Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem"

Transkript

1 Občan Klade Otázky Výtisk ZDARMA Květen 2013 Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem Bezpečnost na Praze 1 Témata, která hýbou Prahou 1 Aktuálně ze zastupitelstva Zůstane knihovna na Pohořelci?

2 Editorial Vážení sousedé, je mi velkým potěšením, že Vás také v roce 2013 mohu přivítat na stránkách časopisu OKO. Zima je snad nadobro za námi a nás čeká ta, pro většinu z nás, příjemnější část roku. Za námi je také spousta událostí, které mají větší či menší vliv na život v naší městské části. Historicky první přímou volbou prezidenta České republiky počínaje, přes obvinění deseti členů Rady hlavního města Prahy z důvodu porušení povinností při správě cizího majetku, až po neustálé problémy a nejednotný postoj vlády ČR k vyplácení sociálních dávek pomocí skarty. Protože do mé oblasti na Praze 1 patří také oblast obchodu a služeb, jednu z nedávných událostí považuji s ohledem na složení obyvatel a počty živnostníků na Praze 1 za klíčovou a bohužel velmi nešťastnou. Nyní mám na mysli krajně neobratné vyjádření Jana Mládka, které se přímo dotklo, ba dokonce negativně zasáhlo milión živnostníků v celé České republice. Jednou věcí může být jistý nepoměr mezi příjmy státu ze zaměstnanců a živnostníků, kdy při hrubém ročním příjmu ve výši Kč odvede živnostník 12,6 %, kdežto zaměstnanec 43,4 %. Druhá věc je způsob vyjadřování a nazývání někoho parazitem. Někoho, kdo pouze hraje podle stanovených pravidel a nedělá nic špatného. Zde se ani při přimhouření obou očí nedá mluvit o neobratném vyjadřování člověka, který na problematiku hledí více pohledem ekonoma, než politika. Z mého pohledu se jedná o hrubou politickou chybu, za kterou nestačí pouhé omluvy, ale budou muset být vidět konkrétní činy. Sám jsem od roku 1990 živnostníkem a dobře vím, že vyřknutými sliby sice člověk ihned neurazí, ale jejich dlouhodobým neplněním už ano. Vás, vážení čtenáři, mohu ujistit, že toto není cesta komunální politiky, kterou chceme jít. Já ani moji kolegové ze Zastupitelstva městské části Praha 1 nesouhlasíme s výroky Jana Mládka, ve kterých mluvil o parazitním chování živnostníků a jednoznačně se od nich distancujeme. Byly to výroky urážlivé a nešťastné. Proto je bylo možné absolutně špatně interpretovat. Živnostníci a drobní podnikatelé, kteří se snaží uživit sebe a své rodiny v čase ekonomické recese, nejsou v jednoduché situaci. Každý, kdo pracuje či podniká, zaslouží naše uznání. Právě proto se snažíme naše podnikatele na Praze 1, kteří navíc pomáhají zajistit základní občanskou vybavenost, všemožně podporovat konkrétními činy. Vydáváme katalog obchodů a služeb, ve kterém se živnostníci mohou zdarma prezentovat před svými zákazníky z řad obyvatel Prahy 1. Tam, kde nám to zákon umožňuje, využíváme místo klasických výběrových řízení na nebytové prostory tzv. záměr obce, s cílem udržet osvědčené živnostníky i jejich sortiment tam, kde jsou na ně obyvatelé Prahy 1 zvyklí. Nabídková cena zde nebývá hlavním kritériem. Stejně důležitý je i podnikatelský záměr. Jako příklad mohu uvést Michalské pekárny na rohu Dlouhé a Dušní ulici, nebo Bio potraviny Vacek v Mostecké ulici, které i nadále budou sloužit tak, jak jsou na to jejich sousedé zvyklí. Rád bych také poděkoval všem, kdo věnují čas vyplňování anketních lístků, které se obchodů a služeb týkají, a vy je dvakrát do roka dostáváte do svých schránek. Díky nim jsem s mnohými z Vás v osobním kontaktu a mám dobré i špatné postřehy z vašeho okolí z první ruky. Získali jste ke mně důvěru, a to je pro moji práci i mě osobně to nejdůležitější. Vážení sousedé, pevně věřím, že jarní počasí s sebou přinese kromě slunce a tepla, také trochu optimismu, více slušnosti a hodně dobrých politických rozhodnutí. Daniel Hodek předseda ČSSD v Praze 1 a 1. zástupce starosty Nový šat nejstarší nemocnice v Praze V minulém čísle Oka jsme úvahu o dalším fungování Nemocnice Na Františku nadepsali nadpisem Kam kráčíš Nemocnice Na Františku? Protože Zastupitelstvo MČ Praha 1, konané v březnu 2013, vzalo na vědomí zprávu o dalším postupu zřizovatele při nutné restrukturalizaci nemocnice, zeptali jsme se zastupitele MČ Praha 1 za ČSSD a předsedy Správní rady Nemocnice Na Františku, MUDr. Rudolfa Demeše, CSc., jakými ozdravnými postupy nyní nemocnice prochází. Změny úhrad zdravotní péče v České republice ze strany pojišťoven, dlouhodobě červená čísla hospodaření, nerovnoměrně rozložené kapacity jednotlivých oddělení a mzdové náklady přesahující běžný průměr nákladů nemocnice. To jsou hlavní důvody k probíhajícím opatřením ke stabilizaci a nutné restrukturalizaci Nemoc- zení tzv. LDN-ky, jak občas někdo šíří mezi občany Prahy 1. Úspěšné fungování zdravotnického zařízení je založeno na vizi a specifické strategii, vedoucí k splnění vytýčených cílů. Primárními cíly Městské části Praha 1, coby zřizovatele Nemocnice Na Františku, jsou setrvání nemocnice ve vlastnictví Městské části Praha 1, za- O budoucnosti této nemocnice rozhodne kvalitní realizace vize zřizovatele, v mantinelech dojednaných úhrad od zdravotních pojišťoven České republiky. chování stávající zdravotní péče, případně její rozšíření, postupné oddlužování a s tím spojené snižování dotací ze strany Městské části Praha 1. Každá dobře fungující nemocnice musí proto mít kvalifikovaně zformulovanou strategii a tuto důsledně uvádět do života, pokranice Na Františku. Připomínám, že jde o nejstarší nemocnici v Praze, v jejíchž prostorách je poskytována nepřetržitá špitální péče již od roku 1345, dodává MUDr. Demeš. Předpokládáme, že cílem radnice není prodej nemocnice, nebo zří- 2

