VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, Vratimov IČO: ; Tel., fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Údaje o hospodaření za rok 2013

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla zpracována ředitelkou školy Mgr. Darjou Kuchařovou k a Školskou radou chválena na svém jednání dne.. Ve Vratimově

3 Obsah: 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a hospodaření za rok Příloha: a) Výchovně - vzdělávací výsledky za I. a II. pololetí školního roku 2013/2014 b) Rozbory hospodaření 3

4 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole: Základní škola Vratimov, Datyňská 690, příspěvková organizace IZO: Její činnost vykonává právnická osoba IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa: Datyňská 690, Vratimov Součásti školy: Základní škola kapacita 405 žáků (Základní škola ve Vratimově, odloučené pracoviště Základní škola v Horních Datyních) Školní družina kapacita 120 žáků Obor vzdělání: C / Základní škola Studium denní Délka studia: 9 r. 0 měs. Místa poskytovaného vzdělávaní nebo školských služeb: 1. Datyňská 690, Vratimov 2. Vratimovská 60, Vratimov - Horní Datyně Den zahájení činnosti: Vedení školy: Ředitelka: Mgr. Darja Kuchařová Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Iva Březinová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Mičulková Kontakt: tel.: , fax: www: zsvratimov.cz

5 Zřizovatel: Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov, IČO: , tel.: l1, fax: , Údaje o školské radě: Datum zřízení: Počet členů: devět Kontakt: Sylva Dunatová Tel.: Údaje o občanském sdružení při ZŠ: Registrace: Zaměření: Pomoc při mimoškolní výchově, při zajišťování vybavení sbírek pomůckami, organizování sportovní činnosti, ozdravných pobytů Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vratimov, Datyňská 690 Kontakt: Cholevová Viera, nově zvolená Sylva Dunatová Tel.: Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků/třída Počet žáků/zařízení I. stupeň ZŠ ,5 23,4 II. stupeň ZŠ ,6 23,5 I. stupeň odl. pracoviště ,3 22,4 Školní družina - Vratimov ,3 28 Školní družina HD Na odloučeném pracovišti v Horních Datyních se žáci vzdělávali v ročníku ve třech třídách. Základní škola Vratimov, Datyňská 690 je školou zřízenou městem Vratimov. Škola má 9 ročníků, vyučuje se v 19 třídách. K měla škola 403 žáků, z toho 186 na 1. stupni ve Vratimově a 52 v Horních Datyních, druhý stupeň navštěvovalo 165 žáků ve Vratimově. Škola má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků (3 oddělení ve Vratimově, 1 v Horních Datyních). Jedno oddělení ve Vratimově provozovalo činnost od 6:30 do 7:40 hodin, odpolední provoz všech čtyř oddělení byl od 11:35 do 16:00 hod. K školní družinu navštěvovalo 112 žáků. Hlavními úkoly školy byla podpora jazykové, dopravní, environmentální výchovy a sportovních aktivit žáků. Pokračovala spolupráce s Polskem se Strumieńi - Základní školou v Drogomyšli. Byla podepsána 5

6 smlouva o mezinárodní přeshraniční spolupráci se zástupci Polska, České a Slovenské republiky. Každoročně od roku 2003 jsou žáci naší školy voleni do Dětského zastupitelstva Vratimova. Volby probíhají na začátku každého školního roku a členem se stává buď zvolený žák za každou třídu, nebo dobrovolník. Dětské zastupitelstvo probíhá pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Žáci tak mají možnost se podílet na chodu města i naší školy. V květnu se naše škola zapojila do sběru plastových víček, které přispějí na zakoupení speciálního vozíčku pro rodinu z Vratimova. Každoročně se škola zapojuje do akce Liga proti rakovině Praha v rámci Dne proti rakovině žáci i pracovníci školy mají možnost si zakoupit kytičku za minimální cenu 20,--. Svým příspěvkem pomáhají šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť. Na konci každého školního roku přispívá škola na adopci afrických dětí v rámci projektu Adopce na dálku. V letošním školním roce jsme ukončili posílání příspěvků na předchozí svěřenkyni a adoptovali jsme Michela Tounkaru (12 letého chlapce z Guiney). V září 2013 se škola poprvé zapojila do sportovní akce Česko sportuje. Cílem této akce je zapojit do všech osmi disciplín co nejvíce žáků školy. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy a jsou nastaveny tak, aby pokrývaly osm klíčových fyzických schopností dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost). Hodnotí se procentuální účast každé školy, jednotlivé výkony žáků nejsou důležité. Motivací pro žáky může být i to, že známí čeští sportovci navštíví účastnické školy. Ve školním roce 2013/2014 získala naše škola bronzovou medaili. Materiálně technické podmínky školy: A ZŠ Vratimov, Datyňská 690 B ZŠ Vratimovská 60, Vratimov Horní Datyně Učebny Herny ŠD Odborné pracovny Knihovna Multimediální učebna A 11 B 3 A 2 B 1 A 5 B 0 A 1 B 1 A 2 B 0 6

