Výsledky po odvolání KPŽ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky po odvolání KPŽ:"

Transkript

1 Vědecká rada IGA MZ na svém zasedání dne projednala všech 56 žádostí nedoporučených po formálním hodnocení Komisí pro přijímání žádostí, uvážila všechny přijaté námitky a rozhodla, že 20 z těchto žádostí bude vráceno zpět do VES 2012 k dalšího hodnocení jako doporučené a celkem 36 žádostí bude po tomto formálním hodnocení vyřazeno ze soutěže (viz Seznam Žádostí nedoporučených k udělení účelové podpory IGA MZ na konci níže uvedeného přehledu). Proti tomuto vyřazení již není možné se odvolat. Page 1 of 23

2 Nemocnice Znojmo příspěvková organizace Prof. MUDr. Radek Hart NT/13000 Středomoravská nemocniční a.s. MUDr. Pavel Přikryl NT/13004 Prof. Ing. Rudolf Poledne NT/13005 Ing. Jaroslav Hubáček NT/13006 Mgr. Jitka Rynekrová NT/13010 Mgr. Dana Dlouhá NT/13011 Prof. MUDr. Ilja Stříž NT/13012 Doc. MUDr. Věra Adámková NT/13013 MUDr. Petr Bouček NT/13014 MUDr. Jana Brunová NT/13015 Ing. Milan Hájek NT/13017 MUDr. Ivana Králová Lesná Ph. NT/13018 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Marta Kalousová NT/13020 MUDr. Jan Piťha NT/13025 Mgr. Pavel Suchánek NT/13026 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Milan Holeček NT/13027 Prof. MUDr. Terezie Pelikánová NT/13034 Doc. MUDr. Robert Holaj, MBA NT/13044 MUDr. Eva Chytilová NT/13046 MUDr. Martin Matoulek NT/13049 MUDr. Jaroslava Kovářová NT/13056 MUDr. Zdenka Hrušková NT/13057 MUDr. Daniela Fischerová Ph. NT/13070 Všeobecná fakultní nemocnice Prof. MUDr. Marek Trněný NT/13072 Všeobecná fakultní nemocnice MUDr. Barbora Jindrová NT/13074 Doc. MUDr. Roman Šmucler NT/13077 Doc. Ing. František Lopot NT/13084 MUDr. Miroslav Špaček NT/13086 Doc. MUDr. Jarmila Procházková NT/13087 Všeobecná fakultní nemocnice RNDr. Štěpán Podzimek NT/13088 Page 2 of 23

3 RNDr. Jiřina Bártová NT/13089 Ing. Jitka Štekrová NT/13090 Prof. MUDr. Jaroslav Lindner NT/13094 MUDr. Jan Kříž NT/13095 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Bc. Alžběta Kubištová NT/13096 MUDr. Vilém Rohn NT/13097 Prof. MUDr. František Saudek NT/13098 Prof. MUDr. František Saudek NT/13099 MUDr. Ivo Skalský NT/13100 doc. MUDr. Alexander Pilin NT/13101 Univerzita Karlova v MUDr. Helena Marečková NT/13108 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Libor Vítek NT/13112 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Pavel Dundr NT/13113 Univerzita Karlova v Ing. Markéta Tesařová NT/13114 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Tomáš Stopka Ph. NT/13115 Univerzita Karlova v Ing. Stanislav Kmoch NT/13116 Univerzita Karlova v MUDr. Petra Lišková NT/13117 Univerzita Karlova v Doc. RNDr. Zdeněk Fišar NT/13118 Univerzita Karlova v Mgr. Daniela Záhoráková Ph. NT/13120 Univerzita Karlova v MUDr. Jan Bláha NT/13121 Univerzita Karlova v MUDr. Helena Hůlková NT/13122 Univerzita Karlova v PhDr. Helena Hnilicová NT/13123 Univerzita Karlova v MUDr. Nikolina Kutinová Canová NT/13124 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Olga Dlouhá NT/13125 Univerzita Karlova v RNDr. Lukáš Stibůrek NT/13126 Fakultní nemocnice Olomouc Doc. MUDr. Lumír Hrabálek NT/13130 Fakultní nemocnice Olomouc Prof. MUDr. Petr Kaňovský NT/13132 Fakultní Nemocnice Olomouc MUDr. David Krahulík NT/13134 Fakultní nemocnice Olomouc Doc. MUDr. Klára Látalová Ph. NT/13135 Fakultní nemocnice Olomouc Prof. MUDr. Vladimír Mihál NT/13136 Fakultní nemocnice Olomouc Doc. MUDr. Čestmír Neoral NT/13137 Fakultní nemocnice Olomouc Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov NT/13138 Page 3 of 23

4 Prof. MUDr. Vladimír Teplan NT/13139 FN Olomouc Doc. MUDr. Martin Procházka NT/13140 Nemocnice Na Homolce Ing. Martin Mayer NT/13142 Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Daniel Šaňák NT/13143 Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Jan Václavík NT/13144 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Miloslav Kopeček NT/13145 Psychiatrické centrum Praha PhDr Ladislav Csémy NT/13147 RNDr. Jan Kovář NT/13151 Univerzita Karlova v Mgr. Eva Marková NT/13153 Univerzita Karlova v MUDr. Zora Mělková NT/13156 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Ivana Kuklová NT/13158 Univerzita Karlova v MUDr. Michael Halaška NT/13162 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Jiří Radvanský NT/13165 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Lukáš Rob NT/13166 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Helena Robová NT/13167 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Jan Trka NT/13170 Univerzita Karlova v MUDr. Alena Schejbalová Ph. NT/13171 Univerzita Karlova v Prof. Ing. Zdeněk Sedláček NT/13172 MUDr. Julie Bienertová Vašků NT/13174 Psychiatrické centrum Praha Doc. MUDr. Aleš Bartoš NT/13183 Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Novák NT/13184 Nemocnice Na Homolce MUDr. Filip Málek NT/13185 MUDr. Jan Bruthans NT/13186 Mgr. Jana Ždychová NT/13188 MUDr. Vojtěch Melenovský NT/13189 Prof. MUDr. Roman Hájek NT/13190 Masarykova univerzita doc. MVDr. Aleš Hampl NT/13191 Fakultní nemocnice u sv. Anny v MUDr. Jan Vokurka NT/13193 Univerzita Karlova v MUDr. Lenka Vavřičková NT/13194 Univerzita Karlova v Mgr. Eva Vachková NT/13195 Doc. MVDr. Aleš Hampl NT/13196 Prof. MUDr. Aleš Žák NT/13199 Univerzita Karlova v MUDr. Pavel Klener NT/13201 Mgr. Lucie Kovářová NT/13204 Doc. MUDr. Lubomír Kukla NT/13207 Page 4 of 23

