Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové"

Transkript

1 Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí daleko komplexnějšího tzv. srážko odtokového procesu voda vypadává z atmosféry v podobě srážek část vody se zachytí na povrchu rostlin a těles část doplňuje objemy v prohlubních terénu, jezerech, nádržích a rybnících část vsákne do půdy a rozhojňuje zásoby podzemních vod tyto zásoby dotují řeky, jezera, nádrže atd. podrobněji ě jsou jednotlivé procesy a jejich vztahy naznačeny na následujících obrázcích Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 6 1

2 zde se budeme zabývat stékáním vody po terénu budou popsány metody odvozování informací z GRIDu pro hydrologické analýzy pro zjednodušení budeme uvažovat pouze situaci, kdy veškerá voda, která dopadne na povrch, po něm i stéká DEM FLOW DIRECTION SLOPE ASPECT IDENTIFIKACE DEPRESÍ DEPRESE PARAMETRY DEPRESE VYPLNĚNÍ DEPRESÍ DEM BEZ DEPRESÍ SRÁŽKY DEM S DEPRESEMI FLOW ACCUMULATION DRENÁŽNÍ SÍŤ VYMEZENÍ POVODÍ DALŠÍ DATA POKRYV A VYUŽITÍ ÚZEMÍ TYPY PŮD SNĚHOVÁ POKRÝVKA LAI EVAPOTRANSPIRACE TEPLOTA POVRCHU fapar GEOLOGICKÁ SITUACE MÍSTA VYPOUŠTĚNÍ MÍSTA ODBĚRU HYDROGRAF POVODNĚ A DALŠÍ (např. envi havárie) Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 8 jakmile kapka dopadne na terén, začne po něm stékat ve směru největšího sklonu rychlost pohybu závisí na velikosti sklonu směr a velikost sklonu svahu lze odvodit z GRIDu předpokládá se stékání v jednom ze čtyř, resp. osmi směrů Obr. 1: Ukázka DEM typu GRID. Vygenerovaný ze souboru typu TIN. Velikost buňky je 25X25 m. Povodí Bělá v Jeseníkách. Obr. 2: Ukázka TIN souboru. Vygenerovaný z izolinií z mapy 1:25,000. Povodí Bělá v Jeseníkách. 4 směry 8 směrů Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 10 postupně porovnáváme hodnoty sousedících buněksbuňkou analyzovanou až nalezneme hodnotu nejmenší Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 12 2

3 vpřírodě se vyskytují jako: přirozené (jezera, bažiny) a umělé (přehrady, též rybníky) mohou mít přítok i odtok pokud generujeme digitální model terénu a známe místa depresí s nadmořskou výškou jejich hladin, můžeme toto zahrnout do procesu vytváření GRIDu mnoho modelovacích programů nabízí funkci detekce a vyplnění depresí některé programem nalezené deprese bývají jen chybami v generovaném GRODu pokud budeme modelovat tok v oblasti a budeme uvažovat deprese za již naplněné vodou, můžeme je automaticky vyplnit Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 14 pokud ale považujeme za důležité deprese odlišit od chyb, měli bychom znát modelovanou oblast či mít nějaká referenční data vůči kterým oblast prověříme necháme automaticky vyplnit pouze chyby a sdepresemimůžeme dále pracovat modelovací programy detekují deprese při určování směrustékání vodypoterénu pokud při hledání směru stékání vody narazíme na hodnotu buňky, kde hodnoty okolních buněk jsou větší, bude buňka hodnocena jako buňka dna deprese Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 16 buňce dna deprese se přiřadí hodnota výšky odpovídající odpovídající nejnižší sousední buňce takovýmto způsobem lze vytvořit GRID se stejnou velikostí buňky a rozlišením jako zdroj dat, který nebude obsahovat (chybné) deprese nebo vygenerujeme rastr, obsahující označené buňky depresí a dále ho využijeme hloubka deprese hloubku deprese odvodíme pomocí zonálních analýz pro každou depresi nalezneme její lokální minimum, což bude minimální hodnota deprese nadmořská výška dna deprese pomocí zonální anýzy vyhledáme buňky, patřící do deprese, tedy ty, které se přijejímnaplňování stávají její součástí Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 18 3

