Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 203/204

2 OBSAH.! CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3! 2.! PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5! 3.! RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 6! 4.! ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ... 0! 5.! PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 4! 6.! ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI... 5! 7.! DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 25! 8.! INSPEKČNÍ ČINNOST... 28! 9.! ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ... 29! 0.! ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ... 3!.! ZÁVĚR... 32! Základní škola má v souladu se zákonem č. 0/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 203/204. 2

3 . Charakteristika školy a) název školy Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Příbor, okres Nový Jičín IZO: IČ: kapacita 550 žáků datum zařazení do sítě škol: zápis do rejstříků škol a školských zařízení: vedení školy: ředitelka, statutární zástupce adresa pro dálkový přístup: webové stránky: V základní škole pracuje 35 zaměstnanců. Základní škola je součástí výchovně - vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ Škola cesta k poznání. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení Škola a školská zařízení Kapacita základní škola IZO školní družina IZO Audiovizuální a kancelářská technika Druh Počet Z toho pro řízení a provoz Z toho pro výuku Tablet Apple ipad PC stanice Žákovské terminály VOIP modem 0 Velkoformátové televizory Dataprojektor Přenosné reproduktory Interaktivní tabule SmartBoard 0 Interaktivní set ONfinity 0 WiFi router 9 8 Notebook Multifunkční kopírka

4 b) školská rada Školská rada byla zřízena dle 67 odst. 2 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni Školská rada má devět členů. V letošním školním roce proběhly 4 schůze školské rady. c) vybavení školy učebními pomůckami, technikou apod. V letošním školním roce byla škola vybavena 8 ks Panasonic plasma TV, 2 Apple TV, baskytarou, tabletem ipad2, PC stanicí, IP ISDN bránou, venkovním pingpongovým stolem, 2 stovkovými krychlovými počítadly, 4 dřevěnými počítadly, lidskou kostrou. Bylo zakoupeno magnetických tabulí s ovým povrchem, korkové nástěnky. Byly dokoupeny jednomístné lavice s židlemi. Byly zakoupeny 2 víceúčelové vysavače VAX. Nově byla nábytkem vybavena kancelář ekonomky a zástupkyně ředitelky školy. Na školní zahradu byl pořízen set Rondo. d) tabulka počtu žáků a tříd Celkem žáků Počet tříd I. st./počet žáků Počet tříd II. st./počet žáků Počet odd. ŠD/počet žáků 380 0/205 8/75 3/68 Dojíždějících žáků je ve škole 02. Z toho z Prchalova 22, ze Skotnice 44, z Libhoště 5, z Kopřivnice 7, ze Studénky, ze Sedlnic 2, ze Závišic 2, z Mošnova 2, z Hájova 3, z Trnávky, z Nového Jičína, z Ostravy, z Tošovic, z dětského domova 0. 4 žáci, kteří jsou uvedeni ve stavu, plní povinnou školní docházku v zahraničí. 4

5 2. Přehled učebních plánů ŠVP pro základní vzdělávání, Škola cesta k poznání, č. j.: 378/200 zspjic 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) údaje o zaměstnancích školy Základní údaje o pracovnících školy počet učitelů ZŠ 25 počet vychovatelů ŠD 3 počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet asistentů pedagoga počet pracovníků celkem 35 počet zaměstnankyň na MD 6 Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let 2 PP 3-40 let 0 PP 4-50 let 0 PP 5-60 let 6 PP nad 6 let PP Věková'struktura'pedagogických'pracovníků'v'roce'204' 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! PP! ŠD! As.!P! 2!! 0! 2,30!let! 3,40!let! 4,50!let! 5,60!let! nad!6!let! 6

