Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 203/204

2 OBSAH.! CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3! 2.! PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5! 3.! RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 6! 4.! ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ... 0! 5.! PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 4! 6.! ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI... 5! 7.! DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 25! 8.! INSPEKČNÍ ČINNOST... 28! 9.! ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ... 29! 0.! ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ... 3!.! ZÁVĚR... 32! Základní škola má v souladu se zákonem č. 0/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 203/204. 2

3 . Charakteristika školy a) název školy Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Příbor, okres Nový Jičín IZO: IČ: kapacita 550 žáků datum zařazení do sítě škol: zápis do rejstříků škol a školských zařízení: vedení školy: ředitelka, statutární zástupce adresa pro dálkový přístup: webové stránky: V základní škole pracuje 35 zaměstnanců. Základní škola je součástí výchovně - vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ Škola cesta k poznání. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení Škola a školská zařízení Kapacita základní škola IZO školní družina IZO Audiovizuální a kancelářská technika Druh Počet Z toho pro řízení a provoz Z toho pro výuku Tablet Apple ipad PC stanice Žákovské terminály VOIP modem 0 Velkoformátové televizory Dataprojektor Přenosné reproduktory Interaktivní tabule SmartBoard 0 Interaktivní set ONfinity 0 WiFi router 9 8 Notebook Multifunkční kopírka

4 b) školská rada Školská rada byla zřízena dle 67 odst. 2 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni Školská rada má devět členů. V letošním školním roce proběhly 4 schůze školské rady. c) vybavení školy učebními pomůckami, technikou apod. V letošním školním roce byla škola vybavena 8 ks Panasonic plasma TV, 2 Apple TV, baskytarou, tabletem ipad2, PC stanicí, IP ISDN bránou, venkovním pingpongovým stolem, 2 stovkovými krychlovými počítadly, 4 dřevěnými počítadly, lidskou kostrou. Bylo zakoupeno magnetických tabulí s ovým povrchem, korkové nástěnky. Byly dokoupeny jednomístné lavice s židlemi. Byly zakoupeny 2 víceúčelové vysavače VAX. Nově byla nábytkem vybavena kancelář ekonomky a zástupkyně ředitelky školy. Na školní zahradu byl pořízen set Rondo. d) tabulka počtu žáků a tříd Celkem žáků Počet tříd I. st./počet žáků Počet tříd II. st./počet žáků Počet odd. ŠD/počet žáků 380 0/205 8/75 3/68 Dojíždějících žáků je ve škole 02. Z toho z Prchalova 22, ze Skotnice 44, z Libhoště 5, z Kopřivnice 7, ze Studénky, ze Sedlnic 2, ze Závišic 2, z Mošnova 2, z Hájova 3, z Trnávky, z Nového Jičína, z Ostravy, z Tošovic, z dětského domova 0. 4 žáci, kteří jsou uvedeni ve stavu, plní povinnou školní docházku v zahraničí. 4

5 2. Přehled učebních plánů ŠVP pro základní vzdělávání, Škola cesta k poznání, č. j.: 378/200 zspjic 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) údaje o zaměstnancích školy Základní údaje o pracovnících školy počet učitelů ZŠ 25 počet vychovatelů ŠD 3 počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet asistentů pedagoga počet pracovníků celkem 35 počet zaměstnankyň na MD 6 Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let 2 PP 3-40 let 0 PP 4-50 let 0 PP 5-60 let 6 PP nad 6 let PP Věková'struktura'pedagogických'pracovníků'v'roce'204' 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! PP! ŠD! As.!P! 2!! 0! 2,30!let! 3,40!let! 4,50!let! 5,60!let! nad!6!let! 6

