VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, Vratimov IČO: ; Tel., fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Údaje o hospodaření za rok 2013

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla zpracována ředitelkou školy Mgr. Darjou Kuchařovou k a Školskou radou chválena na svém jednání dne.. Ve Vratimově

3 Obsah: 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a hospodaření za rok Příloha: a) Výchovně - vzdělávací výsledky za I. a II. pololetí školního roku 2013/2014 b) Rozbory hospodaření 3

4 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole: Základní škola Vratimov, Datyňská 690, příspěvková organizace IZO: Její činnost vykonává právnická osoba IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa: Datyňská 690, Vratimov Součásti školy: Základní škola kapacita 405 žáků (Základní škola ve Vratimově, odloučené pracoviště Základní škola v Horních Datyních) Školní družina kapacita 120 žáků Obor vzdělání: C / Základní škola Studium denní Délka studia: 9 r. 0 měs. Místa poskytovaného vzdělávaní nebo školských služeb: 1. Datyňská 690, Vratimov 2. Vratimovská 60, Vratimov - Horní Datyně Den zahájení činnosti: Vedení školy: Ředitelka: Mgr. Darja Kuchařová Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Iva Březinová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Mičulková Kontakt: tel.: , fax: www: zsvratimov.cz

5 Zřizovatel: Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov, IČO: , tel.: l1, fax: , Údaje o školské radě: Datum zřízení: Počet členů: devět Kontakt: Sylva Dunatová Tel.: Údaje o občanském sdružení při ZŠ: Registrace: Zaměření: Pomoc při mimoškolní výchově, při zajišťování vybavení sbírek pomůckami, organizování sportovní činnosti, ozdravných pobytů Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vratimov, Datyňská 690 Kontakt: Cholevová Viera, nově zvolená Sylva Dunatová Tel.: Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků/třída Počet žáků/zařízení I. stupeň ZŠ ,5 23,4 II. stupeň ZŠ ,6 23,5 I. stupeň odl. pracoviště ,3 22,4 Školní družina - Vratimov ,3 28 Školní družina HD Na odloučeném pracovišti v Horních Datyních se žáci vzdělávali v ročníku ve třech třídách. Základní škola Vratimov, Datyňská 690 je školou zřízenou městem Vratimov. Škola má 9 ročníků, vyučuje se v 19 třídách. K měla škola 403 žáků, z toho 186 na 1. stupni ve Vratimově a 52 v Horních Datyních, druhý stupeň navštěvovalo 165 žáků ve Vratimově. Škola má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků (3 oddělení ve Vratimově, 1 v Horních Datyních). Jedno oddělení ve Vratimově provozovalo činnost od 6:30 do 7:40 hodin, odpolední provoz všech čtyř oddělení byl od 11:35 do 16:00 hod. K školní družinu navštěvovalo 112 žáků. Hlavními úkoly školy byla podpora jazykové, dopravní, environmentální výchovy a sportovních aktivit žáků. Pokračovala spolupráce s Polskem se Strumieńi - Základní školou v Drogomyšli. Byla podepsána 5

6 smlouva o mezinárodní přeshraniční spolupráci se zástupci Polska, České a Slovenské republiky. Každoročně od roku 2003 jsou žáci naší školy voleni do Dětského zastupitelstva Vratimova. Volby probíhají na začátku každého školního roku a členem se stává buď zvolený žák za každou třídu, nebo dobrovolník. Dětské zastupitelstvo probíhá pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Žáci tak mají možnost se podílet na chodu města i naší školy. V květnu se naše škola zapojila do sběru plastových víček, které přispějí na zakoupení speciálního vozíčku pro rodinu z Vratimova. Každoročně se škola zapojuje do akce Liga proti rakovině Praha v rámci Dne proti rakovině žáci i pracovníci školy mají možnost si zakoupit kytičku za minimální cenu 20,--. Svým příspěvkem pomáhají šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť. Na konci každého školního roku přispívá škola na adopci afrických dětí v rámci projektu Adopce na dálku. V letošním školním roce jsme ukončili posílání příspěvků na předchozí svěřenkyni a adoptovali jsme Michela Tounkaru (12 letého chlapce z Guiney). V září 2013 se škola poprvé zapojila do sportovní akce Česko sportuje. Cílem této akce je zapojit do všech osmi disciplín co nejvíce žáků školy. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy a jsou nastaveny tak, aby pokrývaly osm klíčových fyzických schopností dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost). Hodnotí se procentuální účast každé školy, jednotlivé výkony žáků nejsou důležité. Motivací pro žáky může být i to, že známí čeští sportovci navštíví účastnické školy. Ve školním roce 2013/2014 získala naše škola bronzovou medaili. Materiálně technické podmínky školy: A ZŠ Vratimov, Datyňská 690 B ZŠ Vratimovská 60, Vratimov Horní Datyně Učebny Herny ŠD Odborné pracovny Knihovna Multimediální učebna A 11 B 3 A 2 B 1 A 5 B 0 A 1 B 1 A 2 B 0 6

