Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem"

Transkript

1 Občan Klade Otázky Výtisk ZDARMA Květen 2013 Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem Bezpečnost na Praze 1 Témata, která hýbou Prahou 1 Aktuálně ze zastupitelstva Zůstane knihovna na Pohořelci?

2 Editorial Vážení sousedé, je mi velkým potěšením, že Vás také v roce 2013 mohu přivítat na stránkách časopisu OKO. Zima je snad nadobro za námi a nás čeká ta, pro většinu z nás, příjemnější část roku. Za námi je také spousta událostí, které mají větší či menší vliv na život v naší městské části. Historicky první přímou volbou prezidenta České republiky počínaje, přes obvinění deseti členů Rady hlavního města Prahy z důvodu porušení povinností při správě cizího majetku, až po neustálé problémy a nejednotný postoj vlády ČR k vyplácení sociálních dávek pomocí skarty. Protože do mé oblasti na Praze 1 patří také oblast obchodu a služeb, jednu z nedávných událostí považuji s ohledem na složení obyvatel a počty živnostníků na Praze 1 za klíčovou a bohužel velmi nešťastnou. Nyní mám na mysli krajně neobratné vyjádření Jana Mládka, které se přímo dotklo, ba dokonce negativně zasáhlo milión živnostníků v celé České republice. Jednou věcí může být jistý nepoměr mezi příjmy státu ze zaměstnanců a živnostníků, kdy při hrubém ročním příjmu ve výši Kč odvede živnostník 12,6 %, kdežto zaměstnanec 43,4 %. Druhá věc je způsob vyjadřování a nazývání někoho parazitem. Někoho, kdo pouze hraje podle stanovených pravidel a nedělá nic špatného. Zde se ani při přimhouření obou očí nedá mluvit o neobratném vyjadřování člověka, který na problematiku hledí více pohledem ekonoma, než politika. Z mého pohledu se jedná o hrubou politickou chybu, za kterou nestačí pouhé omluvy, ale budou muset být vidět konkrétní činy. Sám jsem od roku 1990 živnostníkem a dobře vím, že vyřknutými sliby sice člověk ihned neurazí, ale jejich dlouhodobým neplněním už ano. Vás, vážení čtenáři, mohu ujistit, že toto není cesta komunální politiky, kterou chceme jít. Já ani moji kolegové ze Zastupitelstva městské části Praha 1 nesouhlasíme s výroky Jana Mládka, ve kterých mluvil o parazitním chování živnostníků a jednoznačně se od nich distancujeme. Byly to výroky urážlivé a nešťastné. Proto je bylo možné absolutně špatně interpretovat. Živnostníci a drobní podnikatelé, kteří se snaží uživit sebe a své rodiny v čase ekonomické recese, nejsou v jednoduché situaci. Každý, kdo pracuje či podniká, zaslouží naše uznání. Právě proto se snažíme naše podnikatele na Praze 1, kteří navíc pomáhají zajistit základní občanskou vybavenost, všemožně podporovat konkrétními činy. Vydáváme katalog obchodů a služeb, ve kterém se živnostníci mohou zdarma prezentovat před svými zákazníky z řad obyvatel Prahy 1. Tam, kde nám to zákon umožňuje, využíváme místo klasických výběrových řízení na nebytové prostory tzv. záměr obce, s cílem udržet osvědčené živnostníky i jejich sortiment tam, kde jsou na ně obyvatelé Prahy 1 zvyklí. Nabídková cena zde nebývá hlavním kritériem. Stejně důležitý je i podnikatelský záměr. Jako příklad mohu uvést Michalské pekárny na rohu Dlouhé a Dušní ulici, nebo Bio potraviny Vacek v Mostecké ulici, které i nadále budou sloužit tak, jak jsou na to jejich sousedé zvyklí. Rád bych také poděkoval všem, kdo věnují čas vyplňování anketních lístků, které se obchodů a služeb týkají, a vy je dvakrát do roka dostáváte do svých schránek. Díky nim jsem s mnohými z Vás v osobním kontaktu a mám dobré i špatné postřehy z vašeho okolí z první ruky. Získali jste ke mně důvěru, a to je pro moji práci i mě osobně to nejdůležitější. Vážení sousedé, pevně věřím, že jarní počasí s sebou přinese kromě slunce a tepla, také trochu optimismu, více slušnosti a hodně dobrých politických rozhodnutí. Daniel Hodek předseda ČSSD v Praze 1 a 1. zástupce starosty Nový šat nejstarší nemocnice v Praze V minulém čísle Oka jsme úvahu o dalším fungování Nemocnice Na Františku nadepsali nadpisem Kam kráčíš Nemocnice Na Františku? Protože Zastupitelstvo MČ Praha 1, konané v březnu 2013, vzalo na vědomí zprávu o dalším postupu zřizovatele při nutné restrukturalizaci nemocnice, zeptali jsme se zastupitele MČ Praha 1 za ČSSD a předsedy Správní rady Nemocnice Na Františku, MUDr. Rudolfa Demeše, CSc., jakými ozdravnými postupy nyní nemocnice prochází. Změny úhrad zdravotní péče v České republice ze strany pojišťoven, dlouhodobě červená čísla hospodaření, nerovnoměrně rozložené kapacity jednotlivých oddělení a mzdové náklady přesahující běžný průměr nákladů nemocnice. To jsou hlavní důvody k probíhajícím opatřením ke stabilizaci a nutné restrukturalizaci Nemoc- zení tzv. LDN-ky, jak občas někdo šíří mezi občany Prahy 1. Úspěšné fungování zdravotnického zařízení je založeno na vizi a specifické strategii, vedoucí k splnění vytýčených cílů. Primárními cíly Městské části Praha 1, coby zřizovatele Nemocnice Na Františku, jsou setrvání nemocnice ve vlastnictví Městské části Praha 1, za- O budoucnosti této nemocnice rozhodne kvalitní realizace vize zřizovatele, v mantinelech dojednaných úhrad od zdravotních pojišťoven České republiky. chování stávající zdravotní péče, případně její rozšíření, postupné oddlužování a s tím spojené snižování dotací ze strany Městské části Praha 1. Každá dobře fungující nemocnice musí proto mít kvalifikovaně zformulovanou strategii a tuto důsledně uvádět do života, pokranice Na Františku. Připomínám, že jde o nejstarší nemocnici v Praze, v jejíchž prostorách je poskytována nepřetržitá špitální péče již od roku 1345, dodává MUDr. Demeš. Předpokládáme, že cílem radnice není prodej nemocnice, nebo zří- 2