3 čuje MUDr. Demeš. Vize bez uvedení do života zůstává pouze snem. Členové Rady MČ Praha 1, vedení nemocnice a Správní rada NNF proto došli ke společnému závěru, že zajištění výkonnosti nemocnice a účelnosti spektra odborností poskytovaných služeb jsou základem pro vizi budoucího fungování nemocnice i pro návrh změn struktury a rozsahu poskytované péče. Poskytovanou péči je pak nutné přesně definovat a uplatnit při jednáních s plátcem těchto služeb - se zdravotními pojišťovnami. Abychom to dobře pochopili, znamená to, že jakékoliv změny rozsahu stávající lékařské péče v NNF, nebo její rozšíření např. o další obory, je nutno nejdříve projednat se zdravotními pojišťovnami? Přesně tak. A navíc nová tzv. úhradová vyhláška nás skutečně výrazně limituje, a proto velmi pečlivě musíme zvažovat a se zdravotními pojišťovnami doslova bojovat o každou změnu, kterou chceme v rámci tohoto procesu provést. Na společných jednáních členů Rady městské části Praha 1, vedení nemocnice a členů Správní rady nemocnice se proto opakovaně diskutují a projednávají všechny nutné změny, vždy však při vědomí, že tyto jsou limitovány stanovisky pojišťoven. Nicméně stanovisko všech účastníků vychází z toho, že není možné, aby docházelo k dalšímu zadlužování nemocnice. Mezi poslední hlavní navržené změny patří například vytvoření jedné, multi-oborové jednotky intenzivní péče, nebo rovnoměrné rozložení kapacit personálu po jednotlivých odděleních. V minulosti nastávaly situace, kdy personál jednoho oddělení absolutně nestíhal vykonávat svojí práci, kdežto personál druhého odděvých kontrol, prováděných externí nezávislou společností. Veškeré audity se však od počátku potýkaly s problémem dohledávání podkladových materiálů. Délka jejich trvání se tak několikanásobně prodloužila. Nemocnice by se měla zaměřit na oblasti, ve kterých má kvalifikovaný personál i technické vybavení. lení se, slušně řečeno, nudil. To je z mého pohledu naprosto nepřijatelné uvádí dále MUDr. Demeš a pokračuje: Po odvolání minulého vedení nemocnice bylo pro zahájení ozdravného procesu této nemocnice nutné provést několik auditů. Tedy detailních hloubko- A jaké byly jejich výsledky, pane předsedo? Co jste se z nich dozvěděli zajímavého? Výsledky těchto hloubkových kontrol v oblasti ambulantních oborů a organizačních záležitostí, jenž hodnotily kvalitu zdravotní i organizační činnosti v nemocnici, hovoří jednoznačně. S ohledem na stávající technické vybavení i odbornost personálu, byly navrženy nové, cílené odbornosti Nemocnice Na Františku. Stávající zdravotní péče nebude nijak zasažena. Nemocnice by se však měla zaměřit na oblasti, ve kterých má kvalifikovaný personál i technické vybavení. Tyto oblasti by se pak měly stát těmi, kterými se bude NNF specializovat. Tento návrh byl projednán ve Správní radě NNF, za účasti vedení a zastupitelů MČ Praha 1. Návrh byl doporučen Zastupitelstvu městské části Praha 1 ke schválení, což se v březnu 2013 také skutečně stalo. V blízké budoucnosti tak bude docházet k efektivnějšímu využívání lůžkového fondu, bude provedena redukce kapacit, které se dlouhodobě nevyužívají a jsou tím pádem prodělečné. Návrh efek- tivního využívání operačních sálů, otevření multioborové jednotky intenzivní péče, zavedení jednodenní chirurgie a posílení ambulantního traktu. Všechny tyto kroky pak budou podkladem pro vyjednávání smluvních podmínek pro úhrady zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven pro další období. A o jaké další medicínské obory chcete NNF případně rozšířit? Jednou z dalších variant, jak ušetřit mandatorní výdaje nemocnice a zároveň nesnížit počet nyní nabízených medicínských služeb, je nabídnout redukcí vzniklé volné prostory v nemocnici, např. pro ambulantní zubařskou péči, ORL, gynekologii a jiné. Změny ve zdravotnictví zasahujíc do chodů všech nemocnic v České republice, redukované možnosti dotace nemocnice ze strany Městské části Praha 1 nás ujišťují o tom, že na snění již skutečně není čas. Nejstarší dáma všech nemocnic v Praze, pokud má zůstat nadále nemocnicí, potřebuje nový šat. Děkujeme za rozhovor, pane předsedo. MUDr. Rudolf Demeš, CSc. Předseda Správní rady Nemocnice Na Františku 3

