Energetické úspory pro města a obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetické úspory pro města a obce"

Transkript

1 odborná konference Energetické úspory pro města a obce 27. května 2014 Ostrava hotel Park Inn by Radisson Aplikovaný energetický management Projekty řízené EPC metodou Elektronické aukce Finanční opatření pro úspory energie Energetické využívání odpadů Moderní koncepce veřejného osvětlení Interaktivní aplikace ve veřejné správě Konference se koná pod záštitou organizátor Mediální partner Sborník

2 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Hlavní partneři Partner Servisní partner

3 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Záštity Odborný garant Pořadatel Mediální partner

4

5 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Program konference 8:00 9:00 Registrace účastníků Dopolední blok: 9:00 9:10 Zahájení konference a úvodní zdravice Ing. Pavel Bartoš, prezident, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje I. TÉMA: Racionální hospodaření s energií 9:10 9:25 Aplikované metody snižování energetické náročnosti v Moravskoslezském kraji Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 9:25 9:45 Energetický management jako zdroj potenciálu úspor Ing. Michal Žídek, PhD., zástupce ředitele, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO 9:45 10:05 Veřejné osvětlení: Úspora energie a lidský faktor Ing. Petr Míka, obchodní ředitel, Artechnic-Schréder, a. s. 10:05 10:25 Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC Daniel Žídek, náměstek primátora statutárního města Opava, Ing. Libor Bárta, manažer divize energetických služeb, MVV Energie CZ a. s. 10:25 10:55 Panelová diskuse 10:55 11:15 Přestávka na kávu a občerstvení

6 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference II. TÉMA: Opatření pro úspory energie 11:15 11:30 Současnost a budoucnost kohezní politiky v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů v podmínkách Moravskoslezského kraje Martin Sikora, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 11:30 11:50 Interaktivní úřad Jiří Ileček, programátor analytik, Gordic, s. r. o. 11:50 12:10 Elektronické aukce ve městě Bruntál případová studie Mgr. Milan Rabiňák, samostatný referent veřejných zakázek, město Bruntál 12:10 12:40 Panelová diskuse 12:40 13:00 Přestávka na kávu a občerstvení Odpolední blok: III. TÉMA: Teplárenství a odpady 13:00 13:20 Využití ekonomických nástrojů k řešení problematiky lokálních topenišť Ing. Martin Švolba, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení ekonomických nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR 13:20 13:40 Energetická účinnost ve službách měst a obcí Jakub Tobola, MSc., projektový manažer, Dalkia, a. s. 13:40 14:00 Smysluplná cesta energetického využití odpadů Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství 14:00 14:30 Panelová diskuse 14:30 14:40 Tombola o věcné ceny pro přítomné! 14:40 Oběd Moderátor: Monika Brindzáková, Česká televize Brno a Český rozhlas Brno *ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

7 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference MEDAILONKY o přednášejících Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Narodil se v Ostravě. Je ženatý a má dvě děti. Hovoří rusky a anglicky. Vystudoval Střední průmyslovou školu dřevařskou v Bystřici pod Hostýnem. V roce 1996 absolvoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu (Slovensko) se zaměřením na technologie zpracování dřeva. V letech působil na manažerských pozicích v obchodních a stavebních společnostech. Od roku 2002 do roku 2010 byl členem investiční komise Rady města Ostravy. V roce 2004 se stal, již po třetí, členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V letech byl předsedou zahraničního výboru a členem finančního výboru. Od roku 2012 vykonává funkci náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje. Kompetentně odpovídá za úsek investic a majetku, územního plánování a cestovního ruchu. Ing. Michal Žídek, PhD. zástupce ředitele a energetický auditor, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO Na VŠB-TU Ostrava vystudoval v roce 2003 strojní fakultu se zaměřením energetické stroje a zařízení a v roce 2006 zde získal i titul doktor. Od roku 2006 vykonává na Výzkumném energetickém centru VŠB funkci vedoucího oddělení Energetických služeb, které se zabývají zpracováním energetických auditů, studií, projektových dokumentací a monitorovacích systémů včetně energetického managementu. V roce 2010 se stal zástupcem ředitele Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava. Od roku 2009 je energetickým auditorem s plnou autorizací. Ing. Petr Míka obchodní ředitel, Artechnic-Schréder a. s. Po absolvování ČVUT FEL působil v JME a PRE. Poté se začal zabývat světelnou technikou, jíž se zabývá dodnes. Byl spoluzakladatelem několika společností v tomto oboru. Na pozici obchodního ředitele firmy Artechnic-Schréder a.s. působí již čtvrtým rokem. V této firmě s tradicí, zkušenostmi a vlastním vývojem se podílí na vytváření nové obchodní strategie.