5 Univerzita Karlova v MUDr. Tomáš Zábranský NT/13210 Univerzita Karlova v MUDr. Tomáš Zábranský NT/13211 Univerzita Karlova v Doc. RNDr. Zuzana Zemanová NT/13212 Fakultní nemocnice Olomouc Doc. MUDr. René Aujeský NT/13218 Fakultní nemocnice Olomouc Doc. MUDr. Lumír Hrabálek NT/13219 Fakultní Nemocnice Olomouc MUDr. David Krahulík NT/13220 Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Martin Kaláb NT/13221 Ústav jaderné fyziky AV ČR v.v.i. Doc. Ing. František Melichar NT/13222 Doc. MUDr. Tomáš Paleček Ph. NT/13223 MUDr. Tomáš Kovárník NT/13224 Všeobecná fakultní nemocnice MUDr. Jan Bělohlávek NT/13225 Prof. MUDr. Richard Češka NT/13226 MUDr. Regina Demlová NT/13227 MUDr. Lukáš Zlatohlávek NT/13228 Doc. MUDr. Jan Malík NT/13229 Prof. MUDr. Petr Dobšák NT/13230 MUDr. Jan Jiskra NT/13231 MUDr. Vladimír Tuka NT/13232 MUDr. Vladimír Tuka NT/13233 Doc. MUDr. Miroslav Zeman NT/13234 RNDr. Marek Vecka NT/13235 Všeobecná fakultní nemocnice MUDr. František Novák NT/13236 MUDr. Dana Horáková NT/13237 Prof. MUDr. Karel Šonka NT/13238 VFN v MUDr. Jana Lízrová Preiningerová NT/13239 PhDr. et PhDr. Radek Ptáček NT/13240 Ing. Veronika Holá NT/13242 Prof. MUDr. Kateřina Kaňková NT/13244 Doc. MUDr. Jan Vevera NT/13245 prof. MUDr. Daniela Pelclová NT/13246 Doc. MUDr. Lubomír Kukla NT/13249 Page 5 of 23

6 Doc. MUDr. Pavla Doležalová NT/13250 Prof. MUDr. Zdeněk Krška NT/13251 Doc. MUDr. Lubomír Kukla NT/13252 MUDr. Květoslav Novák NT/13255 MUDr. Milada Zemanová NT/13256 Fakultní nemocnice Na Bulovce Doc. Ing. Vladimír Krajča NT/13258 Prof. MUDr. Luboš Petruželka NT/13259 Fakultní nemocnice Na Bulovce Doc. Ing. Vladimír Krajča NT/13260 Všeobecná fakultní nemocnice Doc. MUDr. Manuela Vaněčková NT/13261 Doc. MUDr. Olga Švestková NT/13262 MUDr. Josef Hořejš NT/13263 MUDr. Romana Mihalová NT/13265 Doc. RNDr. Zuzana Zemanová NT/13266 PhDr. Marie Macková NT/13267 Univerzita Karlova v MUDr. Dana Brožková NT/13268 Univerzita Karlova v MUDr. Tomáš Kalina NT/13271 Univerzita Karlova v MUDr. Magdaléna Kašparová NT/13272 Univerzita Karlova v MUDr. Zdeněk Šmerhovský NT/13275 Doc. MUDr. Iva Slaninová Ph. NT/13276 MUDr. Markéta Galovcová NT/13277 Prof. MUDr. Ivo Šlapák NT/13279 Masarykova Univerzita Doc. MUDr. David Šmajs NT/13282 Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Šárka Růžičková NT/13283 RNDr. Monika Cahová NT/13284 Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba NT/13285 Fakultní nemocnice v Motole Prof. MUDr. Anna Šedivá NT/13287 Psychiatrické centrum Praha Doc. PhDr. Marek Preiss NT/13288 Mgr. Stjepan Uldrijan NT/13289 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Filip Španiel NT/13292 Mgr. Stjepan Uldrijan NT/13295 MUDr. Tomáš Grus NT/13296 MUDr. Lucie Himmlová NT/13297 Page 6 of 23

7 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Martin Haluzík NT/13299 Doc. MUDr. Milan Krajíček NT/13302 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Michaela Beznosková Seydlová NT/13305 Univerzita Karlova v MUDr. Martin Matoulek NT/13306 Mgr. Sergiy Kyrylenko NT/13309 Fakultní nemocnice v Motole Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager NT/13310 Mgr. Albano Meli NT/13311 Fakultní nemocnice v Motole Prof. MUDr. Jaromír Astl NT/13313 Univerzita Karlova v RNDr. Markéta Janatová NT/13315 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Aleš Tomek NT/13319 Fakultní nemocnice v Motole Doc. MUDr. Jiří Charvát NT/13320 Univerzita Karlova v MUDr. Jiří Moláček NT/13322 Prof. MUDr. Anna Vašků NT/13324 Fakultní nemocnice v Motole Prof. MUDr. Milan Macek NT/13323 Univerzita Karlova v MUDr. Ilona Zedníková NT/13328 Masarykova univerzita MUDr. Karel Zitterbart NT/13332 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Ondřej Hes NT/13333 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Pavel Poleník NT/13334 Univerzita Karlova v MUDr. Richard Pradl NT/13336 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Michal Goetz NT/13337 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Matúš Chocholatý NT/13338 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Petra Laššuthová NT/13339 Státní zdravotní ústav RNDr. Marian Rucki NT/13341 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Petr Pohlreich NT/13343 Univerzita Karlova v Prof. PharmDr. František Štaud NT/13344 Univerzita Karlova v Mgr. Roman Gabrhelík NT/13345 Univerzita Karlova v Prof. RNDr. Jarmila Vinšová Ph. NT/13346 Státní zdravotní ústav Doc. RNDr. Alexandr Nemec NT/13350 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Tatjana Dostálová, MBA NT/13351 Univerzita Karlova v Mgr. Kateřina Jirsová NT/13354 Univerzita Karlova v MUDr. Milada Soldánová NT/13356 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Pavel Kršek NT/13357 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Jan Herget NT/13358 Masarykova univerzita Ing. Daniel Schwarz NT/13359 ÚOCHB AV ČR, v.v.i. PharmDr. Helena Mertlíková Kaiserová NT/13361 Endokrinologický ústav MUDr. Pavlína Hrdá NT/13363 Page 7 of 23

