Energetické úspory pro města a obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetické úspory pro města a obce"

Transkript

1 odborná konference Energetické úspory pro města a obce 27. května 2014 Ostrava hotel Park Inn by Radisson Aplikovaný energetický management Projekty řízené EPC metodou Elektronické aukce Finanční opatření pro úspory energie Energetické využívání odpadů Moderní koncepce veřejného osvětlení Interaktivní aplikace ve veřejné správě Konference se koná pod záštitou organizátor Mediální partner Sborník

2 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Hlavní partneři Partner Servisní partner

3 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Záštity Odborný garant Pořadatel Mediální partner

4

5 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Program konference 8:00 9:00 Registrace účastníků Dopolední blok: 9:00 9:10 Zahájení konference a úvodní zdravice Ing. Pavel Bartoš, prezident, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje I. TÉMA: Racionální hospodaření s energií 9:10 9:25 Aplikované metody snižování energetické náročnosti v Moravskoslezském kraji Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 9:25 9:45 Energetický management jako zdroj potenciálu úspor Ing. Michal Žídek, PhD., zástupce ředitele, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO 9:45 10:05 Veřejné osvětlení: Úspora energie a lidský faktor Ing. Petr Míka, obchodní ředitel, Artechnic-Schréder, a. s. 10:05 10:25 Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC Daniel Žídek, náměstek primátora statutárního města Opava, Ing. Libor Bárta, manažer divize energetických služeb, MVV Energie CZ a. s. 10:25 10:55 Panelová diskuse 10:55 11:15 Přestávka na kávu a občerstvení

6 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference II. TÉMA: Opatření pro úspory energie 11:15 11:30 Současnost a budoucnost kohezní politiky v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů v podmínkách Moravskoslezského kraje Martin Sikora, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 11:30 11:50 Interaktivní úřad Jiří Ileček, programátor analytik, Gordic, s. r. o. 11:50 12:10 Elektronické aukce ve městě Bruntál případová studie Mgr. Milan Rabiňák, samostatný referent veřejných zakázek, město Bruntál 12:10 12:40 Panelová diskuse 12:40 13:00 Přestávka na kávu a občerstvení Odpolední blok: III. TÉMA: Teplárenství a odpady 13:00 13:20 Využití ekonomických nástrojů k řešení problematiky lokálních topenišť Ing. Martin Švolba, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení ekonomických nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR 13:20 13:40 Energetická účinnost ve službách měst a obcí Jakub Tobola, MSc., projektový manažer, Dalkia, a. s. 13:40 14:00 Smysluplná cesta energetického využití odpadů Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství 14:00 14:30 Panelová diskuse 14:30 14:40 Tombola o věcné ceny pro přítomné! 14:40 Oběd Moderátor: Monika Brindzáková, Česká televize Brno a Český rozhlas Brno *ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

7 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference MEDAILONKY o přednášejících Ing. Ivan Strachoň náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Narodil se v Ostravě. Je ženatý a má dvě děti. Hovoří rusky a anglicky. Vystudoval Střední průmyslovou školu dřevařskou v Bystřici pod Hostýnem. V roce 1996 absolvoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu (Slovensko) se zaměřením na technologie zpracování dřeva. V letech působil na manažerských pozicích v obchodních a stavebních společnostech. Od roku 2002 do roku 2010 byl členem investiční komise Rady města Ostravy. V roce 2004 se stal, již po třetí, členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V letech byl předsedou zahraničního výboru a členem finančního výboru. Od roku 2012 vykonává funkci náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje. Kompetentně odpovídá za úsek investic a majetku, územního plánování a cestovního ruchu. Ing. Michal Žídek, PhD. zástupce ředitele a energetický auditor, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO Na VŠB-TU Ostrava vystudoval v roce 2003 strojní fakultu se zaměřením energetické stroje a zařízení a v roce 2006 zde získal i titul doktor. Od roku 2006 vykonává na Výzkumném energetickém centru VŠB funkci vedoucího oddělení Energetických služeb, které se zabývají zpracováním energetických auditů, studií, projektových dokumentací a monitorovacích systémů včetně energetického managementu. V roce 2010 se stal zástupcem ředitele Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava. Od roku 2009 je energetickým auditorem s plnou autorizací. Ing. Petr Míka obchodní ředitel, Artechnic-Schréder a. s. Po absolvování ČVUT FEL působil v JME a PRE. Poté se začal zabývat světelnou technikou, jíž se zabývá dodnes. Byl spoluzakladatelem několika společností v tomto oboru. Na pozici obchodního ředitele firmy Artechnic-Schréder a.s. působí již čtvrtým rokem. V této firmě s tradicí, zkušenostmi a vlastním vývojem se podílí na vytváření nové obchodní strategie.