7 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny, pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj A B A B A B A B A B A B A B A B A B Ano Ano Ano Ano Ne Ne Vyhovující Vyhovující Průběžné obnovování Obnovuje se Průběžné obnovování Průběžné obnovování Vyhovující Vyhovující Vyhovující Vyhovující Zaostává (nedostatek finančních prostředků) Výměna oken V rámci pracovních činností se žáci podílejí na úpravě školy. Z tohoto důvodu bylo zakoupeno nářadí (hrábě, rýče). Ve škole v Horních Datyních byla z učitelské sborovny zrealizována nová učebna s interaktivní tabulí. Pokračovali jsme v obnově učebních pomůcek a didaktické techniky (dvě nové interaktivní tabule ve škole v Horních Datyních). Škola získala peníze projektu ROP: 1.10, ROP NUTS II Moravskoslezsko, 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastrktura veřejných služeb, podoblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, Výzva č Modernizace výuky na základních školách. Z tohoto projektu budou v příštím roce modernizovány dvě odborné učebny Př, Z a F, Ch. 3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Obor vzdělání: C / Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Zařazené třídy: Ročník (od ) 7

8 Přehled volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty: Technické kreslení 8. ročník Seminář z matematiky 9. ročník Nepovinné předměty: Náboženství Konverzace v anglickém jazyce Zájmové útvary Šikovné ruce 2., 3., 4. ročník Keramika - 2., 3., 4. ročník Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník Klub německého jazyka 4., 5. ročník Klub páťáků 5. ročník Sborový zpěv 5., 6., 7. ročník Klub českého jazyka 9. ročník Klub matematiky 9. ročník Eko kroužek Zdravý životní styl Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Markéta Ögeerová Mgr. Markéta Hložanková Marcela Hajdučková Mgr. Ivo Stavinoha Mgr. Barbora Kaplanová Mgr. Monika Štefková Ing. Lenka Kičmerová Bc. Svatava Vévodová 4. Rámcový popis personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na základní škole celkem 34 pedagogických pracovníků (z toho 3 učitelé), z toho 4 vychovatelky ve školní družině a 1 asistent pedagoga. 2 vychovatelky pracovaly zároveň jako učitelky, asistent pedagoga vedl v Horních Datyních oddělení školní družiny. Na škole pracovalo 6 nepedagogických pracovníků. Přepočtený celkový počet učitelů činil 25,545 úvazku, vychovatelé školní družiny měli 3,268 úvazku, asistent pedagoga pracoval na 0,8 úvazku a nepedagogičtí pracovníci měli 6,000 úvazku. Během školního roku došlo k dlouhodobému čerpání nemocenské - Mgr. Milena Štochlová, která byla nahrazena pedagogickým pracovníkem Mgr. Zdeňkem Gulakem. Zástup ukončil k

