Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 203/204

2 OBSAH.! CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3! 2.! PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5! 3.! RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 6! 4.! ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ... 0! 5.! PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 4! 6.! ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI... 5! 7.! DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 25! 8.! INSPEKČNÍ ČINNOST... 28! 9.! ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ... 29! 0.! ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ... 3!.! ZÁVĚR... 32! Základní škola má v souladu se zákonem č. 0/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 203/204. 2

3 . Charakteristika školy a) název školy Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Příbor, okres Nový Jičín IZO: IČ: kapacita 550 žáků datum zařazení do sítě škol: zápis do rejstříků škol a školských zařízení: vedení školy: ředitelka, statutární zástupce adresa pro dálkový přístup: webové stránky: V základní škole pracuje 35 zaměstnanců. Základní škola je součástí výchovně - vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ Škola cesta k poznání. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení Škola a školská zařízení Kapacita základní škola IZO školní družina IZO Audiovizuální a kancelářská technika Druh Počet Z toho pro řízení a provoz Z toho pro výuku Tablet Apple ipad PC stanice Žákovské terminály VOIP modem 0 Velkoformátové televizory Dataprojektor Přenosné reproduktory Interaktivní tabule SmartBoard 0 Interaktivní set ONfinity 0 WiFi router 9 8 Notebook Multifunkční kopírka

4 b) školská rada Školská rada byla zřízena dle 67 odst. 2 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni Školská rada má devět členů. V letošním školním roce proběhly 4 schůze školské rady. c) vybavení školy učebními pomůckami, technikou apod. V letošním školním roce byla škola vybavena 8 ks Panasonic plasma TV, 2 Apple TV, baskytarou, tabletem ipad2, PC stanicí, IP ISDN bránou, venkovním pingpongovým stolem, 2 stovkovými krychlovými počítadly, 4 dřevěnými počítadly, lidskou kostrou. Bylo zakoupeno magnetických tabulí s ovým povrchem, korkové nástěnky. Byly dokoupeny jednomístné lavice s židlemi. Byly zakoupeny 2 víceúčelové vysavače VAX. Nově byla nábytkem vybavena kancelář ekonomky a zástupkyně ředitelky školy. Na školní zahradu byl pořízen set Rondo. d) tabulka počtu žáků a tříd Celkem žáků Počet tříd I. st./počet žáků Počet tříd II. st./počet žáků Počet odd. ŠD/počet žáků 380 0/205 8/75 3/68 Dojíždějících žáků je ve škole 02. Z toho z Prchalova 22, ze Skotnice 44, z Libhoště 5, z Kopřivnice 7, ze Studénky, ze Sedlnic 2, ze Závišic 2, z Mošnova 2, z Hájova 3, z Trnávky, z Nového Jičína, z Ostravy, z Tošovic, z dětského domova 0. 4 žáci, kteří jsou uvedeni ve stavu, plní povinnou školní docházku v zahraničí. 4

5 2. Přehled učebních plánů ŠVP pro základní vzdělávání, Škola cesta k poznání, č. j.: 378/200 zspjic 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) údaje o zaměstnancích školy Základní údaje o pracovnících školy počet učitelů ZŠ 25 počet vychovatelů ŠD 3 počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet asistentů pedagoga počet pracovníků celkem 35 počet zaměstnankyň na MD 6 Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let 2 PP 3-40 let 0 PP 4-50 let 0 PP 5-60 let 6 PP nad 6 let PP Věková'struktura'pedagogických'pracovníků'v'roce'204' 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! PP! ŠD! As.!P! 2!! 0! 2,30!let! 3,40!let! 4,50!let! 5,60!let! nad!6!let! 6