7 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny, pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj A B A B A B A B A B A B A B A B A B Ano Ano Ano Ano Ne Ne Vyhovující Vyhovující Průběžné obnovování Obnovuje se Průběžné obnovování Průběžné obnovování Vyhovující Vyhovující Vyhovující Vyhovující Zaostává (nedostatek finančních prostředků) Výměna oken V rámci pracovních činností se žáci podílejí na úpravě školy. Z tohoto důvodu bylo zakoupeno nářadí (hrábě, rýče). Ve škole v Horních Datyních byla z učitelské sborovny zrealizována nová učebna s interaktivní tabulí. Pokračovali jsme v obnově učebních pomůcek a didaktické techniky (dvě nové interaktivní tabule ve škole v Horních Datyních). Škola získala peníze projektu ROP: 1.10, ROP NUTS II Moravskoslezsko, 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastrktura veřejných služeb, podoblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, Výzva č Modernizace výuky na základních školách. Z tohoto projektu budou v příštím roce modernizovány dvě odborné učebny Př, Z a F, Ch. 3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Obor vzdělání: C / Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Zařazené třídy: Ročník (od ) 7

8 Přehled volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty: Technické kreslení 8. ročník Seminář z matematiky 9. ročník Nepovinné předměty: Náboženství Konverzace v anglickém jazyce Zájmové útvary Šikovné ruce 2., 3., 4. ročník Keramika - 2., 3., 4. ročník Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník Klub německého jazyka 4., 5. ročník Klub páťáků 5. ročník Sborový zpěv 5., 6., 7. ročník Klub českého jazyka 9. ročník Klub matematiky 9. ročník Eko kroužek Zdravý životní styl Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Markéta Ögeerová Mgr. Markéta Hložanková Marcela Hajdučková Mgr. Ivo Stavinoha Mgr. Barbora Kaplanová Mgr. Monika Štefková Ing. Lenka Kičmerová Bc. Svatava Vévodová 4. Rámcový popis personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na základní škole celkem 34 pedagogických pracovníků (z toho 3 učitelé), z toho 4 vychovatelky ve školní družině a 1 asistent pedagoga. 2 vychovatelky pracovaly zároveň jako učitelky, asistent pedagoga vedl v Horních Datyních oddělení školní družiny. Na škole pracovalo 6 nepedagogických pracovníků. Přepočtený celkový počet učitelů činil 25,545 úvazku, vychovatelé školní družiny měli 3,268 úvazku, asistent pedagoga pracoval na 0,8 úvazku a nepedagogičtí pracovníci měli 6,000 úvazku. Během školního roku došlo k dlouhodobému čerpání nemocenské - Mgr. Milena Štochlová, která byla nahrazena pedagogickým pracovníkem Mgr. Zdeňkem Gulakem. Zástup ukončil k