8 Endokrinologický ústav Ing. Martin Hill NT/13366 Biotechnologický ústav RNDr. Gabriela Pavlínková Ph. NT/13367 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie MUDr. Sylva Kovalová NT/13368 Endokrinologický ústav Mgr. Jana Kubátová NT/13369 Masarykova Univerzita Prof. MUDr. Zdeněk Kala NT/13371 Masarykova Univerzita Doc. MUDr. Igor Penka NT/13372 Univerzita Karlova v MUDr. Ivana Holcátová NT/13373 Mgr. Vladimír Rotrekl NT/13374 Masarykova Univerzita RNDr. Jaroslav Turánek NT/13375 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Věra Klenerová NT/13376 Univerzita Karlova v RNDr. Luděk Záveský NT/13377 Univerzita Karlova v RNDr. Luděk Záveský NT/13378 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Pavla Doležalová NT/13379 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i Doc. RNDr Petr Svoboda DrSc NT/13381 Fyziologický ústav AVČR, v.v.i Mgr. Kamil Vlček NT/13383 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Aleš Stuchlík NT/13385 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Aleš Stuchlík NT/13386 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Michal Jurovčík NT/13391 Státní zdravotní ústav RNDr. Stanislav Janoušek NT/13394 Psychiatrické centrum Praha Mgr. Jiří Lukavský NT/13395 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Monika Klírová NT/13396 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Petra Hliňáková NT/13397 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Martin Bareš NT/13398 Státní zdravotní ústav MUDr. Hana Sovinová M. NT/13399 Státní zdravotní ústav Praha Doc. MVDr. Renáta Karpíšková NT/13400 Státní zdravotní ústav RNDr. Jaroslav Mráz NT/13401 Univerzita Karlova v Doc. PharmDr. Petr Nachtigal NT/13402 Psychiatrické centrum Praha RNDr. Věra Valešová NT/13403 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Pavel Melicherčík NT/13404 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Otakar Dubec NT/13405 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Marek Schmidt NT/13407 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Sylvia Krupičková NT/13408 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Radka Hazuková NT/13409 Univerzita Karlova v PharmDr. Přemysl Mladěnka NT/13411 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Lukáš Smolej NT/13412 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Darina Kohoutová NT/13413 Page 8 of 23

9 Fakultní nemocnice Hradec Králové Doc. MUDr. Marcela Kopáčová NT/13414 Fakultní nemocnice Hradec Králové Doc. MUDr. Ladislav Slováček NT/13415 Ostravská univerzita Mgr. Radka Bužgová NT/13417 Masarykova univerzita Ing. Milan Blaha NT/13418 Fakultní Thomayerova nemocnice s Poliklinikou Doc. MUDr. Pavel Čermák NT/13420 Univerzita Karlova v MUDr. Tomáš Zábranský NT/13423 Fakultní Thomayerova nemocnice s Poliklinikou MUDr. Miroslav Levý NT/13424 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Ing. Vladimír Rous M.B.A. NT/13425 Fakultní Thomayerova nemocnice s Poliklinikou MUDr. Robert Rusina NT/13426 Fakultní Thomayerova nemocnice s Poliklinikou MUDr. Luděk Stehlík NT/13428 Fakultní Thomayerova nemocnice s Poliklinikou MUDr. Martina Šterclová NT/13429 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Doc. MUDr. Petr Neužil, FESC NT/13430 RNDr. Irena Krontorád Koutná NT/13431 Fakultní Thomayerova nemocnice s Doc. MUDr. Martina Vašáková Poliklinikou NT/13433 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Doc. MUDr. Jindřich Fiala NT/13434 Prof. MUDr. Martin Bareš NT/13437 Fakultní nemocnice u sv. Anny v MUDr. Jiří Sikora NT/13438 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Prof. MUDr. Robert Staffa Ph. NT/13439 Fakultní nemocnice u sv. Anny v MUDr. Jan Krajsa NT/13440 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Prof. MUDr. Ivan Čapov NT/13441 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Doc. MUDr. Filip Růžička NT/13442 Masarykova univerzita Doc. RNDr. Renata Veselská, MSc. NT/13443 Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Alice Mocková NT/13445 Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Martin Liška NT/13446 Fakultní nemocnice u sv. Anny v MUDr. Jan Krejčí NT/13447 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ing. Dana Potužníková NT/13448 Prof. MUDr. Josef Bednařík NT/13449 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Jiří Raboch NT/13451 PharmDr. Jan Juřica NT/13453 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Doc. MUDr. Miroslav Novák NT/13454 Prof. MUDr. Pavel Martásek Univerzita Karlova v NT/13456 Page 9 of 23

