Vzdělávací program pro manažery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program pro manažery"

Transkript

1 Vzdělávací program pro manažery 2015 PDQM, s.r.o, Dokument je majetkem společnosti 1

2 Obsah dokumentu NABÍDKA 3 STRUČNÝ SOUHRN 4 PDQM 5 PŘÍSTUP PDQM KE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI 5 PRIORITY VZDĚLÁVÁNÍ 5 PRŮBĚH VLASTNÍHO PROGRAMU 5 MENTORING 7 KOUČINK 7 SKUTEČNÉ ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE 7 VZDĚLÁVACÍ BLOKY MANAŽERSKÉHO PROGRAMU 8 DOPLŇUJÍCÍ SEMINÁŘE 9 ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S IT A INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI 12 PRAKTICKÉ SEMINÁŘE 13 CO BY O IT MĚL VĚDĚT VRCHOLOVÝ MANAGEMENT 14 ORGANIZACE ŠKOLENÍ 14 PROVÁZÁNÍ FIREMNÍ STRATEGIE RŮSTU S IT STRATEGIÍ 14 OPERATIVA IT VE FIRMĚ Z POHLEDU VRCHOLOVÉHO MANAŽERA 15 ROLE CEO A VRCHOLOVÉHO VEDENÍ V ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 15 ČINNOSTI, CÍLE A METRIKY V IT 15 LIDÉ A ROLE V IT 15 ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI A IT ZVLÁŠŤ 16 ROLE OBCHODNÍKA V PRODEJI SW 16 OBLAST ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ 17 METRIKY V PROCESU 17 POSOUZENÍ NÁROČNOSTI PROJEKTU A JEHO PŘÍNOSŮ 17 STANDARDY EFEKTIVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ A VÝVOJE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 18 PŘÍPRAVA NA ZAVEDENÍ STANDARDU KVALITY 18 PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ KVALITY A TESTOVÁNÍ 19 OBLAST PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 19 VZDĚLÁVACÍ CYKLUS PRO PROJEKTOVÉ VEDOUCÍ 20 WORKSHOP O PROJEKTOVÉ A PROGRAMOVÉ KANCELÁŘI 21 ŠKOLENÍ NÁSTROJE MS PROJECT 21 ZKUŠENOSTI A REFERENCE 22 PŘÍKLADY PROJEKTŮ 22 Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 2

3 NABÍDKA Vážení, Děkujeme za Vaši důvěru, s níž jste se na nás obrátili při vašem zájmu o vzdělávání manažerů Vaší společnosti. PDQM pomáhá klientům při zlepšování všech činností souvisejících s rozvojem manažerských dovedností, řízením organizace, procesů a projektů, standardy kvality, analýzami, systémovým a konceptuálním myšlením. Cílem naší práce je spolupráce s týmy a komplexní pohled na celou společnost. Věříme, že tento přístup oceníte i vy. Základní charakteristiky nabídky a naší práce: Pro klienty vytváříme systém vzdělávací programy podle potřeb společnosti a konkrétních týmů V rámci programu kombinujeme praktická cvičení zaměřená na posílení hard-skills a rozvoj soft-skills. Jsme přesvědčeni, že dobrá znalost obojího je pro kvalitní práci manažera nezbytná Naše kurzy realizují výlučně lidé z praxe, kteří vzdělávání mají jako svou druhou aktivitou. Pomáhají tak s rozvojem dovedností, které sami využívají. Naším cílem je vyváženě působit ve více oblastech: předávat praktické zkušenosti, rozvíjet talenty, pomáhat osobnímu rozvoji a cíleně zlepšovat vnitřní kvalitu a (manažerské) procesy ve společnosti. Jsme zvyklí navázat při práci na interní standardy týmu i tyto standardy v rámci vzdělávání s účastníky vytvářet Vždy se snažíme, aby vzdělávání bylo co nejvíce spjaté s prací účastníků využíváme aktuální projekty a jejich problémy pro rozvoj schopností lidí. Snažíme se, aby naše podpora a vzdělávání byly integrovány do činnosti pracovníků a kolektivu, protože jsme se opakovaně přesvědčili, že tato forma je nejen nejúčinnější z hlediska pracovníků, ale i časově efektivní. Rádi bychom proto tento vyzkoušený postup doporučili i Vám. Snažíme se, aby vzdělávání sledovalo cíle firem efektivní a kvalitní péči o rozvoj podnikání a informačních systémů společnosti. Proto se snažíme, aby součástí vzdělávání byla i péče o procesy. Opakovaně jsme se totiž přesvědčili, že neefektivní vnitřní řízení projektů nelze vyřešit vzděláváním jedné skupiny pracovníků, ale je zapotřebí komplexní přístup. V následujících kapitolách zpracováváme nabídku vycházející z obdržené poptávky a současně zohledňující nejmodernější poznatky v oblasti efektivního vzdělávání. Rádi se s Vámi následně sejdeme a naši formu vzdělávání osobně představíme. Těšíme se na spolupráci a jsem s pozdravem, Mgr. Štěpán P. Nadrchal, PhD Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 3

4 STRUČNÝ SOUHRN PDQM ve spolupráci se zkušenými manažery, kouči a psychology nabízí ucelený vzdělávací program pro manažery, Program umožňuje jak individuální vedení jednotlivých pracovníků tak i rozvoj skupin. Následující přehled shrnuje základní oblasti, ze kterých se vzdělávací programy skládají: Oblast Rozvoj strategie společnosti Manažerská psychologie Projektové řízení Řízení společnosti Popis Tvorba obchodních strategií a jejich vzájemné sladění s IT strategií Interní testy strategií Odstraňování chyb při realizaci strategií Psychologie zvládnutí sebe sama i týmu Jak se rozvíjet, nevyhořet a zvládat konfliktní situace Jak vést tým, budovat vztah avyvážit management a leadership Partnerské vztahy a práce / podnikání Základy vedení projektů nejenom pro projektové manažery příprava a realizace projektu, nastavení součinnosti liniových a projektových činností ve firmě Vedení a řízení společnosti v oblastech výroby, lidí, strategie, Využívání různých modelů řízení Klíčové firemní procesy a činnosti Zaměření na procesní oblasti, které společnost / manager potřebuje rozvíjet Informační společnost Průřezové procesy potřebné pro každého managera vedení týmu, rozhodování, hodnocení, příprava podkladů, výběrové řízení atd. Práce s informacemi ve společnosti Efektivní IT poskytující služby, které firmě pomáhají naplňovat strategii Řízení firemního know-how Význam IS pro efektivitu všech procesů společnosti Pro každou z oblastí volíme metodu rozvoje managementu kombinací různých přístupů i s ohledem na individuální potřeby konkrétních manažerů. Kombinujeme standardní postupy: Koučink podpora vlastního růstu, sebedůvěry, rozhodnosti Mentoring spolupráce při konkrétních činnostech, odborné vedení a zpětná vazba Školení a trénink efektivní předávání znalostí a zkušeností s možností participace týmu na řešení konkrétních situací nebo projektů Za hlavní výhodu našeho programu považujeme, že všechny formy pro vás zajistí pracovníci s více než 20 lety praxe ve vedení společností, projektů, rozvoji firem a psychologii. Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 4

