Odpovědně při práci s hydraulikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovědně při práci s hydraulikou"

Transkript

1 12. února 2015 číslo 6 ročník 45 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: TO NEJCENNĚJŠÍ, CO Z DOLU VYCHÁZÍ, JE ZDRAVÝ HORNÍK 2 Trvalé zlepšování 8,3 milionu za inovace CI má smysl, šetří náklady a posiluje bezpečnost 4 Lidé 11 NOKD Nenechej svůj talent zahálet! Program pro motivované zaměstnance letos podruhé 80 projektů uspělo Srdcovka ve 4. ročníku, opět rozdělila milion hlavně dětem Editorial Odpovědně při práci s hydraulikou Jan Jurásek vedoucí odboru ochrany a kontroly Začněme u sebe Vážení spolupracovníci, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci už toho bylo řečeno dost a dost, do ochranných pomůcek byly investovány nemalé finanční prostředky, jsou spouštěny preventivní bezpečnostní programy a existují další aktivity s cílem zvýšit bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Ale toto všechno nebude nic platné, pokud nezačneme s bezpečností opravdu každý sám u sebe. To hlavně znamená být ukáznění a odpovědní každý sám za sebe, ale i za kolegy na pracovišti, a začít takovými jednoduchými záležitostmi, jako je například dodržování zákazu kouření jinde než v místech k tomu určených a během pracovní doby. Potom se nemůže stát, že vzniknou požáry v koupelnách. Také se nesetkáte s tím, že když jdete do jídelny na oběd, musíte projít kouřovou clonou a brodit se záplavou odhozených nedopalků. Každý může začít sám u sebe také tím, že bude chodit do zaměstnání odpočatý, střízlivý a nebude pod vlivem žádné jiné návykové látky. Pro vaši informaci: v roce 2014 bylo v OKD provedeno 133 pozitivních orientačních zkoušek na alkohol a 24 pozitivních na omamné a psychotropní látky. Zde chci upozornit na skutečnost, že novelou zákoníku práce došlo k 1. lednu 2012 ke změně ustanovení týkajícího se náhrady škody, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli. Zaměstnanec je za ni odpovědný do výše čtyřapůl násobku svého průměrného měsíčního výdělku, který pobíral předtím, než způsobil škodu. Toto omezení ovšem neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. V praxi to znamená, že ten, kdo způsobí škodu pod vlivem alkoholu, případně jiné návykové látky, ji nahradí celou. A to nehovořím o škodách, které mohou vzniknout na životě nebo zdraví. Takovou škodu totiž penězi nahradit nelze. Chci také připomenout všem, kteří by přemýšleli nad tím, jak využít OKD jako supermarket nebo restauraci, z níž se odchází bez placení, že i v roce 2015 platí nulová tolerance k jakékoli formě krádeží. O to budeme usilovat společně s pracovníky odboru ochrany a kontroly, ale i se zaměstnanci jednotlivých bezpečnostních služeb poskytujících služby naší společnosti. Zdař Bůh! Důležité je nepodceňovat bezpečnost při práci. Ztráta lidského života je vždy tou nejhorší možnou variantou KARVINÁ Jistě všichni ještě máme v živé paměti smrtelný pracovní úraz zaměstnance dodavatelské firmy z 18. ledna letošního roku. Osudnou se mu stala manipulace s hydraulickým rozvodem pod nezajištěným hydraulickým krytem dobývacího kombajnu KGE 750 F. Tato nešťastná událost se vůbec nemusela stát, kdyby neporušil předpisy a zásady bezpečné práce. Jedním z opatření tedy musí být opětovné poučení všech profesních zaměstnanců o zásadách manipulace s hydraulickými rozvody u dobývacích strojů a nejen to. Bezpečnost si musíme neustále připomínat, je totiž ve společnosti OKD jednoznačně na prvním místě. Vždy nejprve zajistěte hydraulické části proti nežádoucímu pohybu, pak odstavte tlak. Opakování? Základ bezpečnosti! Nejlepší bezúrazová parta druhého pololetí roku 2014 v rubání na ČSM nafárala novou stěnu, kde se ukáže její síla v zápase s erozí STONAVA Přestat do lidí hustit bezpečnost je stejné, jako fárat třeba bez helmy! Hlavní předák Tomáš Koval o tom ví své a neváhá havířům dokolečka opakovat zásady bezúrazové práce na šachtě. I proto jeho osádky vyhodnotilo vedení společnosti OKD jako nejlepší v této oblasti ve druhém pololetí loňského roku mezi šesti rubáňovými kolektivy Důlního závodu 2. Donekonečna na úseku zdůrazňujeme, co je to bezpečný provoz. Člověk má tendenci někdy velmi rychle zapomínat. To, co horníkovi vypadne z hlavy, mu přitom klidně může zachránit i život. Kopat uhlí bez úrazů chce prostě neustálou práci s lidmi, vysvětloval Koval fárající už devatenáct let. S výjimkou jedné krátké loňské výpomoci na ČSA působí celou dobu na ČSM. FOTO: Radek Lukša FOTO: Josef Lys Hydraulická zařízení jsou v dole, aby horníkům sloužila, nicméně mohou se stát i zdrojem nebezpečí, pozor na to. Pohled vedoucího provozu rubání Kolektiv hlavního předáka Tomáše Kovala chci pochválit nejen za úspěšné sloučení horníků ze dvou závodů. Vyzdvihnout si totiž zaslouží i přístup osádek při zajišťování těžby, logistiky, bezpečnosti a komunikace s ostatními úseky v provozu. Při práci s hydraulickým zařízením je vždy důležité nezapomínat před započetím prací na riziko nežádoucího pohybu při poklesu tlaku. Po zafixování polohy je nutné odstavit tlak uzavíracími kohouty, případně odstavit hydraulické agregáty. Stačí jednoduše označit tabulkou NEZAPÍNAT, PRÁCE NA HYDRAULICKÉM ZAŘÍZENÍ/OBVODU a následně provést odpuštění zbytkového tlaku, uvedl vedoucí oddělení řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. Při výměně tlakových hadic je třeba dbát i na správné zapojení, zajištění i těsnost spojů a jejich řádné uchycení. Vedoucí bezpečnosti OKD navíc upozorňuje, že práci na hydraulickém Hlavní předák Tomáš Koval s vedoucím úseku Davidem Miarkou. V porubu kladně hodnotíme výjezd z prorážky či instalaci pásového odtěžení jedoucího prakticky bez vážnějších prostojů. Myslím si, že tento kolektiv neřekl poslední slovo! vzkázal vedoucí provozu rubání Důlního závodu 2 Marián Böhm. Lidé si nemohou myslet, že jsou silnější než příroda, tak to není. A ruku na srdce za kolik úrazů může špatné chování při práci? řekl hlavní předák Tomáš Koval. Hlavního předáka dělá sedm roků, poté, co vystřídal Jana Güreho. V posledních dvou letech vstřebáváme do kolektivu tři party horníků z Lazů. Chvíli trvalo, než přešli na náš systém práce. Měli naučené dělat leccos odlišně a my to po nich vyžadovali jinak, po našem, podotkl Koval. Ten považuje nyní své osádky, i s techniky 126 chlapů, za velmi spolehlivé. Revírníky v úseku vedeném Davidem Miarkou jsou Andrzej Krzyžanek, Milan Horný, Marcel Urvinitka, Petr Krupa, Petr Bílek a Juraj Mesároš. Mechanikem úseku je Daniel Zářický, předáky směn pak Martin Havrlant, Jaroslav Michálek, Martin Gajda, Pavel Kolář a Jaromír Melecký. Pokračování na straně 2 obvodu mohou provádět pouze zaměstnanci znalí a k těmto pracím určení. V blízkosti oprav hydraulických systémů je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Zvlášť nebezpečná je manipulace právě s hydraulickým obvodem, upozorňuje Zajíček s tím, že při ztrátě tlaku v hydraulickém obvodu může dojít k náhlé změně polohy takto ovládaného stroje. Jakékoliv opravy a kontroly hydraulických rozvodů strojů a mechanismů musí být prováděny, když je stroj v klidu a pohon systému mimo provoz. Také není možné zkoušet těsnost spojů natlakovaných hydraulických rozvodů například pomocí poklepání kladívkem. Při náhlé poruše těsnosti může dojít vlivem vysokého tlaku systému k vytržení koncovek nebo roztržení hadic a následnému těžkému poranění. Zásady dodržování bezpečnosti práce a provozu jsou základní normou pro každého zaměstnance OKD. Nelze se spoléhat na vlastní štěstí, protože to není nekonečné! Pověřený zaměstnanec musí při práci na částech hydraulické soustavy provést taková opatření, aby žádný prvek hydrostatického mechanismu nezůstal pod tlakem, a jeho činnost musí vylučovat nepřípustné tření, ohýbání, kroucení a napínání hadic při pohybu hybných částí stroje i stroje samotného, popisuje Zajíček. Pokračování na straně 2 Ze světa Světové těžařské giganty trápí krize JOHANNESBURG Světový těžařský gigant Glencore Xstrata se rozhodl dočasně pozastavit těžbu v některých svých černouhelných dolech v Jihoafrické republice. Slabá poptávka a nízké ceny vedou k tomu, že firma potřebuje snížit svou produkci alespoň o 5 milionů tun uhlí určeného pro export. Těžbu bude možné znovu obnovit v případě, že se podmínky na trhu zlepší. Glencore již informoval stát i odbory o možném uzavření provozů, které se dotkne zhruba 1000 zaměstnanců. Již v prosinci musela firma pozastavit těžbu ve všech svých dvaceti dolech v Austrálii, kde je největším těžařem, ročně produkuje 80 milionů tun uhlí a zaměstnává zhruba 8600 lidí. Nicméně těžbu nyní obnovila a oznámila, že jejím pozastavením snížila svou produkci o 5 milionů tun uhlí, po němž nebyla poptávka. V březnu loňského roku uzavřela hlubinný důl Ravensworth v Austrálii a o práci přišlo 130 lidí. ms