4 Bezpečnostní komise místo souběhu hlášení problémů s bezpečností, jejíž jednotlivá řešení je třeba skloubit Nejen otázky bezpečnosti a prevence kriminality na území MČ Praha 1 nebo stanoviska k bezpečnostním situacím projednává Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, známá spíše jako BEKO Bezpečnostní komise, zřízená jako poradní orgán Rady MČ Praha 1. Častým bodem jednání také bývají podněty a stížnosti k aktuálním situacím na území MČ Praha 1 od jednotlivých občanů nebo občanských sdružení. Právě zástupci jednoho z nejaktivnějších občanských sdružení - Sdružení Nového Města pražského, byli na základě jejich podnětů pozváni na pravidelné dubnové jednání Bezpečností komise, jež má sedmnáct členů, mezi které například patří také ředitel Městské policie Praha 1 Miroslav Stejskal nebo ředitel Policie ČR I. plk. Karel Prommer. Hlavním důvodem jednání byl zhoršující se stav i dopady drogové scény na Václavském náměstí, která s příchodem jarních dnů poodkrývá svoji opravdovou zjizvenou tvář lidského neštěstí. Představitelé Sdružení Nového Města pražského konstatovali, že zejména roh Václavského náměstí a Washingtonovy nebo roh Václaváku s Opletalkou jsou místa, kde se narkomani a dealeři čím dál tím častěji setkávají za jediným účelem nákup a prodej látek, díky kterým tito lidé drží pohromadě. Bez policisty či strážníka v místě, kde se děje něco nekalého, se problém úspěšně a efektivně řešit prostě nedá, podotkl dlouholetý člen BEKO a radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku, Ivan Solil. Navrženým řešením tohoto aktuálního problému, po diskusi všech členů komise včetně ředitelů policie a strážníků, jakož i dro- gového koordinátora MČ Praha 1, se tak stalo přesunutí mobilního stanoviště hlídky do zmiňovaných míst. Zde se však dostáváme na velmi tenký led. Přesunutá hlídka měla do této chvíle nějaké své jiné, avšak opodstatněné místo, které tak zůstane nehlídané. Počty policistů a strážníků stále klesají, a protože není kde brát, nejedná se o posílení v potřebné lokalitě, ale o přesun do více potřebné lokality. Opodstatněnost hlídky na svém původním místě však mnohdy ještě neskončila. V mnoha případech jsou hlídky na svých místech právě na základě stížností občanů či občanských sdružení, jejíž podněty se Městská policie i Komise bezpečnosti pravidelně zabývá. Když velitelé obou složek policie vyhodnotí podnět či stížnost jako opodstatněnou, musí své lidi stáhnout, a tím se byť nechtěně, obrátit zády k jiným problémům jiných občanů a jiných sdružení. Zástupci Sdružení Nového Města pražského na jednání Bezpečnostní komise. Na Václavském náměstí jsou hlavními problémy drogy, bezdomovci a erotické podniky. Na Starém Městě jsou problémy s hlučnými turisty, organizovaným vymetáním barů a hospod, podniků fungujících do 6 hodin ráno, případně nonstop. Místa jako Slovanský ostrov nebo Národní divadlo zase trpí organizovanými pitkami desítek až stovek mladých lidí s jediným cílem: Nezůstat střízlivý příliš dlouho. Grafity, vandalismus realizovaný na památkách i uličním inventáři, překračování hlukových limitů nebo kapacit hospod a barů, je doprovodný jev téměř všech víkendových večerů napříč celou Prahou 1. Je třeba hledat nová řešení i pro zažité postupy Městské kamery mohou do jisté míry nahradit klíčovou roli strážníků v ulicích. Na druhou stranu je však třeba pečlivě zvažovat místa pro jejich budoucí umístění. V minulosti bylo o umístnění kamerových bodů, bezpečných přechodů nebo prevenci kriminality rozhodováno na základě požadavků Městské části Praha 1 ve spolupráci s Městskou Policií a Policií České Republiky. Neexistovala žádná koncepce ani strategie. Z tohoto důvodu bylo na jednání Bezpečnostní komise a Komise informatiky rozhodnuto zadat odbornou bezpečnostní studii - analýzu bezpečnosti jednotlivých míst a ulic na území Prahy 1. Souběžně také probíhají přípravné práce na eventuálním pořízení speciálního softwaru, o kterém jsme Vás informovali dříve. Software by měl být umístěn na kamerový systém a dohledové pracoviště policie či strážníků bude informovat o předem naprogramovaném závadovém jednání v okolí kamery. Kompetence Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: 1. Projednává otázky bezpečnosti a prevence kriminality na území MČ Praha Projednává podněty a stížnosti k bezpečnostní situaci na území MČ Praha Připravuje stanoviska k bezpečnostní situaci pro Radu MČ Praha 1 a podává Radě MČ Praha 1 návrhy na zlepšení bezpečnostní situace. 4. Spolupracuje s Městskou policií Praha 1 a s Policií ČR Praha I. 5. Navrhuje způsoby naplnění a využití Bezpečnostního fondu MČ P1. 6. Připravuje návrh rozpočtu bezpečnostního fondu a kontroluje jeho hospodaření. 7. Připomínkuje návrh rozpočtu ORJ 0751 Prevence kriminality. 8. Projednává podmínky a témata grantů v oblasti prevence kriminality. 9. Spolupracuje s jinými komisemi Rady MČ Praha 1. 4