7 Věková struktura správních zaměstnanců v roce let 0 SZ 3-40 let 2 SZ 4-50 let 0 SZ 5-60 let 4 SZ nad 60 let 0 SZ Věková'struktura'správních'zaměstnanců'v'roce'204' 4! 3! 2!! 0! 2,30!let! 3,40!let! 4,50!let! 5,60!let! nad!6!let! 2>30'let' 3>40'let' 4>50'let' 5>60'let' nad'6'let' Strukturu správních zaměstnanců: hospodářka ekonomka školník, v topném období i jako topič čtyři uklízečky, z toho jedna na zkrácený úvazek ve ŠD b) údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ředitelka 00% 29 VŠ. 5. r Zástupkyně 00% 27 VŠ PŘ - M Výchovná poradkyně 00% 3 VŠ PŘ - M Učitelka 45,45% 37 VŠ Č - D Metodik ICT 00% VŠ Inf. Učitel 00% 6 VŠ Z - OV Učitelka 00% 6 VŠ Č - TV Učitelka 00% 25 VŠ Ch - M Učitelka 00% VŠ Č - N Metodik prevence 00% 7 VŠ M - F Učitel 00% 8 VŠ JA D - TV Učitelka 00% 24 VŠ M - F Učitelka 00% 9 VŠ Z - TV 7

8 Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Učitelka 00% 9 VŠ JA, JŠ Učitelka 45,45% 8 VŠ M - OV Učitelka 00% 7 VŠ. 5. r Učitelka 00% 32 VŠ. 5. r Učitelka 00% 34 VŠ. 5. r Učitelka 00% 26 VŠ. 5. r Učitelka 00% 22 VŠ. 5. r Učitelka 00% 7 VŠ. 5. r Učitelka 00% 2 VŠ. 5. r Učitel 00% 0 VŠ. 5. r Učitelka 00% 28 VŠ. 5. r Učitelka 00% 30 VŠ. 5. r Vychovatelka 00% 3 SŠ vychovatelství Vychovatelka 00% 8 VŠ vychovatelství Vychovatelka 25 % 38 VŠ Č - N Asistentka pedagoga 70% 9 SŠ asistentka pedagoga Průměrný věk pedagogického pracovníka v ZŠ činil 44,60 roků, v ŠD 46,60 roků a správních zaměstnanců 47,80 roků. Délka pedagogické praxe 0-5 let PP 6-0 let 4 PP -5 let 2 PP 6-20 let 8 PP Délka'pedagogické'praxe' 2-25 let 4 PP let 5 PP 3-35 let 3 PP nad 35 let 2 PP 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2!! 0! 0,5!let! 6,0!let!,5!let! 6,20!let! 2,25!let! 26,30!let! 3,35!let! nad!35!let! 8

9 c) aprobovanost výuky na. stupni 00 % na 2. stupni 87 % Z celkového počtu 29 pedagogických pracovníků je 29 kvalifikovaných (00 %), Aprobovaně se nevyučuje výtvarná výchova (zaměstnankyně je na mateřské dovolené), člověk a svět práce. d) výuka cizích jazyků Ve škole se vyučoval anglický jazyk, německý jazyk a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, druhý cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku. Škola v tomto školním roce přijala aprobovaného pedagoga pro výuku německého jazyka. 6 vyučujících prvního stupně školy absolvovalo rozšiřující studium anglického jazyka MEJA a Dialog bez hranic. e) nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů Název Třídy povinně volitelné předměty Sportovní hry Mediální výchova Konverzace z Aj Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky VIII. A,B, IX. A,B VIII. A,B, IX. A,B VIII. A,B VIII. A,B, IX.A,B VIII. A,B, IX. A,B Informatika VIII. A,B, IX. A,B nepovinné předměty Náboženství III.A,B, IV.B, VI.A, VII.A,B f) zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova probíhala formou zájmového kroužku v počtu 5 žáků. 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků Zařazování žáků Počet žáků navštěvujících zdravotní TV 5 ve školní družině 68 zapsaných do. tříd 48 odročena školní docházka 7 Výchovné poradenství za školní rok 203/204 Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na tyto tři oblasti: ) Práce s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ 3) Řešení výchovných problémů ) Práce s dětmi se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ve škole bylo integrováno celkem 5 žáků. Z toho 2 s vývojovou poruchou učení, 6 žákům byla poskytnuta speciální pedagogická péče v rozsahu jedné až dvou hodin týdně. Dalších 26 žáků s vývojovou poruchou učení bylo integrováno bez této speciální péče. Dva žáci mají zdravotní postižení, jeden žák postižení mentální a jednomu žákovi byl diagnostikován autismus. Školu rovněž navštěvují 3 žáci se sociálním znevýhodněním. Speciální pedagogická péče byla vedena dle doporučení PPP nebo SPC ve skupinách v počtu 3 4 žáků, jedna žákyně byla vedena individuálně. Vyučující vedli evidenci o práci s dětmi v jednotlivých hodinách a každý žák měl svůj záznamový arch s vyznačením konkrétního prováděného úkonu. 24 žákům byl vytvořen IVP, z toho 4 pro speciální pedagogickou péči, 2 pro spec. ped. péči, český jazyk a anglický jazyk, pro všechny předměty, pro psaní, pro český jazyk a matematiku, 2 pro spec. ped. péči a matematiku, pro anglický jazyk, pro cizí jazyky (AJ, NJ) a pro český jazyk a člověk ve světě. Kontroly plnění IVP byly provedeny speciálním pedagogem PPP v Novém Jičíně. Předmětem kontroly bylo plnění IVP, zda postupy a opatření v nich uvedené jsou plněny. V letošním roce nebyly shledány žádné nedostatky. Na intervenci bylo ve škole SPC Ostrava Zábřeh. Pracovnice se byla podívat na práci dětí ve 3. třídě, kde máme žáka s diagnostikovanou vývojovou dysfázii a autismem. V práci s tímto dítětem pomáhá paní učitelce asistentka pedagoga. U žáků s diagnostikovanou VPU, u kterých není vypracován IVP, je nutné při výuce dodržovat doporučení PPP. Za předání potřebných informací o těchto žácích všem vyučujícím v dané třídě zodpovídají třídní učitelé. 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ V letošním školním roce žáci 9. a 8. ročníku v rámci profesní orientace navštívili ÚP v Novém Jičíně, kde proběhla beseda zaměřena na jejich budoucí profesní zaměření. Žáci se seznámili s možnostmi, které jim nabízí IPS při ÚP. 0

