A. Transfer technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Transfer technologií"

Transkript

1 A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná specializace) Přetrvávající bariéry v transferu technologií Nižší aktivita firem v oblasti technických a marketingových inovací Omezené využití inovačního potenciálu regionu Negativní vliv na posilování kraje Neúspěšná realizace inovační strategie od r Vyhodnocení realizace výstupů RIS MSK na léta Terénní šetření institucí Jasně deklarovaná politická podpora realizaci RIS Úspěšná realizace RIS Zvýšená aktivita firem v oblasti technických a marketingových inovací Zvýšení počtu místních firem orientovaných na technologicky náročné tržní segmenty Implementace programu podpory zavádění inovací v podnikové sféře (spolupráce firem a znalostních institucí) Podpora poradenských služeb v oblasti transferu technologií a zřízení fondu mikropůjček Brokerage Events Přetrvávající bariéry v komunikaci mezi znalostními institucemi a firmami Přetrvávající nízký podíl financování VaV aktivit univerzit a výzkumných ústavů ze soukromých zdrojů Nízký podíl transferu výsledků VaV do aplikační sféry Negativní vliv na posilování kraje Rozdílné potřeby a představy firem a znalostních institucí v oblasti VaVaI Oboustranná pasivita v ochotě zahájit komunikaci Neefektivní systém podpory VaV směrem k aplikaci výsledků VaV v komerční sféře Terénní šetření firem a institucí Aktivní přístup univerzit a výzkumných ústavů ke spolupráci s firmami a naopak Vznik nových lokálních center excelence při místních VŠ Iniciace spolupráce a koordinace v rámci realizace, implementace a monitoringu Regionální inovační strategie na léta Nižší aktivita klastrových organizací v oblasti VaVaI Zpomalování rozvoje partnerství a spolupráce Poddimenzované personální kapacity klastrových organizací Terénní šetření institucí Vyšší specializace klastrových organizací na problematiku VaVaI Realizace nových projektů klastrových organizací v oblasti VaV s orientací na využití výsledků v komerční sféře

2 (v rámci Triple Helix) Přetrvávající bariéry v transferu technologií Omezené využití inovačního potenciálu firem Negativní vliv na posilování kraje Nízká aktivita členů klastru Využít aktivit klastrových organizací v oblasti VaVaI pro komercionalizaci k financování svých aktivit a ke splnění kritérií evropské klastrové excelence Splnění kritérií evropské klastrové excelence klastrovými organizacemi a zajištění významného zdroje financování klastrů

3 B. Lidské zdroje Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Nedostatek kvalifikovaných VaV pracovníků pokles VaV aktivit nižší výdaje na VaV pokles zájmu firem o spolupráci omezení transferu technologií pokles Omezené finanční zdroje terénní šetření institucí Malý zájem o studium technických oborů Klesající kvalita výuky i absolventů Zvýšení počtu kvalifikovaných VaV pracovníků (RIV) Motivační systém pro pracovníky VaV znalostních institucí Horší kompetence v oblasti soft skills snížená schopnost prezentace vlastních výsledků a produktů, snížená schopnost identifikace a interpretace potřeb na straně poptávky nižší úroveň komercializace výsledků VaV pokles Výuka soft skills není součástí učebních osnov, tyto dovednosti nejsou většinou rozvíjeny ani v podnikovém sektoru Zvýšení dovedností v oblasti soft skills Kurz soft skills Podpora vzdělávání manažerů v oblasti marketingu a managementu Horší jazyková vybavenost omezená schopnost prezentace a komunikace se zahraničními partnery v komerční a výzkumné sféře nedostatečné využití poznatků VaV ze zahraničí a exportních příležitostí omezení transferu technologií a exportní výkonnosti pokles Nedostatečná kvality výuky cizích jazyků na všech stupních škol Zvýšení jazykových dovedností Program pro zvýšení odbornosti učitelů jazykového vzdělávání a pro zvýšení jazykových dovedností VaV a řídících pracovníků malých a středních firem