3 čuje MUDr. Demeš. Vize bez uvedení do života zůstává pouze snem. Členové Rady MČ Praha 1, vedení nemocnice a Správní rada NNF proto došli ke společnému závěru, že zajištění výkonnosti nemocnice a účelnosti spektra odborností poskytovaných služeb jsou základem pro vizi budoucího fungování nemocnice i pro návrh změn struktury a rozsahu poskytované péče. Poskytovanou péči je pak nutné přesně definovat a uplatnit při jednáních s plátcem těchto služeb - se zdravotními pojišťovnami. Abychom to dobře pochopili, znamená to, že jakékoliv změny rozsahu stávající lékařské péče v NNF, nebo její rozšíření např. o další obory, je nutno nejdříve projednat se zdravotními pojišťovnami? Přesně tak. A navíc nová tzv. úhradová vyhláška nás skutečně výrazně limituje, a proto velmi pečlivě musíme zvažovat a se zdravotními pojišťovnami doslova bojovat o každou změnu, kterou chceme v rámci tohoto procesu provést. Na společných jednáních členů Rady městské části Praha 1, vedení nemocnice a členů Správní rady nemocnice se proto opakovaně diskutují a projednávají všechny nutné změny, vždy však při vědomí, že tyto jsou limitovány stanovisky pojišťoven. Nicméně stanovisko všech účastníků vychází z toho, že není možné, aby docházelo k dalšímu zadlužování nemocnice. Mezi poslední hlavní navržené změny patří například vytvoření jedné, multi-oborové jednotky intenzivní péče, nebo rovnoměrné rozložení kapacit personálu po jednotlivých odděleních. V minulosti nastávaly situace, kdy personál jednoho oddělení absolutně nestíhal vykonávat svojí práci, kdežto personál druhého odděvých kontrol, prováděných externí nezávislou společností. Veškeré audity se však od počátku potýkaly s problémem dohledávání podkladových materiálů. Délka jejich trvání se tak několikanásobně prodloužila. Nemocnice by se měla zaměřit na oblasti, ve kterých má kvalifikovaný personál i technické vybavení. lení se, slušně řečeno, nudil. To je z mého pohledu naprosto nepřijatelné uvádí dále MUDr. Demeš a pokračuje: Po odvolání minulého vedení nemocnice bylo pro zahájení ozdravného procesu této nemocnice nutné provést několik auditů. Tedy detailních hloubko- A jaké byly jejich výsledky, pane předsedo? Co jste se z nich dozvěděli zajímavého? Výsledky těchto hloubkových kontrol v oblasti ambulantních oborů a organizačních záležitostí, jenž hodnotily kvalitu zdravotní i organizační činnosti v nemocnici, hovoří jednoznačně. S ohledem na stávající technické vybavení i odbornost personálu, byly navrženy nové, cílené odbornosti Nemocnice Na Františku. Stávající zdravotní péče nebude nijak zasažena. Nemocnice by se však měla zaměřit na oblasti, ve kterých má kvalifikovaný personál i technické vybavení. Tyto oblasti by se pak měly stát těmi, kterými se bude NNF specializovat. Tento návrh byl projednán ve Správní radě NNF, za účasti vedení a zastupitelů MČ Praha 1. Návrh byl doporučen Zastupitelstvu městské části Praha 1 ke schválení, což se v březnu 2013 také skutečně stalo. V blízké budoucnosti tak bude docházet k efektivnějšímu využívání lůžkového fondu, bude provedena redukce kapacit, které se dlouhodobě nevyužívají a jsou tím pádem prodělečné. Návrh efek- tivního využívání operačních sálů, otevření multioborové jednotky intenzivní péče, zavedení jednodenní chirurgie a posílení ambulantního traktu. Všechny tyto kroky pak budou podkladem pro vyjednávání smluvních podmínek pro úhrady zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven pro další období. A o jaké další medicínské obory chcete NNF případně rozšířit? Jednou z dalších variant, jak ušetřit mandatorní výdaje nemocnice a zároveň nesnížit počet nyní nabízených medicínských služeb, je nabídnout redukcí vzniklé volné prostory v nemocnici, např. pro ambulantní zubařskou péči, ORL, gynekologii a jiné. Změny ve zdravotnictví zasahujíc do chodů všech nemocnic v České republice, redukované možnosti dotace nemocnice ze strany Městské části Praha 1 nás ujišťují o tom, že na snění již skutečně není čas. Nejstarší dáma všech nemocnic v Praze, pokud má zůstat nadále nemocnicí, potřebuje nový šat. Děkujeme za rozhovor, pane předsedo. MUDr. Rudolf Demeš, CSc. Předseda Správní rady Nemocnice Na Františku 3