11 Žáci 8. ročníku se pak ještě zúčastnili výstavy technických profesí v Kopřivnici, Řemeslo má zlaté dno, která také nemalým způsobem může usnadnit jejich orientaci v pestré nabídce dalšího studia. V rámci NatTechu naši žáci spolupracují se VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice p. o. formou workshopu a pravidelnou výukou v dílnách této školy. Rodiče i žáci 9. tříd byli průběžně informování o přijímacím řízení formou besedy, konzultací a průběžným předáváním důležitých informačních materiálů. 3) Řešení výchovných problémů Většina řešených výchovných problémů se týkala těchto oblastí: vzájemné vztahy mezi žáky, chování ve třídě, porušování pravidel bezpečnosti, záškoláctví nebo problémová rodina. Při společném řešení těchto problémů s metodikem prevence a třídními učiteli, probíhala také dle potřeby spolupráce se sociálním odborem v Kopřivnici, s Policií ČR, se zástupci PPP v Novém Jičíně. Při řešení všech problémů byla vždy výborná spolupráce všech zainteresovaných učitelů. Většinou se nám podařilo najít řešení daných problémů. Osvědčila se nám úzká spolupráce s rodiči problémových žáků. Je nutné, aby tato spolupráce nadále pokračovala.! Závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín - školní rok 203/204 a) Osmileté gymnázium Ve školním roce 203/204 se hlásilo celkem 7 žáků (z toho 5 dívek) na osmileté gymnázium v Příboře. Přijati byli 4 žáci (z toho 3 dívky). b) Šestileté gymnázium V tomto školním roce se hlásila žákyně sedmé třídy na šestileté gymnázium v Novém Jičíně a byla přijata. c) Ukončení povinné školní docházky v 8. ročníku V tomto školním roce žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Byl přijat na učební obor, který je ukončen výučním listem. Další vzdělání získá na SŠ technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvková organizace. d) Rozmístění absolventů 9. ročníku ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín Třída Žáci celkem Chlapci Dívky IX. A 2 0 IX. B 9 8 Celkem