8 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Daniel Žídek náměstek primátora statutárního města Opava Daniel Žídek se narodil v roce Je absolventem Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně, oboru Vězeňská služba. V roce 1998 dokončil nástavbové studium podnikání v oboru na Integrované střední škole v Opavě. V letech pracoval na mnoha pozicích v různých společnostech od řidiče, údržbáře, dispečera, přes strážného a vedoucího střediska až po vedoucího dopravy. Paralelně s těmito zaměstnáními se politicky angažoval. Mezi lety zastával funkci starosty v městské části Komárov a v letech také člen Rady Statutárního Města Opavy. Do současné doby je i členem SMO ČR a v období byl také členem ČSSD. Od roku 2002 je zastupitelem Statutárního města Opavy. Mezi jeho zájmy patří kynologie, motoristické sporty, domácí kutilství, turistika a filmy. Ing. Libor Bárta manažer divize energetických služeb, MVV Energie CZ a. s. Narodil se v roce Má dvacetiletou zkušenost s činností v odvětví energetiky. Působil ve všech podstatných oblastech oboru (distribuce, projekce, realizace, investice, obchod, poradenství). V roce 1994 úspěšně zakončil studia ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Pracoval u společnosti E.ON Distribuce, a. s. (Jihočeská energetika, a. s.), kde byl zodpovědný za řízení a strategické vedení investiční a realizační činnosti. Zkušenosti v oboru obchodu s elektřinou, zemním plynem a s poradenstvím energetických úspor klientům získal při svém působení ve společnosti Pražská energetika, a. s. Vedl tým obchodníků pro zákazníky segmentů: státní správa, municipality, ale i soukromý sektor (B2B, B2C). Podílel se na stanovování obchodní strategie divize obchodu. Definoval projekt doprovodných služeb k prodeji elektřiny, jehož součástí bylo poradenství v oblasti energetických úspor klientů. Do MVV Energie CZ a.s., která se projektům úspor věnuje od roku 1993, nastoupil v lednu 2013 na pozici Manažera divize energetických služeb. Za tuto dobu spolu se svým týmem, úspěšně realizoval několik EPC projektů. V rámci interní činnosti se zasadil o implementaci nového marketingového řízení činnosti společnosti, je autorem návrhu koncepce řešení implementace energetických úspor v dceřiných společnostech firmy.