7 Věková struktura správních zaměstnanců v roce let 0 SZ 3-40 let 2 SZ 4-50 let 0 SZ 5-60 let 4 SZ nad 60 let 0 SZ Věková'struktura'správních'zaměstnanců'v'roce'204' 4! 3! 2!! 0! 2,30!let! 3,40!let! 4,50!let! 5,60!let! nad!6!let! 2>30'let' 3>40'let' 4>50'let' 5>60'let' nad'6'let' Strukturu správních zaměstnanců: hospodářka ekonomka školník, v topném období i jako topič čtyři uklízečky, z toho jedna na zkrácený úvazek ve ŠD b) údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ředitelka 00% 29 VŠ. 5. r Zástupkyně 00% 27 VŠ PŘ - M Výchovná poradkyně 00% 3 VŠ PŘ - M Učitelka 45,45% 37 VŠ Č - D Metodik ICT 00% VŠ Inf. Učitel 00% 6 VŠ Z - OV Učitelka 00% 6 VŠ Č - TV Učitelka 00% 25 VŠ Ch - M Učitelka 00% VŠ Č - N Metodik prevence 00% 7 VŠ M - F Učitel 00% 8 VŠ JA D - TV Učitelka 00% 24 VŠ M - F Učitelka 00% 9 VŠ Z - TV 7

8 Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Učitelka 00% 9 VŠ JA, JŠ Učitelka 45,45% 8 VŠ M - OV Učitelka 00% 7 VŠ. 5. r Učitelka 00% 32 VŠ. 5. r Učitelka 00% 34 VŠ. 5. r Učitelka 00% 26 VŠ. 5. r Učitelka 00% 22 VŠ. 5. r Učitelka 00% 7 VŠ. 5. r Učitelka 00% 2 VŠ. 5. r Učitel 00% 0 VŠ. 5. r Učitelka 00% 28 VŠ. 5. r Učitelka 00% 30 VŠ. 5. r Vychovatelka 00% 3 SŠ vychovatelství Vychovatelka 00% 8 VŠ vychovatelství Vychovatelka 25 % 38 VŠ Č - N Asistentka pedagoga 70% 9 SŠ asistentka pedagoga Průměrný věk pedagogického pracovníka v ZŠ činil 44,60 roků, v ŠD 46,60 roků a správních zaměstnanců 47,80 roků. Délka pedagogické praxe 0-5 let PP 6-0 let 4 PP -5 let 2 PP 6-20 let 8 PP Délka'pedagogické'praxe' 2-25 let 4 PP let 5 PP 3-35 let 3 PP nad 35 let 2 PP 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2!! 0! 0,5!let! 6,0!let!,5!let! 6,20!let! 2,25!let! 26,30!let! 3,35!let! nad!35!let! 8

