POSOUVÁNÍ HRANIC ROZŠIŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ V JEDNÁNÍ. Společný projekt sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSOUVÁNÍ HRANIC ROZŠIŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ V JEDNÁNÍ. Společný projekt sdružení"

Transkript

1 GRENZGÄNGER POSOUVÁNÍ HRANIC ROZŠIŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ V JEDNÁNÍ Společný projekt sdružení a 2 Obsah prezentace Sdružení - Jupiter a e.v. Výchozí situace a návrh Záměry a cíle projektu Cílové skupiny Filozofie projektu a práce Vytváření osobnosti PP (prožitkovou pedagogikou) Kvalita a efektivnost Aktivity v našich projektech Vzorový průběh projektu Rozsah projektu Data 1

2 3 Jupiter e.v. Obecně prospěšné sdružení s dlouholetou zkušeností v oblastech prevence a pedagogické činnosti Binacionální: německo-české cílové skupiny Témata pro školní třídy: kooperace, zvládání konfliktů, prevence násilí a závislostí, jakož i rozvíjení pozitivních strategií jednání v běžném životě Propojení tematické práce v rámci školy s prožitkověpedagogickými sezeními ve spolupráci s dalšími preventivními projekty e.v. Samostatné, dobrovolně organizované a registrované sdružení, které poskytuje služby v oblasti prevence v okrese Fürth Tři stádia prevence: 1 = primární prevence 2 = sekundární prevence 3 = terciální prevence Cíl: Posílit způsob a podmínky života dětí, mladistvých a rodin, pro které je prospěšný zdravý vývoj 2

3 5 Projekt Grenzgänger Výchozí situace Prostřednictvím společenské změny je extrémně požadováno vydržet tlak / napětí Struktury původní rodiny mj. se mění místa socializace Skupina vrstevníků (Peergroup) získává na důležitosti náhrada rodiny Najít vlastní cestu, zvládnout výzvy, vyhovět nárokům, plánovat budoucnost Návrh Sociální a prožitkověpedagogický coaching-projekt zaměřený na řešení a trénink kompetencí Mladistvé odvést od toho, kde se právě nachází Sociální kompetence a schopnosti v kontaktu s problematikou běžného života, utvářet vně náročnou dynamiku ve skupině jakož i chování ve spojení s tématikou závislosti 6 Projekt Grenzgänger Záměr projektu Získat zkušenosti při několikadenní PP expedici, rozvíjet vnímavost k vlastnímu tělu, k jeho potřebám, hranicím a jeho zranitelnosti Zorientovat se ve vlastní odpovědnosti, zdvořile se sladit s ostatními, najít si ve skupině vlastní pozici a dále ji rozvíjet Využít přírodu jako výzvu, ale i jako chráněné místo k učení Vyzkoušet si všemi smysly přímo a důrazně důsledky vlastního jednání a počínání Cíle projektu Rozpoznat škodlivost užívání a rozsáhlé vícenásobné účinky drog Včasná intervence a minimalizace resp. zastavení konzumace drog Nabídnout pro soběstačné rozhodování věku specifické strategie jednání a řešení Vyhnutí se odnětí svobody prostřednictvím alternativních forem trestů 3

4 7 Cílové skupiny Skupina 1: z rozhodnutí státního zastupitelství nebo soudu Skupina 2: dobrovolně přihlášení Skupina 3: přihlášení úřadem pro mládež Odsouzení mladiství a dospívající na základě soudního rozhodnutí dle 10 odst. 1 německého ZSVM, jakož i mladiství a dospívající na základě výchovného opatření dle 45 a 47 něm. ZSVM Děti, mladiství a krátce dospělí, kteří se dobrovolně na základě vlastního úsudku nebo na žádost rodičů zúčastní souboru opatření Děti, mladiství a krátce dospělí, jejichž účast je iniciována a placena v rámci sociální práce ve skupině dle 29 něm. TZ 8 PROŽITEK JE NĚCO, CO NÁS UVÁDÍ DO POHYBU, CO NÁS MĚNÍ, CO V NÁS ZANECHÁ STOPU A ZŮSTANE NÁM V PAMĚTI. ČASTOKRÁT JE NOVÝ A MÁ ZA NÁSLEDEK INDIVIDUÁLNÍ, NEZAMĚNITELNÉ ZKUŠENOSTI. Filozofie našeho projektu a naší práce 4

5 Vzdělávání osobnosti PP Filozofie projektu a práce PP je pro nás metoda zaměřená na jednání, která pracuje s účelově pedagogickým aranžmá nevšedních situací, ze kterých vzniká ve skupině výzva pro jednotlivce, ze které mohou získat v procesu aktivního vypořádání zkušenosti pro sebe a pro ostatní, a ze kterých mohou vzejít pro všední život nové úsudky, postoje nebo potenciály v chování. 10 Překonat strach, pozitivně zvládnout zkušenosti z příhraničí Naučit se přijímat výzvy, posílit schopnost vytrvat Naučit se schopnosti pozorování a sebereflexe Utvořit si vlastní management rizika Rozvíjet vlastní iniciativu a převzít zodpovědnost Trénovat schopnosti jednání Procvičit si ochotu pomáhat a ohleduplnost Podpořit komunikaci, kooperaci a týmové schopnosti Trénovat schopnosti jak zvládat konflikty Trénovat přístup k řešení problémů Sebedůvěra / sebeuplatnění, vybudovat si a naučit se dávat sobě a druhým naději a důvěru Vytváření hodnot, úcta, pěstování tolerance a respektu 5

