VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, Vratimov IČO: ; Tel., fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Údaje o hospodaření za rok 2013

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla zpracována ředitelkou školy Mgr. Darjou Kuchařovou k a Školskou radou chválena na svém jednání dne.. Ve Vratimově

3 Obsah: 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a hospodaření za rok Příloha: a) Výchovně - vzdělávací výsledky za I. a II. pololetí školního roku 2013/2014 b) Rozbory hospodaření 3

4 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole: Základní škola Vratimov, Datyňská 690, příspěvková organizace IZO: Její činnost vykonává právnická osoba IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa: Datyňská 690, Vratimov Součásti školy: Základní škola kapacita 405 žáků (Základní škola ve Vratimově, odloučené pracoviště Základní škola v Horních Datyních) Školní družina kapacita 120 žáků Obor vzdělání: C / Základní škola Studium denní Délka studia: 9 r. 0 měs. Místa poskytovaného vzdělávaní nebo školských služeb: 1. Datyňská 690, Vratimov 2. Vratimovská 60, Vratimov - Horní Datyně Den zahájení činnosti: Vedení školy: Ředitelka: Mgr. Darja Kuchařová Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Iva Březinová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Mičulková Kontakt: tel.: , fax: www: zsvratimov.cz

5 Zřizovatel: Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov, IČO: , tel.: l1, fax: , Údaje o školské radě: Datum zřízení: Počet členů: devět Kontakt: Sylva Dunatová Tel.: Údaje o občanském sdružení při ZŠ: Registrace: Zaměření: Pomoc při mimoškolní výchově, při zajišťování vybavení sbírek pomůckami, organizování sportovní činnosti, ozdravných pobytů Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vratimov, Datyňská 690 Kontakt: Cholevová Viera, nově zvolená Sylva Dunatová Tel.: Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků/třída Počet žáků/zařízení I. stupeň ZŠ ,5 23,4 II. stupeň ZŠ ,6 23,5 I. stupeň odl. pracoviště ,3 22,4 Školní družina - Vratimov ,3 28 Školní družina HD Na odloučeném pracovišti v Horních Datyních se žáci vzdělávali v ročníku ve třech třídách. Základní škola Vratimov, Datyňská 690 je školou zřízenou městem Vratimov. Škola má 9 ročníků, vyučuje se v 19 třídách. K měla škola 403 žáků, z toho 186 na 1. stupni ve Vratimově a 52 v Horních Datyních, druhý stupeň navštěvovalo 165 žáků ve Vratimově. Škola má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků (3 oddělení ve Vratimově, 1 v Horních Datyních). Jedno oddělení ve Vratimově provozovalo činnost od 6:30 do 7:40 hodin, odpolední provoz všech čtyř oddělení byl od 11:35 do 16:00 hod. K školní družinu navštěvovalo 112 žáků. Hlavními úkoly školy byla podpora jazykové, dopravní, environmentální výchovy a sportovních aktivit žáků. Pokračovala spolupráce s Polskem se Strumieńi - Základní školou v Drogomyšli. Byla podepsána 5

6 smlouva o mezinárodní přeshraniční spolupráci se zástupci Polska, České a Slovenské republiky. Každoročně od roku 2003 jsou žáci naší školy voleni do Dětského zastupitelstva Vratimova. Volby probíhají na začátku každého školního roku a členem se stává buď zvolený žák za každou třídu, nebo dobrovolník. Dětské zastupitelstvo probíhá pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Žáci tak mají možnost se podílet na chodu města i naší školy. V květnu se naše škola zapojila do sběru plastových víček, které přispějí na zakoupení speciálního vozíčku pro rodinu z Vratimova. Každoročně se škola zapojuje do akce Liga proti rakovině Praha v rámci Dne proti rakovině žáci i pracovníci školy mají možnost si zakoupit kytičku za minimální cenu 20,--. Svým příspěvkem pomáhají šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť. Na konci každého školního roku přispívá škola na adopci afrických dětí v rámci projektu Adopce na dálku. V letošním školním roce jsme ukončili posílání příspěvků na předchozí svěřenkyni a adoptovali jsme Michela Tounkaru (12 letého chlapce z Guiney). V září 2013 se škola poprvé zapojila do sportovní akce Česko sportuje. Cílem této akce je zapojit do všech osmi disciplín co nejvíce žáků školy. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy a jsou nastaveny tak, aby pokrývaly osm klíčových fyzických schopností dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost). Hodnotí se procentuální účast každé školy, jednotlivé výkony žáků nejsou důležité. Motivací pro žáky může být i to, že známí čeští sportovci navštíví účastnické školy. Ve školním roce 2013/2014 získala naše škola bronzovou medaili. Materiálně technické podmínky školy: A ZŠ Vratimov, Datyňská 690 B ZŠ Vratimovská 60, Vratimov Horní Datyně Učebny Herny ŠD Odborné pracovny Knihovna Multimediální učebna A 11 B 3 A 2 B 1 A 5 B 0 A 1 B 1 A 2 B 0 6

