace školy a aktivity na veřejnosti Výsledky kontrol a revizní činnost Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí: Kontrola zřizovatele: Kontroly jiných organizací: Revize: Provedení roční prověrky BOZP a PO Základní údaje o hospodaření školy Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2013 v Kč Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti roku Přehled nákladů (výdajů) z hlavní činnosti roku Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce Hospodaření s peněžními fondy v roce Předložené a realizované projekty financované Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání Hodnocení Seznam použitých zkratek: Přílohy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 3 ze 43

4 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh Sologubova 9A, příspěvková organizace Sídlo: Sologubova 9A/ Ostrava - Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor PO: Bankovní účet: /0800 u České spořitelny a.s. ID datové schránky: 8qefwv7 Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj adresa: ul. 28. října 117, Ostrava Ředitelka školy: Jeanetta Poláková Faiglová Statutární zástupkyně ředitelky školy: Renata Orlitová Kontakty: tel., fax, záznamník: webové stránky: Datum zápisu do sítě škol: Datum zahájení činnosti: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 4 ze 43

5 Odloučená pracoviště: (dle rejstříku škol a školských zařízení) Chrjukinova 12, Ostrava Zábřeh Horymírova 100, Ostrava Zábřeh V Zálomu 1, Ostrava Zábřeh B. Dvorského 1, Ostrava Bělský Les Výuka probíhá na: Horymírova 100, Ostrava Zábřeh B. Dvorského 1, Ostrava Bělský Les Rejstřík škol změny: od výmaz místa poskytovaného vzdělávání Fr. Formana 45, Ostrava Dubina Gurtěvova 8, Ostrava Zábřeh od změna v názvu a sídle organizace nově: Sologubova 9A Výuka uměleckých oborů: hudební, taneční, výtvarný Kapacita: 670 žáků, cílová kapacita: 543 žáků Rada rodičů a přátel ZUŠ: byla založena v říjnu 2008 Školská rada: při ZUŠ není zřízena Práce žáků výtvarného oboru na téma: BYTOSTI z vesmíru, mytologie, fantazie... Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 5 ze 43

6 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány a zařazování žáků do studia V souladu s ustanovením 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném zdělávání (školský zákon) a ve znění následujících předpisů, poskytuje základní umělecká škola základy pro vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a odborně připravuje také pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Činnost základní umělecké školy je upravena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb. ze dne , o základním uměleckém vzdělávání. V základní umělecké škole se vyučuje podle: 1. Školního vzdělávacího programu - od Učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro: hudební obor dne 26. června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne pod č.j / s platností od , pro taneční obor dne pod č.j / a č.j /2003 s platností od Přehled oborů vzdělání: školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 obor: hudební hudební výtvarný výtvarný taneční taneční Při zařazování žáků do studia se škola řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., 2 o zařazování uchazečů do studia. Stanovení výše úplaty za vzdělávání v daném školním roce vymezuje vyhláška č. 71/2005 Sb., 8 písm. b) o základních uměleckých školách. Vyhláška upravuje způsob stanovení úplaty na náhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole. Škola stanoví výši úplaty za vzdělávání na každý školní rok vnitřním předpisem Stanovení úplaty za vzdělávání, který je součástí Organizačního řádu školy. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 6 ze 43

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o zaměstnancích školy k Počet zaměstnanců na škole: 23 celkem z toho: 20 pedagogů z toho: 1 na RD 1 administrativní zaměstnanec 2 provozní zaměstnanci Z pedagogických pracovníků 5 nesplňovalo požadovanou kvalifikaci. Jeden pedagog již ve školním roce 2013/2014 zahájil studium na konzervatoři v Opavě, jeden pedagog je studentem 6. ročníku JKGO a jeden pedagog je v pracovním poměru na dobu určitou jako zástup za rodičovskou dovolenou. U dvou pedagogů ředitelka školy upustila od předpokladu splnění odborné kvalifikace v uměleckém předmětu, který vykonávají, protože jim byla uznána činnost výkonného umělce po dobu více než 10 let. Ve školním roce 2013/20114 byla na rodičovské dovolené jedna paní učitelka. Práce žáků výtvarného oboru na téma: NĚCOŽRAVÉ ROSTLINY Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 7 ze 43

