Energetické úspory pro města a obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetické úspory pro města a obce"

Transkript

1 odborná konference Energetické úspory pro města a obce 27. května 2014 Ostrava hotel Park Inn by Radisson Aplikovaný energetický management Projekty řízené EPC metodou Elektronické aukce Finanční opatření pro úspory energie Energetické využívání odpadů Moderní koncepce veřejného osvětlení Interaktivní aplikace ve veřejné správě Konference se koná pod záštitou organizátor Mediální partner Sborník

2 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Hlavní partneři Partner Servisní partner

3 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Záštity Odborný garant Pořadatel Mediální partner

4

5 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Program konference 8:00 9:00 Registrace účastníků Dopolední blok: 9:00 9:10 Zahájení konference a úvodní zdravice Ing. Pavel Bartoš, prezident, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje I. TÉMA: Racionální hospodaření s energií 9:10 9:25 Aplikované metody snižování energetické náročnosti v Moravskoslezském kraji Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 9:25 9:45 Energetický management jako zdroj potenciálu úspor Ing. Michal Žídek, PhD., zástupce ředitele, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO 9:45 10:05 Veřejné osvětlení: Úspora energie a lidský faktor Ing. Petr Míka, obchodní ředitel, Artechnic-Schréder, a. s. 10:05 10:25 Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC Daniel Žídek, náměstek primátora statutárního města Opava, Ing. Libor Bárta, manažer divize energetických služeb, MVV Energie CZ a. s. 10:25 10:55 Panelová diskuse 10:55 11:15 Přestávka na kávu a občerstvení

6 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference II. TÉMA: Opatření pro úspory energie 11:15 11:30 Současnost a budoucnost kohezní politiky v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů v podmínkách Moravskoslezského kraje Martin Sikora, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 11:30 11:50 Interaktivní úřad Jiří Ileček, programátor analytik, Gordic, s. r. o. 11:50 12:10 Elektronické aukce ve městě Bruntál případová studie Mgr. Milan Rabiňák, samostatný referent veřejných zakázek, město Bruntál 12:10 12:40 Panelová diskuse 12:40 13:00 Přestávka na kávu a občerstvení Odpolední blok: III. TÉMA: Teplárenství a odpady 13:00 13:20 Využití ekonomických nástrojů k řešení problematiky lokálních topenišť Ing. Martin Švolba, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení ekonomických nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR 13:20 13:40 Energetická účinnost ve službách měst a obcí Jakub Tobola, MSc., projektový manažer, Dalkia, a. s. 13:40 14:00 Smysluplná cesta energetického využití odpadů Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství 14:00 14:30 Panelová diskuse 14:30 14:40 Tombola o věcné ceny pro přítomné! 14:40 Oběd Moderátor: Monika Brindzáková, Česká televize Brno a Český rozhlas Brno *ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

7 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference MEDAILONKY o přednášejících Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Narodil se v Ostravě. Je ženatý a má dvě děti. Hovoří rusky a anglicky. Vystudoval Střední průmyslovou školu dřevařskou v Bystřici pod Hostýnem. V roce 1996 absolvoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu (Slovensko) se zaměřením na technologie zpracování dřeva. V letech působil na manažerských pozicích v obchodních a stavebních společnostech. Od roku 2002 do roku 2010 byl členem investiční komise Rady města Ostravy. V roce 2004 se stal, již po třetí, členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V letech byl předsedou zahraničního výboru a členem finančního výboru. Od roku 2012 vykonává funkci náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje. Kompetentně odpovídá za úsek investic a majetku, územního plánování a cestovního ruchu. Ing. Michal Žídek, PhD. zástupce ředitele a energetický auditor, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO Na VŠB-TU Ostrava vystudoval v roce 2003 strojní fakultu se zaměřením energetické stroje a zařízení a v roce 2006 zde získal i titul doktor. Od roku 2006 vykonává na Výzkumném energetickém centru VŠB funkci vedoucího oddělení Energetických služeb, které se zabývají zpracováním energetických auditů, studií, projektových dokumentací a monitorovacích systémů včetně energetického managementu. V roce 2010 se stal zástupcem ředitele Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava. Od roku 2009 je energetickým auditorem s plnou autorizací. Ing. Petr Míka obchodní ředitel, Artechnic-Schréder a. s. Po absolvování ČVUT FEL působil v JME a PRE. Poté se začal zabývat světelnou technikou, jíž se zabývá dodnes. Byl spoluzakladatelem několika společností v tomto oboru. Na pozici obchodního ředitele firmy Artechnic-Schréder a.s. působí již čtvrtým rokem. V této firmě s tradicí, zkušenostmi a vlastním vývojem se podílí na vytváření nové obchodní strategie.