4 Bezpečnostní komise místo souběhu hlášení problémů s bezpečností, jejíž jednotlivá řešení je třeba skloubit Nejen otázky bezpečnosti a prevence kriminality na území MČ Praha 1 nebo stanoviska k bezpečnostním situacím projednává Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, známá spíše jako BEKO Bezpečnostní komise, zřízená jako poradní orgán Rady MČ Praha 1. Častým bodem jednání také bývají podněty a stížnosti k aktuálním situacím na území MČ Praha 1 od jednotlivých občanů nebo občanských sdružení. Právě zástupci jednoho z nejaktivnějších občanských sdružení - Sdružení Nového Města pražského, byli na základě jejich podnětů pozváni na pravidelné dubnové jednání Bezpečností komise, jež má sedmnáct členů, mezi které například patří také ředitel Městské policie Praha 1 Miroslav Stejskal nebo ředitel Policie ČR I. plk. Karel Prommer. Hlavním důvodem jednání byl zhoršující se stav i dopady drogové scény na Václavském náměstí, která s příchodem jarních dnů poodkrývá svoji opravdovou zjizvenou tvář lidského neštěstí. Představitelé Sdružení Nového Města pražského konstatovali, že zejména roh Václavského náměstí a Washingtonovy nebo roh Václaváku s Opletalkou jsou místa, kde se narkomani a dealeři čím dál tím častěji setkávají za jediným účelem nákup a prodej látek, díky kterým tito lidé drží pohromadě. Bez policisty či strážníka v místě, kde se děje něco nekalého, se problém úspěšně a efektivně řešit prostě nedá, podotkl dlouholetý člen BEKO a radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku, Ivan Solil. Navrženým řešením tohoto aktuálního problému, po diskusi všech členů komise včetně ředitelů policie a strážníků, jakož i dro- gového koordinátora MČ Praha 1, se tak stalo přesunutí mobilního stanoviště hlídky do zmiňovaných míst. Zde se však dostáváme na velmi tenký led. Přesunutá hlídka měla do této chvíle nějaké své jiné, avšak opodstatněné místo, které tak zůstane nehlídané. Počty policistů a strážníků stále klesají, a protože není kde brát, nejedná se o posílení v potřebné lokalitě, ale o přesun do více potřebné lokality. Opodstatněnost hlídky na svém původním místě však mnohdy ještě neskončila. V mnoha případech jsou hlídky na svých místech právě na základě stížností občanů či občanských sdružení, jejíž podněty se Městská policie i Komise bezpečnosti pravidelně zabývá. Když velitelé obou složek policie vyhodnotí podnět či stížnost jako opodstatněnou, musí své lidi stáhnout, a tím se byť nechtěně, obrátit zády k jiným problémům jiných občanů a jiných sdružení. Zástupci Sdružení Nového Města pražského na jednání Bezpečnostní komise. Na Václavském náměstí jsou hlavními problémy drogy, bezdomovci a erotické podniky. Na Starém Městě jsou problémy s hlučnými turisty, organizovaným vymetáním barů a hospod, podniků fungujících do 6 hodin ráno, případně nonstop. Místa jako Slovanský ostrov nebo Národní divadlo zase trpí organizovanými pitkami desítek až stovek mladých lidí s jediným cílem: Nezůstat střízlivý příliš dlouho. Grafity, vandalismus realizovaný na památkách i uličním inventáři, překračování hlukových limitů nebo kapacit hospod a barů, je doprovodný jev téměř všech víkendových večerů napříč celou Prahou 1. Je třeba hledat nová řešení i pro zažité postupy Městské kamery mohou do jisté míry nahradit klíčovou roli strážníků v ulicích. Na druhou stranu je však třeba pečlivě zvažovat místa pro jejich budoucí umístění. V minulosti bylo o umístnění kamerových bodů, bezpečných přechodů nebo prevenci kriminality rozhodováno na základě požadavků Městské části Praha 1 ve spolupráci s Městskou Policií a Policií České Republiky. Neexistovala žádná koncepce ani strategie. Z tohoto důvodu bylo na jednání Bezpečnostní komise a Komise informatiky rozhodnuto zadat odbornou bezpečnostní studii - analýzu bezpečnosti jednotlivých míst a ulic na území Prahy 1. Souběžně také probíhají přípravné práce na eventuálním pořízení speciálního softwaru, o kterém jsme Vás informovali dříve. Software by měl být umístěn na kamerový systém a dohledové pracoviště policie či strážníků bude informovat o předem naprogramovaném závadovém jednání v okolí kamery. Kompetence Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: 1. Projednává otázky bezpečnosti a prevence kriminality na území MČ Praha Projednává podněty a stížnosti k bezpečnostní situaci na území MČ Praha Připravuje stanoviska k bezpečnostní situaci pro Radu MČ Praha 1 a podává Radě MČ Praha 1 návrhy na zlepšení bezpečnostní situace. 4. Spolupracuje s Městskou policií Praha 1 a s Policií ČR Praha I. 5. Navrhuje způsoby naplnění a využití Bezpečnostního fondu MČ P1. 6. Připravuje návrh rozpočtu bezpečnostního fondu a kontroluje jeho hospodaření. 7. Připomínkuje návrh rozpočtu ORJ 0751 Prevence kriminality. 8. Projednává podmínky a témata grantů v oblasti prevence kriminality. 9. Spolupracuje s jinými komisemi Rady MČ Praha 1. 4