7 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny, pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj A B A B A B A B A B A B A B A B A B Ano Ano Ano Ano Ne Ne Vyhovující Vyhovující Průběžné obnovování Obnovuje se Průběžné obnovování Průběžné obnovování Vyhovující Vyhovující Vyhovující Vyhovující Zaostává (nedostatek finančních prostředků) Výměna oken V rámci pracovních činností se žáci podílejí na úpravě školy. Z tohoto důvodu bylo zakoupeno nářadí (hrábě, rýče). Ve škole v Horních Datyních byla z učitelské sborovny zrealizována nová učebna s interaktivní tabulí. Pokračovali jsme v obnově učebních pomůcek a didaktické techniky (dvě nové interaktivní tabule ve škole v Horních Datyních). Škola získala peníze projektu ROP: 1.10, ROP NUTS II Moravskoslezsko, 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastrktura veřejných služeb, podoblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, Výzva č Modernizace výuky na základních školách. Z tohoto projektu budou v příštím roce modernizovány dvě odborné učebny Př, Z a F, Ch. 3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Obor vzdělání: C / Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Zařazené třídy: Ročník (od ) 7

8 Přehled volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Volitelné předměty: Technické kreslení 8. ročník Seminář z matematiky 9. ročník Nepovinné předměty: Náboženství Konverzace v anglickém jazyce Zájmové útvary Šikovné ruce 2., 3., 4. ročník Keramika - 2., 3., 4. ročník Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník Klub německého jazyka 4., 5. ročník Klub páťáků 5. ročník Sborový zpěv 5., 6., 7. ročník Klub českého jazyka 9. ročník Klub matematiky 9. ročník Eko kroužek Zdravý životní styl Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Markéta Ögeerová Mgr. Markéta Hložanková Marcela Hajdučková Mgr. Ivo Stavinoha Mgr. Barbora Kaplanová Mgr. Monika Štefková Ing. Lenka Kičmerová Bc. Svatava Vévodová 4. Rámcový popis personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na základní škole celkem 34 pedagogických pracovníků (z toho 3 učitelé), z toho 4 vychovatelky ve školní družině a 1 asistent pedagoga. 2 vychovatelky pracovaly zároveň jako učitelky, asistent pedagoga vedl v Horních Datyních oddělení školní družiny. Na škole pracovalo 6 nepedagogických pracovníků. Přepočtený celkový počet učitelů činil 25,545 úvazku, vychovatelé školní družiny měli 3,268 úvazku, asistent pedagoga pracoval na 0,8 úvazku a nepedagogičtí pracovníci měli 6,000 úvazku. Během školního roku došlo k dlouhodobému čerpání nemocenské - Mgr. Milena Štochlová, která byla nahrazena pedagogickým pracovníkem Mgr. Zdeňkem Gulakem. Zástup ukončil k