10 Univerzita Karlova v PharmDr. Martin Štěrba NT/13457 Doc. MUDr. Robert Kuba NT/13458 Univerzita Karlova v MUDr. Petra Hegerová NT/13459 Univerzita Karlova v Doc. RNDr. Dagmar Solichová NT/13460 Univerzita Karlova v MUDr. Marian Kacerovský NT/13461 Univerzita Karlova v MUDr. Ester Mejstříková NT/13462 Univerzita Karlova v Mgr. Renata Köhlerová NT/13463 Univerzita Karlova v MUDr. Jan Laco NT/13464 Univerzita Karlova v MUDr. Anna Jiráková NT/13465 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Dušan Pícha NT/13467 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Pavel Seeman Ph. NT/13468 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Stanislav Filip NT/13469 Univerzita Karlova v Prof. RNDr. Jan Krejsek NT/13470 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Kateřina Štechová NT/13471 Univerzita Karlova v MUDr. Štěpán Veselý NT/13472 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Stanislav Mičuda NT/13473 Univerzita Karlova v MUDr. Alena Zumrová NT/13474 Univerzita Karlova v MUDr. Jakub Dršata NT/13475 Univerzita Karlova v MUDr. Pavel Šponer NT/13477 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Martina Řezáčová NT/13478 Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Zdeněk Jankovec NT/13479 Univerzita Karlova v doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška NT/13480 Fakultní nemocnice Plzeň Doc. MUDr. Jiří Ferda NT/13481 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Romana Ivančaková NT/13482 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Alena Kokešová NT/13483 Univerzita Karlova v MUDr. Vladimír Mašín NT/13485 Fakultní nemocnice Královské Prof. MUDr. Robert Gürlich NT/13486 Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Jiří Malec NT/13487 Fakultní nemocnice v Motole Doc. MUDr. Jan Plzák NT/13488 Fakultní nemocnice v Motole Doc. MUDr. Svatopluk Adámek NT/13489 Doc. RNDr. Alena Žákovská Ph. NT/13491 Doc. RNDr. Petr Kuglík NT/13492 Doc. RNDr. Šárka Pospíšilová NT/13493 Fakultní nemocnice Královské MUDr. Jakub Štefka NT/13496 Page 10 of 23

11 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Ivo Valkovský NT/13497 Fakultní nemocnice Ostrava Doc. MUDr. David Školoudík NT/13498 Doc. MUDr. Irena Rektorová NT/13499 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Karol Zelenik NT/13500 Fakultní nemocnice Královské MUDr. Petr Schalek NT/13501 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Petr Matoušek NT/13502 Fakultní nemocnice v Motole Doc. MUDr. Milan Handl NT/13503 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Pavel Štrympl NT/13505 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Krejčí NT/13506 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Štefan Reguli NT/13507 Fakultní nemocnice Ostrava Doc. MUDr. Jan Krhut NT/13509 Fakultní nemocnice Ostrava PhDr. Dana Streitová NT/13510 Fakultní nemocnice Královské MUDr. Jiří Borský NT/13511 Fakultní nemocnice Ostrava Doc. MUDr. Jan Dostalík NT/13512 Fakultní nemocnice Ostrava Doc. MUDr. Leopold Pleva NT/13513 Mgr. Jiří Šána NT/13514 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Libor Ševčík NT/13515 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Libor Ševčík NT/13516 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě MVDr. Jana Jurčíková NT/13517 Univerzita Karlova v MUDr. Václav Liška NT/13518 Dr. Martin Trbušek NT/13519 Univerzita Karlova v MUDr. Jakub Fichtl NT/13521 Fakultní nemocnice Ostrava Bc. Kateřina Hašová NT/13522 MUDr. Eva Vlčková NT/13523 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Radim Lipina NT/13524 Doc. RNDr. Michal Kozubek NT/13528 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Jiří Matějka NT/13529 Univerzita Karlova v MUDr. Robert Pytlík NT/13531 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Milan Šír NT/13533 Fakultní Thomayerova nemocnice s Poliklinikou MUDr. Martin Čepelík NT/13537 Fakultní Thomayerova nemocnice s Doc. MUDr. Pavel Kohout Ph. Poliklinikou NT/13538 Mgr. Vladimír Pekařík NT/13539 Fakultní Thomayerova nemocnice s Poliklinikou MUDr. Antonín Šípek NT/13540 Ostravská univerzita prof. MUDr. Petr Dítě NT/13541 Endokrinologický ústav Mgr. Ludmila Máčová NT/13542 Endokrinologický ústav RNDr. Markéta Vaňková NT/13543 Page 11 of 23

12 Endokrinologický ústav RNDr. Daniela Vejražková Ph. NT/13544 Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Zdeněk Zadák NT/13545 Mgr. Martina Rédová NT/13547 Česká republika - Ministerstvo obrany PharmDr. Jana Žďárová Karasová NT/13548 RNDr. Ondřej Slabý NT/13549 MUDr. Kristián Brat NT/13550 Psychiatrické centrum Praha PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola NT/13551 Psychiatrické centrum Praha Doc. MUDr. Pavel Mohr NT/13552 Univerzita Palackého Olomouc MUDr. Vítězslav Zbořil NT/13553 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. RNDr. Radek Vrtěl NT/13554 Univerzita Palackého v Olomouci MUDr. Jan Václavík NT/13555 Univerzita Palackého v Olomouci Ing. Kateřina Trtková NT/13556 Univerzita Palackého v Olomouci MUDr. MVDr. Jozef Škarda Ph. NT/13557 Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. Prof. Ing. Jiří Neužil NT/13558 Univerzita Palackého v Olomouci MUDr. Martina Skácelová NT/13559 Univerzita Palackého v Olomouci MUDr. Vladislav Raclavský Ph. NT/13560 Ústřední vojenská nemocnice Prof. MUDr. Přemysl Frič NT/13561 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Martin Petřek NT/13562 Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Jiří Novotný NT/13563 Univerzita Palackého Prof. MUDr. Bohuslav Melichar NT/13564 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Jan Mareš NT/13565 Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc Prof. MUDr. Radovan Pilka Ph. NT/13566 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Zuzana Lattová NT/13568 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Milan Kudela NT/13567 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Vítězslav Kolek NT/13569 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Pavel Koranda Ph. NT/13570 Univerzita Palackého Prof. MUDr. Bohuslav Melichar NT/13571 Univerzita Palackého v Olomouci MUDr. David Karásek NT/13572 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Zdeněk Kolář NT/13573 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Milan Kolář NT/13574 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Petr Kaňovský NT/13575 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Karel Indrák NT/13576 Univerzita Palackého v Olomouci Ing. Magdaléna Chromá NT/13577 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Pavel Horák NT/13578 Page 12 of 23

