MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství. Jana Zádrapová. Larvální terapie. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství. Jana Zádrapová. Larvální terapie. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Jana Zádrapová Larvální terapie Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petra Juřeníková Brno

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. Brno 31. března

3 Děkuji Mgr. Petře Juřeníkové za odborné vedení bakalářské práce. Děkuji MUDr. Tomáši Kyselému za cenné rady při zpracování této bakalářské práce a poskytnutí fotodokumentace, Mgr. Michalu Hamplovi za poskytnutí fotodokumentace a Mgr. Pavlu Nosálovi za gramatickou úpravu. A především všem sestrám, lékařům a pacientům za jejich pomoc při realizaci průzkumného šetření. 3

4 OBSAH OBSAH...4 ÚVOD...7 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY LARVY Dvoukřídlí Diptera Původ dvoukřídlých Znaky dospělých jedinců Přenos nemocí mouchami Lucilia sericata Larvy Phenicia sericata HISTORIE LARVÁLNÍ TERAPIE Americká občanská válka První světová válka Návrat larvální terapie Larvální terapie v České republice POUŽITÍ LAREV V LÉKAŘSTVÍ Jak larvy pracují? Čištění rány

5 Antimikrobiální působení Stimulace hojící se rány Produkce sterilních larev INDIKACE LARVÁLNÍ TERAPIE Diabetické rány Chronické bércové vředy Dekubity Akutní infekční rány Chronické infekční rány APLIKACE LAREV Klasický systém vkládání do rány Systém aplikace balení Biobag Vlastní aplikace larev Informovaný souhlas Skladování larev Aplikace larev na ránu Odstranění larev KONTRAINDIKACE A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Kontraindikace Nežádoucí účinky Bolest a dyskomfort Infekce

6 Horečka Krvácení Toxicita amoniakem Psychické změny...40 METODIKA PRÁCE...41 VÝSLEDKY PRŮZKUMU A JEJICH ANALÝZA...42 DISKUZE...64 ZÁVĚR...69 ANOTACE...71 ANNOTATION...72 LITERATURA A PRAMENY...73 SEZNAM OBRÁZKŮ...76 SEZNAM TABULEK...77 SEZNAM GRAFŮ...78 SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda. Hippokrates Larvální terapie, pojem, který je lidstvu známý již několik staletí, ale zároveň si mnoho z nás nedovede představit, jak tato terapie ve skutečnosti probíhá a co všechno zahrnuje. Právě proto jsem si toto téma vybrala ke své bakalářské práci, abych alespoň z části dokázala tuto představu naplnit a mohla ji zhmotnit i pro ostatní. I když se pomocí larev u nás léčí již v několika nemocnicích, konkrétních informací je v naší odborné literatuře poskrovnu. Setkáváme se pouze s kusými informacemi, s rozhovory lékařů, kteří se nebáli tuto metodu použít, s reakcemi pacientů, kteří léčbu podstoupili. Ve své práci bych se proto chtěla pokusit tyto informace sjednotit. V teoretické části se věnuji historii této léčby jak u nás, tak ve světě, anatomii a fyziologii larev, a také vlastní aplikaci larev, jejími indikacemi a kontraindikacemi. V části výzkumné se zabývám reakcemi pacientů, kteří léčbu podstoupili. Zajímám se o jejich zkušenosti, jak reagovali, když jim byla léčba nabídnuta, co cítili, když se jim larvy hemžily pod obvazem, a zda byli spokojeni s výsledkem léčby. K dané problematice v České republice zatím není vydaná žádná odborná literatura, byly publikovány pouze články v odborných lékařských časopisech. Jedná se zejména o zkušenosti z pracovišť, kde byla již larvální terapie použita. Nejvíce informací jsem proto získala z anglicky psané odborné knihy, jehož autor má mnohaleté zkušenosti s touto terapií. Doplnila jsem je internetovými zdroji, které často také čerpají z knih téhož autora a osobními konzultacemi s odborníky, kteří se této léčbě v České republice věnují. 7

8 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY Cíl č.1: Zjistit jaká je nejčastější indikace k larvální terapii Hypotéza č. 1: Předpokládám, že nejčastější indikací k larvální terapii je diabetická gangréna. Cíl č.2: Zjistit spokojenost klientů s informovaností, s výsledkem léčby, s přístupem zdravotnického personálu. Hypotéza č. 2: Předpokládám, že více než 70% respondentů bude alespoň mírně spokojeno s informacemi o larvální terapii. Hypotéza č. 3: Předpokládám, že více než 80% respondentů bude alespoň mírně spokojeno s přístupem ošetřujícího personálu. Hypotéza č. 4: Předpokládám, že více jak 80% dotazovaných pacientů bude alespoň mírně spokojeno s výsledkem léčby. 8

