Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné progbramy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné progbramy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR"

Transkript

1 Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 15. ČERVENCE 2014 Cena: 18 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné progbramy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období duben červen OZNÁMENÍ o vydání Českého lékopisu 2009 Doplňku Oznámení změny ve Věstníku MZ ČR částka 7/2008 bod č. 6 Onkologická péče v České republice ve věstníku MZ Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění podle 39b an. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ DUBEN ČERVEN 2014 Zn: FAR Ref: RNDr. Dan Nekvasil, tel: Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 vyhl.č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje odsouhlasené specifické léčebné programy humánních léčivých přípravků. DUBEN 2014 (P přípravek, V výrobce, D distributor, PŘ předkladatel programu, C cíl programu a doba platnosti souhlasu) P: MEPOLIZUMAB inj. plv. sol. 100mg/amp. (mepolizumab /SB /) MEPOLIZUMAB inj. plv. sol. 250mg/amp. (mepolizumab /SB /) počet balení do maximálního množství 9750 mg léčivé látky (oba přípravky celkem) V: GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A., TorrileParma, Itálie D: GlaxoSmithKline Research and Development Ltd., New Frontiers Science Park South, Trhird Avenue, Harlow Essex, CM 195AW, Velká Británie PŘ: GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4 C: léčba pacienta se závažným život ohrožujícím hypereozinofilním syndromem (HES) se zdokumentovaným selháním standardní terapie (kortikoidy, cytotoxická léčba, imunomodulační terapie, imatinib). Pracoviště: Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika 1.LF UK/TN, Praha 4, souhlas platí do 30. dubna 2015; P: KIACTA cps. (eprodisate disodium) mg 40 balení V: Confab Laboratories Inc., J3Y 3X3 Saint Hubert, Quebec, Kanada D: PPD Development Ireland Ltd., GCS Depot, Garrycastle Business and Technology Park, Athlone, Co Westmeath, Ireland PŘ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 C: léčba pacientů s AA amyloidózou, kteří byli přípravkem KIACTA léčeni v klinickém hodnocení CL , EudraCT , a kteří měli z této léčby prospěch. Pracoviště: Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK, Praha 2, souhlas platí do 30. dubna 2015; P: EREMFAT i.v. 600 mg inj. (rifampicinum) mg + solv balení V: FATOL Arzneimittel GmbH, Německo D: BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., ČR PŘ: BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., Pod Višňovkou 1662/21, Praha 4 C: a) léčba všech forem tuberkulózy s citlivostí původců na rifampicin, b) léčba jiných infekcí, jejichž původci jsou citliví na rifampicin. Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče, souhlas platí do 30. dubna 2016; P: DANATROL cps. (danazolum) mg 300 balení V: sanofi-aventis Netherlands B.V., Nizozemí D: sanofi-aventis s.r.o., ČR PŘ: Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno C: profylaxe a léčba atak u hereditárního angioedému (HAE) a získaného angioedému (AAE) při deficitu C1-INH. Pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, souhls platí do 30. dubna 2016; P: DIMAVAL (DMPS) 100 mg cps. (/RS/-2,3-Bis/sulfanyl/propan-1-sulfonsäure, Natriumsalz- Monohydrat) mg 670 balení V: Haupt Pharma Berlin GmbH, Německo