8 3.2. Seznam pedagogů ve školním roce 2013/ jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe: - vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD k poř. číslo jméno a příjmení kvalifikace aprobace vyučuje pedagogická praxe 1. MgA. Bárta Michal ano klavír klavír, korepetice Mgr. Bortlová Barbora ne sbormistrovství učitelství HV hlasová výchova, zobc. flétna Hanák Tomáš ne klarinet (LK) saxofon, klarinet, zobc. flétna 13, výjimka 4. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara 17, výjimka 5. Chrenová Alžběta ano tanec tanec 6, RD 6. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor 3 7. Klegová Jana ano klavír klavír, korepetice flétna Bc. Kozmonová Monika ano flétna zobc. flétna Kudláčková Lenka ne tanec (OSVČ) tanec 0, zástup RD 10. Kumová Olga ano housle housle, EKN Bc. Lubojacká Kateřina ano kytara kytara 3, studující VŠ 12. Mixa Přemysl ano kontrabas EKN, baskytara Nováčková Ivana vedoucí hudebního odd. ano sólový zpěv hlasová výchova Orlitová Renata klavír, ano klavír statut. zástupkyně ŘŠ korepetice Poláková Faiglová Jeanetta ředitelka školy ano klavír klavír Šoborová Aneta ne klavír (M) klavír 2, studující 17. Bc. Vajsová Eva ano tanec tanec Valderová Miroslava ano zobc. flétna zobcová flétna 18 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 8 ze 43

9 poř. číslo jméno a příjmení kvalifi kace aprobace vyučuje pedagogická praxe 19. Vašková Eva ano violoncello PS, HN Závacký Dalimil ano bicí (M) bicí 11 pozn.: LK = lidová konzervatoř, M = maturita na státní konzervatoři, VŠ= vysoká škola EKN= elektronické klávesové nástroje, PS=přípravné studium, HN= hudební nauka RD= rodičovská dovolená, OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná, DPČ = dohoda o prac. činnosti 3.3. Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: (pokud vyučují více předmětů, jsou zahrnuti podle sloupce vyučuje ) taneční obor 2 výtvarný obor 1 klavír 5 hlasová výchova 2 dechové nástr. 4 kytara 3 housle 1 EKN 2 bicí 1 PS, HN 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 9 ze 43

10 3.4. Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace k : kvalifikovaní 14 nekvalifikovaní Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD,RD poř. č. jméno a příjmení kvalifikace pracovní zařazení praxe 1. Glosová Lenka nepožadujeme uklízečka, RD nepožadujeme 2. Halászová Adriana ano správce rozpočtu, hlavní účetní Polák Ivan ano domovník-údržbář Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: - stav dle platové inventury k (bez RD a DPČ) školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet pedagogové 19 16, ,58 administrativní ostatní 2 1, ,125 Celkem 22 18, ,705 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 10 ze 43

11 4. Údaje o příjímání žáků ke studiu, o počtech žáků v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání 4.1. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí žáků: V rámci náborů dětí ze základních a mateřských škol obvodu Ostrava Jih jsme v měsíci červnu uskutečnili celkem 6 interaktivních dílen pro žáky MŠ s podtitulem Pohádkový jarmark. Děti tak měli možnost se aktivně zapojit, vyzkoušet, zahrát a osahat si nejen hudební nástroje, ale i navštívit odborné učebny. Přijímací řízení se konala ve dnech a , v květnovém termínu škola uskutečnila Den otevřených dveří. Rodiče i žáci se tak mohli seznámit s prostorami a specifikou výuky v naší ZUŠ. Celkem se přihlásilo 110 dětí, přijato bylo 98 žáků a to v těchto oborech: hudební obor výtvarný obor taneční obor celkem 65 žáků 23 žáků 10 žáků 98 žáků Zájem o studium převyšoval nabídku a všichni zájemci nemohli být uspokojeni, byli proto vedeni jako náhradníci. K bylo z náhradníků přijato: 6 žáků do hudebního oboru, 4 žáci do výtvarného oboru a 2 žáci do tanečního oboru. Tito žáci nahradili stejný počet žáků, kteří ukončili výuku v závěru 1. pololetí. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 11 ze 43