12 e) Rozmístění žáků 9. ročníků podle úrovně dosaženého vzdělání Obory podle úrovně dosaženého vzdělání Celkem žáků % Chlapci % Dívky % Gymnázium 7 7,5 4,6 6 33,3 Studijní obor ukončený maturitou 25 62,5 6 72,7 9 50,0 Učební obor ukončený maturitou 2,5 4,5 0 0 Učební obor ukončený výučním listem 7 7,5 4 8,2 3 6,7 Součet f) Rozmístění žáků 9. ročníků podle typů škol a oborů Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola, Nový Jičín, p. o. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace Gymnázium 4 5 Gymnázium 0 Zdravotnický asistent Veřejnosprávní činnost Informační technologie Strojírenství Zámečník Autoelektrikář SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace SŠ elektro stavební a dřevozpracující Frýdek Místek, p.o. SPŠ, OA a Jazyková škola Frýdek Místek, p.o. Ekologie a životní prostředí Obráběč kovů Opravář zemědělských strojů Kadeřník Ošetřovatel Sportovní masér Elektrotechnika Elektrikář silnoproud Technické zařízení budov Technické lyceum SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p.o. Cestovní ruch

13 Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Veterinářství chov koní 0 Střední lesnická škola Hranice Lesnictví 0 SŠ Informačních technologii, IT počítačové sítě Frýdek Místek SŠ letecká, Kunovice, s.r.o. Letecký mechanik 0 SPŠ stavební, Ostrava, p.o. Stavebnictví 0 Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p.o. Gymnázium živé jazyky 0 3

14 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky Omluvené Neomluvené Omluvené/ žák Neoml. / žák 2. st. z chov. 3. st. z chov.. stupeň , stupeň ,30,4 9 4 CELKEM ,38 0, b) tabulka prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikováno celkem. stupeň celkem 2. stupeň CELKEM Testování žáků Testování žáků 9. ročníků proběhlo v listopadu 203. V obecně studijních předpokladech dosáhli naši žáci průměrných výsledků. V testu z českého jazyka byli naši žáci opět průměrní. V matematice dosáhli naši žáci výsledky v pásmu slabšího průměru. V anglickém jazyce dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků, byli lepší než žáci 70% zúčastněných škol. Výsledky žáků 7. ročníků při testování společností SCIO nejsou příliš lichotivé. Žáci nevěnovali dostatečnou pozornost čtení a vyplnění testů, byli přesvědčeni, že to není na známky. Porovnáním výsledků testu z matematiky a českého jazyka s výsledky obecně studijních předpokladů vyplývá, že žáci pracují pod své možnosti a plně nevyužívají svůj studijní potenciál. Důsledkem těchto výsledků bude od příštího školního roku testování SCIO zahrnuto do klasifikace z předmětu. 4

15 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) soutěže 203/204 Fotbalový turnaj Název soutěže Školní kolo Okrskové kolo počet žáků/umístění 2 žáků Okresní kolo počet žáků/umístění Basketbal dívek IV. 9 žáků 2.místo Basketbal dívek III. 8 žáků.místo, postup do krajského kola Dějepisná olympiáda 5 žáků Olympiáda ČJ Konverzační soutěž AJ Pythagoriáda 6.,7. ročník Pythagoriáda 8.ročník Voda a energie Matematická olympiáda Voda a energie (VV) Namaluj svého sportovce (VV)6 žáků/bez umístění Minikopaná Florbal st. chlapci Helpík Název soutěže 9 žáků 4 žáci 72 žáků 6 žáků 4 žáci žák 8 žáků 00 žáků Školní kolo 0 žáků 7 žáků Krajské kolo - počet žáků/umístění Celostátní kolo -počet žáků/umístění Ahoj z prázdnin (VV) 20 žáků žák/ čestné uznání Fotosoutěž časopisu Albatros 8 žáků 8 žáků Westernová soutěž (VV) Soutěž školních časopisů Můj sen (VV) 200 žáků 6 žáků /3.místo žák 20ž./. místo+čestné uznání Kniha a já (VV) 20 žáků ž./3. místo Westernová soutěž (VV) 20 žáků žák bez umístění b) prevence rizikového chování V rámci Minimálního preventivního programu jsme se zaměřili na všechny oblasti rizikového chování mládeže, tj. na závislost na návykových látkách, gamblerství, šikanu, násilí a vandalismus, rasismus a záškoláctví. Případy záškoláctví, které jsou i porušením školního řádu, byly předmětem jednání jak pedagogických rad, tak i výchovných komisí školy. Všemi 5