7 Věková struktura správních zaměstnanců v roce let 0 SZ 3-40 let 2 SZ 4-50 let 0 SZ 5-60 let 4 SZ nad 60 let 0 SZ Věková'struktura'správních'zaměstnanců'v'roce'204' 4! 3! 2!! 0! 2,30!let! 3,40!let! 4,50!let! 5,60!let! nad!6!let! 2>30'let' 3>40'let' 4>50'let' 5>60'let' nad'6'let' Strukturu správních zaměstnanců: hospodářka ekonomka školník, v topném období i jako topič čtyři uklízečky, z toho jedna na zkrácený úvazek ve ŠD b) údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ředitelka 00% 29 VŠ. 5. r Zástupkyně 00% 27 VŠ PŘ - M Výchovná poradkyně 00% 3 VŠ PŘ - M Učitelka 45,45% 37 VŠ Č - D Metodik ICT 00% VŠ Inf. Učitel 00% 6 VŠ Z - OV Učitelka 00% 6 VŠ Č - TV Učitelka 00% 25 VŠ Ch - M Učitelka 00% VŠ Č - N Metodik prevence 00% 7 VŠ M - F Učitel 00% 8 VŠ JA D - TV Učitelka 00% 24 VŠ M - F Učitelka 00% 9 VŠ Z - TV 7

8 Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Učitelka 00% 9 VŠ JA, JŠ Učitelka 45,45% 8 VŠ M - OV Učitelka 00% 7 VŠ. 5. r Učitelka 00% 32 VŠ. 5. r Učitelka 00% 34 VŠ. 5. r Učitelka 00% 26 VŠ. 5. r Učitelka 00% 22 VŠ. 5. r Učitelka 00% 7 VŠ. 5. r Učitelka 00% 2 VŠ. 5. r Učitel 00% 0 VŠ. 5. r Učitelka 00% 28 VŠ. 5. r Učitelka 00% 30 VŠ. 5. r Vychovatelka 00% 3 SŠ vychovatelství Vychovatelka 00% 8 VŠ vychovatelství Vychovatelka 25 % 38 VŠ Č - N Asistentka pedagoga 70% 9 SŠ asistentka pedagoga Průměrný věk pedagogického pracovníka v ZŠ činil 44,60 roků, v ŠD 46,60 roků a správních zaměstnanců 47,80 roků. Délka pedagogické praxe 0-5 let PP 6-0 let 4 PP -5 let 2 PP 6-20 let 8 PP Délka'pedagogické'praxe' 2-25 let 4 PP let 5 PP 3-35 let 3 PP nad 35 let 2 PP 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2!! 0! 0,5!let! 6,0!let!,5!let! 6,20!let! 2,25!let! 26,30!let! 3,35!let! nad!35!let! 8

9 c) aprobovanost výuky na. stupni 00 % na 2. stupni 87 % Z celkového počtu 29 pedagogických pracovníků je 29 kvalifikovaných (00 %), Aprobovaně se nevyučuje výtvarná výchova (zaměstnankyně je na mateřské dovolené), člověk a svět práce. d) výuka cizích jazyků Ve škole se vyučoval anglický jazyk, německý jazyk a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, druhý cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku. Škola v tomto školním roce přijala aprobovaného pedagoga pro výuku německého jazyka. 6 vyučujících prvního stupně školy absolvovalo rozšiřující studium anglického jazyka MEJA a Dialog bez hranic. e) nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů Název Třídy povinně volitelné předměty Sportovní hry Mediální výchova Konverzace z Aj Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky VIII. A,B, IX. A,B VIII. A,B, IX. A,B VIII. A,B VIII. A,B, IX.A,B VIII. A,B, IX. A,B Informatika VIII. A,B, IX. A,B nepovinné předměty Náboženství III.A,B, IV.B, VI.A, VII.A,B f) zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova probíhala formou zájmového kroužku v počtu 5 žáků. 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků Zařazování žáků Počet žáků navštěvujících zdravotní TV 5 ve školní družině 68 zapsaných do. tříd 48 odročena školní docházka 7 Výchovné poradenství za školní rok 203/204 Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na tyto tři oblasti: ) Práce s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ 3) Řešení výchovných problémů ) Práce s dětmi se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ve škole bylo integrováno celkem 5 žáků. Z toho 2 s vývojovou poruchou učení, 6 žákům byla poskytnuta speciální pedagogická péče v rozsahu jedné až dvou hodin týdně. Dalších 26 žáků s vývojovou poruchou učení bylo integrováno bez této speciální péče. Dva žáci mají zdravotní postižení, jeden žák postižení mentální a jednomu žákovi byl diagnostikován autismus. Školu rovněž navštěvují 3 žáci se sociálním znevýhodněním. Speciální pedagogická péče byla vedena dle doporučení PPP nebo SPC ve skupinách v počtu 3 4 žáků, jedna žákyně byla vedena individuálně. Vyučující vedli evidenci o práci s dětmi v jednotlivých hodinách a každý žák měl svůj záznamový arch s vyznačením konkrétního prováděného úkonu. 24 žákům byl vytvořen IVP, z toho 4 pro speciální pedagogickou péči, 2 pro spec. ped. péči, český jazyk a anglický jazyk, pro všechny předměty, pro psaní, pro český jazyk a matematiku, 2 pro spec. ped. péči a matematiku, pro anglický jazyk, pro cizí jazyky (AJ, NJ) a pro český jazyk a člověk ve světě. Kontroly plnění IVP byly provedeny speciálním pedagogem PPP v Novém Jičíně. Předmětem kontroly bylo plnění IVP, zda postupy a opatření v nich uvedené jsou plněny. V letošním roce nebyly shledány žádné nedostatky. Na intervenci bylo ve škole SPC Ostrava Zábřeh. Pracovnice se byla podívat na práci dětí ve 3. třídě, kde máme žáka s diagnostikovanou vývojovou dysfázii a autismem. V práci s tímto dítětem pomáhá paní učitelce asistentka pedagoga. U žáků s diagnostikovanou VPU, u kterých není vypracován IVP, je nutné při výuce dodržovat doporučení PPP. Za předání potřebných informací o těchto žácích všem vyučujícím v dané třídě zodpovídají třídní učitelé. 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ V letošním školním roce žáci 9. a 8. ročníku v rámci profesní orientace navštívili ÚP v Novém Jičíně, kde proběhla beseda zaměřena na jejich budoucí profesní zaměření. Žáci se seznámili s možnostmi, které jim nabízí IPS při ÚP. 0