9 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Martin Sikora náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Třinecký rodák, v roce 1989 dokončil studium na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Zábřehu. Pracoval jako dělník v Pozemních stavbách, závod 02 Brno. V letech byl obchodním zástupcem ve společnosti Styl 2000 s.r.o. Brno pro Severomoravský kraj. Civilní vojenskou službu v letech vykonával v Domově důchodců v Třinci. V letech byl asistentem poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V letech 2002, 2006 a 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Třince. Od roku 2008 působí ve společnosti Grantika ČS,a.s. jako obchodní manažer fondů EU a finančního poradenství pro Moravskoslezský kraj. V listopadu 2012 se stal náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Má v gesci oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů. Je členem Monitorovacího výboru a Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Ing. Jiří Ileček programátor analytik, Gordic, s. r. o. Již během studijí pracoval v centrále společnosti GORDIC jako programátor - analytik, kde se podílel a dodnes podílí na vývoji ekonomických aplikací informačního systému GINIS v oblasti účetnictví a rozpočtu. Specializuje se na výstupy účetnictví a rozpočtu, v poslední době zejména na manažerské nadstavby nad IS. Kromě vývoje se věnuje tvorbě metodik účetnictví a rozpočtu a poskytování podpory pro klíčové zákazníky společnosti GORDIC. Milan Rabiňák samostatný referent, město Bruntál Na současnou pozici samostatného referenta veřejných zakázek nastoupil roku Předtím pracoval v letech na útvaru interního auditu a kontroly Města Bruntál. V předchozích letech pracoval na různých pozicích Policie ČR odboru hospodářské kriminality a finanční policie. Ve své činnosti pokračuje a nadále rozvíjí proces elektronizace veřejných zakázek, intenzivně podporovaný vedením Města Bruntál od roku 2008, který zabezpečuje transparentnost celého procesu zadávání veřejných zakázek Městem Bruntál, částečné snížení administrativy a hlavně přinesl úspory vynakládaných veřejných financí při realizaci elektronických aukcí.

10 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Ing. Martin Švolba zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení ekonomických nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, vedlejší specializace finanční manažer.po roční konzultantské praxi ve společnosti PriceWaterhouseCoopers s. r. o. a téměř ročním působení na finančních trzích nastoupil na Ministerstvu životního prostředí v březnu roku 2012 na pozici referenta. Od června roku 2012 byl jmenován vedoucím oddělení ekonomických nástrojů a analýz, které se mimo jiné zabývá nastavováním parametrů jednotlivých ekonomických nástrojů v oblasti životního prostředí (tvorba národních programů, nastavování environmentálních daní, poplatků atd.). Myšlenka tzv. kotlíkových dotací vznikla právě v tomto oddělení a je v průběhu let dále rozvíjena. Mezi jeho stěžejní oblasti činnosti na Ministerstvu životního prostředí patří metodické řízení Státního fondu životního prostředí, nastavování ekonomických nástrojů, tvorba RIA analýz a příprava využití inovativních finančních nástrojů v resortu životního prostředí. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství Narodil se v Olomouci v roce Vystudoval obor Odpady a jejich využití na České zemědělské univerzitě v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně již nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH mají většinový podíl na trhu nakládání s odpady v ČR s ročním obratem cca 20 mld. Kč. Za jeho působení se ČAOH stala významným prvkem a partnerem k diskuzi v sektoru odpadového hospodářství. Za ČAOH Ing. Havelka v současné době prosazuje a hájí principy volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH a dále různé možnosti energetického a materiálového využití odpadů.

11 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Jakub Tobola, MSc. projektový manažer, Dalkia Česká republika, a. s. Pracuje ve společnosti Dalkia Česká republika, a. s. na pozici projektového manažera se odpovědností za obchodní rozvoj služeb Dalkie na Moravě. Ve společnosti působí od roku Monika Brindzáková moderátorka ČRo Brno, ČT TS Brno Monika Brindzáková byla 10 let moderátorkou Dobrého rána s Českou televizí. Od roku 2001 moderuje pořad Dobré ráno v Českém rozhlase Brno, věnuje se také moderování společenských a kulturních akcí. Představujeme odborného garanta Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. odborný poradce, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (*1941) působí na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Profesorské řízení absolvoval v roce 1995 na ČVUT v Praze. Počátkem devadesátých let byl děkanem Strojní fakulty, později založil a vybudoval Výzkumné energetické centrum, vysokoškolský ústav zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti aktuálních energetických úloh. Byl jeho ředitelem do roku 2008 a dosud v něm pracuje a věnuje se výzkumu a výchově doktorandů. Celkem 12 let byl členem Komise technických věd GAČR. Podílel se na řešení řady domácích a mezinárodních projektů. Byl členem 2. Nezávislé energetické ( Pačesovy ) komise pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Jeho odborná činnost byla oceněna Medailí G. Agricoly za zásluhy o rozvoj VŠB-TU v Ostravě a Medailí Prof. Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky.