13 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Petr Hluštík NT/13579 Lékařská Fakulta, Univerzita Palackého Olomouc MUDr. Marek Godava NT/13580 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Marián Hajdúch NT/13581 Univerzita Palackého v Olomouci MUDr. Hana Flögelová NT/13582 Univerzita Palackého, Olomouc MUDr. Patrik Flodr NT/13583 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. Mgr. Jiří Drábek NT/13584 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Jiří Ehrmann NT/13585 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. RNDr. Vladimír Divoký NT/13587 Univerzita Palackého v Olomouci MUDr. Norbert Cibiček NT/13589 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Alan Bulava NT/13590 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Petr Bachleda NT/13591 Univerzita Palackého v Olomouci RNDr. Jan Petr NT/13592 Univerzita Palackého v Olomouci RNDr. Vítězslav Maier NT/13593 Univerzita Palackého v Olomouci doc. PhDr. Kateřina Ivanová NT/13594 Univerzita Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Rudolf Chlup NT/13595 Česká repulika - Ministerstvo obrany Doc. MUDr. Pavel Boštík NT/13598 Česká republika - Ministerstvo Obrany Mgr. Juraj Lenčo NT/13599 ČR - Ministerstvo obrany MUDr. Jiří Páral NT/13602 Ostravská univerzita Doc. PhDr. Darja Jarošová Ph. NT/13603 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Doc. MUDr. Martin Klabusay NT/13605 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Filip Španiel NT/13612 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Ing. Ondřej Lebeda NT/13613 Fakultní nemocnice u sv. Anny v MUDr. Jiří Vaníček NT/13618 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Mgr. Lukáš Kubala NT/13619 Univerzita Karlova v MUDr. Aleš Vícha NT/13620 Fakultní nemocnice v Motole Doc. MUDr. Zdeněk Šumník NT/13623 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Doc. MUDr. Tomáš Kára NT/13625 ÚVN Praha Prof. MUDr. Jan Bartoníček NT/13626 Ústřední vojenská nemocnice Prof. MUDr. Vladimír Beneš NT/13627 Ústřední vojenská nemocnice Prof. MUDr. Vladimír Beneš NT/13628 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Miloš Bohoněk NT/13629 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Petr Vaněk NT/13630 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Václav Masopust NT/13631 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Milan Mohapl NT/13632 Page 13 of 23

14 Ústřední vojenská nemocnice Doc. MUDr. David Netuka Ph. NT/13633 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Radek Doležel NT/13634 Ústřední vojenská nemocnice Praha Prof. MUDr. Mojmír Kasalický NT/13635 Ústřední vojenská nemocnice MUDr. Jan Martínek NT/13636 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Svatopluk Ostrý NT/13637 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Ing. Filip Závada NT/13638 Ústřední vojenská nemocnice MUDr. Jan Martínek NT/13639 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Petra Mináriková NT/13640 Ústřední vojenská nemocnice MUDr. Monika Nývltová NT/13641 Ústřední vojenská nemocnice MUDr. Libor Kameník NT/13642 Ústřední vojenská nemocnice MUDr. Tomáš Hnátek NT/13643 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč NT/13644 Ústřední vojenská nemocnice Praha Doc. MUDr. František Charvát NT/13645 Ústřední vojenská nemocnice Praha PhDr. Jiří Klose NT/13646 Ústřední vojenská nemocnice Praha PhDr. Jiří Klose NT/13647 Ústřední vojenská nemocnice Praha Doc. MUDr. Petr Kozler NT/13648 Ústřední vojenská nemocnice Praha Mgr. Pavel Král NT/13649 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Doc. MUDr. Robert Mikulík Ph. NT/13650 Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Gabriela Krákorová Ph. NT/13651 Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. David Šmíd NT/13652 Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Irena Holečková NT/13653 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Hana Papežová NT/13654 Fakultní nemocnice v Plzni RNDr. Jindra Vrzalová NT/13655 Fakultní nemocnice v Motole Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek NT/13656 Revmatologický ústav RNDr. Martin Braun NT/13657 Univerzita Karlova v MUDr. Vodička Pavel NT/13659 Ústřední vojenská nemocnice Praha Prof. MUDr. Miroslav Ryska NT/13660 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Marie Černá NT/13661 Univerzita Karlova v MUDr. Jana Dáňová NT/13662 Univerzita Karlova v RNDr. Petr Heneberg NT/13663 Univerzita Karlova v RNDr. Petr Heneberg NT/13664 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Milan Kment NT/13665 Univerzita Karlova v Mgr. Katarína Kološtová NT/13667 Univerzita Karlova v Mgr. Katarína Kološtová NT/13669 Univerzita Karlova v Prof. RNDr. Jan Kovář NT/13670 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Pavel Kraml NT/13671 Page 14 of 23