9 Zleva shora: Bc. Kateřina Sláčiková, Mgr. Zdeněk Oršulík, Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Marcela Brožová, Mgr. Jana Biolková, Mgr. Iva Urbancová, Mgr. Věra Jonášová, Mgr. Michal Jenčo, Mgr. Zdeněk Gulak, Mgr. Jana Jenčová, Magdalena Kolková, Radmila Demběcová, Marta Bělková, Ing. Lenka Kičmerová, Bc. Markéta Ögeerová, Mgr. Eva Eliášová, Mgr. Jana Richterová, Mgr Markéta Hložanková, Mgr. Lucie Homolová, Mgr. Barbora Kaplanová, Mgr. Iva Březinová, Mgr. Darja Kuchařová, Mgr. Jana Mičulková, Mgr. Monika Štefková, Mgr. Lucie Kosiecová, Mgr. Eva Richterová 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení na střední školy 5.1 Zápis k povinné školní docházce (Vratimov + Horní Datyně) Počet 1. tříd Počet dětí přijatých do 1. Tříd Děti starší šesti let k Počet odkladů 5.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2013/2014 ukončilo základní vzdělávání celkem 31 žáků devátého ročníku. Povinnou školní docházku ukončilo 31 žáků 9. ročníku. Na gymnázia bylo přijato 11 žáků, na střední odborné školy s maturitou 14 žáků a na střední odborná učiliště 6 žáků. Na osmileté gymnázium odešla studovat 1 žákyně, na šestiletá gymnázia 2 žáci. I v tomto školním roce bylo výchovným poradcem zajištěno maximum informací v oblasti profesní orientace žáku 8. a 9. ročníků. Žáci měli možnost vyslechnout si informace pracovníků SŠ a učilišť, 9

10 rovněž rodiče žáků 9. tříd byli informováni na třídních schůzkách v listopadu a v lednu. Proběhla distribuce brožurek k volbě povolání, zúčastnili se také návštěvy na Úřadu práce v Ostravě. Individuálně byly poskytovány konzultace žákům a rodičům na téma profesní orientace a volba střední školy či učiliště. 6. Přehled údajů o výsledcích vzdělávání a chování žáků 6.1 Výsledky vzdělávání - viz příloha Nejlepších vzdělávacích výsledků ve II. pololetí na 1. stupni dosáhla I. D v Horních Datyních, druhá byla II. A, třetí I. A. Nejlepších vzdělávacích výsledků na II. pololetí na 2. stupni dosáhla VII. B, druhá byla třída VI. A, třetí byla třída VI. B. Nejhorší vzdělávací výsledky měla třída VIII. A, na druhém místě byla třída VII. A, dále VIII. B. Výchovná opatření udělena během tohoto školního roku obsahují pochvaly ředitelky školy za 2. místo v mezinárodní literární soutěži pro Janu Juřenovou (4. A) a Kateřinu Mičulkovou (4. A) a za 1. místo za grafiku školního časopisu, fotografické zpracování školních akcí pro Kateřinu Holzmannovou (8. B). Pochvaly třídního učitele byly udělovány za vzorný prospěch a chování, práci pro třídu, účast v soutěžích; opatření na posílení kázně napomenutí TU, důtka TU a důtka ŘŠ byla udělována za zapomínání školních potřeb, špatnou pracovní morálku, neomluvené hodiny, nevhodné chování. Byl udělen jeden snížený stupeň z chování Lukáši Gurňákovi 6. A za špatnou přípravu na vyučování a nevhodné chování. 6.2 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Vratimov Ročník Horní Datyně Vratimov Počet žáků Horní Datyně Sluchové Zrakové Tělesné Mentální Celkem S vadami řeči 1.,