3 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 3 P: DIMAVAL Injektionslösung inj. ((/RS/-2,3-Bis/sulfanyl/propan-1-sulfonsäure, Natriumsalz-Monohydrat) 5 5 ml/250 mg 390 balení V: JENAHEXAL Pharma GmbH, Německo P: DITRIPENTAT-HEYL (DTPA) inj. (calcium trinatrium pentetat) 5 5 ml/1g 224 balení V: Heyl Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG, Německo P: IRENAT TROPFEN gtt. (1ml obsahuje 344,2 mg natriumperchlorat 1 H 2 O) 40ml 40 balení V: Bayer Healthcare AG, Německo Bayer Vital GmbH & Co.KG, Německo P: RADIOGARDASE-CS cps. (Eisen /III/-hexacyanoferrat/II/) mg 450 balení V: Haupt Pharma Berlin GmbH, Německo P: ZINK-TRINATRIUM-PENTETAT (Zn-DTPA) inj. (zinc trinatrium pentetat) 5 5 ml/1055 mg 224 balení V: JENAHEXAL Pharma GmbH, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR PŘ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 C: zabezpečení státní zásoby léčivého přípravku pro léčbu intoxikace těžkými kovy a radionuklidy: DIMAVAL cps. olovo, rtuť DIMAVAL inj. rtuť DITRIPENTAT-HEYL olovo, zinek, železo, mangan, chrom, plutonium, americium IRENAT radioaktivní jód RADIOGARDASE-CS radioaktivní cesium, thallium ZINK-TRINATRIUM-PENTETAT americium, plutonium, curium, californium, berkelium. Pracoviště: Středisko speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách (SSZP) při Dermatovenerologické klinice VFN, Praha; SSZP při Klinice popáleninové mediciny FN Královské Vinohrady, Praha; SSZP při Oddělení klinické hematologie II.interní kliniky FN Hradec Králové; SSZP při Oddělení lékařské genetiky Thomayerovy nemocnice, Praha; SSZP při Dermatovenerologické klinice FN Brno; další poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a ústavní péče v ČR (přípravky budou deponovány v Toxikologickém informačním středisku Kliniky pracovního lékařství VFN, Praha 2, které je na vyžádání, po konzultaci o stanovení léčebného postupu, poskytne příslušnému pracovišti k použití), souhlas platí do 30. dubna 2019; KVĚTEN 2014 P: TETANOL PUR inj.susp. 0,5 ml/dávka (tetanus toxoid, adsorbed min. 40 U.I.) 1 předpl. stříkačka s obsahem 1 dávky, a/nebo TETANOL PUR inj.susp. 0,5 ml/dávka (tetanus toxoid, adsorbed min. 40 U.I.) 10 předpl. stříkačka s obsahem 1 dávky V: Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co.KG, Německo D: Alliance Healthcare s.r.o., ČR (spolupráce: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s.; Avenier, a.s.; Distribuce CZ s.r.o.; Galmed a.s.; GEHE Pharma Praha spol s r.o.; Jihlavská lékárnická a.s.; JK Trading spol. s r.o.; Movianto Česká republika s.r.o.; Novartis s.r.o.; PHARMACY distribuce léčiv s.r.o., PHARMOS, a.s.; Plzeňská lékárna k.s.; Plzeňská lékárnická s.r.o.; Pražská lékárnická s.r.o.; ZENAGEL a.s.) PŘ: Novartis s.r.o., IČ , divize Vaccines and Diagnostics, Na Pankráci 1724/129, Praha 4 C: poúrazová profylaxe dětí, mladistvých a dospělých proti tetanu. Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče, pracoviště orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící očkování, souhlas platí do 31. prosince 2015 (tento léčebný program nahrazuje léčebný program vydaný v prosinci 2013 s využitím stejných přípravků); ČERVEN 2014 P: TRANDATE inj. (labetaloli hydrochloridum) 5 20 ml/100 mg 800 balení V: CENEXI, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, Fontenay-Sous-Bois, Francie D: Alliance Healthcare s.r.o., ČR

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 PŘ: Aspen Pharma Trading Limited, 12/13 Exchange Place, IFSC, Dublin 1, Ireland, cestou společnosti Pharma-EU s.r.o., IČ , Malostranské náměstí 23, Praha 1 C: léčba těhotných žen, které jsou ohroženy hypertenzí (preeklampsie a eklampsie). Pracoviště: gynekologicko-porodnická pracoviště poskytovatelů zdravotních služeb, souhlas platí do 30. června 2016; P: SPANIDIN 50 mg inj. plv. sol. (gusperimus hydrochlorid) 3 50 mg 1000 balení V: Nippon Kayaku Co. Ltd., Japonsko D: NORDIC Pharma, s.r.o., ČR PŘ: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, Klinika nefrologie 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 C: léčba pacientů starších 18 let s generalizovanou relabující ANCA-asociovanou vaskulitidou, u kterých nelze vzhledem k omezené účinnosti, intoleranci nebo vysoké kumulativní dávce použít cyclofosfamid. Pracoviště: Klinika nefrologie 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2, souhlas platí do 30. června 2016; P: NINTEDANIB cps. (nintedanib) mg NINTEDANIB cps. (nintedanib) mg 250 balení (oba přípravky celkem) V: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Německo D: ALMAC CLINICAL SERVICES LIMITED, 9 Charlestown Road, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5PW, V. Británie PŘ: Boehringer Ingelheim s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 C: léčba pacientů obou pohlaví od 40 let věku s diagnózou idiopatické plicní fibrózy (IPF). Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb Centra diagnostiky a léčby IPF 1) Sdružené centrum Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha + I. klinika TRN 1. LF UK VFN Praha + Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce vedoucí: Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D, DrSc., koordinátoři za jednotlivé členy centra: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D/prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., MUDr, Lacina Ladislav, 2) Pneumologická klinika 2.LF FN Motol vedoucí: prim. MUDr. František Petřík, koordinátor za SIPP: MUDr. Pavlína Lisá, 3) Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň vedoucí: MUDr. Radka Bittenglová, 4) Sdružené centrum Plicní klinika FN Hradec Králové + Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy, Pardubická krajská nemocnice, a.s. vedoucí: MUDr. Vladimír Bartoš, koordinátoři za jednotlivé členy centra: MUDr. Vladimír Bartoš/MUDr. Renata Králová, 5) Sdružené centrum Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc + Pneumologicko-alergologické oddělení Kroměříž vedoucí: prof MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc, koordinátoři za jednotlivé členy centra: MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D, MUDr. Monika Žurková/prim. MUDr. Jana Pšíkalová, 6) Sdružené centrum Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno + Plicní oddělení nemocnice Znojmo/Plicní oddělení nemocnice Jihlava vedoucí: MUDr. Martina Doubková, koordinátoři za jednotlivé členy centra: MUDr. Ilona Binková, MUDr. Martina Doubková/prim. MUDr. Jan Kervitzer/prim. MUDr.Tomáš Snížek, 7) Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice o.z., Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy, Ústí n.labem vedoucí: prim. MUDr. Pavel Reiterer. 8) Plicní oddělení Nemocnice Č. Budějovice a.s. vedoucí: MUDr. Hana Šuldová, 9) Sdružené centrum Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Fakultní nemocnice Ostrava + Plicní odd. Nemocnice Nový Jičín a.s. vedoucí: MUDr. Martina Plačková, koordinátoři za jednotlivé členy centra: MUDr. Martina Plačková, MUDr. Richard Tyl, 10) Plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a.s. vedoucí: prim. MUDr. Vladimír Řihák, souhlas platí do 30. června 2015.