9 1. LARVY 1.1. Dvoukřídlí Diptera Řecký filozof Aristoteles ( před n.l.) pojmenoval mouchy diptera neboli dvoukřídlí. Název vyplývá z jednoduchého páru funkčních křídel, které odlišují mouchy od dalšího hmyzu. Pojmenování dvoukřídlí bylo přijato jako název pro třídu pro všechny druhy much. Obr. 1 Dospělá moucha Phaenicia sericata Původ dvoukřídlých Původ dvoukřídlých je neznámý. Nejstarší známé zkameněliny jsou datované do období triasu a jsou staré asi milionů let. Tyto pozůstatky obsahují hlavně křídla dospělých much. Nálezy z dřívějšího období vývoje much prakticky neexistují. Soužití 1 Archiv Mgr. Michala Hampla 9

10 much s lidmi a s domácími zvířaty, tzv. synatropie, zanechalo důležité stopy v historii lidstva. Mouchy získaly pověst škůdců, parazitů a přenašečů závažných onemocnění. Písemné záznamy a kultovní objekty přežívající různá období svědčí o prudkém rozmnožování much během válek, hladomorů a dalších katastrof. Ve všech dalších obdobích byla lidská pozornost většinou silně tažena k zdánlivě strašnému zamoření mouchami, které nastalo během historie. Populace much se rapidně znásobovala v teplém počasí a na mrtvých organismech. Historické prameny zdůrazňují věčnost a celosvětový problém s narůstajícím výskytem much. Nejvíce známá zmínka o epidemii much je pravděpodobně uvedena ve Starém testamentu (Exodus). 2 Existuje více než 100 tisíc druhů larev ve 131 čeledích (v ČR více než 6000 ve 70 čeledích) 3, reprezentující různé tvary a velikosti (morfologie), zvyky a chování. U všech probíhá kompletní čtyřstupňová proměna, kdy se postupně vyvíjí - vajíčko, larva, kukla a konečně dospělá moucha. Např. samičky kladou až 200 vajíček, obvykle na mrtvá těla a zkažené maso, ale také do otevřených zranění. Mouchy mají speciální smyslové orgány, které jim umožní okamžitě rozeznat zkažené maso, které je vhodné pro krmení a kladení vajíček. Obr. 2 Životní cyklus mouchy 4 2 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s. 3 3 srov. Řád: dvoukřídlí (Diptera) <http://www.bezobratli.info/diptera.htm> [online] 4 FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s. 7 10

11 Samičky jsou schopné během života naklást až 3000 vajíček. Počet nakladených vajíček je ovlivněn velikostí mouchy, kvalitou a kvantitou její potravy. Pokud je strava bohatá na bílkoviny, pak může samička začít klást vajíčka už po pěti dnech po vykuklení. Čas potřebný k vývinu vajíčka a larev závisí hlavně na ekologických faktorech, jako je teplota prostředí a vlhkost. Larvy se líhnou z vajíček za 12 až 24 hodin a k zakuklení dochází přibližně o týden později. Normálně se kukly přeměňují na dospělé mouchy za jeden až tři týdny, ale v případě nepříznivých podmínek to může trvat týdny až měsíce než je tento proces dokončen Znaky dospělých jedinců Dospělé mouchy jsou tvarově i barevně velice rozmanité. Ústní ústrojí mají lízací nebo bodavě sací. Přední pár křídel je většinou dobře vyvinut, druhý je pak přeměněn v kyvadélka. Tato morfologická změna přinesla zlepšení letových schopností zatímco blanitá přední křídla převzala hybnou funkci letu, součinně s nimi kmitající kyvadélka slouží k jeho řízení. Na velké a pohyblivé hlavě spojené s hrudí úzkým krčkem se nacházejí velké kopulovité oči. Odlišný vzhled mají tykadla s různým počtem článků. Celistvá hruď vznikla splynutím všech tří článků, z nichž podstatnou část zaujímá středohruď s mohutně vyvinutými letovými svaly. Na konci chodidel se spolu s drápky nacházejí ještě rozmanité přilnavé struktury, které umožňují chůzi po hladkém a kolmém povrchu. Zadeček má různý vzhled, bývá štíhlý nebo krátce zavalitý. Po vykuklení má dospělá moucha šedobílé zbarvení. Pokožka se potom natáhne, ztvrdne a vytvoří se typický metalický vzhled dospělé mouchy. Dvoukřídlí se většinou rozmnožují pohlavně, proměna je dokonalá. Většina druhů klade vajíčka přímo na živný podklad. Délka života mouchy je zhruba jeden až dva měsíce. Vzhledem k tomu se může vyvinout 4 až 8 generací během hlavního období - května až října. 5 5 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