15 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Pavel Kraml NT/13672 Státní zdravotní ústav Ing. Monika Marejková NT/13674 Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Štěpán Suchánek NT/13673 Univerzita Karlova v MUDr. Eva Maňáková NT/13675 Státní zdravotní ústav RNDr. Pavel Souček NT/13676 Státní zdravotní ústav Doc. RNDr. Pavel Rödl NT/13677 Státní zdravotní ústav Mgr. Radka Václavíková NT/13678 Státní zdravotní ústav RNDr. Pavel Souček NT/13679 Univerzita Karlova v RNDr. Jan Nedvídek NT/13680 Univerzita Karlova v PhDr. Kamila Řasová NT/13681 Univerzita Karlova v Ing. Michaela Šiklová NT/13683 Univerzita Karlova v MUDr. Antonín Šípek NT/13684 Univerzita Karlova v MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum NT/13685 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Romana Šlamberová NT/13686 Univerzita Karlova v PharmDr. Magdalena Šustková NT/13687 Univerzita Karlova v Doc. MVDr. Šimon Vaculín Ph. NT/13688 Ostravská univerzita MUDr. Jana Dvořáčková NT/13689 Fyziologický ústav AV ČR v.v.i. Ing. Václav Zídek NT/13690 Univerzita Karlova v MUDr. Petr Hubáček NT/13691 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Jan Lebl NT/13692 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Martin Krbec NT/13693 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Jiří Nevoral NT/13694 Revmatologický ústav Ing. Hana Hulejová NT/13696 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě MUDr. Hana Zelená NT/13697 Revmatologický ústav Mgr. Lucie Andrés Cerezo NT/13698 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Jana Hercogová NT/13700 Univerzita Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Ivo Stárek NT/13701 Revmatologický ústav Doc. MUDr. Ladislav Šenolt Ph. NT/13702 Fakultní nemocnice Na Bulovce Prof. MUDr. Pavel Chalupa NT/13704 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Iva Holmerová Ph. NT/13705 Fakultní nemocnice Na Bulovce MUDr. Evžen Křepela NT/13706 Revmatologický ústav Prof. MUDr. Jiří Vencovský NT/13707 Fakultní nemocnice Na Bulovce MUDr. Ondřej Ryska NT/13708 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Josef Bis NT/13709 Fakultní nemocnice Královské Doc. MUDr. Zuzana Moťovská NT/13711 Page 15 of 23

16 Fakultní nemocnice Královské Prof. MUDr. Petr Arenberger NT/13712 Univerzita Karlova v RNDr. Martin Pospíšek NT/13713 Fakultní nemocnice Královské Prof. MUDr. Markéta Dušková NT/13714 Fakultní nemocnice Královské Prof. MUDr. Markéta Dušková NT/13715 Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Jan Bureš NT/13716 Fakultní nemocnice Na Bulovce MUDr. Pavel Horák NT/13717 Státní zdravotní ústav MUDr. Pavla Křížová NT/13718 Fakultní nemocnice Na Bulovce Prof. MUDr. František Antoš NT/13719 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Petr Čelakovský NT/13720 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Radek Pudil NT/13721 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Jaroslav Cerman NT/13723 Univerzita Karlova v Doc. RNDr. Ilona Hromadníková NT/13724 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Michal Černý NT/13725 Fakultní nemocnice v Motole Prof. MUDr. Jiří Hoch NT/13726 Ústřední vojenská nemocnice MUDr. Jan Škvařil NT/13727 Fakultní nemocnice Na Bulovce MUDr. Evžen Křepela NT/13728 Prof. MUDr. Alexandra Šulcová NT/13729 Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Stanislav Filip NT/13730 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Eduard Havel NT/13731 Fakultní nemocnice Hradec Králové Doc. MUDr. Leo Klein NT/13732 Mikrobiologický ústav AV ČR,v.v.i. MUDr. Miloslav Kverka NT/13733 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Kateřina Krylová NT/13734 Endokrinologický ústav doc.mudr. Marie Kunešová NT/13735 Fakultní nemocnice Hradec Králové Doc. MUDr. Vladimír Maisnar NT/13736 Fakultní nemocnice Hradec Králové Mgr. Tomáš Osladil NT/13737 Fakultní nemocnice Hradec Králové RNDr. Miroslav Pohanka NT/13738 Fakultní nemocnice Královské Doc. MUDr. Olga Vohradníková NT/13739 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. RNDr. Petra Musilová NT/13740 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Iva Sedláková NT/13741 Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Jiří Petera NT/13742 České vysoké učení technické v Doc. Ing. Jiří Hemerka NT/13743 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Julius Šimko NT/13744 Fakultní nemocnice Hradec Králové Doc. MUDr. Jiří Špaček NT/13745 Prof. MUDr. Zdeněk Adam NT/13746 Page 16 of 23

17 Fakultní nemocnice Hradec Králové Doc. RNDr. Rudolf Štětina NT/13747 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Radomír Taláb NT/13748 Fakultní nemocnice Hradec Králové Doc. MUDr. Pavel Žák NT/13749 Univerzita Karlova v MUDr. Karel Chleborád NT/13750 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Karel Cvachovec NT/13751 České vysoké učení technické v Ing. Zoltán Szabó NT/13753 České vysoké učení technické v Doc. Vladimír Rogalewicz NT/13754 RNDr. Lenka Fajkusova NT/13756 RNDr. Lenka Fajkusova NT/13757 Doc. MUDr. Michal Fedora Ph. NT/13758 Fakultní nemocnice v Motole Doc. MUDr. Milan Macek NT/13759 MUDr. Michal Fedora NT/13760 České vysoké učení technické v Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina NT/13761 Univerzita Karlova v Prof. MUDr. Jan Pachl NT/13762 Fyziologický ústav Akademie Věd ČR, v.v.i. MUDr. Jan Kopecký NT/13763 České vysoké učení technické v Doc. Ing. Radim Šára NT/13764 RNDr. Jiří Jelínek NT/13765 Prof. MUDr. Hana Hrstková NT/13766 MUDr. Petr Kala NT/13767 MUDr. Zdenka Krenova M. NT/13768 Prof. MUDr. Dalibor Pacík NT/13769 Fakultní nemocnice v Motole Prof. MUDr. Milan Macek ml. NT/13770 Mgr. Tomáš Loja NT/13771 MUDr. Ondřej Ludka NT/13772 Doc. MUDr. Radovan Přikryl NT/13774 Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Jiří Grim NT/13775 Mgr. Sabina Ševčíková NT/13782 Mgr. Hedvika Borýsková NT/13783 Prof. RNDr. Jana Šmardová NT/13784 Prof. RNDr. Jana Šmardová NT/13785 Prof. MUDr. Jindřich Špinar NT/13786 Prof. MUDr. Martin Smrčka Ph., MBA NT/13787 MUDr. Alena Štouračová NT/13789 MUDr. Libor Ustohal NT/13790 Page 17 of 23