12 4.2. Počty žáků v uměleckých oborech: Počet žáků základního studia podle statistického výkazu k 30.9: školní rok: 2011/ / /2014 hudební obor 297 žáků 271 žáků 269 žáků výtvarný obor 69 žáků 71 žáků 76 žáků taneční obor 70 žáků 65 žáků 62 žáků celkem 436 žáků 407 žáků 407 žáků Vývoj počtu žáků v jednotlivých uměleckých oborech: / / /2014 hudební obor výtvarný obor taneční obor Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 12 ze 43

13 4.3. Počet žáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: školní rok: 2011/ / / v základním studiu: 436 žáků 407 žáků 407 žáků - studium pro dospělé: 1 žák 1 žák 0 žáků 4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání: školní rok: 2011/ / /2014 hudební obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 300,- Kč 3 300,- Kč 3 300,- Kč výtvarný obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 100,- Kč 3 100,- Kč 3 100,- Kč taneční obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 300,- Kč 3 300,- Kč 3 300,- Kč Práce žáků výtvarného oboru na téma: TVÁŘNOST OPIČÍCH TVÁŘÍ Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 13 ze 43

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, závěrečných a absolventských zkouškách, péče o talentované žáky Ve školním roce 2013/2014 se konaly soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT v oboru hudebním hra na klavír, hra na kytaru, hra na smyčcové nástroje a obor jazzové a ostatní orchestry. V tomto školním roce byla vyhlášena národní soutěž ZUŠ pro výtvarné obory Výsledky vzdělávání žáků Výsledky soutěží v hudebním oboru: Výsledky soutěží ZUŠ hra na klavír a kytaru: Okresní kolo: N. Ziembinská 1. místo (VI. kat., klavír) R. Bajtek 2. místo (II. kat., kytara) Š. Kozák 2. místo (III. kat., kytara) Krajské kolo: N. Ziembinská 2. místo (VI. kat., klavír) Jazzové a ostatní orchestry 1. místo I. ročník soutěžní přehlídky MÚZY Ilji Hurníka : A. Fojtáchová zpěv (stříbrná múza) Soutěž Pro Bohemia 12. ročník mezinárodní interpretační soutěže: D. Paličková čestné uznání (I. kat., zpěv) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 14 ze 43

15 Výsledky soutěží v tanečním oboru: Taneční soutěž Paforta V. ročník soutěže v parketových kompozicích a orientálním tanci:: Plavba za pokladem 1. místo ( A1 kat. ) Dej mi pár kapek 2. místo ( A2 kat. ) Varte sa halušky 2. místo ( A4 kat. ) Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava: Bublanina diplom za vědomou práci s tělem a prostorové cítění Řetízek zlatý diplom za hravý, radostný taneční projev Na zelené louce Nominace na celostátní přehlídku a ocenění za vyváženost všech složek choreografie Účastnický list Studiu pohybu ELKO Ostrava pod vedením E. Vajsové 31. ročník celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2014: Diplom za uznání dosavadní pedagogické a umělecké práce s dětmi paní učitelce Evě Vajsové - porota oceňuje úspěšné vystoupení skupiny na celostátní přehlídce Hlučínský talent 2014: Bublanina 1. místo ( kat. scénický tanec do 12 let ) Plavba za pokladem 3. místo ( kat. scénický tanec do 12 let ) Kamarádky moje 1. místo ( kat. scénický tanec mládež a dospělí ) diplom za choreografii Bez mlíka, bez cukru 3. místo ( kat. scénický tanec mládež a dospělí ) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 15 ze 43

16 Výsledky soutěží ve výtvarném oboru: Ve školním roce 2013/2014 pracovali žáci výtvarného oboru na tématu pro výtvarnou soutěž s názvem Zrzavý salón 2013, kde získali diplom za reprezentaci, Práce žáků výtvarného oboru s názvem ¼ reprodukce slavného díla připravili práce na Přehlídku výtvarných oborů ZUŠ Moravskoslezského kraje: Oči dokořán 2014 Diplom ZUŠ Ostrava - Zábřeh cena poroty za účast v krajském kole E. Malecová cena poroty (postup do ústředního kola) výtvarná řada Portfolio prací ZUŠ Ostrava - Zábřeh cena poroty (postup do ústředního kola) výtvarná řada Fungi výtvarná řada Fungi keramika, kolorovaná kresba a látkové objekty Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 16 ze 43