11 Kombinované vady Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování 3., Autismus Celkem V průběhu 2. pololetí byly poslány žádosti o kontrolní vyšetření pro 15 žáků, 9 žákům byly poslány žádosti o nové vyšetření. Celkem vyšetřených žáků, kteří nejsou integrováni, bylo 81. Převládají poruchy dyslektické, dysgrafické a dysortografické, 1 žák má diagnostikovánu dyskalkulii, 2 žáci vývojovou poruchu chování. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány a některým z nich byla doporučena hodina nápravné péče týdně. Náplň těchto hodin i pomůcky vychází z vyšetření a doporučení poraden. Ve školním roce 2013/2014 pokračoval v základním vzdělávání ve 3. třídě v Horních Datyních žák s ADHD. Na základě žádosti schválil krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě asistenta pedagoga do této třídy. 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Třídní učitelé, výchovní poradci a školní metodik prevence věnují zvýšenou pozornost dětem s problémovým vývojem a s rizikovým chováním a na individuálních schůzkách se zákonnými zástupci těchto problémových žáků řeší jejich přestupky, domlouvají se na způsobech nápravy, pravidelné kontrole. V závažnějších případech byli rodiče pozváni na projednání ve výchovné komisi. Nejrůznějšími školními akcemi se snažíme předcházet a zároveň upozorňovat žáky na různá nebezpečí, varovat je tak před nástrahami (besedy, dokumentární filmy). Při výchově klademe také velký důraz na dodržování pravidel slušného chování (zdravení, úcta k lidem, společenské vystupování). Nejdůležitější však je rodinná výchova - fungující rodina řeší problémy, upozorňuje na odstranění negativních projevů. Dospělé osoby musí být vždy rozumnými a dobrými příklady v jakékoliv složité situaci. Proto je spolupráce rodiny se školou velmi důležitá. Ve většině případů se nám tato spolupráce daří. 11

12 7.1 Vyhodnocení práce metodika prevence a výchovných poradců Ve školním roce 2013/2014 bylo ve spolupráci s třídními učiteli vyšetřeno několik drobných krádeží a přestupků proti školnímu řádu. V 9. třídě byly řešeny dva případy záškoláctví (udělena výchovná opatření a 1 neomluvená hodina) a dva případy skrytého záškoláctví v 8. B (řešeno pohovorem s rodiči). Během celého školního roku se nevyskytly závažné projevy sociálně patologických jevů. Byla navázána spolupráce s vratimovských oddělením Policie České republiky, které chce pro žáky připravit preventivní program, který by měl být realizován ve školním roce 2014/2015. Na základě zpracované Školní preventivní strategie, Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování připravujeme a zajišťujeme školní vzdělávací akce, besedy a přednášky, například kulturní akce (návštěvy divadel, koncertů, výstav), sportovní akce (lyžařský výcvikový kurz, sportovní a plavecký kurz, zimní olympiáda, výlety), jednorázové besedy a zájmové kroužky. Je však nutné spolupracovat s dalšími institucemi, např. s krizovým centrem pro děti a rodinu, poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kurátory pro mládež, probační a mediační službou ČR, s lékaři jak s pediatry, tak i psychiatry a také s médii. Při sestavování Minimálního preventivního programu vycházíme jednak ze Školní preventivní strategie školy na roky , jednak z rozborů chování žáků za jednotlivá pololetí uplynulého školního roku. Stále větší pozornost je třeba věnovat kyberšikaně. Z široké nabídky vzdělávacích akcí vybíráme ty nejzajímavější pro výchovu našich žáků, ať už jsou to kulturní či sportovní akce, jednorázové besedy, přednášky či zájmové kroužky. Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla na 1. i 2. stupni začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka a literatury, prvouky a výtvarné výchovy. Preventivní programy Dopravní hřiště (4., 5. ročníky) Hasík (2., 6. ročník) Preventivní program Renarkon (2. 9. ročník) ročník prožitkové programy zaměřené na sebepoznání, soudržnost skupiny, toleranci apod. 12