9 Zleva shora: Bc. Kateřina Sláčiková, Mgr. Zdeněk Oršulík, Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Marcela Brožová, Mgr. Jana Biolková, Mgr. Iva Urbancová, Mgr. Věra Jonášová, Mgr. Michal Jenčo, Mgr. Zdeněk Gulak, Mgr. Jana Jenčová, Magdalena Kolková, Radmila Demběcová, Marta Bělková, Ing. Lenka Kičmerová, Bc. Markéta Ögeerová, Mgr. Eva Eliášová, Mgr. Jana Richterová, Mgr Markéta Hložanková, Mgr. Lucie Homolová, Mgr. Barbora Kaplanová, Mgr. Iva Březinová, Mgr. Darja Kuchařová, Mgr. Jana Mičulková, Mgr. Monika Štefková, Mgr. Lucie Kosiecová, Mgr. Eva Richterová 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení na střední školy 5.1 Zápis k povinné školní docházce (Vratimov + Horní Datyně) Počet 1. tříd Počet dětí přijatých do 1. Tříd Děti starší šesti let k Počet odkladů 5.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2013/2014 ukončilo základní vzdělávání celkem 31 žáků devátého ročníku. Povinnou školní docházku ukončilo 31 žáků 9. ročníku. Na gymnázia bylo přijato 11 žáků, na střední odborné školy s maturitou 14 žáků a na střední odborná učiliště 6 žáků. Na osmileté gymnázium odešla studovat 1 žákyně, na šestiletá gymnázia 2 žáci. I v tomto školním roce bylo výchovným poradcem zajištěno maximum informací v oblasti profesní orientace žáku 8. a 9. ročníků. Žáci měli možnost vyslechnout si informace pracovníků SŠ a učilišť, 9

10 rovněž rodiče žáků 9. tříd byli informováni na třídních schůzkách v listopadu a v lednu. Proběhla distribuce brožurek k volbě povolání, zúčastnili se také návštěvy na Úřadu práce v Ostravě. Individuálně byly poskytovány konzultace žákům a rodičům na téma profesní orientace a volba střední školy či učiliště. 6. Přehled údajů o výsledcích vzdělávání a chování žáků 6.1 Výsledky vzdělávání - viz příloha Nejlepších vzdělávacích výsledků ve II. pololetí na 1. stupni dosáhla I. D v Horních Datyních, druhá byla II. A, třetí I. A. Nejlepších vzdělávacích výsledků na II. pololetí na 2. stupni dosáhla VII. B, druhá byla třída VI. A, třetí byla třída VI. B. Nejhorší vzdělávací výsledky měla třída VIII. A, na druhém místě byla třída VII. A, dále VIII. B. Výchovná opatření udělena během tohoto školního roku obsahují pochvaly ředitelky školy za 2. místo v mezinárodní literární soutěži pro Janu Juřenovou (4. A) a Kateřinu Mičulkovou (4. A) a za 1. místo za grafiku školního časopisu, fotografické zpracování školních akcí pro Kateřinu Holzmannovou (8. B). Pochvaly třídního učitele byly udělovány za vzorný prospěch a chování, práci pro třídu, účast v soutěžích; opatření na posílení kázně napomenutí TU, důtka TU a důtka ŘŠ byla udělována za zapomínání školních potřeb, špatnou pracovní morálku, neomluvené hodiny, nevhodné chování. Byl udělen jeden snížený stupeň z chování Lukáši Gurňákovi 6. A za špatnou přípravu na vyučování a nevhodné chování. 6.2 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Vratimov Ročník Horní Datyně Vratimov Počet žáků Horní Datyně Sluchové Zrakové Tělesné Mentální Celkem S vadami řeči 1.,