4 další zonální analýzou zjistíme nejmenší hodnotu buňky na okraji této plochy, tato hodnota bude hodnota nadmořské výšky hladiny naplněné deprese buňka s touto hodnotou bude výtokem z deprese odečtením těchto dvou hodnot získáme hloubku deprese Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 20 objem deprese použije se postup pro objemové výpočty vyplnění deprese hodnota hloubky deprese v každé buňce deprese se přičte k hodnotám buněk deprese vznikne nový GRID bez depresí výstupem je množství stékající vody do jednotlivých buněkgridu k hodnotě analyzované buňky přičteme hodnoty buněkdo ní vtékajících představme si, že do každé buňky GRIDu dopadne jedna kapka deště Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 22 místo představy, že do každé buňky spadne jedna kapka vody, se při modelování počítá a hodnotami naměřených srážek z meteorologických srážkoměrných stanic tato data se pak interpolačními metodami přepočítává na úhrn srážek na daném území, vytváříse soubor typu GRID Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 24 4

5 buňky, do kterých nevtéká žádná voda, reprezentují hřeben terénu, což indikuje hranici povodí, rozvodnici část vody spadlá na zemský povrch v podobě srážek, stéká působením zemské gravitace ve směrunejvětšího sklonu nejdříve na krátké vzdálenosti od rozvodnice vtenkévrstvě, tzv. ronu, pak ve stružkách a ty se postupně spojují ve větší toky Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 26 v terénu s nižší nadmořskou výškou proudící voda tvoříkorytaa tak vznikají potoky a řeky hlavní tok se svými přítoky tvoří říční soustavu, kteráodvádívoduzpříslušného území, tzv. povodí systém říčních soustav tvoří říční síť určité krajiny. pomocí GRIDu s informací o směru stékání vody a o akumulaci vody najdeme stopy stékající vody po terénu, které budou reprezentovat drenážní síť najdeme ji postupným přecházením z buňky do buňky pomocí směru stékání vody Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 28 drenážní síť lze odvodit i z GRIDu akumulace toku pomocí reklasifikace, kde použijeme mezní hodnotu, která bude reprezentovat minimální počet buněk vtékajících do daných buněk, buňky s takovou hodnotou nebo větší budou tvořit drenážní síť Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 30 5

6 vodní toky odvodňují jenom určitou část území dané rozvodím, každému toku můžeme přiřadit jeho řád je to číslo, udávající nutný počet postupných zaústění do moře hlavní tok je tok nejvyššího řádu v daném povodí hydrologické pořadí toku je řazení toků postupně od pramene po proudu, od toku nižšího řádu k vyššímu Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 32 povodí je území, vztažené k tzv. uzávěrovému profilu na toku, omezené rozvodnicí, takto určená plocha povodí je plochou, z níž srážková voda, vypadlá na kterémkoli místě, stečepovrchově do říčního systému tohoto povodí a proteče jeho uzávěrovým profilem Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 34 parametry povodí (nebo také bilančními prvky povodí) jsou jeho plocha v [km 2 ], množství srážek vypadlé na povodí, množství vody odteklé uzávěrovým profilem povodí, množství vody odpařené z povrchu povodí povodí se nejčastěji vymezuje pomocí souboru typu GRID s informací o akumulaci vody a směru stékání vody pomocí směru stékání vody a vygenerovaných uzávěrových profilů: ze souboru o akumulaci vody, kde buňky s vyšší hodnotou akumulace představují uzávěrové body, uzávěrových profilů, jejichž polohu známe Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 36 6

7 stanovením mezní hodnoty, která představuje minimální počet buněkvpovodí, začne funkce pro vymezení povodí odvozovat jeho plochy tak, ževybírá buňky vztahující se k jednotlivým uzávěrovým bodům dlesměrustékání vody Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 38 vyjadřuje množství vody, která proteče v časovém období uzávěrovým profilem povodí) dá se z něj případně odvodit čas naplnění deprese Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 42 7