8 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Daniel Žídek náměstek primátora statutárního města Opava Daniel Žídek se narodil v roce Je absolventem Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně, oboru Vězeňská služba. V roce 1998 dokončil nástavbové studium podnikání v oboru na Integrované střední škole v Opavě. V letech pracoval na mnoha pozicích v různých společnostech od řidiče, údržbáře, dispečera, přes strážného a vedoucího střediska až po vedoucího dopravy. Paralelně s těmito zaměstnáními se politicky angažoval. Mezi lety zastával funkci starosty v městské části Komárov a v letech také člen Rady Statutárního Města Opavy. Do současné doby je i členem SMO ČR a v období byl také členem ČSSD. Od roku 2002 je zastupitelem Statutárního města Opavy. Mezi jeho zájmy patří kynologie, motoristické sporty, domácí kutilství, turistika a filmy. Ing. Libor Bárta manažer divize energetických služeb, MVV Energie CZ a. s. Narodil se v roce Má dvacetiletou zkušenost s činností v odvětví energetiky. Působil ve všech podstatných oblastech oboru (distribuce, projekce, realizace, investice, obchod, poradenství). V roce 1994 úspěšně zakončil studia ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Pracoval u společnosti E.ON Distribuce, a. s. (Jihočeská energetika, a. s.), kde byl zodpovědný za řízení a strategické vedení investiční a realizační činnosti. Zkušenosti v oboru obchodu s elektřinou, zemním plynem a s poradenstvím energetických úspor klientům získal při svém působení ve společnosti Pražská energetika, a. s. Vedl tým obchodníků pro zákazníky segmentů: státní správa, municipality, ale i soukromý sektor (B2B, B2C). Podílel se na stanovování obchodní strategie divize obchodu. Definoval projekt doprovodných služeb k prodeji elektřiny, jehož součástí bylo poradenství v oblasti energetických úspor klientů. Do MVV Energie CZ a.s., která se projektům úspor věnuje od roku 1993, nastoupil v lednu 2013 na pozici Manažera divize energetických služeb. Za tuto dobu spolu se svým týmem, úspěšně realizoval několik EPC projektů. V rámci interní činnosti se zasadil o implementaci nového marketingového řízení činnosti společnosti, je autorem návrhu koncepce řešení implementace energetických úspor v dceřiných společnostech firmy.

9 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Martin Sikora náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Třinecký rodák, v roce 1989 dokončil studium na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Zábřehu. Pracoval jako dělník v Pozemních stavbách, závod 02 Brno. V letech byl obchodním zástupcem ve společnosti Styl 2000 s.r.o. Brno pro Severomoravský kraj. Civilní vojenskou službu v letech vykonával v Domově důchodců v Třinci. V letech byl asistentem poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V letech 2002, 2006 a 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Třince. Od roku 2008 působí ve společnosti Grantika ČS,a.s. jako obchodní manažer fondů EU a finančního poradenství pro Moravskoslezský kraj. V listopadu 2012 se stal náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Má v gesci oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů. Je členem Monitorovacího výboru a Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Ing. Jiří Ileček programátor analytik, Gordic, s. r. o. Již během studijí pracoval v centrále společnosti GORDIC jako programátor - analytik, kde se podílel a dodnes podílí na vývoji ekonomických aplikací informačního systému GINIS v oblasti účetnictví a rozpočtu. Specializuje se na výstupy účetnictví a rozpočtu, v poslední době zejména na manažerské nadstavby nad IS. Kromě vývoje se věnuje tvorbě metodik účetnictví a rozpočtu a poskytování podpory pro klíčové zákazníky společnosti GORDIC. Milan Rabiňák samostatný referent, město Bruntál Na současnou pozici samostatného referenta veřejných zakázek nastoupil roku Předtím pracoval v letech na útvaru interního auditu a kontroly Města Bruntál. V předchozích letech pracoval na různých pozicích Policie ČR odboru hospodářské kriminality a finanční policie. Ve své činnosti pokračuje a nadále rozvíjí proces elektronizace veřejných zakázek, intenzivně podporovaný vedením Města Bruntál od roku 2008, který zabezpečuje transparentnost celého procesu zadávání veřejných zakázek Městem Bruntál, částečné snížení administrativy a hlavně přinesl úspory vynakládaných veřejných financí při realizaci elektronických aukcí.