5 PDQM PDQM je vzdělávání a konzultační společnost, jejímž cílem je pomáhat rozvoji firem efektivním řízením, rozvojem pracovníků, prací s informacemi a automatizací. Pomáháme firmám, kterým záleží na tom, aby práce šla "od ruky", efektivně, ke svému cíli a aby se k tomu využívaly moderní technické prostředky. Naše rozvojové programy ať už se týkají manažerů, projektových vedoucích nebo analytiků vyplývají z praxe. Pomáháme v rozvoji oblastí, které sami aktivně děláme, a se kterými pomáháme našim klientům. Náš přístup je postavený především na kombinaci praktických zkušeností, aktivní praxe a využití podpůrných technik (koučink, osobnostní poradenství). V nabídce je přehled oblastí, které jsou určeny zejména manažerům různých úrovní, od vedoucích týmů po vrcholové vedení. Naše vzdělávání pro manažery, analytiky a vedoucí zakázek/projektů oceňuje řada týmů, řada z nich s námi spolupracuje dlouhodobě na vzdělávání dalších generací pracovníků. Po přečtení následující část jsem měl pocit, že se už nabídka do značné míry opakuje. Doporučoval bych výrazně zkrátit PŘÍSTUP PDQM KE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI Oddíl popisuje metodiku rozvoje manažerů, kterou pracovníci PDQM vytvořili na základě zkušeností ze svých projektů i z hodnocení účinnosti jiných vzdělávacích projektů. PRIORITY VZDĚLÁVÁNÍ Získávání potřebných dovedností, zkušeností a znalostí věnujeme pozornost po celou dobu realizace programu. Ze zkušenosti vyplynulo, že účastníci spolupráce postupně upřesňují své potřeby. Růst vlastních zkušeností manažerů vede k racionalizaci práce celých jejich týmů a změně přístupu k ní, což přináší i jiné nároky na zkušenosti lidí. Rozsah a zaměření vzdělávání se proto typicky upřesňuje i v průběhu programu. Cílem programu by měl být nejenom osobnostní rozvoj, ale i praktický přínos pro objednávající firmu. PDQM proto při plánování vzdělávání zohledňuje potřeby klienta, které se většinou projevují v požadované míře podrobnosti vzdělávání v určitých oblastech, prioritách vzdělávání i v jeho provázání na projekty, způsob vedení týmů příp. i organizační změny. Logicky prvním krokem každého vzdělávání je určení, jaké jsou znalosti a zkušenosti pracovníků, kteří se vzdělávání mají účastnit. V praxi se jako zcela postačující ukazuje vlastní posouzení manažery, kteří se do programu zapojí. Vstupní analýzy jejich práce, vystupování a schopností proto standardně neprovádíme, pro upřesnění postačí pohovory při první individuální schůzce. PRŮBĚH VLASTNÍHO PROGRAMU Rozvojový program kombinuje podporu pochopení problému, seznámení se teoretickými znalostmi a jejich bezprostředními využití v praxi. Důležitou součástí je podpora manažera, aby dokázal vidět sebe sama ve vnitřním zrcadle provést sebereflexi a na jejím základě zhodnotil, jak se mu daří cíle v každé potřebné dovednosti naplňovat. Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 5

6 Vzdělávání je organizováno v tematických celcích, kdy se každý zaměřuje na určitou oblast dovedností, schopností a znalostí. Celky jsou probírány buď individuálně s jedním manažerem (typicky členem vyššího / vrcholového managementu) nebo společně skupinou manažerů stejné úrovně. Realizace tematického cyklu má následující kroky: 1. Definice problematické oblasti. Pochopit potřebnost oblasti, stanovit kvalitativní kritéria a cílový stav v práci manažera v prostředí firmy 1. Potřebné je také objektivně a pravdivě posoudit aktuální stav plnění cílů manažery. 2. Manažeři společně se školitelem dohodnou efektivní cestu, jak zlepšit schopnosti a buď dosáhnout cíle, častěji nastartovat proces, který k cíli povede. Podpora zahrnuje: a. poskytnutí know-how (realizací krátkých seminářů), b. mentoring podporující rozvoj dovedností, c. koučink nebo osobností poradenství napomáhající formování přístupu k práci a způsobu řešení problémů. Všechny přístupy včetně seminářů vyžadují, aby se účastníci aktivně zapojili a nad tématem přemýšleli 3. Bezprostředně po školení následuje fáze cvičení zkoušení nového přístupu na konkrétních příkladech z praxe. V některých případech jsou vhodná cvičení umožňující zkoušku "na nečisto", jindy je vhodnějí využít zkoušky rovnou v praxi pracovníka. Výsledky aplikace poznatků diskutují manažeři na mentoringové schůzce. Je velmi vhodné, aby účastníci využívali vlastní projekty a aktuálně realizované činnosti pro aplikaci nových postupů i při cvičeních to umožní, aby si probíranou látku spojili s vlastní praxí. 4. Pracovníci začnou používat postupy a dovednosti rutinně ve své práci a v rámci koučinku s vedoucím vzdělávacího programu vypracovávají osobní přístup k problémům a fixují dobré pracovní návyky. Vedoucí se může se např. účastnit pracovního pohovoru jako pozorovatel a následně jej s účastníkem vyhodnotit, reviduje vytvořený dokument s ohledem na stanovené kvalitativní cíle nebo může zpočátku spolupracovat na realizaci, aby pracovníkům pomohl realizovat činnost optimálním způsobem. 5. Důležitou součástí vzdělávání je podpora k aktivnímu využívání a vytváření pracovních pomůcek, které zefektivňují práci a zajišťují jednotnou kvalitu i formu práce manažerů. 6. Po nasazení do praxe (většinou s odstupem několika týdnů od úvodního stanovení cíle) vždy následuje vyhodnocení a optimalizace. Každá činnost a proces je nejefektivnější, pokud je sladěn s ostatními procesy. Výstupem etapy proto bývá doladění aktiv a postupů, ale často i návrh na optimalizaci navazujících činností. 2 Školení bylo to nejlepší, co jsme doposud absolvovali. Organizátor školení v ČSOB Pojišťovna 1 Očekávaný cílový stav je vždy silně ovlivněn prostředí organizace a týmu, ve kterém manažer pracuje. Jiné potřeba v oblasti osobního rozvoje členů svého týmu má liniový manažer - mistr manuálně pracujících lidí v hromadné výrobě a jiné cíle bude mít vedoucí v projektově řízené konstrukční kanceláři. 2 Čistě z pohledu business analytiků, kterým by šlo pouze o zlepšení vlastních dovedností a znalostí, se tato činnost může jevit jako zbytečná, protože nepřidává konkrétní znalosti použitelné při zkoušce. PDQM ovšem Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 6

