Přehled usnesení. 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení. 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne"

Transkript

1 Přehled usnesení 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-104 Návrh na odpis pohledávek MČ Praha 15 z hospodářské činnosti Z-105 Měsíční odměny členů zastupitelstva MČ Praha 15 Z-106 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 15 v 16, odst. 4 a 5 Z-107 Postoupení pohledávky váznoucí MČ Praha 15 v domě Dolnoměcholupská 217, Praha 10 Z-108 Rozpočtové provizorium na rok 2005 Z-109 Rozpočtová opatření Z-110 Smlouva o budoucí smlouvě kupní k části pozemku parc. č. 594 v k.ú. Horní Měcholupy se Správou železniční dopravní cesty, s.o. Z-111 Smlouva o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaném domě Štěrboholská 430/30, Praha 10

2 číslo Z Název: Návrh na odpis pohledávek MČ Praha 15 z hospodářské činnosti odpis pohledávek MČ Praha 15 z hospodářské činnosti v celkové částce ,- Kč evidovaných na bytě č. 1, Livornská 438, Praha 10 II. u k l á d á administrativně zajistit odpis pohledávek dle bodu I. tohoto usnesení. T: Z: Jiří Petříš, zástupce starosty Předkladatel: Jiří Petříš, zástupce starosty Zodpovídá: Jiří Petříš, zástupce starosty Na vědomí: OM

3 číslo Z Název: Měsíční odměny členů zastupitelstva MČ Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se stanoví odměny za výkon funkce uvolněných členů zastupitelstev I nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se stanoví měsíční odměna pro neuvolněné členy RMČ, předsedy výborů a komisí, členy výborů a komisí a členy zastupitelstva III. u k l á d á provést toto usnesení T: Z: Jan Nádvorník, starosta Mgr. Herčíková, tajemnice Předkladatel: Jan Nádvorník, starosta Zodpovídá: Jan Nádvorník, starosta, Mgr. Zuzana Herčíková, tajemnice Na vědomí:

4 číslo Z Název: Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 15 v 16, odst. 4 a 5 změnu Jednacího řádu v 16, odst. 4 a 5 v následujícím znění: 4. Člen návrhové komise přednese souhrn návrhů a navrhne předsedajícímu, aby o nich dal hlasovat. 5. Předkladatel bodu a členové návrhové komise jsou oprávněni se vyslovit, zda návrh vzešlý z rozpravy podporují, či nikoliv. Zároveň upozorní na to, že by přijetím návrhu byl porušen zákon. Předkladatel: Jan Nádvorník, starosta Zodpovídá: Jan Nádvorník, starosta Na vědomí: členům Zastupitelstva MČ Praha 15

5 číslo Z Název: Postoupení pohledávky váznoucí MČ Praha 15 v domě Dolnoměcholupská 217, Praha 10 postoupení pohledávky ve výši ,- Kč, která vázne MČ Praha 15 k bytu č. 8 v prodaném bytovém domě Dolnoměcholupská 217, Praha 10, k , za 100% hodnoty pohledávky panu Pavlu Hoškovi II. u k l á d á uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky T: Z: p. Petříš, zástupce starosty Předkladatel: Jiří Petříš, zástupce starosty Zodpovídá: Jiří Petříš, zástupce starosty Na vědomí: OM, EO

6 číslo Z Název: Rozpočtové provizorium na rok 2005 Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Prahy 15 na rok 2005 Předkladatel: Jan Nádvorník, Zodpovídá: Mgr. Zuzana Herčíková, ved. EO a tajemnice ÚMČ Praha 15 Na vědomí:

7 číslo Z Název: Rozpočtová opatření tato rozpočtová opatření: 1. převod odpisů hospodářské činnosti na investiční akci Bytový dům Štěrboholská , ORG ,-- 2. změna účtování schváleného převodu odpisů hosp. činnosti na investiční akci Trhanovské náměstí ORG , ORG ,-- II. u k l á d á provést a předložit tato rozpočtová opatření MHMP T: Z: Mgr. Herčíková, tajemnice Předkladatel: Jan Nádvorník, Zodpovídá: Mgr. Zuzana Herčíková, ved. EO a tajemnice ÚMČ Praha 15 Na vědomí:

8 číslo Z Název: Smlouva o budoucí smlouvě kupní k části pozemku parc. č. 594 v k.ú. Horní Měcholupy se Správou železniční dopravní cesty, s.o. smlouvu o smlouvě budoucí kupní s ČR - Správou železniční dopravní cesty, státní organizace o prodeji části pozemku parc. č. 594 v k. ú. Horní Měcholupy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení II. u k l á d á uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní T: Z: Jiří Petříš, zástupce starosty Předkladatel: Jiří Petříš, zástupce starosty Zodpovídá: Jiří Petříš, zástupce starosty Na vědomí: MO, EO

9 číslo Z Název: Smlouva o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaném domě Štěrboholská 430/30, Praha 10 uzavření smlouvy o postoupení pohledávek, které váznou MČ Praha 15 v bytovém domě prodaném v rámci privatizace, mezi MČ Praha 15 a Evženem a Ivou Fíkovou a Richardem a Sylvií Nádvorníkovými II. u k l á d á uzavřít schválenou smlouvu T: Z: p. Petříš, zástupce starosty Předkladatel: Jiří Petříš, zástupce starosty Zodpovídá: Jiří Petříš, zástupce starosty Na vědomí: OM, EO

10

Přehled usnesení. 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-80 Revokace usnesení č. Z-70 ze dne 26.5.2004 Další odměna členů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-81 Rozpočtová opatření Z-82 Žádost o uzavření splátkové

Více

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-59 Záměr prodeje spoluvlastnických podílů MČ Praha 15 k pozemkům parc. č. 1880/1 a 1880/2 v k.ú. Hostivař Z-60 Prodej nemovitostí v rámci 1. etapy

Více

Přehled usnesení 51. RMČ ze dne

Přehled usnesení 51. RMČ ze dne Přehled usnesení 51. RMČ R-841 Rozpočtové provizorium na rok 2005 R-842 Žádost nájemce o úhradu vybavení nebytových prostor Tesaříkova 1027, Praha 10 - paní Antonia Langenbergrová R-843 Prominutí poplatků

Více

Přehled usnesení. 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-123 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za rok 2009 Z-124 Rozpočet VHČ Praha 15 pro rok 2010 Z-125 Záměr prodeje části bytového fondu svěřeného

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-86 Prodej části pozemku parc. č. 1766/1 v k. ú. Hostivař Materiál byl stažen z programu jednání. Z-87 Výkup pozemků parc. č. 2330/1 a 2330/2 v

Více

Přehled usnesení. 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-62 Prodej části pozemku parc. č. 1812/1 v k. ú. Hostivař Z-64 Prodej pozemků parc. č. 1818/92, 1818/93 a budovy čp. 1028 v k. ú. Hostivař Z-65

Více

Přehled usnesení. 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-116 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2009 Z-117 Rozpočtové provizorium MČ Praha 15 na rok 2010 Z-118 Rozpočtová opatření Z-119 Schválení

Více

Přehled usnesení. 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-24 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2006 - příděly do fondů Z-25 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2007 Z-26 Prodej pozemků

Více

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne Přehled usnesení 20. RMČ R-287 Návrh na přijetí žádosti o byt a její zařazení do evidence žadatelů R-288 Finanční příspěvek ZO ČSCH Hostivař R-289 Rozpočtová opatření R-290 Stanovení platu vedoucí odboru

Více

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne Přehled usnesení 42. RMČ R- 664 Návrh na poskytnutí 1 místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10 R- 715 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-716

Více

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne Přehled usnesení 31. RMČ R-517 Smlouvy o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaných domech Neapolská 328 a 329, Neapolská 326 a 327, Veronské nám. 333 ~ 335, Praha 10 R-518 Návrh na

Více

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-108 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha 15 Z-109 Rozpočtová opatření Z-110 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2009