9 c) aprobovanost výuky na. stupni 00 % na 2. stupni 87 % Z celkového počtu 29 pedagogických pracovníků je 29 kvalifikovaných (00 %), Aprobovaně se nevyučuje výtvarná výchova (zaměstnankyně je na mateřské dovolené), člověk a svět práce. d) výuka cizích jazyků Ve škole se vyučoval anglický jazyk, německý jazyk a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, druhý cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku. Škola v tomto školním roce přijala aprobovaného pedagoga pro výuku německého jazyka. 6 vyučujících prvního stupně školy absolvovalo rozšiřující studium anglického jazyka MEJA a Dialog bez hranic. e) nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů Název Třídy povinně volitelné předměty Sportovní hry Mediální výchova Konverzace z Aj Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky VIII. A,B, IX. A,B VIII. A,B, IX. A,B VIII. A,B VIII. A,B, IX.A,B VIII. A,B, IX. A,B Informatika VIII. A,B, IX. A,B nepovinné předměty Náboženství III.A,B, IV.B, VI.A, VII.A,B f) zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova probíhala formou zájmového kroužku v počtu 5 žáků. 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků Zařazování žáků Počet žáků navštěvujících zdravotní TV 5 ve školní družině 68 zapsaných do. tříd 48 odročena školní docházka 7 Výchovné poradenství za školní rok 203/204 Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na tyto tři oblasti: ) Práce s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ 3) Řešení výchovných problémů ) Práce s dětmi se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ve škole bylo integrováno celkem 5 žáků. Z toho 2 s vývojovou poruchou učení, 6 žákům byla poskytnuta speciální pedagogická péče v rozsahu jedné až dvou hodin týdně. Dalších 26 žáků s vývojovou poruchou učení bylo integrováno bez této speciální péče. Dva žáci mají zdravotní postižení, jeden žák postižení mentální a jednomu žákovi byl diagnostikován autismus. Školu rovněž navštěvují 3 žáci se sociálním znevýhodněním. Speciální pedagogická péče byla vedena dle doporučení PPP nebo SPC ve skupinách v počtu 3 4 žáků, jedna žákyně byla vedena individuálně. Vyučující vedli evidenci o práci s dětmi v jednotlivých hodinách a každý žák měl svůj záznamový arch s vyznačením konkrétního prováděného úkonu. 24 žákům byl vytvořen IVP, z toho 4 pro speciální pedagogickou péči, 2 pro spec. ped. péči, český jazyk a anglický jazyk, pro všechny předměty, pro psaní, pro český jazyk a matematiku, 2 pro spec. ped. péči a matematiku, pro anglický jazyk, pro cizí jazyky (AJ, NJ) a pro český jazyk a člověk ve světě. Kontroly plnění IVP byly provedeny speciálním pedagogem PPP v Novém Jičíně. Předmětem kontroly bylo plnění IVP, zda postupy a opatření v nich uvedené jsou plněny. V letošním roce nebyly shledány žádné nedostatky. Na intervenci bylo ve škole SPC Ostrava Zábřeh. Pracovnice se byla podívat na práci dětí ve 3. třídě, kde máme žáka s diagnostikovanou vývojovou dysfázii a autismem. V práci s tímto dítětem pomáhá paní učitelce asistentka pedagoga. U žáků s diagnostikovanou VPU, u kterých není vypracován IVP, je nutné při výuce dodržovat doporučení PPP. Za předání potřebných informací o těchto žácích všem vyučujícím v dané třídě zodpovídají třídní učitelé. 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ V letošním školním roce žáci 9. a 8. ročníku v rámci profesní orientace navštívili ÚP v Novém Jičíně, kde proběhla beseda zaměřena na jejich budoucí profesní zaměření. Žáci se seznámili s možnostmi, které jim nabízí IPS při ÚP. 0

11 Žáci 8. ročníku se pak ještě zúčastnili výstavy technických profesí v Kopřivnici, Řemeslo má zlaté dno, která také nemalým způsobem může usnadnit jejich orientaci v pestré nabídce dalšího studia. V rámci NatTechu naši žáci spolupracují se VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice p. o. formou workshopu a pravidelnou výukou v dílnách této školy. Rodiče i žáci 9. tříd byli průběžně informování o přijímacím řízení formou besedy, konzultací a průběžným předáváním důležitých informačních materiálů. 3) Řešení výchovných problémů Většina řešených výchovných problémů se týkala těchto oblastí: vzájemné vztahy mezi žáky, chování ve třídě, porušování pravidel bezpečnosti, záškoláctví nebo problémová rodina. Při společném řešení těchto problémů s metodikem prevence a třídními učiteli, probíhala také dle potřeby spolupráce se sociálním odborem v Kopřivnici, s Policií ČR, se zástupci PPP v Novém Jičíně. Při řešení všech problémů byla vždy výborná spolupráce všech zainteresovaných učitelů. Většinou se nám podařilo najít řešení daných problémů. Osvědčila se nám úzká spolupráce s rodiči problémových žáků. Je nutné, aby tato spolupráce nadále pokračovala.! Závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín - školní rok 203/204 a) Osmileté gymnázium Ve školním roce 203/204 se hlásilo celkem 7 žáků (z toho 5 dívek) na osmileté gymnázium v Příboře. Přijati byli 4 žáci (z toho 3 dívky). b) Šestileté gymnázium V tomto školním roce se hlásila žákyně sedmé třídy na šestileté gymnázium v Novém Jičíně a byla přijata. c) Ukončení povinné školní docházky v 8. ročníku V tomto školním roce žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Byl přijat na učební obor, který je ukončen výučním listem. Další vzdělání získá na SŠ technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvková organizace. d) Rozmístění absolventů 9. ročníku ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín Třída Žáci celkem Chlapci Dívky IX. A 2 0 IX. B 9 8 Celkem