12 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Poznámky

13 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Seznam přednášek: Aplikované metody snižování energetické náročnosti v Moravskoslezském kraji 15 Energetický management jako zdroj potenciálu úspor 23 Veřejné osvětlení: Úspora energie a lidský faktor 35 Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 43 Současnost a budoucnost kohezní politiky v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů v podmínkách Moravskoslezského kraje 53 Interaktivní úřad 71 Elektronické aukce ve městě Bruntál případová studie 77 Využití ekonomických nástrojů k řešení problematikyj lokálních topenišť 89 Energetická účinnost ve službách měst a obcí 101 Smysluplná cesta energetického využití odpadů 111 Návod pro připojení k internetu: 1. Připojte se k síti nazvané ParkInn_Guest 2. Spusťte Váš internetový prohlížeč a zadejte libovolnou adresu např. 3. Vyčkejte, dokud nebudete přesměrování na stránku Mikenopa Internet Access Portal 4. Zadejte toto číslo Voucheru do kolonky označené Internet Access Code: Číslo voucheru: <<996863>>

14 Poznámky 14

15 Aplikované metody snižování energetické náročnosti v MSK Ing. Ivan Strachoň Ostrava, 27. května 2014 Moravskoslezský kraj Počet organizací: 226 Zdravotnictví: 10 Školství, mládež a sport: 186 Sociální věci: 22 Doprava a SH: 1 Kultura: 7 Počet budov: Počet zaměstnanců: 20 tisíc 15

16 Facility Management Obecná definice: Integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti V podmínkách MSK: Nástroj pro hospodárnou správu nemovitostí a rovnovážnou reprodukci majetku kraje Historie Myšlenka 2010 Příprava, zdroje 2011 Analýza (definice struktury) 10/12 1/13 Implementace 1/13 9/13 Facility Management v rámci MSK Reprodukce majetku analytika, výstupy: provozně-ekonomická bilance objektu majetku investice, opravy finanční řízení investic střednědobé výhledy pojistné události nájemní a výpůjční vztahy provozní náklady (energie, média) Energetický management 16

17 Facility Management Analýza 11/2012 1/2013 Identity Management do 9/2013 Int. platforma a Integrace personálního sytému do 9/2013 Software pro správu majetku kraje (Facility M.) do 9/2013 Integrace s portálem a Základními registry do 10/2013 zkušební provoz do 10/2014 Zkušební provoz do 10/2014 Zavádění nového Docházkového systému (7m) Nové Kartové centrum pro zaměstnance 12/2013 Zkušební provoz Docház. sys. na KÚ Zkušební provoz KC 6/ / Vybavení úřadu kancelářskými programy 2/2014-6/ Spotřeba energií PO Pilotní projekt EPC Zdravotnictví: 54 mil.kč (2 PO) Školství: 43 mil. Kč (10 PO) Sociální věci: 5 mil. Kč (1 PO) Referenční roční náklady vybraného vzorku PO: teplo mil. Kč (54 %) el.energie mil. Kč (30%) voda mil. Kč (16%) suma mil. Kč Realizace: Roční garantovaná úspora: 22 mil. Kč 17

18 Garantovaná úspora 1. přesné dosažení garantované úspory rozdíl mezi garantovanou úsporou a vyúčtovanou cenou jde ve prospěch MSK 2. překročení garantované úspory z titulu zvýšení cen energií ve prospěch kraje z titulu věcných opatření: u nezateplených objektů mezi SVČ a MSK 50%: 50% u zateplených objektů 30% ESCO: 70% MSK 3. nedosažení garantované úspory hotovostní příjem kraje - sankční opatření ze strany MSK Jedna z prognóz vývoje cen energií Ekonomický model projektu mil. Kč Teplo (plyn) Elektřina Voda Zdroj: ROK ZPRÁVA O OČEKÁVANÉ ROVNOVÁZE MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU OTE operátor s licencí Energetického regulačního úřadu, https://www.ote-cr.cz/ Elektřina 1,4% ročně Zemní plyn 15% za 20 let Voda 1% (Únor 2011) 18