5 V řadě lakonických sdělení tiskových agentur o otevření něčeho, doplněné citacemi různých představitelů o krásných zítřcích, je možné se dozvědět i o slavnostním otevření nové služebny městské policie v Praze 1 v Lodecké ulici dne Občané Prahy 1 a zvláště ti, kteří bydlí v jejím okolí, si jistě bez slzy v oku vzpomenou na doby, kdy z těchto míst, příznačně nazvaných BUNKR, hřměla do ranních dob rocková hudba, a kdy při cestě do práce potkávali skupiny podivných osob, vycházejících z lůna tohoto hudebního pekla. Sláva Bunkru uhasla jako polní tráva po roce 1997, kdy po řadě právních bitev byla jeho činnost ukončena, a od této doby zůstávaly tyto prostory nevyužity. Protože lidé na radnici jsou nejen placeni, ale i odpovědní chovat se k majetku občanů Prahy 1 s péčí řádného hospodáře, bylo nutno vyřešit i tento problém zvaný - co s tím a za kolik? Až v roce 2008, tedy v minulém volebním období, v záplavě chytrých i méně chytrých nápadů, se objevila v Bezpečnostní komisi myšlenka vybudovat zde služebnu S takto podnapilými osobami pohnou jen přivolaní strážníci. městských strážníků se zázemím a tělocvičnou s tím, že právě tato její část by byla využitelná i pro potřeby obyvatel Prahy 1. Na jedné misce iluzorních vah totiž ležela předpokládaná nemalá výše finančních nákladů (cca 35 mil. Kč) a na druhé důvody opravňující realizaci této investice. Byla to však doba, kdy jsme s radostí sledovali, jak funguje námi navržený motivační program pro strážníky a policii ČR. A potřebné, do té doby nenaplněné kvóty počtu strážníků a policistů stoupaly. Z plánovaného počtu 300 městských strážníků se v tomto volebním období podařilo navýšit stavy ze 180 na cca 280 strážníků. K tomu se navýšil i odpovídající (je to i trochu tajné) počet policistů. Odpovědnost O stříhání pásky Zpráva z tisku: a zástupci obou delegací poté slavnostně přestřihli pásku u příležitosti otevření nové služebny městských strážníků v Lodecké ulici v Praze 1... Z plánovaného počtu 300 městských strážníků se v minulém volebním období podařilo navýšit stavy ze 180 na cca 280 strážníků. obou složek za veřejný pořádek tak byla vymahatelná a žádný z ředitelů se nemohl vymlouvat na nízký počet svých podřízených. Každý, a předpokládám, že i méně chytrý politik přece ví, že sebelepší bezpečnostní vize nelze realizovat bez odpovídajícího počtu strážníků a policistů v ulicích. Jen tito jsou totiž nadáni zákony s většími právy než my, ostatní smrtelníci. Cesta k nastolení veřejného pořádku totiž rozhodně nevede ani Škoda každého strážníka, který z Prahy 1 odejde. litním režimu, ale i nedávno na severu Čech. Desítky dopisů od občanů Prahy 1, které dostávám, jsou pak jen ukázkou současného skutečného stavu veřejného pořádku v Praze 1. Opilé, křičící hordy stojící před bary nebo putující od jednoho obchodu s lihovinami k druhému, do noci otevřené předzahrádky nebo hospody, nerespektování modré zóny, žebráci dnes již i zpívající, bezdomovci, sprejeři, drogová scéna, atd. Na všechny tyto - slovy mého dědečka - sajrajty pracně, za přítomnosti ředitelů obou silových složek, vytváříme na poradách v Bezpečnostní komisi a v radě desítky postupů. V návaznosti na podněty občanů vytyčujeme úseky ulic, kde by v problémových hodinách měly být konány pochůzkové služby strážníků a policistů (žádná auta), na dveře barů a restaurací dáváme lepit limity návštěvníků, posíláme miliony na kamerový systém, za další milióny kupujeme strážníkům a policistům pomůcky a potřebnou výbavu, dokonce poskytujeme zasloužilým i nájemní byty. Po volbách v roce 2010 však přišli i na hl. m. Prahu noví politici, a tedy lidé s jinými názory a prioritami, a tak bez nás, a patrně i bez rozumu, přes různé místní občanské hlídky, najaté bezpečnostní agentury, či lehce ozbrojené pomocníky tak, jak jsme je zažili nejen v minulém totabylo rozhodnuto, že z našich původně naplánovaných cca 300 strážníků je znovu cca 250 (což je podle jejich tabulek nejvyšší přípustný počet), podotýkám stejný jako v roce A policisté, pokud vím, jsou na tom ještě hůře. Představte si, vážení sousedé, co by v nočních hodinách v ulicích Prahy 1 udělalo za práci dalších 50 strážníků, spolu s odpovídajícím počtem policistů. Ty celkové počty totiž musíme ještě pokrátit o počty příslušníků sloužících na služebnách a dalších, čerpajících volno po službě minulé. A tak nyní jako deja vu znovu slyšíme od odpovědných, že mají málo lidí pro práci v terénu, že nemají dost peněz, a že některé z dohodnutých, plánovaných akcí, bohulibých pro nás všechny v Praze 1, prostě nebudou. Nechť jsou ti stříhači pásky, kteří patrně nic neví o našich ideálech v době vzniku toho, co otevírají, plni sladkých a velkých slov. Pro nás ostatní je ta sláva trochu nahořklá. Budˇjak buď, my tu naší novou a krásnou služebnu, pro Vás občany Prahy 1, zase naplníme. JUDr. Ivan Solil radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku 5