10 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Ing. Martin Švolba zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení ekonomických nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, vedlejší specializace finanční manažer.po roční konzultantské praxi ve společnosti PriceWaterhouseCoopers s. r. o. a téměř ročním působení na finančních trzích nastoupil na Ministerstvu životního prostředí v březnu roku 2012 na pozici referenta. Od června roku 2012 byl jmenován vedoucím oddělení ekonomických nástrojů a analýz, které se mimo jiné zabývá nastavováním parametrů jednotlivých ekonomických nástrojů v oblasti životního prostředí (tvorba národních programů, nastavování environmentálních daní, poplatků atd.). Myšlenka tzv. kotlíkových dotací vznikla právě v tomto oddělení a je v průběhu let dále rozvíjena. Mezi jeho stěžejní oblasti činnosti na Ministerstvu životního prostředí patří metodické řízení Státního fondu životního prostředí, nastavování ekonomických nástrojů, tvorba RIA analýz a příprava využití inovativních finančních nástrojů v resortu životního prostředí. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství Narodil se v Olomouci v roce Vystudoval obor Odpady a jejich využití na České zemědělské univerzitě v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně již nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH mají většinový podíl na trhu nakládání s odpady v ČR s ročním obratem cca 20 mld. Kč. Za jeho působení se ČAOH stala významným prvkem a partnerem k diskuzi v sektoru odpadového hospodářství. Za ČAOH Ing. Havelka v současné době prosazuje a hájí principy volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH a dále různé možnosti energetického a materiálového využití odpadů.

11 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Jakub Tobola, MSc. projektový manažer, Dalkia Česká republika, a. s. Pracuje ve společnosti Dalkia Česká republika, a. s. na pozici projektového manažera se odpovědností za obchodní rozvoj služeb Dalkie na Moravě. Ve společnosti působí od roku Monika Brindzáková moderátorka ČRo Brno, ČT TS Brno Monika Brindzáková byla 10 let moderátorkou Dobrého rána s Českou televizí. Od roku 2001 moderuje pořad Dobré ráno v Českém rozhlase Brno, věnuje se také moderování společenských a kulturních akcí. Představujeme odborného garanta Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. odborný poradce, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (*1941) působí na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Profesorské řízení absolvoval v roce 1995 na ČVUT v Praze. Počátkem devadesátých let byl děkanem Strojní fakulty, později založil a vybudoval Výzkumné energetické centrum, vysokoškolský ústav zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti aktuálních energetických úloh. Byl jeho ředitelem do roku 2008 a dosud v něm pracuje a věnuje se výzkumu a výchově doktorandů. Celkem 12 let byl členem Komise technických věd GAČR. Podílel se na řešení řady domácích a mezinárodních projektů. Byl členem 2. Nezávislé energetické ( Pačesovy ) komise pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Jeho odborná činnost byla oceněna Medailí G. Agricoly za zásluhy o rozvoj VŠB-TU v Ostravě a Medailí Prof. Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky.

12 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Poznámky

13 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Seznam přednášek: Aplikované metody snižování energetické náročnosti v Moravskoslezském kraji 15 Energetický management jako zdroj potenciálu úspor 23 Veřejné osvětlení: Úspora energie a lidský faktor 35 Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 43 Současnost a budoucnost kohezní politiky v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů v podmínkách Moravskoslezského kraje 53 Interaktivní úřad 71 Elektronické aukce ve městě Bruntál případová studie 77 Využití ekonomických nástrojů k řešení problematikyj lokálních topenišť 89 Energetická účinnost ve službách měst a obcí 101 Smysluplná cesta energetického využití odpadů 111 Návod pro připojení k internetu: 1. Připojte se k síti nazvané ParkInn_Guest 2. Spusťte Váš internetový prohlížeč a zadejte libovolnou adresu např. 3. Vyčkejte, dokud nebudete přesměrování na stránku Mikenopa Internet Access Portal 4. Zadejte toto číslo Voucheru do kolonky označené Internet Access Code: Číslo voucheru: <<996863>>