2 2 Z OKD číslo 6 ročník 45 Postupovat obezřetně, nespěchat, nic nepodceňovat, nic neošidit Rubáňový kolektiv Czaji a Pielka z Alpexu jde příkladem nejen v oblasti bezpečné práce DARKOV Mezi oceněnými za výsledky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce v období 2. pololetí loňského roku je rubáňový kolektiv hlavního předáka Tadeusze Czaji a vedoucího úseku Janusze Pielky, který působí na lokalitě Darkov Důlního závodu 1. Se jmenovanými, kteří jsou pracovníky dodavatelské firmy Alpex, stejně jako s vedoucím provozu Czesławem Witkem jsme hovořili o tom, co všechno dělají pro zajištění bezpečnosti na svém pracovišti, respektive ve svém kolektivu se 119 lidmi. Janusz Pielka Každý den máme před směnou takzvanou desetiminutovku o bezpečnosti. Jde o pohovory s lidmi. Tam si řekneme, co nás na šichtě čeká, všem připomenu, aby si dávali pozor při výkonu jednotlivých činností, přemýšleli u práce a dělali ji dobře a obezřetně. Jednou za měsíc pak pořádáme bezpečnostní poradu. Na ní projednáváme případy porušení bezpečnosti práce, ke kterým na šachtách došlo. Hovoříme o příčinách úrazů či nehod, co jim předcházelo, jak se mělo postupovat, jak jim mohlo být zabráněno a co je třeba dělat, aby k obdobným situacím nedocházelo. Tadeusz Czaja Nejdůležitější je se s chlapy domluvit přímo na pracovišti. Dobře si vše prohlédnout a říct si, jak budeme postupovat, co a jak budeme dělat. Nejdříve je třeba pracoviště řádně zabezpečit, a teprve pak začít s vlastní prací. Při ní pak přemýšlet dopředu, mít neustále na paměti, že je třeba postupovat obezřetně, nic neuspěchat, nepodceňovat, neošidit, pracovat kvalitně. Pak může být práce nejen bezpečná, ale také efektivní. Nesmí se zapomínat Odpovědně při práci s hydraulikou Dokončení ze strany 1 Pozor na oči Pokud je nutná bezprostřední vizuální kontrola, je vždy důležité používat ochranu očí, tedy brýle, připomíná Zajíček. Od začátku roku 2012 do ledna 2015 bylo ve společnosti OKD evidováno celkem 26 pracovních úrazů, které byly způsobeny vysokotlakými hadicemi či tlakovou kapalinou. Aby se těmto úrazům předcházelo, je při práci s hydraulickými stroji a zařízeními bezpodmínečně nutné dodržovat stanovené pracovní postupy a používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky zejména pro ochranu zraku, protože polovina těchto úrazů má za následek poranění očí. Zajíček poukazuje na pracovní činnosti, jako jsou například čištění povrchu materiálu a předmětů stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou, upínání hydraulických a mechanických stojek a manipulace s prvky hydraulického rozvodu, který musí být bez tlaku. Při těchto pracích a činnostech musí být dodržen stanovený bezpečnostní okruh 5 metrů, ve kterém se nesmí zdržovat zaměstnanci bez ochranných prostředků pro ochranu zraku. Jedná se o uzavřené ochranné brýle přiléhající celým obvodem k obličeji, popisuje Zajíček. Nespoléhejte na vlastní štěstí Zásady dodržování bezpečnosti práce a provozu musí být základní normou pro každého zaměstnance OKD. Nelze se spoléhat na vlastní štěstí, protože to není nekonečné. Pokud nezabráníme nebezpečnému chování, může dojít k pracovnímu úrazu, který může mít až tragické následky, uzavřel Pavel Zajíček. Adam Januszek Opakování? Základ bezpečnosti! Dokončení ze strany 1 Jarda k nám přešel spolu s jednou partou od Romana Valchaře po návratu z ČSA počátkem letošního roku, uvedl Koval. Na Armádu si ostatně odskočil i hlavní předák se dvěma směnami, aby ve 14. kře dokopali Technologie v porubu sekcí Fazos 17/37 dobývací kombajn SL 300 porubový dopravník Rybnik 850 podporubový dopravník Grot 850 drtič DF P5 odtěžení šesti pásovými dopravníky TP 630/1000 na udržování pořádku na pracovišti. Tam nesmí nic překážet, přitom je dobré mít vše potřebné po ruce. Chlapi také musí chodit na šichtu odpočatí a soustředění na práci. Neměli by být stresovaní nějakými starostmi či obavami. Prostě přijít na šichtu, odvést profesionální výkon a ve zdraví odejít domů. Czesław Witek Je třeba říct nejen to, že kolektiv Czaji a Pielky nezaznamenal ve druhém pololetí loňského roku ani jeden registrovaný pracovní úraz a pouze tři evidované, což je na rubáňový kolektiv slušný výsledek. K tomu je třeba dodat, že ho bylo dosaženo ve velmi obtížných podmínkách porubu s dobývanou mocností 5,5 metru. Porub se nacházel ve složitých důlně-geologických podmínkách. Zvlášť nepříjemné byly průsaky vody ze stropu či z počvy. Všechno bylo v dole vlhké a kluzké. O to bylo složitější pracovat bez úrazu. Chlapi jsou však už na těžké podmínky zvyklí. Kolektiv Czaji je díky svým schopnostem a spolehlivosti obvykle nasazován do netypických, dá se říci extra podmínek. Lidé k tomu přistupují s vědomím, do čeho jdou. Vždycky si věděli rady a patřili a patří k těm nejlepším, s nejvyšší roční těžbou. Byly roky, kdy nakopali milion a více tun. Už z toho je jasné, že nic nepodceňují. Naopak pracují mimořádně kvalitně, pečlivě. Tím chrání sami sebe. A snažíme se vyhnout rutině. Proto o bezpečnosti s lidmi neustále hovoříme, děláme vše možné, aby na své zdraví a zdraví svých kamarádů při práci neustále mysleli. Vzít si příklad z těch nejlepších Motto Bezpečnostní kampaně 2015 zní: To nejcennější, co z dolu vychází, je zdravý horník. Jedním z cílů pak je snížit úrazovou četnost v OKD na hodnotu 5. Pokud se bude důlním kolektivům v letošním roce dařit obdobně jako těm, které nedávno obdržely ocenění za výsledky v bezpečnosti za 2. pololetí 2014, je to cíl splnitelný. Josef Lys a baldachovali porub Nyní jsou zpět na stonavské šachtě v nové stěně , kde je čeká blok uhlí o směrné délce 638 metrů s průměrnou mocností 2,9 metru. V lednu začali, a i přes technické trable při výjezdu z prorážky vytěžili tun (v režimu měli tun). Úpadně vedený porub ovšem nafárá několik erozivních pásem se sníženou mocností. Čeká nás projíždění velkou tektonikou od úvodu po výduch. A tady se ukáže síla kolektivu bude to náročné na pracovní i technologickou kázeň a samozřejmě i bezpečnost, konstatoval hlavní předák s tím, že raději nechá něco třikrát zajistit a zkontrolovat, než aby došlo k neštěstí. Radek Lukša Rostislav Volek: Chceme být vítězové, nikoliv poražení V programu Continuous Improvement za rok 2014 zabodoval Závod Důl ČSM a Závod servisních služeb. Z 981 podaných nápadů bylo přijato 681 KARVINÁ Společnost OKD klade kromě bezpečnosti důraz také na iniciativu svých zaměstnanců. Jejím cílem je posilovat jejich sounáležitost s fungováním firmy. Více než pět let tak probíhá motivační program Continuous Improvement, jehož cílem bylo povzbudit aktivitu v podávání zlepšovacích návrhů inovací. O hodnocení loňského roku jsme hovořili s manažerem CI společnosti OKD Rostislavem Volkem. Je o Continuous Improvement mezi zaměstnanci stále zájem? Ano, je a jasně to dokazují čísla. Ale nejprve bych chtěl říct, že tento motivační program vznikl před více než pěti lety jako podnět vedení OKD vtáhnout zaměstnance do procesu zlepšování a podávání inovací. Nápady přicházejí jednak zdola, tedy od samotných zaměstnanců, ale samozřejmě i shora, díky větším projektům, které určuje vedení. Když se podíváme na samotná čísla, musím konstatovat, že v roce 2010 bylo podáno 1059 nápadů, o rok později 950, v roce 2012 jich bylo 847, následovalo číslo 746 a s potěšením mohu konstatovat, že v roce 2014 se i vlivem změny organizační struktury zvedla pomyslná křivka na číslo 981. Kolik nápadů bylo smysluplných, tedy přijatých? Přestože jsme v roce 2014 procházeli problémy, o kterých se všeobecně ví, je pozitivní, že přijatých nápadů bylo dohromady 681. I z toho je vidět, že Continuous Improvement mají lidé na paměti. Nyní už půjde o to, jak rychle přijaté nápady převedeme a standardizujeme do praxe a zároveň, jak do tohoto programu zapojit další lidi, kteří na sebe nabalí další. Důležitým aspektem je také skutečnost, aby přijatý nápad byl následně uveden v praxi nejen na pracovišti úspěšného zaměstnance, ale aby se šířil dál z ruky do ruky i na další lokality. Ano, horníci jsou konzervativní lidé, ale když kolega z jiné šachty přijde s něčím, co funguje, tak proč nepřijmout změnu, která ušetří práci a třeba i peníze? Cílem Continuous Improvement je kromě ekonomické úspory také bezpečnost a ulehčení práce. Kde hledat rezervy? Letos bychom chtěli do CI zapojit více zaměstnanců z dodavatelských firem. Přestože na dodavatele pohlížíme jako na vlastní zaměstnance, protože pracují společně s našimi lidmi, chceme jim znovu vysvětlit, že i jejich nápady jsou pro nás všechny přínosné. Oni tento program ve většině případů znají, ale jakási nejistota z toho, na jakém pracovišti budou pracovat a jak dlouho na něm vydrží, způsobuje ochladnutí zájmu. Takže tohle bude nová výzva pro letošní rok. Který závod byl nejplodnější? V roce 2014 to byl s 235 podanými nápady Závod Důl ČSM, v současnosti Důlní závod 2. Vyzdvihnout ale musím Závod Servisních služeb s 208 podanými nápady. Opravdu klobouk dolů, protože v přepočtu to je 14 procent jeho zaměstnanců, kteří se zapojili do CI. Důlní závody nepřekročily 10 procent. Jak zaměstnance motivujete k nápadům a inovacím? Už dlouho to praktikujeme tak, že za každý přijatý smysluplný nápad je odměna ve výši 1000 Kč a po realizaci nápadu je možnost získat další finanční prostředky podle přínosu jednotlivci i celému týmu. V minulém roce jsme dokonce v určitém období vyhlásili v oblasti bezpečnosti odměnu 2000 Kč. A aby byli lidé motivovaní ještě více, tak vždy na konci roku probíhá losování o zájezdy a elektroniku. Samozřejmě čím více nápadů, tím větší šance vyhrát. Ano, u losování rozhoduje náhoda, ale pravděpodobnost úspěchu je vyšší než u tomboly na plese. Znáte přesné číslo, kolik bylo v loňském roce vyplaceno na odměnách? A změní se něco pro tento rok? Jedná se o částku zhruba 6,5 milionu korun a dalších 760 tisíc korun bylo použito na zájezdy a nákup elektroniky. V letošním roce zůstává za přijatý nápad 1000 korun a na odměny ve formě zájezdů a elektroniky máme letos vyčleněno 490 tisíc korun. Máte pro zlepšovatele na samotný závěr nějaký vzkaz? Pokračujeme a jedeme dál! Chceme být vítězové, nikoliv poražení. Na závěr se hodí i jedno rčení není-li to nemožné, musí existovat způsob, jak to udělat. Tímto by se měli řídit naši lidé a přinese to profit nejen jim, ale celé společnosti. Určitě by také bylo žádoucí zvrátit nepříznivý stav a ukázat celé republice, že horníci se umí o sebe sami postarat, přestože jim tento stát už léta nevytváří ideální podmínky pro práci. Adam Januszek Bezpečnost začíná u pořádku Jsou prostě dobří a dělají rychle, poznamenal vedoucí úseku P2 Roman Gajdzica k paskovské dlouhodobé bezúrazové přípravářské jedničce STAŘÍČ Nejlepší měsíční postup v OKD s klasickou technologií v podobě říjnových 128 metrů, nepřetržitá série devíti limitů na díle /2, celkem 1010 vyražených metrů za rok. Ale nic z toho není pro raziče Petra Plačka větším loňským úspěchem než nuly v kolonkách úrazů ve druhém pololetí a tím pádem i prvenství FOTO: Adam Januszek Manažer Continuous Improvement Rostislav Volek. v bezpečnostní soutěži v kategorii paskovských přípravářů! Vedení k jednotnému stylu práce Jarda Obruča, u něhož jsem dělal směnového předáka a nakonec před patnácti lety nastoupil na jeho funkci, mě naučil, že bezpečnost se rovná pořádek na pracovišti. Pochytil jsem od něj plánování a systematickou práci. A tohle u nás platí i teď. Počínaje uklizenými přístupovými cestami až po urovnané věci a materiál přichystaný pro další šichtu, vysvětloval hlavní předák Plaček. Ze starých časů tvoří jádro kolektivu on, zámečník Franta Hutník, směnový předák Dušan Slanina a razič Jarda Petr Plaček vyžaduje v kolektivu pořádek i jednotný styl práce. 48 FOTO: Radek Lukša Tolik metrů vyrazil Plačkův kolektiv v lednu, režimovaných měl přitom jen 26. Zleva vedoucí úseku P2 Roman Gajdzica, hlavní předák Petr Plaček a razič Marek Fajman. Horsinka. Spoustu toho máme vychytaného, ale s lidmi je třeba pořád komunikovat a vést je k jednotnému stylu práce. Je to každodenní boj, ale chlapi se to nakonec naučí, řekl Plaček s tím, že poslední úraz zaznamenali v osádkách v předloňském roce (evidovaný). Svižný postup na nové těžní třídě Kolektiv, pro nějž nešetřil hlavní předák za pracovní i bezpečnostní výsledky slovy díků, nyní dělá na štrece /2 těžní třídě budoucího porubu. V lednu jsme prováděli přibírku, naklidili a začali razit. Kdyby nám vycházely provozní dny, zvládli bychom náš první letošní limiťák, uvedl Plaček, jehož parta pracuje s klasikou v podobě vrtačky VVH 1R a nakladače Hausherr. Na nové štrece podle vedoucího úseku P2 Romana Gajdzici čeká kolektiv 600 až 700 metrů ražby. Valí tam neskutečně, vždyť vyrazili skoro dvakrát tolik, co ukládal režim. Jsou prostě dobří a pracují rychle. S trochou nadsázky mohu říci, že kdybych k nim týden nesfáral, nic tam neošidí, neujedou ze směru. Dá se na ně stoprocentně spolehnout. Přeji jim hodně štěstí, doplnil. Radek Lukša

3 12. února Z OKD 3 Překonali potíže velkokapacitního porubu a přispěli ke splnění upraveného plánu Vedle rubáňového kolektivu vedoucího provozu Jana Nowakowského z Alpexu pomohli ke špičkové těžbě i pracovníci příprav KARVINÁ Když šachta spoléhá na těžbu nového velkokapacitního porubu, a ten se nerozjíždí podle předpokladů, je to problém. Kdyby jeden! Jde hned o sérii hornických problémů výrobních, ekonomických, geologických, technických, organizačních a v neposlední řadě i lidských. A ty se musí řešit všechny najednou, komplexně, kolektivně, intenzivně, důsledně prostě po havířsku. Jedině tak lze stovky metrů pod zemí porazit nástrahy přírody, překonat nekonečné množství větších či menších překážek skrývajících se v hlubinách země. Komplikovaný porub Jedním z příkladů může být porub ve 39. sloji 8. kry v lokalitě Lazy Důlního závodu 1, kde působí kolektiv pod vedením hlavního předáka Stefana Gulaka a vedoucího úseku Tadeusze Dziugieła z dodavatelské firmy Alpex. Dvousetmetrový porub s dobývanou mocností 4,7 až 5,3 metru se rozjel 7. července a sliboval špičkové výkony. A to i přesto, že se vědělo o faktu, že bude přejíždět dvě staré chodby v délce 40 metrů zaplavené popílkem. Také to, že vyžaduje značné množství práce ve výškách, což představuje velkou námahu a zdroj rizika. Navíc část porubu byla zařazena do 3. stupně nebezpečí horského otřesu. V úvodu přišly komplikace s hydraulickým rozvodem, elektronikou řídicích systémů kombajnu či s nesoudržností stropu a pilíře vyžadující jejich stabilizaci. Všichni makali na plné pecky Přestože všichni makali na plné pecky, a to ve čtyřsměnném, nepřetržitém provozu od pondělí do neděle, původní předpoklady těžby se nedařilo naplňovat. Mnozí už přestávali věřit, že se podaří realizovat plánované čtyřmetrové postupy, popisuje tehdejší situaci vedoucí provozu Ota Sabela. Ten však velkou výzvu nechtěl vzdát. Denně do porubu fáral, do detailu se seznamoval s jednotlivými těžkostmi, hovořil s lidmi, doporučoval vhodná opatření. Některá z nich dokonce inspirovala mechanika k úspěšnému podání nápadu v rámci programu Trvalého zlepšování (CI). Prostoje při těžbě způsobené odlamováním velkých kusů uhlí, které bylo třeba ručně rozbíjet sbíjecími kladivy, se řešily instalací teleskopického drtiče s hydraulickým válcem. Při nutných výměnách strojních celků, jako třeba ramene kombajnu, se dařilo (zásluhou mimořádného nasazení) dosahovat skvělých časů. Určitě i díky podpoře vedení dolu, které vypisovalo cílové odměny. Poradili si i s horskými tlaky Aby potíží nebylo málo, horské tlaky nám devastovaly výdušnou chodbu, jejíž průřez se místy zúžil na polovinu, ironicky poznamenává Sabela. Jen díky chlapům z úseku příprav pod vedením Jaroslava Hvozdeckého, jejich zkušenostem a profesionalitě se podařilo instalací velkého množství ocelových rozpěr chodbu zachránit a zajistit její provozuschopnost, chválí přípraváře vedoucí provozu. V listopadu padl limitní výkon tun (třetí v roce 2014), v prosinci pak Gulakovci nakopali ještě více tun. Když si uvědomíme, že rubání od srpna do konce roku dalo celkem tun, pak dvouměsíční výkon tuny představuje bezmála 60 procent z tohoto množství. Stojí za připomenutí, že kolektiv dokázal již k 16. listopadu 2014 nakopat milion tun. Jsou to chlapi na svém místě Kolektiv hlavního předáka Stefana Gulaka a vedoucího úseku Tadeusze Dziugieła v čele s vedoucím provozu Janem Nowakowskim zasluhuje velké uznání. To jsou chlapi na svém místě, prostě profíci, na něž je spolehnutí, s nimiž je radost spolupracovat. S touto partou dodavatelské firmy Alpex bychom měli porub dokopat v březnu 2015, uzavírá Sabela. Dodejme, že kolektiv z Alpexu z osmsetšestky výrazným způsobem přispěl ke splnění ročního plánu a stále jede na plný plyn. Josef Lys Raziči z TKBČ mají premiérový zápis na skuru Pomohlo nafárání uhelné sloje i dokončení stabilizace osádek, teď by rádi úspěch na této ražbě zopakovali STAŘÍČ Až po deseti měsících od premiérového paskovského dodavatelského limiťáku polských rubáňových se zadařilo slovenským čelbovým. Historicky prvního zápisu na skuru pro TKBČ dosáhl FOTO: Ota Sabela Limitní výkony plnili jen přípraváři Vedoucí úseku Tadeusz Dziugieł (vpravo) a mechanik Andrzej Waloszczyński na svém pracovišti. Ocelové rozpěry v porubu instalované partou Jaroslava Hvozdeckého. Parametry porubu průměrná dobývací mocnost 4,7 až 5,3 metru délka porubu 200 metrů 136 kusů mechanizované výztuže FAZOS 22/48/05 kombajn KGE 750 E stěnový hřeblový dopravník PF 4/932 sběrný dopravník PZE 08/PE a další technika za leden kolektiv hlavního předáka Ĺuboše Bukovského na budoucí těžní třídě v 082. sloji na staříčské lokalitě Důlního závodu 3. Zpátky na Paskov jsme se vrátili z ČSA loni v červenci. Nastoupili na štreku , kde razíme doposud. Kolektiv prodělával personální změny, příchody a odchody a stabilizoval se pořádně až v lednu. To také korunoval vyražením sedmdesáti metrů v profilu SPN 14G, řekl vedoucí úseku slovenských dodavatelů Mário Krebes. Rovných sto metrů vyrazil s postupem 4,88 metru za den na budoucím výduchu /1 v lednu kolektiv hlavního předáka Martina Cypry z úseku P1 vedoucího Martina Dobrovolného, a dosáhl tak nejlepší paskovské metráže. Druhý limitní výkon pro úsek P1 přidaly osádky Víta Mokroše na ražbě výchozího kanálu /1, a to výsledkem 93 metrů. Třetím a posledním limitním výkonem v prvním měsíci na Důlním závodě 3 je postup party Jiřího Hantschela z úseku P2 vedeného Romanem Gajdzicou ve výši 75 metrů na budoucí těžní třídě FOTO: Ota Sabela FOTO: Radek Lukša FOTO: Josef Lys S vrtacím vozem VVH-1 R a nakladačem DHL 1200 zaznamenával Bukovského kolektiv za den průměrný postup 3,26 metrů. Přeplnil Ota Sabela nikdy nepřestával věřit, že porub splní počáteční očekávání. Ľuboš Bukovský a Mário Krebes při vyhlašování lednových LV. 13 Takový úklon zvládají raziči Bukovského kolektivu na díle Fakta o kolektivu Pracoviště: porub , lokalita Lazy, Důlní závod 1 Počet lidí: 130 včetně techniků Vedoucí provozu: Jan Nowakowski Vedoucí úseku: Tadeusz Dziugieł Mechanik úseku: Andrzej Waloszczyński Hlavní předák: Stefan Gulak Směnoví předáci: Jan Romaniec, Andzej Broja, Zbigniew Kochel Revírníci: Wojciech Gabryś, Gerard Gliniecki, Kazimierz Kuźnik, Czeslaw Lyczko, Paweł Sobczak také parametry limitního výkonu, protože v zadání měl jen šestašedesát metrů. Na překopní ražbě vedené ve třináctistupňovém úklonu se zlepšily podmínky. Dříve jsme se trápili s přechody tektonických pásem, změnami hornin z prachovců na pískovce, museli jsme zajišťovat boky i stropy díla roxory. Obrat přišel až na podzim s nafáráním uhelné sloje, vysvětloval Krebes. Na štrece zvládla Bukovského parta od července do prvního únorového dne vyrazit celkem 306 metrů. Kolektiv se směnovými předáky Jozefem Reiterem, Vojtěchem Štefanem, Róbertem Goberšicem, Mariánem Kozárikem a mechanikem úseku Stanislavem Masarykem stráví na stejném pracovišti zřejmě celý letošní rok. Chlapi by rádi limiťák zopakovali. Plnit limity chce i náš druhý kolektiv s hlavním předákem Michalem Machou. Obfárávají blok v 082. sloji z druhé strany a připravují výduch, dodal Krebes. Radek Lukša Slovo ředitele Boleslav Kowalczyk ředitel Důlního závodu 1 Kolegyně a kolegové, zdá se mi, že čas utíká neskutečně rychle. Teď jsme finišovali rok 2014 (a ten závěrečný sprint nebyl vůbec špatný) a už je tu únor roku Mezitím jsme stačili spojit závody Darkov a Karviná a na nově vzniklém Důlním závodě 1 splnit úkoly ledna jak v těžbě a metráži, tak i v ekonomice. Bohužel, nedařilo se nám v bezpečnosti, neboť v porubu došlo ke smrtelnému úrazu. Je to bolestná ztráta. Ztráta otce, manžela, kolegy. Udělejme vše pro to, aby se již nikomu z nás těžký ani smrtelný úraz nestal! Přistupujme ke své práci a ke svému zdraví naprosto profesionálně a snažme se vyvarovat zbytečných chyb. Nikdo z nás není James Bond ani akční hrdina z her na PlayStationu. Nemáme sedm životů jako kočka, ale jen jeden, tak si ho chraňme! A teď ale zpět k realitě. První měsíc je za námi, ale teď je před námi období, kdy postupně dotěžujeme všechny poruby a bude jen na nás, jak rychle nové obfáráme a vybavíme. Tlak na přípraváře a vybavovače bude obrovský, ale i ostatní úseky budou muset ukázat, co v nich je. Při spojení se poměrně výrazně ukázaly slabiny, ale i silné stránky jednotlivých lokalit. My si z toho musíme vybrat jen to nejlepší. Jako příklad bych uvedl logistiku. V celé firmě jsme do ní dali stovky milionů korun a teď se nám to musí vrátit. Je radost sledovat v lokalitě Karviná (ČSA), jak funguje tok materiálu. Veškeré objednávky jsou v SAPu. Kdo si co objedná, to má naloženo, popuštěno do dolu a dopraveno na příslušné pracoviště. Na překladišti není žádný nepořádek, překopy jsou prázdné, nikdo nelítá po ochozech a nehledá ztracené převodovky nebo rozpínky. Každý ví, co má dělat. Nikdo se nesnaží křečkovat, protože ví, že to funguje! No, možná to není až tak ideální, jak jsem to popsal, ale je to hodně blízko a cílem je, aby to tak bylo všude. Co říci na závěr: Máme pracovité a chytré lidi, máme zkušenosti, máme špičkovou techniku a máme chuť pracovat. A s tímto potenciálem věřím, že jsme schopni překonat každou krizi a budovat si budoucnost. Zdař Bůh! Pan Horníček dole v dole