12 1.2. Přenos nemocí mouchami Mouchy mají velký vliv na zdraví lidí i zvířat. Většina ze známých druhů much je pro člověka neškodná, ale zhruba druhů much může způsobit nebo přenést nemoc, a to jedním nebo více způsoby: - jako bacilonosiči nesoucí parazity na nebo ve vlastním těle, které potom vpraví do jejich hostitele, když nasávají savčí krev; - jako kontaminované předměty mechanicky přenášející bakterie nebo viry z jednoho místa na druhé během jejich pobytu na odpadcích, exkrementech a při přípravě jídla; - jako parazitické larvy žijící a krmící se tkání obratlovců. Mouchy sající krev jsou zodpovědné za přenos závažných nemocí, jako je malárie, filariózy aj. Mouchy přenášejí mikrobiální patogeny nebo parazity, které vstupují na hostitelovu pokožku nebo do krevního oběhu při štípnutí Lucilia sericata Mouchy kladou vajíčka na hnijící organický materiál, speciálně na zvířecí tkáň. Samičky mají výborně vyvinuté čichové ústrojí, které jim pomáhá najít vhodného hostitele, jako je infekční rána nebo zkažené maso, i když je vzdálené velmi daleko. Členové třídy Lucilia a Phaenicia jsou obvykle známí jako zelené mouchy pro jejich duhově zlatozelenou barvu. Existuje mnoho různých tříd v rámci těchto dvou druhů, každý s vlastními anatomickými znaky a různým rozšířením. V rámci každé třídy může být více druhů nebo poddruhů, ačkoliv není možné identifikovat jejich rozdíly morfologicky. Lucilia a Phaenicia jsou synatropové žijící v blízkosti lidí. 7 6 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

13 1.4. Larvy Phenicia sericata Larvy Phenicia sericata mají typický tvar s hladkým povrchem, zužující se v přední části v hlavu, a zakulacenou, zploštěnou zadní část. Tělo červa se skládá z 12 segmentů, bez nějakého velkého rozdílu mezi hlavou a zbytkem těla. Rýha rozděluje hlavu na pravou a levou část, ústa jsou umístěna zespodu rýhy. Složitá kostra hlavy a krku je ovládána silným svalovým aparátem, ústa jsou opatřena háčkovými útvary, které jsou vidět zvenčí. Prstencové jehličky na každé části segmentu umožňují dobrou pohyblivost larvy. Larvy dýchají skrz otvory, nazývané průduchy, které jsou umístěny na přední a zadní části těla. Zadní dýchací průduchy rostoucí larvy jsou často nesprávně považovány za oči. Hlava obsahuje jednoduché orgány, které dovolují larvě rozpoznat světlo a tmu. Na rozdíl od dospělé mouchy larvy vždy špatně reagují na světlo a snaží se před ním skrýt. Některé larvy se spojují do společenství. Obr. 3 Anatomie larvy 8 Larvy se živí ponořením přední části těla do výživného tekutého substrátu, zatímco dýchají skrz zadní dýchací průduchy. Fakt, že larvy potřebují vzduch na dýchání, by se měl brát vždy do úvahy, když se přikládají na ránu a přikrývají se krytím. Trávící enzymy jsou průběžně produkovány dvěma ústními slinnými žlázami a jsou vylučovány do okolí. Silná hltanová pumpa saje tekutou výživnou stravu bohatou na bakterie, která je potom přefiltrována systémem, který koncentruje živiny zhruba pětinásobně. Tento druh výživy umožňuje larvám přijmout množství jídla, úměrné jejich váze, během pěti minut. 8 FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