5 V řadě lakonických sdělení tiskových agentur o otevření něčeho, doplněné citacemi různých představitelů o krásných zítřcích, je možné se dozvědět i o slavnostním otevření nové služebny městské policie v Praze 1 v Lodecké ulici dne Občané Prahy 1 a zvláště ti, kteří bydlí v jejím okolí, si jistě bez slzy v oku vzpomenou na doby, kdy z těchto míst, příznačně nazvaných BUNKR, hřměla do ranních dob rocková hudba, a kdy při cestě do práce potkávali skupiny podivných osob, vycházejících z lůna tohoto hudebního pekla. Sláva Bunkru uhasla jako polní tráva po roce 1997, kdy po řadě právních bitev byla jeho činnost ukončena, a od této doby zůstávaly tyto prostory nevyužity. Protože lidé na radnici jsou nejen placeni, ale i odpovědní chovat se k majetku občanů Prahy 1 s péčí řádného hospodáře, bylo nutno vyřešit i tento problém zvaný - co s tím a za kolik? Až v roce 2008, tedy v minulém volebním období, v záplavě chytrých i méně chytrých nápadů, se objevila v Bezpečnostní komisi myšlenka vybudovat zde služebnu S takto podnapilými osobami pohnou jen přivolaní strážníci. městských strážníků se zázemím a tělocvičnou s tím, že právě tato její část by byla využitelná i pro potřeby obyvatel Prahy 1. Na jedné misce iluzorních vah totiž ležela předpokládaná nemalá výše finančních nákladů (cca 35 mil. Kč) a na druhé důvody opravňující realizaci této investice. Byla to však doba, kdy jsme s radostí sledovali, jak funguje námi navržený motivační program pro strážníky a policii ČR. A potřebné, do té doby nenaplněné kvóty počtu strážníků a policistů stoupaly. Z plánovaného počtu 300 městských strážníků se v tomto volebním období podařilo navýšit stavy ze 180 na cca 280 strážníků. K tomu se navýšil i odpovídající (je to i trochu tajné) počet policistů. Odpovědnost O stříhání pásky Zpráva z tisku: a zástupci obou delegací poté slavnostně přestřihli pásku u příležitosti otevření nové služebny městských strážníků v Lodecké ulici v Praze 1... Z plánovaného počtu 300 městských strážníků se v minulém volebním období podařilo navýšit stavy ze 180 na cca 280 strážníků. obou složek za veřejný pořádek tak byla vymahatelná a žádný z ředitelů se nemohl vymlouvat na nízký počet svých podřízených. Každý, a předpokládám, že i méně chytrý politik přece ví, že sebelepší bezpečnostní vize nelze realizovat bez odpovídajícího počtu strážníků a policistů v ulicích. Jen tito jsou totiž nadáni zákony s většími právy než my, ostatní smrtelníci. Cesta k nastolení veřejného pořádku totiž rozhodně nevede ani Škoda každého strážníka, který z Prahy 1 odejde. litním režimu, ale i nedávno na severu Čech. Desítky dopisů od občanů Prahy 1, které dostávám, jsou pak jen ukázkou současného skutečného stavu veřejného pořádku v Praze 1. Opilé, křičící hordy stojící před bary nebo putující od jednoho obchodu s lihovinami k druhému, do noci otevřené předzahrádky nebo hospody, nerespektování modré zóny, žebráci dnes již i zpívající, bezdomovci, sprejeři, drogová scéna, atd. Na všechny tyto - slovy mého dědečka - sajrajty pracně, za přítomnosti ředitelů obou silových složek, vytváříme na poradách v Bezpečnostní komisi a v radě desítky postupů. V návaznosti na podněty občanů vytyčujeme úseky ulic, kde by v problémových hodinách měly být konány pochůzkové služby strážníků a policistů (žádná auta), na dveře barů a restaurací dáváme lepit limity návštěvníků, posíláme miliony na kamerový systém, za další milióny kupujeme strážníkům a policistům pomůcky a potřebnou výbavu, dokonce poskytujeme zasloužilým i nájemní byty. Po volbách v roce 2010 však přišli i na hl. m. Prahu noví politici, a tedy lidé s jinými názory a prioritami, a tak bez nás, a patrně i bez rozumu, přes různé místní občanské hlídky, najaté bezpečnostní agentury, či lehce ozbrojené pomocníky tak, jak jsme je zažili nejen v minulém totabylo rozhodnuto, že z našich původně naplánovaných cca 300 strážníků je znovu cca 250 (což je podle jejich tabulek nejvyšší přípustný počet), podotýkám stejný jako v roce A policisté, pokud vím, jsou na tom ještě hůře. Představte si, vážení sousedé, co by v nočních hodinách v ulicích Prahy 1 udělalo za práci dalších 50 strážníků, spolu s odpovídajícím počtem policistů. Ty celkové počty totiž musíme ještě pokrátit o počty příslušníků sloužících na služebnách a dalších, čerpajících volno po službě minulé. A tak nyní jako deja vu znovu slyšíme od odpovědných, že mají málo lidí pro práci v terénu, že nemají dost peněz, a že některé z dohodnutých, plánovaných akcí, bohulibých pro nás všechny v Praze 1, prostě nebudou. Nechť jsou ti stříhači pásky, kteří patrně nic neví o našich ideálech v době vzniku toho, co otevírají, plni sladkých a velkých slov. Pro nás ostatní je ta sláva trochu nahořklá. Budˇjak buď, my tu naší novou a krásnou služebnu, pro Vás občany Prahy 1, zase naplníme. JUDr. Ivan Solil radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku 5