13 6. 8. ročník prožitkové programy zaměřené na komunikaci a vztahy, problematiku šikany a zdravého životního stylu 9. ročník prožitkový programy zaměřené na problematiku drog, sexuality a netolismu 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 jsme využívali nabídek především KVIC Ostrava a vybírali jsme si témata věnována práci s počítačem, pro zkvalitnění výuky ve školách, školení pro vedoucí pracovníky, zdravotnické kurzy, školení týkající se žáků s postižením, školení o bezpečnosti, školení o spisové službě. Správní zaměstnanci Správní zaměstnanci navštívili tato školení: Novinky v účetnictví PO, dvoudenní seminář ČMOS (FKSP, BOZP), Účetní předpisy, účetní závěrky a inventarizace majetku, Aktuální problematika v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, exekuce. JMÉNO Biolková Jana Mgr. Brožová Marcela Mgr. Březinová Iva Mgr. Eliášová Eva, Mgr. Hajdučková Marcela Hložánková Markéta, Mgr. Homolová Lucie, Mgr. Jenčo Michal, Mgr. Jenčová Jana, Mgr. NÁZEV AKCE Výuka TV a školská legislativa Angličtina pro ta, kteří se nechtějí učit Svět peněz prakticky aneb základní pojmy Rozvoj čtenářské gramotnosti II Násobilka x krát jinak Zdravotník zotavovacích akcí Prezentace jako nástroj výuky Pedagog mezi paragrafy Nápady a triky pro interaktivní cvičení Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny Školní řád ve víru paragrafů Recyklujeme tvořivě Výtvarné techniky pro děti Prezentace jako nástroj výuky Prezentace jako nástroj výuky Písničky, hudba, pohyb Abeceda čtenářských strategií pro první stupeň Prezentace jako nástroj výuky Hudebku mám nejraději Prezentace jako nástroj výuky Plánování projektů v MS Project 2010 S pány na ledě Československo I mlčení je lež Prezentace jako nástroj výuky Genetická metoda od A - Z Nápadník do hodin českého jazyka Prezentace jako nástroj výuky 13

14 Kabátová Alena Mgr. Kaplanová Barbora, Mgr. Kolková Magdalena Kuchařová Darja Mgr. Mičulková Jana Mgr. Muchová Lenka, Mr. Richterová Eva Mgr. Stavinoha Ivo Mgr. Štochlová Milena Mgr. Urbancová Iva Mgr. Koudelková Pavlína Mgr. Demběcová Radmila Sláčiková Kateřina bc. Výtvarné techniky pro děti Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Nebojme se grafiky Prezentace jako nástroj výuky Nápady a triky pro interaktivní cvičení Prezentace jako nástroj výuky Pokročilé techniky prezentace Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Dvoudenní workshop Moderních dějin Tvorba prezentací v NS PowerPoint 2010 I mlčení je lež Úprava digitálních obrázků a základy poč. grafiky Prezentace jako nástroj výuky Plánování projektů v MS Project 2010 Metodická poradna I ve mně je lídr Videotrénink evaluace vzdělávání Škola, právo, spisová služba ve školství Nový občanský zákoník ve školské praxi Plánování projektů v MS Project 2010 Školní řád ve víru paragrafů Právní minimum v oblasti rizik. projevů chování Inspirovat aneb aktivizujte své žáky v hodině Aj Software Bakalář Evidence školní matriky Software Bakalář Elektronické klasifikace Pedagog mezi paragrafy Software Bakalář program pro školní administ. Autorské právo ve školské praxi Software Bakalář Tk, suplování Prezentace jako nástroj výuky Zdravotník zotavovacích akcí Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí Práce s textem ve fyzice Fyzika činnostně na ZŠ Pokročilé techniky tvorby dokumentů Prezentace jako nástroj výuky Genetická metoda od A - Z Výrobky z přírodních materiálů Jak na pravopis Jak na čtení Rozvoj čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Nápadník do hodin českého jazyka Anglická gramatika hrou Metodická poradna pro pro vedoucí vych. ŠD Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Spolupráce školy a dalších subjektů KRPŠ při ZŠ DDM Vratimov KS Vratimov 14

15 ZUŠ Vratimov TJ Sokol Vratimov městská policie TJ Biocel dětská lékařka a gynekolog PPP ve F-M a Ostravě Policie ČR Úřad práce v Ostravě DL v Ostravě NDMS v Ostravě HZS Ostrava KS v Ostravě - Zábřehu střední školy firma Always Asekol, s. r. o. CPIV Karviná 9.2 Významné akce školy - Ozdravný pobyt Itálie (září) - Dopravní hřiště (4. r.oč, 5. roč., září, 3. roč., březen, květen) - Běh naděje (září) - Výstava zahrádkářů (září) - Sokolnický den (říjen) - Mezinárodní festival outdoorových filmů Ostrava (říjen) - Renarkon (v průběhu celého školního roku) - Vítání občánků (Horní Datyně listopad) - Vánoční koncert ZUŠ - Školní mikulášská nadílka - Den otevřených dveří, vánoční jarmark (prosinec) - Prožitkové vyučování pravěk - Dětský karneval (leden) - Řemeslo má zlaté dno (leden, 9. tř.) 15