Více

Přehled usnesení 22. RMČ ze dne

Přehled usnesení 22. RMČ ze dne Přehled usnesení 22. RMČ R-370 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce ZŠ Nad Přehradou - hřiště R-378 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2413/63 v k.ú. Hostivař R-379 Záměr odsvěření

Více

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-165 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2006 Z-166 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Z-167 Volební obvody pro volby do, které se

Více

Přehled usnesení. 6. RMZ ze dne R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů

Přehled usnesení. 6. RMZ ze dne R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů Přehled usnesení 6. RMZ R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů R-526 Realizace www stránek úřadu R-527 Kronika MÚ Městské části Praha 15 R-528 Převod

Více

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne Přehled usnesení 10. RMČ R-1605 Smlouvy o poskytnutí dotací z prostředků SFRB pro akce Hostišovská 731-736, Praha 10 R-1621 Informace o výpůjčce veřejných prostranství ve vlastnictví hl.m. Prahy, ve správě

Více

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne Přehled usnesení 71. RMČ R-1109 Projektová dokumentace splaškové a dešťové kanalizace v ulici K Obecním Hájovnám R-1124 Návrh na poskytnutí 6 bytů z výstavby hl. m. Prahy R-1126 Odstoupení od nájemní smlouvy

Více

Přehled usnesení. 1. RMZ ze dne

Přehled usnesení. 1. RMZ ze dne Přehled usnesení 1. RMZ R-471 Stanovení paušálu cestovních náhrad pro pracovníky MÚ Praha 15 a členy zastupitelstva, příspěvek na stravování pro pracovníky MÚ R-472 Navýšení počtu pracovníků na OM a OÚR

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne Přehled usnesení 2. RMČ R-11 Odměny zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za 2. pololetí 2006 R-18 Zmocnění k podpisu objednávek za MČ Praha 15 R-19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí

Více

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne Přehled usnesení 42. RMČ R-702 Informace o aktuálním stavu hospodaření příspěvkové organizace CSOP v souvislosti s předáním organizace R-703 Schválení smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 523/263,

Více

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne Přehled usnesení 10. RMČ R-1061 Schválení objednávky na údržbu komunikační zeleně, nezpevněných chodníků a zpomalovacích prvků (kontejnerů) na místních komunikacích ve správě MČ Praha 15 pro rok 2001 do

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

Přehled usnesení 9. RMČ ze dne

Přehled usnesení 9. RMČ ze dne Přehled usnesení 9. RMČ R-113 Nařízení tajemníka o zrušení vybraných vnitřních předpisů R-116 Vyhodnocení nabídkového řízení Byty Herbenova čp. 738, Praha 10 R-117 Pravidla pro užívání finančních prostředků,

Více

Přehled usnesení 53. RMČ ze dne

Přehled usnesení 53. RMČ ze dne Přehled usnesení 53. RMČ R-933 Zpráva o plnění plánu kontrolní činnosti a interního auditu za rok 2008 R-934 Vyhodnocení nabídkového řízení Byty Herbenova čp. 725 a 726 R-935 Prodej části pozemku parc.

Více

Přehled usnesení 85. RMČ ze dne

Přehled usnesení 85. RMČ ze dne Přehled usnesení 85. RMČ R-1329 Odměny členů komisí a výborů R-1330 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-1331 Obsazení služebního bytu v CSOP Praha 15 R-1332

Více

Přehled usnesení 90. RMČ ze dne

Přehled usnesení 90. RMČ ze dne Přehled usnesení 90. RMČ R-1406 Pronájem pozemku parc. č. 504/13 v k.ú. Hostivař R-1407 Nájemní smlouva k pozemku parc. č. 1075/4 v k. ú. Hostivař a k plechové garáži č. 6 v ulici Hostišovská, Praha 10

Více

Přehled usnesení. 25. RMZ ze dne R-440 Návrh na zrušení mateřské školy a školní družiny Tesaříkova

Přehled usnesení. 25. RMZ ze dne R-440 Návrh na zrušení mateřské školy a školní družiny Tesaříkova Přehled usnesení 25. RMZ R-440 Návrh na zrušení mateřské školy a školní družiny Tesaříkova R-441 Změna v síti škol - mateřská škola a školní družina Horolezecká - zrušení školní družiny R-442 Nájemce uvolněných