12 e) Rozmístění žáků 9. ročníků podle úrovně dosaženého vzdělání Obory podle úrovně dosaženého vzdělání Celkem žáků % Chlapci % Dívky % Gymnázium 7 7,5 4,6 6 33,3 Studijní obor ukončený maturitou 25 62,5 6 72,7 9 50,0 Učební obor ukončený maturitou 2,5 4,5 0 0 Učební obor ukončený výučním listem 7 7,5 4 8,2 3 6,7 Součet f) Rozmístění žáků 9. ročníků podle typů škol a oborů Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola, Nový Jičín, p. o. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace Gymnázium 4 5 Gymnázium 0 Zdravotnický asistent Veřejnosprávní činnost Informační technologie Strojírenství Zámečník Autoelektrikář SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace SŠ elektro stavební a dřevozpracující Frýdek Místek, p.o. SPŠ, OA a Jazyková škola Frýdek Místek, p.o. Ekologie a životní prostředí Obráběč kovů Opravář zemědělských strojů Kadeřník Ošetřovatel Sportovní masér Elektrotechnika Elektrikář silnoproud Technické zařízení budov Technické lyceum SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p.o. Cestovní ruch

13 Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Veterinářství chov koní 0 Střední lesnická škola Hranice Lesnictví 0 SŠ Informačních technologii, IT počítačové sítě Frýdek Místek SŠ letecká, Kunovice, s.r.o. Letecký mechanik 0 SPŠ stavební, Ostrava, p.o. Stavebnictví 0 Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p.o. Gymnázium živé jazyky 0 3

14 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky Omluvené Neomluvené Omluvené/ žák Neoml. / žák 2. st. z chov. 3. st. z chov.. stupeň , stupeň ,30,4 9 4 CELKEM ,38 0, b) tabulka prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikováno celkem. stupeň celkem 2. stupeň CELKEM Testování žáků Testování žáků 9. ročníků proběhlo v listopadu 203. V obecně studijních předpokladech dosáhli naši žáci průměrných výsledků. V testu z českého jazyka byli naši žáci opět průměrní. V matematice dosáhli naši žáci výsledky v pásmu slabšího průměru. V anglickém jazyce dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků, byli lepší než žáci 70% zúčastněných škol. Výsledky žáků 7. ročníků při testování společností SCIO nejsou příliš lichotivé. Žáci nevěnovali dostatečnou pozornost čtení a vyplnění testů, byli přesvědčeni, že to není na známky. Porovnáním výsledků testu z matematiky a českého jazyka s výsledky obecně studijních předpokladů vyplývá, že žáci pracují pod své možnosti a plně nevyužívají svůj studijní potenciál. Důsledkem těchto výsledků bude od příštího školního roku testování SCIO zahrnuto do klasifikace z předmětu. 4

15 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) soutěže 203/204 Fotbalový turnaj Název soutěže Školní kolo Okrskové kolo počet žáků/umístění 2 žáků Okresní kolo počet žáků/umístění Basketbal dívek IV. 9 žáků 2.místo Basketbal dívek III. 8 žáků.místo, postup do krajského kola Dějepisná olympiáda 5 žáků Olympiáda ČJ Konverzační soutěž AJ Pythagoriáda 6.,7. ročník Pythagoriáda 8.ročník Voda a energie Matematická olympiáda Voda a energie (VV) Namaluj svého sportovce (VV)6 žáků/bez umístění Minikopaná Florbal st. chlapci Helpík Název soutěže 9 žáků 4 žáci 72 žáků 6 žáků 4 žáci žák 8 žáků 00 žáků Školní kolo 0 žáků 7 žáků Krajské kolo - počet žáků/umístění Celostátní kolo -počet žáků/umístění Ahoj z prázdnin (VV) 20 žáků žák/ čestné uznání Fotosoutěž časopisu Albatros 8 žáků 8 žáků Westernová soutěž (VV) Soutěž školních časopisů Můj sen (VV) 200 žáků 6 žáků /3.místo žák 20ž./. místo+čestné uznání Kniha a já (VV) 20 žáků ž./3. místo Westernová soutěž (VV) 20 žáků žák bez umístění b) prevence rizikového chování V rámci Minimálního preventivního programu jsme se zaměřili na všechny oblasti rizikového chování mládeže, tj. na závislost na návykových látkách, gamblerství, šikanu, násilí a vandalismus, rasismus a záškoláctví. Případy záškoláctví, které jsou i porušením školního řádu, byly předmětem jednání jak pedagogických rad, tak i výchovných komisí školy. Všemi 5

