Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)"

Transkript

1 Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov Telefon Státní příslušnost Česká republika Datum narození Dosažené vzdělání vzdělávací instituce Certifikace a absolvovaná školení Délka odborné praxe Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Univerzita Palackého, Pedagogická faktulta,žižkovo nám.5, Olomouc, Ústav práva a právní vědy, Konviktská 24, Praha 2014 Lektor dalšího vzdělávání dle NSK 2012 Certifikát hodnotitele Národní ceny ČR za jakost model CAF a Start plus 2011Hodnotitel Ceny MVČR za jakost a inovaci 2010 Moderní metody hodnocení 2010 Hodnotitel Ceny MVČR za jakost a inovaci 2009 Trendy v řízení lidských zdrojů 2009 Personální management 2009 Základy managementu ve veřejné správě 2008 Profesionální manažer úřadu 2008 Hodnotitel Národní ceny kvality ČR - model CAF, 2007 Hodnotitel cen Ministerstva vnitra ČR za kvalitu 2007 Lektorské dovednosti 2004 Manažer Modelu CAF 18 let Veřejná správa ČR management; z toho 11 poradenství při implementaci modelů (CAF, CSR) pro řízení kvality, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. 5 let OSVČ poradce pro řízení LZ, implementaci modelů pro řízení kvality a vzdělávání dospělých. Od externí pedagog Katedry managementu Vysoké školy báňské Ostrava 2015 Odborný koordinátor výukových materiálů pro TAČR (Technologická agentura ČR) Realizované poradenství Vzdělávání vedoucích zaměstnanců MŠMT manažerská akademie Zavedení komplexního systému hodnocení zaměstnanců města komplexní zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče na pracovní pozici vedoucí stavebního úřadu Městské části Brno - Mokrá 1

2 2014 zpracování Bilanční diagnostiky pro manažery sekce IV/1 MŠMT komplexní zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče na pracovní pozici vedoucí personálního odboru Magistrátu města Frýdek - Místek zajištění vzdělávání manažerů KÚ Libereckého kraje legislativa a soft skills Fond dalšího vzdělávání Garant vypracování Analýzy vzdělávacích potřeb a Koncepce vzdělávání pro Úřad práce ČR, lektor kurzu Time management Městský úřad Ústí nad Orlicí vypracování strategie řízení lidských zdrojů, implementace modelu CAF, vzdělávání manažerů úřadu realizace projektu Komunikace zdravotní sestry a Management ve zdravotnictví tvorba výukového materiálu a zajištění vzdělávání pro střední management nemocnic JMK Vzdělávání členů Místních Akčních Skupin (LEADER+) MSK Městský úřad Fulnek zavádění metody řízení kvality (CAF) 2013 MPSV komplexní Bilanční diagnostika sekce ÚMČ Praha 5 vypracování systemizace úřadu ČOI zpracování kompetenčních modelů inspektorů a vedoucích inspektorů Městský úřad Trutnov - zavedení modelu CAF Městský úřad Jeseník - zavedení modelu CAF Úřad MČ Plzeň 3 - zavedení modelu CAF Realizace manažerských vzdělávání pro cca 20 úřadů ÚSC 2012 Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zavedení modelu CAF, vzdělávání v oblasti kvality a řízení lidských zdrojů (Základy managementu). Statutární město Havířov zpracování Personální strategie Magistrátu města Havířova, zavedení systému hodnocení zaměstnanců a vzdělávání hodnotitelů Jihomoravský kraj Zabezpečení vzdělávání v orgánech JMK (výzva č- 69) tvorba akreditovaných vzdělávacích programů Společenská odpovědnost organizací a Model excelence EFQM, včetně zavedení obou konceptů do podmínek úřadu. Město Nový Jičín Řízení lidských zdrojů ve městě Nový Jičín (výzva č. 69) tvorba a vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu Řízení a rozvoj lidských zdrojů. Město Zábřeh - zavedení systému hodnocení zaměstnanců a 2

3 vzdělávání hodnotitelů Město Kyjov - zpracování Personální strategie Městského úřadu Kyjov, vzdělávání v oblasti ŘLZ (kompetence a kompetenční modely) zavedení systému hodnocení zaměstnanců a vzdělávání hodnotitelů. Statutární město Frýdek Místek Zefektivnění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Frýdku Místku Tvorba akreditovaného vzdělávacího program Řízení a rozvoj lidských zdrojů. Odborný garant za oblast vzdělávání. Statutární město Havířov Pojďme se vzdělávat tvorba a pilotní proškolení v akreditovaném vzdělávacím programu Řízení a rozvoj lidských zdrojů a komunikační a prezentační dovednosti. Fond dalšího vzdělávání - Tvorba specifických vzdělávacích kurzů - Real APZ Psychologie práce Poradenství při zvyšování kvality poskytovaných služeb model CAF, Statutární město Děčín. Statutární město Havířov Systematizace strategického řízení na magistrátu Města Havířov (tutoring e-learningového vzdělávání), včetně vzdělávání volených zastupitelů MMH. Aplikace modelu CAF (Společný hodnotící rámec), město Dvůr Králové nad Labem. Nové Město na Moravě zajištění realizace projektu "Zvyšování kvality, efektivity, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů a služeb Městského úřadu Nové město na Moravě" včetně zajištění vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektového řízení, komunikačních dovedností. Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova (školení zaměstnanců v oblasti Protikorupčního jednání a transparentní komunikace). Město Kyjov Zefektivnění činností MÚ Kyjov Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Domažlice (kompetence a kompetenční modely) OP LZZ - Provedení procesní, organizační a personální optimalizace "Skupiny", optimalizace finančních toků "Skupiny" pro Město Mikulov Externí lektor společnosti POE EDUCO s.r.o. Nový Jičín (vzdělávání dospělých - vstupní a průběžné vzdělávání úředníků). Externí lektor společnosti Institut EUROSCHOLA Třinec (vzdělávání dospělých v oblasti Řízení lidských zdrojů, modely kvality veřejné správy) Město Jablunkov Řízení lidských zdrojů a vzdělávání 3