16 dostupnými prostředky jsme se snažili získávat žáky k pěstování zdravého životního stylu. Ne vždy jsme však byli úspěšní. V tomto školním roce proběhlo 46 výchovných komisí s rodiči, bylo uzavřeno 9 Individuálně výchovných plánů a bylo napsáno 6 zpráv na sociální odbor. Většinou škola oznamovala nevhodné chování nebo neomluvené hodiny žáků. Z devíti uzavřených Individuálních výchovných plánů byly dva úspěšně ukončeny, kdy rizikové chování vymizelo úplně nebo alespoň částečně došlo k zlepšení. V jednom případě se podařilo žáka umístit do výchovného ústavu. Chování dvou žáků lze charakterizovat jako stagnující a zůstávají čtyři, jejichž výchovné problémy se stále opakují. V těchto případech škola opakovaně informovala sociální odbor v Kopřivnici. Do systému prevence jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, proto již v srpnu byli všichni seznámeni se zásadami vedení komunitního kruhu lektorem z občanského sdružení Resocia. Diskuse a komunitní kruhy jsou častým nástrojem prevence v třídnických hodinách, hodinách osobnostně sociální výchovy, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. Naše škola spolupracuje s externími organizacemi. Znalosti z oblasti bezpečného chování v dopravním provozu žákům. a 3. tříd přišli obohatit příslušníci Městské policie Příbor. Pro žáky 8. ročníků vedla besedu pracovnice sociálního odboru Kopřivnice, která je seznamuje s případy zneužívaných a týraných dětí, se zákonnými postupy používanými v zájmu ochrany práv dětí. Organizace MP promotion připravila pro žáky 6. ročníků a 8. ročníků besedu o reprodukčním zdraví, vhodném sexuálním chování a prevenci pohlavně přenosných chorob. Největší vzdělávací akcí pro žáky 2. stupně byly besedy s lektorem projektu E-bezpečí - Nebezpečné komunikační jevy související s užíváním ICT. Úkolem besed nebylo zakazovat internet, ale pochopit všechny důsledky, které online aktivity žákům na internetu přinášejí. Celá přednáška byla doprovázena informativními videi a obrázky. Významným pomocníkem při řešení krizových situacích ve škole je náš externí psychologický poradce. Škola využila jeho zkušeností s prací s lidmi, kteří podlehli vlivu návykových látek. Pomohl žákům 9. ročníků vysvětlit důsledky užívání drog. Osvětlit tuto problematiku v oblasti sociální, komunikační i somatické. Pro žáky 6. ročníků si připravil besedu o důsledcích šikanování ve škole. Žáky 7. ročníku seznámil s rozdělením návykových látek a jejich důsledky na organismus. Ve všech besedách nechyběly příklady a novinky z probírané oblasti. Pan psycholog si svým vstřícným, povzbudivým postojem dokáže žáky získat ke spolupráci a mnozí jeho poradenských služeb využili i mimo besedy. Při individuálních konzultacích jim vysvětluje jejich chování z pohledu dospělých. Pomáhá rozkrýt mnohá jejich trápení a motivuje je k odstranění problémů. Pro učitele je jeho nestranný pohled přínosem, protože urovnává třecí plochy při komunikaci učitel a žák. Psychologické poradenství využil kolektiv třídy 8. B, jehož negativní vzájemné vztahy ovlivňují vzdělávací proces. Během říjnových třídních schůzek vedl školní psychologický poradce besedy pro rodiče dětí prvního a druhého stupně. Besedy byly financovány z fondu prevence kriminality města Příbora. Probíraným tématem byla rizika častého užívání počítače a internetu u dětí. Rodiče se dozvěděli praktické informace o tom, jaká rizika na jejich děti mohou číhat zpoza obrazovek a jak se těmto rizikům vyhnout. Mluvilo se o tom, jaký dopad mohou mít počítače a internet na děti. Velká pozornost byla věnována sociálním sítím, především Facebooku, kdy rodičům bylo předvedeno, jak mohou lépe chránit účty a tím pádem i soukromí svých dětí. Dále bylo 6