14 Larvy Phenicia sericata mají vynikající vole, které dokáže udržet a uložit velké množství potravy do zásoby. Žlázy, které produkují trávicí enzymy, silný sací mechanismus a extrémně roztažitelné vole jsou evolučními adaptacemi, které odrážejí hlavní účel stadia vývoje larev: co nejrychlejší příjem potravy, uložení části potravy pro pozdější použití během zakuklení. Larvy můžou během svého stadia, které trvá velmi krátce, sníst až 0,3g výživného substrátu, odumřelé tkáně, hnisu nebo sekrece z rány. Zažívací trakt larev je ideální pro optimální vstřebávání a využívání živin. V případě Phaenicia sericata je střevo pětinásobně větší než délka těla larvy. Přijaté živiny procházejí přes střevo rychlostí několik milimetrů za minutu. Tato vysoká metabolická kapacita je důvodem velkého a rychlého růstu larvy. V případě optimálních podmínek larva může zvýšit svou váhu 100x během několika dní. Uložená energie je důležitá pro přeměnu na dospělou mouchu, která probíhá v neaktivní fázi kuklení. Larvy mají také další významnou schopnost, která je užitečná během jejich přeměny, a tou je autodesinfekce, což je schopnost se zbavit vlastní silou bakterií a dalších nebezpečných organismů. Bakterie pozřené během růstové fáze musí být vyloučeny před zakuklením, protože se mohou rozmnožovat, dále infikovat a tím usmrtit kuklu. 9 Obr. 4 Průměrný váhový přírůstek larvy od vylíhnutí až po zakuklení 10 9 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

15 2. HISTORIE LARVÁLNÍ TERAPIE Efektivnost larev v ranách je známá po století. Australští domorodci užívali larvy k čištění ran tisíce let. Vojenští lékaři v Barmě během 2. světové války sledovali účinek larev při lokálním působení. Barmánci tradičně uložili larvy do rány a přikryli je bahnem a mokrou trávou. Mayové dokonce zabalovali rány do pláten namočených ve zvířecí krvi usušených na slunci. Brzy se objevil pod obvazem pohyb hemžících se larev. Vojenští chirurgové často objevovali a popisovali účinnost larev, které zamořovaly rány u padlých vojáků. Nejznámější popis je od francouzského vojenského chirurga Ambroise Parého ( ) v období bitvy u Saint Quentin (1557) a také francouzského chirurga Dominique-Jean Larreyho ( ), který charakterizoval účinek larev u zraněných Napoleonových vojáků při jejich výpravě do Egypta (1799). Během svých vyprávění měl tendenci zdůrazňovat negativní, zhoubnou povahu larev. Ambroise Paré také popsal pozoruhodně rychlé uzdravení u pacientů, kteří měli larvy v ráně. Avšak účinek nepřisuzoval larvám, stejně jako jeho současníci. Paré totiž věřil, že larvy vyvolávají hnilobný proces. Napoleonův chirurg baron Dominique-Jean Larrey uznal, že larvy pouze odstraňují mrtvou, odumřelou tkáň. Poté Larrey a jeho spolupracovníci zkoušeli přesvědčit vojáky, že larvy vyčistí nekrotickou tkáň a urychlují přirozený proces hojení. 11 Obr. 5 Ambroise Paré ( ) srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s SCHOTT, Heinz aj., Kronika medicíny, s

16 2.1. Americká občanská válka John Forney Zacharias ( ), konfederační armádní chirurg během americké občanské války, byl asi první lékař, který úmyslně aplikoval larvy do hnisající rány. Ve stejnou dobu v nemocnici na severu se spojeneckým vojákům rány často převazovaly a čistily, zatímco rány konfederačních vojáků se nechávaly neupravené a rodily se v nich larvy. Údajně se rány infikované larvami u konfederačních vojáků uzdravovali mnohem rychleji než vojákům spojeneckým, a také jich více přežilo. William W. Keen ( ), spojenecký chirurg, zaznamenal výskyt larev v ranách a popisoval, že - navzdory odpornému vzhledu - nemají larvy zřetelně škodlivý účinek. Nicméně použití larev k léčebnému účelu u spojeneckých vojáků bylo velmi zřídkavé. Na straně konfederace lékaři často neměli jakoukoli jinou možnost léčby, málokdy měli k dispozici dostatek obvazového materiálu. Objevení bakterií Robertem Kochem a Luisem Pasteurem v roce 1880 způsobilo převrat v medicíně jejich novým konceptem, který se týkal hygienických postupů. Ten zakazoval lékařům používat kontaminované produkty v blízkosti otevřených ran. Navíc rozvoj desinfekce zcela změnil chirurgický obor. Tudíž koncem 19. a začátkem 20. století nelékařští praktici ochotně veřejně propagovali nápad používat nesterilní larvy První světová válka William S. Baer, americký chirurg pobývající ve Francii během první světové války, ošetřoval dva vojáky, kteří leželi zraněni na bojišti po sedm dnů, než byli nalezeni. V tu dobu se jejich rány již hemžily larvami. Baer odstranil larvy a ke svému překvapení zjistil, že spodina rány není vyplněna hnisem, ale docela zdravou, nově vznikající granulační tkání. V té době byla mortalita podobně zraněných vojáků až 7O %. 13 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