14 Poznámky 14

15 Aplikované metody snižování energetické náročnosti v MSK Ing. Ivan Strachoň Ostrava, 27. května 2014 Moravskoslezský kraj Počet organizací: 226 Zdravotnictví: 10 Školství, mládež a sport: 186 Sociální věci: 22 Doprava a SH: 1 Kultura: 7 Počet budov: Počet zaměstnanců: 20 tisíc 15

16 Facility Management Obecná definice: Integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti V podmínkách MSK: Nástroj pro hospodárnou správu nemovitostí a rovnovážnou reprodukci majetku kraje Historie Myšlenka 2010 Příprava, zdroje 2011 Analýza (definice struktury) 10/12 1/13 Implementace 1/13 9/13 Facility Management v rámci MSK Reprodukce majetku analytika, výstupy: provozně-ekonomická bilance objektu majetku investice, opravy finanční řízení investic střednědobé výhledy pojistné události nájemní a výpůjční vztahy provozní náklady (energie, média) Energetický management 16

17 Facility Management Analýza 11/2012 1/2013 Identity Management do 9/2013 Int. platforma a Integrace personálního sytému do 9/2013 Software pro správu majetku kraje (Facility M.) do 9/2013 Integrace s portálem a Základními registry do 10/2013 zkušební provoz do 10/2014 Zkušební provoz do 10/2014 Zavádění nového Docházkového systému (7m) Nové Kartové centrum pro zaměstnance 12/2013 Zkušební provoz Docház. sys. na KÚ Zkušební provoz KC 6/ / Vybavení úřadu kancelářskými programy 2/2014-6/ Spotřeba energií PO Pilotní projekt EPC Zdravotnictví: 54 mil.kč (2 PO) Školství: 43 mil. Kč (10 PO) Sociální věci: 5 mil. Kč (1 PO) Referenční roční náklady vybraného vzorku PO: teplo mil. Kč (54 %) el.energie mil. Kč (30%) voda mil. Kč (16%) suma mil. Kč Realizace: Roční garantovaná úspora: 22 mil. Kč 17

18 Garantovaná úspora 1. přesné dosažení garantované úspory rozdíl mezi garantovanou úsporou a vyúčtovanou cenou jde ve prospěch MSK 2. překročení garantované úspory z titulu zvýšení cen energií ve prospěch kraje z titulu věcných opatření: u nezateplených objektů mezi SVČ a MSK 50%: 50% u zateplených objektů 30% ESCO: 70% MSK 3. nedosažení garantované úspory hotovostní příjem kraje - sankční opatření ze strany MSK Jedna z prognóz vývoje cen energií Ekonomický model projektu mil. Kč Teplo (plyn) Elektřina Voda Zdroj: ROK ZPRÁVA O OČEKÁVANÉ ROVNOVÁZE MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU OTE operátor s licencí Energetického regulačního úřadu, https://www.ote-cr.cz/ Elektřina 1,4% ročně Zemní plyn 15% za 20 let Voda 1% (Únor 2011) 18

19 Efekty u PO v rámci prognózy Ekonomický model projektu mil. Kč Efekt MSK Splátky ESCO Náklady na energie 0 ROK Krajská energetická agentura MSK Založena v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu Zahájení činnosti Činnost: Oblast spolupráce s veřejností, obcemi a průmyslovými partnery, propagace krajských aktivit Spolupráce s výzkumnými organizacemi v regionu Spolupráce s ostatními energetickými agenturami v ČR i v zahraničí Spolupráce s MSK 19