11 Žáci 8. ročníku se pak ještě zúčastnili výstavy technických profesí v Kopřivnici, Řemeslo má zlaté dno, která také nemalým způsobem může usnadnit jejich orientaci v pestré nabídce dalšího studia. V rámci NatTechu naši žáci spolupracují se VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice p. o. formou workshopu a pravidelnou výukou v dílnách této školy. Rodiče i žáci 9. tříd byli průběžně informování o přijímacím řízení formou besedy, konzultací a průběžným předáváním důležitých informačních materiálů. 3) Řešení výchovných problémů Většina řešených výchovných problémů se týkala těchto oblastí: vzájemné vztahy mezi žáky, chování ve třídě, porušování pravidel bezpečnosti, záškoláctví nebo problémová rodina. Při společném řešení těchto problémů s metodikem prevence a třídními učiteli, probíhala také dle potřeby spolupráce se sociálním odborem v Kopřivnici, s Policií ČR, se zástupci PPP v Novém Jičíně. Při řešení všech problémů byla vždy výborná spolupráce všech zainteresovaných učitelů. Většinou se nám podařilo najít řešení daných problémů. Osvědčila se nám úzká spolupráce s rodiči problémových žáků. Je nutné, aby tato spolupráce nadále pokračovala.! Závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín - školní rok 203/204 a) Osmileté gymnázium Ve školním roce 203/204 se hlásilo celkem 7 žáků (z toho 5 dívek) na osmileté gymnázium v Příboře. Přijati byli 4 žáci (z toho 3 dívky). b) Šestileté gymnázium V tomto školním roce se hlásila žákyně sedmé třídy na šestileté gymnázium v Novém Jičíně a byla přijata. c) Ukončení povinné školní docházky v 8. ročníku V tomto školním roce žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Byl přijat na učební obor, který je ukončen výučním listem. Další vzdělání získá na SŠ technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvková organizace. d) Rozmístění absolventů 9. ročníku ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín Třída Žáci celkem Chlapci Dívky IX. A 2 0 IX. B 9 8 Celkem