18 Ústav molekulární genetiky Mgr. Pavel Mader NT/13791 Endokrinologický ústav RNDr. Hana Zamrazilová NT/13792 Masarykův onkologický ústav MUDr. Tomáš Kazda NT/13793 Masarykův onkologický ústav (MOÚ) RNDr. Bořivoj Vojtěšek NT/13794 Masarykův onkologický ústav MUDr. Michal Staník NT/13795 Masarykův onkologický ústav Brno Doc. MUDr. Roman Šefr NT/13796 Endokrinologický ústav Mgr. Josef Včelák NT/13797 Psychiatrické centrum Praha Prof. MUDr. Jiří Horáček NT/13799 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno MUDr. Tomáš Freiberger NT/13801 Ústav molekulární genetiky AV ČR RNDr. Michal Dvořák NT/13802 Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Šárka Růžičková NT/13806 Univerzita Pardubice MUDr. Karel Pokorný NT/13807 Ústav molekulární genetiky AV ČR RNDr. Dominik Filipp NT/13809 Univerzita Pardubice Doc. MUDr. Edvard Ehler NT/13810 Univerzita Pardubice MUDr. Jan Vodička NT/13811 Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Tomáš Vít NT/13812 Endokrinologický ústav MUDr. Radmila Kančeva NT/13814 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v.i. RNDr. Milan Reiniš NT/13816 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno PharmDr. Aleš Franc NT/13817 Veterinární a farmaceutická univerzita v PharmDr. Karel Šmejkal NT/13818 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v.i. Doc. Marie Lipoldová NT/13819 Prof. MUDr. Rudolf Autrata, MBA NT/13828 Prof. MUDr. Zdeněk Kala NT/13829 MUDr. Jan Kaňovský NT/13830 Mgr. Iva Kocmanová NT/13831 MUDr. Leoš Křen NT/13832 Mgr. Marta Šenkyříková NT/13833 MUDr. Mgr. Jiří Pařenica NT/13834 Mgr. Monika Beličková NT/13835 Ing. Ota Fuchs NT/13836 Univerzita Pardubice MUDr. Lukáš Sákra NT/13837 transfúze RNDr. Kateřina Kuželová NT/13838 Jihočeská univerzita v Českých Prof. MUDr. Miloš Velemínský Budějovicích NT/13839 Jihočeská univerzita v Českých Doc. PhDr. Sylva Bártlová Ph. Budějovicích NT/13841 Prof. MUDr. Pavel Ventruba NT/13842 Page 18 of 23

19 Psychiatrické centrum Praha Prof. MUDr. Jiří Horáček NT/13843 MUDr. Pavel Theiner NT/13844 Mgr. Vojtěch Šroller NT/13846 Ing. Michaela Dostálová Merkerová NT/13847 Endokrinologický ústav Mgr. Vlasta Sýkorová NT/13849 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v.i. Mgr. Petr Svoboda NT/13850 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MUDr. Miloš Velemínský NT/13851 Doc. RNDr. Petr Stöckbauer NT/13853 Jihočeská univerzita v Českých Doc. PhDr. Sylva Bártlová Ph. Budějovicích NT/13854 Jihočeská univerzita v Českých Prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph. Budějovicích NT/13855 RNDr. Jana Březinová NT/13856 transfúze Mgr. Dana Provazníková NT/13857 MUDr. Lukáš Hruban NT/13858 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Mgr. Jiří Boldyš NT/13859 Masarykův onkologický ústav prof. MUDr. Rostislav Vyzula NT/13860 RNDr. Michal Šmahel NT/13862 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Doc. MUDr. Alan Bulava NT/13863 Masarykův onkologický ústav MUDr. Pavel Krupa NT/13864 MUDr. Petr Štourač NT/13865 RNDr. Martina Saláková NT/13867 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Ing. Libor Seidl NT/13870 MUDr. Pavel Zerhau, FEAPU NT/13871 Ústav molekulární genetiky AVČR, v. v.i. RNDr. Vladimír Kořínek NT/13874 MUDr. Mgr. Dana Pokorná Ph. NT/13875 Ing. Roman Kotlín NT/13877 Endokrinologický ústav MUDr. Irena Aldhoon Hainerová NT/13876 Krajská zdravotní a.s. Doc. MUDr. Martin Sameš NT/13879 Prof. MUDr. Jan Poul NT/13880 MUDr. Milan Sepši NT/13881 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v.i. RNDr. Vlastimil Král NT/13882 Krajská zdravotní,a.s. Doc. MUDr. Martin Sameš NT/13883 Page 19 of 23

20 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Prof. MVDr. Ivo Pavlík NT/13884 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Ing. Jiří Vomlel NT/13886 Ústav molekulární genetiky AVČR, v. v.i. Doc. RNDr. Pavel Dráber NT/13887 ÚMG AV ČR, v. v. i. Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš NT/13888 Univerzita Pardubice RNDr. Tomáš Roušar NT/13889 Endokrinologický ústav Prof. MUDr. Luboslav Stárka NT/13890 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Tomáš Novák NT/13891 Ing. Jiří Suttnar NT/13892 Genomac International, s.r.o. RNDr. Lucie Benešová NT/13893 Ing. Zuzana Reicheltová NT/13894 Mgr. Tereza Lopotová NT/13895 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Tomáš Páleníček NT/13896 Psychiatrické centrum Praha MUDr. Tomáš Páleníček NT/13897 RNDr. Šárka Němečková NT/13898 Doc. MUDr. Jaroslav Čermák NT/13899 Prof. MUDr. Petr Dítě NT/13900 Endokrinologický ústav RNDr. Běla Bendlová NT/13901 Doc. MUDr. Ladislav Plánka NT/13902 Krajská zdravotní, a.s. MUDr. Marek Broul NT/13903 Krajská zdravotní, a.s. Doc. MUDr. Martin Sameš NT/13904 RNDr. Ruth Tachezy NT/13905 MUDr. Petr Štourač NT/13906 Městská nemocnice v Litoměřicích Mgr. Naděžda Křečková NT/13002 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Pavel Hradílek NT/13520 Doc. MUDr. Ivo Paclt NT/13066 Ing. Iva Subhanová NT/13092 Univerzita Karlova v Doc. MUDr. Zdeněk Kleibl Ph. NT/13119 Univerzita Karlova v RNDr. Lenka Krčmová NT/13192 Prof. MUDr. Kateřina Kaňková NT/13198 Prof. MUDr. Kateřina Kaňková NT/13203 Univerzita Karlova v MUDr. Václav Liška NT/13326 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Ivana Vaněčková NT/13444 Page 20 of 23