16 - Plavecký výcvik (1., 2., 3. roč. průběžně) - Zlatý Amos regionální kolo Ostrava (L. Homolová) - Školní představení pro mladší spolužáky (dramatizace pohádky 7. B, únor) - Školní společenský ples (březen) - Lyžování se sluníčkem (3. 5. roč.) - Hasík (2. a 6. roč., březen) - Lyžařský výcvikový kurz (7., 8. roč., březen) - Den Země spolupráce s Domem dětí a mládeže Vratimov (duben) - Poznávací zájezd Vídeň (8., 9. roč., duben) - Kladení věnců (konec 2. sv. války, 8., 9. roč., duben) - Koncert ZUŠ (Horní Datyně, roč., 7. B, květen) - Kulturní program pro důchodce (2. roč.) - Den Sportu (projekt - spolupráce s Moravskoslezským krajem a Ostravou, městem sportu 2014) - Prezentace žáků z mezinárodního setkání dětských zastupitelstev na Slovensku (7., 8. roč., květen) - Škola v přírodě (Horní Datyně, 2. roč., květen, 3. r.) - Akademie ZŠ TGM (květen) - Sportovní kurz (9. roč., červen) - Slavnostní rozloučení se žáky 9. tř. (MěÚ Vratimov, červen) - Folklorní festival Kulturní dům Vratimov (červen) - Výstava ZUŠ (červen) - Pokračování mezinárodní spolupráce - návštěva Gymnázia ve Strumieni, procházka městem (51 žáků 4. ročníku) - Návštěva budoucích prvňáčků (2. roč., květen, červen) - Zédéška má talent školní přehlídka dovedností dětí Filmová a divadelní představení - Filmová představení Čtyřlístek ve službách krále (leden, 2., 3., 5. roč.) Kocourek Modroočko (2. roč., březen) - Divadlo loutek Čtyřlístek zasahuje (3. r.) Stepující stonožka (8. roč.) 16

17 Lucerna (6., 7. roč.) Šíleně smutná princezna (1. 3. r., Horní Datyně, březen) - Divadlo Smíšek 1. r. Horní Datyně (průběžně) Pasáček vepřů - Divadelní představení v Opavě (6. roč.) - Kulturní dům Akord roč., Horní Datyně, únor Ivo Bartošek a Jumping Drums (3. roč., Horní Datyně) Návštěva knihovny Vratimov - Poprvé v knihovně (září) - 2. ročníky (říjen) - Svět pohádkových knih (1., 2. roč., listopad) - 85 let Nepila (3., 4. roč., leden) - Pohádková beseda (1., 2. roč., leden) - Beseda k 90. výročí E. Petišky (7. B, 8. B, březen, 6. roč., duben) - Pohádky do postýlky (1. tř., duben) - Mudrování s písmenky (1. tř., červen) - Pasování prvňáčků (Horní Datyně, červen) Exkurze - Arcelor Mittal (8. r., listopad) - Ahol (9. tř., listopad) - Dolní Vítkovice (6. B, leden, 8. roč., duben) - Městský úřad Vratimov (6. B, únor) - Úřad práce (8. B, duben) - Liberec (v rámci spolupráce s gymnáziem Hladnov, duben) Besedy - Zásady 1. pomoci (8. roč.) - Hasík (2., 6. roč.) - Renarkon (průběžně roč.) 17