9 Zleva shora: Bc. Kateřina Sláčiková, Mgr. Zdeněk Oršulík, Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Marcela Brožová, Mgr. Jana Biolková, Mgr. Iva Urbancová, Mgr. Věra Jonášová, Mgr. Michal Jenčo, Mgr. Zdeněk Gulak, Mgr. Jana Jenčová, Magdalena Kolková, Radmila Demběcová, Marta Bělková, Ing. Lenka Kičmerová, Bc. Markéta Ögeerová, Mgr. Eva Eliášová, Mgr. Jana Richterová, Mgr Markéta Hložanková, Mgr. Lucie Homolová, Mgr. Barbora Kaplanová, Mgr. Iva Březinová, Mgr. Darja Kuchařová, Mgr. Jana Mičulková, Mgr. Monika Štefková, Mgr. Lucie Kosiecová, Mgr. Eva Richterová 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení na střední školy 5.1 Zápis k povinné školní docházce (Vratimov + Horní Datyně) Počet 1. tříd Počet dětí přijatých do 1. Tříd Děti starší šesti let k Počet odkladů 5.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2013/2014 ukončilo základní vzdělávání celkem 31 žáků devátého ročníku. Povinnou školní docházku ukončilo 31 žáků 9. ročníku. Na gymnázia bylo přijato 11 žáků, na střední odborné školy s maturitou 14 žáků a na střední odborná učiliště 6 žáků. Na osmileté gymnázium odešla studovat 1 žákyně, na šestiletá gymnázia 2 žáci. I v tomto školním roce bylo výchovným poradcem zajištěno maximum informací v oblasti profesní orientace žáku 8. a 9. ročníků. Žáci měli možnost vyslechnout si informace pracovníků SŠ a učilišť, 9

10 rovněž rodiče žáků 9. tříd byli informováni na třídních schůzkách v listopadu a v lednu. Proběhla distribuce brožurek k volbě povolání, zúčastnili se také návštěvy na Úřadu práce v Ostravě. Individuálně byly poskytovány konzultace žákům a rodičům na téma profesní orientace a volba střední školy či učiliště. 6. Přehled údajů o výsledcích vzdělávání a chování žáků 6.1 Výsledky vzdělávání - viz příloha Nejlepších vzdělávacích výsledků ve II. pololetí na 1. stupni dosáhla I. D v Horních Datyních, druhá byla II. A, třetí I. A. Nejlepších vzdělávacích výsledků na II. pololetí na 2. stupni dosáhla VII. B, druhá byla třída VI. A, třetí byla třída VI. B. Nejhorší vzdělávací výsledky měla třída VIII. A, na druhém místě byla třída VII. A, dále VIII. B. Výchovná opatření udělena během tohoto školního roku obsahují pochvaly ředitelky školy za 2. místo v mezinárodní literární soutěži pro Janu Juřenovou (4. A) a Kateřinu Mičulkovou (4. A) a za 1. místo za grafiku školního časopisu, fotografické zpracování školních akcí pro Kateřinu Holzmannovou (8. B). Pochvaly třídního učitele byly udělovány za vzorný prospěch a chování, práci pro třídu, účast v soutěžích; opatření na posílení kázně napomenutí TU, důtka TU a důtka ŘŠ byla udělována za zapomínání školních potřeb, špatnou pracovní morálku, neomluvené hodiny, nevhodné chování. Byl udělen jeden snížený stupeň z chování Lukáši Gurňákovi 6. A za špatnou přípravu na vyučování a nevhodné chování. 6.2 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Vratimov Ročník Horní Datyně Vratimov Počet žáků Horní Datyně Sluchové Zrakové Tělesné Mentální Celkem S vadami řeči 1.,