4 Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Nedostatek technicky vzdělané pracovní síly převis poptávky po technické pracovní síle nevyužitý potenciál průmyslové produkce nižší inovační výkonnost firem pokles Nízká atraktivita technických oborů Nevyhovující metody výuky přírodních věd Slabá provázanost SOŠ a SOU s firmami a jejich potřebami Zvýšení atraktivity technických oborů Zvýšení počtu absolventů technických škol Modifikace studijních a učebních oborů na základě potřeb firem Vytvoření motivačního systému pro studium technických oborů Modifikace studíjních a učebních oborů na úrovni SŠ

5 C. Internacionalizace Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Nedostatečná podpora exportní orientace firem nevyužití exportního potenciálu firem omezená schopnost identifikovat a analyzovat trendy a potřeby na zahraničních trzích pokles Absence specializovaných služeb pro mapování trendů na zahraničních trzích Absence monitoringu současných technologických trendů Chybějící služby klastrových organizací v oblasti mapování zahraničních trhů a technologických trendů pro členské firmy terénní šetření firem Dostupné a po personální i odborné stránce zajištěné poskytování služeb v oblasti mapování zahraničních trhů a technologických trendů Reorientace místních firem na technologicky náročné tržní segmenty Návrh, specifikace a poskytování specializovaných služeb zaměřených na podporu proexportních aktivit místních firem Vyhledávání zdrojů a zprostředkování zajištění úzce specializovaných obchodněinformačních misí do světově znalostních center a na významné exportní trhy Nízká aktivita klastrových organizací v navazování mezinárodní spolupráce (internacionalizace) klastrové organizace nejsou zapojeny do mezinárodních klastrových sítí neúčastní se mezinárodních projektů hrozba nesplnění kritérií evropské klastrové excelence zamezení přístupu k SF EU ohrožení financování aktivit klastrových organizací oslabení spolupráce a partnerství (v rámci Triple Helix) Poddimenzování kapacit v klastrových organizacích Vysoká administrativní zátěž při implementaci projektů spolufinancovaných z OP Doposud nízký zájem členských firem o internacionalizaci terénní šetření institucí Aktivní vyhledávání a zapojení klastrových organizací do mezinárodních projektů Splnění kritérií evropské klastrové excelence klastrovými organizacemi v MSK a zajištění významného zdroje financování klastrů Identifikace a iniciace mezinárodních projektů v oblasti VaVaI s účastí klastrových organizací (ClusterNet)

6 D. Koordinace a implementace RIS Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Nedostatečná koordinace aktivit v regionálním inovačním systému Nedostatečná specializace v oblasti inovací Omezené využití inovačního potenciálu regionu Negativní vliv na posilování kraje Absence specializované zastřešující organizace pro podporu inovačního podnikání Roztříštěnost inovační infrastruktury Terénní šetření institucí Zastřešující organizace pro podporu inovačního podnikání (MIC) Iniciace spolupráce a koordinace v rámci realizace, implementace a monitoringu RIS Vznik zastřešující organizace pro podporu inovačního podnikání (Moravskoslezské inovační centrum) Nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů pro realizaci RIS ohrožení úspěšné realizace RIS nedostatečná koordinace aktivit v regionálním inovačním systému nevyužití inovačního potenciálu MSK Absence cílené politiky pro podporu inovací Pomalejší transformace z tradičních výrob na znalostně náročné druhy produkce Chybějící specializace na podporu inovačního podnikání Personální zajištění managementu RIS kvalifikovanými odborníky v oblasti inovací Identifikace a výběr kvalifikovaných odborníků v oblasti inovací pro management Regionální inovační strategie

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Datum verze: 22. září 2010 1 Zpracovatelé: Ing. David Pawera Ing. Daniel Konczyna Ing. Kateřina Plesníková

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13 16. červen 2011 Petr Chládek Struktura prezentace 1.Kontext RIS JMK 2.Dosavadní výstupy a přínosy realizace RIS JMK 3.Pokračující projekty z

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2013. Přerov říjen 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více