20 Energetické centrum MSK Příspěvková organizace ve struktuře kraje - od Činnost: Územní energetická koncepce MSK Využití dotačních titulů Energeticky úsporné projekty Projekty podporující využívání obnovitelných zdrojů energie Poradenská činnost pro MSK a jeho PO Energetická politika, implementace systematického energetického managementu Spolupráce v rámci projektů energetického managementu Propagace, osvěta Zkušenosti Velikost trhu veřejné správy - příležitost pro energetické projekty PO nevytvářejí zisk nejsou motivovány k úsporám Zainteresovanost vedení kraje do projektů úspor Efektivní organizační struktura s podporou Angažovanost příspěvkových organizací Odborná podpora PO Energetického centra MSK FaMa+ jako nástroj podpory Reálný energetický management- ČSN EN ISO

21 Děkuji za pozornost. 21

22 Poznámky 22

23 Energetické úspory pro města a obce 27. května 2014 Hotel Park Inn by Radisson Ostrava Michal Židek VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Výzkumné energetické centrum Projekční činnost Monitoring Energetické studie a audity EnergoGuard Bilanční a energetický dispečink od roku 2012: - Municipality budovy a spotřeby energií - Průmyslové podniky výrobek - Výrobci energií: výroba energií - (teplárny, elektrárny) - Energetický management - Dohled, alarmy, servis, reporting - SW technologie MAR, SQL, Excel, dispečinky - SW EnergoGuard (vlastní SW) Výzkumné energetické centrum 23

24 Energetický management Výzkumné energetické centrum Energetický management ISO Neustálé zlepšování Přezkoumání systému managementu Energetická politika Energetické plánování Zavádění a provoz Monitorování, měření a analýza Kontrola Interní audit EnMS Neshody, nápravy, nápravná a preventivní opatření Výzkumné energetické centrum 24

25 Municipality činnosti EM 1. Energie a média - Online výkazy spotřeby energií a médií (elektřina, zemní plyn, teplo, pára, studená voda, teplá voda, chladicí média), 2. Evidenční činnosti - databáze odběrných míst, databáze energetických dokumentů 3. Predikční činnosti - stanovení potenciálu úspor energie 4. Hodnotící a statistické činnosti - čtvrtletní statistický výkaz, roční statistický výkaz o hospodaření s energiemi včetně návrhu úsporných projektů, 5. Konzultační činnost při přípravě investic 6. Podklady pro veřejné soutěže - Příprava technické části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzhledem k energetickým projektům Výzkumné energetické centrum Historický vývoj k EnergoGuardu - Zkušenosti z auditů a projekce. - Vývoj směrem k automatizaci procesů Projekční činnost + Energetické studie a audity EnergoGuard SunnyGuard - Zvýšení SW dovedností. - Zkušenosti s provozem dispečinku a zpracováním dat. Výzkumné energetické centrum 25

26 Odbornost Stabilita Komplexnost Nejmodernější řešení Výzkumné energetické centrum EnergoGuard je přístupný přes internet Tablet, PC Telefon Výzkumné energetické centrum 26

27 EnergoGuard na internetu Výzkumné energetické centrum Přihlášení Výzkumné energetické centrum 27

28 Schéma provozu Výzkumné energetické centrum Schéma provozu + obrázky k objektům a celkům Výzkumné energetické centrum 28

29 Vizualizace rozvodů energií na všech úrovních Přehled o budovách a jejich vnitřních rozvodech, rozvody mezi budovami Náhledový obrázek u objektu + informace o měření Výzkumné energetické centrum Analýza a přezkum dat DODAVATELÉ ENERGIÍ A SKLADBA FOREM ENERGIÍ Sledování dodavatelů energií do areálu (plyn, elektřina pára, Výzkumné energetické centrum 29

30 Analýza a přezkum dat - IDENTIFIKACE EN. NÁROČNOSTI Vizualizace průběhů dat Funkce online aplikace porovnávání s jinými provozy porovnávání s normovanými hodnotami automatický převod spotřeb na měrné jednotky ET křivky výpočet měrných spotřeb porovnávání spotřeb za zvolená období sledování ztrát rozvodů přehledné zobrazení odběrových diagramů Lze hodnotit např. na: -m3, m2, obložnost, Výzkumné energetické centrum Analýza a přezkum dat - MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ Výzkumné energetické centrum 30

31 Centralizace dokumentace Výzkumné energetické centrum Plánování a strategie ve Vaší společnosti z pohledu energetiky Příležitosti finanční Monitoring, měření analýzy. => podklady Příležitosti technické Dotace oper. programy? Evropské fondy EPC? Optimalizace užití energií, kontrola? Nové technologie? Úspory? Plán užívání budov a energií (potřebnost, stav, ) (zřízení, rušení, sloučení, dělení) Výzkumné energetické centrum 31