4 4 Z OKD číslo 5 ročník 45 Program Nenechej svůj talent zahálet! startuje podruhé OKD si zajistí úspěšnou budoucnost jen v případě, že bude mít k dispozici kvalifikované, schopné, ale především motivované a loajální pracovníky KARVINÁ První ročník programu pro motivované zaměstnance OKD s potenciálem s názvem Nenechej svůj talent zahálet! je za svou polovinou a firma se rozhodla v tomto projektu pokračovat. Proto odstartovala proces výběru uchazečů do dalšího cyklu projektu. Zájemci mohou podávat své přihlášky do 9. března. Tyto informace mohou působit v kontextu současného dění Co musí splňovat uchazeč minimálně středoškolské vzdělání TH pracovník v OKD minimálně 1 rok schopnost logického, tvůrčího, inovativního a koncepčního myšlení nadprůměrný výkon, motivace a potenciál k růstu ochota vzdělávat se a rozvíjet flexibilita, otevřenost změnám základní znalost angličtiny výhodou v černouhelném průmyslu u nás, ale například také v Polsku, nelogicky. Společnost OKD přece v minulých týdnech oznámila, že počet zaměstnanců se musí přizpůsobit klesající těžbě, a proto ji opustí ke konci dubna někteří kmenoví zaměstnanci, stovky lidí odejdou v průběhu roku přirozenou cestou do důchodu, jiného zaměstnání, nebo ze zdravotních důvodů a o další stovky se sníží počet pracovníků dodavatelských organizací. Budoucnost je v lidech. I v těžkých dobách Tyto dva zdánlivě protichůdné procesy se ale nijak nevylučují. Průměrný věk zaměstnanců v OKD také v důsledku ukončení hornického školství v 90. letech minulého století roste. I přes klesající objem těžby, a tedy i potřebný počet zaměstnanců, si firma zajistí úspěšnou budoucnost jen v případě, že bude mít k dispozici kvalifikované, schopné, ale především motivované a loajální pracovníky. Právě v tom by měl program Nenechej svůj talent zahálet! těžařům pomoci. V prvním ročníku zájem uchazečů výrazně převýšil naše kapacity a mohli jsme do programu vybrat ze stovky přihlášených pouze 21 těch, kteří prošli dvoukolovým výběrovým řízením nejlépe. Ti, kteří skončili tak říkajíc těsně pod čarou, jsou vedeni v naší evidenci a třeba dostanou FOTO: Marek Síbrt Radka Naňáková věří, že o druhý ročník programu bude opět zájem. šanci letos. To ale nijak neznevýhodňuje ty, kteří by se chtěli přihlásit letos poprvé. Všichni jsou na stejné startovní čáře a rozhodne výběrové řízení, říká manažerka centra personálních služeb Radka Naňáková. Podle ní se i v dalším ročníku počítá se zhruba účastníky. Dosavadní ohlasy jak ze strany účastníků intenzivní ročního školení, tak ze strany jejich lektorů nebo tzv. mentorů jednotlivých studentů, kteří jim pomáhají lépe pochopit konkrétní oblast jejich zájmu, jsou pozitivní. Věřím, že motivovaní zaměstnanci se budou hlásit i letos. V průběhu programu pracujeme na rozvíjení jejich manažerských kompetencí, učíme je zlepšování týmové práce, ale také základy projektového managamentu nebo angličtinu. Právě tito lidé se mohou stát budoucí generací vedoucích, specialistů a nástupci současných řídicích pracovníků v OKD. Investice do lidí se nám určitě vrátí, tvrdí Radka Naňáková. Nebojte se přihlásit Podle ní nedává smysl, aby firma hledala nové pracovníky vně firmy na trhu práce, ale v těžkých dobách je logické zaměřit se na motivované lidi uvnitř firmy. V OKD je velké množství talentovaných a motivovaných lidí, jejichž potenciál je potřeba rozvíjet a dále je vzdělávat. Kdo je mentor Odborný ředitel, vedoucí nebo profesně zkušený zaměstnanec, který bude k dispozici vybraným účastníkům. Výběr mentora bude záležet na zaměření daného účastníka. Mentor bude v určené hodiny k dispozici pro konzultace nad konkrétní činností firmy, seznámí účastníka s fungováním OKD v dané oblasti, specializaci. Do programu se mohou do 9. března přihlásit všichni TH pracovníci, kteří pracují v OKD minimálně jeden rok a mají alespoň středoškolské vzdělání. Přihlášky budou umístěny jak na jednotlivých úsecích, tak na intranetu OKD, nebo u vstupů do závodů poblíž schránek důvěry pod plakáty o parametrech programu. Formulář je pak potřeba spolu s životopisem poslat mailem na adresu případně předat HR managerům jednotlivých závodů. Pak už jen zájemce počká na pozvánku k výběrovému řízení. To bude dvoukolové a není se ho podle Naňákové třeba bát. Členové komise, mezi nimiž budou personalisté, ale také zástupci provozů, posoudí předpoklady uchazeče v programu uspět. Tedy do jaké pozice by se mohl v budoucnosti posunout a jaké pro ni má předpoklady. Zda by mu vyhovovala spíše řídicí pozice nebo post specialisty, zda je schopen logicky, koncepčně, samostatně a inovativně myslet a samozřejmě také pracovat, vysvětluje Naňáková. Zástupci OKD pak během několika týdnů kontaktují uchazeče a oznámí jim výsledky. Těm úspěšným pak začne na podzim roční intenzivní program s celou řadou kurzů, ale také práce na konkrétních projektech, které budou průběžně vyhodnocovány ve spolupráci s vybranými mentory jednotlivých účastníků. Kurzy budou probíhat v CVS v lokalitě Darkov. Po ukončení programu pak budou úspěšní absolventi zařazeni do interní databáze a osloveni v případě, že se uvolní ve firmě pozice, která by jim mohla vyhovovat. Marek Síbrt Co účastníky čeká seznámení s činností jednotlivých útvarů dle specializace účastníka (spolupráce s mentory) kurzy manažerských kompetencí kurzy týmové práce základy projektového managementu kurzy týmové práce a change managementu kurzy anglického jazyka Ze světa Čína mění postoj k uhlí PEKING Těžba černého uhlí v Číně v minulém roce poprvé v této dekádě klesla. Snížila se z 3,7 miliardy v roce 2013 o 2,5 procenta na 3,6 miliardy tun v roce Objem těžby černého uhlí se přitom v důsledku bouřlivého ekonomického rozvoje od roku 2000 zdvojnásobil a spalování uhlí v neefektivních elektrárnách udělalo z některých velkých čínských měst s miliony obyvatel místa s nejhorším vzduchem na světě. Země přijala moratorium na výstavbu nových dolů na východě země, aby bojovala s převisem nabídky nad poptávkou a nízkými cenami. Čínská ekonomika totiž zpomalila podle odhadů v loňském roce se 7,4 procenta růstu na nejnižší úroveň za poslední čtvrtstoletí. Přesto jsou v zemi v současnosti ve výstavbě doly s roční kapacitou 1 miliardy tun. Nebezpečné čínské doly V posledních čtyřech letech bylo podle čínských představitelů v zemi zavřeno téměř 6000 dolů s nízkou produkcí a neodpovídajícími bezpečnostními standardy. Ve zbylých provozech údajně došlo k výraznému zlepšení bezpečnostních parametrů a velkému poklesu počtu nehod a smrtelných úrazů. Čína je zemí, kde v hornictví ročně stále umírá několik tisíc horníků a z hlediska úrovně bezpečnosti patří k nejhorším na světě. Podle oficiálních údajů zemřelo v roce 2012 v čínských dolech 1384 lidí, v roce 2011 jich bylo Podle některých expertů jsou skutečná čísla podstatně vyšší, protože řada čínských společností tato neštěstí nehlásí a řada dolů navíc funguje nelegálně. Méně uhlí v energetice Čína chce v dalších letech snížit podíl černého uhlí na produkci energie. Podle některých expertů již dosáhla úroveň vypouštěných emisí svého maxima a v dalších letech se bude snižovat. Jednou z příčin je také to, že slabší ekonomický růst snižuje poptávku po energii i po oceli, jejíž produkce loni stoupla o jedno procento nejpomaleji od roku Čína přijala od 1. ledna 2015 opatření, která zabraňují produkci, dovozu i spalování nekvalitního uhlí s vysokým obsahem popelovin a síry (méně než 1 %), v některých znečištěných oblastech, jako jsou třeba Šanghaj, okolí Hongkongu nebo delty některých řek s průmyslovou aglomerací, jsou limity ještě přísnější. Tyto snahy potvrdil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu čínský premiér, který deklaroval snahu zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v energetice na 20 procent v roce 2030 a zaměřit se na využívání nových čistých technologií s nízkou produkcí emisí ze spalování uhlí při výrobě energie. Podle některých analytiků převezme do roku 2020 místo Číny klíčovou roli ve spotřebě, produkci a dovozu černého uhlí Indie. ms Skončil služebně nejstarší větrač v revíru Josef Vašek zůstal věrný pouze stonavské šachtě, práci obětoval značnou část svého volného času, jeho zásluhy o hornictví ocenila i báňská správa STONAVA Když svého času požádal kolega z ČSM Josefa Vaška, zdali by ho nevzal do práce autem, dostalo se mu bez váhání odpovědi: Ve tři čtvrtě na čtyři ráno u rondlu!. Právě takový přístup totiž zastával do konce ledna služebně nejstarší větrač v ostravsko-karvinském revíru. Do zaslouženého důchodu odcházel prvního únorového dne; po jedenačtyřiceti letech a čtyřech měsících v havírně. Teď si budu muset najít nějakého koníčka, anebo nejlépe rovnou koně, nechal se slyšet inženýr Vašek, jehož havířská pouť začala v roce 1973 na tehdejším odborném učilišti Dolu Lazy. Po vyučení důlním zámečníkem pokračoval rovnou na ostravskou hornickou průmyslovku. Tam dojížděl i jako stipendista stonavské šachty; na Hornicko-geologické fakultě VŠB absolvoval studium oboru Hlubinné dobývání ložisek. Se specializací právě na větrání a klimatizaci dolů. Nastoupil jsem na ČSM a zůstal této šachtě věrný celou svou pracovní kariéru, pokračoval Vašek s tím, že začínal, jak se říká, od píky. Tedy od revírníka úseku větrání, přes pracovníka stálé inspekční služby, projektanta přípravy výroby. Ve své osudové funkci vedoucího větrání stonavské šachty zakotvil 1. ledna 1988 Služebně nejstarší větrač v revíru se podílel i na řešení projektu Room & Pillar. FOTO: archiv OKD Josef Vašek se zástupcem vedoucího větrání stonavské šachty Josefem Sobelem. a vykonával ji bez přestávky až do 31. ledna Od čtyř ráno až do půl páté odpoledne v práci? Nic neobvyklého, říká Vašek, kterého kolegové z ČSM oceňují nejenom za svědomité plnění služebních povinností i úkolů. Stojí za ním také další výsledky spojené především s oblasti větrání od uvádění výpočtů separátního větrání do praxe, přes projektování větrních sítí až po zavádění nových výpočetních programů. Výzvu znamenala pro Vaška centrální klimatizace, podílel se na jejím prosazení a zavádění v podmínkách stonavské šachty. Spolupracoval se státní báňskou správou při tvorbě legislativy pro nové kombinované separátní větrání a stál u zkušebního provozu tohoto systému. ČBÚ si jeho přínos hornictví také považoval udělil vedoucímu větrání z ČSM medalii G. Agricoly! Z poslední doby nemohu nezmínit závádění nových technologií, poznamenal Vašek, který uplatňoval bohaté znalosti i zkušenosti v pracovním týmu zajišťujícím start dobývací metody Room & Pillar (chodba-piliř) na severní lokalitě ČSM. Řešil separátní větrání v kombinaci se složitým systémem postupných uzavírek na tomto pracovišti ve 30. sloji dobývaném horníky z úseku Alpex vedoucího Krzysztofa Kuczery s hlavním předákem Andrzejem Staszewským. Teď jsem na šachtě už pouze na návštěvě, nechal se slyšet Vašek, jenž ani v prvním únorovém týdnu neváhal řešit s vedoucím důlně-technických služeb Petrem Lesniakem, svým nástupcem Bohdanem Firlou i zástupcem vedoucího úseku větrání Josefem Sobelem provozní záležitosti. Jménem všech zaměstnanců Důlního závodu 2 děkuji Josefu Vaškovi za celoživotní věrnost ČSM, dlouholetou, obětavou a neúnavnou práci, které neváhal obětovat i značnou část svého osobního volna. Měl spoustu nápadů a netradičních řešení. Zdař Bůh, Pepo, rozloučil se za celou šachtu s novopečeným hornickým důchodcem vedoucí DTS Lesniak. Radek Lukša Letadlem z Ostravy Paříž jako na dlani , , Kč Egypt, Hurghada 11/12 dní od Kč Turecko 8/11/12 dní od Kč Severní Kypr NOVINKA 8 dní od Kč Rhodos 8/11/12 dní od Kč Kréta 8/11/12 dní od Kč Zakynthos 11/12 dní od Kč Kos 11/12 dní od Kč Korfu 11/12 dní od Kč Bulharsko 8/11/12 dní od Kč Jižní Itálie, Kalábrie 8 dní od Kč Jižní Španělsko, Almería 11/12 dní od Kč Mallorca 8/11/12 dní od Kč Prodej léta v plném proudu se slevami až 20% do !!!! Dětský klub ČEDOG místo, kde se Vaše děti rozhodně nebudou nudit!!! ČEDOG je určen pro děti ve věku od 4-12 let. Klubové hotely s dětským animačním programem, který připravují zkušení animátoři pod patronací Michala Nesvatby. Žádejte si Pobyty u moře Rodinná dovolená s nabídkou klubových hotelů. NEPŘEHLÉDNĚTE:!!!Pobyt až pro dvě děti zdarma!!! dětský klub Autokarem z Karviné a dalších moravských měst Chorvatsko 10 dní od Kč Maďarské termální lázně Harkány 10 dní od Kč Maďarské termální lázně Tapolca, Hevíz NOVINKA 10 dní od Kč Maďarské termální lazně Zalakaros, Lenti NOVINKA 10 dní od Kč Slovinské termální lázně Ptuj NOVINKA 10 dní od Kč Španělsko, Costa Brava 10 dní od Kč Výstava květin Floria a Kroměříž Kč Jarní Bratislava s okružní plavbou po Dunaji Kč Budapešť, hlavní město Maďarska a Kč Paříž od A do Z a Kč Nejkrásnější kouty Alp a Kč To nejlepší ze Švýcarska a Kč Víkend v Římě s návštěvou Florencie Kč Toskánsko v pohodě a Kč!!!Zima 2015 široká nabídka zájezdů do exotiky, ale také na lyže!!! Informace a prodej zájezdů v níže uvedených kancelářích Čedoku: Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Ostrava Avion Vsetín /SML-HBC14/15