8 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Daniel Žídek náměstek primátora statutárního města Opava Daniel Žídek se narodil v roce Je absolventem Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně, oboru Vězeňská služba. V roce 1998 dokončil nástavbové studium podnikání v oboru na Integrované střední škole v Opavě. V letech pracoval na mnoha pozicích v různých společnostech od řidiče, údržbáře, dispečera, přes strážného a vedoucího střediska až po vedoucího dopravy. Paralelně s těmito zaměstnáními se politicky angažoval. Mezi lety zastával funkci starosty v městské části Komárov a v letech také člen Rady Statutárního Města Opavy. Do současné doby je i členem SMO ČR a v období byl také členem ČSSD. Od roku 2002 je zastupitelem Statutárního města Opavy. Mezi jeho zájmy patří kynologie, motoristické sporty, domácí kutilství, turistika a filmy. Ing. Libor Bárta manažer divize energetických služeb, MVV Energie CZ a. s. Narodil se v roce Má dvacetiletou zkušenost s činností v odvětví energetiky. Působil ve všech podstatných oblastech oboru (distribuce, projekce, realizace, investice, obchod, poradenství). V roce 1994 úspěšně zakončil studia ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Pracoval u společnosti E.ON Distribuce, a. s. (Jihočeská energetika, a. s.), kde byl zodpovědný za řízení a strategické vedení investiční a realizační činnosti. Zkušenosti v oboru obchodu s elektřinou, zemním plynem a s poradenstvím energetických úspor klientům získal při svém působení ve společnosti Pražská energetika, a. s. Vedl tým obchodníků pro zákazníky segmentů: státní správa, municipality, ale i soukromý sektor (B2B, B2C). Podílel se na stanovování obchodní strategie divize obchodu. Definoval projekt doprovodných služeb k prodeji elektřiny, jehož součástí bylo poradenství v oblasti energetických úspor klientů. Do MVV Energie CZ a.s., která se projektům úspor věnuje od roku 1993, nastoupil v lednu 2013 na pozici Manažera divize energetických služeb. Za tuto dobu spolu se svým týmem, úspěšně realizoval několik EPC projektů. V rámci interní činnosti se zasadil o implementaci nového marketingového řízení činnosti společnosti, je autorem návrhu koncepce řešení implementace energetických úspor v dceřiných společnostech firmy.

9 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Martin Sikora náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Třinecký rodák, v roce 1989 dokončil studium na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Zábřehu. Pracoval jako dělník v Pozemních stavbách, závod 02 Brno. V letech byl obchodním zástupcem ve společnosti Styl 2000 s.r.o. Brno pro Severomoravský kraj. Civilní vojenskou službu v letech vykonával v Domově důchodců v Třinci. V letech byl asistentem poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V letech 2002, 2006 a 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Třince. Od roku 2008 působí ve společnosti Grantika ČS,a.s. jako obchodní manažer fondů EU a finančního poradenství pro Moravskoslezský kraj. V listopadu 2012 se stal náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Má v gesci oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů. Je členem Monitorovacího výboru a Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Ing. Jiří Ileček programátor analytik, Gordic, s. r. o. Již během studijí pracoval v centrále společnosti GORDIC jako programátor - analytik, kde se podílel a dodnes podílí na vývoji ekonomických aplikací informačního systému GINIS v oblasti účetnictví a rozpočtu. Specializuje se na výstupy účetnictví a rozpočtu, v poslední době zejména na manažerské nadstavby nad IS. Kromě vývoje se věnuje tvorbě metodik účetnictví a rozpočtu a poskytování podpory pro klíčové zákazníky společnosti GORDIC. Milan Rabiňák samostatný referent, město Bruntál Na současnou pozici samostatného referenta veřejných zakázek nastoupil roku Předtím pracoval v letech na útvaru interního auditu a kontroly Města Bruntál. V předchozích letech pracoval na různých pozicích Policie ČR odboru hospodářské kriminality a finanční policie. Ve své činnosti pokračuje a nadále rozvíjí proces elektronizace veřejných zakázek, intenzivně podporovaný vedením Města Bruntál od roku 2008, který zabezpečuje transparentnost celého procesu zadávání veřejných zakázek Městem Bruntál, částečné snížení administrativy a hlavně přinesl úspory vynakládaných veřejných financí při realizaci elektronických aukcí.