32 Plánování a strategie ve Vaší společnosti z pohledu energetiky Podklady Zpracování Report -> akce Faktury za energie: plyn, EE, teplo, voda Pasporty: -stav -technologie EA, PENB Energetické aspekty: -objem, plocha, -klimatické podmínky Sběr dat, analýza a vytvoření podkladů pro rozhodování. Kontrola opatření Příspěvkové organizace Žebříček: - Spotřeb energií - Nákladů za energie - Energetická náročnost - Aplikace technologií - Návrh pro investiční akce Potřebnost -plán využití Úspory v Tis.Kč Výzkumné energetické centrum Komlex činností EM Technické vyhodnocení spotřeb energií Kontrola opodstatnění spotřeby energie Správnost provozování Dostupnost úspornějších technologii Návrh úsporných opatření Beznákladová Nízkonákladová (izolace rozvodů, ) Vysokonákladová (změna zdrojů, KGJ, mikroturbíny) Ekonomické vyhodnocení opatření Efektivnost investice Přehled rizik a doporučení důležitých pro realizaci opatření Možnosti financování Ověření ekonomické efektivnosti realizovaných opatření Kontrola deklarovaných parametrů úsporného opatření Ověření úspory provozních nákladů Vykazování úspory pro např. pro EPC Výzkumné energetické centrum 32

33 Děkuji za pozornost Výzkumné energetické centrum 33

34 Poznámky 34

35 SCHRÉDER: ÚSPORA ENERGIE A LIDSKÝ FAKTOR VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 14/3/14 Schréder presentation 1 OPŢP , prioritní osa 5 Podpořené projekty budou muset prokázat významnou úsporu elektřiny na provoz systému veřejného osvětlení a splnit následující podmínky: Dodrţení poţadavků na omezení rušivého světla (platné evropské normy); Osvětlovací soustava musí splňovat jak kvalitativní, tak kvantitativní poţadavky na osvětlení veřejných komunikací a prostor dle platných norem (především normy ČSN EN ); Pouţití velmi úsporných světelných zdrojů; Optimalizace pozic a výšky sloupů, pokud to povede k významné dodatečné úspoře; Aplikace technologie stmívání v závislosti na noční době a frekvenci provozu 14/3/14 Schréder presentation 2 35

36 VÝSLEDKY VÝZKUMU VO FIRMY ARTECHNIC-SSHRÉDER VZOREK: 126 OBCÍ 14/3/14 Schréder presentation 3 TECHNOLOGIE světelný zdroj (HID, LED, zářivka apod.) předřadník (stmívatelný, programovatelný) optický systém řídící systém ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU stanovení světelné situace dle ČSN CEN/TR (formulář) porovnání se stávajícím stavem (kontrolní měření) volba vstupních parametrů pro výpočet Činitel údrţby Hodnota světelného toku zdroje Typ povrchu komunikace srovnávací tabulka poţadovaných hodnot dle ČSN s hodnotami vypočtenými. 14/3/14 Schréder presentation 4 36

37 STANOVENÍ TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN CEN/TR Důleţité pojmy mající vliv na stanovení tříd osvětlení: druh uţivatele motorová doprava velmi pomalá vozidla cyklisté chodci typická rychlost hlavního uţivatele relevantní oblast VÝBOJKA LED konfliktní oblast křiţovatka : úrovňová a mimoúrovňová intenzita silničního provozu: průměrná denní v obou směrech náročnost navigace riziko kriminality sloţitost zorného pole úroveň jasu okolí převládající počasí 14/3/14 Schréder presentation 5 Formulář vstupních údajů pro stanovení požadované třídy osvětlení 14/3/14 Schréder presentation 6 37