6 Ze zasedání dubnového Zastupitelstva městské části Praha 1 Starosta pod narůstajícím tlakem občanů i opozičních zastupitelů Další grilování, nařčení z porušení Etického kodexu zastupitele ze lží, a k tomu všemu návrhy na své odvolání z úst přítomných občanů i opozičních zastupitelů. To vše musel snést a vyslechnout starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký. Starosta podle nich nerespektuje zájmy občanů Prahy 1, není schopný spravovat majetek obce, řídit státní správu. Trnem v oku obyvatelům Prahy 1 je také eskalující situace kolem pronájmu pozemku číslo 153, k. ú. Malá Strana, o které jsme Vás informovali již v prosincovém čísle. Ani po roce od první interpelace v této věci není situace vyřešená. Ba naopak. Celá situace se nadále komplikuje. Do záměru na pronájem pozemku místnímu SVJ se totiž přihlásila také sousedka z domu Úvoz 18, s několika násobněvyšší cenou. Více o celé situaci se dočtete na straně 8. Co je Etický kodex zastupitele: Soubor obecných i konkrétních pravidel, kterými se má každý člen zastupitelstva řídit. Součástí dokumentu je čestné prohlášení o ztotožnění se s principy Etického kodexu, oznámení o příjmech a nemovitém majetku jak zastupitele, tak i manžela/ky, či partnera/ky. Celé znění Etického kodexu najdete na: Dubnové jednání zastupitelstva na Žofíně. Knihovna na Pohořelci: rozhodnutí by mělo padnout v květnu O budoucnosti pobočky Městské knihovny na Hradčanech, která také fungovala jako přirozené komunitní centrum občanů Hradčan, se vedla dlouhá diskuze. Cílem bylo zachování provozu knihovny prostřednictvím změny rozpočtu. Ta by mohla zajistit financování pobočky ze strany Městské části Praha 1 ve výši Kč, což je potřebná částka k udržení fungování této, dnes již nejstarší pobočky Městské knihovny v celé Praze v roce V celé věci jde o to, že Městská knihovna je příspěvkovou organizací Hl. m. Prahy. To v rámci úsporných opatřeních snížilo výdaje na provoz jednotlivých poboček knihoven. Hl. m. Praha navíc v roce 2012 snížilo příspěvek do rozpočtu Městské části Praha 1 až o 80 milionů. I přes tento fakt MČ Praha 1 již od roku 2010 dotuje provoz této pobočky částkou Kč ze svého rozpočtu tak, aby provoz této pobočky nebyl ukončen. Dle vyjádření starosty, které na jednání zastupitelstva zaznělo, však jde o nesystémové kroky. Proto je nechce v rámci rozpočtu Městské části Praha 1 realizovat, a tento mandatorní výdaj podpořit. Členové zastupitelstva a členové Rady městské části Praha 1 zvolení za ČSSD na jednání veřejně deklarovali, že nikdy neřekli, že by Městská část Praha 1 zamýšlela pobočku Městské knihovny zrušit. Taková slova nikdy nepadla. Stanoviskem členů zastupitelstva zvolených za ČSSD je jednoznačně zachovat stávající pobočku knihovny, ale zároveň nalézt řešení k jejímu financování tak, aby dlouhodobě nebyly zasaženy finanční zdroje Městské části Praha 1, které se rok od roku tenčí. Zastupitelstvo tak po hodině a půl trvající diskuze uložilo Radě MČ Praha 1 předložit ZMČ Praha 1 do 14. května 2013 komplexní návrh řešení situace ohledně zachování pobočky Městské knihovny Hradčany na Pohořelci. Tento závěr vzešel z požadavku zastupitelů ČSSD, který si v rámci koalice prosadila. Knihovna na Pohořelci v číslech: Rok otevření 1905 Stáří knihovny 108 let Počet výpůjček v roce Počet registrovaných čtenářů 1169 Průměrný počet výpůjček na osobu 10 Částka potřebná na udržení knihovny Kč Dům, ve kterém se nacházela pobočka Městské knihovny od roku