17 Po válce, už jako profesor ortopedie na Univerzitě Johna Hopkinse, využil svých válečných zkušeností při léčbě pacientů s chronickými kostními infekcemi (např. osteomyelitidou). Vypěstoval larvy much a aplikoval je několika pacientům do jejich ran. Odporný zápach z ran zmizel společně s hnisem a příznaky chronického zánětu ustoupily. Všichni tito pacienti se během dvou měsíců uzdravili. Ke zmírnění odporu pacientů, stejně jako ošetřujícího personálu, a k zabránění úniku larev z rány lékaři rozvíjeli různé uzavřené typy obvazů. Ke zmírnění nepříjemných, dráždivých pocitů při pohybu larev na zdravé kůži Baer přikrýval citlivé okraje ran. U některých pacientů se během terapie rozvinula plynatá sněť a tetanus. I když nikdy nebylo prokázáno, že larvy způsobují tyto infekce, stále Baer věřil, že sterilní larvy mohou být používány k prevenci rozšíření škodlivých mikroorganismů. Baer zemřel v roce 1931, avšak nepodařilo se mu přesvědčit své skeptické kolegy, kteří pochybovali o vědeckém a terapeutickém významu jeho práce. Jeho výsledky s larvální terapií byly tak významné, že se v jeho výzkumu a léčbě pokračovalo na mnoha místech v Americe i v Evropě. Mezi lety byly larvy pravidelně používány k léčbě ran ve více než 300 nemocnicích ve Spojených státech a bylo vydáno přes 100 publikací, týkajících se larvální terapie. Farmaceutická firma, Lederlovy laboratoře, produkovaly sterilní larvy pro některé nemocnice, které neměly vlastní zařízení pro chov larev. V roce 1928 byl objeven Alexandrem Flemingem penicilin, ale k dispozici k použití byl až od roku Poté používání larev k léčbě ran výrazně pokleslo a upadlo v zapomnění. Možná to bylo zaviněno dostupností antibiotik, snížením chronických infekcí, zdokonalením chirurgických technik, rozvíjejících se během druhé světové války, nebo pravděpodobně kombinací všech tří aspektů srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

18 2.3. Návrat larvální terapie Během 70. a 80. let minulého století nebyla larvální terapie téměř vůbec používána, nebo pouze jako poslední východisko při nezvladatelných infekcích. V roce 1990 studie začaly vyvolávat otázku, jak porovnat larvální terapii s ostatními metodami, které se používají. Koneckonců proč čekat, až selžou všechny ostatní možnosti léčby, než se použije larvální terapie? Úspěch léčby je snížen velkým časovým prodlením, takže jestliže je larvální terapie dost efektivní pro použití na obtížně léčené rány, snad by mohla být použita pro méně závažné rány, dříve než dojde k dalšímu zhoršení. Z řady studií vedených mezi lety bylo zřejmé, že larvální terapie byla skutečně více efektivní při odstranění odumřelé tkáně z rány a vedla k rychlejšímu uzdravení. Od té doby efektivita, jednoduchost a nízká toxicita terapie vedla k výraznému přijetí této metody terapeuty na celém světě. Mezinárodní bioterapeutická společnost byla založena v roce 1996 jako profesionální organizace k podpoře používání, porozumění a přijetí terapie a dalších metod, používajících živé organismy. První výroční schůzka této organizace s bioterapeutickými výzkumníky byla ještě téhož roku. Ve Spojených státech jedna nevýdělečná společnost podporuje léčbu pacientů, vzdělávání a výzkum v larvální terapii. Do této doby byla larvální terapie znovu použita ve více než 2000 zdravotnických zařízení na celém světě Larvální terapie v České republice V České republice poprvé larvální terapii použil MUDr. Karel Novotný z Kardiochirurgické kliniky FN Motol v roce Byla schválena jako léčebná metoda Vědeckou radou MZ ČR Není hrazena pojišťovnou, pacienti si léčbu hradí 15 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s srov. Maggot therapy Larvální terapie <http//www.mnof.cz/průvodce/maggot_therapy.php> [online] 17 srov. Léčba larvami = maggot therapy <http://www.larvy.cz/> [online] 18