5 Po šichtě 12. února 2015 číslo 6 ročník 45 ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE Ze štajgra knihkupcem FOTO: Radek Lukša Jaroslav Glinz v knihkupectví na Hlavní třídě s románem Smetanová revoluce. První prodejnu otevíral Jaroslav Glinz ještě jako fárající báňský inženýr, když zjistil, že se tím uživí, opustil havírnu nadobro HAVÍŘOV Ostravským a hornickým slangem psaný román Smetanová revoluce patří mezi poslední novinky knihkupectví Jaroslava Glinze v Havířově. Ten býval štajgrem Dolu Fučík a na rozdíl od hlavního hrdiny knížky Ivana Landsmanna havíře Josefa pokoušejícího se podnikat má ve svém oboru docela etablovanou živnost. Landsmann, který fáral na šachtě Antonín Zápotocký jako horník, a pak předák geologického průzkumu, píše o chlapovi ze Bývalý horník spisovatelem Ivan Landsmann, jenž má v Dole Antonín Zápotocký (nynější lokalitě Lazy) odfáráno šestnáct let, začal psát v emigraci v Nizozemsku. A vycházel především ze svých vzpomínek na dobu v havírně. Jeho první zatím nejslavnější dílo je román Pestré vrstvy, jenž se dočkal také divadelního Na odbyt jdou momentálně zejména publikace o vaření, pak učebnice a vůbec knížky pro děti, přiblížil živnostník. Bývalý štajgr se za havířskou minulost nestydí, zúčastnil se i hornického plesu. šachty rozjíždějícím vlastní podnikání. A to byl svého času také můj případ, jen s poněkud lepším výsledkem, upřesnil Glinz, jenž na šachtu zavítal jako učeň poprvé v patnácti letech. O dva roky později na praxi fáral. Horníkem mechanizovaných pracovišť se vyučil v Ostravě- -Porubě a k havířině přičichnul na Vítězném únoru. Udělal si hornickou průmyslovku, potom absolvoval i inženýrské studium hlubinného dobývání na báňské. Začínal jsem u razičů VOKD v Dole Fučík, kde jsem nakonec přešel do provozu přípravy pod OKD jako štajgr, vzpomínal Glinz. Přerod v podnikatele nastal s útlumem hornictví. První obchod s knížkami jsme s manželkou Hanou otevírali v Permonu ještě v době, kdy jsem dělal na šachtě. Asi půl roku jsem prodával křížky a fáral na střídačku. Jak postupoval v revíru útlum, tak jsem taky zvednul kotvy. Zjistil jsem, že mě podnikání uživí, tak proč ne? prohlásil Glinz. Tip na to stát se knihkupcem mu ostatně dal jeden z kolegů z havírny a v nákupním středisku Permon tak Glinzovi převzali prostory po zrušené prodejně knih. Vlastně jsme pokračovali v tom, co tam lidé znali z dřívějška. Do pěti let jsme otevírali druhou provozovnu, kterou máme nyní na lukrativnější adrese, havířovské Hlavní třídě, líčil. Šachtu nicméně dnešní knihkupec považuje za dobrou školu a nevzpomíná na ni nerad vždyť tam strávil kus života. Ale nová profese mě baví a jsem svým vlastním pánem. Byť v nynější době zájem o klasické tištěné knihy upadá. S rozšiřujícím se internetem ubývá čtenářů. Navíc těm papírovým začaly konkurovat i elektronické knihy, dodal. Radek Lukša FOTO: Adam Januszek Přehlednost je jednou z nejdůležitějších vlastností nových tabulí. Nový informační panel v Orlové ORLOVÁ Od ledna už nemusí nejen chlapi z OKD bydlící v Orlové dlouze hledat, v kolik a za jak dlouho jim pojede autobus do práce, na nákup či za lékařem. V centru města na zástavce Orlová-Lutyně pošta, konkrétně na budově městské knihovny u Hypernovy, už stačí pouze zvednout hlavu a ihned vidí všechny důležité informace na nových elektronických informačních tabulích, které jsou v zemích s rozvinutou veřejnou dopravou zcela běžné. Najdou tam samozřejmě odjezdy jednotlivých autobusů nebo zjistí případná zpoždění či výluky a další informace o veřejné dopravě. Poslední dva body však jen v případě, že dopravce tuto informaci poskytuje. Lidé jsou podle ohlasů, které máme, spokojení. Oceňují to především starší lidé, a potom všichni cestující ve večerních hodinách po setmění, říká tisková mluvčí Orlové Nataša Cibulková. zpracování /SML-HBC14/15 Není to vůbec špatné. Na tabuli je dobře vidět a všechno je přehledně napsáno velkými písmeny a čísly. Několikrát se mi už stalo, že jsem se nemohl v klasickém papírovém jízdním řádu zorientovat a najít si správný čas odjezdu autobusu. Teď je to mnohem lepší a jsem s tím spokojený, nechal se slyšet muž čekající na autobus, který jej nakonec dovezl k Důlnímu závodu 1, lokalitě Lazy. V provozu je momentálně 21 tabulí. Pro jejich umístění jsme vytipovali významné dopravní uzly. Věříme, že všem cestujícím výrazně pomohou v orientaci, prohlásil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík. Projekt za necelých sedm milionů korun je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím ROP Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %), zbývající částku (15 %) poskytnul Moravskoslezský kraj. aja Týden mimořádných slev až 50 % na nákup dovolené Pouze od 16. do Chorvatsko, Černá Hora a nově také Turecko, Kréta, Bulharsko JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK Tragicki omyl vratne Seděli zme v tych aktualnich mrazach natlačeni u krbu Na Upadnici, když naraz pravi Rudek: Už by to fakt chtělo jaro! Vyjsť se do přirody, zrekultivovať zahradku a vubec už zahodiť ty těžke zimni mantle a isť enem tak v tričku. Ani mi němluv. Enem co se trochu otepli, tuž ze staru vyrazime na chatu. Loni sem zrušil veškere zahonky a něchal enem kobzole, bo nam už se něchce furt cosik pleť, okopavať a zalivať. Neni nad to sednuť se pod ořech, dať se kafičko a enem tak klabosiť, přidal se k němu Erďa. Ty zje jakisik zhnily! Neni to přeci tak davno, co si tam pěstoval všecko, co v zemi rostě. A teho hydu cos tam živil: kury, kačeny, kraliky aji krocany. Co včil tak naraz?! zeptal sem se ho. To už je stara baja! Když sem to musel v zimě jezdiť aji tři razy do tydňa krmiť, zistil sem, že mě jedno vajco, kilo kralika či krocana vyjdě dva razy tolik co v konzumě, přiznal naraz to, co zme mu každy rok řikali. On ale trval dycki na svojim, že ma všecko zadarmo. A to ani něspoměl, kolik ho stala elektřina, když měl tyn svůj obrovski mražak nacpany krocanami, kuřatami a kralikami. No, na jaro se sice ešče kapku počkame, ale myslim, že zima už z unorem skoňči, aji když se pravi, že březen za kamna vlezem, tvrdil Poldek. Už se zas hraješ na Sybylu? Spomeň se, jak si před paru rokami prorokoval o Vanocach to same a potym v březnu ni enem, že pizly mrazy, ale aji nasněžilo, že děcka mohly vytahnuť saňky. Byl by si možna dobry pan rosnička, ale prorokovanim by si se živiť němoch. Tobě by rozbila pysk prvni baba, kere bys předpověděl, že se brzo, dobře a bohato vyda a ona měla před svaďbu s haviřem, smjal se mu Antek. Ale to už se vzal slovo Jiřik: Oto sem potkal Dymkovu. Spominatě se na ňu? Robila vratnu v ostravskim Domě tisku. V tym baraku, jak tam byly redakce všeckich novin, co v Ostravě vychazaly, a kere se tam aji tiskly. Tak ta Dymkova raz u piva spominala, že kerysik večer přijel z Prahy šefredaktor jednych tych celostatnich novin a cpal se do vytaha, že jako jedě do svoji krajske redakce. Ale Dymkula tajak jakisik kovboj mu zastupila cestu, chytla se za opasek, na kerym měla připevněne prazdne puzdro od pistole, a že nikaj něpojedě. Až se pry počka, že se pro ňho přijdu. Potym vytočila číslo a řekla do telefona: Ty, redachtoře, přiď sem nadul. Je tu jakisik chuligan a chce tam za vami. Ja ho něznam a navic je oblečeny tajak jakisik tramp! Tuš ho pustiť němožu. Ten redaktor zešel nadul a moc se šefovi omluval. Potym se zle podival na Dymkovu, ale ta ledovo pravila: Divej, jak je oblečeny! Texaski, karovana košula, modry šatek. Či tak se oblika šefredaktor? Ja ho tam pustim, un se vrhně na sekretarku, zgvaltně ju a co potym!?! Tak ta Dymkova vas všecki zdravi! Chlopi ze smichem poděkovali za pozdrav a už posluchali Erďu: To pravi synek kamošovi: Byl sem ti na svatbě spolužački a divil sem se, jakeho blbca se vzala. Když sem z ňu totiž taňcoval, naraz se rozběhnul a kopnul ju mezi nohy! A co se ji stalo? Ji nic, ale ja mam zlomene tři prsty! Fajne, ni? Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek

6 6 Panorama 19. setkání hornických měst a obcí ČR hos Očekávána je účast nejméně tisícovky lidí, pořádající město totiž letos oslavuje 60. výročí založení a ve stejném termínu chystá i svou květinovou slavnost HAVÍŘOV Historie setkávání tuzemských hornických měst a obcí se začala psát s rostoucí aktivitou havířských spolků a navazováním vzájemných kontaktů. Úplně první, desáté, a pak i dvacáté si zamluvilo někdejší Královské horní město Příbram. Nicméně letos se 19. SHMO koná v ostravsko- -karvinském revíru v Havířově, a to i za podpory společnosti OKD! Zachovávání hornických tradic je pro OKD velmi důležité, nechceme zapomínat na kořeny, ze kterých hornictví v našem regionu vzešlo. Vždyť těžba uhlí a výroba železa stály v 19. století za bouřlivým rozvojem původně zemědělského Ostravska i Karvinska. Je dobře, že Jak šel čas a co se plánuje do budoucna PŘÍBRAM Uctěním památky obětí důlního neštěstí v šachtě Marie v roce 1892 zahájili v Příbrami 1. ročník SHMO ČR. Psal se rok Další ročníky se konaly v Krásnu, Zlatých Horách, ostravských Petřkovicích, Stříbře, Plané u Mariánských Lázní, Sokolově, Rudolfově, ostravských Radvanicích a Bartovicích, Příbrami, Horním Slavkově, Mostě, Jihlavě, Stříbře, Chodově, Chomutově, Kladně a Českém Krumlově. Pořadatele setkání jejichž programy zahrnují oficiality u starostů nebo primátorů, prohlídky památek, průvody ulicemi s hornickými kapelami, předvádění tradic včetně svěcení tupláku a skoku přes kůži, kulturní vystoupení a od roku 2004 i udělování cen Český Permon se akce vrací do revíru, proto jsme se rozhodli ji podpořit, sdělil mluvčí těžařů Marek Síbrt. Ostravsko-karvinský revír ostatně reprezentují pravidelně na těchto akcích havířské spolky a kroužky krojovaných horníků, kterým rovněž dlouhodobě pomáhá společnost OKD. Jejich aktivity totiž ukazují historické souvislosti hornictví na severní Moravě a ve Slezsku. I v této mimořádně náročné době, kterou naše firma prochází, je to pro nás důležité, vysvětloval Síbrt s tím, že podporu poskytli například Kroužku krojovaných horníků Dolu František i Klubu přátel hornického muzea v Ostravě na tato setkání organizovaná například v roce 2012 v Chomutově, a pak i v roce 2014 v Českém Krumlově. Každé z těchto setkání vnímám jako velice významnou akci, dnes již na mezinárodní úrovni, která jak odborné, tak i široké veřejnosti poskytuje informace o soudobém stavu v hornických městech Do průvodu na SHMO ČR vyrážejí také horničtí kamarádi ze sousedních zemí. vybírá Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. A to s předstihem minimálně tří let, aby se daná města nebo obce mohly na tuto významnou akci s předstihem připravit. Jisté je, Třetí červnový víkend, to je termín 19. SHMO ČR. a obcích. Stává se významnou společenskou událostí, při níž se udělují například ocenění Český Permon osobnostem a institucím se zásluhami o rozvoj a udržování hornických zvyků. Navazuje tak na staletí trvající tradici českého hornictví, vysvětluje profesor Pavel Prokop z Hornickogeologické fakulty VŠB-TUO. Ta se v čele s děkanem kterým je nyní někdejší zaměstnanec OKD Vojtech Dirner účastní těchto událostí také. Do průvodu vyráží i její studenti v kytlích. Český Krumlov při- tom loni zažil pochod devíti set účastníků setkání pod jedenašedesáti prapory hornických spolků z Česka, Slovenska, Polska, Rakouska a Německa, k němuž hrálo několik havířských kapel. Podobnou, ne-li vyšší účast očekáváme i v našem městě, uvedli organizátoři 19. ročníku. Město letos slaví 60. výročí svého založení a pořádá také již tradiční květinovou slavnost Havířov v květech. že po Havířovu bude příští rok následovat opět Příbram. Pro rok 2017 se uvažuje o Ostravě či Karviné, pro léta 2018 a 2019 o Chomutově, respektive Jihlavě. FOTO: Jaroslav Kubánek Stonavští krojovaní horníci dorazili v hojném počtu i do Českého Krumlova. Spolky se chystají, pomáhají HAVÍŘOV Velká výzva, zviditelnění činnosti i otázka prestiže. Tak berou hornické spolky z ostravsko- -karvinského revíru blížící se 19. setkání hornických měst a obcí ČR v Havířově. Všechny u toho budou v plné parádě! Od prvních chvil se také, jak prozradili jejich zástupci, zapojují do příprav. Karel Budín jednatel Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO): V kalendáři hornických spolků není žádný rok významnější akce než právě toto setkání. To letošní se navíc uskuteční v Havířově, kde máme pobočku. Jejím prostřednictvím je náš klub plně zapojen do veškeré organizace. Naši zástupci jsou v týmu havířovského magistrátu řízeném ekonomickým náměstkem Eduardem Heczkem a aktivně na přípravě setkání pracují. Druhý týden v březnu máme v Havířově na toto téma také výjezdní zasedání. Když jsme s kolegy navštívili v Praze Senát PČR, osobně jsme na akci s předsedou Petrem Rojíčkem zvali i místopředsedu Přemysla Sobotku, chtěl to pak ještě písemně, aby nezapomněl. Setkání pro nás znamená také významnou prezentaci před tuzemskou i zahraniční hornickou veřejností. Chceme být chápáni jako rovnocenní partneři při zachovávání hornických tradic! Ladislav Kajzar předseda Kroužku krojovaných horníků při obci Stonava: Chlapi si už dělali legraci, že ten kousek dojdeme ze Stonavy do Havířova pěšky. A jelikož máme takovou velmi důležitou akci doslova za humny, předpokládáme, že naše účast bude nejhojnější. Také nám odpadnou starosti s cestováním nebo ubytováním. Nově jsme přibrali další členy, takže se ve 101. roce naší činnosti můžeme konečně chlubit stovkou členů. V průvodu se s námi objeví i polští partneři z KWK Borynia a KWK Jas-Mos z města Jastrzębie-Zdrój. Jsme domluveni s radnicí Havířova, že pomůžeme se zajištěním akce. Očekáváme jejich pokyny. Josef Gavlas ředitel Nadace Landek: Setkání hornických měst a obcí, jak už první slovo v názvu akce napovídá, se týká především potkávání přátel, hornických kamarádů z naší republiky Hornické setkání má pod palcem někdejší báňský inženýr z Dukly Ekonomický náměstek havířovského primátora Eduard Heczko hovořil o přípravách velké červnové slávy HAVÍŘOV Když před osmi lety v zimě vyváželi z Dolu Dukla poslední vozík uhlí, báňský inženýr a dlouholetý zaměstnanec šachty Eduard Hezcko u toho nechyběl. Byť už úřadoval v kanceláři náměstka primátora statutárního města Havířov. Ve stejné funkci si letos nenechává ujít jinou havířskou slávu patří do organizačního týmu 19. setkání hornických měst a obcí (SHMO) ČR. Záštitu nad setkáním převzal prezident republiky Miloš Zeman, pozvali jsme zástupce parlamentu, ministerstva průmyslu a obchodu, státní i obvodní báňské správy a samozřejmě společnosti OKD, nechal se slyšet Hezcko. Havířov vstoupil do hry docela pozdě... Ano, původně měli akci pořádat v Ostravě, kde se v Petřkovicích uskutečnil i 4. ročník v roce 2000, a pak 9. ročník v roce 2005 v Radvanicích a Bartovicích. Pořadatelství schvaluje Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, a to s velkým předstihem. Ostrava ji chtěla organizovat jako Evropské město kultury 2015, ale tento titul získala Plzeň. Proto jsme kontaktovali primátora Ostravy i předsednictvo Sdružení hornických a hutnických spolků s nabídkou, že se pořadatelství ujmeme. Vyhověli nám a od počátku roku 2013 jsme začali 19. ročník chystat. FOTO: archiv Ekonomický náměstek havířovského primátora Eduard Heczko. Co setkání tomuto městu přinese? Určitě připomenutí hornické minulosti města, které má havíře už ve svém názvu, kde většina obyvatel v minulosti působila v hornictví nebo spřízněných oborech. Proto jsme ji pojmenovali Havířovské vzpomínání. 19. SHMO také oživí a vhodně doplní akce chystané při příležitosti 60. výročí vzniku Havířova, připadajícího právě na letošní rok. Ve stejném termínu, jako se koná setkání od 19. do 21. června proběhne v našich ulicích i tradiční a velmi oblíbená akce Havířov v květech. A příprava asi není nijak jednoduchá? Pracovní skupina, kterou jsem pověřený řídit, se schází už dva roky. Kromě zástupců radnice v čele s primátorem Danielem Pawlasem jsou v ní zaměstnanci Městského kulturního střediska, členové místní pobočky Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě i Nadace Landek. Nechybí tedy podporovatelé hornických tradic i odborníci na havířinu, jako jsou Zdeněk Dombrovský z KPHMO nebo Josef Gavlas z Nadace Landek. A to se bavíme především o hornické části celého červnového víkendu. Osobně jsme s delegací z havířovského magistrátu navštívili loňské 18. SHMO v Českém Krumlově, kde pan primátor dostal světlo sv. Barbory symbol budoucích pořadatelů setkání. V čem vidíte největší pracovní oříšek? Pravděpodobně v akci samotné, vždyť počítáme s tisícovkou lidí z celé republiky a také hosty z ciziny. Je naší povinností vytvořit podmínky, aby se zde cítili dobře. Od umístění mobilních toalet až po řazení alegorických vozů ve slavnostním průvodu. Nezapomínáme na to, že ti lidé se přijíždějí setkávat a staří horníci si u toho rádi sednou na pivko. A pak tady máme oficiality takřka protokolární záležitosti od slavnostního zahájení přes stužkování, přebrání putovního praporu, předání světla sv. Barbory budoucím pořadatelům po oceňování Českými Permony. A musí nám přát počasí, což loni v Českém Poslední vozík z poslední činné havířovské šachty, Dolu Dukla. Krumlově neplatilo a odrazovalo to návštěvníky z řad veřejnosti. Ukážete hostům také zdejší hornictví? Činné šachty slouží k produkci uhlí a zajišťují obživu lidem z regionu, nejsou to návštěvnická místa. Nicméně máme v plánu exkurze do ostravských památkově chráněných dolů Anselm na Landeku, Michal v Michálkovicích či Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Snažíme se domluvit fárání na Jeremenku, jež má ve správě státní podnik DIAMO. Chceme účastníkům ukázat i rekultivace průmyslové areály Dukly a Františku, udělat okruh přes Dolní Suchou směrem na Stonavu a navštívit golfové hřiště na Lipinách či šikmý kostel v Dolech. Co pro vás znamená podpora OKD? Samozřejmě rovinu finanční, a pak i psychologickou. Společnost OKD podporou udělala gesto v tom smyslu, že má zájem na udržování hornických tradic. Akce se přece koná ve městě, kde většina lidí přinejmenším zná někoho, kdo na šachtě pracuje či pracoval. Tudíž na setkání zveme i představitele těžařů včetně výkonného ředitele Dale R. Ekmarka. Rovněž bychom rádi vydali za podpory OKD publikaci, kterou chceme distribuovat účastníkům. Váš vztah k setkání není jen pracovní? Kdepak, je vysoce osobní! V roce 1966 jsem se vyučil povrchovým elektromontérem právě pro Důl Dukla. Po večerní elektroprůmyslovce jsem dělal mistra odborného výcviku učňů a chtěl na vysokou. Jenže podnik si stanovil podmínky studijní úlevy poskytne v případě, že nastoupím na VŠB a absolvuji jako báňský inženýr. Takže jsem vystudoval obor Hlubinné dobývání uhelných ložisek. Po škole jsem dělal na Dukle asistenta ředitele šachty i hlavního kontrolora, fáral jako revírník a vedl přípravářský a strojní úsek. A od roku 2011 jsem hornický důchodce. Jak nyní hledíte na hornictví v regionu? Těžba uhlí je nosným oborem pro zaměstnanost značné části Moravskoslezského kraje. Společnost OKD zůstává největším zaměstnavatelem v kraji, což platí především pro Karvinsko, kde je jeho role naprosto stěžejní. Na druhé straně sleduji špatnou situaci na trhu s uhlím. Chápu, že jiná cesta než snižování nákladů pro přežití těžařů v současnosti není.

7 Panorama 7 tí Havířov za podpory OKD pořadatelům, představí se v plné síle i ciziny a projevování hornické soudržnosti. Vzhledem k místu konání je logické, že se Nadace Landek zapojuje do pořádání v plné síle. Poskytla městu Havířov dotaci a dále podpořila vydání knihy Grilování v dole aneb hornické historky, kterou mimochodem dostanou všichni účastníci. Setkání také veřejně propagujeme, naposledy na půdě slovenského parlamentu a českého senátu. Oslovili jsme také všechny slovenské hornické spolky. Jsou jich už tři desítky, z odpovědí vyplývá, že se upřímně těší. Umím si v Havířově přestavit 1500 až 2000 účastníků setkání! Milan Machálek předseda Kroužku krojovaných horníků Dolu František: Sportovní terminologií řečeno, účastnili jsme se v posledních třech letech vždy na cizím hřišti. A teď máme příležitost se předvést na domácím! Jsme kroužkem malým, je nás kolem čtyřiceti a rádi bychom se prezentovali i v našem revíru, aby o nás vědělo více lidí. Je hezké ukázat se někde v Čechách nebo na Slovensku, ale mnohem lepší je to v našem revíru. Reprezentujeme jak náš kroužek, tak i Horní Suchou. Do průvodu vyrazíme v hornických stejnokrojích pod naším praporem. Minulý týden jsme na výboru projednávali účast a vypadá to, že na akci bude nejméně devadesátiprocentní účast členů našeho kroužku. Uvažujeme také o tom, že bychom do Renety umístili i bar, abychom měli kam pozvat naše hosty. Máme přátele v Báňské Štiavnici, Pezinku, Kladně nebo Českém Krumlově. Připravil Radek Lukša Program 19. SHMO ČR Pátek 19. června registrace účastníků ve vestibulu Kulturního domu (KD) Radost slavnostní zahájení na náměstí Republiky s kulturním programem s dechovkami, Vlastou Redlem, Davidem Kollerem (i pro veřejnost) slavnostní zahájení 19. SHMO ČR ve Společenském domě Reneta s hudební produkcí, kulturním programem, prohlídkou Hornické expozice (pro účastníky SHMO) Sobota 20. června registrace účastníků ve vestibulu KD Radost přivítání zástupců měst a obcí a předsedů spolků primátorem města Havířov v KD Radost (pro VIP hosty) řazení průvodu na hřišti ZŠ Na Nábřeží slavnostní průvod městem po trase Hlavní třída ulice Dělnická areál Městské sportovní haly, poté předání putovního praporu a stužkování kulturní program v Městské sportovní hale s hornickými kapelami, skupinou Buty, zpěvákem Petrem Bende (pro účastníky SHMO i veřejnost) udílení cen Český Permon v sále KD Radost (pro VIP hosty) zakončení setkání a předání světla sv. Barbory pořadateli 20. SHMO ČR městu Příbram v Městské sportovní hale Neděle 21. června doprovodný program zahrnující exkurze do Landek Parku, na Důl Michal, do Dolní oblasti Vítkovic, okružní jízdu rekultivovanými oblastmi s areály Dukla a František, šikmým kostelem v Karviné-Dolech, golfovým hřištěm v Karviné-Lipinách, fárání do vodní jámy Jeremenko (pro účastníky SHMO) Havířov v květech 2015, program: Sobota 20. června kulturní program na náměstí Republiky s vystoupením hudebních a tanečních skupin, folklorních souborů (Hradišťan, Čechomor ) floristická soutěž na náměstí Republiky, deset soutěžních týmů profesionálů vytvoří květinové sochy na dané téma květinový průvod městem společně s průvodem hornických spolků a květinových alegorických vozů vyhodnocení floristické soutěže Doprovodný program pátek neděle: výstava Sušská paleta v Galerii Maryčka výstava fotografií s hornickou tematikou v Galerii Radost výstava děl s hornickou tematikou ve Výstavní síni Viléma Wünscheho výstava o historii akce Havířov v květech v Galerii Centrum Hornická setkání vždy přinášejí také bohatý doprovodný program pro své účastníky. SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE týdeníku HORNÍK nejaktuálnější televizní časopis (50 tv programů) zajímavosti ze světa televize křížovky o ceny soutěže, recepty... Objednejte si garance Závazná objednávka předplatného časopisu TV pohoda Ano, objednávám roční předplatné pouze za 468 Kč (52 týdnů) Knížku detektivek obdržíte po uhrazení ročního předplatného. Objednávky na předplatné s dárkem přijímáme na tomto kupónu. Na adrese: TV pohoda, V Olšinách 75, Praha 10, tel: Příjmení, jméno: adresa, PSČ: telefon: roční předplatné 468 Kč chci uhradit: *) nehodící se škrtněte * poukázkou * SIPEM číslo SIPO: s řadou výhod: ceny: pouze 9 Kč za výtisk (ušetříte 10 % z ceny) ZDARMA NAVÍC: knížku detektivek (po zaplacení) Speciál Léto (červen 2015) Speciál Zima (listopad 2015) TV pohoda vždy v pondělí ve vaší schránce Volejte: Pište: Podpisem této objednávky uděluji rovněž souhlas v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti JIK-05, s.r.o. (vydavateli časopisu) jakožto správci a zpracovateli za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování. datum: podpis:

8 8 Po šichtě číslo 6 ročník 45 Horoskop na týden od 12. do BERAN Náladovost a částečně i zimní únava způsobí komplikace tam, kde je nutné soustředění a jasné rozhodnutí. Hlasitá výměna názoru s upovídaným kolegou či sousedem vám také nepřidá. Světlým bodem v tomto týdnu bude šance na získání vyšší funkce a odpovědnější práce. VÁHY Hlavu máte plnou nových plánů. Pozor při jednání o nich, mají spoustu nedostatků, které je třeba odstranit. Povrchností si můžete přivodit spoustu problémů. Očekávaná rodinná návštěva dopadne nad očekávání dobře. Osoba, o jejíž lásku usilujete, dá najevo vstřícnost. Křížovka o knihu Včera jsem vás, Irenko, viděl, jak jste tančila na podnikovém večírku na stole, říká úlisně kolega své kolegyni v kanceláři. Víc jste neviděl? diví se Irenka, to... (VIZ TAJENKA) Pomůcka: AIC, Abaj, Alin, Amot, PDK. Kozlík lékařský Forma pro odlévání ingotů Argentinská řeka Polovina Vzorec oxidu sirnatého Iniciály ruského malíře Korina Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz) Život Anny Falcké, princezny z politicky významného rodu, plyne celkem poklidně až do okamžiku, kdy po řadě tajných jednání padne rozhodnutí, že se má provdat za nedávno ovdovělého českého krále a římského císaře Karla IV. Je jasné, že z Karlovy strany jde především o diplomatický tah, a Anna přitom v srdci chová jiného. Asijský sudokopytník Polotuhá hmota k výrobě pečiva Vozkovo citoslovce Staroarménské město Proutěná nádoba BÝK Pozvání na menší přátelské posezení ke známým neodmítejte. Využijete toho k navázání užitečných kontaktů. Po dlouhém váhání opustíte představu, která se ve finále jeví jako nereálná. Rozčílí vás pomluvy, které o vás šíří bývalý kolega. Velmi opatrní buďte při jízdě autem. ŠTÍR Začátek týdne bude ve znamení únavy, proto využijte každou volnou chvilku k odpočinku. Smlouvy, které hodláte uzavřít, si důkladně pročtěte a pokud možno zkonzultujte s někým důvěryhodným. Podaří se vám dosáhnout zvratu v jednání, jehož výsledek byl dlouho na vážkách. Střešní svod 2. DÍL TAJENKY Kolem Zapíjení uzavřené smlouvy (zastar.) Jednotka prostor. úhlu Dřevomorka Mládě zpěvného ptáka Antilopa Napadení 1. DÍL TAJENKY Potom Polské ženské jméno České město Básn. příslovce směru Mořští kytovci Jazýčkový nástroj podobný kolovrátku BLÍŽENCI Optimismus a velké odhodlání začít s něčím novým vám zřejmě dlouho nevydrží. Sebemenší překážka vám vezme chuť pokračovat v novotách. Rozhodně bude lepší počkat na příznivější konstelaci hvězd. Nebojte se, nic vám neuteče. Vaše nová známost vás bude silně přitahovat. STŘELEC Neberte na lehkou váhu kritické připomínky svých kolegů a přátel. Nedostatek objektivity může nastartovat řadu zmatečních situací. Jedním troufalým nápadem pak vystrašíte i oddané přátele. Váš vztah začíná pomalu stagnovat. Nedivte se, pro samou práci vám nezbývá čas na partnera. Název římské padesátky Kříženec velblouda Psací potřeby Značka aktinia Planeta Modrý Nil Vraník Německy tedy Husitská zbraň Rod tropic. mravenců Element chůze Česká řeka Intoxikace Bůžek lásky Inic. rumun. panovníka Cuzy Domácky Orest Ibsenovo drama RAK Nadcházející setkání by vás neměla přistihnout se zamračenou tváří. Chce to víc optimismu a těšení se z každé dobré zprávy. Mějte se na pozoru před vemlouvavými lidmi. Dostanou vás někam, kam jste nechtěli. Postarejte se, aby hektický týden nepoznamenal váš partnerský vztah. KOZOROH Důležitý cíl, kterého chcete dosáhnout, se začne vzdalovat. Před vámi je cesta, která o hodně věcech rozhodne. Mezi kolegy v práci se najdou i takoví, kteří vám nejsou naklonění. Někdo by rád dokázal, že nejste tak dobří, jak se o vás povídá. Při zimních sportech buďte opatrní. Břicho (expr.) Název značky poloměru Jednou (nářečně) Zesílený zápor Prohledat (kapsy) Předložka Setí Svatební květina Básnický název Irska Symetrála Jitro Švédský historik SPZ Vsetína Deska na zpracování těsta LEV PANNA Náladu vám vylepší jednání ohledně financí. Nemusíte se obávat trvat na svém. Svůj životní styl v žádném případě neměňte, jednalo by se o ukvapené jednání. Rozlet a nový elán vám dá pohodová atmosféra v rodině. O víkendu relaxujte na lyžích nebo v klidu a pohodlí domova. Při bližších jednáních s klienty a obchodními partnery zjistíte, že zatímco vy se snažíte, oni všechno jen brzdí. Nejen že je budete muset pohlídat, ale velice pozorně čtěte všechny smlouvy a investujte jen tam, kde to pořádně znáte. Dospívající děti vás, mírně řečeno, vytočí. VODNÁŘ RYBY Snažte se být dochvilní a řádně plnit své pracovní povinnosti. Schyluje se k bouřce a přesouvání kompetencí. Po delší době se vrátíte ke staršímu nápadu. Spousta věcí se změnila, takže můžete znovu zkusit štěstí. Mějte však na paměti, že rychlost ještě neznamená kvalitu. Planety vás nabádají k větší obezřetnosti a opatrnosti, jistá osoba má zájem vás doběhnout. Ve hře mohou být peníze, kariéra nebo větší majetek. Známost, kterou považujete jen za malé zpestření nudných večerů, se zamotá a přidá vrásky na čelo, to platí především pro zadané. Tajenka křížovky č. 5:... večer nějaké prachy a auto? Výherce křížovky č.5. Petr Roupec z Frýdku-Místku Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, VTIPY Počítačová konzultantka, mladá a hezká, pomáhá novému pracovníkovi nastavit počítač a zeptá se ho na jeho uživatelské heslo. Pracovník ji chce přivést do rozpaků a odpoví: PENIS." S konzultantkou to však nic neudělá a heslo napíše. Po chvíli se však složí smíchy, když počítač odpoví: Pro nedostatečnou délku zadejte jiné heslo. Krásná dáma vkročí do lékárny, jde rovnou k magistrovi a hledíc mu přímo do očí, klidně říká: Potřebuji kyanid. Lékárník se ptá: Na co, proboha, potřebujete kyanid? Dáma odpoví: Abych mohla otrávit manžela. Lékárník vyvalí oči a namítá: Panebože! Nemůžu vám dát kyanid na zabití manžela! To je protizákonné! Přijdu o licenci! Oba půjdeme do vězení! V žádném případě nedostanete kyanid! Dáma sáhne do kabelky a ukáže fotografii manžela v posteli s lékárníkovou ženou. Lékárník koukne na obrázek a povídá: No, to je úplně něco jiného. Neřekla jste, že máte recept. Novomanželé pozvali na návštěvu do svého malého bytu dávného dobrého přítele. Když už dost vypili, rozhodli, že ho nechají přespat ve své manželské posteli mezi sebou. Ráno manželka vstala jako první a šla udělat snídani. Muži zůstali sami a přítel říká manželovi: Poslouchej, to jsem nevěděl, že ta tvoje manželka je taková vášnivá! Manžel: Proč? Přítel: Ona mi ho celou noc držela! Manžel: To jsem byl já! Jistota je jistota! Ahoj lásko. Chtěl jsem tě na Valentýna překvapit a ušetřit ti trochu práce s domácností... Učme se anglicky s Horníkem!