Výsledky po odvolání KPŽ (zveřejněno dne 20.8.2012 v 14:50)

Výsledky po odvolání KPŽ (zveřejněno dne 20.8.2012 v 14:50) Vědecká rada IGA MZ projednala všech 26 žádostí nedoporučených po formálním hodnocení Komisí pro přijímání žádostí, uvážila všechny přijaté námitky a rozhodla, že 5 z těchto žádostí bude vráceno zpět do

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži 4. 5. 211 OSTRAVA Běh na 1m s překážkami - muži St. č. Jméno Škola D 1. pokus D 2. pokus výsledný čas pořadí body 12 Paulíček, Jakub Univerzita H.K. 3 33,72 3 16,21 16,21 1 6 13 Pěkný, Jakub VŠB-TU Ostrava

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

2. kolo MSLM 2009 Žďár n.s. 21. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2. kolo MSLM 2009 Žďár n.s. 21. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP hoši E ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Fojtík Lukáš 98 N.Jičín 0:26.54 672 50 2. Adámek Michal 98 Ostrava 0:28.61 551 46 3. Bártek Adam 98 Zlín 0:28.91 535 42 4. Císař Pavel 98 ČOCH.Žďár 0:29.34 512 39 5.

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

3. kolo MSLM 2011 Přerov 30. 04. 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3. kolo MSLM 2011 Přerov 30. 04. 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 100 PP chlapci D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Hanák Daniel 98 N.Jičín 0:45.69. 956 50 2. Fojtík Lukáš 98 N.Jičín 0:49.55. 803 46 3. Borovička Jan 98 Olomouc 0:54.15. 650 42 4. Dvořák Vojtěch 99 ČOCH.Žďár

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec 23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec pořadí 1. disciplína 1x žcim 11 10.00 1 VK VAJGAR J.Hradec NOVÁK Pavel 2 VK VAJGAR J.Hradec NESNÍDAL Otakar 3 VK VAJGAR J.Hradec JIROUŠEK Tomáš 4 VK JISKRA Třeboň

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise

Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, sekretář SM OSK Gřes Martin, Hlavní třída 853/46, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 724 434 262

Více

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Fleret kadeti, Šerm Ostrava, 15.5.2004 1. Šerm Ostrava A (Barnišin Lukáš, Danel Martin, Kučeja Jakub) 2. Loko Liberec (Koutný Jiří, Ploch Ondřej, Šebesta Radek) 3.

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004 500 m - Chlapci 2009/2014 1 2001 GELNAR Aleš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:01.5 0:00:00.0 2 2002 MARTINÁK Mikuláš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:16.5 0:00:15.0 1 Km - Chlapci 2003/2004 1 2251

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Pavel SLÁMA výkonem 622 ustanovil nový rekord kuželny. Nejlepších 30 hs nahrál Jirka MARTINŮ a to výkonem 179 kolků.

Pavel SLÁMA výkonem 622 ustanovil nový rekord kuželny. Nejlepších 30 hs nahrál Jirka MARTINŮ a to výkonem 179 kolků. Turnaje se zúčastnilo celkem 164 hráčů, včetně neregistrovaných z 25 oddílů. Zvítězili Vlasťa ZEMAN s Davidem MACHALOU, oba pokořili hranici 600 bodů a za to jim náleží pohár pro vítěze a finanční prémie

Více

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP vložený závod ~~~~~~~~ 1. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:23.76 2. Růžičková Sylvie 94 ČOCH.Žďár 0:23.94 3. Čudová Tereza 95 Praha 0:25.17 4. Buranová Beata 95 Bratislava 0:27.15 5. Kovářová Viktorie

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO 1 Biceclinic 1 4 6894 Filip BRUCKNER 01:03:52.0 2 5 3388 Radek BRUCKNER 01:03:52.2 2 Samolepky.cz 1 7 6921 Adam SMEJKAL 01:04:11.2 2 8 3445 Jan SMEJKAL 01:04:11.5 3 Součíni 1 11 6956 Jakub SOUČEK 01:05:03.7

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady 7,7 BALCAR Robert jun. 0080818 Golf Club Poděbrady 4,9

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Verze 1.6 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel.

Verze 1.6 Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba tel. Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Angiologie pro celou ČR Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Datum narození. Klub/oddíl

Datum narození. Klub/oddíl Jarní běh - 5.ročník Název akce: Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje Místo a datum: Přerov, 28.3.2015 Pořadatel: SK Přerov Ředitel závodu: Bc. Jan Koňařík

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BAUER Ivan 0031196 Golf Club Karlovy Vary 16,5 BAUEROVÁ Markéta 0031396 Golf Club Karlovy Vary 34,4 BEDRNA Radek 0031935 Golf Club Karlovy Vary 25,8 BĚLÁČ

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Mikulášská laťka 2007

Mikulášská laťka 2007 Školní sportovní klub při ZŠ Žerotínova SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí TJ Valašské Meziříčí - oddíl atletiky Město Valašské Meziříčí Mikulášská laťka 2007 1. Ročník chlapci poř. jméno, příjmení škola

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více