6 Ze zasedání dubnového Zastupitelstva městské části Praha 1 Starosta pod narůstajícím tlakem občanů i opozičních zastupitelů Další grilování, nařčení z porušení Etického kodexu zastupitele ze lží, a k tomu všemu návrhy na své odvolání z úst přítomných občanů i opozičních zastupitelů. To vše musel snést a vyslechnout starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký. Starosta podle nich nerespektuje zájmy občanů Prahy 1, není schopný spravovat majetek obce, řídit státní správu. Trnem v oku obyvatelům Prahy 1 je také eskalující situace kolem pronájmu pozemku číslo 153, k. ú. Malá Strana, o které jsme Vás informovali již v prosincovém čísle. Ani po roce od první interpelace v této věci není situace vyřešená. Ba naopak. Celá situace se nadále komplikuje. Do záměru na pronájem pozemku místnímu SVJ se totiž přihlásila také sousedka z domu Úvoz 18, s několika násobněvyšší cenou. Více o celé situaci se dočtete na straně 8. Co je Etický kodex zastupitele: Soubor obecných i konkrétních pravidel, kterými se má každý člen zastupitelstva řídit. Součástí dokumentu je čestné prohlášení o ztotožnění se s principy Etického kodexu, oznámení o příjmech a nemovitém majetku jak zastupitele, tak i manžela/ky, či partnera/ky. Celé znění Etického kodexu najdete na: Dubnové jednání zastupitelstva na Žofíně. Knihovna na Pohořelci: rozhodnutí by mělo padnout v květnu O budoucnosti pobočky Městské knihovny na Hradčanech, která také fungovala jako přirozené komunitní centrum občanů Hradčan, se vedla dlouhá diskuze. Cílem bylo zachování provozu knihovny prostřednictvím změny rozpočtu. Ta by mohla zajistit financování pobočky ze strany Městské části Praha 1 ve výši Kč, což je potřebná částka k udržení fungování této, dnes již nejstarší pobočky Městské knihovny v celé Praze v roce V celé věci jde o to, že Městská knihovna je příspěvkovou organizací Hl. m. Prahy. To v rámci úsporných opatřeních snížilo výdaje na provoz jednotlivých poboček knihoven. Hl. m. Praha navíc v roce 2012 snížilo příspěvek do rozpočtu Městské části Praha 1 až o 80 milionů. I přes tento fakt MČ Praha 1 již od roku 2010 dotuje provoz této pobočky částkou Kč ze svého rozpočtu tak, aby provoz této pobočky nebyl ukončen. Dle vyjádření starosty, které na jednání zastupitelstva zaznělo, však jde o nesystémové kroky. Proto je nechce v rámci rozpočtu Městské části Praha 1 realizovat, a tento mandatorní výdaj podpořit. Členové zastupitelstva a členové Rady městské části Praha 1 zvolení za ČSSD na jednání veřejně deklarovali, že nikdy neřekli, že by Městská část Praha 1 zamýšlela pobočku Městské knihovny zrušit. Taková slova nikdy nepadla. Stanoviskem členů zastupitelstva zvolených za ČSSD je jednoznačně zachovat stávající pobočku knihovny, ale zároveň nalézt řešení k jejímu financování tak, aby dlouhodobě nebyly zasaženy finanční zdroje Městské části Praha 1, které se rok od roku tenčí. Zastupitelstvo tak po hodině a půl trvající diskuze uložilo Radě MČ Praha 1 předložit ZMČ Praha 1 do 14. května 2013 komplexní návrh řešení situace ohledně zachování pobočky Městské knihovny Hradčany na Pohořelci. Tento závěr vzešel z požadavku zastupitelů ČSSD, který si v rámci koalice prosadila. Knihovna na Pohořelci v číslech: Rok otevření 1905 Stáří knihovny 108 let Počet výpůjček v roce Počet registrovaných čtenářů 1169 Průměrný počet výpůjček na osobu 10 Částka potřebná na udržení knihovny Kč Dům, ve kterém se nacházela pobočka Městské knihovny od roku

