OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA"

Transkript

1 Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné události, které zjistil, i když je sám nezpůsobil, ani se na jejich vzniku nepodílel. Mimořádná událost se vždy nahlašuje na ohlašovacím pracovišti: - v obvodu provozních jednotek DKV Praha strojmistrovi (dozorci depa, vedoucímu posunu) - v obvodu PJ ONJ dozorčímu provozu (kolejiště) nebo strojmistrovi (haly POL, POS) - v obvodu ŽST určenému výpravčímu a strojmistrovi PJ Praha Vršovice - na trati mezi ŽST výpravčímu té ŽST, u které je uložena povolenka a strojmistrovi PJ Vršovice Pozn.: vozmistr ve směně hlásí vznik MU výpravčímu ŽST, ve které má stanoviště, dále přímému nadřízenému nebo strojmistrovi PJ Vršovice (tel.:28381, 28368). Na každém ohlašovacím pracovišti je založen Obal MU s obsahem podle předpisu ČD D17. Strojmistr (dozorce depa, vedoucí posunu), směnový mistr, četař - vozmistr hlásí vznik mimořádné události (dále jen MU) strojmistrovi PJ Praha Vršovice telefon 28381, 28368, který dále postupuje podle ohlašovacího plánu DKV Praha. OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Mimořádná událost Každý zaměstnanec ČD Ohlašovací pracoviště DKV Praha PJ Praha Vršovice strojmistr 28381, PJ Praha ONJ strojmistr dozorčí provozu PJ Praha Libeň dozorce depa SLČ Praha hl.n. strojmistr PJ Čerčany strojmistr HZS ČD Zdravotnická Policie ČR Dispečer Vedoucí záchranná OPŘ zaměstnanec služba D K V

2 Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha Důležitá telefonní čísla a adresy: zaměstnanec DKV s nehod. pohotovostí Tísňová volání: Zdravotní záchranná služba dráž.: státní: hasičská záchranná služba ČD 150 HZS hl. města Prahy Policie ČR Pro PJ Vršovice: Nemocnice Oblouková 7, Praha 1O, tel.: O O55 Nad Olšinami 4, Praha 1O, tel.: , Přípotoční 300, Praha 10, tel.: Pro PJ Praha ONJ: Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, tel.: O - 261O81111 Praha 4 Táborská 44, Praha 4 Nusle, tel.: O U plynárny 2, Praha 4, tel.: Pro PJ Praha Libeň: Sídlo nejbližší nemocnice: Nemocnice Ve Vysočanech, Sokolovská 3O4, tel.: Stanice první pomoci: Sokolovská 3O4, Praha 9, tel.: O O372 Světova 1, Praha 8, tel: Pro SLČ Praha Masar.n.: Nemocnice Na Františku 8, Praha l, tel.: O Železniční nemocnice, Italská 37, Praha 2, tel.: O Palackého 5, Praha l, tel.: O Hybernská 2, Praha 1, tel.: , Železniční policie ČR: Masarykovo nádraží, Praha 1, tel.: Pro PJ Čerčany: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, tel.: Máchova 00, Benešov, Sukova l27, Čerčany, tel.: l23 MO Čerčany, Sokolská ul., tel.: ,

3 Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha Ostatní důležitá čísla vrchní přednosta DKV provozní náměstek ekonomický náměstek technický náměstek sekretariát vrchního přednosty vedoucí personálního útvaru vedoucí útvaru obrany vedoucí provozu vedoucí oprav vedoucí PJ Praha Vršovice PJ Praha Libeň PJ Praha ONJ STP Praha hl.n STP Praha RVV (Praha Libeň) mistři NPP zaměstnanec DKV s nehod. pohotovostí nehodová jeřábová jednotka lékařská záchranná služba 155, hasičská záchranná služba ČD - 150, státní regionální inspektorát GI ČD 900/33911 ; Postup při vzniku MU 1) Pokud došlo ke zranění osob přivolá se jako první rychlá zdravotnická služba 2) Každý zaměstnanec, který zjistil, zavinil, případně spoluzavinil mimořádnou událost nebo o ní byl informován, oznámí tuto skutečnost neprodleně ohlašovacímu pracovišti mimořádných událostí podle místa vzniku. 3) Strojmistr soustředí všechny informace k mimořádné události a oznámí je podle tohoto ohlašovacího plánu: a) RI GI Praha a vedoucímu zaměstnanci DKV, který má nehodovou pohotovost b) příslušnému dispečerovi c) operačnímu středisku Hasičské záchranné služby (podle druhu následků) d) orgánům Policie ČR, při důvodném podezření z úmyslného jednání nebo při bezprostředním ohrožení provozování dráhy a drážní dopravy, nebo je důvodné podezření, že k MU došlo v důsledku trestného činu.