11 Kombinované vady Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování 3., Autismus Celkem V průběhu 2. pololetí byly poslány žádosti o kontrolní vyšetření pro 15 žáků, 9 žákům byly poslány žádosti o nové vyšetření. Celkem vyšetřených žáků, kteří nejsou integrováni, bylo 81. Převládají poruchy dyslektické, dysgrafické a dysortografické, 1 žák má diagnostikovánu dyskalkulii, 2 žáci vývojovou poruchu chování. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány a některým z nich byla doporučena hodina nápravné péče týdně. Náplň těchto hodin i pomůcky vychází z vyšetření a doporučení poraden. Ve školním roce 2013/2014 pokračoval v základním vzdělávání ve 3. třídě v Horních Datyních žák s ADHD. Na základě žádosti schválil krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě asistenta pedagoga do této třídy. 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Třídní učitelé, výchovní poradci a školní metodik prevence věnují zvýšenou pozornost dětem s problémovým vývojem a s rizikovým chováním a na individuálních schůzkách se zákonnými zástupci těchto problémových žáků řeší jejich přestupky, domlouvají se na způsobech nápravy, pravidelné kontrole. V závažnějších případech byli rodiče pozváni na projednání ve výchovné komisi. Nejrůznějšími školními akcemi se snažíme předcházet a zároveň upozorňovat žáky na různá nebezpečí, varovat je tak před nástrahami (besedy, dokumentární filmy). Při výchově klademe také velký důraz na dodržování pravidel slušného chování (zdravení, úcta k lidem, společenské vystupování). Nejdůležitější však je rodinná výchova - fungující rodina řeší problémy, upozorňuje na odstranění negativních projevů. Dospělé osoby musí být vždy rozumnými a dobrými příklady v jakékoliv složité situaci. Proto je spolupráce rodiny se školou velmi důležitá. Ve většině případů se nám tato spolupráce daří. 11

12 7.1 Vyhodnocení práce metodika prevence a výchovných poradců Ve školním roce 2013/2014 bylo ve spolupráci s třídními učiteli vyšetřeno několik drobných krádeží a přestupků proti školnímu řádu. V 9. třídě byly řešeny dva případy záškoláctví (udělena výchovná opatření a 1 neomluvená hodina) a dva případy skrytého záškoláctví v 8. B (řešeno pohovorem s rodiči). Během celého školního roku se nevyskytly závažné projevy sociálně patologických jevů. Byla navázána spolupráce s vratimovských oddělením Policie České republiky, které chce pro žáky připravit preventivní program, který by měl být realizován ve školním roce 2014/2015. Na základě zpracované Školní preventivní strategie, Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování připravujeme a zajišťujeme školní vzdělávací akce, besedy a přednášky, například kulturní akce (návštěvy divadel, koncertů, výstav), sportovní akce (lyžařský výcvikový kurz, sportovní a plavecký kurz, zimní olympiáda, výlety), jednorázové besedy a zájmové kroužky. Je však nutné spolupracovat s dalšími institucemi, např. s krizovým centrem pro děti a rodinu, poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kurátory pro mládež, probační a mediační službou ČR, s lékaři jak s pediatry, tak i psychiatry a také s médii. Při sestavování Minimálního preventivního programu vycházíme jednak ze Školní preventivní strategie školy na roky , jednak z rozborů chování žáků za jednotlivá pololetí uplynulého školního roku. Stále větší pozornost je třeba věnovat kyberšikaně. Z široké nabídky vzdělávacích akcí vybíráme ty nejzajímavější pro výchovu našich žáků, ať už jsou to kulturní či sportovní akce, jednorázové besedy, přednášky či zájmové kroužky. Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla na 1. i 2. stupni začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka a literatury, prvouky a výtvarné výchovy. Preventivní programy Dopravní hřiště (4., 5. ročníky) Hasík (2., 6. ročník) Preventivní program Renarkon (2. 9. ročník) ročník prožitkové programy zaměřené na sebepoznání, soudržnost skupiny, toleranci apod. 12