7 Zastupitelé schválili balíček devatenácti bytů na prodej Hroznová 2 - Malá Strana, Karlova 30 - Staré Město nebo Petrské náměstí 7 - Nové Město. To jsou jen tři adresy z celkem devatenáctimístného seznamu bytů určených k prodeji. O ty budou moci v dohledné době zájemci soutěžit ve dvojkovém výběrovém řízení. Toho se budou moci zúčastnit jen fyzické osoby. Uchazeč například nesmí být výlučným ani společným vlastníkem bytu určeného k privatizaci nebo nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem jiné bytové jednotky či rodinného domu. Každý zájemce může podat jen jednu přihlášku a musí počítat se složením kauce. Jedny byty do prodeje, jedny byty bývalým úředníkům Kromě devatenácti bytů určených k prodeji byl zastupitelům předložen materiál na schválení prodeje (privatizace) bytových jednotek dvěma bývalým a jedné současné zaměstnankyni ÚMČ Praha 1. Materiál vzbudil mnoho rozpaků. Jedna věc je totiž umožnit nadále bydlet v bytech, které žadatelé o privatizaci nabyli během chvályhodného pracovního vztahu s ÚMČ Praha 1. Druhá věc je umožnit byty po několika málo letech užívání zprivatizovat osobám, které pro Prahu 1 již nepracují. Právě proto v této souvislosti padala ze strany ČSSD vyjádření o nesystémovosti tohoto řešení, o založení precedentu atd. O rozpačitosti tohoto bodu jednání svědčí také skutečnost, že hlasování bylo skutečně různorodé. Členové stejných politických stran hlasovali jak pro, tak proti, tak se i zdrželi. Městská část Praha 1 hlásí: kultura, spolková činnost i kulturní dědictví má podporu radnice i nadále Rada městské části Praha 1 na základě návrhu radního pro kulturu Pavola Škraka (ČSSD) schválila v polovině ledna vyhlášení grantů v oblasti kultury, rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti a dále granty na ochranu kulturního dědictví pro rok Po nutném posouzení a vyhodnocení všech přijatých žádostí se na přelomu dubna a května začínají realizovat první projekty s jasným primárním cílem přínos pro obyvatele Prahy 1. Do výběrového řízení se v rámci oblasti kultury přihlásilo 202 projektů. V oblasti spolkové činnosti to bylo 33 projektů. Jen projekty v oblasti kultury byly v celkové hodnotě požadované částky ve výši Kč. Výběrová komise doporučila Radě MČ Praha 1 finančně podpořit celkem 106 projektů v celkové výši Kč pro oblast kultury, a dále 24 projektů v rámci spolkové činnosti v celkové výši Kč. Pro tyto dvě kategorie tak byly finanční prostředky vyčerpány v plné výši. Jsem rád, že se v době všemožných škrtů a snižování rozpočtů našly finanční prostředky pro podporu kulturních a spolkových akcí. Zájem ze strany žadatelů i jednotlivé projekty jednoznačně ukazují, Jen projekty v oblasti kultury byly v celkové hodnotě přes 20 milionů. že to jsou smysluplně vynaložené peníze, ze kterých budou mít užitek různé cílové skupiny obyvatel Prahy 1, uvedl radní pro kulturu Pavol Škrak. Podané žádosti v obou kategoriích byly posuzovány z hlediska jejich přínosu pro občany Prahy 1. Mezi další hodnotící kritéria lze zařadit obsah projektu a jeho zaměření, cílovou skupinu a finanční přiměřenost rozpočtových nákladů. Mezi podpořenými projekty jsou v oblasti kultury například Jedeme vlakem Dětské opery Praha, Divadlo U Valšů a Mezinárodní hudební festival Bohemia Jazz Fest V rámci rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti byly podpořeny projekty občanských sdružení, jako je například: HaF, Komunitní centrum Kampa a Publicum Commodum. Granty na ochranu kulturního dědictví mimořádně dvojkolově Jako třetí byly v prvním kvartále roku 2013 posuzovány granty na ochranu kulturního dědictví. Sem lze zařadit obnovy nemovitých kulturních památek od celých průčelí objektů, až po zvlášť cenné prvky a detaily fasád jednotlivých domů. Zde výběrová komise doporučila podpořit 16 projektů v celkové výši Kč. Jednou z nejzajímavějších byla v této kategorii žádost o renovaci plastiky na skoseném nároží domu Široká 12. Pro zbylou částku Kč výběrová komise navrhla vyhlásit druhé kolo výběrového řízení. Termín uzávěrky pro podání žádostí v druhém kole je 24. května Podmínky najdete na webových stránkách v sekci Kultura. Ing. Pavol Škrak člen Rady MČ Praha 1 za ČSSD Radnice přispěla také na obnovu plastiky na domě Široká 12. 7