4 Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha e) se zaměstnancem s nehodovou pohotovostí posoudí nutnost informovat vrchního přednostu DKV Praha (v případě těžkého nebo smrtelného úrazu, nebo pokud dojde k vážné MU); 4) Strojmistr, který nehodovou událost ohlašuje, si veškeré údaje zaznamenává na volný list. Zápis provede i v případě, že hovor je zaznamenán na záznamové zařízení a na vyžádání jej předá zaměstnanci ČD, který nehodovou událost šetří. Stejný zápis provede do "Hlášenky", u pracovních úrazů do "Knihy úrazů". Na volný list zapisuje (jsou-li k dispozici) tyto údaje: příjmení zaměstnance, pracovní zařazení, domovskou OS ČD, místo a telefonní číslo ze kterého volá čas vzniku či zjištění MU místo vzniku (číslo koleje) a kilometrickou polohu druh a číslo(a) postižených vlaků stručný popis MU následky MU usmrcení, zranění, počet vykolejených drážních vozidel, poškození železničního svršku, zabezpečovacího zařízení, trolejového vedení, poškození přepravovaného zboží, ekologické následky, havarijní únik nebezpečných látek a podobně sjízdnost či rozsah nesjízdnosti kolejí odhad rozsahu potřebných pomocných a nakolejovacích prostředků. Upozornění na místní zvláštnosti (tunel, most, zářez,...) zda jsou drážní vozidla označena nálepkou k označení nebezpečí, číslem k označení nebezpečí a číslem k označení látky (možno zjistit i v průvodních listinách - v nákladním listu) povětrnostní podmínky v místě MU opatření, která již byla na místě MU případně učiněna. Vyrozumění zaměstnance s nehodovou pohotovostí provede strojmistr ihned a to na číslo mobilního telefonu nehodové pohotovosti DKV. Zaměstnanec použije k dopravě na místo nehodové události, případně pracovního úrazu, dostupný dopravní prostředek. Na Odbor kolejových vozidel se zasílá elektronickou poštou Zápis o telefonické informaci z místa závažné události (viz příloha č.5b). Jedná se vždy jen o případy na kterých se nějakou formou či způsobem podílí DKV Praha. K zajištění informovanosti o vzniku mimořádných událostí, ekologických havárií, požárů apod. (dále jen závažných událostí) v DKV nebo při činnostech spadajících do působnosti řízení DKV ukládám : 1. Jakoukoliv závažnou událost, při které se účastní šetření na místě vzniku zástupce DKV a při které došlo ke zranění nebo úmrtí zúčastněných osob nebo k poškození vozidel s odhadem celkové výše škody přesahující částku ,- Kč, bezodkladně nahlásit elektronickou poštou na formuláři uvedeném v příloze (elektronicky zaslán do sekretariátů všech DKV) na O 12 DOP těmto adresátům : sekretariát O 12 DOP; zástupce Ř O 12 pro provoz; vedoucí oddělení 12/1 a 12/2. 2. Vedoucímu oddělení 12/3 bezodkladně hlásit elektronickou poštou na formuláři uvedeném v příloze všechny mimořádné události týkající se nákladních vozů bez ohledu na výši škody. 3. Tiskopis musí být vyplněn podle předtisku ve všech kolonkách.

5 Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha Harmonogram činností : 1. Zaměstnanec, který drží nehodovou pohotovost je vyrozuměn a vyslán na místo vzniku události ( dále jen zaměstnanec ). Současně je vyrozuměna technická pracovnice PJ Vršovice 2. Technická pracovnice spustí programy viz strana 4 3. Po zjištění skutečností z místa události ( viz příloha 5b) zaměstnanec zavolá neprodleně na telefon 28374, nebo ze sítě Eurotel technické pracovnici PJ Vršovice (do jedné hodiny po dostavení se na místo ) 4. Technická pracovnice vyplní dle údajů z místa události předepsaný formulář 5. V případě, že jsou zjištěny nové odchylné skutečnosti na místě události postupujte dle bodů 3 a 4 tohoto postupu. 6. Plnění jiných již dříve stanovených úkolů vyplývajících z jiných předpisových ustanovení spojených s událostí. Adresy pro zasílání Rozhodnutí o ukončení šetření skupiny A a B: MU skupiny A a B: kraj Středočeský Územní inspektorát Praha kraj Královéhradecký Hybernská 5 kraj Liberecký Praha 1 kraj Ústecký Praha tel.: el. adresa: MU skupiny A a B: kraj Moravskoslezský Územní inspektorát Ostrava kraj Olomoucký U Tiskárny 7 kraj Zlínský Ostrava tel.: el. adresa: MU skupiny A a B: kraj Jihočeský Územní inspektorát Plzeň kraj Plzeňský Purkyňova 22 Karlovarský Plzeň tel.: el. adresa: MU skupiny A a B: kraj Jihomoravský Územní inspektorát Brno kraj Vysočina nádraží Brno Královo Pole kraj Pardubický Budovcova 12 Brno Královo Pole tel.: el. adresa:

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7.

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro řízení provozu ČD D7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro řízení provozu ČD D7 České dráhy a.s.- Generální ředitelství Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Brno Kounicova 26 611 35 Brno č.j.: 4807/2006 O11/BNO Zpracovatel: Ing. E. Gryc PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod.

Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. F.1. - Plán stanovuje opatření a postupy pro případ havarijního úniku ropných produktů a jiných škodlivých látek majících

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střet vlaku EC 175 se dvěma zaměstnanci firmy Viamont

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013

Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PJ Plzeň Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod PJ Plzeň PP Bezdružice PP Rokycany PP Stupno PP Nýřany - 1 - České dráhy, a.s. Depo

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK

PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Č e s k é d r á h y D i v i z e o b c h o d n ě p r o v o z n í ČD KN 1 PŘEDPIS PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne 10. 5. 2001 čj.: 56 670/2001-O21 Účinnost od

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: O2 /2012 Vypracoval: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Schválil: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 27.08.2012 Školská rada

Více

Ing. Martin Sedláček L 7 ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU

Ing. Martin Sedláček L 7 ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU Ing. Martin Sedláček L 7 Český báňský úřad ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU Úvodem je třeba připomenout, že základem právní úpravy vyšetřování a evidence pracovních úrazů je 105

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vlečení zaměstnance dopravce, nedovoleně se nacházejícího mezi

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ Platí od 1. května 2013 verze 05 2/29 POKYN 39-2010-01

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S/ 430 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Školská rada projednala

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vykolejení drážních vozidel při jízdě vlaku Pn

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více