11 Kombinované vady Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování 3., Autismus Celkem V průběhu 2. pololetí byly poslány žádosti o kontrolní vyšetření pro 15 žáků, 9 žákům byly poslány žádosti o nové vyšetření. Celkem vyšetřených žáků, kteří nejsou integrováni, bylo 81. Převládají poruchy dyslektické, dysgrafické a dysortografické, 1 žák má diagnostikovánu dyskalkulii, 2 žáci vývojovou poruchu chování. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány a některým z nich byla doporučena hodina nápravné péče týdně. Náplň těchto hodin i pomůcky vychází z vyšetření a doporučení poraden. Ve školním roce 2013/2014 pokračoval v základním vzdělávání ve 3. třídě v Horních Datyních žák s ADHD. Na základě žádosti schválil krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě asistenta pedagoga do této třídy. 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Třídní učitelé, výchovní poradci a školní metodik prevence věnují zvýšenou pozornost dětem s problémovým vývojem a s rizikovým chováním a na individuálních schůzkách se zákonnými zástupci těchto problémových žáků řeší jejich přestupky, domlouvají se na způsobech nápravy, pravidelné kontrole. V závažnějších případech byli rodiče pozváni na projednání ve výchovné komisi. Nejrůznějšími školními akcemi se snažíme předcházet a zároveň upozorňovat žáky na různá nebezpečí, varovat je tak před nástrahami (besedy, dokumentární filmy). Při výchově klademe také velký důraz na dodržování pravidel slušného chování (zdravení, úcta k lidem, společenské vystupování). Nejdůležitější však je rodinná výchova - fungující rodina řeší problémy, upozorňuje na odstranění negativních projevů. Dospělé osoby musí být vždy rozumnými a dobrými příklady v jakékoliv složité situaci. Proto je spolupráce rodiny se školou velmi důležitá. Ve většině případů se nám tato spolupráce daří. 11

12 7.1 Vyhodnocení práce metodika prevence a výchovných poradců Ve školním roce 2013/2014 bylo ve spolupráci s třídními učiteli vyšetřeno několik drobných krádeží a přestupků proti školnímu řádu. V 9. třídě byly řešeny dva případy záškoláctví (udělena výchovná opatření a 1 neomluvená hodina) a dva případy skrytého záškoláctví v 8. B (řešeno pohovorem s rodiči). Během celého školního roku se nevyskytly závažné projevy sociálně patologických jevů. Byla navázána spolupráce s vratimovských oddělením Policie České republiky, které chce pro žáky připravit preventivní program, který by měl být realizován ve školním roce 2014/2015. Na základě zpracované Školní preventivní strategie, Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování připravujeme a zajišťujeme školní vzdělávací akce, besedy a přednášky, například kulturní akce (návštěvy divadel, koncertů, výstav), sportovní akce (lyžařský výcvikový kurz, sportovní a plavecký kurz, zimní olympiáda, výlety), jednorázové besedy a zájmové kroužky. Je však nutné spolupracovat s dalšími institucemi, např. s krizovým centrem pro děti a rodinu, poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kurátory pro mládež, probační a mediační službou ČR, s lékaři jak s pediatry, tak i psychiatry a také s médii. Při sestavování Minimálního preventivního programu vycházíme jednak ze Školní preventivní strategie školy na roky , jednak z rozborů chování žáků za jednotlivá pololetí uplynulého školního roku. Stále větší pozornost je třeba věnovat kyberšikaně. Z široké nabídky vzdělávacích akcí vybíráme ty nejzajímavější pro výchovu našich žáků, ať už jsou to kulturní či sportovní akce, jednorázové besedy, přednášky či zájmové kroužky. Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla na 1. i 2. stupni začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka a literatury, prvouky a výtvarné výchovy. Preventivní programy Dopravní hřiště (4., 5. ročníky) Hasík (2., 6. ročník) Preventivní program Renarkon (2. 9. ročník) ročník prožitkové programy zaměřené na sebepoznání, soudržnost skupiny, toleranci apod. 12