Více

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne Přehled usnesení 1. RMČ R-1 Kompetence starosty a zástupců starosty R-2 Programové prohlášení Rady MČ Praha 15 na volební období 2006-2010 R-3 Kompetence předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání R-4 Dodatek

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne Přehled usnesení 16. RMČ R-1634 Záměr obsazení volného bytu v objektu Záveská 872, Praha 10 R-1771 KC Varta - Dodatek k č.1 k nájemní smlouvě R-1772 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci

Více

Přehled usnesení 73. RMČ ze dne

Přehled usnesení 73. RMČ ze dne Přehled usnesení 73. RMČ R-1312 Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 710/03, uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou Lubomír Španihel - IRIS R-1313 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.1505/08, uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou

Více

Přehled usnesení. 22. RMZ ze dne

Přehled usnesení. 22. RMZ ze dne Přehled usnesení R-380 PER ROLLAM ze dne 21.10.1999 Výběr zhotovitele sadových úprav se stavebními doplňky - DPS Horní Měcholupy, ul. Janovská 22. RMZ R-381 Revokace usnesení RMZ č. R - 351, převod pozemku

Více

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne Přehled usnesení 12. RMČ R-1682 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. zemního podlaží - Boloňská 310, Praha 10 - ODS - oblastní sdružení Materiál byl stažen z programu jednání.

Více

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne Přehled usnesení 4. RMČ R-48 Licenční smlouva o provozování hudebních děl R-49 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele 523/56 v k.ú. Horní Měcholupy R-50 Schválení Smlouvy o zřízení věcného

Více

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne Přehled usnesení 31. RMČ R-479 Služební cesta do Harlow ve dnech 4. - 10.3.2008 R-481 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-197 Oprava střešního pláště objektu polikliniky Tenisová 981 R-238 Odsvěření pozemků parc. č. 1818/119, 1818/120 a části 1818/123 v k. ú. Hostivař R-239 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne Přehled usnesení 43. RMČ R-652 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař R-726 Přechod nájmu obecního bytu č.

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne Přehled usnesení 18. RMČ R-1791 Prodej nemovitostí v rámci 3. etapy privatizace: Záveská 872, Neapolská 324-325, Neapolská 326-327, Neapolská 328-329, Praha 10 R-1792 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu

Více

Přehled usnesení 27. RMČ ze dne

Přehled usnesení 27. RMČ ze dne Přehled usnesení 27. RMČ R-325 Bezbariérové rampy - Boloňská 302-309, Praha 10 Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 9.1.2008. R-376 Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce

Více

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne Přehled usnesení 70. RMČ R-1298 Písemný souhlas pronajímatele s podnájmem NP v přízemí obj. B, Janovská 486, Praha 10 kadeřnictví, pedikúra, solárium R-1299 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská

Více

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne Přehled usnesení 62. RMČ R-1111 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci s advokátkou JUDr. Janou Marečkovou, Praha 2, Krkonošská 16 ve věci David Richter R-1113 Změna nájemce bytu č. 6, Hostišovská 732/9,

Více

Per rollam č. R-603 ze dne Valorizace maximálního základního nájemného za 1 m 2

Per rollam č. R-603 ze dne Valorizace maximálního základního nájemného za 1 m 2 Přehled usnesení Per rollam č. R-597 ze dne 16.5.2000 Výběr dodavatele na dodávku registračních skříní Per rollam č. R-598 ze dne 16.5.2000 Výběr dodavatele na dodávku kancelářského vybavení Per rollam

Více

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 14. 3. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-86 Účast PaedDr. H. Lukasové na Vzdělávacím kurzu triád komunitního plánování sociálních služeb R-87 Zrušení laviček a pískoviště v ul. Gercenova, Praha 10 R-88 Přičlenění sklepního

Více

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne Přehled usnesení 59. RMČ R-844 Poskytnutí úlevy na místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 252 945,- Kč za umístění 77 laviček AD-Net, spol. s r.o. u autobusových zastávek linek BUS-MHD

