ÚČINNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ. PhDr. Jitka Crhová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČINNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ. PhDr. Jitka Crhová"

Transkript

1 ÚČINNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ PhDr. Jitka Crhová

2 CHARAKTERISTIKA DNEŠNÍ DOBY Každodenní nároky a požadavky Rizika vnitřního a vnějšího tlaku

3 NÁROKY V NAŠEM ŽIVOTĚ Rovnováha stresorů a salutorů Zacházení s časem

4 PRINCIP ROVNOVÁHY Vztahy Práce Tělo, zdraví Smysl, hodnoty Situace v Evropě pořadí oblastí Nastavit správný model rovnováhy

5 VÝHODA JEDNODUCHOSTI Dávat věcem stálé místo Vážit, co opravdu potřebuji Nekupovat věci hned, ale až získám zdravý odstup Zbavovat se nepotřebných věcí

6 REDUKCE ŽIVOTNÍCH ROLÍ Čas je nenahraditelný, nevratný, nedá se skladovat, uchovat, podržet. Jde s ním ale lépe hospodařit, je možné ho ušetřit. Rychlý a pomalý čas Dát dni pevnou strukturu zlaté pravidlo TM: Vše trvá 2x tak dlouho, než si myslíme.. Cíl hospodaření s časem vyváženost časový komfort

7 STANOVENÍ PRIORIT Důležité naléhavé Naléhavé nedůležité Důležité nenaléhavé Nenaléhavé nedůležité

8 SOUSTŘEDIT SE x RELAXOVAT Soustředit se na jednu věc = vyšší výkon v kratším čase Při roztěkanosti jemně vracím mysl k úkolu, rozlišuji začátek a konec práce, měním kanál, zpětná vazba chválím se, udělám tečku. Základem regenerace je využití systémů v těle: Trávící s. jíst častěji, po malých dávkách Dýchací s. správné dýchání uvolňuje stres a pomáhá soustředění Svalový s. malé protáhnutí, nesedět déle než hodinu Lymfatický s. podpořit proudění lymfy (masáže) Emoční s. dávat a přijímat pozitivní emoce

9 STRES V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ Jak se projevuje stres útěk, útok: Napjaté svaly, křeč, bolesti Strnulá páteř, roztřesenost, ztuhlost Zrychlený srdeční tep, bušení srdce, Blednutí, svírání žaludku, aktivita střev, Chvění, nervozita, neklid, Sucho v ústech, zrychlené dýchání, pocení Reakce těla: neklid, únava, plačtivost, úzkost, zácpa/průjem, bolesti hlavy, svalů, nechuť k jídlu, přejídání se, návykové látky, potíže se soustředěním, strach, hněv, nespavost

10 CO DĚLAT PŘI STRESU Ve stresu pokud možno nerozhodujme o žádných závažných věcech (mimo krizové situace). napočítejme do deseti, zhluboka dýchejme, nereagujme okamžitě, zaměřme svou pozornost na zařízení místnosti, soustřeďme se na nějakou věc, nějaký předmět, obraťme svou pozornost od stresového podnětu k něčemu jinému, podívejme se z okna a soustřeďme se na něco hezkého, jsme-li v místnosti, omluvme se a odejděme na chvíli ven, vydýchejme se pokud můžeme, ochlaďme se vodou na čele, spáncích a tepnách na rukou studenou vodou. Napijme se vody, pomalu soustředěně ji polykejme dýchejme nosem, uvolňujme napětí v těle...