17 ale především se podíleli na výzdobě školy. Vrcholem jejich snažení byla vernisáž výtvarných prací v budově školy dne Doprovodný program připravilo hudební oddělení a zaplněné prostory školy zaujaly desítky návštěvníků. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 17 ze 43

18 5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách V termínu od se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru: Závěrečnou zkoušku vykonalo celkem 265 žáků hudebního oboru: klavír: celkem 59 žáků 41 s vyznamenáním, prospělo 10, EKN: celkem 35 žáků 24 s vyznamenáním, prospělo 8, housle: celkem 9 žáků 5 s vyznamenáním, prospěli 3, kytara: celkem 42 žáků 32 s vyznamenáním, prospělo 10, hlasová výchova: celkem 31 žáků 22 s vyznamenáním, prospělo 7, dechové nástroje: celkem 68 žáků 55 s vyznamenáním, prospělo 5, bicí nástroje: celkem 21 žáků 21 s vyznamenáním. Všech 265 žáků vykonalo závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Žáci výtvarného oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci vernisáže a výstavy v prostorách naší ZUŠ dne Celkem 79 žáků, s vyznamenáním prospělo 67 žáků. Žáci tanečního oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci celovečerního galakoncertu dne v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Celkem 63 žáků, s vyznamenáním prospělo 51. V tomto školním roce absolvovalo celkem 28 žáků I. a II. stupně: V hudebním oboru to bylo 18 žáků, ve výtvarném oboru 6 žáků a v tanečním oboru 4 žákyně. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 18 ze 43

19 5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání péče o talentované žáky Ve školním roce 2013/2014 se připravovali k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol a jejich výsledky: 1 žákyně hra na flétnu a výtvarný obor: AHOL SOŠ Pedagogické lyceum přijata 1 žákyně výtvarný obor: SOŠ umělecká a gymnázium s.r.o. přijata 1 žák taneční obor: JKGO taneční škola přijat 6. Prevence sociálně patologických jevů K problematice prevence sociálně patologických jevů je v naší organizaci přistupováno individuálně, z podstaty převahy výuky individuálního vyučování mají učitelé hudebního oboru možnost případné sociálně patologické jevy konzultovat s vedením školy a přijmout výchovné strategie pro individuální péči o žáka. Při zahájení školního roku jsou všichni žáci, popřípadě jejich zákonní zástupci, informováni o všech možnostech porady a konzultace, dále pak jsou seznámeni s bezpečností a riziky. Žáci i rodiče mají možnost se dále vyjádřit nebo požádat o radu prostřednictvím anonymních schránek (boxů), které jsou umístěny v budově školy. Vzhledem k zaměření školy se proto s touto problematikou nesetkáváme. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 19 ze 43

20 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Název semináře, kurzu, přehlídky Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Termín akce Časový rozsah Místo konání hodin Ostrava Školící instituce Bc. PhDr. Monika Puškinová 12 hodin Praha Fakta s.r.o 12 hodin Praha Fakta s.r.o Účast Oddělení Částka ZŘŠ 1.100,- ŘŠ ZŘŠ ŘŠ ZŘŠ 3.580, , Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Oddělení Částka Úvod do muzikoterapie hodin Ostrava Středisko vzdělávání, s.r.o. 1 uč. hudební 1.415,- Techniky muzikoterapie sebezkušenostní výcvik hodin Ostrava Muzikohraní, o.s. 1 uč. hudební 2.400,- Hlučínské muzikobraní hodin Hlučín Česká Orffova společnost, o.s. 1 uč. HN,PS 1.100,- Ostravská setkání s příčnou flétnou hodiny Ostrava JKGO 1 uč. dechové 400,- Praktické dílny pro učitele ZUŠ hodin Orlová - Poruba MÚZA sdružení ZUŠ MSK 1 uč. HN,PS 500,- Nová konfrontace aneb metodický seminář pro učitele EKN hodin Karviná KZDVPP a IC Nový Jičín 1 uč. EKN 850,- Víkend s Flautoškolou hodin Kunín Mgr. Jan Kvapil 1 uč. dechové 1.650,- Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 20 ze 43