19 sami. V současné době probíhají jednání lékařů se zdravotními pojišťovnami, zda by toto nešlo změnit. V Moravskoslezském kraji tuto metodu začal uplatňovat poprvé MUDr. Tomáš Kyselý v Městské nemocnici Ostrava v prosinci Distribuci larev po České republice zajišťuje firma AKN Tradig s.r.o. Pracovišť, na kterých byly již larvy minimálně jedenkrát aplikovány, je v současní době kolem třiceti. Seznam nemocnic, kde byly larvy alespoň jednou aplikovány: Fakultní nemocnice Královské vinohrady, FN Motol, FN Plzeň Bory, FN s poliklinikou v Ostravě, IKEM, MN Ostrava-Fifejdy, Nemocnice Bohumín, Nemocnice Děčín, Nemocnice Frýdlant v Čechách, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Kolín, Nemocnice Litomyšl, Nemocnice Podlesí, Třinec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Nemocnice Slaný, Nemocnice Šternberk, Nemocnice Tanvald, Nemocnice u sv. Anny v Brně, Nemocnice v Bílovci, Nemocnice v Semilech, Nemocnice Vita, Duchcov, Nemocnice Znojmo, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Okresní nemocnice Jičín Okresní nemocnice Tábor, Slezská nemocnice Opava, VFN v Praze, interní oddělení Strahov, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Olomouc. 18 srov. Maggot therapy Larvální terapie <http://www.mnof.cz/průvodce/maggot_therapy.php > [online] 19

20 3. POUŽITÍ LAREV V LÉKAŘSTVÍ Bylo by pošetilé věřit, že larvy mohou vyléčit jakoukoli ránu. Nicméně, larvální terapie léčí množství ran rychleji než jakékoli další metody, dosahují dobrých výsledků v případech, kdy ostatní metody při léčbě selhaly. Vzhledem k neobyčejně nízkému riziku larvální terapie, je vhodné ji zkusit použít i v případech, kdy je reakce na léčbu nejistá, například u chronických tepenných uzávěrů. Samozřejmě, odkládání definitivní léčby je nejspíše riziko, a tak by larvální terapie neměla trvat více než dva týdny bez viditelných významných zlepšení. U pacientů s chronickými ranami musí být zásadní důvod nemoci vždy léčen. Celkově vyšší mezioborový přístup k léčbě zvyšuje kvalitu ošetřování ran. Pacienti s akutními a chronickými infekčními ranami, obzvláště ti s diabetickými nehojícími se ranami, jsou velmi vhodnými kandidáty na larvální terapii. Účinnost larvální terapie při léčbě nehojících se ran, jako jsou diabetické defekty na nohách, dekubitech a popáleninách, je bohatě dokumentována. Avšak výsledky dokazují, že užití larvální terapie při čtvrtém stadiu uzávěru tepen je často nedostatečné. V nedávných letech byla larvální terapie úspěšně použita u Fournierových gangrén, které byly doposud spojovány s vysokou mírou mortality. Ve veterinárním lékařství se také larvální terapie podporuje a měly by být publikovány předběžné výsledky Jak larvy pracují? Po několika desítkách studií začínalo být jasné, že zjištěná efektivita terapie u akutních a chronických infekčních poranění není přisuzována žádné jednoduché substanci, ale spíše kombinací různých faktorů působících současně. Larvy aplikované do rány mají tři způsoby účinku: - čistí ránu, 19 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