11 RELAXACE Stav uvolnění. Při tělesném uvolnění se dostává do souladu dechový a srdeční rytmus, mírně klesá krevní tlak, uvolňují se svaly a tělesné pochody se zpomalují. Při psychickém uvolnění se rovnají myšlenky, lépe se soustředíme na jednu věc. Podmínky pro kvalitní relaxaci: pravidelní cvičení 1 2x denně (10 15 min.) klidné a příjemné místo (vyvarování se rušivých vlivů) pohodlný, volný oděv pohodlná poloha vnitřní uvolnění (pasivní postoj) pomalé dýchání koncentrace pozornosti

12 RELAXAČNÍ TECHNIKY Bensonova relaxační technika progresivní relaxace autogenní trénink

13 BENSONOVA RELAXAČNÍ TECHNIKA posaďme se do pohodlné pozice a zavřeme oči uvolňujme svaly postupně od nohou po obličej dýchejme nosem a vnímejme svůj dech, při vydechnutí si tiše opakujme slovo strom, tzn. nadechnout, vydechnout a strom, dýchejme přirozeně, takto zůstaňme 20 minut po skončení zůstaňme několik minut v klidu sedět se zavřenýma očima, nevstávejme hned (úplně klidně nechme zklidnit svou mysl i tělo...)

14 PROGRESIVNÍ RELAXACE K dosažení tělesného i duševního uvolnění se používá střídavé napínání a uvolňování svalstva. Svaly se postupně procvičují. Člověk se učí rozlišovat stavy napětí a uvolnění a vědomě si navozovat hluboké svalové uvolnění. Napětí přichází na konci nádechu, uvolnění s výdechem. Napětí udržujeme po dobu cca 5 vteřin, následně cca vteřin relaxujeme. Důležité je přirozeně dýchat nejlépe nosem a celými plícemi. Dech proudí úplně volně, klidně už samo správné dýchání přináší odpočinek a harmonizuje organismus. Normálně napínáme každou svalovou skupinu jednou, nejlépe je procvičovat relaxaci 1 2x denně po dobu asi 10 minut.

15 AUTOGENNÍ TRÉNINK Relaxační technika, která vychází z poznatků neurofyziologie, jógy, metod sugesce a autohypnózy. Využívá představivosti k navození tělesných stavů (pocitů), které vedou k uvolnění organismu (dobré je nechat se zpočátku vést terapeutem).

16 JAK ZVLÁDAT STRES Udržet rovnováhu čtyř nejdůležitějších oblastí života Zvládání stresu osobní zkušenost

17 NEBEZPEČÍ VYHOŘENÍ Vyhoření = vyčerpání energie a pocit zavalenosti problémy druhých lidí (Freudeberger) Paradox vyhoření: trpí jím především lidé, kteří bývají nejzodpovědnější, vysoce motivovaní a vzdělaní, nejnadšenější, najnadějnější Jak docílit vyrovnané životní situace - rovnováhy stresorů a salutorů? Projevy vyhoření: únava, vyčerpanost, napětí, stres, slabost, strach, beznaděj, chybí chuť a odvaha k čemukoliv, ztráta energie, sebeúcty, neschopnost rozhodovat, vše je zátěž, i v klidu a nečinnosti vyhaslost Oblasti vyhoření: duševní a tělesná Chování k druhým lidem: chlad, lhostejnost, apatie, nezájem, všechno je jedno. Pravděpodobný kandidát vyhoření = workoholik. Nejvíce ohrožené obory: ty, ve kterých se pracuje s lidmi zdravotnictví, sociální oblast, školství, administrativa, rodina (!). Stres vyhoření deprese

18 VAROVNÉ SIGNÁLY VYHOŘENÍ Výstrahy předcházející vyhoření: Vyčerpání nedostatek energie spojený s pocity únavy, neschopnost zvládnout obvyklé aktivity Izolovanost odstup k druhým lidem, i blízkým Zpochybňování hodnoty vztahů, aktivity, někdy i samotného života Vzrůstající netrpělivost a podrážděnost schopnost člověka plnit úkoly klesá, vzrůstá hněv, obviňování druhých (i za vlastní chyby) Pocit nenahraditelnosti nikdo to nezvládne jako já Pocity nedocenění hořkost, hněv, zášť, nejsem dostatečně doceněn Pocity ohrožení někdo mi chce ublížit, chce se mě zbavit Zhoršené soustředění problémy pamatovat si, vnitřní napětí Psychosomatické potíže bolesti hlavy, zad, problémy s tlakem Deprese většinou spojená s hněvem (na domnělého původce problému) Silná deprese, sebevražedné myšlenky