21 7.3. Vzdělávání nepedagogických pracovníků Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Pracovník Částk a Facility management v praxi organizace hodin Ostrava KZDVPP a IC Nový Jičín 1 ekonom účetní 0,- Majetek a novinky v účetní legislativě vybraných účetních jednotek od pro ÚSC, OSS a PO hodin Ostrava Institut certifikace účetních 1 ekonom účetní 1.990,- Zpracování a aplikace účetních směrnic u ÚSC hodin Ostrava TSM, spol. s r.o. 1 ekonom účetní 1.600, Vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Částka Školení zaměstnanců v oblasti BOZP hodiny ZUŠ Sologubova Ing. Zdeněk Nový všichni zaměstnanci 4.840,- Školení a odborná příprava zaměstnanců, požární hlídky a preventisty v oblasti požární ochrany hodiny ZUŠ Sologubova Ing. Antonín Konečný všichni zaměstnanci 1.936,- Školení BOZP bezpečnostního technika hodiny Ostrava Ing. Zdeněk Nový bezpečnostní technik 424,- Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 21 ze 43

22 8. Prezentace školy a aktivity na veřejnosti Září: Porada vedení Pedagogická rada, Umělecká rada Schůzky PK Nábory žáků do ZUŠ, schůzky s rodiči Porada ředitelů ZUŠ Moravskoslezského kraje Klavírní ateliéry v Karviné Koncert v Lázních Klimkovice Hýlov, dechový orchestr ZUŠ Schůzka MÚZA ŘŠ Říjen: Pedagogická rada, Umělecká rada Školení PO, školení pedagogů řidičů Školení BOZP Seminář současného tance pro učitele TO JKGO Seminář Hlučínské muzikobraní pro učitele HN Kurz Techniky muzikoterapie VOŠZ Schůzka městské klavírní sekce ZUŠ Ostrava Petřkovice, ŘŠ Schůzka městské kytarové sekce ZUŠ Ostrava Hrabůvka Porada ředitelů ZUŠ Celostátní shromáždění AZUŠ Kutná Hora, ŘŠ Školení Změny v právních předpisech za poslední 2 roky a dokumentace školy, ZŘŠ Soutěžní přehlídka na počest I. Hurníka ZUŠ Háj ve Slezsku Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 22 ze 43

23 Listopad: Porada vedení Pedagogická rada, Umělecká rada, Schůzky PK Instalace výstavy žáků VO Zrzavý salón ZUŠ Opava Vernisáž výstavy žáků VO Zrzavý salón ZUŠ Opava Společný nácvik choreografie se ZUŠ Slezská Ostrava, žáci a pedagogové TO Celostátní vzdělávací setkání řídících školních pracovníků ZUŠ Praha, ŘŠ a ZŘŠ Mezinárodní soutěž ve zpěvu Český Těšín Taneční soutěž Paforta DK Akord, Ostrava-Zábřeh Kulturní vystoupení žáků HO v Domově seniorů Korýtko Ostrava-Zábřeh Hudební podvečer klavírního oddělení našich nejmenších, sál ZUŠ Seminář Facility management v praxi organizace Gymnázium Hladnov, pí. ekonomka Veřejná předehrávka pěveckého oddělení sál ZUŠ Veřejná předehrávka dechového oddělení sál ZUŠ Schůzka Rady rodičů ZUŠ sál ZUŠ Závěrečná praxe výuky studentky PF OU ve výtvarném oboru Prosinec: Porada vedení Pedagogická rada, Umělecká rada Odinstalování výstavy Zrzavý salón 2013 ZUŠ Opava Účast žáků HO na Koncertě v Lázních Klimkovice Mikulášský koncert Mikulášská besídka s nadílkou pro žáky PS Vánoční zdobení perníčků ZUŠ Pracovní přehlídka žáků klavírního oddělení - sál ZUŠ Adventní koncert Biskupského gymnázia Kostel Ostrava - Pustkovec, účast žáků Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 23 ze 43

24 Vystoupení žáků HO v Domově seniorů Sluníčko Ostrava Zábřeh Vánoční koncert Čas adventní DK Akord, Ostrava Zábřeh Výstava výtvarných prací žáků VO na Vánočním koncertě DK Akord Třídní vánoční besídky jednotlivých pedagogů Vystoupení žáků HO v Domově seniorů Korýtko Ostrava Zábřeh Leden: Porada vedení Pedagogická rada, Umělecká rada Klasifikační porada Fyzická inventarizace ZŘŠ, ekonomka a člen komise Školní kolo soutěží ZUŠ v oboru - hra na klavír - sál ZUŠ Hudební podvečer žáků EKN a smyčcového oddělení sál ZUŠ Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2013 / 2014 Únor: Porada vedení Pedagogická rada, Umělecká rada Porada ředitelů ZUŠ KÚMK Ostrava 1, ŘŠ Školní kolo soutěží ZUŠ v oboru hra na kytaru sál ZUŠ Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru hra na klavír ZUŠ Moravská Ostrava Veřejné vystoupení tanečního orchestru naší ZUŠ sál ZUŠ Březen: Porada vedení Pedagogická rada, Umělecká rada Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 24 ze 43