17 účastníkům vysvětleno, jak a kde se mohou informovat o vhodnosti konkrétních her pro jejich děti. Nechyběly ani video ukázky z některých her. V příštím školním roce znovu plánujeme opakovat besedy o bezpečném užívání internetu pro rodiče a veřejnost. U žáků se zaměříme na působení bezpečného užívání internetu a mobilních telefonů, o kyberšikaně, kybergoomingu, phishingu a jiných novinkách, které číhají na nepoučené děti. Besedy a akce s preventivní tématikou Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy říjen 203 listopad 203 prosinec 203 prosinec 203 březen 204 duben 204 Bezpečné užívání internetu Nebezpečí užívání návykových látek Školní psychologický poradce Školní psychologický poradce rodiče VII.A, VII.B Na startu mužnosti MP promotion, s.r.o. VI. A,VI.B Holky z Venuše kluci z Marsu sexuální výchova Vztahy ve třídě Bezpečné chování v silničním provozu duben 204 Mezi stěnami prevence šikany duben 204 Dopravní výchova duben 204 květen 204 květen 204 červen 204 Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT Sociální dopad užívání návykových látek MP promotion, s.r.o. Školní psychologický poradce Městská policie Příbor Školní psychologický poradce Luna Příbor E-Bezpečí Školní psycholog VIII.A, VIII.B VIII.B I. A, I.B, III.A, III.B VI. A,VI.B IV.A, VI.B, V.A, V.B VI. A, VI.B, VII. A, VII.B, VIII.A, VIII.B IX.A, IX.B IX.A, IX.B Mezi nimi prevence HIV Zástupce ředitele školy VIII. A Týrané a zneužívané dítě c) vydávání školního časopisu Sociální pracovnice OSPOD Kopřivnice VIII. A,VIII.B Časopis Připínáček vychází na naší škole od roku 20 a lze si ho přečíst nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické podobě na stránkách školy. Redakci časopisu tvoří žáci I. i II. stupně, kteří se pravidelně scházejí, tvoří mediální texty, pracují s fotografiemi a upravují grafickou podobu časopisu. Do Připínáčku píší i nepravidelní přispěvatelé, jejichž texty vznikají např. v hodinách českého jazyka nebo v jejich volném čase. 7

18 V tomto školním roce vyšla 4 čísla časopisu a jedno speciální vydání věnované projektu Edison, které tvořili z větší části žáci 9. ročníku v hodinách českého jazyka. Časopis změnil grafickou podobu, velikost (vychází ve formátu A4) a je také obsáhlejší. Letos jsme se poprvé zúčastnili celostátní soutěže Školní časopis roku 204. V krajském kole časopis obsadil 3. místo v kategorii I. a II. stupeň ZŠ a vybojoval. místo v kategorii titulka (titulní strana). Postupuje do celostátního kola, které proběhne v prosinci 204 v Brně. d) zájmové kroužky Základní škola organizovala zájmovou zdravotní tělesnou výchovu a debatní kroužek. V rámci zájmové činnosti byl vydáván školní časopis a připravována kulturní vystoupení. Školní hudební kapela se zúčastnila 5 vystoupení. Ve škole pracoval školní žákovský parlament. e) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice, Divadlo loutek Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Beskydské divadlo Nový Jičín. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě. Divadlo loutek Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Kocourek Modroočko únor 204 Tučňáci na arše 5. duben 204 Čtyřlístek zasahuje. duben 204 Jak hubatá Dora málem k čertu přišla 4. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 203 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť Beskydské divadlo Nový Jičín Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy říjen 203 O zvířatech

19 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy duben 204 O štěstí a neštěstí 5. Kulturní dům Kopřivnice: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 204 Čtyřlístek zasahuje 2. duben 204 O človíčkovi 3. Kino Kopřivnice Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy leden 204 Já, padouch únor 204 Colette 8. březen 204 Hobit: Šmakova dračí poušť 6. a 9. červen 204 Thor: Temný svět VII. A Kulturní dům Příbor Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 203 Kocourek Modroočko, Kulturní dům Příbor listopad 203 Don Quiote de la Ancha červen 204 Velryba Lízinka VI. A, VII. A, VIII. A, B 9