10 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Ing. Martin Švolba zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení ekonomických nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, vedlejší specializace finanční manažer.po roční konzultantské praxi ve společnosti PriceWaterhouseCoopers s. r. o. a téměř ročním působení na finančních trzích nastoupil na Ministerstvu životního prostředí v březnu roku 2012 na pozici referenta. Od června roku 2012 byl jmenován vedoucím oddělení ekonomických nástrojů a analýz, které se mimo jiné zabývá nastavováním parametrů jednotlivých ekonomických nástrojů v oblasti životního prostředí (tvorba národních programů, nastavování environmentálních daní, poplatků atd.). Myšlenka tzv. kotlíkových dotací vznikla právě v tomto oddělení a je v průběhu let dále rozvíjena. Mezi jeho stěžejní oblasti činnosti na Ministerstvu životního prostředí patří metodické řízení Státního fondu životního prostředí, nastavování ekonomických nástrojů, tvorba RIA analýz a příprava využití inovativních finančních nástrojů v resortu životního prostředí. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství Narodil se v Olomouci v roce Vystudoval obor Odpady a jejich využití na České zemědělské univerzitě v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně již nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH mají většinový podíl na trhu nakládání s odpady v ČR s ročním obratem cca 20 mld. Kč. Za jeho působení se ČAOH stala významným prvkem a partnerem k diskuzi v sektoru odpadového hospodářství. Za ČAOH Ing. Havelka v současné době prosazuje a hájí principy volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH a dále různé možnosti energetického a materiálového využití odpadů.

11 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Jakub Tobola, MSc. projektový manažer, Dalkia Česká republika, a. s. Pracuje ve společnosti Dalkia Česká republika, a. s. na pozici projektového manažera se odpovědností za obchodní rozvoj služeb Dalkie na Moravě. Ve společnosti působí od roku Monika Brindzáková moderátorka ČRo Brno, ČT TS Brno Monika Brindzáková byla 10 let moderátorkou Dobrého rána s Českou televizí. Od roku 2001 moderuje pořad Dobré ráno v Českém rozhlase Brno, věnuje se také moderování společenských a kulturních akcí. Představujeme odborného garanta Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. odborný poradce, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (*1941) působí na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Profesorské řízení absolvoval v roce 1995 na ČVUT v Praze. Počátkem devadesátých let byl děkanem Strojní fakulty, později založil a vybudoval Výzkumné energetické centrum, vysokoškolský ústav zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti aktuálních energetických úloh. Byl jeho ředitelem do roku 2008 a dosud v něm pracuje a věnuje se výzkumu a výchově doktorandů. Celkem 12 let byl členem Komise technických věd GAČR. Podílel se na řešení řady domácích a mezinárodních projektů. Byl členem 2. Nezávislé energetické ( Pačesovy ) komise pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Jeho odborná činnost byla oceněna Medailí G. Agricoly za zásluhy o rozvoj VŠB-TU v Ostravě a Medailí Prof. Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky.