16 dostupnými prostředky jsme se snažili získávat žáky k pěstování zdravého životního stylu. Ne vždy jsme však byli úspěšní. V tomto školním roce proběhlo 46 výchovných komisí s rodiči, bylo uzavřeno 9 Individuálně výchovných plánů a bylo napsáno 6 zpráv na sociální odbor. Většinou škola oznamovala nevhodné chování nebo neomluvené hodiny žáků. Z devíti uzavřených Individuálních výchovných plánů byly dva úspěšně ukončeny, kdy rizikové chování vymizelo úplně nebo alespoň částečně došlo k zlepšení. V jednom případě se podařilo žáka umístit do výchovného ústavu. Chování dvou žáků lze charakterizovat jako stagnující a zůstávají čtyři, jejichž výchovné problémy se stále opakují. V těchto případech škola opakovaně informovala sociální odbor v Kopřivnici. Do systému prevence jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, proto již v srpnu byli všichni seznámeni se zásadami vedení komunitního kruhu lektorem z občanského sdružení Resocia. Diskuse a komunitní kruhy jsou častým nástrojem prevence v třídnických hodinách, hodinách osobnostně sociální výchovy, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. Naše škola spolupracuje s externími organizacemi. Znalosti z oblasti bezpečného chování v dopravním provozu žákům. a 3. tříd přišli obohatit příslušníci Městské policie Příbor. Pro žáky 8. ročníků vedla besedu pracovnice sociálního odboru Kopřivnice, která je seznamuje s případy zneužívaných a týraných dětí, se zákonnými postupy používanými v zájmu ochrany práv dětí. Organizace MP promotion připravila pro žáky 6. ročníků a 8. ročníků besedu o reprodukčním zdraví, vhodném sexuálním chování a prevenci pohlavně přenosných chorob. Největší vzdělávací akcí pro žáky 2. stupně byly besedy s lektorem projektu E-bezpečí - Nebezpečné komunikační jevy související s užíváním ICT. Úkolem besed nebylo zakazovat internet, ale pochopit všechny důsledky, které online aktivity žákům na internetu přinášejí. Celá přednáška byla doprovázena informativními videi a obrázky. Významným pomocníkem při řešení krizových situacích ve škole je náš externí psychologický poradce. Škola využila jeho zkušeností s prací s lidmi, kteří podlehli vlivu návykových látek. Pomohl žákům 9. ročníků vysvětlit důsledky užívání drog. Osvětlit tuto problematiku v oblasti sociální, komunikační i somatické. Pro žáky 6. ročníků si připravil besedu o důsledcích šikanování ve škole. Žáky 7. ročníku seznámil s rozdělením návykových látek a jejich důsledky na organismus. Ve všech besedách nechyběly příklady a novinky z probírané oblasti. Pan psycholog si svým vstřícným, povzbudivým postojem dokáže žáky získat ke spolupráci a mnozí jeho poradenských služeb využili i mimo besedy. Při individuálních konzultacích jim vysvětluje jejich chování z pohledu dospělých. Pomáhá rozkrýt mnohá jejich trápení a motivuje je k odstranění problémů. Pro učitele je jeho nestranný pohled přínosem, protože urovnává třecí plochy při komunikaci učitel a žák. Psychologické poradenství využil kolektiv třídy 8. B, jehož negativní vzájemné vztahy ovlivňují vzdělávací proces. Během říjnových třídních schůzek vedl školní psychologický poradce besedy pro rodiče dětí prvního a druhého stupně. Besedy byly financovány z fondu prevence kriminality města Příbora. Probíraným tématem byla rizika častého užívání počítače a internetu u dětí. Rodiče se dozvěděli praktické informace o tom, jaká rizika na jejich děti mohou číhat zpoza obrazovek a jak se těmto rizikům vyhnout. Mluvilo se o tom, jaký dopad mohou mít počítače a internet na děti. Velká pozornost byla věnována sociálním sítím, především Facebooku, kdy rodičům bylo předvedeno, jak mohou lépe chránit účty a tím pádem i soukromí svých dětí. Dále bylo 6