13 6. 8. ročník prožitkové programy zaměřené na komunikaci a vztahy, problematiku šikany a zdravého životního stylu 9. ročník prožitkový programy zaměřené na problematiku drog, sexuality a netolismu 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 jsme využívali nabídek především KVIC Ostrava a vybírali jsme si témata věnována práci s počítačem, pro zkvalitnění výuky ve školách, školení pro vedoucí pracovníky, zdravotnické kurzy, školení týkající se žáků s postižením, školení o bezpečnosti, školení o spisové službě. Správní zaměstnanci Správní zaměstnanci navštívili tato školení: Novinky v účetnictví PO, dvoudenní seminář ČMOS (FKSP, BOZP), Účetní předpisy, účetní závěrky a inventarizace majetku, Aktuální problematika v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, exekuce. JMÉNO Biolková Jana Mgr. Brožová Marcela Mgr. Březinová Iva Mgr. Eliášová Eva, Mgr. Hajdučková Marcela Hložánková Markéta, Mgr. Homolová Lucie, Mgr. Jenčo Michal, Mgr. Jenčová Jana, Mgr. NÁZEV AKCE Výuka TV a školská legislativa Angličtina pro ta, kteří se nechtějí učit Svět peněz prakticky aneb základní pojmy Rozvoj čtenářské gramotnosti II Násobilka x krát jinak Zdravotník zotavovacích akcí Prezentace jako nástroj výuky Pedagog mezi paragrafy Nápady a triky pro interaktivní cvičení Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny Školní řád ve víru paragrafů Recyklujeme tvořivě Výtvarné techniky pro děti Prezentace jako nástroj výuky Prezentace jako nástroj výuky Písničky, hudba, pohyb Abeceda čtenářských strategií pro první stupeň Prezentace jako nástroj výuky Hudebku mám nejraději Prezentace jako nástroj výuky Plánování projektů v MS Project 2010 S pány na ledě Československo I mlčení je lež Prezentace jako nástroj výuky Genetická metoda od A - Z Nápadník do hodin českého jazyka Prezentace jako nástroj výuky 13

14 Kabátová Alena Mgr. Kaplanová Barbora, Mgr. Kolková Magdalena Kuchařová Darja Mgr. Mičulková Jana Mgr. Muchová Lenka, Mr. Richterová Eva Mgr. Stavinoha Ivo Mgr. Štochlová Milena Mgr. Urbancová Iva Mgr. Koudelková Pavlína Mgr. Demběcová Radmila Sláčiková Kateřina bc. Výtvarné techniky pro děti Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Nebojme se grafiky Prezentace jako nástroj výuky Nápady a triky pro interaktivní cvičení Prezentace jako nástroj výuky Pokročilé techniky prezentace Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Dvoudenní workshop Moderních dějin Tvorba prezentací v NS PowerPoint 2010 I mlčení je lež Úprava digitálních obrázků a základy poč. grafiky Prezentace jako nástroj výuky Plánování projektů v MS Project 2010 Metodická poradna I ve mně je lídr Videotrénink evaluace vzdělávání Škola, právo, spisová služba ve školství Nový občanský zákoník ve školské praxi Plánování projektů v MS Project 2010 Školní řád ve víru paragrafů Právní minimum v oblasti rizik. projevů chování Inspirovat aneb aktivizujte své žáky v hodině Aj Software Bakalář Evidence školní matriky Software Bakalář Elektronické klasifikace Pedagog mezi paragrafy Software Bakalář program pro školní administ. Autorské právo ve školské praxi Software Bakalář Tk, suplování Prezentace jako nástroj výuky Zdravotník zotavovacích akcí Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí Práce s textem ve fyzice Fyzika činnostně na ZŠ Pokročilé techniky tvorby dokumentů Prezentace jako nástroj výuky Genetická metoda od A - Z Výrobky z přírodních materiálů Jak na pravopis Jak na čtení Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Nápadník do hodin českého jazyka Anglická gramatika hrou Metodická poradna pro pro vedoucí vych. ŠD Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Spolupráce školy a dalších subjektů KRPŠ při ZŠ DDM Vratimov KS Vratimov 14

15 ZUŠ Vratimov TJ Sokol Vratimov městská policie TJ Biocel dětská lékařka a gynekolog PPP ve F-M a Ostravě Policie ČR Úřad práce v Ostravě DL v Ostravě NDMS v Ostravě HZS Ostrava KS v Ostravě - Zábřehu střední školy firma Always Asekol, s. r. o. CPIV Karviná 9.2 Významné akce školy - Ozdravný pobyt Itálie (září) - Dopravní hřiště (4. r.oč, 5. roč., září, 3. roč., březen, květen) - Běh naděje (září) - Výstava zahrádkářů (září) - Sokolnický den (říjen) - Mezinárodní festival outdoorových filmů Ostrava (říjen) - Renarkon (v průběhu celého školního roku) - Vítání občánků (Horní Datyně listopad) - Vánoční koncert ZUŠ - Školní mikulášská nadílka - Den otevřených dveří, vánoční jarmark (prosinec) - Prožitkové vyučování pravěk - Dětský karneval (leden) - Řemeslo má zlaté dno (leden, 9. tř.) 15