19 Efekty u PO v rámci prognózy Ekonomický model projektu mil. Kč Efekt MSK Splátky ESCO Náklady na energie 0 ROK Krajská energetická agentura MSK Založena v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu Zahájení činnosti Činnost: Oblast spolupráce s veřejností, obcemi a průmyslovými partnery, propagace krajských aktivit Spolupráce s výzkumnými organizacemi v regionu Spolupráce s ostatními energetickými agenturami v ČR i v zahraničí Spolupráce s MSK 19

20 Energetické centrum MSK Příspěvková organizace ve struktuře kraje - od Činnost: Územní energetická koncepce MSK Využití dotačních titulů Energeticky úsporné projekty Projekty podporující využívání obnovitelných zdrojů energie Poradenská činnost pro MSK a jeho PO Energetická politika, implementace systematického energetického managementu Spolupráce v rámci projektů energetického managementu Propagace, osvěta Zkušenosti Velikost trhu veřejné správy - příležitost pro energetické projekty PO nevytvářejí zisk nejsou motivovány k úsporám Zainteresovanost vedení kraje do projektů úspor Efektivní organizační struktura s podporou Angažovanost příspěvkových organizací Odborná podpora PO Energetického centra MSK FaMa+ jako nástroj podpory Reálný energetický management- ČSN EN ISO

21 Děkuji za pozornost. 21

22 Poznámky 22

23 Energetické úspory pro města a obce 27. května 2014 Hotel Park Inn by Radisson Ostrava Michal Židek VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Výzkumné energetické centrum Projekční činnost Monitoring Energetické studie a audity EnergoGuard Bilanční a energetický dispečink od roku 2012: - Municipality budovy a spotřeby energií - Průmyslové podniky výrobek - Výrobci energií: výroba energií - (teplárny, elektrárny) - Energetický management - Dohled, alarmy, servis, reporting - SW technologie MAR, SQL, Excel, dispečinky - SW EnergoGuard (vlastní SW) Výzkumné energetické centrum 23

24 Energetický management Výzkumné energetické centrum Energetický management ISO Neustálé zlepšování Přezkoumání systému managementu Energetická politika Energetické plánování Zavádění a provoz Monitorování, měření a analýza Kontrola Interní audit EnMS Neshody, nápravy, nápravná a preventivní opatření Výzkumné energetické centrum 24

25 Municipality činnosti EM 1. Energie a média - Online výkazy spotřeby energií a médií (elektřina, zemní plyn, teplo, pára, studená voda, teplá voda, chladicí média), 2. Evidenční činnosti - databáze odběrných míst, databáze energetických dokumentů 3. Predikční činnosti - stanovení potenciálu úspor energie 4. Hodnotící a statistické činnosti - čtvrtletní statistický výkaz, roční statistický výkaz o hospodaření s energiemi včetně návrhu úsporných projektů, 5. Konzultační činnost při přípravě investic 6. Podklady pro veřejné soutěže - Příprava technické části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzhledem k energetickým projektům Výzkumné energetické centrum Historický vývoj k EnergoGuardu - Zkušenosti z auditů a projekce. - Vývoj směrem k automatizaci procesů Projekční činnost + Energetické studie a audity EnergoGuard SunnyGuard - Zvýšení SW dovedností. - Zkušenosti s provozem dispečinku a zpracováním dat. Výzkumné energetické centrum 25

26 Odbornost Stabilita Komplexnost Nejmodernější řešení Výzkumné energetické centrum EnergoGuard je přístupný přes internet Tablet, PC Telefon Výzkumné energetické centrum 26

27 EnergoGuard na internetu Výzkumné energetické centrum Přihlášení Výzkumné energetické centrum 27

28 Schéma provozu Výzkumné energetické centrum Schéma provozu + obrázky k objektům a celkům Výzkumné energetické centrum 28