12 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Poznámky

13 Energetické úspory pro města a obce Odborná konference Seznam přednášek: Aplikované metody snižování energetické náročnosti v Moravskoslezském kraji 15 Energetický management jako zdroj potenciálu úspor 23 Veřejné osvětlení: Úspora energie a lidský faktor 35 Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 43 Současnost a budoucnost kohezní politiky v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů v podmínkách Moravskoslezského kraje 53 Interaktivní úřad 71 Elektronické aukce ve městě Bruntál případová studie 77 Využití ekonomických nástrojů k řešení problematikyj lokálních topenišť 89 Energetická účinnost ve službách měst a obcí 101 Smysluplná cesta energetického využití odpadů 111 Návod pro připojení k internetu: 1. Připojte se k síti nazvané ParkInn_Guest 2. Spusťte Váš internetový prohlížeč a zadejte libovolnou adresu např. 3. Vyčkejte, dokud nebudete přesměrování na stránku Mikenopa Internet Access Portal 4. Zadejte toto číslo Voucheru do kolonky označené Internet Access Code: Číslo voucheru: <<996863>>

14 Poznámky 14

15 Aplikované metody snižování energetické náročnosti v MSK Ing. Ivan Strachoň Ostrava, 27. května 2014 Moravskoslezský kraj Počet organizací: 226 Zdravotnictví: 10 Školství, mládež a sport: 186 Sociální věci: 22 Doprava a SH: 1 Kultura: 7 Počet budov: Počet zaměstnanců: 20 tisíc 15

16 Facility Management Obecná definice: Integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti V podmínkách MSK: Nástroj pro hospodárnou správu nemovitostí a rovnovážnou reprodukci majetku kraje Historie Myšlenka 2010 Příprava, zdroje 2011 Analýza (definice struktury) 10/12 1/13 Implementace 1/13 9/13 Facility Management v rámci MSK Reprodukce majetku analytika, výstupy: provozně-ekonomická bilance objektu majetku investice, opravy finanční řízení investic střednědobé výhledy pojistné události nájemní a výpůjční vztahy provozní náklady (energie, média) Energetický management 16

17 Facility Management Analýza 11/2012 1/2013 Identity Management do 9/2013 Int. platforma a Integrace personálního sytému do 9/2013 Software pro správu majetku kraje (Facility M.) do 9/2013 Integrace s portálem a Základními registry do 10/2013 zkušební provoz do 10/2014 Zkušební provoz do 10/2014 Zavádění nového Docházkového systému (7m) Nové Kartové centrum pro zaměstnance 12/2013 Zkušební provoz Docház. sys. na KÚ Zkušební provoz KC 6/ / Vybavení úřadu kancelářskými programy 2/2014-6/ Spotřeba energií PO Pilotní projekt EPC Zdravotnictví: 54 mil.kč (2 PO) Školství: 43 mil. Kč (10 PO) Sociální věci: 5 mil. Kč (1 PO) Referenční roční náklady vybraného vzorku PO: teplo mil. Kč (54 %) el.energie mil. Kč (30%) voda mil. Kč (16%) suma mil. Kč Realizace: Roční garantovaná úspora: 22 mil. Kč 17

18 Garantovaná úspora 1. přesné dosažení garantované úspory rozdíl mezi garantovanou úsporou a vyúčtovanou cenou jde ve prospěch MSK 2. překročení garantované úspory z titulu zvýšení cen energií ve prospěch kraje z titulu věcných opatření: u nezateplených objektů mezi SVČ a MSK 50%: 50% u zateplených objektů 30% ESCO: 70% MSK 3. nedosažení garantované úspory hotovostní příjem kraje - sankční opatření ze strany MSK Jedna z prognóz vývoje cen energií Ekonomický model projektu mil. Kč Teplo (plyn) Elektřina Voda Zdroj: ROK ZPRÁVA O OČEKÁVANÉ ROVNOVÁZE MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU OTE operátor s licencí Energetického regulačního úřadu, https://www.ote-cr.cz/ Elektřina 1,4% ročně Zemní plyn 15% za 20 let Voda 1% (Únor 2011) 18