20 Muzeum Příbor: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy prosinec 203 Vánoce v Podbeskydí I. A, B, II. A, B březen 204 Za původem velikonočního vajíčka I. A, B, II. A, B leden 204 Využívání přírodních surovin v lidové kultuře Beskyd III. A Další akce: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Slavnostní zahájení školního roku s programem školní kapela prosinec 203 Vystoupení žáků - Vánoční jarmark, náměstí Příbor III. A prosinec 203 Beseda - Vánoční příběh - Dětská misie., 2., 3., 5. prosinec 203 leden 204 Koncert Vánoční kolébání, refektář muzea Příbor, vystoupení školní kapely Planeta Země- Madagaskar (Kino Nový Jičín).- 5. únor 204 Exkurze do kamenictví III. A únor 204 Exkurze na MěstÚ Příbor II. A únor 204 Zahájení a ukončení týdenního projektu Edison se školní kapelou březen 204 Beseda na Úřadě práce Nový Jičín 8. březen 204 Exkurze - zámek Kunín 8. březen 204 Benefiční koncert školní kapely, refektář muzea Příbor duben 204 Přehlídka profesí - Řemeslo má zlaté dno 8. duben 204 Vystoupení žáků - Velikonoční jarmark, náměstí Příbor květen 204 Exkurze - UNIPAR Rožnov pod Radhoštěm 4. květen 204 Valašské muzeum v přírodě 4. květen 204 Exkurze -Skarab 9. výběr žáků II. st. školní kapela školní kapela III. A 20

21 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy květen 204 Vystoupení žáků na schůzi Organizace zdravotně postižených květen 204 Hrad Hukvaldy 2. květen 204 Exkurze - Praha 5. B červen 204 Ostravské muzeum, Hornické muzeum Landek 6.. A, III. A červen 204 Festival Moment Kopřivnice školní kapela červen 204 Festival T-FEST Příbor školní kapela červen 204 Slavnostní otevření školního arboreta s programem školní kapela červen 204 Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd s programem školní kapela V letošním školním roce jsme ve spolupráci s městem uspořádali slavnostní otevření školního hřiště s programem a soutěžemi. Nainstalovali jsme výstavu ekologických výrobků na veřejném prostranství před školou. O Velikonocích proběhl veřejný jarmark s kulturním vystoupením žáků. Pro veřejnost byla připravena ukázka výuky hodin cizích jazyků, beseda se zahraničními studenty. O Vánocích měl velký úspěch vánoční koncert naší školní kapely, kterou ke spolupráci vyzvalo Gymnázium Příbor. Také byl uskutečněn benefiční koncert školní kapely pro podporu vzdělávání afrického studenta. Uskutečnila se setkání s dětmi z mateřských škol s připraveným programem. Škola slavnostně otevřela školní arboretum. f) Environmentální výchova Průřezové téma environmentální výchova je v naší škole implementováno do několika vyučovacích předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a výchova ke zdraví. Environmentální výchova je dále realizována formou projektů, exkurzí, vycházek a besed. Žáci se zapojují do sběrových aktivit. Tradičně sbíráme papír, elektrozařízení a baterie. V tomto školním roce jsme začali sbírat také tonery a cartridge, pera značky Tornádo a víčka od PET lahví. Ve škole dále třídíme plast, sklo a papír. Za školní rok jsme nasbírali 9857 kg starého papíru; 45 kg baterií; 22 kg elektroodpadu. Již 6. rokem jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, ve kterém plní žáci I. i II. stupně úkoly s environmentální tematikou. Pokračujeme také v mezinárodním projektu Les ve škole, koordinovaným Sdružením Tereza. Letos se do něj zapojily 3 třídy I. stupně. Na I. i II. stupni je tradičně environmentální výchova začleněna do jednodenních i týdenních projektů: např. Cestovní kancelář ve 4. ročníku, Objevujeme svět v 7. ročníku, Energie a její přeměny v 8. ročníku, atd. 7. června bylo slavnostně otevřeno školní arboretum vybudované z dotačního programu Ministerstva životního prostředí. Významným dnem pro nás byl Den Země. Po loňské úspěšné výstavě výtvarných prací z odpadního materiálu jsme se rozhodli tuto výstavu zopakovat. V letošním roce jsme však chtěli více zapojit veřejnost, a proto starší žáci oslovovali občany s krátkou anketou týkající se 2