13 6. 8. ročník prožitkové programy zaměřené na komunikaci a vztahy, problematiku šikany a zdravého životního stylu 9. ročník prožitkový programy zaměřené na problematiku drog, sexuality a netolismu 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 jsme využívali nabídek především KVIC Ostrava a vybírali jsme si témata věnována práci s počítačem, pro zkvalitnění výuky ve školách, školení pro vedoucí pracovníky, zdravotnické kurzy, školení týkající se žáků s postižením, školení o bezpečnosti, školení o spisové službě. Správní zaměstnanci Správní zaměstnanci navštívili tato školení: Novinky v účetnictví PO, dvoudenní seminář ČMOS (FKSP, BOZP), Účetní předpisy, účetní závěrky a inventarizace majetku, Aktuální problematika v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, exekuce. JMÉNO Biolková Jana Mgr. Brožová Marcela Mgr. Březinová Iva Mgr. Eliášová Eva, Mgr. Hajdučková Marcela Hložánková Markéta, Mgr. Homolová Lucie, Mgr. Jenčo Michal, Mgr. Jenčová Jana, Mgr. NÁZEV AKCE Výuka TV a školská legislativa Angličtina pro ta, kteří se nechtějí učit Svět peněz prakticky aneb základní pojmy Rozvoj čtenářské gramotnosti II Násobilka x krát jinak Zdravotník zotavovacích akcí Prezentace jako nástroj výuky Pedagog mezi paragrafy Nápady a triky pro interaktivní cvičení Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny Školní řád ve víru paragrafů Recyklujeme tvořivě Výtvarné techniky pro děti Prezentace jako nástroj výuky Prezentace jako nástroj výuky Písničky, hudba, pohyb Abeceda čtenářských strategií pro první stupeň Prezentace jako nástroj výuky Hudebku mám nejraději Prezentace jako nástroj výuky Plánování projektů v MS Project 2010 S pány na ledě Československo I mlčení je lež Prezentace jako nástroj výuky Genetická metoda od A - Z Nápadník do hodin českého jazyka Prezentace jako nástroj výuky 13

14 Kabátová Alena Mgr. Kaplanová Barbora, Mgr. Kolková Magdalena Kuchařová Darja Mgr. Mičulková Jana Mgr. Muchová Lenka, Mr. Richterová Eva Mgr. Stavinoha Ivo Mgr. Štochlová Milena Mgr. Urbancová Iva Mgr. Koudelková Pavlína Mgr. Demběcová Radmila Sláčiková Kateřina bc. Výtvarné techniky pro děti Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Nebojme se grafiky Prezentace jako nástroj výuky Nápady a triky pro interaktivní cvičení Prezentace jako nástroj výuky Pokročilé techniky prezentace Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Dvoudenní workshop Moderních dějin Tvorba prezentací v NS PowerPoint 2010 I mlčení je lež Úprava digitálních obrázků a základy poč. grafiky Prezentace jako nástroj výuky Plánování projektů v MS Project 2010 Metodická poradna I ve mně je lídr Videotrénink evaluace vzdělávání Škola, právo, spisová služba ve školství Nový občanský zákoník ve školské praxi Plánování projektů v MS Project 2010 Školní řád ve víru paragrafů Právní minimum v oblasti rizik. projevů chování Inspirovat aneb aktivizujte své žáky v hodině Aj Software Bakalář Evidence školní matriky Software Bakalář Elektronické klasifikace Pedagog mezi paragrafy Software Bakalář program pro školní administ. Autorské právo ve školské praxi Software Bakalář Tk, suplování Prezentace jako nástroj výuky Zdravotník zotavovacích akcí Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí Práce s textem ve fyzice Fyzika činnostně na ZŠ Pokročilé techniky tvorby dokumentů Prezentace jako nástroj výuky Genetická metoda od A - Z Výrobky z přírodních materiálů Jak na pravopis Jak na čtení Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Nápadník do hodin českého jazyka Anglická gramatika hrou Metodická poradna pro pro vedoucí vych. ŠD Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Spolupráce školy a dalších subjektů KRPŠ při ZŠ DDM Vratimov KS Vratimov 14

15 ZUŠ Vratimov TJ Sokol Vratimov městská policie TJ Biocel dětská lékařka a gynekolog PPP ve F-M a Ostravě Policie ČR Úřad práce v Ostravě DL v Ostravě NDMS v Ostravě HZS Ostrava KS v Ostravě - Zábřehu střední školy firma Always Asekol, s. r. o. CPIV Karviná 9.2 Významné akce školy - Ozdravný pobyt Itálie (září) - Dopravní hřiště (4. r.oč, 5. roč., září, 3. roč., březen, květen) - Běh naděje (září) - Výstava zahrádkářů (září) - Sokolnický den (říjen) - Mezinárodní festival outdoorových filmů Ostrava (říjen) - Renarkon (v průběhu celého školního roku) - Vítání občánků (Horní Datyně listopad) - Vánoční koncert ZUŠ - Školní mikulášská nadílka - Den otevřených dveří, vánoční jarmark (prosinec) - Prožitkové vyučování pravěk - Dětský karneval (leden) - Řemeslo má zlaté dno (leden, 9. tř.) 15