29 Vizualizace rozvodů energií na všech úrovních Přehled o budovách a jejich vnitřních rozvodech, rozvody mezi budovami Náhledový obrázek u objektu + informace o měření Výzkumné energetické centrum Analýza a přezkum dat DODAVATELÉ ENERGIÍ A SKLADBA FOREM ENERGIÍ Sledování dodavatelů energií do areálu (plyn, elektřina pára, Výzkumné energetické centrum 29

30 Analýza a přezkum dat - IDENTIFIKACE EN. NÁROČNOSTI Vizualizace průběhů dat Funkce online aplikace porovnávání s jinými provozy porovnávání s normovanými hodnotami automatický převod spotřeb na měrné jednotky ET křivky výpočet měrných spotřeb porovnávání spotřeb za zvolená období sledování ztrát rozvodů přehledné zobrazení odběrových diagramů Lze hodnotit např. na: -m3, m2, obložnost, Výzkumné energetické centrum Analýza a přezkum dat - MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ Výzkumné energetické centrum 30

31 Centralizace dokumentace Výzkumné energetické centrum Plánování a strategie ve Vaší společnosti z pohledu energetiky Příležitosti finanční Monitoring, měření analýzy. => podklady Příležitosti technické Dotace oper. programy? Evropské fondy EPC? Optimalizace užití energií, kontrola? Nové technologie? Úspory? Plán užívání budov a energií (potřebnost, stav, ) (zřízení, rušení, sloučení, dělení) Výzkumné energetické centrum 31

32 Plánování a strategie ve Vaší společnosti z pohledu energetiky Podklady Zpracování Report -> akce Faktury za energie: plyn, EE, teplo, voda Pasporty: -stav -technologie EA, PENB Energetické aspekty: -objem, plocha, -klimatické podmínky Sběr dat, analýza a vytvoření podkladů pro rozhodování. Kontrola opatření Příspěvkové organizace Žebříček: - Spotřeb energií - Nákladů za energie - Energetická náročnost - Aplikace technologií - Návrh pro investiční akce Potřebnost -plán využití Úspory v Tis.Kč Výzkumné energetické centrum Komlex činností EM Technické vyhodnocení spotřeb energií Kontrola opodstatnění spotřeby energie Správnost provozování Dostupnost úspornějších technologii Návrh úsporných opatření Beznákladová Nízkonákladová (izolace rozvodů, ) Vysokonákladová (změna zdrojů, KGJ, mikroturbíny) Ekonomické vyhodnocení opatření Efektivnost investice Přehled rizik a doporučení důležitých pro realizaci opatření Možnosti financování Ověření ekonomické efektivnosti realizovaných opatření Kontrola deklarovaných parametrů úsporného opatření Ověření úspory provozních nákladů Vykazování úspory pro např. pro EPC Výzkumné energetické centrum 32

33 Děkuji za pozornost Výzkumné energetické centrum 33

34 Poznámky 34

35 SCHRÉDER: ÚSPORA ENERGIE A LIDSKÝ FAKTOR VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 14/3/14 Schréder presentation 1 OPŢP , prioritní osa 5 Podpořené projekty budou muset prokázat významnou úsporu elektřiny na provoz systému veřejného osvětlení a splnit následující podmínky: Dodrţení poţadavků na omezení rušivého světla (platné evropské normy); Osvětlovací soustava musí splňovat jak kvalitativní, tak kvantitativní poţadavky na osvětlení veřejných komunikací a prostor dle platných norem (především normy ČSN EN ); Pouţití velmi úsporných světelných zdrojů; Optimalizace pozic a výšky sloupů, pokud to povede k významné dodatečné úspoře; Aplikace technologie stmívání v závislosti na noční době a frekvenci provozu 14/3/14 Schréder presentation 2 35