19 Efekty u PO v rámci prognózy Ekonomický model projektu mil. Kč Efekt MSK Splátky ESCO Náklady na energie 0 ROK Krajská energetická agentura MSK Založena v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu Zahájení činnosti Činnost: Oblast spolupráce s veřejností, obcemi a průmyslovými partnery, propagace krajských aktivit Spolupráce s výzkumnými organizacemi v regionu Spolupráce s ostatními energetickými agenturami v ČR i v zahraničí Spolupráce s MSK 19

20 Energetické centrum MSK Příspěvková organizace ve struktuře kraje - od Činnost: Územní energetická koncepce MSK Využití dotačních titulů Energeticky úsporné projekty Projekty podporující využívání obnovitelných zdrojů energie Poradenská činnost pro MSK a jeho PO Energetická politika, implementace systematického energetického managementu Spolupráce v rámci projektů energetického managementu Propagace, osvěta Zkušenosti Velikost trhu veřejné správy - příležitost pro energetické projekty PO nevytvářejí zisk nejsou motivovány k úsporám Zainteresovanost vedení kraje do projektů úspor Efektivní organizační struktura s podporou Angažovanost příspěvkových organizací Odborná podpora PO Energetického centra MSK FaMa+ jako nástroj podpory Reálný energetický management- ČSN EN ISO

21 Děkuji za pozornost. 21

22 Poznámky 22

23 Energetické úspory pro města a obce 27. května 2014 Hotel Park Inn by Radisson Ostrava Michal Židek VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Výzkumné energetické centrum Projekční činnost Monitoring Energetické studie a audity EnergoGuard Bilanční a energetický dispečink od roku 2012: - Municipality budovy a spotřeby energií - Průmyslové podniky výrobek - Výrobci energií: výroba energií - (teplárny, elektrárny) - Energetický management - Dohled, alarmy, servis, reporting - SW technologie MAR, SQL, Excel, dispečinky - SW EnergoGuard (vlastní SW) Výzkumné energetické centrum 23

24 Energetický management Výzkumné energetické centrum Energetický management ISO Neustálé zlepšování Přezkoumání systému managementu Energetická politika Energetické plánování Zavádění a provoz Monitorování, měření a analýza Kontrola Interní audit EnMS Neshody, nápravy, nápravná a preventivní opatření Výzkumné energetické centrum 24

25 Municipality činnosti EM 1. Energie a média - Online výkazy spotřeby energií a médií (elektřina, zemní plyn, teplo, pára, studená voda, teplá voda, chladicí média), 2. Evidenční činnosti - databáze odběrných míst, databáze energetických dokumentů 3. Predikční činnosti - stanovení potenciálu úspor energie 4. Hodnotící a statistické činnosti - čtvrtletní statistický výkaz, roční statistický výkaz o hospodaření s energiemi včetně návrhu úsporných projektů, 5. Konzultační činnost při přípravě investic 6. Podklady pro veřejné soutěže - Příprava technické části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzhledem k energetickým projektům Výzkumné energetické centrum Historický vývoj k EnergoGuardu - Zkušenosti z auditů a projekce. - Vývoj směrem k automatizaci procesů Projekční činnost + Energetické studie a audity EnergoGuard SunnyGuard - Zvýšení SW dovedností. - Zkušenosti s provozem dispečinku a zpracováním dat. Výzkumné energetické centrum 25

26 Odbornost Stabilita Komplexnost Nejmodernější řešení Výzkumné energetické centrum EnergoGuard je přístupný přes internet Tablet, PC Telefon Výzkumné energetické centrum 26

27 EnergoGuard na internetu Výzkumné energetické centrum Přihlášení Výzkumné energetické centrum 27

28 Schéma provozu Výzkumné energetické centrum Schéma provozu + obrázky k objektům a celkům Výzkumné energetické centrum 28

29 Vizualizace rozvodů energií na všech úrovních Přehled o budovách a jejich vnitřních rozvodech, rozvody mezi budovami Náhledový obrázek u objektu + informace o měření Výzkumné energetické centrum Analýza a přezkum dat DODAVATELÉ ENERGIÍ A SKLADBA FOREM ENERGIÍ Sledování dodavatelů energií do areálu (plyn, elektřina pára, Výzkumné energetické centrum 29