16 - Plavecký výcvik (1., 2., 3. roč. průběžně) - Zlatý Amos regionální kolo Ostrava (L. Homolová) - Školní představení pro mladší spolužáky (dramatizace pohádky 7. B, únor) - Školní společenský ples (březen) - Lyžování se sluníčkem (3. 5. roč.) - Hasík (2. a 6. roč., březen) - Lyžařský výcvikový kurz (7., 8. roč., březen) - Den Země spolupráce s Domem dětí a mládeže Vratimov (duben) - Poznávací zájezd Vídeň (8., 9. roč., duben) - Kladení věnců (konec 2. sv. války, 8., 9. roč., duben) - Koncert ZUŠ (Horní Datyně, roč., 7. B, květen) - Kulturní program pro důchodce (2. roč.) - Den Sportu (projekt - spolupráce s Moravskoslezským krajem a Ostravou, městem sportu 2014) - Prezentace žáků z mezinárodního setkání dětských zastupitelstev na Slovensku (7., 8. roč., květen) - Škola v přírodě (Horní Datyně, 2. roč., květen, 3. r.) - Akademie ZŠ TGM (květen) - Sportovní kurz (9. roč., červen) - Slavnostní rozloučení se žáky 9. tř. (MěÚ Vratimov, červen) - Folklorní festival Kulturní dům Vratimov (červen) - Výstava ZUŠ (červen) - Pokračování mezinárodní spolupráce - návštěva Gymnázia ve Strumieni, procházka městem (51 žáků 4. ročníku) - Návštěva budoucích prvňáčků (2. roč., květen, červen) - Zédéška má talent školní přehlídka dovedností dětí Filmová a divadelní představení - Filmová představení Čtyřlístek ve službách krále (leden, 2., 3., 5. roč.) Kocourek Modroočko (2. roč., březen) - Divadlo loutek Čtyřlístek zasahuje (3. r.) Stepující stonožka (8. roč.) 16

17 Lucerna (6., 7. roč.) Šíleně smutná princezna (1. 3. r., Horní Datyně, březen) - Divadlo Smíšek 1. r. Horní Datyně (průběžně) Pasáček vepřů - Divadelní představení v Opavě (6. roč.) - Kulturní dům Akord roč., Horní Datyně, únor Ivo Bartošek a Jumping Drums (3. roč., Horní Datyně) Návštěva knihovny Vratimov - Poprvé v knihovně (září) - 2. ročníky (říjen) - Svět pohádkových knih (1., 2. roč., listopad) - 85 let Nepila (3., 4. roč., leden) - Pohádková beseda (1., 2. roč., leden) - Beseda k 90. výročí E. Petišky (7. B, 8. B, březen, 6. roč., duben) - Pohádky do postýlky (1. tř., duben) - Mudrování s písmenky (1. tř., červen) - Pasování prvňáčků (Horní Datyně, červen) Exkurze - Arcelor Mittal (8. r., listopad) - Ahol (9. tř., listopad) - Dolní Vítkovice (6. B, leden, 8. roč., duben) - Městský úřad Vratimov (6. B, únor) - Úřad práce (8. B, duben) - Liberec (v rámci spolupráce s gymnáziem Hladnov, duben) Besedy - Zásady 1. pomoci (8. roč.) - Hasík (2., 6. roč.) - Renarkon (průběžně roč.) 17