9 Górnik 12 lutego 2015 numer 6 rocznik 12 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Hasło bhp miesiąca: Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, jest zdrowy górnik. Jurášek: W OKD musimy zwiększyć efektywność W tym roku czeka nas wydobycie mniejszych ilości węgla i wykonanie mniejszej ilości chodników w porównaniu z rokiem ubiegłym, do tego faktu należy dostosować strukturę zatrudnienia. Na koniec kwietnia firmę opuści 250 pracowników STONAWA Spółka OKD zaplanowała na rok bieżący wydobycie o około 800 tysięcy ton węgla mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zakłada się, że spadek wydobycia będzie miał tendencję długoplanową. Zdaniem władz firmy należy do tego zjawiska dostosować również strukturę zatrudnionych pracowników. Do końca roku 2014 ze spółki OKD odeszło około trzystu ludzi, następnych 250 odejdzie z końcem kwietnia. W roku bieżącym zmniejszy się ilość firm zewnętrznych. O planach na rok bieżący rozmawiamy z dyrektorem ds. ekonomiczno-personalnych Janem Juráškiem. Jak kształtuje się sytuacja na rynku węgla kamiennego? Nadal bardzo niekorzystnie. Ceny węgla koksującego i energetycznego pozostają na bardzo niskim poziomie i zdaniem ekspertów w najbliższym czasie nie dojdzie do ich znaczącego wzrostu. To naturalnie komplikuje sytuację wydobywców na całym świecie i w okresie ostatnich trzech lat wiele kopalń węgla kamiennego uległo likwidacji. Dodatkowo ceny, po których sprzedajemy węgiel, nie kształtują się u nas w regionie, ale raczej w strefie między Australią, Chinami i Japonią. I nie mamy na to większego wpływu. To koszty są tą dziedziną, na którą możemy mieć wpływ. Dlatego spółka OKD od połowy roku 2013 poddawana jest kompleksowej restrukturalizacji, po prostu aby przetrwać złą passę. Zgadzam się z tym, że dla niektórych osób może to być bardzo nieprzyjemne i negatywnie wpływa to na ich życie, ale nie ma innej drogi jak przeżyć, jak tylko zwiększenie efektywności i wydajności, a do tego jednocześnie cięcie kosztów. Cała spółka szuka i wprowadza oszczędności na wszystkich odcinkach poza strefą BHP. Na tym odcinku nie możemy i nie chcemy oszczędzać, ponieważ zdrowie naszych pracowników jest dla nas celem nadrzędnym. FOTO: Josef Lys Dyrektor ds. ekonomiczno-personalnych Jan Jurášek twierdzi, że spółka OKD znajduje się w kluczowym roku, który zadecyduje o jej przyszłości. Sprawą przetrwania jest obniżanie kosztów produkcji. Tylko kilka tygodni po tym, jak szeregi OKD opuściło trzysta pracowników, przychodzi informacja o dalszych zwolnieniach. Dlaczego? To stosunkowo proste. W tym roku zakłada się wydobycie mniejszej ilości węgla i wykonanie mniej korytarzy, do tej sytuacji należy dostosować strukturę zatrudnienia. Sytuacja na rynku węgla kamiennego nie ulega polepszeniu, ceny kształtują się na bardzo niskim poziomie. Spółka OKD nie ma innej możliwości, jak przetrwać ten trudny okres i funkcjonować w przyszłości, jak tylko podnieść efektywność oraz wydajność pracy. W związku z tym z końcem kwietnia odejdzie od nas w ramach reorganizacji 250 pracowników. Na ten fakt należy jednak spojrzeć również z drugiej strony. Odejdzie 250 ludzi, ale ponad 10 tysięcy pozostałych będzie miało nadal pewną pracę. Nie chcę umniejszać tego problemu - utrata pracy nie jest dla nikogo łatwa. Dlatego kwestię zwolnień rozwiązujemy rozważnie i odpowiedzialnie. Chcemy pomóc odchodzącym pracownikom w znalezieniu nowej pracy, na przykład w ramach programu Nowa szychta, gdzie współpracujemy z dalszymi wiodącymi pracodawcami w regionie. Według jakich kryteriów podejmowano decyzje o zwolnieniach z OKD? Przyjęliśmy wiele kryteriów, ale przede wszystkim interesowało nas, kto z pracowników jest już w wieku emerytalnym, ewentualnie kto miałby odejść na emeryturę w tym roku lub w roku następnym. Cała spółka OKD poddawana jest restrukturalizacji. Firma musi dostosować ilość pracowników do struktury wydobycia skupia się przede wszystkim na naturalnych odejściach pracowników na emeryturę, ale zwolnienia dotkną również pracowników etatowych i firmy zewnętrzne. Ważną przesłanką była także etyka pracy niektórych pracowników oraz opinia ich przełożonych. W tym miejscu należy podkreśli jedną rzecz. Większość pracowników, z którymi doszliśmy do porozumienia w kwestii rozwiązania ich umowy o pracę, opuszcza nas z odprawą o wiele wyższą, niż stanowi prawo pracy i korzystniejszą odprawą wynikającą z układu zbiorowego o następną dwukrotność miesięcznych poborów. Dlaczego jednak spółka OKD zwalnia pracowników etatowych w sytuacji, gdy w firmie pracuje nadal ponad trzy tysiące pracowników firm zewnętrznych? Uszczuplanie zatrudnienia w OKD dotknie również firmy zewnętrze. Mamy do dyspozycji szczegółową analizę zatrudnienia w ramach dostawców i trwają rokowania z władzami tychże firm o obniżaniu stanu zatrudnienia. Zakładam, że w roku bieżącym odejdzie od nas kilkaset pracowników zatrudnionych w firmach zewnętrznych. Jednak postrzegajmy również drugą stronę tego medalu i bądźmy szczerzy. Bez firm zewnętrznych spółka OKD nie jest w chwili obecnej w stanie funkcjonować. Są nierozerwalną częścią składową naszej codziennej rzeczywistości zawodowej, bez ich pracy na niektórych kopalniach, gdzie nie jesteśmy w stanie zastąpić ich pracownikami etatowymi, nie jestem w stanie wyobrazić sobie na dzień dzisiejszy istnienia OKD. Mówił pan o programie Nowa szychta. Czy pracownicy są nim zainteresowani? Kiedy pod koniec ubiegłego roku przyszło nam pożegnać trzystu pracowników, udziałem w programie zainteresowało się około 50 osób. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Cieszy mnie każdy przypadek, dla którego dzięki Now ej szychcie znaleźliśmy nową szansę na zaistnienie na rynku pracy. Ponieważ program wdrożyliśmy dopiero jesienią ubiegłego roku, uważam to za sukces. Marek Síbrt Klub Najlepszych Przodowych ma nowych członków OSTRAWA Sześć głównych przodowych trzej pracownicy etatowi i identyczna ilość pracowników firm zewnętrznych których brygady mają duży udział w wyniku wydobytych ton węgla lub wykonanych metrów chodnika w podziemiach stonawskiej kopalni, zostało wyróżnionych. Zostali przyjęci do zakładowego Klubu Najlepszych Przodowych, który działa przy kopalni ČSM już cztery lata. Pełne podsumowanie roku 2014 w ramach Zakładu Górniczego Nr 2 zaplanowano ze względów technicznych dopiero na luty, jednak władze kopalni postanowiły nagrodzić głównych przodowych brygad osiągających najlepsze wyniki już w styczniu, od razu po zamknięciu wszystkich wyników za rok ubiegły, powiedział technik zmianowy wydziału dyrektora produkcyjnego Jiří Radovesnický. Uroczystość miała miejsce w Domu Robotniczym w Górnej Suchej, gdzie w spotkaniu z wybranymi głównymi przodowymi, poza dyrektorem GZ Nr 2 Bronislavem Batorkiem, dyrektorem Karlem Blahutem i jego zastępcą Romanem Kołatkiem wziął udział również dyrektor wykonawczy spółki OKD Dale R. Klub Najlepszych Przodowych na nowych członków - K. Śłubowskiego, M. Miženka, T. Kovala, G. Dąbka, J. Ochmana i R. Dudę (nie był obecny). FOTO: Zakład Górniczy Nr 2 Ekmark. Pragnę podziękować wam za wasz trud i zaangażowanie pomimo tego, że nie udało się zrealizować założonych planów wydobycia i planu technicznego przyjętych w ramach kopalni Gratulacje, podziękowania, wyróżnienie, to wszystko jest dla nas jednocześnie zobowiązaniem, aby powtórzyć ubiegłoroczne wyniki również w roku bieżącym i pomóc tym samym kopalni zrealizować założone plany, mówią zgodnie górnicy stojący w czele NAJ brygad. ČSM. Władze spółki doceniają takie wyniki wypracowane w trudnej sytuacji ekonomicznej, powiedział do zebranych Ekmark. Dyrektor GZ Nr 2 Batorek wspomniał sytuację w ramach BHP. W roku ubiegłym, niestety, nie udało nam się zrealizować jednego z podstawowych celów, tzn. przepracować rok bez wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Wypadek pracownika firmy zewnętrznej umniejsza pozostałe wyniki osiągnięte w dziedzinie BHP. W skali roku udało nam się obniżyć ilość rejestrowanych wypadków o siedem, a odnotowanych wypadków nawet o pięćdziesiąt. Dane statystyczne ujmujące wskaźnik częstości wypadków i stopień poważności urazów również uległy polepszeniu. Po wypadkach, do których doszło w trakcie używania otwartego płomienia, przyjęliśmy środki mające na celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy również na tym odcinku. Naszym celem na nadchodzący okres pozostaje utożsamianie pracowników z systemem zgłaszania prawie wypadków i kreowania bezpiecznego miejsca pracy, oświadczył. Razem z D. R. Ekmarkem przypomniał uczestnikom narady zadania na rok bieżący i główne założenia i cele zarówno w dziedzinie produkcji, jak i wyników ekonomicznych które należy zrealizować. Naturalnie, należy to wykonać, jednocześnie w maksymalnym stopniu dbając na bezpieczeństwo! uzi Największe roczne wydobycie ogółem ton brygada Grzegorza Dąbka z odcinka Polcarbo kierownika Krzysztofa Sędkowskiego ton brygada Tomáša Kovala z odcinka kierownika Davida Miarki Największe roczne wydobycie kombajnem w metrach metrów brygada Krzysztofa Śłubowskiego z odcinka Alpex kierownika Bogdana Kołacza metrów brygada Radima Dudy z odcinka kierownika Romana Jurygáčka Największe roczne wydobycie klasyczną metodą w metrach 778 metrów brygada Janusza Ochmana z odcinka Polcarbo kierownika Milana Kirchnera 763 metrów brygada Martina Miženka z odcinka Adriana Firly. Horník-Górnik Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys Tel.: Komórka:

10 10 Panorama / inzerce číslo 6 ročník 45 Odešel Roman Makarius, ikona českého hornictví PRAHA V úterý 3. února zemřel profesor Roman Makarius, ikona českého hornictví. Od roku 1961 působil v provozních funkcích v hornických organizacích, v roce 1977 se stal pracovníkem Státní báňské správy ČSR. V letech stál v čele Českého báňského úřadu. Významným přínosem Makaria pro české hornictví je skutečnost, že báňská správa pod jeho vedením přispěla ke stabilizaci celého sektoru. Jako uznávaný odborník na horní právo stál u zrodu nové báňské legislativy po roce 1989 a následně její harmonizace v kontextu legislativy Evropské unie. Je autorem knih o báňském záchranářství, více než Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD VZPOMÍNÁME Dne , vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy nás ve věku 64 let opustil pan Jaroslav Vohnout, dlouholetý zaměstnanec Dolu Lazy. S láskou vzpomínají manželka Hana, synové a dcera s rodinami. PRODEJ Dámský dlouhý kožich, nutrie, velikost 48-50, málo nošený. Cena 8000 Kč, původní cena Kč. Inf. na tel.: Zájemci o inzerci prosím kontaktujte Renatu Pavlíkovou: tel.: , renata. Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 6 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení 4925 Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) Opravy strojní (OSTR) Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) pěti publikací z oboru horního práva a desítek článků a přednášek zaměřených na horní právo, bezpečnost v dolech, bezpečnostní předpisy a báňské záchranářství. Makarius je považován za ústřední postavu renesance tradic hornického stavu. Navrhl a do života uvedl vyznamenání pro báňské záchranáře Záslužný záchranářský kříž a ocenění za zásluhy o české hornictví Medaili Jiřího Agricoly. Z jeho iniciativy byla založena cena za bezpečnost v hornictví Zlatý Permon. Dlouhá léta působil také jako umělecký vedoucí Hornického pěveckého sboru Kladno. Čest jeho památce. red Na ledovce uctili památku vytrvalce z Dolu Šverma Hornický důchodce František Ohera nebyl v žádném případě prototypem zdravého sportovce, nicméně výsledky měl úctyhodné OSTRAVA Památku hornického důchodce z Dolu Šverma uctilo první únorovou sobotu v Třebovicích na osm desítek běžců-vytrvalců. Pod taktovkou Maraton Klubu Seitl Ostrava se uskutečnil 12. ročník Memoriálu Františka Ohery ( ). Franta začínal běhat ve dvaapadesáti letech s kamarádem z havírny Honzou Strnadem. Měl z dolu zaprášené plíce, navíc hodně kouřil. Ale nevzdával se a stal se z něho ultravytrvalec. Byl známý tím, že jeho životospráva nepředstavovala ideál pro obvyklého sportovce, vzpomínal prezident pořádajícího klubu Otto Seitl s tím, že Ohera ještě ve svých dvaasedmdesáti letech dokázal v Plzni uběhnout během čtyřiadvaceti hodin přes sto kilometrů. Bývalého havíře tehdy považovali takřka za světovou raritu! Oherův nejlepší maratonský čas dělal 3:31:22, na padesáti kilometrech 3:50:00, stovku zaběhl nejrychleji za 9:18:36 a ve čtyřiadvacetihodinovkách je jeho osobním rekordem 173 kilometrů a 680 Hendikepovaný vytrvalec Zbigniew Stefaniak z Polska na Memoriálu F. Ohery. metrů. Komu se nezdají tyto výkony moc oslnivé, měl by si uvědomit, že jich dosahoval člověk po padesátce, který většinu života fáral na šachtě, řekl Seitl. Vysloužilý havíř trénoval běh v lese u báňské v Porubě, kde také víceméně vlastními silami vystavěl takzvaný Oherův okruh, kde se pak objevovali ostravští vytrvalci a maratonci včetně mistra sportu Jaroslava Dubničky. Ohera sám Setil Party V pátek 13. února se od 19 hodin koná v menze báňské v Porubě společenský večírek MK Seitl Ostrava s klasickým plesovým programem. nicméně míval na startech oficiálních závodů trable s tehdejšími povinnými lékařskými kontrolami, nejednou mu zdravotníci účast zakázali kvůli vysokému tlaku. Letošním vítězem vzpomínkového běhu se stal na maratonské trati domácí Vladislav Netopil s časem 2 hodiny, 53 minut, 59 sekund. Půlmaraton vyhrál frýdeckomístecký Daniel Šindelek v čase 1:23:33 a čtvrtmaraton ostravský Drahomil Gromotovič v čase 43:48. Na půlmaratonu nechyběl ani polský zástupce MK Seitl Ostrava hendikepovaný Zbigniew Stefaniak, který o berlích a s doporovodem absolvoval metrů s časem 2:01:30. uzi FOTO: MK Seitl Ostrava Tipy Horníka KARVINÁ Koncert Obecní dům Družba hostí koncert ke svátku sv. Valentýna nejen pro zamilované. V sobotu 14. února zde zahraje od 17 hodin mladá electroswingová kapela Mydy Rabycad. Vstupenky se vzhledem k charakteru akce prodávají v akci 1+1 zdarma. Bruslení Hry, zábava, soutěže i bufet s občerstvením a teplými nápoji. To vše nabízí v neděli 15. února Valentýnské bruslení na Zimním stadionu STaRS se začátkem v 16 hodin. Připraven zde bude i fotokoutek, kde se mohou účastníci nechat zvěčnit. Horor Skupina školáků evakuovaných za války z Londýna přijíždí do zchátralé rezidence Eel Marsh na ostrově, kam vede jen jediná cesta, a to přístupná výhradně za odlivu. A z temnoty se vrací pomstychtivý přízrak! Pokračování úspěšného britského hororu Žena v černém s podtitulkem Anděl smrti dávají 14. a 15. února vždy ve 20 hodin v kině EX. OSTRAVA Masopust Slezskoostravský hrad se stane v sobotu 14. února od 10 do 18 hodin dějištěm masopustního veselí. Připraveny jsou ukázky lidových zvyků, rej masek, muzika i jídlo. Pořadatelé dokonce hovořili o obžerství! A kdo dorazí v masce, neplatí vstupné. uzi OKD, a.s., Závod servisních služeb se sídlem Orlová-Lazy, č.p. 605, PSČ TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA Nabízí služby v těchto oborech: vibrodiagnostika zjišťování technického stavu strojů laserové ustavování souososti ultrazvukové měření materiálů dynamické vyvažování rotorů defektoskopie lan Kontaktní osoba pro zasílání poptávek: Petr Czapek, tel Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz kontakt: , , Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová kontakt: , /6-X/15 OKD, a.s., Závod servisních služeb se sídlem Orlová-Lazy, č.p. 605, PSČ Provoz PILA SALMA Nabízí výhodně k prodeji: PALIVOVÉ DŘÍVÍ ŠPALKY cena 577 Kč/prm včetně DPH doprava zajištěna při odvozu (6 prm) cena dle vzdálenosti odvozu možný vlastní odvoz dle individuálního množství Kontaktní osoby pro zasílání objednávek: Lubomír Kočvara, tel , Alena Čížková, tel , 7/6-X/15 8/6-X/15

11 Nadace OKD 12. února 2015 číslo 6 ročník 45 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Srdcovka je ve čtvrtém ročníku! Největší počet minigrantů rozdělí Nadace OKD mezi sportovní oddíly či kluby věnující se dětem a mládeži OSTRAVA OKD čtyřiašedesát, DPB Green Gas sedm, RPG RE pět, AWT čtyři. Takové je rozložení letošních Srdcařů napříč těžební společností a dárcovskými subjekty její firemní nadace. Veřejně prospěšné neziskové projekty zaměstnanců, kteří se aktivně a bez nároku na odměnu angažují ve prospěch hendikepovaných, seniorů, malých či velkých sportovců, ale i pejskařů, myslivců nebo Závěs těžní klece, podle kterého Nadace OKD nazvala minigrantový program. FOTO: Radek Lukša Paskovský střelmistr Jan Kubalák (druhý zprava) má projekty pro thai-boxery. dobrovolných hasičů, Nadace OKD podpoří téměř milionem korun! 80 Takový je počet letošních Srdcařů. Program pojmenovaný podle závěsu těžní klece na šachtě se těší mezi aktivními pracovníky těžařů a dárcovských firem značné oblibě. Na minigrantovou výzvu vyhlašovanou tradičně na prosincový svátek patronky horníků svaté Barbory reagovala stovka zájemců. Projekty posuzovala odborná komise, jejíž závěry pak důkladně prozkoumala naše správní rada. Letos doporučila podpořit osmdesát žádostí, sdělila Karolína Drozdová, pověřená vedením NOKD. Vzhledem k tomu, že se patrony mohou stávat vícenásobní (a za poslední tři roky osvědčení) Srdcaři, obsahuje aktuální seznam známá jména a organizace. ADRA, Český červený kříž, Junáci, jednoty Sokola, Orla například i zde se lidé ze šachet a ze spřízněných společností angažují. Vůbec největší počet minigrantů rozdělíme mezi sportovní kluby a oddíly pracující zejména s dětmi a mládeží. Umožníme tak i další rozvoj sportovních talentů, poznamenala Drozdová. Letošní počet Srdcařů je zároveň rekordní, vždyť za poslední tři roky trvání tohoto programu podpořila těžařská nadace dohromady 157 projektů. Ukázalo se, že si Srdcovka získává stále větší oblibu. Patroni dostávají příspěvek ve výši pěti až třiceti tisíc korun. Někomu se to může zdát málo, ale i se zdánlivě malými částkami se daří dělat velké věci, které pomáhají potřebným či jen prostě přinášejí radost a kvůli tomu se spousta lidí stává Srdcaři, vysvětlila Drozdová. Výběrová komise podle ní měla obtížný úkol při vybírání komu a jakou podporu poskytnout. Projekty sepsali zaměstnanci OKD a jiných dárců nadace, kteří nejenže chodí do práce a pečují o rodiny, ale ještě si najdou čas, energii i motivaci, aby se mohli věnovat ve volném čase neziskovým aktivitám. Je opravdu obdivuhodné, kolik lidí to dělá bez jakékoliv odměny, kolika není lhostejné jejich okolí, kolik se jich podílí na rozvoji společnosti, řekla Drozdová. Radek Lukša V PÁTEK 13. KONČÍ VÝZVA! OSTRAVA Nešťastnými se mohou po pátku 13. února stát potencionální žadatelé o granty z těžařské nadace. To pokud nestihnou své projekty podat! V tento den končí výzva pro letošní rok. Nadace OKD ji vyhlásila 7. ledna 2015 s tím, že dřívější programy Pro zdraví, Pro radost a Pro budoucnost sloučila do jediného s názvem Pro region a klade důraz na to, aby projekty měly dopad na cílové skupiny ve vybraných hornických lokalitách. Sídlištní program je ukončen, nicméně ten evropský" umožňující neziskovým organizacím i obcím dosáhnout na dotace z fondů EU, pokračuje. uzi Výběrové řízení ředitel/ka Nadace OKD Správní rada Nadace OKD vyhlašuje výběrové řízení na funkci výkonného ředitele/ ředitelky nadace. Pokud máte zájem ucházet se o zaměstnání v Nadaci OKD, prostudujte si podmínky vyhlášeného výběrového řízení na Výsledky Srdcovky pro rok 2015 jméno pracoviště organizace název projektu schváleno Radim Zuczek HBZS,a.s. 3. PS Orlová Letní tábor na Sázavě Soběšín 2015 Martin ADAM autistické děti Důlní závod 2 Szturc, a my, o. s. Sportovní kroužek pro děti s autismem Michael Kálmán Důl Darkov ADRA, o. p. s. Tandem IV Lubomíra Amruzová, Důl Darkov ADRA, o. p. s. Srdečné hry 9387 Martin Timco Důl ČSM AKCENT OSTRAVA Děti chtějí tančit Ervín Gajda RPG Byty s.r.o. AVZO ČR 2.ZO SSK Revitalizace klubovny 5000 Petr Palárec Důl Lazy AVZO TSČ ČR 1. ZO KOVONA KARVINÁ Dokončení oplocení areálu kynologického cvičiště a výměna nevyhovujicích střech kotců pro psy Kamila Nyklová RPG Byty s.r.o. BASKET Ostrava, spolek Vyrostly jsme z dresů Jan Broža, Basketbalový klub NH Basketbalový kemp s Markem RPG Byty s.r.o. Ostrava o. s. Stuchlým 3 Pavel Bužek Důl Lazy Benjamín Orlová, o. s. O.K. Dny pro rodinu Ivo Částek, Green Gas BK Frýdek - Místek Streetball na náměstí Václav Novák Důl Lazy BK Havířov Rozcvičovací trika pro ligové hráčky 5000 Marie Swiderová Správa OKD Canticorum Moravia z. s. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby Jiří Kubalák Důl Paskov Combat Garda Jindřich Krumnikl Petr Gebolisz Petr Ožana Martina Miklánková Přemysl Svoboda Martin Vykrent, Česlav Knebel Miroslav Žiška Michal Álló Jiří Jachník Petr Korn Důl Darkov Důl ČSM Český kynologický svaz, ZKO 016 Karviná Hranice Český kynologický svaz, ZKO 016 Karviná Hranice Český kynologický svaz ZKO č. 038 Havířov Bludovice Dětský sportovní kemp bojových umění IV. Zlepšení zázemí pro členy klubu Oprava elektroinstalace Odvodnění cvičiště RPG Byty s.r.o. Dobrodiní o. p. s. Hrajeme si spolu 5000 Důlní závod 1 FBC Český Těšín, o. s. Materiální vybavení družstva FBC DDM SRDCOVKA Český Těšín Důlní závod 1 Florbal Havířov Nové dresy pro mládežnické kategorie Důlní závod 1 Fotbalový klub Těrlicko Nákup přenosných fotbalových branek Důl Paskov Důl Darkov Důl ČSM Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek Gymnastika ME Havířov,o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisko Evžena Cedivody Karviná Junák Svaz skautů a skautek ČR, Středisko Evžena Cedivody č Karviná 18. ročník fotosoutěže pro mladé autory do 25 let Zakoupení gymnastického cvičebního nářadí a náčiní Materiál a ceny k oddílové hře Loupežníci v Českých zemích 5000 Letní tábor 2015 Podzimní svět jméno pracoviště organizace název projektu schváleno Jaroslav Lešńanský Důl ČSM KARATE HAVÍŘOV KARATE 2015 Radomír Zlepšení materiální a sportovní úrovně Důl Paskov KH Orel PASKOV Kuča družstva mužů Renata Zlepšení sportovni úrovně družstva Green Gas KH Orel PASKOV Kubánková žen Simona Kozarová, Green Gas Klub rodičů a přátel ZŠ H. Salichové Ostrava Polanka Jantarovou stezkou poznáváme Poodří aneb branný závod v CHKO Polanka nad Odrou Petr Martinovský Petr Skyva, Jaroslav Hlavička Pavel Gluč Pavel Tomiczek Stanislav Kolek, Jan Holanik František Vlašic Roman Bielczyk Ivo Lajčok Vladislav Gomola Robert Neckář Dalibor Turinič Roman Štolfa Radomír Kloda, Marek Martynek Důlní závod 1 Důlní závod 2 Důl Darkov Důlní závod 2 Green Gas Důl ČSM Důl Darkov Green Gas Klub stolního tenisu a plavání Karviná Klub vodního lyžování Havířov o. s. Kynologický klub č.021 Horní Suchá Mažoretky Michelle Karviná Místní skupina polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché Místní skupina polského kulturně-osvětového svazu, o. s. Místní skupina Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže v Ostravě Moravskoslezský klub Judo Karviná Moravskoslezský klub Judo Karviná Myslivecké sdružení Václavovice u Frýdku Místku Podpora stolního tenisu dětí a mládeže Letní příprava juniorů na závody Evropského poháru ve vodním lyžování Překážka Agility Karvinský pohár Dětský den vítání prázdnin 2015 Nákup party-stanu pro konání společenských akcí 12. ročník EXTREME TRIATHLONU BRUŠPERK Táborová a turistická činnost Bezpečnost při sportování ZAHRÁDKA PRO ZAJÍČKY HBZS, a.s. Naše místo z.s. Cvičení a kreativní programy pro děti Důlní závod 2 Důl Darkov Občanské sdružení Bílá holubice Oblastní spolek ČČK Karviná Cirkus Mobilní ošetřovna-zdravotnický stan Důlní závod 1 Posejdon, o.s. Vodácký tábor OKD odbor DOV Důl ČSM René Bulava Důlní závod 1 David Moldřík Michal Bystroň Milan Žabčík, DiS. HBZS, a.s. Petr Soukup Důlní závod 3 Martin SUMARA Roman Fusek Pavel Hála AWT Důlní závod 1 AWT Rugby Club Havířov, občanské sdružení Český Těšín Stanislavice Havířov Město Dolní Lutyně - Nerad Frýdek Frýdek Orlová - Město Petrovice-Závada SDH Český Těšín-Stanislavice Činnost školních kroužků ragby a školní liga tag ragby Přes překážku s novými technickými prostředky o krůček blíž k ještě lepším výsledkům Ozdravný pobyt Mladých hasičů na Ostravici Zakoupení 9 ks přileb pro družstvo mladých hasičů na požární sport 5000 Zvyšování odborné úrovně hasičů Vybavení družstev pro požární sport-dresy Velká cena Frýdku-Místku O pohár Nadace OKD Pořízení záchranářského batohu s vybavením Cestujeme za poznáním Dužstvo Přípravka Stanislavice v novém hasičském mundůru jméno pracoviště organizace název projektu schváleno Renáta Sdružení rodičů a přátel Lestyanová, AWT Interaktivně ve volném čase školy Bc. Jan Jurásek, Mgr. Lubomír Dvořák Ladislav Bohuš Správa OKD Shotokan Karate Frýdek-Místek Sportovní výuka dětí a mládeže se zaměřením na bojové umění sportovní a tradiční karate stylu Shotokan Důl ČSM SKK Budo Havířov Středoevropský pohár nadějí karate Důlní závod 3 Soubor lidových písní Pořízení nových krojů pro tanečníky a tanců Ostravica SLPT Ostravica Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ján Sitai Důl Darkov v České republice, Vybavení klubovny o.s., místní organizace Karviná Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., místní Penzion U Studánky, Horní Lomná 29. Rehabilitační víkendový pobyt/ Zdenek Důl Lazy Kucharík organizace SPMP ČR Havířov Daniel Sportovní klub Lapačka Bezpečné branky předcházíme Důlní závod 1 Pinkava občanské sdružení závažným úrazům Jiří Staněk Důl Darkov Sportovní klub Panthers Podpora in line hokejového klubu Havířov v Karviné Střední škola, Základní Jozef 2.karvinská ABILYMPIÁDA pro děti Důlní závod 1 škola, Mateřská škola Kovács a mládež s postižením Karviná, p.o. Jaroslav Survival & Kung fu Club DRAGON CUP KARVINÁ 2015 turnaj Szweda Karviná bojových umění Michal Survival & Kung fu Club nákup zátěžové podlahy do posilovny Důlní závod 1 Kormanec Karviná klubu Petr Šipula RPG Byty s.r.o. Šumbarák, občanské Poznávací zájezd pro seniory z vyloučené lokality sdružení Miroslav Tělocvična jednota Sokol 14. ročník memoriálu Jiřího Klepca Důl Paskov Halabrin Vítkovice v zápase ve volném stylu Miloš Janda OKD A 3 Tělocvičná jednota Sokol, Vzdělávací seminář sebeobrany Frýdek-Místek IAODG PRO DEFENCE Miloš Micza Důl Paskov TJ Baník Havířov, odbor ASPV DUKELSKÝ HAICMAN CUP Roman Koch TJ Baník Karviná, o. s. Na skály bezpečně! Otakar Kuboš TJ ČSAD Havířov Fotbalová školička Robert Chamrád, Green Gas TJ Gymnázium Hladnov Celoroční systematická činnost dětí a mládeže v basketbalovém klubu TJ Gymnázium Hladnov Danuše Mravcová Rostislav Bartoš Aleš Šebesta Pavel Makovec, Jaroslav Čechmánek Miroslav Peške Oldřich Pustka Karolína Pachotová David Chrapek, Důl ČSM TJ Kovona Karviná Odrazový můstek Wiemers Důl Paskov TJ Slovan Havířov Jarní soustředění mládeže Důl Lazy TJ Slovan Havířov Sportovní pomůcky pro mládež Důl Darkov Green Gas Důl Paskov TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice TJ Sokol Palkovice TJ Sokol Palkovice Mobilní fotbalová branka pro TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice Dokončení modernizace víceúčelového hřiště Bezpečné branky dětské mezinárodní fotbalové utkání AWT TJ Unie Hlubina Fotbal ANO Drogy NÉ!!! VOJ Darkov VOLTIŽ DUHA o.s. Duhový čtyřlístek pomáhá dětem Důlní závod 1 Wheel klub o. s. Pumptrack Karviná