30 Analýza a přezkum dat - IDENTIFIKACE EN. NÁROČNOSTI Vizualizace průběhů dat Funkce online aplikace porovnávání s jinými provozy porovnávání s normovanými hodnotami automatický převod spotřeb na měrné jednotky ET křivky výpočet měrných spotřeb porovnávání spotřeb za zvolená období sledování ztrát rozvodů přehledné zobrazení odběrových diagramů Lze hodnotit např. na: -m3, m2, obložnost, Výzkumné energetické centrum Analýza a přezkum dat - MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ Výzkumné energetické centrum 30

31 Centralizace dokumentace Výzkumné energetické centrum Plánování a strategie ve Vaší společnosti z pohledu energetiky Příležitosti finanční Monitoring, měření analýzy. => podklady Příležitosti technické Dotace oper. programy? Evropské fondy EPC? Optimalizace užití energií, kontrola? Nové technologie? Úspory? Plán užívání budov a energií (potřebnost, stav, ) (zřízení, rušení, sloučení, dělení) Výzkumné energetické centrum 31

32 Plánování a strategie ve Vaší společnosti z pohledu energetiky Podklady Zpracování Report -> akce Faktury za energie: plyn, EE, teplo, voda Pasporty: -stav -technologie EA, PENB Energetické aspekty: -objem, plocha, -klimatické podmínky Sběr dat, analýza a vytvoření podkladů pro rozhodování. Kontrola opatření Příspěvkové organizace Žebříček: - Spotřeb energií - Nákladů za energie - Energetická náročnost - Aplikace technologií - Návrh pro investiční akce Potřebnost -plán využití Úspory v Tis.Kč Výzkumné energetické centrum Komlex činností EM Technické vyhodnocení spotřeb energií Kontrola opodstatnění spotřeby energie Správnost provozování Dostupnost úspornějších technologii Návrh úsporných opatření Beznákladová Nízkonákladová (izolace rozvodů, ) Vysokonákladová (změna zdrojů, KGJ, mikroturbíny) Ekonomické vyhodnocení opatření Efektivnost investice Přehled rizik a doporučení důležitých pro realizaci opatření Možnosti financování Ověření ekonomické efektivnosti realizovaných opatření Kontrola deklarovaných parametrů úsporného opatření Ověření úspory provozních nákladů Vykazování úspory pro např. pro EPC Výzkumné energetické centrum 32

33 Děkuji za pozornost Výzkumné energetické centrum 33

34 Poznámky 34

35 SCHRÉDER: ÚSPORA ENERGIE A LIDSKÝ FAKTOR VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 14/3/14 Schréder presentation 1 OPŢP , prioritní osa 5 Podpořené projekty budou muset prokázat významnou úsporu elektřiny na provoz systému veřejného osvětlení a splnit následující podmínky: Dodrţení poţadavků na omezení rušivého světla (platné evropské normy); Osvětlovací soustava musí splňovat jak kvalitativní, tak kvantitativní poţadavky na osvětlení veřejných komunikací a prostor dle platných norem (především normy ČSN EN ); Pouţití velmi úsporných světelných zdrojů; Optimalizace pozic a výšky sloupů, pokud to povede k významné dodatečné úspoře; Aplikace technologie stmívání v závislosti na noční době a frekvenci provozu 14/3/14 Schréder presentation 2 35

36 VÝSLEDKY VÝZKUMU VO FIRMY ARTECHNIC-SSHRÉDER VZOREK: 126 OBCÍ 14/3/14 Schréder presentation 3 TECHNOLOGIE světelný zdroj (HID, LED, zářivka apod.) předřadník (stmívatelný, programovatelný) optický systém řídící systém ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU stanovení světelné situace dle ČSN CEN/TR (formulář) porovnání se stávajícím stavem (kontrolní měření) volba vstupních parametrů pro výpočet Činitel údrţby Hodnota světelného toku zdroje Typ povrchu komunikace srovnávací tabulka poţadovaných hodnot dle ČSN s hodnotami vypočtenými. 14/3/14 Schréder presentation 4 36