38 ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU Měření osvětlení v daných úsecích ( ČSN EN ) Všeobecné informace o měření (Místo,datum,čas,jména) Geometrické údaje (umístění svítidel, náčrt komunikace, rozmístění překáţek) Povrh komunikace Údaje o svítidlech Napájecí napětí Atmosférické podmínky Popis osvětlovací soustavy Měřící přístroje Síť měřících bodů Výsledky doporučuji pouţít pro zjištění odpovídajících tříd osvětlení První ukazatel smysluplnosti Vašeho záměru: Porovnejte poţadovanou třídu osvětlení (viz.formulář) a třídu osvětlení stanovenou měřením. Energetická náročnost soustavy Náročnost soustavy z pohledu údrţby 14/3/14 Schréder presentation 7 VÝPOČET OSVĚTLENÍ Volba vstupních parametrů pro výpočet V čem se nejvíc chybuje? Činitel údržby ( maintenance factor) a jaký je jeho vliv na výsledek projektu? Dle poţadované metodiky výpočtu osvětlení musí projektant zajistit hodnoty osvětlení poţadované normou na konci období bez údrţby. Činitel údrţby je výpočtem stanovená hodnota, kterou projektant poniţuje vypočtenou hodnotu nového osvětlení na předpokládanou hodnotu osvětlení na konci časového období, kdy je nutné provést údrţbu svítidla. Hodnota činitele udává, na kolik procent poklesne osvětlení oproti počáteční hodnotě. Volbou činitele je moţné velmi ovlivnit výsledek ve prospěch či neprospěch nabízeného řešení. Čím vyšší je použitý činitel údržby tím nižší je vypočtený instalovaný příkon!!! Obvykle používané hodnoty pro veřejné osvětlení se pohybují v rozmezí 0,80 až 0,85 (uvedené hodnoty vyjadřují pokles osvětlení od 15% do 20%). Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu a zdůvodnění hodnoty použitého koeficientu. 14/3/14 Schréder presentation 8 38

39 Co je světelný tok zdroje a jaký je jeho vliv na výsledek projektu? Světelný tok vyjadřuje mnoţství světelné energie, kterou zdroj vyzáří za časovou jednotku. Hodnota světelného toku zdroje je udávána výrobcem v technickém katalogu. Čím vyšší je měrný příkon zdroje, tím niţší je potřebný příkon soustavy. Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu a zdůvodnění hodnoty zvoleného světelného toku. Co je jas povrchu vozovky a jak ovlivní volba povrchu výsledek projektu? U vyšších tříd osvětlení není předmětem výpočtu intenzita osvětlení komunikace, ale vzhledem ke vnímání oka je předmětem výpočtu jas povrchu komunikace. Hodnota jasu je pro zvolenou třídu osvětlení stanovena výše uvedenou normou. Volba světlejšího či tmavšího povrchu komunikace má přímý vliv na neopodstatněné sníţení nebo zvýšení spotřeby navrhované osvětlovací soustavy nezbytné pro dosaţení normou poţadované hodnoty jasu. Pro nejčastěji pouţívaný ţivičný povrh volíme typ povrchu R3007. Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu zvoleného typu povrchu a zdůvodnění jeho volby. Výsledky výpočtu osvětlení mohou být projektantem ovlivněny nevhodnou volbou uvedených vstupních parametrů. 14/3/14 Schréder presentation 9 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU DOPORUČUJI POROVNÁNÍ VARIANT OD VÍCE DODAVATELU Porovnávací tabulka Pro přehledné porovnání výsledků poţadujte zpracování porovnávací tabulky stávajícího stavu, poţadovaného stavu a navrţeného řešení. Tabulka bude slouţit jako přehledný podklad v rozhodovacím procesu. Příklad obsahu tabulky Stávající stav Poţadované hodnoty Navrhované řešení název ulice třída osvětlení třída osvětlení počet svítidel průměrné osvětlení /jas průměrné osvětlení /jas instalovaný příkon rovnoměrnost osvětlení /jasů rovnoměrnost osvětlení /jasů náklady na energii počet svítidel náklady na údrţbu instalovaný příkon předpokládané náklady na energii náklady na údrţbu operativnost servisu návratnost investice U srovnávaných hodnot poţadujte vţdy slovní vyjádření vyhovuje nebo nevyhovuje. Poţadavkem takto jednoduchého sdělení se vyvarujete v budoucnu mnoha nedorozuměním. Uvedená doporučení posuzování projektů osvětlení platí bez rozdílu pouţité technologie (Výbojek všech typů, LED, zářivek, ţárovek atp.). 14/3/14 Schréder presentation 10 39