18 Školní družina - Lesní škola (2., 3. roč.) - Dolní Vítkovice - Ostravské muzeum (březen) - Návštěva knihovny (duben) - Bartošovice (Eko kroužek) 9.3 Účast žáků školy v soutěžích Zapojení žáků do nejrůznějších soutěží přispívá dobrému jménu školy. Získáváme tak možnost srovnání ve všech oblastech vzdělávání s jinými školami. Soutěže Výtvarné Jméno žáka / třída Umístění Eurorébus 1. stupeň Obal pro Tondu 1. stupeň Jana Polachová (7. B), Renata Janů (7. B) semifinalisté v celostátní soutěží Myslivost očima dětí 2. A ocenění Natálie Vicherková, 6. A čestné uznání Naše město Vratimov Já, písnička Barvy Země 2. B Kateřina Konrádová, 6. B Hana Ožanová, 7. B Jana Polachová, 7. B Pohádky dětí dětem 4. A 1. místo Stáří očima dětí 5. roč. 1 ocenění Barevný podzim Štěpánka Sněhotová, 7. B 2. místo Podzimní tvoření Dýňování Horní Datyně Horní Datyně 1. místo ve II. kategorii Literární, pěvecké a recitační Jméno žáka / třída Umístění 2. B 3. místo, postup do mezinárodního kola Tvoříme vlastní vydavatelství 3. B 2. místo 4. A 3. místo, 2. místo v mezinárodním kole Stáří očima dětí 5. roč. 2 ocenění Čteme se slonem Bobem Pohádky dětí dětem Školní kolo Olympiády z českého jazyka 8., 9. roč žákyně postup do okresního kola

19 Cizích jazyků Jméno žáka / třída Umístění Harry Potter s Day 7., 8., 9. roč. O nejdelší německé slovo 8., 9. roč. Zeměpisné, dějepisné Jméno žáka / třída Umístění 2. stupeň PaySec cup 1.místo v měsíčním kole, 6. B celkově 13. místo Velká cena ZOO Ostrava 2. stupeň Eurorebus škola 18. místo v republice Školní kolo dějepisné olympiády 8. B a 9. ročník postup Dominika Mudriková (9. tř.) a Kateřina Holzmannová (8. B) Okresní kolo dějepisné olympiády Dominika Mudriková (9. tř.) 19. místo okresní kolo Sportovní Jméno žáka / třída Umístění Školský pohár ČP ve florbale (1. stupeň) 2. místo ve skupině Obvodní kolo v halové kopané 3. místo Obvodní kolo v halové kopané 3. místo ze 6 účastníků Obvodní kolo ve florbalu mladší žáci 2. místo Obvodní kolo ve florbalu starší žáci 3. místo Vybíjená Slezská brána 4., 5. roč., ch, d 1. místo Streethockey - florbal 6., 7., ch výhra v předkole, postup do ČEZ Arény Školský pohár ve florbale Coca cola cup - kopaná roč., d postup do 2. kola Atletika Olympiáda Slezské brány 1. místo Fyzikální, matematické Jméno žáka / třída Umístění Pythagoriáda 2 žáci ze roč. žádný úspěšný řešitel Občanské Jméno žáka / třída Umístění Řemeslo má zlaté dno 5 skupin 9. tř. 2 družstva 1. místo Průběžně celý rok se škola zapojuje do Recyklohraní, sběru papíru, víček, vypsaných per tornád, sběru starých mobilních telefonů. - Křížem krážem Slezskou bránou (7. B, květen) 19

20 9.4 Zájmová činnost Ve školním roce 2013/2014 mohli žáci navštěvovat tyto školní kluby a jiné zájmové útvary: Šikovné ruce 2., 3., 4. ročník Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Keramika - 2., 3., 4. ročník Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Klub anglického jazyka 3. ročník Markéta Ögeerová Klub německého jazyka 4., 5. ročník Mgr. Markéta Hložanková Klub páťáků 5. ročník Marcela Hajdučková Sborový zpěv 5., 6., 7. ročník Mgr. Ivo Stavinoha Klub českého jazyka 9. ročník Mgr. Barbora Kaplanová Klub matematiky 9. ročník Mgr. Monika Štefková Eko kroužek Ing. Lenka Kičmerová Zdravý životní styl Bc. Svatava Vévodová Výtvarný kroužek probíhal pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla na škole provedena inspekce. 11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 I. Příjmy 1. Celkové příjmy ,60 tis. Kč 2. Dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů ,00 3. Dotace na krytí provozních nákladů spojených s hlavní činností ,20 4. Zúčtování s fondy... 12,80 5. Úroky... 5,00 6. Tržby z prodeje služeb ,30 7. Sponzorské věcné dary ,20 8. EU peníze školám ŠABLONY ,00 20