4 zaměstnanců úřadu Přehled odborné práce Období Vysoká škola báňská, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Sokolská třída 33, Ostrava 9/ trvá Externí pedagog Vedení semináře Podnikatelská etika Období OSVČ 1/ trvá Poradce pro řízení lidských zdrojů a implementace modelů kvality (CAF, CSR) ve Veřejné správě ČR Lektor dalšího vzdělávání dle NSK legislativa Veřejné správy ČR, řízení LZ a interpersonální dovednosti Člen odborné sekce pro řízení kvality ve veřejné správě MVČR 2008 trvá Externí hodnotitel Ceny za inovaci a kvalitu ve Veřejné správě ČR Externí hodnotitel Národní ceny ČR za kvalitu ve Veřejné správě ČR Poradenství pro organizace veřejného sektoru v oblasti řízení lidských zdrojů. Garant implementace modelu CAF, CSR (Společenská odpovědnost organizací) a řízení kvality včetně vzdělávání v těchto oblastech. Tutor e-learningů Řízení lidských zdrojů, Etika ve veřejné správě, Model CAF, Pracovní právo Centire Czech s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 Období Poradce senior Poradenství v oblasti veřejné správy a samosprávy se zaměřením na implementaci metod řízení kvality a lidské zdroje v organizacích veřejné správy. 4

5 Město Jablunkov - Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov Období Další zkušenosti Tajemník MěÚ Jablunkov vedoucí úřadu Vedoucí úřadu, statutární zástupce. Řízení lidských zdrojů. Zodpovědnost za výkon přenesené a samostatné působnosti. Řízení kvality poskytovaných služeb. Interní lektor úřadu vzdělávání dospělých (zaměstnanců, včetně volených zastupitelů). Hlavní metodik In house zakázky Systém efektivního řízení lidských zdrojů ÚP ČR únor 2014 prosinec Externí lektor společnosti POE EDUCO s.r.o. Nový Jičín (vzdělávání dospělých - vstupní a průběžné vzdělávání úředníků) Externí lektor společnosti Institut EUROSCHOLA Třinec (vzdělávání dospělých v oblasti Řízení lidských zdrojů, modely kvality veřejné správy) trvá: člen odborné sekce kvality Rady kvality ČR při MVČR Zahraniční pobyty a stáže Lotyšsko Riga: studijní pobyt - veřejná správa Itálie Řím: studijní pobyt - veřejné správy Články v odborných periodikách: Publikační činnost Schopnosti, znalosti Veřejná správa 2/2015 Ve službách veřejnosti Sborník Národní konference kvality únor 2014 Age management, Generace X a Y Moderní obec č.1/2014 Model CAF po deseti letech Moderní obec č.3/2014 Úskalí výběru zaměstnanců Moderní obec č.4/ Činnosti personalistů při zajištění výběru zaměstnanců Moderní obec č.5/2014 Kompetence a kompetenční modelování pro účely výběrových řízení ve veřejné správě Moderní obec č.16/2014 Motivace zaměstnanců ÚSC Veřejná správa č.20/2013 Struktura lidských zdrojů na úřadech ÚSC Veřejná správa č.7/2012 Model CAF v uplynulém roce Veřejná správa č.13/2012 Měřitelné ukazatele výkonnosti Veřejná správa č.7/2010 : Vize do roku 2020 Moderní obec č.2/2007 : CAF nestojí žádné peníze Veřejná správa č.50/2004 : Měření spokojenosti zaměstnanců Sborníky příspěvků Národních konferencí kvality Sborníky příspěvků Medzinárodních konferencí kvality vo verejnej správe Model CAF pro úřady územně samosprávných celků spoluautor příručky Model CAF CZ spoluautor příručky Sociální schopnosti a dovednosti 5

6 a dovednosti Jazykové znalosti Výborné komunikační a organizační schopnosti Organizační schopnosti - řízení kolektivu velkého počtu pracovníků Certifikát ECDL-start Mateřský jazyk: Čeština Anglický jazyk: mírně pokročilý - profesně nevyužíván Místo: Košařiska Datum: Mgr. Stanislav Loskot, MBA 6

Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C.

Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C. M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 1 / 26 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Ing. Marek

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Květen červen 2014 Strana 2 Výroční zpráva 2013

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

QC Group, s.r.o. a EFFeM

QC Group, s.r.o. a EFFeM 7597 078 í87 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547%9 858959 5488 120 UZT 37 99 LJHGLKJZFGDluhf 784849 Sdružení QC Group, s.r.o. a EFFeM O SPOLEČNOSTI KONTKT PORDENSTVÍ ŠKOLENÍ NLÝZY QC group 4 012 Des 12 dkfiurrzjdjnbpahpol

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Květen červen 2015 Strana 2 Výroční zpráva 2014

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení na služby v rámci projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude financován ze zdrojů EU "Poradenství

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více