7 Zastupitelé schválili balíček devatenácti bytů na prodej Hroznová 2 - Malá Strana, Karlova 30 - Staré Město nebo Petrské náměstí 7 - Nové Město. To jsou jen tři adresy z celkem devatenáctimístného seznamu bytů určených k prodeji. O ty budou moci v dohledné době zájemci soutěžit ve dvojkovém výběrovém řízení. Toho se budou moci zúčastnit jen fyzické osoby. Uchazeč například nesmí být výlučným ani společným vlastníkem bytu určeného k privatizaci nebo nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem jiné bytové jednotky či rodinného domu. Každý zájemce může podat jen jednu přihlášku a musí počítat se složením kauce. Jedny byty do prodeje, jedny byty bývalým úředníkům Kromě devatenácti bytů určených k prodeji byl zastupitelům předložen materiál na schválení prodeje (privatizace) bytových jednotek dvěma bývalým a jedné současné zaměstnankyni ÚMČ Praha 1. Materiál vzbudil mnoho rozpaků. Jedna věc je totiž umožnit nadále bydlet v bytech, které žadatelé o privatizaci nabyli během chvályhodného pracovního vztahu s ÚMČ Praha 1. Druhá věc je umožnit byty po několika málo letech užívání zprivatizovat osobám, které pro Prahu 1 již nepracují. Právě proto v této souvislosti padala ze strany ČSSD vyjádření o nesystémovosti tohoto řešení, o založení precedentu atd. O rozpačitosti tohoto bodu jednání svědčí také skutečnost, že hlasování bylo skutečně různorodé. Členové stejných politických stran hlasovali jak pro, tak proti, tak se i zdrželi. Městská část Praha 1 hlásí: kultura, spolková činnost i kulturní dědictví má podporu radnice i nadále Rada městské části Praha 1 na základě návrhu radního pro kulturu Pavola Škraka (ČSSD) schválila v polovině ledna vyhlášení grantů v oblasti kultury, rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti a dále granty na ochranu kulturního dědictví pro rok Po nutném posouzení a vyhodnocení všech přijatých žádostí se na přelomu dubna a května začínají realizovat první projekty s jasným primárním cílem přínos pro obyvatele Prahy 1. Do výběrového řízení se v rámci oblasti kultury přihlásilo 202 projektů. V oblasti spolkové činnosti to bylo 33 projektů. Jen projekty v oblasti kultury byly v celkové hodnotě požadované částky ve výši Kč. Výběrová komise doporučila Radě MČ Praha 1 finančně podpořit celkem 106 projektů v celkové výši Kč pro oblast kultury, a dále 24 projektů v rámci spolkové činnosti v celkové výši Kč. Pro tyto dvě kategorie tak byly finanční prostředky vyčerpány v plné výši. Jsem rád, že se v době všemožných škrtů a snižování rozpočtů našly finanční prostředky pro podporu kulturních a spolkových akcí. Zájem ze strany žadatelů i jednotlivé projekty jednoznačně ukazují, Jen projekty v oblasti kultury byly v celkové hodnotě přes 20 milionů. že to jsou smysluplně vynaložené peníze, ze kterých budou mít užitek různé cílové skupiny obyvatel Prahy 1, uvedl radní pro kulturu Pavol Škrak. Podané žádosti v obou kategoriích byly posuzovány z hlediska jejich přínosu pro občany Prahy 1. Mezi další hodnotící kritéria lze zařadit obsah projektu a jeho zaměření, cílovou skupinu a finanční přiměřenost rozpočtových nákladů. Mezi podpořenými projekty jsou v oblasti kultury například Jedeme vlakem Dětské opery Praha, Divadlo U Valšů a Mezinárodní hudební festival Bohemia Jazz Fest V rámci rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti byly podpořeny projekty občanských sdružení, jako je například: HaF, Komunitní centrum Kampa a Publicum Commodum. Granty na ochranu kulturního dědictví mimořádně dvojkolově Jako třetí byly v prvním kvartále roku 2013 posuzovány granty na ochranu kulturního dědictví. Sem lze zařadit obnovy nemovitých kulturních památek od celých průčelí objektů, až po zvlášť cenné prvky a detaily fasád jednotlivých domů. Zde výběrová komise doporučila podpořit 16 projektů v celkové výši Kč. Jednou z nejzajímavějších byla v této kategorii žádost o renovaci plastiky na skoseném nároží domu Široká 12. Pro zbylou částku Kč výběrová komise navrhla vyhlásit druhé kolo výběrového řízení. Termín uzávěrky pro podání žádostí v druhém kole je 24. května Podmínky najdete na webových stránkách v sekci Kultura. Ing. Pavol Škrak člen Rady MČ Praha 1 za ČSSD Radnice přispěla také na obnovu plastiky na domě Široká 12. 7