12 e) Rozmístění žáků 9. ročníků podle úrovně dosaženého vzdělání Obory podle úrovně dosaženého vzdělání Celkem žáků % Chlapci % Dívky % Gymnázium 7 7,5 4,6 6 33,3 Studijní obor ukončený maturitou 25 62,5 6 72,7 9 50,0 Učební obor ukončený maturitou 2,5 4,5 0 0 Učební obor ukončený výučním listem 7 7,5 4 8,2 3 6,7 Součet f) Rozmístění žáků 9. ročníků podle typů škol a oborů Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola, Nový Jičín, p. o. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace Gymnázium 4 5 Gymnázium 0 Zdravotnický asistent Veřejnosprávní činnost Informační technologie Strojírenství Zámečník Autoelektrikář SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace SŠ elektro stavební a dřevozpracující Frýdek Místek, p.o. SPŠ, OA a Jazyková škola Frýdek Místek, p.o. Ekologie a životní prostředí Obráběč kovů Opravář zemědělských strojů Kadeřník Ošetřovatel Sportovní masér Elektrotechnika Elektrikář silnoproud Technické zařízení budov Technické lyceum SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p.o. Cestovní ruch

13 Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Veterinářství chov koní 0 Střední lesnická škola Hranice Lesnictví 0 SŠ Informačních technologii, IT počítačové sítě Frýdek Místek SŠ letecká, Kunovice, s.r.o. Letecký mechanik 0 SPŠ stavební, Ostrava, p.o. Stavebnictví 0 Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p.o. Gymnázium živé jazyky 0 3

14 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky Omluvené Neomluvené Omluvené/ žák Neoml. / žák 2. st. z chov. 3. st. z chov.. stupeň , stupeň ,30,4 9 4 CELKEM ,38 0, b) tabulka prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikováno celkem. stupeň celkem 2. stupeň CELKEM Testování žáků Testování žáků 9. ročníků proběhlo v listopadu 203. V obecně studijních předpokladech dosáhli naši žáci průměrných výsledků. V testu z českého jazyka byli naši žáci opět průměrní. V matematice dosáhli naši žáci výsledky v pásmu slabšího průměru. V anglickém jazyce dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků, byli lepší než žáci 70% zúčastněných škol. Výsledky žáků 7. ročníků při testování společností SCIO nejsou příliš lichotivé. Žáci nevěnovali dostatečnou pozornost čtení a vyplnění testů, byli přesvědčeni, že to není na známky. Porovnáním výsledků testu z matematiky a českého jazyka s výsledky obecně studijních předpokladů vyplývá, že žáci pracují pod své možnosti a plně nevyužívají svůj studijní potenciál. Důsledkem těchto výsledků bude od příštího školního roku testování SCIO zahrnuto do klasifikace z předmětu. 4

15 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) soutěže 203/204 Fotbalový turnaj Název soutěže Školní kolo Okrskové kolo počet žáků/umístění 2 žáků Okresní kolo počet žáků/umístění Basketbal dívek IV. 9 žáků 2.místo Basketbal dívek III. 8 žáků.místo, postup do krajského kola Dějepisná olympiáda 5 žáků Olympiáda ČJ Konverzační soutěž AJ Pythagoriáda 6.,7. ročník Pythagoriáda 8.ročník Voda a energie Matematická olympiáda Voda a energie (VV) Namaluj svého sportovce (VV)6 žáků/bez umístění Minikopaná Florbal st. chlapci Helpík Název soutěže 9 žáků 4 žáci 72 žáků 6 žáků 4 žáci žák 8 žáků 00 žáků Školní kolo 0 žáků 7 žáků Krajské kolo - počet žáků/umístění Celostátní kolo -počet žáků/umístění Ahoj z prázdnin (VV) 20 žáků žák/ čestné uznání Fotosoutěž časopisu Albatros 8 žáků 8 žáků Westernová soutěž (VV) Soutěž školních časopisů Můj sen (VV) 200 žáků 6 žáků /3.místo žák 20ž./. místo+čestné uznání Kniha a já (VV) 20 žáků ž./3. místo Westernová soutěž (VV) 20 žáků žák bez umístění b) prevence rizikového chování V rámci Minimálního preventivního programu jsme se zaměřili na všechny oblasti rizikového chování mládeže, tj. na závislost na návykových látkách, gamblerství, šikanu, násilí a vandalismus, rasismus a záškoláctví. Případy záškoláctví, které jsou i porušením školního řádu, byly předmětem jednání jak pedagogických rad, tak i výchovných komisí školy. Všemi 5