18 Školní družina - Lesní škola (2., 3. roč.) - Dolní Vítkovice - Ostravské muzeum (březen) - Návštěva knihovny (duben) - Bartošovice (Eko kroužek) 9.3 Účast žáků školy v soutěžích Zapojení žáků do nejrůznějších soutěží přispívá dobrému jménu školy. Získáváme tak možnost srovnání ve všech oblastech vzdělávání s jinými školami. Soutěže Výtvarné Jméno žáka / třída Umístění Eurorébus 1. stupeň Obal pro Tondu 1. stupeň Jana Polachová (7. B), Renata Janů (7. B) semifinalisté v celostátní soutěží Myslivost očima dětí 2. A ocenění Natálie Vicherková, 6. A čestné uznání Naše město Vratimov Já, písnička Barvy Země 2. B Kateřina Konrádová, 6. B Hana Ožanová, 7. B Jana Polachová, 7. B Pohádky dětí dětem 4. A 1. místo Stáří očima dětí 5. roč. 1 ocenění Barevný podzim Štěpánka Sněhotová, 7. B 2. místo Podzimní tvoření Dýňování Horní Datyně Horní Datyně 1. místo ve II. kategorii Literární, pěvecké a recitační Jméno žáka / třída Umístění 2. B 3. místo, postup do mezinárodního kola Tvoříme vlastní vydavatelství 3. B 2. místo 4. A 3. místo, 2. místo v mezinárodním kole Stáří očima dětí 5. roč. 2 ocenění Čteme se slonem Bobem Pohádky dětí dětem Školní kolo Olympiády z českého jazyka 8., 9. roč žákyně postup do okresního kola

19 Cizích jazyků Jméno žáka / třída Umístění Harry Potter s Day 7., 8., 9. roč. O nejdelší německé slovo 8., 9. roč. Zeměpisné, dějepisné Jméno žáka / třída Umístění 2. stupeň PaySec cup 1.místo v měsíčním kole, 6. B celkově 13. místo Velká cena ZOO Ostrava 2. stupeň Eurorebus škola 18. místo v republice Školní kolo dějepisné olympiády 8. B a 9. ročník postup Dominika Mudriková (9. tř.) a Kateřina Holzmannová (8. B) Okresní kolo dějepisné olympiády Dominika Mudriková (9. tř.) 19. místo okresní kolo Sportovní Jméno žáka / třída Umístění Školský pohár ČP ve florbale (1. stupeň) 2. místo ve skupině Obvodní kolo v halové kopané 3. místo Obvodní kolo v halové kopané 3. místo ze 6 účastníků Obvodní kolo ve florbalu mladší žáci 2. místo Obvodní kolo ve florbalu starší žáci 3. místo Vybíjená Slezská brána 4., 5. roč., ch, d 1. místo Streethockey - florbal 6., 7., ch výhra v předkole, postup do ČEZ Arény Školský pohár ve florbale Coca cola cup - kopaná roč., d postup do 2. kola Atletika Olympiáda Slezské brány 1. místo Fyzikální, matematické Jméno žáka / třída Umístění Pythagoriáda 2 žáci ze roč. žádný úspěšný řešitel Občanské Jméno žáka / třída Umístění Řemeslo má zlaté dno 5 skupin 9. tř. 2 družstva 1. místo Průběžně celý rok se škola zapojuje do Recyklohraní, sběru papíru, víček, vypsaných per tornád, sběru starých mobilních telefonů. - Křížem krážem Slezskou bránou (7. B, květen) 19

20 9.4 Zájmová činnost Ve školním roce 2013/2014 mohli žáci navštěvovat tyto školní kluby a jiné zájmové útvary: Šikovné ruce 2., 3., 4. ročník Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Keramika - 2., 3., 4. ročník Mgr. Alena Kabátová, Mgr. Milena Štochlová Klub anglického jazyka 3. ročník Markéta Ögeerová Klub německého jazyka 4., 5. ročník Mgr. Markéta Hložanková Klub páťáků 5. ročník Marcela Hajdučková Sborový zpěv 5., 6., 7. ročník Mgr. Ivo Stavinoha Klub českého jazyka 9. ročník Mgr. Barbora Kaplanová Klub matematiky 9. ročník Mgr. Monika Štefková Eko kroužek Ing. Lenka Kičmerová Zdravý životní styl Bc. Svatava Vévodová Výtvarný kroužek probíhal pod záštitou Domu dětí a mládeže ve Vratimově. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla na škole provedena inspekce. 11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 I. Příjmy 1. Celkové příjmy ,60 tis. Kč 2. Dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů ,00 3. Dotace na krytí provozních nákladů spojených s hlavní činností ,20 4. Zúčtování s fondy... 12,80 5. Úroky... 5,00 6. Tržby z prodeje služeb ,30 7. Sponzorské věcné dary ,20 8. EU peníze školám ŠABLONY ,00 20