7 MENTORING Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak podpořit promítnutí nových poznatků do praxe týmu a konkrétních lidí, je aktivní podpora této změny v rámci projektů firmy. Dobře k tomu pomáhá mentoring odborná diskuze nad způsobem práce v aktuálních projektech a jejími výsledky. Velkou výhodou této spolupráce je, že Přirozeně propojuje nové postupy s běžnou prací Probíhá v rámci platných procesů a nedostává se s nimi do sporu Přináší pracovníkům týmu minimální časovou zátěž, protože jim nevytváří nové úkoly Aktivně zlepšuje kvalitu Zejména pro starší pracovníky, kteří mívají menší ochotu měnit pracovní postupy, je mentoring provázaný s prací na konkrétném projektu nejsnáze akceptovatelnou formou rozvoje jejich pracovních dovedností a ovlivnění návyků. Rozsah a forma mentoringu se vždy řídí individuálně, ale pro úspěšnost mentoringu by mělo být splněno několik základních podmínek: Stanovený cíl, kterého se má dosáhnout a způsob, jak se dosažení cíle bude sledovat Předem navržený přibližný rozsah, který koresponduje s cílem; možnost tento rozsah upřesnit s ohledem na rychlost plnění cílů Dohodnutá minimální součinnost s mentorem, která by neměla klesnout pod 1 spolupráci / setkání za 2 týdny. Typická doba spolupráce v rámci mentoringu se pohybuje v řádu měsíců, ale např. při intenzivnější spolupráci při konkrétním projektu může být i kratší a přesto přinést výrazný užitek. PDQM poskytuje mentoring v široké oblasti manažerské práce vrcholovému managementu v oblasti strategického řízení i střednímu a nižšímu managementu v oblastech projektového řízení, analýzy, procesního zlepšování, standardizace prací a profesionalizace týmů. Příklad spolupráce mentora: Menší tým byl na začátku většího projektu a přizval mentora ke spolupráci. Mentor se účastnil cca ¼ schůzek - jejich přípravu, konání i vyhodnocení a ke všem částem aktivně přispíval (2 schůzky sám vedl). Podílel se na finalizaci návrhu řešení účastí na workshopu a návrhem organizace projektové dokumentace a pracovních postupů. Výsledek: Projekt využil nové postupy a techniky zejména sdílené modelování řešení a nové formy prezentace návrhů, které firma dosud nepoužívala. Nové postupy se rozšířily do všech dalších projektů. Finanční instituce, Praha KOUČINK Koučink je právem vhodnou součástí současných manažerských programů. Jeho významným přínosem celému vzdělávání je zaměření na aktivaci vnitřní motivace účastníka a zvýšení jeho vnitřní spokojenosti, která se následně pozitivně promítá do kvality jeho práce. Důležitým přínosem koučinku je přenesení znalosti do dovedností a návyků. SKUTEČNÉ ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE Vzdělání a praxe jsou nutným základem pro to, aby pracovníci zlepšili své pracovní návyky a postupy. Pomohou jim odhadovat náročnost vlastní práce, dělat ji efektivně, používat optimální nástroje, jazyky a postupy. Skutečného zefektivnění se ale dosáhne teprve tehdy, když organizace umožní, aby tyto nové postupy byly efektivně začleněny do celého procesu business změn nebo softwarového vývoje. Je proto vhodné, aby se vedoucí v organizaci zamysleli nejenom nad tím, jak pomoci konkrétním pracovníkům, ale i nad zajištěním vhodného pracovního prostředí - nástrojů, komunikačních pravidel, odpovědností a kompetencí, které efektivní práci umožní. systém vzdělávání chápe současně jako nástroj, jak dané činnosti ve firmě žadatele zefektivnit: Teprve optimalizace obsahující cílenou integraci s ostatními procesy, skutečně zlepšení přináší. Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 7