8 Rapant, P.: DMR XIII (2009) Rapant, P.: DMR XIII (2009) 44 8

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

Algoritmy pro zpracování digitálních modelů terénu s aplikacemi v hydrologickém modelování

Algoritmy pro zpracování digitálních modelů terénu s aplikacemi v hydrologickém modelování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Diplomová práce Algoritmy pro zpracování digitálních modelů terénu s aplikacemi v hydrologickém modelování Vojtěch Barták Vedoucí práce:

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT - D I B A V O D -

DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT - D I B A V O D - VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA DIGITÁLNÍ BÁZE VODOHOSPODÁŘSKÝCH DAT D I B A V O D Mgr. Aleš Zbořil a kol. Praha, červen 2005 KONCEPTUÁLNÍ MODEL DIBAVOD A NÁVRH JEJÍHO VYUŽITÍ V NOVÝCH INFORMAČNÍCH

Více

Slide 1. 2001 By Default! A Free sample background from www.pptbackgrounds.fsnet.co.uk

Slide 1. 2001 By Default! A Free sample background from www.pptbackgrounds.fsnet.co.uk Slide 1 HYDROLOGIE Historický vývoj 1800 1900 období pozorování, měření, experimentů, modernizace a matematizace. 1900 1930 hydrologie začíná existovat jako samostatná věda. 1930 1950 výrazný rozvoj především

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRAVČICKÁ BRÁNA. Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRAVČICKÁ BRÁNA. Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík V rámci projektu byly zpracovávány data z různých lokalit a pořízených různými metodami. Jednalo se o zpracování prostorového

Více

Vážení čtenáři, Návštěva T. G. Masaryka v areálu ústavu

Vážení čtenáři, Návštěva T. G. Masaryka v areálu ústavu Vážení čtenáři, koncem loňského roku jsme si připomněli 95. výročí vzniku dnešního Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Byl totiž jedním z prvních vědeckých ústavů založených v samostatné

Více

Modelování povodňových škod pro účely zajištění

Modelování povodňových škod pro účely zajištění Modelování povodňových škod pro účely zajištění adam podlaha, alexandra králová Termíny model a povodňová škoda mohou být chápány v různých souvislostech různě, a proto je třeba definovat jejich význam

Více

I N F O R M AČ N Í SY S T É M VO DA

I N F O R M AČ N Í SY S T É M VO DA I N F O R M AČ N Í SY S T É M VO DA České republiky Průvodce aplikacemi v gesci Ministerstva zemědělství snadno dostupné informace věrohodnost údajů jednoduchá navigace efektivní informační servis Ministerstvo

Více

Záludné otázky z meteorologie

Záludné otázky z meteorologie Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika Mgr. Jan Karlický Záludné otázky z meteorologie Konzultant závěrečné práce:

Více

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1]

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1] Obsah I) Úvod... 2 II) Cíl metodiky... 5 III) Vlastní popis metodiky... 7 III. 1. Mikroklima... 7 III. 2. Kvalita ovzduší... 16 III. 3. Ekosystém vody... 19 III. 4. Flóra a fauna... 24 III. 5. Pedologie...

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. kolonie, jsou 19 j. š. a 47 v. d. Jedná se o jeden ze dvou

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. kolonie, jsou 19 j. š. a 47 v. d. Jedná se o jeden ze dvou Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa, Školní atlas Česká republika (Kartografie Praha, a. s.), pravítko, psací potřeby, kalkulačka 1 15

Více

VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ

VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ Kateřina Uhlířová, Hana Nováková Klíčová slova letecké laserové skenování vodní hospodářství výškopis vodní tok

Více

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II.

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Globální výchova strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Pedologie Odběr vzorku, vrtaná a kopaná sonda 2 Pedologie Půdní

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160. Jan Kopp

Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160. Jan Kopp Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160 Změny odtokového procesu v krajině indikační a interpretační přístupy k výzkumu vývoje krajiny Jan Kopp kopp@kge.zcu.cz Katedra

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více