6 11 Kvalita a působnost Nastavení hodnot pro sociální učení Změna pohledu a perspektivy Výběr geografické lokality Hard skills (odborné dovednosti) veškeré bezpečnostně technické kompetence a odborně sportovní kvalifikace ve vztahu k objektivní a fyzické bezpečnosti Soft skills (osobnostní dovednosti) veškeré metodické kompetence k individuálnímu doprovodu skupiny Meta skills (meta dovednosti) zaručena psychická bezpečnost každého účastníka, návod a doprovod při reflexi, započetí a řízení sociálních procesů Všechno v jednom my naplánujeme, zorganizujeme a uskutečňíme 12 Aktivity v projektu Interaktivní poznávání Metodické práce Úkoly zaměřené na řešení problému / interaktivní týmová cvičení Komplexní cvičení zaměřená na plánování a strategii vývoje ve skupině Zkušenosti v přírodě Reflexe a transfer 6

7 13 GRENZGÄNGER EXEMPLÁRNÍ PRŮBĚH PROGRAMU Pohovor Expedice do příhraničí Bavorského a Českého lesa Reflexe Evaluace 14 Předběžný pohovor Pohovor s jednotlivci zaměřený na anamnézu Motivace a připravenost stejně jako všeobecná tělesná a psychická kondice účastníků Terapie předpokládá, že je účastník schopný být ve skupině a netrpí vážnými psychickými poruchami Dotazník ke zdravotnímu stavu vyplněný účastníkem Výsledky zdravotní prohlídky včetně hodnot krevních zkoušek 7

8 15 Vícedenní putování, den 1. den příjezd Vzájemné seznámení Společně si závazně vysvětlit pravidla a způsob jednání Příprava cesty: zacházení s mapou, kompasem, GPS Plánování etap stanovení cílů Rozdělení úkolů mezi zásobovací, výstrojní a cestovní tým 2. den začít s putováním Obeznámit se s putováním v přírodě a s danými okolnostmi Lépe se poznat ve skupině a získat vzájemnou důvěru Dosáhnout prvního cíle etapy, připravit tábor a společné jídlo Rekapitulace dne a společné posezení 16 Vícedenní putování, den 3. den cesta vzniká za pochodu Práce na biografii - důležité ovlivňující příhody ve svém životě? Jak jsem přišel do kontaktu s drogami? Kreativní zpracování vlastního životního příběhu a výměna zkušeností při putování ve skupině. Dosáhnout cíle dne, zařídit se, reflektovat slyšené, řečené a prožité a vyvodit strategie jednání. 4. den zaměření pozornosti na vlastní schopnosti & talent Co umím dobře, v čem jsem silný a k čemu inklinuji? Užívat si mezitím nabyté důvěry k přírodě, ve skupině a při putování. 8

9 17 Vícedenní putování, 5. den 5. den ukončení cesty a návrat domů Co jsem zažil nového, co si odnesu z této expedice? Jaké cíle si stanovím do budoucnosti a jak jich dosáhnu? Koho požádám o podporu? Ohlédnutí za putováním a odjezd, resp. přesun zpět 18 Reflexe Evaluace Setkání 6-8 týdnů po projektu Reflexe k trvalosti / působení prožitků a vliv na změnu chování v běžném životě Patronátní a poradenský program, výměna zkušeností s dobrovolným pracovníkem ohledně krizových situací a situací v běžném životě, nechat si poradit, nechat se podpořit a trénovat vlastní pozitivní chování pro budoucí životní situace Vzájemně seskupit získané zkušenosti Vypracovat interní analýzu činnosti pro zajištění kvality a optimalizace souboru opatření Vyhodnocení po 5 provedených akcích poskytnout OTH Regensburg k externímu prověření účinnosti a stálosti 9

10 19 Rozsah činnosti - část 1 Organizace projektu včetně rezervace chat Předběžné pohovory s jednotlivými účastníky 5-7 denní prožitkově pedagogický program Doprovod vyškoleným týmem instruktorů (2-4) Při každém projektu na místě minimálně jeden instruktor ovládající oba jazyky Přesun na místo výchozího bodu expedice Zaopatření během výpravy Ubytování / nocleh (v chatách, stanech nebo bivacích) Materiál a vybavení pro indoorové a outdoorové aktivity 20 Rozsah činnosti - část 2 Batohy a stany budou poskytnuty Doprovodné vozidlo na dopravu materiálu Fotodokumentace Protokolace závěrečných pohovorů Konečné vyhodnocení reflexe evaluace mentoring 10

11 21 1) 5 až 7 dnů Data k projektu 1 Doba projektu 2 Počet účastníků 3 Školitelé (klíč) 4 Termíny 5 - Tým 2) 6 až 12 mladistvých nebo krátce dospělých 3) 1:3 +1 shuttleservis 4) ) Vedoucí projektu s dokončeným studiem sociální pedagogiky / sociální práce, pedagogika nebo psychologie, popř. s dokončeným vzděláním se zaměřením na ošetřování osob s psychickým nebo tělesným postižením, jakož i 2 další odborně podobně vyškolení členové spolku zkušené osoby s dokončeným odborným vzděláním a zkušenostmi z praxe 22 11

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče NÁZEV TYP Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče Vnitřní důležitý dokument ČÍSLO JEDNACÍ VYDAL

Více

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 P-centrum Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Tato Strategie výchovného poradenství č. 465/ST/2014 ze dne 31. srpna 2014 nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014 a zároveň ruší Strategii výchovného poradenství

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

Vzdělávací program dětského domova

Vzdělávací program dětského domova Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace tel: 482 312 108, fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Vzdělávací program dětského domova Vypracoval: Ředitelka DD Mgr.

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Vzdělávací program. Kapitola I. - Charakteristika školského zařízení.

Vzdělávací program. Kapitola I. - Charakteristika školského zařízení. Vzdělávací program pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť pro žáky se speciálními výchovnými potřebami. Předkladatel: Domov mládeže,

Více

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více