16 - Plavecký výcvik (1., 2., 3. roč. průběžně) - Zlatý Amos regionální kolo Ostrava (L. Homolová) - Školní představení pro mladší spolužáky (dramatizace pohádky 7. B, únor) - Školní společenský ples (březen) - Lyžování se sluníčkem (3. 5. roč.) - Hasík (2. a 6. roč., březen) - Lyžařský výcvikový kurz (7., 8. roč., březen) - Den Země spolupráce s Domem dětí a mládeže Vratimov (duben) - Poznávací zájezd Vídeň (8., 9. roč., duben) - Kladení věnců (konec 2. sv. války, 8., 9. roč., duben) - Koncert ZUŠ (Horní Datyně, roč., 7. B, květen) - Kulturní program pro důchodce (2. roč.) - Den Sportu (projekt - spolupráce s Moravskoslezským krajem a Ostravou, městem sportu 2014) - Prezentace žáků z mezinárodního setkání dětských zastupitelstev na Slovensku (7., 8. roč., květen) - Škola v přírodě (Horní Datyně, 2. roč., květen, 3. r.) - Akademie ZŠ TGM (květen) - Sportovní kurz (9. roč., červen) - Slavnostní rozloučení se žáky 9. tř. (MěÚ Vratimov, červen) - Folklorní festival Kulturní dům Vratimov (červen) - Výstava ZUŠ (červen) - Pokračování mezinárodní spolupráce - návštěva Gymnázia ve Strumieni, procházka městem (51 žáků 4. ročníku) - Návštěva budoucích prvňáčků (2. roč., květen, červen) - Zédéška má talent školní přehlídka dovedností dětí Filmová a divadelní představení - Filmová představení Čtyřlístek ve službách krále (leden, 2., 3., 5. roč.) Kocourek Modroočko (2. roč., březen) - Divadlo loutek Čtyřlístek zasahuje (3. r.) Stepující stonožka (8. roč.) 16

17 Lucerna (6., 7. roč.) Šíleně smutná princezna (1. 3. r., Horní Datyně, březen) - Divadlo Smíšek 1. r. Horní Datyně (průběžně) Pasáček vepřů - Divadelní představení v Opavě (6. roč.) - Kulturní dům Akord roč., Horní Datyně, únor Ivo Bartošek a Jumping Drums (3. roč., Horní Datyně) Návštěva knihovny Vratimov - Poprvé v knihovně (září) - 2. ročníky (říjen) - Svět pohádkových knih (1., 2. roč., listopad) - 85 let Nepila (3., 4. roč., leden) - Pohádková beseda (1., 2. roč., leden) - Beseda k 90. výročí E. Petišky (7. B, 8. B, březen, 6. roč., duben) - Pohádky do postýlky (1. tř., duben) - Mudrování s písmenky (1. tř., červen) - Pasování prvňáčků (Horní Datyně, červen) Exkurze - Arcelor Mittal (8. r., listopad) - Ahol (9. tř., listopad) - Dolní Vítkovice (6. B, leden, 8. roč., duben) - Městský úřad Vratimov (6. B, únor) - Úřad práce (8. B, duben) - Liberec (v rámci spolupráce s gymnáziem Hladnov, duben) Besedy - Zásady 1. pomoci (8. roč.) - Hasík (2., 6. roč.) - Renarkon (průběžně roč.) 17