8 PDQM může pomoci i s touto oblastí - aktivně pomáhá organizacím optimalizovat pracovní procesy, nastavit odpovědnosti a stanovit rozhraní mezi jednotlivými rolemi. Stanovit, co je kvalitní výstup každé jednotlivé role v softwarovém procesu je stejně důležité, jako v jakémkoli jiném procesu a je základem pro efektivní týmovou spolupráci. Ta teprve pomůže naplno využít potenciál dobrých znalostí a návyků, které analytici v rámci vzdělávání získají. Teoretickým základem pro zefektivňování procesů jsou semináře z bloku CMMI. Hlavní těžiště spolupráce ale není v přednáškách, ale ve zmiňovaném stanovení kvalitního procesu, postupů, standardů. Rádi pomůžeme i s touto oblastí. VZDĚLÁVACÍ BLOKY MANAŽERSKÉHO PROGRAMU Systém vzdělávání je členěn na logické bloky. Následující přehled obsahuje základní bloky, které pokrývají všechny obvyklé oblasti manažerského vzdělávání. Typický program z tématických bloků využívá ty, které jsou pro manažery aktuální a nezřídka je i obsahově kombinuje. Práce manažera je komplexní a vzájemně provázaná, nelze ji proto přesně rozdělit do témat - proto se i bloky popisem obsahu mírně překrývají, ale v rámci vzdělávání na sebe témat práce navazují. Blok Strategické řízení firmy Manažerská psychologie Projektové řízení Obsahová náplň Jak provázat obchodní strategie s IT strategií / strategií aplikací Procesy exekuce strategií Zásadní chyby při realizaci strategií / exekuce strategií Procesy tvorby strategií Jak si interně otestovat / revidovat existující strategii Jak nevyhořet Vyrovnávání se s krizovými situacemi Zvládání stresu, změn a konfliktů Na čem / v čem manažeři velmi často selhávají Motivace Obtíže s prosazováním vlastních zájmů Bližšímu popisu cyklu projektového řízení je věnován samostatný oddíl Operativní řízení Jak nastavit efektivní způsob řízení společnosti Prioritizační techniky (operativní, taktická i strategická úroveň) Rozhodovací procesy Zvyšování manažerské efektivity Časté chyby v řízení společnosti V čem spočívá rozdílnost liniového a projektového managementu Základní chyby při řízení projektů Interim management / poradenství pro interim management Způsoby koordinace strategických a taktických aktivit Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 8

9 Blok Vybrané procesy Obsahová náplň Průběh a efektivní zvládání konkrétních procesů vždy záleží na kultuře firmy i schopnostech konkrétních manažerů. Jejich rozvoj je proto vždy sladěn s konkrétními podmínkami a potřebami. Zaměření na následující procesy nejčastěji umožňuje citelné zlepšení kultury firmy: Jak efektivně připomínkovat návrhy / materiály Efektivní hledání alternativ Jak efektivně připravovat podklady k rozhodnutí Poskytování zpětné vazby Jak reagovat "na strašné maily" DOPLŇUJÍCÍ SEMINÁŘE Na obecný vzdělávací program volně navazují i semináře, které se zabývají technikami buď přímo aktivně využívanými manažery, nebo s nimiž se manažeři při práci často potkávají. Jde o techniky podporující rozhodování, analýzu problémů a strategie, popisu organizace a jejích součástí i řešení problémů. Blok Jazyk BPMN 3 Obsahová náplň Seznámení se s nejpoužívanějším jazykem popisu a programování procesů Praktické používání jazyka podle jeho normy Praktické zkušenosti a tipy pro práci s modelem v BPMN, modelování paralelních, kontinuálních a hromadných procesů Úvod do problematiky automatizace procesů Modelování podnikových procesů Poznámka: Školení je standardně celodenní, společně s praxí modelování; úvodní část je zaměřena na širší publikum, druhá prochází detaily jazyka tak, aby jim dobře rozuměli analytici - tvůrci a hlavní uživatelů procesních modelů. Školení zabývající se praktickými zkušenosti a postupy (best practices) procesního modelování a zlepšování procesů Proces v organizaci stavební prvek svázaný s okolím Pravidla a průběh modelování procesů Zásady srozumitelnosti Standardy procesních map Metodiky zlepšování procesů Postupy tvorby procesní mapy Poznámka: Seminář v rámci příkladů využívá BPMN a kromě vlastního zaměření semináře pomáhá získání dalších zkušeností s používáním jazyka BPMN. Seminář je ale vhodný i jak doplnění k semináři ArchiMate 3 BPMN - Business Process Modelling Notation je jedním z nejpoužívanějších jazyků pro detailní modelování spolupráce a procesů. Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 9

10 Blok ArchiMate 4 grafický jazyk pro modelování organizace Vedení týmu Obsahová náplň Seminář zaměřený na pochopení grafického jazyka ArchiMate, jazyka, který jako jeden z mála byl od začátku navržen tak, aby splňoval potřeby business analýzy a modelování vztahů v organizaci. Struktura jazyka Elementy jazyka Modelování s pomocí ArchiMate - vrstvy modelu, vazby Vztah ArchiMate na další jazyky (UML, BPMN), použitelnost více jazyků v rámci jednoho modelu Komunikace modelu napříč organizací i k dodavateli Další rozšíření jazyka Základní charakteristiky tým leadera Jak vést tým pracovníků Stanovení cílů vedoucího Motivace lidí a týmu k cíli VEDENÍ PORAD Cílem semináře je zlepšit efektivitu firemních porad tak, aby každý chodil na porady s vědomím, že jeho účast důležité pro něj i celý tým a čas, který na poradě stráví, je důležitý a dobře využitý. OBSAH Důvody, proč se konají porady Způsoby a techniky, jak dělat porady efektivní a poutavé Vhodný počet porad proč více je často méně Příprava přes samotnou poradu. Efektivní průběh porady Zajištění skutečného přínosu z porady Požadavky na každého účastníka porady - etická, organizační i odborná pravidla Interaktivní zkoušky několika různých typů porad (6hats, brainstorming, workshop, review). KOMU JE SEMINÁŘ URČEN Školení je zaměřeno na porady kvalifikovaných pracovníků - IT týmů, řídících pracovníků, porady projektů interního zlepšování, státní správy, zdravotnictví apod. Určeno je proto zejména manažerům kvalifikovaných týmů, kde porady jsou cestou k řešení problémů, dohody mezi účastníky nebo strategického rozhodování. ANALÝZA JAKOŽTO NÁSTROJ ROZVOJE TÝMU A FIRMY Cílem je získat zkušenost s formálními nástroji analýzy, které se používají v mnoha různých oborech práce řešení organizačních problémů, plánování, analýza požadavků na nové technologie apod. Seminář optimálně pořádáme jako sérii krátkých (1 1,5h) setkání, přičemž na každém setkání se zaměříme na jednu techniku, kterou vysvětlíme a okamžitě vyzkoušíme. Optimálně ji vyzkoušíme na reálném problému, který firma aktuálně řeší. 4 Jazyk ArchiMate je velmi účinným nástrojem pro profesionální popis organizace a tak výrazně usnadňuje komunikaci managementu, plánování změn, analýzu dopadů na organizaci. Díky víceúrovňové struktuře modelů je ArchiMate vhodný jak pro globální modely potřebné pro strategické řízení, tak pro detailní schémata rozdělení kompetencí úkolů a popisu potřebných dovedností a funkcí. Detailní modely ArchiMate se využívají jak pro plány zlepšení organizace, tak pro návrhy, služeb a funkcí, které jsou potřebné pro firemní procesy např. od informačních systémů subdodavatelů nebo jiných oddělení organizace. Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 10