8 Pronájem pozemku číslo 153 na Malé Straně. Kauza nekončí. Sto padesát tři. Parcelní číslo pozemku na Malé Straně, jehož budoucí osud zaměstnává členy Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Loretánská 174, sousedku z domu Úvoz 18 i radnici Prahy 1, které byla správa tohoto pozemku ze strany jeho vlastníka, Hlavního města Prahy, svěřena. A to již přes rok. A důvod? Spor o možnost užívání tohoto pozemku, jenž byl dlouhodobě pronajat manželům Heřmanovým - řádným členům SVJ. V rámci tohoto společenství je však pozemek využíván i ostatními vlastníky bytů v tomto domě. Hlavním důvodem je zajištění potřebné péče, každodenní správy a případné úpravy či opravy domu, který k tomuto pozemku bezprostředně přiléhá. Městská část Praha 1 proto vyhlásila záměr na pronájem tohoto pozemku přímo místnímu SVJ. Do záměru se však s několikanásobně vyšší nabídkou přihlásila také sousedka a zároveň majitelka aktuálně rekonstruovaného domu na adrese Úvoz 18. Kvůli obavám radnice Prahy 1 o následné nařčení z porušení zásad řádného a efektivního hospodáře ze strany vlastníka pozemku, a především majitelky domu Úvoz 18, která by se mohla ve věci obrátit na soud z důvodu nepřijetí vyšší nabídky, nechala radnice vypracovat právní stanoviska. Cílem je ověřit, jaké Praze 1 hrozí následky, pokud by se rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s SVJ, jenž v záměru nabídlo mnohem nižší cenu za pronájem. Podobný případ s aktuálním vyústěním v podobě obvinění téměř všech členů Rady hlavního města Prahy z porušení povinnosti při správě cizího majetku dává tušit, že se zde představitelé radnice, jakožto řádní a efektivní hospodáři, pohybují na velmi tenkém ledě. Zastupitelé za ČSSD však v každém případě preferují stále pronájem pozemku SVJ Loretánská 174. Předsedkyně Komise obecního majetku Šárka Táborská proto věc vrátila zpět na jednání komise dne 17. dubna, aby o tomto názoru přesvědčila i ostatní členy komise. Jakmile budou právní stanoviska vypracována, bude jasné, jak postupovat dál. Mgr. Šárka Táborská předsedkyně Komise Úvoz 18. Majitelka domu nabídla neobvykle vysokou cenu. obecního majetku Vyhláška o zákazu pití alkoholu bude snad konečně rozšířena O rozšíření lokalit, kde platí vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, bojuje Městská část Praha 1 již od listopadu Usnesení, kterým Rada městské části Praha 1 doporučila zařadit mezi lokality se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích také Slovanský ostrov, Vojanovy sady a Senovážné náměstí, bylo totiž přijato již V listopadu téhož roku pak bylo usnesení předáno na Magistrát hl. m. Prahy. Protože se celý rok nic nedělo, ale situaci je stále potřeba řešit, byli příslušní úředníci magistrátu opětovně informování dopisem z 8. listopadu Problémy, které byly hlavní příčinou naší žádosti o zařazení nových lokalit do zmíněné vyhlášky z roku 2011, kulminovaly v letní sezóně roku 2012, kdy ke všem negativním vlivům přibylo házení inventáře Slovanského ostrova do řečiště Vltavy, došlo zde k na- padení a zranění personálu tamní restaurace podnapilou osobou, nebo zde byly vypáleny veřejné toalety vysvětlil důvody pro rozšíření lokalit Ivan Solil, radní pro bezpečnost a veřejný pořádek. Vyhláška samozřejmě není všemocná, ale dává městským strážníkům potřebnou oporu v zákoně. Ti tak mohou předcházet například situacím, kdy se z celkem běžných středoškoláků stává doslova divoká zvěř. S přibývajícími hodinami a promilemi v krvi narůstá těmto výtečníkům sebevědomí a získávají pocit, že veřejné prostranství, či park, je jejich kolbiště. Pak už s nimi žádný správce parku nebo dětského hřiště, nic nezmůže. Magistrát začátkem dubna, tedy téměř po roce a půl, schválil předložení novely této obecně závazné vyhlášky a vyzval pražské městské části k návrhu lokalit, kde by chtěly tuto vyhlášku uplatnit. Z tohoto důvodu jsem na jednání Rady městské části Praha 1 dne 23. dubna znovu předložil návrh původních míst, doplněné například o ulice Dlouhá, V Kolkovně, Kozí, nebo Jakubská. Pevně doufám, že do začátku prázdnin bude vše vyřízeno a Zastupitelstvo hlavního města Prahy potvrdí novelu této vyhlášky, a to včetně všech nově navržených míst v Praze 1 uzavřel Ivan Solil. Celé znění vyhlášky číslo 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, najdete na webové stránce v sekci Vyhlášky a nařízení. Odpoledne studenti, večer divoká zvěř. Důvod? Litry alkoholu vypitého na Slovanském ostrově. Občan Klade Otázky Občan klade otázky - Vydavatel: Klára Trachtová. Náklad ks. Redakce: K. Trachtová, J. Vaculín. Foto: K. Trachtová, J. Vaculín, archiv. Uzávěrka čísla: Kontakt redakce: Klára Trachtová, OVV Praha 1, Hybernská 7, Praha 1, registrace: MK ČR e