25 Seminář Facility management v praxi organizace Gymnázium Hladnov, pí. ekonomka Veřejná předehrávka hudebního oddělení sál ZUŠ Vystoupení studentky JKGO pro žáky a pedagogy ZUŠ sál ZUŠ Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru hra na kytaru ZUŠ Slezská Ostrava Pracovní předehrávka žáků klavírního oddělení 3. a vyšších ročníků sál ZUŠ Veřejná školní předehrávka žáků dechového oddělení sál ZUŠ Seminář Workshop muzikoterapie Ostrava Mariánské Hory Koncert našich nejmenších Vycházející hvězdičky DK Akord, Ostrava Zábřeh Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru hra na klavír ZUŠ Karviná Krajská přehlídka dětského scénického tance JKGO Duben: Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada, Schůzky předmětových komisí Návštěvy žáků HN na bicím oddělení a praktická zkouška hra na bicí nástroje Instalace výtvarných prací VO krajského kola ZUŠ Opava Mezinárodní soutěž Pro Bohemia JKGO Hudební podvečer žáků klavírního oddělení sál ZUŠ Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru hra na kytaru ZUŠ Frýdek-Místek Seminář Praktické dílny pro učitele HN ZUŠ Orlová Poruba Konzultace spisové služby MSK KÚ, pí. ekonomka Seminář Majetek a novinky v účetní legislativě DK Ostrava 1, pí. ekonomka Hudební podvečer žáků HO sál ZUŠ Veřejné třídní předehrávky sál ZUŠ Společný koncert žáků TO s žáky ZUŠ Slezská Ostrava JKGO Koncert Populární hudba DK Akord, Ostrava Zábřeh Porada s ekonomy příspěvkových organizací v oblasti školství MSK KÚ Ostrava 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 25 ze 43

26 Květen: Porada vedení Pedagogická rada, Umělecká rada Prověrky BOZP Podpis smlouvy na KÚ grant, ŘŠ Veřejné třídní předehrávky Celostátní vzdělávací setkání řídících školních pracovníků ZUŠ Praha, ŘŠ a ZŘŠ Vernisáž výtvarných prací žáků VO Jarní salón ZUŠ Moravská Ostrava Koncert žáků ke Dni matek Dolní Lhota Seminář Muzikoterapie Slezská Ostrava I. Absolventský koncert žáků HO sál ZUŠ Celostátní přehlídka dětského scénického tance Kutná Hora Taneční soutěž Hlučínský talent žáci TO, Hlučín Výchovné koncerty pro žáky MŠ pohádkový jarmark prostory ZUŠ Seminář Zpracování a aplikace účetních směrnic DK Akord, Ostrava Zábřeh, pí. ek. Prověrky BOZP Koncert Talent regionu JKGO Zápisy dětí do ZUŠ Dny otevřených dveří II. Absolventský koncert žáků HO sál ZUŠ Krajská přehlídka žáků TO ZUŠ Havířov Vernisáž žáků VO a výstava prací žáků VO všechny prostory ZUŠ Koncert žáků TO Slezská Ostrava hosté žáci TO naší ZUŠ Červen: Porada vedení Pedagogická rada, Umělecká rada Klasifikační porada Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 26 ze 43