19 JAK SE BRÁNIT VYHOŘENÍ nezůstat se svými chmurami sám/sama, stýkat se s lidmi, ale s těmi, kteří jsou pro nás vzpruhou a osvěžením nechat si poradit od lékaře, přátel, odborníků udělat rozumné změny ve své životosprávě ozdravit jídelníček, sportovat, odpočívat nepěstovat sebelítost (Mgr. Heczka)

20 JAK SE BRÁNIT VYHOŘENÍ připravit se na možnost vyhoření, uvědomovat si rizika, včas zpozorovat známky vyhoření, pečovat o sebe, mít k sobě úctu, přijímat se, pečovat o své vztahy, přiznat si své hranice, kapacitu a možnosti a nepřekračovat je, jít cestou sebepoznání a vědomí vlastní hodnoty, pečovat o zpětnou vazbu mít někoho, komu důvěřuji a kdo mě včas upozorní na možná rizika a nebezpečí, nezapomínat na sebe a svůj osobní život pěstovat své koníčky, zájmy, pečovat o své tělo i duši, rozvíjet to, co nám dělá radost, odpočívat, relaxovat, čerpat sílu, pečovat o svou tělesnou kondici, pohyb procházky, výlety, turistika, aktivní odpočinek, být otevření změnám, neustrnout, ale umět se adaptovat v různých situacích a podmínkách (dr. Venglářová)

21 JAK SE BRÁNIT VYHOŘENÍ Obraz krychle místnosti, každá stěna má význam při prevenci vyhoření Přední stěna o smyslu k čemu směřujeme, náš cíl a motivace Zadní stěna bezpečný týl kdo nám kryje záda, o koho se mohu opřít Stěna po levici blízcí lidé přátelé, otevřenost sdílení Stěna po pravici lidé, pro které pracujeme Dolní podstavec jsem člověk na správném a také na svém místě (naše vnitřní identita správná volba) Horní podstavec co nás přesahuje a drží pohromadě láska, etické hodnoty (dr. Kašparů).

22 Signály našeho těla ZACHÁZET SE SEBOU ZDRAVĚ Následky stresu v našem těle Zavést postupné změny raději jednu malou věc a vytrvale Zdravý život je založený na postoji jak se sebou zacházím Starám se o sebe (ot.)? Umění odpočívat

23 NĚKOLIK IMPULZŮ Ranní a večerní rituál dobrý vstup a závěr dne Každodenní cvičení, zdravý způsob života Chvíle pro pořádek alespoň maličkost Každé ráno definovat ty nejdůležitější úkoly Soustředit se na to nejpodstatnější Umět říkat ne slušně, zdvořile, přátelsky, ale pevně Důležité věci: regenerace, vytrvalost, kreativita! Humor a dobrá nálada. Zpomalme a věci nám půjdou rychleji

24 NEPROMARNIT PŘÍLEŽITOSTI Čas od času zmapujme své povinnosti a závazky jsou stále aktuální a nosné? Je náš čas skutečně v rovnováze? Proberme své povinnosti jako šatník. Promarněné příležitosti (B. Ware): 1) Přál bych si, abych měl odvahu žít život podle sebe, ne podle očekávání druhých 2) Přál bych si, abych býval tolik nepracoval 3) Přál bych si, abych měl víc kuráže vyjádřit své pocity 4) Přál bych si, abych zůstal v kontaktu se svými přáteli 5) Přál bych si, abych si dovolil být šťastnější

25 ÚČINNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Zdroj použitých obrázků: google.com

Studijní opora. Psychohygiena

Studijní opora. Psychohygiena Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. CZ.1.07/1.3.08/02.0003 Studijní opora Semestrální kurz - letní semestr 2011 KPS/9PSHY Psychohygiena Mgr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Jóga a její vliv na psychickou a fyzickou kondici seniorů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

Jde o stav, kdy je naše tělo; organismus i psychika; vystaveno náročným obtížným podmínkám, nejčastěji z okolí.