21 II. Výdaje 1. Neinvestiční výdaje celkem ,72 a) Náklady na platy zaměstnanců ,20 b) OPP z provozních nákladů... 4,00 c) Zákonné odvody sociální ,90 d) Zákonné odvody zdravotní ,00 e) Výdaje na DVPP... 34,40 f) Výdaje na učebnice ,00 g) Výdaje na učební pomůcky ,10 h) Ostatní náklady (cestovné)... 2,70 i) Příděl do FKSP ,60 j) Základní pojištění KOOPERATIVA... 45,80 k) Plavání... 73,90 III. Rozbory hospodaření - viz příloha IV. Informace o výsledcích kontrol hospodaření Výsledky kontrol: nebyly zjištěny nedostatky. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 zaměstnanci v rámci celoživotního učení navštěvovali tyto kurzy: Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách (Ostravská univerzita) NÁZEV AKCE Plánování projektů v MS Project 2010 Porkořilé techniky prezentace v aplikaci Microsoft Office přípravný kurz k ECDL, modul AM6 JMÉNO Homolová Lucie Kolková Magdalena Mičulková Jana Kolková 21

22 Tvorba prezentací MS PowerPoint2010 přípravný kurz k ECDL M6 Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky přípravný kurz k ECDL M9 Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků Kolková Kolková Richterová Brožová Kabátová Eliášová Kolková Jenčová Jenčo Stavinoha Homolová Hajdučková Hložanková Kaplanová 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány tyto projekty: Projekt Sportujeme všichni spolu Moravskoslezský kraj, Ostrava Evropské město sportu 2014 Den sportu V pátek se v prostorách kulturního domu v Horních Datyních a v přilehlé tělocvičně konal Den sportu v rámci projektu Sportujeme všichni spolu. Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a městem Ostravou: Ostrava Evropské město sportu Z dotace byly zakoupeny dva streetballové koše, propagační materiály školy, sportovní vybavení pro zvyšování tělesné kondice a zdatnosti žáků. Kromě SDH Horní Datyně se školou spolupracovali také Kulturní středisko Vratimov, KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici, TJ Sokol HD. Na podzim ve školním roce 2014/2015 se v rámci stejného projektu uskuteční další část Cestou necestou Vratimovskou štrekou. Projekt Učení všemi smysly Regionální operační program - Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb Cílem projektu bylo vytvoření podmínek na ZŠ Vratimov pro zkvalitnění výuky všech přírodovědných předmětů větším nasazením pomůcek a vhodnými prostorami pro výuku. Dosavadní vybavení školy bylo vzhledem k trendům a vývoji v této oblasti zcela nedostačující, zastaralé a nepokrylo kapacitu žáků a pedagogů školy. Neumožnilo využití nových výukových programů a metod, pedagogové nemohli zavádět nové výukové systémy do učení. Jedním z cílů je podporovat počítačovou gramotnost a přírodovědný přehled jako důležitý předpoklad pro uplatnění 22

23 žáků na trhu práce. Vybavení bude sloužit také zájmovým útvarům školy, dále ke vzdělávání pedagogů a může být využito i ke vzdělávání veřejnosti (kurzy) či dětí jiných školních institucí, např. mateřských škol. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací je dobrá. Velmi dobrá spolupráce je s Klubem rodičů. Organizují dětský karneval, rodičovský ples, v letošním školním roce se zapojili do realizace projektu Sportujeme všichni spolu v Horních Datyních. Každoročně žáci 9. ročníku k této příležitosti připravují taneční vystoupení, a proto navštěvují kroužek společenského tance na Domě dětí a mládeže ve Vratimově, kde pod odborným vedením tanečních mistrů se učí nejen základní kroky, ale také společenskému chování. Finančně KRPŠ přispívá dětem na lyžařský, sportovní kurz, ozdravný pobyt, školu v přírodě, občerstvení na Den dětí a k Mikuláši, na sportovní a kulturní aktivity. Pomáhají nám s modernizací tříd, družin, odborných učeben a s obnovou počítačové techniky. Schůzek KRPŠ se pravidelně zúčastňuje ředitelka ZŠ. 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více