27 Schůzky předmětových komisí Školení se závodní lékařkou MUDr. Prokopovou Vystoupení žáků HO v ZOO Ostrava Zápisy dětí do ZUŠ Školení BOZP p. údržbář Schůzka se zástupci vyhlášeného grantu Modernizace výuky v ZUŠ obor klavír, ŘŠ, ZŘŠ Školení KDS KÚMSK, pí. ekonomka Závěrečné zkoušky HO Galakoncert žáků TO JKGO III. Absolventský koncert žáků HO sál ZUŠ Natáčení v televizi Polar, ŘŠ Pěvecký recitál žákyně pěveckého oddělení Radnice Vítkovice Múziáda Hradec nad Moravicí Koncert Letem světem mezioborový projekt, DK Akord, Ostrava Zábřeh Vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ DK Akord, Ostrava Zábřeh Dodatečné zápisy dětí do ZUŠ Schůzka městské sekce VO ZUŠ Moravská Ostrava Ukončení školního roku 2013 / 2014 Červenec a srpen: Dokončování havarijní opravy kanalizace v přízemí Realizace projektu Odhlučnění učebny bicích nástrojů Čerpání řádné dovolené Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 27 ze 43

28 9. Výsledky kontrol a revizní činnost 9.1. Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí. Poslední kontrola České školní inspekce proběhla 13., 14. a , Inspekční zpráva čj. ČŠIT-1814/10-T je přiložena ve výroční zprávě za daný školní rok Kontrola zřizovatele: Ve školním roce 2013/2014 neproběhla kontrola ze strany zřizovatele. Poslední veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky (pověření č. 382/03/2009 ředitelky KÚ k provedení kontroly) byla provedena ve dnech Výsledky kontroly jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2008/ Kontroly jiných organizací: Ve školním roce 2013/2014 byly provedeny kontroly: Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava, kontrola proběhla dne a byla provedena za období až , dne byl vystaven Protokol č. 1401/14/891, kontrolou byl zjištěn přeplatek na pojistném ve výši 6.159,- Kč u jednoho zaměstnance, který zaměstnavateli včas nenahlásil účast v důchodovém spoření. Částka 6.159,- Kč byla naší organizaci připsána zpět na účet dne , dne byla částka 6.159,- Kč převedena na účet zaměstnance jako přeplatek na pojistném. Kontrola placení pojistného na veřejném zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR byla provedena dne a to za období 1/2009 6/2014. Zpráva č.j. KPH-I/2014/1447 o výsledku kontroly ze dne uvádí, že kontrolním šetřením nebyly zjištěny nedostatky. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 28 ze 43

29 9.4. Revize: Ve školním roce 2013/2014 byly provedeny pravidelné kontroly a revize tělocvičného nářadí, hasicích přístrojů a požární vody a revize elektrospotřebičů a ručního nářadí Provedení roční prověrky BOZP a PO Roční prověrka byla provedena ve dnech Vánoční koncert Čas adventní dne ve velkém sále DK Akord Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 29 ze 43

30 10. Základní údaje o hospodaření školy Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2013 v Kč Příspěvky a dotace MŠMT, ÚZ přímé náklady na vzdělávání kraje: 1. Příspěvky a dotace MŠMT stanoveno čerpáno ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje , ,00 v tom: prostředky na platy , ,00 ostatní osobní náklady , ,00 zákonné odvody , ,00 FKSP , ,00 přímý ONIV náhrady DPN 8 000, ,00 proúčtování na učební pomůcky 5 750,00 CELKEM příspěvky a dotace - MŠMT , ,00 2. Účelová investiční dotace do investičního fondu od zřizovatele stanoveno čerpáno ÚZ 252 Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě - Zábřehu , ,00 ÚZ 253 Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě - Zábřehu , ,96 CELKEM účelová investiční dotace do IF , ,96 Úprava pohledávky Účelová investiční dotace snížení do investičního fondu z pohledávky o: čerpáno ÚZ 252 Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě - Zábřehu , ,00 ÚZ 253 Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě - Zábřehu , ,96 CELKEM účelová investiční dotace do IF , ,96 Další dotace, které byly organizaci poskytnuty: Neinvestiční dotace: 0,- Kč V roce 2013 jsme nečerpali neinvestiční dotace granty od jiných organizací. Investiční dotace: ,83 Kč V roce 2013 jsme proúčtovali účelovou investiční dotaci na projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši ,55 Kč čerpáno ,26 Kč a z Ministerstva životního prostředí ve výši ,35 Kč čerpáno ,57 Kč. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Stránka 30 ze 43

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Ostrava, říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ostrava, říjen 2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Ostrava, říjen 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Ostrava, říjen 2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Luhačovice Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice Identifikátor: 600 001 555 Termín konání inspekce: 15. - 16. březen

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více