Jde o stav, kdy je naše tělo; organismus i psychika; vystaveno náročným obtížným podmínkám, nejčastěji z okolí. CO JE TEDY STRES? Zkusme si společně zopakovat co je stres? Jde o stav, kdy je naše tělo; organismus i psychika; vystaveno náročným obtížným podmínkám, nejčastěji z okolí. Panika je pojem, který také běžně

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK SI ZDRAVYM ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ Kateřina Srbová, Simona Jeřábková Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI Obsah 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE Deprese... 1 Dobrý spánek... 5 Domácí násilí... 7 Duševní poruchy... 9 Duševní zdraví... 13 Emoce a jejich projevy... 17 Formy agrese... 19 Kde hledat

Více

Syndrom vyhoření u pracovníků ve zdravotních službách

Syndrom vyhoření u pracovníků ve zdravotních službách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Syndrom vyhoření u pracovníků ve zdravotních službách Bakalářská práce Autor: Štěpánka Průšová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce:

SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce: MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marie Macková, Ph.D.,RSW Autorka: Bc. Jitka Manová Obor:

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření. 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje

Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření. 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje I. Time management řízení vlastního času 1. Úvod do řízení

Více

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2 Rodičovské kurzy projektu Krušnohorské centrum pro rodinu RC Barborka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Ústeckého kraje a Statutárního města Mostu. STRES Obsah úvod co

Více

Co je to panická porucha?

Co je to panická porucha? Co je to panická porucha? Martinův otec náhle v 48 letech zemřel na infakt myokardu. Předtím si stěžoval na bušení srdce. Martin nabyl přesvědčení, že jakákoli změna týkající se srdeční činnosti může vést

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Řízení obchodu Kd K yž ž s e s e ned e aří ř

Řízení obchodu Kd K yž ž s e s e ned e aří ř Řízení obchodu Když se nedaří Jak se vypořádat s neúspěchem? Obchodník je vystaven mnoha vnějším vazbám, na prodej působí mnoho vlivů, které ne vždy může řídit. Každý prodejce už zažil odmítnutí ze strany

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Příručka pro komunikaci. nepedagogických pracovníků

Příručka pro komunikaci. nepedagogických pracovníků Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro komunikaci nepedagogických pracovníků Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠHL Frýdlant podzim 2013 jaro 2014

Více

aneb Co mě nezabije, to mě posílí

aneb Co mě nezabije, to mě posílí PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE aneb Co mě nezabije, to mě posílí Okolní svět se mění čím dál tím rychleji a my se mu musíme přizpůsobovat. V našich životech neexistuje mnoho jistot, které lze považovat

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PSANÍ

ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PSANÍ ODBORNÉ PRÁCE S TĚLEM ČTENÍ A V PSANÍ PSYCHOLOGII MUDr. PhDr. Richard Karel Nešpor, Machan, CSc. Th.D. ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Karel Nešpor, Machan, CSc. Th.D. PRÁCE

Více

Metodika trénování sociálních dovedností

Metodika trénování sociálních dovedností Metodika trénování sociálních dovedností Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Stránka 1 z 33 Obecné informace Věty, které jsou v tomto manuálu psané kurzívovou, je dobré prezentovat uživatelům přímo.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

NATÁLIE POLÁCHOVÁ 9. A

NATÁLIE POLÁCHOVÁ 9. A JÓGA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 NATÁLIE POLÁCHOVÁ 9. A 35 OBSAH I ÚVOD II TEORETICKÁ ČÁST 1 JÓGA A JEJÍ PŮVOD 1.1 Co je to jóga? 1.2 Historie jógy 1.2.1 Védická jóga 1.2.2 Předklasická jóga 1.2.3 Klasická jóga

Více