22 Dne Země a nakládání s odpady. Žáci 4. třídy připravili krátké divadelní představení a pozvali děti z MŠ Frenštátské. Besedy, exkurze environmentální výchovy Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Beseda Dentální hygiena. říjen 203 Exkurze - výlov Boroveckých rybníků listopad 203 Beseda - Zdravá pětka duben 204 Beseda - Veselé zoubky. duben 204 Exkurze - Stanice pro záchranu živ. Bartošovice 6. duben 204 Exkurze - Čistírna odpadních vod Příbor 4., 9. květen 204 Exkurze - Chov koní na farmě pana Michálka květen 204 Exkurze - Technické služby města Příbor 4. květen 204 Exkurze - mini zoo, botanická zahrada Štramberk. červen 204 Exkurze - Přírodní rezervace Kotvice červen 204 Exkurze - Arboretum Štramberk 5. A červen 204 Exkurze - Hermelín ranč Nový Jičín 6. Projektové vyučování dny, týdny Název Časový rozsah Třídy Podzimní skřítci den II.A Povolání den II.A Halloween den II.A Pošta den II.A Karneval den II.A Den Země den II.A Cestovní kancelář den IV.B Člověk si usnadňuje práci 2 dny IV.B Pravěk 3 dny IV.A Starověk 2 dny IV.A 22

23 Povolání den II.B Živočichové den II.B Vánoce den II.B Velikonoce den II.B Doprava den II.B Povolání den III.B Vánoce den III.B Velikonoce den III.B Napříč školou - PROFESE den Všechny třídy Starověké civilizace týden VI. A,B Objevujeme svět týden VII. A,B Člověk a energie týden VIII. A,B Svět kolem nás týden IX. A,B Třída vynálezců týden IX. A,B Edison týden Všechny třídy Ochrana člověka za mimořádných okolností den Všechny třídy Exkurze financované z projektu NatTech organizované VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. TERMÍN PROGRAM TŘÍDA Elektrárna Dalešice, Zetor VII. A + VIII. A, B Brno Elektrárna Dalešice, Zetor VII. B + IX. A, B Brno Letiště VH Praha, iqpark IX. A, B Liberec Pohankový mlýn Frenštát p/r, LANDEK PARK Hornické muzeum Ostrava žáci technického kroužku Exkurze financované z projektu NatTech organizované Dolní oblastí Vítkovice TERMÍN VÝUKOVÝ PROGRAM TŘÍDA 7.. DOPRAVNÍ I. A PROSTŘEDKY 23.. DOPRAVNÍ I. B PROSTŘEDKY DOPRAVNÍ II. A PROSTŘEDKY 28.. DOPRAVNÍ II. B PROSTŘEDKY DOPRAVNÍ III. A 23

24 PROSTŘEDKY 2.. DOPRAVNÍ III. B PROSTŘEDKY 24.. ROBOTI V NAŠEM IV. A ŽIVOTĚ ROBOTI V NAŠEM IV. B ŽIVOTĚ PRAVĚK DOBA IV. A KAMENNÁ PRAVĚK DOBA IV. B KAMENNÁ ROBOTI V NAŠEM V. A ŽIVOTĚ ROBOTI V NAŠEM V. B ŽIVOTĚ 23.. SLUNEČNÍ SOUSTAVA V. A SLUNEČNÍ SOUSTAVA V. B. 6. BUDIŽ SVĚTLO VII. A BUDIŽ SVĚTLO VII. B. 2. ROBOTI VE SLUŽBÁCH VIII. A LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH VIII. B LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH IX. A LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH IX. B LIDSTVA TAJEMSTVÍ VESMÍRU IX. A TAJEMSTVÍ VESMÍRU IX. B 24

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012 Základní škola Ostrava Stará Bělá IZO 102 520 151 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012 1 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola Ostrava Stará

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více