Více

Přehled usnesení 51. RMČ ze dne

Přehled usnesení 51. RMČ ze dne Přehled usnesení 51. RMČ R-898 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.10, Milánská 451, Praha 10 R-899 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.18, Milánská 410, Praha 10 R-900 Odpis závazků MČ Praha

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne Přehled usnesení 36. RMČ R-567 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 897/2004 R-568 Zřízení nové likvidační komise R-569 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení ZŠ Kozinova rekonstrukce rozvodů

Více

Přehled usnesení 39. RMČ ze dne

Přehled usnesení 39. RMČ ze dne Přehled usnesení 39. RMČ R-615 Prodej pozemků parc. č. 392/1, 392/2 a budovy čp. 234 v k. ú. Horní Měcholupy R-616 Schválení smlouvy o nájmu nemovitosti - pozemku pod garáží R-617 Schválení Smlouvy o zřízení

Více

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-17 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.12.2010 Z-18 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010 - příděly do fondů Z-19 Závěrečný

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15 Přehled usnesení 17. RMZ R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15 R-283 Návrh na přijetí žádosti o byt paní Ilony Vítkové a její zařazení do evidence žadatelů R-284 Nebytový prostor Livornská 432,

Více

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne Přehled usnesení 20. RMČ R-335 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele SMOV R-345 Budoucí pronájem bytu v Ravennské 318, Praha 10, vybranému uchazeči R-348 Rozšíření počtu uživatelů MT Úřadu

Více

Přehled usnesení 49. RMČ ze dne

Přehled usnesení 49. RMČ ze dne Přehled usnesení 49. RMČ R-799 Rozpočtová opatření R-807 Pozemková směna mezi MČ Praha 15 a soukromými vlastníky v k.ú. Horní Měcholupy za účelem oboustranného scelení vlastnictví R-808 Žádost o finanční

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 Zastupitelstvo městské části Praha 20 2. jednání datum konání: 10.12.2018 čís. ZMC/2/1/0027/18 - ZMC/2/9/0035/18 číslo ZMC/2/1/0027/18 Návrh na ustanovení odpovědného

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-1190 Změna termínu jednání Rady MČ Praha 15 Nová Pravidla pro přípravu a vyhotovení písemných materiálů pro jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 Materiál byl

Více

Přehled usnesení 34. RMČ ze dne

Přehled usnesení 34. RMČ ze dne Přehled usnesení 34. RMČ R-565 Náležitosti k zajištění projektu Vaše auto není trezor R-566 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 238/2 v k.ú. Hostivař R-567 Výběrové řízení na nákup SMOV Škoda

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 29. 5. 2002 R-1527 Předložení návrhu dodatku č.1 smlouvy o nájmu nebytových prostor 33/335/99 - přízemí Neapolská 325, Kovářová Libuše - prodloužení doby nájmu R-1629 Návrh

Více

Přehled usnesení. 19. RMZ ze dne Jednání přerušeno. Materiál bude projednán na příštím jednání rady MZ. Materiál nebyl schválen.

Přehled usnesení. 19. RMZ ze dne Jednání přerušeno. Materiál bude projednán na příštím jednání rady MZ. Materiál nebyl schválen. Přehled usnesení 19. RMZ R-314 Žádost na poskytnutí finančních prostředků z fondu pro obnovu a modernizaci bytového fondu R-315 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku, v bytě

Více

Přehled usnesení 41. RMČ ze dne

Přehled usnesení 41. RMČ ze dne Přehled usnesení 41. RMČ R-671 Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 22, Milánská 419, Praha 10 R-672 Zpomalovací prahy na komunikaci u sportovního areálu Hornoměcholupská R-673 Smlouvy o nájmech bytů obsazených

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009 Přehled usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-86 Prodej části pozemku parc. č. 1766/1 v k. ú. Hostivař Z-96 Výkup části pozemku parc. č. 2327 v k. ú. Hostivař Z-97 Prodej pozemku parc. č.