11 OBSAH ŠKOLENÍ Základem školení je vyzkoušení různých technik analýzy podnikových situací Impact Estimation, Root-Cause analýza, GAP analýza, Afinity diagram, Efektivní využívání myšlenkových map apod. Delphi technika Pro každou techniku v semináři probereme k čemu je vhodná, jak a kdy ji používat a prakticky si ji vyzkoušíme. KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO V principu je školení určeno pro všechny, kdo jsou odpovědní za řešení vícekriteriálních problémů, rozhodování z více variant a zohledňování různých hledisek složitějších problémů. Zejména jde o management, analytiky, vedoucí vývojových oddělení apod. KVALITNÍ ODBORNÍK Cílem semináře je pomoci účastníkům vytvořit vlastní cestu ke zvyšování odborné úrovně i schopnosti přebírat odpovědnost za kvalitu práce a rozvoje motivace každého ve vedeném týmu. OBSAH ŠKOLENÍ Význam pojmu profesionál Manažerská odbornost Profesní odbornost Jak si definovat cíle zlepšování v obou odbornostních směrech Jak se skutečně zlepšovat a rozvíjet kvalifikaci a motivaci Jak sladit vlastní a firemní priority zlepšování Základy tým leadera Význam kreativity KOMU JE URČENO Školení je určeno všem pracovníkům, jejichž práce je postavena na znalostech, zkušenostech v oboru, týmové spolupráci. Seminář se primárně zaměřuje na manažery odpovědné za tým pracovníků. Sekundárně je vhodný pro všechny HR pracovníky, kteří s manažery na rozvoji týmů spolupracují SDÍLENÍ INFORMACÍ V TÝMU Cílem semináře je pomoci týmu pochopit, jak pracuje s informacemi a co by mohl dělat pro to, aby jejich kvalita, využití a dostupnost byly co největší. OBSAH SEMINÁŘE Pojem informace Informace jako pracovní nástroj Způsoby uchovávání informací Způsoby předávání informací v malém týmu i velké organizaci Cena informace Schopnost vyhledat informace klíč k použitelnosti informací Skupiny nástrojů pro práci s informacemi Jako zajistit, aby lidé dokázali informace získávat Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 11

12 Jak zajistit, aby lidé informace měli chuť sdílet Druhou částí semináře je praktický workshop, který se zabývá silnými a slabými stránkami práce s informacemi v týmu, který se školení účastní. Cílem semináře je vytipovat nejefektivnější možnosti zlepšení práce s informacemi. KOMU JE SEMINÁŘ URČEN Seminář je určen týmům, jejichž efektivita záleží na schopnosti s informacemi pracovat, sdílet je a opakovaně využívat. Seminář je také určen všem pracovníkům, kteří jsou za práci s informacemi v organizaci odpovědní. ŘÍZENÍ ZMĚNY V ORGANIZACI Cílem seminář je připravit se na řízení změny v organizaci se vším, co s ní souvisí příprava změny samotné, příprava lidí v organizaci, plánování, a realizace změny samotné. OBSAH SEMINÁŘE Rozhodnutí o změně Analýza rozsahu a dopadů změny Základní kroky přípravy na změnu Motivace lidí ke změně Naplánování změny, Rizika a vedlejší efekty Změny organizační dokumentace Řízení a sledování změny Vyhodnocení přínosů cesta k tomu, aby přínosy skutečně byly KOMU JE SEMINÁŘ URČEN Seminář je určen Střednímu a vyššímu managementu odpovědnému za rozvoj organizace Pracovníkům s odpovědností za organizační změny. Pracovníkům odpovědným za implementaci systému kvality (normy ISO, CMMI, Lean Management, SixSigma apod.) ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S IT A INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI Informační technologie se na chodu většiny organizací podílejí stále větším způsobem. Mnoho společností se potýká s tím, že projekty jejich implementace i zajištění provozu jsou nákladné, ale manažeři nejsou schopni posoudit, zda jsou náklady skutečně přiměřené. Nedovedou řídit kvalitu ani spolupracovat s projekty efektivně a tak nevědomky často náklady zvyšují. Blok Architektury informačních systémů Obsahová náplň Návrhové vzory informačních systémů SOA - principy, přínosy a rizika; Návrh aplikací postavených na webovém prohlížeči Integrace systémů s různou architekturou Výhody a nevýhody různých architektur Dávkové zpracování dat v 21. století Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 12

13 Blok Kalkulace prací a ceny informačních systémů Informační architektura a Knowledge management Zajištění kvality informačních systémů Kvalitní smlouva na softwarový produkt / outsourcing / Cloudové služby / SaaS Zásady komunikace v IT projektech Obsahová náplň Školení zaměřené na klíčovou dovednost analytiků - schopnost odhadnout náročnost navrhovaného řešení Metody kalkulace ceny projektových i provozních prací Odhadování náročnosti požadavků, využívání metody funkčních bodů Technicky vyhodnocování minulých projektů pro posouzení projektů budoucích TCO, Metoda funkčních bodů, BCWS, NPV Kalkulace ceny procesu v provozu Základem úspěšného analytického týmu je efektivní sdílení informací a učení. Školení probírá zásady knowledge managementu pro analytický tým a připravuje tak tým rozvoj společně sdíleného knowhow Pojem informace, rozdíl mezi daty a informacemi Řízení informací ve firmách, bezpečnost informací, kvalita informace Principy knowledge managementu ve firmách Základy datového modelování (datový model) Datové modelování pro potřeby datových skladů (základy potřebné pro BA) Principy plánování a kontroly kvality Preventivní techniky bezpečného vývoje aplikací Příprava ověření správnosti aplikace Management a řízení testů Potřebné součásti smlouvy na dodávku software Charakteristiky smluv na služby a software dodávaný jako služby (SaaS) Smlouvy o kvalitě služby (SLA) Praktické zkušenosti smluvních vztahů Zásady strukturované dokumentace Ověřování porozumění dokumentům Řízení interview pro sběr požadavků Verifikace a validace návrhu PRAKTICKÉ SEMINÁŘE Nezbytnou součástí růstu kvalifikace je skutečná praxe s používáním manažerských a analytických metod. Pro jejich pochopení a vyzkoušení jsou nejefektivnější krátké semináře využívající přístup mentoringu, při kterých účastníci metodu vyzkouší na problému, který firma aktuálně řeší. PDQM má připravenou řadu seminářů na různá témata, nejčastěji se využívají: Jak správně dělat business scénáře GAP analýza Kritéria požadavků - Jak definovat, že je požadavek správně Business Case v praxi výpočet přínosů a nákladů Používání metrik při řízení KPI-BSC (balance scorcard) Paretova / ABC analýza Brainstorming úvodní mapování situace Myšlenkové mapy efektivní způsob zápisu z porady a analýzy nové problematiky Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 13