5 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 5 OZNÁMENÍ o vydání Českého lékopisu 2009 Doplňku 2014 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2009 Doplňku 2014, podle kterého se závazně postupuje od 1. září Český lékopis 2009 Doplněk 2014 vydalo nakladatelství GRADA Publishing, a. s., U Průhonu 22, Praha 7, které zajistí jeho distribuci v průběhu měsíce srpna Ministr: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA v. r.

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 OZNÁMENÍ ZMĚNY VE VĚSTNÍKU MZ ČR částka 7/2008 bod č. 6 ONKOLOGICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE VE VĚSTNÍKU MZ na str. 28, v čl. 4 písm. A. Komplexní onkologická centra (dále jen KOC): bod 2) zní: Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Krajskou zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.

7 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 7 SEZNAM ZKRATEK SPECIALIZACÍ PRO PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ STANOVENÉ JAKO PODMÍNKA ÚHRADY ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PODLE 39b AN. ZÁKONA č. 48/1997 Sb., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ ALG ANS ATB BOL CHI DER DIA END GER GIT GYN HEM INF INT KAR KVM NAV NEO NEU NEF NM ONK OPH ORL ORT OST PED PNE POP PSY RAD REH REP REV SEX STO URG URN alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína antibiotické středisko (vydává doporučení k předepsání a použití antimikrobiálních léčivých přípravků) algeziologie, paliativní medicína chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie diabetologie endokrinologie geriatrie gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie infekční lékařství vnitřní lékařství kardiologie, dětská kardiologie, angiologie lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče návykové nemoci neonatologie, perinatologie a fetomaternální medicína neurologie, dětská neurologie nefrologie, dětská nefrologie nukleární medicína klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie oftalmologie otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, dětská otorinolaryngologie, foniatrie ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie klinická osteologie dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie popáleninová medicína psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie radiologie a zobrazovací metody, neuroradiologie, intervenční radiologie, dětská radiologie rehabilitační a fyzikální medicína reprodukční medicína revmatologie, dětská revmatologie sexuologie zubní lékařství, orální a maxilofaciální chirurgie urgentní medicína urologie, dětská urologie, urogynekologie

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 J4 J5 J7 J9 J10 F16 specializované pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolizmu specializované pracoviště pro léčbu defektu somatotropního hormonu specializované pracoviště pro léčbu renálního selhání dialyzační jednotka specializované pracoviště pro léčbu hyperlipoproteinémie specializované pracoviště transplantační centrum lékař s funkční licencí F016 umělá výživa a metabolismus Účinnost tohoto seznamu je k datu vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Vydává: Ministerstvo zdravotnictví ČR Redakce: Palackého nám. 4, Praha 2-Nové Město, telefon: Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , fax: , Objednávky v Slovenskej republike prijíma a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., P. O. BOX 169, Bratislava, tel./fax: , Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. Vychází podle potřeby Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická, Praha 9. Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , fax: ; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: Brno, Česká 14, tel./fax: České Budějovice, Česká 3, tel./fax: a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 29. DUBNA 2014 Cena: 56 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období leden

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ ČR v období červenec září 2013...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ ČR v období červenec září 2013... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 31. ŘÍJNA 2013 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ ČR v období červenec září 2013...............

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : 324. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 164 Rozeslána dne 20. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 164 Rozeslána dne 20. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 164 Rozeslána dne 20. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 421. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘI 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 7. května 2013 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 7. května 2013 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 51 Rozeslána dne 7. května 2013 Cena Kč 40, O B S A H : 113. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2010 Cena: 12 Kč OBSAH Část oznamovací Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2010 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 výkaz S

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH R O Č N Í K LXV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH Část normativní Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2012 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Opatření ministra, kterým se vydává dodatek k rámcovým

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 30. KVĚTNA 2008 Cena: 160 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Specifické zdravotní výkony oprava cenového rozhodnutí MZ částka

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2013 Cena: 12 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2013

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 26. listopadu 2010 částka 13 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 05/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 150 Rozeslána dne 30. prosince 2008 Cena Kč 60, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 150 Rozeslána dne 30. prosince 2008 Cena Kč 60, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 150 Rozeslána dne 30. prosince 2008 Cena Kč 60, O B S A H : 464. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H : 92. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních

Více