37 STANOVENÍ TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN CEN/TR Důleţité pojmy mající vliv na stanovení tříd osvětlení: druh uţivatele motorová doprava velmi pomalá vozidla cyklisté chodci typická rychlost hlavního uţivatele relevantní oblast VÝBOJKA LED konfliktní oblast křiţovatka : úrovňová a mimoúrovňová intenzita silničního provozu: průměrná denní v obou směrech náročnost navigace riziko kriminality sloţitost zorného pole úroveň jasu okolí převládající počasí 14/3/14 Schréder presentation 5 Formulář vstupních údajů pro stanovení požadované třídy osvětlení 14/3/14 Schréder presentation 6 37

38 ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU Měření osvětlení v daných úsecích ( ČSN EN ) Všeobecné informace o měření (Místo,datum,čas,jména) Geometrické údaje (umístění svítidel, náčrt komunikace, rozmístění překáţek) Povrh komunikace Údaje o svítidlech Napájecí napětí Atmosférické podmínky Popis osvětlovací soustavy Měřící přístroje Síť měřících bodů Výsledky doporučuji pouţít pro zjištění odpovídajících tříd osvětlení První ukazatel smysluplnosti Vašeho záměru: Porovnejte poţadovanou třídu osvětlení (viz.formulář) a třídu osvětlení stanovenou měřením. Energetická náročnost soustavy Náročnost soustavy z pohledu údrţby 14/3/14 Schréder presentation 7 VÝPOČET OSVĚTLENÍ Volba vstupních parametrů pro výpočet V čem se nejvíc chybuje? Činitel údržby ( maintenance factor) a jaký je jeho vliv na výsledek projektu? Dle poţadované metodiky výpočtu osvětlení musí projektant zajistit hodnoty osvětlení poţadované normou na konci období bez údrţby. Činitel údrţby je výpočtem stanovená hodnota, kterou projektant poniţuje vypočtenou hodnotu nového osvětlení na předpokládanou hodnotu osvětlení na konci časového období, kdy je nutné provést údrţbu svítidla. Hodnota činitele udává, na kolik procent poklesne osvětlení oproti počáteční hodnotě. Volbou činitele je moţné velmi ovlivnit výsledek ve prospěch či neprospěch nabízeného řešení. Čím vyšší je použitý činitel údržby tím nižší je vypočtený instalovaný příkon!!! Obvykle používané hodnoty pro veřejné osvětlení se pohybují v rozmezí 0,80 až 0,85 (uvedené hodnoty vyjadřují pokles osvětlení od 15% do 20%). Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu a zdůvodnění hodnoty použitého koeficientu. 14/3/14 Schréder presentation 8 38