14 Analýza dopadů Analýza příčin a následků Metoda 6 klobouků Prototypování nástroj nalezení nejlepšího řešení; jak přistupovat k prototypům efektivně Analýza rozhraní Příprava analýzy - vypracování plánu řízení požadavků Metodika týmu analytiků - ADM proces v praxi (typicky návaznost na školení ADM metody) Metodika sledovatelnosti a závislostí - Jaké všechny vazby má smysl sledovat, udržovat a jak to dělat Funkční body v praxi odhadování náročnosti řešení SW produktů CO BY O IT MĚL VĚDĚT VRCHOLOVÝ MANAGEMENT Na základě dlouholeté spolupráce s vrcholovým managementem řady organizací jsme vypracovali sadu seminářů pro vedoucí pracovníky, kteří nemají za IT přímou odpovědnost, ale buď spadá do jejich péče nepřímo (generální ředitelé, členové představenstva) nebo s ním úzce spolupracují a potřebují mu rozumět (vedoucí divizí/úseků). Semináře jsou určeny i méně zkušeným IT manažerům, kteří si potřebují rozšířit přehled nebo získat strukturované podklady pro řídící práci. Sada školení pro vrcholový management má společné předpoklady: Nepředpokládají se žádné vstupní informace o fungování IT Nepředpokládají se znalosti z oboru informačních technologií Cílem není jít v detailu na úroveň potřebnou pro řízení či vykonávání každodenní operativy Cílem je poskytnout ucelený a velmi prakticky zaměřený přehled ORGANIZACE ŠKOLENÍ Školení typicky zajišťujeme pro jednotlivce nebo velmi malou skupinku lidí. Jejich obsah je vždy předem upřesněn podle zaměření účastníka(-ů) a aktuálních potřeb organizace. Semináře organizujeme jako půldenní (4 hodinové) a je možné je realizovat i ve večerních hodinách, i víkendu nebo v prostorách mimo organizaci. PROVÁZÁNÍ FIREMNÍ STRATEGIE RŮSTU S IT STRATEGIÍ Častým problémem spolupráce IT se zbytkem firmy je nedostatečná komunikace o strategických otázkách businessu. IT neumí vyjádřit, co potřebuje, business pak logicky nedokáže poskytnout takové informace, o které by se IT mohlo při strategickém plánování opřít. Nedostatek komunikace způsobuje nejenom neporozumění, ale zejména špatně investované prostředky a nekoncepční řešení Školení je určeno vrcholovému managementu, vedoucímu IT i vedoucím pracovníkům odpovědným za přípravu projektů a enterprise architekturu. OBSAH SEMINÁŘE Vliv podnikové strategie na architekturu informačních systémů Operační model - způsob fungování IT Potřeba strategie pro stanovování priorit IT Příklady strategií Konkrétní priority a požadavky vyplývající ze zvolené strategie Příklady strategických otázek na odborné útvary s vlivem na rozhodování v IT Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 14

15 OPERATIVA IT VE FIRMĚ Z POHLEDU VRCHOLOVÉHO MANAŽERA Kurz míří především na potřeby vrcholového manažera, který dostal do péče IT oddělení ve firmě a potřebuje získat přehled, jak IT funguje, co má a mělo by dělat a jak by k němu měl jako manažer přistupovat. OBSAH SEMINÁŘE Služba businessu - základní význam IT ve firmě Jaká kritéria hodnocení (KPI) jsou pro IT skutečně motivační Kritická rizika, která od IT firmě hrozí Jak sledovat, jestli je naplňována strategie firmy Nezbytnost investice do znalostí a rozvoje týmu Výhody a nevýhody interního IT vývoje ROLE CEO A VRCHOLOVÉHO VEDENÍ V ŘÍZENÍ PROJEKTŮ I když se obsah semináře tematicky týká i projektů větších organizačních a systémových změn, specifika IT projektů jsou probírána s větší podrobností. Toto zamření vyplývá ze zkušenosti, že v oblasti IT mají manažeři nejvíce nejasností. OBSAH SEMINÁŘE Řídící projektové struktury Nezastupitelná role vrcholového vedení Fáze projektu základní nástroje kontroly managementem Základní činnosti IT projektu a jak jim rozumět Hlavní výstupy IT projektů a jejich význam pro řízení a kontrolu Modely spolupráce IT businessu ČINNOSTI, CÍLE A METRIKY V IT Seminář souhrnným způsobem popisuje, jaké činnosti IT provádí, jak je potřeba definovat jejich strategii, jaké cíle lze požadovat. OBSAH SEMINÁŘE Seminář se zaměřuje na tři základní procesní oblasti: Oblast plánování a řízení Nákup a implementace systémů a technologií Nasazení a podpora systémů LIDÉ A ROLE V IT Seminář prochází všechny role v IT týmech, požadavky na jejich kvalifikaci a zkušenosti. Podrobněji se zabývá rolemi analytiků, se kterými lidé mimo IT přicházejí především do styku. OBSAH SEMINÁŘE Typická organizace IT týmu Role v operativě Role ve vývoji Doporučení k rozvoji lidských zdrojů Sdílení informací klíč k efektivnímu IT týmu Jak posoudit, kolik je potřeba lidí Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 15