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Přehled usnesení 50. RMČ ze dne

Přehled usnesení 50. RMČ ze dne Přehled usnesení 50. RMČ R-659 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 číslo R-115 ze dne 14.3.2007 Pravidla pro stanovení úlevy místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území MČ Praha 15 a stanovení

Více

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. Materiál nebyl schválen.

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. Materiál nebyl schválen. Přehled usnesení 17. RMZ R-716 Návrh plánu kontrolní činnosti na na II. pololetí roku 2000 Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. R-718 Návrh na poskytnutí 5 bytů z nové výstavby

Více

Přehled usnesení. 19. RMZ ze dne

Přehled usnesení. 19. RMZ ze dne Přehled usnesení 19. RMZ R-737 Uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu č. 11, vel. 3+1, Livornská 430, Praha 10 R-738 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - stavba vodovodní přípojky

Více

Přehled usnesení 2. Mimořádné RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. Mimořádné RMČ ze dne Přehled usnesení 2. Mimořádné RMČ R-1732 Stanovisko MČ Praha 15 k podanému podnětu ke změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, týkající se pozemku p. č. 538/7, 539/29, 539/30 vše v k.ú. Horní

Více

Přehled usnesení. 24. RMČ ze dne Per rollam č. R-811 ze dne Nájemní smlouva k přízemí v KC Varta, Boloňská 310, Praha 10

Přehled usnesení. 24. RMČ ze dne Per rollam č. R-811 ze dne Nájemní smlouva k přízemí v KC Varta, Boloňská 310, Praha 10 Přehled usnesení Per rollam č. R-811 ze dne 15.12.2000 Nájemní smlouva k přízemí v KC Varta, Boloňská 310, Praha 10 Přehled usnesení 24. RMČ R-797 Předložení smlouvy - První společná, s.r.o. - Boloňská

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne Přehled usnesení 2. RMČ R-1425 Předložení návrhu a uzavření nové smlouvy o nájmu části II. NP pavilonu B, Golfová 910, Praha 10 - Radek Materna R-1426 Odepsání promlčené pohledávky - MUDr. Vaněčková R-1427

Více

Z Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15

Z Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15 Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 29.11.2017 Z - 214 Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15 Předkladatel: Milan Wenzl, starosta Obsah materiálu: 1. Návrh

Více

JUDr. Radmila Kleslová starostka městské části Praha 10. V Praze dne: Č.j.: P /2016. S v o l á v á m

JUDr. Radmila Kleslová starostka městské části Praha 10. V Praze dne: Č.j.: P /2016. S v o l á v á m JUDr. Radmila Kleslová starostka městské části Praha 10 V Praze dne: 5. 1. 2016 Č.j.: P10-000437/2016 S v o l á v á m 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, a to na čtvrtek 14. 1. 2016 od 9:00

Více

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne Přehled usnesení 68. RMČ R-1247 Schválení změn v příloze č.1 vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: E. Točík (dostavil se v průběhu schůze)

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: E. Točík (dostavil se v průběhu schůze) Zápis z 30. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 11.12.2018 od 08.15 do 10.30 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 Bezpečnostní situace v městské části - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy měsíc listopad 2017 číslo 37/2 Rozpočtové úpravy - rozpočtové úpravy

Více

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Přehled usnesení 4. RMZ R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-497 Novela Zásad

Více

Přehled usnesení 40. RMČ ze dne

Přehled usnesení 40. RMČ ze dne Přehled usnesení 40. RMČ R-647 Nájemní smlouva k nebytovému prostoru v objektu U Továren 663, Praha 10 R-648 Schválení smlouvy o nájmu nemovitosti části pozemku parc. č. 588 v k. ú. Horní Měcholupy R-649

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:30 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:30 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 12. 2015 v 17:30 hod. 7. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav (Z 8 59 15) b e r e n a v ě d o m í

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Zápis č. 1/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7

Zápis č. 1/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7 Zápis č. 1/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7 Datum jednání: 21. 01. 2019 Místo jednání: kancelář č. 22, nábř. kpt. Jaroše 1000 Začátek jednání: 17:05 hodin Konec jednání:

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 01/01/14-15/01/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 01/01/14-15/01/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 10.11.2014 čís. 01/01/14-15/01/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních

Více

Přehled usnesení 69. RMČ ze dne

Přehled usnesení 69. RMČ ze dne Přehled usnesení 69. RMČ R-1264 Festival seniorů v Žilině 2.- 3. 10. 2009 R-1266 Schválení smlouvy o nájmu nemovitosti části pozemku parc. č. 689/2 v k. ú. Hostivař R-1267 Schválení smlouvy o nájmu části

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z )

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z ) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav

Více

J e d n á n í: Návrh programu ustavujícího jednání: Složení slibu Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

J e d n á n í: Návrh programu ustavujícího jednání: Složení slibu Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu J e d n á n í: Bod č. 1 - Návrh programu jednání Návrh programu je v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce 31.10. 2014 K návrhu programu nebyl vznesen

Více

Přehled usnesení 8. RMČ ze dne

Přehled usnesení 8. RMČ ze dne Přehled usnesení 8. RMČ R-103 Návrh rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2011 R-104 Uznání dluhu a dohoda o splátkách byt č. 21, Milánská 410, Praha 10 R-105 Prominutí poplatků z prodlení byt č. 14, Milánská 414

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného v úterý dne 10. prosince 2014 v 16.00 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 17/2-47/2 Obdrží:

Více

RADA MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15

RADA MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 číslo R-672 Název: Ukončení likvidace firmy UNION Měcholupy s.r.o. v likvidaci v důsledku podání návrhu na prohlášení konkursu R a d a MZ a) b e r e n a v ě d o m í - zprávu likvidátora o ukončení likvidace

Více

Přehled usnesení 6. RMČ ze dne

Přehled usnesení 6. RMČ ze dne Přehled usnesení 6. RMČ R-1465 Stanovisko MČ Praha 15 k záměru úplatného převodu stavby Radiová 4, Praha 10, na pozemku p. č. 2635/2 v k. ú. Hostivař a p. č. 381/16 v k. ú. Štěrboholy Materiál byl na základě

Více

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne Přehled usnesení 12. RMČ R-166 Revokace usnesení rady MČ Praha 15 č. R - 53 ze dne 16.12.2010 Pronájem garážového stání č. 26, Janovská 486, Praha 10 R-167 Smlouva o nájmu nebytových prostor, přízemí Milánská

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.2016 Projednané návrhy: 4.1. Navýšení měsíční odměny za výkon

Více

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne Přehled usnesení 62. RMČ R-992 Stanovisko ke zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2664 v k.ú. Hostivař R-993 Smlouva č. 840/2004 - dodatek č. 2/2005 - úklid R-994 Pravidla pro poskytování

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno Vinohrady u r č u j e

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno Vinohrady u r č u j e Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady,

Více

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne Přehled usnesení 59. RMČ R-1003 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1818/139 v k. ú. Hostivař R-1050 Smlouva o nájmu nebytových prostor, přízemí Milánská 412 v Praze

Více

IX. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

IX. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12. 9. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í Z 1.USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE

U S N E S E N Í Z 1.USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE U S N E S E N Í Z 1.USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 5.11. 2018 K bodu 1 1.1/1. o v ě ř u j e platnost volby všech členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice K bodu 2 1.2/1.

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-91 A Změna nájemce bytu č. 5, Hostišovská 736/8, Praha 10 R-98 Prominutí poplatků z prodlení Milánská 410, byt č. 13 a Livornská 425, byt č. 1, Praha 10 R-99 Uznání dluhu a dohoda

Více

ZÁP I S. 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1

ZÁP I S. 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 ZÁP I S 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 dne 19.11.2018 od 17:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Před zahájením zasedání bylo členům

Více

Přehled usnesení 6. RMČ ze dne

Přehled usnesení 6. RMČ ze dne Přehled usnesení 6. RMČ R-14 A Prodej části pozemku parc. č. 523/270 v k. ú. Horní Měcholupy R-82 Uzavření Dohody o právu provedení stavby Otevřené oddechové území meandry Botiče, k. ú. Hostivař, Praha

Více