21 - zabíjí mikroorganismy, - stimulují hojení rány Čištění rány Larvy produkují a vylučují trávicí enzymy do svého okolí, zkapalňují okolní tkáň, která je poté sáním přijímána za potravu. Tento způsob přijímání potravy nevyžaduje žádný druh kousacího ústrojí. Poškozená tkáň není rozpuštěna rychle. Vyšlo najevo, že trávicí enzymy larev působí na odumřelou tkáň, nikoliv na živou. Kusadla a jehličky stimulují zraněnou tkáň při pohybu larev a napomáhají proniknutí trávících enzymů do tkáně a pravděpodobně také spouštějí uvolnění chemických mediátorů z rány Antimikrobiální působení Larvy desinfikují ránu mechanickým odstraněním bakterií a uvolněním proteinů, které hubí mikroorganismy. Povrch rány a odumřelá tkáň poskytují útočiště velkému množství mikroorganismů. Larvy eliminují většinu těchto mikroorganismů, zbývající mikroby a jejich toxiny jsou vyplaveny ven z rány pomocí velkého množství tekutiny vyprodukované larvami z tkáně během jejich pobytu v ráně. Larvy mají ještě další možné antimikrobiální působení, které se vyvinulo jako součást jejich evoluční adaptace na život v hnijících organických hmotách. To částečně vysvětluje neuvěřitelné úspěchy terapie při léčbě infekčních ran. Protože přirozená místa působnosti larev (mrtvá těla, rány, výkaly) jsou kontaminována množstvím toxických a smrtících mikroorganismů, není překvapením, že larvy vyvinuly mnoho účinných mechanismů pro likvidaci těchto patogenů. Larvy produkují specifické antimikrobiální peptidy, které zabíjejí bakterie pravděpodobně narušením jejich buněčných membrán. Mnoho trávících enzymů pravděpodobně také zabíjí mikroby zničením jejich proteinových povrchů. Kromě toho vytvoří larvy v ráně pro mikroby nehostinné prostředí 20 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

22 vylučováním alantoinu, amonia bikarbonátu a močoviny. Stejně jako složení lidských trávicích šťáv se mění při požívání různého druhu potravy, tak i trávicí šťávy vylučované larvami se adaptují na specifické prostředí. Výzkumy naznačují, že koncentrace bakterií v okolním prostředí způsobuje antibiotický efekt tekutin vylučovaných larvami. Další vědecké studie ukazují, že larvy zužitkují enzymy vyprodukované určitými bakteriemi k jejich vlastnímu užitku. Např. používají jejich bakteriální floru k lepšímu využití jejich potravy podobným způsobem, jako člověk využívá střevní mikroflóry. Symbióza larev s určitými bakteriemi je také zásadní věcí při léčbě infekčních ran. Např. bakterie Proteus mirabilis vylučuje antibakteriální toxiny (zahrnující fenylacetát kyselinu a fenylacetylaldehyd), které zabíjejí další mikroby, ale neubližují larvám. Proto paradoxně mohou pomoci eliminovat další mikroorganismy. Antibiotika nemají škodlivý efekt na vývoj larev. Proto mohou být v určitých případech užity současně Stimulace hojící se rány Bylo zjištěno, že rány léčené larvami se hojí rychleji a rychle se plní zdravou, granulující se tkání. Ačkoliv některé dřívější výzkumy naznačovaly, že larvy jenom usnadňují normální hojící se proces eliminováním odumřelé tkáně a infekce, nyní se ukázalo, že trávící šťávy larev obsahují růstové látky alantoin, kalcium karbonát, ureu a enzymy trypsin, chymotrypsin, leucinaminopeptidázu, karboxypeptidázu A a B, serinovou proteázu a kolagenázu. 22 Tyto růstové látky stimulují hojící se tkáň k rychlejšímu růstu a ke zlepšení lokálního zásobení kyslíkem srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s srov. WOLLINA, U.,aj. Biosurgery in wound healing - the renaissance of maggot therapy. JEADV, 2000, č.14, s srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