16 ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI A IT ZVLÁŠŤ Celodenní seminář s workshopem nebo půldenní seminář shrnující hlavní principy Cílem kurzu je pomoci řídícím pracovníkům připravit mechanismy, jak efektivně pracovat s riziky organizace a řídit je s ohledem na možnosti a potřeby organizace. Seminář prochází hlavní oblasti rizik, s větší podrobností se zabývá IT riziky, která jsou pro většinu managementu hůře řiditelná. OBSAH ŠKOLENÍ Skupiny rizik pro komerční organizace / státní instituce Přístup k rizikům Oblasti IT rizik Procesní rámec řízení rizik Úrovně řízení rizik Způsoby hodnocení rizik Technika analýzy rizik Seminář je doplněn workshopem, na kterém jsou diskutována specifická rizika organizace a způsob práce s nimi. KOMU JE URČEN V celodenní variantě je určen vrcholovému a střednímu managementu odpovědnému za realizaci a naplnění strategie řízení rizik. Půldenní varianta je určena zejména vrcholovému vedení odpovědnému za stanovení strategie přístupu k řízení rizik v organizaci ROLE OBCHODNÍKA V PRODEJI SW Cílem kurzu je připravit obchodníky, kteří nemají dostatečné zkušenosti s nabídkou a prodejem software, na samostatné prodejní činnosti a práci v obchodním týmu OBSAH ŠKOLENÍ Typy softwarových produktů z pohledu business klientů Obchodní model spojený s jednotlivými typy produktů Co klienti od SW očekávají a co jim nabízet Nákladový model a role v projektu (co v projektu kolik stojí) Cenová očekávání u klientů (za co jsou business klienti zvyklí platit) Význam přiměřeného očekávání u klientů Základ cenové kalkulace Základ projektového řízení - jak vysvětlit, co se bude v projektu dít Stručný základ analýzy - jak vysvětlit první projektové kroky Záchranná brzda - obchodníkova role v projektu ROZSAH A DOSTUPNOST ŠKOLENÍ Kurz je poskytován výhradně jako uzavřený kurz pro pracovníky jedné organizace, aby byla možná diskuze o obchodní strategii a plánech. Kurz je jednodenní. Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 16

17 OBLAST ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ METRIKY V PROCESU Objektivní nástroj sledování kvality a postupu prací a plnění cílů projektů jsou nezbytnou součástí efektivního řízení projektů i kontinuálních procesů. Sledování a vyhodnocování je potřebné bez ohledu na použitou metodiku řízení a to včetně agilních metod. Cílem kurzu je naučit efektivním způsobům sledování současného stavu prací, zdraví procesů i sledování projektu i plánování budoucího vývoje. CÍLE OBLASTI A TÉMATA SOUVISEJÍCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Školení prochází následující oblasti: Vysvětlení pojmu metriky, co vlastně metriky jsou, co nám říkají a co říci nemohou Jak mohou být metriky užitečné, nebezpečné i zneužitelné. Životní cyklus metriky jak ji vytvořit a jak s ní pracovat Typy metrik ex-post, prediktivní Praktické zkušenosti s používáním metrik Příklady metrik pro různé oblasti managementu Významným aspektem školení je, že se nedívá na metriky jako na svébytný objekt, ale celé školení probírá metriky v kontextu firmy, která je využívá a sleduje celý životní cyklus metrik a firmy samotné. POSOUZENÍ NÁROČNOSTI PROJEKTU A JEHO PŘÍNOSŮ Významným úkolem manažerů ve spolupráci s analytiky je vybrat nejvhodnější řešení projektu a posoudit jeho náklady a přínosy. Vypracovat kvalitní, objektivní a zdůvodněné posouzení projektu by měl umět každý manažer, protože jinak není schopen říct, je-li jeho návrh dobrý či dokonce optimální a nedokáže rozhodnout, který z návrhů je nejvýhodnější. Neméně důležitým úkolem analytika je posuzovat i v průběhu projektu, jestli projekt plní cíle, které business požaduje. Zejména v agilně řízených projektech je tato úloha zcela nezastupitelná, protože je téměř jedinou kontrolou, zda projekt plní své poslání. TÉMAT OBLASTI Metriky sledující průběh projektu Měření v agilně řízených projektech Základní ekonomické modely pro hodnocení projektu a jeho přínosu pro business Odhady budoucího vývoje projektu Reálné možnosti odhadů v jednotlivých etapách projektu Odhady nákladů Odhady v projektech implementace software Analýza funkčních bodů, využívání Story points Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 17

18 STANDARDY EFEKTIVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ A VÝVOJE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Standardy CMMI / ISO jsou standardy pokrývající všechny podstatné fáze životního cyklu softwarového aplikací ve vývoji i firmách, které je využívají. Standardy popisují procesní oblasti, které by měli zním manažeři každé firmy, která chce mít kvalitní IT prostředí. zkušenosti řešení - návrh, vývoj, nákup, správu a jeho poskytování formou outsourcingu. Dalšími navazujícími procesními standardy, které poskytují managementu firem cenné know-how pro správu informačních technologií, jsou Cobit a ITIL. Konkrétnější požadavky na určité oblasti pak upřesňují specifické standardy řady ISO V rámci vzdělávacích programů využíváme standardů pro rozvoj znalostí při seminářích i mentoringu. Standard CMMI for Development ISO CMMI for Acquisition (nákup) ISO CMMI for services ITIL ISO ISO Cobit Význam pro firmu Doporučuje procesní oblasti nezbytné pro kvalitní vývoj a nasazení SW aplikací do provozu Standard doporučuje činnosti související s nákupem ICT testchnologií, od stanovení kritérií a přípravu zadání až por převzetí a uvedení do provozu Modely popisují procesy, cíle a činnosti nezbytné při efektivní správě IT technologií ve firmách od strategického plánování investic po vyhodnocování přínosu systémů a technologií práci lidí Standard bezpečnosti informací, který pomáhá jasně klasifikovat citlivost firemních dat a nastavit přiměřenou ochranu Standard vytváří měřítka hodnocení kvality služeb v IT. Hlavním přínosem standardu pro managementu je návod, jak definovat očekávání od IT, stanovit měřitelná kritéria a cesty k jeho zlepšování. S Cobitem by měl seznámit vrcholový management každé společnosti, kde IT technologie hrají významnou roli finanční společnosti, telekomunikační firmy, logistické a obchodní společnosti apod. Pro management máme připravené semináře a workshopy shrnující přínosy standardů, jejich hlavní procesní oblasti a přístup, který standardy mají k řízení práce a její kvality. 5 V navazující spolupráci pomáháme standardy efektivně využít pro zlepšení kvality práce. PŘÍPRAVA NA ZAVEDENÍ STANDARDU KVALITY Zavedení standardu kvality, ať už se vychází z jakékoli normy, je organizačně velmi náročné. Efektivní standard musí být srozumitelný, snadno použitelný a i samotné zavedení musí být plánováno pečlivě, jinak spotřebuje mnoho energie. 5 PDQM nabízí i vícedenní podrobné semináře pro vedoucí kvality, tým leadery a výkonné pracovníky. Semináře pro management se standardy zabývají z pohledu vedoucích pracovníků, kteří nejsou aktivně zapojeni do exekutivních procesů. V rámci spolupráce pomáháme i s kompletní implementací standardů - od definice změn, přes přípravu pracovních standardů a jejich interní školení až po interní audity ověřující, že standardy přinášejí očekávaný přínos. Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 18