21 II. Výdaje 1. Neinvestiční výdaje celkem ,72 a) Náklady na platy zaměstnanců ,20 b) OPP z provozních nákladů... 4,00 c) Zákonné odvody sociální ,90 d) Zákonné odvody zdravotní ,00 e) Výdaje na DVPP... 34,40 f) Výdaje na učebnice ,00 g) Výdaje na učební pomůcky ,10 h) Ostatní náklady (cestovné)... 2,70 i) Příděl do FKSP ,60 j) Základní pojištění KOOPERATIVA... 45,80 k) Plavání... 73,90 III. Rozbory hospodaření - viz příloha IV. Informace o výsledcích kontrol hospodaření Výsledky kontrol: nebyly zjištěny nedostatky. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 zaměstnanci v rámci celoživotního učení navštěvovali tyto kurzy: Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách (Ostravská univerzita) NÁZEV AKCE Plánování projektů v MS Project 2010 Porkořilé techniky prezentace v aplikaci Microsoft Office přípravný kurz k ECDL, modul AM6 JMÉNO Homolová Lucie Kolková Magdalena Mičulková Jana Kolková 21

22 Tvorba prezentací MS PowerPoint2010 přípravný kurz k ECDL M6 Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky přípravný kurz k ECDL M9 Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků Kolková Kolková Richterová Brožová Kabátová Eliášová Kolková Jenčová Jenčo Stavinoha Homolová Hajdučková Hložanková Kaplanová 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány tyto projekty: Projekt Sportujeme všichni spolu Moravskoslezský kraj, Ostrava Evropské město sportu 2014 Den sportu V pátek se v prostorách kulturního domu v Horních Datyních a v přilehlé tělocvičně konal Den sportu v rámci projektu Sportujeme všichni spolu. Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a městem Ostravou: Ostrava Evropské město sportu Z dotace byly zakoupeny dva streetballové koše, propagační materiály školy, sportovní vybavení pro zvyšování tělesné kondice a zdatnosti žáků. Kromě SDH Horní Datyně se školou spolupracovali také Kulturní středisko Vratimov, KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici, TJ Sokol HD. Na podzim ve školním roce 2014/2015 se v rámci stejného projektu uskuteční další část Cestou necestou Vratimovskou štrekou. Projekt Učení všemi smysly Regionální operační program - Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb Cílem projektu bylo vytvoření podmínek na ZŠ Vratimov pro zkvalitnění výuky všech přírodovědných předmětů větším nasazením pomůcek a vhodnými prostorami pro výuku. Dosavadní vybavení školy bylo vzhledem k trendům a vývoji v této oblasti zcela nedostačující, zastaralé a nepokrylo kapacitu žáků a pedagogů školy. Neumožnilo využití nových výukových programů a metod, pedagogové nemohli zavádět nové výukové systémy do učení. Jedním z cílů je podporovat počítačovou gramotnost a přírodovědný přehled jako důležitý předpoklad pro uplatnění 22

23 žáků na trhu práce. Vybavení bude sloužit také zájmovým útvarům školy, dále ke vzdělávání pedagogů a může být využito i ke vzdělávání veřejnosti (kurzy) či dětí jiných školních institucí, např. mateřských škol. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací je dobrá. Velmi dobrá spolupráce je s Klubem rodičů. Organizují dětský karneval, rodičovský ples, v letošním školním roce se zapojili do realizace projektu Sportujeme všichni spolu v Horních Datyních. Každoročně žáci 9. ročníku k této příležitosti připravují taneční vystoupení, a proto navštěvují kroužek společenského tance na Domě dětí a mládeže ve Vratimově, kde pod odborným vedením tanečních mistrů se učí nejen základní kroky, ale také společenskému chování. Finančně KRPŠ přispívá dětem na lyžařský, sportovní kurz, ozdravný pobyt, školu v přírodě, občerstvení na Den dětí a k Mikuláši, na sportovní a kulturní aktivity. Pomáhají nám s modernizací tříd, družin, odborných učeben a s obnovou počítačové techniky. Schůzek KRPŠ se pravidelně zúčastňuje ředitelka ZŠ. 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 69662 Strážnice V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 logo školy Úvod Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více