36 VÝSLEDKY VÝZKUMU VO FIRMY ARTECHNIC-SSHRÉDER VZOREK: 126 OBCÍ 14/3/14 Schréder presentation 3 TECHNOLOGIE světelný zdroj (HID, LED, zářivka apod.) předřadník (stmívatelný, programovatelný) optický systém řídící systém ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU stanovení světelné situace dle ČSN CEN/TR (formulář) porovnání se stávajícím stavem (kontrolní měření) volba vstupních parametrů pro výpočet Činitel údrţby Hodnota světelného toku zdroje Typ povrchu komunikace srovnávací tabulka poţadovaných hodnot dle ČSN s hodnotami vypočtenými. 14/3/14 Schréder presentation 4 36

37 STANOVENÍ TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN CEN/TR Důleţité pojmy mající vliv na stanovení tříd osvětlení: druh uţivatele motorová doprava velmi pomalá vozidla cyklisté chodci typická rychlost hlavního uţivatele relevantní oblast VÝBOJKA LED konfliktní oblast křiţovatka : úrovňová a mimoúrovňová intenzita silničního provozu: průměrná denní v obou směrech náročnost navigace riziko kriminality sloţitost zorného pole úroveň jasu okolí převládající počasí 14/3/14 Schréder presentation 5 Formulář vstupních údajů pro stanovení požadované třídy osvětlení 14/3/14 Schréder presentation 6 37

38 ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU Měření osvětlení v daných úsecích ( ČSN EN ) Všeobecné informace o měření (Místo,datum,čas,jména) Geometrické údaje (umístění svítidel, náčrt komunikace, rozmístění překáţek) Povrh komunikace Údaje o svítidlech Napájecí napětí Atmosférické podmínky Popis osvětlovací soustavy Měřící přístroje Síť měřících bodů Výsledky doporučuji pouţít pro zjištění odpovídajících tříd osvětlení První ukazatel smysluplnosti Vašeho záměru: Porovnejte poţadovanou třídu osvětlení (viz.formulář) a třídu osvětlení stanovenou měřením. Energetická náročnost soustavy Náročnost soustavy z pohledu údrţby 14/3/14 Schréder presentation 7 VÝPOČET OSVĚTLENÍ Volba vstupních parametrů pro výpočet V čem se nejvíc chybuje? Činitel údržby ( maintenance factor) a jaký je jeho vliv na výsledek projektu? Dle poţadované metodiky výpočtu osvětlení musí projektant zajistit hodnoty osvětlení poţadované normou na konci období bez údrţby. Činitel údrţby je výpočtem stanovená hodnota, kterou projektant poniţuje vypočtenou hodnotu nového osvětlení na předpokládanou hodnotu osvětlení na konci časového období, kdy je nutné provést údrţbu svítidla. Hodnota činitele udává, na kolik procent poklesne osvětlení oproti počáteční hodnotě. Volbou činitele je moţné velmi ovlivnit výsledek ve prospěch či neprospěch nabízeného řešení. Čím vyšší je použitý činitel údržby tím nižší je vypočtený instalovaný příkon!!! Obvykle používané hodnoty pro veřejné osvětlení se pohybují v rozmezí 0,80 až 0,85 (uvedené hodnoty vyjadřují pokles osvětlení od 15% do 20%). Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu a zdůvodnění hodnoty použitého koeficientu. 14/3/14 Schréder presentation 8 38