16 dostupnými prostředky jsme se snažili získávat žáky k pěstování zdravého životního stylu. Ne vždy jsme však byli úspěšní. V tomto školním roce proběhlo 46 výchovných komisí s rodiči, bylo uzavřeno 9 Individuálně výchovných plánů a bylo napsáno 6 zpráv na sociální odbor. Většinou škola oznamovala nevhodné chování nebo neomluvené hodiny žáků. Z devíti uzavřených Individuálních výchovných plánů byly dva úspěšně ukončeny, kdy rizikové chování vymizelo úplně nebo alespoň částečně došlo k zlepšení. V jednom případě se podařilo žáka umístit do výchovného ústavu. Chování dvou žáků lze charakterizovat jako stagnující a zůstávají čtyři, jejichž výchovné problémy se stále opakují. V těchto případech škola opakovaně informovala sociální odbor v Kopřivnici. Do systému prevence jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, proto již v srpnu byli všichni seznámeni se zásadami vedení komunitního kruhu lektorem z občanského sdružení Resocia. Diskuse a komunitní kruhy jsou častým nástrojem prevence v třídnických hodinách, hodinách osobnostně sociální výchovy, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. Naše škola spolupracuje s externími organizacemi. Znalosti z oblasti bezpečného chování v dopravním provozu žákům. a 3. tříd přišli obohatit příslušníci Městské policie Příbor. Pro žáky 8. ročníků vedla besedu pracovnice sociálního odboru Kopřivnice, která je seznamuje s případy zneužívaných a týraných dětí, se zákonnými postupy používanými v zájmu ochrany práv dětí. Organizace MP promotion připravila pro žáky 6. ročníků a 8. ročníků besedu o reprodukčním zdraví, vhodném sexuálním chování a prevenci pohlavně přenosných chorob. Největší vzdělávací akcí pro žáky 2. stupně byly besedy s lektorem projektu E-bezpečí - Nebezpečné komunikační jevy související s užíváním ICT. Úkolem besed nebylo zakazovat internet, ale pochopit všechny důsledky, které online aktivity žákům na internetu přinášejí. Celá přednáška byla doprovázena informativními videi a obrázky. Významným pomocníkem při řešení krizových situacích ve škole je náš externí psychologický poradce. Škola využila jeho zkušeností s prací s lidmi, kteří podlehli vlivu návykových látek. Pomohl žákům 9. ročníků vysvětlit důsledky užívání drog. Osvětlit tuto problematiku v oblasti sociální, komunikační i somatické. Pro žáky 6. ročníků si připravil besedu o důsledcích šikanování ve škole. Žáky 7. ročníku seznámil s rozdělením návykových látek a jejich důsledky na organismus. Ve všech besedách nechyběly příklady a novinky z probírané oblasti. Pan psycholog si svým vstřícným, povzbudivým postojem dokáže žáky získat ke spolupráci a mnozí jeho poradenských služeb využili i mimo besedy. Při individuálních konzultacích jim vysvětluje jejich chování z pohledu dospělých. Pomáhá rozkrýt mnohá jejich trápení a motivuje je k odstranění problémů. Pro učitele je jeho nestranný pohled přínosem, protože urovnává třecí plochy při komunikaci učitel a žák. Psychologické poradenství využil kolektiv třídy 8. B, jehož negativní vzájemné vztahy ovlivňují vzdělávací proces. Během říjnových třídních schůzek vedl školní psychologický poradce besedy pro rodiče dětí prvního a druhého stupně. Besedy byly financovány z fondu prevence kriminality města Příbora. Probíraným tématem byla rizika častého užívání počítače a internetu u dětí. Rodiče se dozvěděli praktické informace o tom, jaká rizika na jejich děti mohou číhat zpoza obrazovek a jak se těmto rizikům vyhnout. Mluvilo se o tom, jaký dopad mohou mít počítače a internet na děti. Velká pozornost byla věnována sociálním sítím, především Facebooku, kdy rodičům bylo předvedeno, jak mohou lépe chránit účty a tím pádem i soukromí svých dětí. Dále bylo 6