19 Cílem série workshopů je připravit management na problémy, které se se zaváděním často pojí a celý projekt zavádění nastartovat. OBSAH WORKSHOPŮ Jak projekt zahájit Plán projektu zlepšování - na co pamatovat Co všechno by měly obsahovat výstupy projektu Vhodné pracovní postupy Účastníci projektu a jejich role, projektový tým a jeho okolí Praktické rady a zkušenosti Jak by měla probíhat práce s lidmi ve firmě Jaké výstupy je třeba připravit KOMU JE URČENO Workshopy jsou určeny managementu firem, které chtějí zlepšit své interní procesy ať už s využitím některého standardu kvality řízení (ISO 9000, ISO 20000, ISO 27000, OHSAS 18001, CMMI, Six Sigma, TQM, SPICE apod.) nebo bez něj. PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ KVALITY A TESTOVÁNÍ Cílem procesí oblasti a souvisejících workshopů je naučit se plánovat a řídit základní kroky řízení kvality zejména v projektech interních změn, nákupu, nasazení a vývoj softwarových řešení. Název směřuje na hlavní činnost v této oblasti testování ale rozsah školení překračuje tuto oblast a dotýká se celé problematiky zajištění kvality od přípravy požadavků až po samotné testování hotové aplikace. Mj. školení ukazuje, že se jedná o provázaný systém, kde se jednotlivé kroky zajištění kvality doplňují. ŘEŠENÁ TÉMATA Chyba / vada o čem je vlastně řeč Zajištění kvality aneb význam stavebního dozoru Přehled různých typů testů k čemu jsou a nejsou vhodné Víceúrovňové testování Proč je důležité připravovat testování včas Kvalita nejsou jenom testy náhled na celou problematiku zajištění kvality Příprava testů (Co všechno je třeba naplánovat, připravit) Podklady pro testování od analytiků Návrh snadno testovatelného software jak si testování zjednodušit Kdy automatické testy ano a kdy ne aneb re-usability OBLAST PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Problematika projektového řízení je s vývojem software neodmyslitelně spjata. Nedostatky v řízení prací i celých týmů se odrážejí nejen na výsledcích firmy, ale i na kvalitě produktů, kvalitě práce obecně i na samotném přístupu lidí k práci. Jeho podceňování je jedním z nejčastějších problémů, které firmy řeší. IT projekty vývoje podnikových systémů jsou většinou úzce spojeny s organizačními změnami, a proto se školení dotýkají i této oblasti. Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 19

20 PDQM nabízí několik školení různého typu, které pomáhají buď organizaci jako celku nebo konkrétním projektům. VZDĚLÁVACÍ CYKLUS PRO PROJEKTOVÉ VEDOUCÍ Rozsáhlý vzdělávací cyklus projektových vedoucích prochází všechny oblasti a činnosti, které organizace a projektový vedoucí musí zajišťovat. Školení osnovou vychází z činností PMBOK a ale je výrazně orientováno na problematiku IT projektů - ať už jde o řízení vývoje software, tak přípravu a řízení nákupu software od dodavatele. V celkovém rozsahu školení výrazně přesahuje samotný záběr procesního standardu díky množství příkladů a doporučení, jak konkrétní aktivity realizovat v praxi projektů z oblasti IT a organizačních změn. Přehled vzdělávacích bloků: Blok Úvod do projektového řízení Obsahová náplň Úvodní blok, který uvede do problematiky řízení projektů ve firmách Co je to projekt Jaká je pozice vedoucího projektu Význam projektové kanceláře Projektová aktiva, procesní aktiva, znalosti Životní cyklus projektu a produktu Projektové fáze Standardy, historie projektového řízení Příprava projektu Příprava projektu Project Charter Plánování (2 bloky) Řízení a sledování (2 bloky) Vedení týmu (2 bloky) Business Case Zahájení projektu Řídící orgány a klíčové role projektu Procesy v projektu Klíčové procesní dokumenty podle PMBOK a Prince2 Plánování rozsahu projektu Požadavky na projekt WBS Rozpad aktivit Plánování času a zdrojů Příprava harmonogramu Řízení vykonávání činností Plánování a řízení komunikace Řízení a sledování harmonogramu Řízení rozsahu projektu Řízení kvality, změn, verzí Řízení financí a subdodávek, uzavření nákupu Styly řízení Jak vytvořit tým Týmová spolupráce a komunikace Specifika malých týmů Porady Motivace a kreativita Předávání zkušeností Předáváme zkušenosti z vlastní praxe 20

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů Seznámit účastníky workshopu se základními znalostmi z problematiky Business Process Managementu a možnostmi aplikací

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Jaroslav Zelený, IBM ČR, Lubomír Popelínský, MU FI Jaroslav Zelený, IBM ČR 2010 IBM Corporation Obor informačních technologií prochází

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Metodika zpracování osobního plánu rozvoje projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání

Metodika zpracování osobního plánu rozvoje projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání Metodika zpracování osobního plánu rozvoje projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Automatizované sestavení osobního plánu rozvoje... 4 2.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více