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2008 konaného v restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2008 konaného v restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2008 konaného v restauraci u Neužilů Zahájení v 18,00 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček)

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček) 34. Žádost o poskytnutí informace kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku Žádost o poskytnutí informace : 1. Zaslání kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku ( každý

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod.

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod. P O Z V Á N K A na 4. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26. února 2015 od 17 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Z Á P I S. dne 24.06.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1

Z Á P I S. dne 24.06.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Z Á P I S 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 dne 24.06.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Zahájení jednání: jednání zahájil v 10:00 hod.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háhěl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 Zasedání bude zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu PROGRAM ZASEDÁNÍ: 29. 9. 2014 v Polné 4. Nákup nového traktůrku

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Městské lázně Liberec-zrušení záměru prodeje nemovitosti Zpracoval: odbor, oddělení: Ing.Dana

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

I. Celostátní konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice Brno 20. 2. 2007 Prezentace plk. JUDr. Jaroslav VANĚK ředitel MŘ PČR Brno Opatření Policie ČR - dopravně-bezpečností akce

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Záznam č. 2. z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne 10.02.2015

Záznam č. 2. z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne 10.02.2015 Záznam č. 2 z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne 10.02.2015 Přítomni: dle prezenční listiny byty ze zveřejněného záměru pronájmu bytů MČ Praha 4 k 11. kolu r.

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více