23 3.2. Produkce sterilních larev Desetiletí úspěšné terapie s Phaenicia sericata ukazují, že zmíněný druh mouchy je velmi vhodný pro tento účel, je poměrně bezpečný a efektivní. Zkušenosti s ostatními druhy jsou velmi omezené, ale měly by být zkoumány místní druhy v každé společnosti, vždy když by mohly být použity k léčbě. Laboratorní druhy, které jsou pěstovány pro terapeutické účely, mohou mít oproti divokým druhům výhodu, která je dána tím, že již známe druhové rozdíly. Používané uznávané kolonie jsou účinné a bezpečné a rovněž laboratorní druhy se podrobují několika generačnímu výběru odstranění nebo potlačení nevyhovujících vlastností těchto kolonií. Larvy much kontaminují potraviny ve svém bezprostředním okolí brzy po vylíhnutí a nejsou již sterilní. Ale embryo uvnitř vajíčka je sterilní a membrána (chorion), obal, který kryje vajíčko, je neobyčejně odolný. Tudíž vajíčka mohou být sterilizována desinfekcí povrchu, a tak umožňují larvám vylíhnout se ve sterilním kontejneru na živných půdách. Optimální desinfekční prostředek by měl mít velkou antibakteriální sílu, ale také nízkou toxicitu na vajíčko. Rozmanitost sterilizačních technik popsaných ve zdravotnické literatuře umožňuje chovatelům larev vybrat si přednostní metodu k produkci sterilních larev. Mikrobiologická laboratoř musí pravidelně testovat sterilní vajíčka a larvy vylíhnuté během hodin. Když jsou mikrobiologické testy k dispozici, larvy můžou být zchlazeny na nízkou teplotu. To vede ke zpomalení dalšího vývoje larev a zvyšuje se tak jejich životnost. Po vylíhnutí desinfikované larvy přežívají pouze 3-7 dní; závisí především na vzdušné vlhkosti, teplotě a přijímané potravě. Larvy se chovají při běžné pokojové teplotě C. Mírné teplotní výkyvy nemají velký vliv. Teplota má však vliv jak na rychlost jejich metabolismu, tak na celkový vývoj. Ten probíhá nejrychleji asi při 37 C. Přeprava často zkracuje jejich životnost v důsledku extrémní teploty a podmínek, jako jsou nedostatek kyslíku nebo potravy. Ochlazení může výrazně prodloužit dobu jejich přežití. 24 V jedné dávce, která je aplikována pacientům, je 300 larev, může se však aplikovat i dávka poloviční, čítající 150 larev. Chovní jedinci v počtu několika set jsou uloženi 24 srov. FLEISCHMANN, W., GRASSBERGER, M., SHERMAN, R., Maggot therapy, s

24 v insektáriích. Skladování larev určených pro pacienty je problematické, proto je dobré omezit je na co nejkratší možnou dobu. Přeprava je realizována osobním předáním nebo expresní zásilkou, doručenou do 24 hodin, a je zajištěna tak, aby nebyla postižena mrazy či příliš vysokými teplotami. Obr. 6 Kontejner s larvami Archiv Mgr. Michala Hampla 24

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI. Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová

PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI. Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová Obsah přednášky: 1. Chlorhexidin a Tegaderm CHG 2. Dotazníkové šetření 3. Naše

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN Roztoky LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - Roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - roztoky k

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Terminologie chronické rány MUDr. Jan Stryja Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí Třinec Nejčastější typy chronických ran Syndrom diabetické nohy: 3-7% diabetiků / rok angiopatický

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Perfektní ústní hygiena

Perfektní ústní hygiena SupraShine zubní pasta Terminator ústní voda 2 Obvyklé zubní pasty obsahují problematické složky Methyl-a/nebo butyl parabeny - konzervační látky - jsou to látky, u kterých je podezření, že jsou karcinogenní

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Gely pro podporu hojení

Gely pro podporu hojení Gely pro podporu hojení Gely Silipos zahrnují širokou škálu produktů z polymerního gelu obsahujícího hodnotný minerální olej, který se pomalu uvolňuje a vstřebává do pokožky. Pokud je gel využíván, vylučuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek

Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek Petr Havlíček Brand Manager BODE Disinfectants BODE SCIENCE CENTER. Výzkumem k prevenci infekcí Komise pro dezinfekční prostředky ve Svazu pro aplikovanou hygienu

Více

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu Prof. MUDr. Vanscheidt Na kožní klinice Fakultní nemocnice ve Frieburgu byla vědecky testována absorpční kapacita plen po předchozím ošetření

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA KARIM Centrum pro léčbu bolesti, FN PLZEŇ Mgr. Zapletalová V., Bc. Boušová V., Bc. Weinerová J., Andělová I., MUDr.Lejčko, MUDr. Machart LÉKOVÁ FORMA A SLOŽENÍ kožní náplast

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry

Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry Langová M., Nováková B., Oddělení klinické farmakologie FN PLZEŇ Kompetentní personál Druh, způsob a dobu přiložení bandáže vždy určuje lékař! Všeobecná

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění M. T. Santwani 11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění Klasické lékařství hádá, doporučuje, usiluje a stále dokola se pokouší a mýlí. Vědecká medicína nehádá. Vědecká medicína (ostatně jako jakákoliv

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Vrásky Vyhlazení, zmenšení hloubky a množství vrásek, zpomalení procesů stárnutí Ptóza Zvýšení tonusu a turgoru kůže Kúra ze 2 4 sezení s přestávkou 7 10 dní Suchá atonická

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 1. CO JE REVMATICKÁ HOREČKA 1.1 Co je to? Revmatická horečka je nemoc vyvolaná bakteriální

Více