17 účastníkům vysvětleno, jak a kde se mohou informovat o vhodnosti konkrétních her pro jejich děti. Nechyběly ani video ukázky z některých her. V příštím školním roce znovu plánujeme opakovat besedy o bezpečném užívání internetu pro rodiče a veřejnost. U žáků se zaměříme na působení bezpečného užívání internetu a mobilních telefonů, o kyberšikaně, kybergoomingu, phishingu a jiných novinkách, které číhají na nepoučené děti. Besedy a akce s preventivní tématikou Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy říjen 203 listopad 203 prosinec 203 prosinec 203 březen 204 duben 204 Bezpečné užívání internetu Nebezpečí užívání návykových látek Školní psychologický poradce Školní psychologický poradce rodiče VII.A, VII.B Na startu mužnosti MP promotion, s.r.o. VI. A,VI.B Holky z Venuše kluci z Marsu sexuální výchova Vztahy ve třídě Bezpečné chování v silničním provozu duben 204 Mezi stěnami prevence šikany duben 204 Dopravní výchova duben 204 květen 204 květen 204 červen 204 Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT Sociální dopad užívání návykových látek MP promotion, s.r.o. Školní psychologický poradce Městská policie Příbor Školní psychologický poradce Luna Příbor E-Bezpečí Školní psycholog VIII.A, VIII.B VIII.B I. A, I.B, III.A, III.B VI. A,VI.B IV.A, VI.B, V.A, V.B VI. A, VI.B, VII. A, VII.B, VIII.A, VIII.B IX.A, IX.B IX.A, IX.B Mezi nimi prevence HIV Zástupce ředitele školy VIII. A Týrané a zneužívané dítě c) vydávání školního časopisu Sociální pracovnice OSPOD Kopřivnice VIII. A,VIII.B Časopis Připínáček vychází na naší škole od roku 20 a lze si ho přečíst nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické podobě na stránkách školy. Redakci časopisu tvoří žáci I. i II. stupně, kteří se pravidelně scházejí, tvoří mediální texty, pracují s fotografiemi a upravují grafickou podobu časopisu. Do Připínáčku píší i nepravidelní přispěvatelé, jejichž texty vznikají např. v hodinách českého jazyka nebo v jejich volném čase. 7

18 V tomto školním roce vyšla 4 čísla časopisu a jedno speciální vydání věnované projektu Edison, které tvořili z větší části žáci 9. ročníku v hodinách českého jazyka. Časopis změnil grafickou podobu, velikost (vychází ve formátu A4) a je také obsáhlejší. Letos jsme se poprvé zúčastnili celostátní soutěže Školní časopis roku 204. V krajském kole časopis obsadil 3. místo v kategorii I. a II. stupeň ZŠ a vybojoval. místo v kategorii titulka (titulní strana). Postupuje do celostátního kola, které proběhne v prosinci 204 v Brně. d) zájmové kroužky Základní škola organizovala zájmovou zdravotní tělesnou výchovu a debatní kroužek. V rámci zájmové činnosti byl vydáván školní časopis a připravována kulturní vystoupení. Školní hudební kapela se zúčastnila 5 vystoupení. Ve škole pracoval školní žákovský parlament. e) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice, Divadlo loutek Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Beskydské divadlo Nový Jičín. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě. Divadlo loutek Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Kocourek Modroočko únor 204 Tučňáci na arše 5. duben 204 Čtyřlístek zasahuje. duben 204 Jak hubatá Dora málem k čertu přišla 4. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 203 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť Beskydské divadlo Nový Jičín Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy říjen 203 O zvířatech

19 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy duben 204 O štěstí a neštěstí 5. Kulturní dům Kopřivnice: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 204 Čtyřlístek zasahuje 2. duben 204 O človíčkovi 3. Kino Kopřivnice Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy leden 204 Já, padouch únor 204 Colette 8. březen 204 Hobit: Šmakova dračí poušť 6. a 9. červen 204 Thor: Temný svět VII. A Kulturní dům Příbor Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 203 Kocourek Modroočko, Kulturní dům Příbor listopad 203 Don Quiote de la Ancha červen 204 Velryba Lízinka VI. A, VII. A, VIII. A, B 9