8 Pronájem pozemku číslo 153 na Malé Straně. Kauza nekončí. Sto padesát tři. Parcelní číslo pozemku na Malé Straně, jehož budoucí osud zaměstnává členy Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Loretánská 174, sousedku z domu Úvoz 18 i radnici Prahy 1, které byla správa tohoto pozemku ze strany jeho vlastníka, Hlavního města Prahy, svěřena. A to již přes rok. A důvod? Spor o možnost užívání tohoto pozemku, jenž byl dlouhodobě pronajat manželům Heřmanovým - řádným členům SVJ. V rámci tohoto společenství je však pozemek využíván i ostatními vlastníky bytů v tomto domě. Hlavním důvodem je zajištění potřebné péče, každodenní správy a případné úpravy či opravy domu, který k tomuto pozemku bezprostředně přiléhá. Městská část Praha 1 proto vyhlásila záměr na pronájem tohoto pozemku přímo místnímu SVJ. Do záměru se však s několikanásobně vyšší nabídkou přihlásila také sousedka a zároveň majitelka aktuálně rekonstruovaného domu na adrese Úvoz 18. Kvůli obavám radnice Prahy 1 o následné nařčení z porušení zásad řádného a efektivního hospodáře ze strany vlastníka pozemku, a především majitelky domu Úvoz 18, která by se mohla ve věci obrátit na soud z důvodu nepřijetí vyšší nabídky, nechala radnice vypracovat právní stanoviska. Cílem je ověřit, jaké Praze 1 hrozí následky, pokud by se rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s SVJ, jenž v záměru nabídlo mnohem nižší cenu za pronájem. Podobný případ s aktuálním vyústěním v podobě obvinění téměř všech členů Rady hlavního města Prahy z porušení povinnosti při správě cizího majetku dává tušit, že se zde představitelé radnice, jakožto řádní a efektivní hospodáři, pohybují na velmi tenkém ledě. Zastupitelé za ČSSD však v každém případě preferují stále pronájem pozemku SVJ Loretánská 174. Předsedkyně Komise obecního majetku Šárka Táborská proto věc vrátila zpět na jednání komise dne 17. dubna, aby o tomto názoru přesvědčila i ostatní členy komise. Jakmile budou právní stanoviska vypracována, bude jasné, jak postupovat dál. Mgr. Šárka Táborská předsedkyně Komise Úvoz 18. Majitelka domu nabídla neobvykle vysokou cenu. obecního majetku Vyhláška o zákazu pití alkoholu bude snad konečně rozšířena O rozšíření lokalit, kde platí vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, bojuje Městská část Praha 1 již od listopadu Usnesení, kterým Rada městské části Praha 1 doporučila zařadit mezi lokality se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích také Slovanský ostrov, Vojanovy sady a Senovážné náměstí, bylo totiž přijato již V listopadu téhož roku pak bylo usnesení předáno na Magistrát hl. m. Prahy. Protože se celý rok nic nedělo, ale situaci je stále potřeba řešit, byli příslušní úředníci magistrátu opětovně informování dopisem z 8. listopadu Problémy, které byly hlavní příčinou naší žádosti o zařazení nových lokalit do zmíněné vyhlášky z roku 2011, kulminovaly v letní sezóně roku 2012, kdy ke všem negativním vlivům přibylo házení inventáře Slovanského ostrova do řečiště Vltavy, došlo zde k na- padení a zranění personálu tamní restaurace podnapilou osobou, nebo zde byly vypáleny veřejné toalety vysvětlil důvody pro rozšíření lokalit Ivan Solil, radní pro bezpečnost a veřejný pořádek. Vyhláška samozřejmě není všemocná, ale dává městským strážníkům potřebnou oporu v zákoně. Ti tak mohou předcházet například situacím, kdy se z celkem běžných středoškoláků stává doslova divoká zvěř. S přibývajícími hodinami a promilemi v krvi narůstá těmto výtečníkům sebevědomí a získávají pocit, že veřejné prostranství, či park, je jejich kolbiště. Pak už s nimi žádný správce parku nebo dětského hřiště, nic nezmůže. Magistrát začátkem dubna, tedy téměř po roce a půl, schválil předložení novely této obecně závazné vyhlášky a vyzval pražské městské části k návrhu lokalit, kde by chtěly tuto vyhlášku uplatnit. Z tohoto důvodu jsem na jednání Rady městské části Praha 1 dne 23. dubna znovu předložil návrh původních míst, doplněné například o ulice Dlouhá, V Kolkovně, Kozí, nebo Jakubská. Pevně doufám, že do začátku prázdnin bude vše vyřízeno a Zastupitelstvo hlavního města Prahy potvrdí novelu této vyhlášky, a to včetně všech nově navržených míst v Praze 1 uzavřel Ivan Solil. Celé znění vyhlášky číslo 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, najdete na webové stránce v sekci Vyhlášky a nařízení. Odpoledne studenti, večer divoká zvěř. Důvod? Litry alkoholu vypitého na Slovanském ostrově. Občan Klade Otázky Občan klade otázky - Vydavatel: Klára Trachtová. Náklad ks. Redakce: K. Trachtová, J. Vaculín. Foto: K. Trachtová, J. Vaculín, archiv. Uzávěrka čísla: Kontakt redakce: Klára Trachtová, OVV Praha 1, Hybernská 7, Praha 1, registrace: MK ČR e

Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem

Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem Výtisk ZDARMA Nemocnice Na Františku prochází ozdravným procesem ta, Téma bou ý h á r e kt 1 u o h a Pr zastupitelstva knihovna Editorial je mi velkým potěšením, že Vás také v roce 2013 mohu přivítat na

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/10 ZMČ 7/10. 14 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.06.2016 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.02.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno:

Více

ad 1) Zasedání zahájil místopředseda František Kouba přivítáním všech přítomných.

ad 1) Zasedání zahájil místopředseda František Kouba přivítáním všech přítomných. Z á p i s Ze zasedání republikového výboru Sekce policejní veterán o.s., konaného dne 08.01.2008 v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 49 věc: Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z Á P I S. 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 20. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 07.11.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti v pasáži úřadu a dále v zasedací

Více

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 19.10.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 201, 2. patro Vodičkova

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 16. 1. 2017 od 18:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J.

Více

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48835/2015 01.06.2015 Zápis a usnesení z 6. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení jednání: 1.6.2015 v 15:30 hod. Místo konání jednání:

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A.

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Heřmanová Ve Zprávách č. 4/2013 byla uveřejněna směrnice č. j. MF

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne

Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne 17. 3. 2016 Datum 17. 3. 2016 Místo Toulcův dvůr, Kubátova, P10 Účastníci Členové SVJ pro dům Rižská 1580

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne 20.11.2002. Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec zahájil

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

Záznam č. 11. z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne

Záznam č. 11. z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne Záznam č. 11 z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne 14. 3. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny 1. byty ze zveřejněného záměru pronájmu bytů MČ Praha 4 Záměr na

Více

85. Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebního řízení nástavba objektu čp. 785, st. parc. č. 864/3 Staré Město, Praha 1

85. Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebního řízení nástavba objektu čp. 785, st. parc. č. 864/3 Staré Město, Praha 1 Přehled žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podaných na Úřad městské části Praha 1 v roce 2013 85. Žádost o poskytnutí informace

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

16. Název materiálu: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch úprava přílohy

16. Název materiálu: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch úprava přílohy Podklady na zasedání ZM dne: 26.03.2015 16. Název materiálu: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch úprava přílohy Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval:

Více

Zápis č. 1/2015 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2015 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2015 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 07.01.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU

Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU Projekty MHMP financované ze strukturálních fondů EU Projekty na území podpory JPD2 Portál sociálních a zdravotnických služeb Interoperabilní spisová služba Interspis Sdílený web Envis Společné principy

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje. Jaké mohou být následky jeho vzniku?

Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje. Jaké mohou být následky jeho vzniku? Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje Jaké mohou být následky jeho vzniku? HISTORIE 18. 3. 2009 Středočeský kraj podal první návrh na zápis VNÚZZ do rejstříku veřejných neziskových

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 35 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 35 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 35 ze dne 19.8.2009 Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty Zahájení zasedání dne 19.8.2009 v 19:00 hod.

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 15. července 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Městské lázně Liberec-zrušení záměru prodeje nemovitosti Zpracoval: odbor, oddělení: Ing.Dana

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Zápis č.7/2016. Městská část Praha 11. z jednání sportovní komise, konaného dne Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis č.7/2016. Městská část Praha 11. z jednání sportovní komise, konaného dne Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Městská část Praha 11 Zápis č.7/2016 z jednání sportovní komise, konaného dne 29.06.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: Úřad MČ Praha 11, Vidimova 1324, kancelář číslo 412 Usnášeníschopnost:

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více