17 účastníkům vysvětleno, jak a kde se mohou informovat o vhodnosti konkrétních her pro jejich děti. Nechyběly ani video ukázky z některých her. V příštím školním roce znovu plánujeme opakovat besedy o bezpečném užívání internetu pro rodiče a veřejnost. U žáků se zaměříme na působení bezpečného užívání internetu a mobilních telefonů, o kyberšikaně, kybergoomingu, phishingu a jiných novinkách, které číhají na nepoučené děti. Besedy a akce s preventivní tématikou Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy říjen 203 listopad 203 prosinec 203 prosinec 203 březen 204 duben 204 Bezpečné užívání internetu Nebezpečí užívání návykových látek Školní psychologický poradce Školní psychologický poradce rodiče VII.A, VII.B Na startu mužnosti MP promotion, s.r.o. VI. A,VI.B Holky z Venuše kluci z Marsu sexuální výchova Vztahy ve třídě Bezpečné chování v silničním provozu duben 204 Mezi stěnami prevence šikany duben 204 Dopravní výchova duben 204 květen 204 květen 204 červen 204 Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT Sociální dopad užívání návykových látek MP promotion, s.r.o. Školní psychologický poradce Městská policie Příbor Školní psychologický poradce Luna Příbor E-Bezpečí Školní psycholog VIII.A, VIII.B VIII.B I. A, I.B, III.A, III.B VI. A,VI.B IV.A, VI.B, V.A, V.B VI. A, VI.B, VII. A, VII.B, VIII.A, VIII.B IX.A, IX.B IX.A, IX.B Mezi nimi prevence HIV Zástupce ředitele školy VIII. A Týrané a zneužívané dítě c) vydávání školního časopisu Sociální pracovnice OSPOD Kopřivnice VIII. A,VIII.B Časopis Připínáček vychází na naší škole od roku 20 a lze si ho přečíst nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické podobě na stránkách školy. Redakci časopisu tvoří žáci I. i II. stupně, kteří se pravidelně scházejí, tvoří mediální texty, pracují s fotografiemi a upravují grafickou podobu časopisu. Do Připínáčku píší i nepravidelní přispěvatelé, jejichž texty vznikají např. v hodinách českého jazyka nebo v jejich volném čase. 7

18 V tomto školním roce vyšla 4 čísla časopisu a jedno speciální vydání věnované projektu Edison, které tvořili z větší části žáci 9. ročníku v hodinách českého jazyka. Časopis změnil grafickou podobu, velikost (vychází ve formátu A4) a je také obsáhlejší. Letos jsme se poprvé zúčastnili celostátní soutěže Školní časopis roku 204. V krajském kole časopis obsadil 3. místo v kategorii I. a II. stupeň ZŠ a vybojoval. místo v kategorii titulka (titulní strana). Postupuje do celostátního kola, které proběhne v prosinci 204 v Brně. d) zájmové kroužky Základní škola organizovala zájmovou zdravotní tělesnou výchovu a debatní kroužek. V rámci zájmové činnosti byl vydáván školní časopis a připravována kulturní vystoupení. Školní hudební kapela se zúčastnila 5 vystoupení. Ve škole pracoval školní žákovský parlament. e) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice, Divadlo loutek Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Beskydské divadlo Nový Jičín. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě. Divadlo loutek Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Kocourek Modroočko únor 204 Tučňáci na arše 5. duben 204 Čtyřlístek zasahuje. duben 204 Jak hubatá Dora málem k čertu přišla 4. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 203 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť Beskydské divadlo Nový Jičín Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy říjen 203 O zvířatech

19 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy duben 204 O štěstí a neštěstí 5. Kulturní dům Kopřivnice: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 204 Čtyřlístek zasahuje 2. duben 204 O človíčkovi 3. Kino Kopřivnice Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy leden 204 Já, padouch únor 204 Colette 8. březen 204 Hobit: Šmakova dračí poušť 6. a 9. červen 204 Thor: Temný svět VII. A Kulturní dům Příbor Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 203 Kocourek Modroočko, Kulturní dům Příbor listopad 203 Don Quiote de la Ancha červen 204 Velryba Lízinka VI. A, VII. A, VIII. A, B 9