40 REALIZACE SOUSTAVY Snaha o získání zakázky nejniţší nabídkovou cenou Například cestou: náhrady navrţených svítidel (změna charakteristiky, světelného zdroje) náhrady regulačních systémů ( spotřeba, návratnost ) změna výšky a rozmístění stoţárů změna výzbroje apod. Důsledky: Změna parametrů osvětlovací soustavy oproti projektu (můţe dojít aţ k vrácení dotací) 14/3/14 Schréder presentation 11 KONTROLA OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY PŘÍKLADY KONTROLY FUNKCNOŠTI ZAŘÍZENÍ Správná funkce svítidel má přímý vliv na kvalitu osvětlení i spotřebu energie. Soustavy malého rozsahu fyzická kontrola Soustavy velkého rozsahu elektronická kontrola Správná funkce regulačních prvků a regulačních systémů Soustavy malého rozsahu indikátor funkce přímo na svítidle Soustavy velkého rozsahu elektronická indikace pomocí dálkového přenosu 14/3/14 Schréder presentation 12 40

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 OPŽP 2014 2020, prioritní osa 5 Podpořené projekty budou

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Operační program Životní prostředí 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Podpora obcí a měst z OPŽP 2007-2013 Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Poskytování energetických služeb, vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Solární energie, Energy Centre České

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ METODA EPC - obecné informace - EPC a dotace možnosti kombinace EDUARD PAULÍK, DABONA s.r.o. červen 2011 OBSAH PREZENTACE 1. část - specifika metody

Více

Operační Program Životní prostředí

Operační Program Životní prostředí Operační Program Životní prostředí Informace o programu podpory PO 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Tento program je určen všem žadatelům z veřejného sektoru, kteří mají zájem využívat

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE OBSAH: 1. Úvod představení společnosti SEVEn 2. Způsoby financování projektů v energetice 1. Vlastní zdroje 2. Dotační prostředky 3. Energetické služby se zárukou EPC

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015 Energetická efektivita historické budovy metodou EPC k vyšší efektivitě strana 1/26 OBSAH 1. Energy Performance Contracting v historických

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU PROCES PŘÍPRAVY ENERGETICKY ÚSPORNÉHO PROJEKTU PŘI KOMBINACI PODPORY Z OPŽP A APLIKACI EPC PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU Aktivity zákazníka Rozhodnutí pro metodu EPC Podpis smlouvy Spolupráce na

Více

Zaručené úspory energie ve školství

Zaručené úspory energie ve školství Zaručené úspory energie ve školství Právě základní a střední školství patří mezi oblasti, v nichž se náš systém zaručených úspor energie známý též jako EPC používá k dosažení úspor provozních nákladů nejčastěji.

Více

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015 Fond Úspor města Litoměřice Bratislava 24. března 2015 Obsah prezentace Představení města Litoměřice Významné aktivity v energetice Podpora využití solární energie pro občany Důvody pro vznik Fondu úspor

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR Ivo Slavotínek Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR 30. 4. 2013 Perspektivy metody EPC v ČR Projekty EPC ve státní správě Příklady dobré praxe v ČR strana 1/32 OBSAH 1. Projekty

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing Jan Kříž Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů OPŽP 2014-2020 Základní přehled OPŽP 2014-2020 Základní

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008)

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor a využití obnovitelných

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

DOTAČNÍ MOŽNOSTI ZOPPI Hotel Vitality Vendryně 23. 11. 2011 Obsah Aktuální výzvy OPPI Plánované výzvy OPPI EPC (Energy Performance Contracting) ICT a strategické služby Aktuální výzvy OPPI rozvoj informační

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Současný stav v oblasti

Současný stav v oblasti Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14.10.2014, MPO, Praha Současný stav v oblasti poskytování energetických ikýh služeb metodou EPC Ivo Slavotínek předseda

Více

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU INSTALACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ VYHODNOCOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU Aktivity zákazníka Rozhodnutí pro metodu EPC Podpis smlouvy Spolupráce na realizaci dalších opatření

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

OPŽP dotace pro vytápění a úspory energií.

OPŽP dotace pro vytápění a úspory energií. OPŽP dotace pro vytápění a úspory energií. RNDr. Martina Breuerová Vedoucí oddělení Moravskolezsko Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více