39 Co je světelný tok zdroje a jaký je jeho vliv na výsledek projektu? Světelný tok vyjadřuje mnoţství světelné energie, kterou zdroj vyzáří za časovou jednotku. Hodnota světelného toku zdroje je udávána výrobcem v technickém katalogu. Čím vyšší je měrný příkon zdroje, tím niţší je potřebný příkon soustavy. Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu a zdůvodnění hodnoty zvoleného světelného toku. Co je jas povrchu vozovky a jak ovlivní volba povrchu výsledek projektu? U vyšších tříd osvětlení není předmětem výpočtu intenzita osvětlení komunikace, ale vzhledem ke vnímání oka je předmětem výpočtu jas povrchu komunikace. Hodnota jasu je pro zvolenou třídu osvětlení stanovena výše uvedenou normou. Volba světlejšího či tmavšího povrchu komunikace má přímý vliv na neopodstatněné sníţení nebo zvýšení spotřeby navrhované osvětlovací soustavy nezbytné pro dosaţení normou poţadované hodnoty jasu. Pro nejčastěji pouţívaný ţivičný povrh volíme typ povrchu R3007. Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu zvoleného typu povrchu a zdůvodnění jeho volby. Výsledky výpočtu osvětlení mohou být projektantem ovlivněny nevhodnou volbou uvedených vstupních parametrů. 14/3/14 Schréder presentation 9 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU DOPORUČUJI POROVNÁNÍ VARIANT OD VÍCE DODAVATELU Porovnávací tabulka Pro přehledné porovnání výsledků poţadujte zpracování porovnávací tabulky stávajícího stavu, poţadovaného stavu a navrţeného řešení. Tabulka bude slouţit jako přehledný podklad v rozhodovacím procesu. Příklad obsahu tabulky Stávající stav Poţadované hodnoty Navrhované řešení název ulice třída osvětlení třída osvětlení počet svítidel průměrné osvětlení /jas průměrné osvětlení /jas instalovaný příkon rovnoměrnost osvětlení /jasů rovnoměrnost osvětlení /jasů náklady na energii počet svítidel náklady na údrţbu instalovaný příkon předpokládané náklady na energii náklady na údrţbu operativnost servisu návratnost investice U srovnávaných hodnot poţadujte vţdy slovní vyjádření vyhovuje nebo nevyhovuje. Poţadavkem takto jednoduchého sdělení se vyvarujete v budoucnu mnoha nedorozuměním. Uvedená doporučení posuzování projektů osvětlení platí bez rozdílu pouţité technologie (Výbojek všech typů, LED, zářivek, ţárovek atp.). 14/3/14 Schréder presentation 10 39

40 REALIZACE SOUSTAVY Snaha o získání zakázky nejniţší nabídkovou cenou Například cestou: náhrady navrţených svítidel (změna charakteristiky, světelného zdroje) náhrady regulačních systémů ( spotřeba, návratnost ) změna výšky a rozmístění stoţárů změna výzbroje apod. Důsledky: Změna parametrů osvětlovací soustavy oproti projektu (můţe dojít aţ k vrácení dotací) 14/3/14 Schréder presentation 11 KONTROLA OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY PŘÍKLADY KONTROLY FUNKCNOŠTI ZAŘÍZENÍ Správná funkce svítidel má přímý vliv na kvalitu osvětlení i spotřebu energie. Soustavy malého rozsahu fyzická kontrola Soustavy velkého rozsahu elektronická kontrola Správná funkce regulačních prvků a regulačních systémů Soustavy malého rozsahu indikátor funkce přímo na svítidle Soustavy velkého rozsahu elektronická indikace pomocí dálkového přenosu 14/3/14 Schréder presentation 12 40

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU... 5 1.1. PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS)... 7 2. PROGRAM

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Výroční zpráva 2007 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Investiční činnost 10 Životní prostředí

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Duben 2012 AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předkládá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17 120 00 Praha 2 Czech Republic Tel.:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

sborník konference PRO-ENERGY CON 2O12

sborník konference PRO-ENERGY CON 2O12 sborník konference PRO-ENERGY M a g a z í n CON 2O12 Hotel GALANT**** Mikulov, Česká republika 19. až 20. 11. 2012 Stříbrní partneři Partneři Mediální partneři SLOVGAS 2 pro-energy CON 2O12 Sborník konference

Více

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ 01/2014 Obsah 1. Přehled tabulek:... 2 2. Přehled grafů:... 3 3. Seznam použitých zkratek... 4 Manažerský souhrn... 5 4. Celková strategie... 8 4.

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB 2013 2/50 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, EKF: Petra Maková Veronika Kudělková Kristýna Davidová Radka Pomklová Odborný garant za MSEK: Odborný lektor: Ing.

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Třída T. Bati areál Svit, budova 22, 760 90 Zlín Ředitel společnosti: Správní rada:

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 9 Oddělení neinvestičních

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více