20 Muzeum Příbor: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy prosinec 203 Vánoce v Podbeskydí I. A, B, II. A, B březen 204 Za původem velikonočního vajíčka I. A, B, II. A, B leden 204 Využívání přírodních surovin v lidové kultuře Beskyd III. A Další akce: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Slavnostní zahájení školního roku s programem školní kapela prosinec 203 Vystoupení žáků - Vánoční jarmark, náměstí Příbor III. A prosinec 203 Beseda - Vánoční příběh - Dětská misie., 2., 3., 5. prosinec 203 leden 204 Koncert Vánoční kolébání, refektář muzea Příbor, vystoupení školní kapely Planeta Země- Madagaskar (Kino Nový Jičín).- 5. únor 204 Exkurze do kamenictví III. A únor 204 Exkurze na MěstÚ Příbor II. A únor 204 Zahájení a ukončení týdenního projektu Edison se školní kapelou březen 204 Beseda na Úřadě práce Nový Jičín 8. březen 204 Exkurze - zámek Kunín 8. březen 204 Benefiční koncert školní kapely, refektář muzea Příbor duben 204 Přehlídka profesí - Řemeslo má zlaté dno 8. duben 204 Vystoupení žáků - Velikonoční jarmark, náměstí Příbor květen 204 Exkurze - UNIPAR Rožnov pod Radhoštěm 4. květen 204 Valašské muzeum v přírodě 4. květen 204 Exkurze -Skarab 9. výběr žáků II. st. školní kapela školní kapela III. A 20

21 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy květen 204 Vystoupení žáků na schůzi Organizace zdravotně postižených květen 204 Hrad Hukvaldy 2. květen 204 Exkurze - Praha 5. B červen 204 Ostravské muzeum, Hornické muzeum Landek 6.. A, III. A červen 204 Festival Moment Kopřivnice školní kapela červen 204 Festival T-FEST Příbor školní kapela červen 204 Slavnostní otevření školního arboreta s programem školní kapela červen 204 Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd s programem školní kapela V letošním školním roce jsme ve spolupráci s městem uspořádali slavnostní otevření školního hřiště s programem a soutěžemi. Nainstalovali jsme výstavu ekologických výrobků na veřejném prostranství před školou. O Velikonocích proběhl veřejný jarmark s kulturním vystoupením žáků. Pro veřejnost byla připravena ukázka výuky hodin cizích jazyků, beseda se zahraničními studenty. O Vánocích měl velký úspěch vánoční koncert naší školní kapely, kterou ke spolupráci vyzvalo Gymnázium Příbor. Také byl uskutečněn benefiční koncert školní kapely pro podporu vzdělávání afrického studenta. Uskutečnila se setkání s dětmi z mateřských škol s připraveným programem. Škola slavnostně otevřela školní arboretum. f) Environmentální výchova Průřezové téma environmentální výchova je v naší škole implementováno do několika vyučovacích předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a výchova ke zdraví. Environmentální výchova je dále realizována formou projektů, exkurzí, vycházek a besed. Žáci se zapojují do sběrových aktivit. Tradičně sbíráme papír, elektrozařízení a baterie. V tomto školním roce jsme začali sbírat také tonery a cartridge, pera značky Tornádo a víčka od PET lahví. Ve škole dále třídíme plast, sklo a papír. Za školní rok jsme nasbírali 9857 kg starého papíru; 45 kg baterií; 22 kg elektroodpadu. Již 6. rokem jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, ve kterém plní žáci I. i II. stupně úkoly s environmentální tematikou. Pokračujeme také v mezinárodním projektu Les ve škole, koordinovaným Sdružením Tereza. Letos se do něj zapojily 3 třídy I. stupně. Na I. i II. stupni je tradičně environmentální výchova začleněna do jednodenních i týdenních projektů: např. Cestovní kancelář ve 4. ročníku, Objevujeme svět v 7. ročníku, Energie a její přeměny v 8. ročníku, atd. 7. června bylo slavnostně otevřeno školní arboretum vybudované z dotačního programu Ministerstva životního prostředí. Významným dnem pro nás byl Den Země. Po loňské úspěšné výstavě výtvarných prací z odpadního materiálu jsme se rozhodli tuto výstavu zopakovat. V letošním roce jsme však chtěli více zapojit veřejnost, a proto starší žáci oslovovali občany s krátkou anketou týkající se 2