12 12 Sport číslo 6 ročník 45 Hudeček: Nejhorší porážka, jakou jsem zažil Sportovní tipy Tvrdý direkt na začátek karvinští házenkáři schytali debakl 27:36 ve Frýdku-Místku a jsou pět kol před koncem v problémech KARVINÁ Ani uzdravený Radim Chudoba nepomohl týmu HCB OKD vyhrát na hřišti regionálního rivala. Tým kouče Hudečka přitom prvních patnáct minut zvládl, ale potom úplně vypadl ze hry a bylo po nadějích. Nezastavitelný byl exkarvinský Vojtěch Petrovský, který nasázel 19 gólů, což je nový rekord extraligy! Jaroslav Hudeček byl velmi zklamaný a naštvaný i druhý den po zápase. Přesto žádost o rozhovor, který se točil kolem tohoto zápasu, ale i nových posil nebo MS v Kataru, neodmítl. Takto jste si zřejmě první ostrý zápas v novém kalendářním roce nepředstavoval, že? Ani v nejmenším. A ze začátku tomu ani nic nenasvědčovalo. Důležitost zápasu si uvědomovaly oba týmy. Hra byla z obou stran opatrná a bylo cítit, že se jedná o velice důležité utkání. Domácí nás ničím nepřekvapili, měli jsme je přečtené, přesto nás doslova přejeli! Takhle špatně jsem náš tým zahrát ještě neviděl. Hned v noci po zápase jsem si celé utkání znovu pouštěl na internetu a rozebíral jsem si ho ze všech stran. Opravdu tomu nerozumím, protože jsme nastoupili ve stejné sestavě jako v týdnu v generálce proti Zubří. Kde jsme v první půli hráli skvěle. Jen se nám přesně potvrdilo, že přípravné a mistrovské utkání je úplně něco jiného. To opravdu bylo až tak špatné? Bohužel ano. Kdyby nás někdo jasně přehrál po skvělém výkonu, tak sklopím hlavu. Bohužel jsme se sesypali jako domeček z karet a domácí i přes svou kostrbatou hru v pohodě vyhráli a těžili z našich neuvěřitelných hrubek. Druhou věcí je to, že nám samotný Vojtěch Petrovský nastřílel 19 gólů. Bohužel jsme jej neuhlídali, ač jsme zkoušeli všechno možné. Naše obrana byla špatná. Až mi to chvílemi připadalo, jako kdybychom se viděli všichni poprvé v životě až před utkáním. Nová posila Ivan Ivković (číslo 77) se prozatím jeví velmi dobře. V gólmanech nebyl problém? Byl i nebyl. Zkoušeli jsme všechno možné, ale když jde Frýdek- Místek několikrát sám na brankáře, tak ti moc šancí nemají. I přesto se jim několik brejků podařilo chytit. Problémem byla spíš nemohoucnost zastavit rozjetého Petrovského, který naší obranou procházel doslova jako nůž máslem. Obrana byla špatná, málo agresivní. Tahle se o play off nehraje! Byla to jedna z nejhorších porážek, kterou jsem zažil. Dá se najít na zápase alespoň něco pozitivního? Snad jen jediná věc. Trefili jsme do černého s mladým Chorvatem Ivanem Ivkovićem. Jeví se velmi dobře. Mladý devatenáctiletý kluk, se kterým komunikujeme anglicky a hrál první mistrovský zápas, nás táhl. Samozřejmě chybičky tam byly, ale jinak klobouk dolů. Má výborné propozice 206 cm, 100 kg a je levák. Pokulhává ještě v komunikaci v obraně, ale to je přirozená věc a chce to čas a trpělivost. Kde jste na něj narazili? To je práce jednoho srbského manažera, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Byl to právě on, který sem před několika lety dovedl gólmana Marianoviće a pivota Indjiće, na které si určitě karvinský fanoušek okamžitě vzpomene. Ivan Ivković je levoruká spojka, o kterou jsme měli zájem i v návaznosti na zranění Radima Chudoby. Hrozilo, že bude nějaký čas mimo, tak jsme jej angažovali. Nakonec se všechno zlepšilo, hraje se speciální ortézou a nic ho nebolí. Radim mi sám řekl, že chce nastoupit. Vrátil se také Marek Monczka, ale ve Frýdku-Místku nehrál. Proč? Protože se nestihl vyřídit potřebný certifikát. Ale stejně jsme se na osobním pohovoru domluvili, že FOTO: HCB OKD Karviná Trenér házenkářů HCB OKD Jaroslav Hudeček byl po sobotním zápase ve Frýdku-Místku velmi zklamaný. Přerov Nedělní zápas s posledním týmem soutěže začíná v hrát nebude. Trénuje s námi teprve od začátku února a byla na něm vidět určitá nesehranost i obava. V neděli už by však proti Přerovu měl hrát. To bude ideální zápas k tomu, aby se vrátil do pohody. Stěžejní zápas jste tedy nezvládli. Co bude dál, sledujete tabulkově nejbližší soupeře? Pokud chceme pomýšlet na play off, tak musíme zvládnout tři domácí zápasy a vyhrát alespoň jednou venku. V domácím prostředí hostíme Přerov, Zlín, Jičín a vyrážíme do Brna a na Duklu. Momentálně máme 17 bodů a otevřeně říkám, že třiadvacet bude málo. Proto musíme vyhrát i na hřišti soupeře. Další variantou je skutečnost, že před posledním kolem budeme mít o bod méně než Jičín, který na konec hostíme. Kdybychom uspěli, tak ve čtvrtfinále půjdeme na loňského mistra z Plzně. Ale ani z ní nemáme strach. V prvním kole jsme proti ní hráli úžasně. Pojďme ještě k mistrovství světa v exotickém Kataru, které vyhrála Francie. Jak se vám zamlouvaly výkony našeho národního týmu, který se na světovém mistrovství objevil po osmi letech? Už v lednu jsem vám říkal, že to vyhraje Francie. Hraje úžasný handball a v Kataru se to jen potvrdilo. Co se týče našeho národního týmu, ať si každý říká, co chce, ale 17. místo je neúspěch. Ano, výkony měly vzestupnou tendenci, zahráli jsme super zápas s Islandem, který jsme doslova zničili, ale ze skupiny se nám postoupit nepodařilo. Chybu vidím v tom, že trenéři nevsadili všechno na veledůležitý zápas proti Egyptu. Na Francii a Švédsko objektivně nemáme, ale na Egypt a další týmy ano. Když to shrnu, tak umístění je neúspěch, ale výkony v některých zápasech jsou určitě povzbuzením. Uvidíme, jak se kluci poperou s kvalifikací na EURO. Adam Januszek Karviná hokej Domácí celek, jenž uzavírá tabulku II. hokejové ligy, přivítá v sobotu 14. února Břeclav. Na zimním stadionu STaRS se začíná v hodin Orlová fotbal Třetiligoví fotbalisté Slavie Orlová vyzvou 14. února od 11 hodin na své umělé trávě divizní Havířov. Závěrečným kolem pokračuje také zimní turnaj O pohár starosty města Orlové O celkové prvenství si to v přímém souboji tentýž den od 15 hodin rozdá Inter Petrovice s rezervou Orlové. Už ráno od 8.30 hodin bude na programu duel Baníku OKD Doubrava proti Slovanu Orlová a od 13 hodin změří síly Baník Fučík Orlová s dorostem orlovské Slavie. Orlová hokej Hokejisté Orlové, kteří nastupují v Krajském přeboru a jsou druzí za Kopřivnicí, přivítají v sobotu 14. února od 17 hodin na domácím ledě Studénku. Karviná judo Srdcovkový judistický oddíl MSK Karviná pořádá pro benjamínky Valentýnský turnaj. Ten proběhne v sobotu 14. února na ZŠ Prameny od 10 hodin. Karviná basketbal Basketbalová 2. liga mužů pokračuje pro karvinský Sokol nedělním utkáním proti Jiskře Humpolec. Na ZŠ Družby se začíná v 11 hodin. Nejdříve Poláci, pak Slováci Fotbalisty MFK OKD čeká poslední zápas před odjezdem na herní soustředění na Slovensko KARVINÁ Slušným herním projevem i výsledky se v posledních přípravných zápasech prezentuje tým Jozefa Webera. První únorový pátek ho čekal zápas v Katovicích s GKS. V sobotu bude na programu domácí duel proti druhému katovickému celku Rozwóji. V pondělí pak celý tým nabere směr Slovensko, konkrétně Senec. Tam rozbalí svou pomyslnou základnu tak, aby mohl kvalitně trénovat a odehrát dva zápasy. Ve středu 18. února s Nitrou a v sobotu při cestě domů se Zlatými Moravci. Po soustředění už jen generálka v Třinci Od konce ledna ubíráme na silových věcech a zaměřujeme se na ty fotbalové, které jsou určitě složitější. Ono postavit kolem hřiště kužely a říct klukům, ať kolem nich běhají, není zas tak složité, usmál se hlavní trenér MFK OKD, kterého těšil herní projev především ve vítězném zápase s GKS Katovice (3:1). To byl kvalitní zápas se vším všudy, doplnil. Souhlasil s ním také útočník Lubomír Urgela. Vždycky jde i o soupeře. A GKS je velmi kvalitní tým, pověděl nejlepší střelec Fotbalové národní ligy, který právě v Katovicích FOTO: Adam Januszek Už přes měsíc zimní přípravy mají hráči MFK OKD úspěšně za sebou. otevřel střelecký účet zápasu. Na herní soustředění domů na Slovensko se Urgela velmi těší. Kdo by se netěšil, že? Čekají nás tam dva zápasy a samozřejmě tréninkové jednotky. Je potřeba se dobře připravit na jaro, doplnil. Po návratu od našich východních sousedů bude následovat už pouze generálka v Třinci a v neděli 8. března je na programu první mistrovský zápas na půdě beznadějně posledního Kolína Poslední domácí zápas zimní přípravy s Rozwójem Katovice. Do reprezentace Ciupa a Lingr Do sídla klubu také dorazila potěšitelná zpráva z našeho hlavního města. Dvojice Jiří Ciupa a Ondřej Lingr byli reprezentačním koučem U17 Václavem Černým nominováni na dva přípravné zápasy proti Walesu, které se odehrají v Newportu 17. a 19. února. Jedná se o poslední prověrku před březnovou kvalifikací o evropský šampionát, které by se oba chtěli pochopitelně zúčastnit. Adam Januszek Dosavadní výsledky v přípravě Ruch Chorzów Karviná 3:1, Karviná Ružomberok 3:1, Karviná BKS Bielsko-Biala 0:0, Karviná Opava 4:3, Karviná Lok. Petrovice 4:0, Karviná Žilina 9:3, Karviná HFK Olomouc 4:1, GKS Katovice Karviná 1:3 9/6-XII/15 HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, Praha 8 Ředitel David Švábenický; šéfredaktor Marek Síbrt, Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, Karviná-Doly; e mail: tel: redakce: , příjem inzerce: , e mail: ústředna: Grafika Robin CaÏs, e mail: Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek v nákladu výtisků Registrace MK ČR E Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC. PRVNÍ Fénix content marketing Vítěz první ročník

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ Ing. Karel Adamec, POL-ALPEX, s.r.o., Petrovice u Karviné č.262, tel. : 59 634 0760 Ing. Karel Blahut, ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM Stonava, tel. 59 645 2400 ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Horník v ostatních činnostech v dole (kód: 21-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody.

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody. PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody www.uberplyn.cz Každá minuta je drahá? Někdy až příliš. Pátek večer, krátce po šesté. Libor N. měl opět perný týden, práce nad

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Zpravodaj 1/2011. BULHARSKO Lozenec. BULHARSKO Carevo. Merlin, s all inclusive. Hermes, s all inclusive VELIKONOČNÍ NABÍDKA PRO ČLENY ABK:

Zpravodaj 1/2011. BULHARSKO Lozenec. BULHARSKO Carevo. Merlin, s all inclusive. Hermes, s all inclusive VELIKONOČNÍ NABÍDKA PRO ČLENY ABK: Vážení členové Alexandria bonus klubu, vítejte na stránkách jarního Zpravodaje ABK. Úvodem dovolte, abychom Vám popřáli krásné Velikonoce a příjemné prožití celého jara. Slunce již hřeje a tak je nejvyšší

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota

PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 19.11.2013 - Podle nejnovějšího průzkumu podnikatelského potenciálu

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pokladní systém Pokladní systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Příloha 3d: Nepsané hodnoty

Příloha 3d: Nepsané hodnoty Příloha 3d: Nepsané hodnoty Jaké nepsané hodnoty drží tuto společnosti pohromadě? Z výroků zaměstnanců byly nejčastěji zmiňovány: jistota práce historie, spolehlivost (lidí) FAB produkt slušnost, lidskost

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Na návštěvě v Carborundum Electrite, a.s. Brousím, brousíš, brousíme

Na návštěvě v Carborundum Electrite, a.s. Brousím, brousíš, brousíme Na návštěvě v Carborundum Electrite, a.s. Brousím, brousíš, brousíme Stanislav Mertin a Miroslav Suchý za Carburundum Electrite (první a třetí zleva) a Zdeněk Pospíšil jsou se spoluprací spokojeni. Až

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Využil jsem nečekané příležitosti a položil několik otázek jednomu z našich předních závodníků Petru Kláskovi, který je současně členem

Více

chystá.druhé kolo přijímaček

chystá.druhé kolo přijímaček ~~-~~-j p_on~-ě~í-~~ _č_e!"elll~~ ~01~, c ;l?aj_~_p~~c:::~qj ~ Pětice univerzitních fakult chystá.druhé kolo přijímaček... V prýním kole byl zájem hlavně o ekonomické, che.mick~, humanitní a zdravotnické

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

práce mimo podzemí hlubinného dolu. (2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ).

práce mimo podzemí hlubinného dolu. (2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ). Strana 2751 167 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více