18 Školní družina - Lesní škola (2., 3. roč.) - Dolní Vítkovice - Ostravské muzeum (březen) - Návštěva knihovny (duben) - Bartošovice (Eko kroužek) 9.3 Účast žáků školy v soutěžích Zapojení žáků do nejrůznějších soutěží přispívá dobrému jménu školy. Získáváme tak možnost srovnání ve všech oblastech vzdělávání s jinými školami. Soutěže Výtvarné Jméno žáka / třída Umístění Eurorébus 1. stupeň Obal pro Tondu 1. stupeň Jana Polachová (7. B), Renata Janů (7. B) semifinalisté v celostátní soutěží Myslivost očima dětí 2. A ocenění Natálie Vicherková, 6. A čestné uznání Naše město Vratimov Já, písnička Barvy Země 2. B Kateřina Konrádová, 6. B Hana Ožanová, 7. B Jana Polachová, 7. B Pohádky dětí dětem 4. A 1. místo Stáří očima dětí 5. roč. 1 ocenění Barevný podzim Štěpánka Sněhotová, 7. B 2. místo Podzimní tvoření Dýňování Horní Datyně Horní Datyně 1. místo ve II. kategorii Literární, pěvecké a recitační Jméno žáka / třída Umístění 2. B 3. místo, postup do mezinárodního kola Tvoříme vlastní vydavatelství 3. B 2. místo 4. A 3. místo, 2. místo v mezinárodním kole Stáří očima dětí 5. roč. 2 ocenění Čteme se slonem Bobem Pohádky dětí dětem Školní kolo Olympiády z českého jazyka 8., 9. roč žákyně postup do okresního kola

19 Cizích jazyků Jméno žáka / třída Umístění Harry Potter s Day 7., 8., 9. roč. O nejdelší německé slovo 8., 9. roč. Zeměpisné, dějepisné Jméno žáka / třída Umístění 2. stupeň PaySec cup 1.místo v měsíčním kole, 6. B celkově 13. místo Velká cena ZOO Ostrava 2. stupeň Eurorebus škola 18. místo v republice Školní kolo dějepisné olympiády 8. B a 9. ročník postup Dominika Mudriková (9. tř.) a Kateřina Holzmannová (8. B) Okresní kolo dějepisné olympiády Dominika Mudriková (9. tř.) 19. místo okresní kolo Sportovní Jméno žáka / třída Umístění Školský pohár ČP ve florbale (1. stupeň) 2. místo ve skupině Obvodní kolo v halové kopané 3. místo Obvodní kolo v halové kopané 3. místo ze 6 účastníků Obvodní kolo ve florbalu mladší žáci 2. místo Obvodní kolo ve florbalu starší žáci 3. místo Vybíjená Slezská brána 4., 5. roč., ch, d 1. místo Streethockey - florbal 6., 7., ch výhra v předkole, postup do ČEZ Arény Školský pohár ve florbale Coca cola cup - kopaná roč., d postup do 2. kola Atletika Olympiáda Slezské brány 1. místo Fyzikální, matematické Jméno žáka / třída Umístění Pythagoriáda 2 žáci ze roč. žádný úspěšný řešitel Občanské Jméno žáka / třída Umístění Řemeslo má zlaté dno 5 skupin 9. tř. 2 družstva 1. místo Průběžně celý rok se škola zapojuje do Recyklohraní, sběru papíru, víček, vypsaných per tornád, sběru starých mobilních telefonů. - Křížem krážem Slezskou bránou (7. B, květen) 19

20 9.4 Zájmová činnost Ve školním roce 2013/2014 mohli žáci navštěvovat tyto školní kluby a jiné zájmové útvary: Šikovné ruce 2., 3., 4. ročník Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Keramika - 2., 3., 4. ročník Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Klub anglického jazyka 3. ročník Markéta Ögeerová Klub německého jazyka 4., 5. ročník Mgr. Markéta Hložanková Klub páťáků 5. ročník Marcela Hajdučková Sborový zpěv 5., 6., 7. ročník Mgr. Ivo Stavinoha Klub českého jazyka 9. ročník Mgr. Barbora Kaplanová Klub matematiky 9. ročník Mgr. Monika Štefková Eko kroužek Ing. Lenka Kičmerová Zdravý životní styl Bc. Svatava Vévodová Výtvarný kroužek probíhal pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla na škole provedena inspekce. 11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 I. Příjmy 1. Celkové příjmy ,60 tis. Kč 2. Dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů ,00 3. Dotace na krytí provozních nákladů spojených s hlavní činností ,20 4. Zúčtování s fondy... 12,80 5. Úroky... 5,00 6. Tržby z prodeje služeb ,30 7. Sponzorské věcné dary ,20 8. EU peníze školám ŠABLONY ,00 20