22 Dne Země a nakládání s odpady. Žáci 4. třídy připravili krátké divadelní představení a pozvali děti z MŠ Frenštátské. Besedy, exkurze environmentální výchovy Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 203 Beseda Dentální hygiena. říjen 203 Exkurze - výlov Boroveckých rybníků listopad 203 Beseda - Zdravá pětka duben 204 Beseda - Veselé zoubky. duben 204 Exkurze - Stanice pro záchranu živ. Bartošovice 6. duben 204 Exkurze - Čistírna odpadních vod Příbor 4., 9. květen 204 Exkurze - Chov koní na farmě pana Michálka květen 204 Exkurze - Technické služby města Příbor 4. květen 204 Exkurze - mini zoo, botanická zahrada Štramberk. červen 204 Exkurze - Přírodní rezervace Kotvice červen 204 Exkurze - Arboretum Štramberk 5. A červen 204 Exkurze - Hermelín ranč Nový Jičín 6. Projektové vyučování dny, týdny Název Časový rozsah Třídy Podzimní skřítci den II.A Povolání den II.A Halloween den II.A Pošta den II.A Karneval den II.A Den Země den II.A Cestovní kancelář den IV.B Člověk si usnadňuje práci 2 dny IV.B Pravěk 3 dny IV.A Starověk 2 dny IV.A 22

23 Povolání den II.B Živočichové den II.B Vánoce den II.B Velikonoce den II.B Doprava den II.B Povolání den III.B Vánoce den III.B Velikonoce den III.B Napříč školou - PROFESE den Všechny třídy Starověké civilizace týden VI. A,B Objevujeme svět týden VII. A,B Člověk a energie týden VIII. A,B Svět kolem nás týden IX. A,B Třída vynálezců týden IX. A,B Edison týden Všechny třídy Ochrana člověka za mimořádných okolností den Všechny třídy Exkurze financované z projektu NatTech organizované VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. TERMÍN PROGRAM TŘÍDA Elektrárna Dalešice, Zetor VII. A + VIII. A, B Brno Elektrárna Dalešice, Zetor VII. B + IX. A, B Brno Letiště VH Praha, iqpark IX. A, B Liberec Pohankový mlýn Frenštát p/r, LANDEK PARK Hornické muzeum Ostrava žáci technického kroužku Exkurze financované z projektu NatTech organizované Dolní oblastí Vítkovice TERMÍN VÝUKOVÝ PROGRAM TŘÍDA 7.. DOPRAVNÍ I. A PROSTŘEDKY 23.. DOPRAVNÍ I. B PROSTŘEDKY DOPRAVNÍ II. A PROSTŘEDKY 28.. DOPRAVNÍ II. B PROSTŘEDKY DOPRAVNÍ III. A 23

24 PROSTŘEDKY 2.. DOPRAVNÍ III. B PROSTŘEDKY 24.. ROBOTI V NAŠEM IV. A ŽIVOTĚ ROBOTI V NAŠEM IV. B ŽIVOTĚ PRAVĚK DOBA IV. A KAMENNÁ PRAVĚK DOBA IV. B KAMENNÁ ROBOTI V NAŠEM V. A ŽIVOTĚ ROBOTI V NAŠEM V. B ŽIVOTĚ 23.. SLUNEČNÍ SOUSTAVA V. A SLUNEČNÍ SOUSTAVA V. B. 6. BUDIŽ SVĚTLO VII. A BUDIŽ SVĚTLO VII. B. 2. ROBOTI VE SLUŽBÁCH VIII. A LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH VIII. B LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH IX. A LIDSTVA ROBOTI VE SLUŽBÁCH IX. B LIDSTVA TAJEMSTVÍ VESMÍRU IX. A TAJEMSTVÍ VESMÍRU IX. B 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 2 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 24/25 OBSAH. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012 Základní škola Ostrava Stará Bělá IZO 102 520 151 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012 1 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola Ostrava Stará

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více