39 Co je světelný tok zdroje a jaký je jeho vliv na výsledek projektu? Světelný tok vyjadřuje mnoţství světelné energie, kterou zdroj vyzáří za časovou jednotku. Hodnota světelného toku zdroje je udávána výrobcem v technickém katalogu. Čím vyšší je měrný příkon zdroje, tím niţší je potřebný příkon soustavy. Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu a zdůvodnění hodnoty zvoleného světelného toku. Co je jas povrchu vozovky a jak ovlivní volba povrchu výsledek projektu? U vyšších tříd osvětlení není předmětem výpočtu intenzita osvětlení komunikace, ale vzhledem ke vnímání oka je předmětem výpočtu jas povrchu komunikace. Hodnota jasu je pro zvolenou třídu osvětlení stanovena výše uvedenou normou. Volba světlejšího či tmavšího povrchu komunikace má přímý vliv na neopodstatněné sníţení nebo zvýšení spotřeby navrhované osvětlovací soustavy nezbytné pro dosaţení normou poţadované hodnoty jasu. Pro nejčastěji pouţívaný ţivičný povrh volíme typ povrchu R3007. Při porovnávání více výpočtů doporučuji kontrolu zvoleného typu povrchu a zdůvodnění jeho volby. Výsledky výpočtu osvětlení mohou být projektantem ovlivněny nevhodnou volbou uvedených vstupních parametrů. 14/3/14 Schréder presentation 9 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU DOPORUČUJI POROVNÁNÍ VARIANT OD VÍCE DODAVATELU Porovnávací tabulka Pro přehledné porovnání výsledků poţadujte zpracování porovnávací tabulky stávajícího stavu, poţadovaného stavu a navrţeného řešení. Tabulka bude slouţit jako přehledný podklad v rozhodovacím procesu. Příklad obsahu tabulky Stávající stav Poţadované hodnoty Navrhované řešení název ulice třída osvětlení třída osvětlení počet svítidel průměrné osvětlení /jas průměrné osvětlení /jas instalovaný příkon rovnoměrnost osvětlení /jasů rovnoměrnost osvětlení /jasů náklady na energii počet svítidel náklady na údrţbu instalovaný příkon předpokládané náklady na energii náklady na údrţbu operativnost servisu návratnost investice U srovnávaných hodnot poţadujte vţdy slovní vyjádření vyhovuje nebo nevyhovuje. Poţadavkem takto jednoduchého sdělení se vyvarujete v budoucnu mnoha nedorozuměním. Uvedená doporučení posuzování projektů osvětlení platí bez rozdílu pouţité technologie (Výbojek všech typů, LED, zářivek, ţárovek atp.). 14/3/14 Schréder presentation 10 39

40 REALIZACE SOUSTAVY Snaha o získání zakázky nejniţší nabídkovou cenou Například cestou: náhrady navrţených svítidel (změna charakteristiky, světelného zdroje) náhrady regulačních systémů ( spotřeba, návratnost ) změna výšky a rozmístění stoţárů změna výzbroje apod. Důsledky: Změna parametrů osvětlovací soustavy oproti projektu (můţe dojít aţ k vrácení dotací) 14/3/14 Schréder presentation 11 KONTROLA OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY PŘÍKLADY KONTROLY FUNKCNOŠTI ZAŘÍZENÍ Správná funkce svítidel má přímý vliv na kvalitu osvětlení i spotřebu energie. Soustavy malého rozsahu fyzická kontrola Soustavy velkého rozsahu elektronická kontrola Správná funkce regulačních prvků a regulačních systémů Soustavy malého rozsahu indikátor funkce přímo na svítidle Soustavy velkého rozsahu elektronická indikace pomocí dálkového přenosu 14/3/14 Schréder presentation 12 40

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Operační Program Životní prostředí

Operační Program Životní prostředí Operační Program Životní prostředí Informace o programu podpory PO 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Tento program je určen všem žadatelům z veřejného sektoru, kteří mají zájem využívat

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ METODA EPC - obecné informace - EPC a dotace možnosti kombinace EDUARD PAULÍK, DABONA s.r.o. červen 2011 OBSAH PREZENTACE 1. část - specifika metody

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Zaručené úspory energie ve školství

Zaručené úspory energie ve školství Zaručené úspory energie ve školství Právě základní a střední školství patří mezi oblasti, v nichž se náš systém zaručených úspor energie známý též jako EPC používá k dosažení úspor provozních nákladů nejčastěji.

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Manuál: Energetické služby se zárukou

Manuál: Energetické služby se zárukou 2013 Manuál: Energetické služby se zárukou Jaroslav Emmer Energetická agentura Vysočiny ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU Obsah Co znamená metoda EPC?... 2 Nejdůležitější rozhodnutí v EPC... 3 Popis metody

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC)

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC) ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC) SUNFIN PRAHA je česká společnost zaměřená na kompletní realizace projektů pro zaručenou úsporu energie nyní s cílem vyvíjet,

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Současný stav v oblasti

Současný stav v oblasti Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14.10.2014, MPO, Praha Současný stav v oblasti poskytování energetických ikýh služeb metodou EPC Ivo Slavotínek předseda

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY Přehled kapitol 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Co je metoda EPC? Tři hlavní rozhodnutí Obecné fáze projektu EPC Pro koho je metoda EPC určena? Na

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová) EN - Energy Performance Contracting CZ - Energetické služby

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více