21 II. Výdaje 1. Neinvestiční výdaje celkem ,72 a) Náklady na platy zaměstnanců ,20 b) OPP z provozních nákladů... 4,00 c) Zákonné odvody sociální ,90 d) Zákonné odvody zdravotní ,00 e) Výdaje na DVPP... 34,40 f) Výdaje na učebnice ,00 g) Výdaje na učební pomůcky ,10 h) Ostatní náklady (cestovné)... 2,70 i) Příděl do FKSP ,60 j) Základní pojištění KOOPERATIVA... 45,80 k) Plavání... 73,90 III. Rozbory hospodaření - viz příloha IV. Informace o výsledcích kontrol hospodaření Výsledky kontrol: nebyly zjištěny nedostatky. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 zaměstnanci v rámci celoživotního učení navštěvovali tyto kurzy: Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách (Ostravská univerzita) NÁZEV AKCE Plánování projektů v MS Project 2010 Porkořilé techniky prezentace v aplikaci Microsoft Office přípravný kurz k ECDL, modul AM6 JMÉNO Homolová Lucie Kolková Magdalena Mičulková Jana Kolková 21

22 Tvorba prezentací MS PowerPoint2010 přípravný kurz k ECDL M6 Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky přípravný kurz k ECDL M9 Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků Kolková Kolková Richterová Brožová Kabátová Eliášová Kolková Jenčová Jenčo Stavinoha Homolová Hajdučková Hložanková Kaplanová 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány tyto projekty: Projekt Sportujeme všichni spolu Moravskoslezský kraj, Ostrava Evropské město sportu 2014 Den sportu V pátek se v prostorách kulturního domu v Horních Datyních a v přilehlé tělocvičně konal Den sportu v rámci projektu Sportujeme všichni spolu. Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a městem Ostravou: Ostrava Evropské město sportu Z dotace byly zakoupeny dva streetballové koše, propagační materiály školy, sportovní vybavení pro zvyšování tělesné kondice a zdatnosti žáků. Kromě SDH Horní Datyně se školou spolupracovali také Kulturní středisko Vratimov, KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici, TJ Sokol HD. Na podzim ve školním roce 2014/2015 se v rámci stejného projektu uskuteční další část Cestou necestou Vratimovskou štrekou. Projekt Učení všemi smysly Regionální operační program - Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb Cílem projektu bylo vytvoření podmínek na ZŠ Vratimov pro zkvalitnění výuky všech přírodovědných předmětů větším nasazením pomůcek a vhodnými prostorami pro výuku. Dosavadní vybavení školy bylo vzhledem k trendům a vývoji v této oblasti zcela nedostačující, zastaralé a nepokrylo kapacitu žáků a pedagogů školy. Neumožnilo využití nových výukových programů a metod, pedagogové nemohli zavádět nové výukové systémy do učení. Jedním z cílů je podporovat počítačovou gramotnost a přírodovědný přehled jako důležitý předpoklad pro uplatnění 22

23 žáků na trhu práce. Vybavení bude sloužit také zájmovým útvarům školy, dále ke vzdělávání pedagogů a může být využito i ke vzdělávání veřejnosti (kurzy) či dětí jiných školních institucí, např. mateřských škol. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací je dobrá. Velmi dobrá spolupráce je s Klubem rodičů. Organizují dětský karneval, rodičovský ples, v letošním školním roce se zapojili do realizace projektu Sportujeme všichni spolu v Horních Datyních. Každoročně žáci 9. ročníku k této příležitosti připravují taneční vystoupení, a proto navštěvují kroužek společenského tance na Domě dětí a mládeže ve Vratimově, kde pod odborným vedením tanečních mistrů se učí nejen základní kroky, ale také společenskému chování. Finančně KRPŠ přispívá dětem na lyžařský, sportovní kurz, ozdravný pobyt, školu v přírodě, občerstvení na Den dětí a k Mikuláši, na sportovní a kulturní aktivity. Pomáhají nám s modernizací tříd, družin, odborných učeben a s obnovou počítačové techniky. Schůzek KRPŠ se pravidelně zúčastňuje ředitelka ZŠ. 23

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více