20 Muzeum Příbor: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy prosinec 203 Vánoce v Podbeskydí I. A, B, II. A, B březen 204 Za původem velikonočního vajíčka I. A, B, II. A, B leden 204 Využívání přírodních surovin v lidové kultuře Beskyd III. A Další akce: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Slavnostní zahájení školního roku s programem školní kapela prosinec 203 Vystoupení žáků - Vánoční jarmark, náměstí Příbor III. A prosinec 203 Beseda - Vánoční příběh - Dětská misie., 2., 3., 5. prosinec 203 leden 204 Koncert Vánoční kolébání, refektář muzea Příbor, vystoupení školní kapely Planeta Země- Madagaskar (Kino Nový Jičín).- 5. únor 204 Exkurze do kamenictví III. A únor 204 Exkurze na MěstÚ Příbor II. A únor 204 Zahájení a ukončení týdenního projektu Edison se školní kapelou březen 204 Beseda na Úřadě práce Nový Jičín 8. březen 204 Exkurze - zámek Kunín 8. březen 204 Benefiční koncert školní kapely, refektář muzea Příbor duben 204 Přehlídka profesí - Řemeslo má zlaté dno 8. duben 204 Vystoupení žáků - Velikonoční jarmark, náměstí Příbor květen 204 Exkurze - UNIPAR Rožnov pod Radhoštěm 4. květen 204 Valašské muzeum v přírodě 4. květen 204 Exkurze -Skarab 9. výběr žáků II. st. školní kapela školní kapela III. A 20

21 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy květen 204 Vystoupení žáků na schůzi Organizace zdravotně postižených květen 204 Hrad Hukvaldy 2. květen 204 Exkurze - Praha 5. B červen 204 Ostravské muzeum, Hornické muzeum Landek 6.. A, III. A červen 204 Festival Moment Kopřivnice školní kapela červen 204 Festival T-FEST Příbor školní kapela červen 204 Slavnostní otevření školního arboreta s programem školní kapela červen 204 Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd s programem školní kapela V letošním školním roce jsme ve spolupráci s městem uspořádali slavnostní otevření školního hřiště s programem a soutěžemi. Nainstalovali jsme výstavu ekologických výrobků na veřejném prostranství před školou. O Velikonocích proběhl veřejný jarmark s kulturním vystoupením žáků. Pro veřejnost byla připravena ukázka výuky hodin cizích jazyků, beseda se zahraničními studenty. O Vánocích měl velký úspěch vánoční koncert naší školní kapely, kterou ke spolupráci vyzvalo Gymnázium Příbor. Také byl uskutečněn benefiční koncert školní kapely pro podporu vzdělávání afrického studenta. Uskutečnila se setkání s dětmi z mateřských škol s připraveným programem. Škola slavnostně otevřela školní arboretum. f) Environmentální výchova Průřezové téma environmentální výchova je v naší škole implementováno do několika vyučovacích předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a výchova ke zdraví. Environmentální výchova je dále realizována formou projektů, exkurzí, vycházek a besed. Žáci se zapojují do sběrových aktivit. Tradičně sbíráme papír, elektrozařízení a baterie. V tomto školním roce jsme začali sbírat také tonery a cartridge, pera značky Tornádo a víčka od PET lahví. Ve škole dále třídíme plast, sklo a papír. Za školní rok jsme nasbírali 9857 kg starého papíru; 45 kg baterií; 22 kg elektroodpadu. Již 6. rokem jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, ve kterém plní žáci I. i II. stupně úkoly s environmentální tematikou. Pokračujeme také v mezinárodním projektu Les ve škole, koordinovaným Sdružením Tereza. Letos se do něj zapojily 3 třídy I. stupně. Na I. i II. stupni je tradičně environmentální výchova začleněna do jednodenních i týdenních projektů: např. Cestovní kancelář ve 4. ročníku, Objevujeme svět v 7. ročníku, Energie a její přeměny v 8. ročníku, atd. 7. června bylo slavnostně otevřeno školní arboretum vybudované z dotačního programu Ministerstva životního prostředí. Významným dnem pro nás byl Den Země. Po loňské úspěšné výstavě výtvarných prací z odpadního materiálu jsme se rozhodli tuto výstavu zopakovat. V letošním roce jsme však chtěli více zapojit veřejnost, a proto starší žáci oslovovali občany s krátkou anketou týkající se 2

22 Dne Země a nakládání s odpady. Žáci 4. třídy připravili krátké divadelní představení a pozvali děti z MŠ Frenštátské. Besedy, exkurze environmentální výchovy Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Beseda Dentální hygiena. říjen 203 Exkurze - výlov Boroveckých rybníků listopad 203 Beseda - Zdravá pětka duben 204 Beseda - Veselé zoubky. duben 204 Exkurze - Stanice pro záchranu živ. Bartošovice 6. duben 204 Exkurze - Čistírna odpadních vod Příbor 4., 9. květen 204 Exkurze - Chov koní na farmě pana Michálka květen 204 Exkurze - Technické služby města Příbor 4. květen 204 Exkurze - mini zoo, botanická zahrada Štramberk. červen 204 Exkurze - Přírodní rezervace Kotvice červen 204 Exkurze - Arboretum Štramberk 5. A červen 204 Exkurze - Hermelín ranč Nový Jičín 6. Projektové vyučování dny, týdny Název Časový rozsah Třídy Podzimní skřítci den II.A Povolání den II.A Halloween den II.A Pošta den II.A Karneval den II.A Den Země den II.A Cestovní kancelář den IV.B Člověk si usnadňuje práci 2 dny IV.B Pravěk 3 dny IV.A Starověk 2 dny IV.A 22

23 Povolání den II.B Živočichové den II.B Vánoce den II.B Velikonoce den II.B Doprava den II.B Povolání den III.B Vánoce den III.B Velikonoce den III.B Napříč školou - PROFESE den Všechny třídy Starověké civilizace týden VI. A,B Objevujeme svět týden VII. A,B Člověk a energie týden VIII. A,B Svět kolem nás týden IX. A,B Třída vynálezců týden IX. A,B Edison týden Všechny třídy Ochrana člověka za mimořádných okolností den Všechny třídy Exkurze financované z projektu NatTech organizované VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. TERMÍN PROGRAM TŘÍDA Elektrárna Dalešice, Zetor VII. A + VIII. A, B Brno Elektrárna Dalešice, Zetor VII. B + IX. A, B Brno Letiště VH Praha, iqpark IX. A, B Liberec Pohankový mlýn Frenštát p/r, LANDEK PARK Hornické muzeum Ostrava žáci technického kroužku Exkurze financované z projektu NatTech organizované Dolní oblastí Vítkovice TERMÍN VÝUKOVÝ PROGRAM TŘÍDA 7.. DOPRAVNÍ I. A PROSTŘEDKY 23.. DOPRAVNÍ I. B PROSTŘEDKY DOPRAVNÍ II. A PROSTŘEDKY 28.. DOPRAVNÍ II. B PROSTŘEDKY DOPRAVNÍ III. A 23

24 PROSTŘEDKY 2.. DOPRAVNÍ III. B PROSTŘEDKY 24.. ROBOTI V NAŠEM IV. A ŽIVOTĚ ROBOTI V NAŠEM IV. B ŽIVOTĚ PRAVĚK DOBA IV. A KAMENNÁ PRAVĚK DOBA IV. B KAMENNÁ ROBOTI V NAŠEM V. A ŽIVOTĚ ROBOTI V NAŠEM V. B ŽIVOTĚ 23.. SLUNEČNÍ SOUSTAVA V. A SLUNEČNÍ SOUSTAVA V. B. 6. BUDIŽ SVĚTLO VII. A BUDIŽ SVĚTLO VII. B. 2. ROBOTI VE SLUŽBÁCH VIII. A LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH VIII. B LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH IX. A LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH IX. B LIDSTVA TAJEMSTVÍ VESMÍRU IX. A TAJEMSTVÍ VESMÍRU IX. B 24

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více